Oplys forvaringsfunktionæren, hvis du er i tvivl om nogen af disse rettigheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplys forvaringsfunktionæren, hvis du er i tvivl om nogen af disse rettigheder"

Transkript

1 Husk dine rettigheder under varetægtsfængsling Rettighederne i denne meddelelse gælder i henhold til lovgivningen i England og Wales og efterkommer EU-direktivet 2012/13 om retten til information under straffesager. Dine rettigheder på politistationen er sammenfattet på denne side Der er flere oplysninger i paragraf 1-11 på de følgende sider. Fulde detaljer findes i politiets praksiskodeks C. 1. Fortæl politiet, hvis du vil have en advokat til at hjælpe dig, mens du befinder dig på politistationen. Det er gratis. 2. Fortæl politiet, hvis du ønsker, at en person får at vide, at du befinder dig på politistationen. Det er gratis. 3. Fortæl politiet, hvis du ønsker at se deres regler de kaldes for Praksiskodekset. 4. Fortæl politiet, hvis du har brug for lægehjælp. Oplys politiet, hvis du er utilpas eller kvæstet. Det er gratis. 5. Hvis du bliver stillet spørgsmål om en mistænkt forbrydelse, behøver du ikke sige noget. Det kan dog skade dit forsvar, hvis du, når du bliver afhørt, ikke nævner noget, du senere henholder dig til i retten. Alt, hvad du siger, kan blive brugt som vidneforklaring. 6. Politiet skal oplyse dig om den forseelse, som de mener, at du har begået, og hvorfor du er blevet varetægtsfængslet. 7. Politiet skal lade dig eller din advokat se protokoller og dokumenter om, hvorfor du er blevet varetægtsfængslet og om din tid på politistationen. 8. Hvis du har brug for en tolk, skal politiet sørge for, at du får en stillet til rådighed. Du kan også få visse dokumenter oversat. Det er gratis. 9. Oplys politiet, hvis du ikke er britisk, og du ønsker at kontakte din ambassade eller dit konsulat eller ønsker, at de får oplyst, at du er blevet varetægtsfængslet. Det er gratis. 10. Politiet skal oplyse dig, hvor længe de kan varetægtsfængsle dig. 11. Hvis du bliver sigtet, og din sag kommer i retten, vil du og din advokat have ret til at se anklagemyndighedens bevismateriale inden høringen. Oplys forvaringsfunktionæren, hvis du er i tvivl om nogen af disse rettigheder Se siderne efter sammenfatningen for yderligere oplysninger om, hvordan politiet bør behandle og se efter dig Denne udgave af Meddelelse om rettigheder og berettigelser træder i kraft den 2. juni

2 Du bedes gemme denne information og læse den så hurtigt som muligt. Den vil hjælpe dig med at tage beslutninger, mens du befinder dig på politistationen. 1. Sådan får du en advokat til at hjælpe dig: En advokat kan hjælpe og rådgive dig om loven. Hvis du beder om at tale med en advokat, betyder ikke, at du har gjort noget forkert. Forvaringsfunktionæren skal spørge dig, om du ønsker juridisk rådgivning. Det er gratis. Politiet skal til enhver tid, dag eller nat, lade dig tale med en advokat, når du befinder dig på en politistation. Hvis du har bedt om juridisk rådgivning, har politiet som regel ikke lov til at stille dig spørgsmål, før du har haft mulighed for at tale med en advokat. Når politiet stiller dig spørgsmål, kan du bede om, at der er en advokat til stede i lokalet sammen med dig. Hvis du oplyser politiet, at du ikke ønsker juridisk rådgivning, men derefter ændrer mening, skal du give forvaringsfunktionæren besked herom, og vedkommende vil derefter hjælpe dig med at kontakte en advokat. Hvis en advokat ikke kommer eller kontakter dig på politistationen, eller du har brug for atter at tale med en advokat, skal du bede politiet om at kontakte denne igen. Gratis juridisk vejledning om mindre alvorlige sager: I visse tilfælde, der involverer mindre alvorlige sager, begrænses gratis juridisk vejledning til telefonisk rådgivning fra kvalificerede rådgivere fra Criminal Defence Service (CDS) Direct (britisk fri proces), medmindre begrænsede undtagelser gælder, hvor en advokat bør komme til politistationen, f.eks. hvis: politiet ønsker at stille dig spørgsmål om en forbrydelse eller foretage en øjenvidneidentifikationsprocedure. du behøver hjælp fra en "kompetent voksen". Se "Personer, som behøver hjælp". du er ude af stand til at tale via telefon, eller du hævder alvorligt embedsmisbrug fra politiets side. Når gratis juridisk vejledning ikke er begrænset til telefonrådgivning fra CDS Direct: Du kan bede om at tale med en advokat, du kender, og du vil ikke skulle betale, hvis de har fri proces. Hvis du ikke kender en advokat, eller den advokat, du kender, ikke kan kontaktes, kan du tale med den beskikkede advokat. Det er gratis. Den beskikkede advokat har intet med politiet at gøre. 2

3 Sådan arrangeres der gratis juridisk vejledning: Politiet vil kontakte Defence Solicitor Call Centre (DSCC) (kontaktcenter for forsvarsadvokater). DSCC vil sørge for juridisk rådgivning, enten fra CDS Direct, fra en advokat, du har bedt om, eller fra den beskikkede advokat. DSCC og CDS Direct er uafhængige tjenester, der er ansvarlige for at arrangere gratis juridisk rådgivning og har intet med politiet at gøre. Hvis du selv ønsker at betale for juridisk vejledning: I alle tilfælde kan du betale for juridisk vejledning, hvis du ønsker dette. Når gratis juridisk rådgivning er begrænset til telefonrådgivning fra CDS Direct, kan du stadig tale med en advokat efter eget valg over telefonen, hvis du ønsker det, men de vil ikke blive betalt af den frie proces og kan bede dig om betaling. DSCC vil kontakte din egen advokat på dine vegne. Du er berettiget til en privat konsultation med din valgte advokat over telefonen, eller de kan beslutte at se dig på politistationen. Hvis en advokat efter dit valg ikke kan kontaktes, kan politiet stadig ringe til DSCC for at arrangere gratis juridisk rådgivning fra den beskikkede advokat. 2. Sådan får en person at vide, at du befinder dig på politistationen Du kan bede politiet om at kontakte en person, som skal vide, at du befinder dig på politistationen. Det er gratis. De vil kontakte en person for dig, så snart de kan. 3. Sådan ses der på Praksiskodekset Praksiskodekset er et sæt regler, som vil oplyse dig om, hvad politiet kan og ikke kan gøre, mens du befinder dig på politistationen. De omfatter oplysninger om de rettigheder, der er sammenfattet i denne Meddelelse. Politiet vil lade dig læse Praksiskodekset, men du kan ikke læse det i så lang tid, at det forsinker politiet i at finde ud af, om du har overtrådt loven. Hvis du ønsker at læse Praksiskodekset, skal du oplyse dette til forvaringsfunktionæren. 4. Sådan får du lægehjælp, hvis du er utilpas eller kvæstet Oplys politiet, hvis du føler dig dårlig eller behøver medicin. De vil ringe efter en læge eller sygeplejerske eller anden sundhedsfaglig, og det er gratis. Du kan eventuelt få tilladelse til at tage din egen medicin, men politiet vil først skulle forhøre sig herom. En sygeplejerske vil som regel se dig først, men politiet vil tilkalde en læge, hvis du behøver en læge. Du kan bede om at se en anden læge, men du kan blive bedt om at betale for det. 3

4 5. Ret til at forblive tavs Hvis du bliver stillet spørgsmål om en formodet forbrydelse, behøver du ikke sige noget. Det kan dog skade dit forsvar, hvis du, når du bliver afhørt, ikke nævner noget, du senere henholder dig til i retten. Alt, hvad du siger, kan blive afgivet som vidneforklaring. 6. Få oplyst den forbrydelse, du er mistænkt for at gave begået, og vid, hvorfor du er blevet varetægtsfængslet Politiet skal oplyse dig om naturen af den forseelse, de mener, du har begået. Dette omfatter hvornår og hvor, de mener, den blev begået. Politiet skal oplyse dig, hvorfor de mener, du har begået forseelsen, og hvorfor de mener, der var behov for at anholde dig. På politistationen skal politiet oplyse dig, hvorfor de mener, der er behov for at varetægtsfængsle dig. Inden du bliver afhørt om en forseelse, skal politiet give dig og din advokat tilstrækkelige oplysninger om, hvad politiet mener, du har gjort, så du kan forsvare dig selv, men ikke på et tidspunkt, der kan skade efterforskningen. Dette gælder for alle andre forseelser, som politiet mener, du har begået. 7. Sådan får du adgang til protokoller og dokumenter om din anholdelse og varetægtsfængsling Når du varetægtsfængsles på en politistation, skal politiet: Notere i din forvaringsprotokol årsagen og behovet for din anholdelse, og hvorfor de mener, det er nødvendigt at varetægtsfængsle dig. Lade dig og din advokat se disse protokoller. Forvaringsfunktionæren vil arrangere dette. Dette gælder for alle andre forseelser, som politiet mener, du har begået. Politiet skal give dig eller din advokat adgang til dokumenter og materiale, der er afgørende for effektivt at fremsætte indsigelser mod retmæssigheden af din varetægtsfængsling. 8. Så får du en tolk eller oversættelser af visse dokumenter til at hjælpe dig Hvis du ikke taler eller forstår engelsk, vil politiet sørge for, at en person, der taler dit sprog, hjælper dig. Det er gratis. Hvis du er døv eller hørehæmmet, vil politiet sørge for, at en tegnsprogstolk, der taler britisk engelsk, hjælper dig. Det er gratis. Hvis du ikke taler eller forstår engelsk, vil politiet få tolken til at fortælle dig, hvorfor de tilbageholder dig og om de eventuelle forseelser, du er sigtet 4

5 for. Dette skal gøres hver gang, politiet beslutter sig for at holde dig varetægtsfængslet. Efter hver beslutning om at holde dig varetægtsfængslet, og når du er blevet sigtet for en forseelse, skal politiet også give dig et dokument på dit eget sprog, der forklarer, hvorfor du bliver tilbageholdt og eventuelle forseelser, du er blevet sigtet for, medmindre der er specielle grunde til ikke at gøre dette. Disse er: Hvis du beslutter, at du ikke behøver dokumentet til at forsvare dig selv, fordi du fuldt ud forstår, hvad der sker og følgerne ved at give afkald på din ret til dokumentet, og politiet har ladet dig bede en advokat om hjælp til at tage beslutningen. Du skal også give dit samtykke skriftligt. Hvis en mundtlig oversættelse eller sammenfatning via en tolk i stedet for en skriftlig oversættelse er nok til, at du kan forsvare dig selv og til fulde forstår, hvad der sker, og forvaringsfunktionæren autoriserer dette. Når politiet stiller dig spørgsmål og ikke laver en lydoptagelse, vil tolken protokolføre spørgsmålene og dine svar på dit eget sprog. Du vil kunne kontrollere den, inden du underskriver den, som værende en nøjagtig protokol. Hvis du ønsker at komme med en erklæring til politiet, vil tolken lave en kopi af den erklæring på dit eget sprog, som du skal kontrollere og underskrive som værende korrekt. Du har også ret til en oversættelse af denne Meddelelse. Hvis en oversættelse ikke er tilgængelig, skal du få oplysningerne via en tolk og blive forsynet med en oversættelse uden unødig forsinkelse. 9. Sådan kontakter du din ambassade eller konsulat Hvis du ikke er britisk, kan du oplyse politiet, at du ønsker at kontakte din højkommissær, din ambassade eller dit konsulat for at oplyse dem om, hvor du befinder dig, og hvorfor du befinder dig på politistationen. De kan også se dig i enrum eller sørge for, at en advokat ser dig. 10. Hvor længe kan du varetægtsfængsles for Du kan normalt være varetægtsfængslet i op til 24 timer uden sigtelse. Det kan være længere, men kun hvis forseelsen kan behandles af en dommer og jury ved en domstol, politiinspektør eller en domstol tillader dette. Efter 36 timer kan kun en domstol tillade, at politiet holder dig varetægtsfængslet i længere tid uden sigtelse. En overordnet politibetjent skal regelmæssigt undersøge din sag for at se, om du stadig bør tilbageholdes på politistationen. Dette kaldes for en gennemgang eller evaluering. Med mindre du ikke er i en egnet tilstand, har du ret til at udtale dig om denne beslutning. Din advokat har også ret til at udtale sig om denne beslutning på dine vegne. Hvis evalueringsfunktionæren ikke løslader dig, skal du oplyses om grunden, og årsagen skal noteres i din forvaringsprotokol. 5

6 Hvis din tilbageholdelse ikke er nødvendig, skal du løslades. Hvis politiet ønsker at fortsætte efterforskningen af forseelsen, kan du blive løsladt mod kaution. Når politiet beder en domstol om at forlænge din tilbageholdelse: Skal du bringes for retten til høringen. Skal du gives en kopi af oplysningerne, som oplyser domstolen om bevismaterialet, og hvorfor politiet ønsker at holde dig varetægtsfængslet. Har du ret til have en advokat med i retten. Vil politiet kun have lov til at holde dig varetægtsfængslet, hvis retten mener, at det er nødvendigt, og politiet efterforsker din sag nøje og uden at spilde tid. Hvis politiet har tilstrækkeligt bevismateriale til at sende dig for retten, kan du blive sigtet på politistationen eller via post, og du vil blive stillet for retten. 11. Adgang til bevismateriale, hvis din sag stilles for retten Hvis du bliver sigtet for en forbrydelse, skal du eller din advokat have lov til at se bevismaterialet mod dig, samt bevismateriale, der kan hjælpe dit forsvar. Dette skal ske, inden din retssag starter. Politiet og anklagemyndigheden er ansvarlige for at arrangere dette og for at give adgang til relevante dokumenter og materialer. 6

7 Andre ting, du bør vide, med hensyn til at befinde dig på en politistation Hvordan du bør behandles og plejes Disse er korte bemærkninger om, hvad du kan forvente, mens du tilbageholdes på politistationen. Bed om at se Praksiskodekset for at finde ud af mere. De omfatter en liste over de steder, hvor du kan få flere oplysninger om hver af disse ting. Spørg forvaringsfunktionæren, hvis du har spørgsmål. Personer, som behøver hjælp Hvis du er under 18 år eller er mentalt sårbar, for eksempel hvis du har indlæringsproblemer eller mentale sundhedsproblemer, bør du have en person hos dig, når politiet foretager visse ting. Denne person kaldes for din "kompetente voksne", og de vil få en kopi af denne Meddelelse. Din kompetente voksne skal være hos dig, når politiet oplyser dig om dine rettigheder og oplyser dig om, hvorfor du tilbageholdes på politistation. Vedkommende skal også være hos dig, når politiet læser politipåtalen for dig. Din kompetente voksne kan også bede om en advokat på dine vegne. Du kan tale med din advokat uden at have din kompetente voksne til stede i lokalet, hvis du ønsker dette. Politiet kan også skulle foretage en af de handlinger, der er anført nedenfor, mens du befinder dig på politistationen. Din kompetente voksne skal, medmindre der er specielle årsager hertil, være hos dig i hele perioden, hvis politiet foretager en af følgende handlinger: Afhører dig, eller beder dig underskrive en skriftlig erklæring eller politinotater. Fjerner mere end dit yderste lag tøj for at kropsvisitere dig. Tager dine fingeraftryk, dit billede eller en DNA-prøve eller anden prøve. Foretager noget som helst i forbindelse med en øjenvidneidentifikationsprocedure. Din kompetente voksne skal have mulighed for at stå til rådighed i egen person eller telefonisk, når politiet gennemgår din sag for at se, om du bør varetægtsfængsles i længere tid. Hvis din kompetente voksne står til rådighed, skal vedkommende være til stede, når politiet sigter dig for en forbrydelse. Sådan får du oplysninger om den tid, du tilbragte på politistationen Alt det, der foregår med dig, mens du befinder dig på politistationen, bliver registreret. Det kaldes for forvaringsprotokollen. Når du forlader politistationen, kan du, din advokat eller din kompetente voksne bede om en kopi af forvaringsprotokollen. Politiet skal give dig en kopi af din forvaringsprotokol, så snart de kan. Du kan bede politiet om en kopi af din forvaringsprotokol i op til 12 måneder, efter at du har forladt politistationen. 7

8 Sådan opretholdes kontakt Udover at tale med en advokat og give en person besked om din anholdelse, vil du som regel få lov til at foretage et telefonopkald. Giv politiet besked herom, hvis du ønsker at foretage et telefonopkald. Du kan også bede om pen og papir. Du vil måske kunne få besøg, men forvaringsfunktionæren kan nægte tilladelse hertil. Din celle Hvis det er muligt, bør du få en celle for dig selv. Den bør være ren, varm og oplyst. Dit sengetøj bør være rent og i god stand. Du skal have lov til at benytte toilettet samt at vaske dig. Tøj Hvis dit eget tøj bliver taget fra dig, så skal politiet give dig en alternativ form for beklædning. Mad og drikke Du skal tilbydes 3 måltider om dagen med drikkevarer. Du kan også få drikkevarer mellem måltiderne. Motion Hvis det er muligt, skal du have lov til at komme udenfor hver dag for at få frisk luft. Når politiet afhører dig Lokalet bør være rent, varmt og oplyst. Du skal kunne sidde ned. Politibetjentene bør oplyse dig deres navne og deres rang. Du bør have en pause under de normale måltider og en drikkepause efter cirka to timer. Du bør gives mindst 8 timers hvile i en vilkårlig 24-timers periode under din forvaring. Trosbehov Oplys politiet, hvis du har brug for noget til at hjælpe dig med at dyrke din religion, mens du befinder dig på politistationen. De kan give dig religiøse bøger og andre artikler efter behov. 8

9 Tidspunkter, hvor de normale regler, er anderledes Sådan får du en advokat til at hjælpe dig Der findes nogle specielle tidspunkter, hvor politiet har presserende behov for at stille dig spørgsmål, inden du har talt med en advokat. Oplysninger om disse specielle tidspunkter er fremsat i Praksiskodekset. Det er den bog, der forklarer, hvad politiet kan og ikke kan foretage sig, mens du befinder dig på politistationen. Hvis du ønsker at læse mere detaljerede oplysninger, findes de i paragraf 6.6 i Praksiskodeksets Kodeks C. Der er ét specielt tidspunkt, hvor politiet ikke vil lade dig tale med den advokat, du har valgt. Når det sker, skal du have lov til at vælge en anden advokat. Hvis du ønsker at læse mere detaljerede oplysninger, findes de i Appendiks B til Praksiskodeksets Kodeks C. Sådan får en person at vide, at du befinder dig på politistationen Prøver Der er nogle specielle tidspunkter, hvor politiet ikke vil lade dig kontakte nogen. Oplysninger om disse specielle tidspunkter er fremsat i Praksiskodekset. Hvis du ønsker at læse mere detaljerede oplysninger, findes de i Appendiks B til Praksiskodeksets Kodeks C. Hvis du bliver anholdt på grund af spirituskørsel, har du ret til at tale med en advokat. Denne rettighed betyder ikke, at du kan nægte at give politiet åndedræts-, blod eller urinprøver, selv hvis du endnu ikke har talt med advokaten. 9

10 Varetægtsfængsel under Mental Health Act 1983 (den britiske lov om en persons mentale tilstand af 1983) Politiet kan også holde personer i forvaring på en politistation til bedømmelse under loven om den mentale tilstand. Hvis du er blevet tilbageholdt under loven om den mentale tilstand, betyder det ikke, at du er blevet anholdt for en forbrydelse. Det betyder, at politiet skal sørge for, at du bliver tilset af en læge og en godkendt ekspert i mentale tilstande, der er kvalificeret til at foretage denne bedømmelse. Du skal bedømmes inden for 72 timer (3 dage) efter din ankomst på en politistation, men politiet vil forsøge at arrangere dette så hurtigt som muligt. I løbet af denne periode kan politiet overføre dig til et mere egnet sted for at gøre det muligt at foretage bedømmelsen. Mens du venter på din bedømmelse, kan politiet sørge for, at du bliver tilset af en godkendt sundhedsbehandler. De kan ikke foretage bedømmelsen, men de vil hjælpe dig med andre sundhedsproblemer, du måtte have, og hjælpe med at forklare, hvad bedømmelsen betyder. Uvildige forvaringsbesøgende Der findes samfundsmedlemmer, som er tilladt adgang til politistationer uanmeldt. De er kendt som uvildige forvaringsbesøgende og arbejder som frivillige for at sikre, at de varetægtsfængslede personer bliver behandlet korrekt og har adgang til rettigheder. Du har ikke ret til at se en uvildig forvaringsbesøgende og kan ikke bede om, at uvildig forvaringsbesøgende besøger dig. Hvis en uvildig forvaringsbesøgende besøger dig, mens du er i forvaring, vil de handle uafhængigt af politiet for at kontrollere, at din velfærd og dine rettigheder bliver beskyttet. Du behøver imidlertid ikke tale med dem, hvis du ikke ønsker det. Sådan fremsætter du en klage Hvis du ønsker at klage over den måde, du er blevet behandlet på, skal du bede om at tale med en betjent, som er politiassistent eller højere rang. Efter din løsladelse kan du også fremsætte en klage på en vilkårlig politistation til Independent Police Complaints Commission (IPCC) (Uvildig kommission for politiklager) eller gennem en advokat eller dit parlamentsmedlem på dine vegne. 10

Husk på dine rettigheder:

Husk på dine rettigheder: Følgende rettigheder og berettigelser bliver dig garanteret under loven i England og Wales og efterkommer Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Husk på dine rettigheder: 1. Oplys politiet, hvis

Læs mere

Oplys forvaringsfunktionæren, hvis du er i tvivl om nogen af disse rettigheder

Oplys forvaringsfunktionæren, hvis du er i tvivl om nogen af disse rettigheder Terroristloven af 2000 Husk dine rettigheder under varetægtsfængsling Rettighederne i denne meddelelse gælder i henhold til lovgivningen i England og Wales og efterkommer EU-direktivet 2012/13 om retten

Læs mere

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Danish Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Du har ret til at have denne rettighedserklæring i din besiddelse under din tilbageholdelse. Hvis du er blevet tilbageholdt

Læs mere

Meddelelse om rettigheder

Meddelelse om rettigheder Meddelelse om rettigheder Denne folder indeholder vigtige oplysninger om dine rettigheder, når du befinder dig på politistationen. Med rettigheder mener vi vigtige privilegier og støtte, som alle har ret

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2010/0215(COD) fra Retsudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2010/0215(COD) fra Retsudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 27.1.2011 2010/0215(COD) UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Børnevenlig retspleje

Børnevenlig retspleje Børnevenlig retspleje Børns menneskerettigheder i retsplejen Marianne Nørregaard Børnevenlig retspleje. Børns menneskerettigheder i retsplejen Marianne Nørregaard 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

- 139 - Bilag 1. Norske, svenske, tyske og engelske regler om ransagning.

- 139 - Bilag 1. Norske, svenske, tyske og engelske regler om ransagning. - 139 - Bilag 1. Norske, svenske, tyske og engelske regler om ransagning. 1. Norge. De norske regler om ransagning findes i den norske straffeprocesslov (lov om rettergangsmåten i straffesaker) kapitel

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 99 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 99 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 99 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0030-2687 Dok.: 1369981 Tidslinje over forløbet i udleveringssagen i forbindelse

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet.

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

ved møder under det danske EU-formandskab 2002

ved møder under det danske EU-formandskab 2002 særligt DJberedskab ved møder under det danske EU-formandskab 2002 I forbindelse med EU-møder skal journalister, pressefotografer m.fl. være tilstede for at kunne udfylde deres rolle. Alligevel kan der

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen ADV 5701-26 Indledning Ved lov nr. 393 af 14. juni 1995 om ændring af retspleje-loven er der indført et regelsæt om behandling af klager m.v.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION Europaudvalget 2010 COD (2010) 0801 Offentligt DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 22. januar 2010 (OR. en) 2010/0801 (COD) PE-CONS 1/10 DROIPEN 6 COPEN 22 CODEC 41 RETSAKTER OG

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Råd og vejledning. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

Råd og vejledning. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Råd og vejledning Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Hvorfor denne pjece? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

G R U N D N O T A T. om forslag til Rådets rammeafgørelse om visse proceduremæssige rettigheder i straffesager i Den Europæiske Union (KOM(2004)328)

G R U N D N O T A T. om forslag til Rådets rammeafgørelse om visse proceduremæssige rettigheder i straffesager i Den Europæiske Union (KOM(2004)328) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 216 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2004-165-0618 Dok.: FST21476 G R U N D N O T A T om forslag

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0328 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0328 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0328 Bilag 1 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere. g Journalnummer 400.C.2-0 EUK 16. december 2004 Til underretning for Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

FOB Anvendelse af venterum til overnatning

FOB Anvendelse af venterum til overnatning FOB 04.186 Anvendelse af venterum til overnatning Ombudsmanden modtog oplysninger om at en varetægtsarrestant før fremstillingen i retten havde været henvist til at overnatte i et venterum på en politistation.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 5 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 7. november 2013 I sag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET 19.1.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 18/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET RÅDETS RESOLUTION VEDRØRENDE EN MODEL TIL EN AFTALE OM

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0253 Dok.: 1340542 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 5-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Langvarige sigtelser Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse;legalitetssikring OG INDBERETNING; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.9.2015 Status: Gældende Udskrevet: 22.10.2017

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING

SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING Vær venlig at give så udførlige oplysninger som muligt, når du udfylder denne formular. Hvis der ikke er plads nok at skrive på i en rubrik, beder vi dig fortsætte på

Læs mere

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven 2007/2008

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven 2007/2008 Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven 2007/2008 Særlig vigtig information i forbindelse med indfødsretsprøven Hvis man ansøger om dansk indfødsret, skal man udover kravet om bestået indfødsretsprøve,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.11.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0079/2012 af foreningen "Victoria Revoluției din decembrie '89", og otte andre foreninger, om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 10. februar 2014 Sag 287/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Sysette Vinding Kruse) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 6. september

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

20 minutter om anvendelse af syn og skøn og sagkyndige erklæringer og sagkyndige vidner i dansk ret. Ved Asbjørn Jensen

20 minutter om anvendelse af syn og skøn og sagkyndige erklæringer og sagkyndige vidner i dansk ret. Ved Asbjørn Jensen 20 minutter om anvendelse af syn og skøn og sagkyndige erklæringer og sagkyndige vidner i dansk ret Ved Asbjørn Jensen Retsplejelovens grundprincipper: Forhandlingsprincippet, 338 Parterne skal tilvejebringe

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen:

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen: Kendelse af 27. november 2001. 01-47.019 Ikke grundlag for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til sletning af registreret selskabsnavn. Aktieselskabslovens 159 b, stk. 3. (Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 2013/0409 (COD) PE-CONS 33/16 DROIPEN 124 COPEN 232 CODEC 1009 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 141 Offentligt (01) Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0113 Dok.: 1043439 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende Kommissionens

Læs mere

Praktiske retningslinjer for fristforlængelsessager for sigtede i varetægtssurrogat på sikrede institutioner og retspsykiatriske afdelinger

Praktiske retningslinjer for fristforlængelsessager for sigtede i varetægtssurrogat på sikrede institutioner og retspsykiatriske afdelinger 26. september 2015/ver. 1.0 Praktiske retningslinjer for fristforlængelsessager for sigtede i varetægtssurrogat på sikrede institutioner og retspsykiatriske afdelinger Retningslinjerne er til brug for

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Notat Side 1 af 6 Til Til Socialudvalget Orientering Baggrundsnotat, udviklingshæmmede og psykisk syge med dom. Indledning. I forhold til kriminelle udviklingshæmmede og kriminelle psykisk syge, har kommunerne

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager 1 Disse regler for afgivelse af juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager gælder, når parterne enten ved allerede opståede eller i forbindelse med fremtidige

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

Svar på forespørgsel om fortolkning af forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesretten

Svar på forespørgsel om fortolkning af forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesretten FDIH - Foreningen for Dansk Internethandel Børsen 1217 København K Att.: Chefkonsulent Tina Morell Dato: 17. marts 2017 Sag: FO-16/11931-2 Sagsbehandler: /DABR Direkte tlf.: +45 41 71 50 76 Svar på forespørgsel

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Start Her. Jacob. Jeg vil gerne takke dig for din tillid i købet af Impotens Protokollen.

Start Her. Jacob. Jeg vil gerne takke dig for din tillid i købet af Impotens Protokollen. Start Her Jacob Jeg vil gerne takke dig for din tillid i købet af Impotens Protokollen. Og tillykke med at have taget dette skridt. De fleste mænd "giver op" og tilbringer resten af livet med at tage dyre

Læs mere

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner PROTOKOL 3 om gensidig bistand i toldanliggender Artikel 1 Definitioner I denne protokol forstås ved: a)»toldlovgivning«, gældende bestemmelser på de Kontraherende Parters område for indførsel, udførsel

Læs mere

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen Vi byder dig og dine pårørende velkommen i Nyremedicinsk Afdeling 8 Øst. Nyremedicinsk afdeling 8 Øst varetager udredning, behandling og pleje af patienter

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 28. juni 2017 Sagsnr. 2016-2846/JSC/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede],

Læs mere

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Forvaltningslovens 27 og 32 Retsplejelovens 115 Persondatalovens 6, 7 og 8 Ny databeskyttelsesforordning 25/5-18 Retshåndhævelseslov (i kraft 30/4-17) 1,

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Strengt privat og fortroligt. Problemstilling 2. Bevisoptagelse ved de almindelige domstole

Strengt privat og fortroligt. Problemstilling 2. Bevisoptagelse ved de almindelige domstole Strengt privat og fortroligt Problemstilling 2 Bevisoptagelse ved de almindelige domstole 1 Kort rids af sagen Voldgiftssag blev anlagt 15. maj 2013 af virksomhed A mod virksomhed B. A B Sagen drejer sig

Læs mere

Kurt Pedersen Ølsvej Hobro Klage over Statsadvokaten i Viborgs afgørelser

Kurt Pedersen Ølsvej Hobro Klage over Statsadvokaten i Viborgs afgørelser Kurt Pedersen Ølsvej 13 9500 Hobro Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J 2 0 1 5 Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering)

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere