Vilkår og betingelser for Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrencen Konkurrencen Vilkårene Arrangør(er Konkurrenceperioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår og betingelser for Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrencen Konkurrencen Vilkårene Arrangør(er Konkurrenceperioden"

Transkript

1 Vilkår og betingelser for Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrencen Sponsoret af Viacom International Media Networks, en division af Viacom International, Inc., og Plan International USA, Inc. INTET KØB ER NØDVENDIGT FOR AT DELTAGE ELLER VINDE EN PRÆMIE. ET KØB VIL IKKE ØGE DINE CINDERCHANCER. DET ER IKKE TILLADT AT DELTAGE HVOR DET FORBYDES ELLER BEGRÆNSES VED LOV. ALLE DELTAGERE ER ANSVARLIGE FOR AT DERES DELTAGELSE I KONKURRENCEN IKKE OVERTRÆDER NOGEN LOKAL LOV ELLER REGULERINGER I DET LAND HVOR DE ER BOSIDDENDE.. Denne "Nickelodeon Vi står sammen for det gode-konkurrence" ("Konkurrencen") er underlagt disse vilkår og betingelser ("Vilkårene") og Deltagere (som defineret heri) accepterer, at de har læst og forstået disse vilkår, og vil være bundet af dem. Viacom International Media Networks, en division af Viacom International Inc., og Plan International USA, Inc. ("Arrangør(er)"), er eneansvarlig for gennemførelsen af denne Konkurrence 2. Deltagere kan deltage i Konkurrencen på good.nickelodeon.tv ("Konkurrencens Webside"), ved at indsende en af følgende: (i) () originalt essay sammen med mindst et () og op til tre (3) originale fotografier, eller (iii) en () original video (hver benævnes Deltagerens "Indsendelsesmateriale"), hvor deltageren deler sit socialt fordelagtige"-projekt med en kort beskrivelse af, hvordan han/hun gør en forskel i hjemmet, i skolen, eller for samfundet. Indsendelsen må kun beskrive Deltagerens eget "socialt fordelagtige -projekt, og må ikke indeholde en anden person. For at deltage, skal Deltagere besøge Konkurrencens Webside under Konkurrenceperioden (som defineret nedenfor), og følge vejledningen på skærmen for at uploade deres Indsendelsesmateriale og udfylde en Officiel indsendelsesformular (den "Officielle indsendelsesformular"), og samtidigt acceptere vilkårene Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold ("Indsendelsesfrigivelsen") der findes på Konkurrencens Webside. En Deltagers Indsendelsesmateriale, sammen med dennes Indsendelsesfrigivelse og Officielle indsendelsesformular skal kollektivt benævnes som en "Deltagelse." Deltagere er ansvarlige for hvad der skal til for at oprette og, hvad der er relevant, for at finansiere deres eget arbejde, og er forpligtet til at indhente forældrenes tilladelse og tilsyn i oprettelsen af og indsendelse af deres arbejde. Bidrag skal være originale og bør ikke være ens med, ligne eller indeholde materialer fra tredjepart (f.eks musik eller videoklip). Deltagelse er tilladt på enten engelsk eller et andet lokalt, officielt sprog i deltagerens bopælsland. Alle Globale finalisters Indsendelser vil blive oversat og bedømt på engelsk og Deltagere accepterer og forstår, at Arrangøren vil kontrollere sådanne oversættelser og oversættelserne ikke kan redigeres eller udfordres. Indsendelserne vil blive bedømt på følgende vis; 40 % på deres kreativitet, 30 % på den tilsyneladende positive virkning af det "socialt fordelagtige" beskrevne projekt i Indsendelsen, og 30 % på deres samlede appel (tilsammen "Bedømmelseskriterierne"), som bestemt af Arrangøren og/eller dommernes (som beskrevet heri) eget skøn. Den enkelte, der er ansvarlig for at indsende et bidrag, anses for at være en "Deltager". 3. Der er ingen omkostninger forbundet med at deltage i Konkurrencen; dog kan internetadgang muligvis betyde en udgift. Kontakt din internetudbyder for aktuelle internetadgangs-afgifter, hvis relevant. Deltagerne bør søge tilladelse fra den person, der betaler regningen før der deltages. 4. Startdato for indsendelse begynder den 3. august 205 klokken 2:00:00 Greenwich Mean Time, og sidste frist for tilmelding er August 2, 205 klokken :59:59 Greenwich Mean Time. Perioden mellem datoen for åbning og fristen skal være kendt som "Konkurrenceperioden". 5. Konkurrencen er ikke åben for indbyggere i USA, Quebec, Grækenland, Italien, Brasilien, Bolivia, Cuba, Iran, Syrien, Nordkorea, Sudan, Myanmar (Burma), eller for andre personer begrænset af amerikansk kontrol og eksportsanktioner, og er ugyldig i enhver nation, stat eller provins hvor det er forbudt eller begrænset af amerikanske eller lokal lovgivning.

2 For at deltage i konkurrencen, skal deltagere være mellem seks (6) og sytten (7) år på tidspunktet for deltagelsen i det land, hvor de bor. Arrangøren kræver forældrenes samtykke, før eventuelle indsendelser kan overvejes og Deltagere skal indsende en adresse til Arrangøren hvorpå en forælder eller værge kan kontaktes. Forælder eller værge vil blive kontaktet via og skal bekræfte accept af disse vilkår, den Officielle deltagelsesformular og t indsendelsen blev udfærdiget af en Deltager mellem seks (6) og sytten (7) år, for hvem de har forældremyndigheden. Ansatte hos Arrangøren(erne), ethvert andet selskab der er professionelt forbundet med denne Konkurrence, og datterselskaber af nogen af de foregående enheder (hver af de foregående enheder, benævnt individuelt som en "Konkurrence-enhed" og samlet som "Konkurrence-enheder"), og de umiddelbare slægtninge til sådanne medarbejdere, er ikke berettiget til at deltage i Konkurrencen. Alle Deltagere skal være ansvarlige for at sikre, at deres indsendelse og/eller accept af Præmien ikke strider med nogen lokale love eller regler i det land, hvor de er hjemmehørende. Denne Konkurrence er ugyldig hvor det er forbudt eller begrænset ved lov. 6. En Indsendelse må ikke have deltaget i eller vundet tidligere konkurrencer eller udmærkelser og må kun indsendes til Konkurrencen én gang; men Deltagere kan dog indsende mere end en Indsendelse i løbet af konkurrenceperioden, forudsat at Indsendelserne ikke er ens på nogen måde. Kun Indsendelser fra enkeltpersoner vil blive accepteret. Enhver Indsendelse som Arrangøren mener er blevet oprettet (a) via deltagelse i et syndikat, eller (b) med enhver form for maskine, bistået indgreb der muliggør computergenererede Indsendelser, vil blive diskvalificeret. I tilfælde af en tvist over hvem der indsendte en vindende Indsendelse, vil den autoriserede kontohaver af den adresse, der blev brugt til at deltage i konkurrencen på selve tidspunktet for indsendelsen blive anset for at være Deltageren. Den autoriserede kontohave er den fysiske person, der er tildelt adressen fra Internetservice-udbyderen (ISP), tjenesteudbyderen on-line eller anden organisation der er ansvarlig for at tildele e- mailadresser. 7. GENERELLE KRAV FOR DELTAGELSE: A. A. Deltageren erklærer sig enig i, garanterer og erklærer, at hans/hendes indsendelse til denne Konkurrence ikke vil krænke rettighederne for nogen tredjepart. B. Bidrag skal være på linje med Arrangørens(ernes), og Nickelodeons Vi står sammen for det gode- positive indtryk og gode initiativ, som bestemt efter Arrangørens(ernes) eget skøn. Enhver indsendelse der indeholder uanstændigheder, rå sprog, eller beskrivelser af en voldelig eller upassende natur (som defineret udelukkende af Arrangøren) vil ikke blive accepteret, og den tilhørende deltagelse vil blive diskvalificeret. C. Indsendelser må ikke indeholde henvisninger til produkter, ophavsretligt beskyttet sprog, varemærker, logoer eller forbrugerprodukter. D. Hvis en indsendelse er ufuldstændig eller ikke overholder specifikationerne og reglerne beskrevet heri, eller hvis det indsendte bidrag ikke opfylder de krævede specifikationer, kan en sådan indsendelse diskvalificeres efter Arrangørens eget skøn. Arrangøren vil ikke bekræfte eller anerkende modtagelsen af Indsendelser, undtagen som beskrevet heri. Deltager bør bevare en kopi af alle materialer indsendt i forbindelse med Konkurrencen. RESTRIKTIONER I FORBINDELSE MED DELTAGELSE: En Deltagelse vil ikke blive accepteret hvis den: Ikke blev oprettet alene af Deltageren; Indeholder tredjemands-ophavsretligt beskyttet materiale, varemærker, mærkenavne eller logoer; Indeholder ethvert indhold, der godkender eller billiger ulovlige aktiviteter, ulovligt stofbrug eller alkoholmisbrug; Indeholder faktisk eller truet vold; Indeholder kommercielle påtegninger; Indeholder enhver nedsættende karakteristik af enhver etnisk, racemæssig, seksuel, kønsidentitet eller religiøse grupper; Indeholder enhver visning af fysisk personskade, død eller skade på ejendom eller enhver adfærd eller aktivitet, der kan medføre fysiske skader eller skader på ejendom, eller som med rimelig sandsynlighed vil gøre det;

3 Indeholder enhver overtrædelse af Vilkårene, Indsendelsesfrigivelse eller Fortrolighedspolitik angivet på Konkurrence-Websiden; Indeholder personligt identificerbare oplysninger om en person; Indsendes af en Deltager, der: ) er repræsenteret under kontrakt (fx af en talentagent eller manager), hvilket kan begrænse eller forringe Arrangørens evnen til at vise Indsendelsen i enhver medieform 2) har en skuespils- eller modelkontrakt, der ville gøre deres deltagelse i en Indsendelse til en krænkelse af tredjemandsrettigheder; eller 3) er under alle andre aftaleforhold, herunder, men ikke begrænset til ordner og/eller fagforeningsmedlemskaber, der kan forbyde dem i at deltage fuldt ud i denne Konkurrence, eller at tillade Arrangøren at bruge Indsendelsen royalty-fri, på verdensplan, i alle medier, i evighed; Indeholder enhver brug (samt visning af enhver brug) af udstyr, faciliteter eller ejendom på en måde, der ikke er anbefalet eller tilladt af ejeren eller producenten; Indeholder enhver form for animation, grafik, specielle effekter eller anden lyd, visuelle billeder eller indhold forstærkede eller illusoriske mekanismer, der ville vise, tilskynde eller antyde, at en aktivitet eller handling, der ellers er uacceptabel i virkeligheden, er blevet eller kunne have været involveret; Indeholder enhver anden adfærd, sprog eller anden sammenhæng der anses for uhensigtsmæssig af Arrangøren; Indeholder eventuelle genkendelige personer i Indsendelsen, ud over Deltageren; Blev oprettet tidligere til brug for Arrangøren, eller indeholder nogen form for navne, logoer, varemærker eller referencer på Nickelodeon eller dets moderselskab, datterselskab eller tilknyttede selskaber. Enhver Indsendelse, som ikke opfylder eller, efter Arrangørens egen fastsættelse, anses for stødende eller upassende, kan blive diskvalificeret.der antages intet ansvar for eventuelle tvister, der måtte opstå blandt en Deltager og enhver anden person, der kan have en kreativ interesse i enhver Indsendelse i forbindelse med denne Konkurrence. Sådanne tvister vil ikke blive løst af Arrangøren. I tilfælde af, at en sådan tvist forstyrrer driften af Konkurrencen, kan Deltageren(erne) der er involveret i striden blive diskvalificeret efter Arrangørens eget skøn. TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Ethvert essay som er del af en Indsendelse kan kun indsendes i Microsoft Word eller PDFfilformat. Ethvert fotografi, der er en del af en Indsendelse kan kun indsendes i JPEG, TIFF eller PDFfilformat. En Indsendelse, der indeholder både essay og fotografi(er) kan indsendes som en del af den samme PDF-fil. En videofil, der er en del af en Indsendelse kan kun indsendes i MPEG, MOV, AVI eller WMVfilformat. Videofil(e) fra Indsendelser må være højst to minutter lange. Videoens filstørrelse skal være lig med eller under GB for hurtigere uploads-/afkodningstid. Alle videoindsendelser optaget i 6:9-format bør være centrumsnit-beskyttede. Globale finalister kan blive bedt om at indsende oprindelige fil(er), der blev brugt under produktionen af Indsendelsen, hvis de er tilgængelige til transmissionsformål, men disse elementer er ikke obligatoriske for at blive en Global finalist eller Vinder 8. UDVÆLGELSE AF REGIONALE SEMI-FINALISTER, GLOBALE FINALISTER OG VINDER: Regionale semi-finalister: Alle Indsendelser vil blive gennemgået af et dommerpanel, som vil anvende Bedømmelseskriterier for at udvælge, før ca. September 7, 205, op til fire (4) Indsendelser fra hver region angivet nedenfor, som de regionale semi-finalister (de Regionale semi-finalister ).

4 Globale finalister: De Regionale semi-finalist Indsendelser i hver region vil blive vist på Konkurrencens Webside, hvor offentligheden vil blive opfordret til at stemme på deres favorit Regionale semi-finalist Indsendelse. Indsendelserne fra de Regionale semi-finalister vil samtidigt blive bedømt af et regionalt dommerpanel bestående af Nickelodeon-ledere og fagfolk fra underholdningsindustrien, der vil tildele hver sådan en Indsendelse en bedømmelse (mellem og 0, hvor 0 er det højeste), der vedrører hvert element i Bedømmelseskriterierne. Forudsat at de Regionale semi-finalisters Indsendelser ellers overholder disse Vilkår og har opfyldt alle betingelserne i disse Vilkår, vil dommerpanelet bedømme de Regionale semi-finalisters Indsendelser ved hjælp af Bedømmelseskriterierne (55 %) og publikums stemmer (45 %), for at vælge, før ca. den 2. oktober, 205, den ene () højest scorende Indsendelse i hver region til at være en Global finalist (de "Globale finalister", hver en "Global finalist ). Vinder: Forudsat at de Globale finalisters Indsendelser ellers overholder disse Vilkår og har opfyldt alle betingelserne i disse Vilkår, vil de Globale finalisters Indsendelser blive bedømt af et endeligt dommerpanel bestående af Nickelodeon-ledere og fagfolk fra underholdningsindustrien, der vil tildele hver sådan en Indsendelse en bedømmelse (mellem og 0, hvor 0 er det højeste), der vedrører hvert element i Bedømmelseskriterierne, og cirka før den 2. oktober, 205, vil de udvælge Indsendelsen fra den ene () højest scorende Globale finallist, der vil blive den ene () vinder der vil modtage Præmien ( Vinderen ). I tilfælde af stemmelighed under nogen af de ovennævnte dommerforhold, vil den Indsendelse med den højeste score i kreativitet sejre. Arrangøren forbeholder sig ret til ikke at tildele Præmien eller til at vælge færre end fire (4) Regionale semi-finalister per region eller en () Global finalist per region, hvis der efter eget skøn, ikke er modtaget et tilstrækkeligt antal berettigede og kvalificerede Indsendelser. Regioner Globale finalister Argentina, Paraguay, og Uruguay Mexico Latinamerika (alle Latinamerikanske lande, udover Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasilien, Mexico, og alle lande der er ekskluderede ifølge Afsnit 5 herover) Danmark Norge Sverige Belgien, Holland og Luxembourg Tyskland, Østrig og Schweiz Spanien Frankrig Polen Storbritannien Afrika (alle Afrika lande undtagen ethvert land der er ekskluderet ifølge Afsnit 5 herover) Australien Den Russiske Føderation, Belarus, Moldova, Kasakhstan, Armenien, Aserbajdsjan, Usbekistan, Turkmenistan, Tadsjikistan, Kirgisistan, Georgien, Letland, Litauen, Estland og Ukraine Singapore Asien (alle asiatiske lande med undtagelse af Singapore og

5 eventuelle lande, som er ekskluderede i Afsnit 5 ovenfor) Alle andre lande ikke er nævnt her, eller ekskluderede i Afsnit 5 ovenfor 9. Vinderen vil modtage en rejse for ham/hende selv og en () voksen forælder og/eller værge ("Ledsageren ) til New York, New York, fra november 2, 205 til november 5, 205 (datoerne kan ændre sig efter Arrangørens eget skøn), for at deltage i 205 Nickelodeon HALO Awards, som angivet nedenfor. Præmien består af: () En returrejse på økonomiklasse til New York, New York til Vinderen og Ledsageren, fra det største hovedstadsområde med en lufthavn, der er nærmest Vinderens hjemadresse som angivet i Indsendelsen; (2) Tre (3) nætters standard hotelophold (nætterne efter november 2, 3 og 4, 205), på et () dobbeltværelse, til Vinderen og Ledsageren, på et tre-stjernet hotel efter Arrangørens valg, placeret i New York, New York ("NY-indkvartering"); (3) Transport for Vinder og Ledsager mellem lufthavnen i New York, New York, til NYindkvarteringen og Begivenheden (som defineret nedenfor); (4) Lommepenge på femoghalvfjerds ($75,00) amerikanske dollars for hver fulde dag i Præmierejsen, i alt to hundrede og femogtyve ($225,00) amerikanske dollars i kontanter; (5) Deltagelse for Vinderen og Ledsageren til 205 Nickelodeon HALO Awards ("Begivenheden"). Billetter til Begivenheden er underlagt visse vilkår og betingelser som angivet derpå. Pladser vil blive bestemt af Arrangøren. Vinder og Ledsager skal overholde alle stedets regler og forskrifter. I modsat fald kan dette resultere i tab af denne del af Præmien. I tilfælde af at Arrangøren ikke er i stand til at uddele billetter eller deltagelse i Begivenheden, vil ingen kompensation eller erstatning blive leveret i stedet for; dog vil den resterende del af Præmiepakken blive tildelt og Arrangøren vil ikke have nogen yderligere forpligtelse overfor Vinder eller Ledsager. Anslået detailværdi af Præmien er tre tusind ($3,000.00) amerikanske dollars, med forbehold for beregning baseret på Vinderens bopæl. Derudover kan Arrangøren filme Vinderens og Ledsagerens oplevelse med Præmien, herunder deres deltagelse ved Begivenheden ("Dokumentar om vinderen"), og forbeholder sig ret til at udstille og udnytte sådan Dokumentar om vinderen helt eller delvist, i enhver og alle medier enten nu kendt eller ikke aktuelt kendte, i al evighed i hele universet til alle formål (herunder men ikke begrænset til salgsfremmende formål og markedsføring, samt til reklame, offentliggørelse og konkurrencefremmende og/eller Arrangørens(ernes) produkter, og til brug i forbindelse med visninger af citater fra Deltagerens figurer og Deltagerens historien), uden anmeldelse og uden kompensation af nogen art til Deltager eller en tredjepart. 0. VINDER OG LEDSAGER SKAL VÆRE PARATE TIL AT REJSE MED RIMELIG VARSEL FRA ARRANGØREN(ERNE) OG SKAL FREMVISE ET KREDITKORT VED TJEK-IND TIL INDKVARTERINGEN. ARRANGØREN(ERNE) FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT BESTEMME TIDER I FORBINDELSE MED REJSEPLANEN. EFTER ARRANGØREN(ERNE) OG VINDER AFTALER REJSETIDSPUNKTER, VIL INGEN ALTERNATIVE REJSETIDSPUNKTER VÆRE TILGÆNGELIGE LÆNGERE.. Vinder og Ledsager skal have et gyldigt pas og eventuelle anden nødvendig rejsedokumentation (herunder, uden begrænsning, visum hvor det er nødvendigt for at rejse til USA). Rejseforsikring er inkluderet i prisen, men Vinder og Ledsager rådes til at tegne egne rejseforsikringer forud for rejsen. Indsendelse eller erhvervelse af enhver form for nødvendige rejsedokumenter der kræves af et statsligt organ, hvor Vinder og Ledsager bor påhviler Vinder og Ledsager. Manglende erhvervelse og indsendelse af rejsedokumentation til Arrangøren(erne) kan forårsage at Vinder vil miste sin Præmie efter Konkurrence-enhedernes eget skøn. EFTERSOM VINDER OG LEDSAGER IKKE ER AMERIKANSKE STATSBORGERE, KAN VINDER OG LEDSAGER HAVE BEHOV FOR AT REGISTRERE

6 SIG ONLINE FOR ESTA-INDVANDRING PÅ EN REGISTRERINGSAFGIFT PÅ FJORTEN AMERIKANSKE DOLLARS ($ 4) HVER ER PÅKRÆVET, OG VIL BLIVE BETALT AF VINDER OG LEDSAGER MED ENTEN KREDIT- ELLER DEBITKORT. 2. For at undgå enhver tvivl, inkluderer Præmien ikke andet end hvad der er udtrykkeligt anført i Afsnit 9 ovenfor, og ingen yderligere omkostninger er inkluderet. Vinder og/eller Ledsager er ansvarlige for alle udgifter, der ikke er specificeret i Præmie-beskrivelsen. Præmien er som angivet, og kan ikke overdrages. Ingen alternativ kontantpræmie vil blive tilbudt. Hvis der, på grund af omstændigheder uden for Konkurrence-enhedernes kontrol, Arrangøren(erne) ikke er i stand til at levere den angivne Præmie eller en del af den, forbeholder Arrangøren(erne) sig ret til at tildele en erstatningspræmie af samme eller større værdi. Præmien er underlagt de yderligere vilkår og betingelser for leverandøren. VINDER OG LEDSAGER SKAL SELV BETALE FOR OG ARRANGERE TRANSPORT TIL OG FRA AFGANGSLUFTHAVNEN. 3. Under ingen omstændigheder skal indgivelsen af en Indsendelse i Konkurrencen, udvælgelsen af en Regional semi-finalist, Global finalist eller Vinder, tildelingen af Præmien, eller noget andet i disse vilkår opfattes som et tilbud eller en kontrakt sammen med enten Arrangøren(erne) eller en deltagende enhed. Deltageren erkender, at han/hun har indsendt sin Indsendelse frivilligt og ikke fortroligt eller i tillid. Deltageren anerkender, at ingen fortrolige, betroede, agenturelle eller andre forhold eller underforståede virksomhedskontrakter eksisterer på nuværende tidspunkt mellem Deltager og Arrangøren(erne) eller en anden deltagende enhed, og at ingen sådan sammenhæng etableres ved din indsendelse i henhold til disse Vilkår. 4. FRIGIVELSER/SKATTER: Før en potentiel Global finalist og/eller Vinder vil blive anset som værende en officiel Global finalist og/eller Vinder (som relevant), er han/hun forpligtet til at udfylde en skriftlig erklæring om berettigelse, licensrettigheder og en omtale/frigivelse af ansvar (undtagen hvor det er forbudt ) ("Affidavit/License/Frigivelse"), og at indsende alle andre juridiske dokumenter, som Arrangøren(erne) kan kræve (herunder bevis for bopæl, Indsendelsesformular, og, med hensyn til enhver potentiel Vinder, en W8-BEN eller W9- formular) (hver underskrevet af den gældende Deltagers voksne forælder og/eller værge). Affidavit / Licens / Frigivelse og andre dokumenter skal returneres inden for den noterede dato på formularen. Hvis sådanne dokumenter ikke returneres inden for denne frist, eller hvis en potentiel Global finalist og/eller Vinder findes ikke at være berettiget, eller hvis en potentiel Global finalist og/eller Vinder ikke overholder disse Vilkår, eller med hensyn til enhver potentiel Vinder, der er bosat i Canada kun, hvis en sådan potentiel Vinder ikke svarer korrekt, uden hjælp, på den tidsbegrænsede færdighedstest med matematiske spørgsmål der refereres til ovenfor, vil sådanne potentiale Globale finalister og/eller Vindere (som relevant) blive diskvalificeret, og sådanne potentiale Globale finalister og/eller Vindere vil ikke længere blive anset som en Global finalist eller Vinder (som relevant). I tilfælde af potentielle Globale finalisters og/eller Vinderes Indsendelser diskvalificeres eller den potentielle Globale finalist og/eller Vinder anses som ikke-værende Global finalist eller Vinder (som relevant), af en eller anden grund i henhold til bestemmelserne i disse Vilkår, vil Deltageren med den næsthøjeste score (i samme region, med hensyn til Globale finalister) blive anset som værende den næste potentielle Globale finalist og/eller Vinder (som relevant). Værdien af præmien kan være skattepligtig. Alle amtslige, statslige eller andre skattemæssige forpligtelser (herunder indkomstskat) som følge af tildeling af Præmien i denne Konkurrence vil kun være Præmievinders ansvar. 5. BRUG/EJERSKAB: Ved at deltage i Konkurrencen, giver Deltageren hermed Arrangøren(erne), og deres repræsentanter en ikke-eksklusiv, uigenkaldelig, permanent licens til at bruge, kopiere, udgive og offentligt vise Indsendelsen og alle elementer i Indsendelsen (herunder, men ikke begrænset til, Deltagers navn, by og land, biografiske oplysninger, udtalelser, stemme, fotografi og andre ligheder (medmindre det er forbudt ved lov)) helt eller delvist, i enhver og alle medier enten nu kendt eller ikke aktuelt kendte, i al evighed i hele universet til alle formål (herunder men ikke begrænset til salgsfremmende formål og markedsføring, og til reklame, offentliggørelse og salgsfremmende konkurrencer, den Regionale semi-finalists(ers), den Globale finalists, Vinderen, Arrangøren og/eller Arrangørens(ernes) produkter), uden anmeldelse og uden kompensation af nogen art til

7 Deltager eller en tredjepart. Deltageren anerkender, at Arrangøren planlægger at fremvise (med forbehold for ændringer efter Arrangørens skøn): (i) alle Regionale semi-finalisters Indsendelser, sammen med hver sådan Regional finalists navn, billede, og opholdsland online på Konkurrencens Webside; og (ii) alle Globale finalisters Indsendelser og Vinderens Indsendelse, sammen med disse Globale finalisters/vinderens navn, billede og bopælsland, online på Konkurrencens Webisde, samt på den lokale Nickelodeon-kanal og -platform(e), der er til rådighed i de Globale finalisters/vinderens respektive bopælsland, og med hensyn til Vinderens Indsendelse, derudover på andre Nickelodeon-kanaler og platforme over hele verden; og at det brede sæt af rettigheder tildelt Arrangøren for hver Indsendelse heri tillader Arrangøren at gøre dette. Arrangøren(erne) har ret til, uden begrænsning, at reproducere, ændre, forandre, redigere, udgive, modificere, beskære, skabe afledte værker af (herunder lyd/voiceover-versioner af alle "essay"-indsendelser), og bruge hver Indsendelse på enhver måde, på enhver og alle medier, nu eller herefter kendte, herunder, men ikke begrænset til, alle former for tv-distribution, teaterreklamer, radio, internet, aviser, magasiner og skilte. Deltageren anerkender, at andre personer, herunder, men ikke begrænset til Arrangørens(ernes) medarbejdere, kan have indsendt til Arrangøren eller til andre eller offentliggjort, eller senere måtte stamme fra og indsende eller offentliggøre, lignende eller identisk materiale, som vi skal have ret at bruge, og Deltageren forstår, at Deltageren ikke vil være berettiget til nogen erstatning på grund af Arrangørens(ernes) brug af sådanne andre lignende eller identiske materialer. 6. Hver potentiel Global finalist vil blive underrettet via telefon eller inden for tooghalvfjerds (72) timer efter dommerens endelige beslutning ang. udvælgelse af en sådan Deltager som værende en potentiel Global finalist, og vil modtage en skriftlig bekræftelse så hurtigt som muligt efter at han/hun er blevet underrettet, om at han/hun er blevet udvalgt som en potentiel Global finalist. Arrangøren vil foretage ekstra tre (3) forsøg på at kontakte hver enkelt potentiel Global finalist inden de umiddelbare seksoghalvfems (96) timer efter arrangørens første forsøg på at kontakte en sådan potentiel Global finalist. I tilfælde af, at Arrangøren(erne) af en eller anden grund, ikke kan komme i kontakt med en potentiel Global finalist inden for seksoghalvfems (96) timer efter det første forsøg på kontakt, forbeholder Arrangøren(erne) sig ret til at vælge en alternativ potentiel Global finalist, der vil blive udvalgt ved at anvende de samme kriterier, som der bruges til at vælge den oprindelige potentielle Global finalist. 7. Den potentielle Præmievinder vil blive informeret via telefon eller inden for tooghalvfjerds (72) timer efter dommerens endelige beslutning og vil modtage en skriftlig bekræftelse og fuldstændige oplysninger om Præmien via , så hurtigt som muligt, efter at han/hun er blevet informeret, om at han/hun har vundet. Arrangøren vil foretage ekstra tre (3) forsøg på at kontakte hver enkelt potentiel Vinder inden de umiddelbare seksoghalvfems (96) timer efter arrangørens første forsøg på at kontakte en sådan potentiel Vinder. I tilfælde af, at Arrangøren(erne) af en eller anden grund, ikke kan komme i kontakt med en potentiel Vinder inden for seksoghalvfems (96) timer efter det første forsøg på kontakt, forbeholder Arrangøren(erne) sig ret til at vælge en alternativ potentiel Vinder, der vil blive udvalgt ved at anvende de samme kriterier, som der bruges til at vælge den oprindelige potentielle Vinder. 8. Arrangøren(erne) forbeholder sig ret til at vælge en alternativ potentiel Global finalist og/eller potentiel Vinder i tilfælde af at Arrangøren(erne) har rimelig grund til at antage, at personen der i første omgang blev udnævnt som Global finalist og/eller den oprindeligt valgte Vinder (som relevant) har overtrådt nogen af disse Vilkår. Enhver alternativ potentiel Global finalist og/eller Vinder vil blive udvalgt ved anvendelse af de samme kriterier, som der bruges til at vælge den originale Globale finalist og/eller Vinder (som relevant). 9. Arrangørens(ernes) afgørelse er endelig med hensyn til ethvert aspekt af Konkurrencen, herunder, uden begrænsning, til bestemmelsen af Globale finalister og Præmievinder. Ingen korrespondance vil blive indgået med hensyn til nogen af Arrangørens(ernes) beslutninger. 20. Konkurrence-enhederne vil ikke acceptere noget ansvar for oplysningerne der tabes, forsinkes, fejladresseres, beskadiges eller ikke leveres. Ufuldstændige, uhørlige og/eller ulæselige Indsendelser vil blive diskvalificeret. Konkurrence-enhederne er ikke ansvarlige for

8 tekniske fejl i telenet, internetadgang eller andre ting der på anden måde forhindrer adgang til Konkurrencen. 2. Intet køb er nødvendigt for at deltage i Konkurrencen. 22. Ingen af Konkurrence-enhederne kan holdes ansvarlige for (i) enhver forsinket eller delvis eller total mangel på at udføre nogen af deres forpligtelser overfor Vinder og Ledsager i henhold til disse Vilkår, hvis denne forsinkelse eller undladelse skyldes omstændigheder uden for rimelig kontrol af Konkurrence-enhederne, herunder, men uden begrænsning, forsinkelser, ændringer, afbrydelser, aflysninger, omdirigeringer eller udskiftninger uanset årsag, herunder uden begrænsning som følge af krig, terrorhandlinger eller truet terrorhandling, strejker, fjendtligheder, civile uroligheder, ulykker, brand, oversvømmelse eller naturkatastrofer eller hvis der opstår, uden begrænsning, eller i forbindelse med (a) aktiviteter fra tredjepartsarrangører af begivenheder; (B) enhver form for transport (herunder, men ikke begrænset til fly, tog, busser, minibusser, færger, taxaer eller biler); og/eller (c) tredjeparter, der leverer overnatning inkluderet i Præmien, og den påvirkede Vinder og/eller hvilken som helst Ledsager er eneansvarlig for eventuelle meromkostninger som følge af noget af ovennævnte; eller (ii) eventuelle tab, skader på ejendom, personskade eller død som følge af eller i forbindelse med Deltagerens deltagelse eller manglende evne til at deltage i denne Konkurrence, eller brug, misbrug eller manglende mulighed for at bruge Præmien eller dele heraf, dog forudsat, at intet i disse Vilkår skal begrænse en bestemt Konkurrence-enheds ansvar for død eller personskade forårsaget af uagtsomhed, svig eller bedrag fra en sådan Konkurrence-enhed. 23. Enhver bestemmelse der udelukker eller begrænser ansvar skal fortolkes separat og vil gælde og overleve, selv om andre bestemmelser af en eller anden grund anses for at være uanvendelige eller ikke kan håndhæves under nogen omstændigheder. Hver af bestemmelserne der udelukker eller begrænser forpligtelsen vil forblive i kraft uanset enhver opsigelse af disse Vilkår. 24. Disse vilkår er tilgængelige på Konkurrencens Webside. Navnet på Vinderen og en kopi af disse Vilkår kan også fås ved at sende en frankeret svarkuvert til Viacom International Media Networks (ref: Nickelodeon Together For Good Competition), 540 Broadway, 35th Floor New York, NY 0036, eller ved at sende en til op til en () måned efter Konkurrencen lukker. Beboere i Canada kan udelade returportoen. 25. Enhver form for personlige oplysninger, herunder uden begrænsning, deltagerens navn, alder, adresse (herunder postnummer), telefonnummer og/eller adresse vil blive brugt udelukkende i forbindelse med denne Konkurrence og til ethvert formål, som Deltageren specifikt accepterer og vil ikke blive videregivet til tredjemand, bortset fra (a) Med henblik på gennemførelsen af Præmien hvor relevant og (b) ethvert formål, som Deltageren specifikt accepterer, og (c) Med henblik på at opfylde forpligtelserne i henhold til 24 ovenfor. Alle personlige oplysninger, der opbevares af Arrangøren i forbindelse med enhver Konkurrence, vil blive opbevaret i en rimelig tid, for at opfylde det formål, som de personlige oplysninger blev indsamlet til. Hvis en Deltager giver Arrangøren tilladelse til at videregive sine personlige oplysninger til en tredjepart, via en specifikt udtrykkelig samtykke/opt-in mekanisme, så gælder fortrolighedspolitikken fra en sådan tredjepar for håndtering af personlige oplysninger, og håndteringen af Deltagerens oplysninger af en sådan tredjepart kan ikke længere være Arrangørens(ernes) ansvar. Deltagere har ret til adgang til, redigering af og til at få deres personlige oplysninger slettet fra Arrangørens(ernes) database. Deltagere kan udøve denne ret ved at sende en skriftlig anmodning til Viacom International Media Networks (ref: Nickelodeon Together For Good Competition), 540 Broadway, 35th Floor New York, NY 0036, eller ved at sende en til For mere information, se venligst Fortrolighedspolitikken på: Deltageren accepterer ikke at frigive nogen form for reklame eller andre materialer på egen hånd eller gennem en anden person angående hans eller hendes deltagelse i Konkurrencen, uden forudgående samtykke fra Arrangøren, hvilket denne kan afvise efter eget skøn.

9 27. Disse Vilkår kan ændres eller varieres på ethvert tidspunkt af Arrangøren(erne) efter varsel. Intet afkald på nogen rettigheder af nogen af Konkurrence-enhederne eller enhver Deltager vil blive taget som et afkald på andre rettigheder som enheden/han/hun måtte have. For eksempel, hvis Konkurrence-enheder giver afkald på deres ret til at klage over en bestemt overtrædelse af disse Vilkår, som en markedsdeltager, er det ikke til hinder for at Konkurrence-enheder kan klage over andre overtrædelser. 28. Disse Vilkår er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i staten New York. 29. Eventuelle forespørgsler vedrørende Konkurrencen bør angive navnet på Konkurrencen og rettes til: Viacom International Media Networks (ref: Nickelodeon Together For Good Competition), 540 Broadway, 35 th Floor New York, NY 0036, eller sendes via til

VILKÅR OG BETINGELSER FOR NICKELODEON SLIME CUP SEJRSDANSEKONKURRENCE

VILKÅR OG BETINGELSER FOR NICKELODEON SLIME CUP SEJRSDANSEKONKURRENCE VILKÅR OG BETINGELSER FOR NICKELODEON SLIME CUP SEJRSDANSEKONKURRENCE INTET KØB ER NØDVENDIGT FOR AT DELTAGE ELLER VINDE EN PRÆMIE. ET KØB VIL IKKE ØGE DINE CHANCHER FOR AT VINDE. GÆLDER IKKE STEDER, HVOR

Læs mere

Almindelige betingelser for fotokonkurrencen»hvad betyder naturfag for dig?«

Almindelige betingelser for fotokonkurrencen»hvad betyder naturfag for dig?« Almindelige betingelser for fotokonkurrencen»hvad betyder naturfag for dig?«1. MÅLSÆTNINGER I fotokonkurrencen»hvad betyder naturfag for dig?«kan hold på tre unge fra EU indsende deres bud på et svar på

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR OPLEVELSESMULIGHED VED EMA GENNEM MTV BREAKS

VILKÅR OG BETINGELSER FOR OPLEVELSESMULIGHED VED EMA GENNEM MTV BREAKS VILKÅR OG BETINGELSER FOR OPLEVELSESMULIGHED VED EMA GENNEM MTV BREAKS 1. Som en del af MTV Breaks tilbyder MTV Networks Europe ("MTVNE") følgende muligheder i forbindelse med EMA 2015 ("initiativet"):

Læs mere

Zalando SE (herefter "Zalando") Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Tyskland, er et

Zalando SE (herefter Zalando) Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Tyskland, er et Betingelser Zalando SE (herefter "Zalando") Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Tyskland, er et tysk firma registreret ved byretten i Berlin (Charlottenburg) med registreringsnummer HRB 158855 B. Zalando

Læs mere

Danmark: Vilkår og Betingelser. LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-konkurrence Deling af Karakterkort. ( Konkurrencen )

Danmark: Vilkår og Betingelser. LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-konkurrence Deling af Karakterkort. ( Konkurrencen ) Danmark: Vilkår og Betingelser LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-konkurrence Deling af Karakterkort ( Konkurrencen ) Ved at deltage i Konkurrencen accepterer og indvilliger hver enkelt Deltager (som

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming

Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming Konkurrencen arrangeres af: Coca-Cola Nordic Services ApS Tuborg Havnevej 4-8, 1. 2900 Hellerup Partnere: MARVELOUS, IUM mediebureau København Konkurrencen er på

Læs mere

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT Hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") er respekt for privatlivets fred en vigtig del af vores forpligtelser

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring Kunde(r) Navn: E-mail: Navn: E-mail: Fotograf Navn: Morten Hedemann Karolinesvej 33 P E-mail: Hjemmeside: mortenhedemann.dk 9800 Hjørring 22 77 22 35 Begivenheds information Sted #1: Sted #2: Start/slut

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

OFFICIELLE REGLER. 4. Gå til webstedet www.laroche-posay.dk/100familer og klik på linket "Deltag".

OFFICIELLE REGLER. 4. Gå til webstedet www.laroche-posay.dk/100familer og klik på linket Deltag. OFFICIELLE REGLER 1. Programmet LIPIKAR-FAMILIER administreres af La Roche-Posay, som udgør en del af L Oréal Danmark A/S. Programmet kan benyttes af indbyggere i Danmark og begynder den 01.10.2014 klokken

Læs mere

Konkurrencen "Euro Run"

Konkurrencen Euro Run Konkurrencen "Euro Run" ARTIKEL 1 TILRETTELÆGGELSE Den Europæiske Centralbank (ECB) afholder en konkurrence, "Euro Run" (herefter "konkurrencen"), som løber fra 25.11.2015, kl. 0.01 CET til 25.2.2016 kl.

Læs mere

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger.

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger. Persondatapolitik: Persondatapolitikken beskriver hvordan vi benytter de personlige oplysninger, du giver os som f.eks. dit navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse. På www.denleendeko.dk kan man

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. januar -. juni Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

Sponsoren for de daglige sweepstakes (herefter omtalt som sponsoren ) er:

Sponsoren for de daglige sweepstakes (herefter omtalt som sponsoren ) er: OFFICIELLE REGLER DAGLIGE EMPATHICA-SWEEPSTAKES ("daglige sweepstakes") DER KRÆVES IKKE KØB ELLER BETALING AF NOGEN ART FOR AT DELTAGE ELLER VINDE. DER KRÆVES HELLER IKKE UDFYLDNING AF EN UNDERSØGELSE

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Du indgår i denne Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold ("Aftalen"), under hensyntagen til

Læs mere

Telefon: Almindelig post: Vester Søgade 10, 1601 København V

Telefon: Almindelig post: Vester Søgade 10, 1601 København V HANDELSBETINGELSER GENEREL INFORMATION Denne hjemmeside ("Hjemmesiden") udbydes af BroBizz A/S, CVR-nr. 31854822, Vester Søgade 10, 1601 København V, e-mail: info@brobizz.dk, telefon +45 33 44 34 00. Hvis

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. juli til. december Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Betingelser. Samsung Electronics Nordic AB Samsung Curved Monitor bonusspilkampagne ( kampagnen )

Betingelser. Samsung Electronics Nordic AB Samsung Curved Monitor bonusspilkampagne ( kampagnen ) Betingelser Samsung Electronics Nordic AB Samsung Curved Monitor bonusspilkampagne ( kampagnen ) Samsung Curved Monitor bonusspilkampagnen giver forbrugere mulighed for at gøre krav på et gratis PC-spil

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

Vi giver en (1) vinder mulighed for at få sine dansetrin filmet professionelt til udsendelse på Disney Channel!

Vi giver en (1) vinder mulighed for at få sine dansetrin filmet professionelt til udsendelse på Disney Channel! VIOLETTA DANSEKONKURRENCE BETINGELSER OG VILKÅR (gælder fra 3. april 2015) Vi giver en (1) vinder mulighed for at få sine dansetrin filmet professionelt til udsendelse på Disney Channel! Sådan deltager

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 INDLEDNING Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (DGT) afholder en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Konkurrencen omfatter:

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. ( EA ). Denne licens dækker din brug af denne software samt

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING

SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING Vær venlig at give så udførlige oplysninger som muligt, når du udfylder denne formular. Hvis der ikke er plads nok at skrive på i en rubrik, beder vi dig fortsætte på

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

Adobe volumenlicenser. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide

Adobe volumenlicenser. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide Adobe volumenlicenser Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide Version 3.0 30. juli 2013 Indhold Value Incentive Plan (VIP) Oversigt... 3 Programmet indeholder... 3 Øjeblikkelig adgang til Adobe-produkter...

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0.

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. UDKAST (23. august 2005) Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Læs mere

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Serviceoversigt Dell leverer Sporings- og generhvervelsesservice og Service for fjernsletning

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy panel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK Det glæder os, at du er i interesseret i vores selskab. Det er os meget magtpåliggende at beskytte vores besøgendes privatliv. Vi gør derfor alt, hvad vi kan,

Læs mere

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme.

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme. Flytransport Du skal selv arrangere din transport til og fra Kreta og siden informere os om, hvornår du ankommer / rejser. For information om flyselskaber m.v. se vores sider med links. Vi påtager os intet

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy generel

Fortrolighedsaftale. Innovathy generel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy generel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

2.4 Disse spil og tjenester er kun beregnet til brugere på 18 år og derover. Mindreårige skal indhente samtykke fra deres værge.

2.4 Disse spil og tjenester er kun beregnet til brugere på 18 år og derover. Mindreårige skal indhente samtykke fra deres værge. 1. Anvendelsesområde wwg worldwidegames GmbH driver en online-spilportal ved hjælp af forskellige toplevel-domæner (playnik.com, play-nick.com, playnik.de m.fl.) samt forskellige underdomæner og kaldenavne

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK FORTROLIGHEDSPOLITIK Senest opdateret: 15. januar 2010 Fortrolighedspolitikkens indhold Denne fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitikken") beskriver, hvordan Rezidor Hotel Group, via vores danske holdingselskab,

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Disney-konkurrenceregler Hasbro Disney Prinsesser: Følg dine drømme

Disney-konkurrenceregler Hasbro Disney Prinsesser: Følg dine drømme Disney-konkurrenceregler Hasbro Disney Prinsesser: Følg dine drømme Vi giver en (1) vinder mulighed for at vinde en familieweekend for fire (4) personer i Disneyland Paris med deltagelse i Følg dine drømme-arrangementet.

Læs mere

Den cubanske quiz Officielle regler

Den cubanske quiz Officielle regler Den cubanske quiz Officielle regler Denne quiz er ikke købsbetinget. 1. ORGANISATION Organisator er Pernod Ricard Denmark, importøren af Havana Club rom i Danmark (PRD), hvis hovedsæde ligger på Kanonbådvej

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn

DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn Denne databehandleraftale er et bilag til den mellem Parterne indgåede Aftale om Danløn ( Aftalen om Danløn ) og udgør en integreret del deraf jf. Aftalen

Læs mere

Sponsor: Fossil Group, Inc., dba Skagen Denmark, 901 S. Central Expressway, Richardson, Texas 75080 USA.

Sponsor: Fossil Group, Inc., dba Skagen Denmark, 901 S. Central Expressway, Richardson, Texas 75080 USA. SKAGEN Ønskeseddel Onsdagskonkurrence Officielle regler ÅBEN FOR LOVLIGE STATSBORGERE I DE 50 STATER I USA (INKLUSIVE WASHINGTON DC), TYSKLAND, STORBRITANNIEN, FRANKRIG, JAPAN, DANMARK, MEXICO, SOM ER

Læs mere

Kontraktbilag. Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv.

Kontraktbilag. Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv. Bilag 5 Kontraktbilag Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv. 1. Parterne... 2 2. Formål med kontraktbilaget... 3 3. Overholdelse

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K P R I V A T L I V S P O L I T I K 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Neat Meal IVS ( Neat Meal, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver

Læs mere

EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver

EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1 Booking 2 Ombooking/aflysning 3 Deltagelse i prøverne 4 Nyttige links 2 1) Booking Du skal booke en dato for de computerbaserede

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder

Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder 1. Dataansvarlig - register over personoplysninger Tikkurila Danmark A/S (herefter benævnt Tikkurila) CVR nr. 5496 3416 Geljhavegård 13 A 6000 Kolding

Læs mere

Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre

Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre 1. Dataansvarlig - register over personoplysninger Tikkurila Danmark A/S (herefter benævnt Tikkurila) CVR nr. 5496 3416 Geljhavegård 13 A 6000 Kolding

Læs mere

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges.

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges. FORMÅLET MED MESTERSKABET Formålet med et nationalt eller internationalt mesterskab i langtidspiberygning er at lade enkeltpersoner og/eller hold konkurrere om at ryge længst muligt på en pibe uden at

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Karrierecenter på www.amgen.dk PRIVATLIVSPOLITIK OG AFTALE

Karrierecenter på www.amgen.dk PRIVATLIVSPOLITIK OG AFTALE Karrierecenter på www.amgen.dk PRIVATLIVSPOLITIK OG AFTALE Amgen Inc., Amgen USA Inc., og dets tilknyttede entiteter (kollektivt betegnet, Amgen, vi, vores eller os ) forpligter os til at værne om dit

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere