Årsmøde 2005 Henning Poulsen Det vanskelige barn. Juli ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsmøde 2005 Henning Poulsen Det vanskelige barn. Juli 2005 13. ÅRGANG"

Transkript

1 Årsmøde 2005 Henning oulsen Det vanskelige barn Juli ÅRGANG

2 DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf Fax FORMAND Overlæge Hans Kirkegaard Skejby Sygehus 8200 Århus N Tlf NÆSTFORMAND (samt redaktør og formand for IT-udvalget) Overlæge Stig Yndgaard H:S Rigshospitalet, AN, HJE Kbh. Ø Tlf / Fax BESTYRELSESSEKRETÆR Reservelæge Hanne Tanghus Olsen Sydvestjydsk Sygehus Esbjerg Esbjerg KASSERER Overlæge Freddy Lippert H:S og H:S Rigshospitalet, Kbh. Ø Tlf Fax ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER Overlæge Ann Møller (Anæstesiudvalget) Overlæge Søren Walther-Larsen (Børneanæstesi) Overlæge Anne Hansen (Efteruddannelse) Overlæge Kurt Espersen (Intensiv) Overlæge Ole Bo Hansen (Kronisk smerte) Overlæge Jakob Roed (Neuroanæstesi) Overlæge Ulla Bang (Obstetrisk anæstesi) Overlæge Klavs Boysen (ostop. rehab.) Overlæge Lars Knudsen (ræhospital) Overlæge Kirsten Eliasen (Thoraxanæstesi) Overlæge Ole Nørregaard (Videreuddannelse) Reservelæge Carsten Tollund (Yngre Læger) REDAKTØR Overlæge Stig Yndgaard H:S Rigshospitalet, AN, HJE Kbh. Ø Tlf / Fax ORGANISATIONSKOMITÉ ÅRSMØDE Jakob Trier Møller (Koordinator) Jørgen B. Dahl (Videnskab) Freddy Lippert (Kasserer) Mogens K. Skadborg Else Tønnesen SEKRETARIAT Tina Calundann H:S Rigshospitalet, AN/O, HOC Kbh. Ø Tlf Fax OLAG 1350 stk. TRYK SvendborgTryk 5700 Svendborg ISSN Tryksag FORSIDE Foto: Steen Barnung Opsætning: Stig Yndgaard og Tina Calundann Hvert bølgeslag - et møllehjul af savn - hvisker for din fod; Er du dig selv? Hvad er dit navn? Hvad gør du her?... Voss-H.U.G, 1992 Ja, de fleste af os kan se frem til en lille pause, stranden kalder til glæde og fordybelse. Også DASINFO nummer 3 ruller ind i årets og selskabets rytme. rogrammet for årsmødet har taget form og call for abstracts er ude. Det er nu muligt at sende abstracts direkte fra Der finder du også foreløbigt program og online tilmelding til årsmødet. Tilmelding er billigere inden oktober og det letter det administrative arbejde så hvis du ved, at du kommer vil vi gerne have din tilmelding nu. Monotont? Så husk lige at dreje af mod Århus til november. reben Berthelsen ser tilbage på en historisk klinisk undersøgelse og ambulancelægerne ser fremad med teambuilding og øgede arbejdsopgaver. Det er i det hele taget mest de små nicher som gør væsen af sig. I horisonten ses nogle store udfordringer. For det første står vi over for den store fusion, kaldet regionsdannelsen. Når man ser på fusioner i industrien er der nok grund til at holde godt øje med processen. EJ er en anden faktor med major impact på vores hverdag. Har du synspunkter eller erfaringer med disse eller andre ændringer i den anæstesiologiske verden så husk, at DASINFO er dit talerør. God sommer og værs go Stig Yndgaard 2 DASINFO Juli 2005

3 Indholdsfortegnelse LEDER Hans Kirkegaard... 5 INDKALDELSE AF VIDENSKABELIGE BIDRAG Organisationskomitéen... 7 TILMELDINGSBLANKET ÅRSMØDE 2005 Organisationskomitéen... 9 ROGRAM ÅRSMØDE 2005 Organisationskomitéen DASAIMs SMERTERIS 2005 Stig Yndgaard DASAIMs UDDANNELSESRIS Hanne Tanghus Olsen UDDANNELSESØKONOMI Ole Nørregaard JUBILÆUMSFEST ÅRHUS Else Tønnesen, Grethe Astrup, Carl-Johan Jakobsen FØRSTE DANSKE ANÆSTESIOLOGISKE DOBBELTBLINDE RANDOMISEREDE FORSØG reben Berthelsen NEKROLOG, Henning oulsen Jørgen Viby Mogensen m.fl REFERAT AF 8. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I FAA Ole Berner NYT FRA DANSK KOLINESTERASEKARTOTEK Jørgen Viby Mogensen, Mona Gätke TEORETISKE KURSER I SECIALLÆGEUDDANNELSEN: REFORM AF UNDERVISNINGSMETODER Ulla Bang m.fl LEGATER UDDELINGER FRA DASAIMs FOND m.fl TILBLIVELSEN AF EN ALF Anne Marie Sørensen, Steen Barnung ALICATIONS FOR THE 8TH SCANDINAVIAN TRAINING ROGRAM IN INTENSIVE CARE MEDICINE KURSER OG KONGRESSER Generalforsamling DAO Der indkaldes til generalforsamling i Danske Anæstesiologers Organisation torsdag d. 3. november 2005, kl på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Aarhus. Dagsorden ifølge vedtægter. Generalforsamling DASAIM Der indkaldes til generalforsamling i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin torsdag d. 3. november 2005, kl på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Aarhus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis gratis og uafhængig af tilmelding til årsmødet i øvrigt. DEADLINES DASINFO DASINFO nr. 4, oktober 2005, Deadline 25. august 2005 DASINFO nr. 1, januar 2006, Deadline 1. december 2005 DASINFO nr. 2, april 2006, Deadline 1. marts 2006 DASINFO nr. 3, juli 2006, Deadline 25. maj 2006 Indlæg til DASINFO sendes til redaktøren: Overlæge Stig Yndgaard, H:S Rigshospitalet, AN, HJE 4142 Tlf / Fax Manuskripter og indlæg modtages elektronisk i rtf- og Word-format. Juli 2005 DASINFO 3

4 Ultiva fra operationsstue til intensivafdeling NY INDIKATION Nu kan Ultiva anvendes som smertestillende i forbindelse med respiratorbehandling. Dette er et kortfattet resumé af de vigtigste egenskaber ved produktet. Yderligere oplysninger er nødvendige før brug. Indikation(er): Analgetikum til brug ved indledning og/eller vedligeholdelse af generel anæstesi. Ultiva kan anvendes til at give analgesi til mekanisk ventilerede patienter. Dosering: Ultiva kan anvendes fra 1 år og opefter. Ultiva er kun til intravenøs brug. Ultiva doseres individuelt efter respons. Bolusinjektioner kan ikke anbefales til patienter med spontan ventilation. Kontraindikationer: Epidural og intrathekal brug på grund af indholdet af glycin. Ved kendt overfølsomhed over for indholdsstofferne og andre fentanylanaloger. Brug af Ultiva som eneste stof ved anæstesiindledning. Forsigtighedsregler: Ultiva bør kun gives af anæstesiologisk trænet personale og kun i omgivelser med udstyr til overvågning og understøttelse af respiratorisk og kardiovaskulær funktion. Færdighederne skal inkludere etablering og vedligeholdelse af frie luftveje og assisteret ventilation især ved brug af Ultiva i den postoperative fase. Muskelstivhed kan opstå ved de anbefalede doser. Som med andre opioider er forekomsten af muskelstivhed relateret til dosis og administrationshastighed. Som med alle potente opioider ledsages dyb analgesi af udtalt respirationsdepression. Derfor må remifentanil kun anvendes steder, hvor der er tilgængeligt udstyr til at overvåge og behandle respirationsdepression. Der bør udvises særlig forsigtighed hos patienter med respiratorisk dysfunktion. Meget svækkede, hypovolæmiske, hypotensive og ældre kan være mere følsomme for remifentanils kardiovaskulære virkninger. Da Ultivas virkning ophører meget hurtigt, er der ingen tilbageværende opioidvirkning 5-10 minutter efter seponering. Ved kirurgiske indgreb hvor postoperative smerter forventes, skal der gives analgetika før seponering af Ultiva. Som andre opioider kan remifentanil forårsage afhængighed. Anvendelse af Ultiva til mekanisk ventilerede patienter bør ikke strække sig længere end 3 døgn. Ved anvendelse på intensivafdelinger skal der tages højde for udvikling af tolerance, hyperalgesi og hæmodynamiske forandringer. Alternativ analgetika og sedativa bør administreres til patienten inden seponering af Ultiva. Interaktioner: Remifentanil nedbrydes ikke af plasmakolinesterase, og der forventes ingen interaktioner med lægemidler, der nedbrydes via dette enzym. I lighed med andre opioider nedsætter remifentanil den dosis af inhalations- og intravenøse anæstesimidler og benzodiazepiner, der er påkrævet til anæstesi. Hvis dosis af samtidigt indgivne CNS-deprimerende lægemidler ikke nedsættes, kan en øget bivirkningsfrekvens forårsaget af disse midler forekomme. De kardiovaskulære virkninger af Ultiva (hypotension og bradykardi) kan forværres hos patienter, der samtidig får medicin med hæmmende virkning på hjertet, såsom betablokkere og calciumantagonister. Graviditet og amning: Der er ingen tilstrækkelige og velkontrollerede undersøgelser hos gravide. Ultiva bør kun anvendes under graviditeten, hvis behandlingsindikationen opvejer den potentielle risiko for fosteret. Ammende mødre bør tilrådes at ophøre med amning i 24 timer efter indgift af remifentanil. Bivirkninger: Meget almindeligt (>10%): Kvalme, opkastning, hypotension, muskelstivhed. Almindeligt (1-10%): ostoperativ skælven, bradykardi, akut respirationsdepression, apnø, postoperativ hypertension. Usædvanligt (0,1-0,9%): Hypoxi, obstipation, postoperative smerter. Sjældent (<0,1%): Asystole/hjertestop (som regel efter forudgående bradycardi og ofte hos patienter, der fik Ultiva i forbindelse med andre anæstesimidler), sedation (under opvågning efter generel anæstesi). Meget sjældent er der set allergiske reaktioner, herunder anafylaksi, hos patienter, der fik Ultiva i forbindelse med et eller flere anæstesimidler. Overdosering: å grund af kort virkningsvarighed begrænses de mulige skadelige virkninger af overdosering til tiden umiddelbart efter indgift. Der er hurtigt respons på seponering, og basalværdierne nås inden for 10 minutter. Ved overdosering eller mistanke om dette gøres følgende: Afbryd administrationen af Ultiva, oprethold frie luftveje, påbegynd assisteret eller kontrolleret ventilation med ilt og oprethold adækvæt kardiovaskulær funktion. Hvis respirationsdepression er forbundet med muskelstivhed, kan det være nødvendigt at give en neuromuskulær blokker for at lette assisteret eller kontrolleret ventilation. Til behandling af hypotension kan infusionsvæsker, vasopressorer og anden understøttende behandling anvendes. Ved behandling af svær respirationsdepression og muskelstivhed kan en opioid-antagonist (f.eks. naloxon) gives intravenøst som antidot. akninger og priser: Udlevering BEGR. Tilskud 0. Vnr Infusionssubstans 5 x 1 mg 330,70 kr. Vnr Infusionssubstans 5 x 2 mg 627,60 kr. Vnr Infusionssubstans 5 x 5 mg 1.517,80 kr. Forkortet i forhold til det af Sundhedsstyrelsen godkendte produktresumé, der kan fås hos Glaxo - SmithKline (marts 2002) GlaxoSmithKline harma A/S Nykær 68, 2605 Brøndby Tlf:

5 Den kliniske forskning i anæstesiologi og intensiv terapi har det svært: Den trænger til behandling! Leder Den kliniske forskning i anæstesiologi og intensiv terapi er trængt. Det er der flere grunde til. roduktionen er strammet en del gennem årene. Der er således blevet mindre plads i dagligdagen til det kliniske projekt. Rundt omkring er der mange vakante stillinger. Hvilket ikke gør det lettere at få plads til forskningen. Det kan også være svært at overbevise sig selv og familien om, at weekenden skal bruges på skriveri, når man i stedet kan tage en ekstravagt til god betaling eller holde fri. Et af argumenterne kunne være, at det er nødvendigt for karrieren. Den argumentation holder ikke ret langt. Det er i dag rimeligt let at få en overlægestilling uden at have nogen særlig videnskabelig produktion også på universitetsafdelingerne. Selvfølgelig, vil man være professor, så skal der meget til. Til gengæld er der så få professorstillinger, at selv ved en fokuseret og stor forskningsindsats nås målet ikke. Mulighederne for en forskerkarriere er således ret begrænsede. Et kapitel for sig er den etiske lovgivning. Den vil jeg ikke komme nærmere ind på her udover konstatere, at det i hvert fald ikke er blevet lettere at indhente det informerede samtykke. Med hensyn til forskningsstøtte fra firmaer, som leverer produkter til anæstesi og intensiv, så synes denne kilde også at være udtørrende. Vi må være opmærksomme på ikke at køre ind i en negativ spiral, hvor mindre fokus på området fører til mindre forskningsproduktion, som fører til færre bevillinger, som fører til mindre fokus, som... Heldigvis er der lyspunkter. Vores professorer i faget er inspirerende og har aktive grupper omkring sig. Der er etableret et forskernetværk, og vi har et forbilledligt årsmøde med masser af gode abstracts. Men det er ikke nok. Så hvad kan vi yderligere gøre for, at få spiralen til at køre opad? Hvis vi starter ude på den enkelte afdeling, så mener jeg, at enhver afdeling bør have en forskningsansvarlig speciallæge (nogle flere) med en funktionsbeskrivelse og en passende tid afsat til opgaven. Det drejer sig ikke kun om at producere undersøgelser og artikler, men også om at skabe et miljø med kritisk gennemgang af artikler, diskussion af projektoplæg, fremlæggelse af referater fra kongresser og møder etc. Det synes også naturligt, at de, som genererer resultater, får penge til at tage ud i verden og præsentere dem. Der bør desuden være mulighed for en forskerkarriere med et rimeligt forudsigeligt forløb, som for eksempel på universitetsafdelingerne i USA. Kravene er store, men opfylder man dem, avancerer man i systemet. Sådan er det ikke i DK i dag. For dem, som gerne vil beskæftige sig med området, kan det være svært at se guleroden i form af et karriereforløb, og ikke kun ekstraarbejdet i fritiden. Mange drejer derfor af, og vælger at bruge deres energi på noget andet. Man må erkende, at skal der i dagens Danmark bedrives regulær målrettet forskning, så sker det i stillinger, som er dedikeret hertil og ikke ved siden af en fuldtids klinisk stilling. Desværre er der meget få af den slags stillinger. Hvis vi et øjeblik retter blikket mod broderlandet Norge, så har man her 20 professorater. Heraf er 7 heltids, de resterende 13 med halvtids klinik. De sidste må vi have nogle flere af herhjemme, efter min mening vil det være en ideel stilling for mange. Stillingerne behøver ikke nødvendigvis at være professorater, men hvorfor ikke? Jeg tror, at titlen giver prestige og øget gennemslagskraft, når der skal søges midler, påvirket og rekrutteres såvel nationalt som internationalt. Fra bestyrelsens side arbejder vi med et forskningsudvalg. Det i sig selv giver ingen forskning, men forhåbentlig kan det bidrage til at sætte forskning på dagsordenen, skabe politisk fokus og påvirke processerne såvel centralt som perifert. Heldigvis findes der, som tidligere nævnt, forskningsaktive grupper og personer rundt om i landet. Hvis jeg skal give et godt råd til en yngre anæstesiolog, som ser sig selv i en forskerkarriere, så vil det være: Søg ind mod disse grupper/personer frem for at kæmpe alene på åben mark. Jeg håber, at fagets professorer, de ledende overlæger og andre beslutningstagere og opinionsdannere inden for faget vil deltage i debatten. Herved sættes forskning på dagsordenen, således at dansk anæstesiologisk/intensiv forskning nationalt og internationalt får en synlighed, der svarer til potentialet. Hans Kirkegaard Juli 2005 DASINFO 5

6 as på dem vi holder af! Forkortet produktresumé for Sevorane D.Sp.Nr Specialitetens navn: Sevorane. Deklaration: Sevofluran.Lægemiddelform: Opløsning til inhalationsdamp. KLINISKE OLYSNINGER: Indikationer: Universel anæstesi. Dosering: Anæstesiindledning: Inhalation med sevofluran 0,5-1,0% i O2/N2O stigende med 0,5-1% op til maksimal 8% hos børn og voksne indtil ønsket anæstesidybde. Anæstesivedligeholdelse: Inhalation med 0,5-3% sevofluran i O2/N2O. Kontraindikationer: Uforklarlig feber eller leverpåvirkning efter anæstesi med halogenerede anæstesimidler. Bør ikke anvendes til patienter med kendt eller mistænkt disposition for malign hypertermi. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Sevofluran er uterus-relakserende og nedsætter den uteroplacentale gennemblødning, hvorfor forsigtighed må udvises ved obstetrisk anæstesi. Anvendelse af moderat hyperventilation ved neurokirurgiske indgreb anbefales for at modvirke en stigning i det intrakranielle tryk, som kan forekomme med sevofluran. Gentagende brug bør undgås. Dystoniske bevægelser, som er forsvundet uden behandling er set hos børn, som har fået sevofluran til anæstesiinduktion, Forbindelsen til sevofluran er usikker. Malign hypertemi er rapporteret i enkelte tilfælde. Det er i enkelte tilfælde rapporteret om postoperativ hepatitis, men med en usikker forbindelse til sevofluran. Interaktioner: Øger virkning af især ikke-depolariserende muskelrelaksantia. Samtidig inhalation af N2O (kvælstofforilte) forstærker virkningen af sevofluran. Graviditet og amning: Erfaring savnes. Trafiksikkerhed: Ingen mærkning. Bivirkninger: Hjertearytmier. Leverpåvirkning. Malign hypertemi. Overdosering: Respirationsdepression. Kredsløbsinsufficiens. Behandling: Symptomatisk. Udlevering B. FARMAKOLOGISKE OLYSNINGER: Terapeutisk klassifikation N 01 AB 08. Farmakodynamiske egenskaber: Sevofluran er et inhalationsanæstetikum, som giver en hurtig indsovnings- og opvågningsfase. MAC (Mindste Alveolære Koncentration) er for børn under 3 år: 2,6-3,3%, børn over 3 år: 2,5%, voksne omkring 25 år: 2,5%, voksne år: 1,8-2,2% og voksne over 60 år: 1,4-1,6% (i rent ilt, værdierne er knapt halveret i 65% N2O). Farmakokinetiske egenskaber: Sevofluran har en ringe opløslighed i blod og væv, hvilket medføre en hurtig opnåelse af alveolær koncentration til at give anæstesi og en efterfølgende hurtig elimination til anæstesiophør. Hos mennesker metaboliseres <5% af absorberet sevofluran i leveren til hexafluorisopropanol (HFI) med frigivelse af uorganiske flurider og kuldioxid (eller et monokarbonfragment). Så snart HFI dannes, konjugeres det hurtigt til glukuronsyre og udskilles med urinen. Den hurtige og omfattende lungeelimination af sevofluran minimerer den mængde, som er tilgængelig for metabolisering. Sevofluran metabolisme induceres ikke af babiturater. Disulfiram hæmmer metaboliseringen. FARMACEUTISKE OLYSNINGER: Indholdsstoffer: Sevofluran. Uforligeligheder: Ingen. Opbevaringstid: 2 år. Særlige opbevaringsforhold: Ingen. Emballage: lastikflaske. Instruktioner vedrørende håndtering: Sevorane skal administreres med en fordamper, der er kalibreret til sevofluran. Registreringsindehaver: Abbott Laboratories N.C., One Abbott ark Road, Abbott ark, North Chicargo, IL 60064, U.S.A. Repræsentatnt: Abbott Laboratories A/S, Smakkedalen 6, 2820 Gentofte. Markedsføringstilladelse nr Dato for første markedsføringstilladelse: 15. marts Revision af produktresumé: 2. august akning og priser: (AU pr. oktober 2003) Sevorane inhal.væ. varenr. (007462) lastflaske 1x 250 ml kr. 1850,70. SE ORANE SEVOFLURAN Abbott Laboratories A/S Smakkedalen 6, DK-2820 Gentofte

7 INDKALDELSE AF VIDENSKABELIGE BIDRAG Der modtages videnskabelige bidrag til årsmødet november 2005 i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Ved indsendelse af abstract skal det præciseres, hvorvidt man: - ønsker at få abstract vurderet med henblik på deltagelse i ACTA foredragskonkurrence fredag d. 4. november udelukkende ønsker at præsentere sit bidrag ved posterudstilling torsdag og fredag? - ønsker at præsentere sit bidrag ved posterudstilling, hvis det ikke udvælges til at deltage i foredragskonkurrencen ACTA Foredragskonkurrence: De 6 bedste abstracts deltager i foredragskonkurrencen med præmier, sponseret af Scandinavian Society of Anesthesiology and Intensive Care (SSAI) på: 1. præmie kr. 5000,00 2. præmie kr ,00 3. præmie kr ,00 osterkonkurrence: Bedste poster præmieres med kr ublikumspris: Der vil i forbindelse med foredragskonkurrencen blive arrangeret en publikumsafstemning om bedste foredrag. ublikumsprisen for bedste foredrag præmieres med kr Vejledning for udfærdigelse og indsendelse af videnskabelige bidrag til årsmødet: Abstracts kan fremsendes på dansk eller engelsk og skal, hvor det er relevant, indeholde oplysninger om godkendelse af den videnskabsetiske komité og om beregninger vedrørende det inkluderede antal patienter. Mindst én af forfatterne skal være anæstesiolog eller under uddannelse hertil. ostere kan præsenteres på dansk eller engelsk. Abstracts inddeles i (se abstract-form): 1. Titel, forfatter(e), institution, på korresponderende forfatter = den forfatter der skal præsentere arbejdet 2. Introduktion 3. Metoder 4. Resultater 5. Diskussion 6. Konklusion 7. Maks. 2 figurer eller tabeller 8. Maks. 3 referencer Abstracts må ikke fylde mere end 500 ord, af hensyn til spaltepladsen i DASINFO. Undlad at benytte funktioner, der danner referenceliste o.lign. automatisk. Abstracts til såvel foredrag som posters indsendes via abstract-form på til DASAIM s sekretariat senest d. 1. august Forfattere, hvis abstract udvælges til foredragskonkurrencen vil, for at sikre en glat afvikling af konkurrencen, blive anmodet om at præsentere deres foredrag som ower-oint-præsentation, installeret på medbragt CD. Organisationskomiteen vil tilse, at der forefindes bærbar C med CD-Rom-drev. Bedømmelseskriterier for abstracts til foredragskonkurrencen: Tidligere publikation: Bidragene må ikke tidligere have været offentliggjort som originalartikel i et internationalt tidsskrift, men må gerne have været fremlagt mundtligt og/eller vist som poster. Vurdering: Abstracts vurderes dels ud fra det videnskabelige niveau og dels ud fra dets betydning for anæstesiologi og intensiv terapi: Emnet: Relevant for anæstesiologi og intensiv terapi i bredeste forstand? Originalt? roblemformuleringen: Klar og velvalgt? Metoder: Relevante, veludformede? Etiske problemer? Resultaterne: Væsentlige nye fund og observationer, der kan bidrage til udviklingen i faget? Konklusionen: Klar og i overensstemmelse med problemformuleringen? Fremstillingen: Klar, præcis og sprogligt tilfredsstillende? Bedømmelseskriterier for endelig vurdering ved fremlæggelsen: 1. Valg af problemformulering 4. Betydning af resultatet 2. Metoden, egnethed 5. ræsentation, skriftlig 3. Resultatet 6. ræsentation, mundtlig Organisationskomitéen Juli 2005 DASINFO 7

8 Stil krav om en komplet løsning»min største OCT-udfordring? Jeg ønsker blodgasudstyr, jeg ikke behøver at bekymre mig om«... forlang en ABL800 FLEX Ethvert hospital har unikke analysebehov. Derfor tilbyder Radiometer markedets mest fleksible totalløsning til måling af blodgas. Vi ved, at hospitaler ikke blot kræver analyseudstyr - men en omfattende totalløsning, som giver brugeren frihed til at fokusere på patientbehandling. ABL800 FLEX er en totalløsning, som kombinerer Radiometers mest avancerede blodgasudstyr med vores nye FLEXCARE- og FLEXAC-programmer. ABL800 FLEX hjælper med at effektivisere måling af patientprøver kun få manuelle trin skal gennemføres, før analyseresultatet foreligger. Herved sikres optimal kvalitet, sikker og nem adgang til data og mere tid til patientbehandling. Kontakt os for yderligere information. Radiometer Danmark A/S Åkandevej 21, 2800 Brønshøj Tlf

9 Tilmeldingsblanket DASAIMs årsmøde 2005, november Radisson SAS Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C Titel: Adresse: Navn på evt. ledsager: Navn: ostnr. & by: Hospital/firma: Betalingen dækker udgifter til de videnskabelige sessioner, sandwich torsdag, frokostbuffet fredag og lørdag samt kaffe alle 3 dage. Derudover betales for aftenarrangementerne: Buffet før DASAIMs generalforsamling torsdag samt festmiddag med revy og prisoverrækkelser fredag. Alle sociale arrangementer er åbne for medlemmer med ledsagere og repræsentanter fra vore samarbejdspartnere i industrien. Mødepakke Dagsbillet Tors.: Fre.: Lør.: Inden Efter Inden Efter 2/10 2/10 2/10 2/10 Beløb DASAIM-medlem, ikke speciallæge og stud.med. 500, ,- 300,- 500,- DASAIM-medlem, speciallæge 1400,- 1800,- 700,- 900,- Andre 2100,- 2600,- 1100,- 1400,- Breakfastsymposium GE Healthcare 4/11 Frokostsymposium GlaxoSmithKline 5/11 Frokostsymposium Novo Nordisk 4/11 Aftenarrangementer Deltager Ledsager Firma-deltager Torsdag d. 3. november - Aften-buffet 150,- 150,- 350,- Fredag d. 4. november - Festmiddag og revy 350,- 350,- 875,- Tilmeldingen sendes til: Tina Calundann, DASAIM sekretariat, AN/O, HOC 4231, H:S Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø Tlf: , Fax: eller elektronisk via HUSK at angive tydeligt navn på indbetalingen! Det samlede beløb: overføres til BG Bank vedlægges i check, udstedt til DASAIM ønskes trukket på Dankort: Oplys kortnr.: udløbsdato: TOTAL: kontrolciffer: underskrift: Overnatning på Radisson SAS Scandinavia Hotel: riserne er incl. morgenbuffet og der afregnes direkte med hotellet ved afrejsen. Vi gør opmærksom på, at du evt. kan få en lavere værelsespris ved booking gennem dit sygehus eller via internettet. Enkeltværelse (kr ,-) Dobbeltværelse (kr ,-) Ankomst dato: Afrejse dato: Juli 2005 DASINFO 9

10 ROGRAM FOR DASAIMs ÅRSMØDE 2005 TORSDAG d. 3. november ( = arallelsession) Registrering Anæstesi til patienter med pacemaker v/ Moderator:? aediatric intensive care: What are the priorities? v/ Mehrengise Cooper Moderator: Kirsten Eliasen Kroniske smerter og psykosociale problemer hos brystkræftoverlevere: En epidemiologisk undersøgelse v/ Vera euckmann Moderator: Ole Bo Hansen ræhospital thrombolyse af hjertepatienter, pro et contra (norsk vs. dansk) v/ Mads Gilbert og Jens Flensted Lassen Moderator: Lars Knudsen Udstilling - kaffe Metadon og andre opioiders påvirkning af hjertets repolarisering v/ Søren Fanø Moderator: Anders Schou Olesen DAD output v/ Jørn Wetterslev Moderator: Hans Kirkegaard Kapaciteten på de danske intensive afdelinger v/ Kurt Espersen Moderator: Kristian Antonsen CVK uden ultralyd. Er det OK? v/ Mehrengise Cooper Moderator: Kort pause Hovedsponsorer: 10 DASINFO Juli 2005

11 TORSDAG d. 3. november CVK med ultralyd - voksne v/ Frans Swiatek - børn v/ Rolf Holm-Knudsen Moderator:? Danske kvinders forventning til og oplevelse af smerter og smertelindring under fødsel v/ Ulla Bang Moderator: Søren Helbo Hansen The art of damage control surgery bleeding-control in the trauma patient v/ Asher Hirshberg Moderator: Frank Kaiser - Kompetencevurdering af speciallægen, set fra både organisationens og brugerens vinkel v/ Torben Mogensen og Helle Ørding Moderator: Bente Dyrlund edersen Udstilling sandwich/vand Bag posteren Workshop om kompetencevurdering: Formål og effekt af generelle vurderinger v/ Karen Skjelsager, Kirsten Bested, Helle Thy Østergaard, Bente Malling Akut og kronisk hjerteinsufficiens behandling Moderatorer: Claus Andersen og Dennis Bigler - To-kammer pacing v/ eter Mortensen - Anvendelse af Levosimendan v/ Olav Sellevold - Medicinsk behandling af kronisk hjertesvigt v/ Lars Køber Behandling af kroniske smerter hos gravide og ammende kvinder v/ Ole Bo Hansen Moderator: Jette Højsted ræhospital og akutmedicinsk uddannelse og træning Moderator: Erika F. Christensen - Trauma Resuscitation and Advanced Emergency Medicine. En ny SSAI-uddannelse på vej v/ eter A. Berlac - Hæmostatisk nødkirurgi hvordan lærer vi det og hvordan implementerer vi det? Erfaringer fra BEST-projektet i Norge v/ Asher Hirshberg - Anæstesiologiske nødprocedurer: Træning på forsøgsdyr v/ Lars Knudsen Udstilling - kaffe osterdiskussion (1-3 parallelle sessioner afhængigt af antal abstracts) Udstilling - kaffe + frugt eller lign FYA-symposium DAO generalforsamling Juli 2005 DASINFO 11

12 TORSDAG d. 3. november Gruppesamling - Thoraxanæstesiudvalget - Videreuddannelsesudvalget: Forskningstræning og forskningsmodulet - Intensivudvalget Middag DASAIM generalforsamling FREDAG d. 4. november Registrering Breakfastsymposium GE Healthcare Udstilling - kaffe ræsentation af politikpapir vedrørende smertepolitik v/ Mogens K. Skadborg Moderator: Ole Bo Hansen Genoplivning efter hjertestop danske og internationale resultater v/ Michael Wanscher Moderator: Christian Lindskov Christiansen Aspiration prophylaxis. Oral intake during labour and before elective CS v/ Geraldine O Sullivan Moderator: Ulla Bang rofylakse og behandling af akut nyreinsufficiens v/ Sven-Erik Ricksten Moderator: Ebbe Rønholm Udstilling - kaffe ACTA foredragskonkurrence sponsoreret af SSAI Moderator: Else Tønnesen Udstilling Frokostsymposium Novo Nordisk Frokost ostpartum blødning: Tværfaglige aspekter - Obstetriske v/ Birgit Bødker - Anæstesiologiske v/ Yvonne Rasmussen - Blodkomponent terapi v/ Morten H. Dziegiel - Behandlingsstrategi: Flow Chart v/ Torben Callesen Moderator: Søren Helbo Hansen 12 DASINFO Juli 2005

13 FREDAG d. 4. november - Neuromonitorering af traumepatienten under behandling af ikke-neurorelaterede læsioner v/ Ulrik Skram - leje af organdonoren v/ Karen-Lise Welling - Anæstesi til børn ved MR/strålebehandling - Sevofluran eller ropofol/ultiva-anæstesi. ro et contra v/ Lars Rybro Moderator: Søren Walther-Larsen Etikken i arbejde: Kliniske etikkomitéer v/ Reidun Førde Moderator: Mogens K. Skadborg Nyt om forskning - Anæstesiologisk og intensiv forskning i globalt perspektiv. roblemer og muligheder v/ alle Toft, Niels Henry Secher, Anders Larsson og Jørgen Viby Mogensen - DASAIMs forskernetværks fremtid v/ Kirsten Møller og Vibeke Due Jørgensen - DASAIMs forskningsudvalg v/ Hans Kirkegaard Moderator: Else Tønnesen Udstilling kaffe Implementing DM at a university hospital in USA v/ James E. Caldwell Moderator: Reinhold Jensen erioperativ ketamin for akut postoperativ smerte v/ Rae Francis Bell Moderator: Susanne Ilkjær ost dural puncture headache. What s new? v/ Geraldine O Sullivan Moderator: Ladawan Holk Voksne med medfødt hjertesygdom v/ Keld Sørensen Moderator: Kirsten Eliasen AUSE Den 37. Husfeldt-forelæsning Da anæstesiologien kom til provinsen v/ eter Ekeløf Moderator: Stig Yndgaard Middag, revy, prisoverrækkelser, fest LØRDAG d. 5. november Registrering Den 9. Ole Secher-forelæsning How to become an anaesthesiologist in USA/UK differences and similarities v/ James E. Caldwell Moderator: Hans Kirkegaard Kaffepause Juli 2005 DASINFO 13

14 LØRDAG d. 5. november Microbiological surveilance in the ICU v/ E. de Jonge - Selective gut decontamination v/ E. de Jonge Moderator: alle Toft ostoperativ overvågning og behandling - Har epidural analgesi en plads i postoperativ smertebehandling? v/ Henrik Jørgensen - Udskrivningskriterier fra opvågningen evidens og anbefalinger v/ Jørn Wetterslev - Akut smerteteam/ca v/ Lone Nikolajsen Moderator: Ole Mathiesen Frokostsymposium - GlaxoSmithKline Frokost Den vanskelige luftvej v/ Michael Seltz Kristensen Moderator: Birgitte Ruhnau Væskebehandling til intensive patienter, herunder gennemgang af SAFE-studiet v/ Else Tønnesen Moderator: Anders Larsson Kaffepause Med udgangspunkt i regionsdannelsen og lægeforeningens udspil om fremtidens akutbetjening behandles emnerne: - Hvor mange intensiv senge kræves der i de kommende regioner? - Hvad er bemandingskravene i en akut-anæstesiologisk enhed? Moderator: Hans Kirkegaard GE Healthcare Indbyder til Breakfast-symposium under overskriften Novel Measurement for Adequacy of Analgesia Detection of surgical stress during general anaesthesia ved Dr. Ilkka Korhonen, VTT Information Technology, Finland Methodology and clinical performance of the novel index of surgical stress ved Dr. Matti Huiku, GE Healthcare Finland Breakfast-symposiet afholdes fredag d. 4. november 2005, kl på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, Aarhus i forbindelse med DASAIM s årsmøde Der vil være morgenmad i tilknytning til symposiet. Deltagelse er gratis for deltagere i årsmødet, men tilmelding er nødvendig (se tilmeldingsblanket). 14 DASINFO Juli 2005

15 indbyder til frokostsymposium fredag d. 4. november, kl : A clinical update on NovoSeven Speaker: TBD Frokost-symposiet afholdes fredag d. 4. november 2005, kl på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, Aarhus i forbindelse med DASAIM s årsmøde Der vil være morgenmad i tilknytning til symposiet. Deltagelse er gratis for deltagere i årsmødet, men tilmelding er nødvendig (se tilmeldingsblanket). Antithrombose behandling til udvalgte kritisk syge patienter Flolan, epoprostenol en mulighed? indbyder til frokostsymposium lørdag d. 5. november, kl : Chairman overlæge Jens Schierbeck, OUH Speakers: TBD Frokost-symposiet afholdes lørdag d. 5. november 2005, kl på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, Aarhus i forbindelse med DASAIM s årsmøde Der vil være morgenmad i tilknytning til symposiet. Deltagelse er gratis for deltagere i årsmødet, men tilmelding er nødvendig (se tilmeldingsblanket).

16 Foredragsholdere og mødeledere på årsmødet 2005 Andersen, Claus, overlæge, anæstesiafd., Odense Universitetshospital Antonsen, Kristian, overlæge, intensiv- og akut afsnit, Hillerød Sygehus Bang, Ulla, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Skejby Sygehus Bell, Rae Francis, overlæge, Smerteklinikken, Haugeland Universitetssygehus, Bergen Berlac, eter A., afdelingslæge, AN-O, HovedOrtoCentret, H:S Rigshospitalet Bested, Kirsten M., overlæge, anæstesiologisk afd., Vejle Sygehus Bigler, Dennis R., overlæge, anæstesi- og intensivafd., KAS Gentofte Bødker, Birgit, overlæge, gynækologisk-obstetrisk enhed, Hillerød Sygehus Caldwell, James E., professor, University of California San Francisco Callesen, Torben, overlæge, dr.med., AN-O, Juliane Marie Centret, H:S Rigshospitalet Christensen, Erika Frischknecht, overlæge, præhospital leder, anæstesiafd., Århus Universitetshospital Christiansen, Christian Lindskov, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Skejby Sygehus Cooper, Mehrengise, (UK) Dziegiel, Morten H., overlæge, H:S Blodbank, H:S Rigshospitalet Ekeløf, eter, ledende overlæge, anæstesi- og intensivafd., Sygehusene i Ringkøbing Amt Eliasen, Kirsten, klinikchef, overlæge, thoraxanæstesiologisk klinik, Hjertecentret, H:S Rigshospitalet Espersen, Kurt, overlæge, ITA, Abdominalcentret, H:S Rigshospitalet Fanø, Søren, klinisk asst., H:S Tværfagligt Smertecenter, H:S Rigshospitalet Førde, Reidun, professor, dr.med., Sektion for Medicinsk Etik, Medicinsk fakultet, Oslo Universitet Gilbert, Mads, Tromsø, Norge Hansen, Ole Bo, overlæge, anæstesiafd., Sygehus Vestsjælland, Holbæk Hansen, Søren Helbo, overlæge, anæstesiafd., Odense Universitetshospital Herlevsen, er, ledende overlæge, anæstesi- og intensivafd., Randers Centralsygehus Hirshberg, Asher, Texas, USA Holk, Ladawan, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Holm-Knudsen, Rolf, overlæge, AN-O, HovedOrtoCentret, H:S Rigshospitalet Højsted, Jette, overlæge, H:S Tværfagligt Smertecenter, H:S Rigshospitalet Ilkjær, Susanne, afdelingslæge, ph.d., anæstesi- og intensivafd., Skejby Sygehus Jensen, Reinhold, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Skejby Sygehus Jonge de, E., AMC, Amsterdam Jørgensen, Henrik, R1, anæstesiologisk afd., Roskilde Amts Sygehus Jørgensen, Vibeke Due, kursusreservelæge, anæstesi- og intensivafd. KAS Herlev Kaiser, Frank, overlæge, anæstesi- og intensivafd. Hillerød Sygehus Kirkegaard, Hans, overlæge, dr.med., anæstesi- og intensivafd., Skejby Sygehus Knudsen, Lars, afdelingslæge, ph.d., anæstesiafd., Århus Universitetshospital Kristensen, Michael Seltz, overlæge, AN-O, HovedOrtoCentret, H:S Rigshospitalet Køber, Lars, overlæge, dr.med., hjertemedicinsk klinik, H:S Rigshospitalet Larsson, Anders, professor, overlæge, dr.med., anæstesiafd., Aalborg Sygehus Lassen, Jens Flensted, overlæge, ph.d., hjertemedicinsk afd., Århus Universitetshospital Malling, Bente V., overlæge, anæstesiologisk afd., Silkeborg Centralsygehus Mathiesen, Ole, afdelingslæge, operations- og anæstesiafd., KAS Glostrup Mogensen, Jørgen Viby, professor, overlæge, dr.med., AN-O, HovedOrtoCentret, H:S Rigshospitalet Mogensen, Torben, lægelig direktør, direktionen, H:S Hvidovre Hospital Mortensen, eter, overlæge, hjertemedicinsk afd., Skejby Sygehus Møller, Kirsten, kursusreservelæge, anæstesiklinikkerne, H:S Rigshospitalet Nikolajsen, Lone, afdelingslæge, ph.d., anæstesiafd., Århus Sygehus O Sullivan, Geraldine, MD, FRCA, Dept. of Anaesthesia, St. Thomas Hospital, London Olesen, Anders Schou, ledende overlæge, smerteklinikken, Aalborg Sygehus edersen, Bente Dyrlund, overlæge, anæstesiologisk afd., H:S Bispebjerg Hospital euckmann, Vera, klinisk asst., H:S Tværfagligt Smertecenter, H:S Rigshospitalet Rasmussen, Yvonne, overlæge, anæstesiafd., H:S Hvidovre Hospital Ricksten, Sven-Erik, Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg Ruhnau, Birgitte, overlæge, AN-O, Abdominalcentret, H:S Rigshospitalet Rybro, Lars, overlæge, anæstesi- og intensivafd., Skejby Sygehus Rønholm, Ebbe, ledende overlæge, dr.med., anæstesiologisk afd., Fredericia og Kolding Sygehus Secher, Niels Henry, professor, overlæge, dr.med., AN-O, Abdominalcentret, H:S Rigshospitalet Sellevold, Olav, Skadborg, Mogens K., ledende overlæge, anæstesi- og intensivafd., Skejby Sygehus Skjelsager, Karen, overlæge, anæstesiologisk afd., Storstrømmens Sygehus, Næstved Skram, Ulrik, overlæge, neuroanæstesiologisk klinik, Neurocentret, H:S Rigshospitalet Swiatek, Frans, overlæge, AN-O, Abdominalcentret, H:S Rigshospitalet Sørensen, Keld, overlæge, hjertemedicinsk afd., Skejby Sygehus Toft, alle, professor, overlæge, dr.med., anæstesiafd., Odense Universitetshospital Tønnesen, Else, professor, overlæge, dr.med., intensivafd., Århus Sygehus Walther-Larsen, Søren, overlæge, AN-O, Juliane Marie Centret, H:S Rigshospitalet Wanscher, Michael, overlæge, ph.d., thoraxanæstesiologisk klinik, Hjertecentret, H:S Rigshospitalet Welling, Karen-Lise, overlæge, ph.d., neuroanæstesiologisk afd., neurocentret, H:S Rigshospitalet Wetterslev, Jørn, overlæge, ph.d., Copenhagen Trial Unit, H:S Rigshospitalet Yndgaard, Stig, thoraxanæstesiologisk klinik., Hjertecentret, H:S Rigshospitalet Ørding, Helle, ledende overlæge, dr.med., anæstesiologisk afd., Vejle Sygehus Østergaard, Helle Thy, afd.læge, anæstesi- og intensivafd., KAS Herlev 16 DASINFO Juli 2005

17 DASAIMs SMERTERIS 2005 Nu efterspørger vi DIN mening - hvem skal have årets smertepris? Bestyrelsen for DASAIM opfordrer alle til at indsende motiverede forslag til kandidater til prisen. DASAIM uddeler en årlig pris indenfor akut/kronisk smertebehandling for at stimulere til fortsat udvikling indenfor området. I vurderingen af kandidater vil der blive lagt vægt på videnskabelig aktivitet og holdningsmæssig eller strukturel bearbejdning af sundhedsvæsenet med det formål, at sikre bedre smertebehandling. Når forslag til kandidater foreligger senest d. 1. oktober 2005, vil bestyrelsen for DASAIM gennemgå disse og indstille en kandidat til prisen. risen overrækkes under festmiddagen på årsmødet d. 4. november Udover æren for Smerteprisen følger et: Legat på kr ,- sponseret af Forslagene kan enten indsendes skriftligt til DASAIMs sekretariat på eller via Det skal fremgå, hvem forslagsstiller(ne) er. å bestyrelsens vegne Stig Yndgaard DASAIMs UDDANNELSESRIS 2005 Forslag til kandidater ønskes Uddannelsen skal hele tiden være i højsædet, og det ønsker DASAIM at medvirke til på mange fronter. Helst skal der ske en fortsat udvikling af uddannelsesinitiativer, så anæstesiologer bliver dygtige og kompetente speciallæger. DASAIM ønsker derfor forslag til kandidater til Uddannelsesprisen år risen skal gives til en person, en gruppe eller en afdeling. I vurderingen af kandidater lægges der vægt på, at prismodtageren har ydet en ekstraordinær indsats til fremme af uddannelsen i anæstesiologi i bredeste betydning. Indsatsen kan være såvel lokal, regional som landsdækkende. Der er inden begrænsninger på karakteren af indsatsen. Når forslag til kandidater foreligger senest d. 1. oktober 2005, vil bestyrelsen for Foreningen af Yngre Anæstesiologer gennemgå forslagene og indstille en kandidat til prisen til DASAIMs bestyrelse. risen overrækkes under festmiddagen på årsmødet den 4. november risen udgøres af et: Legat på kr ,- sponseret af Legatet kan frit anvendes til et af prismodtageren valgt formål. Bestyrelsen for DASAIM skal derfor opfordre alle til at indsende motiverede forslag til kandidater til prisen. Forslag kan enten indsendes skriftligt til DASAIMs sekretariat, på eller via DASAIMs hjemmeside Det skal fremgå, hvem forslagsstiller(ne) er. å bestyrelsens vegne Hanne Tanghus Olsen Juli 2005 DASINFO 17

18 Uddannelsesøkonomi I driften af sygehusene har man de seneste år tilstræbt en synlighed og systematik i koblingen af de ydelser, en given afdeling præsterer og den tildeling af ressourcer pågældende afdeling bliver gjort til genstand for. DRG er blevet et tiltagende dominerende værktøj i denne øvelse. Desværre omfatter systemet ikke (men burde gøre!!) en række aktiviteter, som er relevante i relation til uddannelse: 1) videreuddannelse, 2) efteruddannelse, 3) forskning og udvikling - og flere kan tænkes. roblemet forstærkes yderligere af de øgede og mere specificerede krav, der stilles til uddannelsen i forbindelse med den nye speciallægeuddannelse, og som på den enkelte afdeling bl.a. udmøntes i konkrete uddannelsesprogrammer/-kontrakter. Samtidig er det holdningen, at klinisk produktion, uddannelse og udvikling er ligeværdige ydelser. Nylige tal godtgør, at uddannelsesaktiviteten på en klinisk afdeling på et universitetshospital i Danmark repræsenterer et netto-ressourcetræk på 13-15% af alle lægetimer. For at sikre, at uddannelsesområdet ikke havner i en situation, hvor det på grund af manglende profilering og tydeliggørelse går over i glemsel og derfor ikke tildeles de fornødne midler, er det selvsagt bydende nødvendigt at få præsenteret områdets reelle behov. Den politik vil desuden kunne bidrage til almen synliggørelse af området og argumentere for at området prioriteres. I en blandet frygt for og erkendelse af, at mange i den kliniske virkelighed står tøvende overfor hvordan man kan håndtere synliggørelsen af det ressourceforbrug, der medgår til uddannelse er tanken med denne artikel, at give et bud på hvordan en grovskitse til strukturering af problemstillingen kan se ud. Talrige variationer kan tænkes. rincippet kan grundlæggende være for det første, at medregne samtlige forhold som er ressourcerelevante for uddannelse - for det andet, at kvantificere ressourcetrækket for den enkelte post og - for det tredje, at præsentere summationen af samtlige forhold. Nedenfor er skitseret et forslag til strukturering, som ikke prætenderer at være komplet, hverken hvad angår mulige relevante aktører eller disses aktiviteter, men alene tjener til at tegne profilen af en mulig måde at angribe problemstillingen på. Forslag til strukturering: Lægelige uddannelsesaktører: 1. introlæger 2. hoveduddannelses-læger 3. speciallæger Uddannelsesaktiviteter per person (tidsindekseret, f.eks. per år) på den enkelte afdeling: ad 1 - antal surnummerære dage: x1 dage - intro-kurser x2 dage - obligatoriske kurser x3 dage - uddannelsessamtaler (x timer) x4 dage - kompetencemålinger x5 dage - dokumenteret (evt. skønnet) supervision x6 dage - kliniske aktiviteter (x uddannelsesfaktor) stuegang (fx x 0.5 x timer) superviseret anæst. (fx x 0.7 x timer) konference (fx x 0.5 timer) vagter (fx x 0.4 timer andet Σ x7 dage - andet? x8 dage - summation Σ dage - Σ dage x dagløn Σx pris ad 2 - antal intro-dage y1 dage - antal undervisningsdage y2 dage - specialespecifikke kurser y3 dage - ledelses-kurser y4 dage - forskningsmodul y5 dage - kompetencekort, samtaler mm y6 dage - kliniske aktiviteter iøv (vide supra) y7 dage - andet y8 dage - summation Σ dage - Σ dage x dagløn Σy pris ad 3 - vejleder-kursus z1 dage - pioner-kursus z2 dage - underviser på kurser (intro-, hovedudd etc) z3 dage - kompetencekort, samtaler mm z4 dage - vejleder-tid z5 dage - uddannelsesansvarlig overlæge z6 dage - klinisk aktivitet (vide supra) z7 dage - andet z8 dage - summation Σ dage - Σ dage x dagløn Σz pris Samlet pris (tidsindekseret): Σx pris x Nx + Σy pris x Ny + Sz pris x Nz + evt andet (udstyr, lokaliteter, rejser mm) (N = antal læger relevant for pågældende kalkulation) rincipielt kan der formentlig opstilles et gevinst-regnskab til kvantificering af det reducerede ressourcetræk, en bedre og hurtigere uddannet (og mere motiveret?) lægegruppe udgør. Videreuddannelsesudvalget, DASAIM Ole Nørregaard 18 DASINFO Juli 2005

19 Et brag af en jubilæumsfest Mere end 400 havde tilmeldt sig til 50-års jubilæet for anæstesiologisk-intensiv afdeling ved Århus Sygehus tidligere Kommunehospitalet. Jubilæet blev markeret med et stort symposium på Scandinavian Congress Center i Århus den 15. april med deltagelse af nationale og internationale foredragsholdere. Nuværende og tidligere ansatte i afdelingen deltog i et omfang, som langt overgik organisationskomiteens forventninger. Den operative aktivitet på Århus Sygehus var i dagens anledning reduceret til et akut beredskab, og læger fra de samarbejdende afdelinger var inviteret med til symposiet. Der var et bredt sammensat program, hvor emnerne dækkede forsknings- og uddannelsesaktiviteter inden for det anæstesiologiske speciale for såvel læger som sygeplejersker. Der var arrangeret workshops omkring den vanskelige luftvej og ekkokardiografi. Dagen indledtes med en kort historisk session, hvor to pensionerede overlæger, professor Henning Gøtzsche (kardiolog) og Ole Helmig (ortopædkirurg) meget humoristisk og underholdende fortalte om gamle dage og om samarbejdet med anæstesiologerne eller narkoselægerne, som det hed dengang. Henning oulsen, afdelingens første overlæge og en markant pioner inden for faget, døde få uger før symposiet, og han blev mindet ved åbningssessionen. Set i et 50 års perspektiv har udviklingen inden for specialet været enorm. Udover anæstesiafsnit, tilknyttet de forskellige kirurgiske specialer, omfatter anæstesiafdelingen i dag respirationscenter vest, lægeambulancen, simulatorenheden, intensiv og neurointensiv afdelinger, dagkirurgisk center, tryktanken og den postoperative smerteenhed. Afdelingen har eget forskningslaboratorium og der er for øjeblikket 8 ph.d.-studerende. Dagen sluttede med et brag af en jubilæumsfest med god mad, underholdning, musik og dans. Et fantastisk rockorkester fra Skejby Sygehus med Erik Sloth i spidsen sørgede for, at dansegulvet var stuvende fuldt til midt på natten. Fagligt var dagen spændende og udbytterig og socialt var det en begivenhed, som vi alle tænker tilbage på med glæde og stolthed. å organisationskomiteens vegne Else Tønnesen Grethe Astrup Carl-Johan Jakobsen Det første danske anæstesiologiske dobbelt-blinde randomiserede forsøg fylder 50 Ved årsmødet 2003 og i DASINFO har Lars S. Rasmussen sørgmuntert deprimerende beskrevet dansk anæstesiologisk forsknings endeligt. Som modvægt og inspiration er her beretningen om den kliniske akademiske anæstesiologis fødsel i Danmark. Den første danske publikation om et anæstesiologisk emne, hvor der blev anvendt dobbeltblinding, placebo og tilfældig allokering af behandlingerne, blev offentliggjort i Ugeskrift for Læger i sommeren 1955: Ole Juhl: VITAMIN B6 OG OSTANÆSTETISKE GENER. Arbejdet omhandlede 300 patienter, som på opvågningsstuen på KH, blev observeret i 3 timer for opkastninger, kvalme og motorisk uro efter generel anæstesi. I tilfældig rækkefølge fik patienterne intravenøst enten 5ml 2% pyridoxinopløsning eller 50mg Geastimol (ftalsyre-bis-diæthylamid) fortyndet til 5ml eller 5ml fysiologisk saltvand. De tre medikamenter var fremstillet på KH s apotek og blev leveret i ens udseende, kodede ampuller. Undersøgelser af B6 vitaminet yridoxins virkning på kvalme og opkastning var der lavet bunker af og som regel med positivt resultat. I ublindede ikke-randomiserede forsøg hjælper det meste. Ole Juhl valgte i stedet den metode, der så fuldstændigt som muligt eliminerer undersøgerens skøn,...en undersøgelse gennemført under kode. Og så var de 3 behandlinger ligeværdige. En formel statistisk vurdering, inkluderende en beregning af risikoen for at have overset en reel forskel mellem behandlingerne, blev ikke foretaget. Nu var undersøgelsens resultat også så entydigt at en nøjere matematisk manipulation dengang ville være blevet anset for et overflødigt videnskabeligt, puristisk skoleridt. Først efter udgivelsen af Lægevidenskabelig Forskning - en introduktion (edit. Jørgen edersen og Bent Havsteen) i 1971 og Henrik R. Wulff s Rationel klinik i 1973 blev dansk lægevidenskablig forskning kalkulerende i større stil. Arbejdet adskiller sig fra nutidens ideal ved den manglende information af patienterne. Denne undladelse var reglen for 50 år siden. Det var lægen, som kendte sandheden. Og det var derfor ham, som på betrykkende vis kunne skønne over, hvad der var bedst for patienten og hvad patienten kunne tåle at høre. Ole Juhls artikel i Ugeskrift for Læger blev offentliggjort 7 år efter publikationen af den første blindede, randomiserede klinisk kontrollerede lægevidenskabelige undersøgelse. (Streptomycin treatment of pulmonary tuberculosis: a Medical Research Council Investigation. BMJ 1948;IV:769-82). Den første danske ditto var kommet i Ugeskrift for Læger den 9. april (H.O.Bang, A.Levin Nielsen & E.S.Tobiasen: Banthineog placebobehandling af mavesår). S: Ole Juhl (f. 1925) blev kandidat v.1952, speciallæge anæstesiolgi 1959 og overlæge anæstesiologisk afd. Ålborg Kommune Hospital nov Startede, sammen med thoraxkirurgen Johannes Christensen, det 2. center for coronar bypass kirurgi i Danmark i Juhl blev ikke forsker, men en inspirerende læge og læremester for stort set alle de anæstesiologer, som stod for opbygningen af thoraxanæstesiologien i Danmark i slutningen af 80erne og starten af 90erne. reben G. Berthelsen, anæstesiolog Juli 2005 DASINFO 19

20 Nekrolog Henning oulsen Endnu en stor personlighed og markant skikkelse i dansk og skandinavisk anæstesiologi er død. Henning oulsen blev født i København d. 2. maj 1918 og læste medicin ved Københavns Universitet. Han blev læge i Allerede i 1947 og 1948 rejste han til Stockholm for at studere anæstesiologi på det Karolinske Institut under den berømte professor Torsten Gordh. Efter han kom tilbage til København arbejdede han på Kommunehospitalet sammen med Bjørn Ibsen bl.a. under polioepidemien. I 1953 flyttede han til Århus som leder af anæstesiafdelingen på Kommunehospitalet dér. Her blev han indtil han i 1975 forlod Århus for at blive leder af Dansk Sygehusinstitut (DSI - Institut for Sundhedsvæsen), en stilling han besad indtil han i 1988 lod sig pensionere. Henning oulsen var en af dansk anæstesis pionerer og en af de første, der opnåede speciallægeanerkendelse i specialet. Gennem hele sin karriere var han levende interesseret i anæstesiologiens udvikling ikke alene i Danmark og Skandinavien, men i hele verden. Skønt han var meget interesseret i alle aspekter af anæstesiologien, var hans store interesse intensiv terapi og genoplivning. Henning oulsen var initiativtager til oprettelsen af Dansk Anæstesiologisk Selskab (DAS) i 1949 og sammen med Torsten Gordh (Stockholm), Otto Mollestad (Oslo) og Eero Turpinen (Helsinki) til Nordisk Anæstesiologisk Forening samme år. Han var også initiativtager til oprettelsen af Acta Anaesthesiologica Scandinavica i 1957 og var med-redaktør på tidsskriftet i de første 15 år, hvor han udførte en kæmpe-indsats. Hans betydning for faget fremgår bl.a. af de mange tillidsposter mv. han havde gennem sin karriere. Han var således gennem årene både sekretær og formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. I 1974 modtog han selskabets ærespris pga. sin store indsats for dansk anæstesiologi og i 1989 blev han æresmedlem af selskabet. Også på det nordiske plan var Henning oulsen aktiv. Han var i en lang periode sekretær for Nordisk Anæstesiologisk Forening og i en periode også præsident. Han blev udnævnt til æresmedlem af det nordiske anæstesilæge-selskab i I 1964 blev Henning oulsen valgt som kasserer for World Federation of Societies of Anaesthesiologists og 4 år senere som formand for executive committee. Endelig var han i årene chairman of the World Committee of Cardio-pulmonary Resuscitation. Henning oulsen gjorde en meget stor indsats i de år, han var I verdensfederationen. Bl.a. stod han bag oprettelsen af træningscentre i anæstesiologi i både Sydamerika og i Afrika. Hans indsats gav genlyd rundt omkring i verden, hvad der bl.a. resulterede i at han blev valgt som korresponderende medlem af Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Wiederbeleberung i 1968 og af Faculty of Anaesthetists of Royal College of Surgeons i England 1968 og i Irland i I 1973 blev han valgt som Honorary Fellow of the West-African College of Surgeons. Henning oulsen giftede sig I 1940 med Gudrun. De fik 3 børn sammen, 2 sønner og 1 datter. Gudrun døde i 1997, 9 år efter Henning oulsen gik på pension. Henning oulsen forblev aktiv næsten til sin død. I de sidste år var han således præsident for seniorforum i Nordsjælland, hvor han arrangerede møder, udflugter og lignende for pensionerede læger. Med Henning oulsens død har dansk anæstesi mistet én af sine pionerer, internationalt kendt og værdsat. Vi, der har kendt Henning oulsen, vil komme til at savne ham, hans gode humør, hans initiativer og aldrig svigtende virkelyst. Vor medfølelse går til Margrethe, med hvem Henning oulsen delte sine sidste år, samt de to sønner og en søster, han efterlader. Æret være Henning oulsens minde. Jørgen Viby Mogensen Else Tønnesen Kirsten Schiøler reben Berthelsen Bjarni Øvlisen 20 DASINFO Juli 2005

Vurdering af bevidsthedsplan. Glasgow Coma Skala Voksne

Vurdering af bevidsthedsplan. Glasgow Coma Skala Voksne Vurdering af bevidsthedsplan Glasgow Coma Skala Voksne Øjenåbning Verbale respons Motorisk respons Ved uens respons scores den bedste side Total Spontant åbne 4 På tiltale 3 På smertestimulation 2 Ingen

Læs mere

Årsmøde 2005 Boganmeldelse Årsberetninger 04/05. Oktober 2005 13. ÅRGANG

Årsmøde 2005 Boganmeldelse Årsberetninger 04/05. Oktober 2005 13. ÅRGANG Årsmøde 2005 Boganmeldelse Årsberetninger 04/05 Oktober 2005 13. ÅRGANG DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax 3545 2950 E-mail: bestyrelsen@dasaim.dk www.dasaim.dk

Læs mere

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION FORÆLDREINFORMATION OM DELTAGELSE I ET VIDENSKABELIGT FORSØG FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION PROTOKOLLENS TITEL:

Læs mere

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION PROTOKOLLENS TITEL: Reducerer peroperativ Clonidin postoperativ agitation hos børn primært bedøvet med Sevofluran? Et klinisk randomiseret

Læs mere

U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK

U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK PROGRAM U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK 12.12.12 14.12.2012 Kursussted: Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29 Klinikbygningen indgang 50 Lokale Marie Krogh Kursusledelse: Overlæge, ph.d. Jan

Læs mere

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT DASAIMS UDDANNELSES UDVALG MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT Tilstede: Helle Thy Østergaard, Dorte Keld, Karen Skjelsager(formand), Hanne Tanghus Olsen, Kirsten Bested, Nicola G. Clausen (Referent),

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg PANSAID PAracetamol og NSAID i kombinationsbehandling Forsøgsansvarlige: Kasper H. Thybo, læge, ph.d.-studerende, Anæstesiologisk afdeling,

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Januar 2009 17. Årgang

DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Januar 2009 17. Årgang 1 Januar 2009 17. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin DASAIM støtter SSAI-kongressen i Odense og har derfor afkortet det traditionelle årsmøde til et éndagsarrangement i

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. Stk. 2. Adresse. ATLS Denmark Fond har hjemsted i Lyngby

Læs mere

DASAIMs Årsmøde november 006

DASAIMs Årsmøde november 006 DASAIMs Årsmøde november 006 Årsberetninger 05/06 Intensiv Symposium 2007 uddeler 3 rejselegater Oktober 2006 14. ÅRGANG Videreuddannelsesudvalget IT-udvalget/redaktør Kasserer Thoraxanæstesiologisk udvalg

Læs mere

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 Fredag d. 13. maj Kl. 8.00 15.00 Emil Aarestrup Forelæsninger Pauser og frokost indlagt Mandag d. 16. maj Kl. 8.00 11.10 15. st. aud Forelæsninger

Læs mere

Det speciale specifikke del af forskningsmodulet i hoveduddannelsen Program

Det speciale specifikke del af forskningsmodulet i hoveduddannelsen Program Det speciale specifikke del af forskningsmodulet i hoveduddannelsen Program Program for den 18.- 20. april 2012 i København (3 dage) Mødetidspunkt: Kl. 1000 den 18. april 2012. Sted: Forhallen i Teilumbygningen,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Fentadon Vet., injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Fentadon Vet., injektionsvæske, opløsning 26. november 2012 PRODUKTRESUMÉ for Fentadon Vet., injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 27467 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Fentadon Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml injektionsvæske,

Læs mere

Punkter til beslutning REFERAT

Punkter til beslutning REFERAT Økonomi- og planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: SFR Anæstesiologi Dato: 19. november 2012 Kl.: 14-16 Sted: Rigshospitalet, Auditoriet Afsnit 4031 (opgang 4, 3 sal) Deltagere: Vicedirektør Per Jørgensen

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker Konferencen afholdes på: Koldkærgaard

Læs mere

Program for anæstesisygepleje symposium, 12. november 2015 Rigshospitalet, Auditorium 1

Program for anæstesisygepleje symposium, 12. november 2015 Rigshospitalet, Auditorium 1 Program for anæstesisygepleje symposium, 12. november 2015 Rigshospitalet, Auditorium 1 Kl. 08.00-09.00 Registrering og morgenmad Kl. 09.00 09.05 Velkomst v/ Anæstesisygeplejerske og uddannelsesleder Britta

Læs mere

Oktober 2008 16. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Oktober 2008 16. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 Oktober 2008 16. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax 3545 2950 E-mail: bestyrelsen@dasaim.dk

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Til stede: Ole Mathiesen (OM), Stephan Alpiger (SA), Thomas Enggaard (TE), Carsten Tollund (CT) Fraværende: Eske Aasvang (EA) Søndag d.

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

Meditation & Selvudvikling

Meditation & Selvudvikling Nordisk Sjælesorgssymposium om Meditation & Selvudvikling Den 3.-5. oktober 2012 Med bl.a. biskop Kjeld Holm, professor Steen Hildebrandt, lektor Klaus B. Bærentsen idehistoriker Michael Jahn og hospitalspræst

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin.

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin. DAGSORDEN DASAIMs ordinære generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper 4. Beretning og regnskab fra DASAIMs Fond 5. Indkomne forslag 6. Regnskab

Læs mere

I m m u n o l o g i o g t r a n s p l a n t a t i o n

I m m u n o l o g i o g t r a n s p l a n t a t i o n I m m u n o l o g i o g t r a n s p l a n t a t i o n Auditoriet afsnit P2132 Rigshospitalet Mandag d. 12. april 2010 FØR TRANSPLANTATION 09.00 10.00 Recipientudredning og godkendelse Jesper Melchior Hansen

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Januar 2007 15. ÅRGANG

Januar 2007 15. ÅRGANG referat fra DASAIMs og DAOs generalforsamlinger Fællesmøde DCS og DASAIM National Medical Center Seoul Januar 2007 15. ÅRGANG DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte med på kurset.

Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte med på kurset. Kære medlemmer! I år har vi igen fornyet konceptet for efteruddannelseskurset. Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte

Læs mere

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Deltagerinformation Forsøgets titel: Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Vi vil spørge, om De vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Note: De pågældende punkter i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referral proceduren. Produktinformationen kan

Læs mere

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Titel: Regional anaesthesia of the cutaneus nerves of the hip - Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

Træning som behandling hvorfor, hvordan og hvor lidt er nok? TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER 2016 KL

Træning som behandling hvorfor, hvordan og hvor lidt er nok? TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER 2016 KL Forsknings og Udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland 2016 Hermed invitation til Forsknings- og Udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 15. Generalforsamling 6. november 2014

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 15. Generalforsamling 6. november 2014 Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 15. Generalforsamling 6. november 2014 Indledning DSMU har som hovedopgave at fremme viden om medicinsk uddannelse i en bred forståelse og forskning

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2012 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

FSAIO årsmøde. Præsentation af de forskellige intensive afdelinger og deres specialer.

FSAIO årsmøde. Præsentation af de forskellige intensive afdelinger og deres specialer. FSAIO årsmøde Aalborg d.3/6-14 Tilstede: Karina og Inger(Vejle), Lene B, Lene F og Irene(Sjælland), Marie og Iben(Hovedbestyrelsen), Lone(Århus), Ruth, Maria, Sædis og Laila(Region Nord). Referent: Laila

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%)

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%) Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for,, og. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 Radisson Blu Hotel, mødelokale Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn Duus (BD),

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

Til udstillere og sponsorer til Dansk Endokrionologisk Selskabs Årsmøde januar 2017

Til udstillere og sponsorer til Dansk Endokrionologisk Selskabs Årsmøde januar 2017 Esbjerg, 25. august 2016 Til udstillere og sponsorer til Dansk Endokrionologisk Selskabs Årsmøde 27 28. januar 2017 Den 27 28. januar 2017 afholder Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) årsmøde med udstillere

Læs mere

Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10.

Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10. DA Dansk Selskab for INFO Anæstesiologi og Intensiv Medicin Årsberetninger 12 Generalforsamling 2002 4 Abstracts til årsmødet 23 Rekommandationer 40 Studierejser til Kina 45 OKTOBER 2002 10. ÅRGANG 4 DASAIM

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002200 Afdelingsnavn Klinisk Farmakologisk afsnit Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Academy for sygeplejersker Onsdag den 17. og torsdag den 18. juni 2015 PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Invitation Det er os en glæde at invitere til Pfizer Academy 2015 for dermatologiske

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Fredericia

Læs mere

Induktion. Vedligehold. Opvågning. Program. Generel anæstesi. Elementer i generel anæstesi. Anæstesi typer. Spørgsmål 1. Anæstesi forløb.

Induktion. Vedligehold. Opvågning. Program. Generel anæstesi. Elementer i generel anæstesi. Anæstesi typer. Spørgsmål 1. Anæstesi forløb. Program Generel anæstesi Centrale temaer Bestanddele af generel anæstesi Opbygning af generel anæstesi Typer af generel anæstesi Vigtige farmakologiske stoffer Holdundervisning farmakologi Tandlægehøjskolen

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Equimucin Vet., oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Equimucin Vet., oralt pulver 29. oktober 2009 PRODUKTRESUMÉ for Equimucin Vet., oralt pulver 0. D.SP.NR. 22316 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Equimucin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Acetylcystein 2 g Alle

Læs mere

DASAIM Bestyrelsesinternat Dato og Tid: 13/1-2013 kl. 12-14/1 kl. 15 Sted: Hindsgavl. Referent: ØJ / JP

DASAIM Bestyrelsesinternat Dato og Tid: 13/1-2013 kl. 12-14/1 kl. 15 Sted: Hindsgavl. Referent: ØJ / JP Side 1 DASAIM Bestyrelsesinternat Dato og Tid: 13/1-2013 kl. 12-14/1 kl. 15 Sted: Hindsgavl Referent: Deltagere: ØJ / JP Susanne Wammen (SW), Øivind Jans (ØJ), Jesper Brøndum Poulsen (JP), Tina Calundann

Læs mere

AMPUTATIONS-KONFERENCE

AMPUTATIONS-KONFERENCE AMPUTATIONS-KONFERENCE Tværfaglig konference om amputationer og den amputerede patient Onsdag den 6. november 2013 på Hvidovre Hospital INFORMATION TIL SPONSORER OG UDSTILLERE Invitation til sponsering

Læs mere

Love og vedtægter. 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond.

Love og vedtægter. 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. ATLS Denmark Fond Love og vedtægter 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. Stk. 2. Adresse ATLS Denmark Fond har hjemsted i Greve Kommune.

Læs mere

Sygdomme i nyfødthedsperioden Sociallovgivning og underretning Vaskulære læsioner Dermatologisk laserbehandling

Sygdomme i nyfødthedsperioden Sociallovgivning og underretning Vaskulære læsioner Dermatologisk laserbehandling DELKURSUS 10. Kursusprogram: Pædiatrisk dermatologi og laser Genodermatoser Sygdomme i nyfødthedsperioden Sociallovgivning og underretning Vaskulære læsioner Dermatologisk laserbehandling Læringsmål: Diagnosticere

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012 - et forsknings og udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland Det årlige forsknings- og udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland afholdes ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Læs mere

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København 40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009 Schæffergården København Program fredag 6. november 2009 E kursus: Tilbyder vi den bedste behandling til vore patienter? 9.00 9.15 Ankomst,

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Årsmøde 2015 Patientens kvalitet Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker (FS nefro) Konferencen

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 04/09-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 ØJ / RS. Referent:

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 04/09-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 ØJ / RS. Referent: Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 04/09-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 Referent: Deltagere: Fraværende: ØJ / RS Øivind Jans (ØJ), Susanne Iversen (SI), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller

Læs mere

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Leder Velkommen til YODA s tredje foreningsår! Med DOS-kongressen fik vi skudt det nye foreningsår godt i gang. Det var fedt at se så mange af jer under kongressen og til

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 Styregruppe Dansk Pancreas Cancer Gruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab

Læs mere

Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi

Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi 21. september 2015 Syddansk Universitet Campusvej 55, 5230 Odense M Lokale 100 Udvid dit kendskab til sundhedsøkonomi i selskab med kolleger og potentielle samarbejdspartnere

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Benylan, oral opløsning 0. D.SP.NR. 0958 1. LÆGEMIDLETS NAVN Benylan 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Diphenhydraminhydrochlorid 2,8 mg/ml Hjælpestoffer se pkt.

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN. Det er vores håb, at konferencen vil inspirere endnu flere arbejdspladser til at sætte arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse

FÅ DEL I TIDEN. Det er vores håb, at konferencen vil inspirere endnu flere arbejdspladser til at sætte arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse FÅ DEL I TIDEN Hvorfor fastholde traditionelle vagtplaner og arbejdstider, hvis medarbejdere, brugere og ledelsen kan opnå fordele med nye, lokale aftaler om arbejdstiden. Arbejdstidsaftaler som kan skabe

Læs mere

Kursuskatalog. Ultralyd 2015. GE Healthcare. Deformationsanalyse med EchoPAC side 3. Avanceret EchoPAC opsætning side 4. 3D TTE Ekko side 5

Kursuskatalog. Ultralyd 2015. GE Healthcare. Deformationsanalyse med EchoPAC side 3. Avanceret EchoPAC opsætning side 4. 3D TTE Ekko side 5 GE Healthcare Kursuskatalog Ultralyd 2015 Deformationsanalyse med EchoPAC side 3 Avanceret EchoPAC opsætning side 4 3D TTE Ekko side 5 Hands on 3D TEE Ekko side 6 Kontrast og stress ekkokardiografi side

Læs mere

Fra ord til handling. Hvordan kommer patienten, sygeplejersken og den nefrologiske sygepleje fra ord til handling? 24. og 25.

Fra ord til handling. Hvordan kommer patienten, sygeplejersken og den nefrologiske sygepleje fra ord til handling? 24. og 25. Årsmøde 2016 Fra ord til handling Hvordan kommer patienten, sygeplejersken og den nefrologiske sygepleje fra ord til handling? 24. og 25. november 2016 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 Tilstede: Bo, Anne Katrine, Mette, Anette og Anette. Fra kl. 15-17: Anne Mette Hejl Referent: Anette M Pkt. 1: Overdragelse af dokumenter. Anne

Læs mere

JANUAR 2003 11. ÅRGANG

JANUAR 2003 11. ÅRGANG DA Dansk Selskab for INFO Anæstesiologi og Intensiv Medicin Ekstraordinær generalforsamling 3 Referat fra generalforsamlingen 7 Spørgeskema vedrørende efteruddannelse Midt Opdatering fra Anæstesiudvalget

Læs mere

Personlig medicin: En medicinsk revolution eller et medicinsk dilemma? Professor Henrik Ullum Formand for de Lægevidenskabelige Selskaber, LVS

Personlig medicin: En medicinsk revolution eller et medicinsk dilemma? Professor Henrik Ullum Formand for de Lægevidenskabelige Selskaber, LVS Velkommen til Personlig medicin: En medicinsk revolution eller et medicinsk dilemma? Professor Henrik Ullum Formand for de Lægevidenskabelige Selskaber, LVS Vejen til dansk personlig medicin 5. oktober:

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Distriktskonference og gallamiddag

Distriktskonference og gallamiddag Folder 21/08/06 20:50 Side 1 Velkommen til Distrikt 1470 Distriktskonference og gallamiddag lørdag, den 30. september 2006 i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39 Hillerød Kære Rotary medlem! Efter det største

Læs mere

Januar 2006 14. ÅRGANG

Januar 2006 14. ÅRGANG glimt fra årsmødet 2005 generalforsamling DASAIM og DAo Foreningen af yngre Anæstesiologer Januar 2006 14. ÅRGANG DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax 3545 2950

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

REFERAT. Punkter til beslutning UDK

REFERAT. Punkter til beslutning UDK UDK SFR Oftalmologi Blegdamsvej 9 2100 København Ø REFERAT Møde i: Sundhedsfagligt råd for Oftalmologi Dato: 14. september 2016 Kl.: 07:45-08:30 Sted: Rigshospitalet, Glostrup, Øjenafdelingen store mødelokale,

Læs mere

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211 og 212. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette

Læs mere