Kursusplan halvår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusplan 2015 1. halvår"

Transkript

1 Forord Denne kursusplan beskriver Danmarks Lærerforenings uddannelses og kursustilbud til foreningens medlemmer og organisationsvalgte i 1. halvår Kursusplanen udsendes kun elektronisk til kredsene. Den findes desuden på hjemmesiden Politisk målsætning for kursusvirksomheden Hovedstyrelsen har vedtaget nedenstående politiske målsætning for foreningens kursus- og uddannelsesvirksomhed. Målsætningen gælder for perioden august 2013 juli DLF s kursus og uddannelsesvirksomhed skal i perioden specifikt medvirke til at styrke sammenhængskraften i organisationen. Det skal bl.a. ske ved, at der i foreningens kursustilbud sættes fokus på: Foreningens værdier især principprogrammet og professionsidealet Primært formål: At skabe øget sammenhæng ml. den lokale pædagogiske praksis og foreningens politiske målsætninger og principper De organisationsvalgtes muligheder for at udfylde deres roller i forbindelse med de store indholdsmæssige og strukturelle ændringer Primært formål: At sikre gode arbejdsvilkår og rammer for undervisningen på større og fysisk adskilte arbejdspladser, og at bidrage til handlemuligheder i relation til arbejdstidsaftalernes arbejdsmiljømæssige udfordringer Kvaliteten i alle foreningens led Primært formål: At sikre medlemmerne et højt serviceniveau, og at forbedre mulighederne for at fastholde og rekruttere medlemmer Det lokale samarbejde Primært formål: At foreningen og vores repræsentanter er attraktive lokale samarbejdsparter, og sikre, at der i alle sammenhænge lægges vægt på kvalitetssikring af undervisningen. I alle foreningens kursustilbud er der særligt fokus på deltagernes politiske, organisatoriske og personlige handlekompetence såvel på arbejdspladsniveau som i forhold til omgivelserne. Om kursusplanen I løbet af 1. halvår kan der blive udbudt yderligere, aktuelle tilbud. P.t. arbejder vi bl.a. på at udvikle et tilbud til kredsene om strategisk brug af sociale medier. Med denne kursusplan tager vi hul på en opgradering i forhold til de erfarne tillidsrepræsentanter. Målgruppen er kommunalt ansatte TR ere, som har en organisationsuddannelse, der er mere end 5 år gammel. Læs mere i beskrivelsen af kurset Nyt i Organisationsuddannelsen for erfarne TR ere. Praktiske oplysninger Tilmeldinger til kurserne foretages direkte i kursussystemet. Det sker via foreningens hjemmeside I beskrivelsen af hvert kursus er desuden indsat et link, som fører direkte til tilmeldingsflowet for det pågældende kursus. Tryk på referencenummeret nederst på siden. Læs evt. mere i afsnittet Praktiske oplysninger på side 11. Kredsenes opgaver Det er kredsenes og de forpligtende kredssamarbejders ret og pligt at prioritere tilmeldingerne til de kurser, hvor det fremgår, at der skal foretages en prioritering. Dette foregår også direkte i kursussystemet via Min Side. Bemærk venligst, at hvis kredsene/de forpligtende kredssamarbejder ikke har foretaget prioritering af de enkelte ansøgninger, kan ansøgerne som udgangspunkt ikke optages på kurset. Det er kredsene, som har ansvaret for at videreformidle relevante dele af planen til tillidsrepræsentanter og andre potentielle kursusdeltagere eller på anden vis oplyse dem om tilbuddene. Yvonne Monrad Afdelingen for kursus- og kompetenceudvikling 1

2 Indhold Forord 1 Indhold 2 Konflikthåndtering for kredsstyrelser 3 Hvor skal kredsens overligger placeres? 5 Ansøgningsskema til: Hvor skal kredsens overligger placeres 7 TR på flere matrikler hvordan håndterer jeg det? 8 Nyt i Organisationsuddannelsen for de erfarne TR ere 9 Mindre erfarne sagsbehandlere 10 Praktiske oplysninger 11 Skema for kredsenes kursusansvarlige 13 2

3 Konflikthåndtering for kredsstyrelser Kursets formål er dels at give deltagerne indsigt i egne konfliktmønstre med henblik på at styrke deres personlige kompetencer, dels at give deltagerne redskaber til at hjælpe TR og AMR i forhold til deres håndtering af konflikter på arbejdspladserne Kurset henvender sig til kredsstyrelsesmedlemmer. Det vil være en fordel, hvis der er 2-3 kredsstyrelsesmedlemmer fra hver kreds. Der optages maks. 30 deltagere på kurset. Kursusbeskrivelse Som kredsstyrelsesmedlemmer bliver I ofte inddraget i konflikter. Både egne, TR ernes og AMR ernes og i forhold til jeres samarbejdspartnere. En forudsætning for at kunne arbejde professionelt med konflikter er, at man har et ordentligt kendskab til egne konfliktmønstre. På kurset arbejder vi derfor med udgangspunkt i jeres egne konfliktmønstre, nedtrapning af konflikter, konfliktteorier og kendskab til kommunikation. Med dette udgangspunkt vil vi perspektivere, hvordan kredsen kan understøtte TR og AMR i deres arbejde med de lokale konflikter. For at skabe sammenhæng mellem teori og praksis vil I blive præsenteret for forskellige konfliktteorier. Der vil endvidere være fokus på konkrete kommunikationsværktøjer. I skal være indstillet på at være aktivt deltagende på kurset og være villige til at kigge på egne erfaringer med konflikter. Der arbejdes på kurset med at skabe en tryg ramme, som giver lyst og mod til at bruge egne cases. Det er derfor en forudsætning, at deltagerne medbringer cases/problemstillinger fra eget kredsstyrelsesarbejde eller evt. egen arbejdsplads i relation til konfliktfyldte situationer. Der er naturligvis fortrolighed omkring de cases, der arbejdes med. Kurset afvikles over 2 gange 2 dage, da det er hensigten, at I i den mellemliggende periode arbejder med og afprøver nogle af de værktøjer og metoder, der præsenteres på kursets første modul. 3

4 Underviser Konsulent fra sekretariatet i samarbejde med ekstern konsulent. Varighed og tilmelding Første del af kurset begynder på 1.-dagen kl og slutter på 2.-dagen kl Anden del af kurset begynder på.1.-dagen kl og slutter på 2.-dagen kl Prioriteringen foretages af det forpligtende kredssamarbejde om kursusvirksomhed (kursusforum). Ref.nr. Dato Kursussted Tilmeldingsfrist KST-KON marts 2015 Sinatur Hotel Storebælt 1. december 2014 Opfølgning april 2015 Sinatur Hotel Storebælt 1. december 2014 KST-KON april 2015 Sinatur Hotel Sixtus 1. december 2014 Opfølgning maj 2015 Sinatur Hotel Storebælt 1. december

5 Hvor skal kredsens overligger placeres? Hvad er kredsens kerneydelse? Hvilke afgørende skridt vil I tage? Hvad skal gøre det muligt, at? Et udviklingsforløb for kredse, som ønsker at udvikle og gennemarbejde sine strategier for fremtidens kredsarbejde og kommende politiske udfordringer. Forløbet retter sig primært mod kredsstyrelsen. Deltagersammensætningen aftales konkret i forhold til det enkelte forløb. Inklusion Kredsens samarbejde Reform Bæredygtighed Lov 409 Politikskabende Sammenhængskraft Fremtidens skole Kredsvision Struktur ændringer Kredsens daglige virke Beskrivelse af udviklingsforløbet Der tilbydes et skræddersyet udviklingsforløb for jeres kreds. Forløbet målretter sig mod det, der er vigtigst for jer her og nu. Formålet er, at I får udviklet og arbejdet med en sammenhængende politisk dagsorden, som hele kredsen efterfølgende kan tage sit udgangspunkt i. Hvad vil I? Hvad kan I? Hvad gør I? Hvad opnåede I? Jeres valgte indsatsområde kan være akut opstået eller en del af jeres visionsarbejde. Det vigtigste er, at I har et ønske om at give netop denne indsats et ekstra skub. 5

6 Udviklingsforløbet kan bestå af forskellige faser, som over en periode skal udmunde i konkrete tiltag og resultater. Vi vil undervejs komme til at afdække: hvordan styrker I kredsens igangværende og kommende indsatsområder? hvor skal I lægge jeres kræfter i den kommende periode? hvem er jeres vigtigste interessenter, og hvilke budskaber skal påvirke dem? I vil få en række værktøjer, som I vil kunne bruge fremadrettet i forhold til jeres arbejde som kredsstyrelse. Foreningen indgår i planlægningen og gennemførelsen af udviklingsforløbet og dækker egne udgifter i den forbindelse. Kredsen dækker selv de omkostninger, der i øvrigt er forbundet med gennemførelsen af udviklingsforløbet. Forløbet består typisk af: 1. Ansøgningsfase, hvor kredsen motiverer sin ansøgning 2. Hvis ansøgningen imødekommes, udsendes spørgeskema til deltagerne i forløbet 3. På baggrund af svarene i spørgeskemaet foretages yderligere afdækning med henblik på at definere succeskriterier og formulere mål for den ønskede effekt 4. Udviklingsaktiviteterne gennemføres 5. Der foretages evaluering og opfølgning 6. Eventuelle flere aktiviteter iværksættes. Underviser Konsulenter fra sekretariatet. Varighed og tilmelding Tilmelding foretages af kredsen. Tilmelding sker ved udfyldelse af vedlagte ansøgningsskema, som sendes til Anette Ellesø på - angiv ref.nr. KST-OVER-0015 i emnefeltet. Tilmeldingsfristen er den 15. november

7 Ansøgningsskema til: Hvor skal kredsens overligger placeres Beskriv og begrund det aktuelle udviklingsprojekt På hvilken måde har kredsstyrelsen været involveret/diskuteret behovet inden ansøgningen? Uddyb det tema, der skal lægges størst vægt på under forløbet Eksempelvis værdier og visionsarbejde bæredygtighed politikskabende kredsens samarbejde udvikling af fagpolitisk strategi kommunikations strategi inklusion kredsens mål og organisering andet. Når forløbet afsluttes, hvilke resultater/effekt skal det have haft Umiddelbart efter? Efter 1 år? Er der andet, vi bør vide? Fakta oplysninger om kredsen Kredsstyrelsen Hvor mange og hvem? Anciennitet? TR-styrelse eller valgt styrelse? Hvordan er I struktureret? Forventede fremtidige ændringer? Hvor mange ansatte (administrative og konsulenter) råder kredsstyrelsen over? Hvordan/af hvem varetages sagsbehandlingen? Kredsen Hvor mange kommuner dækker kredsen? Hvor mange TR ere er der i kredsen? Hvor mange medlemmer? Hvad er kontingentet? Er der andet faktuelt, vi bør vide? 7

8 TR på flere matrikler hvordan håndterer jeg det? At være tillidsrepræsentant på en arbejdsplads, der dækker flere matrikler, stiller særlige krav til udfyldelsen af TR-rollen. På dette kursus vil vi sammen udforske og analysere disse krav. Og du vil også få konkrete ideer til håndtering af den særlige rolle med dig hjem Kurset henvender sig til tillidsrepræsentanter på arbejdspladser, der fysisk er fordelt på flere matrikler. Deltagerne skal have gennemført organisationsuddannelsen. Er I flere tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen, er det den TR, der har den formelle forhandlingskompetence i forhold til ledelsen, der kan deltage. Der optages maks. 30 deltagere på kurset. Kursusbeskrivelse Vi begynder med at undersøge jeres opfattelse af det centrale i netop jeres opgave som TR og de særlige udfordringer i den. Dernæst kigger vi nærmere på, hvordan man kan se på og forstå sin egen organisation og de muligheder, den giver for at løse TR-opgaven. Sidst tager vi fat på, hvordan opgaverne mere konkret kan løses, og hvilke værktøjer og metoder der egner sig bedst. Nogle af de spørgsmål, vi bl.a. vil fokusere på, er: Hvem bestemmer hvor? Hvor ligger den formelle og uformelle ledelsesret? Hvordan får jeg som TR indflydelse på de vigtige beslutninger i forhold til medlemmernes dagligdag? Hvordan bevarer jeg kontakt til og kendskab til medlemmerne på de matrikler, jeg ikke selv arbejder på? Underviser Konsulenter fra UCC og sekretariatet. Varighed og tilmelding Kurset begynder på 1.-dagen kl og slutter på 2.-dagen kl Prioriteringen foretages af det forpligtende kredssamarbejde om kursusvirksomhed (kursusforum). Ref.nr. Dato Kursussted Tilmeldingsfrist TR-MATRIK april 2015 Sinatur Hotel Gl. Avernæs 1. december 2014 TR-MATRIK maj 2015 Sinatur Hotel Skarrildshus 1. december

9 Nyt i Organisationsuddannelsen for de erfarne TR ere Bliv opgraderet med nye elementer og værktøjer fra den reviderede Organisationsuddannelse Kurset henvender sig til tillidsrepræsentanter i den kommunale folkeskole, hvis Organisationsuddannelse er mere end 5 år gammel. Kursusbeskrivelse Kurset vil beskæftige sig med nogle af de nye elementer, der vil være en del af den reviderede organisationsuddannelse fra august Det drejer sig bl.a. om hvordan kan din årsplan som TR se ud? hvilket netværk har du som TR, og hvordan får du afstemt forventningerne? hvordan håndterer du at være i konflikter, og anvender konfliktnedtrappende adfærd? hvordan bruger du Faglig Klub og tilrettelægger gode møder? Undervisningen vil veksle mellem oplæg, gruppedrøftelser og selvstændigt arbejde. Der må forventes lidt forberedelse, ligesom der også vil være nye ting, der skal hjem og implementeres på arbejdspladsen. Underviser Konsulenter fra sekretariatet. Varighed og tilmelding Kurset tilbydes til hvert forpligtende kredssamarbejde. Der afvikles op til 6 i foråret 2015 og de resterende i efteråret Kurset afvikles som et eksternat over 2 dage i forlængelse af hinanden. Begge dag fra kl Der kan være op til 30 deltagere pr. hold. Endelig placering med tid, sted og deltagerkreds aftales konkret med det enkelte forpligtende kredssamarbejde. Det forpligtende kredssamarbejde står for kursuslokale og forplejning. Foreningen dækker udgifterne til konsulenternes deltagelse. Det forpligtende kredssamarbejde tilmelder ved at sende en til Lotte Nielsen på skriv ref.nr. TR-ERFA-ORG-0015 i emnefeltet. Skriv også navnet på den kontaktperson, vi kan aftale den nærmere planlægning med. Tilmeldingsfristen er den 15. november

10 Mindre erfarne sagsbehandlere Få en grundlæggende indføring i principperne for god sagsbehandling og arbejdsgangen på et kredskontor, herunder viden om ansættelsesretlige spørgsmål, pensionsforhold og informationssøgning Hvis du er ny sagsbehandler i en kreds uanset om du ansat eller valgt - så er det her kurset for dig! Kursusbeskrivelse Kurset afvikles som en vekselvirkning mellem oplæg om en række sagsområder, øvelser og cases i relation til det daglige arbejde med grundlæggende sagsbehandling, pensionsforhold og rådgivning af medlemmerne. Desuden vil der blive arbejdet med etiske regler for god sagsbehandling og samspillet mellem politisk virksomhed og arbejdet som sagsbehandler. Dette kursus har til formål at gennem praktiske øvelser at øge din viden om, hvor og hvordan du finder de relevante oplysninger i forhold til sagsbehandlingen øge din viden om og give dig handlemuligheder på en række sagsområder i tilknytning til medlemshenvendelser kvalificere din sagsbehandling og give dig en øget indsigt i den lovgivning og de overenskomstmæssige aftaler mv., som ligger bag medlemmernes arbejde øge din forståelse for arbejdet som sagsbehandler i en politisk organisation. Gennemgående vil der blive arbejdet med metoder til regelsøgning, primært via Internettet og ved relevant litteratur. Underviser Konsulenter fra sekretariatet i samarbejde med eksterne konsulenter. Praktiske oplysninger Deltagerne skal selv medbringe bærbar pc. Der optages maks. 30 deltagere på kurset. Varighed og tilmelding Kurset begynder på 1.-dagen kl og slutter på 3.-dagen kl Prioriteringen foretages af kredsen. Ref.nr. Dato Kursussted Tilmeldingsfrist SAG januar 2015 Sinatur Hotel Storebælt 15. november

11 Praktiske oplysninger Tilmelding På Danmarks Lærerforenings hjemmeside kan du se, hvilke kurser der tilbydes. For at tilmelde dig et kursus, skal du tidligere have været logget på Min Side (medlem.dlf.org). Hvis det er første gang, du skal ind på Min Side, skal du logge på med dit medlemsnummer eller cpr.nr. i feltet, med samme navn. Herefter adgangskoden, der består af hele cpr.nr. (uden bindestreg). Adgangskoden kan ændres senere under Personlige oplysninger på Min Side. Hvis du tidligere har været logget på Min Side, kan du tilmelde dig direkte via ref.nr. i kursusplanen eller via kursuslisten. På kursuslisten findes de kurser, vi tilbyder. Ved tilmelding klikker du på ikonet og følger tilmeldingsflowet. Når du klikker på Mere Info, kan du læse mere om kurset. Tilmeldingsfrist Tilmeldingsfristerne står under det enkelte kursus. Det er vigtigt, at fristen overholdes. Overskrides tidsfristen, kan du ikke regne med at blive optaget. Tilmeldingsstatus Hvis du ønsker at følge med i behandlingen af din ansøgning, kan du via Min Side => Mine kurser se, om du er blevet optaget, fået afslag eller er på venteliste. Hvis din ansøgning vises som Modtaget, er din ansøgning endnu ikke behandlet. Vi behandler ikke ansøgninger, før tilmeldingsfristen er udløbet. Du skal regne med, at der kan gå op til 3 uger, før du kan se din tilmeldingsstatus inde på Min Side. Kursusdeltagelse Hvis du optages på kurset, forventes det, at du deltager på hele kurset. Afbud Eventuelle afbud til kurser skal meddeles afdelingen for kursus- og kompetenceudvikling hurtigst muligt. Enten via eller via Min Side. Afbudsgebyr Hvis du melder afbud til kurser senere end 4 uger før kursusstart, opkræves der et afbudsgebyr på 500 kr. pr. person. Hvis du udebliver fra kurset uden at have meldt afbud, medfører det et gebyr på kr., svarende til den aktuelle gennemsnitlige pris for et kursusdøgn. For 1-dagskurser udgør gebyret 700 kr. Kursuscentre På det enkelte kursus står der, hvilket kursuscenter kurset afholdes på. Hvor ikke andet er anført, betaler Danmarks Lærerforening opholdet på kursuscentret. Foreningens kursuscentre forsøger at tage så store individuelle hensyn til den enkelte deltager som muligt. Dette indebærer, at ønsker om vegetarkost, diætmad eller allergiværelse mv. forsøges imødekommet. Den enkelte deltager bedes selv rette henvendelse til kursuscentret forud for kurset. Det er ikke tilladt at nyde medbragte drikkevarer på kursuscentrene. 11

12 Optagelse Du skal være opmærksom på, at alle oplysninger vedr. kurser - herunder bekræftelse på din optagelse - kun sendes via . Vi bruger kun den adresse, du har registreret på Min Side. Du kan på Min Side ( tjekke og registrere din . I god tid før afholdelse af kurset sendes program, deltagerliste samt øvrige praktiske oplysninger til alle, der er optaget. Hvis foreningen af pladshensyn ikke kan imødekomme din tilmelding, sendes afslag på tilmeldingen via . Hvis der til et givet kursus er et meget begrænset antal tilmeldte deltagere, vil aflysning kunne finde sted. Hvis et kursus aflyses, gives der besked til den enkelte tilmeldte. Tjenestefrihed I forbindelse med bekræftelse på optagelse fremsendes tjenestefrihedsansøgning, hvis det er nødvendigt. Transport Danmarks Lærerforening dækker dine rejseudgifter efter gældende regler. Du får en folder med information om vilkårene for transport, når du får øvrige materialer til kurserne. Spørgsmål Spørgsmål i forbindelse med kurserne besvares af afdelingen for kursus- og kompetenceudvikling på tlf , mandag torsdag kl , fredag kl Ændringer Foreningen forbeholder sig ret til at foretage ændringer i forhold til de enkelte kurser. Kursusplanen på nettet Kursusplanen udsendes kun elektronisk. Alle medlemmer kan læse den på foreningens hjemmeside, samt på Min Side. Den ligger desuden i DLinFo. 12

13 Skema for kredsenes kursusansvarlige Prioriteringsperiode for kredse og de forpligtende kredssamarbejder (FKS) - prioriteringsliste af kurserne for 1. halvår 2015 Ref.nr. Kursusdato Kredsprioritering FKS prioritering KST-OVER-0015 Aftales konkret Skal ikke prioriteres Skal ikke prioriteres TR-ERFA-ORG-0015 Aftales konkret Skal ikke prioriteres Skal ikke prioriteres SAG januar november 2014 Skal ikke prioriteres KST-KON marts december december 2014 KST-KON april december december 2014 TR-MATRIK april december december 2014 TR-MATRIK maj december december

Kursusplan 2016 1. halvår

Kursusplan 2016 1. halvår Forord Denne kursusplan beskriver Danmarks Lærerforenings uddannelses- og kursustilbud til foreningens medlemmer og organisationsvalgte i 1. halvår 2016. Kursusplanen udsendes kun elektronisk til kredsene.

Læs mere

Kursusplan 2014 2. halvår

Kursusplan 2014 2. halvår Forord Denne kursusplan beskriver Danmarks Lærerforenings uddannelses og kursustilbud til foreningens medlemmer og organisationsvalgte i 2. halvår 2014. Kursusplanen udsendes kun elektronisk til kredsene.

Læs mere

Kursusplan 2016 2. halvår

Kursusplan 2016 2. halvår Forord Denne kursusplan beskriver Danmarks Lærerforenings uddannelses- og kursustilbud til foreningens medlemmer og tillidsvalgte i 2. halvår 2016. Kursusplanen findes på hjemmesiden www.dlf.org. Om kursusplanen

Læs mere

Organisationsuddannelse 2017

Organisationsuddannelse 2017 Forord "Organisationsuddannelse 2017" beskriver den uddannelse, som Danmarks Lærerforening tilbyder alle nye tillidsvalgte. Det overordnede formål med organisationsuddannelsen er at gøre dig til en stærk

Læs mere

Organisationsuddannelse 2015

Organisationsuddannelse 2015 Forord "Organisationsuddannelse 2015" beskriver den uddannelse, som Danmarks Lærerforening tilbyder alle nye tillidsvalgte. Det overordnede formål med organisationsuddannelsen er at gøre dig til en stærk

Læs mere

Kursusplan halvår

Kursusplan halvår Forord Denne kursusplan beskriver Danmarks Lærerforenings uddannelses- og kursustilbud til foreningens medlemmer og tillidsvalgte i 2. halvår 2017. Kursusplanen findes på hjemmesiden www.dlf.org. Om kursusplanen

Læs mere

Organisationsuddannelse 2014

Organisationsuddannelse 2014 Forord "Organisationsuddannelse 2014" beskriver den uddannelse, som Danmarks Lærerforening tilbyder alle nye organisationsvalgte. Det overordnede formål med organisationsuddannelsen er at styrke dig i

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Basisuddannelse 2016 for tillidsrepræsentanter

Kursuskatalog 2016. Basisuddannelse 2016 for tillidsrepræsentanter Kursuskatalog 2016 TR Basisuddannelse 2016 for tillidsrepræsentanter Ny tillidsrepræsentant nye udfordringer Som nyvalgt tillidsrepræsentant står du over for mange nye udfordringer på arbejdspladsen. Fra

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Kursuskalender. Årshjul

Kursuskalender. Årshjul Kursuskalender 2016-2017 Kursuskalenderen tilbyder foreninger og frivillige kurser/temamøder som kan gøre det lettere at være frivillig leder. Kurserne er sat ind i nedenstående årshjul. 9. Temamøde: pressemeddelelse

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner

Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner l Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner Træner du hjernen? - Inspirationsaftener og kurser for foreningsfolk! 1 5 spændende inspirationsaftener på tværs af kommunegrænsen

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE BOUNCE 2017 fælles om robuste forandringer arbejdsmiljøkøbenhavn Indhold BOUNCE 2017 fælles om robuste forandringer 3 Arbejdsmiljøkampagnens

Læs mere

Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter

Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter Socialpædagogernes hovedbestyrelse har vedtaget fem såkaldte servicedeklarationer for TR-området. Servicedeklarationerne beskriver de ydelser, du som

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan.

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan. Dansk Journalistforbund 11.05. 2015 Kursusplan 2015/2016 For løb VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN OPFØLGNING 1 Hotel Radisson, H.C. Andersen, Odense Severin Kursuscenter, Middelfart

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

Alle papirer, der uddeles under kongressen, vil samtidigt være tilgængelige via foreningens hjemmeside.

Alle papirer, der uddeles under kongressen, vil samtidigt være tilgængelige via foreningens hjemmeside. 23. maj 2014 Praktiske oplysninger til kongressens delegerede Mødeplan Kongressen holdes efter følgende mødeplan: Tirsdag den 2. september 2014 10.30 12.00 Kongres 12.00 14.00 Frokostpause 14.00 18.00

Læs mere

Checklister. Version 1: 30/8-2017

Checklister. Version 1: 30/8-2017 Checklister Når du skal i gang med at forberede dit kursus, er der en række helt praktiske ting som du skal have styr på. Du er dog ikke alene. Alle kursusledere har en kursuskoordinator i PLO-E som tager

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb Børne- og Socialministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb Task Forcen tilbyder rådgivning

Læs mere

Kursustilbud Efterår Sygefravær & Trivsel

Kursustilbud Efterår Sygefravær & Trivsel Kursustilbud Efterår 2014 Sygefravær & Trivsel Sproget, som skabes af fælles kultur og trivsel Målgruppe: Formål: Indhold: Undervisere Afdelings-, funktionsledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Læs mere

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 Midt i mulighederne FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORMÅL OG FORVENTET UDBYTTE Lederakademiet skal bidrage til at fastholde eller rekruttere nye ledere

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb Ansøgningsfrist d.

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater & Relationer.

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater & Relationer. Det kræver viden at udvikle sin virksomhed! Ta en lederuddannelse, som er tilpasset dig og din virksomhed, og som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges til at øge arbejdsglæden og resultaterne i din

Læs mere

Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter

Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter 1 Kære (fælles-)tillids- og arbejdsmiljørepræsentant Som tillidsvalgt udgør du sammen med andre tillidsvalgte en vigtig og

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014 FORENINGSLEDER- AKADEMI Oktober 2013 marts 2014 FORORD Udfordringerne for det frivillige foreningsliv, dets ledere og trænere er mange. Der stilles mange forventninger og krav bl.a. til at kunne organisere,

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2017-2018 1 Konsulent Metoder og værktøjer til udvikling Hvis du deltager i denne uddannelse får du psykologisk viden og indsigt på

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

aktiviteter forår 2016 Fyn

aktiviteter forår 2016 Fyn aktiviteter forår 2016 Fyn Velkommen til et nyt spændende forår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF tilbyder i Kreds

Læs mere

Velkommen til HK Extranet... 2 Adgang til HK Extranet... 2 Brugeroprettelse... 2 Log ind på siden... 3 Glemt kode... 3 Ændring af navn, ,

Velkommen til HK Extranet... 2 Adgang til HK Extranet... 2 Brugeroprettelse... 2 Log ind på siden... 3 Glemt kode... 3 Ændring af navn,  , Velkommen til HK Extranet... 2 Adgang til HK Extranet... 2 Brugeroprettelse... 2 Log ind på siden... 3 Glemt kode... 3 Ændring af navn, e-mail, brugernavn eller kode... 3 Opret aktivitet... 4 Grundlæggende

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER

KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER En del af en leders praksis er at tage de vanskelige medarbejdersamtaler. Det er den type af samtaler, der omhandler emner eller situationer, som på en eller anden måde påvirker

Læs mere

Konflikthåndtering og samarbejde 2015

Konflikthåndtering og samarbejde 2015 Ergoterapeutforeningen Konflikthåndtering og samarbejde 2015 Konflikter hører med til livet og er en del af hverdagen. TR og møder dilemmaer og konfliktfyldte situationer på arbejdspladsen. Tag på kursus

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

TBL / 14.08.2012 v.0.3. Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4. Side 2 af 8

TBL / 14.08.2012 v.0.3. Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4. Side 2 af 8 HåndOffice Kurser Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4 Side 2 af 8 Kurser Klik på Kursus.Kursus-Forening åbner søgningen på kurser. Udfyld kriterier og/eller klik på Start søgning. Dette åbner liste på kurser

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at:

Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at: Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at: - rette i stamdata og tilføje medarbejdere til institutionens/dagplejegruppens side - tilmelde medarbejdere til kurser

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Anfør eget navn: Hvordan oplever du din leders strategiske ledelseskompetencer? I hvilken grad oplever du, at. din leder videreformidler

Anfør eget navn: Hvordan oplever du din leders strategiske ledelseskompetencer? I hvilken grad oplever du, at. din leder videreformidler Anfør eget navn: Hvordan oplever du din leders strategiske ledelseskompetencer? I høj grad din leder videreformidler politiske beslutninger? din leder bakker op om de politiske beslutninger? din leder

Læs mere

Oversigt. August Torsdag d. 29. august Sparringmøde til Vindue for en forening

Oversigt. August Torsdag d. 29. august Sparringmøde til Vindue for en forening Oversigt August Torsdag d. 29. august Sparringmøde til Vindue for en forening September Uge 39 Vindue for en forening Fredag d. 27. september Frivillig Fredag Oktober Torsdag den 3. oktober Infomøde om

Læs mere

Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling

Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling Uddannelsesforbundets temakursus, Svendborg d. 23.04.15 Jens Henning Ravnsmed, jhr@kompetenceudvikling.dk Katja Munkholm Nielsen, kamni@kompetenceudvikling.dk

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet

Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Velkommen på holdet!

Velkommen på holdet! F O A f a g o g a r b e j d e Velkommen på holdet! - En pjece til dig, der skal starte på FOAs grunduddannelse for tillidsrepræsentanter Læs om: At være tillidsrepræsentant TR-løftet Dine typiske opgaver

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kurser for efteråret 2013 Kære frivillige Velkommen til PTU s kursuskatalog for efteråret 2013. Vi tilbyder igen en række spændende kurser for alle vores dygtige

Læs mere

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE COK præsenterer i efteråret 2015 for første gang et fire-dages kursusforløb i kommunal økonomi og decentral økonomistyring for decentrale ledere ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

Læs mere

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE COK præsenterer i foråret 2016 et fire-dages kursusforløb i kommunal økonomi og decentral økonomistyring for decentrale ledere ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE FORÅR 2016 2 ØKONOMI

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD SLAGELSE KOMMUNE Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i klubber og foreninger i Slagelse Kommune. SLAGELSE

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb Ansøgningsfrist d. 14. december 2016

Læs mere

3-dages kursus KONFLIKTHÅNDTERING

3-dages kursus KONFLIKTHÅNDTERING Ilulissat, september 2017 3-dages kursus KONFLIKTHÅNDTERING PI/SPS har fået bevilliget AMA midler (Det er PI/SPS opgave at bestille billet og hotelovernatning for kursister, som ifølge AMA midler er berettiget

Læs mere

VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat. Vi vil vinde valget!

VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat. Vi vil vinde valget! VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat Vi vil vinde valget! Derfor tilbyder vi kandidater, kampagneledere og valgkampsaktive at deltage i et ambitiøst uddannelsesprogram, der skal sikre Socialdemokraterne

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2017 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Tilmeldingsfristen for kurser afviklet før 15. sept. er 28. juni, for kursusdatoer

Læs mere

KURSUSTILBUD - FOR MEDLEMMER AF AFDELINGSBESTYRELSEN EFTERÅR 2017

KURSUSTILBUD - FOR MEDLEMMER AF AFDELINGSBESTYRELSEN EFTERÅR 2017 KURSUSTILBUD - FOR MEDLEMMER AF AFDELINGSBESTYRELSEN EFTERÅR 2017 INDHOLD Efterårets tilbud 2017...3 Ny i afdelingsbestyrelsen...4 Fra konflikt til dialog - del 1 Adfærd i konfliktsituationer...5 Jura

Læs mere

FORÅR Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter

FORÅR Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter KURSER 2010 FORÅR Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter Kære tillidsvalgte Vi er glade for at kunne præsentere en ny række af kurser, som hver

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Udviklingskurser. - for frivillige i fritids- og foreningslivet. Sæson 2014-2015

Udviklingskurser. - for frivillige i fritids- og foreningslivet. Sæson 2014-2015 Udviklingskurser - for frivillige i fritids- og foreningslivet Sæson 2014-2015 Praktisk om udviklingskurserne I samarbejde med DGI Nordsjælland tilbyder Rudersdal Kommune udviklingskurser. Fokus for disse

Læs mere