Afdækninger og inddækninger i husbygning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdækninger og inddækninger i husbygning."

Transkript

1 Internet Artikel fra HFB Afdækninger og inddækninger i husbygning. Af civilingeniør Niels Steensen, M. Ing. F. og F.R.I. Inden for dette lille, men meget betydningsfulde område af byggetekniken begås stadig ærgerlige og udgiftforvoldende fejltagelser til trods for de mange dyrekøbte erfaringer, der er gjort gennem tiderne. Hver ny konstruktion og hvert nyt materiale har medført eller vil medføre nye problemer. Litteraturen om dette felt er meget sparsom, da desværre kun de færreste er interesserede i udover på tomandshånd at berette om betalte lærepenge. Her gives løsninger på en del af de mest almindeligt forekommende problemer, uden at det dog skal påstås, at der ikke kan findes bedre eller billigere konstruktioner. Problemerne: Ved afdækning forstås beskyttelse mod nedsivende fugt med deraf følgende frostsprængninger o. l. (f. eks. dæksten på murkam). Ved inddækning forstås beskyttelse mod indtrængende fugt ved overgangen mellem to materialer eller flader (f. eks. betontag og brystværn). Fugtens indtrængen i de forskellige materialer virker i det lange løb meget nedbrydende på disse. Murværk frostsprænges i både sten og fuger, mørtelopløsninger blomstrer ud, og fugten alene misfarver murværket. Beton frostsprænges ligeledes, fugten opsuges ikke nævneværdigt, men løber gennem revner og sprækker. Profiljern og armeringsjern angribes af rust (tæres) med påfølgende sprængninger af murværk eller beton. Tagpap og asfalt blærer op i solen, når underlaget er fugtigt, hvorved lagets tæthed med tiden ødelægges. Træværk bulner ud og tørrer ind (arbejder) med skiftende fugt, hvorved dets beskyttelseslag (maling) ødelægges. Varme-kulde-bevægelserne er som regel store i af- og inddækninger, idet disse sidder yderligt i bygværket udsat for direkte sol og hård nattefrost. Herved løsnes de let fra underlaget, ligesom stødfuger eller tværgående samlinger udsættes for skiftende træk tryk påvirkninger, hvorved de revner eller ødelægges. I. Afdækninger. A. Afdækning af murværk: 1. Med tagsten. 2. Med klinkbrændte teglsten. a. Klinkbrændte mursten. b. Farvede klinker. c. Fliser. 3. Med natursten. 4. Med puds. 5. Med betonstøbning. a. Støbning på stedet. b. Færdigstøbt beton. 6. Med metalplade. B. Afdækning af beton. 1. Med tagsten, klinker o Med betonstøbning. a. Støbning på stedet. b. Færdigstøbt beton. 3. Med metalplade. II. Inddækninger. A. Inddækning mellem murværk og tags: 1. Vedvinkeltage uden udhæng over gavl. a. Med tagsten. b. Med skifer o Ved skrå eller flade tags af beton o. I. b. Med asfalt. c. Med zink-, kobberplade o. 1. d. Med betonpuds. 3. Ved skrå eller flade tags af træ. b. Med zink-, kobberplade o Ved glastage. a. Ved gavle. b. Ved bagmure. B. Inddækning mellem lodrette betonflader og tags 1. Ved skrå eller flade tape af beton o. 1. b. Med asfalt. c. Med betonpuds. 2. Vedglastage. a. Ved gavle. b. Ved bagmure. C. Inddækning mellem lodrette træflader og tags: a. Med tagsten eller skifer. b. Med tagpap. c. Med zink, kobberplade o. 1. d. Af beton med asfalt. III. Specielle forhold. Shedtage. Hulmure. Træhuse. Klimaforhold. Kondensation. s. 723

2 Artikel fra HFB I. Afdækninger. Omfatter: Dette afsnit omfatter afdækning af: Indhegningsmure, brystværn, murkamme, sålbænke, fremspringende gesimsbånd (murlister), vinduesindramninger, skorstene og murede aftræk. A. Afdækning af murværk: 1. Med tagsten. Fra gammel tid er tagsten anvendt som af dækning for havemure, murkamme og skorstene. Da tagsten ikke er vandtætte, vil der altid - og særlig i begyndelsen, hvor porerne ikke er kittet til af snavs o. l. - trænge fugtighed ned murværket under dem. Murværket må derfor på sådanne steder være godt udluftet og udført med frostfaste sten og mørtel. Gule tagsten er de mindst tætte, hvorfor man ofte stryger dem med et tætningsmiddel (f. eks. vandglasopløsning) med fare for at frostfastheden nedsættes. 2. Med klinkbrændte teglsten. a. Klinkbrændte mursten. Klinkbrændte mursten i rulskifter har været meget anvendt som afdækning på havemure, trappe- og altanbrystninger, som fremspringende vinduesindramninger og sålbænke samt som gesimslister o. l. Det virker smukt med samme materiale i murværk og afdækning, men resultaterne er ikke opmuntrende, da denne afdækningsform i reglen kræver hyppige reparationer. Ofte må man redde, hvad reddes kan med kobber- eller zinkafdækninger oven på rulskiftet. Internet 3. Med natursten. Tilhugne natursten anvendtes i ældre tid på samme måde som nu færdigstøbt beton. Idag anvendes de kun ved meget kostbart byggeri (monumentalbygninger) særlig som sålbænke, vinduesindramninger og gesims- og sokkelfremspring. De bedst egnede er de vejrfaste stenarter som granit og skifer, medens sandsten og kalksten o. l. må frarådes. 4. Med puds. Puds af kalkmørtel eller hydraulisk mørtel anvendtes meget i gamle dage særlig ved skorstene, sålbænke, gesimsfremspring o. l., men da det er en meget ringe afdækning, som ustandselig skal repareres, er det nu helt afløst af betonpuds eller betonstøbning. 5. Med betonstøbning. a. Støbning på stedet. Dette har været meget anvendt, men vanskelighederne ved at få en tilstrækkelig vandtæt og trækstærk beton udstøbt i så små og ofte højtliggende portioner har reduceret anvendelsen til fortrinsvis at gælde skorstene og aftræksrør af murværk. På fig. 1 er vist en typisk skorstensafdækning med underst to lag asfaltpap, derover fremspringende betonafdækning med jernindlæg og overfladen med fald indefter for at undgå sodstriber udvendig. Desværre giver denne afdækningsmæssigt røgafgangen, hvis piben står i død luft. Dette kan opnås ved den på fig. 2 viste udformning. b. Farvede klinker. Farvede klinker på fladen anvendes på samme måde, men om muligt med dårligere resultat. Det er særlig stødfugerne mellem klinkerne, som ikke kan stå for frostsprængninger i revnerne fra varmekulde-bevægelserne. Sct. Paulskirken i København er et afskrækkende eksempel på vanskelighederne ved at afdække med klinker i vort klima. c. Fliser. Både glaserede og uglaserede fliser anvendes i sydligere lande med held til dette brug, men de må frarådes i vort klima. Enkelte bygninger i København med sådanne afdækninger bekræfter dette. Fig. 1. Fig. 2. Skorstensafdækning med betonstøbning. Fig. 2. Med bedre røgslip. s. 724

3 Internet Artikel fra HFB Fig. 3. Betonafdækningssten. Sammenhængende betonafdækninger, f.eks. på murkamme, har den kedelige egenskab, at de skyder murværket ud ved hjørnerne. Når solen skinner på betonen, udvider denne sig og river murværket med på de steder, hvor der er mindst modstand, som ved hjørnerne. Når senere afkølingen indtræder, hindrer mørtelsmuld o. l. murværket i at følge med tilbage, således at processen ved hyppige gentagelser kan medføre revner af ubehagelig størrelse. b. Færdigstøbt beton. Dette anvendes nu mere og mere, særlig ved mure og murkamme. Også sålbænke og vinduesindramninger udføres på denne måde. På fig. 3 er vist den almindelige gode udførelse af betonafdækningssten. De henlægges på et à to lag asfaltpap, der kun må stødes med godt overlæg, men aldrig må stødes under afdækningsfugerne. Afdækningsstenene har i stødene overgribende false, og udhængene har vandnæse i begge sider, uanset om oversiden har ensidigt eller tosidigt fald. I skel anvendes altid ensidigt fald indefter, ligeledes på flade tages brystværn. Hvor det kan lade sig gøre, bør drypsiden vendes mod øst eller nord, idet det meste regn kommer fra vest eller syd. Tosidigt fald anvendes kun på havemure o. l., hvor muren skal se ens ud fra begge sider, og hvor afdækningen ses så tæt på, at den høje side (ved ensidigt fald) ville virke for tyk og tung oven på muren. Ønsket om en let afdækning medfører desværre ofte, at falsene må udelades, så stødfugerne er lodrette. Dette medfører grimme fugtpletter under hver fuge. På fig. 4 er vist en sådan fuge, hvor en kobbereller zinkplade er indlagt for at føre fugten uden for muren. Nogle betonvarefabrikanter leverer af- dækningssten med særlige udsparingsfalse til metalskinner. Fig. 4. Stødfuge mellem betonafdækningssten med indlagt metalplade. For at sikre stødfugens tæthed, trods varmebevægelser i afdækningerne, udføres disse forneden med en mørtelsamling, hvorover der støbes plastisk asfalt, der atter afdækkes med en mørtelstribe foroven, fig. 5. Fig.5. Stødfuge mellem betonafdækningssten med plastisk asfalt og mørtel. 6. Med metalplade. Plader af zink, kobber, bly, jern, aluminium og rustfrit stål. Sålbænke under jern- og stålvinduer udføres ofte af jernplade enten malet, galvaniseret eller metal- s. 725

4 Artikel fra HFB liseret som sprosserne. Ved trævinduer bruges for det meste zink- eller kobberplade. Ved naturstensklædte facader o. l. tilrådes det at afslutte sålbænkene umiddelbart i facadelinien. Derved undgås de striber, som ellers dannes af regndryppet fra udhængende sålbænke. Til skorstensafdækninger egner metalplader sig i almindelighed ikke på grund af røgens tæring, men muligvis vil engang rustfast stålplade finde naturlig anvendelse her, når prisen fra det nuværende niveau er kommet tilstrækkeligt ned. I Sverige anvendes 2 mm blyplade, som vist på fig. 6, hvilket måske med fordel også kan anvendes her i landet. Fig. 8. Afdækning af murkam med metalplade. B. Afdækning af beton: Internet 1. Med tagsten, klinker o. l. Tagsten, klinker o. l. egner sig ikke til afdækning af beton, idet denne ikke kan opsuge det gennemsivende vand. Tagstenene f. eks. vil fryse løse eller gå i stykker, da vandet standses af betonen. 2. Med betonstøbning. a. Støbning på stedet. Betonstøbning på stedet til afdækning af beton er meget anvendt, særlig ved armerede betonmure, hvor jernet kan føres op i afdækningen og herved binde denne og muren sammen under temperaturbevægelserne. Der kan dog let komme svindrevner nedefra op i afdækningerne. Man ser ofte disse revner repareret med asfaltopløsning eller blød asfalt. Bedre er asfaltpapstrimler klæbet over revnerne. Fig. 6. Skorstensafdækning med blyplade, som den almindeligt udføres i Sverige. Gesimslister og murkamme afdækkes med zink eller kobber, se fig. 7 og 8. b. Færdigstøbt beton. Færdigstøbt beton er billigere i formarbejdet end støbning på stedet både til murafdækning og til sålbænke. Samlingerne må dog gøres lige så tætte som ved murværk. 3. Med metalplade. Afdækning på beton-sålbænke, -murkamme o. l. med metalplade udføres som angivet under murværk. II. Inddækninger. A. Inddækning mellem murværk og tage: Fig. 7. Afdækning af gesimsliste med metalplade. 1. Ved vinkeltage uden udhæng over gavl. a. Med tagsten. Ved gavlene anvendes ofte vindskeder af træ til inddækning af overgangen mellem mur og tagsten. Vindskeder er meget vanskelige at vedlige- s. 726

5 Internet Artikel fra HFB holde, idet de kræver ustandselig tjæring eller maling, særlig af dækbrættet. En praktisk løsning kan opnås ved at beklæde trævindskeden med zink el. l. En væsentlig bedre løsning er dobbeltfalsede tagsten, hvor ved gavlmurene kan afdækkes ens i begge gavle uden træværk som regnbeskyttelse (se fig. 9). inddækkes på pibens andre sider. På fig. 10 er vist en svensk standardudførelse i 0,71 mm galv. jernplade. b. Med skifer o. l. Skifer, bølgeeternit, pandeplader og bølgeblik afsluttes som regel med vindskeder af zinkplade el. l. Fig. 9. Gavl inddækket med dobbeltfalsede tagsten. Ved skorstene udføres inddækningen, når skorstenen går gennem tagryggen, oftest ved udkragning af murværket udover tagstenene. Men da man nu så vidt muligt undgår skråtrækning af skorstenen i tagrummet, forekommer det almindeligst, at skorstenspiben står i selve tagfaldet. Dette medfører, at den opad-vendende side skal inddækkes på særlig måde. Erfaringerne har lært, at der også bør Fig. 11. Inddækning med zinkindskud mellem mur og betontag med pap. 2. Ved skrå eller flade tage af beton o. l. Der tilsluttes med zinkindskud som vist på fig. 11. Det er vigtigt, at tagpappens opføring under zinken ikke sker med et skarpt knæk, men deles i to svage, f. eks. ved en trekantliste af træ eller beton. Zinken fastholdes i den udkradsede fuge af murhager. Fugen fyldes med fugemørtel. Har taget fald langs Fig. 10. Inddækninger mellem skorsten og tegltag som de almindeligt udføres i Sverige. s. 727

6 Artikel fra HFB Internet med muren, må indskudene aftrappes med overlæg med passende mellemrum. Zinkens lodrette flade må ikke stikke frem foran murfladen, helst må den holdes lidt tilbage. Ved fuget mur må stenene under indskuddet afhugges et par centimeter og derefter glattes med mørtel til klæbning af tagpappen. b. Med asfalt. Asfalten føres med hulkehl lidt ind i og op ad muren, og der afsluttes med zinkindskud ved tage o. l. steder, hvor sneen ikke bliver fjernet. Ved overdækkede gårde nøjes man med en hulkehl og sokkel så høj som muligt, men samtidig lægges der blyplade under asfalten et stykke ud og godt op i muren (se fig. 12). Det bedste er dog at støbe en asfaltrille et stykke op i muren som vist på fig. 13, men så bliver det faktisk som ved inddækning mellem beton og fladt tag (se afsnit II B, stk. 1). Fig. 14. Altanplade med forhøjelse til dørtærskel. Fig. 15. Altanplade, isoleret mod fugtgennemtrængning. c. Med zink-, kobberplade o. l. Pladerne føres til passende højde (d. v. s. snelags tykkelse) op ad muren og ind i fugerille som ved zinkindskud. Her behøver man ikke trekantliste ved overgangen. Fig. 12. Inddækning med zinkindskud og blyplade mellem mur og betontag med asfalt. Fig. 13. Inddækning med støbt rille til asfalthulkehl mellem mur og betontag med asfalt. d. Med betonpuds eller bedre betonoverfladen afrevet i støbningen. Fladen må afsluttes med en betonstøbning i murværket ført op til snelags tykkelse og svarer således til det under afsnit II B, stk. 1 angivne. Ved altaner bestemmer dørtærsklens højde over altanpladens overside nærmest muren betonkantens højde. På fig. 14 er vist en løsning af dette problem, men det skal her påpeges, at arkitekten ved facadeudformning etc. i tide bør søge at holde altanpladen så lavt som muligt i forhold til gulvets overkant indenfor i værelset. Der er ofte syndet herimod med triste følger. Altanplader af beton gennemtrænges efterhånden af fugt, hvis man ikke foretager særlige isolerende foranstaltninger. I det på fig. 15 viste eksempel er pladen øverst belagt med prima, frostfri klinker i cementmørtel med fald på 1:40. Herunder kommer et isoleringslag, der kan bestå af 2 lag pap med 3 strygninger med varm asfalt (membranisolering: asfalt, pap, asfalt, pap, asfalt). Endnu bedre er et 15 mm tykt lag støbeasfalt. s. 728

7 Internet Artikel fra HFB Ved altanpladens tilslutning til muren bør der navnlig ved pudset mur - opsættes vandudleder, som vist på fig. 16, da der ellers vil komme grimme fugtpletter. Fig. 18. Betonsålbænk, ført et stykke ind i muren. Fig. 16. Vandudleder ved altanplades tilslutning til mur. Afdækningssten må føres ind i tilstødende murværk (fig. 17), idet der støbes en afdækningssten på stedet ført 8 12 cm ind i muren og et skifte højere oppe end overkanten af afdækningsstenen. 3. Ved skrå eller flade tage af træ. Der tilsluttes med zinkindskud som vist på fig. 19. Her skal trekantlisten sidde på trætaget frit af muren. Tagpappen må ikke fastgøres til muren, men skal kunne bevæge sig sammen med træværket ved skiftende fugtighed og temperatur. Zinkindskudet fæstes som ellers til muren og danner den overgribende fals, hvorunder den opbøjede tagpap kan glide op og ned sammen med tagfladen. Evt. anbringes et bræt til at støtte tagpappen på indersiden. Fig. 17. Afdækningssten ført ½ sten ind i tilstødende mur. Fig. 19. Inddækning med zinkindskud mellem mur og trætag med tagpap. Et tilsvarende problem findes i facadelinien ved begge sider af betonsålbænke, hvor betonen bør føres et stykke ind i muren, hvilket er vist på fig. 18. b. Med zink-, kobberplade o. l. Der inddækkes på lignende måde som ovenfor, idet indskudspladen og tagpladen ikke må forbindes, men skal kunne arbejde uafhængigt af hinanden. Indskudspladen bør være af samme materiale som taget. s. 729

8 Artikel fra HFB Internet 4. Ved glastage. a. Ved gavle. Der lægges en almindelig sprosse i kanten af eller over muren, og mod gavlen indsættes i sprossen i stedet for glas en zink- eller blyplade, som føres ud over og lidt ned ad den udvendige murflade, ligesom ved vindskeder af zink o. l. b. Ved bagmure. Glastage med eensidigt fald inddækkes med blyplade lagt på glas og sprosser og ført op ad muren og afdækket med zinkindskud. B. Inddækning mellem lodrette betonflader og tage: 1. Ved skrå eller flade tage af beton o. l. Inddækningen udføres bedst med den på fig. 20 viste rille til tagpappen. Til at fastholde pappen på det lodrette stykke indstøbes den viste imprægnerede træliste med svalehaleformet tværsnit. For at undgå skarpe papknæk udjævnes overgangen mellem tag og betonmur med den viste trekantliste. Fig. 21. Inddækning med støbt rille til asfalt mellem betonmur og betontag med asfalt. kun udføre asfalthulkehlen med en ret begrænset højde, da den ellers i tidens løb falder fra foroven under betonnæsen. Man kan normalt ikke komme op på almindelig kraftigt snelags tykkelse (15-20 cm). Forsøg med at armere overgangen fra næsen til asfalten med indstøbt strækmetal el. l., hvor halvdelen skulle indstøbes i asfalten og holde den på plads, har desværre ikke givet det ønskede resultat. Almindelig asfalt er over længere tidsrum at betragte som en sejgtflydende vædske, der synker ned i hulkehlen og lader selv lettere genstande synke ned i sig. Med special-asfalt og vandrette, svalehaleformede udsparinger i den lodrette betonflade kan man nu opnå indtil 150 cm høje, lodrette asfaltbeklædninger - men de er dyre. Fig. 20. Inddækning med støbt rille til tagpap mellem betonmur og betontag med tagpap. Inden betonen støbes, må man sørge for, at de lister, som danner form for rillens næse, er så gennemvædede, at de ikke under udstøbningen og afhærdningen bulner ud og river næsen løs. Man kan yderligere sikre næsens styrke ved at indlægge et langsgående armeringsjern, som fastholdes ved bindetråd til en zig-zag-bøjle af 4 5 mm rundjern. b. Med asfalt. Der inddækkes på lignende måde med en rille til asfalten som vist på fig. 21. Desværre kan man c. Med betonpuds o. l. Der inddækkes på lignende måde som ovenfor under asfalt. Altaners tilslutning udføres som foran omtalt under murværk II A, stk. d. 2. Ved glastage. a. Ved gavle, som ved II A, stk. 4 a. b. Ved bagmure, som ved II A stk. 4 b. C. Inddækninger mellem lodrette træflader og tage: a. Med tagsten eller skifer. Kvistflunker inddækkes med zink eller bly ud over tagstenene, ofte dækkes dog hele flunken med zink for at undgå malerarbejde på det vanskeligt tilgængelige træværk. s. 730

9 Internet Artikel fra HFB Fig. 22. Metalsålbænk ved trævindue. b. Med tagpap. Pappen føres op under træbeklædningen helst inden denne påsømmes - og fæstes til beklædningens rem eller revle. c. Med zink-, kobberplade o. l. Udføres på tilsvarende måde som ovenfor anført med tagpap. Vinduer af træ giver ved sålbænken de samme problemer som trævægge. Kviste - særlig de lidt tilbagetrukne - forårsager ofte utætheder mellem zinkbeklædningen foran vinduet og dettes underkarm. Zinken føres ind under og op bagved - eller bedre: op i en rille i karmen som vist på fig. 22. d. Af beton med asfalt. Beton og asfalt føres på lignende måde op inde bag træbeklædningen. III. Specielle forhold. Shedtage. Der skal ved shedtage inddækkes op under ovenlysglasset og til den anden side op under tagdækningen. Disse inddækninger varierer med skotrendens beklædning (zink, tagpap) på isoleringen (brædder oven på træbeton, korkplader, letbeton m.v.) og tagdækningen (tagpap, eternit, tagsten, skifer). Men vigtigt er under alle forhold følgende: Skotrendens beklædning skal føres op under glasset til den ene side og lige så højt op - målt lodret, ikke skråt - til den anden side mod tagbeklædningen, således at en evt. opstuvning af vand i renden bemærkes ved, at det løber ind gennem vinduerne, inden det trænger ind ved tagdækningen. Skotrendens ender skal have åbninger (spygatter), hvis underkant skal ligge væsentligt lavere end ovenlysglassets underkant, d. v. s. rendebeklædningens overkant, således at en tilstopning af tagnedløbene ikke medfører vandindtrængen gennem ovenlysene. Se iøvrigt fig. 23. Hulmure. Ved 30 cm hulmure, hvor den ydre halve stens mur let gennemtrænges af slagregn, bør man indlægge tjærepap el. l. som vist på fig. 24 til at føre vand i hulrummet ud gennem huller i studsfugerne i den ydre skalmur. Træhuse. Ved træhuse bør man holde betonfundamenter tilbage for både beklædning og fodrem, Fig. 23. Skotrende ved shedtag med ovenlys. s. 731

10 Artikel fra HFB Internet Klimaforhold. På steder, hvor det kan storme voldsomt, som f. eks. på Jyllands vestkyst, må af- og inddækninger udføres endnu mere omhyggeligt, og de sidste føres højere op end ellers, idet regnvandet kan piskes opad og trænge ind på uventede steder. Fig. 24. Indlæg af tjærepap i hulmur. Betonfundamentet indtrukket fra facadelinjen for at undgå revnedannelse ved pappens sammentrykning. således at man undgår den vandhylde, som den almindeligvis udførte fremspringende sokkel giver, og som let får remmen til at rådne. Se fig. 25. Fig. 25. Betonfundament ved træhus tilbagetrukket fra facadelinjen, så regnvand løber af. Kondensation. Iøvrigt må man være klar over, at fugtighed også kan komme indefra ved kondensation af vanddampe. Da zinkplade o. l., som anvendes ved mange af- og inddækninger, er en god varmeleder, vil man ofte i køligt vejr kunne se dugdråber på indersiden af en utæt inddækning, når man tager den op for at finde skavanken. Ved lokaler med kunstig befugtning (air-conditioning) kan man blive stillet over for kravet om gode af- og inddækninger mod ydre fugt, som ikke må være damptætte, men som tværtimod skal kunne tillade dampvandring udefter. I en så fugtig periode som har det ved nybygninger været meget vanskeligt at få ud-drevet byggefugten, idet den har kondenseret på undersiden af tagbeklædning og indersiden af uopvarmede mure. Derved har det tit været svært at afgøre, om fugten i husene også skyldtes utilstrækkelige af- og inddækninger. Ved ældre bygninger har mange afog inddækninger, som tidligere ikke gav anledning til klage, i den fugtige periode vist sig at være ude af stand til at holde huset tørt. Konklusion: Ved nybygninger bør man anvende så gode af- og inddækninger, at selv en langvarig regnperiode ikke formår at påvirke husets fugtindhold i konstruktionerne. Niels Steensen. s. 732

Afdækninger og inddækninger i husbygning.

Afdækninger og inddækninger i husbygning. Afdækninger og inddækninger i husbygning. Af civilingeniør Niels Steensen, M. Ing. F. og F.R.I. Problemerne: Inden for 'dette lille, men meget betydningsfulde område af byggetelmiken begås stadig ærgerlige

Læs mere

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør.

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutning med tegltagsten Ved afslutning med tegltagsten kan følgende fremgangsmåde anbefales: Tagstenene

Læs mere

FUGTPROBLEMER. Byggefejl

FUGTPROBLEMER. Byggefejl Ol. ro.57/ 100 A1anglende tagudhæng ved bølgeeternittag har forårsaget, at en del af den regn, som er faldet på taget, har kunnet drive ned ad gavlen, således som billedet viser. Udover at frembyde et

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Forblad. Vinduessålbænke. Poul Kjærsgaard. Tidsskrifter. Arkitekten 1953, Ugehæfte

Forblad. Vinduessålbænke. Poul Kjærsgaard. Tidsskrifter. Arkitekten 1953, Ugehæfte Forblad Vinduessålbænke Poul Kjærsgaard Tidsskrifter Arkitekten 1953, Ugehæfte 1953 0 VINDlJESSALBÆNKE Af arkitekt M.A.A. Poul K jærgaard, Statens Byggeforskningsinstitut Som den anden artikel i serien

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B Hæfte 1B Huse med grundmur og bræddebeklædte gavltrekanter Kategori 1B Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1800 gik man over til at grundmure de nye huse og modernisere de ældre huse, hvor bindingsværket

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Ordliste fagudtryk tag

Ordliste fagudtryk tag Ordliste fagudtryk tag Afstandsliste Gennemgående træliste (trykimprægneret) placeret ovenpå spær. Den skal sikre afstand mellem undertag og lægter, så vand på undertaget uhindret kan løbe til tagrenden.

Læs mere

Nedenfor to fotos af den lille sandsten med årstal, siddende i øverste kamtak over døren til kirken.

Nedenfor to fotos af den lille sandsten med årstal, siddende i øverste kamtak over døren til kirken. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Registrering ved NHL og møde med MHN/JOK 17.6.15 Arbejdets stade Byggeplads er etableret med skure og stillads, vand og el. TILSYN - NOTAT

Læs mere

INDDÆKNING AF TEGLTAGE

INDDÆKNING AF TEGLTAGE INDDÆKNING AF TEGLTAGE Ved en inddækning forstås en tæt samling mellem to bygningselementer, i dette tilfælde en tagsten og den lodrette eller skrå flade, tagstenen uvægerligt må støde ind imod på mange

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1C Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1850 blev det almindeligt at mure gavltrekanterne fuldt op på nye huse. Facademurene er som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

~ ~ ~ ~ ~ ~ ca.22 ) Naturskifertag. Blikkenslagerarbeidet. --- --- --- T agvinduer af Støbejern eller Zink leveres og henlægges i det forlangte Antal.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ca.22 ) Naturskifertag. Blikkenslagerarbeidet. --- --- --- T agvinduer af Støbejern eller Zink leveres og henlægges i det forlangte Antal. Konstruktioner Tage Tagdækning Skifer og Kunstskifertage i 3 34 348 348.2 348.2 Blad l \ \ -\\ --- \ --- ---

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Hvis der ikke er stabilt grundlag må du lave fundament.

Hvis der ikke er stabilt grundlag må du lave fundament. Læg an sørg for at målene er helt nøjagtige også med diagonalmål ellers kommer du i problemer senere. Her bygges ovnen på en solidt anlagt terrasse. Sørg for at bygge ovnen på et stabilt underlag! Efter

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

Forblad. Det horisontale tag. Ib S. Kløcker Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1957

Forblad. Det horisontale tag. Ib S. Kløcker Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1957 Forblad Det horisontale tag Ib S. Kløcker Nielsen Tidsskrifter Arkitekten 1957 1957 et: lhloriisontale "tag Af ingenim Ib S. Kløcker Nielsen M. af I. I Arkitekten nr. 1/1957 skrev civilingeniør Bent Rasmussen

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. nr Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING J. nr Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J. nr. 9149 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: På baggrund af klageskema af xx.xx.2009, betragtes følgende som klagepunkt. Bygning A: 1. Revne mellem murværk og let væg i

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Undersøgelse af murværk i ydervægge udført d. 29. oktober 2002 Generelt: Undersøgelsen har omfattet i alt 14 ophugninger for en konstatering af ydervæggenes

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

De historicistiske villaer overflader og detaljer

De historicistiske villaer overflader og detaljer Overflader og detaljer De historicistiske villaer i Rosenvængets kvarter har en række karakteristiske detaljer, der går igen, og som det er afgørende vigtigt at passe på, når huset skal sættes i stand

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 Besigtigelsesdato: Onsdag, den 17. september 2014, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder

Læs mere

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede.

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 30 Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 31 Tagrender og nedløb På grund af snavs og levn fra en nytårsraket ses

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 Besigtigelsesdato: Torsdag den 19. september 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer.

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. J.nr. Faxe sogn, Fakse hrd., Præstø amt., Stednr. SBnr.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 8. august 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 12.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Byggevejledning. Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset.

Byggevejledning. Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Parcelhusvej 1 og 3 Byggevejledning Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Huset du ser i vejledningen er Parcelhusvej 1, men fremgangsmåden er den samme til Parcelhusvej

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1A Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Den ældst kendte og endnu bevarede byggemåde i Odden er det lave, smalle fagdelte længehus med enkelt bindingsværk i facaderne,

Læs mere

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk Scan Alu-profiler Flot og vedligeholdelsesfri beskyttelse af dit træ- og murværk. Scan Alu-profiler er en bred vifte af standard profiler, der er med

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev.

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev. BAGSTOP-FUGE-METODEN Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Metodehæftet har afsæt i PTM-anvisninger. De beskrevne produkter, dampspærre, under-

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

7 Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København...

7 Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København... 7 Tagflade imod gade Oversigtsfoto. Tagfladerne er besigtiget både på regnvejrsdage og på tørvejrsdage. Eternitstenene er lagt i sort tagkit, hvorfor der ikke er etableret et undertag. En undertagskonstruktion

Læs mere

STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER

STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER Gentofte den 2004.07.02 PS/gs Sag nr.: 041001 TILSTANDSVURDERING for ejendommen KATTESUNDET 14 1458 København K Udført maj 2004 Ejer: EF Kattesundet 14 c/o hr. Poul Poulin

Læs mere

Blikkenslagerarbejde. Af Fabrikant G. W. Harnisch.

Blikkenslagerarbejde. Af Fabrikant G. W. Harnisch. Internet Blikkenslagerarbejde. Af Fabrikant G. W. Harnisch. Artikel fra HFB 8 1938 Tagrender og Nedløbsrør. Tagrender paa Bygninger benævnes efter deres Snit som: 1) Halvrunde Render, 2) Kasserender, 3)

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B Hæfte 3B Huse med grundmur Kategori 3B Tegl- eller skiferdækket heltag med svungne hollandske gavlkamme Denne hustype fra 1865-90 erne adskiller sig kun ganske lidt fra typen med lige gavlkamme. Hustypen

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8024 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Har ikke uddybet, hvor sten- og fugerevner er i husets murværk. 2. På læmuren er der også sten- og fugeudfald i høj del. 3. Karmen

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Besigtigelsesdato: 16.05.2013 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Lejerbo afd. 204-0, Bodenhoff Plads nr. 5-17,1430 København K.

Lejerbo afd. 204-0, Bodenhoff Plads nr. 5-17,1430 København K. Lejerbo afd. 204-0, Bodenhoff Plads nr. 5-17,1430 København K. NOTAT Vedr. Besigtigelse af facader og vinduer på ovennævnte adresse. Ejendommen er besigtiget fra stillads ifm. byggesagen af Bjørk og Borum

Læs mere

MiniHuset.dk Torpsgade 25, Smidstrup, 7000 Fredericia www.minihuset.dk - info@minihuset.dk. Udvendig Dekorering

MiniHuset.dk Torpsgade 25, Smidstrup, 7000 Fredericia www.minihuset.dk - info@minihuset.dk. Udvendig Dekorering Udvendig Dekorering Det udvendige udseende er på mange måder den vigtigste del af dit dukkehus, da det er den del, der bliver vist det meste af tiden. Den stil du vælger til dit hus vil ofte diktere det

Læs mere

www.kantdesign.dk En virksomhed der skaber nytænkning inden for Kanter og Havedesign

www.kantdesign.dk En virksomhed der skaber nytænkning inden for Kanter og Havedesign Beskrivelse af in situ støbte kanter fra KantDesign Præstø d. 12-12-2011 Betonkanterne fra KantDesign støbes direkte på underlaget, derfor er forberedelse af underlaget vigtig. For at undgå frostskader,

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13067 Besigtigelse den: 16. september 2013 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Ydervægges vanddamptransmission Ellis ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Ydervægges Va11ddamptransmiss:i.011 Af Civiling eniør Fer :Brask Foruden den Fugtighed, der udefra tilføres

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 Besigtigelsesdato: Den 27.02.2013, kl. 14 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

DSB Kolonnehus Svenstrup J.

DSB Kolonnehus Svenstrup J. DSB Kolonnehus Svenstrup J. Byggevejledning Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Inden malerarbejdet startes er der lige et par ting der skal limes, jeg har brugt almindelig

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14035 Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7059 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Pletter på indervæg mod garage i sydøstligt værelse. 2. Tagnedløb delvist ureglementeret udført. 3. Kun 3 tagnedløb i forhold til tagfladen. 4. Muret

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017.

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017. Torben Nielsen og Mette Dollerup Tlf. 40519531 Mail torben@toloni.com Helsinge, d. 11. oktober 2017. ALMEVEJ 75, 3250 TISVILDELEJE. Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte

Læs mere

Renovering af agterkahyt på Speedy.

Renovering af agterkahyt på Speedy. Renovering af agterkahyt på Speedy. Efter at forkahytten sidste år blev renoveret er turen nu kommet til agterkahytten, da denne også i høj grad trængte til en kærlig hånd. Jeg startede på projektet lige

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8105 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Synlige betonkanter i alle gulvafløb. 2. Revnet fliser i badeværelse, hule gulv- og vægfliser. 3. Oplagte

Læs mere