2 GK KONCERNBROCHURE GK KONCERNBROCHURE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 GK KONCERNBROCHURE 2012-2013 GK KONCERNBROCHURE 2012-2013 3"

Transkript

1 GK koncernbrochure /

2 MARKED / GK DANMARK INDHOLD Side 4-7 FRA KONcERNchEFEN Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side MARKED / GK DANMARK Side MARKED / GK NORGE Side Marked / Theodor Qviller AS Side Marked / GK RØR Side 18 SELSKABSSTRUKTUR Side 19 KONCERNREGNSKAB / 2012 Side 20 ORGANISATION Side 21 RESULTATREGNSKAb Side GK / BALANCE 2 GK KONCERNBROCHURE GK KONCERNBROCHURE

3 INDLEDNING / FRA KONCERNSJEFEN INDLEDNING / FRA KONCERNCHEFEN , og planen for de næste 10 år Den kryptiske talrække i overskriften kunne godt have indgået i en IQ-test, quiz eller lignende, men det gør den ikke. Den repræsenterer simpelthen de interne krav i GK-koncernen til forskellige niveauer for vigtige nøgletal. Jon Valen-Sendstad, Koncernchef Den nuværende langsigtede plan sigter mod 2022 GK har tradition for langsigtet planlægning. Og vi når vores mål: I 2002 afsluttede vi en langsigtet plan om at nå målet på 1 milliard norske kroner i lønsom omsætning, og det mål nåede vi! I 2012 afsluttede vi en plan om lønsomt at omsætte for 3 milliarder norske kroner, og det klarede vi også! For de næste år, frem til og med 2022, har vi en række målsætninger: ! Dem skal vi også klare! Det er altså målene for 2022 og perioden indtil da, der skjuler sig i denne kryptiske talrække, og jeg vil gerne dele dem med både forretningspartnere og ansatte. Men måltal og størrelser er bare forenklinger af komplekse modeller, og de siger ikke meget om, hvor vi er i 2022, eller hvordan vi kommer dertil, men de siger absolut noget om vores ambition. Og på denne ambition må vi bygge en plan. Jeg kommer tilbage til planerne lidt senere, men lad mig forklare, hvad vi mener med fejl i leverancerne og 0 skader med fravær blandt ansatte eller indlejede personer Nul fejl i produktionen er et kvalitetsbegreb, som går igen i hele vores dialog med kunden lige fra afdækning og forståelse af kundens behov til leverancen, slutopgørelsen, dokumentationen og faktureringen. Der skal være 0 fejl. Ja, selvfølgelig er det en floskel, men ikke desto mindre vigtig, og vi i GK skal indarbejde et tankesæt, som opbygger metoder, som eliminerer fejl i leverancerne og skaber god økonomi for alle parter og ikke mindst høj kundetilfredshed. Nul skader som følge af at arbejde for GK, uanset om det er som ansat, indlejet medarbejder eller underleverandør, er et af vores højeste mål. Først og fremmest drejer det sig om et menneskesyn, som kendetegner GK, nemlig omsorg for vores medarbejdere. Endvidere er god HMS (sundhed, miljø og sikkerhed) også god økonomi og skaber god kundetilfredshed. Der er altså mange gode grunde til at eliminere skader på GKs arbejdspladser og projekter. 4 GK KONCERNBROCHURE GK KONCERNBROCHURE

4 INDLEDNING / FRA KONCERNCHEFEN INDLEDNING / FRA KONCERNCHEFEN 5% fortjeneste før skat (EBT) Vores krav til vores virksomheder er, at det samlede resultat fra alle afdelingerne i en resultatenhed, som en region og/eller et datterselskab, skal have et driftsresultat på minimum 5% EBT. Dette resultat er det minimum, der er nødvendigt for, at GK skal kunne udvikle sig som planlagt i den kommende 10-års periode både for at kunne investere i udvikling af fremtidsrettede tekniske løsninger, medarbejdere, systemer og koncepter samt investere i virksomhedsopkøb. NOK ,- i omsætning i 2022 Som sagt har vi før sat os mål og nået dem, og vi gør det igen. 10 milliarder lyder måske af meget, men grundige undersøgelser af markederne for vores fag og i vores eksisterende geografier viser, at vi med stor sandsynlighed vil nå målet på 10 milliarder norske kroner i 2022 eller før! GK er med til at redefinere markederne, både ved at tænke stort og flerfaglig, men også ved at etablere koncepter som totaltekniske løsninger, energiopfølgning, fjernovervågning, energigaranterede kontrakter m.m. Selvfølgelig skal vi være en entreprenør, som sælger det, markedet i stor stil efterspørger, nemlig fagentrepriser og service på rør, ventilation, automation, køling og elektro. Dette vil fortsat være vigtige leveranceformer i fremtiden, men vi skal også levere totalansvar for alle fag, uden grænsefladeproblematik. Det er i vores kunders bedste interesse, og det giver dem ro i sindet, når det gælder risiko for uafklaret ansvar. 15% af omsætningen skal være faste service- og rammeaftaler Både vores tjenester inden for fagspecifik service og pakkede serviceaftaler med totalansvar for funktion og KPI (Key Performance Indicator) giver kunderne en stor værdiforøgelse ved hjælp af vores løsninger på deres udfordringer. Alene gennem aftaler sikres kunden en forpligtet ydelse og et forpligtet resultat, og det er derfor i begges interesse, at der indgås langsigtede aftaler om drift og vedligehold af tekniske anlæg. Vores målsætning er, at der i 2022 er indgået service- og rammeaftaler for minimum 15% af vores omsætning, altså 1,5 milliard norske kroner. Dette mål skal vi nå, og vi har allerede det bedst mulige udgangspunkt i form af flere hundrede millioner norske kroner i service- og rammeaftaler. 30% af aktivsummen skal være egenkapital Det spiller ingen rolle, om bjerget hedder Kebnekaise, Himmelbjerget eller Galdhøpiggen GK skal være lige så solid som det største bjerg. Dette er vigtigt, og det stiller krav til vores ansatte i alle led. Vi skal tjene penge, fylde på med egenkapital fra driftsresultatet og holde balancen slank. Så kan vi gå til banken, hovedaktionæren og kreditorer blandt leverandørerne med det største smil. Og vores kunder kan trygt placere de største projekter og aftaler hos GK. Derfor 30% soliditet! Det var lidt om , men der er meget mere i vores strategi Vores strategi er enkel. Først og fremmest handler det om at overgå kundens forventning til værdiskabelse med et omkostningsniveau, som er branchens laveste. Det er ikke let, men det er et krav, vi stiller os selv: Indfri altid forventningerne til værdiskabelse og altid med økonomisk sans. Når vi leverer mest værdiskabelse til konkurrencedygtige priser, så er det op til os at gøre det på det tekniske anlæg i sin helhed i kontorbygninger, for både private og offentlige aktører, både i opstartsfasen og driftsfasen. Når dette sker i Norge, Sverige og Danmark, så er vores strategi opfyldt med et mål på 10 milliarder norske kroner og mindst 5% EBT på vejen dertil. 6 GK KONCERNBROCHURE GK KONCERNBROCHURE

5 MARKED / GUNNAR KARLSEN SVERIGE AB MARKED / SVERIGE AB 2012 året, hvor de fleste brikker faldt på plads For mig som administrerende direktør for Gunnar Karlsen Sverige AB er det utrolig glædeligt at kunne opsummere et år, der har været fantastisk på så mange måder et rekordår faktisk. Göran Krawe, Administrerende direktør i Gunnar Karlsen Sverige AB Det er mig en fornøjelse at sammenfatte virksomhedens tal for 2012, som er de bedste tal i virksomhedens historie. Med en omsætning på 536 (457) millioner svenske kroner og et resultat på 24 (-14) millioner svenske kroner er det lykkedes os at øge både salget og lønsomheden. Samtlige regioner overstiger deres resultatmæssige mål, hvilket er resultatet af et langsigtet forbedringsarbejde. I 2011 påbegyndtes et omfattende arbejde med at opbygge en fælles arbejdsplatform, hvor effektive rutiner i kombination med engagerede medarbejdere skulle mindske vores risiko og få mest muligt ud af vores muligheder. Flere steder i landet ser vi en stor effekt af lige præcis dette arbejde. Som bekendt slutter dette arbejde jo aldrig, og samtlige medarbejdere har vist sig at besidde både evnen og viljen til at håndtere dette. Vores virksomhed, som er en servicevirksomhed, består af en masse engagerede mennesker. Disse mennesker har gennemført denne forandring samtidig med, at de har taget hånd om og udviklet kundegrundlaget. Deres engagement imponerer mig meget og giver mig endnu større håb for vores fremtidige udfordringer. Vigtige procesværktøjer Risiciene er jo som bekendt størst inden for vores entreprisearbejde, og disse risici har vi i dag engagerede og dygtige mennesker, som håndterer. Vi har gennemført, og gennemfører lige nu, en række større projekter i hele landet, som stiller store krav til teknisk kunnen og projektledelse. Det har været en stor hjælp at have de procesværktøjer, som er blevet udviklet, og som letter den administrative projekt-del. Mulighederne er størst inden for servicedelen, og det har vi også udnyttet. Det fremgår af den produkt- og serviceportefølje, som vi i dag stiller til rådighed med i princippet alle de tekniske områder, en ejendom berøres af i eget regi. Vi vil fortsat fokusere på at udvikle disse TTS-aftaler med fokus på at forædle vores kunders ejendomsportefølje. De foranstaltninger, som er blevet gennemført internt, har alle haft fokus på at sænke de interne udgifter og skabe en kultur omkring vores fælles arbejdsmetoder. Dette arbejde fortsætter også i 2013, i opbygningen af et fælles GK. Snarere en partner end en leverandør Hvad kan vores kunder og medarbejdere så forvente sig af os i 2013 og fremover? Jo, først og fremmest kan vi forvente os et noget mere besværligt marked, og det stiller store krav til vores organisation, at tilpasningerne af aktiviteterne sker i takt med forandringerne. Derudover skal vi fortsat udvikle samarbejdet med vores kunder og spille en større rolle som leverandør ved at tilbyde markedets bedste rådgivning i kombination med en udførelse i verdensklasse. Det vil resultere i, at vi i vores fremtidige kontrakter bliver mere partnere end leverandører. Jeg er overbevist om, at vi i kraft af gensidig tillid vil kunne skabe løsninger, der løser kundernes problemer og overvejelser på bedst mulig vis. Jo mere lønsomhed, vi bidrager med til vores kunder, desto mere fremgang får vi. Vi vil også fortsat udvikle vores medarbejdere og rekruttere erfarne og nytænkende mennesker. Afslutningsvist vil jeg takke kunderne for den tillid, de har vist os, og alle medarbejderne, som har bidraget til at rykke vores position frem. Der var mange, som gjorde en ekstraordinær indsats i 2012, og vi har alle forudsætninger for at fortsætte med at være fremgangsrige. 8 GK KONCERNBROCHURE GK KONCERNBROCHURE

6 MARKED / GK DANMARK Højhus Værkmestergade, Aarhus 23 etages hotel- og kontorbyggeri udviklet af KPC. GK står for ventilation, CTS, VVS og sprinklerentreprisen blev endnu et hårdt år. Men også et år hvor der blev lagt et fundament og igangsat en proces for sundt GK Danmark i 2013 Lone Møller Sørensen, Administrerende direktør GK Danmark AS April måned 2013 begynder at vise lyspunkter for GK Danmark med sorte tal på bundlinjen for hovedparten af forretningen. Ellers må man sige at 2012 blev endnu et hårdt år for GK Danmark med røde tal - mange udfordringer, nogle tilpasninger og forsat en del oprydninger i gamle projekter. I sin første tid som direktør fra midten af august brugte Lone Møller Sørensen en god del af sin tid på at rejse rundt til alle kontorerne for at få et helhedsbillede af virksomheden. Ligesom hun besøgte en række af GK s kunder for at få deres syn på GK Danmark. Efter en drøftelse med bestyrelsen og ledergruppen blev rammerne for at vende udviklingen i GK Danmark lagt planen for et sundt GK Danmark. En plan med 3 trædesten: Målrettet salg, Risikominimering og transparens. Målrettet salg Markedet er fortsat et hårdt konkurrencepræget marked, men den øgede andel af teknik i bygninger og den øget fokus på energirenovering giver gode muligheder for GK Danmark som teknik-entreprenør og servicepartner. Vores kundeanalyse i 2012 viste at der er en høj grad af tilfredshed med den ydelse som GK Danmark leverer og en stor interesse for at bruge GK Danmark som leverandør igen. Kunderne synes særligt at GK Danmark er gode til at rådgive, har en stor faglighed og peger på de rette løsninger. For at udnytte disse muligheder har vi i GK Danmark lagt en indsats for målrettet salg - med fokus på kunderelationer og markeds- segmenter, hvor vi tror at GK Danmark kan bringe størst værdi til vore kunder samtidig med at vi har en fornuftig forretning. Dette afspejler sig også i at ordrebogen for 2013 ser fornuftig ud. Risikominimering og transparens På de indre linjer har der været fokus på at skabe et solidt fundament for at sikre kvaliteten og sikkerhed for at kunne levere tingene til rette tid. Vi har i løbet af 2012 implementeret en række tiltag gennem hele processen fra salg over produktion til aflevering - med løbende opfølgning og sidemandskontrol. Dette giver os en betydelig større sikkerhed for at projekterne bliver gennemført med den fastlagte kvalitet og økonomi. Ligesom vi får bedre styr på risikoen i projekterne. Den tredje indsats for et sundt GK Danmark har været en øget transparens. En øget vidensdeling om projekter, kunder og samarbejdspartnere er igangsat. Dette skal styrke vores evne til at levere den bedste ydelse indenfor de økonomiske rammer som er til rådighed. Alle bidrager til sundt GK Med en trimmet organisation på alle områder er GK Danmark i 2012 rustet til at skabe et GK med fokus på en sund forretning dvs indtjening før volumen. En anden meget væsentlig bevidstgørelse er at alle medarbejdere har et ansvar og må gøre en indsats for at skabe sorte tal på bundlinjen, samt at hjælpe hinanden med dette. Med dette afsæt er vi i GK Danmark alle fokuseret på at skabe gode projekter indenfor indeklima og energi, der opfylder kundernes behov, samtidig med at de skaber sorte tal på bundelinjen hos GK Danmark. 10 GK KONCERNBROCHURE GK KONCERNBROCHURE

7 MARKED / GK NORGE AS MARKED / GK NORGE AS I løbet af året vandt vi tre store projekter: Sykehuset Østfold, Terminal 2 Gardermoen og Hamar Stadion. Tore Moger, Administrerende direktør GK Norge AS En stor forbedringsindsats har præget 2012 for GK Norge. I kølvandet på de utilfredsstillende resultater for 2011 igangsatte selskabet et stort projekt, der havde til formål at skabe 5% på bundlinjen. Indsatsen har givet resultater, men de er kommet senere end beregnet, fordi det tog tid at iværksætte tiltagene. Vi præsterer bedre og skal fortsætte med det, understreger administrerende direktør Tore Moger. Målingen fortsætter, og det samme gør indsatsen. Vi bevarer fokus på forbedring og fortsætter med en stor del af metodikken fra projektet, siger Moger. God varemærkeopbygning Midt på året flyttede GK Norge ind i det meget omtalte Miljøhuset GK på Ryen. Det har givet os utrolig stor opmærksomhed meget større, end vi havde troet, fastslår Moger. For et solidt entreprenørselskab er det både uvant og morsomt. Med hensyn til ansatte, kompetence og omsætning er der ikke så stor forskel på GK i 2012 og Men på grund af Miljøhuset GK er vi blevet lagt mærke til og kendt som en vigtig aktør på energisiden også i forhold til totaltekniske entrepriser, mener Moger. I efteråret fik vi to om ugen, og GK er blevet bedt om at deltage i projekter med kunder, som har været her og set løsningerne i Miljøhuset GK. Det er vanskeligt at sige, hvad det betyder, eller hvor længe det varer, men jeg føler, at vi virkelig har fået markeret os på en måde, som passer os vældig godt. Vi har bygget det, er flyttet ind og viser, at det også bruger meget lidt energi i praksis, understreger Moger. Han siger, at byggeriet har været model for mange tekniske løsninger det sidste år og er et godt eksempel på GKs flerfaglige kompetencer. Energiresultat Ifølge Moger blev 2012 året, hvor både entreprenører og lejere for alvor begyndte at efterspørge og kræve mere energieffektive bygninger. GK oplevede en øget efterspørgsel på projekter med flere fag og lavere energiforbrug, men også en større helhed på servicesiden. Inden for service har vi god vækst og en god bundlinje. Vi havde en meget god volumenvækst for landsdækkende kunder, oplyser Moger, og nævner aftaler med tre ud af fire servicestationskæder som et eksempel. GK Norge har opbygget en central afdeling, som arbejder med landsdækkende kunder, og ser vækst både på top- og bundlinjen. Meget tyder på, at vi er en pålidelig aktør for kunder, som ønsker renoverings- og servicetjenester. Det er der, vi har de største ambitioner på sigt, understreger Moger. Det gælder ikke mindst totalteknisk service (TTS). Milepælsprojekter Fagene køling og bygningsautomation hævede sig over gennemsnittet sidste år, mens nybygningsmarkedet lige gik i balance. Moger mener ikke, det er unaturligt, efter at priserne har været stærkt pressede de tre foregående år. I løbet af året vandt selskabet tre store projekter: Sykehuset Østfold, Terminal 2 Gardermoen og Hamar Stadion. Disse projekter skal, sammen med tidens største ordrereserve, danne grundlag for god produktion for lønsomhed i 2013 og de efterfølgende år. Det blev et milepælsår, for hvert af disse projekter er omtrent de største, vi har haft. Vi har ønsket os det før, og nu er det lykkedes os at vinde projekterne og organisere os, så vi kan gennemføre dem, siger Moger. 12 GK KONCERNBROCHURE GK KONCERNBROCHURE

8 MARKED / INGENIØRFIRMAET THEODOR QVILLER AS MARKED / QVILLER AS I 2013 har selskabet fået flere større projekter med flere maskiner foruden et stigende salg af enkeltinstallationer. Jens Frydenlund, Administrerende direktør Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS I 2012 kunne Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS høste frugten af to år med store ændringer både i organisationen og forretningsprocesserne. Det opnåede overskud er et resultat af, at man har været i stand til at løfte omsætningen med 60% fra udgangspunktet pr. 1/ med det samme udgiftsniveau. Den øgede omsætning er et resultat af opsøgende salgsarbejde og en sanering af produktsortimentet, som har givet øget fokus har bekræftet denne udvikling ved en lønsom drift i selskabets første to måneder, som normalt har været lavsæson. Selskabet består af syv medarbejdere, som alle har givet deres bidrag til denne positive udvikling. Selskabet har valgt at have tre satsningsområder: TQ har etableret sig som Samsungs distributør i Norge, og i 2012 blev meget af grundlaget lagt for den skriftlige distributionsaftale, som blev underskrevet i april i år. Denne aftale giver TQ officiel status som distributør for den koreanske storkoncern. Dette er et vigtigt gennembrud for den videre satsning på Samsungs produkter. Der har indtil nu fortrinsvis været fokuseret på det professionelle kølemarked, hvor TQ har sin kundebase. Et vigtigt projekt i 2012 var installationen af et større DVM-anlæg i den nye terminal i Gardermoen lufthavn. Samtidig har man påbegyndt og støttet udviklingen og testningen af en ny luft/luft-varmepumpe til nordiske forhold, som Samsung nu har lanceret. Dette produkt er fortrinsvis rettet mod privatmarkedet. Det indebærer, at selskabets markedspotentiale øges betragteligt, men at der er behov for at opbygge et nyt forhandlernetværk. Med Condair (tidl. Walter Meier) repræsenterer TQ den internationale markedsleder inden for befugtning. Fravær af store projekter har gjort, at man på dette forretningsområde ikke har kunnet matche 2011, som var et virkelig godt år. Alligevel har det kontinuerlige salg af mindre anlæg og forbrugsudstyr givet et vigtig bidrag til resultatet. TQ arbejder nu også mere målrettet mod kunder og konsulenter for at øge accepten af befugtning i bygninger. Udviklingen i 2013 er betragtelig med flere større og spændende projekter. Befugtning er det eneste område, hvor TQ foretager installation og service. Air Sep repræsenterer en ny filosofi, når det gælder om at få balance i vandbårne systemer. Produktet er veletableret på kontinentet, men er relativt nyt i Norge. TQ har haft flere indledende salg og har i 2012 arbejdet målrettet for genkøb. Det er lykkedes for selskabet, og i 2013 har selskabet også fået flere større projekter, med flere maskiner foruden et stigende salg af enkeltinstallationer. Dette viser, at det var klogt at satse på direkte salg til den enkelte VVS er og ikke til de store grossister, hvilket ellers er meget almindeligt i branchen. Med Air Sep som etableret produkt vil TQ arbejde mere med andre produkter rettet mod VVS-segmentet. 14 GK KONCERNBROCHURE GK KONCERNBROCHURE

9 MARKED / GK RØR AS MARKED / GK RØR AS I løbet af 2012 er der blevet udviklet et separat servicekoncept til rørfaget, og der forventes solid vækst inden for dette markedssegment. Geir Bjørke, Administrerende direktør GK Rør AS GK RØR-selskaberne beskæftiger knap 300 medarbejdere og har i dag virksomheder i Oslo, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Otta, Vågå og Trondheim. Resultatet i 2012 har været præget af færdiggørelse af flere større entrepriser i GK RØR Oslo AS og omstrukturering af GK RØR AS. Driften i GK RØR Oslo AS har været præget af meget høj volumen inden for entreprise, hvilket har medført store udfordringer for gennemførelsen af disse kontrakter. Selskabet har måttet tilpasse sin kapacitet, hvilket til tider har medført en stor andel af indlejet arbejdskraft. Dette har påvirket projekternes lønsomhed negativt. Etableret i Trondheim Med de korrigerende tiltag, som er iværksat, forventes dette snarligt at give en ønsket effekt. Selskabet har styrket organisationen med solid kompetence, samtidig med at der er iværksat tiltag for at reducere og tilpasse volumen til selskabets egen kapacitet. GK RØR AS har gennem 2012 koncentreret sin virksomhed knyttet til Mjøsbyene Hamar, Gjøvik og Lillehammer samt Gudbrandsdalen. Dette har medført, at øvrige lokaliteter er blevet afviklet i løbet af 2012 og i 1. kvartal af I maj 2013 etablerede GK RØR AS virksomhed i Trondheim, organiseret som eget distrikt Trøndelag. Distriktet har som mål at etablere sig som en solid rørentreprenør inden for nybyggeri, service og drift. Marked I løbet af 2012 har selskaberne indgået flere større totaltekniske entreprisekontrakter sammen med GK Norge. Der er en stigende efterspørgsel på totaltekniske entrepriser (TTE), og takket være deres kompetencer og kapacitet står selskaberne godt rustet til denne type leverancer. I løbet af 2012 er der også blevet udviklet et separat servicekoncept for rørfaget. Der forventes en solid vækst inden for dette markedssegment. Sammen med de øvrige fagenheder i GK Norge tilbydes der også flerfaglige serviceaftaler (TTS). Sprinklersatsning GK RØR AS har i 2012 også etableret en egen sprinklerkompetence, og selskabet har FG- 910-godkendelse. Der er et voksende marked for sprinklerkontrol, service og entrepriser, og selskabet har som mål at være en ledende leverandør inden for sprinklerområdet. I takt med den stigende kompleksitet, og på grund af strengere krav til energirigtige leverancer, satser selskaberne på at styrke deres egen kompetence inden for projektudvikling og projektering. Dette er vigtige elementer for rigtige og retmæssige leverancer både inden for nybyggeri og eksisterende bygninger. 16 GK KONCERNBROCHURE GK KONCERNBROCHURE

10 SELSKABSSTRUKTUR KONCERNREGNSKAB / 2012 GK KONSERN AS tilbyder udstyr og tjenester til tekniske anlæg til kontorbygninger og offentlige bygninger. Koncernens virksomheder er organiserede i lande med geografiske regioner, som igen er inddelt i forretningsområderne Nybygninger og Eksisterende bygninger inden for fagene ventilation, køling, bygningsautomation, rør og energi. KONCERNREGNSKAB / 2012 Produktionsværdi i 2012 delt på: Land Sverige Norge Sverige Danmark Danmark Norge 2200 NOK 550 SEK 240 DKK ä 49 Kontorer i Norge 16 Kontorer i Sverige 7 Kontorer i Danmark Fag Køling Rør Byg.Autom. Ventilation Bygningsautomation Køling Rør/VVS ventilation 2050 NOK 200 NOK 230 NOK 440 NOK Stein Løvdahl, Konserdirektør Finans Koncernen tilbyder udstyr og tjenester til tekniske anlæg til kontorbygninger og offentlige bygninger. Selskabet er en ledende skandinavisk virksomhed med 49 kontorer i Norge, 16 kontorer i Sverige og 7 kontorer i Danmark. Hovedkontoret for koncernen og den norske virksomhed har adresse på Ryen i Oslo. Den svenske virksomhed ledes fra Stockholm, mens hovedkontoret i Danmark ligger i Odense. Koncernens virksomheder er organiserede i lande med geografiske regioner, som igen er inddelt i forretningsområderne Nybygninger og Eksisterende bygninger inden for fagene ventilation, køling, bygningsautomation, rør og energi. Satsningsområder Koncernens norske rørvirksomhed blev etableret i 2011 gennem købet af Jørstad Drift AS og Jørstad KTL AS. Der er brugt mange ressourcer i 2012 på at nulstille og udvikle den opkøbte virksomhed, og udviklingen tegner positivt. Etableringen af GK Rør AS i Norge er første skridt i en strategisk satsning på rørvirksomhed i koncernen. Virksomheden prioriterer kontinuerligt udvikling af koncepter inden for begge forretningsområder og specielt nye tjenester, hvor kompetence og teknologi i stigende grad indgår. GK satser på alle markeder på energieffektive nye anlæg samt modernisering og effektivisering af eksisterende anlæg og er førende inden for energimærkning af bygninger og tiltag inden for reduktion af energiforbrug. Markedet for entrepriser viser en stigende tendens for kontorbygninger, mens markedet for renovering og service er at betragte som godt. GK-koncernen forøgede sin markedsandel i Det svenske marked har været positivt i 2012 og er i fortsat vækst, mens markedet i Danmark fortsat er vanskeligt, men i svag bedring. Ordreindgang og produktion Koncernen havde en ekstern ordreindgang i 2012 på mio. (2.796), og produktionsværdien blev på mio. (2.659). Produktionsreserven var ved årsskiftet mio. (1.632). Resultatet Resultatet i 2012 var ikke tilfredsstillende. Det præges af et fortsat dårligt resultat i Danmark. Der blev ansat en ny adm. dir. i efteråret 2012, og det forventes at bringe GK Danmark til et +- 0 resultat i GK Rør i Norge havde også et dårlig resultat. De gennemførte organisatoriske ændringer og færdiggørelsen af den gamle projektportefølje forventes at give et svagt positivt resultat for Gunnar Karlsen Sverige leverede et meget godt resultat i 2012 og fortsætter den gode udvikling ind i GK Norge leverede et tilfredsstillende resultat og opbyggede en meget fin produktionsreserve gennem blandt andet de flerfaglige entrepriser nye Sykehuset Østfold, udvidelse af Terminal 2 Gardermoen, Hamar stadion og Rosenlund Kvartalet. Driftsregnskabet for 1. kvartal viste et positivt resultat for koncernen. Likviditet Likviditeten i koncernen er tilfredsstillende. Likviditetsbeholdningen var pr. 31/ på 143 mio. (126). Koncernen har i 2013 indgået en cashpool-aftale med Danske Bank, som sikrer den bedst mulige udnyttelse af likviditeten på tværs af selskaber og lande. Likviditeten har været god i 1. kvartal Alle tal er i mio. norske kroner, og tallene fra sidste år er anført i parentes. Selskabsstruktur I løbet af 2012 og i 1. kvartal i 2013 er der sket følgende med selskabsstrukturen: Elmoko AS er solgt ud af koncernen. GK Køl ApS er fusioneret ind i GK Danmark AS. 18 GK KONSERNBROSJYRE GK KONCERNBROCHURE

11 ORGANISATION KONCERNREGNSKAB / 2012 Familien Karlsen GK / resultatregnskab 100% GK Konsern AS 100% 100% 100% 100% DRIFTSINDTÆGTER OG DRIFTSUDGIFTER Salgsindtægter Andre driftsindtægter Driftsindtægter i alt Theodor Qviller AS GK Norge AS Gunnar Karlsen Sverige AB GK Danmark AS 100% 100% GK Montasje AS GK Rør ApS Forbrug Lønudgifter Afskrivning af materielle og immaterielle anlægsaktiver Nedskrivning af materielle og immaterielle anlægsaktiver Andre driftsudgifter Driftsudgifter i alt Driftsresultat GK Rør AS Vagn s VVS Comfort AS FINANSINDTÆGTER OG FINANSUDGIFTER GK Rør Oslo AS Andre finansindtægter Værdiændring, markedsbaserede fin. omsætningsaktiver Resultatandel tilknyttet selskab Reversering af nedskrivning af finansielle anlægsaktiver Andre finansudgifter Nettofinansposter Ordinært resultat før skat Skat af ordinært resultat Årsresultat Heraf minoritetens andel GK KONSERNBROSJYRE GK KONCERNBROCHURE

12 GK / BALANCE GK / BALANCE GK / BALANCE AKTIVER GÆLD OG EGENKAPITAL Anlægsaktiver Immaterielle eiendeler Udskudte skatteaktiver Goodwill Immaterielle aktiver i alt Egenkapital Indskudt egenkapital Selskabskapital Overkursfond Indskudt egenkapital i alt Varige driftsaktiver Jord, bygninger og anden fast ejendom Maskiner og transportmidler Omkostninger lejede lokaler Driftsløsøre, inventar, værktøj, kontormaskiner og lignende Varige driftsaktiver i alt Optjent egenkapital Anden egenkapital Anden egenkapital i alt Egenkapital i alt Finansielle anlægsaktiver Depositum Investeringer i tilknyttet selskab Lån til tilknyttet selskab Investeringer i aktier og andele Obligationer og andre fordringer Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Gæld Pensionsforpligtelser Udskudt skat Hensat til forpligtelser i alt Anden langsigtet gæld Gæld til kreditinstitutter Langsigtet gæld i alt Omsætningsaktiver Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Investeringer Markedsbaserede aktier Bankindskud, kontanter og lignende Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Kortsigtet gæld Gæld til kreditinstitutter Leverandørgæld Skyldig skat Skyldige offentlige afgifter Anden kortsigtet gæld Anden kortsigtet gæld Gæld og egenkapital i alt GK KONCERNBROCHURE GK KONCERNBROCHURE

13 gk.se gk.dk gk.no Produksjon: Reaction Reklamebyrå AS. Foto: Jan Lillehamre og GK Konsern AS, ved Heidi Øvergaard. Trykk: Nøklegaards trykkeri, Fredrikstad

2 DANSKE PERSPEKTIV 2003 NYTTIGE WEBADRESSER. danskeanalyse

2 DANSKE PERSPEKTIV 2003 NYTTIGE WEBADRESSER. danskeanalyse Danske Perspektiv Danske Bank-koncernens medarbejdere deler på tværs af landegrænser de samme mål: At skabe de bedste løsninger for kunderne og det bedste resultat for aktionærerne. Danske Perspektiv tegner

Læs mere

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks.

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks. Årsrapport 06/07 De samlede bruttoindtægter for medlemsfirmaerne i PwC var i 06/07 US$ 25,2 mia. I alt arbejder 146.767 personer i 150 lande fordelt på 766 byer for medlemsfirmaerne i PwC. Læs mere på

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

INDEKLIMA /2014. Blæser i de højere luftlag Side 3. Enklere med energibesparelseskontrakt Side 4. Telenor udfaser R22 Side 9

INDEKLIMA /2014. Blæser i de højere luftlag Side 3. Enklere med energibesparelseskontrakt Side 4. Telenor udfaser R22 Side 9 GK-PROJEKT TEMA GK-PROJEKT RENOVERING TIL UG INDEKLIMAET PÅVIRKER FORDELE VED HØJHUSE i Grensesvingen 7. Side 18 præstationer i skolen. Side 24 i Københavns nye bydel. Side14 INDEKLIMA /2014 For et bedre

Læs mere

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter www.pwc.dk/årsrapport Årsrapport 2011/12 Omsætningsfordeling på markedssegmenter DKK mio. Public 177 373 Omsætning 2011/12 DKK Top Tier 1.860 mio. Succes i samarbejdet SMV 978 I alt 1.860 Mid Tier 328

Læs mere

ÅRSRAPPORT. SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle forretningsmodeller

ÅRSRAPPORT. SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle forretningsmodeller SIDE 03 >> Fremtidens e-boks skal skabe mere værdi for brugerne, og brugervenlighed og differentiering bliver nøgleord ÅRSRAPPORT SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle

Læs mere

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen Årsrapport 2006 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal for LEGO Koncernen [ D K K M I O. ] 2006 2005 2004 2003 2002 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 7.823 7.050 6.315 6.792 9.601 Omkostninger (6.475) (6.582)

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

VI HJÆLPER VORES KUNDER MED AT BYGGE STÆRKERE RELATIONER TIL DERES KUNDER

VI HJÆLPER VORES KUNDER MED AT BYGGE STÆRKERE RELATIONER TIL DERES KUNDER VI HJÆLPER VORES KUNDER MED AT BYGGE STÆRKERE RELATIONER TIL DERES KUNDER VISION OG MISSION Vores vision er at blive Nordens førende leverandør af integrerede løsninger til effektiv eksekvering af direkte

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Årsrapport 2003. Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond

Årsrapport 2003. Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond Årsrapport 2003 Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond Milepæle 2003 Januar Niels Due Jensen overdrager posten som koncernchef til Jens Jørgen Madsen og bliver selv koncernbestyrelsesformand. Grundfos

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

NNIT årsrapport 2007 2007

NNIT årsrapport 2007 2007 NNIT årsrapport 2007 2007 Indhold Beretning 4 2007 året, der gik 6 vores kunder 6 Nye og gamle kunder 6 Tilfredse kunder 8 årets udfordringer NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal, LEGO Koncernen 2007 2006 2005 2004 2003 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 8.027 7.798 7.027 6.295 6.770 Omkostninger (6.556) (6.393) (6.605) (6.394)

Læs mere

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals!

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å a t f o r e n k l e h v e r d a g e n Få Kontrol over pengene Kundestyret udvikling I Mamut er vi optagede

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

Årsrapport 2003 Kontaktpersoner:

Årsrapport 2003 Kontaktpersoner: Kontaktpersoner: Koncernchef og adm. direktør Stine Bosse, telefon +45 44 20 30 40 Koncerndirektør Erik Gjellestad, telefon +47 55 17 25 25 Koncernfinansdirektør Morten Hübbe, telefon +45 44 20 30 20 Kommunikationschef

Læs mere

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KommuneForsikring A/S årsrapport 2007 Årsberetning og regnskab 2 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 Kommuneforsikring A/S KommuneForsikring - en del af Gjensidige-gruppen

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ NR. 1 - MAJ 2015 RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ 7 MINUTTER PÅ FLASKE NYE CERTIFICERINGER TIL HAVNEN LOGISTIK SKAL DER TIL NYT WEBSITE BEDSTE REGNSKAB TIL

Læs mere

NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys!

NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys! NORDIC NYT 7 April 2010 1 Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S Et helt nyt rederi har set dagens lys! Hvor svært kan det være? Måske ikke præcist sådan har kampråbet lydt, da Clippers tankskibssektion

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere