2 GK KONCERNBROCHURE GK KONCERNBROCHURE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 GK KONCERNBROCHURE 2012-2013 GK KONCERNBROCHURE 2012-2013 3"

Transkript

1 GK koncernbrochure /

2 MARKED / GK DANMARK INDHOLD Side 4-7 FRA KONcERNchEFEN Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side MARKED / GK DANMARK Side MARKED / GK NORGE Side Marked / Theodor Qviller AS Side Marked / GK RØR Side 18 SELSKABSSTRUKTUR Side 19 KONCERNREGNSKAB / 2012 Side 20 ORGANISATION Side 21 RESULTATREGNSKAb Side GK / BALANCE 2 GK KONCERNBROCHURE GK KONCERNBROCHURE

3 INDLEDNING / FRA KONCERNSJEFEN INDLEDNING / FRA KONCERNCHEFEN , og planen for de næste 10 år Den kryptiske talrække i overskriften kunne godt have indgået i en IQ-test, quiz eller lignende, men det gør den ikke. Den repræsenterer simpelthen de interne krav i GK-koncernen til forskellige niveauer for vigtige nøgletal. Jon Valen-Sendstad, Koncernchef Den nuværende langsigtede plan sigter mod 2022 GK har tradition for langsigtet planlægning. Og vi når vores mål: I 2002 afsluttede vi en langsigtet plan om at nå målet på 1 milliard norske kroner i lønsom omsætning, og det mål nåede vi! I 2012 afsluttede vi en plan om lønsomt at omsætte for 3 milliarder norske kroner, og det klarede vi også! For de næste år, frem til og med 2022, har vi en række målsætninger: ! Dem skal vi også klare! Det er altså målene for 2022 og perioden indtil da, der skjuler sig i denne kryptiske talrække, og jeg vil gerne dele dem med både forretningspartnere og ansatte. Men måltal og størrelser er bare forenklinger af komplekse modeller, og de siger ikke meget om, hvor vi er i 2022, eller hvordan vi kommer dertil, men de siger absolut noget om vores ambition. Og på denne ambition må vi bygge en plan. Jeg kommer tilbage til planerne lidt senere, men lad mig forklare, hvad vi mener med fejl i leverancerne og 0 skader med fravær blandt ansatte eller indlejede personer Nul fejl i produktionen er et kvalitetsbegreb, som går igen i hele vores dialog med kunden lige fra afdækning og forståelse af kundens behov til leverancen, slutopgørelsen, dokumentationen og faktureringen. Der skal være 0 fejl. Ja, selvfølgelig er det en floskel, men ikke desto mindre vigtig, og vi i GK skal indarbejde et tankesæt, som opbygger metoder, som eliminerer fejl i leverancerne og skaber god økonomi for alle parter og ikke mindst høj kundetilfredshed. Nul skader som følge af at arbejde for GK, uanset om det er som ansat, indlejet medarbejder eller underleverandør, er et af vores højeste mål. Først og fremmest drejer det sig om et menneskesyn, som kendetegner GK, nemlig omsorg for vores medarbejdere. Endvidere er god HMS (sundhed, miljø og sikkerhed) også god økonomi og skaber god kundetilfredshed. Der er altså mange gode grunde til at eliminere skader på GKs arbejdspladser og projekter. 4 GK KONCERNBROCHURE GK KONCERNBROCHURE

4 INDLEDNING / FRA KONCERNCHEFEN INDLEDNING / FRA KONCERNCHEFEN 5% fortjeneste før skat (EBT) Vores krav til vores virksomheder er, at det samlede resultat fra alle afdelingerne i en resultatenhed, som en region og/eller et datterselskab, skal have et driftsresultat på minimum 5% EBT. Dette resultat er det minimum, der er nødvendigt for, at GK skal kunne udvikle sig som planlagt i den kommende 10-års periode både for at kunne investere i udvikling af fremtidsrettede tekniske løsninger, medarbejdere, systemer og koncepter samt investere i virksomhedsopkøb. NOK ,- i omsætning i 2022 Som sagt har vi før sat os mål og nået dem, og vi gør det igen. 10 milliarder lyder måske af meget, men grundige undersøgelser af markederne for vores fag og i vores eksisterende geografier viser, at vi med stor sandsynlighed vil nå målet på 10 milliarder norske kroner i 2022 eller før! GK er med til at redefinere markederne, både ved at tænke stort og flerfaglig, men også ved at etablere koncepter som totaltekniske løsninger, energiopfølgning, fjernovervågning, energigaranterede kontrakter m.m. Selvfølgelig skal vi være en entreprenør, som sælger det, markedet i stor stil efterspørger, nemlig fagentrepriser og service på rør, ventilation, automation, køling og elektro. Dette vil fortsat være vigtige leveranceformer i fremtiden, men vi skal også levere totalansvar for alle fag, uden grænsefladeproblematik. Det er i vores kunders bedste interesse, og det giver dem ro i sindet, når det gælder risiko for uafklaret ansvar. 15% af omsætningen skal være faste service- og rammeaftaler Både vores tjenester inden for fagspecifik service og pakkede serviceaftaler med totalansvar for funktion og KPI (Key Performance Indicator) giver kunderne en stor værdiforøgelse ved hjælp af vores løsninger på deres udfordringer. Alene gennem aftaler sikres kunden en forpligtet ydelse og et forpligtet resultat, og det er derfor i begges interesse, at der indgås langsigtede aftaler om drift og vedligehold af tekniske anlæg. Vores målsætning er, at der i 2022 er indgået service- og rammeaftaler for minimum 15% af vores omsætning, altså 1,5 milliard norske kroner. Dette mål skal vi nå, og vi har allerede det bedst mulige udgangspunkt i form af flere hundrede millioner norske kroner i service- og rammeaftaler. 30% af aktivsummen skal være egenkapital Det spiller ingen rolle, om bjerget hedder Kebnekaise, Himmelbjerget eller Galdhøpiggen GK skal være lige så solid som det største bjerg. Dette er vigtigt, og det stiller krav til vores ansatte i alle led. Vi skal tjene penge, fylde på med egenkapital fra driftsresultatet og holde balancen slank. Så kan vi gå til banken, hovedaktionæren og kreditorer blandt leverandørerne med det største smil. Og vores kunder kan trygt placere de største projekter og aftaler hos GK. Derfor 30% soliditet! Det var lidt om , men der er meget mere i vores strategi Vores strategi er enkel. Først og fremmest handler det om at overgå kundens forventning til værdiskabelse med et omkostningsniveau, som er branchens laveste. Det er ikke let, men det er et krav, vi stiller os selv: Indfri altid forventningerne til værdiskabelse og altid med økonomisk sans. Når vi leverer mest værdiskabelse til konkurrencedygtige priser, så er det op til os at gøre det på det tekniske anlæg i sin helhed i kontorbygninger, for både private og offentlige aktører, både i opstartsfasen og driftsfasen. Når dette sker i Norge, Sverige og Danmark, så er vores strategi opfyldt med et mål på 10 milliarder norske kroner og mindst 5% EBT på vejen dertil. 6 GK KONCERNBROCHURE GK KONCERNBROCHURE

5 MARKED / GUNNAR KARLSEN SVERIGE AB MARKED / SVERIGE AB 2012 året, hvor de fleste brikker faldt på plads For mig som administrerende direktør for Gunnar Karlsen Sverige AB er det utrolig glædeligt at kunne opsummere et år, der har været fantastisk på så mange måder et rekordår faktisk. Göran Krawe, Administrerende direktør i Gunnar Karlsen Sverige AB Det er mig en fornøjelse at sammenfatte virksomhedens tal for 2012, som er de bedste tal i virksomhedens historie. Med en omsætning på 536 (457) millioner svenske kroner og et resultat på 24 (-14) millioner svenske kroner er det lykkedes os at øge både salget og lønsomheden. Samtlige regioner overstiger deres resultatmæssige mål, hvilket er resultatet af et langsigtet forbedringsarbejde. I 2011 påbegyndtes et omfattende arbejde med at opbygge en fælles arbejdsplatform, hvor effektive rutiner i kombination med engagerede medarbejdere skulle mindske vores risiko og få mest muligt ud af vores muligheder. Flere steder i landet ser vi en stor effekt af lige præcis dette arbejde. Som bekendt slutter dette arbejde jo aldrig, og samtlige medarbejdere har vist sig at besidde både evnen og viljen til at håndtere dette. Vores virksomhed, som er en servicevirksomhed, består af en masse engagerede mennesker. Disse mennesker har gennemført denne forandring samtidig med, at de har taget hånd om og udviklet kundegrundlaget. Deres engagement imponerer mig meget og giver mig endnu større håb for vores fremtidige udfordringer. Vigtige procesværktøjer Risiciene er jo som bekendt størst inden for vores entreprisearbejde, og disse risici har vi i dag engagerede og dygtige mennesker, som håndterer. Vi har gennemført, og gennemfører lige nu, en række større projekter i hele landet, som stiller store krav til teknisk kunnen og projektledelse. Det har været en stor hjælp at have de procesværktøjer, som er blevet udviklet, og som letter den administrative projekt-del. Mulighederne er størst inden for servicedelen, og det har vi også udnyttet. Det fremgår af den produkt- og serviceportefølje, som vi i dag stiller til rådighed med i princippet alle de tekniske områder, en ejendom berøres af i eget regi. Vi vil fortsat fokusere på at udvikle disse TTS-aftaler med fokus på at forædle vores kunders ejendomsportefølje. De foranstaltninger, som er blevet gennemført internt, har alle haft fokus på at sænke de interne udgifter og skabe en kultur omkring vores fælles arbejdsmetoder. Dette arbejde fortsætter også i 2013, i opbygningen af et fælles GK. Snarere en partner end en leverandør Hvad kan vores kunder og medarbejdere så forvente sig af os i 2013 og fremover? Jo, først og fremmest kan vi forvente os et noget mere besværligt marked, og det stiller store krav til vores organisation, at tilpasningerne af aktiviteterne sker i takt med forandringerne. Derudover skal vi fortsat udvikle samarbejdet med vores kunder og spille en større rolle som leverandør ved at tilbyde markedets bedste rådgivning i kombination med en udførelse i verdensklasse. Det vil resultere i, at vi i vores fremtidige kontrakter bliver mere partnere end leverandører. Jeg er overbevist om, at vi i kraft af gensidig tillid vil kunne skabe løsninger, der løser kundernes problemer og overvejelser på bedst mulig vis. Jo mere lønsomhed, vi bidrager med til vores kunder, desto mere fremgang får vi. Vi vil også fortsat udvikle vores medarbejdere og rekruttere erfarne og nytænkende mennesker. Afslutningsvist vil jeg takke kunderne for den tillid, de har vist os, og alle medarbejderne, som har bidraget til at rykke vores position frem. Der var mange, som gjorde en ekstraordinær indsats i 2012, og vi har alle forudsætninger for at fortsætte med at være fremgangsrige. 8 GK KONCERNBROCHURE GK KONCERNBROCHURE

6 MARKED / GK DANMARK Højhus Værkmestergade, Aarhus 23 etages hotel- og kontorbyggeri udviklet af KPC. GK står for ventilation, CTS, VVS og sprinklerentreprisen blev endnu et hårdt år. Men også et år hvor der blev lagt et fundament og igangsat en proces for sundt GK Danmark i 2013 Lone Møller Sørensen, Administrerende direktør GK Danmark AS April måned 2013 begynder at vise lyspunkter for GK Danmark med sorte tal på bundlinjen for hovedparten af forretningen. Ellers må man sige at 2012 blev endnu et hårdt år for GK Danmark med røde tal - mange udfordringer, nogle tilpasninger og forsat en del oprydninger i gamle projekter. I sin første tid som direktør fra midten af august brugte Lone Møller Sørensen en god del af sin tid på at rejse rundt til alle kontorerne for at få et helhedsbillede af virksomheden. Ligesom hun besøgte en række af GK s kunder for at få deres syn på GK Danmark. Efter en drøftelse med bestyrelsen og ledergruppen blev rammerne for at vende udviklingen i GK Danmark lagt planen for et sundt GK Danmark. En plan med 3 trædesten: Målrettet salg, Risikominimering og transparens. Målrettet salg Markedet er fortsat et hårdt konkurrencepræget marked, men den øgede andel af teknik i bygninger og den øget fokus på energirenovering giver gode muligheder for GK Danmark som teknik-entreprenør og servicepartner. Vores kundeanalyse i 2012 viste at der er en høj grad af tilfredshed med den ydelse som GK Danmark leverer og en stor interesse for at bruge GK Danmark som leverandør igen. Kunderne synes særligt at GK Danmark er gode til at rådgive, har en stor faglighed og peger på de rette løsninger. For at udnytte disse muligheder har vi i GK Danmark lagt en indsats for målrettet salg - med fokus på kunderelationer og markeds- segmenter, hvor vi tror at GK Danmark kan bringe størst værdi til vore kunder samtidig med at vi har en fornuftig forretning. Dette afspejler sig også i at ordrebogen for 2013 ser fornuftig ud. Risikominimering og transparens På de indre linjer har der været fokus på at skabe et solidt fundament for at sikre kvaliteten og sikkerhed for at kunne levere tingene til rette tid. Vi har i løbet af 2012 implementeret en række tiltag gennem hele processen fra salg over produktion til aflevering - med løbende opfølgning og sidemandskontrol. Dette giver os en betydelig større sikkerhed for at projekterne bliver gennemført med den fastlagte kvalitet og økonomi. Ligesom vi får bedre styr på risikoen i projekterne. Den tredje indsats for et sundt GK Danmark har været en øget transparens. En øget vidensdeling om projekter, kunder og samarbejdspartnere er igangsat. Dette skal styrke vores evne til at levere den bedste ydelse indenfor de økonomiske rammer som er til rådighed. Alle bidrager til sundt GK Med en trimmet organisation på alle områder er GK Danmark i 2012 rustet til at skabe et GK med fokus på en sund forretning dvs indtjening før volumen. En anden meget væsentlig bevidstgørelse er at alle medarbejdere har et ansvar og må gøre en indsats for at skabe sorte tal på bundlinjen, samt at hjælpe hinanden med dette. Med dette afsæt er vi i GK Danmark alle fokuseret på at skabe gode projekter indenfor indeklima og energi, der opfylder kundernes behov, samtidig med at de skaber sorte tal på bundelinjen hos GK Danmark. 10 GK KONCERNBROCHURE GK KONCERNBROCHURE

7 MARKED / GK NORGE AS MARKED / GK NORGE AS I løbet af året vandt vi tre store projekter: Sykehuset Østfold, Terminal 2 Gardermoen og Hamar Stadion. Tore Moger, Administrerende direktør GK Norge AS En stor forbedringsindsats har præget 2012 for GK Norge. I kølvandet på de utilfredsstillende resultater for 2011 igangsatte selskabet et stort projekt, der havde til formål at skabe 5% på bundlinjen. Indsatsen har givet resultater, men de er kommet senere end beregnet, fordi det tog tid at iværksætte tiltagene. Vi præsterer bedre og skal fortsætte med det, understreger administrerende direktør Tore Moger. Målingen fortsætter, og det samme gør indsatsen. Vi bevarer fokus på forbedring og fortsætter med en stor del af metodikken fra projektet, siger Moger. God varemærkeopbygning Midt på året flyttede GK Norge ind i det meget omtalte Miljøhuset GK på Ryen. Det har givet os utrolig stor opmærksomhed meget større, end vi havde troet, fastslår Moger. For et solidt entreprenørselskab er det både uvant og morsomt. Med hensyn til ansatte, kompetence og omsætning er der ikke så stor forskel på GK i 2012 og Men på grund af Miljøhuset GK er vi blevet lagt mærke til og kendt som en vigtig aktør på energisiden også i forhold til totaltekniske entrepriser, mener Moger. I efteråret fik vi to om ugen, og GK er blevet bedt om at deltage i projekter med kunder, som har været her og set løsningerne i Miljøhuset GK. Det er vanskeligt at sige, hvad det betyder, eller hvor længe det varer, men jeg føler, at vi virkelig har fået markeret os på en måde, som passer os vældig godt. Vi har bygget det, er flyttet ind og viser, at det også bruger meget lidt energi i praksis, understreger Moger. Han siger, at byggeriet har været model for mange tekniske løsninger det sidste år og er et godt eksempel på GKs flerfaglige kompetencer. Energiresultat Ifølge Moger blev 2012 året, hvor både entreprenører og lejere for alvor begyndte at efterspørge og kræve mere energieffektive bygninger. GK oplevede en øget efterspørgsel på projekter med flere fag og lavere energiforbrug, men også en større helhed på servicesiden. Inden for service har vi god vækst og en god bundlinje. Vi havde en meget god volumenvækst for landsdækkende kunder, oplyser Moger, og nævner aftaler med tre ud af fire servicestationskæder som et eksempel. GK Norge har opbygget en central afdeling, som arbejder med landsdækkende kunder, og ser vækst både på top- og bundlinjen. Meget tyder på, at vi er en pålidelig aktør for kunder, som ønsker renoverings- og servicetjenester. Det er der, vi har de største ambitioner på sigt, understreger Moger. Det gælder ikke mindst totalteknisk service (TTS). Milepælsprojekter Fagene køling og bygningsautomation hævede sig over gennemsnittet sidste år, mens nybygningsmarkedet lige gik i balance. Moger mener ikke, det er unaturligt, efter at priserne har været stærkt pressede de tre foregående år. I løbet af året vandt selskabet tre store projekter: Sykehuset Østfold, Terminal 2 Gardermoen og Hamar Stadion. Disse projekter skal, sammen med tidens største ordrereserve, danne grundlag for god produktion for lønsomhed i 2013 og de efterfølgende år. Det blev et milepælsår, for hvert af disse projekter er omtrent de største, vi har haft. Vi har ønsket os det før, og nu er det lykkedes os at vinde projekterne og organisere os, så vi kan gennemføre dem, siger Moger. 12 GK KONCERNBROCHURE GK KONCERNBROCHURE

8 MARKED / INGENIØRFIRMAET THEODOR QVILLER AS MARKED / QVILLER AS I 2013 har selskabet fået flere større projekter med flere maskiner foruden et stigende salg af enkeltinstallationer. Jens Frydenlund, Administrerende direktør Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS I 2012 kunne Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS høste frugten af to år med store ændringer både i organisationen og forretningsprocesserne. Det opnåede overskud er et resultat af, at man har været i stand til at løfte omsætningen med 60% fra udgangspunktet pr. 1/ med det samme udgiftsniveau. Den øgede omsætning er et resultat af opsøgende salgsarbejde og en sanering af produktsortimentet, som har givet øget fokus har bekræftet denne udvikling ved en lønsom drift i selskabets første to måneder, som normalt har været lavsæson. Selskabet består af syv medarbejdere, som alle har givet deres bidrag til denne positive udvikling. Selskabet har valgt at have tre satsningsområder: TQ har etableret sig som Samsungs distributør i Norge, og i 2012 blev meget af grundlaget lagt for den skriftlige distributionsaftale, som blev underskrevet i april i år. Denne aftale giver TQ officiel status som distributør for den koreanske storkoncern. Dette er et vigtigt gennembrud for den videre satsning på Samsungs produkter. Der har indtil nu fortrinsvis været fokuseret på det professionelle kølemarked, hvor TQ har sin kundebase. Et vigtigt projekt i 2012 var installationen af et større DVM-anlæg i den nye terminal i Gardermoen lufthavn. Samtidig har man påbegyndt og støttet udviklingen og testningen af en ny luft/luft-varmepumpe til nordiske forhold, som Samsung nu har lanceret. Dette produkt er fortrinsvis rettet mod privatmarkedet. Det indebærer, at selskabets markedspotentiale øges betragteligt, men at der er behov for at opbygge et nyt forhandlernetværk. Med Condair (tidl. Walter Meier) repræsenterer TQ den internationale markedsleder inden for befugtning. Fravær af store projekter har gjort, at man på dette forretningsområde ikke har kunnet matche 2011, som var et virkelig godt år. Alligevel har det kontinuerlige salg af mindre anlæg og forbrugsudstyr givet et vigtig bidrag til resultatet. TQ arbejder nu også mere målrettet mod kunder og konsulenter for at øge accepten af befugtning i bygninger. Udviklingen i 2013 er betragtelig med flere større og spændende projekter. Befugtning er det eneste område, hvor TQ foretager installation og service. Air Sep repræsenterer en ny filosofi, når det gælder om at få balance i vandbårne systemer. Produktet er veletableret på kontinentet, men er relativt nyt i Norge. TQ har haft flere indledende salg og har i 2012 arbejdet målrettet for genkøb. Det er lykkedes for selskabet, og i 2013 har selskabet også fået flere større projekter, med flere maskiner foruden et stigende salg af enkeltinstallationer. Dette viser, at det var klogt at satse på direkte salg til den enkelte VVS er og ikke til de store grossister, hvilket ellers er meget almindeligt i branchen. Med Air Sep som etableret produkt vil TQ arbejde mere med andre produkter rettet mod VVS-segmentet. 14 GK KONCERNBROCHURE GK KONCERNBROCHURE

9 MARKED / GK RØR AS MARKED / GK RØR AS I løbet af 2012 er der blevet udviklet et separat servicekoncept til rørfaget, og der forventes solid vækst inden for dette markedssegment. Geir Bjørke, Administrerende direktør GK Rør AS GK RØR-selskaberne beskæftiger knap 300 medarbejdere og har i dag virksomheder i Oslo, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Otta, Vågå og Trondheim. Resultatet i 2012 har været præget af færdiggørelse af flere større entrepriser i GK RØR Oslo AS og omstrukturering af GK RØR AS. Driften i GK RØR Oslo AS har været præget af meget høj volumen inden for entreprise, hvilket har medført store udfordringer for gennemførelsen af disse kontrakter. Selskabet har måttet tilpasse sin kapacitet, hvilket til tider har medført en stor andel af indlejet arbejdskraft. Dette har påvirket projekternes lønsomhed negativt. Etableret i Trondheim Med de korrigerende tiltag, som er iværksat, forventes dette snarligt at give en ønsket effekt. Selskabet har styrket organisationen med solid kompetence, samtidig med at der er iværksat tiltag for at reducere og tilpasse volumen til selskabets egen kapacitet. GK RØR AS har gennem 2012 koncentreret sin virksomhed knyttet til Mjøsbyene Hamar, Gjøvik og Lillehammer samt Gudbrandsdalen. Dette har medført, at øvrige lokaliteter er blevet afviklet i løbet af 2012 og i 1. kvartal af I maj 2013 etablerede GK RØR AS virksomhed i Trondheim, organiseret som eget distrikt Trøndelag. Distriktet har som mål at etablere sig som en solid rørentreprenør inden for nybyggeri, service og drift. Marked I løbet af 2012 har selskaberne indgået flere større totaltekniske entreprisekontrakter sammen med GK Norge. Der er en stigende efterspørgsel på totaltekniske entrepriser (TTE), og takket være deres kompetencer og kapacitet står selskaberne godt rustet til denne type leverancer. I løbet af 2012 er der også blevet udviklet et separat servicekoncept for rørfaget. Der forventes en solid vækst inden for dette markedssegment. Sammen med de øvrige fagenheder i GK Norge tilbydes der også flerfaglige serviceaftaler (TTS). Sprinklersatsning GK RØR AS har i 2012 også etableret en egen sprinklerkompetence, og selskabet har FG- 910-godkendelse. Der er et voksende marked for sprinklerkontrol, service og entrepriser, og selskabet har som mål at være en ledende leverandør inden for sprinklerområdet. I takt med den stigende kompleksitet, og på grund af strengere krav til energirigtige leverancer, satser selskaberne på at styrke deres egen kompetence inden for projektudvikling og projektering. Dette er vigtige elementer for rigtige og retmæssige leverancer både inden for nybyggeri og eksisterende bygninger. 16 GK KONCERNBROCHURE GK KONCERNBROCHURE

10 SELSKABSSTRUKTUR KONCERNREGNSKAB / 2012 GK KONSERN AS tilbyder udstyr og tjenester til tekniske anlæg til kontorbygninger og offentlige bygninger. Koncernens virksomheder er organiserede i lande med geografiske regioner, som igen er inddelt i forretningsområderne Nybygninger og Eksisterende bygninger inden for fagene ventilation, køling, bygningsautomation, rør og energi. KONCERNREGNSKAB / 2012 Produktionsværdi i 2012 delt på: Land Sverige Norge Sverige Danmark Danmark Norge 2200 NOK 550 SEK 240 DKK ä 49 Kontorer i Norge 16 Kontorer i Sverige 7 Kontorer i Danmark Fag Køling Rør Byg.Autom. Ventilation Bygningsautomation Køling Rør/VVS ventilation 2050 NOK 200 NOK 230 NOK 440 NOK Stein Løvdahl, Konserdirektør Finans Koncernen tilbyder udstyr og tjenester til tekniske anlæg til kontorbygninger og offentlige bygninger. Selskabet er en ledende skandinavisk virksomhed med 49 kontorer i Norge, 16 kontorer i Sverige og 7 kontorer i Danmark. Hovedkontoret for koncernen og den norske virksomhed har adresse på Ryen i Oslo. Den svenske virksomhed ledes fra Stockholm, mens hovedkontoret i Danmark ligger i Odense. Koncernens virksomheder er organiserede i lande med geografiske regioner, som igen er inddelt i forretningsområderne Nybygninger og Eksisterende bygninger inden for fagene ventilation, køling, bygningsautomation, rør og energi. Satsningsområder Koncernens norske rørvirksomhed blev etableret i 2011 gennem købet af Jørstad Drift AS og Jørstad KTL AS. Der er brugt mange ressourcer i 2012 på at nulstille og udvikle den opkøbte virksomhed, og udviklingen tegner positivt. Etableringen af GK Rør AS i Norge er første skridt i en strategisk satsning på rørvirksomhed i koncernen. Virksomheden prioriterer kontinuerligt udvikling af koncepter inden for begge forretningsområder og specielt nye tjenester, hvor kompetence og teknologi i stigende grad indgår. GK satser på alle markeder på energieffektive nye anlæg samt modernisering og effektivisering af eksisterende anlæg og er førende inden for energimærkning af bygninger og tiltag inden for reduktion af energiforbrug. Markedet for entrepriser viser en stigende tendens for kontorbygninger, mens markedet for renovering og service er at betragte som godt. GK-koncernen forøgede sin markedsandel i Det svenske marked har været positivt i 2012 og er i fortsat vækst, mens markedet i Danmark fortsat er vanskeligt, men i svag bedring. Ordreindgang og produktion Koncernen havde en ekstern ordreindgang i 2012 på mio. (2.796), og produktionsværdien blev på mio. (2.659). Produktionsreserven var ved årsskiftet mio. (1.632). Resultatet Resultatet i 2012 var ikke tilfredsstillende. Det præges af et fortsat dårligt resultat i Danmark. Der blev ansat en ny adm. dir. i efteråret 2012, og det forventes at bringe GK Danmark til et +- 0 resultat i GK Rør i Norge havde også et dårlig resultat. De gennemførte organisatoriske ændringer og færdiggørelsen af den gamle projektportefølje forventes at give et svagt positivt resultat for Gunnar Karlsen Sverige leverede et meget godt resultat i 2012 og fortsætter den gode udvikling ind i GK Norge leverede et tilfredsstillende resultat og opbyggede en meget fin produktionsreserve gennem blandt andet de flerfaglige entrepriser nye Sykehuset Østfold, udvidelse af Terminal 2 Gardermoen, Hamar stadion og Rosenlund Kvartalet. Driftsregnskabet for 1. kvartal viste et positivt resultat for koncernen. Likviditet Likviditeten i koncernen er tilfredsstillende. Likviditetsbeholdningen var pr. 31/ på 143 mio. (126). Koncernen har i 2013 indgået en cashpool-aftale med Danske Bank, som sikrer den bedst mulige udnyttelse af likviditeten på tværs af selskaber og lande. Likviditeten har været god i 1. kvartal Alle tal er i mio. norske kroner, og tallene fra sidste år er anført i parentes. Selskabsstruktur I løbet af 2012 og i 1. kvartal i 2013 er der sket følgende med selskabsstrukturen: Elmoko AS er solgt ud af koncernen. GK Køl ApS er fusioneret ind i GK Danmark AS. 18 GK KONSERNBROSJYRE GK KONCERNBROCHURE

11 ORGANISATION KONCERNREGNSKAB / 2012 Familien Karlsen GK / resultatregnskab 100% GK Konsern AS 100% 100% 100% 100% DRIFTSINDTÆGTER OG DRIFTSUDGIFTER Salgsindtægter Andre driftsindtægter Driftsindtægter i alt Theodor Qviller AS GK Norge AS Gunnar Karlsen Sverige AB GK Danmark AS 100% 100% GK Montasje AS GK Rør ApS Forbrug Lønudgifter Afskrivning af materielle og immaterielle anlægsaktiver Nedskrivning af materielle og immaterielle anlægsaktiver Andre driftsudgifter Driftsudgifter i alt Driftsresultat GK Rør AS Vagn s VVS Comfort AS FINANSINDTÆGTER OG FINANSUDGIFTER GK Rør Oslo AS Andre finansindtægter Værdiændring, markedsbaserede fin. omsætningsaktiver Resultatandel tilknyttet selskab Reversering af nedskrivning af finansielle anlægsaktiver Andre finansudgifter Nettofinansposter Ordinært resultat før skat Skat af ordinært resultat Årsresultat Heraf minoritetens andel GK KONSERNBROSJYRE GK KONCERNBROCHURE

12 GK / BALANCE GK / BALANCE GK / BALANCE AKTIVER GÆLD OG EGENKAPITAL Anlægsaktiver Immaterielle eiendeler Udskudte skatteaktiver Goodwill Immaterielle aktiver i alt Egenkapital Indskudt egenkapital Selskabskapital Overkursfond Indskudt egenkapital i alt Varige driftsaktiver Jord, bygninger og anden fast ejendom Maskiner og transportmidler Omkostninger lejede lokaler Driftsløsøre, inventar, værktøj, kontormaskiner og lignende Varige driftsaktiver i alt Optjent egenkapital Anden egenkapital Anden egenkapital i alt Egenkapital i alt Finansielle anlægsaktiver Depositum Investeringer i tilknyttet selskab Lån til tilknyttet selskab Investeringer i aktier og andele Obligationer og andre fordringer Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Gæld Pensionsforpligtelser Udskudt skat Hensat til forpligtelser i alt Anden langsigtet gæld Gæld til kreditinstitutter Langsigtet gæld i alt Omsætningsaktiver Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Investeringer Markedsbaserede aktier Bankindskud, kontanter og lignende Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Kortsigtet gæld Gæld til kreditinstitutter Leverandørgæld Skyldig skat Skyldige offentlige afgifter Anden kortsigtet gæld Anden kortsigtet gæld Gæld og egenkapital i alt GK KONCERNBROCHURE GK KONCERNBROCHURE

13 gk.se gk.dk gk.no Produksjon: Reaction Reklamebyrå AS. Foto: Jan Lillehamre og GK Konsern AS, ved Heidi Øvergaard. Trykk: Nøklegaards trykkeri, Fredrikstad

INDHOLD GK 50 ÅR. FRA KONcERNchEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKABSSTRUKTUR KONCERNREGNSKAB / 2013 ORGANISATION

INDHOLD GK 50 ÅR. FRA KONcERNchEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKABSSTRUKTUR KONCERNREGNSKAB / 2013 ORGANISATION GK KONCERNET / 2014-2015 INDHOLD Side 4-5 GK 50 ÅR Side 6-7 FRA KONcERNchEFEN Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side 10-11 MARKED / GK DANMARK Side 12-13 MARKED / GK NORGE Side 14-15 Marked / Theodor

Læs mere

INDHOLD. Side 4-5 Fra koncernchefen. Side 6-7 Marked / Gunnar Karlsen Sverige. Side 8-9 Marked / GK Danmark. Side 10-11 Marked / GK Norge

INDHOLD. Side 4-5 Fra koncernchefen. Side 6-7 Marked / Gunnar Karlsen Sverige. Side 8-9 Marked / GK Danmark. Side 10-11 Marked / GK Norge GK KONCERNET / 2014-2015 INDHOLD Side 4-5 Fra koncernchefen Side 6-7 Marked / Gunnar Karlsen Sverige Side 8-9 Marked / GK Danmark Side 10-11 Marked / GK Norge Side 12-13 Marked / Theodor Qviller Side 14-15

Læs mere

GK-KONCERNEN /

GK-KONCERNEN / GK-KONCERNEN / 2015-2016 INDHOLD Side 4-5 Fra koncernchefen Side 6-7 Marked / Gunnar Karlsen Sverige Miljøhuset GK har siden åbningen i 2012 været en af landets mest energieffektive kontorbygninger. Solcellerne

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2004/17 Aalborg den 26.august 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2004: - Resultatet før skat (EBT) for 2. kvartal 2004 er et

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder Kullegaard Holbæk Erhvervsforum Kunder 11.10.16 Fakta Etableret i 1980. Mere end 60 ansatte fordelt på kontorer i Holbæk og København. Kanalstræde 10, 2. sal 4300 Holbæk Trekronergade 149B, 1. tv. 2500

Læs mere

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005 Nordicom A/S Nordicom opnåede i 2005 et resultat før skat på 27,4 mio. kr. ( 2004 15,3 mio. kr.), som er en fremgang på 12,1 mio. kr. i forhold til 2004. Omsætningen i årets i første kvartal udgør 150,6

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

SAS GRUPPEN. SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB. Januar-December 1999 HOVEDPUNKTER I REGNSKABET PR. 31.

SAS GRUPPEN.  SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB. Januar-December 1999 HOVEDPUNKTER I REGNSKABET PR. 31. Regnskabskommuniké SAS GRUPPEN www.scandinavian.net SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB Januar-December 1999 HOVEDPUNKTER I REGNSKABET PR. 31. DECEMBER 1999: SAS Gruppens resultat før skat var

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Danske Lægers Vaccinations Service A/S (DLVS) perioderapport for 1. halvår 2009.

Danske Lægers Vaccinations Service A/S (DLVS) perioderapport for 1. halvår 2009. Fondsmeddelelse nr. 8/2009 Søborg d. 15. august 2009 Danske Lægers Vaccinations Service A/S (DLVS) perioderapport for 1. halvår 2009. Danske Lægers Vaccinations Service A/S s (European LifeCare Group A/S)

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal Halvårsrapport 1. januar2004-30. juni 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Gyldendal-koncernens hovedtal 2002 2003 2004 Nettoomsætning 292,7 264,2 287,7 Resultat af primær drift 8,0 3,7 11,3

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Historie og organisation

Historie og organisation Historie og organisation Den tidlige historie 2 Oms 3,9b 00 erne 3 Finanskrisen i 2008 4 Organisation 5 Sanistål i udlandet 6 Tidslinje 7 1 Den tidlige historie Saniståls historie kan føres tilbage til

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

DCH International Eksport af dansk knowhow

DCH International Eksport af dansk knowhow DCH International Eksport af dansk knowhow 364,4 DCH International Synergihuset Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Danmark T: +45 64 81 26 00 F: +45 64 81 26 01 E: mail@dchi.dk W: dchi.dk CVR: 26088577 302,7

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Årsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Pressemeddelelse årsrapport 2017 2 Rekordregnskab i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse holder

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Årsrapport 2016 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Pressemeddelelse årsrapport 2016 2 Trecifret millionoverskud i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Jobprofil. RGS 90 Sverige AB. Vice VD. (Kommende VD) Ansvarlig kontakt: Søren Qvist +45 2620 7970. SQ@TVMskills.dk

Jobprofil. RGS 90 Sverige AB. Vice VD. (Kommende VD) Ansvarlig kontakt: Søren Qvist +45 2620 7970. SQ@TVMskills.dk Jobprofil RGS 90 Sverige AB Vice VD (Kommende VD) Ansvarlig kontakt: Søren Qvist +45 2620 7970 SQ@TVMskills.dk Der søges en vice VD, der i tæt samarbejde med den nuværende danske VD kan videreudvikle RGS

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Selskabet er sportsligt som økonomisk inde i en positiv udvikling og kan nu atter fremvise halvårsrapport med positivt resultat.

Selskabet er sportsligt som økonomisk inde i en positiv udvikling og kan nu atter fremvise halvårsrapport med positivt resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE NR 12/2003 Brøndby IF har overskud i 1. halvår 2003 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVR. NR. 83 93 34 10 Brøndby, den 13. august 2003. Halvårsregnskabsresultatet for Brøndby IF i 2003 viser

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Udvikling af ejendommen indenfor rammerne Indre vækst

Udvikling af ejendommen indenfor rammerne Indre vækst Udvikling af ejendommen indenfor rammerne Indre vækst Årsmøde for svineproducenter på Gefion. 25. februar 2015 F R I I S & P A R T N E R S ApS Virksomhedsrådgivning. Forretningsudvikling. Turnaround. Turn

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2002/03

Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 1 Ændrede markedsforhold - Stor investorinteresse - Svagere investorinteresse - Forværret - Stor lejerinteresse - Opbremsning hos lejere markedssituation (lejere / investorer)

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

PRO. PROWORKS Rådgivning M&A. Anonym præsentation af virksomhed til salg WORKS. Branche Produktion, madrasser. Produkt Springmadrasser mv.

PRO. PROWORKS Rådgivning M&A. Anonym præsentation af virksomhed til salg WORKS. Branche Produktion, madrasser. Produkt Springmadrasser mv. Anonym præsentation af virksomhed til salg Torben Kristensen Virksomhedsrådgiver T: 28 10 85 45 E: tk@proworks.dk T: E: Administration Poppelvej 2 2791 Dragør www.pro.dk Ref. KS 2001 Torben Kristensen

Læs mere

Vores arbejdsmetoder

Vores arbejdsmetoder Vores arbejdsmetoder Vores forretningsprincipper og Vores værdier udgør sammen kernen i vores virksomhed. I Vores arbejdsmåde beskrives det, hvordan vi omsætter vores ressourcer til resultater. Vi vil

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010 esoft systems a/s Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 ESOFT SYSTEMS A/S 3. KVARTALSMEDDELELSE 2009/10 Omsætning på forventet niveau Godt kvartalsresultat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere