Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12"

Transkript

1 Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i grundfagene, findes i uddannelsesloven og de tilhørende bekendtgørelser, herunder fagbilag. Denne vejledning beskriver rammer for og anvisninger på, hvorledes de bindende bestemmelser kan opfyldes. Eksempler og forslag i vejledningen er tænkt som inspiration for underviseren og er således ikke udtømmende. For yderligere inspiration kan henvises til fagets Råd og vink og til som rummer mulighed for at downloade inspirationsmateriale og for at uploade eget materiale. På eudtube.dk s forside er desuden link til fagsiden for iværksætteri og innovation, der blandt andet indeholder faglig inspiration, fagbilag og kontaktoplysninger. Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i faget iværksætteri og innovation. 1

2 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 1 Fagets formål og relevans for EUD... 2 Mål og Progression og undervisningens indhold... 2 Niveau F Bedømmelse... 3 Niveau E Bedømmelse... 4 Niveau D Bedømmelse... 6 Prøve... 6 Niveau C Bedømmelse... 7 Prøve... 7 Fagets formål og relevans for EUD Det er fagets formål at give elever kompetencer, der inspirerer og giver redskaber til understøttelse af innovative evner hos eleven og en videre brug af disse evner til at kunne blive iværksætter og deltage i udviklingsprocesser både som den ansatte og som en kommende iværksætter. Mål og Progression og undervisningens indhold Generelt Der arbejdes generelt med iværksætter- og innovationsproblemstillinger, der viser de anvendelsesmuligheder,faget har i praksis, og giver eleven mulighed for at styrke sine iværksætterog innovationsfærdigheder. Niveau F Undervisningen bygger på mundtlig kommunikation og praktisk præsentation med anvendelse af den for fagområderne faglige terminologi. Der arbejdes med metoder og modeller til løsning af praktiske problemstillinger. 2

3 Der inddrages informationsteknologiske værktøjer i undervisningen til informationssøgning. a. Virksomhedens etablering Planlægning og start af nye virksomheder, herunder idegrundlag, strategimuligheder, finansieringsmuligheder,virksomhedens hovedfunktioner, virksomhedsformer og virksomhedsovertagelser. Samt kendskab til erhvervsjura i forbindelse med produktudvikling. b. Virksomhedens organisatoriske struktur Opdeling i funktioner og på personer. Klassiske og nyere organisations- og ledelsesprincipper gennemgås herunder betydningen af forskellige former for overskudsdeling. c. Erhvervsstruktur Erhvervene og deres indbyrdes afhængighed og de forskydninger, der finder sted som følge af fxden teknologiske udvikling med henblik på belysning af forholdet mellem mennesket og arbejdspladsen. d. Etablering af egen virksomhed Eleven præsenteres for en forretningsplan og udarbejder en plan for start af egen virksomhed. Forretningsplanen kan fx indeholde følgende elementer: 1) Beskrivelse af idégrundlag. 2) Beskrivelse af produkt eller serviceydelse herunder teknisk dokumentation. 3) Beskrivelse af markeds- og konkurrenceforhold. 4) Forslag til markedsføring af produktet. 5) Beskrivelse af produktion og drift evt. budgetter og priskalkulationer. e. Innovationsredskaber- og processer. Som en naturlig del af undervisningen benyttes der undervisningsmetoder, der understøtter elevens innovative kompetencer og evne til arbejde selvstændigt. Skolen fastsætter krav om dokumentation i skolens lokale undervisningsplan. Bedømmelse Niveau E Undervisningen bygger på mundtlig og skriftlig kommunikation og praktisk præsentation med anvendelse af den for fagområderne faglige terminologi. Der arbejdes med metoder og modeller til løsning af praktiske problemstillinger. Der inddrages informationsteknologiske værktøjer i undervisningen til informationssøgning, problemløsningog præsentation. 3

4 a. Organisationsstruktur Virksomhedens organisatoriske struktur omfatter opdeling i funktioner og personer. Klassiske og nyere organisations- og ledelsesprincipper gennemgås herunder virksomheds- og ejerformer samtmedarbejderindflydelse med henblik på industrielle virksomheder. b. Virksomhedens funktioner A Virksomhedens produktionsfunktion omfatter ledelse, produktionsformer, planlægning, økonomiog virksomhedens påvirkning af det ydre miljø. Desuden orienteres om virksomhedens indkøbsogsalgsfunktioner herunder om eksportmarkeder. c. Virksomhedens funktioner B Virksomhedens kvalitetskontrol og styring omfatter visuel og økonomisk kontrol af produktets vej gennem virksomheden. Kvalitetskontrollen af virksomhedens produktion gennemgås ved praktisk øvelser med udgangspunkt i den relevante branches anvendte kvalitetsskemaer.grundlæggende begreber omkring kvalitetsstyring gennemgås med udgangspunkt i branchens anvendtekvalitetssystemer. Anvendelse af Computer integreret manufactering gennemgås og vises i praksis. d. Erhvervsstrukturer Erhvervene og deres indbyrdes afhængighed og de forskydninger, der finder sted som følge af fx Den internationale erhvervsudvikling. Historiske eksempler inddrages med henblik på belysning i forholdet mellem mennesket og arbejdspladsen. Skolen fastsætter krav om dokumentation i skolens lokale undervisningsplan. Bedømmelse Niveau D a. Virksomhedens etablering Planlægning og start af nye virksomheder, herunder idegrundlag, strategi- og finansieringsmuligheder, virksomhedsformer og virksomhedsovertagelse. b. Virksomhedens organisatoriske struktur Opdeling i funktioner og på personer. Klassiske og nyere organisations- og ledelsesprincipper gennemgås, herunder betydningen af forskellige former for overskudsdeling. c. Virksomhedens funktioner Ledelse, salgs-, indkøbs-, produktions- og regnskabsfunktionen samt evt. udviklingsafdeling og 4

5 kvalitetskontrol. I alle funktioner indgår it-anvendelse som et bærende element. d. Virksomhedens salgsfunktion Registreringsarbejde i forbindelse med salg, herunder anvendelse af forretningsgange i forbindelse med ordre- og faktureringssystemer. e. Virksomhedens produktionsfunktion Forskellige produktionsformer, planlægning, kvalitetskontrol, produktudviklingens og teknologiens betydning for virksomhedens overlevelse herunder virksomhedens påvirkning af miljøet. f. Virksomhedens regnskabsfunktion Økonomisk planlægning og styring i form af budgetter, kalkuler, bogholderi og resultat-, likviditetsog finansiel styring. Kalkuler. Salgs-, produktions- og indkøbskalkulationer. g. Budgetter Resultat-, likviditets- og balancebudgetter. Bogholderi. Registrering af data fra virksomhedens funktioner, afslutning og opstilling af årsregnskabet. Styring af resultat, likviditet og finansiering sker på grundlag af budgetter og regnskaber. Administrativt programmel og værktøjsprogrammel skal anvendes i forbindelse med budgettering, Bogholderi og analyser. h. Erhvervsstruktur Erhvervene og deres indbyrdes afhængighed og de forskydninger, der finder sted som følge af fx Den teknologiske udvikling eller den internationale erhvervsudvikling.historiske eksempler inddrages med henblik på belysning af forholdet mellem mennesket og arbejdspladsen. i. Etablering af egen virksomhed. Eleven præsenteres for en forretningsplan og udarbejder en for start af egen virksomhed. Forretningsplanen kan f.eks. indeholde følgende elementer: 1) Beskrivelse af idegrundlag. 2) Beskrivelse af markeds- og konkurrenceforhold. 3) Forslag til markedsføring af produktet. 4) Beskrivelse af produktion og drift evt. budgetter og priskalkulationer. j. Innovationsredskaber og processer. Herunder sikring af dokumentation af innovative produkter, samt orientering om lovgivningen Vedrørende sikring af nyheder. Eleven præsenteres for redskaber og processer i et innovationsarbejde. Eleven udarbejder en plan for opstart af egen virksomhed på baggrund af en udleveret forretningsplan. 5

6 Bedømmelse Prøve Der afholdes mundtlig prøve. Eleven får et spørgsmål ved lodtrækning med materiale, der ikke er benyttet i undervisningen, eksempelvis artikler, uddrag af lærebogsstof, en case eller lignende. Den udarbejdede forretningsplan kan inddrages ved eksamination. Der gives 30 minutters forberedelsestid. Under eksaminationen må eleven støtte sig til notater udarbejdet under forberedelsen og spørgsmålet med bilag. Eksaminationen er ca. 30 minutter pr. elev inkl. Votering. Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præsentation. Niveau C a. Arbejdsmarkedsforhold Opbygningen af arbejdsmarkedets organisationer og deres formål. Der undervises i aftaleforhold, herunder hovedaftalen, overenskomstforhandlinger, aftaler vedrørendeløn og arbejdsforhold, samarbejdsaftaler tillidsmandsaftaler og aftaleforhold for elever, konfliktløsningunder det fagretlige system og aktuelle arbejdsmarkedspolitiske problemstillinger. b. Organisation Virksomhedens ide, mål, funktionsområder og kundegrupper. Gennemgang af forskellige organisationsprincipperherunder funktionsprincip, objektprincip, funktionelle, linie og stab, gruppeorganisation og ad hoc organisation. c. Teknisk administration Skriftlig dokumentation, herunder korrespondance, rapportering, ansøgning, annoncering, arkivering Og sagsbehandling. Teknisk dokumentation i forbindelse med lovgivning, manualer, brochurer og certificering. Herunder kendskab til lovgivningen vedrørende nyheder og sikring af innovative tiltag. Mundtlig fremstilling som sagsforelæggelse, diskussionsteknik og telefonbrug. d. Arbejdspsykologi Ledelsesformer, adfærd og roller i arbejdsgrupper. Motivation i arbejdet og motivation for virksomheder. e. Virksomhedsøkonomi Opstilling og læsning af årsregnskab, herunder resultatopgørelse og balance. Budgetlægning, herunder resultatbudget, likviditetsbudget og balancebudget. Omkostningslære, herunder direkte og indirekte omkostninger, idet eleven på et enkelt grundlag Udfører tillægskalkulation og bidragskalkulation. 6

7 f. Styring af virksomheden Metodestyringens formål og grundprincipper, herunder metodestudier, og arbejdsstudier og produktivitetsfremmendelønsystemer. Produktionssystemer, herunder forskellige produktionsformer og forskellige typer produktionsplanlægning. Endvidere skal eleven gennem løsning af praktiske planlægningsopgaver opnå kendskab til Gantt- netværksplanlægning. Logistikfunktionens formål og opgaver, herunder materialestyring og lagerholdsmotiver. Eleven udarbejder et antal opgaver stillet af skolen, der dækker fagets indhold. Bedømmelse Prøve Der afholdes en skriftlig prøve. Prøven varer 4 timer. Skolen udarbejder et antal opgaver, som tilsammen skal prøve eleven bredt i fagets mål. 7

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 1 Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen

Læs mere

Vejledning til grundfaget erhvervsøkonomi fagbilag 5

Vejledning til grundfaget erhvervsøkonomi fagbilag 5 Vejledning til grundfaget erhvervsøkonomi fagbilag 5 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning 1 2. Fagets formål og relevans for EUD 2 3. Undervisningens

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration Lokal undervisningsplan for UCH Hovedforløb Administration 1 sfortegnelse LOKAL UNDERVISNINGSPLAN... 3 FOR KONTORUDDANNELSEN MED SPECIALET ADMINISTRATION PÅ UCH... 3 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne

Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne BSc.merc. (HA) Entreprenørskab og Innovation Forår 2013 Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Samfundsvidenskabeligt

Læs mere

SCKK-AMU. Uddannelseskatalog

SCKK-AMU. Uddannelseskatalog SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Side 3 Kære læsere Velkommen til SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Dette katalog er udarbejdet med henblik på at oplyse om AMU uddannelser, der er målrettet medarbejdere

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent I. Grundlag for uddannelsen... 3 A. Idéen... 3 B. Lovgrundlag... 3 C. Administration... 3 D. Samarbejdsaftaler m.m.... 3 1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2012-2013 1 Forord Kort om uddannelsen samt jobmuligheder En toårig uddannelse inden for det tekniske område.

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Administration. Revision. Salg. Auto

Administration. Revision. Salg. Auto Specialefag for Kontor og Handelsuddannelsen Administration Økonomi Revision Salg Auto Undervisningssted Handelsskolen København Nord Multihuset Lundtoftevej 93 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: 8852 6300 www.knord.dk

Læs mere

Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016

Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016 Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 0.2 15.08.2014 1/39 Denne studieordning

Læs mere

Studieordningen for finansøkonom 2014

Studieordningen for finansøkonom 2014 Studieordningen for finansøkonom 2014 Erhvervsakademiuddannelse indenfor finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management version 1.0 01 09 2014 (27 08 2014 EAL) FÆLLESDEL Denne

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Projektet er obligatorisk og kan sammenlignes med dit adgangskort til at gå videre i uddannelsen.

Projektet er obligatorisk og kan sammenlignes med dit adgangskort til at gå videre i uddannelsen. Godt købmandskab Formål: I projekt 2 viser du, at du kan bruge din viden tværfagligt til at løse en virkelighedsnær opgave. Du får mulighed for at gå i dybden med emner inden for den branche, der interesserer

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere