VENTILATION lodret snit 1:5, placering af ventilation let ydervæg/ glastag i karnap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VENTILATION lodret snit 1:5, placering af ventilation let ydervæg/ glastag i karnap"

Transkript

1 VENTILATION lodret snit :5, placering af ventilation let ydervæg/ glastag i karnap Ventilationsrørets placering er ændret fra at være nedhængt under betondæk, til at skjules i samling mellem betondæk, facadeelement og karnappens glastag

2 BAGGRUND bygningsdelene en for en: Tagkonstruktion Den eksisterende tagkonstruktion bortskaffes og udskiftes med nye præfabrikerede tagkasetter. De nye tagkasetter er opbygget med tagpap, krydsfinér, ventilation, isolering, dampspærre, forskalling & gips. Yderligere udføres der nedhængte gipslofter. Der monteres 2 stk. i boligen. Alternativt til ene kan der etableres et nyt vindue ud mod haven. ( Kvarter ) 2. Lette facader (. Sal) Eternitplader med asbest, facadelister, isolering, dampspærre og indvendig vægbeklædning fjernes. Eksisterende skeletkonstruktion afrenses for skimmelsvamp og genanvendes. Den nye konstruktion opbygges med skiferbeklædning, ventilation, vindplade, isolering, dampspærre & gipsbeklædning. ( Kvarter ) Alternativt fjernes hele den eksisterende lette facadevæg og udskiftes med nye præfabrikerede facadeelementer. De nye facadeelementer er opbygget med skiferbeklædning, ventilation, vindplade, isolering, dampspærre & gipspladebeklædning. ( Kvarter ) 3. Betonfacade og sokkel De eksisterende betonfacader og sokler efterisoleres med 200mm mineralulds facadesystem som afsluttes med armeret facadepuds. 4. Vinduer Eksisterende vinduer og døre demonteres og bortskaffes. I stedet monteres nye træ/aluminiums vinduer og døre med 3 lagsenergiruder. 5. Indvendige vægoverflader De eksisterende indvendige vægoverflader på betonvæggene afrenses og malerbehandles. De eksisterende skillevægge på. sal bevares og bliver afrenset og malerbehandlet. ( Kvarter ) Alternativt bliver samtlige indvendige lette vægge på. sal fjernet og erstatte med nye 2 lags gipsvægge med afsluttende filt og malerbehandling. ( Kvarter ) 6. Køkken Eksisterende fjernes og nyt inkl. hårdehvidevare opsættes. 7. Bad Eksisterende flisebeklædning og sanitet bliver fjernet og erstattet med nyt. Nye fliser gulv og væg (fra gulv til loft), vådrumsmembran, håndvask og toilet bytter plads i forhold til den eksisterende placering, toilettet bliver udført som væghængt. Indmuret spejl, bruseniche afskærmet og sænket i forhold til det øvrige gulvniveau. ( Kvarter ) Alternativt bliver det eksisterende e fjenet og erstattet med en ny ekabine i dobbelt lse med fliser på gulv og væg (gulv til loft), vådrumsmembran, toilettet som væghængt, indmuret spejl, bruseniche afskærmet og der bliver plads til vaskemaskine og tørretumbler. ( Kvarter ) Alternativet er afhængigt af at der også laves en ny trappe til. sal. 8. Trappe til. sal Den eksisterende trappe bliver afrenset og malerbehandlet. Alternativt bliver der udført et nyt med en ny præfabrikeret trappe til. sal med asketræs trin og hvide vanger. 9. Krybekælder De eksisterende gulve over krybekælderen fjernes og bortskaffes. Der etableres efterfølgende et traditionelt terrændæk med grusopfyld, kapillarbrydende lag, isolering, svindarmeret betondæk, fugtspærre, undergulv og 4mm asketræs parketgulv. 0. Installationer i krybekælder Fjernvarme: Nye stik ind fra nyt tracé langs med indsfacaderne. Vand: Forberedt for indføring af nyt fremtidigt vandstik fra tracé langs indsfacaderne. Afløb udskiftet fra og indtil eksisterende hovedledning under terrændækket. Der er etableret afløb til vaskemaskine.. Ventilation Ny boligventilation som balanceret ventilation med varmegenvinding, monteret i en unit i teknikskabet. Udsugning i etagen fra via emhætte, og fra. Indblæsning forvarmet luft i spiseafdeling/ ved karnappen. Udsugning fra. sal fra walk-in closet/depot, og indblæsning i hvert. 2. Terræn Den eksisterende betonstensbelægning optages og afrenses. Det eksisterende fald ind imod huset vendes så vandet i stedet ledes væk fra huset. Eksisterende belægningssten genanvendes og der etableres en vandrende til bortledning af overfladevand. 3. El Alle el-installationer er udskiftet og opgraderet til gældende standard principsnit : plan :50 / stort e plan :50 eksist. trappe / eksist. e 4. VVS : Fjernvarme: Pumpeshunt i teknikskabet - kan efterfølgende afmonteres ved omlægning til lavtemperaturdrift. Gulvvarme i etagen, og på. sal er der monteret nye radiatorer med rørføring over nedhængt loft. Vand: Brugsvand leveres fra en gennemstrømningsveksler i teknikskabet. : Fjernvarme: Pumpeshunt i teknikskabet - kan efterfølgende afmonteres ved omlægning til lavtemperaturdrift. Gulvvarme i etagen, og på. sal er der monteret nye radiatorer med rørføring over nedhængt loft. Radiatorer er dimensioneret for lavtemperatur fjernvarme. Solfangeranlægget er tilsluttet gulvvarmen så der er mulighed for udnyttelse af overskudsvarme. Vand: Brugsvand leveres fra en 280liter forrådsbeholder som opvarmes af solvarmen. Der suppleres med fjernvarme i de perioder hvor solvarmen ikke er tilstrækkelig. 5. Karnap De eksisterende lette facade-/ vindueselementer i etagen fjernes og bortskaffes og erstattes med et nyt præfabrikeret karnapelement udført i lakeret aluminium og med 3 lagsenergiglas. ( Kvarter og ) Alternativt fjernes og bortskaffes de eksisterende lette facade-/ vindueselementer i etagen og erstattes med nye med 3 lagsenergiglas. 6. Terrændæk under karnaptilbygning Der udgraves, udstøbes randfundament, etableres kuldebrosisoleret sokkel og etableres et traditionelt terrændæk med kapillarbrydende lag, isolering, svindarmeret betondæk, fugtspærre, undergulv og 4mm asketræs parketgulv. 7. Udearealer Etablering af centrale affaldsøer i forbindelse med ny indretning af parkeringsarealer. Forbedring af fælles belysning, beplantning og belægninger, herunder forbindelsesstier og lege-opholdsstier

3 BAGGRUND Med baggrund i det ekstraordinære beboermøde i februar 2007, hvor der udover teknikernes gennem, var enkelte forslag fremme til forbedringer / renovering, blev jeg inspireret til også at stille forslag til renoveringen. Det kom frem, at der er foreslået en altan på husets indsside, som indebærer udvidelse af husets samlede areal, hvilket fik mig til at tænke på at foreslå at flytte trappen udenfor huset på indsiden, og derved få mulighed for at udvide et. Derfor vil jeg tillade mig at komme med følgende forslag, og håber det vil blive godt modtaget. Uddrag fra brev efter ekstraordinært beboermøde februar 2007

4 BOLIGTYPER plantegninger :00 ude vindue til haven karnap stort glasvæg børne børne rum alrum sove rum stor entré n. sal

5 BOLIGTYPER plantegninger :00 vindue til haven stort glasvæg sove gæste bibliotek/ sy rum rum n. sal

6 BOLIGTYPER plantegninger :00 ude -alrum / i sammenhæng storentre kæmpe walk-in closet sove kontor/ studie n. sal

7 EUDP-PROJEKT - STUEPLAN EUDP PROJEKT ude have have have have have have ude ude ude ude ude 27. juni 2008 karnap-tilbygning karnap-tilbygning karnap-tilbygning karnap-tilbygning Renoveret beton med indbygget besparelse opholds opholds skab brus vaske skab brus vaske opholds skab brus vaske opholds opholds opholds Tusindvis af danske betonboliger fra 60 erne og 70 erne trænger til en kærlig hånd. De skal fungere bedre, holde længere, gerne blive kønnere plan- og facadertegninger :200 og især bruge mindre energi. Et bredt team anført af Teknologisk Institut udvikler skabelonen. - en rækkehusstang på 6 boliger Betonslum. Det er Danm arks betonbyggeri fra 60 erne og 70 erne ofte blevet kaldt. Og selv om byggeriet har mange kvaliteter, har det brug for en grundig opgradering, mener arkitekt Mikael Grimmig fra Teknologisk Institut. Derfor har instituttet sat sig for at udvikle et koncept til energimæssig Der arbejdes med at gennemføre et demonstrationsprojekt som renovering af danske betonelementbyggerier. basis for en stor skala lavenergirenovering i Albertslund Syd Der er nødvendigt både at forbedre boligerne og at reducere i kombination med brug af vedvarende energi/solenergi samt intelligent fjernvarme. energiforbruget, så disse bygninger vil fungere godt i mange år frem. Vi udvikler vi en række omkostningseffektive løsninger, der møder denne udfordring, siger Mikael Grim m ig. Der er etableret en tværfaglig projektgruppe med deltagelse Albertslund er prøveballon af BO-VEST, Albertslund Kommune, rådgivere samt byggevareproducenter. Han arbejder sammen med Kuben Management, Danfoss, Rockwool, Velux, Niras, Cenergia, Albertslund og Vridsløselille Andelsboligforeninger og Albertslund Kommune på projektet Albertslund Konceptet. I første om prøver vi konceptet på fire typiske elem entbebyggelser i Albertslund. Vi efterisolerer og installerer energieffektive opvarmnings- og Der ønskes gennemført et demonstrationsprojekt med 6 rækkehuse en samlet husrække renoveret til lavenergiklasse! ventilationsanlæg, En af de synlige og ændringer en del af energiforbruget i forhold til de skal opførte dækkes prøvehuse af er et stort solfangeranlæg opstillet på tagfladen. solvarmeanlæg og solceller. Vi gennemfører energiforbedringerne som led i en samlet forbedring, der vil sikre beboerne velfungerende boliger med et godt indeklim a og lave varm eregninger, fortæller Mikael Grimmig. Boligerne blev bygget som industrialiserede løsninger, og sådan skal de også renoveres med samlede løsninger, der sikrer lavest mulige anlægsudgifter og kort byggetid. Og som kan bruges i tilpasset form i mange andre af landets elementbyggerier. Salg til Østeuropa Projektet har netop fået bevilget støtte fra EUDP. Når modellen er skabt, afprøvet og tilpasset, er der masser af betonbyggeri at gå i med i Danmark. Og dernæst kalder udlandet. Teknologisk I nstitut er m ed til at udvikle koncept og pakkeløsninger. Den kommercielle del tager de deltagende virksomheder sig af. Alle, der som jeg har arbejdet i de nye EU-lande, ved, at der er et stort behov for renovering af bet onbyggeri, siger Mikael Grim m ig. En renovering af en hel husrække giver mulighed for yderligere at vise, hvordan husrækken og boligtyperne kan udvikles gennem beboernes forskellige tilvalg afhængig af økonomi og behov. Efter renovering vil der løbende blive udført målinger af energiforbruget, og der vil blive foretaget en sammenligning med beregninger og de målte resultater. Projektets resultater vurderes at kunne få stor værdi med henblik på at sikre en beslutning om at gå videre med lavenergirenovering generelt i Albertslund Syd. solfangere på hele taget EUDP 3 okt 2008 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram vandrende type A gavl mod nord (ingen karnap) type A gavl mod nord (ingen karnap) tag karnap depot/ garderobe tilbygning med ny trappe type 2A med og karnap tilbygning med ny trappe type 2A med og karnap udsyn tag karnap depot/ garderobe lyset kommer igennem skoderne, men udsynet indskærpes sollys tilbygning med ny trappe type 2A med og karnap tilbygning med ny trappe type 2A med og karnap udsyn tag karnap ophold depot/ garderobe type 2B med og karnap type 2B med og karnap tilbygning med ny trappe tilbygning med ny trappe tag karnap type 2C med karnap type 2C med karnap vandrende walk-incloset pulterkammer garderobe pulterkammer pulterkammer walk-incloset garderobe garderobe type B gavl mod syd (ingen karnap) planer type B gavl mod syd (ingen karnap) N. salsplaner N Journalist Anne Mette Futtrup indsfacader solfangere på hele taget solfangere og solceller havefacader solfangere og solceller N tagplaner

8 BASISBOLIG OG TILVALG plantegninger :50 basisbolig basis-renovering ingen tilvalg - kun basisrenovering facade ny facade, vinduer, facadedøre, franske altaner, værn og glasparti mod haven 2 terrændæk krybekælder nedlægges, nyt terrændæk etableres idékatalog over tilvalgselementer a ax 3 installationer låger samt bordplade efter eget valg 4 solfanger på taget 5 indv. overflader græs lofter, vægge, trappe og døre males, nye greb døre, nye parketgulve 6 karnap facaden mod haven rykkes meter ud, hermed udvides og tilsammen med 8 m² karnappen har glastag, så lysindfaldet i etagen ikke forringes terrasse på taget eksisterende lille e stort e c ude ny facade depot 5 stort - eller lille e renoveres, ets lse afhænger af om trappen flyttes ud i i forlængelse af indeet, bordplade i børstet stål med integreret vask karnap b glasvæg d mellem og n, kan tilvælges både med og uden karnap e stor entré entré væggen til et flyttes 0,6 m mod køkket, entréen udvides med,5 m² ny facade n 5 m². sal 54 m² plan - basisbolig plan - basisbolig f / stort / nye rum + vindue. sal trappen flyttes fra midten af boligen ud i nyt, hermed frigives plads på hver etage - et i n udvides - rne på. salen udvides, en flyttes fra havefacaden til indsfacaden og der etableres stort vinduesparti mod haven bolig med alle tilvalg fra idékataloget alle tilvalg ud over basisrenoveringen grønt plankeværk g sammensæt selv din bolig c på taget terrasse ude 4 stikkontakter + vandhane 6 3 karnap vinduesparti mod haven f 2 d walk-in closet glasvæg ml. og nyt a e g mod stien mellem baghaverne nyt / toilet 5 b G stor entré f f. sal 60 m² n 67 m² plan - bolig med alle tilvalg plan - bolig med alle tilvalg 6 valg af brystning på karnap matteret glas klart glas facadeplade idékatalog.rev indd :25:6

9 MILJØ Tiltag for reduktion af energibehov Energifordeling, eksisterende rækkehus EL Overtemp. % 3% Isolering af klimaskærm, fundamenter og terrændæk Varmegenvinding på ventilation Sikring af tæthed Solvarme () Energifordeling, eksisterende rækkehus EL Overtemp. % 3% Varme 86% Energiforbruget til bygningsdrift for eksisterende rækkehus er beregnet til 233,3 kwh/m 2 pr. år. Energifordeling pr. m 2, prøvehus som udført Varme 2% EL 6% Varme 86% Energiforbruget til bygningsdrift for eksisterende rækkehus er beregnet til 233,3 kwh/m 2 pr. år. Energifordeling, prøvehus som udført Varme 3% Varme (dækket af solfanger) 5% Sparet energi 73% EL 9% Energiforbruget til bygningsdrift prøvehus, som det er udført, er beregnet til 6,3 kwh/m 2 pr. år, der er således sparet 73 %, hvilket svarer til 72,0 kwh/m 2 pr. år. Prøvehuset overholder dermed lavenergi klasse 2, idet grænsen er 63,3 kwh/m 2 pr. år for dette prøvehus. Sparet energi 73% Energiforbruget til bygningsdrift prøvehus, som det er udført er beregnet til 64, kwh/m 2 pr. år. Der er således sparet 73 %, hvilket svarer til 69,2 kwh/m 2 pr. år. Prøvehus overholder dermed ikke lavenergi klasse 2, idet grænsen er 6,9 kwh/m 2 pr. år for dette prøvehus. Sparet energi 77% Energifordeling pr. m 2, prøvehus + solvarme Varme % Varme (dækket af solfanger) 5% EL 7% Såfremt der havde været installeret solvarmeanlæg af samme udformning som i prøvehus, ville det beregnede energiforbrug til bygningsdrift være 53,8 kwh/m 2 pr. år, hvilket ville være tilstrækkeligt til at lavenergi klasse 2 kunne overholdes.

10 MILJØ miljømål - prøvehusene - 2 modeller og Baggrund Som en del af undersøgelsesrapporten, er der skitseret et løsningsforslag for renovering af rækkehusene. Løsningsforslaget er primært rettet mod at løse en række byggetekniske problemstillinger, og samtidig opgradere husene til det daværende bygningsreglements krav (BR95). Efterfølgende har skærpede krav i bygningsreglementet, og det generelle øgede fokus på nødvendigheden af energirenoveringer ført til, at der er sat en skærpet miljømålsætning for renovering af rækkehusene. Kortlægning af miljøpåvirkninger og prioritering af miljømål Kortlægningen har taget udspunkt i både de sociale og fysiske behov for opretning. 3 vigtigste miljøpåvirkninger: Bløde miljøparametre i driften - Moderniseringen og venligheden i området - Monotoni - Livskvaliteten - Imødekommenheden, tryghed m.m. Indeklima Energiforbrug i driftsfasen Målsætning vedr. energiforbrug: Rækkehusene skal kunne klare kravene til minimum lavenergibygning klasse II Prøvehusene I forbindelse med en kraftig brand i rækkehuset Kvarter, og følgeskader på naboboligen Kvarter, opstod muligheden for at etablere 2 prøvehuse. Albertslund Kommunes fjernvarmeforsyning har en fremtidig målsætning om at Albertslund Syd forsynes med lavtemperatur fjernvarme. Derfor er det sideløbende med renoveringsprocessen blevet aftalt at afprøve lavtemperatur situationen i de 2 huse. Formål med udførelse af prøvehusene: At afprøve byggetekniske løsninger til genopretning af bygningerne, eliminering af skimmelproblemer og forbedring af indeklima At demonstrere forskellige løsninger for boligforbedringer og bygningsmæssig variation i området At skabe boliger med forbedret indeklima At opfylde målsætning om lavenergiklasse II, på en økonomisk og teknisk realisabel måde At afprøve lavtemperatur fjernvarme 2 forskellige modeller: Kvarter udføres med planløsning og indretning som eksisterende - dog med en boligforbedrende karnapløsning på havesiden. Endvidere indarbejdes energiforbedringer til lavenergiklasse II herunder solvarme. Huset forberedes og afprøver lavtemperatur fjernvarme ved dimensionering af radiatoranlægget for lavtemperatur, samt neddrosling af fremløbstemperaturen ved en pumpeshunt. Shunten kan demonteres når forsyningen i området generelt er omlagt. Denne løsning modsvarer det renoveringsomfang som Landsbyggefonden kan give støtte til dog er merudgifter til karnap samt ekstra energitiltag ikke støttet. Udgifter vedrørende afprøvning af lavtemperatur fjernvarme afholdes af Fjernvarmeværket. Kvarter udføres med en forbedret planløsning, idet den indvendige trappe flyttes til et udvendigt. Dette giver mulighed for etablering af et e, samt en bedre udnyttelse af boligarealet på. sal. Endvidere etableres vinduer i facaden på. sal mod haven. Karnapløsning og energitiltag som for nr.. Dog er der ikke etableret solvarme, da der i stedet afprøves en gennemstrømningsvandvarmer til forsyning af det varme brugsvand. Dermed er der ikke behov for en forrådsbeholder.

11 PRØVEHUSENE nedrivningsplaner n og. sal :50 Eksisterende bygningsdele som nedtages og bortskaffes n. sal

12 PRØVEHUSENE facade- og snittegninger for prøvehusene :50 havefacaden indsfacaden Snit B Snit C / toilet / toilet snit AA Snit B Snit C trappe depot / toilet snit BB snit CC

13 PRØVEHUSENE plantegninger n og. sal for prøvehusene :50 åbning til sti udhus græs terrasse terrasse ude Snit B Snit C karnap karnap glasvæg Snit A nyt nyt toilet nyt nyt toilet Snit A entré udvidet entré skiferfacade depot græs terrasse skiferfacade Snit C n Snit B Snit B vinduesparti mod haven Snit C tag på karnap tag på karnap walk-in closet depot Snit A Snit A Snit C. sal Snit B pr+ vehuse-planer_ekstra_mål_ indd :9:50

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS Albertslund Syd, gård- og rækkehusene, Albertslund Syd, gårdhusene, 1966 2007 løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter as løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter

Læs mere

Røde Vejrmølleparken. Luftfoto. 19.05.08 Side 1

Røde Vejrmølleparken. Luftfoto. 19.05.08 Side 1 Røde Vejrmølleparken Luftfoto Side 1 Røde Vejrmølleparken, 291 rækkehuse i Albertslund: Renovering af betonelementhuse fra 1967 til et rent CO2 neutralt byggeri. Renoveringen består i påmontering af nye

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ SVANELUNDSBAKKEN

ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ SVANELUNDSBAKKEN SVANEN SITUATIONSPLAN MATERIALEBESKRIVELSE Materialer er angivet nedenfor og hvor der kan foretages ændringer i materialevalget, fremgår dette direkte af beskrivelsen. For nogle områder er materialerne

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer Energirenoveringer i BO-VEST regi Tæt / lavt elementbyggeri fra 1960erne og 1970erne Galgebakken - 687 boliger Hyldespjældet 383 boliger Gårdhusene

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Ryesgade 30 > Ryesgade 25

Ryesgade 30 > Ryesgade 25 Ryesgade 30 > Ryesgade 25 BEVARE + tilføje nye kvaliteter RENOVERE + innovere SPARE ENERGI + bedre komfort Leif Rønby Pedersen ark.maa. og civ.ing. rönby.dk / e+as www.ronby.dk / www.e plus.dk Ryesgade

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Unikaplan. - 2 plan serien

Unikaplan. - 2 plan serien Unikaplan - 2 plan serien 84 Skråner jeres byggegrund? - Så er løsningen her: UnikaPlan serien 2 plan for indbygning til skrånende grunde er et spændende bekendtskab. Den moderne arkitektur står i stærk

Læs mere

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard Materialeliste Materialer og valgmuligheder På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard indgår i lejlighederne, og ikke mindst om de mange forskellige muligheder du har for at påvirke

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 16 København d. 10. oktober 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 16/Bolig 21. Tag/tagrum: Eksisterende tegltag, ældre men i god stand.

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Elme Alle 6 8963 Auning Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. december 2012 Til den 14. december 2022. Energimærkningsnummer 310017534

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

Markedsgade 12, Randers

Markedsgade 12, Randers D. 06.05.12 Markedsgade 12, Randers 7 stk. boliger på hver 84-94 m² bolig inkl. fællesarealer excl. depotrum og P-hus. Salg og information Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

Ydervægge Status: Ydervægge består af porebeton som H+H Væg Element Massiv 375.

Ydervægge Status: Ydervægge består af porebeton som H+H Væg Element Massiv 375. SIDE 1 AF 5 Adresse: Liseborg Have 17 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-231603-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m² opv

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende.

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 gældende. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diget 10 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst 3 Eksempler o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst Ved Claus Poulsen, seniorkonsulent, AL2bolig Energirenovering af klimaskærm i Langkærparken Formål:

Læs mere

ALBERTSLUND KONCEPTET. energirenovering til en fremtid uden fossile brændsler

ALBERTSLUND KONCEPTET. energirenovering til en fremtid uden fossile brændsler ALBERTSLUND KONCEPTET energirenovering til en fremtid uden fossile brændsler Energirenovering er en af de største energi- og klimarelaterede udfordringer både på kort sigt mod 22 og langt sigt mod 25.

Læs mere

Torphusene. Rækkehuse i Humlebæk. Boligplaner & Materialebeskrivelse

Torphusene. Rækkehuse i Humlebæk. Boligplaner & Materialebeskrivelse Torphusene Rækkehuse i Humlebæk oligplaner & Materialebeskrivelse 3Torphusene r på 10 side 3 Type C olig i to plan Dejligt /al med udgang til hyggelig gårdhave Stue med udgang til mindre have Sove med

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

Naturlig contra mekanisk ventilation

Naturlig contra mekanisk ventilation Naturlig contra mekanisk ventilation Energibehov og ventilation Tirsdag 28. oktober 2008 i Aalborg IDA - Energitjenesten - AAU Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Appendiks A Cases 1 RenovActive Foto: Velux A/S. Billedet viser projektet før / efter renoveringen. Generelle oplysninger Navn RenovActive Bygningstype Tæt-lav to etageres rækkehus Oprindelig opført 1923

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Snubbekorsvej 58 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-014294 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grundtvigs Alle 005 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-304033 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE.

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. Fordelen ved at bo i et rækkehus som Magnolia Husene II er, at du får det bedste fra alle etager. Mange, der skal vælge sig en ny lejlighed, skal vælge

Læs mere

Villa Majorgården V11

Villa Majorgården V11 Villa Majorgården V11 V11 Majorgården Eksklusiv totalrenoveret villa til den store familie med 7 soveværelser og 3 badeværelser. Renoveringen er foregået med respekt for husets oprindelige sjæl og historie,

Læs mere

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² vm/tt 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Evt. saksespær Terrasse Entré

Læs mere

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø HAVNEGADE 3 ESBJERG 6 hyggelige lejligheder A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø home Esbjerg Behrendsen & Christensen Strandbygade 13 6700 Esbjerg Tlf.: 75137011 Fax: 75180244

Læs mere

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m²

Læs mere

Plantegninger og materialebeskrivelse

Plantegninger og materialebeskrivelse 1A Bolig nr.: xxxxxx Beliggenhed: Areal: 103 m 2 Altaner: 6 m 2 Terrasse: 46 m 2 Plantegninger og materialebeskrivelse kabe kabe T T 1 Beliggenhed: tuen Areal: 79 m² Have i gård Bolig nr.: 62, 69 Areal:

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

ARKITEKTTEGNET TRÆHUS. Lavenergiklasse 1

ARKITEKTTEGNET TRÆHUS. Lavenergiklasse 1 ARKITEKTTEGNET TRÆHUS Lavenergiklasse 1 INDHOLD Bemærk: De viste illutrationer er fra andre huse, og kan afvige fra det tilbudte projekt. BESKRIVELSE IDÉ 3 STUEPLAN OG 1 SALSPLAN 4 BESKRIVELSE 5 FACADER

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

HEIMDALSPARKEN

HEIMDALSPARKEN FOLKESKOLE HANDELSSKOLE HHX HTX TEKNISKSKOLE HEIMDALSPARKEN 151-171 KØBMAND BØRNEHAVE MV. GYMNASIUM STX FOLKESKOLE PELJEHJEM MV. HOLSTEBO CENTRUM KIRKE OVERSIGTSKORT - Heimdalsparken er centralt beliggende

Læs mere

bygning 01 F_Carpet_Brown Stiagergrunden type 1.1 - varianter Boligtype 1.1 1.1 Bolig nr 1-1.sal, tv 1.1 Bolig nr 3-2.

bygning 01 F_Carpet_Brown Stiagergrunden type 1.1 - varianter Boligtype 1.1 1.1 Bolig nr 1-1.sal, tv 1.1 Bolig nr 3-2. tiagergrunden bygning 01 Bolig Bolig 1 Boligtype 1.1 Rum Bruttoareal 9m 2 Nettoareal 8m 2 0 m 1.1 Bolig nr 1-1.sal, tv OVEVÆRELE VÆRELE type 1.1 - varianter 1.1 Bolig nr - 2.sal, tv Bruttoareal 9m 2 Nettoareal

Læs mere

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg ENGKANTEN 1 6 r æ k ke h u s e i Sabro ved Aarhus til salg R ø n n e v a n g e n 77-1 0 7 02 ENGKANTEN ENGKANTEN - SÆT DIT PERSONLIGE PRÆG Sabro ligger skønt i naturen med kun 12 km. til Aarhus centrum.

Læs mere

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER Byggeafsnit: 2 AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER INDHOLD: Generelt om BYGGEAFSNIT 2... side 3 Indflytningstidspunkt - situationsplan... side 4 Indflytningstidspunkt, typer og adresser...

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab SVANEPUNKTET Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse AFD. 79 PILEVANGEN SOLBJERG ALBOA PILEVANGEN BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse INDHOLD: Generelt om afdelingen... side 3 Boligtyper, størrelser og priser... side 4 Materialer

Læs mere

Opsamling på kommentarer til prøvehuse i rækkehusene i Albertslund Syd

Opsamling på kommentarer til prøvehuse i rækkehusene i Albertslund Syd NOTAT 12. maj 2009 BF1 - AGA Sag: 1350 Opsamling på kommentarer til prøvehuse i rækkehusene i Albertslund Syd I det følgende gennemgås kommentarerne fra gæstebøgerne fra åben-hus-arrangementerne i prøvehusene

Læs mere

SØPARKEN 22 FAMILIEBOLIGER I TARM FUGLEPERSPEKTIV 31-08-2011. ØRNHØJVEJ 18, GRØNBJERG 6971 SPJALD. TEL. 97 38 42 81 w w w. i d e - h u s e.

SØPARKEN 22 FAMILIEBOLIGER I TARM FUGLEPERSPEKTIV 31-08-2011. ØRNHØJVEJ 18, GRØNBJERG 6971 SPJALD. TEL. 97 38 42 81 w w w. i d e - h u s e. SØPARKEN 22 FAMILIEBOLIGER I TARM FUGLEPERSPEKTIV 24 22 26 20 28 30 18 16 14 12 10 8 13 6 4 15 17 19 21 11 9 7 31-08-2011 ØRNHØJVEJ 18, GRØNBJERG 6971 SPJALD. TEL. 97 38 42 81 w w w. i d e - h u s e. d

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG ARKADERNE 45 ALMENE BOLIER I TINBJER 2 INDHOLDSFORTENELSE Side 3 Oversigt og beskrivelse Side 4 Oversigt blok 19 Side 5 Oversigt blok 20 Side6 Oversigt blok 21 Side 7 Lejlighedsplan type E Side 8 Lejlighedsplan

Læs mere

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder.

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder. SIDE 1 AF 6 Adresse: Promenadebyen 6 Postnr./by: Resultat 5000 Odense C BBR-nr.: 461-703065-001 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frederikparken 15 6400 Sønderborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. november 2015 Til den 28. november 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Projekt beskrivelse. St. Kongensgade 110, 1264, KBH K

Projekt beskrivelse. St. Kongensgade 110, 1264, KBH K Projekt beskrivelse St. Kongensgade 110, 1264, KBH K Følgende arbejder på byggeriet er listet op nedenfor. Der skal tages højde for bygge-tekniske ændringer under renoveringen af ejendommen. Projektet

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bag haver 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 3400 Hillerød BBR-nr.: 219-038305 Energikonsulent: Michael Skovgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Betons energimæssige fordele og udfordringer 6. december 2006 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Artikel 3 i EU-direktivet Medlemslandene skal benytte

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sønderhavvej 10A 6340 Kruså BBR-nr.: 580-003034 Energikonsulent: Jakob Bøving Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

MÅLØV - SØHOLMEN. 1 Søholmen. Eksisterende bygninger. Søndergårds Allé P-pladser. www.lr-hus.dk. P-pladserP-pladser. P-pladser P-pladser.

MÅLØV - SØHOLMEN. 1 Søholmen. Eksisterende bygninger. Søndergårds Allé P-pladser. www.lr-hus.dk. P-pladserP-pladser. P-pladser P-pladser. P-pladserP-pladser 15 13 17 19 P-pladser 11 9 21 23 7 5 25 27 29 P-pladser P-pladser P-pladser 3 1 Søholmen 22 24 22 24 Eksisterende bygninger Søndergårds Allé P-pladser 6 4 2 8 10 12 P-pladser P-pladser

Læs mere

Bygningen lever op til Bygningsreglementets krav til opførelse af nye sommerhuse.

Bygningen lever op til Bygningsreglementets krav til opførelse af nye sommerhuse. SIDE 1 AF 6 Adresse: Strandlyst 27 Postnr./by: Resultat 7830 Vinderup BBR-nr.: 661-187714-001 Energikonsulent: Lars Højris Nielsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

www.vindebakke.dk TLF: 97 52 29 00 TLF: 97 52 52 44

www.vindebakke.dk TLF: 97 52 29 00 TLF: 97 52 52 44 www.vindebakke.dk TLF: 97 52 29 00 TLF: 97 52 52 44 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

Indbyggede udv. elstik

Indbyggede udv. elstik 1.11 Nyt lærred - vinduer skal kunne mørklægges Ny klimadør KT. 3740 11 Depot 12 12.98 m² Værksted BD30M 13.18 m²... 1300 BD30 800 1250 Ny loftmonteret projektor Ny åbning m. 2 nye søjler 79 Stole KT.

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø HAVNEGADE 3 ESBJERG 6 hyggelige lejligheder A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø home Esbjerg Behrendsen & Christensen Strandbygade 13 6700 Esbjerg Tlf.: 75137011 Fax: 75180244

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Gammelbro 60 7190 Billund Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. marts 2013 Til den 4. marts 2023. Energimærkningsnummer 310027953 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 AAB afd. 6 - DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 Adresseliste Bygherre: AAB afd. 6 2300 København S AAB Havnegade 29 1058 København K tlf 33 76 01 00 Rådgivere:

Læs mere

Afd. 4, Mølleparken fokusgruppemøde d. 06. marts 2013

Afd. 4, Mølleparken fokusgruppemøde d. 06. marts 2013 Der var tilmeldt 18 beboere samt hele afdelingsbestyrelsen med suppleanter. Hanne Pedersen og Steen Andersen bød velkommen og takkede de fremmødte for deres interesse/engagement i det forestående arbejde

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

Nye boliger til leje i efteråret 2013

Nye boliger til leje i efteråret 2013 Nye boliger til leje i efteråret 2013 Lykkegårdshave 1-77 39 nye rækkehuse i udkanten af Kolding med ekstremt lave forbrugsudgifter Kontakt os: Telefon: 38 12 14 35 Email: Kolding@lejerbo.dk Pakhustorvet

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Perlegade 97 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Perlegade 97 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: SIDE 1 AF 10 Adresse: Perlegade 97 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-024309-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Strandbygade 6 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-304025-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SØNDERVANGEN I VIBY J

SØNDERVANGEN I VIBY J AFD. 24 SØNDERVANGEN I VIBY J OMBYGGEDE BOLIGER INDHOLD: Generelt...side 3 Boligtyper og priser...side 4 Materialer og tekniske data...side 5 Materialer og tekniske data fortsat...side 6 Plantegning 2

Læs mere