I N S T A L L A T I O BATEC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I N S T A L L A T I O BATEC"

Transkript

1 I N S L L I O Danmarksvej 8 DK 4681 Herfølge lf : Fax : N 1999

2 Montering af solfangere Sammenkobling af solfangere eslag til teglsten eslag til bølge eternit Skifertag / aluskinne Stativ til fladt tag Rørføring solfanger Indhold Montering af rør på tag Rørtype og dimension Færdiggørelse på tag Montering af føler i solfanger Placering af varmtvandsbeholder Placering af varmtvandsbeholder ilslutning af beholder Nilan liter Installation af beholder atec 200 liter atec 280 liter nlægsdiagrammer rugsvandsanlæg Rumvarmeanlæg Poolanlæg udendørs Poolanlæg indendørs Frostvæske påfyldning Påfyldning af frostvæske Udluftning af anlæg Dette dokument er omfattet af bestemmelserne om copyright. ftertryk er således forbudt. eksten må ej heller fotokopieres, reproduceres eller oversættes, hverken helt eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra /S

3 Sammenkobling af solfangere. Solfangerne forbindes ved hjælp af medfølgende unioner. Det anbefales at montere de enkelte unionshalvdele i solfangerne, inden disse løftes på taget eller i stativ. 1-0 Det maksimale antal solfangere i ét felt er 6 stk. Ved større antal solfangere kan de enkelte felter kobles sammen på følgende måder. Montering af solfanger emærk føler skal placeres i følerrør i solfanger.

4 eslag til teglsten. agstenen løftes, beslaget ( 2 beslag pr. solfanger ) skubbes sidelæns ind, drejes 1/ 4 omgang, og trækkes ned om lægten. Solfangeren fastgøres til beslaget med en rustfri selvskærende skrue eller popnitte. I toppen fastgøres solfangeren med patentbånd, som monteres på solfangeren med selvskærende rustfri skrue eller popnitte. Patentbåndet skubbes ind under et tegl og fastgøres til lægte eller spær med rustfri skruer. 1-1 Montering af solfanger eslag til bølgeeternit. ternitpladen løsnes og løftes, beslaget ( 2 beslag pr. solfanger ) skubbes sidelæns ind, drejes 1/4 omgang, og trækkes ned om lægten. eslaget skal ligge i en bølgebund. Solfangeren fastgøres til beslaget med en rustfri selvskærende skrue elle popnitte. Solfangeren fastgøres også på siden med patentbånd, som fastgøres til solfangeren med rustfri selvskærende skrue eller popnitte, patentbåndet skubbes ind under en tagplade og fastgøres til lægte eller spær med rustfri skruer.

5 Skifertag. Solfangeren fastgøres mellem to aluminiumsvinkler med rustfri selvskærende skruer eller popnitter. luminiums vinklerne fastgøres til taget med rustfri franske skruer, som skrues i lægter eller spær. Det er meget vigtigt at den nederste aluminiumsvinkel vender rigtigt, og at solfangeren løftes fra taget med f.eks. klodser af neopren-gummi for at sikre ventilation og undgå dug og kondens i solfangeren. Husk også, at det er meget vigtigt at tætne skruehuller i taget med silikone. lu-skinne luvinkel 1-2 Montering af solfanger Neoprengummi Neoprengummi luvinkel Neoprengummi

6 Stativ til fladt tag eller montering på terræn. Der anvendes 1 stativ pr. solfanger + 1. Stativerne samles - se tegning nederst på siden. Der monteres 2 stk. trykimprægneret 4 x 4 stolper, parallelt oven på eksisterende tag med rustfri franske skruer. Det er meget vigtigt at stolperne hæves fra taget så evt. vand kan passere under dem. Stativerne monteres oven på stolperne med gennemgående rustfri 10 mm bolte. fstanden mellem stativerne ( centerafstanden ) skal svare til bredden på en solfanger plus den halve afstand mellem 2 solfangere ( 5 cm ). Når stativerne er boltet fast på stolperne monteres et 1/2" galv. rør i toppen af stativerne, dette gøres for at stabilisere stativerne. Solfangerne lægges op i stativerne, og beslaget som fastholder solfangerne fastgøres i toppen af stativerne ved hjælp af medfølgende bolte. 1-3 Stativ til solfanger

7 Montering af rør på tag. Der bores huller til frem- og returrør på et passende sted. Hvor taget er bølgeformet, skal rørgennemføringen foretags i toppen af en bølge. Når rør er monteret skal der fuges omkring røret med silikone af en type, som kan tåle høje temperaturer samt ekspansionsbevægelser. Før fugning med silikone skal området omkring rørgennemføringen rengøres omhyggeligt. Montering af rør fra beholder. Rørene skal føres med stadig stigning fra varmtvandsbeholderen til solfangerne, da der ellers kan dannes luftlommer i systemet, som vil hindre flow. Hvor rørene føres igennem loft eller vægge, skal de fastgøres med rørbærer. Der bør under alle omstændigheder monteres rørbærer for ca. hver 1,5-2 meter. Rørtype og dimension. 2-0 Rørføring solfanger atec anbefaler at bruge præisoleret kobberrør Wicu - extra. I fyrrum kan eventuelt bruges sorte rør, men aldrig galv. rør. Rørdimensioner : antal solfangere rørdimension mm mm mm

8 Færdig montering på tag. Når montering af beslag og solfanger er vel overstået, skal følerlomme og luftudlader monteres. - stykket med følerlomme monteres i solfanger hvor fremløbet skal være, samme sted monteres en automatisk luftudlader. 3-0 Færdiggørelse på tag Føler til differenstermostat monteres altid i følerrør ved fremløb i solfangeren, og fastgøres til følerrør, evt. med en kabelbinder. Kabel til føler trækkes ned til beholder sammen med rørføringen, hvor det forbindes til differenstermostaten. Da atec kan levere flere forskellige differenstermostater henvises der til styringens manual. Kablet på føleren kan forlænges med alm. el-ledning eller ringeledning. Føler Placering af føler i følerrør

9 Placering af varmtvandsbeholder. Varmtvandsbeholderen bør placeres i rum nær tappesteder -gerne i fyrrum. Det frarådes at anbringe beholderen på loft. I givet fald skal den placeres frostfrit på en bærende væg, eller vægten ca. 450 kg ( 280 liter beholder ) skal fordeles over en række hanebånd v.h.a. bjælker. Vær opmærksom på at brugsvandets sikkerhedsventil skal føres til afløb for at undgå evt. vandskade. Der skal monteres en opsamlingsbeholder, til evt. udløbende frostvæske under solfangerkredsens sikkerhedsventil. Dette må ikke føres til afløb. 4-0 Placering af beholder

10 Nilan liter Solvarmebeholder. lle rørtilslutninger foretages i bunden af beholderen. ilslutning af solfangerkreds foretages i toppen af beholder. 5-0 Sikkerhedsventil solkreds Manometer solkreds Skoldningssikring Front Varmt vand Koldt vand Sikkerhedsventil brugsvand node Påfyldningsstuds solkreds Pumpe ilslutning af beholder Følerør priotering differenstermostat irkulation brugsvand xpansion ilslutning til eksisterende varmeanlæg. I de installationer, hvor der tilsluttes supplerende varme fra andet varmeanlæg, skal det sikres, at en evt. el-patron ikke bruges til opvarmning af huset. Dette sikres ved, at føleren til varmtvandsprioteringen stoppes langt nok op i det venstre følerrør i bunden af beholderen. Den skal op til midten af topspiralen (180 liter ca centimeter, og 280 liter ca centimeter ) se anlægsdiagram. HUSK ISOLRING F RØR IL SUPPLRINGSVRMN. Pumpemodul og sikkerhedsarmatur medleveres løst l-tilslutning. eholderen tilsluttes alm. 230 volt med jord. agside Supplering fremløb retur

11 200 solvarmebeholder eskrivelse eholderen er monteret i kabinet med målene 600 x 600 x 1530 mm. Kabinettets front består øverst af en låge, hvorfra der er adgang til eltilslutning, styring, elvarmelegme m.v. I bunden af beholderen er der et rum med en højde på 350 mm, hvori alle rørtilslutninger foretages. ndvidere er sikkerhedsudstyr, pumpe m.v. monteret her. eholderen har et volumen på 200 l, og den er forsynet med 2 varmevekslere. opspiralen opvarmer 70 l brugsvand. lpatronen opvarmer et volumen på 80 l. eholderen er indvendig leret overalt, og i bundflangen er der monteret en anode, hvorved tæringer effektivt er forebygget. Følerrør eholderen er forsynet med et følerrør (l= 400) i toppen (til termometer (V)) og styring af supplerende varmetilførsel. Ved elvarmelegme er der et følerrør, hvori kapillarrør til termostat og overkogssikring er monteret. I bundflangen sidder et følerrør (l=300) til solkredsstyring. node nodens tilstand kan kontrolleres med et multimeter. Ved kontrol afmonteres spadestikket (jord) på anodens gevindende og der måles i m-området mellem stel (spadestikket) og anodens gevindende. r den målte værdi under 1 m, skal anoden udskiftes. noden har normalt en meget lang levetid, men bør dog kontrolmåles hvert andet år - afhængigt af de lokale forhold. Monteringsvejledning. (nlægstype 1) Se tegning af beholderbund. nlægstype 6 (2 30 eller 3 22) Der skal etableres udstyr der kan sende overskydende varme til centralvarmeanlægget (gulvvarme) rugsvandstilslutning rugsvandstilslutningerne er anbragt i den forreste del af rummet under beholderen. eholderen er monteret med sikkerhedsgruppe (kombineret afspærrings-, kontra- og sikkerhedsventil (10 bar)). ndvidere er der monteret en termostatisk blandeventil, hvis formål er at sikre, at den varme brugsvandstemperatur ikke kan overstige 65 o. lande-ventilen (skoldningssikringen) kan indstilles i området 35 o til 65 o. ilslutningerne er beregnet for ø22 mm PX-rør, og omløber med kompressionsring (excl. støttebøsning) er løst monteret. Stutsene peger lodret nedad, og afsluttes ca. 160 mm over gulv. Ønskes en ændret placering af sikkerhedsgruppen må de to korte PX-rør, der er monteret ved sikkerhedsventilen, ikke udelades ved genopbygning (de må gerne forlænges). Stutsene er tydeligt mærket KV (koldtvandstilslutning) og V (varmt brugsvand). 6-0 Installationsvejledning irkulationsledning r der krav om etablering af cirkulationsledning, kan en ledig 3/4 stuts i bundflangen benyttes. N. cirkulationsrør medfølger ikke som standard (bestilles separat)

12 rugsvandstemperatur På beholderkabinettets låge er anbragt et termometer, der viser temperaturen i beholderens øverste del. 6-0 Suppleringsvarme 1. entralvarme ilslutningerne sidder bagest i beholderrummet. egge stutse er 3/4 og ført vandret bagud ca. 280 mm over gulv. Stutsene er mærket frem og retur. Udluftning I -stykket på stutsen til suppleringsvarmens fremløb (bagest til venstre) er der monteret en udluftningsskrue, som er tilsluttet et tyndt indvendigt rør ført til spiralens øverste punkt. 2. lpatron lpatronen er monteret i et dykrør i beholderens front, og kan således tages ud uden aftapning af vand. lpatronen styres af en termostat, som kan indstilles på knappen på beholderkabinettets låge. Ved siden af indstillingsknappen er der under et aftageligt dæksel adgang til overkogssikringens genindkoblingsknap. n rød glimlampe indikerer, når varmelegemet er indkoblet. Se i øvrigt afsnit om elinstallation. Solkreds Frem- og returtilslutninger er anbragt bagest i beholderrummet ca. 280 mm over gulv. Frem og returrør (WIU-ekstra, typisk 15 mm) kan anbringes i de skrå flader på beholderens bagside. ilslutningen er som standard 15 mm klemringsfittings. Se i øvrigt installaiton af solkreds. Installationsvejledning

13 280 solvarmebeholder eskrivelse eholderen er monteret i kabinet med målene 600 x 600 x 1950 mm. Kabinettets front består øverst af en låge, hvorfra der er adgang til eltilslutning, styring, elvarmelegme m.v. I bunden af beholderen er der et rum med en højde på 350 mm, hvori alle rørtilslutninger foretages. ndvidere er sikkerhedsudstyr, pumpe m.v. monteret her. eholderen har et volumen på 280 l, og den er forsynet med 2 varmevekslere. opspiralen opvarmer 70 l brugsvand. lvarmelegmet opvarmer et volumen på 80 l. eholderen er indvendig leret overalt, og i bundflangen er der monteret en anode, hvorved tæringer effektivt er forebygget. Følerrør eholderen er forsynet med et følerrør (l= 400) i toppen (til termometer (V)) og styring af supplerende varmetilførsel. Ved elvarmelegmet er der et følerrør, hvori kapillarrør til termostat og overkogssikring er monteret. I bundflangen sidder et følerrør (l=300) til solkredsstyring. node nodens tilstand kan kontrolleres med et multimeter. Ved kontrol afmonteres spadestikket (jord) på anodens gevindende og der måles i m-området mellem stel (spadestikket) og anodens gevindende. r den målte værdi under 1 m, skal anoden udskiftes. noden har normalt en meget lang levetid, men bør dog kontrolmåles hvert andet år - afhængigt af de lokale forhold. Monteringsvejledning. (nlægstype 1) Se tegning af beholderbund. nlægstype 7 (2 30, 3 22 og større). Der skal monteres varmeveksler m. motorventiler. rugsvandstilslutning rugsvandstilslutningerne er anbragt i den forreste del af rummet under beholderen. eholderen er monteret med sikkerhedsgruppe (kombineret afspærrings-, kontra- og sikkerhedsventil (10 bar)). ndvidere er der monteret en termostatisk blandeventil, hvis formål er at sikre, at den varme brugsvandstemperatur ikke kan overstige 65 o. lande-ventilen (skoldningssikringen) kan indstilles i området 35 o til 65 o. ilslutningerne er beregnet for ø22 mm PX-rør, og omløber med kompressionsring (excl. støttebøsning) er løst monteret. Stutsene peger lodret nedad, og afsluttes ca. 160 mm over gulv. Ønskes en ændret placering af sikkerhedsgruppen må de to korte PX-rør, der er monteret ved sikkerhedsventilen, ikke udelades ved genopbygning (de må gerne forlænges). Stutsene er tydeligt mærket KV (koldtvandstilslutning) og V (varmt brugsvand). irkulationsledning r der krav om etablering af cirkulationsledning, kan en ledig 3/4 stuts i bundflangen benyttes. 6-1 Installationsvejledning N. cirkulationsrør medfølger ikke som standard (bestilles separat).

14 rugsvandstemperatur På beholderkabinettets låge er anbragt et termometer, der viser temperaturen i beholderens øverste del. 6-1 Suppleringsvarme 1. entralvarme ilslutningerne sidder bagest i beholderrummet. egge stutse er 3/4 og ført vandret bagud ca. 280 mm over gulv. Stutsene er mærket frem og retur. Udluftning I -stykket på stutsen til suppleringsvarmens fremløb (bagest til venstre) er der monteret en udluftningsskrue, som er tilsluttet et tyndt indvendigt rør ført til spiralens øverste punkt. 2. lpatron lpatronen er monteret i et dykrør i beholderens front, og kan således tages ud uden aftapning af vand. lpatronen styres af en termostat, som kan indstilles på knappen på beholderkabinettets låge. Ved siden af indstillingsknappen er der under et aftageligt dæksel adgang til overkogssikringens genindkoblingsknap. n rød glimlampe indikerer, når varmelegemet er indkoblet. Se i øvrigt afsnit om elinstallation. Solkreds Frem- og returtilslutninger er anbragt bagest i beholderrummet ca. 280 mm over gulv. Frem og returrør (WIU-ekstra, typisk 15 mm) kan anbringes i de skrå flader på beholderens bagside. ilslutningen er som standard 15 mm klemringsfittings. Se i øvrigt installaiton af solkreds. Installationsvejledning

15

16

17 rugsvandsanlæg. 7-0 F1 Styring F3 rugsvands anlæg F2 Pumpe atec brugsvandsanlæg er opbygget på følgende måde : Differenstermostaten måler temperaturen i solfangeren med føler F1, og temperaturen i bunden af beholderen med føler F2. Når temperaturen i solfangeren er højere end i bunden af beholderen, starter pumpen og transporterer varme ned i beholderen. Føler F3 er føler til termostat, som styrer suppleringsvarme (olie, gas osv.) emærk, at denne føler ikke må komme længere ned end til midten af topspiralen (ca. 35 centimeter).

18 Rumvarmeanlæg. 7-1 F1 1 F2 F3 Varmeveksler Rumvarme anlæg MV1 MV2 atec rumvarmeanlæg er opbygget på følgende måde : Differens termostaten måler temperaturen i solfangeren med føler F1, og temperaturen i bunden af beholderen med føler F2. Når temperaturen i solfangeren er højere end i bunden af beholderen, starter pumpen og transporterer varme ned i beholderen eller varmeveksleren. På termostat 1 indstilles den ønskede temperatur på brugsvandet. Når brugsvandet når den indstillede temperatur, lukker motorventil MV1 og motorventil MV2 åbner og leder varmen til rumvarmeveksleren. emærk at termostat 1 strømfødes fra den ledning som går fra styring til pumpe så motorventilerne ikke får strøm, når anlægget ikke kører. På den måde undgås selvcirkulation. emærk også at føleren F2 er flyttet ud på returledningen lige før pumpen og ikke er placeret i bunden af beholderen som ved brugsvands anlæg. emærk: I solvarmeanlæg med rumvarmeveksler skal pumpen til solfangerkredsen altid stå på trin 3 på grund af den større modstand.

19 Poolanlæg udendørs. 7-2 F1 1 F2 F3 MV1 V1 Varmeveksler Poolveksler Poolanlæg udendørs MV2 atec poolanlæg er opbygget på følgende måde : Differens termostaten måler temperaturen i solfangeren med føler F1, og temperaturen i bunden af beholderen med føler F2, når temperaturen i solfangeren er højere end i bunden af beholderen starter, pumpen og transportere varme ned i beholderen eller varmeveksleren. På termostat 1 indstilles den ønskede temperatur på brugsvandet. Når brugsvandet når den indstillede temperatur, lukker motorventil MV1 og motorventil MV2 åbner og leder varmen til pool eller rumvarmeveksleren. Dette bestemmes med ventil V1, som stilles af brugeren til pool i pool sæson og til rumvarme om vinteren. emærk at termostat 1 strømfødes fra den ledning som, går fra styring til pumpe så motorventilerne ikke får strøm, når anlægget ikke kører På den måde undgås selvcirkulation. emærk, også at føleren F2 er flyttet ud på retur ledningen lige før pumpen, og ikke er placeret i bunden af beholderen, som ved brugsvands anlæg. Der er i dette anlæg medtaget en rumvarmeveksler, da der ikke er mulighed for statstilskud til anlæg, som kun har poolveksler. emærk: I solvarmeanlæg med rumvarmeveksler skal pumpen til solfangerkredsen altid stå på trin 3 på grund af den større modstand.

20 Poolanlæg indendørs. 7-3 F1 D1 1 P1 F2 F5 MV1 D2 MV3 F4 Varmeveksler Poolveksler F3 Poolanlæg indendørs MV2 atec poolanlæg til indendørs er opbygget på følgende måde : Føler F1 er monteret i følerlommen i solfanger ved fremløb. Føler F2 er monteret i følerlomme på returrøret før pumpe. F1 + F2 er forbundet til differenstermostat D 1, som starter og stopper pumpe P1. ermostat 1 er forsynet med føler F5 som styrer varmtvands prioriteringen. Når beholdertemperaturen er nået op på den valgte temperatur på 1 lukker motorventil MV1, og MV2 åbner. Herved ledes væsken fra solkredsen frem til en af varmevekslerne. Motorventil MV3 bestemmer hvilken varmeveksler, styret af differenstermostaten D2, som føler på hhv. retur fra pool F3 og rumtemperatur i poolrummet F4. Poolvarmen prioriteres, og når temperaturen i pool er nået op på 1-2 o under rumtemperatur, skiftes til rumvarme. Når rumvarmetemperaturen er 3-4 o højere end pooltemperaturen skiftes igen til poolvarmeveksleren, så pool temperaturen igen hæves. Dette gøres for at undgå en stor fordampning fra poolen med nedkøling til følge. Der er i dette anlæg medtaget en rumvarmeveksler, da der ikke er mulighed for statstilskud til anlæg som kun har poolveksler.

21 Påfyldning af frostvæske. lle atec solvarmeanlæg skal påfyldes frostvæske, dog ikke tømmeanlæg. Frostvæsken skal blandes grundigt i forholdet 40% propylenglycol og 60% vand før påfyldning - se evt. vejledning på dunken med frostvæske. Frostvæsken pumpes ind gennem påfyldningsstuds, placeret under beholderen. Sikkerhedsventilen aktiveres indtil frostvæske kommer ud for at tømme strengen for luft. På grund af fordampning bør frostvæske ikke påfyldes i højt solskin. I så fald bør solfangerne være afdækket 1-2 timer før påfyldning, da frostvæsken ellers vil koge af. Udluftning af anlægget. fter påfyldning af frostvæske skal anlægget udluftes (dog ikke tømmeanlæg). Dette foregår ved, at pumpen startes nogle minutter på højeste trin, derefter slukkes pumpen, og der luftes ud. Kontroller, at den automatiske luftulader slipper luft ud, og at den sorte fingerskrue er løsnet. 8-0 Frostvæske påfyldning nlægget efterfyldes, og der luftes ud igen, indtil al luft er ude. il sidst sættes et tryk på ca. 3 bar for at kontrollere, at sikkerhedsventilen åbner. Dette vil medføre lidt udslip, når anlægget bliver varmt, men trykket vil derefter stabilisere sig. rykket i bar i kold tilstand bør være : Solfanger Solfanger VV Højde Højdeforskellen mellem beholder bund og top af solfanger delt med 10 plus 0,5.

S U N S T A R P O O L A B S O R B E R BATEC. Danmarksvej 8 DK 4681 Herfølge Tlf : + 45 56 27 50 50 Fax : + 45 56 27 67 87

S U N S T A R P O O L A B S O R B E R BATEC. Danmarksvej 8 DK 4681 Herfølge Tlf : + 45 56 27 50 50 Fax : + 45 56 27 67 87 S U N S R P O O L S O R R Danmarksvej 8 DK 4681 Herfølge lf : + 45 56 27 50 50 Fax : + 45 56 27 67 87 1999 Før De går i gang...1.0 ing De skal huske...2.0 Montering af solfangerne...3.0 Sammenkobling af

Læs mere

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR Creating hot water SOLVARME UNITS Solvarme beholdere Units GODKENDELSER Godkendelse type 2685 med 2 spiraler uden el-patron Prøvestationen for Solvarme: D 3077, VA nr. 3.21/DK 13836 Godkendelse type 2242

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING BATEC A/S, Danmarksvej 8, 4681 Herfølge. Tlf.: 56 27 50 50 Fax: 56 27 67 87 Side 1 INSTALLATION BESKRIVELSE Varmtvandsbeholderen er færdigmonteret med alle komponenter

Læs mere

Solvarme units Creating hot water YK 05:060 08.03 STORMTR

Solvarme units Creating hot water YK 05:060 08.03 STORMTR Creating hot water Solvarme units Solvarme beholdere Units Styringsenhed & s Styringsenhed til system 1a, 6a og 7a METRO s solvarmeunits er udstyret med en avanceret styring som på en overskuelig og enkel

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

BATEC. Danmarksvej 8 DK 4681 Herfølge Tlf : + 45 56 27 50 50 Fax : + 45 56 27 67 87 B R U G E R V E J L E D N I N G

BATEC. Danmarksvej 8 DK 4681 Herfølge Tlf : + 45 56 27 50 50 Fax : + 45 56 27 67 87 B R U G E R V E J L E D N I N G Danmarksvej 8 DK 4681 Herfølge lf : + 45 56 27 50 50 Fax : + 45 56 27 67 87 R U G R V J L D N I N G 1999 nlæggets opbygning og virkemåde rugsvand...1.0 Rumvarme...1.1 Driftskontrol Kontrol af anlæg...2.0

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Montage og brugervejledning for: SV14 Hybrid med 80 l beholder. Brugsvands- og varmluftanlæg m/selvcirkulation

Montage og brugervejledning for: SV14 Hybrid med 80 l beholder. Brugsvands- og varmluftanlæg m/selvcirkulation August 2009 HJ Montage og brugervejledning for: SV14 Hybrid med 80 l beholder Brugsvands- og varmluftanlæg m/selvcirkulation (Se desuden standardvejledning for montage af SV14 på tag eller væg) SolarVenti..rykker

Læs mere

Neotherm Solenergi Systemhåndbog. Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY

Neotherm Solenergi Systemhåndbog. Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY Neotherm Solenergi Systemhåndbog Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY Kære Solvarmekunde! Vi præsenterer dig her for et bredt udvalg af Neotherm Solenergi systemløsninger,

Læs mere

VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER

VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER Creating hot water VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER Konstruktion 60-110-160 liter med kabinet 110 liter uden kabinet 110 liter med kabinet SIGNATURFORKLARING A B C D E F G H L Centralvarme frem/ind

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Manual METRO THERM solvarmeanlæg

Manual METRO THERM solvarmeanlæg Manual METRO THERM solvarmeanlæg Model Exclusive 255 l 08:903 0906 1/18 Manual Eksklusive 255 l Oversigt 1. Stykliste 2. Montering af fanger 3. Montering af beholder 4. Rørføring 5. Montering af el-styring

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Tekniske data. VA nr. 3.21/DK 11916, (180 liter) VA nr. 3.21 DK 11916, (200, 300 og 450 liter) Farve: hvid

Tekniske data. VA nr. 3.21/DK 11916, (180 liter) VA nr. 3.21 DK 11916, (200, 300 og 450 liter) Farve: hvid Opvarmning af brugsvand med fjernvarme, centralvarme eller gasfyr Disse vandvarmere er specielt beregnet til instalationer, hvor der er et større forbrug. F.eks. -3 familie huse, flere lejligheder, industri,

Læs mere

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger GS solvarmeventilation 20 Brugervejledning til GS-luftsolfanger Indhold: Solcellepanel med solceller og ventilator Varmeregulator Plastrør diameter 100 mm, længde 63 cm, inkl. trækring) Flangesamling beregnet

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND Installatørprisliste 2015 Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND METRO THERM er Danmarks mest anerkendte leverandør af varme og varmt vand En del af danskernes hverdag

Læs mere

Installation af SolarVenti SV30: tag Type 1 og 2

Installation af SolarVenti SV30: tag Type 1 og 2 Installation af SolarVenti SV30: Type 1 og 2 August 2006 Gode tips: Find den bedste placering så tæt på indblæsningsstedet som muligt. Indblæsning placeres bedst i et større centralt rum evt i flere rum.

Læs mere

Beholdere 200-450 l central- og FJernVarMe

Beholdere 200-450 l central- og FJernVarMe Creating hot water Beholdere 200-450 L central- og FJERNVARME 200 til 450 liter til central- og fjernvarme VA nr. 3.21/DK 16468 Farve: hvid Prøvetryk Drifttryk Varmtvandsbeholder 13 bar 10 bar Varmespiral

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Typegodkendte solvarmeanlæg i Danmark

Typegodkendte solvarmeanlæg i Danmark Typegodkendte solvarmeanlæg i Danmark August 1996 Installatør hæfte Prøvestationen for Solenergi Typegodkendte solvarmeanlæg i Danmark baseret på godkendte komponenter 1. Godkendelsesordningen 4 2. Anlægstyper

Læs mere

Manual METRO THERM solvarmeanlæg

Manual METRO THERM solvarmeanlæg Manual METRO THERM solvarmeanlæg Model Economy 255 l 08:902 0906 1/29 Manual Economy 255 ltr. Oversigt 1. Stykliste 2. Montering af fanger 3. Montering af beholder 4. Rørføring 5. Montering af pumpestation

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

SOLCELLEANLÆG MONTERINGSVEJLEDNING

SOLCELLEANLÆG MONTERINGSVEJLEDNING SOLCELLEANLÆG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1 Godt i gang og værktøjsliste... 4 1.1 Værktøjsliste... 4 2 Montering af inverter... 5 2.1 Ophæng af Inverter... 5 2.2 Eksempler på Inverter placering... 5 2.3

Læs mere

Manual COMPACT MULTI.

Manual COMPACT MULTI. Manual COMPACT MULTI www.sonnenkraft.com www.sonnenkraft.com Indholdsfortegnelse Installationsdata 1 Generelt 2 Placering 2 Mål 2 Termostat 2 Cirkulation 2 Vedligeholdelse 2 Kalk 2 Kontrol/udskiftning

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

ESTELLO P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme

ESTELLO P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central-/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse Watt Krom EKC1220 331245024 1200x200 150 122 Krom Sort EKC1230 EBC1230 331245124 331245021 1200x275 225 164

Læs mere

Manual METRO THERM solvarmeanlæg

Manual METRO THERM solvarmeanlæg Manual METRO THERM solvarmeanlæg Model Exclusive 255 l 08:903 0906 1/18 Manual Eksklusive 255 l Oversigt 1. Stykliste 2. Montering af fanger 3. Montering af beholder 4. Rørføring 5. Montering af el-styring

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ====

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Med spiral til centralvarme 80 l 100 l 140 l --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Sol til vand og varme. SOLFANGERE til væskebaseret opvarmning

Sol til vand og varme. SOLFANGERE til væskebaseret opvarmning Sol til vand og varme SOLFANGERE til væskebaseret opvarmning Det handler i høj grad om CO 2 -udslip og hvordan vi forholder os til det. Solvarme skåner miljøet for CO 2... Udnyttelse af solens energi er

Læs mere

VANDVARMERE COMBI L

VANDVARMERE COMBI L VANDVARMERE COMBI 60 110 160 L Creating hot water STORMTRYK Combi vandvarmere 60 110 160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Manual Economy 110 ltr.

Manual Economy 110 ltr. Manual Economy 110 ltr. Oversigt 1. Stykliste 2. Montering af fanger 3. Montering af beholder 4. Rørføring Manual METRO THERM solvarmeanlæg 5. Montering af pumpestation Model Economy 110 l 6. Montering

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Varenumre: Manual METRO THERM solvarmeanlæg. Model Economy 255 l. 152421601 Exclusive Solfanger 152421605 Standard Solfanger 08:902 1004

Varenumre: Manual METRO THERM solvarmeanlæg. Model Economy 255 l. 152421601 Exclusive Solfanger 152421605 Standard Solfanger 08:902 1004 s. 1/27 Manual METRO THERM solvarmeanlæg Model Economy 255 l Varenumre: 152421601 Exclusive Solfanger 152421605 Standard Solfanger 08:902 1004 Indholdsfortegnelse 1. STYKLISTE... 3 Monteringsoversigt...4

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en køkkenløsning, som både giver kogende og varmt vand. Quooker

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Brugervejledning om varmeforsyning

Brugervejledning om varmeforsyning Brugervejledning om varmeforsyning - En oversigt over anlægget samt svar på ofte stillede spørgsmål Version 1.0 ( 7. oktober 2014) Note til vejledning Dette er en vejledning udarbejdet af beboere i Grøndalsvænge,

Læs mere

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning.

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning. SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark Gratis varme, ventilation, affugtning. SV VacPipe. SV VacPipe er udviklet til boliger, større bygninger,

Læs mere

Varmtvandsbeholdere Prisme og Prisme Kombi

Varmtvandsbeholdere Prisme og Prisme Kombi 1 Varmtvandsbeholdere Prisme og Prisme Kombi Elektrisk opvarmet og Elektrisk opvarmet med tilskudsvarme 2 Indhold 1. Generelle oplysninger... 3 2. Montage af varmtvandsbeholderen på væg... 4 3. Vandforsyning...

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms gældende pr. 1/1-2016

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms gældende pr. 1/1-2016 EKSPERTER I VARMT VAND Installatørprisliste 2016 Netto installatørpriser ex. moms gældende pr. 1/1-2016 EKSPERTER I VARMT VAND METRO THERM er Danmarks mest anerkendte leverandør af varme og varmt vand

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING PLAYFURN CIRCLE

MONTERINGSVEJLEDNING PLAYFURN CIRCLE MONTERINGSVEJLEDNING PLYFURN CIRCLE Varenummer: PF-Circle-10 - Hvid PF-Circle-0 - Sort PF-Circle-20 - Rød PF-Circle-18 - Grøn PF-Circle-12 - Blå PF-Circle-03 - Orange Påfyldning af vand Samling af produkter

Læs mere

Beholderunits Fjernvarme

Beholderunits Fjernvarme Creating hot water Beholderunits Fjernvarme Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse 53.11 Brugsvandsproduktion...

Læs mere

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning for: Delstrøm med pumpe (DBV) Serviceafdelingens direkte telefonnummer: 43 26 34 73.

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning for: Delstrøm med pumpe (DBV) Serviceafdelingens direkte telefonnummer: 43 26 34 73. MES Korrolyseanlæg Installationsanvisning for: Delstrøm med pumpe (DBV) Juni 2008 Krüger Aquacare A/S Fabriksparken 50 2 Glostrup Telefon: 43 45 16 76 Telefax: 43 45 35 24 E-mail: aquacare@kruger.dk www.aquacare.dk

Læs mere

Djurs Solvarme, Hannebjergvej 24, 8960 Randers SØ, Tlf. 8949 5857, E-mail Per@djurssolvarme.dk

Djurs Solvarme, Hannebjergvej 24, 8960 Randers SØ, Tlf. 8949 5857, E-mail Per@djurssolvarme.dk Alle priser er eksklusiv moms, fragtfrit leveret ved køb over 20.000 kr. Afhent selv og spar fragt. Er der noget du savner i prislisten, så ring venligst på tlf. 8649 5857 eller skriv på Per@DjursSolvarme.dk.

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

TERANO P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

TERANO P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme THC5850 TKC5850 TSC5850 THC7950 TKC7950 TSC7950 THC7960 TKC7960 TSC7960 THC1250 TKC1250 TSC1250 THC1260 TKC1260 TSC1260 331224.050 331224.054 331224.056

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Montage og brugervejledning for:

Montage og brugervejledning for: Marts 2010 HJ Montage og brugervejledning for: 150/200/300 l beholder med 3m 2 solfangere SV30W Brugsvandsanlæg DTC 2100 styring 1 Denne installationsvejledning 1.1 Vejledningens omfang. (150-200-300 liter

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET ISOLERET RØR-PANEL DS 452 ISOLERET TESTET AF DANSK TEKNOLOGISK INSTITUT April 2005 Monteringsvejledning SfB (51)x VIGTIGT! 1. Anvend kun originale Gabotherm-dele af hensyn til Kierulff a/s produktgaranti.

Læs mere

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT TILLÆG TIL MONTAGE VEJLEDNING. VED KØB AF SKUR TIL CARPORT Det er kun nødvendigt at læse denne vejledning, hvis du også har valgt skur på din carport. Du SKAL dog også læse vejledning fra carporten, da

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

HAGEN P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme. Central-/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-tykke)

HAGEN P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme. Central-/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-tykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central-/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse Watt HKC0840 331257144 780x400 368 118 HKC0850 HBC0850 331257154 331257151 780x500 468 131 HKC10 331256444

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 3 EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 7 719 002 335 65 L. VVB til Europur (fast kappe) 850 x 440 x 360 34 2188 065 850 x 440 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Mindre og dog

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA

MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA www.heta.dk DK SIKKERHEDSMÆSSIGE LOVKRAV Installationen skal udføres af en autoriseret vvs/el installatør, beskrivelsen skal overholdes ellers bortfalder

Læs mere

Montage og brugervejledning for: SV30 Hybrid med 100 l beholder. Brugsvands- og varmluftanlæg med 12V solcelledrift af pumpe og ventilator

Montage og brugervejledning for: SV30 Hybrid med 100 l beholder. Brugsvands- og varmluftanlæg med 12V solcelledrift af pumpe og ventilator Februar 2007 HJ Montage og brugervejledning for: SV30 Hybrid med 100 l beholder Brugsvands- og varmluftanlæg med 12V solcelledrift af pumpe og ventilator (Se desuden standardvejledning for montage af SV30

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

ASOLA P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme

ASOLA P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr Central/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse W (dt60) (watt) AHC6540 331200140 AKC6540 331200144 650x400 8 371 AHC00 331200150 AKC00 331200154 790x480 439

Læs mere

Montage og brugervejledning for: SV30 Hybrid med 100 l beholder. Brugsvands- og varmluftanlæg med 12V solcelledrift af pumpe og ventilator

Montage og brugervejledning for: SV30 Hybrid med 100 l beholder. Brugsvands- og varmluftanlæg med 12V solcelledrift af pumpe og ventilator Sep. 2008 HJ Montage og brugervejledning for: SV30 Hybrid med 100 l beholder Brugsvands- og varmluftanlæg med 12V solcelledrift af pumpe og ventilator (Se desuden standardvejledning for montage af SV30

Læs mere

TA-Therm-D. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm-D. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm-D Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI TA / Brugsvand / TA-Therm-D TA-Therm-D Denne termostatventil for automatisk indregulering af varmtvandssystemer i boliger har en trinløs

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

Manual METRO THERM solvarmeanlæg

Manual METRO THERM solvarmeanlæg Manual METRO THERM solvarmeanlæg Model Deluxe 255 l 08:904 0906 1/18 Manual Deluxe 255 l Oversigt 1. Stykliste 2. Montering af fanger 3. Montering af beholder 4. Rørføring 5. Montering af el-styring og

Læs mere

Neotherm Solar Mobilcenter. Installation- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Neotherm Solar Mobilcenter. Installation- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Neotherm Solar Mobilcenter Installation- og betjeningsvejledning 1. Konformitetserklæring Neotherm Solar Mobilcenter er produceret i henhold til de grundlæggende europæiske retningsliner. De tilhørende

Læs mere