* * UDKAST * * Notat. vedrørende restancer. Viborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "* * UDKAST * * Notat. vedrørende restancer. Viborg Kommune"

Transkript

1 * * UDKAST * * Notat vedrørende restancer Viborg Kommune Udarbejdet juli 2014

2 Indhold Indledning... 3 Sammendrag... 3 Restancer pr. 31/ Fordeling på typer af krav pr. 31/ Restance set i forhold til opkrævning... 4 Afskrivninger... 6 Afskrivninger 2013 fordelt på typer af krav og årsager... 6 Restancer og afskrivninger i 2013 sammenlignet med andre kommuner... 8 Hvad gør Viborg Kommune, når et krav ikke betales?... 9 Hvad gør SKAT, når vi oversender kravet til inddrivelse hos SKAT?...10 Hvad kan Viborg Kommune gøre, for at nedbringe restancer og minimere vores afskrivninger?...12 Skal vi afvente den fulde implementering af EFI, og vil en fuld udnyttelse af systemet derved nedbringe restancerne?...12 Skal Viborg Kommune selv øge indsatsen omkring opkrævning ved at tilføre flere ressourcer til området?...12 Bilag Figur 1. Udviklingen i Viborg Kommunes restancer fra 2009 til Figur 2. Fordeling på typer af krav fra 2009 til Figur 3. Udvikling i afskrivninger fra 2009 til Figur 4. Afskrivninger fordelt på stat og kommune andel Bilag Handlingsplan for nedbringelse af restancer og minimere afskrivninger...18 Side 2

3 Indledning Dette notat er udarbejdet for at belyse udviklingen i borgere og virksomheders restancer til Viborg Kommune, herunder også hvor meget der er afskrevet af restancer, som ikke kan inddrives 1. Ligeledes er der beskrevet forslag til, hvilke muligheder der er for at nedbringe restancer 2 og minimere vores afskrivninger 3. Sammendrag Andelen af restancer er faldet fra 2009 til 2013 fra 91,6 mio. kr. til 66,7 mio. kr. Baggrunden herfor er primært en ændring i forældelsesreglerne 4, som medførte ekstraordinære afskrivninger i Opkrævningerne 5 er steget med 10 mio. kr. i 2013 uden at afskrivninger er steget tilsvarende. Der er afskrevet 6,0 mio. kr. i 2013, heraf er 2,4 mio. kr. vedrørende bortfald/forældelse, som vi vil kunne have mulighed for at påvirke. Sammenlignet med Randers og Silkeborg Kommuner ligger Viborg Kommune lavere mht. restancer, men ligger til gengæld højere på afskrivning. Dette er en indikation af, at der er potentiale for, at bringe tallet længere ned. Vi kan endvidere se, at vi ligger lavere på restancer på ejendomsskat og mellemkommunale betalinger end sammenligningskommunerne, og vi har allerede i dag indsatser på disse områder. Mulige indsatsområder: 1. Afvente fuld implementering og udnyttelse af EFI-systemet, jf. Økonomiaftalen. 2. Iværksættelse af tiltag i Viborg Kommune for nedbringelse af restancer - og derved afskrivninger - via systematisk opfølgning på restancer. Det estimeres, at der skal tilføres yderligere 2 årsværk med en deraf besparelse på kr., som ikke vil påvirke drift, men give en likviditetsforbedring. 1 Inddrivelse at få skyldner til at betale. 2 Restance - betegnelsen for et skyldigt beløb, når sidste betalingsfrist er overskredet. 3 Afskrivning - vi nedsætter værdien af et krav, fordi vi ikke længere har mulighed for at få pengene hjem. Bogføres ikke på drift, men tages af egenkapitalen. 4 Forældelsesregler - gæld kan blive for gammel og dermed kan vi ikke længere kræve pengene betalt. Der er lavet en Forældelseslov, der beskriver, hvornår en gældspost er forældet. 5 Opkrævning - betyder det samme som faktura eller regning og kan eksempelvis vedrøre daginstitution, p-afgift og miljøgebyr. I 2013 udsendte Viborg Kommune opkrævninger for knap 911 mio. kr. Vi udsender en opkrævning, når vi har et krav mod en borger/virksomhed. Dette behøver ikke være i fysisk forstand der er også tale om en opkrævning, når en borger eksempelvis betaler sin ejendomsskat eller daginstitution via BS. Side 3

4 Restancer pr. 31/ Viborg Kommunes totale tilgodehavende var pr. 31/ på 66,7 mio. kr., heraf skønnes det, at kommunens andel udgør 52,2 mio. kr. og statens andel udgør 14,5 mio. kr. Andelen af restancer er faldet siden 2009 med 24,9 mio. kr. fra 91,6 mio. kr. til 66,7 mio. kr., jf. bilag 1, figur 1. Faldet i restancen kan blandt andet forklares med store afskrivninger i 2011 og 2012, som kan skyldes ny forældelseslov fra 2008, hvor forældelsesfristerne blev ændret fra henholdsvis 20 til 10 år og fra 5 til 3 år. Ligeledes er opkrævning af for meget udbetalt boligsikring/ydelse overgået sammen med udbetalingen til Udbetaling Danmark i marts Dette har bevirket et fald, idet der ikke er sket en tilgang af restancer. Restanceopgørelsen indeholder ikke skyldige renter, idet renter ikke indgår i KL s statistik. Rente-restance var pr. 31/ ,1 mio. kr. Til orientering fremgår fordelingen af typer af krav i bilag 1, figur 2. Restancesetforholdtilopkrævning Vi kan trække data på opkrævninger 2 år tilbage, og i 2012 var der opkrævninger for ca. 901 mio. kr. og i 2013 ca. 911 mio. kr.. (i kr.) Restancer Afskrivninger Total opkrævet (se note) Note: Andel af afskrivning på grund af forældelse var 2,3 mio. kr. højere i 2012 primært som følge af lovændring. Total opkrævet er steget med 10 mio. kr. uden at afskrivningerne er steget tilsvarende, også når der er taget højde for lovændringen om forældelsesfrist. Side 4

5 Fordelingpåtyperafkravpr.31/ Opkrævning og restancer er pr. 31/ fordelt på følgende typer af krav: Opkrævede beløb i 2013 og restancen ultimo 2013 (i kr.) Opkrævet Restance 6 Kontanthjælp Boligsikring/Boligydelse Boligindskudslån Mellemkommunale betalinger Krav fra Vibohøj Husleje Gebyrer Tilbagebetaling af pension Krav fra HOS-gruppen Daginstitutioner Efterregulering friplads Diverse krav - Job og Velfærd Egenbetaling, anbragte børn Ejendomsskat For meget udbetalt dagpenge Krav fra Revas SFO Madservice For meget udbetalt løn Biblioteksrestancer Parkeringsafgifter Øvrige Total Restance den akkumulerede restance for dette krav. Kan altså indeholde flere år gamle restanceforhold. 7 Krav fra HOS-gruppen vedrører uretmæssigt udbetalt sociale ydelser, som borgere skal betale tilbage til Viborg Kommune. HOS står for Helhedsorienteret sagsbehandling et arbejde der går på tværs af kommunens forvaltninger og afdelinger. En kontrolgruppe forestår arbejdet og denne er organisatorisk placeret i Borgerservice og bemandes af 2,5 medarbejdere. Ud over at samarbejde på tværs i kommunen samarbejdes med politi, SKAT m.fl. Kontrolgruppens arbejde består i at håndhæve loven gennem: forebyggelse af socialt snyd stop af socialt snyd så tidligt som muligt sikring af at borgerne er berettigede til de ydelser, som de får, hverken mere eller mindre Side 5

6 Afskrivninger I sammenhæng med faldet i restancer er naturligt en stor stigning i afskrivninger i årene 2011 (i alt 9,6 mio. kr.) og 2012 (i alt 11,4 mio. kr.) i forhold til tidligere niveau på ca. 6,1 mio. kr., jf. bilag 1, figur 3. Udover ændringen i forældelsesloven kan det skyldes, at Viborg Kommune ikke får afbrudt forældelsen, hvorfor krav skal afskrives. Staten dækker en del af afskrivningerne. I 2013 blev der afskrevet for i alt ca. 6,0 mio. kr., hvoraf kommunens andel udgjorde 4,6 mio. kr. og statens andel udgjorde 1,4 mio. kr., se bilag 1, figur 4. Afskrivninger2013fordeltpåtyperafkravogårsager Afskrivninger i 2013 er fordelt på følgende typer af krav: Afskrivninger 2013 (i 1000 kr.) Kontanthjælp Diverse regningskrav 261 Regninger, Job & Velfærd Boligsikring/Boligydelse 258 Tilbagebetaling af pension 649 Indskud ældrebolig 149 Boligindskudslån 467 Parkeringsafgifter 139 Regninger, Teknik & Miljø 378 Regninger, Vibohøj 96 Gebyrer 368 Huslejer 77 Madservice 320 Øvrige 735 Total Afskrivninger vedrørende Regninger, Job og Velfærd indeholder f.eks. specialtandpleje, lån til uddannelse, egenbetaling anbragte børn, egenbetaling for institutionsophold og diverse regningskrav. Vedrørende parkeringsafgifter udgør ca kr. afskrivninger på udenlandske biler. Side 6

7 Nedenfor fremgår fordeling på årsager vedrørende afskrivninger foretaget i Årsag: Afskrevet i 2013 (1.000 kr.) Dødsboer Gældssanering/konkurs 514 Bortfald/forældet Retur fra SKAT Renter/gebyr 627 Total Af de angivne årsager har vi mulighed for at påvirke krav der bortfalder på grund af forældelse. 8 Afskrivningsårsag Dødsboer - Krav, hvor det ikke har været muligt at få dækket restancen ved opgørelse af boet. 9 Afskrivningsårsag Bortfald/forældet - Krav, hvor der ikke har været en betalingsevne hos restanten, eller der er ikke lavet en forældelsesudsættende handling fx gældserkendelse eller retslig tiltag. 10 Afskrivningsårsag Retur fra SKAT - Krav, der har været til inddrivelse hos SKAT, men returneret med oplysning om, at kravet skal afskrives. Dette kan være på grund af forældelse eller SKAT har vurderet, at der ikke er en betalingsevne hos restanten. Side 7

8 Restancer og afskrivninger i 2013 sammenlignet med andre kommuner Viborg Kommune har forespurgt Silkeborg og Randers Kommuner om, hvad deres restancer udgjorde pr , og hvad kommunerne har afskrevet i Restancer pr (i kr.) Randers Silkeborg Viborg Ejendomsskat Retsafgifter Gebyrer Forbrugsafgifter Daginstitutioner Husleje Parkeringsafgifter Boligindskudslån Boligydelseslån Boligsikring/Boligydelse Kontanthjælp For meget udbetalt løn Øvrige civilretlige krav Mellemkommunale betalinger Øvrige restancer Total Afskrivninger 2011 (i kr.) Afskrivninger 2012 (i kr.) Afskrivninger 2013 (i kr.) Indbyggere pr. 1/ Der kan være forskel på, hvor mange typer af krav kommunerne opkræver via ejendomsskat. Bemærk, disse krav kan i stedet fremgå under øvrige kommunerne imellem. 12 Viborg Kommune står ikke længere for opkrævning af forbrugsafgifter. Bemærk, at restance kan fremgå under øvrige kommunerne imellem. 13 Restancer på huslejer for Randers og Silkeborg Kommuner er ikke opgjort særskilt, men er indeholdt i øvrige. Dog oplyses det af Silkeborg Kommune, at man ikke har store restancer på huslejer. 14 Silkeborg Kommune oplyser, at man ikke har afskrevet alle restancer, som er forældet efter den nye forældelseslov. Dette sker løbende eller når sagerne kommer retur fra SKAT, hvilket forklarer en del af årsagen til, at Viborg Kommune har højere afskrivninger i 2011 og Side 8

9 Viborg Kommunes restance ser umiddelbar fin ud i forhold til Randers og Silkeborg Kommuner. Til gengæld afskriver Viborg Kommune væsentlig mere end sammenligningskommunerne og dette indikerer, at der er potentiale for at få afskrivningerne nedbragt. Viborg Kommune har en mindre restance på ejendomsskat. Dette kan blandt andet forklares med, at Borgerservice forsøger at inddrive restancerne forinden krav oversendes til SKAT blandt andet ved personlig kontakt til restanter, hvis betaling endnu ikke er sket efter udsendelse af rykkerskrivelser. Viborg Kommune har ligeledes fokus på mellemkommunale betalinger - afregninger kommunerne imellem på det specialiserede socialområde hvor Økonomi og fagforvaltningen i samarbejde følger op på restancer. Derfor ser vi en mulighed for, at fokus på øvrige områder ligeledes kan give en positiv effekt. Hvad gør Viborg Kommune, når et krav ikke betales? Når et krav ikke bliver betalt udsender Viborg Kommune et rykkerbrev, hvor der efter gældende lovgivning opkræves morarenter og et rykkergebyr på enten 250 kr. eller 100 kr. i henhold til byrådsbeslutning. Samtidig overføres der en oplysning til SKAT om, at borgeren/virksomheden skylder Viborg Kommune penge, og vi ønsker modregning i en eventuel overskydende SKAT, overskydende moms eller børnefamilieydelse. Modregning i børnefamilieydelse kan kun ske for bestemte typer af krav f.eks. daginstitution, SFO og efterregulering af friplads. Hvis kravet ikke bliver betalt inden fristen som fremgår af rykkerbrevet sendes der automatisk en besked til SKAT om, at kravet nu må gå til inddrivelse hos SKAT. Automatisk besked til SKAT sker for hovedparten af kravene, men ikke alle. På krav der ikke sendes automatisk kræves der en manuel behandling fra sagsbehandleren i Borgerservice før kravet sendes til inddrivelse. F.eks. kan nævnes ejendomsskat, hvor der sendes 2 rykkerbreve og efterfølgende forsøges kontakt til borger/virksomhed om betaling. Endvidere kan nævnes kontanthjælp, hvor der skal ske en fastsættelse af betalingsevne og manglende betaling af denne, før kravet må sendes til inddrivelse. En gang årligt udsender Viborg Kommune en saldoopgørelse, hvor borgere/virksomheder bliver gjort opmærksomme på deres restance til Viborg Kommune. I januar måned 2014 udsendte Viborg Kommune 5867 saldoopgørelser. Side 9

10 Der indgås endvidere betalingsaftaler, hvor borgere har mulighed for at afdrage på deres restancer til Viborg Kommune. (i kr.) Restancer med betalingsaftale pr. 31/ Aftalebetalinger i året Der er fra 2012 til 2013 en nedgang i restancer med betalingsaftaler på 2,4 mio. kr., som er et resultat af færre betalingsaftaler, hvilket også har medført, at vi har fået kr. mindre i aftalebetalinger i Betalingsaftaler indgås kun, når borger retter henvendelse om dette. Endvidere er der restancer som er sat i bero, fx på grund af manglende betalingsevne eller tvist. Hvad gør SKAT, når vi oversender kravet til inddrivelse hos SKAT? I 2005 blev opgaven omkring inddrivelse af restancer flyttet fra kommunerne til SKAT sammen med flere pantefogeder og sagsbehandlere. Inddrivelse af kommunernes restancer sker nu i EFI (Ét Fælles Inddrivelsessystem) et nyt system, som SKAT tog i brug 1. september Om EFI skriver SKAT: at, der skal ske en markant forøgelse af automatisering og effektivisering af arbejdsgange mellem fordringshaver 15 og Inddrivelsesmyndigheden (SKAT) - blandt andet øget digitalisering af inddrivelsesopgaver, automatisering af inddrivelsesforløb, styring af inddrivelsesindsatsen og helhedsorienteret behandling af sagerne via overblik over en given kundes (restant) gæld og betalingsaftale. at, I EFI vil alle kunder (restanter) blive vurderet med hensyn til betalingsevne og -vilje. I det omfang det er muligt, vil der ud fra en inddrivelsesstrategi, blive iværksat automatiske tiltag over for kunden. Når Viborg Kommune har oversendt et krav til SKAT, kan der ske automatisk modregning i en eventuel overskydende skat, overskydende moms eller børnefamilieydelse. Modregning i børnefamilieydelse kan kun ske for bestemte typer af krav f.eks. daginstitution, SFO og efterregulering af friplads. Når et krav overgår til inddrivelse udsender EFI rykkerskrivelse til restanten. SKAT kan indgå betalingsaftaler med restanten, foretage lønindeholdelse hos arbejdsgiver, sende fortrinsberettigede krav eks. ejendomsskat til advokat med henblik på tvangssalg, foretage udlæg m.v. - muligheder for inddrivelse afgøres af typen af krav. Derudover kan SKAT foretage afskrivninger af fordringshavers krav. 15 Fordringshaver - person eller institution som har et økonomisk retskrav på anden person/institution Side 10

11 I EFI opereres der med en uddækningsrækkefølge for inddrivelse af fordringer. Fordringer opdeles i tre kategorier: 1. Bøder 2. Underholdsbidrag 3. Andre fordringer Kommunernes fordringer indgår i kategori 3, og der er således 2 fordringskategorier, der skal dækkes før kommunens krav. Her er kravene prioriteret i den rækkefølge kravene er modtaget hos EFI, hvor f.eks. også DR, Statens Uddannelsesstøtte og andre også gør deres krav gældende. Når SKAT har modregnet eller inddrevet restancer, afregnes disse penge til fordringshaver en gang ugentligt. Nedenfor fremgår Viborg Kommunes restancer der er fremsendt til SKAT og indbetalinger afregnet fra SKAT for perioden : Saldo - oversendt til SKAT (i kr.) Indbetalt fra SKAT (i kr.) Som det fremgår af ovennævnte opgørelse, er der afregnet en del mindre i 2013 i forhold til 2011 og implementering af EFI startede op i september Side 11

12 Hvad kan Viborg Kommune gøre, for at nedbringe restancer og minimere vores afskrivninger? SkalviafventedenfuldeimplementeringafEFI,ogvilenfuldudnyttelseafsystemetdervednedbringerestancerne? I økonomiaftalen for 2015 konkluderes, at de kommunale restancer fortsat er på et højt niveau. Regeringen og KL er derfor enige om at fastholde fokus på at styrke den fælles opkrævnings- og inddrivelsesopgave, herunder optimering af rykkerforløb, og at videreføre partnerskab om inddrivelse. EFI skal understøtte en effektiv inddrivelse, og parterne vil fortsat følge implementeringen af EFI tæt med henblik på at undgå, at idriftsættelsen af systemet påvirker restanceinddrivelsen negativt. Implementering af EFI startede i september 2013 og efter udmeldingerne i pressen p.t., så er der stadig en del udfordringer for SKAT før systemet kører i fuld drift. Dette omhandler blandt andet store tab/afskrivninger i forbindelse med manglende afbrydelse af forældelse af krav i EFI. SKAT har dog udmeldt, at kommunerne ikke er ramt af dette. Det er en mulighed, at afvente disse tiltag, det vil dog ske uden for kommunens kontrol. Derudover er der aftalt, at man vil arbejde for at tilpasse lovgivningen på forskellige områder. F.eks. at tillægge afgørelser om modregning en forældelsesafbrydende virkning og mulighed for at lønindeholde for biblioteksrestancer. SkalViborgKommuneselvøgeindsatsenomkringopkrævningvedattilføreflereressourcertilområdet? Viborg Kommune kan selv opstarte et mere proaktivt forløb om kommunens tilgodehavender generelt. Det vil forudsætte, at de nødvendige og kvalificerede ressourcer tilføres opkrævningsarbejdet. P.t. anvendes der i Borgerservice ca. 1 årsværk til opkrævning - til f.eks. besvarelse af henvendelser vedrørende opkrævninger og rykkerskrivelser, oprettelse af betalingsaftaler - hvis borger henvender sig om dette - og oprettelse af henlæggelser af restancer på grund af manglende betalingsevne eller tvist. Der sker p.t. ingen opfølgning af brudte betalingsaftaler eller ophørte henlæggelser. Der er udarbejdet en handlingsplan for ovennævnte, som er vedlagt som bilag 2. Side 12

13 I overordnet træk går handlingsplanen ud på følgende: Projektet køres forsøgsvis i to år, hvor i alt 3 årsværk arbejder med opkrævnings- og inddrivelsesopgaver, hvorefter ordningen revurderes, såfremt nedenstående forudsætninger viser sig ikke at holde. Der skal tilføjes 2 årsværk til en merudgift på kr. De årlige afskrivninger forventes at kunne nedbringes med 1 mio. kr. pr. år projektet kører. Forventet ekstra inddrivelse på 1 mio. kr. Forventet nettoindtægt på kr. Det er vigtigt at gøre opmærksom på følgende: Da den ekstra inddrivelse ikke bogføres i driftsregnskabet vil projektet betyde en udgift i driftsresultatet på kr. og en positiv påvirkning af kassebeholdningen på 1 mio. kr. Bemærk, at udefrakommende forhold kan påvirke borgers og virksomheders evne til at betale deres restancer. Derudover kan der ske en stigning i afskrivninger på grund af konkurs- og dødsboer. I planen beskrives der følgende indsatsområder: Betalingsaftaler Ved at lave en betalingsaftale (afdragsordning) med borgeren, nedbringes restancen, hvis aftalen overholdes. Ved betaling af første afdrag erkender borgeren samtidig sin gæld, derved udvides forældelsen fra 3 til 10 år, det er uanset beløbets størrelse, og der kan derfor med fordel indgås betalingsaftaler på selv små beløb. Gældserkendelse Hvis borgeren underskriver en gældserkendelse udvides forældelsesfristen fra 3 til 10 år - en indsats for at få denne underskrift kan nedbringe antallet af afskrivninger med årsagen Bortfald/forældet. En del af disse bruges på borgere der på nuværende tidspunkt ingen betalingsevne har, og med en tidshorisont på 10 år er der større chance for, at der kommer en betalingsevne inden kravet forældes. Det kunne fx være borgere på SU, som på et senere tidspunkt forhåbentlig får et arbejde og dermed en bedre betalingsevne. Kommunale områder Man kan med fordel koncentrere indsatsen på rent kommunale krav, da der på disse krav ikke skal afregnes refusion til Staten. Udbyttet af indsatsen kommer kun kommunen til gode. Side 13

14 Opfølgning Det er vigtigt, at der sker opfølgning på alle tiltag, da det ellers kommer til at virke som tomme trusler over for borgeren, og dermed får indsatsen ikke den ønskede effekt. Synliggørelse af tiltag i medierne Hvis man vælger at igangsætte nogle af ovenstående tiltag, kunne man med fordel synliggøre det over for borgerne via lokale medier - som man gjorde, da HOS-gruppen blev dannet. Indsatsen på opkrævnings- og inddrivelsesarbejdet sker fra Borgerservice, herunder også kontakten med restanterne. Resultater af indsatsen og systemmæssig understøttelse, herunder support og vejledning sker fra Team Systemoptimering i Økonomi. Der skal afholdes løbende opfølgningsmøder, hvor resultater og indsatsen evalueres og diskuteres. Side 14

15 Bilag 1 Figur1.UdviklingenViborgKommunesrestancerfra2009til2013 INFO: Restance: De krav kommunen har til gode, hvor betalingsfristen er overskredet. (i kr.) Opgørelsen indeholder ikke skyldige renter - tilgodehavender på renter var pr. 31/ ,1 mio. kr. I oktober 2012 overgik opkrævning af underholdsbidrag til Udbetaling Danmark og er derfor ikke medtaget i ovennævnte opgørelse. Side 15

16 Bilag 1 Figur2.Fordelingpåtyperafkravfra2009til2013 Restancer fordelt på KL's statistikgrupper (i kr.) Ejendomsskat Retsafgifter Gebyrer Forbrugsafgifter Daginstitutioner Husleje Parkeringsafgifter Boligindskudslån Boligydelseslån Boligsikring/Boligydelse Kontanthjælp For meget udbetalt løn Øvrige civilretlige krav Mellemkommunale betalinger Øvrige restancer Total I oktober 2012 overgik opkrævning af underholdsbidrag til Udbetaling Danmark og er derfor ikke medtaget i ovennævnte opgørelse. Kommentarer til udvalgte statistikgrupper: Boligindskudslån Der gøres opmærksom på, at til og med 2012 indgik renterestancen på boliglånene i ovennævnte tal. Efter overgang til nyt boliglånssystem i 2013 indgår renterestancen ikke i tallet for 2013, men i stedet i kommunens samlede tilgodehavende på renter. Rentebeløbet udgør ca. 1,4 mio. kr. Boligsikring/boligydelser Opkrævningen af for meget udbetalt boligsikring/ydelser overgik - sammen med udbetalingen - til Udbetaling Danmark i marts Dette har resulteret i, at der ikke er sket en tilgang af restancer på disse krav. Øvrige civilretlige krav Gruppen dækker blandt andet over diverse regningskrav fra de forskellige forvaltninger, krav fra Revas, erstatningskrav fra biblioteket og billån m.v. Det skal bemærkes, at restance på billån der pr. 31/ udgjorde 5,4 mio kr. - er et lån, idet borgeren afdrager billånet over 6 år. Mellemkommunale betalinger Afregninger kommunerne imellem på det specialiserede socialområde. Øvrige restancer Gruppen dækker blandt andet over forældrebetaling til SFO, efterregulering af friplads, tilbagebetaling af pension, egenbetaling for anbragte børn, for meget udbetalt dagpenge, madservice og krav fra HOSgruppen (gruppen for helhedsorienteret sagsbehandling). Side 16

17 Bilag 1 Figur3.Udviklingafskrivningerfra2009til2013 INFO: Afskrivning: Krav som kommunen ikke længere har mulighed for at indkræve. Dette kan skyldes forskellige årsager fx konkurs, dødsbo eller forældelse. Afskrivninger påvirker kommunens kassebeholdning i negativ retning, da det er penge der aldrig bliver betalt. (i kr.) Figur4.Afskrivningerfordeltpåstatogkommuneandel. Afskrivninger fordelt på Statens og Kommunens andel Afskrivninger i alt Statens andel i alt Vores tab i alt (i kr.) Side 17

18 Bilag 2 Handlingsplanfornedbringelseafrestancerogminimereafskrivninger Et aktiv arbejde med de nødvendige ressourcer og fokus på kommunens restancer kan gøre det klart for borgere i Viborg Kommune at restancer skal betales. I dag er indsatsen minimal på grund af andre arbejdsopgaver og manglende ressourcer, og det har resulteret i, at der er foretaget mange afskrivninger på grund af forældelse og bortfald. Det skal nævnes, at afskrivninger ikke bogføres i drift, men nedbringelsen af afskrivningerne betyder penge i kommunekassen og derved forbedret likviditet. Område Det foreslås, at der gøres en indsats for inddrivelse af restancer på et afgrænset område f.eks. indenfor grupper hvor det helt eller delvist drejer sig om kommunale kroner : Forslag til områder: Restance pr. 31/ (i kr.) Biblioteksbøder/erstatninger 597 Husleje Personlige tillæg 176 Boligsikring (statsrefusion 50%)/Boligydelse (statsrefusion 75 %) For meget udbetalt løn 709 Diverse regninger fra Job & Velfærd Diverse regninger fra Kultur, Service & Event 136 Diverse regninger fra Teknik & Miljø 597 Diverse regninger fra Beredskabsforvaltningen 263 Diverse regninger fra Økonomistaben 278 I alt Indsats Indsatsen er proaktiv. Alle krav gennemgås og det vurderes, om der vil være belæg for, at forsøge inddrivelse af restancen hos borgeren. Betalingsaftale: Borgeren kontaktes via telefon eller brev med forslag til indgåelse af en betalingsaftale på restancen. Der tilbydes også aftaler på mindre aftalebeløb vurderet ud fra borgerens betalingsevne. Ved aftaleindgåelse foreligges borgeren muligheden for, at kunne tilmelde aftalen Betalingsservice. Gældserkendelse: Hvis borgeren ikke har en betalingsevne, forsøges en gældserkendelse, hvor borgeren erkender sin gæld og forældelsen ændres fra 3 til 10 år. Der vil således være mulighed for at lave en betalingsaftale på længere sigt, hvis borgerens betalingsevne fremover skulle blive bedre. Side 18

19 Ressourcer/gevinstmulighed I Borgerservice arbejder p.t. ca. 1 årsværk med opkrævning. Det anslås, at der bør tilføres minimum yderligere 2 årsværk til ovennævnte indsats. Det vurderes, at igangsættelse af arbejdet med nedbringelse af tilgodehavenderne vil betyde en merudgift til afsættelse af ressourcer på ca kr. årligt. Ved afsættelse af ressourcer forventes det at kunne nedbringe de årlige afskrivninger med 1 mio. kr. pr. år projektet kører på grund af forældelsesfristen forlænges ved erkendelse af gæld, samt en ekstra inddrivelse på 1 mio. kr. ligeledes pr. år projektet kører selvfølgelig under forudsætning af, at de nødvendige og kvalificerede ressourcer fortsat er afsat. Den forventede nettoindtægt på kr. pr. år vil ikke fremgå som en driftsindtægt i kommunens regnskab - driftsregnskabet vil blive påvirket med en udgift på kr., mens kassebeholdningen vil blive positivt påvirket med 1 mio. kr. Tidsplan Det vil være muligt at starte indsatsen fra Opfølgning Der udarbejdes kvartalsvis statistik indeholdende saldo på restancer, indbetalinger, antal betalingsaftaler og antal gældserkendelser. Der skal ske en løbende opfølgning på brudte aftaler. Ligeledes, minimum hvert halve år, sker der en opfølgning på gældserkendelser for, om borgenen har fået en betalingsevne. Succeskriterier Det vigtigste succeskriterium ved indsatsen er, at kommunens afskrivninger falder, herunder med speciel indsats på afskrivninger foretaget på baggrund af forældelse/bortfald. Der skal dog tages højde for, om der sker en stigning i den årlige totale opkrævning af krav. En stigning kan påvirke restancen negativt. Succeskriterierne nedbringelse af restancer/penge i kassen og færre afskrivninger opnås på forskellige måder i indsatsen: Betalingsaftaler: Med den første indbetaling på betalingsaftalen erkender borgeren sin gæld, og forældelsen ændres fra 3 til 10 år. Det giver opkrævningsafdelingen mulighed for at arbejde med inddrivelse af kravet i længere Side 19

20 tid, hvor der er god mulighed for, at restantens betalingsevne forbedres. Samtidig giver det også mulighed for modregning i eventuelt overskydende skat i en meget længere periode. Gældserkendelse: Ligeledes afbrydes forældelsen og udvides fra 3 til 10 år, hvis borgeren erkender sin gæld. Det betyder, at restanter der på nuværende tidspunkt ikke har en betalingsevne fx fordi de modtager kontanthjælp eller SU gennem den 7 år længere periode, kravet er gældende, formodentligt får en betalingsevne udelukkende ved, at de ikke længere modtager kontanthjælp eller SU. Succeskriterierne opnås kun ved, at restancerne jævnligt gennemgås, samt at der laves opfølgning hos hver enkelt restant. Systemmæssigt er der god mulighed for at følge indsatsen med betalingsaftaler og gældserkendelser helt tæt. Det kræver dog, at der afsættes de nødvendige ressourcer, og at der holdes fokus på arbejdet med kommunens tilgodehavender. Endeligt vil en holdningsændring hos restanterne også anses som et stort succeskriterium, en holdningsændring om at gæld og lånte penge skal betales tilbage. Ændring af den generelle holdning hos mange af restanterne er samtidig også nødvendig for at opnå de øvrige succeskriterier. Side 20

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 1. april 2014 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2009-2013. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 23. marts 2015 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2010-2014. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Fremtidens kommune Årsrapport 2013 Opkrævningen Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 Opsummering...

Læs mere

Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016

Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016 Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016 1 Indledning: Opkrævningsafdelingen er en del af Team Back i Borgerservice og udgør en normering på ca. 2,5 årsværk. De medarbejdere som arbejder med opkrævning i Varde

Læs mere

Udviklingen i kommunernes restancer

Udviklingen i kommunernes restancer NOTAT Udviklingen i kommunernes restancer KL s årlige undersøgelse af kommunernes restancer viser, at de senere års stigning i de kommunale restancer tilsyneladende fortsætter. Ved udgangen af 2012 udgjorde

Læs mere

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formål...3 Opsummering...3 UDVIKLINGEN

Læs mere

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016.

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016. Vedrørende: Betalingskontoret resultater i 2016 Sagsnavn: Øget indsats på betalingskontoret Sagsnummer: 00.01.00-A00-22-15 Skrevet af: Betina Dichmann og Birgitte Wendelboe Stobberup Forvaltning: Økonomi

Læs mere

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Sag nr. 14/1021 Dok nr. 13.317-14v1 Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Årsberetning 1. januar 2013 31. december 2013. Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005, blev opgaverne

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Fremtidens kommune Årsrapport 2011 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Økonomi- og Personaleforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 14-12-2011 Dato: 03-11-2011 Sag nr.: ØU 267 Sagsbehandler: Kerstin S. Büchner Dalkvist Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET Organisation... 4 Personaleressourcer... 4 Opkrævningskontorets opgaver... 4 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

13.04.2016 Restancestatistik for

13.04.2016 Restancestatistik for 13.04.2016 Restancestatistik for Regnskabsservice Indhold Denne opgørelse viser udviklingen i Herning Kommunes tilgodehavender (restancer) i perioden 01.01.2013 til 31.12.2015. Opgørelsen indeholder følgende:

Læs mere

Restanceudvikling i Aarhus Kommune. 2. Restanceudviklingen i Aarhus Kommune. Dato 7. marts 2014. Århus Kommune Kultur og Borgerservice. 1.

Restanceudvikling i Aarhus Kommune. 2. Restanceudviklingen i Aarhus Kommune. Dato 7. marts 2014. Århus Kommune Kultur og Borgerservice. 1. Til: Byrådet Dato 7. marts 2014 Århus Kommune Kultur og Borgerservice 1. Resume Bruttorestancerne i Aarhus Kommune er i løbet af 2013 faldet fra 391 til 357 mio. kr., svarende til et fald på 9 pct. Faldet

Læs mere

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formålet med årsrapporten...3

Læs mere

December December December

December December December 1. Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer steget siden 2006 med mere end 40 procent. Fra cirka 8,3 mia. kroner til 11,9 mia. kroner. Det er dog ikke alle 11,9 mia.

Læs mere

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 18. december 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 21 Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2014 Til: Aarhus Byråd 24-02-2015 Side 38 af 4 4.2 Orientering vedr. restanceudviklingen

Læs mere

Redegørelse for udviklingen i de kommunale restancer opgjort

Redegørelse for udviklingen i de kommunale restancer opgjort Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 9. marts 2017 Restanceudviklingen i 2016 Redegørelse for udviklingen i de kommunale restancer opgjort pr. 31.12.16 1. Resume

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 330 - Afskrivning

Læs mere

Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer

Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 320 - Afskrivning

Læs mere

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013 OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013 Indledning...3 Opkrævningskontorets opgaver... 5 Målsætning for opkrævningen... 7 Strategi... 7 Handleplan... 7 Forretningsgang... 8 Målsætning for forebyggelse

Læs mere

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015

Læs mere

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 24. september 2012 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Betaling & Kontrol NOTAT Til KFU KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 Gældsvejledning skaber nye muligheder for afvikling

Læs mere

, FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013

, FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013 FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013 Orienteringssag til økonomiudvalget - opfølgning Økonomiudvalget blev på mødet i marts 2013 orienteret om resultatet af arbejdet med socialt bedrageri i 2012. I forbindelse

Læs mere

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7.

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 652 Offentligt Tale 4. maj 2015 J.nr. 15-1267148 Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. maj 2015 Spørgsmål

Læs mere

Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender

Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender 1 Indholdsfortegnelse Hjemmel...3 Formål...3 Udsendelse af opkrævninger...3 Frister for indbetaling...4 Påmindelse...4 Rykkergebyr, renter og

Læs mere

Bilag 8.6 Opkrævningspolitik

Bilag 8.6 Opkrævningspolitik Bilag 8.6 Indholdsfortegnelse 1. Hjemmel 1 2. Formål 2 3. Udsendelse af opkrævninger 2 4. Frister for indbetaling 2 5. Påmindelse 3 6. Rykkerskrivelse 3 7. Annoncering 3 8. Renter 3 9. Rykkergebyr 4 10.

Læs mere

Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 234 Offentligt Notat J.nr. 17-0796543 Inddriv else Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 83 - Afskrivning

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Fremtidens kommune Årsrapport 2010 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 93 - Afskrivning

Læs mere

Indledningsvis vil jeg gerne sige tak for invitationen til dagens samråd om SKATs inddrivelsesaktiviteter og restancesituationen.

Indledningsvis vil jeg gerne sige tak for invitationen til dagens samråd om SKATs inddrivelsesaktiviteter og restancesituationen. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Tale 12. november 2014 J.nr. 14-4859372 Samrådsspørgsmål H og I - Tale til samråd den 13. november 2014 Spørgsmål H Vil ministeren

Læs mere

Til Borgmesterens Afdeling. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune

Til Borgmesterens Afdeling. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune Til Borgmesterens Afdeling Side 1 af 5 Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune Jette Jensen, Enhedslisten, har den 5. oktober 2015

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 75 - Afskrivning

Læs mere

- XV - Bilag 16. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune

- XV - Bilag 16. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 16 Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2015 Emne: Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Til: Aarhus Byråd

Læs mere

Årsrapport Helhedsorienteret Sagsbehandling. Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser

Årsrapport Helhedsorienteret Sagsbehandling. Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2012 Helhedsorienteret Sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsresultat for 2012: Årsresultatet for 2012 er samlet Det fremkommer således: Fremadrettede besparelser

Læs mere

Overdragelse af inddrivelse af kommunal ejendomsskat og fortsættelse af styrket opkrævning.

Overdragelse af inddrivelse af kommunal ejendomsskat og fortsættelse af styrket opkrævning. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 20. januar 2017 Overdragelse af inddrivelse af kommunal og fortsættelse af styrket opkrævning. 1. Resume Med baggrund i en

Læs mere

Restanceudviklingen og opkrævningsindsatsen årsrapport 2014

Restanceudviklingen og opkrævningsindsatsen årsrapport 2014 Restanceudviklingen og opkrævningsindsatsen årsrapport 2014 Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer iflg. oplysninger fra SKAT steget fra 2.6 mia. kr. i perioden

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

Frederiksberg som frikommune på Borgerserviceområdet

Frederiksberg som frikommune på Borgerserviceområdet Frederiksberg som frikommune på Borgerserviceområdet Frederiksberg Kommune ønsker at blive frikommune, når fem til syv kommuner snart får mulighed for at prøve nye arbejdsmetoder i forbindelse med, at

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det?

Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det? - 1 Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et af elementerne i regeringens store genopretningsplan for Skat er etablering af

Læs mere

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 17 Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2014 Opfølgning på business case Korrekt CPR-registrering på

Læs mere

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Notat 6. februar 2017 J.nr. 16-0682813 ICI, Jura BL, AC, NB, IN og EL Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Med det vedlagte udkast til ny bekendtgørelse om inddrivelse

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Offentlige restancer status pr. juni 2015

Offentlige restancer status pr. juni 2015 Notat 25. september 2015 J.nr. 15-2711376 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. juni 2015 Dette notat indeholder den faste orientering om status for de offentlige restancer, som de fremgår af SKATs

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

I alt er der i 2012 afskrevet 34,0 mio. kr. (tab), hvoraf 9,7 mio. kr. er opgjort i forbindelse med gennemgangen (jf. afsnit 2).

I alt er der i 2012 afskrevet 34,0 mio. kr. (tab), hvoraf 9,7 mio. kr. er opgjort i forbindelse med gennemgangen (jf. afsnit 2). Bilag 1 12. februar 2013 Sagsbeh: biva Sag: Dokument: Opfølgning på kommunens balance Økonomiafdelingen Baggrund I forbindelse med Magistratens behandling den 27. august 2012 af revisionsberetning nr.

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 389 af 5. september 2008. (Alm. del). Kristian Jensen. /Tina R.

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 389 af 5. september 2008. (Alm. del). Kristian Jensen. /Tina R. J.nr. j.nr. 08-128864 Dato : 1. oktober 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 389 af 5. september 2008. (Alm. del). Kristian Jensen /Tina R. Olsen Spørgsmål 389: Ministeren

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt J.nr. j.nr. 08-179347 Dato : 19. januar 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 140 af 9. december 2008. (Alm.

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 Statusrapport Kontrolgruppens arbejde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 3.1 Organisation... 2 3.2 Opgaver... 2 4. Indsatsområder i 2012... 2

Læs mere

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2008-2009 Indledning...3 Opkrævningens opgaver... 5 Målsætning for opkrævningen... 7 Strategi... 7 Handleplan... 7 Forretningsgang... 8 Målsætning for forebyggelse

Læs mere

Opkrævning. Årsberetning 2015

Opkrævning. Årsberetning 2015 Opkrævning Årsberetning 2015 Baggrund Opkrævningen i kommuner og inddrivelse hos SKAT Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005 blev opgaverne mellem kommunerne og staten fordelt anderledes end tidligere.

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet. Fællescenter Økonomi

Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet. Fællescenter Økonomi Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet Fællescenter Økonomi Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet Indledning Årsrapporten 2014 indeholder oplysninger om kontrolmedarbejderens resultater og indsatser i 2014.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 OPKRÆVNINGSKONTORET

ÅRSRAPPORT 2009 OPKRÆVNINGSKONTORET ÅRSRAPPORT 2009 OPKRÆVNINGSKONTORET INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET Organisation... 4 Personaleressourcer... 4 Opkrævningskontorets opgaver... 4 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

Finansiering af behandling

Finansiering af behandling Finansiering af behandling Har du et ønske om at gå i behandling, men ikke synes du har den fornødne plads i din økonomi til at betale på én gang, har du mulighed for at finansiere dit behandlingsforløb

Læs mere

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld BEK nr 1106 af 18/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0011727 Senere ændringer

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

i regnskabet

i regnskabet KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 18-02-2016 Sagsnr. 2015-0280012 Sundheds- og Omsorgsudvalget - Konklusionsnotat 2015 Ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af

Læs mere

Københavnerne betaler fortsat af på deres gæld til kommunen, viser Københavns Borgerservices årlige rapportering til KFU om restancesituationen.

Københavnerne betaler fortsat af på deres gæld til kommunen, viser Københavns Borgerservices årlige rapportering til KFU om restancesituationen. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Backoffice NOTAT Til KFU KBS årlige redegørelse til KFU for 2013 Københavnerne betaler fortsat af på deres gæld til kommunen, viser Københavns Borgerservices

Læs mere

Statusrapport Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag.

Statusrapport Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. Statusrapport 2016 Kontrolgruppen Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammenfatning og fokus s. 4 Provenu s. 5 Kontroltrin 3 3. Indsatser

Læs mere

Bilag 11. Business case - Korrekt cpr-registrering på det sociale område. Brug i Magistratens budgetforslag. Den 20. august 2013.

Bilag 11. Business case - Korrekt cpr-registrering på det sociale område. Brug i Magistratens budgetforslag. Den 20. august 2013. Bilag 11 Til: Brug i Magistratens budgetforslag Den 20. august 2013 Business case - Korrekt cpr-registrering på det sociale område Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Baggrund Før sommerferien

Læs mere

Typisk forløb over 1 år 20.1

Typisk forløb over 1 år 20.1 Typisk forløb over 1 år 20.1 20. TYPISK FORLØB OVER 1 ÅR Generelt For at arbejde med Rambøll FAS er det nødvendigt at have et overblik over, hvornår opkrævninger skal opkræves, og i hvilken rækkefølge

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Opkrævning af egenbetaling i Ældre- og Handicapforvaltningen - orientering.

Opkrævning af egenbetaling i Ældre- og Handicapforvaltningen - orientering. Punkt 7. Opkrævning af egenbetaling i Ældre- og Handicapforvaltningen - orientering. 2011-31131. Administrationsafdelingen indstiller, at rådmanden godkender At At At Ældre- og Handicapforvaltningen som

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Skatteudvalget L 102 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 102 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 Bilag 1 Offentligt 15. december 2016 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

NOTAT. Overdragelse af sagsområder til Udbetaling Danmark. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Overdragelse af sagsområder til Udbetaling Danmark. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Borgerservice Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Overdragelse af sagsområder til Udbetaling Danmark Dato: 8. maj 2012 1.

Læs mere

Forbrug 2008 pr

Forbrug 2008 pr pr 3 Direktør for Social og Arbejdsmarked 09 Balance 25 Tilgodehavender hos staten 12 Refusionstilgodehavender 912100 Refusion, Socialministeriet 912 100 00-05 695.091,00-13.157.227,00-12.462.136,00 ok

Læs mere

Offentlige restancer - status pr. juni 2014

Offentlige restancer - status pr. juni 2014 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 278 Offentligt Notat 7. oktober 2014 J.nr. 14-4106629 Inddrivelse SBT Offentlige - status pr. juni 2014 Indledning I dette notat oplyses om restancesituationen

Læs mere

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter DEBITOR Bilag 3A.8 Oversigter Version 0.9 23-02-2015 Vejledning Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Indledning Dette dokument indeholder følgende oversigter: Brevoversigt viser breve i forhold til

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Utilsigtet forældelse m.v.

Utilsigtet forældelse m.v. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 199 Offentligt Notat 13. maj 2014 J.nr. 14-2051750 Inddrivelse OIP Utilsigtet forældelse m.v. Indledning og opsummering Skatteudvalget har i spørgsmål nr. 219,

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1390 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1390 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1390 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 3. september 2014 Kontor: Budget- og

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling Helhedsorienteret sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2011 Årsresultat for 2011: Årsresultatet for 2011 er samlet kr. kr. 9.168.393 Det fremkommer således:

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:15 Mødested: Mødelokale A Fraværende: Viggo Bilde og Peter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udskydelse af forældelse

Læs mere

Afrapportering 2014: Helhedsorienteret sagsbehandling

Afrapportering 2014: Helhedsorienteret sagsbehandling Afrapportering 2014: Helhedsorienteret sagsbehandling Åse Brogaard, Pernille Isaksen og Erik Bager Kontrolgruppen, Borgerservice og Ydelser Thisted Kommune 0 Indhold Indledning... 2 Det økonomiske resultat

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Kontrolgruppen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 3. maj 2007 Århus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Kontrolgruppen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 3. maj 2007 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 3. maj 2007 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Udvidelse af Kontrolgruppen 1. Resume Århus Kommune

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning KEN nr 9495 af 06/06/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 om inddrivelse - modregning - afdragsordning -

Læs mere

Offentlige restancer status pr. september 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen.

Offentlige restancer status pr. september 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen. Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 76 Offentligt Notat 21. december 2015 J.nr. 15-3218715 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. september 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning

Læs mere

Hvad er værdien af skatterestancerne?

Hvad er værdien af skatterestancerne? 1. december 2017 2017:19 Hvad er værdien af skatterestancerne? Af Niels Madsen og Jesper Bojsen 1 De samlede skatterestancer steg markant fra 2013 til 2016 og udgjorde i 2016 knap 66 mia. kr. Restancernes

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere