Bruger Manual DSE4200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruger Manual DSE4200"

Transkript

1 Dokument Nr.: Version: marts 2014 DSE Test Solutions A/S

2 Indhold 1. GENERELT Formål Omfang Ansvar Producent information Definitions INTRODUKTION HARDWARE Display enhed TX enheden RX enheden Ekstern Trigger Sensor / Proximity Sensoren Kabel sæt DSE4200 USB nøglen Installation og montering FØRSTE GANG I BRUG Sprog Indstil balle densitet Nul Justering Indstil balle bredden Er ballepresseren tom? NORMAL BRUG Fugtmålings hoved vindue Fugtighed Gns. Fugtighed Måling Vis og Alarm Reset Gennemsnit Lav Måling Lys / Menu Menu Sprog Logging Flyt data til USB pen Nul justering og balle bredde System Check Densitet Debug System information Genetabler fabriksindstillinger ANALYSE AF MÅLINGER SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDING TEKNISKE DATA Specifikationer DSE Test Solutions A/S, 13/08/ af 26

3 9.1.1 Fugtmålere Display Proximity sensor /switch Afskaffelse af udstyr Versions Historik Version Dato Prep. Status App. Beskrivelse af ændring PP Closed PEN Første frigivne version PP Closed LP Første komplette version PP Closed LP Rettelse i dokument nummer LP Closed TT Dokumentnummer ændret TT Closed PEN Oversat fra EN version Review og frigivet PEN Closed TT Sektion 8 opdateret med ny mulig fejlmulighed. DSE Test Solutions A/S, 13/08/ af 26

4 1. Generelt Dette dokument er baseret på den engelske original version. 1.1 Formål Formålet med dette dokument er at beskrive brug og installation af DSE4200 Fugtmåle udstyr. 1.2 Omfang Dokumentet beskriver opsætning og brug af DSE4200 fugtmålere. 1.3 Ansvar Dokumentet vedligeholdes af DSE Test Solutions A/S. Det er brugerens ansvar at følge vejledningen og bruge DSE4200 som beskrevet i dette dokument. 1.4 Producent information DSE Test Solutions A/S, Sverigesvej 19, DK-8700 Horsens, Denmark Tel: Fax: For yderligere oplysninger omkring DSE Test Solutions og DSE4200 kontakt forhandlere eller se & Definitions Baller som brugt i denne manual er biomasse i baller, som for eksempel halm, hø og majsstængler. DSE Test Solutions A/S, 13/08/ af 26

5 2. Introduktion I DSE4200 fugtmålesystemet sendes radiobølger fra TX enheden til RX enheden. Radiobølgerens dæmpning måles og ballens fugtindehold beregnes. Dæmpningen bestemmes af den fysiske afstand i mellem TX og RX enhederne samt ballerenes fugtindehold. Nul justering eller Tarering som foretages med luft i mellem TX og RX enhederne, efter at de er blevet monteret, er kritisk for korrekt operation af systemet. Denne operaton måler dæmpningen pga. afstand i mellem enhederne og vurderer indflydelsen af uønskede refleksioner fra metaldele i omgivelserne. Denne danner grundlaget for alle efterfølgende fugtmålinger. DSE4200 softwaren er designet til både at måle og gemme målingerne. Målingerne kan foretages enten manualt, direkte fra Displayet, eller automatisk, igangsat af proximity sensoren. Målinger gemmes i Displayets interne hukommelse hvis Logging er sat til ON. Disse målinger kan overføres til ekstern USB enhed for opbevaring og analyse. DSE4200 enhederne er robuste, men indeholder følsom elektronik og bør derfor behandles som den salgs. Konfiguration og opsætning af DSE4200 softwaren er beskrevet i dette dokument. Det er vigtigt at brugeren følger vejledningen og kontakter forhandler eller DSE Test Solutions A/S hvis tvivl skulle opstå. DSE Test Solutions A/S, 13/08/ af 26

6 3. Hardware Komplet fugtmålesystem består normalt af de enheder der er beskrevet herunder. 3.1 Display enhed Fra display er det muligt at foretage en manual måling, bearbejde målinger og vise dem på skærmen. Displayenheden kommunikerer med RX enheden over CAN bus. Det er muligt at sætte Displayet til at logge og gemme de målte fugtværdier i sin interne hukommelse. 3.2 TX enheden Transmitter enheden (TX) generer og sender radiobølger i mikrobølgeområdet. Den styres af RX enheden over CAN bussen. Mikrobølgesignalets styrke kan sammenlignes med signalet fra en mobiltelefon og det er ikke skadeligt for mennesker eller dyr. 3.3 RX enheden Modtager enheden (RX) modtager signalet sent fra TX enheden. RX enheden styres af Displayet over CAN bussen og får sit start signal om at foretage en måling, normalt fra proximity kontakten. RX enheden måler dæmpningen af mikrobølgerne, beregner fugtindholdet og sender resultatet til visning på displayet over CAN bussen. 3.4 Ekstern Trigger Sensor / Proximity Sensoren Ekstern Trigger Sensor igangsætter fugtmålinger med en specifik timing under presning. Denne sensor er en nærhedsføler, som giver et signal når den er tæt på metal. Den kan registrere metal i en afstand på op til 8 millimeter. For at sikre en stabil drift bør afstanden til metal ikke være større end 5 millimeter. Den kan monteres så den registrerer stjernehjulet på presseren, eller en anden metal del hvor den kan generere et passende antal målinger for hver balle. 3.5 Kabel sæt Kabelsættet består af: Et kabel der forbindes i mellem RX og TX enhederne samt den eksterne trigger sensor, mærket W3, -W4, -W5. Et kabel fra display til TX enheden og DC forsyning, mærket W1, -W2. Disse to kabler er forbindes via et typisk trailer stik, J2 og J3, (Mekanisk i hht. ISO 1724). Disse kabler og stik er udelukkende til brug for DSE4200 da de elektriske forbindelser ikke er i hht. ISO standarden. 3.6 DSE4200 USB nøglen DSE4200 USB hukommelsesnøglen indeholder en fil der er nødvendig til at overføre målinger fra displayet til USB nøglen. DSE Test Solutions A/S, 13/08/ af 26

7 3.7 Installation og montering Opsætning og montering af enhederne er beskrevet i DSE4200 Installationsvejledning DSE Test Solutions A/S, 13/08/ af 26

8 4. Første gang i brug Efter installering af DSE4200 og før den bruges for første gang, er der flere indstillinger som skal sættes op og/eller bekræftes. Der er bl.a. valg af sprog på displayet og gennemføring af Nul Justering eller tarering, inklusiv opsætning af ballens bredde og densitet. Når strøm sættes på displayet for første gang, vil det gennemføre System check rutinen og prøve at komme i kontakt med RX og TX enhederne. Display leveres med engelsk som standard sprog og derfor vil de første skærmbilleder være på engelsk indtil Dansk sprog er valgt. Hvis Display ikke kan komme i kontakt med RX og TX enheder vil det prøve i 5 minutter og ellers give brugeren mulighed for at lukke ned. Hvis det lykkes Displayet at komme i kontakt med TX og RX enhederne vil det undersøge om det er første gang der er strøm på og i givet tilfælde vise First time use dialog som vist. For fejlfinding se kapitel Error! Reference source not found.. Valg foretages med at trykke på tasterne under tasterne på skærmen. DSE Test Solutions A/S, 13/08/ af 26

9 Hvis der trykkes på Skip vil der ikke blive gennemført nogen opsætning af systemet og Displayet vil gå direkte til fugtvisnings hoved vinduet (5.1). Næste gang strøm sættes på systemet vil First time use rutinen blive kørt igen til at sikre at der bliver taget stilling til opsætningen. Vær opmærksom på at systemet ikke vil måle korrekt hvis opsætningen og Nul justeringen ikke gennemføres korrekt. Hvis der trykkes på OK ved første valg vil følgende blive vist på skærmen. 4.1 Sprog Vælg det ønskede sprog ved at trykke på pil ned/op. Pil til højre trykkes til at vælge sproget. Derefter trykkes der på Dør knappen og næste valgbillede vises. Displayet understøtter flere sprog. Fra version 5.00 er følgende sprog supporteret. Engelsk Tysk (Deutch) Dansk (Dansk) Spansk (Español) Flere sprog vil blive tilføjet efter behov. 4.2 Indstil balle densitet Densitet er målet for ballens vægt i kilogram pr. kubikmeter [kg/m³] og bruges til at beregne fugtindholdet i ballen. Fabriksindstillingen er 145 kg/m³. Find densitets indstillingerne fra pressefabrikanten og indstil densitetsværdien tilsvarende. Hvis i tvivl om densiteten kan denne indstilling stå som standard, da den i flere forskellige applikationer har vist sig at være godt udgangspunkt. Densitetsparameteren er beskrevet yderligere i Kapitel DSE Test Solutions A/S, 13/08/ af 26

10 Indstil densiteten med + & - tasterne og OK for næste indstilling. 4.3 Nul Justering Eftersom Nul Justeringen bruges som grundlag for de efterfølgende fugtmålinger er det vigtigt at presseren er tom når Nul justeringen gennemføres. (Ingen baller i mellem TX og RX enhederne eller i nærheden.) Presseren kan betragtes som værende tom når der ikke er noget materiale i mellem TX og RX enhederne og der er mindst 50 cm fra kanten af TX/RX enhederne til næste kanten af næste balle Indstil balle bredden Bredden af ballen er vigtig for beregningen af fugten. DSE4200 har to fastlagte standard bredder, 80 cm (31.5 ) og 120 cm (47.25) til at sikre korrekt måling skal denne indstilling stemme overens med bredden af balle kanalen. Efter at rigtig ballebredde er valgt og OK tasten trykket, vil næste skærmbillede vises. DSE Test Solutions A/S, 13/08/ af 26

11 4.3.2 Er ballepresseren tom? Nej returner tilbage til Menu vinduet. Efter at det er verificeret at ballepresseren er tom trykkes der på Ja. Systemet foretager nu den grundlæggende Nul justering og opdaterer displayet med Nuljusteringen OK Tryk OK og DSE4200 fugtmåleren er klar til brug og hoved fugt visnings vinduet vises Nuljusteringen FEJLET Hvis displayet viser Nuljustering FEJLET er der noget der ikke er som det skal være. DSE Test Solutions A/S, 13/08/ af 26

12 Den mest sandsynlige årsag er dårlig forbindelse til TX eller RX enhederne, baller i kanalen eller lignede forstyrrelser af målingen. Prøv igen efter at have undersøgt forbindelserne og verificeret at presseren er tom, eller se kapitel Error! Reference source not found. for fejlfinding. Hvis Nul justeringen afbrydes på dette tidspunkt springer Displayet direkte til hoved fugtvisningsvinduet eller menuen og ingen grundlæggende opsætning bliver gemt. DSE Test Solutions A/S, 13/08/ af 26

13 5. Normal brug DSE4200 er klar til brug nogle få sekunder efter at strøm er sat på systemet. Hvis Installation og opsætning er gennemført med succes, kan systemet bruges til at måle fugt når baller presses. I efterfølgende beskrives brug af systemet. 5.1 Fugtmålings hoved vindue Når strøm sættes på systemet vil displayet gennemføre System Check rutinen og etablerer forbindelse til TX og RX enhederne. Hoved vinduet vises kort tid efter. Log Nummer og Hukommelse brugt vises kun hvis Logging er sat ON i menuen. Se kapitel Hvis TX og RX enhederne ikke detekteres vil system lukke ned efter 5 minutter. Det er muligt at tænde displayet igen med at rykke på en vilkårlig tast Fugtighed I linen Fugtighed vises den sidste målte fugtighed. Denne opdateres hver gang en måling foretages, enten med et tryk på Lav Måling eller som følge af signal fra Trigger Sensoren Displayet viser fugtværdier fra 7% til 40%. Værdier under 7 og over 40 vises med < og > Systemet vi vise <7% selvom ingen balle er i mellem TX og RX enehederne. Årsagen til dette er at balleren indeholder bestemt mængde af fugt der er bundet i materialets indre stuktur og reagerer ikke på mikrobølger på samme måde som ubundet fugt gør. Derfor kan DSE4200 ikke se forskel på ekstremt tørre baller og luft. DSE Test Solutions A/S, 13/08/ af 26

14 Systemet kan detektere fugtindehold i området 6% til 41%. Hvis Logning er slået til gemmes værdierne, men vises som tidligere beskrevet. Se Specifikationer for yderligere oplysninger om måleområde Gns. Fugtighed Efter hver måling bliver gennemsnits fugtighed beregnet og opdateret. Gennemsnits fugtigheden beregnes ud fra alle målinger foretaget siden sidste gang der blev trykket på Reset Gennemsnit tasten. Dette tal er et løbende gennemsnit og nulstilles kun hvis Reset Gennemsnit tasten trykkes Måling. Tæller antal målinger siden Reset Gennemsnit sidst blev trykket. Denne bruges til at beregne Gns. Fugtighed. Antal målinger nulstilles hvis Reset Gennemsnit trykkes Vis og Alarm Når vis tasten trykkes forstørres fugtvisningen så den bliver nemmere at læse Alarm opsætning Set Alarm Det er muligt at indstille alarm visning ved at trykke på Alarm opstn / Sæt Alarm. Denne alarm giver en advarsel ved at ændre baggrundsfarven til rød i Stor visning når den målte værdi når eller overskrider den indstillede værdi. Alarm værdien indstilles med at trykke på + / - tasterne og Alarmen slås til og fra med ON/OFF tasten. Når Vis tasten trykkes igen returner visningen til den store visning. Trykkes der igen på Vis returnerer visningen til hoved vinduet. Alarmen er kun aktiv i den store visning. Det medfører at baggrundsfarven ikke ændrer sig i hovedvinduet selvom fugtindholdet overskrider den indstillede alarm. DSE Test Solutions A/S, 13/08/ af 26

15 5.1.5 Reset Gennemsnit Nulstiller gennemsnitsfugtighed (Gns. Fugtighed) og tæller for målinger (Måle nummer). Har ikke indflydelse på det gennemsnit der beregnes og vises for de forskellige Log numre i Stat View Lav Måling Med denne tast er det muligt at lave en måling direkte fra displayet. Den kan bruges til at verificere den grundlæggende funktion af systemet. I normal kørsel er det signalet fra Proximity Sensoren der igangsætter en måling Lys / Menu Hvis der trykkes kort på Lys / Menu tasten vises justeringer for lysstyrke og kontrast. Fuld lysstyrke sikrer at displayet kan læses ved høj dagslys. Tasten længst til højre (den åbne dør) returnerer til tidligere visning. 5.2 Menu Hvis tasten Lys / Menu holdes i ca. 2 sekunder vises en menu med yderligere funktioner. DSE Test Solutions A/S, 13/08/ af 26

16 Pil op og ned bruges til at rulle op og ned i menuen og pil højre går ind i den valgte funktion og skifter i mellem ON og OFF. Tasten længst til højre (den åbne dør) returnerer til tidligere visning Sprog Foretrukket sprog kan vælges. Se beskrivelse i kapitel Logging Hvis den målte fugt ønskes gemt til senere brug kan Logging aktiveres (ON). Når Logging er aktiv vises Log nummer og Forbrugt hukommelse i hoved vinduet, ligesom Statistik tasten. De loggede værdier kan være i hele systemets måleområde, 6% til 41%, selvom nøjagtigheden ikke kan garanteres uden for det specificerede område. DSE Test Solutions A/S, 13/08/ af 26

17 Log Nummer Når Logging er aktiv ( ON i menuen) gemmes de målte fugtværdier samt Log Nummer i intern hukommelse. Dette giver muligheden for at skelne i mellem målinger fra forskellige marker eller kunder. Beregningen af Gns. fugtighed bliver ikke influeret af ændringer i Log Nummer Log Nummer tælles én op hver gang tasten Ny Log i Statistik vinduet trykkes. Log Nummer sættes tilbage til 1 hvis log slettes i forbindelse med data overførsel til USB pen ( Flyt data til USB pen ). Når et nyt Log nummer vælges er det ikke muligt at gå tilbage og logge målinger igen på et lavere Log nummer Hukommelse brugt Dette tal viser forbrug i %, af den interne hukommelse. Det er muligt at gemme 16 Mbyte data i den interne hukommelse der svarer til ca. 2,5 millioner målinger når kun Log nummer og fugt % gemmes. Den interne hukommelse skal slettes inden dette tal når 100%. Se kapitlet Flyt data til USB pen (5.2.3) Statistik Hvis Statistik tasten trykkes vises et vindue med liste over de Logs der er gemt i den interne hukommelse. Det beregnede gennemsnit samt Min og Max værdier pr. Log nummer vises også. Hvis der er flere end 4 stk. Log numre kan Forrige side og Næste Side bruges til at blade op og ned i listen. Ny Log tasten tilføjer et nyt Log nummer til listen. Eftersom det ikke er muligt at gå tilbage og logge igen i lavere Log numre bedes brugeren bekræfte oprettelse af nyt Log nummer. DSE Test Solutions A/S, 13/08/ af 26

18 5.2.3 Flyt data til USB pen Dette punkt har to funktioner. Kopiere målinger til USB pen og slette den interne hukommelse samt Log numre. Følg vejledningen på displayet til at gemme de indsamlede målinger på DSE4200 USB Pen. USB stikket er på bagsiden af displayet. DSE4200 USB pen indeholder en speciel software fil der gør det muligt at overføre data fra Displayet til USB pennen. Standard USB pen kan ikke bruges uden denne fil. Hvis der er data tilstede på DSE4200 USB pennen vil denne blive overskreden under dataoverførslen. Det anbefales derfor at datafilen omdøbes, der tilføjes dato eller lignede til filnavnet, lige efter overførslen. Hvis store datamængder er gemt i den interne hukommelse bør loggen slettes ifm. overførslen. Hvis log slettes vil Log nummer sættes til 1 og Hukommelse brugt blive nulstillet Data Fil Målinger gemmes på DSE4200 USB pennen som komma separeret fil. Den kan læses med almindelig tekst editor eller med hjælp af regneark program som Excel, hvis målingerne ønskes analyseret yderligere. Se Kapitel Nul justering og balle bredde Nul justering eller Tarering, foretages noramalt ved første gangs brug, men kan laves på et vilkårligt tidspunkt. Under Nul justering bliver styrken af det modtagne signal målt og valideret. Det anbefales at gennemføre Nul justering mindst en gang årligt til at sikre systemets korrekte funktion. Følg instruktionerne der vises på skærmen. Se beskrivelse i kapitel 4.3. DSE Test Solutions A/S, 13/08/ af 26

19 5.2.5 System Check Display tester kommunikationen med RX og TX enhederne. Begge enheder bør returnere PASS Hvis display ikke kan komme i kontakt med RX og TX enhederne vil det returnere FEJLET. Det prøver derefter i 5 minutter at etablere kontakt og det giver brugeren mulighed for at finde eventuelle fejl og mangler i kablingen. Denne funktion kan bruges til fejlfinding. Se også beskrivelse i kapitel Error! Reference source not found Densitet En Balles densitet (DENSITY) er afhængig af flere parametre, blandt andet ballepresserens indstillinger, ballens størrelse, ballens tyngde og typen af materiale der bliver presset. Densiteten er defineret som [kg/m 3 ] = vægten af 1m 3 af materiale. Densiteten (DENSITY) er i DSE4200 defineret som tørvægtsdensitet, eller vægten af 1 [m 3 ] af presset materiale med nul vandindehold. Standard indstilling i DSE4200 er sat til 145 [kg/m 3 ]. Det er muligt at indstille denne værdi fra Densitets menuen i området [kg/m³].. Eksempel på beregning af Densitet af en Hesston balle: Bale size (L x H x W): 240 cm / 127 cm / 120 cm Bale volume: 240 cm * 127 cm * 120 cm = 3,66 m³ Default density setting DSE4200: 145 kg/m³ (dry matter density) Dry weight of the bale: 145 kg/m³* 3,66 m³ = 530 kg Weight of the bale with 10% moisture: (530/100*10) = 583 kg DSE Test Solutions A/S, 13/08/ af 26

20 Hvis densiteten af de baller der måles på er anden end opgivet i DSE4200 Densitets indstillingen vil dette have indflydelse på nøjagtigheden af fugtmålingerne. Se beskrivelse af opsætning i kapitel Debug Denne funktion viser forskellige tal der varierer afhængigt af systemets opsætning. Disse er kun til brug ved fejlfinding. Nul justering: Område: til Hvis udstyret fejler eller der returneres underlige resultater kan disse tal oplyses ved returnering af udstyr eller telefonisk support System information Indeholder oplysninger om Displayets part nummer og software version, samt software versioner af RX/TX enhederne Genetabler fabriksindstillinger Hvis denne funktion vælges bliver alle indstillinger sat tilbage til fabriksindstillinger. Alle målinger gemt i den interne hukommelse slettes. Næste gang DSE4200 startes vil systemet gennemgå Første gang i brug rutinen som beskrevet i kapitel 4. Hvis der skulle være tvivl om nogle af udstyrets indstillinger kan det anbefales at gennemføre Gendan fabriksindstillinger rutinen. DSE Test Solutions A/S, 13/08/ af 26

21 6. Analyse af målinger Målinger der overføres til DSE4200 USB pen kan overføres til en PC for opbevaring og analyse. Følgende data er til rådighed: Log nummer. Fugt % for alle målinger. Vær opmærksom på at Excel har en begrænsning på det antal linjer det kan læse. (65,000 til 1.000,000 alt efter version.) Hvis Excel skal bruges til analyse af målinger kan dette være en praktisk begrænsning af det antal målinger der ønskes i en fil. 65,000 målinger fylder ca. 2% af hukommelsen i DSE4200 og 1,000,000- målinger fylder ca. 40% af den interne hukommelse. 7. Service og vedligeholdelse DSE4200 indeholder ingen dele der kan justeres eller serviceres. Følgende anbefales dog: Anbefalinger Undersøg om kabler er knækket, revnet eller på anden måde skadet. Undersøg om TX/RX monteringsbeslag er bøjet eller på anden måde skadet så vinklen eller placeringen af TX/RX enhederne har ændret sig * Undersøg proximity sensorens funktion som beskrevet i DSE4200 Installationsvejledning Nul justering ** Ugentlig når i brug. x x Månedlig når i brug. Årlig x x * Hvis vinklen i mellem TX og RX enhederne har ændret sig fra den ved Nul Justeringen vil det have indflydelse på fugtmålingernes nøjagtighed. ** Nul justering bør gennemføres hver gang ballepresseren er tom. DSE Test Solutions A/S, 13/08/ af 26

22 8. Fejlfinding 1. Afprøvning af kommunikation fra Display og i mellem RX og TX units. Når System Check menuen vælges prøver Display at komme i kontakt med RX enheden, der efterfølgende kontakter TX enheden. PASS eller FEJLET vises på display. Hvis Display ikke kan komme i kontakt med RX eneheden vil det prøve i 5 minutter. Denne tid kan bruges til at tjekke kabler og forbindelser. Efter 5 minutter slukker displayet. 2. Der foretages ikke måling. Undersøg om der er byttet rundt på TX og RX forbindelser. Kablet mærket RX skal være forbundet i RX enhed og Kablet mærket TX i TX enhed. Undersøg om stik imellem traktor og ballepresser er forbundet. 3. Der foretages ikke automatisk måling! Undersøg om Proximity sensoren virker med at føre metal ind foran den. Hvis dioden på sensoren tændes, prøv så at justere sensoren tætter på stjerne hjulet. 4. Der kan kun foretages malinger fra display! Undersøg om RX og TX enhed er byttet. Stik hvor kabel fra proximity sensoren er monteret (-W5) skal være forbundet til RX enheden. 5. Fugtmåler måler forkert! Undersøg om TX og RX enheden er monteret korrekt og vender på samme måde. Gentag Nul justering og vær opmærksom på at der ikke må være baller i kanalen når Nul justering gennemføres. Undersøg også om ballebredde og Densitet er indstillet korrekt. Genetabler evt. fabriksindstillinger. 6. Målinger foretages kun ind i mellem! Undersøg om stjerne hjulet er skævt eller beskadiget så Proximity sensoren kun ser nogle af tænderne. Prøv at justere Proximity sensoren tætter på stjerne hjulet. 7. Intet lys i displayet! Tryk vilkårlig tast og undersøg om sikringen er brændt. Kontakt forhandleren hvis DSE4200 systemet ikke virker som beskrevet i denne manual. Venligst oplys resultatet af System Check (Se kapitel og tallene i Debug menuen (Se kapitel 5.2.7) DSE Test Solutions A/S, 13/08/ af 26

23 9. Tekniske Data DSE4200 er i overensstemmelse med EC (CE) direktiver som beskrevet i produktets overensstemmelses erklæring (CE declaration). 9.1 Specifikationer Fugtmålere Type: RX/TX Moisture Meters PartNo: & Dimensioner: (W x H x D): 150 x 80 x 80 mm Måleområde: 6% - 35% relative fugt Nøjagtighed: +/- 1% op til 30% relative fugt, derefter +/- 2%. *1 Målesignalets frekvens: 2.4 GHz Kommunikation: Trigger signal: Forbindelser: CAN J1939 Via CAN eller digital input (Measurement trigger/ Proximity Switch) Deutsch DT13-08 Drift temperature: -10 C to +60 C *2 Opbevarings temperature: -25 C to +80 C Tæthedsklasse: IP 65 Strømforsyning: Max effekt: 10V-28V DC 6W (Med display) EMC: o o EN/ISO 14982: Agricultural and forestry machinery. Electromagnetic compatibility. Test methods and acceptance criteria EN 55011:2009, Group 2, Class B *3 - Industrial, scientific and medical equipment. Radio-frequency disturbance characteristics. Limits and methods of measurement. Sikkerhed: o DS/EN ISO : 2009 Agricultural machinery -- Safety -- Part 1: General requirements EC (CE) Overensstemmelse i henhold til: DIRECTIVE 2004/108/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 December EMC Electromagnetic Compatibility Directive. DIRECTIVE 2006/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 December Low voltage Directive. Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. - RoHS Directive Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment. - WEEE Directive *1 Med reference til Hesston balle bredde på 1,2 m. tørvægtsdensitet omkring kg/m3. DSE Test Solutions A/S, 13/08/ af 26

24 *2 Det estimeres at overfaldetemperaturen kan stige med ca. 35 grader i direkte sollys i forhold til omgivelses temperaturen. (ingen vind) *3 Group 2- Dækker udstyr der fremstilles til at udstråle RF i området 9kHz-400GHz Class A- Dækker enheder der bruges andre steder end i hjemmet og er ikke direkte forbundet til forsyningsnetværk. Class B- Dækker enheder der bruges i hjemmet og er forbundet til forsyningsnetværk Identifikation Part no: / Model no: RX Zxx / TX Zyy DSE-TS S/N.: YYxxxx Manufacturing Year: YYYY DSE Test Solutions A/S Sverigesvej 19 DK-8700 Horsens Hvor o Zxx er modtagerens Software version. o Zyy er senderens Software version. Z=A; Standard SW Z=B,C Kunde specifik SW o YYxxxx er serielnummer der består af et fremstillings år (YY) og løbenummer Display Type: CANvu 355: Part number: Dimensioner (W x H x D): 95 x 95 x 46 mm TFT LCD: a-si TFT, LCD 3,5 Opløsning: 320 (H) x 240 (V) QVGA Vinkel: 130/110 degrees from 6 O clock. Antal farver: 64K Lysstyrke: 50 NIT (cd/m²) Strømforsyning: Forbindelser: 10V to 32V DC (2) 12 Pin Deutsch DT04-12PA Omgivelses temperature: -20 to + 70 C Opbevarings temperatur: -30 to + 80 C Tæthedsklasse: IP 67 Kasse materiale: ABS Kasse farve: Black DSE Test Solutions A/S, 13/08/ af 26

25 EMC: o EN Maritime navigation and radio communication equipment and systems General requirements Methods of testing and required test results o J1113, (Class C, Region III) - Electromagnetic Compatibility Measurement Procedures and Limits for Components of Vehicles, Boats (up to 15 m), and Machines (Except Aircraft) (16.6 Hz to 18 GHz) Sikkerhed o ISO 8846 Small craft -- Electrical devices -- Protection against ignition of surrounding flammable gases EC (CE) oveerenstemmelse i henhold til: DIRECTIVE 94/25/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 June Identifikation Partno: DSE4200 Display S/N: YYXXXX DSE TEST SOLUTIONS A/S Part Nummer og SW versions via Software menu DSE Test Solutions A/S, 13/08/ af 26

26 9.1.3 Proximity sensor /switch. Type: PFK1/AP-3H (Inductive Proximity Switch, M18x1) Part number: Skifte afstand max: Output: Connection type Tæthedsklasse: 8mm Digital PNP - NO M12 connector, 4-pin (3 of them used) IP68 / IP69K Operating temperature: C 9.2 Afskaffelse af udstyr. Dette udstyr skal ved afslutning af dets levetid betragtes som værende elektronisk affald (WEEE) og behandles derefter. Hvis brugsstedet ikke har et organiseret program til håndtering af elektronisk affald skal udstyret returneres til DSE Test Solutions Sverigesvej 19 DK-8700 Horsens Der vil sørge for korrekt afskaffelse. Kontakt DSE Test Solutions via for yderligere information. DSE Test Solutions A/S, 13/08/ af 26

DSE4200 Installationsvejledning

DSE4200 Installationsvejledning Dokument Nr.: D3702-018 Version: 02.01.00 13. august 2015 DSE Test Solutions Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Omfang... 3 2. INSTALLATIONSVEJLEDNING TRIN FOR TRIN... 3 2.1 Oversigt over tilhørende

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 INDHOLD: Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 5 Garantibestemmelser 6 Mål og Vægt 7 Forsendelsesmål 7 Tilslutning 8 Brugsanvisning

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold KING-METER Bruger manual J-LCD Indhold 1. Forord 2. Udseende og størrelse 2.1. Materiale og farve 2.2. Display størrelse og installation 3. Funktionsoversigt og knap funktion 3.1. Kort introduktion til

Læs mere

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Når du modtager dit nye DLC Covert Special Ops mms kamera Anbefaler vi du følger vejledning i opstarten af kameraet. Du sikre dig kameraet er SLUKKET

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter El.nr. 87 98 339 276 IMP 57 side 2 Indhold Generel beskrivelse... 3 Før ibrugtagning... 3 Opstartskontrol... 3 Strømforsyning... 3 Kalibrering... 3

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Introduktionsvejledning og startvejledning til software findes i denne manual DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Inklimeter Inklimeter er en station, som kontinuerligt måler og analyserer et i lokalet. Inklimeteret

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5...

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... 1 Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... side 9 CN 6... side 9 CN 7... side 9 CN 8... side 9 Fjernbetjenings

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

SR 801. DK... Digitalvægt... 2 GB... Digital Scale... 7 D... Digitalwaage... 12 S... Digitalvåg... 17 U.S.A. and countries outside the EU...

SR 801. DK... Digitalvægt... 2 GB... Digital Scale... 7 D... Digitalwaage... 12 S... Digitalvåg... 17 U.S.A. and countries outside the EU... SR 801 DK.... Digitalvægt.......................... 2 GB.... Digital Scale......................... 7 D...... Digitalwaage....................... 12 S...... Digitalvåg.......................... 17 U.S.A.

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G Rev.00/2014 BRUGER MANUAL Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD. 11132199G PRODUKT BESKRIVELSE Universal fjernbetjening har et nyt patenteret system til at identifiserer brugerkoderne

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

TPM II Sensor Controller Installationsvejledning

TPM II Sensor Controller Installationsvejledning TPM II Sensor Controller Installationsvejledning Introduktion: Tak fordi du besluttede at købe TPM II Sensor Controllert. De følgende sider vil gøre dig fortrolig med programmeringsværktøjet og programmerings-app

Læs mere

Scorings tavler Installation & Service

Scorings tavler Installation & Service Scorings tavler Installation & Service Rev.: 2.0 August 2007 INNO SIGN A/S Gyvelvaenget 2-4 DK-5690 - Tommerup Denmark Tel: +45 70 20 39 35 Fax::+45 64 76 19 85 www.innosign.dk Email: innosign@teas.dk

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG983 til MMS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG983 til MMS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG983 til MMS Med MMS opsætningen kan man sende MMS til Mail eller MMS til telefon. Der skal bruges et MMS abonnement. Vi anbefaler MMS opsætningen, det giver det bedste

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Ver TI TEKNIK. Mega Count. Bruger og service manual

Ver TI TEKNIK. Mega Count. Bruger og service manual Ver. 1.00 TI TEKNIK Mega Count Bruger og service manual SYSYEM MEGA COUNT Version 1.00-15/02-2003 Bruger og service manual Produceret for: BRYGGERIGRUPPEN A/S Ceres Allé 1 DK-8000 Århus C. Tlf. +45 86

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4 TFT-display Kvikstartguide 2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display Model: DENVER BC-241 www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics I. Oversigt over produktet Kamera Bevægelsesdetektion

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere