VEJLEDNING til ansøgere om optagelse på Energistyrelsens lister over varmepumper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING til ansøgere om optagelse på Energistyrelsens lister over varmepumper"

Transkript

1 VEJLEDNING til ansøgere om optagelse på Energistyrelsens lister over varmepumper Kom med på varmepumpelisten Energistyrelsen har oprettet en varmepumpeliste, hvor forbrugerne kan se hvilke varmepumper, der er mest energieffektive. Listen omfatter væske/vand-varmepumper, luft/vand-varmepumper og luft/luft-varmepumper. Listen er forbrugernes sikkerhed for, at de køber et produkt, som lever op til en række krav, Energistyrelsen stiller, og at der er dokumentation for effektivitet og ydelse. Blandt andet skal varmepumperne være testet af et akkrediteret prøvningslaboratorium. Listen over varmepumper finder du her: Alle varmepumper, der lever op til Energistyrelsens krav, kan komme på listen. Det kræver blot, at der indgås en frivillig aftale med Energistyrelsen, og at leverandøren indsender et informationsskema per varmepumpe, der skal optages. Hvem står bag? Energistyrelsen er en styrelse under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Styrelsen har ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til energiproduktion og forsyning, transport og forbrug af energi, herunder energieffektivisering og besparelser. Desuden har Energistyrelsen ansvaret for nationale CO 2 -mål og indsats til begrænsning af udledningen af drivhusgasser. Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter er på vegne af Energistyrelsen ansvarlig for optagelsen af produkter på varmepumpelisten. Dette er et eksempel på, hvordan listen ser ud i dag. Overskriften på spalterne bliver ændret i takt med SCOP-krav. Der er lister for hhv. væske/vand-varmepumper, luft/vand-varmepumper og luft/luft-varmepumper. Kontaktoplysninger til sekretariatet: Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Tlf.: af 8

2 Sådan kommer du på listen 1 Du starter med at indgå en aftale Inden du kan komme på varmepumpelisten, skal du indgå en aftale med Energistyrelsen. Aftalen skal underskrives af en ansvarlig repræsentant for virksomheden. Aftale om optagelse af varmepumper på Energistyrelsens liste over VÆSKE/VAND- OG LUFT/VAND-VARMEPUMPER Denne aftale indgås mellem: Leverandør og Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter (På vegne af Energistyrelsen) 2 I selve aftalen kan du se hvilke krav, der er til varmepumperne og til jer. Du kan til enhver tid få hjælp til optagelsen hos Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter. Se kontaktinformation i selve aftalen eller på forsiden af denne vejledning. Indgåelse af aftalen samt optagelse på listen er gratis. Dog kan du have udgifter forbundet med den dokumentation, du skal fremvise ved optagelse. Disse udgifter skal du selv afholde. Indsend dokumentation Når du har indgået aftale om optagelse, skal du indsende et informationsskema for hver varmepumpe, så prøvningslaboratoriet har alle de oplysninger, de skal bruge for at foretage en vurdering. Skemaet kan du få ved henvendelse til sekretariatet. I aftalen er der også et link til skemaet, så du selv kan hente det ned. Skemaet ligger i to versioner. Et til indlevering af data på væske/vand- og luft/vandvarmepumper og et til luft/luft-varmepumper. Sammen med skemaet indsender du alle de dokumenter, som er nævnt i aftalen under Krav til dokumentation. Har du to teknisk identiske produkter, hvoraf det ene produkt har en akkrediteret prøvningsrapport, kan den anden pumpe optages på baggrund af samme prøvningsrapport. Du skal stadig udfylde to informationsskemaer, selvom den samme dokumentation ligger til grund for optagelsen. Gade, nr. Bredbjergvej 44 Postnr. By 5230 Odense M Aftale om optagelse af varmepumper på Energistyrelsens liste over LUFT/LUFT-VARMEPUMPER Introduktion Formålet med Energistyrelsens lister over varmepumper er at give forbrugerne mulighed for at vælge varmepumper, der er særligt energieffektive. Denne aftale indgås mellem: For at sikre, at varmepumperne er blandt de bedste på markedet, stiller Energistyrelsen krav til varmepumpen og til leverandørens dokumentation for varmepumpen. Derudover er varmepumperne underlagt stikprøvekontroller og tilsyn, Leverandør der udføres af sekretariatet på vegne af Energistyrelsen. og Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter (På vegne af Energistyrelsen) Denne aftale giver leverandøren mulighed for at få optaget varmepumper, som lever op til optagelseskravene, Gade, nr. og eksponere disse over for forbrugerne på Energistyrelsens Bredbjergvej liste 44 over væske/vand- og luft/vand-varmepumper. Postnr. By 5230 Odense M Optagelsesforløb For at få optaget varmepumper på Energistyrelsen liste skal leverandøren indgå denne aftale. Så snart sekretariatet har modtaget en underskrevet aftale, fremsendes et skema, som leverandøren udfylder og sender retur sammen med dokumentationen for varmepumpen. Skemaet kan også hentes her. Sekretariatet samler alle dokumenter, før disse videregives til det tekniske sekretariat, der kontrollerer, at alle krav er opfyldt. Introduktion Formålet med Energistyrelsens Så snart al materiale lister er over modtaget, varmepumper kan der er forventes at give forbrugerne et svar efter mulighed 7 hverdage. for Sekretariatet at vælge varmepumper, forbeholder sig retten til der er særligt energieffektive. at forlænge svarfristen i perioder med spidsbelastning. Leverandøren vil blive informeret, hvis svar ikke kan gives inden for svarfristen. For at sikre, at varmepumperne er blandt de bedste på markedet, stiller Energistyrelsen krav til varmepumpen og til leverandørens Sekretariatet dokumentation vil for skriftligt varmepumpen. informere leverandøren om, hvorvidt varmepumpen kan optages. Kort efter leverandøren har fået besked om optagelse, vil billede samt information om varmepumpen blive lagt online på Energistyrelsens liste, Denne aftale giver medmindre leverandøren andet mulighed aftales mellem for at sekretariatet få optaget varmepumper, og leverandøren. som lever op til optagelseskravene, og eksponere disse over for forbrugerne på Energistyrelsens liste over luft/luft-varmepumper. Tekniske spørgsmål, som det tekniske sekretariat måtte have i forbindelse med vurdering af en varmepumpe, Optagelsesforløb stilles direkte til leverandøren. Leverandøren kan ligeledes kontakte det tekniske sekretariat direkte for spørgsmål For at få optaget af teknisk varmepumper karakter. på Energistyrelsen liste skal leverandøren indgå denne aftale. Så snart sekretariatet har modtaget en underskrevet aftale, fremsendes et skema, som leverandøren udfylder og sender retur sammen med Ved dokumentationen tekniske spørgsmål: for varmepumpen. Skemaet kan også hentes her. Sekretariatet samler alle dokumenter, før disse Det tekniske videregives sekretariat til det tekniske sekretariat, der kontrollerer, at alle krav er opfyldt. Så snart al materiale Tlf.: er 72 modtaget, kan der forventes et svar efter 7 hverdage. Sekretariatet forbeholder sig retten til at forlænge svarfristen i perioder med spidsbelastning. Leverandøren vil blive informeret, hvis svar ikke kan gives inden for svarfristen. Ved spørgsmål, rekvirering af dokumenter og optagelse af varmepumper: Sekretariatet vil skriftligt informere leverandøren om, hvorvidt varmepumpen kan optages. Kort efter leverandøren har Tlf.: fået besked om optagelse, vil billede samt information om varmepumpen blive lagt online på Energistyrelsens liste, medmindre andet aftales mellem sekretariatet og leverandøren. Tekniske spørgsmål, som det tekniske sekretariat måtte have i forbindelse med vurdering af en varmepumpe, stilles direkte til leverandøren. Leverandøren kan ligeledes kontakte det tekniske sekretariat direkte for spørgsmål af teknisk karakter. 1 af 3 Ved tekniske spørgsmål: Det tekniske sekretariat Tlf.: Ved spørgsmål, rekvirering af dokumenter og optagelse af varmepumper: Tlf.: af 3 Herover ses eksempler på aftalerne. 3 Teknisk identiske varmepumper har samme: kølesystem rørføring hovedkomponenter (herunder kompressor, fordamper, kondensator, ekspansionsventil samt evt. intern varmeveksler og inverter/frekvensomformer) Ved optagelse vil Energistyrelsens tekniske sekretariat vurdere, om varmepumperne er teknisk identiske. Alt materiale, som du indsender i forbindelse med optagelsen behandles fortroligt. Optagelse på listen Når varmepumpen er vurderet, sender sekretariatet en mail om afgørelsen. Hvis varmepumpen lever op til kravene, optages varmepumpen på listen på Så længe varmepumpen er på Energistyrelsens liste, er du velkommen til at henvise til listen og omtale, at varmepumpen er optaget på listen. 2 af 83

3 Der udføres stikprøvekontrol Man skal kunne stole på listerne For at sikre at listen indeholder varmepumper, der lever op til kravene, gennemfører Energistyrelsen løbende stikprøvekontroller. For luft/luft-varmepumper gælder, at stikprøvekontrollen foregår igennem de tilsyn, Energistyrelsen udfører på ecodesign og energimærkning. Er din varmepumpe optaget på listen, har Energistyrelsen automatisk lov til at teste for yderligere målepunkter, der kan dokumentere, at varmepumperne lever op til kravene for at være på listen. Indtil væske/vand- og luft/vand-varmepumper bliver omfattede af ecodesign og energimærkningen, er der særlige stikprøvekontroller for de varmepumper, der er på Energistyrelsens lister. Udtagelse af varmepumper Udtages varmepumpen til stikprøvekontrol, skal du indsende en varmepumpe til kontrol inden for 14 dage. Husk, at de 14 dage også omfatter indsendelse af nødvendige informationer samt evt. klargøring af varmepumpen. Særligt for væske/vand og luft/vand-varmepumperne er, at varmepumpen skal være klargjort inden test. Det vil sige, at den skal være samlet og afprøvet, så den uden meget arbejde kan startes og testes. Du er velkommen til at sende en tekniker med, så du uden problemer får varmepumpen til at fungere ved opstart. Kan varmepumpen ikke testes umiddelbart efter igangsættelse, vil den blive afmonteret, og du kommer selv til at betale for omkostningerne hertil. Luft/luft-varmepumper indsendes på vanlig vis, og skal således ikke klargøres. Fremsendelse af informationer I forbindelse med udtagelse til test, fremsender prøvningslaboratoriet en tjekliste over informationer, de har behov for. Det er lige så vigtigt at få sendt informationen som selve varmepumpen ind. Har prøvningslaboratoriet kun modtaget varmepumpen og mangelfuld eller slet ingen informationer inden for de 14 dage, vil varmepumpen automatisk dumpe testen. Når stikprøvekontrollen af varmepumpen er færdig, kan den afhentes ved prøvningslaboratoriet efter aftale. Returtransport foregår for egen regning. Konklusion af test Hvis varmepumpen ikke kan godkendes i testen, dumper den og fjernes fra listen. Det betyder, at du ikke længere må oplyse, at varmepumpen er optaget på Energistyrelsens liste. Testomkostninger afholdes af leverandøren. Hvis varmepumpen dumper i stikprøvekontrollen, har du mulighed for at sende endnu en varmepumpe ind til en andenapparatstest. Kravene til indsendelse er de samme som ved udtagelse til stikprøvekontrol. Vær opmærksom på, at hvis varmepumpen dumper i andenapparatstesten, skal din virksomhed betale for omkostningerne for begge tests. Sekretariatet vil informere skriftligt om resultatet af testen og sende jer en regning. Udgifterne for en test varierer meget alt afhængig af, om varmepumpen ikke kunne testes pga. manglende klargøring, om hele testen blev gennemført eller om leverandøren har bedt om at få en andenapparatstest. Vælger du at få foretaget en andenapparatsprøvning kan testomkostningerne blive det dobbelte, hvis også varmepumpe nummer to dumper. Energistyrelsen kan offentliggøre resultatet af testen, hvis de ønsker det. Ved myndighedstilsyn (ecodesign og energimærkning) er det procedure, at resultaterne offentliggøres. Testen udføres af et eksternt prøvningslaboratorium, der i øjeblikket er Teknologisk Institut. 3 af 83

4 Kravene forbedres løbende Listen skal være aktuel For at sikre, at varmepumper på listen altid er de bedste på markedet, kan Energistyrelsen med 4 måneders varsel ændre kravene til optagelse på varmepumpelisten. Ændring af krav drøftes løbende med branchen. I så fald vil du modtage de nye krav med opfordring til at indsende ny dokumentation. Modtager sekretariatet ikke ny dokumentation inden for de 4 måneders varsel, betragtes varmepumpen som dumpet. Lær mere om kravene Alle optagelseskravene står beskrevet i selve aftalen. I nogle tilfælde kan der være behov for lidt ekstra uddybning, og derfor er der en gennemgang af nogle af kravene i det følgende afsnit. Har du herudover spørgsmål af teknisk karakter, kan du kontakte det tekniske sekretariat. Ved tekniske spørgsmål: Det tekniske sekretariat Tlf.: Krav til produkt Energistyrelsens effektivitetskrav Energistyrelsens krav til varmepumpeanlæggenes SCOP (og normeffektfaktorer) ved henholdsvis gulvvarme og radiatorvarme er identiske med kravene opstillet i det gældende bygningsreglement. Testrapporten skal være udfærdiget efter SCOP-metoden og EU Average klimazone. SCOP: Seasonal Coefficient of Performance. Et udtryk for effektiviteten af den givne varmepumpe beregnet ud fra et fiktivt årligt driftsmønster. Beregnes på baggrund af flere testpunkter i dellastvirkningsgrader justeret for de givne temperaturer, årsprofil for udetemperaturer med tilhørende behovskurve og elforbrug ikke direkte relateret til drift. Normaleffektfaktor (også kaldet normeffektiviteten): Et udtryk for effektiviteten af den givne varmepumpe baseret på en beregningsmetode baseret på flere testpunkter der vægtes efter tilnærmede reelle driftsforhold. Beregnes på baggrund af flere testpunkter. Følgende gælder kun for væske/vand- og luft/vand-varmepumper Foreløbige tests har vist, at normeffektfaktorer og SCOP er af samme størrelsesorden (men ikke identiske), og Energi-styrelsen vil som udgangspunkt benytte samme effektivitetskriterier for varmepumper, svarende til de hidtidige kriterier til normeffektfaktorer. Det betyder, at varmepumpeanlæggene skal overholde visse SCOP krav, hvor SCOP bestemt ved low temperature for Average klimazone svarer til gulvvarme og SCOP bestemt ved high temperature for Average klimazone svarer til radiatorvarme i henhold til EN Se skemaet i aftalen for de præcise SCOP-værdier. De foreløbige tests viser, at der gælder følgende forhold mellem de gamle normeffektfaktorer og SCOP-værdier baseret på EU Average Klimazone: Væske/vand Luft/vand NEF = SCOP x 0,85 SCOP x 0,90 SCOP prøvninger udføres, til forskel fra normeffektfaktoren, for ét temperaturniveau - gulvvarme eller radiatorvarme - ad gangen. 4 af 8

5 Elvarmepatroner Hvis der er elvarmepatroner (til suppleringsvarme), skal brugeren have mulighed for tilvalg/ fravalg af automatisk indkobling af elvarmepatron i varmepumpeanlæggets styring. Det skal altid fremgå af styringens display, når elvarmepatron er i drift fx ved lysende ikon i displayet. Desuden skal det ved lyssignal og gerne ved lydsignal tydeligt fremgå, hvis varmepumpeanlægget er i fejltilstand. Standarder Mangler du information om standarderne EN14511 og EN14825 kan du mod betaling rekvirere dokumenterne hos Dansk Standard på Gældende dansk ret og myndighedskrav Varmepumperne skal være CE-mærkede, hvilket betyder at de er konstrueret og opbygget i overensstemmelse med alle relevante harmoniserede EU direktiver, EU sikkerhedsstandarder samt EU produktstandarder. Husk, at der er ecodesign-krav for luft/luft-varmepumper, hvorfor det skal fremgå af erklæringen, at varmepumperne lever op til ecodesign. Du kan se kravene i Kommisionens forordning (EU) Nr. 206/2012. Desuden skal nationale krav være opfyldt, herunder krav til opvarmningsanlæg fastsat i det gældende bygningsreglement. Krav til leverandør Du skal sikre, at forbrugeren altid kan komme i kontakt med en dansktalende person i tilfælde af spørgsmål om varmepumpen. Personen behøver dog ikke befinde sig fysisk i Danmark. Henvisning til installatør Du skal henvise til installatører, der er i stand til at montere varmepumpen forsvarligt eller oplyse om, hvor forbrugerne kan finde frem til egnede installatører. Du kan fx henvise til håndværkerlisten, da du så er sikker på, at installatøren har den fornødne uddannelse. Henvisningen kan ske i skriftligt materiale som fx vejledninger eller på din hjemmeside m.m. Som dokumentation er print eller link tilstrækkeligt. Installatøren skal kunne dokumentere at varmpumpen er installeret, idriftsat, indreguleret og funktionsprøvet i henhold til leverandørens anvisninger og dokumentationsmaterialet. I særlige situationer, hvor installatøren skønner, at det er nødvendigt at anvende alternative installeringsløsninger, skal dette dokumenteres skriftligt til ejeren af anlægget. Såfremt en alternativ installeringsløsning har en negativ indflydelse på varmepumpeanlæggets energieffektivitet, skal dette ligeledes dokumenteres overfor ejeren. Indgreb i kølemiddelsystemet i forbindelse med installation, reparation og service, må kun foretages af en montør, der som minimum har erhvervet certifikat II, af leverandørens egne montører eller et af leverandøren godkendt servicefirma. Firmaet skal være registreret/godkendt hos KMO (Kølebranchens Miljøordning). I øvrigt henvises til den gældende lovgivning på området, som til enhver tid skal være overholdt. Krav til dokumentation Al dokumentation skal indsendes elektronisk. Det vil sige via mail. Alle vejledninger og rapporter skal være udarbejdet på ét af følgende sprog: dansk, engelsk, tysk, svensk eller norsk. 5 af 8

6 Testrapport Hvis du har bestilt en testrapport hos et akkrediteret laboratorium, men testen endnu ikke er i gang/færdiggjort, kan du indsende kvitteringen for bestillingen af testen. Når resultatet af testrapporten foreligger, skal dokumentationen straks sendes til sekretariatet. Testrapporten skal være modtaget af sekretariatet senest den 30. september Bemærk, at testerapporten skal være fra et laboratorium, hvis akkrediteringsmyndighed er medlem af ILAC For at kunne vise varmepumpen på listen, skal der indsendes et foto af den varmepumpe, som skal optages. Foto skal være en jpg-fil i høj opløsning. Brugervejledning Brugervejledningen skal som minimum indeholde oplysninger om: person-, miljø- og driftssikkerhed anvisning på energiøkonomisk drift relevante tegninger, diagrammer og funktionsbeskrivelse servicemulighed i forbindelse med eftersyn og reparation resultat af funktions- og afleveringsprøve beskrivelse af mulige fejl Brugervejledningen skal være så tydelig, at den minimerer fejl og risiko i betjeningen. Installationsvejledning Installationsvejledning skal beskrive hvorledes varmepumpen skal opstilles og tilsluttes på sikker og forsvarlig vis. Desuden skal eventuelle kondensdrænsystemer beskrives. Installationsvejledningen skal indeholde en beskrivelse og et principdiagram for den elektriske tilslutning af varmepumpen og kravene til elektrisk sikring af varmepumpen skal være beskrevet. Desuden skal nominel strøm, startstrøm, spænding og antal faser angives. For væske/vand- og luft/vand-varmepumper gælder endvidere at installationsvejledningen skal vise, hvordan varmepumpens enkelte dele tilsluttes til varmeoptager-systemet samt hvordan varmepumpen tilsluttes brugsvandsbeholder og varmeafgiversystem. Principdiagrammer skal vise, hvordan varmepumpen skal tilsluttes mulige varmeoptager- og varmeafgiver-systemer. Installationsvejledning skal endvidere indeholde funktionsbeskrivelse, som angiver anlæggets driftsmåde, herunder angivelse af automatisk og manuel regulering, påmonteret sikkerhedsudstyr. For udeluft-aggregater skal afrimningssystemets opbygning og funktion angives. I forbindelse med installationsvejledningen skal anlæggets indsatsområde oplyses (startfrekvens og temperaturområde. For væske/vand- og luft/vand-varmpumper skal der også oplyses for massestrøm på kold og varm side). Desuden angives hvorledes anlægget skal sikres mod at kunne arbejde udenfor sit indsatsområde. Installationsvejledning skal medfølge ved installation og skal som minimum indeholde nødvendige installationstegninger, tekniske data, samt forhold, der har indflydelse på person-, miljø- og driftssikkerhed, samt oplysninger om: nødvendigt isoleringsarbejde elinstallation og eltilslutning regulerings- og sikkerhedsudstyr med funktionsbeskrivelse støjforhold (vibration og luftlyd - evt. foranstaltninger, opstillingssteder) afløbsinstallation funktionsprøve idriftssættelse og afleveringsprøve 6 af 8

7 Installationsvejledningen for væske/vand- og luft/vand-varmpumper skal desuden indeholde oplysninger om: varmefordelingssystem varmeoptagersystem (hvis aktuelt) Herudover skal følgende fremgå af installationsvejledningen: at idriftsætning, indregulering og et årligt serviceeftersyn skal overlades til montør fra kompetent firma, til fabrikantens egne montører eller til et af fabrikanten godkendt servicefirma. at indgreb i kølemiddelsystemet kun må foretages af en montør, der som minmum har erhvervet certifikat II, af fabrikantens egne montører eller et af fabrikanten godkendt servicefirma. Firmaet skal være registreret/ godkendt hos KMO (Kølebranchens Miljøordning). at installatøren skal kunne attestere, at klimaanlægget eller varmepumpen indgår i et anlæg, der er udført i overensstemmelse med fabrikantens forskrifter, samt at anlægget er funktionsprøvet og fundet i orden. Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning (som kan være en integreret del af brugervejledningen) skal indeholde oplysninger om, hvordan anlægget kan kontrolleres og vedligeholdes af brugeren. Det skal tydeligt angives, hvilke fejl og vedligeholdelsesarbejder brugeren selv kan udføre og hvilke fejl og vedligeholdelsesarbejder, der må overlades til servicefirma/autoriseret firma. Rør- og el-diagram Diagrammernes tekst skal være på et af følgende sprog: dansk, engelsk, svensk eller norsk. Rørdiagrammet skal klart vise varmepumpens opbygning med de enkelte komponenter, herunder mængde og type af det anvendte kølemedium. Diagrammerne skal være udført i henhold til gældende standarder. For el-diagrammet er de overordnede krav er beskrevet i LVD lavspændingsdirektivet. Du kan læse om direktivet her: Opsigelse af tidligere aftaler Ved underskrivelse af aftalen ophæves alle tidligere indgåede aftaler om væske/vand- og luft/vand-varmepumper samt luft/luft-varmepumper, som leverandøren måtte have med Elsparefonden, Center for Energibesparelser eller Go Energi. Har du i dag har en aftale med Go Energi på flere varmepumper, men kun indsender informationsskemaet for én varmepumpe inden den 5. april 2013, vil de andre varmepumper blive fjernet fra listen. Det betyder, at indgåelse af en aftale på luft/luft-varmepumper samtidig har en effekt på de varmepumper uanset type der er optaget af Go Energi. Husk derfor at ansøge om optagelse for alle varmepumper. Spørgsmål og svar Jeg har en aftale om Go Energi om optagelse af en luft/vand-varmepumpe, men jeg har ikke en akkrediteret test. Hvor længe bliver pumpen på listen? Go Energis aftale om luft/vand-varmepumper løber frem til den 31. juli. Herefter fjernes varmepumpen fra listen, hvis der ikke er indleveret en akkreditteret test inklusiv måling af SCOP. Jeg vil gerne have optaget en ny varmepumpe på listen, men jeg har ikke en akkrediteret test inklusiv måling af SCOP. Kan jeg komme på listen med fabrikantens målinger? Nej. For at en ny varmepumpe kan optages på listen, skal der foreligge en akkrediteret testrapport inklusiv måling af SCOP. Sekretariatet godtager, at der indsendes en kvittering for, at der er bestilt en test. 7 af 8

8 Hvad koster en akkrediteret test inklusiv måling af SCOP? Priserne for tests varierer prøvningslaboratorier imellem. Typisk vil prisen for test af en luft/luft-varmepumpe inkl. test af SCOP være ca kr. For en luft/vand-varmepumpe er det omtrent samme pris, hvis du skal have testet enten gulv- eller radiatorvarme. For væske/vand-varmepumpe er prisen kr. for enten gulv- eller radiatorvarme. Prisen er højere, hvis du både skal have testet for gulv- og radiatorvarme. Det kan være en god idé, at indhente priser fra flere prøvningslaboratorier. Skal varmepumper være på listen for at måtte sælges i Danmark? Aftalen om optagelse på listen er frivillig, og det er dermed ikke et krav, at varmepumpen skal stå på listen for at måtte sælges i Danmark. Hvorfor skal jeg indsende salgstal? Energistyrelsen vurderer løbende effekten af forskellige aktiviteter. Det er derfor nødvendigt at undersøge og dokumentere, om salget af de mere effektive varmepumper er stigende eller faldende. Således kan Energistyrelsen justere tiltagene efter behov. Salgstal bliver naturligvis behandlet fortroligt. 8 af 8

Aftale om optagelse af varmepumper på Energistyrelsens varmepumpeliste

Aftale om optagelse af varmepumper på Energistyrelsens varmepumpeliste 1.1 Aftale om optagelse af varmepumper på Energistyrelsens varmepumpeliste Denne aftale indgås mellem: Ansøger og Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter (På vegne af Energistyrelsen)

Læs mere

Aftale om optagelse af varmepumper på Energistyrelsens varmepumpeliste

Aftale om optagelse af varmepumper på Energistyrelsens varmepumpeliste 1.2 Aftale om optagelse af varmepumper på Energistyrelsens varmepumpeliste Denne aftale indgås mellem: Ansøger og Sekretariat for Varmepumpelisten (På vegne af Energistyrelsen) Gade, nr. Gregersensvej

Læs mere

Dokumentationskrav til og markedsovervågning af varmepumper. Emil Jacobsen, Teknologisk Institut

Dokumentationskrav til og markedsovervågning af varmepumper. Emil Jacobsen, Teknologisk Institut Dokumentationskrav til og markedsovervågning af varmepumper Emil Jacobsen, Teknologisk Institut Indhold Nyt siden sidst Generelle dokumentationskrav for varmepumper Dokumentationskrav til produkter på

Læs mere

Dokumentationskrav til ENS varmepumpeliste. Emil Jacobsen, Teknologisk Institut

Dokumentationskrav til ENS varmepumpeliste. Emil Jacobsen, Teknologisk Institut Dokumentationskrav til ENS varmepumpeliste Emil Jacobsen, Teknologisk Institut Indhold Hvorfor? Procedure for optagelse Interesse for listen Krav til produkt Krav til testrapport Krav til brugermanualer,

Læs mere

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4 Regler, energimærkning og SCOP Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 25/9-2014 Bygningsreglementet BR10 BR 10 Kapitel 8.6.4 Bygningsreglementet BR10 For varmepumper til væskebaserede centralvarmesystemer

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

Dette dokument er skrevet parallelt med dokumentet Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825, som uddyber SCOP måle- og beregningsteknisk.

Dette dokument er skrevet parallelt med dokumentet Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825, som uddyber SCOP måle- og beregningsteknisk. Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut Rikke Næraa, Energistyrelsen 14.februar 2011 Energimærkning og minimumskrav til energieffektivitet (ecodesign krav) for varmepumper Følgende

Læs mere

SCOP i teorien og regulering. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013

SCOP i teorien og regulering. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 SCOP i teorien og regulering Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 Ecodesignarbejdet - overblik Lot 10 kravene er trådt i kraft via forordning No 206/2012 of 6. march 2012 pr. 1/1 2013. Lot 1

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk. Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.dk Varmepumper på en tre kvarter? 1. Historie 2. Anlægstyper 3. Miljø

Læs mere

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Internt seminar Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Organisering af tilsyn i Danmark Bekendtgørelserne beskriver følgende hhv. 7 i BEK. 1274

Læs mere

Hvilke krav er gældende, og hvilke kommer? Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 7/10-2015

Hvilke krav er gældende, og hvilke kommer? Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 7/10-2015 Hvilke krav er gældende, og hvilke kommer? Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 7/10-2015 Bygningsreglementet BR10 BR 10 Kapitel 8.6.4 Bygningsreglementet BR10 For varmepumper til væskebaserede centralvarmesystemer

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Der er krav om miljøvenligt design (ecodesign) af elmotorer. er krav om produktudformning, der tilgodeser eksempelvis

Læs mere

Legepladscertificeringen

Legepladscertificeringen Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Legepladscertificeringens formål og grundlag... 2 1.1. Formål.... 2 1.2. Organisation... 2 1.3. Certificeringsgrundlag og kontrolomfang... 2 1.4. Vilkår og ansvarsforhold...

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling Energiløsning UDGIVET JUNI 2010 - REVIDERET DECEMBER 2015 Konvertering til luft-vandvarmepumpe I et hus med en ældre olie- eller gaskedel beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Ansøgningsvejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 2.0 af 22. maj 2015

Ansøgningsvejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 2.0 af 22. maj 2015 Ansøgningsvejledning om byggevarer godkendt til Version 2.0 af 22. maj 2015 Indledning og læsevejledning Ansøgningsvejledningen beskriver, hvordan du ansøger om godkendelse af en byggevare, der er i kontakt

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Energiløsning. Luft-luftvarmepumpe

Energiløsning. Luft-luftvarmepumpe Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Luft-luftvarmepumpe I bygninger, der opvarmes med el - f.eks. sommerhuse eller parcelhuse bør det overvejes at installere en luftluftvarmepumpe.

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling til luft-vandvarmepumpe. Fordele

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling til luft-vandvarmepumpe. Fordele Energiløsning UDGIVET juni 2010 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til luft-vandvarmepumpe I et hus med en ældre olie- eller gaskedel beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller

Læs mere

2Besparelse og kundetilfredshed

2Besparelse og kundetilfredshed Invitation til miniseminarer København Vi gentager successen Århus S pot på 2Besparelse og kundetilfredshed Miniseminar om lysstyring og indregulering Energieffektiv belysning med behovsstyring De nye

Læs mere

Effektivitetskrav for varmepumper i BR15

Effektivitetskrav for varmepumper i BR15 Effektivitetskrav for varmepumper i BR15 Skærpelse af effektivitetskravene til varmepumper. I lyset af det senest udførte arbejde med ECO-design er der blevet fremsat et forslag om, at effektivitetskravene

Læs mere

Automatiske branddør lukningsanlæg

Automatiske branddør lukningsanlæg Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske branddør lukningsanlæg Systemgodkendelse og -kontrol ( Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)

Læs mere

Sådan samarbejder du med Fjernvarmens Serviceordning

Sådan samarbejder du med Fjernvarmens Serviceordning Til fjernvarmeværkerne i Danmark Sådan samarbejder du med Fjernvarmens Serviceordning Til fjernvarmeværkerne i Danmark tre modeller for samarbejde med os Siden 2005 har Fjernvarmens Serviceordning arbejdet

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik. 26.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik. 26. 1 Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik 26.September 2007 claus.s.poulsen@teknologisk.dk 2 Teknologisk Institut Privat, selvejende

Læs mere

Kort status for EU-ecodesign-krav for produkter i kølebranchen. Per Henrik Pedersen NVE 14. juni 2016

Kort status for EU-ecodesign-krav for produkter i kølebranchen. Per Henrik Pedersen NVE 14. juni 2016 Kort status for EU-ecodesign-krav for produkter i kølebranchen Per Henrik Pedersen NVE 14. juni 2016 Agenda 1. Indledning 2. Husholdningskøleskabe 3. Små AC-anlæg (< 12 kw) (+ luft-luft-varmepumper) 4.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Intelligente løsninger kræver indsigt og viden Få det nødvendige overblik over certifikater og uddannelser ift. lovpligtigt eftersyn på varmepumper. www.varme.danfoss.dk Et

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG Gyldig fra den 1. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 1.1. Håndbogens indhold og struktur...1 2. Formål

Læs mere

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Agenda Politiske rammer og varmepumper Ecodesign og energimærkning Effekter Barrierer mod og tiltag

Læs mere

MYNDIGHEDSKRAV VED GAS, VARMEPUMPER OG KØLEMIDDEL AF BRIAN NIELSEN BOSCH TERMOTEKNIK

MYNDIGHEDSKRAV VED GAS, VARMEPUMPER OG KØLEMIDDEL AF BRIAN NIELSEN BOSCH TERMOTEKNIK MYNDIGHEDSKRAV VED GAS, VARMEPUMPER OG KØLEMIDDEL AF BRIAN NIELSEN BOSCH TERMOTEKNIK Agenda 1. Hvad er en gasdrevet varmepumpe? 2. Kort status over udviklingen af gasdrevne varmepumper 3. Myndighedskrav

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Notat til Folketinget om ecodesignkrav til professionelt køleudstyr KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) No /.. of XXX der implementerer Europa-Parlamentet

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16, stk. 1 og 2,

Læs mere

Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset

Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset af: Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik Lidt historie Oliekrise i starten af 70 erne satte gang i udviklingen

Læs mere

Velkommen til branchemøder

Velkommen til branchemøder Velkommen til branchemøder Et fantastisk positivt samarbejde mellem Dansk Energi Brancheforening DS Håndværk & Industri Oliefyrsservicebranchens Registreringsudvalg Olie- & gasbrænder Service Sammenslutningen

Læs mere

Energimærkning af chillers - væskekølere

Energimærkning af chillers - væskekølere Energimærkning af chillers - væskekølere Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Energiseminar, Plastindustrien, 4. dec. 2009 Agenda 1. Hvad er en chiller? 2. Resultater fra PSO-projekt

Læs mere

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Ecodesign og -- Nye krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Vejledning

Læs mere

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25.

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25. Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til jordvarme I et hus med en ældre oliekedel eller lignende beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas

Læs mere

Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg. Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk

Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg. Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk Nettilslutning af elproducerende anlæg med fokus på mikroanlæg Energinet 19-06-2012 Danskerne

Læs mere

Initiativer vedrørende varmepumper

Initiativer vedrørende varmepumper Initiativer vedrørende varmepumper Den lille blå om Varmepumper Kolding 2.november 2011 v. Lene K. Nielsen Energistyrelsen De energipolitiske udfordringer Regeringen vil hurtigst muligt fremlægge et forslag

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler LRB Lydreducerende box FIB Posefilter TIL HRO VEC Ventilator LRB Lydreducerende box LRB Lydreducerende box VEC Ventilator Roterende

Læs mere

Guideline til branchen

Guideline til branchen Guideline til branchen Svenn Hansen Videncenter for klimavenlige kølemidler Temadag 29/8 2017 ved Teknologisk Institut i Tåstrup: Klimavenlige og energieffektive køle- og varmepumpeinstallationer Copyright

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper?

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut Version 3 - revideret marts 2009 VIGTIG NOTE: Teknologisk Institut påtager sig ikke ansvaret for

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

Aftale om energispareindsats ved etablering af varmepumpe

Aftale om energispareindsats ved etablering af varmepumpe >#41 Ravdex A/S Strandvangen 2 DK-5300 Kerteminde 4. november 2014 Aftale om energispareindsats ved etablering af varmepumpe De danske net- og distributionsselskaber inden for el, naturgas og olie har

Læs mere

Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt

Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt 1 Side 1/1 Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et solvarmeanlæg er det vigtigt, at kunden og

Læs mere

KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Varmudgifter er kedelige, men nødvendige i et land som Danmark. For at reducere dem, kræves den rette opvarmning som fungerer præcis til dit hjem. En

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1) Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16, stk. 1 og 2, 18,

Læs mere

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe Væghængt hybrid varmepumpe Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe geotherm Hybrid varmepumpesystem - den effektive partner til din Vaillant gaskedel Energibesparende

Læs mere

Vandinstallationer med dokumenterede komponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut

Vandinstallationer med dokumenterede komponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Vandinstallationer med dokumenterede komponenter Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Oversigt over indlæg Krav til drikkevandskvalitet Byggelovgivningen i Danmark Obligatorisk godkendelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) BEK nr 1432 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-523-00005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1683

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Olie Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig: sommerhus:

Læs mere

Varmepumper nye værdier. Dokumentation standardværdikatalog

Varmepumper nye værdier. Dokumentation standardværdikatalog Varmepumper nye værdier. Dokumentation katalog 01.01.2017 Ref.: VP 54 Varmepumper / Konvertering fra biomasse til varmepumpe der opfylder kravene i BR15 Standardhus for varmepumpeopvarmede huse ved konvertering

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Fraluft Frisk luft COW VEC HCR VEC varmeflade Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator Tilluft Afkast

Læs mere

Gulvbelægninger til vådrum

Gulvbelægninger til vådrum Gulvbelægninger til vådrum MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser 1 Forudsætninger... 3 MK-godkendelsesordningen... 3 Ansøgning om MK-godkendelse... 3 Prøvning... 4 Krav... 6 Mærkning... 6 Kontrol...

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug

Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug Center for Køle- og Varmepumpeteknologi, Teknologisk Institut har besluttet at gennemføre sammenlignende beregninger af energiforbruget for et parcelhus ved

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 Hvad er forskellen på den nye og den gamle aftale?... 3 Hvorfor

Læs mere

Vedtægt for VENT-ordningen September 2009

Vedtægt for VENT-ordningen September 2009 Vedtægt for VENT-ordningen September 2009 Vedtægt for VENT-ordningen september 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Område og formål... 3 1.1. Registreringsordningens område... 3 1.2. Formål... 3 2. Registreringsordningens

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 6 Adresse: Bystedparken 73 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-005922-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Konvertering til jordvarme

Konvertering til jordvarme Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET SEPTEMBER 2013 Konvertering til jordvarme I et hus med en ældre oliekedel eller lignende beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 30. juni 2015

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 30. juni 2015 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 30. juni 2015 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Tagelementers styrke. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 5.00/ udgave januar Telefax

Tagelementers styrke. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 5.00/ udgave januar Telefax MK 5.00/004 5. udgave januar 2014 Tagelementers styrke MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 72245900 Telefax 45 72245904 Forudsætninger...

Læs mere

Fremgangsmåden ved produktcertificering og mærkning i henhold til Oeko-Tex Standard 100

Fremgangsmåden ved produktcertificering og mærkning i henhold til Oeko-Tex Standard 100 Fremgangsmåden ved produktcertificering og mærkning i henhold til Oeko-Tex Standard 100 Ansøgning Ansøgning om tilladelse til mærkning af produkter med "TILTRO TIL TEKSTILER" - Testet for sundhedsskadelige

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator CCW Køleflade Frisk

Læs mere

Produktguide. Valg af varmepumpe. Varmepumper til vandbårne varmesystemer

Produktguide. Valg af varmepumpe. Varmepumper til vandbårne varmesystemer Produktguide Produktguide: Valg af varmepumpe OKTOBER 2011 Valg af varmepumpe Varmepumpers energieffektivitet afhænger ikke alene af produktets egenskaber, men også af det varmeanlæg den installeres i

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 2 x 95 mm mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 2 x 95 mm mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Strandvænget 6 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-000000-001 Energikonsulent: Bo Bramsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme Strategiplan

Hjallerup Fjernvarme Strategiplan Hjallerup Fjernvarme Strategiplan 2016-2017 Strategiplan for 2016 2017. Solvarmeanlæg, som forsyner både Hjallerup og Klokkerholm. Biomasseanlæg, som forsyner både Hjallerup og Klokkerholm. Opgradering

Læs mere

Energiforbrug i varmepumper og køleudstyr Danske regler, virkemidler og baggrunden for disse

Energiforbrug i varmepumper og køleudstyr Danske regler, virkemidler og baggrunden for disse Energiforbrug i varmepumper og køleudstyr Danske regler, virkemidler og baggrunden for disse Bjarke Hansen, Energistyrelsen Temadag Teknologisk Institut, 25. september 2014, Aarhus Disposition Virkemidler

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1)

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1) BEK nr 1104 af 20/09/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Transport- og Energiministeriet,/nEnergistyrelsen, j. nr. 030203/3006-0015

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

1. Resumé Kommissionen har fremlagt et forslag til forordning om energimærkning af ventilationsenheirektivet, som er et rammedirektiv, der har til

1. Resumé Kommissionen har fremlagt et forslag til forordning om energimærkning af ventilationsenheirektivet, som er et rammedirektiv, der har til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 103 Offentligt N OTAT TIL FOLKETINGE T E U ROPAUDVAL G 29. november 2013 J.nr. 2676/1955-0012 Ref. BJH D ELEGERET RE TSAKT Grund- og nærhedsnotat

Læs mere

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING Spar mange penge på din varmeregning med en -TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING SPAR PÅ VARMEUDGIFTERNE Med en luft-til-vand varmepumpe fra Nordisk Energirenovering har du mulighed for at reducere

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Vejledning til Tilbudsgiver Juli 2017 Side 0 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT (ESPD)...3 HVORNÅR SKAL MAN ANVENDE

Læs mere

Godkendelse af tilskudsberettigede anlæg, måling, dataindsamling og formidling

Godkendelse af tilskudsberettigede anlæg, måling, dataindsamling og formidling Godkendelse af tilskudsberettigede anlæg, måling, dataindsamling og formidling November 2013 Svend Vinther Pedersen, Teknologisk Institut Emil Jacobsen, Teknologisk Institut Titel: Godkendelse af tilskudsberettigede

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg Nye informationsregler for opvarmningsanlæg til reklame, markedsføring og salg af opvarmningsanlæg til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning det vil sige kedler, varmepumper, varmtvandsbeholdere med videre

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Sammenhæng mellem DS 432 og BR08 (BR10) Leon Buhl Industri & Teknologisk Institut Oversigt over indhold Kort oversigt over byggelovgivningen Hvordan anvendes bygningsreglement

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Elmontør

Elfagets Praktikvejledning Elmontør Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere