Skovkrav i Svanens kriterier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skovkrav i Svanens kriterier"

Transkript

1 Skovkrav i Svanens kriterier Version 3 - Høringsdokument Høring: 9 marts juni 2015 Nordisk Miljømærkning

2 Indhold 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 3 3 Baggrund til skovkrav 4 4 Forslag til fremtidige skovkrav 5 Bilag 1 Bilag 2 Deklaration om træråvarer Certificerede træråvarer Nordisk Miljømærknings tværgående skovkrav, version 3, 9. marts 2015 Adresser Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig officiel miljømærkning, Svane-mærket. Nedenstående organisationer/virksomheder har ansvaret for det officielle miljømærke Svanen, tildelt af det respektive lands regering. For yderligere oplysninger se hjemmesiderne: Danmark Miljømærkning Danmark Fonden Dansk Standard Göteborg Plads 1 DK-2150 Nordhavn Tel: Fax: Norge Miljømerking Henrik Ibsens gate 20 NO-0255 Oslo Tel: Fax: Finland Miljömärkning Finland Box 489 FI Helsingfors Tel: Fax: Sverige Miljömärkning Sverige AB SE Stockholm Tel: Fax: Island Norræn Umhverfismerking á Íslandi Umhverfisstofnun Su urlandsbraut 24 IS-108 Reykjavik Tel: Fax: Dette dokument må kun kopieres i sin helhed og uden nogen form for ændring. Citater fra dokumentet kan benyttes hvis kilden, som er Nordisk Miljømærkning, oplyses.

3 1 Sammenfatning De første skovkrav blev udformet af Nordisk Miljømærkning i 1998, og disse er siden blevet revideret flere gange. Nordisk Miljømærkning har haft skovkrav i alle kriteriedokumenter hvor træråvarer indgår i betydende mængder siden En evaluering af skovkravene i 2014 viste, at der er behov for en ny opdatering af kravene, da lovgivning bl.a. har ændret sig. EU indført en tømmerforordning (EUTR) 1, som både påvirker og understøtter skovkravene, mens nye danske regler for offentlig indkøb af træråvarer ikke anerkender Svanen som garanti for sikring af lovlig og bæredygtigt træ. Der er ligeledes et behov for at kravene forenkles og bliver mere transparente eftersom de er svære at kommunicere. Forslag til nye skovkrav: Oplysning om træart samt træråvarens oprindelse Nyt krav til at træråvarer som stammer fra lande eller regioner med høj korruption (CPI-index under 40), ikke anvendes i Svanemærkede produkter, uden at der foretages en yderligere risikovurdering af området. Risikovurderingen udføres af Nordisk Miljømærkning Alle træråvare som indgår i Svanemærkede produkter skal efterleve European Timber Trade Regulation (EUTR) (No. 995/2010) Alle træråvarer (100%) som indgår i Svanemærkede produkter skal være certificeret eller kontrolleret. Minimum 70 vægt% af alle træråvarer, som indgår i det Svanemærkede produkt, skal komme fra certificeret skovbrug. Den resterende andel af træråvarer skal komme fra kontrollerede kilder. Nyt krav til at allokere certificeringskrediter til Svanemærkede produkt/produktion Krav til sporbarhedscertificering hvor det er muligt 2 Indledning Svanemærket er det officielle miljømærke i de Nordiske lande. Det blev etableret af Nordisk Ministerråd i Svanemærket er en frivillig ordning som miljømærker både produkter og tjenesteydelser. Svanens udvikler kriterier ud fra et livcyklusperspektiv. Råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering er med i vurderingen når kravene til miljømærkede produktet fastsættes. Det er vigtigt for at kunne mindske den samlede miljøbelastning. Der stilles ikke kun miljøkrav, men også krav til produktegenskaber for at sikre kvalitet og holdbarhed. Kriterier for Svanemærkning revideres kontinuerligt. Nordisk Miljømærkning stiller krav til træråvare i relevante kriterier for at bidrage til et bæredygtigt skovbrug (økologisk, økonomisk og socialt). I et livscyklusperspektiv er skovbruget en vigtig del af træproduktets miljøpåvirkning, og det er vigtigt at den fornybare råvare dyrkes/bruges på en bæredygtig måde. Svanens skovkrav fokuserer på bæredygtigt skovbrug og sporbarhed af træråvarer. Ved at stille krav til at træråvarer skal 1 Nordisk Miljømærkning tværgående skovkrav (12)

4 komme fra certificeret skovbrug støtter Nordisk Miljømærkning udviklingen mod et mere bæredygtigt skovbrug. I denne høring præsenteres forslag til nye skovkrav. Disse krav foreslås indført i de 18 produktgrupper 2, som i dag har skovkrav. Denne høring giver Jer mulighed for at afgive synspunkter og kommentarer på forslaget. Alle indkomne kommentarer bliver gennemgået og vurderet i en offentlig høringssammenstilling. På baggrund heraf vil der blive udarbejdet et revideret forslag til skovkrav, som skal behandles i respektive nordiske nævn. På basis heraf beslutter Nordiske Miljømærkenævn (NMN) de endelige krav. 3 Baggrund til skovkrav Bæredygtigt forvaltede skove leverer en række andre goder til samfundet end træ til materialer og energi. Skovene giver værn mod global opvarmning ved opsugning og lagring af CO 2, daglige fornødenheder for lokale samfund og oprindelige folk, sikring af biodiversitet (vilde dyr og planter) samt beskyttelse af vand og jord mod forurening og erosion mv. Nordisk Miljømærkning igangsatte en evaluering af Svanens tværgående skovkrav i Hovedformålet med denne evaluering var at belyse hvorvidt Nordisk Miljømærknings nuværende skovkrav har en tilstrækkelig miljøeffekt. Det er påvist, at certificering af skov medfører miljøgevinster 3 om end det er svært at udlede kvantitative miljøgevinster, som f.eks. øget biologisk mangfoldighed, til skovkravene i Svanens kriterier. Nordisk Miljømærknings styrbarhed dvs. miljømærkernes mulighed for at påvirke processen med udvikling af standarder for skovcertificering er meget lille. Ved at stille krav til certificerede træråvarer kan Svanen bidrage til at øge efterspørgslen på certificerede træ. Nordisk Miljømærkning har valgt at støtte udviklingen af skovcertificering, som stræber mod et bæredygtigt skovbrug, gennem at stille krav til træråvare fra certificeret skovbrug. Skovcertificering er et vigtigt værktøj til at udvikle skovbruget mod et mere bæredygtigt skovbrug, hvor skovbrugsmetoderne er beskrevet og følges/strammes op gennem løbende revisioner. Når producenter skifter til certificeret træråvare sendes samtidigt et signal til skovindustrien om, at det er vigtigt at skovbrugets miljøpåvirkning anerkendes og reduceres. Derfor kan bytte til certificeret træråvare betragtes som en miljøgevinst. Svanen påvirker denne udvikling direkte gennem løbende at skærpe kravet til %-andel certificeret træ i sine kriteriedokumenter. I dag godkender Nordisk Miljømærkning aktuelle skovstandarder individuelt i de lande hvor licensansøgere køber deres træråvarer fra. Der er en arbejdskrævende proces, og et vigtigt spørgsmål i evalueringen var, om kravene kan forenkles til at godkende certificeringsordninger som eksempelvis FSC og PEFC fuldt ud, uanset om det er nationale eller interim stantander. En årsag til dette er bl.a., at den individuelle bedømmelse af skovstandarder har vist, at kvaliteten af skovstandarderne har forbedret sig gennem tiden siden starten af år Samtidigt har EU indført en ny lovgivning, som forbyder markedsføring og salg af ulovligt fældet træ i EU. Fokus i evalueringen har specielt være på at give en anbefaling til udformning af fremtidige enklere skovkrav. Til 2 Basismodul Papir hvilket inkluderer Svane kontrolleret masse og papir, Biobrændstof, Byggeplader, Fedttæt papir, Engangsartikler til fødevarer, Gulve, Holdbart træ, Hygiejne produkter, Hus, Kopi- og trykpapir, Kuverter, Legetøj, Møbler og indretning, Træpiller, Kontor og hobbyartikler, Tissue, Udemøbler og legeredskaber og Vinduer. 3 Nordisk Miljømærkning tværgående skovkrav (12)

5 hjælp med evalueringen har en ekstern konsulentvirksomhed (Indufor) bedømt Svanens nuværende skovkrav og arbejdet med af bedømme skovstandarderne. Der er også udført en intern evaluering af skovkravenes kompleksitet og arbejdsbyrde ved licensering af produkter og tjenester. 4 Forslag til fremtidige skovkrav Nedenstående forslag til Svanens fremtidige skovkrav skal som udgangspunkt gælde i alla kriterier hvor træråvarer har en relevans. De nye skovkrav foreslås opdelt i 2 krav: Krav O1 som omfatter træråvarens oprindelse, lovlighed og sporbarhed samt Krav O2 som omfatter træråvarer fra certificeret skovbrug Forslag til krav O1 Oprindelse, lovlighed og sporbarhed Ansøger skal opgive navn (latinsk og nordisk sprog) samt geografisk oprindelse (land/delstat og region/provins) og leverandør for de træråvarer som benyttes. Træråvarer som kommer fra lande med et korruptionsindeks (CPI) på under 40, må ikke indgå i Svanemærkede produkter, uden at der foretages en yderligere risikovurdering af området. Risikovurderingen udføres af Nordisk Miljømærkning. Kravet til CPI-indeks gælder ved ansøgningstidspunktet. Information om CPI-indeks findes på Træråvarer der indgår i Svanemærkede produkter skal efterleve European Timber Trade Regulation (EUTR) (No. 995/2010). Det gælder også produkter som i dag er undtaget i EUTR. Licenshaver har pligt til at underrette Nordisk Miljømærkning, hvis de bliver opmærksomme på enhver overtrædelse af lovlighedsprincippet i EUTR, enten i egen drift eller i deres forsyningskæder. Træarter listet på CITES, appendices I, II og III må ikke indgå i Svanemærkede produkter. Information om appendices til CITES findes på hjemmesiden The CITES Appendices Navn (latinsk og nordisk sprog), geografisk oprindelse (land og region/provins) og CPI indeks samt leverandør på de træsorterråvarer som benyttes. Nordisk Miljømærkning kan kræve yderligere dokumentation dersom der er usikkerhed om træråvarens oprindelse. Bilag 1 udfyldes af producent/leverandør. I de tilfælde hvor træråvaren kommer fra områder med CPI under 40 kan ekstern risikoanalyse i henhold til EUTR indgå som dokumentation. Erklæring fra producent/leverandør om at alle træråvarer overholder European Timber Trade Regulation (No. 995/2010). Bilag 1 kan anvendes. Erklæring fra producent/leverandør om at træråvarer listet på CITES, appendices I, II og III ikke indgår i Svanemærkede produkter. Bilag 1 udfyldes af licenshaver. Baggrund til krav O1, oprindelse, lovlighed og sporbarhed Oprindelse Nordisk Miljømærkning tværgående skovkrav (12)

6 Nordisk Miljømærkning stiller krav til sporbarhed for at få information om hvilke træarter som indgår i Svanemærkede produkter samt information om hvor de kommer fra. Navne på leverandører skal ligeledes opgives. Ved at stille krav til sporbarhed ønsker Svanen at sikre, at træ og træråvarer kommer fra lovlige kilder, ikke kommer fra områder med eksempelvis høj biodiversitet, beskyttede skove eller områder med hvor ejerforholdet er uklart mm. Kravet understøtter det foreslåede krav til at træråvarer som stammer fra lande eller regioner med høj korruption, ikke anvendes i Svanemærkede produkter, uden at der foretages en yderligere risikovurdering af området (se nedenfor). Kravet skal dokumenteres af træråvareleverandøren eller af producenten af det Svanemærkede produkt. Bilag 1 udfyldes af leverandør/producent. CPI-index Nordisk Miljømærkning ønsker ikke, at træråvarer som stammer fra lande eller regioner med høj korruption, anvendes i Svanemærkede produkter, uden at der foretages en yderligere risikovurdering af området. Information om Nordisk Miljømærknings praktisering af risikovurdering, se nedenfor. Nordisk Miljømærkning har ved gennemgang af skovstandarder erfaret at der ofte forekommer store problemer koblet til skovbruget i områder med høj korruption, selv om skovbruget i sig selv er certificeret. Transparency Internationals Corruption Perceptions Index (CPI) bedømmer og rangordner lande/territorier baseret på hvor korrupt et lands offentlige sektor opfattes at være. Det er et sammensat index, en kombination af undersøgelser og bedømmelser af korruption, som er indsamlet af en række velrenommerede institutioner. CPI-index er et alment anvendt redskab som indgår i risikobedømmelser, og som der også henvises til i udkast til EUTR user-manual. CPI opdateres årligt. Et CPI-index på under 40 modsvarer lande bedømt som high risk regions og risk regions af Transparency International. Kravet til CPI på under 40 er ikke tænkt som et absolut krav men medfører, at Nordisk Miljømærkning skal lave en yderligere risikovurdering hvis træråvarer kommer fra disse lande. Certificerede træråvarer fra områder med et CPI-indeks under 40 er ikke i sig selv tilstrækkelig dokumentation for lovligt og bæredygtige træråvarer. Kravet til CPI-indeks gælder ved ansøgningstidspunktet. Risikovurdering af Nordisk Miljømærkning I det tilfælde hvor træråvaren kommer fra områder med et korruptions index under 40, foretager Nordisk Miljømærkning en risikovurdering af området. Risikoanalysen skal bedømme 5 parameter: korruption/lovlighed, traditional/civil rights, biodiversitet/high Concervation Values, konvertering af naturtyper til andet formål og GMO. De 5 parameter er de samme som indgår i Global Forest Registry 4 risikoanalyser. For information om korruption/lovlighed anvendes bl.a. risikoanalyse i henhold til EUTR. Yderligere information til risikoanalysen hentes fra en række relevante hjemmesider som: The illegal logging website: The CPI of Transparency International: Verdensbanken: Environmental Investigation Agency: Nordisk Miljømærkning tværgående skovkrav (12)

7 Global Witness: ELDIS regional and country profiles: Responsible Investment and Purchasing Advice Centre (ReIPAC) run by ProForest for subscribers: The Global Forest Registry Cites: IUCN Red list: EU Timer Regulation: I de tilfælde hvor analysen viser at risikoen er lav kan træråvaren indgå i Svanemærkede produkter. Ansøgere kan som dokumentation vedlægge ekterne risikoanalyserapporter for områder med CPI-indeks under 40. Eksterne risikoanalyserapporter skal indeholde en bedømmelse af de 5 parameter: korruption/lovlighed, traditional/civil rights, biodiversitet/high Concervation Values, konvertering af naturtyper til andet formål og GMO. Eksterne risikoanalyserapporter vil indgå i Nordisk Miljømærknings samlede risikovurdering af et givet område. EUTR På trods af, at ulovlig træ i Europa er forbudt i henhold til European Timber Trade Regulation (EUTR) (No. 995/2010), er det alment kendt, at ulovlig skovhugst stadig er en almindelig praksis i nogle lande. En fælles undersøgelse af FN s Miljøprogram og Interpol erklærede i en rapport fra 2012, at ulovlig skovhugst udgør op til 30 % af den globale handel med træ og bidrager til at mere end 50 % af afskovning i tropiske skov i Centralafrika, Amazonas og det sydøstlige Asien 5. For alle forhandlere af træ og træprodukter i EU, også dem som blot videresælger træ og træprodukter efter at træet er bragt i omsætning på EU s marked første gang, indføres en myndighedspligt til at holde styr på, hvem træet er købt af og hvem det er videresolgt til. Krav om sporbarhed vil forpligte Svanens licenshavere til at spørge deres operatører, enten direkte eller via forhandlere, for at få information om deres "Due diligence", og derved information om hvor træråvaren kommer fra. Dette gælder også for træråvarer som er undtaget af EUTR. EUTR omfatter en bred vifte af produkter - bl.a. råtræ, savskåret og forarbejdet træ, møbler og præfabrikerede bygninger samt en lang række produkter med indhold af papir og karton, mens mange andre produkter (udtrykt i toldkoder) er undtaget 6. Nordisk Miljømærkning ønsker at alle træråvarer, som indgår i Svanemærkede produkter lever op til EUTR. Licenshaver har pligt til at underrette Nordisk Miljømærkning, hvis de bliver opmærksomme på enhver overtrædelse af lovlighedsprincippet i EUTR, enten i egen drift eller i deres forsyningskæder (overtrædelser påpeget af udpegende nationale tilsynsmyndigheder). Nordisk Miljømærkning vil i så fald afgøre, hvor alvorlig overtrædelsen er og hvilken indvirkning det vil have på miljømærkelicensen. Det er sandsynligt, at disse undtagelser vil blive fjernet, når EUTR revideres i 2015/2016, men indtil da er kravet gældende. 5 Illegal Logging Trade Decimates Forests, Africa: AllAfrica.com, 2012, retrieved 18 October Nordisk Miljømærkning tværgående skovkrav (12)

8 Certificeret træ anses ikke pr. automatik (EU kommissionen) som lovligt træ i henhold til EUTR. Både PEFC og FSC har igangsat en revision af deres Chain of Custody - standarder med henblik på at leve op til bestemmelserne i EUTR. Begge ordninger har dog allerede nu foretaget justeringer, som skal hjælpe de certificerede virksomheder med at imødekomme kravene i EUTR. Nordisk Miljømærkning anser at certificering eller andre ordninger, der er kontrolleret af en ekstern part, og som omfatter kontrol med overholdelse af gældende lovgivning samt har krav til bæredygtighed kan anvendes i risikovurderingen. Ved ansøgning om Svanemærkning skal leverandøren/producenten kontrollere EUTR og de undtagelser som findes i lovgivningen. Hvis deres produkt er undtaget EUTR skal de alligevel erklære at den indgående træråvarer er lovlig i henhold til regler i EUTR. Bilag 1 skal anvendes som dokumentation. CITES CITES 7 er en international konvention til kontrol af handlen (over landegrænser) med vilde dyr og planter. Det sker gennem overvågning og regulering af den internationale handel. Målet er kun at tillade en bæredygtig handel, - dvs. at man fjerner ikke mere fra bestandene af vilde dyr og planter, end de kan bære. I praksis betyder det, at det kræver særlige tilladelser eller i visse tilfælde er helt forbudt at handle med visse dyr og planter - levende såvel som døde og produkter fremstillet af deres skind, fjer, tænder, mm. CITES omfatter omkring 5000 dyrearter og ca plantearter hvor af ca er tømmerrelevante træart (hovedsagligt tropiske træarter). Arterne er, afhængig af hvor truede de er, opført på appendises I, II eller III. Arter listet på appendises I er stærkt truede og handel med dem er totalt forbudt. For de øvrige kræves særlige tilladelser til ind- og udførsel (appendises II og III). CITES reguleres af EU-lovgivning (Rådsforordning (EC) No 338/97) og gyldige CITES licenser anses at være lovligt fældet i henhold til EUTR. Et gennemgående problem med de eksisterende ordninger som søger at regulere handlen med træ eller truede arter (f.eks. CITES) er at de nødvendige tilladelser, på grund af udpræget korruption, ofte er meget billigt til salg i eksportlandet 9. Nordisk Miljømærkning foreslår derfor, at træarter listet på CITES, appendices I, II og III må ikke indgå i Svanemærkede produkter. Dette selv om CITES licenser lever op til EUTR. Nordisk Miljømærkning ser ingen grund til at anvende træarter listet på CITES, da der findes alternative træarter. O2 Træråvarer fra certificeret skovbrug Alle træråvarer (100 %) som indgår i Svanemærkede produkter skal komme fra certificerede skove eller kontrollerede kilder. Minimum 70 vægt % af alle træråvarer (virgin/genbrugsfibre) som indgår i det Svanemærkede produkt skal komme fra certificeret skovbrug. Den resterende andel af træråvarer skal komme fra kontrollerede kilder, dvs. være omfattet af kontrolordningerne FSC eller PEFC (controlled wood). Certificeringen skal være udført af FSC eller PEFC, dvs. av en uafhængig tredje part. 7 Convention on International Trade in Endangered Species Nordisk Miljømærkning tværgående skovkrav (12)

9 Kravet kan dokumenteres som indkøbt træmængde på årsbasis. Certificerede træråvarer skal allokeres til den Svanemærkede produktion/produkt. Ansøger skal dokumentere at minimum 70 % af alle træråvarer (virgin/genbrugsfibre) som indgår i det Svanemærkede produkt på årsbasis kommer fra certificeret skovbrug, og resten skal dokumenteres at være opfattet af den kontrolordning. System for sporbarhed skal beskrives. Sporbarhedscertifikat (Chain of Custody Certificate) udstedt af FSC, PEFC anvendes i dokumentationen. Bilag 2 kan anvendes. Balanceark eller tilsvarende dokumentation som viser, at mængden af certificerede træråvarer på årsbasis er allokeret 10 til den Svanemærkede produktion/produkt. Baggrund for O2, træråvarer fra certificeret skovbrug Fremover skal minimum 70 vægt% af alle træråvarer (virgin/genbrugsfibre) som indgår i det Svanemærkede produkt komme fra certificeret skovbrug efter certificeringsordningerne FSC eller PEFC. Den resterende andel af træråvarer skal komme fra kontrollerede kilder, dvs. være omfattet af kontrolordningerne FSC eller PEFC (controlled wood). I kravet er det også præciseret, at certificerede træråvarer skal allokeres til den Svanemærkede produktion/produkt (regler for massebalance). Dette for at sikre, at dobbelt bogføring ikke forekommer. Baggrunden for dette er, ud over at stimulere til en øget efterspørgsel på certificerede træråvarer, at dette er kravgrænserne for brug af FSC og PEFC logoer på produkter. Dette vil i høj grad gøre det lettere for producenter af Svanemærkede produkter at dokumentere kravet, da de bare skal efterspørge mærkede FSC og PEFC produkter. FSC og PEFC er i dag de to alt dominerende certificeringsordninger for bæredygtig skov. Selv om der er en del forskellige mellem de to ordninger, anses begge af Nordisk Miljømærkning at være på forkant med lovgivningen, og dermed styre mod et mere bæredygtigt skovbrug. Hvis der i fremtiden kommer nye troværdige skovstandarder, ud over FSC og PEFC som findes i dag, vil Nordisk Miljømærkning vurdere om disse vil kunne anvendes. Som følge af at Nordisk Miljømærkning henviser til FSC og PEFC indebære dette, at certificeringsorganer som udsteder skov- og/sporbarhedscertifikater skal være akkrediteret/anerkendt af disse certificeringsordninger. Ansøger skal dokumentere at minimum 70 % af alle træråvarer (virgin/genbrugsfibre) som indgår i det Svanemærkede produkt på årsbasis kommer fra certificeret skovbrug. Den resterende træmængde skal leve op til kravene i FSCs eller PEFCs krav til træ fra kontrollerede kilder. Dokumentation kan være i form af fakturer og følgesedler. Nordisk Miljømærkning vil ikke generelt kæve at licenshaver eller leverandører er sporbarhedscertificeret (CoC) efter enten FSC eller PEFC. Krav om sporbarhedscertificering vil afhænge af hvor udbredt dette er inden for den gældende produktgruppe. I så fald skal det også være muligt at dokumentere sporbarhedskravet til andel certificerede træråvarer uden krav om sporbarhedscertificering. Krav om sporbarhedscertificering vil dog være relevant i produktgrupper, hvor dette er meget udbredt (t.x papir). CoC certificering vil bidrage til sporbarhed i leverandørkæden indenfor FSC og PEFCs retningslinjer og kontrolsystemer for sporbarhed. Leverandører der har et gyldigt sporbarhedscertifikat fra FSC eller PEFC, kan dokumentere at kravet Nordisk Miljømærkning tværgående skovkrav (12)

10 opfyldes (andel certificeret træ) ved på fakturer eller følgesedler. En vigtig pointe ved CoC certificering er verificering af andel certificeret træ omsat i form af årligt 3-parts audit. I takt med at udbuddet af certificerede træråvarer øges på verdensplan, har Nordisk Miljømærkning mulighed for i fremtiden at skærpe kravet til sporbarhed ved at kræve, at transfer- (FSC) eller fysisk separationsmetode (PEFC) skal anvendes i bestemte produktgrupper. Dvs. fuld sporing af certificerede træråvarer til Svanemærkede produkter. Nordisk Miljømærkning tværgående skovkrav (12)

11 Bilag 1 Deklaration om træråvarer Dette bilag skal anvendes til at dokumentere oprindelse på de træråvarer som indgår i et Svanemærket produkt. Bilaget er udfyldt af: Producent af Svanemærkede produkt: Leverandør af træråvarer: For dokumentation af træråvarer Ansøger skal opgive navn (latinsk og nordisk sprog), geografisk oprindelse (land/delstat og region/provins) samt CPI-index Tabel 1: Oversigt over oprindelse og CPI-index Træsort/ Råvare (type og navn)* Geografisk oprindelse (land/delstat og region/provins) CPI-index for det område træråvaren kommer fra *Her beskrives om det er for eksempel fyr, gran, bøg og så videre samt latinsk navn Er træråvaren omfattet af European Timber Trade Regulation (EUTR) (No.995/2010) Ja Nej Hvis nej Lever træråvaren op til kravene i European Timber Trade Regulation (EUTR) (No.995/2010) Ja Nej Er træråvaren listet på CITES, appendix I, II eller III. Information om CITES findes på Ja Nej Producent eller underleverandørs underskrift: Dato: Firmanavn: Ansvarlig person: Telefon: Svanens skovkrav_ _tc

12 Bilag 2 Certificerede træråvarer For at verificere at alle træråvarer (100%) som indgår i Svanemærkede produkter på årsplan kommer fra certificerede skove eller kontrollerede kilder opfyldes skal: Nedenstående tabel og beregning i-fyldes af producenten Dokumentation vedlæges som verificerer at certificerede træråvarer indgår i det Svanemærkede produkt, eksempelvis fakturer, følgesedler Beskrivelse af system for sporbarhed af træråvaren Tabel 2: Indkøbt træråvare på årsbasis til den Svanemærkede produktion/produkt. Gælder både certificerede og kontroller træråvarer Træsort/Råvare (Type og navn)* Leverandør Mængde (m 3 pr. år) Andel (%) træ fra certificeret skovbrug Andel (%) træ fra kontrollerede kilder Total *Her beskrives om det er for eksempel fyr, gran, bøg og så videre samt latinsk navn Producentens underskrift: Dato: Firmanavn: Ansvarlig person: Telefon: Svanens skovkrav_ _tc

Gebyrregler for Svanemærkning. Nordisk Miljømærkning 18. maj 2016

Gebyrregler for Svanemærkning. Nordisk Miljømærkning 18. maj 2016 Gebyrregler for Svanemærkning Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig officiel miljømærkning, Svanen. Nedenstående organisationer/virksomheder har ansvaret for Svanemærket på vegne

Læs mere

Retningslinier for brug af Svanemærket. Nordisk Miljømærkning 9. marts 2016

Retningslinier for brug af Svanemærket. Nordisk Miljømærkning 9. marts 2016 Retningslinier for brug af Svanemærket Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig officiel miljømærkning, Svanen. Nedenstående organisationer/virksomheder har ansvaret for Svanemærket

Læs mere

Miljømærkning. Svanens kriterier for biobrændstoffer Thomas Christensen 6. December 2016

Miljømærkning. Svanens kriterier for biobrændstoffer Thomas Christensen 6. December 2016 Miljømærkning Svanens kriterier for biobrændstoffer Thomas Christensen 6. December 2016 Danmarks officielle miljømærker Svanemærket Nordens officielle miljømærke Stiftet af Nordisk Ministerråd i 1989

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger PEFC en god investering Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger Mandag d. 22. april 2013 Tirsdag d. 23. april 2013 Torsdag d. 25. april 2013 Tanja Blindbæk Olsen 1 Oplæg

Læs mere

Dokumentation af bæredygtighed

Dokumentation af bæredygtighed Dokumentation af bæredygtighed -Krav til miljødokumentation for byggematerialer Netværksmøde Dome of Visions i Århus d. 6. december 2016 Anja S. Brogaard, Dancert Lead Auditor og faglig leder ved Center

Læs mere

Regler for Svanemærkning af produkter. Nordisk Miljømærkning 9. marts 2016

Regler for Svanemærkning af produkter. Nordisk Miljømærkning 9. marts 2016 Regler for Svanemærkning af produkter Nordisk Miljømærkning 9. marts 2016 Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig officiel miljømærkning, Svanen. Nedenstående organisationer/virksomheder

Læs mere

Bæredygtigt træ i den. danske byggebranche. og offentlige indkøb. Bæredygtigt træ i offentlige indkøb. og byggeri

Bæredygtigt træ i den. danske byggebranche. og offentlige indkøb. Bæredygtigt træ i offentlige indkøb. og byggeri Bæredygtigt træ i den Bæredygtigt træ i offentlige indkøb danske byggebranche og byggeri og offentlige indkøb Non-profit-organisation, der styrker FSC s brand og position Arbejder direkte med virksomheder,

Læs mere

FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR

FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR FSC-certificering som redskab til at opfylde EU-tømmerforordningens Due Diligence -krav Morten Husted Brodde, Rådgivning og kommunikation Non-profit-organisation,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om Svanemærkning

Vejledning til ansøgning om Svanemærkning Vejledning til ansøgning om Svanemærkning For at få tildelt en Svanelicens er der en række krav i et kriteriedokument, der skal opfyldes. Miljømærkning Danmark kontrollerer, at den indsendte dokumentation

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

Bæredygtig Biomasse Hvilke krav kan 3. part stille til dokumentationen?

Bæredygtig Biomasse Hvilke krav kan 3. part stille til dokumentationen? Bæredygtig Biomasse Hvilke krav kan 3. part stille til dokumentationen? NEPCon aktiviteter og personale Selskaber i 12 lande Ca. 100 medarbejdere Globalt netværk Skovcertificering > 25 million hektar >

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion Januar 2017 NEPCon Client Guide 20. januar 2017 1. Introduktion til denne guide VIGTIGT Denne guide er udviklet

Læs mere

Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav

Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav Dagens program 13.00-13.15: Kaffe og registrering 13.15-13.25: Velkomst ved 13.25-13.45: Introduktion til og FSC-ordningen 13.45-14:05:

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Blomsten og Svanen?

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Blomsten og Svanen? Kontrolrapporten for 2012 Kontrol af den europæiske Blomst og den nordiske Svane Der er ingen tvivl om at vores licenshavere overordnet set er glade for at der gennemføres kontrol. De synes, at det er

Læs mere

Nyt cirkulære og ny vejledning

Nyt cirkulære og ny vejledning Nyt cirkulære og ny vejledning - om sikring af bæredygtigt træ i det offentliges aftaler INFO- og ERFA-møde om EUTR og off. indkøb af træ København den 4. december 2014 Mads Brinck Lillelund Sikring af

Læs mere

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Blomsten og Svanen Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Hensyn til sundhed Blomsten og Svanen er din garanti, når det gælder kemikalier og sundhed. Med miljømærker er der tjek på det, der

Læs mere

Guide til grønne indkøb

Guide til grønne indkøb Guide til grønne Guide til grønne Dette er en guide til de væsentligste vejledninger, værktøjer, mærker og netværk, der findes til offentlige grønne. Guiden kan benyttes af alle, der ønsker hjælp og inspiration

Læs mere

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Blomsten og Svanen Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Vil du gerne bidrage til et bedre miljø? Er du træt af at bekymre dig om kemikalier? Og går du efter kvalitet? Så se efter Blomsten

Læs mere

Bæredygtighedsanprisninger. Rikke Dreyer 3. November 2015

Bæredygtighedsanprisninger. Rikke Dreyer 3. November 2015 Rikke Dreyer 3. November 2015 NGO erklæringer Deklarationer Mærker Bæredygtighedsstandarder Egenerklæring Donationer Bæredygtighedspris Virksomhedsrapportering Klassificeringer - eksempler Mængden af bæredygtige

Læs mere

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder Inger Kærgaard FSC -mærkede udgivelser - papir fra ansvarlige kilder Hvorfor vælge FSC-mærket papir? FSC-mærket er verdens hurtigst voksende mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir. Ved at købe og

Læs mere

Nyt cirkulære og ny vejledning

Nyt cirkulære og ny vejledning Nyt cirkulære og ny vejledning - om sikring af bæredygtigt træ i det offentliges aftaler INFO- og ERFA-møde om EUTR og off. indkøb af træ Århus, den 2. december 2014 Christian Lundmark Jensen Sikring af

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

EUTR EU s Tømmerforordning. Naturstyrelsens erfaringer med implementering. Niels Bølling Naturstyrelsen

EUTR EU s Tømmerforordning. Naturstyrelsens erfaringer med implementering. Niels Bølling Naturstyrelsen Program Velkomst EUTR-erfaringer v/ Naturstyrelsen Udfordringer for erhvervet - erfaringer med EUTR v/ Dansk Træforening v/ NEPCon Kort pause Nyt cirkulære og ny vejledning om bæredygtigt træ v/ Naturstyrelsen

Læs mere

Papirkvaliteter der kan kontrolleres er defineret i Tillægsmodulen for kopi- og trykpapir version 4:

Papirkvaliteter der kan kontrolleres er defineret i Tillægsmodulen for kopi- og trykpapir version 4: Bilag 5 Kontrolleret papir (P1) Bilag 5 skal bruges af papirproducenter for at ansøge Nordisk Miljømærkning om at få kontrolleret papiret, til brug som trykmateriale i Svanemærkede trykkerier. Bilag 5A

Læs mere

Miljømærkning Danmark Att.: Lisbeth Engel Hansen Kollegievej 6 2920 Charlottenlund

Miljømærkning Danmark Att.: Lisbeth Engel Hansen Kollegievej 6 2920 Charlottenlund 4. marts 2013 LICW/TS Miljømærkning Danmark Att.: Lisbeth Engel Hansen Kollegievej 6 2920 Charlottenlund I DI mener vi, at det forslag til kriterier for Svanemærkning af bagerier og brød, der er sendt

Læs mere

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Svanen og EU Blomsten?

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Svanen og EU Blomsten? Kontrolrapporten for 2011 Kontrol af den nordiske Svane og EU Blomsten Der er ingen tvivl om at vores licenshavere overordnet set er glade for at der gennemføres kontrol. De synes at det er vigtigt for

Læs mere

Markedet for FSC-certificerede byggematerialer og værdien.

Markedet for FSC-certificerede byggematerialer og værdien. FSC F000100 FSC FSC F000208 A.C. All rights - FSC reserved Danmark - All rights reserved Markedet for FSC-certificerede byggematerialer og værdien. FSC Danmark 14/09/2016 FSC F000208 Hvad er FSC og hvad

Læs mere

Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri

Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri Agenda: Miljømærkerne Svanen og Blomsten Krav til Svanemærkning af hus Krav til Svanemærkning af Kemiske byggeprodukter Svanen og Blomsten Etableret i 1989.

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0308/2012 af F. M., italiensk statsborger, om den skovbrugspolitik, den peruvianske regering fører

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

Bæredygtighedskriterer for træ erfaringer at bygge videre på?

Bæredygtighedskriterer for træ erfaringer at bygge videre på? Bæredygtighedskriterer for træ erfaringer at bygge videre på? Oplæg på konference om Bæredygtig Biomasseproduktion Radisson Blu Odense 13. september 2011 Af Christian Lundmark Jensen Regeringens Bæredygtighedsstrategi

Læs mere

Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri

Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri Agenda: Miljømærkerne Svanen og Blomsten Krav til Svanemærkning af hus Krav til Svanemærkning af Kemiske byggeprodukter / Lene Møldrup Svanen og Blomsten

Læs mere

Guide til brug af FSC s logo og labels

Guide til brug af FSC s logo og labels Guide til brug af FSC s logo og labels GUIDE TIL BRUG AF FSC S LOGO OG LABELS...1 FSC-LOGOET...2 BESKYTTEDE VAREMÆRKER...2 HUSK ALTID LICENSKODEN!...4 NYE REGLER FRA JANUAR 2010...4 FSC-MÆRKNING PÅ TO

Læs mere

Træ er et naturprodukt, men hvornår er det bæredygtigt? Biolog Karina Kitnæs Certificeringsleder

Træ er et naturprodukt, men hvornår er det bæredygtigt? Biolog Karina Kitnæs Certificeringsleder Træ er et naturprodukt, men hvornår er det bæredygtigt? Biolog Karina Kitnæs Certificeringsleder Lidt historie.. 1980 er Øget bekymring om rydning af regnskov (demonstrationer, miljøorganisationer) 1992

Læs mere

FSC og PEFC Certificerede produkter

FSC og PEFC Certificerede produkter FSC og PEFC Certificerede produkter Fra skov til slutbruger NEPCon - fokus på bæredygtig skovdrift 15 års erfaring med skov- og sporbarhedscertificering FSC og PEFC serviceudbyder i Skandinavien, Østeuropa

Læs mere

Hvordan kontrolleres bæredygtighed?

Hvordan kontrolleres bæredygtighed? Hvordan kontrolleres bæredygtighed? Brancheaftalen Kriterier for bæredygtig biomasse 1. Lovligt fældet og handlet 2. Beskyttelse af skovenes økosystemer 3. Skovenes produktivitet og evne til at bidrage

Læs mere

Svanemærkning af Levende lys

Svanemærkning af Levende lys Svanemærkning af Levende lys Version 1.4 13. december 2007 31. oktober 2016 Nordisk Miljømærkning Indhold Hvad er et Svanemærket levende lys? 3 Hvorfor vælge Svanemærket? 3 Hvilke levende lys kan Svanemærkes?

Læs mere

Vejledning A: Gruppeledere

Vejledning A: Gruppeledere Vejledning A: Gruppeledere I Introduktion II Opstart af en gruppeordning III Optagelse af nye medlemmer IV Gruppeledelse I Introduktion Denne vejledning støtter kommende gruppeledere i at etablere og lede

Læs mere

CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK

CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK Seminar om certificeret træ -skærpede anbefalinger for offentligt indkøb af træ Dansk Design Center, 8 oktober 2008

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Att: Christian Lundmark Jensen. Sendt pr. mail til nst@nst.dk og clj@nst.dk. 6.

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Att: Christian Lundmark Jensen. Sendt pr. mail til nst@nst.dk og clj@nst.dk. 6. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Att: Christian Lundmark Jensen Sendt pr. mail til nst@nst.dk og clj@nst.dk Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Danmark Telefon 3324 4266 info@skovforeningen.dk

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN

BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN En introduktion til FSC-certificeret træ HVORFOR FSC? FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation October 9, 2008 1 WWF VURDERER: 50% af alt træ fra congo

Læs mere

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Ting, der holder længe, giver langt mindre miljøbelastning end ting, der kræver løbende udskiftning. Og de giver som regel større brugsglæde og mere

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2017

AKTIVITETSKALENDER 2017 AKTIVITETSKALENDER 2017 FSC Danmark Ferdinand Sallings Stræde 13,3 8000 Aarhus C Tlf. 8870 9518 info@fsc.dk Hjemmeside: www.fsc.dk Facebook: www.facebook.com/fscdanmark Twitter: @FSCDanmark Instagram:

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Remissammanställning för følgende produktgrupper:

Remissammanställning för følgende produktgrupper: Remissammanställning för følgende produktgrupper: Møbler og inventar, udkast til version 4.0 Udemøbler og legeredskaber, udkast til version 3.0 Byggeplader, udkast til version 5.0 Version til SLM februar

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud ( )

2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud ( ) Københavns Kommune 2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud (2017-0188408) Bilag Bilag 1 - Kategorisering af indkøbsområder ud fra miljømærkerne Svanen og EU-Blomsten Bilag 2 - Om miljømærkerne

Læs mere

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Politik Dansk Akvakultur arbejder proaktivt for at sikre et bæredygtigt Dansk opdræt af ål. Det kræver tiltag på en række centrale områder,

Læs mere

EU forordning om ulovligt træ

EU forordning om ulovligt træ EU forordning om ulovligt træ Problemet Ulovlig Skovhugst Skovrydning & tab af resourcer Unfair konkurrence Tab af indtægter Social ustabilitet Organiseret kriminalitet Korruption Et omfattande problem

Læs mere

OMTANKE FOR MILJØET. med døre fra JELD-WEN

OMTANKE FOR MILJØET. med døre fra JELD-WEN OMTANKE FOR MILJØET med døre fra JELD-WEN Menneske & natur "I dag er vi ansvarlige for i morgen" Jens Bach Mortensen, CEO JELD-WEN Europe Omhu for det vigtigste Vores liv: Vores nærmeste, vores hjem og

Læs mere

Exh 12 Brochure on CeFCo (in Danish)

Exh 12 Brochure on CeFCo (in Danish) Exh 12 Brochure on CeFCo (in Danish) D4.3 Information material produced Public document This information is part of the CeFCo project, with the purpose to develop a model for certification of forest contractors

Læs mere

Evaluering af vejledning om offentligt indkøb af tropisk træ

Evaluering af vejledning om offentligt indkøb af tropisk træ Evaluering af vejledning om offentligt indkøb af tropisk træ Miljøtemadag Danske Havne 11. Januar 2006 Christian Lundmark Jensen Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Baggrund 50 grønne indkøbsvejledninger

Læs mere

FSC-certificering af skove i Danmark. Indhold

FSC-certificering af skove i Danmark. Indhold FSC-certificering af skove i Danmark Indhold Certificering af skove... 1 Hvad er fordelene ved certificering?... 2 FSC's principper og kriterier for ansvarlige skovforvaltning... 3 FSC's 10 grundprincipper...

Læs mere

EU s tømmerforordning EUTR vejledning til skovejere

EU s tømmerforordning EUTR vejledning til skovejere EU s tømmerforordning EUTR vejledning til skovejere Naturstyrelsen informerer om dansk EUTR på skovkredsmøder primo 2016 i samarbejde med Dansk Skovforening 1 3 EUTR-krav til en skovejer Forbud Due diligence

Læs mere

Bekendtgørelse om det europæiske og det nordiske miljømærke 1)

Bekendtgørelse om det europæiske og det nordiske miljømærke 1) BEK nr 447 af 23/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-147-00038 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

FSC-certificerede produkter fra SCA

FSC-certificerede produkter fra SCA FSC-certificerede produkter fra SCA Hvad er FSC? FSC (Forest Stewardship Council) er en uafhængig, international organisation, som støtter udvikling af miljømæssigt bæredygtige, socialt fordelagtige og

Læs mere

Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7.

Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. november 2008 Grønbog om landbrugsprodukters kvalitet: produktstandarder,

Læs mere

Svanemærkning af Tømiddel

Svanemærkning af Tømiddel Svanemærkning af Tømiddel Version 2.1 18. Marts 2004 31. December 2011 Nordisk Miljømærkning Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig og positiv miljømærkning i Norden. Virksomheden

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Bæredygtighedskriterier & certificering. Inge Stupak & Karsten Raulund-Rasmussen

Bæredygtighedskriterier & certificering. Inge Stupak & Karsten Raulund-Rasmussen Bæredygtighedskriterier & certificering Inge Stupak & Karsten Raulund-Rasmussen Indhold Biomassetyper Bæredygtig skovdrift Eksempler på særlige fokusområder Bæredygtig bioenergi EU kriterier for flydende

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Aftale om tilslutning til ordningen

Aftale om tilslutning til ordningen MELLEM ANSØGER/FORHANDLER (i det følgende kaldet virksomheden) Navn på virksomhed (står på certifikatet) CVR nr. for virksomhed Adresse på virksomhed Postnr. By, land Kontaktperson Tlf./ mobil nr. Mail

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt

Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt Tendenser i miljølovgivningen Hvilke udfordringer står I over for? Overblik over miljøvaredeklarationer Overblik

Læs mere

Grønne offentlige indkøb i små samfund KØB GRØNT

Grønne offentlige indkøb i små samfund KØB GRØNT Grønne offentlige indkøb i små samfund KØB GRØNT For at komme af med forhindringerne, så grønne offentlige indkøb kan gennemføres i små samfund, er det nødvendigt: at ministerierne prioriterer ressourcer

Læs mere

FSC Danmark. Danskerne og miljømærkningsordninger

FSC Danmark. Danskerne og miljømærkningsordninger FSC Danmark Danskerne og miljømærkningsordninger Kommenteret rapport Dalgaard Consult og Epinion A/S 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 1.1 Indledning...3 2 Danskernes og miljøet...4

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 634 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 634 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 634 Offentligt Notat Ministersekretariatet J.nr. SNS- Ref. CLJ Miljøministerens besvarelse af spørgsmål DF, DG og DH fra Folketingets Miljø- og

Læs mere

DANAKs strategi 2010-2014

DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs mission DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. DANAKs vision DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering, og være en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere

Regler for nordisk miljømærkning af produkter. 22. juni Nordisk Miljømærkning

Regler for nordisk miljømærkning af produkter. 22. juni Nordisk Miljømærkning Regler for nordisk miljømærkning af produkter 22. juni 2011 Nordisk Miljømærkning Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig officiel miljømærkning, Svanen. Nedenstående organisationer/virksomheder

Læs mere

Certificering af Aalborg Kommunes skove.

Certificering af Aalborg Kommunes skove. Punkt 12. Certificering af Aalborg Kommunes skove. 2012-1258. Teknik- og Miljøforvaltningen fremsender til Teknik- og Miljøudvalgets orientering sag om certificering af de kommunalt ejede skove i Aalborg

Læs mere

Svanemærkning af Genopladelige batterier

Svanemærkning af Genopladelige batterier Svanemærkning af Genopladelige batterier Version 4.3 7. december 2010 30. juni 2016 Nordisk Miljømærkning Indhold Hvad er et Svanemærket genopladeligt batteri? 3 Hvorfor vælge Svanemærkning? 3 Hvad kan

Læs mere

Certificering og Naturhensyn

Certificering og Naturhensyn Certificering og Naturhensyn Karina Seeberg Kitnæs Certificeringsleder Orbicon A/S I samarbejde med DNV Certification og Soil Association Woodmark Workshop om skovenes biodiversitet Eigtved Pakhus, d.

Læs mere

At bygge med træ muligheder og udfordringer. Thomas Mark Venås, Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut

At bygge med træ muligheder og udfordringer. Thomas Mark Venås, Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut At bygge med træ muligheder og udfordringer Thomas Mark Venås, Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut Træ som byggemateriale Udsagn om muligheder Træ er et miljøvenligt materiale Træ er billigt Træ har

Læs mere

Opdatering af vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt træ

Opdatering af vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt træ , 8. oktober 2008 Opdatering af vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt 1 Opdatering af eksisterende vejledning 2 Evaluering af den eksisterende vejledning Styregruppens anbefalinger på baggrund

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP

Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP DS-Certificering DS/ABP Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP General Rules for DS Product Certification (ABP) DS Certificering A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Tlf: +45

Læs mere

NOTAT. Tømmerforordning (EUTR) Vejledning høringssvar. 4. januar 2016 KAH/TO/HMH

NOTAT. Tømmerforordning (EUTR) Vejledning høringssvar. 4. januar 2016 KAH/TO/HMH NOTAT 4. januar 2016 KAH/TO/HMH Tømmerforordning (EUTR) Vejledning høringssvar Hermed følger Skovforeningens detaljerede høringssvar til det fremsendte udkast til Vejledning til skovejere om EUTR. Høringssvaret

Læs mere

EU s tømmerlovgivning Baggrund, proces og konsekvenser for skovejere og virksomheder Naturplanlægning, naturprojekter og skov

EU s tømmerlovgivning Baggrund, proces og konsekvenser for skovejere og virksomheder Naturplanlægning, naturprojekter og skov EU s tømmerlovgivning Baggrund, proces og konsekvenser for skovejere og virksomheder Naturplanlægning, naturprojekter og skov Niels Bølling Naturstyrelsen 1 Eftermiddagens temaer Baggrund for EU-lovgivningen

Læs mere

Damgaard-Jensen A/S tænker på miljøet. Adresser

Damgaard-Jensen A/S tænker på miljøet. Adresser Damgaard-Jensen A/S tænker på miljøet Adresser Damgaard-Jensen A/S tænker på miljøet Som en større produktionsvirksomhed, er det vores pligt og ansvar at forholde os til miljøet. Vi arbejder derfor i Damgaard-Jensen

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Træ Ved Træ forstås træ og andet materiale, der er fremstillet af træ, herunder træbaserede fibre i plader, papirprodukter mv.

Træ Ved Træ forstås træ og andet materiale, der er fremstillet af træ, herunder træbaserede fibre i plader, papirprodukter mv. Kontraktbilag 0 Side 1 af 5 Definitioner Træ Ved Træ forstås træ og andet materiale, der er fremstillet af træ, herunder træbaserede fibre i plader, papirprodukter mv. Træprodukter Ved træprodukter forstås

Læs mere

Inventar Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb (GPP)

Inventar Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb (GPP) Inventar Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb (GPP) 1 Anvendelsesområde Inventar er en bred produktgruppe, som omfatter meget forskellig former for inventar (stole, borde, garderobeskabe, hylder,

Læs mere

Danske kommuners anvendelse af tropisk træ i forbindelse med havnebyggerier

Danske kommuners anvendelse af tropisk træ i forbindelse med havnebyggerier Danske kommuners anvendelse af tropisk træ i forbindelse med havnebyggerier NEPENTHES Karoline Nolsø Aaen Jakob Futtrup Steffen Thomsen Danske kommuners anvendelse af tropisk træ i forbindelse med havnebyggerier

Læs mere

Miljørigtige storindkøb, der kan mærkes om: Danmarks to officielle Miljømærker Svanen & Blomsten

Miljørigtige storindkøb, der kan mærkes om: Danmarks to officielle Miljømærker Svanen & Blomsten Co2action Tirsdag, den 6. marts 2007 Miljørigtige storindkøb, der kan mærkes om: Danmarks to officielle Miljømærker Svanen & Blomsten Miljømærkesekretariatet Sekretariatet: Oprettet i 1997 Selvstændig

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0644 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0644 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0644 Bilag 2 Offentligt Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen jofvi/clj/anrbj, 26. november 2008 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg (FEU). Kommissionens forslag

Læs mere

Agenda Center Albertslund

Agenda Center Albertslund Er dit træ certificeret, miljømærket eller bare fyldt med kobber? -En guide til indkøb og brug af træ, trævarer og papir Agenda Center Albertslund For et bæredygtigt Albertslund! Indledning 3 Bæredygtigt

Læs mere

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 FSC Danmark Generalforsamling 2017 F000208 Dagsorden for s generalforsamling den 10. maj 2017 Dagsorden jf. vedtægter 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Bæredygtig Biomasse Dokumentation & SBP certificering

Bæredygtig Biomasse Dokumentation & SBP certificering Bæredygtig Biomasse Dokumentation & SBP certificering Brancheaftalen Dokumentationskrav Opfyldelse af aftalens krav 1-6 kan dokumenteres ved at købe FSC, PEFC eller SBP certificeret biomasse eller ved

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Til høringsparterne se bilag 1 17. september 2013 Sag 2013-0034700 /SORHOU Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Vedlagt fremsendes i høring udkast

Læs mere

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 653 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 653 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 653 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 27. september 2017 Sagsnummer: 2017-439./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere