2 GK KONCERNBROCHURE GK KONCERNBROCHURE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 GK KONCERNBROCHURE 2012-2013 GK KONCERNBROCHURE 2012-2013 3"

Transkript

1 GK koncernbrochure /

2 MARKED / GK DANMARK INDHOLD Side 4-7 FRA KONcERNchEFEN Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side MARKED / GK DANMARK Side MARKED / GK NORGE Side Marked / Theodor Qviller AS Side Marked / GK RØR Side 18 SELSKABSSTRUKTUR Side 19 KONCERNREGNSKAB / 2012 Side 20 ORGANISATION Side 21 RESULTATREGNSKAb Side GK / BALANCE 2 GK KONCERNBROCHURE GK KONCERNBROCHURE

3 INDLEDNING / FRA KONCERNSJEFEN INDLEDNING / FRA KONCERNCHEFEN , og planen for de næste 10 år Den kryptiske talrække i overskriften kunne godt have indgået i en IQ-test, quiz eller lignende, men det gør den ikke. Den repræsenterer simpelthen de interne krav i GK-koncernen til forskellige niveauer for vigtige nøgletal. Jon Valen-Sendstad, Koncernchef Den nuværende langsigtede plan sigter mod 2022 GK har tradition for langsigtet planlægning. Og vi når vores mål: I 2002 afsluttede vi en langsigtet plan om at nå målet på 1 milliard norske kroner i lønsom omsætning, og det mål nåede vi! I 2012 afsluttede vi en plan om lønsomt at omsætte for 3 milliarder norske kroner, og det klarede vi også! For de næste år, frem til og med 2022, har vi en række målsætninger: ! Dem skal vi også klare! Det er altså målene for 2022 og perioden indtil da, der skjuler sig i denne kryptiske talrække, og jeg vil gerne dele dem med både forretningspartnere og ansatte. Men måltal og størrelser er bare forenklinger af komplekse modeller, og de siger ikke meget om, hvor vi er i 2022, eller hvordan vi kommer dertil, men de siger absolut noget om vores ambition. Og på denne ambition må vi bygge en plan. Jeg kommer tilbage til planerne lidt senere, men lad mig forklare, hvad vi mener med fejl i leverancerne og 0 skader med fravær blandt ansatte eller indlejede personer Nul fejl i produktionen er et kvalitetsbegreb, som går igen i hele vores dialog med kunden lige fra afdækning og forståelse af kundens behov til leverancen, slutopgørelsen, dokumentationen og faktureringen. Der skal være 0 fejl. Ja, selvfølgelig er det en floskel, men ikke desto mindre vigtig, og vi i GK skal indarbejde et tankesæt, som opbygger metoder, som eliminerer fejl i leverancerne og skaber god økonomi for alle parter og ikke mindst høj kundetilfredshed. Nul skader som følge af at arbejde for GK, uanset om det er som ansat, indlejet medarbejder eller underleverandør, er et af vores højeste mål. Først og fremmest drejer det sig om et menneskesyn, som kendetegner GK, nemlig omsorg for vores medarbejdere. Endvidere er god HMS (sundhed, miljø og sikkerhed) også god økonomi og skaber god kundetilfredshed. Der er altså mange gode grunde til at eliminere skader på GKs arbejdspladser og projekter. 4 GK KONCERNBROCHURE GK KONCERNBROCHURE

4 INDLEDNING / FRA KONCERNCHEFEN INDLEDNING / FRA KONCERNCHEFEN 5% fortjeneste før skat (EBT) Vores krav til vores virksomheder er, at det samlede resultat fra alle afdelingerne i en resultatenhed, som en region og/eller et datterselskab, skal have et driftsresultat på minimum 5% EBT. Dette resultat er det minimum, der er nødvendigt for, at GK skal kunne udvikle sig som planlagt i den kommende 10-års periode både for at kunne investere i udvikling af fremtidsrettede tekniske løsninger, medarbejdere, systemer og koncepter samt investere i virksomhedsopkøb. NOK ,- i omsætning i 2022 Som sagt har vi før sat os mål og nået dem, og vi gør det igen. 10 milliarder lyder måske af meget, men grundige undersøgelser af markederne for vores fag og i vores eksisterende geografier viser, at vi med stor sandsynlighed vil nå målet på 10 milliarder norske kroner i 2022 eller før! GK er med til at redefinere markederne, både ved at tænke stort og flerfaglig, men også ved at etablere koncepter som totaltekniske løsninger, energiopfølgning, fjernovervågning, energigaranterede kontrakter m.m. Selvfølgelig skal vi være en entreprenør, som sælger det, markedet i stor stil efterspørger, nemlig fagentrepriser og service på rør, ventilation, automation, køling og elektro. Dette vil fortsat være vigtige leveranceformer i fremtiden, men vi skal også levere totalansvar for alle fag, uden grænsefladeproblematik. Det er i vores kunders bedste interesse, og det giver dem ro i sindet, når det gælder risiko for uafklaret ansvar. 15% af omsætningen skal være faste service- og rammeaftaler Både vores tjenester inden for fagspecifik service og pakkede serviceaftaler med totalansvar for funktion og KPI (Key Performance Indicator) giver kunderne en stor værdiforøgelse ved hjælp af vores løsninger på deres udfordringer. Alene gennem aftaler sikres kunden en forpligtet ydelse og et forpligtet resultat, og det er derfor i begges interesse, at der indgås langsigtede aftaler om drift og vedligehold af tekniske anlæg. Vores målsætning er, at der i 2022 er indgået service- og rammeaftaler for minimum 15% af vores omsætning, altså 1,5 milliard norske kroner. Dette mål skal vi nå, og vi har allerede det bedst mulige udgangspunkt i form af flere hundrede millioner norske kroner i service- og rammeaftaler. 30% af aktivsummen skal være egenkapital Det spiller ingen rolle, om bjerget hedder Kebnekaise, Himmelbjerget eller Galdhøpiggen GK skal være lige så solid som det største bjerg. Dette er vigtigt, og det stiller krav til vores ansatte i alle led. Vi skal tjene penge, fylde på med egenkapital fra driftsresultatet og holde balancen slank. Så kan vi gå til banken, hovedaktionæren og kreditorer blandt leverandørerne med det største smil. Og vores kunder kan trygt placere de største projekter og aftaler hos GK. Derfor 30% soliditet! Det var lidt om , men der er meget mere i vores strategi Vores strategi er enkel. Først og fremmest handler det om at overgå kundens forventning til værdiskabelse med et omkostningsniveau, som er branchens laveste. Det er ikke let, men det er et krav, vi stiller os selv: Indfri altid forventningerne til værdiskabelse og altid med økonomisk sans. Når vi leverer mest værdiskabelse til konkurrencedygtige priser, så er det op til os at gøre det på det tekniske anlæg i sin helhed i kontorbygninger, for både private og offentlige aktører, både i opstartsfasen og driftsfasen. Når dette sker i Norge, Sverige og Danmark, så er vores strategi opfyldt med et mål på 10 milliarder norske kroner og mindst 5% EBT på vejen dertil. 6 GK KONCERNBROCHURE GK KONCERNBROCHURE

5 MARKED / GUNNAR KARLSEN SVERIGE AB MARKED / SVERIGE AB 2012 året, hvor de fleste brikker faldt på plads For mig som administrerende direktør for Gunnar Karlsen Sverige AB er det utrolig glædeligt at kunne opsummere et år, der har været fantastisk på så mange måder et rekordår faktisk. Göran Krawe, Administrerende direktør i Gunnar Karlsen Sverige AB Det er mig en fornøjelse at sammenfatte virksomhedens tal for 2012, som er de bedste tal i virksomhedens historie. Med en omsætning på 536 (457) millioner svenske kroner og et resultat på 24 (-14) millioner svenske kroner er det lykkedes os at øge både salget og lønsomheden. Samtlige regioner overstiger deres resultatmæssige mål, hvilket er resultatet af et langsigtet forbedringsarbejde. I 2011 påbegyndtes et omfattende arbejde med at opbygge en fælles arbejdsplatform, hvor effektive rutiner i kombination med engagerede medarbejdere skulle mindske vores risiko og få mest muligt ud af vores muligheder. Flere steder i landet ser vi en stor effekt af lige præcis dette arbejde. Som bekendt slutter dette arbejde jo aldrig, og samtlige medarbejdere har vist sig at besidde både evnen og viljen til at håndtere dette. Vores virksomhed, som er en servicevirksomhed, består af en masse engagerede mennesker. Disse mennesker har gennemført denne forandring samtidig med, at de har taget hånd om og udviklet kundegrundlaget. Deres engagement imponerer mig meget og giver mig endnu større håb for vores fremtidige udfordringer. Vigtige procesværktøjer Risiciene er jo som bekendt størst inden for vores entreprisearbejde, og disse risici har vi i dag engagerede og dygtige mennesker, som håndterer. Vi har gennemført, og gennemfører lige nu, en række større projekter i hele landet, som stiller store krav til teknisk kunnen og projektledelse. Det har været en stor hjælp at have de procesværktøjer, som er blevet udviklet, og som letter den administrative projekt-del. Mulighederne er størst inden for servicedelen, og det har vi også udnyttet. Det fremgår af den produkt- og serviceportefølje, som vi i dag stiller til rådighed med i princippet alle de tekniske områder, en ejendom berøres af i eget regi. Vi vil fortsat fokusere på at udvikle disse TTS-aftaler med fokus på at forædle vores kunders ejendomsportefølje. De foranstaltninger, som er blevet gennemført internt, har alle haft fokus på at sænke de interne udgifter og skabe en kultur omkring vores fælles arbejdsmetoder. Dette arbejde fortsætter også i 2013, i opbygningen af et fælles GK. Snarere en partner end en leverandør Hvad kan vores kunder og medarbejdere så forvente sig af os i 2013 og fremover? Jo, først og fremmest kan vi forvente os et noget mere besværligt marked, og det stiller store krav til vores organisation, at tilpasningerne af aktiviteterne sker i takt med forandringerne. Derudover skal vi fortsat udvikle samarbejdet med vores kunder og spille en større rolle som leverandør ved at tilbyde markedets bedste rådgivning i kombination med en udførelse i verdensklasse. Det vil resultere i, at vi i vores fremtidige kontrakter bliver mere partnere end leverandører. Jeg er overbevist om, at vi i kraft af gensidig tillid vil kunne skabe løsninger, der løser kundernes problemer og overvejelser på bedst mulig vis. Jo mere lønsomhed, vi bidrager med til vores kunder, desto mere fremgang får vi. Vi vil også fortsat udvikle vores medarbejdere og rekruttere erfarne og nytænkende mennesker. Afslutningsvist vil jeg takke kunderne for den tillid, de har vist os, og alle medarbejderne, som har bidraget til at rykke vores position frem. Der var mange, som gjorde en ekstraordinær indsats i 2012, og vi har alle forudsætninger for at fortsætte med at være fremgangsrige. 8 GK KONCERNBROCHURE GK KONCERNBROCHURE

6 MARKED / GK DANMARK Højhus Værkmestergade, Aarhus 23 etages hotel- og kontorbyggeri udviklet af KPC. GK står for ventilation, CTS, VVS og sprinklerentreprisen blev endnu et hårdt år. Men også et år hvor der blev lagt et fundament og igangsat en proces for sundt GK Danmark i 2013 Lone Møller Sørensen, Administrerende direktør GK Danmark AS April måned 2013 begynder at vise lyspunkter for GK Danmark med sorte tal på bundlinjen for hovedparten af forretningen. Ellers må man sige at 2012 blev endnu et hårdt år for GK Danmark med røde tal - mange udfordringer, nogle tilpasninger og forsat en del oprydninger i gamle projekter. I sin første tid som direktør fra midten af august brugte Lone Møller Sørensen en god del af sin tid på at rejse rundt til alle kontorerne for at få et helhedsbillede af virksomheden. Ligesom hun besøgte en række af GK s kunder for at få deres syn på GK Danmark. Efter en drøftelse med bestyrelsen og ledergruppen blev rammerne for at vende udviklingen i GK Danmark lagt planen for et sundt GK Danmark. En plan med 3 trædesten: Målrettet salg, Risikominimering og transparens. Målrettet salg Markedet er fortsat et hårdt konkurrencepræget marked, men den øgede andel af teknik i bygninger og den øget fokus på energirenovering giver gode muligheder for GK Danmark som teknik-entreprenør og servicepartner. Vores kundeanalyse i 2012 viste at der er en høj grad af tilfredshed med den ydelse som GK Danmark leverer og en stor interesse for at bruge GK Danmark som leverandør igen. Kunderne synes særligt at GK Danmark er gode til at rådgive, har en stor faglighed og peger på de rette løsninger. For at udnytte disse muligheder har vi i GK Danmark lagt en indsats for målrettet salg - med fokus på kunderelationer og markeds- segmenter, hvor vi tror at GK Danmark kan bringe størst værdi til vore kunder samtidig med at vi har en fornuftig forretning. Dette afspejler sig også i at ordrebogen for 2013 ser fornuftig ud. Risikominimering og transparens På de indre linjer har der været fokus på at skabe et solidt fundament for at sikre kvaliteten og sikkerhed for at kunne levere tingene til rette tid. Vi har i løbet af 2012 implementeret en række tiltag gennem hele processen fra salg over produktion til aflevering - med løbende opfølgning og sidemandskontrol. Dette giver os en betydelig større sikkerhed for at projekterne bliver gennemført med den fastlagte kvalitet og økonomi. Ligesom vi får bedre styr på risikoen i projekterne. Den tredje indsats for et sundt GK Danmark har været en øget transparens. En øget vidensdeling om projekter, kunder og samarbejdspartnere er igangsat. Dette skal styrke vores evne til at levere den bedste ydelse indenfor de økonomiske rammer som er til rådighed. Alle bidrager til sundt GK Med en trimmet organisation på alle områder er GK Danmark i 2012 rustet til at skabe et GK med fokus på en sund forretning dvs indtjening før volumen. En anden meget væsentlig bevidstgørelse er at alle medarbejdere har et ansvar og må gøre en indsats for at skabe sorte tal på bundlinjen, samt at hjælpe hinanden med dette. Med dette afsæt er vi i GK Danmark alle fokuseret på at skabe gode projekter indenfor indeklima og energi, der opfylder kundernes behov, samtidig med at de skaber sorte tal på bundelinjen hos GK Danmark. 10 GK KONCERNBROCHURE GK KONCERNBROCHURE

7 MARKED / GK NORGE AS MARKED / GK NORGE AS I løbet af året vandt vi tre store projekter: Sykehuset Østfold, Terminal 2 Gardermoen og Hamar Stadion. Tore Moger, Administrerende direktør GK Norge AS En stor forbedringsindsats har præget 2012 for GK Norge. I kølvandet på de utilfredsstillende resultater for 2011 igangsatte selskabet et stort projekt, der havde til formål at skabe 5% på bundlinjen. Indsatsen har givet resultater, men de er kommet senere end beregnet, fordi det tog tid at iværksætte tiltagene. Vi præsterer bedre og skal fortsætte med det, understreger administrerende direktør Tore Moger. Målingen fortsætter, og det samme gør indsatsen. Vi bevarer fokus på forbedring og fortsætter med en stor del af metodikken fra projektet, siger Moger. God varemærkeopbygning Midt på året flyttede GK Norge ind i det meget omtalte Miljøhuset GK på Ryen. Det har givet os utrolig stor opmærksomhed meget større, end vi havde troet, fastslår Moger. For et solidt entreprenørselskab er det både uvant og morsomt. Med hensyn til ansatte, kompetence og omsætning er der ikke så stor forskel på GK i 2012 og Men på grund af Miljøhuset GK er vi blevet lagt mærke til og kendt som en vigtig aktør på energisiden også i forhold til totaltekniske entrepriser, mener Moger. I efteråret fik vi to om ugen, og GK er blevet bedt om at deltage i projekter med kunder, som har været her og set løsningerne i Miljøhuset GK. Det er vanskeligt at sige, hvad det betyder, eller hvor længe det varer, men jeg føler, at vi virkelig har fået markeret os på en måde, som passer os vældig godt. Vi har bygget det, er flyttet ind og viser, at det også bruger meget lidt energi i praksis, understreger Moger. Han siger, at byggeriet har været model for mange tekniske løsninger det sidste år og er et godt eksempel på GKs flerfaglige kompetencer. Energiresultat Ifølge Moger blev 2012 året, hvor både entreprenører og lejere for alvor begyndte at efterspørge og kræve mere energieffektive bygninger. GK oplevede en øget efterspørgsel på projekter med flere fag og lavere energiforbrug, men også en større helhed på servicesiden. Inden for service har vi god vækst og en god bundlinje. Vi havde en meget god volumenvækst for landsdækkende kunder, oplyser Moger, og nævner aftaler med tre ud af fire servicestationskæder som et eksempel. GK Norge har opbygget en central afdeling, som arbejder med landsdækkende kunder, og ser vækst både på top- og bundlinjen. Meget tyder på, at vi er en pålidelig aktør for kunder, som ønsker renoverings- og servicetjenester. Det er der, vi har de største ambitioner på sigt, understreger Moger. Det gælder ikke mindst totalteknisk service (TTS). Milepælsprojekter Fagene køling og bygningsautomation hævede sig over gennemsnittet sidste år, mens nybygningsmarkedet lige gik i balance. Moger mener ikke, det er unaturligt, efter at priserne har været stærkt pressede de tre foregående år. I løbet af året vandt selskabet tre store projekter: Sykehuset Østfold, Terminal 2 Gardermoen og Hamar Stadion. Disse projekter skal, sammen med tidens største ordrereserve, danne grundlag for god produktion for lønsomhed i 2013 og de efterfølgende år. Det blev et milepælsår, for hvert af disse projekter er omtrent de største, vi har haft. Vi har ønsket os det før, og nu er det lykkedes os at vinde projekterne og organisere os, så vi kan gennemføre dem, siger Moger. 12 GK KONCERNBROCHURE GK KONCERNBROCHURE

8 MARKED / INGENIØRFIRMAET THEODOR QVILLER AS MARKED / QVILLER AS I 2013 har selskabet fået flere større projekter med flere maskiner foruden et stigende salg af enkeltinstallationer. Jens Frydenlund, Administrerende direktør Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS I 2012 kunne Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS høste frugten af to år med store ændringer både i organisationen og forretningsprocesserne. Det opnåede overskud er et resultat af, at man har været i stand til at løfte omsætningen med 60% fra udgangspunktet pr. 1/ med det samme udgiftsniveau. Den øgede omsætning er et resultat af opsøgende salgsarbejde og en sanering af produktsortimentet, som har givet øget fokus har bekræftet denne udvikling ved en lønsom drift i selskabets første to måneder, som normalt har været lavsæson. Selskabet består af syv medarbejdere, som alle har givet deres bidrag til denne positive udvikling. Selskabet har valgt at have tre satsningsområder: TQ har etableret sig som Samsungs distributør i Norge, og i 2012 blev meget af grundlaget lagt for den skriftlige distributionsaftale, som blev underskrevet i april i år. Denne aftale giver TQ officiel status som distributør for den koreanske storkoncern. Dette er et vigtigt gennembrud for den videre satsning på Samsungs produkter. Der har indtil nu fortrinsvis været fokuseret på det professionelle kølemarked, hvor TQ har sin kundebase. Et vigtigt projekt i 2012 var installationen af et større DVM-anlæg i den nye terminal i Gardermoen lufthavn. Samtidig har man påbegyndt og støttet udviklingen og testningen af en ny luft/luft-varmepumpe til nordiske forhold, som Samsung nu har lanceret. Dette produkt er fortrinsvis rettet mod privatmarkedet. Det indebærer, at selskabets markedspotentiale øges betragteligt, men at der er behov for at opbygge et nyt forhandlernetværk. Med Condair (tidl. Walter Meier) repræsenterer TQ den internationale markedsleder inden for befugtning. Fravær af store projekter har gjort, at man på dette forretningsområde ikke har kunnet matche 2011, som var et virkelig godt år. Alligevel har det kontinuerlige salg af mindre anlæg og forbrugsudstyr givet et vigtig bidrag til resultatet. TQ arbejder nu også mere målrettet mod kunder og konsulenter for at øge accepten af befugtning i bygninger. Udviklingen i 2013 er betragtelig med flere større og spændende projekter. Befugtning er det eneste område, hvor TQ foretager installation og service. Air Sep repræsenterer en ny filosofi, når det gælder om at få balance i vandbårne systemer. Produktet er veletableret på kontinentet, men er relativt nyt i Norge. TQ har haft flere indledende salg og har i 2012 arbejdet målrettet for genkøb. Det er lykkedes for selskabet, og i 2013 har selskabet også fået flere større projekter, med flere maskiner foruden et stigende salg af enkeltinstallationer. Dette viser, at det var klogt at satse på direkte salg til den enkelte VVS er og ikke til de store grossister, hvilket ellers er meget almindeligt i branchen. Med Air Sep som etableret produkt vil TQ arbejde mere med andre produkter rettet mod VVS-segmentet. 14 GK KONCERNBROCHURE GK KONCERNBROCHURE

9 MARKED / GK RØR AS MARKED / GK RØR AS I løbet af 2012 er der blevet udviklet et separat servicekoncept til rørfaget, og der forventes solid vækst inden for dette markedssegment. Geir Bjørke, Administrerende direktør GK Rør AS GK RØR-selskaberne beskæftiger knap 300 medarbejdere og har i dag virksomheder i Oslo, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Otta, Vågå og Trondheim. Resultatet i 2012 har været præget af færdiggørelse af flere større entrepriser i GK RØR Oslo AS og omstrukturering af GK RØR AS. Driften i GK RØR Oslo AS har været præget af meget høj volumen inden for entreprise, hvilket har medført store udfordringer for gennemførelsen af disse kontrakter. Selskabet har måttet tilpasse sin kapacitet, hvilket til tider har medført en stor andel af indlejet arbejdskraft. Dette har påvirket projekternes lønsomhed negativt. Etableret i Trondheim Med de korrigerende tiltag, som er iværksat, forventes dette snarligt at give en ønsket effekt. Selskabet har styrket organisationen med solid kompetence, samtidig med at der er iværksat tiltag for at reducere og tilpasse volumen til selskabets egen kapacitet. GK RØR AS har gennem 2012 koncentreret sin virksomhed knyttet til Mjøsbyene Hamar, Gjøvik og Lillehammer samt Gudbrandsdalen. Dette har medført, at øvrige lokaliteter er blevet afviklet i løbet af 2012 og i 1. kvartal af I maj 2013 etablerede GK RØR AS virksomhed i Trondheim, organiseret som eget distrikt Trøndelag. Distriktet har som mål at etablere sig som en solid rørentreprenør inden for nybyggeri, service og drift. Marked I løbet af 2012 har selskaberne indgået flere større totaltekniske entreprisekontrakter sammen med GK Norge. Der er en stigende efterspørgsel på totaltekniske entrepriser (TTE), og takket være deres kompetencer og kapacitet står selskaberne godt rustet til denne type leverancer. I løbet af 2012 er der også blevet udviklet et separat servicekoncept for rørfaget. Der forventes en solid vækst inden for dette markedssegment. Sammen med de øvrige fagenheder i GK Norge tilbydes der også flerfaglige serviceaftaler (TTS). Sprinklersatsning GK RØR AS har i 2012 også etableret en egen sprinklerkompetence, og selskabet har FG- 910-godkendelse. Der er et voksende marked for sprinklerkontrol, service og entrepriser, og selskabet har som mål at være en ledende leverandør inden for sprinklerområdet. I takt med den stigende kompleksitet, og på grund af strengere krav til energirigtige leverancer, satser selskaberne på at styrke deres egen kompetence inden for projektudvikling og projektering. Dette er vigtige elementer for rigtige og retmæssige leverancer både inden for nybyggeri og eksisterende bygninger. 16 GK KONCERNBROCHURE GK KONCERNBROCHURE

10 SELSKABSSTRUKTUR KONCERNREGNSKAB / 2012 GK KONSERN AS tilbyder udstyr og tjenester til tekniske anlæg til kontorbygninger og offentlige bygninger. Koncernens virksomheder er organiserede i lande med geografiske regioner, som igen er inddelt i forretningsområderne Nybygninger og Eksisterende bygninger inden for fagene ventilation, køling, bygningsautomation, rør og energi. KONCERNREGNSKAB / 2012 Produktionsværdi i 2012 delt på: Land Sverige Norge Sverige Danmark Danmark Norge 2200 NOK 550 SEK 240 DKK ä 49 Kontorer i Norge 16 Kontorer i Sverige 7 Kontorer i Danmark Fag Køling Rør Byg.Autom. Ventilation Bygningsautomation Køling Rør/VVS ventilation 2050 NOK 200 NOK 230 NOK 440 NOK Stein Løvdahl, Konserdirektør Finans Koncernen tilbyder udstyr og tjenester til tekniske anlæg til kontorbygninger og offentlige bygninger. Selskabet er en ledende skandinavisk virksomhed med 49 kontorer i Norge, 16 kontorer i Sverige og 7 kontorer i Danmark. Hovedkontoret for koncernen og den norske virksomhed har adresse på Ryen i Oslo. Den svenske virksomhed ledes fra Stockholm, mens hovedkontoret i Danmark ligger i Odense. Koncernens virksomheder er organiserede i lande med geografiske regioner, som igen er inddelt i forretningsområderne Nybygninger og Eksisterende bygninger inden for fagene ventilation, køling, bygningsautomation, rør og energi. Satsningsområder Koncernens norske rørvirksomhed blev etableret i 2011 gennem købet af Jørstad Drift AS og Jørstad KTL AS. Der er brugt mange ressourcer i 2012 på at nulstille og udvikle den opkøbte virksomhed, og udviklingen tegner positivt. Etableringen af GK Rør AS i Norge er første skridt i en strategisk satsning på rørvirksomhed i koncernen. Virksomheden prioriterer kontinuerligt udvikling af koncepter inden for begge forretningsområder og specielt nye tjenester, hvor kompetence og teknologi i stigende grad indgår. GK satser på alle markeder på energieffektive nye anlæg samt modernisering og effektivisering af eksisterende anlæg og er førende inden for energimærkning af bygninger og tiltag inden for reduktion af energiforbrug. Markedet for entrepriser viser en stigende tendens for kontorbygninger, mens markedet for renovering og service er at betragte som godt. GK-koncernen forøgede sin markedsandel i Det svenske marked har været positivt i 2012 og er i fortsat vækst, mens markedet i Danmark fortsat er vanskeligt, men i svag bedring. Ordreindgang og produktion Koncernen havde en ekstern ordreindgang i 2012 på mio. (2.796), og produktionsværdien blev på mio. (2.659). Produktionsreserven var ved årsskiftet mio. (1.632). Resultatet Resultatet i 2012 var ikke tilfredsstillende. Det præges af et fortsat dårligt resultat i Danmark. Der blev ansat en ny adm. dir. i efteråret 2012, og det forventes at bringe GK Danmark til et +- 0 resultat i GK Rør i Norge havde også et dårlig resultat. De gennemførte organisatoriske ændringer og færdiggørelsen af den gamle projektportefølje forventes at give et svagt positivt resultat for Gunnar Karlsen Sverige leverede et meget godt resultat i 2012 og fortsætter den gode udvikling ind i GK Norge leverede et tilfredsstillende resultat og opbyggede en meget fin produktionsreserve gennem blandt andet de flerfaglige entrepriser nye Sykehuset Østfold, udvidelse af Terminal 2 Gardermoen, Hamar stadion og Rosenlund Kvartalet. Driftsregnskabet for 1. kvartal viste et positivt resultat for koncernen. Likviditet Likviditeten i koncernen er tilfredsstillende. Likviditetsbeholdningen var pr. 31/ på 143 mio. (126). Koncernen har i 2013 indgået en cashpool-aftale med Danske Bank, som sikrer den bedst mulige udnyttelse af likviditeten på tværs af selskaber og lande. Likviditeten har været god i 1. kvartal Alle tal er i mio. norske kroner, og tallene fra sidste år er anført i parentes. Selskabsstruktur I løbet af 2012 og i 1. kvartal i 2013 er der sket følgende med selskabsstrukturen: Elmoko AS er solgt ud af koncernen. GK Køl ApS er fusioneret ind i GK Danmark AS. 18 GK KONSERNBROSJYRE GK KONCERNBROCHURE

11 ORGANISATION KONCERNREGNSKAB / 2012 Familien Karlsen GK / resultatregnskab 100% GK Konsern AS 100% 100% 100% 100% DRIFTSINDTÆGTER OG DRIFTSUDGIFTER Salgsindtægter Andre driftsindtægter Driftsindtægter i alt Theodor Qviller AS GK Norge AS Gunnar Karlsen Sverige AB GK Danmark AS 100% 100% GK Montasje AS GK Rør ApS Forbrug Lønudgifter Afskrivning af materielle og immaterielle anlægsaktiver Nedskrivning af materielle og immaterielle anlægsaktiver Andre driftsudgifter Driftsudgifter i alt Driftsresultat GK Rør AS Vagn s VVS Comfort AS FINANSINDTÆGTER OG FINANSUDGIFTER GK Rør Oslo AS Andre finansindtægter Værdiændring, markedsbaserede fin. omsætningsaktiver Resultatandel tilknyttet selskab Reversering af nedskrivning af finansielle anlægsaktiver Andre finansudgifter Nettofinansposter Ordinært resultat før skat Skat af ordinært resultat Årsresultat Heraf minoritetens andel GK KONSERNBROSJYRE GK KONCERNBROCHURE

12 GK / BALANCE GK / BALANCE GK / BALANCE AKTIVER GÆLD OG EGENKAPITAL Anlægsaktiver Immaterielle eiendeler Udskudte skatteaktiver Goodwill Immaterielle aktiver i alt Egenkapital Indskudt egenkapital Selskabskapital Overkursfond Indskudt egenkapital i alt Varige driftsaktiver Jord, bygninger og anden fast ejendom Maskiner og transportmidler Omkostninger lejede lokaler Driftsløsøre, inventar, værktøj, kontormaskiner og lignende Varige driftsaktiver i alt Optjent egenkapital Anden egenkapital Anden egenkapital i alt Egenkapital i alt Finansielle anlægsaktiver Depositum Investeringer i tilknyttet selskab Lån til tilknyttet selskab Investeringer i aktier og andele Obligationer og andre fordringer Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Gæld Pensionsforpligtelser Udskudt skat Hensat til forpligtelser i alt Anden langsigtet gæld Gæld til kreditinstitutter Langsigtet gæld i alt Omsætningsaktiver Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Investeringer Markedsbaserede aktier Bankindskud, kontanter og lignende Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Kortsigtet gæld Gæld til kreditinstitutter Leverandørgæld Skyldig skat Skyldige offentlige afgifter Anden kortsigtet gæld Anden kortsigtet gæld Gæld og egenkapital i alt GK KONCERNBROCHURE GK KONCERNBROCHURE

13 gk.se gk.dk gk.no Produksjon: Reaction Reklamebyrå AS. Foto: Jan Lillehamre og GK Konsern AS, ved Heidi Øvergaard. Trykk: Nøklegaards trykkeri, Fredrikstad

INDHOLD. Side 4-5 Fra koncernchefen. Side 6-7 Marked / Gunnar Karlsen Sverige. Side 8-9 Marked / GK Danmark. Side 10-11 Marked / GK Norge

INDHOLD. Side 4-5 Fra koncernchefen. Side 6-7 Marked / Gunnar Karlsen Sverige. Side 8-9 Marked / GK Danmark. Side 10-11 Marked / GK Norge GK KONCERNET / 2014-2015 INDHOLD Side 4-5 Fra koncernchefen Side 6-7 Marked / Gunnar Karlsen Sverige Side 8-9 Marked / GK Danmark Side 10-11 Marked / GK Norge Side 12-13 Marked / Theodor Qviller Side 14-15

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Saniståls forretningsområder

Saniståls forretningsområder Lidt om Sanistål Saniståls forretningsområder Grossist og servicevirksomhed til industri og håndværk Byggeri VVS, VA, tag og facade Beslag og befæstelse Konstruktionsstål El Låse- og adgangskontrol Industribeslag

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse

Bilag. Indholdsfortegnelse Bilag Indholdsfortegnelse Bilag 1 B&O s årsregnskab... 2 Regnskab fra databasen navn, numre og erhverv.... 2 Regnskab Bang og Olufsens årsopgørelse... 3 Bilag 2 Mail videresendt fra Lars Wang... 5 Bilag

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Udvikling på et solidt fundament Vi har udviklet os meget hos Jönsson a/s igennem vores lange historie og især i de senere år er det

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Smag for vækst Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Præsentation DAH - historien SOS Dansk Autohjælp Pensionisten Situationen 2010 Katastrofal økonomi Elendig service

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Hensatte forpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen,

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere

Virksomhedsprofil Brandbook

Virksomhedsprofil Brandbook Virksomhedsprofil Brandbook KTerhvervsbyg A/S Ryttervangen 18 7323 Give Telefon: 7573 3366 www.klaebel-design.dk www.www.kterhvervsbyg.dk VIRKSOMHEDS- IDENTITET Vision & Mission Vision KTerhvervsbyg A/S

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere