B9.3. Kommentarer til Samdrift-Rapporten fra fsb (udsendt til alle 7. marts 2015). Vores driftssamarbejde er det mest udviklede og fremadstræbende.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B9.3. Kommentarer til Samdrift-Rapporten fra fsb (udsendt til alle 7. marts 2015). Vores driftssamarbejde er det mest udviklede og fremadstræbende."

Transkript

1 Referat af Bispeparkens Bestyrelsesmøde tirsdag 31.marts :00 F1. Formalia: Fremmødte: Anna, Karin, Zeinab, Erik, Jean, Souzanne. Afbud: Anne, Annette, Abdullahi, Niels, Marie, Emil (1.suppleant). Dirigent: Anna. Referent: Jean. 18:05 B2.1. Evt. spørgsmål til formøde med Driftsudvalget (Bilag B2). Noten blev gennemgået. 18:10 B2.2. Forslag fra driften: Opgivelse af rengøring af vaskeriet lørdag morgen. (Der vil blive gjort rent fredag eftermiddag og mandag morgen). Enstemmigt vedtaget blandt de tilstedeværende. 18:15 B3. Status på afholdelse af møde med Parknet. Intet nyt. 18:17 B4. Ansættelse af ny driftsleder. Nina Hilsted Gemal er blevet udvalgt og ansat fra 01.maj.(?) Vi har også fået en ny driftschef, der hedder Ninna. 18:20 B5. Status på pullerter til den "bilfrie" zone (Bilag B5). To bilag fra Birgitte Vest (Landskabsarkitekten). Vi skal have en tegning og uddybende forklaringer hurtigst muligt efter påske. Vores spørgsmål er om der er brug for så mange pullerter, når der er cykelstativer, som der er brug for el og internet til pullerter (eller bom). Vi taler med driften om videokamera. 18:22 B6. Tagensvej 227 lokalestatus. Der er ikke kommet noget fra den afgående driftschef. Det tages op med den nye driftsleder og den nye driftschef. 18:25 B7. Forslag om ekstraordinært afdelingsmøde - 28.maj 2015 (Bilag B7) Alle tilstedeværende er for forslaget med noterede udvidelser. Drømmemøde. 18:40 B8.1 Orientering fra mødet om Bygningsgennemgang (Tidligere udsendt: dels noter, dels referat med PPV). Vi flyttede fra uplanlagt drift til planlagt vedligeholdelse. Og kr. i øvrigt. Regnskabet ser ud til at blive godt. B8.2 Kommentarer til Dørprojektet (bilag tidligere udsendt) Vi ser gerne en træfarve frem for den nuværende grønne ensfarvede. Vi vil gerne beholde det glas, der er ved nogle entrédøre. Vi har ikke noget imod, at håndtagene bliver standard i hele Bispeparken. Dørspion skal have indvendig klap. 18:50 B9.1. Fælles-sektionsmøde 16.april - hvem vil deltage fra Bispeparken - samlet tilmelding. Erik og Jean deltager. Der er to officielle pladser ekstra. Jean tilmelder. Det foregår i Bispeparken. B9.2. Orientering fra og om møder i fsb (sektionsmøder, kursus og lignende). Der er et kursus om gårdmiljøer 23.april. Bustur: vis dit boligområde frem. B9.3. Kommentarer til Samdrift-Rapporten fra fsb (udsendt til alle 7. marts 2015). Vores driftssamarbejde er det mest udviklede og fremadstræbende. B9.4. Kommentarer til fsb værdigrundlag og handlingsplan (udsendt til alle 7. marts 2015). Mange gode ting at arbejde med.

2 B9.5. Grønt regnskab 2014: Forslag: videresendes til GO og til Driftsudvalget, der melder tilbage Vedtaget. Vi spørger driften om, hvorfor der er et stort hop omkring usorteret affald. 19:00 B10. Fremlæggelse af status for udvalg, evt. godkendelse af forslag fra udvalg. Hjemmesideudvalget: To nye sider: Spareråd til vand og Gode råd om varme. Aktuelle projekter er opdateret tilbage til Meld gerne ind, hvis et projekt ikke er med. Grøn Omstilling: To gode filmaftener: anden gang var vi omkring 15. Opstartsdag med Bettina Fellov: 17 deltagere. Pensionistklubben og Kvindeklubben vil gerne have hende med til deres egne møder. Planlagt: Filmaften med Nemo. Affaldsindsamlingsdag søndag 19.april. Vandmålingstallene er begyndt at komme, og vi er ved at begynde at kommunikere dem. (Idé: varmefarveskiftende pallatorer som præmier.) Festudvalget: Sommertur til Bakken 22.juni. Billetsalg 1.juni. Udlevering af billetter 8.juni. Køkkenhaveinitiativet: Der er havedag søndag 3. maj kl.11. B11. Godkendelse af ansøgninger til aktivitetsudvalget. (Bilag B11) Ansøgning om udstyr til Tagensvej 227 Bispeparkens Bestyrelse ansøger om midler til indkøb af skåle, glas, evt. hynder m.v. (gerne genbrug). Samt kabeludstyr. 800 kr. øget til 1000 kr. Ansøgning om Sommertur til Bakken i juni: Udgifter: 4 bussser: kr. (forventeligt bliver det meget billigere pga den korte distance) 200 turpas (200 * 199 kr.): kr. Indtægter: busbilletter: (2*180 *10): 3600 kr. Turpassalg (200*80): kr. Samlet ansøgning: kr. 19:30 B12. Forslag: I nødsituation: prioritering af bogholderi før aktiviteter (Bilag B12). Prioritering af bogholderi før aktiviteter Hvis vi igen mister vores bogholderiservice for en tid, så sørger vi for, at der er tjek på bogholderiet omkring en aktivitet, før vi vælger at afholde den. Ellers må vi aflyse den. 19:40 B13. Beboerhenvendelser, samt Eventuelt. Ingen beboerhenvendelser til bestyrelsen. Der udarbejdes forslag til næste møde om sekretariatsbistand (ansvarlige: Anna, Jean). Jean spørger Gitte om status på aktivitetsbeløbet og rådighedsbeløbet. Ekstra el-stik i lejlighederne og håndtag til køkkendørene tages op på formødet med driften. 19:45 F14. Gennemgang af referat fra dette møde og godkendelse af samme. Referatet er godkendt. 20:00 F15. Tak for i aften. Mødet afsluttet kl. 20:12

3 Bilag som tilrettet: Bilag B2 Noter fra Bispeparkens formøde med driften 27. marts 2015 Driften/Louis deltager ikke i Bestyrelsesmødet. Beboerhus og T227 (tidligere aftalt): Opsætning af håndsæbedispenser og håndspritdispenser i hvert af køkkenerne - hvad er status. > Er bestilt. T227 opsætning af håndsæbe dispenser på toilet - nævnt ved bygningsgennemgangen. - > Pågår. Beboerhus: Opsætte 1 hylde og 4 aflåselige døre under "bardisk" længst væk fra køkken (få 2 skabe til brug for bestyrelsen). Nøgle aftalt til at være den samme, som passer til T227 (nøgle nr A, ER2872, 275, 01) - nævnt ved bygningsgennemgangen. - > Louis arbejder med det. Klar efter påske. Bag Tagensvej blok (ca. ud for 235 og ca. ud for 256) er der begge steder 2 afskårne metalrør, der rager ca. 2 cm op over asfalt (fra et tidligere stativ til at banke tæpper). Kan de ikke afskæres tættere på asfalten, så man ikke kan falde over dem? - > De skæres ned af driften. Møde med Parknet og driftschef - status for datoaftale udbedes. - > Steven vikarierer. Vi tager selv et møde med Parknet snarest og truer med fsb-administrationen (og informerer Steven). Hvad blev resultatet af mur ved T. 237 (tagrende er blevet renset, og der er blevet fræset en del cement ud mellem murstenene i hele ejendommens højde) - hvad skal der ske mere? - > Der er brug for hullerne, mens det udtøres. Driften og mureren holder øje med det. Beboerhus: Hvornår er det sidst blevet undersøgt om Teleslynge i Beboerhuset virker korrekt? - > Der er ikke kommet klager fra Pensionistklubben. Vi spørger dem. FSB logo skilte ved opgangsdøre: Afventes opsætning af de nye døre, så arbejdet ikke skal laves 2 gange? - > Ja. Det er i dørprojektet, de skal koordinere det på Rådhuspladsen. Beboerhus: Opsætning af elektrisk håndtører (berøringsfri betjening) ønskes, således at der ved vasken kommer til at sidde en dispenser til håndsæbe, og ved håndtøreren også kommer til at sidde en dispenser med håndsprit - udfordring, find optimal placering i køkkenet for disse 3 - > Vil larme for meget. Vi kan bruge små håndklæder som kun bruges en gang og vaskes derefter. Beboerhus og T227: Udskrive og laminere 2 "skilte" (se vedlagte fil) om hvordan man vasker hænder samt opsætning af dem i køkkenet begge steder på et logisk og synligt sted.

4 > De er lavet. Driften sætter op i BB-huset og Bestyrelsen på T227. Beboerhus internetmodem: Følgende 5 oplysninger udbedes: Modem ID, Brugernavn, Password, WIFI SSID, WIFI password. - > Louis sender det til Jean. T227: Opsætning af 2 skruer med ravplugs i væg og ophængning af internet-modem under loftet ønskes udført - ledningerne kan nå. - > Driften sørger for det. T227: Er det muligt, at driften kan få sat håndtag på døren til "kontoret" - håndtagene med skruer ligger på gulvet i hjørnet i rummet. - > Driften sørger for dette eller et andet håndtag. JLV 10: Navneskilt på postkassen mangler > Louis siger det til Ejendomskontoret. Der er udgifter på cirka til belægninger i overensstemmelse med PPV-planen. - > Der er desuden brug for en ny belægning bag Tagensvej/Tuborgvej. Grønt Regnskab. > Der er link til det. Nye teams kører godt i driften i første uge. Renhold er også ude at hjælpe på de grønne arealer. Tørretumblere er det sandt, at der er to, der er taget permanent ud af drift? > Louis vender tilbage med det. Har lov til at råde over asfalten op til husene på Frederiksborgvej. - > Ja, formodentlig. Der kommer flisegang på den nye sti mellem BB-huset og Vaskeriet. Dels om vi kender beboertallet i den enkelte vandmåleenhed, eller kan finde ud af det. - > Det er hvert hus, der er enheden. Vi kender ikke beboertallene for hvert hus.

5 Bilag B7 - korrigeret Forslag om afholdelse af ekstraordinært afdelingsmøde i maj (f.eks. 28.maj). Forslag til punkter: Godkendelse af regnskaber for huslejen, aktivitetsbeløb og rådighedsbeløb. Orientering om Grønt Regnskab. Orientering om status i år på aktivitetsbeløb, rådighedsbeløb og drift. Arbejdsgrupper om idéer til områderne på udearealerne. Evt. orientering om fremdriften i de tidligere vedtagne projekter (herunder dørprojekt og/eller højvandsprojekt). Flere punkter kan tilføjes. Det skal være et attraktivt arrangement med vores gode resultater og kom og vær med og kom med idéer til vores fremtid i Bispeparken. Med mad og børnepasning. Regnskabet skal vises med færre tal og flere billeder, gode historier om vores aktiviteter og driftens arbejde. Begrundelse: Vi får et flot regnskab, som det er værd at sætte fokus på. Det er også værd at lægge vægt på aktiviteterne i det forløbne år. Vi kan også få idéer frem, som vi kan arbejde videre med. Dermed kan efterårets lange møde også blive lidt kortere. Bilag B8.1 Kommentarer til dørprojektet: Det foreslås at lejlighedsdørene igen skal være grønne, men er det en god idé, hvis opgangene skal skifte farve ved helhedsplanen? Kan vi finde en mere neutral farve? Kommunikationen bør vel bl.a. af økonomiske grunde koordineres og integreres i vores Nyhedsbreve. Bilag B11 Ansøgninger til aktivitetsudvalget Ansøgning om udstyr til Tagensvej 227 Bispeparkens Bestyrelse ansøger om midler til indkøb af skåle, glas, evt. hynder m.v. (gerne genbrug) 800 kr. Ansøgning om Sommertur til Bakken i juni: Udgifter: 4 bussser: kr. (forventeligt bliver det meget billigere pga den korte distance) 200 turpas (200 * 199 kr.): kr. Indtægter: busbilletter: (2*180 *10): 3600 kr. Turpassalg (200*80): kr. Samlet ansøgning: kr. (Krav om sygesikringskort, derfor fremmøde og kontant betaling. Vi modtager penge, derfor måske bedst at være på Ejdk./driftskontor, hvis vi må). Bilag B12 Forslag: Prioritering af bogholderi før aktiviteter Hvis vi igen mister vores bogholderiservice for en tid, så sørger vi for, at der er tjek på bogholderiet omkring en aktivitet, før vi vælger at afholde den. Ellers må vi aflyse den.

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27.5.2014

Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for perioden 1. maj 2013 til 30. april 2014. 4. Endelig

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 BilledBilled: Jørgen Jensen B Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side April måned og stadig varmegrader

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

1. Status, input og opdatering af årshjul

1. Status, input og opdatering af årshjul Indholdsfortegnelse 1. Status, input og opdatering af årshjul... 2 - Procedure for valg af udvalgsformænd... 2 - HB møde indhold til infofilen... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast....

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager Kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet

Foreningen af kollegianer på Damager Kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Bestyrelsesmøde Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Møde indkaldt af Mødetype Arrangør Referent Mads Hauberg Almindeligt Bestyrelsesmøde Foreningen af kollegianer på

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

33. årgang Nr. 13 11. april 2013. Tillykke. Rengøring mand. d. 14. april Stamgruppe 6

33. årgang Nr. 13 11. april 2013. Tillykke. Rengøring mand. d. 14. april Stamgruppe 6 33. årgang Nr. 13 11. april 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere