Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production"

Transkript

1 Minipuljen: BILAG 14 Skema til Statusrapport (Version gældende fra 2006) Udfyldes af Projektrådgivningen J.nr.: Modtaget : Statusrapport Ansøgende organisation: Indsatsens titel: Land: Denmark Lesotho Network Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production Lesotho Rapportperiode: Forsinket Delvis forsinket Som forventet Delvis foran Foran Status på opfyldelse af forventede målsætninger til og med denne rapportperiode: X Indeholder rapport oplysninger der kræver hurtigt svar fra Ja Nej x Projektrådgivningen? Se pkt: Dato Ansvarlig person (Underskrift) Ranum Karen Steffensen 1

2 1. Aktiviteter og tilsyn: - Beskriv i punktform de aktiviteter, der er gennemført i rapport perioden. - Er der aktiviteter, der var planlagt, men ikke gennemført? Hvis ja, angiv en kort begrundelse. - Hvilke tilsynsaktiviteter (monitorering) har den danske organisation gennemført og hvad var de væsentligste observationer. RSDA har gennemført følgende aktiviteter i rapportperioden: RSDA farmere har bygget de resterende 35 vandtanke. 212 husholdninger er i 1. kvartal besøgt af RSDA for at se hvor mange af dem der dyrker grønsager i henhold til undervisningen de har modtaget I 1. kvartal er der holdt 3 møder med farmer gruppeledere. Mødernes indhold var at skabe tillid mellem deltagerne og etablere en base for undervisning i fortalervirksomhed og ledelse I 2. kvartal er der holdt 6 møder med farmergruppeledere (3 i Phamong og 3 i Mafeteng). Møderne blev brugt til udveksling af information om produktionen af grønsager, og diskussion af erfaringer med bogholderi og gennemsigtighed i bogholderi. I oktober afholdtes et fællesmøde for 35 farmergruppeledere (11 fra Phamong og 24 fra Mafeteng) Mødet blev brugt til at reflektere og fortælle hvad de havde lært af projektet: Deltagere, især kvinder udtalte at de havde fået større selvtillid ved at deltage i møder og træning. De taler nu i offentlige forsamlinger uden frygt. Gennem interaktion har de lært at engagere hinanden og respektere hinandens meninger. Gennem bygningen af vandtanke havde de lært at byggeriet går bedst hvis gruppens medlemmer er fælles om arbejde og ressourcer. Aktiviteter planlagt men ikke gennemført Undervisning af farmergruppeledere i lobby og fortalervirksomhed er ikke gennemført. Denmark Lesotho Network (DLN)s tilsyn med projektet i 2006 To bestyrelsesmedlemmer Anders Hedegaard og Karen Steffensen har tilset projektet i perioden november. På 4 dage besøgte og interviewede vi 30 farmere i Mafeteng distrikt. I alt så vi 35 tanke bygget af projektet. De så velfungerende ud med undtagelse af en enkelt, som endnu ikke havde tagrender til at lede vandet fra tag til tank. Alle farmere havde haver med grønsager til brug i egen husholdning og mange havde grøntsager til salg. Husholdningerne bestod af mange børn, deriblandt forældreløse, få bedsteforældre og få voksne i den arbejdsdygtige alder, de fleste enlige kvinder. Vandtankene gør en stor forskel for familierne. Regnvandet bliver brugt til meget andet end havevanding: Husholdning, vask, bad og husdyr. Vandtanken sparer tid. Det havde krævet en stor indsats eller mange penge til transport for den enkelte farmer at samle materialer til tanken. De farmergrupper, som havde samarbejdet om transport af materialer havde haft størst succes. De have fået flest vandtanke til gruppen. Vi talte også med farmere, som havde samlet materialer, men som ikke havde fået en tank. De var frustrerede. Det spildte arbejde er en uheldig sideeffekt, som skyldes udvælgelseskriterierne. En del af tagrenderne var hjemmelavede af gamle blikplader. Ejerne beklagede sig over at de selv havde måttet anskaffe tagrender, mens andre havde fået dem. De fleste af farmerne gav udtryk for at de havde bedre levevilkår nu end de havde for 4-5 år siden. De mener at en del af årsagen er den træning i havebrug, som de har fået af RSDA. Flere af farmerne nævnte også at træningen i bogholderi var vigtig for dem. 2

3 Vi havde desuden et møde med RSDA ledelse og bestyrelsesmedlemmer, hvor vi fremlagde resultatet af vores interview og diskuterede problemer og muligheder for et fremtidigt samarbejde. 2. Status på mål og resultater - Gør i punktform rede for status på de målsætninger, indikatorer og/eller forventede ændringer som blev beskrevet i ansøgningen (pkt. A.5 i ansøgningsskemaer fra 2004, eller pkt. D.4 i ansøgningsskemaer fra før 2004). - Gør i punktform rede for om indsatsen er på vej til at nå de resultater/virkninger, som blev beskrevet i ansøgningen (pkt. A.6 i ansøgningsskemaer fra 2004, pkt. D.8 i ansøgningsskemaer fra før 2004). 2. Status på mål og resultater 0 ud af 26 farmergruppeledere har modtaget undervisning i lobby og fortalervirksomhed. 77 ud af 116 farmerne har modtaget undervisning i havebrug og tekniker til opsamling af regnvand. Resten af farmerne (39) har lært fra teknikerne fra deres gruppe. 116 ud af 116 husholdninger har bygget en vandtank. Antallet af grønsagstyper, som dyrkes, kendes ikke. Baseline survey er ikke modtaget af DLN. Antallet af måneder en familie er selvforsynende kendes ikke. Baseline survey er ikke modtaget af DLN. 0 ud af 4 drypvandingsanlæg er etableret. Evaluering af projekt finder sted i 2007 Undervisning i lobby og fortalervirksomhed forventes at finde sted i Undervisning af 39 farmere i havebrug og regnvandsopsamling forventes at finde sted i 2007 Ved RSDA s besøg hos 212 husholdninger i Mafeteng i 1. kvartal blev det dokumenteret at 155 af husholdningerne dyrker grønsager efter RSDA s dyrkningsmetoder og at alle tanke fungerer som de skal. Ingen af dem lækker. Ikke alle farmere har fået tagrender af RSDA. RSDA har lovet at sørge for at de der mangler tagrender, får tagrender snarest. Baseline survey forventes at foreligge inden evalueringen i 2007 RSDA farmerne har fået 300 drypvandingsanlæg af FAO og de har taget dem i brug. Derfor er det ikke mere relevant at etablere et demonstrations anlæg. Evaluering finder sted i Problemer og/eller nye muligheder. - Hvilke problemer har der været i gennemførelsen af indsatsen? - Har der vist sig nye muligheder, der eventuelt kunne forbedre indsatsen? 3

4 Det ser ud til at være et problem at implementere undervisningen i lobby og fortalervirksomhed. Hvad det præcis skyldes, ved vi ikke, men vi tror at både farmere og RSDA tillægger det mindre betydning, mens tankbyggeriet har haft en høj prioritet. Farmerne har gjort en kæmpe indsats for at implementere tankbyggeriet. DLN vil minde RSDA om at den del af aftalen ikke er opfyldt. Et problem i tankbyggeriet har været de kriterier, der har været anvendt til at udvælge de farmere, som skulle have hjælp til en tank. RSDA har sammen med farmerne besluttet hvordan udvælgelsen skulle finde sted. Hovedkriteriet har været at man kun ville assistere farmere i landsbyer, hvor der hidtil ikke havde været bygget vandtanke og kun de, som på et givet tidspunkt havde samlet materialer, ville få cement m.m. Man har ikke forhindret at alt for mange samlede materialer i håb om at blive tilgodeset. De manglende tagrender er nævnt. RSDA har lovet at sørge for tagrender til de farmere, som mangler. FAO har doneret 300 drypvandingsanlæg til RSDA farmere. Vi så en del af anlæggene i brug i november. Drypvandingsanlæg optimerer udnyttelsen af regnvandet fordi det tilføres langsomt og derved er der mindre fordampning. De forbedrer indsatsen. 4. Ændringer og justeringer - Gør i punktform rede for eventuelle ændringer eller justeringer af indsatsens aktiviteter eller strategi som følge af ovenstående problemer/nye muligheder. DLN vil minde RSDA om undervisningen i lobby og fortalervirksomhed DLN vil minde RSDA om det lovede baseline survey. DLN vil undersøge om havebrugsundervisning af de 39 farmere har fundet sted På grund af FAO s donation af drypvandingsanlæg er det ikke mere relevant at etablere et demonstrationsanlæg. 5. Status på forbrug Samlet budget: Budgetteret forbrug til og med denne rapportperiode: Faktisk forbrugt til og med denne rapportperiode: d.kr d.kr ,3 d.kr 6. Justeringer af budget foretaget i rapportperioden (max 10%) - Angiv hvis der i perioden er foretaget justeringer af budgettet eller overført midler fra budgetreserven. Eventuelle justeringer skal begrundes, og der skal fremsende nyt revideret budget. RSDA har tidligere gjort os opmærksom på prisstigninger på cement og transport. Prisstigningen på cement udgør (11 ZAR * 3760)= ZAR (ca DKK) For at dække dette underskud har man i stort omfang ladet farmerne selv skaffe tagrender. Hvis ikke de 4

5 har været i stand til at købe dem, har de lavet dem af gamle blikplader, fordi uden tagrender ingen vand. RSDA har angivet at de vil dække de ekstra transportudgifter med penge fra budget for materialeudgifter. 5

Statusrapport MINDRE INDSATSER OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKTER

Statusrapport MINDRE INDSATSER OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKTER Civilsamfundspuljen Statusrapport MINDRE INDSATSER OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKTER Statusrapporter skal kun udfyldes for bevillinger, der løber over en periode på 12 måneder. Er bevillingen på under 12 måneder,

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Formandsberetning 2014-2015 Denmark Lesotho Network (DLN)

Formandsberetning 2014-2015 Denmark Lesotho Network (DLN) Formandsberetning 2014-2015 Denmark Lesotho Network (DLN) 2014 har endnu en gang været et meget aktivt år i DLN. Nyoprettede arbejdsgrupper har arbejdet med at styrke foreningens oplysningsarbejde og sammenhængskraft

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Småt men godt? Effekter af spare-låne-grupper

Småt men godt? Effekter af spare-låne-grupper Rockwool Fondens Forskningsenhed Evalueringsnotat Småt men godt? Effekter af spare-låne-grupper KORT OM PROJEKTET Hvad er spare-låne-grupper? Grupper på 15-25 personer, der i fællesskab sparer penge op

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge Mødereferat: Bestyrelsesmøde: Ung i Aarhus - Horsensvej Dato og tidspunkt: 3. marts 2014, klokken 16.00 til 18.30 Deltagere: Sanne, Sus, Kristian, Lasse, Lone, Kim og Michel Referent: Michael 1. Godkendelse

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

VERDENS BØRNS VELFÆRDSORGANISATION. Giv lidt af dig selv - og giv håb til verdens børn

VERDENS BØRNS VELFÆRDSORGANISATION. Giv lidt af dig selv - og giv håb til verdens børn VERDENS BØRNS VELFÆRDSORGANISATION Giv lidt af dig selv - og giv håb til verdens børn Side 2 Kære læser, Vi er tilbage igen i år med anden udgave af VBVO Review, hvor du kan læse om vores projekter fra

Læs mere

Det afsluttende holistiske sundhedstrænings og interventionsprogram

Det afsluttende holistiske sundhedstrænings og interventionsprogram Det afsluttende holistiske sundhedstrænings og interventionsprogram Sport som middel til at komme videre for unge uden uddannelse eller arbejde Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu.

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu. Mundtlig beretning 15: Andes Bondo havde fødselsdag i mandags og hvis nogen er nysgerrig blev han 56 år. Hans højeste ønske var en høj stemmeprocent om overenskomstresultatet og det fik han!. På landsplan

Læs mere