Referat DKF. Hotel Scandic, Roskilde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat DKF. Hotel Scandic, Roskilde"

Transkript

1 Mødegruppe: Årsmøde Dato: 26. marts 2006 Sted: Delegerede: Referat DKF Hotel Scandic, Roskilde Bestyrelsen: Ole Tikjøb, Mogens Kragh, Vibeke Preisler, Jan Darfelt, Christian Jacobsen, Nanna Ilmer, Finn Larsen og Anne-Mette Mortensen. Fra klubberne: Gladsaxe Kano & Kajakklub Lyngby Kanoklub Nybro-Furå Kano- og Kajakklub Kanoklubben "361" Odense Kajakklub Odense Dragebåds Klub Kajakklubben Strømmen Troense Kajakklub Herning Kajak Klub Hou Kajak Klub Kano og Kajakklubben Gudenå Kano og Kajakklubben Limfjorden Kajakklubben "Pagaj" Silkeborg Kajakklub Skanderborg Kano og Kajak Klub Skive Roklub Struer Kajakklub Sønderborg Kajak Klub Vejle Kajakklub Viborg Kajakklub Kajakklubben Viking Amager Ro- og Kajakklub Hellerup Kajakklub Hvidovre Kajakklub Kajakklubben Esrum Sø Kajakklubben Neptun Kajakklubben Nova Sundby Kajakklub Vallensbæk Kano og Kajak Club Greve Roklub Jyllinge Sejlklub Maribo Kajakklub Nykøbing F. Roklub Næstved Kajak- og Canoklub Ringsted Roklub Vordingborg Roklub (I alt 37 Klubber) Antal delegerede 79. Antal stemmeberettigede: 67 fra klubberne og 8 fra bestyrelsen, i alt 75. Referent: Hanne Bloch Nr. Punkt Kommentar/beslutning 1. Velkomst Ole Tikjøb bød velkommen og håbede på en konstruktiv debat. Ole rettede en særlig velkomst til æresmedlem John Ludwig. 2. Valg af dirigent Willy Rasmussen (Konsulent i DIF) blev foreslået og valgt og konstaterede, at årsmødet var lovligt indvarslet, og at der ikke var tilføjelser til dagsordenen. På forespørgsel blev det oplyst, at de foretagne revisioner af DKF s politikkatalog kunne debatteres under forbundets planer for Valg af stemmeudvalg Thomas Gjerlufsen, Lyngby Kanoklub og Per Scales, Nybro-Furå Kano- og Kajakklub blev valgt. Side 1 af

2 4. Formanden aflægger beretning Ole Tikjøb supplerede den udsendte beretning med følgende: Som det ses af det udsendte regnskab og budget er DKF s økonomi anstrengt. Man er gået i gang med at finde sponsorer, og den første kontrakt er tegnet med Holstebro RejseCenter som officiel rejsearrangør for DKF. I forbindelse med, at IOC-kongressen kommer til Danmark i 2009, opfordrer DIF til afholdelse af internationale stævner i Danmark. Klubberne bør overveje at søge herom, og Ole oplyste, at Skanderborg Kano og Kajak Klub og Tour de Gudenå komiteen har besluttet at søge et World Cup løb i 2008 og senere måske EM og VM. Der er intet nyt om et påtænkt White Water projektet i Københavns Havn, men en pressemeddelelse er modtaget vedr. et projekt i Holstebro. Spørgsmål fra de delegerede gav anledning til følgende kommentarer og besvarelser: På en forespørgsel vedr. opsigelsen af generalsekretær Kirsten Korbo svarede Ole Tikjøb, at det aldrig er behageligt at fyre en medarbejder, men at personalesager ikke debatteres på årsmøder. Der var pr. 1/ registreret 705 aktive polospillere Bestyrelsen undersøger problematikken omkring starterponton ved m på Bagsværd Sø. Der er p.t. intet afklaret om søens fremtid som nationalt rostadion på grund af de store økonomiske bevillinger, der er en forudsætning for projektets gennemførelse. Der har været afholdt det første møde omkring udvikling af kanosporten og der er samling igen i slutningen af april. DKF vil undersøge mulighederne for at indgå aftale med det nye Team Danmark/DIF marketingselskab, der forventes oprettet efter DIF s årsmøde i maj måned. På årsmødet i 2004 blev der vedtaget en kontingentforhøjelse på kr. 10,00 i forbindelse med bortfald af portostøtte til Kano & Kajak. Beløbet skulle endvidere anvendes til udvikling af hjemmesiden. Selvom der er opnået tilskud fra Bladpuljen gav udgivelsen af bladet i 2005 et underskud på knapt kr , og bestyrelsen havde derfor besluttet at præsentere årsmødet for en netbaseret løsning. Der var tilslutning til, at bestyrelsen arbejder videre med denne løsning. Der er mulighed for flere blade i løbet af året, ligesom Nyhedsbrevet eventuelt kan integreres i denne løsning. Der skal indstilles kandidater til ICF inden 1. juni De nordiske lande mødes ved Duisburgregattaen og bliver enige om fælles indstillinger. DKF har et fint samarbejde med Jørn Cronberg. I forbindelse med det Nordiske Møde er der aftalt afholdelse af en Marathon Cup, med et stævne i hvert af de nordiske lande, hvor klubberne kan deltage. Der er ikke afsat DKF-midler til dette projekt. Det er ønskeligt, at alle aktiviteter genererer midler via DIF s fordelingsnøgle, men det er en forudsætning, at aktiviteterne falder i tråd med klubbernes ønsker. DIF er gjort opmærksom på, at fordelingsnøglen især retter sig mod forbund med holdsporter og ikke er optimal for andre forbund. 5. Eliteudvalget aflægger beretning. Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. Jan Darfelt supplerede den udsendte beretning med følgende: Peter Martinek er faldet godt til i Danmark og træningen er i faste rammer. Der er fokus på en større træningsindsats, og dette gøres muligt ved en lønkompensation til de aktive, der bevirker, at der p.t. maximalt kan være 8 roere på elitecenteret. Resultaterne i 2006 afventes med spænding, og der er evaluering med Team Danmark, når året er omme. I 2007 skal der kvalificeres til OL. Det har været nødvendigt med besparelser i budgettet, hvorfor der ikke ydes støtte til deltagelse i stævner for U23 og U16. Der ydes samlet kr ,00 i støtte til kraftcentrene, og det er aftalt, at kraftcentrene sender hold til Bochum. Spørgsmål fra de delegerede gav anledning til følgende kommentarer og besvarelser: Side 2 af

3 Det er mangel på økonomiske ressourcer, der tvinger os til en prioritering. Der satses hårdt på udvikling på kraftcentrene, og den støtte der ydes, går til flere trænere og højnelse af niveauet på centrene. Kraftcentrene skal endvidere søge økonomisk støtte i de respektive kommuner. Det har vist sig, at vi er stærke på junior/ungdom i forhold til de andre nordiske lande, og vi tror på, at det holder på langt sigt. På senior eliteniveau er der kun tale om 2 maratonroere. Hvis klubberne på sigt vil satse på maratonroning, så er der en ny situation, som vi må se på. Der opnås kun støtte fra Team Danmark til maraton i form af individuel støtte til roerne og det skal være på medaljeniveau. Der er i 2006 egenbetaling for deltagelse ved VM. 6. Børne-/Breddeudvalget aflægger beretning 7. Miljøudvalget aflægger beretning 8. Kaproningsudvalget aflægger beretning Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget. Christian Jacobsen supplerede den udsendte beretning med at takke Winnie Feldtmose, der er fratrådt udvalget, for et godt arbejde. Udvalgets aktiviteter i 2005 falder godt i tråd med DIF s fordelingsnøgle. Der var ingen kommentarer og beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. Nanna Ilmer supplerede den udsendte beretning med følgende: Arbejdet i 2006 er godt i gang. Der er afholdt seminar vedr. de nye kommuner og vi samarbejder med de andre vandsporter. Mange har svaret på spørgeskemaet vedr. rovand og personer til miljønetværket, og mange nye har meldt sig. Der var ingen kommentarer og beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. Finn Larsen supplerede den udsendte beretning med følgende: Selvom der ikke var afsat direkte DKF-midler til udvalget i 2005, havde man gennemført de aktiviteter, der er nævnt i beretningen. Der er afsat midler til fremme af kanosporten fra Jubilæumsfonden og der udarbejdes andre ansøgninger om midler. Der afholdes en kanodag i slutningen af april. Udvalget mangler sekretærbistand på grund af nedskæringer på sekretariatet.. Spørgsmål fra de delegerede gav anledning til følgende kommentarer og besvarelser: De lovede fotos af en ungarsk børnekano vil blive præsenteret snarest. Lyngby Kanoklub, skal ikke afholde udgifter til ophold og forplejning af DKFofficials og deltagelsesgebyr i kanodisciplinerne i forbindelse med kortbane DM Et spørgsmål om betaling for badefaciliteter på rostadion i forbindelse med DM undersøges.. 9. Poloudvalget aflægger beretning 10. Appeludvalget aflægger beretning Næstformand aflægger regnskab Beretningen blev herefter sat til afstemning. 3 undlod at stemme, resten stemte for. Anne-Mette Mortensen konstaterede, at det var første årsmøde, hvor polo var med som selvstændigt udvalg og præsenterede de tilstedeværende udvalgsmedlemmer for forsamlingen. Der var ingen kommentarer til beretningen, der blev enstemmigt godkendt. Der havde ikke været sager til behandling i Beretningen blev enstemmigt godkendt. Mogens Krag havde udarbejdet en supplerende opstilling over forbundets indtægter og udgifter, der viste hvad de enkelte udvalgs aktiviteterne koster. Der skal spares i 2006 og der vil blive en stram budgetopfølgning. Ny meget detailleret kontoplan er udarbejdet. Der er foretaget en oprydning i bådbeholdningen på elitecenteret og nogle både er sat til salg og tilbudt klubberne. Peter Martinek har ytret ønske om at købe den ejerlejlighed, der blev købt i forbindelse med Peters ansættelse, og der arbejdes med vilkårene herfor. Der vil blive arbejdet efter en ny sponsorstrategi med mange små sponsorer. Den første 3 årige aftale er indgået med Holstebro RejseCenter. Mogens Kragh udtrykte et ønske om, at underskuddet i 2005 kunne indtjenes i løbet Side 3 af

4 af 2 år. Spørgsmål fra de delegerede gav anledning til følgende kommentarer og besvarelser: Den i regnskabet nævnte eventualforpligtelse vedrører opsigelsen af generalsekretæren. DIF betaler en stor del af udgifterne i forbindelse med det internationale arbejde, men der er ikke fuld dækning. Hvis administrationsudgifterne er generelt stigende, må vi drøfte en kontingentforhøjelse. Også styrkelsen af kraftcentersystemet kan kræve en kontingentforhøjelse. Vi skal bruge langt de fleste penge på aktiviteter. Hvis DKF vil tiltrække unge ledere, skal indlægsholderne debattere på et sagligt plan og ikke fokusere på selvpromovering. Det er ønskeligt, at materialet til årsmødet udsendes så tidligt, at der er mulighed for forudgående debat Næstformand gennemgår budget 2006 Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. Mogens Kragh oplyste, at der ligger konservative holdninger i vedtagelsen af budgettet for Man har kun medtaget sikre indtægter, og der er ikke plads til udskejelser. Tallene kan imidlertid ændre sig i en positiv retning, men 2006 er et genoprettelsesår. Det er ærgerligt at skulle vedtage besparelser, men det har været nødvendigt. Der bliver ikke ansat flere personer til administrationen, før man økonomisk er klar til det og Kano & Kajak, som det kendes nu, er sparet væk. Gennemgangen gav anledning til følgende kommentarer og besvarelser: Det ser ikke umiddelbart ud til, at man kan indtjene underskuddet for 2005 over 2 år, men der er tale om et driftsbudget og de nye tiltag vedrørende salg af både, sponsorer og salg af ejerligheden ændrer billedet, men man har ønsket at være realistiske i forbindelse med budgetlægningen. Der skal ved fremtidige ansættelser på sekretariatet være tale om personer, der kan skabe aktiviteter. I tråd hermed er lønningerne til de ansatte anført i de respektive udvalgsbudgetter. Kun løn til sekretæren er anført i administrationsbudgettet. BBU s mindre forbrug af tidligere budgetter skyldes, at aktiviteterne foregår i samarbejde med klubberne, hvor aflysninger kan finde sted af forskellige årsager. 13. Orientering om forbundets planer for 2006 Budgettet blev herefter taget til efterretning. Elite Jan Darfelt oplyste, at man ønsker at styrke 2 hovedpunkter: Elitecenteret og Kraftcenterkonceptet. Børne/Breddeudvalget Christian Jacobsen havde udarbejdet et oplæg, der kan ses på Christian supplerede med følgende: Hvis man relativt tidligt får kendskab til en sport, er der stor sandsynlighed for, at man bliver ved med at dyrke denne idrætsgren. Udvalget indsamler erfaringer fra de klubber, der har haft sommerskole på programmet. Udvalget vil endvidere satse på aktiviteter for voksne roere og omtalte den nye bog skrevet af Helle Stuart og Susanne Findsen: Kom i gang med kaproning for voksne. Også en ny elektronisk træningsdagbog har set dagens lys på DKF s hjemmeside. Det er svært at finde aktiviteter, der har havkajakroernes interesse. Miljøudvalget Nanna Ilmer oplyste, at udvalget vil følge udviklingen i de nye kommuner, administrationen af sejladsregler og udviklingen i havneområder. Miljønetværket vil blive optimeret, så vi kan sikre, at vi til stadighed har steder, hvor Side 4 af

5 vi kan ro. Måske bliver det nemmere, når kommunerne skal administrere, men vi skal også følge lovgivningen og være opmærksomme i forbindelse med den eventuelle anlæggelse af nationalparker. Kaproningsudvalget Finn Larsen nævnte de kommende aktiviteter: Kanodag den 23. April Powerferie i stedet for Powerpåske Øst/Vest Cup på Bagsværd Sø En afdeling af Svenske Ungdoms Cup (SUC) på Bagsværd Sø - også for U 18 og måske tillige seniorer DM-pokalløb Kajakergometerløb + DM i kajakergometer. Måske etableres netbaserede ergometerløb. U 14 roere til SUC Pigesamling Udvikling af kapklubber Udvikling af marathonroning, og Udvikling af subelite Poloudvalget Anne-Mette Mortensen henviste til beretningen, der også indeholder udvalgets planer for 2006 og supplerede med følgende: Det er nødvendigt i 2006 at nå op på 1000 aktive polospillere. Klubberne skal huske at indberette også mindre poloaktiviteter. Udvalget vil afholde workshops for at få flere spillere i gang og polocamps spredt ud over landet. Nye klubber indgår i en storebrorordning med en klub, der har polo som fast aktivitet. Udvalget vil i 2006 disponere over en trailer til brug for udlån af 10 polokajakker og udstyr. Det er påkrævet at uddanne flere trænere og instruktører. Der vil blive tilbudt flere turneringer, herunder en i Vest og en i Østdanmark, der skal foregå i en afslappet atmosfære. Danmarksturneringen starter med første stævne den maj. Man håber på at få Polo-DM godkendt som officielt DIF mesterskab. Anne-Mette efterlyste oplysninger om arrangementer rundt i landet, hvor der er mulighed for at profilere polospillet havnefester o.lign. Såvel herre som dame landsholdet er kvalificeret til VM-deltagelse. Der er etableret et U21 hold, der har et godt potentiale. Der skal uddannes flere dommere. Udvalgenes planer blev taget til efterretning. DKF s politikkatalog Ole Tikjøb oplyste, at bestyrelsen har arbejdet med opdateringen, og at man løbende vil revidere. Ideer modtages gerne. Det blev foreslået, at man hvert år på årsmødet behandler et af områderne i kataloget. M.h.t. mål for marathonroning efterlystes større aktivitet fra klubbernes side. 14. Orientering om budget 2007 og vedtagelse af klubbernes kontingent for 2007 Politikkataloget blev herefter taget til efterretning. Bestyrelsen havde udarbejdet en strategiplan, der kan ses på Planen vedrører sekretariatets fremtidige bemandingsstruktur, som skal generere flere aktiviteter og dermed øget tilskud. Bestyrelsen havde endvidere udarbejdet en budgetprognose, som er vedhæftet nærværende referat. Kommentarer og besvarelser: Mere arbejdskraft skaber mere aktivitet. DIF yder ikke tilskud til en chefkonsulent. Side 5 af

6 Kan der findes nye medlemsformer, f.eks. enkeltmedlemskaber. DKF mister tilskud fra Team Danmark, hvis der ikke kvalificeres til OL. Hvis man alene sætter tæring efter næring, kan mulighederne være forpasset. Hvis klubberne vil visionerne, er en kontingentforhøjelse nødvendig, men det er vigtigt for bestyrelsen, at det er et ønske fra klubberne. Der fandt herefter en lang debat sted for og imod forhøjelse af kontingentet og flere roste bestyrelsen for fremsynethed i forbindelse med strategiplanen. Flere ønskede, at der havde været mulighed for at vedtage differentieret kontingent af hensyn til de små klubber. Der blev herefter stillet forslag om en kontingentforhøjelse på 10,00 eller 20,00 kr. En afstemning om en kontingentforhøjelse på kr. 20,00 blev vedtaget med 32 for og 29 imod. Kontingentet for 2007 er herefter: Grundgebyr kr ,00 + kr. 65,00 pr. aktivt medlem Nye klubber er kontingentfrie i det kalenderår, hvori de indmelder sig i forbundet, men betaler et indmeldelsesgebyr på kr ,00 Budgetprognosen blev taget til efterretning. 15. Indkomme forslag Forslag 1 fremsat af Kaproningsudvalget vedr. fælles kaproningsbestemmelser Forslaget vedrører sletning af ordet kreds og ændring af det forbund til DKF i punkt 1. Amatørbestemmelser. Forslag 2 fremsat af kaproningsudvalget vedr. fælles kaproningsbestemmelser Forslaget vedrører sletning af ordet kredsen der er nævnt flere steder i pkt. 2. Reklameregulativ. Forslag 3 fremsat af kaproningsudvalget vedr. fælles kaproningsbestemmelser Forslaget vedrører ændring af klub, kreds eller DKF til stævnearrangør samt en tilføjelse vedr. vandrepræmiens bestemmelser i pkt. 4. Vandrepræmier. Forslag 4 fremsat af kaproningsudvalget vedr. fælles kaproningsbestemmelser Forslaget vedrører en sletning af ordene kredse eller i pkt. 5. Internationale konkurrencer i Danmark. Forslag 5 fremsat af kaproningsudvalget vedr. fælles kaproningsbestemmelser Forslaget omhandler sletning af ordene samt fødselsdato og år. Denne del af forslaget blev trukket. Forslaget vedrører endvidere tilføjelser af adresse eller postadresse for program m.v. og ændring af centertrænerens til landstrænerens samt ændring af eliteudvalget til den eliteansvarlige, alle ændringer til pkt. 9. Anmeldelse. Denne del af forslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslag 6 fremsat af kaproningsudvalget vedr. fælles kaproningsbestemmelser Forslaget omhandler fremsendelse og indhold af program i pkt. 10. Program. Forslag 7 fremsat af kaproningsudvalget vedr. fælles kaproningsbestemmelser Side 6 af

7 Forslaget vedrører en tilføjelse i retten til ændringer i programmet i pkt. 12. Ændringer i løbsprogrammet. Forslag 8 fremsat af kaproningsudvalget vedr. fælles kaproningsbestemmelser Forslaget vedrører en ændring af amatør- og ordensudvalg til appeludvalg. I pkt. 13. Appel. Forslag 9 fremsat af kaproningsudvalget vedr. fælles kaproningsbestemmelser Forslaget har samme ordlyd som forslag 8 i pkt. 14. Udelukkelse. Forslag 10 fremsat af kaproningsudvalget vedr. fælles kaproningsbestemmelser Forslaget vedrører fremsendelse af resultatliste i pkt. 16. Resultatliste. Forslag 11 fremsat af kaproningsudvalget vedr. fælles kaproningsbestemmelser Forslaget vedrører en tilføjelse til pkt. 18 Arrangement (DM) og fik en yderligere tilføjelse, således at forslaget lyder: For at fremme kanosporten kan DKF s bestyrelse dispensere fra reglen om min. 4 deltagere i kanodisciplinerne. DKF s bestyrelse kan endvidere dispensere fra denne regel i dame senior disciplinerne. Forslag 12 fremsat af kaproningsudvalget vedr. fælles kaproningsbestemmelser discipliner og klasser Forslaget vedrører sletning af sidste linie vedr. U 12 løb. Forslag 13, 14 og 15 blev trukket. Forslag 16 fremsat af kaproningsudvalget vedr. nationale Forslaget vedrører følgende nye løb: U12 K m drenge U12 C m drenge U12 K m Piger. Forslag 17 fremsat af kaproningsudvalget vedr. nationale Forslaget vedrører nyt løb: Senior K m Herrer Forslag 18 fremsat af kaproningsudvalget vedr. nationale Forslaget vedrører sletning af følgende løb: U12 4 x 200 m Drenge U12 4 x 200 m Piger Forslag 19 fremsat af kaproningsudvalget vedr. nationale Forslaget omhandler klubbesætning i K-2 U12, U14, U16 og U18. Side 7 af

8 Forslaget faldet. Forslag 20 fremsat af kaproningsudvalget vedr. nationale Forslaget vedrører fjernelse af beskrivelsen af banen for løb længere end m, da denne er beskrevet i pkt. 10. Forslag nr. 21 fremsat af Sorø Cano og Kajak Club og Maribo Kajakklub vedr. nationale kaproningsbestemmelser for marathon pkt. 3 Mål og vægt Forslager vedrører tilføjelse af bådtypen børnekajak. Forslaget faldet. Forslag nr. 21a fremsat af Sorø Cano og Kajak Club og Maribo Kajakklub vedr. nationale kaproningsbestemmelser for marathon Mesterskabsprogram Forslaget vedrører tilføjelse af U10 K-1 Forslaget faldet. Forslag 22 fremsat af kaproningsudvalget vedr. nationale Forslaget vedrører tilføjelse af U 10 løb. Forslaget trukket. Forslag 23a fremsat af kaproningsudvalget vedr. nationale Forslaget vedrører indførelse af Masterklasser. Forslaget faldet. Forslag 23b fremsat af kaproningsudvalget vedr. nationale kaproningsbestemmelser for kortbane 26. Banen Forslaget vedrører ændringer i distancer og overbæringer. Forslaget vedtaget. Forslag 24 fremsat af kaproningsudvalget vedr. nationale kaproningsbestemmelser for kortbane 26. Banen Forslaget vedrører kilometertilpasning. Forslaget trukket. Forslag 25 fremsat af kaproningsudvalget vedr. Mærker og nåle Forslaget vedrører ændring af jættemærkepoint. Forslaget enstemmigt vedtaget. Forslag 26 fremsat af poloudvalget Forslaget vedrører indførelse af Nationale bestemmelser for kajakpolo. Forslag 27 fremsat af poloudvalget Forslaget vedrører indførelse af Kajakpolo Reglement. 16. Valg i h.t. 12 Valg af formand Ole Tikjøb blev genvalgt for 2 år Valg af 2. næstformand Mogens Kragh erklærede, at han ikke som meddelt tidligere ønskede genvalg, idet han fandt at opbakningen til strategiplanen havde været for ringe, og at der dermed var tale om et meget tyndt mandat. Ole Tikjøb beklagede denne beslutning. Mogens er en stor igangsætter og Ole takkede for hans indsats i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog herefter Jan Munkholm fra Charlottenlund Kajakklub Palo. Der var ikke andre forslag, og Jan Munkholm blev valgt for 2 år. Side 8 af

9 Valg af eliteansvarlig Jan Darfelt blev genvalgt for 2 år. Valg af Formand for Børne- og Breddeudvalget Christian Jacobsen blev genvalgt for 2 år. Valg af 2-4 medlemmer til udvalgene: Følgende blev valgt for 1 år: Kaproningsudvalget: Christian Schmidt, Hvidovre Kajakklub, Michael Fjeldvig, Vejle Kajakklub og Peter Carlsen, Kajakklubben Neptun. Børne/Breddeudvalget: Ole Larsen, Troense Kajakklub og Poul Christensen, Sønderborg Kajakklub Poloudvalget: Mai-Brit Søndberg og Sanne Johansson fra Københavns Kajakpolo Klub, Martin Dagnæs, Skovshoved Roklub, og Peter Sørensen, Holte Roklub. Miljøudvalget: Bjarne Kongstad, Odense Kajakklub, Jørgen Andersen, Næstved Kajak og Canoklub og Jørn Mathisen, Kajakklubben Esrum Sø. Valg af medlem til appeludvalget Jens Evald blev genvalgt for 2 år. Valg af medlem til appeludvalget Thomas Gjerlufsen blev valgt for 2 år. Valg af suppleant til appeludvalget Per Scales, Nybro-Furå Kano- og Kajakklub blev valgt for 2 år. Valg af revisor Revisionsfirmaet Deloitte blev genvalgt for 1 år 17. Eventuelt Ole Tikjøb rettede en stor tak for arbejdet til de udvalgsmedlemmer, der ikke havde ønsket genvalg. Thomas Gjerlufsen opfordrede poloudvalget til at profilere sporten ved kortbane DM. John Ludwig hilste et netbaseret Kano & Kajak velkomment og ville gerne have indført aldersklasser på marathon, da han stadig er aktiv roer. Han gav forsamlingen det råd, at hvis man vil blive ved med at ro højt op i alderen, skal man bare lade være med at holde op. Han udtrykte gode ønsker for DKF, takkede de mange frivillige ledere og fandt det beklageligt, at ca.100 klubber ikke var tilstede ved årsmødet. Ole Tikjøb konstaterede, at der ikke var indkommet andre forslag til anvendelse af jubilæumsfondens midler i Bestyrelsens forslag udsendt den 13. marts 2006 sammen med årsmødematerialet er derfor gældende for Slutteligt takkede Ole Tikjøb dirigenten for god mødeledelse og de delegerede for deres indlæg. Mødet slut. Hæder og ære Følgende hæder og ære blev overrakt/eller overrækkes på et senere tidspunkt: Æresdiplom til Ulla Stuart, Sundby Kajakklub Æresdiplom til Mogens Kragh, 2. Næstformand Æresdiplom til Christian Jacobsen, BBU-formand Kongshvilepokalen til Ulla Stuart, Sundby Kajakklub Arrangørpokalen til Vejle Kajakklub (efter lodtrækning mellem Vejle Kajakklub og Kajakklubben Pagaj ) Lyngbypokalen til Silkeborg Kajakklub Gladsaxepokalen til Silkeborg Kajakklub Årets klub: Frederikshavn Kajakklub Årets Miljøpris: Aalborg Kajakklub, Ringsted Roklub og Hjarbæk Havkajak Klub. Hanne Bloch Referent Willy Rasmussen Dirigent Side 9 af

10 Udfordringer 2007 DKF Prognose 2007 DIF s nye fordelingsnøgle aktivitetsorienteret Mistet tilskud ca kr. ved fuld implementering Overgangsordning betyder minus kr. i 2007 Bestyrelsens strategiplan Ansættelse af nye aktivitetsorienterede medarbejdere Udlicitering af opgaver Fortsat højt ambitionsniveau for eliteområdet med OL/VM deltagelse Stigende udgifter til frikøb af roere fra arbejde/uddannelse ALT SAMMEN KOSTER! DKF Prognose 2007 Riget fattes penge! Hvad gør vi? Oplæg til åben diskussion. DKF Prognose 2007 Prognose 2007 (1000 kr.) Ønske budget Skrabet budget Uændret indtægtsgrundlag mistet DIF tilskud Indtægtsgrundlag, kendte indt eliteområdet bredde-/uddannelse/miljø administration implementering 1. del strategi Prognose underskud DKF Prognose 2007 Emner der kan tages fat på: Vi kan spare os ud af problemerne.. Diskutere prioritering fordeling elite/bredde Ambitionsniveau eliteområdet afvikle det helt (provokation!) Højere egenbetaling kurser/aktivitetsudvalg Højere kontingent fra klubberne Kommercialisering Kurser Medlemsformer/medlemstilbud Teambuilding/HR aktivitet - fortsættes- 1

11 DKF Prognose 2007 Emner der kan tages fat på: Intensivere sponsorjagten tiltag i DIF for små forbund Øget udlicitering/out-sourcing Finde niche indtjeninger Der er sikkert rigtigt mange andre gode ideer Nu er bolden givet op! Hvad vil I? Betale mere for mere eller det samme for mindre? 2

Referat DKF. Hotel Scandic, Silkeborg

Referat DKF. Hotel Scandic, Silkeborg Mødegruppe: Årsmøde Dato: 28. marts 2007 Sted: Delegerede: Referat DKF Hotel Scandic, Silkeborg Bestyrelsen: Ole Tikjøb, Jan Munkholm, Vibeke Preisler, Jan Darfelt, Peter Nielsen, Nanna Ilmer, Finn Larsen

Læs mere

Referat DKF. Mødegruppe: Årsmøde Dato: 20. marts 2005 Sted: Hotel Scandic, Silkeborg

Referat DKF. Mødegruppe: Årsmøde Dato: 20. marts 2005 Sted: Hotel Scandic, Silkeborg Mødegruppe: Årsmøde Dato: 20. marts 2005 Sted: Delegerede: Referat DKF Hotel Scandic, Silkeborg Bestyrelsen: Ole Tikjøb, Niels Andersen, Mogens Kragh, Jan Darfelt, Christian Jacobsen, Nanna Ilmer, Gorm

Læs mere

Vallensbæk Kano og Kajak Club Sjælland-Lolland-Falster:

Vallensbæk Kano og Kajak Club Sjælland-Lolland-Falster: Referat af ÅRSMØDE afholdt den 14/3-2004 på Hotel Grand Park i Korsør ÅRSM 1/2004 Delegerede: Bestyrelsen: Jørn Cronberg, Niels Andersen, Mogens Kragh, Jan Darfelt, Christian Jacobsen, Nanna Ilmer, Gorm

Læs mere

Kaproningsudvalget Aktiviteter 2007

Kaproningsudvalget Aktiviteter 2007 Dansprint Maraton Cup Løbsoversigt: Åbne Sjællandske Mesterskaber 28. april Handelsbanken Paradisløb 6. maj Maribo Maraton 19. maj Sorø Maraton 23. juni Danmarks Mesterskaberne, lange distancer 6. 8. juli

Læs mere

FURESØKREDSENS REPRÆSENTANTSKABSMØDE onsdag den 18. februar 2004 kl. 19.

FURESØKREDSENS REPRÆSENTANTSKABSMØDE onsdag den 18. februar 2004 kl. 19. 1 FURESØKREDSENS REPRÆSENTANTSKABSMØDE onsdag den 18. februar 2004 kl. 19. Dagsorden jf. kredslovene af 31/1 1999: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemme udvalg 3. Formandens beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat DKF. Johannes Bang Lau Larsen. Amager Ro og Kajakklub Nils Vestergaard Rasmussen Ballerup Kano- og Kajakklub. Finn Ellebæk Pedersen Gladsaxe

Referat DKF. Johannes Bang Lau Larsen. Amager Ro og Kajakklub Nils Vestergaard Rasmussen Ballerup Kano- og Kajakklub. Finn Ellebæk Pedersen Gladsaxe Referat Mødegruppe: årsmøde Dato: 30. marts 2008 Sted: Hotel Scandic, Roskilde Deltagere: Ole Tikjøb Vibeke Preisler Jan Munkholm Finn Larsen Jan Darfelt Nanna Ilmer Peter Nielsen John Ludwig Casper Licht

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat DKF. Søren Andersen. John Ludwig Gorm Larsen. Ballerup Kano- og Kajakklub. Charlottenlund Kajakklub Palo

Referat DKF. Søren Andersen. John Ludwig Gorm Larsen. Ballerup Kano- og Kajakklub. Charlottenlund Kajakklub Palo Referat Mødegruppe: s årsmøde Dato: 30. marts 2009 Sted: Hotel Scandic, Silkeborg Referenter: Klavs Klavsen, Lars Henrik Petersen, Vibe Ørum Rasmussen, Michael Fjeldvig, Christian Jacobsen Baggrundsmateriale:

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 4/2005 Dato: 15. september 2005 Sted:

Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 4/2005 Dato: 15. september 2005 Sted: Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 4/2005 Dato: 15. september 2005 Sted: SAS-klubben, Kastrup Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Mogens Kragh (MK), Jan Darfelt (JD), Christian Jacobsen

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat DKF. Sted: PS: ønskede et større focus på KC på områder som stævnedeltagelse, trænerudvikling, træningsmængde og ledelse. Side 1 af 5 25-09-09

Referat DKF. Sted: PS: ønskede et større focus på KC på områder som stævnedeltagelse, trænerudvikling, træningsmængde og ledelse. Side 1 af 5 25-09-09 Mødegruppe: Dato: Sted: Deltagere: Referat DKF Bestyrelsen Fredag 28. aug. 2009 Kl. 17.00 Lørdag 29. aug. 17.00 Idrættens Hus, Morten Frost Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN),

Læs mere

Fredag, den 4. oktober 2013 kl

Fredag, den 4. oktober 2013 kl Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark Frederiksberg, 4. oktober 2013 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag, den 4. oktober 2013 kl. 14.00-15.30 Mødet

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF.

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF. Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 1/2008 Dato: 27. januar 2008 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Hotel Scandic

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2007 Comwell Sorø Storkro Abildvej 100, 4180 Sorø Søndag den 15. april 2007 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen, Danmarks Idræts-Forbund 2.

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 9. marts 2016 kl. 18.30-21.30 Restaurant Latinerly, Sct. Mathiasgade

Læs mere

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: Kl. 19.30 Lokale: Klubhuset Ordstyrer: Peter Hjulmand Referent: Rita Kirkegaard Deltagerantal 80 Hvoraf 80 er stemmeberettigede.

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning Udvalgsformændene ganske kort

2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning Udvalgsformændene ganske kort Dansk Forening for Rosport www.roning.dk 26. februar 2016 DFfR s ordinær generalforsamling den 12. marts 2016 Endelig Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens-

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2006 Comwell Middelfart Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge 1. Velkomst. Ved Formand Birger Dahl, der bød velkommen til alle fremmødte, incl. nålemodtagere, bestyrelse,

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat DKF. Deltagere Fornavn Efternavn Klub

Referat DKF. Deltagere Fornavn Efternavn Klub Referat DKF Mødegruppe: DKF s årsmøde Dato: 21. marts 2010 Sted: Hotel Scandic, Roskilde Referenter: Michael Fjeldvig, Dorthe Hansen, Michael Jakobson, Mikkel von Seelen, Christian Jacobsen Baggrundsmateriale:

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014 Referat fra i Dansk Styrkeløft Forbund den Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Valg af dirigent; Bestyrelsen foreslog Søren Lind, som blev valgt uden modkandidater. Søren

Læs mere

Referat. Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 23. maj 2017 kl i Rosportens Hus, Bagsværd

Referat. Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 23. maj 2017 kl i Rosportens Hus, Bagsværd Dansk Forening for Rosport Referat Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 23. maj 2017 kl. 18.00 i Rosportens Hus, Bagsværd Tilstede: Henning Bay Nielsen (HBN) Birgit Bech Jensen (BBJ) Conny Sørensen (CS) Thomas

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

Silkeborg Regatta 2015 - Silkeborg Langsø PROGRAM. Lørdag den 15. august Silkeborg Langsø

Silkeborg Regatta 2015 - Silkeborg Langsø PROGRAM. Lørdag den 15. august Silkeborg Langsø Silkeborg Regatta 2015 - Silkeborg Langsø PROGRAM Lørdag den 15. august Silkeborg Langsø 1 2 Velkomst For 4. gang afholder vi Silkeborg Regatta på robanerne på Silkeborg Langsø. Kajakløbet slår deltagerrekorden

Læs mere

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2005. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2005. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2005 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2005 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære læser Børne og Breddeudvalget byder DKF s medlemmer velkommen

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 4. maj 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Indkaldelse til delegeretmøde

Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Søndag d. 3. april 2016 - kl. 13.30 Sted: Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse Deltagere: Klub Antal stemmer Jyderup 2 Dianalund 3

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 22. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 03-2010 19. marts 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 2. Godkendelse af referat fra møde 02 2010 3. Bestyrelsens siden sidst 3. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Referat af årsmøde i DRsU Fitness & Speed den 4. marts 2012 i Næstved

Referat af årsmøde i DRsU Fitness & Speed den 4. marts 2012 i Næstved Referat af årsmøde i DRsU Fitness & Speed den 4. marts 2012 i Næstved Formanden for Sportskomiteen Per Jensen bød velkommen til årsmødet. Ad dagsordenens pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Som ordstyrer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Tilstedeværende: Fraværende: Leif Meitilberg (), Michael Sølling (), Inger Neye (IN), Allan Schwab (AS), Jan Nielsen () Jonas Rasmussen(JR) Punkt Dagsorden Kommentar

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden i henhold til vedtægterne = OK Valg af dirigent

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i DRsU 2012

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i DRsU 2012 Brøndby, 2012-04-22 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i DRsU 2012 Afholdt d. 22. april 2012 kl. 1400 i mødelokale Allan Simonsen, Idrættens Hus, Brøndby Formand for Danmarks Rulleskøjte Union,

Læs mere

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug Tid: Lørdag den 10. marts 2001, kl. 13.00 Sted: Blommenslyst Kro, Odense Dagsorden: Velkomst v. formanden Ove Glerup 1. Valg af dirigent 2. Valg af

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby den 26. juni 2008 REFERAT Bestyrelsesmøde,

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 24. februar 2016 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Ole Pedersen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat DKF. 2. Valg af dirigent Willy Rasmussen, konsulent i DIF, foreslås som dirigent og vælges.

Referat DKF. 2. Valg af dirigent Willy Rasmussen, konsulent i DIF, foreslås som dirigent og vælges. Idrættens hus Brøndby Stadion 20 DK.-2605 Brøndby Danmark Tlf. +45 43262094 Fax.+45 43262095 dkf@kano - kajak.dk www.kano - kajak.dk Referat DKF Mødegruppe: DKF s årsmøde Dato: 27. marts 2011 Sted: Hotel

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart onsdag d. 2. april 2014 kl. 16:30 i SAS klubhus, diget 25, 2770 Kastrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af klubbens

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Generalforsamling i Sundby Kajakklub, forår 2013

Generalforsamling i Sundby Kajakklub, forår 2013 Generalforsamling i Sundby Kajakklub, forår 2013 Tirsdag d. 26. marts 2013 30 medlemmer til stede, alle stemmeberettigede. Referent: Annette Elmue Formanden indledte med at byde velkommen til denne generalforsamling

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

DANMARKSMESTERSKABER KANO OG KAJAK MARATON 2009

DANMARKSMESTERSKABER KANO OG KAJAK MARATON 2009 1 Dansk Kano- og Kajak Forbund og Odense Kajakklub har hermed fornøjelsen at indbyde til: DANMARKSMESTERSKABER KANO OG KAJAK MARATON 2009 Lørdag den 5. september og Søndag den 6. september På Odense Kanal

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt.

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt. REFERAT FRA DFU REPRÆSENTANTSKABSMØDE D. 15. MARTS 2014 i Horsens Bestyrelsesformand Flemming Olsson bød velkommen. 1. Valg af dirigent På bestyrelsens forslag blev Kim Friisgaard, FDK, valgt som dirigent.

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2011

Referat Repræsentantskabsmøde 2011 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2011 10. april kl. 10:00 Comwell Klarskovgaard A-S Korsør Lystskov 30 4220 Korsør 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen fra Danmarks

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

DCU Motion Sydjylland/Fyn

DCU Motion Sydjylland/Fyn DCU Motion Sydjylland/Fyn Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF) Internet: www.sydjyllandfyncykelmotion.dk Velkomst og registrering Referat af årsmødet i DCU Motion Sydjylland/Fyn

Læs mere

Referat DKF. Dato: Mandag 14. juni 2010 Kl. 17.00 22.15 Sted:

Referat DKF. Dato: Mandag 14. juni 2010 Kl. 17.00 22.15 Sted: Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Mandag 14. juni 2010 Kl. 17.00 22.15 Sted: Hotel Scandic, Hvidovre Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN), Jan Darfelt (JD), Peter

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

5. Orientering fra administrationen

5. Orientering fra administrationen Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 3/2006 Dato: 17. maj 2006 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Ole Tikjøb (), Vibeke Preisler (VP), Jan Munkholm (JM), Jan Darfelt (JD), Christian Jacobsen (CJ), Nanna Ilmer

Læs mere

Referat fra årsmøde 17. maj 2010

Referat fra årsmøde 17. maj 2010 Ad.1 Ad. 2 Bjørn Semberg, Hi. Formandens mundtlige beretning. Formanden mindes afdøde kammerater med mindeord og 1 minuts stilhed. Efter at have omtalt fusionen pr. 01. januar 2010 gennemgik han den fremsendte

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat. Generalforsamling

Referat. Generalforsamling 228 Referat Generalforsamling Dato 17. mar. 2011 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 61 stemmesedler Der var i alt ca. 77 fremmødte Referent Jan Roer Pedersen / Lars Lisberg

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 22. februar 2017 STED Chr. VI Overdrevskro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt Lindevang,

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referent: Hon. Sekretær Stig Borg William Grahn, formand for Asserbo Golf Club, bød forsamlingen velkommen og mindedes sammen med de

Læs mere

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus.

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. Formand Keld Jensen bød velkommen til ordinær generalforsamling 2009. 1. Konstatering af stemmetal

Læs mere

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Onsdag den 6. februar 2013 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Onsdag den 6. februar 2013 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Onsdag den 6. februar 2013 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Onsdag d. 6. februar 2013 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 19. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012 Årsmøde Region Midtjylland 19.01.2012 Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 39 tilstedeværende, heraf 38 medlemmer. 1. Valg af dirigent a. Hans Jørgen Lundgaard vælges 2. Valg af referent a. Ane Gleerup

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere