VEX360HX uden automatik VEX-aggregat med modstrømsveksler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEX360HX uden automatik VEX-aggregat med modstrømsveksler"

Transkript

1 VEX360HX VEX360HX uden automatik VEX-aggregat med modstrømsveksler Aggregatet er leveret med (fabriksmonteret): Kompaktfiltre FP OD - tag for udendørs montage Sokkel (usamlet) Frekvensomformere Følgende tilbehør er medleveret løst: HCW-eftervarmeflade (vand) HCE-eftervarmeflade (el) kw CCW-isvandsflade Lukkespjæld, LS500 (LSA for afkast) Lukkespjæld, LS500, (LSF for udeluft) Lukkespjæld, LSR500, med spring-return (LSA for udeluft) Lukkespjæld, LSR500, med spring-return (LSF for udeluft) Løbenr.: Prod.ordrenr: RD Salgsordrenr.: Produkt information...kapitel Mekanisk montage...kapitel El-installation...Kapitel 4 Vedligeholdelse...Kapitel 5 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel Fax

2 Produktinformation 1.1. Betegnelser i vejledningen Variantoversigt Betegnelser i vejledningen Betegnelser i vejledningen Anvendelse Krav til omgivelserne Pladskrav Krav til underlaget Afløb Krav til kanalsystemet Beskrivelse Opbygning VEX-aggregatets opbygning Hovedmål Målskitse Håndtering 2.1. Udpakning Transport Passage gennem åbninger Indtransport med reduceret vægt Mekanisk montage 3.1. Opstilling af aggregat Samleinstruktion Trin Kondensafledning Kondensafløb El-installation 4.1. El-installation Vedligeholdelse 5.1. Vedligeholdelsesskema Hygiejne Servicering Filtersskíft...30 Udtagning af modstrømsvekslere Servicering og rengøring Flowmåling Bestemmelse af luftmængde...33 Trykkurver Tekniske data 6.1. Vægt, korrosionsklasse, temperaturområder Kompaktfiltre Kapacitetsdiagram Kapacitetsdiagram, ventilation med varmegenvinding /44

3 kapacitetsdiagram, ventilation ved bypassdrift Inkorpereringserklæring for delmaskine Bestilling af reservedele /44

4 Symboler, begreber og advarsler Forbudssymbol Overtrædelser af anvisninger angivet med et forbudssymbol er forbundet med livsfare. Faresymbol Overtrædelser af anvisninger angivet med et faresymbol er forbundet med risiko for personskade eller ødelæggelse af materiel. Vejledningens anvendelsesområde Denne vejledning er for EXHAUSTO luftbehandlingsaggregat, herefter benævnt VEX-aggregat. For medfølgende tilbehør og ekstra udstyr henvises der til udstyrets egen produktvejledning. Sikkerhed for personer og materiel, samt korrekt drift med VEX-aggregatet opnås ved at følge vejledningens anvisninger. EXHAUSTO A/S fralægger sig ethvert ansvar for skader, der er opstået som følge af, at produktet er anvendt i modstrid med denne vejlednings anvisninger og instruktioner. Tilluft/fraluft Left/right Forsiden: Tilbehør Bemærk I denne vejledning anvendes betegnelserne som er angivet i DS : Tilluft (indblæsningsluft) Fraluft (udsugningsluft) Udeluft Afkast I typebetegnelsen står R for Right, hvilket betyder at tilluften, set fra betjeningssiden, er til højre i aggregatet. Tilluften til venstre betegnes med L for Left. På forsiden af vejledningen fremgår det af den afkrydsede liste, hvilket tilbehør, der er leveret med VEX-aggregatet. Ved eftermontage af tilbehør fra EXHAUSTO, ajourfør venligst listen på forsiden. Advarsler Åbning af aggregat Åbn ikke servicelågerne, før strømmen er afbrudt på forsyningsadskilleren og ventilatorerne er stoppet. Forsyningsadskilleren er placeret på venstre side af tilslutningsboksen øverst på aggregatet. ON OFF RD /44

5 Ingen kanaltilslutning Hvis en eller flere af studsene ikke tilsluttes en kanal: Monter beskyttelsesnet på studsene med en maskevidde på højst 20 mm (iht. EN294). Advarsler Ingen kanaltilslutning Hvis en eller flere af studsene ikke tilsluttes en kanal: Monter beskyttelsesnet på studsene med en maskevidde på højst 20 mm (iht. EN294). Aflås aggregat under drift Under drift skal VEX-aggregatet altid være aflåst: enten via låsecylinderen i håndtaget. Husk at fjerne nøglen fra låsen. eller via hængelås. Benyt det indbyggede hængelåsbeslag i håndtaget. Typeskilt På VEX-aggregatets typeskilt kan aflæses: hvilken VEX-variant (1) aggregatet er aggregatets produktionsordrenr. (2) Bemærk Hav produktionsnummeret parat ved alle henvendelser til EXHAUSTO om produktet. 5/44

6 Produktinformation 1. Produktinformation 1.1 Betegnelser i vejledningen Variantoversigt Elementer Ventilator Forklaring RD RD Kompaktfilter 1,1,A eller B Studs for fraluft 1,2,A Studs for afkastluft 2,1,A Studs for udeluft 2,2,A eller B Studs for tilluft 1 1 Luftretning, fraluft 2 2 Luftretning, tilluft LEFT Ventilatorplacering Luftretninger RIGHT Bemærk For Outdoor-model er studsplacering B ikke mulig. 6/44

7 Produktinformation Betegnelser i vejledningen Principskitsen viser et VEX-aggregat med ventilatorplacering LEFT. Komponent BP1 BP2 BT40/BT50 BT70 MC1 MC2 HMI LS M1 M2 MIO-CO 2 -DUCT MIO-CO 2 -ROOM MIO-PIR MIO-RH-ROOM MIO-TS-ROOM MIO-TS-DUCT MPT1, P1 MPT1, P2 MPT2, P1 MPT2, P2 MPT3, P1 MPT-DUCT TE11 TE12 TE21 TE22 Funktion Bypass-spjæld fraluft/afkast Bypass-spjæld udeluft/tilluft Brandtermostat 40 C/50 C (fraluft) Brandtermostat 70 C (tilluft) Motorstyring, motor 1 (fraluft) Motorstyring, motor 2 (tilluft) Betjeningspanel Lukkespjæld udeluft/afkast Fraluftmotor Tilluftmotor CO 2 -føler, kanal CO 2 -føler, rum PIR-sensor Fugtføler Temperaturføler, rum Temperaturføler, fraluft (ekstern) Luftmængdestyring fraluft Filtervagt fraluft Luftmængdestyring tilluft Filtervagt udeluft Isdetektering Tryktransmitter, konstanttrykregulering Temperaturføler, fraluft Temperaturføler, afkast Temperaturføler, udeluft Temperaturføler, tilluft 7/44

8 Produktinformation Betegnelser i vejledningen Principskitsen viser et VEX-aggregat med ventilatorplacering LEFT. Komponent MC1 MC2 M1 M2 BP1 M BP2 M Funktion Motorstyring, motor 1 (afkast) Motorstyring, motor 2 (tilluft) Afkastmotor Tilluftmotor Bypassspjæld med motor (fraluft - afkast) Bypassspjæld med motor (udeluft - tilluft) 1.2 Anvendelse Komfortventilation Ikke anvendelsesområder EXHAUSTO VEX-aggregat anvendes til ventilationsopgaver inden for komfortventilation. Temperaturanvendelsesområdet for aggregatet - se afsnittet "Tekniske data". VEX-aggregatet må ikke anvendes til transport af faste partikler, eller hvor der er risiko for eksplosive gasarter. 1.3 Krav til omgivelserne Placering Aggregatet er beregnet for indendørs montage. Aggregatet kan bestilles til udendørs montage (tilbehør Outdoor, OD). 8/44

9 Produktinformation Pladskrav Nedenstående tegning viser, hvor meget plads der kræves, for at de sidehængte låger kan åbnes, så aggregatet kan serviceres, (f.eks. filterskift, rengøring og service) RD Bemærk Der skal af servicehensyn være en frihøjde på mindst 200 mm over aggregatets tilslutningsboks Krav til underlaget Ved opstilling af aggregatet skal underlaget være vandret (± 10 mm. pr. meter) hårdt svingningsdødt Benene under VEX-aggregatet kan reguleres i højden mm Afløb Der skal i umiddelbar nærhed af aggregatet etableres et afløb for kondensvand. Se i øvrigt afsnittet "Mekanisk montage" Krav til kanalsystemet Lyddæmpere Bøjninger Kanalsystemet skal udføres med lyddæmpere specificeret af den projektanvarlige, i henhold til krav for betjeningsområdet. Det er muligt at montere kanalbøjninger umiddelbart efter aggregatet, idet luften i studsen har en ensartet jævn hastighedsprofil, hvilket giver et forsvindende lille systemtryktab. 9/44

10 Produktinformation Isolering Kanalsystemet skal isoleres af hensyn til kondensation lydudtrængning varme-/kuldetab Kondens Ved meget høj luftfugtighed i afkastluften/udeluftkanalen kan der opsamles kondens i kanalerne. EXHAUSTO anbefaler, at der også etableres et kondensafløb fra kanalernes laveste punkt. Ingen kanaltilslutning Hvis en eller flere af studsene ikke tilsluttes en kanal: Monter beskyttelsesnet på studsene med en maskevidde på højst 20 mm. 1.4 Beskrivelse Opbygning Oversigtstegning, Left model Nedenstående tegning viser aggregatets opbygning uden låger: ,2,B 1,1,B 2,2,A 1,1,A ,1,A 1,2,A RD Oversigtstegning, Right model Nedenstående tegning viser aggregatets opbygning uden låger: 10/44

11 Produktinformation ,1,B 2,2,B 1,1,A 2,2,A ,2,A 2,1,A RD Pos.nr. Del Funktion 1 Studs 1,1,A Studs for fraluft. Studsen kan også være placeret på toppen af aggregatet (1,1,B). Gælder ikke for aggregater beregnet for udendørs montage. 2 MPT1 Måling af tryk i fraluftkanal. 3 Lukkespjæld LS Lukkespjæld - afkast, LSA (tilbehør). 4 Studs 1,2,A Studs for afkastluft. 5 Ventilatorenhed, afkast Bortskaffer den "brugte" luft. 6 Motorstyring, fraluftventilator Regulerer ventilatoren trinløst. 7 Modstrømsveksler 4 stk. modstrømsvekslere i aluminium, der leder varmen varmen fra fraluften til tilluften. 8 Filter for udeluft Filtrerer udeluften. 9 Studs 2,1,A Studs for udeluft. 10 Lukkespjæld LS Lukkespjæld - udeluft, LSF (tilbehør). 11 MPT2 Måling af tryk i tilluftkanal. 12 Eftervarmeflade Opvarmer tilluften, hvis varmegenvinding ikke er tilstrækkeligt (tilbehør). 13 Studs 2,2,A Studs for tilluft. Studsen kan også være placeret i toppen af aggregatet (2,2,B). Gælder ikke for aggregater beregnet for udendørs montage. 14 Ventilatorenhed, tilluft Blæser luft ind i rummet. 15 Motorstyring, tilluftftventilator Regulerer ventilatoren trinløst. 16 MPT3 Måling af trykfald over modstrømsveksleren. 11/44

12 Produktinformation Pos.nr. Del Funktion 17 Tilslutningsboks Boks for tilslutning af forsyningsspænding, eksterne ventilationskomponenter, HMIpanel, BMS og ethernet. 18 Tilslutningsboks Afdækningsplade. 19 HMI-panel Til betjening af automatikken. 20 Filter for fraluft Filtrerer fraluften VEX-aggregatets opbygning Oversigtstegning, Left model Nedenstående tegning viser aggregatets opbygning uden låger: ,2,A 1,1,A 2,1,A 1,2,A RD /44

13 Produktinformation Oversigtstegning, Right model ,1,A 2,2,A 1,2,A 2,1,A RD Pos.nr. Del Funktion 1 Studs 1,1,A Studs for fraluft. Studsen kan også være placeret på toppen af aggregatet (1,1,B). Gælder ikke for aggregater beregnet for udendørs montage. 2 Lukkespjæld LS Lukkespjæld - afkast, LSA (tilbehør). 3 Studs 1,2,A Studs for afkastluft. 4 Ventilatorenhed, afkast Bortskaffer den "brugte" luft 5 Motorstyring, fraluftventilator Regulerer ventilator trinløst 6 Modstrømsveksler 4 stk. modstrømsvekslere i aluminium 7 Filter for udeluft Filtrerer udeluften 8 Studs 2,1,A Studs for udeluft. 9 Lukkespjæld LS Lukkespjæld - udeluft, LSF (tilbehør). 10 Eftervarmeflade Opvarmer tilluften, hvis varmegenvinding ikke er tilstrækkeligt (tilbehør). 11 Studs 2,2,A Studs for tilluft. Studsen kan også være placeret i toppen af aggregatet (2,2,B). Gælder ikke for aggregater beregnet for udendørs montage. 12 Ventilatorenhed, tilluft Blæser luft ind i rummet 13 Motorstyring, fraluftventilator Regulerer ventilator trinløst 14 Tilslutningsboks Klemmerække for tilslutning 15 Tilslutningsboks Afdækningsplade 16 Filter for fraluft Filtrerer fraluften Kabinettet Kabinettet er opbygget af aluzinkplade udvendigt og indvendigt. Kabinettet er isoleret med 50 mm mineraluld. 13/44

14 Produktinformation Ventilatorer Modstrømsvekslere Filtre Aggregatet har to centrifugalventilatorer for hhv. afkast og tilluft. Aggregatets modstrømsvekslere er udført i aluminium og har en høj effektivitet. Modstrømsvekslerne kan tages ud og rengøres. Se afsnittet "Servicering". Der er indbygget kassettefiltre på både fraluft- og udeluftsiden. Bypass-konstruktion Aggregatet har indbygget et dobbelt modulerende bypass. 1.5 Hovedmål Målskitse VEX360H, Left ,2,B 1,1,B 65 2,2,A 1,1,A 2,1,A 1,2,A 828 DN ) 65 2) ,2,A ,1,A 200 1,1,A ,2,A RD12729DK-01 14/44

15 Produktinformation 1) Afsæt plads foran VEX-aggregatet, så lågerne kan åbnes 2) Afsæt frihøjde over VEX-aggregatet, så tilslutningsboksen kan betjenes Se desuden afsnittet "Pladskrav". VEX360H, Right ,1,B 2,2,B 1,1,A 2,2,A 1,2,A 2,1,A 1137 DN ) ,1,A ,2,A 802 2,2,A ,1,A ) 1904 RD12730DK-01 1) Afsæt plads foran VEX-aggregatet, så lågerne kan åbnes 2) Afsæt frihøjde over VEX-aggregatet, så tilslutningsboksen kan betjenes Se desuden afsnittet "Pladskrav". 15/44

16 Håndtering 2. Håndtering 2.1 Udpakning Leverance Emballering Udpakning Leverancen består af: VEX-aggregat med tilhørende sokkel. Medleveret tilbehør (vil fremgå af afkrydsningerne på listen på forsiden af vejledningen). Aggregatet er leveret i tre sektioner på hver sin engangspalle og emballeret i pap og klar plast. Soklen er pakket i trækasse. Afhængig af pladsforhold på monteringsstedet kan udpakning foregå ved: at sokkel og sektioner pakkes ud og samles, hvorefter VEX-aggregatet transporteres på plads, eller at sokkel opstilles på monteringsstedet og sektionerne placeres herefter. Samling af sokkel er beskrevet i afsnit 3.1. Bemærk Rengøring inden ibrugtagning Når plasten er fjernet skal VEX-aggregatet beskyttes mod snavs og støv: Fjern ikke afdækningen af studsene, før studsene tilsluttes ventilationskanalerne. Hold så vidt muligt aggregatet lukket under montagen. VEX-aggregatet skal efter endt montage kontrolleres og støvsuges grundigt for støv og metalspåner. 2.2 Transport Transportudstyr Transporter VEX-aggregatet med løftevogn, truck eller kran som beskrevet i vejledningen Transport of VEX /44

17 Håndtering Passage gennem åbninger Sektionernes hovedmål Målene er angivet ud fra VEX-aggregatets eksakte mål: RD Bredde Nedenstående oversigt viser, hvor bred en åbning der kræves, for at VEX-aggregatet/sektionerne kan passere igennem: Hvis bredden på åbningen er... Mindre end 900 mm Mellem xxxx mm Større end xxxx mm er passage ikke mulig Så... demonter lågerne og de bærebjælker, som de midterste låger er fastgjort i, som beskrevet i afsnittet "Indtransport med reduceret vægt" er der fri passage Indtransport med reduceret vægt Vægtreducering Det er muligt at reducere aggregatets/sektionens vægt under transport ved at demontere servicelåger, ventilatorenheder og modstrømsveksler. I tabellen nedenfor ses det, hvor meget vægten reduceres ved at demontere delkomponenterne. Sektion Delkomponenter Vægte Ventilatorsektion, 2 stk. à 156 kg 1 stk. ventilatorsektion, tomt kabinet 101 kg Låge 19 kg Ventilatorenhed 32 kg Filtre 2 stk. à 2 kg 4 kg Vekslersektion, 1 stk. à 310 kg Vekslersektion, tomt kabinet 197 kg Modstrømsvekslere, 4 stk. à 19 kg 76 kg Låger, 2 stk. à 18,5 kg 37 kg 17/44

18 Håndtering Sektion Delkomponenter Vægte Sokkel à 80 kg Totalvægt, VEX360-aggregat 702 kg Demontage af servicelåger Demonter servicelågerne på følgende måde: A B Detail A 1 2 Detail B RD A B Sådan demonteres lågerne (2 stk) på ventilatorsektionerne: Åben lågen. Slå stiften ud af lågehængslerne nedefra ved hjælp af en lille dorn eller lignende værktøj Løft lågen af Sådan demonteres lågerne (2 stk) på vekslersektionen: Åben lågen. Skru lågens hængsel af bærebjælken (1) og tag lågen af (Bemærk lågen er tung - vægt 19 kg). Skru bærebjælken af (2) 18/44

19 Håndtering Demontage af ventilatorenhed A 1 DETAIL A 2 RD Trin Handling 1 Fjern fikseringsskruerne (1) som sidder på udtræksskinnen ud mod betjeningssiden. 2 Klip strips til motorkablet samt måleslangen 3 Træk ventilatorenheden ud til stoppet (en skrue på udtræksskinnen i hver side). 4 Demonter forsyningskablet og styrekablet i motorstyringen. 5 Fjern de to stop (skruer på udtræksskinnen(2)). Nu kan ventilatorenheden løftes af. Bemærk: Ventilatorenhederne vejer 32 kg/stk. Udtagning af modstrømsvekslere Se afsnittet "Servicering" 19/44

20 Mekanisk montage 3. Mekanisk montage 3.1 Opstilling af aggregat Samleinstruktion Trin 1, saml soklen G C G B E F G F A D D F A C G F E B RD Trin 2, skub sektionerne over på sokkel Trin 3-4, spænd VEX'en sammen 2 2 RD RD Sokkel Aggregatet skal samles på soklen - det er en forudsætning for aggregatets tæthed 20/44

21 Mekanisk montage Trin 1-4 Trin 1, Sokkel: Saml soklen som vist på tegningen nedenfor. Sokkelsamling Soklen består af følgende dele Tegning 6x 6x 12x M20 12x 34x M10x25 34x M10 4x M10x35 4x A) 2x B) 2x C) D) 2x 2x E) 2x F) 4x G) 4x RD /44

22 Mekanisk montage Sokkelsamling Du har brug for følgende værktøj Tegning 2x17mm 2x30mm RD Saml soklens stilleskruer ved at slå gevindstang fast i foden. Skru en møtrik på gevindstangen og læg en spændskive over. RD RD Læg soklens dele ud på gulvet som vist på billedet. G C G B E F G F A D D F A C G F E B RD /44

23 Mekanisk montage Sokkelsamling Saml soklens længdestykker: G Tegning B Forreste længdestykke: A, B og C samles med bolte og møtrikker. Bageste længdestykke: A, B, C og G samles med bolte og møtrikker. A G M10x25 M10 C C A B RD Sæt de 2 små spændbeslag (F) på hver af de korte vanger (G) og skru dem fast med bolte og møtrikker. E M F M10x25 RD Skru de to korte vanger (G) fast på det ene længdestykke med bolte og møtrikker. M10x25 M10 RD Vend soklen om med oversiden nedad og fastgør mellemstykkerne med bolte og møtrikker M10). M10x25 M10 RD /44

24 Mekanisk montage Sokkelsamling Skru det sidste længdestykke på med bolte og møtrikker. Tegning M10x25 M10 RD Skru stilleskruerne fast på soklen med M20 møtrik og spændeskive RD Vend soklen med benene nedad og placer den, så de lange spændbeslag vender bort fra betjeningssiden RD Det er vigtigt, at soklen er i vatter, inden VEX-aggregatet placeres på soklen. Indstil soklens stilleskruer, så den står i vatter. Bemærk Det er en fordel at montere kondensrøret i soklen, før sektionerne skubbes på plads. Se afsnittet "Kondensafledning". 24/44

25 Mekanisk montage Trin 2, VEX-sektioner Sæt sektionerne på soklen ved at skubbe dem direkte fra pallen over på soklen. RD Skub først en ventilatorsektion over på soklen 2. Skub dernæst vekslersektionen over på soklen 3. Skub den sidste ventilatorsektion over på soklen Trin 3, Samleplader og beslag Når alle tre sektioner er sat på soklen: 1. Spænd de to samlepladerne ind til VEX'en med de 4 bolte (M10x35) 2. Luk de fire beslag på toppen af VEX'en (2) RD /44

26 Mekanisk montage Trin 4, Glat fugerne ved kondensbakken For at sikre tæthed ved kondensbakken skal overfald mellem nederste motor og kondensbakke tætnes: Handling Glat de to fuger, forrest og bagest på overfald, med en finger. Pilen viser bageste fuge. 3.2 Kondensafledning Kondensafløb Tilslutning Kondens fra aggregatet samles og føres ud under VEX'en. Kondensafløbet kan føres ud gennem soklen som vist på tegningen herunder RD Før kondensafløbet til gulvafløb eller lignende. Kondensafløbet skal forsynes med vandlås - se nedenfor. Risiko for frost Ved risiko for frost: Isoler kondensafløbet og hold det frostfrit, eventuelt med et varmekabel. Både kondensrøret under VEX-aggregatet og kondensafløbet skal isoleres. 26/44

27 Mekanisk montage Vandlås På nedenstående tegning ses vandlåsens korrekte dimensionering. DN RD /44

28 El-installation 4. El-installation 4.1 El-installation Se den vedlagte vejledning "El-installationsguide til VEX350HX-VEX360HX-370HX for anden automatik". 28/44

29 Vedligeholdelse 5. Vedligeholdelse 5.1 Vedligeholdelsesskema Vejledende intervaller Det efterfølgende skema indeholder vejledende intervaller for vedligeholdelse af aggregatet under normale driftsforhold. EXHAUSTO anbefaler, at vedligeholdelse af aggregatet tilpasses de aktuelle driftsforhold. Filtre * Komponent Gør følgende... 1 gang årligt Filtre udskiftes som minumum... Det anbefales at udskifte begge filtre samtidigt. Filterstyr Kontroller at pakninger i filterstyr slutter tæt X Pakninger og tætningslister Kontroller at de slutter tæt X Ventilatorer og varmeflade (tilbehør) Kontrol Demontage af ventilatorenhed, se afsnittet "Indtransport med reduceret vægt" Rengøring, se de følgende afsnit Modstrømsvarmeveksler Kontrol X Lukkespjæld Kontrol af funktion X Motorventil og cirkulationspumpe (tilbehør) Kontrol af funktion X X 2 gange årligt X Efter behov Følgende dele rengøres efter behov Komponent Kondensbakke Modstrømsveksler Gør følgende efter behov Rengøring og kontrol af afløb og vandlås Rengøring, se de følgende afsnit *Filtre Benyt udelukkende originale filtre De angivne filterdata og tryktabskurver (afsnittet "Tekniske data") er baseret på anvendelse af originale filtre. Eurovent-certificeringen er kun gyldig, når der anvendes originale filtre. Brug af uoriginale filtre kan medføre lækageproblemer i VEX'en samt nedsat filtreringsfunktion. EXHAUSTO anbefaler, at dato for filterskift registreres, så det er let at kontrollere, at intervaller for filterskift overholdes. 5.2 Hygiejne Hygiejnenorm VDI6022 Filter F7 For at opfylde hygiejnenormen VDI 6022, er VEX300 konstrueret sådan at: bakterievækst og opbygning af snavs er reduceret til et minimum rengøring kan foretages på en optimal måde For at opfylde VDI 6022 skal filteret på udeluftsiden være et F7-filter. 29/44

30 Vedligeholdelse 5.3 Servicering Filtersskíft Afbryd strømmen på forsyningsadskilleren før lågen åbnes. Filtrene trækkes ud. Vær opmærksom på flowretningen - se pilene på filteret. Udskiftede filtre bør straks lægges i en plastpose, som lukkes tæt og bortskaffes på forsvarlig vis. Udtagning af modstrømsvekslere Afbryd strømmen via forsyningsadskilleren før lågen åbnes. Modstrømsvekslerens lameller er skrøbelige - undgå at røre ved lamellerne under håndtering. 30/44

31 Vedligeholdelse Sådan udtages modstrømsvekslerne I det følgende vises, hvordan de fire modstrømsvekslere udtages. Trin Handling 1 I ventilatorsektion på væg mod vekslersektion: drej spændekryds 7 omgange med uret. 2 I vekslersektion: Midterstykket løftes af. 3 Løsn fingersskuerne på beslaget, der holder modstrømsveksleren. Skyd beslaget til side og op (følg sporet i beslaget). I cirklen ses hvordan beslaget sidder i sporet, når det er løsnet. 31/44

32 Vedligeholdelse Trin Handling 4 Træk i håndtaget og løft pladen ud. 5 Løft den højre veksler ud. Løft den venstre veksler ud. Bemærk: Modstrømsvekslerne vejer 19 kg pr. stk. 6 Så kan de bageste vekslere udtages Drej det bageste spændekryds 7 omgange med uret (se trin 1). 7 Løft midterstykket af Gentag punkt /44

33 Vedligeholdelse Sådan isættes modstrømsvekslerne Her beskrives hvordan modstrømsvekslerne isættes, henvisningerne gælder tabellen ovenfor, der beskriver hvordan modstrømsveksleren udtages. Trin Handling 1 Sæt de bageste vekslere på plads. Skub håndtaget på plads (trin 4). Løsn fingerskruerne, sæt beslaget på plads og skru fingerskruerne i uden at stramme dem (trin 3). 2 Drej det bageste spændekryds 7 omgange mod uret (trin 1). Stram fingerskruerne. Sæt midterstykket på (trin 7). 3 Gentag trin 1 og 2 (i dette skema) med de forreste vekslere Servicering og rengøring Sådan rengøres modstrømsveksler: Sådan rengøres ventilator Rengør modstrømsveksleren ved spuling med varmt vand. Vandtemperatur: maks. 90ºC. Se afsnittet "Indtransport med reduceret vægt", hvor det beskrives, hvordan ventilatorenheden udtages. Trin Handling 1 Afbryd strømmen til aggregatet via forsyningsadskilleren 2 Rengør ventilatorhjulene ved støvsugning og aftørring med fugtig klud Bemærk: Vær omhyggelig med at rengøre hjulene, så ubalance undgås 3 Kontroller efter montage, at aggregatet kører vibrationsfrit Sådan rengøres isvandsflade/varmeflade Trin Handling 1 Afbryd strømmen til aggregatet via forsyningsadskilleren 2 Støvsug varmefladen 3 Isvandsfladen: rengør kondensbakke 5.4 Flowmåling Bestemmelse af luftmængde Det er muligt at bestemme luftmængen på aggregatat ved hjælp af trykmålinger. I hvert ventilatorindløb er placeret måledyser, der kan benyttes til trykmålinger, se tegning herunder: Dyserne i indløbet samles til et målepunkt P1 Referencetrykket P2 måles Δp udregnes: P1 - P2 = Δp 33/44

34 Vedligeholdelse Trykkurver Ved at benytte værdien for Δp i det tilsvarende diagram (henholdsvis tilluft/fraluft), kan luftmængden aflæses. Tilluft: 700 VEX [Pa] RD [l/s] 34/44

35 Vedligeholdelse Fraluft: VEX [Pa] RD [l/s] 35/44

36 Tekniske data 6. Tekniske data 6.1 Vægt, korrosionsklasse, temperaturområder... Vægt Vægt 702 kg Korrosionsklasse Korrosionsklasse Korrosionsklasse C4 i.h.t. EN ISO Temperaturområder Udelufttemperatur Omgivelsestemperatur -40ºC C -30ºC - +50ºC Ved temperaturer under -25ºC og udendørs montage anbefales det at anvende et termostatstyret varmelegeme i automatikboksen. HMI-panel Kapslingsklasse Omgivelsestemperatur IP20 0 C C Ved temperaturer under 0 C kan displayet reagere langsommere end sædvanligt. Brandtermostater Brydetemperatur, BT70 70 C Brydetemperatur, BT50 50 C Brydetemperatur, BT40 40 C Max. omgivelsestemperatur, føler 250 C Omgivelsestemperatur, termostathus 0 C C Følerlængde 125 mm Kapslingsklasse IP40 36/44

37 Tekniske data Motorspjæld Motorspjæld type LS500x80024 LSR500x80024 Betegnelse LSA/LSF LSFR Motortype NM24-F AF-24 Drejetid sek. åbne: 150 sek. lukke: 16 sek. Kapslingsklasse IP42 IP42 Omgivelsestemperatur -20 ºC ºC -30 ºC ºC Spjælddybde (LS skinnesystem) Spjælddybde (METU Skinnesystem) 115 mm 150 mm 115 mm 150 mm Der må maksimalt tilsluttes 2 stk. LSFR-spjæld eller 4 stk. LSA/LSF-spjæld. Motordata Spænding Max. omdrejningstal Moment Motorklasse iht. IEC x 400 V/ 3 x 230V 3080 omdr./min 6,2 Nm IE3 (Premium efficiency) 37/44

38 Tekniske data 6.2 Kompaktfiltre Tryktabskurver for M5- og F7-filtre Filterdata M5 F7 Kassette h x b (2 stk. pr. luftretning) 414 x750 mm 414 x 750 mm Filterkassettens tykkelse Filterareal 3,6 m 2 11,2 m 2 Filterklasse M5 F7 Udskilningsgrad iht. EN % > 99 % Virkningsgrad 45 % 85 % Anbefalet difference mellem sluttrykfald og begyndelsestrykfald +100 Pa +100 Pa Temperaturbestandigt til 70 C 70 C AHU n Range: VEX100/200/ EUROVENT certificeringen er kun gyldig ved anvendelse af originale filtre. Se mere om originale filtre under afsnittet "Vedligeholdelse". 38/44

39 Tekniske data 6.3 Kapacitetsdiagram Kapacitetsdiagram, ventilation med varmegenvinding Ventilation med varmegenvinding Kapacitetskurve med M5-filtre SFP-kurve (J/m ) Arbejdslinier 3 A: Tryktabstillæg ved F7-filtre B: Tryktabstillæg ved køle-/varmeflade 39/44

40 Tekniske data kapacitetsdiagram, ventilation ved bypassdrift Ventilation uden varmegenvinding (bypassdrift) Kapacitetskurve med M5-filtre SFP-kurve (J/m ) Arbejdslinier 3 A: Tryktabstillæg ved F7-filtre B: Tryktabstillæg ved køle-/varmeflade 6.4 Inkorpereringserklæring for delmaskine Se dokument nr , Declaration of incorporation for partly completed machinery. Dokumentet findes i lågen på VEX-aggregatet. Det kan også findes på EXHAUSTOs hjemmeside ved at søge på dokumentnummeret. 40/44

41 Tekniske data 6.5 Bestilling af reservedele Find produktionsnummer Kontakt: Ved bestilling af reservedele skal produktionsnummeret oplyses. Dette sikre, at der leveres de korrekte reservedele. Produktionsnummeret fremgår af forsiden på VEXvejledningen og af typeskiltet på VEX'en. Kontakt serviceafdelingen på det lokale EXHAUSTO-kontor for bestilling af reservedele, kontaktinformationer findes på vejledningens bagside. Se evt. afsnittet Opbygning for overblik over delenes position og betegnelse på VEX'en. 41/44

42 /44

43 /44

44

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i "EXact Automatik, Basisvejledning for VEX320/330/340/350/360", hvordan man via teknikermenuen (adgangskode 1111)

Læs mere

VEX340H med modstrømsveksler og EXact-automatik

VEX340H med modstrømsveksler og EXact-automatik 3004108-2012-03-22 VEX340H VEX340H med modstrømsveksler og EXact-automatik Aggregatet er leveret med (fabriksmonteret): VEX340H Kompaktfiltre FP OD - tag for udendørs montage Følgende tilbehør er medleveret

Læs mere

Komponent Gør følgende... 1 gang årligt. Udskiftes når display viser filteralarm. Det anbefales at udskifte begge filtre samtidigt.

Komponent Gør følgende... 1 gang årligt. Udskiftes når display viser filteralarm. Det anbefales at udskifte begge filtre samtidigt. 5. 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i "Eact Basisvejledning for VE320/330/340/350/360", hvordan man via teknikermenuen (adgangskode 1111) kan gå ind i Menu 2 "Driftsvisninger" og aflæse driftstatus

Læs mere

VEX260H med roterende veksler og EXact-automatik

VEX260H med roterende veksler og EXact-automatik 3003402-2014-04-14 VEX260_EXact VEX260H med roterende veksler og EXact-automatik Aggregatet er leveret med (fabriksmonteret): Kompaktfiltre FP Posefiltre FB Trimspjæld og renblæsningszone,tb260 Følgende

Læs mere

Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik

Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik 3003458-2014-02-26 VEX240-250HX Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel.

Læs mere

Elektrisk installationsguide for VEX150HX/VEX160HX for anden automatik

Elektrisk installationsguide for VEX150HX/VEX160HX for anden automatik 3004396-2014-09-03 VEX150-160HX Elektrisk installationsguide for VEX150HX/VEX160HX for anden automatik ON El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

Læs mere

HCE elvarmeflade til VEX340 med EXact/EXact2 automatik

HCE elvarmeflade til VEX340 med EXact/EXact2 automatik 3004767-2014-09-25 HCE_VEX340 EXact2 HCE elvarmeflade til VEX340 med EXact/EXact2 automatik El-varmeflade model: HE40006BUE 6 kw (Uisoleret) HE40006CUE 6 kw (Uisoleret) Forsyning: 3 x 400 V 3 x 230 V Produkt

Læs mere

El-installationsguide til VEX350HX/VEX360HX for anden automatik

El-installationsguide til VEX350HX/VEX360HX for anden automatik 3004095-2011-09-06 El-installationsguide til VEX350-360HX El-installationsguide til VEX350HX/VEX360HX for anden automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej

Læs mere

El-installationsguide for VEX260/270 med EXact automatik

El-installationsguide for VEX260/270 med EXact automatik 3003457-2014-02-26 VEX260-270 EXact El-installationsguide for VEX260/270 med EXact automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45

Læs mere

VEX360H med modstrømsveksler og EXact-automatik

VEX360H med modstrømsveksler og EXact-automatik 3004067-2012-03-13 VEX360H VEX360H med modstrømsveksler og EXact-automatik Aggregatet er leveret med (fabriksmonteret): Kompaktfiltre FP OD - tag for udendørs montage Sokkel (usamlet) Webserver MLON Følgende

Læs mere

VEX160 for anden automatik med vandvarmeflade HCW

VEX160 for anden automatik med vandvarmeflade HCW 3004391-2015-12-29 VEX160_FAA VEX160 for anden automatik med vandvarmeflade HCW VEX160 type: Horisontal Vertikal Aggregatet er leveret med (fabriksmonteret): Krydsveksler med standard temperaturvirkningsgrad

Læs mere

VEX330HX uden automatik Montagevejledning

VEX330HX uden automatik Montagevejledning 3004683-2013-01-22 VEX330HX VEX330HX uden automatik Montagevejledning Aggregatet er leveret med (fabriksmonteret): VEX330HX-1 VEX330HX-2 M5-kompaktfiltre FP F7-kompaktfiltre FP OD (tag for udendørs montage)

Læs mere

El-installationsguide til VEX350H/VEX360H med EXact-automatik

El-installationsguide til VEX350H/VEX360H med EXact-automatik 3004094-2011-08-29 El-installationsguide til VEX350H/360H med EXact-automatik El-installationsguide til VEX350H/VEX360H med EXact-automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO

Læs mere

VEX140 for anden automatik med vandvarmeflade HCW

VEX140 for anden automatik med vandvarmeflade HCW 3004389-2015-12-29 VEX140_FAA VEX140 for anden automatik med vandvarmeflade HCW VEX140 type: Horisontal Vertikal Ceiling Aggregatet er leveret med (fabriksmonteret): Krydsveksler med standard temperaturvirkningsgrad

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Guide til el-installation for VEX320C/330C/330H med EXact2-automatik

Guide til el-installation for VEX320C/330C/330H med EXact2-automatik 3004220-2014-09-03 VEX320-330_EXact2 Guide til el-installation for VEX320C/330C/330H med EXact2-automatik ON El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

Læs mere

El-installationsguide VEX340 med EXact2-automatik

El-installationsguide VEX340 med EXact2-automatik 3004746-2014-09-05 VEX340 EXact2 El-installationsguide VEX340 med EXact2-automatik ON El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Guide til el-installation for VEX100 med elvarmeflade og EXact2

Guide til el-installation for VEX100 med elvarmeflade og EXact2 3004399-2014-08-27 VEX100_HCE_EXact2 Guide til el-installation for VEX100 med elvarmeflade og EXact2 ON El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

Læs mere

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT Øland -DK 010410-2 DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning -125-EC -160-EC --EC -250-EC -315-EC-SPLIT --EC-SPLIT -500-EC-SPLIT ØLAND A/S 70 20 19 11 www.oeland.dk Oversigtsdiagrammer oversigtsdiagram

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

VEX160 Horisontal. med elvarmeflade HCE VEX100. Original brugsanvisning. Produkt information... Kapitel 1 + 8. Mekanisk montage...

VEX160 Horisontal. med elvarmeflade HCE VEX100. Original brugsanvisning. Produkt information... Kapitel 1 + 8. Mekanisk montage... Produktvejledning VEX160 Horisontal med elvarmeflade HCE VEX100 S E R I E N KRYDSVEKSLER Aggregatet er leveret med (fabriksmonteret): Luftmængdestyring, AFC Tilisningsdetektering, DEFROST Elvarmeflade

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09 Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64 Rev. 2015.10.09 0 1 Indhold 1. Systembeskrivelse... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forsyningsområde... 3 1.3 Virkemåde... 3 2. Komponentoversigt... 3 3. Styring... 4

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

domekt rego / recu P Installations- og vedligeholdelsesvejledning

domekt rego / recu P Installations- og vedligeholdelsesvejledning domekt rego / recu P DK Installations- og vedligeholdelsesvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerheds foranstaltninger...3 Transport...4 Anvendelse...5 Installation...7 Vedligeholdelse...8 Teknisk information...9

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 Version 2.10-03.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM 600-3200 1. Pladskrav. Ved opstillingen bør der tages hensyn til fremtidige service eftersyn. Der kræves følgende minimumsmål for friplads foran aggregatet : Model VPM Friplads

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler

VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler Produktinformation - Udgave 6 VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler VEX240: 400-2350 m 3 /h VEX250: 700-3700 m 3 /h VEX260: 1100-5600 m 3 /h VEX270: 1300-9100 m 3 /h VEX280:

Læs mere

VEX140 Ceiling. med vandvarmeflade HCW VEX100. Original brugsanvisning. Produkt information... Kapitel 1 + 8. Mekanisk montage...

VEX140 Ceiling. med vandvarmeflade HCW VEX100. Original brugsanvisning. Produkt information... Kapitel 1 + 8. Mekanisk montage... Produktvejledning VEX140 Ceiling med vandvarmeflade HCW VEX100 S E R I E N KRYDSVEKSLER Aggregatet er leveret med (fabriksmonteret): Luftmængdestyring, AFC Tilisningsdetektering, DEFROST VDI 6022 Følgende

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP Tagmonteret ventilationsaggregat varenr. 02-602 Geovent GRTU tagaggregat er et enkelt og effektivt ventilationsaggregat med et minimum af installationsomkostninger. Aggregatets store tilbehørsprogram gør

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Direkte drevet ventilator (kode ELFD)

Direkte drevet ventilator (kode ELFD) Direkte drevet ventilator (kode ELFD) Tekniske data, størrelse 950 Udførelse 080-HE, 090-HE Motortype HE = 4- eller 6-polet motor iht. IE2, 8-polet motor med forhøjet virkningsgrad. Eldata Den direkte

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120

Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120 Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120 Dokumentets originalsprog er svensk Der tages forbehold for ændringer. www.swegon.com 1 Indhold 1. Installation...3 1.1 Generelt... 3 1.2 Indtransport...

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

HCW-eftervarmeflade, vand til VEX280 for anden automatik

HCW-eftervarmeflade, vand til VEX280 for anden automatik 3003198-2012-03-14 HCW Vandvarmeflade til VEX280HX HCW-eftervarmeflade, vand til VEX280 for anden automatik Produkt information...kapitel 1 + 5 Mekanisk montage...kapitel 2 Idriftsættelse og betjening...kapitel

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler. Til HCF. Modstrøms varmeveksler. Fra AUT.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler. Til HCF. Modstrøms varmeveksler. Fra AUT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler Tryk sensor FIB VEC Posefilter Til Ventilator Fraluft HCF Afkast COW VEC Modstrøms varmeveksler FIB Varme-flade Ventilator Fra

Læs mere

Produktdata. Comfort 450 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. <450 m 3 /h

Produktdata. Comfort 450 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. <450 m 3 /h Produktdata Comfort 450 by nilan Ventilation & passiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Ventilation

Læs mere

MIO Modul (Modbus Input Output) til EXact automatik

MIO Modul (Modbus Input Output) til EXact automatik Produktvejledning MIO Modul (Modbus Input Output) til EXact automatik Tilslutning af: - Følere (RH, RLQ, CO 2, PIR, TS) - Timer Button - Ekstern styring af ventilatorhastigheder Original brugsanvisning

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Styrepanel Til A19 Styrepanel Til A14 PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til 410 m³/h Virkningsgrad

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

VEX2.5 - VEX3.5 Luftbehandlingsaggregater med varmegenvinding

VEX2.5 - VEX3.5 Luftbehandlingsaggregater med varmegenvinding Produktinformation - Udgave VEX.5 - VEX.5 Luftbehandlingsaggregater med varmegenvinding Ventilation med varmegenvinding Ventilation med varmegenvinding i kontorer, skoler, institutioner m.v. Mekanisk ventilation

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2015 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

INDHOLD: BESF boxventilator BESF

INDHOLD: BESF boxventilator BESF INDHOLD: BESF boxventilator BESF BESF boxventilator Hent alle produktdata om BESF boxventilator Kapacitet - overblik BESF boxventilatorer Kapacitet m3/h Min. Max. BESF146-4-1 68 540 BESF160-4-1 120 970

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Frisk luft Fra luft VEC HCR VEC COW Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator varmeflade Afkast Tilluft

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler LRB Lydreducerende box FIB Posefilter TIL HRO VEC Ventilator LRB Lydreducerende box LRB Lydreducerende box VEC Ventilator Roterende

Læs mere

Produktdata. Comfort ECO-serien by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 300 m 3 /h

Produktdata. Comfort ECO-serien by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 300 m 3 /h Produktdata Comfort ECO-serien by nilan Ventilation & passiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Ventilation < 00 m /h Comfort ECo Produktbeskrivelse Comfort ECO er et energieffektivt ventilationsaggregat

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler COE El- VEC Ventilator Frisk luft Til

Læs mere

Vallox TEKNISK VEJLEDNING. Model: VALLOX 90 SC R VALLOX 90 SC L. Type A3521-1/2

Vallox TEKNISK VEJLEDNING. Model: VALLOX 90 SC R VALLOX 90 SC L. Type A3521-1/2 Vallox 90C.09.6DK..0 Type A5/ VALLOX Type A5/ C TEKIK VEJLEDIG Varmegenvinding med høj virkningsgrad ( >80%) Energibesparende DC ventilatorer trins styring imple Control Elektrisk forvarmeflade (tilvalg)

Læs mere

AIR FRÖHLICH spec. heatpipe. Brugsanvisning. AIR FRÖHLICH spec. heatpipe til brug i svømmehaller

AIR FRÖHLICH spec. heatpipe. Brugsanvisning. AIR FRÖHLICH spec. heatpipe til brug i svømmehaller Brugsanvisning AIR FRÖHLICH spec. heatpipe til brug i svømmehaller Indholdsfortegnelse 1- Produktbeskrivelse 2- Transport og løfteanordning 3- Modtagekontrol 4- Installation 5- Operatørmanual 6- Fejlfinding

Læs mere

Aggregat Vejledning Indholdsfortegnelse

Aggregat Vejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed...2 Transport...3 Montage...4 Løfteprofiler...5 Sammenkobling... 6 Tagskinner...7 Varme / køleflade...7 Ventilator / Frekvensomforner...8 EC motor...9 Andet...9 Vedligehold...10

Læs mere

INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV

INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV DTV tagventilator, vertikalt afkast Hent alle produktdata om DTV tagventilator Kapacitet - overblik DTV Kapacitet m3/h Min. Max. DTV160-4-1 60 320 DTV200-4-1

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R Flexit L14 R L2 R L3 R L4 R L6 R luftbehandlingsaggregater NYHED! Komplet serie Kapacitet fra 7 til m 3 /h Smarte løsninger Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 275 Ballerup, Tel. 72 1911, Fax 4453

Læs mere

HCW-eftervarmeflade, vand til VEX350/360HX (for anden automatik)

HCW-eftervarmeflade, vand til VEX350/360HX (for anden automatik) 3003896-2010-10-06 HCW-eftervarmeflade til VEX350HX/360HX HCW-eftervarmeflade, vand til VEX350/360HX (for anden automatik) Vandvarmeflade - model: HCW500x800I (Isoleret i kabinet) HCW700x800U (Uisoleret)

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

INDHOLD: VVR-vægventilator VVR

INDHOLD: VVR-vægventilator VVR INDHOLD: VVR-vægventilator VVR VVR-vægventilator Hent alle produktdata om VVR vægventilator Kapacitet - overblik VVR Kapacitet m3/h Min. Max. VVR160-4-1 60 370 VVR200-4-1 130 860 VVR250-4-1EC 250 1670

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) Nilan Comfort Boligventilation med varmegenvinding (luft/luft)

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

INDHOLD: BESF boxventilator BESF

INDHOLD: BESF boxventilator BESF INDHOLD: BESF boxventilator BESF BESF boxventilator Hent alle produktdata om BESF boxventilator Kapacitet - overblik BESF boxventilatorer Kapacitet m3/h Min. Max. BESF146-4-1 68 540 BESF160-4-1 120 970

Læs mere

Monteringsanvisning modstrømvarmeveksler

Monteringsanvisning modstrømvarmeveksler Luftbehandlingsaggregat Monteringsanvisning modstrømvarmeveksler Delt udførelse Advarsel! Produkter må ikke tages i brug, før den pågældende maskine eller anlæg, som de indgår i, er opført i overensstemmelse

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700 Side 1 af 14 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold...2 2.0.0 Illustrationer...2 3.0.0 Anlægget...3 3.1.0 Funktionsprincip...4 4.0.0 Tekniske specifikationer...5

Læs mere

Vallox. Brugs- og vedligeholdelsesvejledning. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Model: VALLOX 90 SC R VALLOX 90 SC L.

Vallox. Brugs- og vedligeholdelsesvejledning. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Model: VALLOX 90 SC R VALLOX 90 SC L. Vallox 90SC 1.09.347DA 18.10.2011 Type 3521 VALLOX Type 3521 Ventilationsaggregat med varmegenvinding Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Model: VALLOX 90 SC R VALLOX 90 SC L Ret til ændringer forbeholdes.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Rev. 2. november 2009 Side 1 af 22 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold.... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 General information... 3 3.1.0 Forord... 3 3.2.0

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Montagevejledning. CTS 700 by Nilan. Comfort CT300. Comfort CT300 Polar. Version: 1.00, 01-01-2015 Software version 1.40.05

Montagevejledning. CTS 700 by Nilan. Comfort CT300. Comfort CT300 Polar. Version: 1.00, 01-01-2015 Software version 1.40.05 Montagevejledning CTS 700 by Nilan Comfort CT300 Comfort CT300 Polar Version: 1.00, 01-01-2015 Software version 1.40.05 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

INDHOLD: DTH tagventilator, horisontalt afkast DTH

INDHOLD: DTH tagventilator, horisontalt afkast DTH INDHOLD: DTH tagventilator, horisontalt afkast DTH DTH tagventilator, horisontalt afkast Hent alle produktdata om DTH tagventilator Kapacitet - overblik DTH Kapacitet m3/h Min. Max. DTH160-4-1 60 370 DTH200-4-1

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE MODEL FL220 BRUGERVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Dimension: L: 93 x B: 62 x H: 144 cm Rist dimension: L: 86 x B: 55 cm Luftforbrug: 250-520 ltr./min. Vægt: 46 kg. Strøm: 230V/50Hz Bemærkning:

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator CCW Køleflade Frisk

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Produktinformation - Udgave 2. Luftbehandlingsaggregat med modstrømsvarmeveksler VEX340H:

Produktinformation - Udgave 2. Luftbehandlingsaggregat med modstrømsvarmeveksler VEX340H: Produktinformation - Udgave 2 VEX340H Luftbehandlingsaggregat med modstrømsvarmeveksler VEX340H: 400-2250 m3/h OK OK Esc Indholdsfortegnelse VEX340H (400-2250 m 3 /h)... 4 VEX340H - En energieffektiv nyhed!

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING INSTRUKTION M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Web: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2009.06 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT DK.TBPA5.111 INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen

Læs mere

VENTILATOREN DER KOLIBIRI SEINER KLASSE: KLEIN LEISE KOMPLETT ETA... KOMPAKT VENTILATIONSAGGREGAT PLUG & PLAY EFFEKTIV FLEKSIBEL

VENTILATOREN DER KOLIBIRI SEINER KLASSE: KLEIN LEISE KOMPLETT ETA... KOMPAKT VENTILATIONSAGGREGAT PLUG & PLAY EFFEKTIV FLEKSIBEL VENTILATOREN DER KOLIBIRI SEINER KLASSE: KLEIN LEISE KOMPLETT ETA... KOMPAKT VENTILATIONSAGGREGAT PLUG & PLAY EFFEKTIV FLEKSIBEL ETA... KOMPAKT VENTILATIONSAGGREGAT ETA... V VENTILATION, VARMEGENVINDING,

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere