LemonGold. Et webbaseret værktøj der omsætter kollektiv intelligens til konkrete projekter i nærområdet. LemonGold.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LemonGold. Et webbaseret værktøj der omsætter kollektiv intelligens til konkrete projekter i nærområdet. LemonGold."

Transkript

1 LemonGold Et webbaseret værktøj der omsætter kollektiv intelligens til konkrete projekter i nærområdet LemonGold.com Side 1 af 24

2 Birkemosegård, den 1. september 2010 Kære bevidste medskaber, Ved at du bruger noget af din opmærksomhed på idéerne beskrevet i dette dokument, er du med til at give et frisk pust til samskabelsen af visionen bag LemonGold: En kulturskabende samværsform, hvor individet er bevidst om kollektiv intelligens og hvor ledelsen er integreret i gruppen. Visionen uddybes i afsnit I på de følgende sider. Afsnit II på side 8 omhandler paradigmeskiftet vi står midt i og om hvordan LemonGold kan være med til at facilitere skiftet. I afsnit III på side 10 beskrives byggeklodserne og hovedfunktionerne i LemonGold programmet. Dokumentet afsluttes med information om hvordan du kan blive mikroinvestor i LemonGold, og på den måde være med til at sikre dels at programmet kommer ud hurtigst muligt, dels en billet til et brag af en fest lørdag den 3. september Stor tak til Sinne Bundgaard, Steen Beck-Hansen og Indira McCormick for inspirerende sparring og coaching i forløbet. Glad vilje, Johan Tino Frederiksen Dokumentet kan downloades fra: english version (coming soon): LemonGold.com Side 2 af 24

3 I. Visionen Kulturskabende samværsform "Ånden, ideen om verden, skaber verden. Men under skabelsen stivner ånden, den bliver til en fasttømret kultur, og inden længe ligger ånden fastspændt. Et oprør, en revolution er nødvendig for at befri ånden og gengive den dens skabende kraft." E. Neutzsky-Wulff Den samværsform vi hidtil har haft, har i høj grad været kulturdikteret fremfor kulturskabende. Om samværsformen er kulturdikteret eller kulturskabende, afhænger af hvor autoriteten og handlekraften ligger: Hvis autoriteten og handlekraften ligger i kulturens tankeform er samværsformen kulturdikteret, hvis den ligger i hjertet er samværsformen kulturskabende. Det spændende der er ved at ske kollektivt i denne tid, er at der er ved at ske et paradigmeskifte fra den kulturdikterede til den kulturskabende samværsform. Tyngdepunktet kollektivt er stadig i førstnævnte, men flere og flere bliver bevidste om den anden samværsform. Først i mindre isolerede grupper, senere som en naturlig del af deres hverdag. Forskellen på de to samværsformer kan ridses op som i denne tabel: Samværsform Kulturdikteret Kulturskabende Autoritet og handlekraft i kulturens tankeform: i hjertet: Organiserende værdier Bevarelse af status quo Ensretning (Selv)Kontrol Fokus på det maskuline Ydre autoriteter Roller/ uniformer/ titler Intellekt Solar Plexus Fornyelse Mangfoldighed (Selv)Tillid Fokus på det feminine Indre autoritet Autencitet (indre overensstemmelse med ånd) Intuition Hjerte Samtalen triller i velkendte riller. er frisk, levende og uforudsigelig. Talestokken Det bagvedliggende motiv for tale er Kulturens funktion erobres og fastholdes indtil man har sagt det man vil. frygt (for fællesskabet eller for at falde udenfor fællesskabet) Kulturens tankeform er ubevidst og fungerer dermed som vehikel for formkræfterne. er fri og springer derhen hvor det mest energigivende bidrag ligger. nyskabelse, livsglæde og kærlighed. Kulturens tankeform er bevidstgjort (helliggjort) og fungerer dermed som vehikel for ånden. LemonGold.com Side 3 af 24

4 I en kulturskabende samværsform handler, taler, tænker, føler og agerer mennesker udfra deres hjerte udfra en indre tilskyndelse. Dette skaber en grad af liv, mangfoldighed, kreativitet og dynamik som vi endnu har tilgode at opleve kollektivt. For at gøre det muligt at handle fra hjertet er det nødvendigt med en vished om at de basale behov, såsom husly og mad, bliver opfyldt. Hvis der gives for meget næring til bekymringer i sindet om disse ting, vil det blokere for at man kan handle fra hjertet. Visionen for LemonGold er at når det bruges i vid udstrækning og man har deltaget i det i et stykke tid, opdager man at alle ens basale behov og meget mere kan opfyldes via systemet, og det tankemylder som i vid udstrækning tager bolig i mennesker i dag, med bekymringer om arbejde, pension og økonomi m.m. vil være kraftigt begrænset. Det vil være muligt at følge sit hjerte ubetinget, og fx beslutte at tage imod et lift til Oslo, i vished om at når man ankommer der vil det være muligt at finde overnatning og mad, samt små eller store opgaver man kan bidrage med. Der kan laves en analogi mellem en GPS til en bil og så LemonGold systemet: GPS en klarer en praktisk opgave (at finde vej) hvilket frisætter chaufføren til at tænke på andre ting. Tilsvarende sørger LemonGold systemet for at organisere alle de events/opgaver som brugerne har behov for, hvilket frigør dem fra at skulle tænke på disse ting. Figur 1: Analogi mellem en GPS til en bil og LemonGold systemet, der begge faciliterer flow. LemonGold.com Side 4 af 24

5 Bevidstgørelse af kollektiv intelligens "Udviklingen af personligheden sker i sekvenser fra primitivt til mere differentieret, fra lavere til højere kompleksitet. Overgangen fra en mindre til en mere udviklet fase indebærer, at et højere niveaus styringssystem kommer til syne i en kreativ proces, og at det bliver besat med energi, som tidligere var bundet på lavere systemniveauer. Hermed bliver det muligt for det højere niveau at integrere de lavere niveauer med den nye overordnede struktur, og en differentiering af personligheden kan finde sted, styret af det nye overordnede system." Ole Vedfeldt Som illustreret i foregående afsnit giver LemonGold mulighed for at de brugere, der ønsker at være i flow, kan være det. Når en person er i flow så arbejder der en højere intelligens igennem individet: Tilskyndelser og intuitioner følges uden man i øjeblikket kan forklare hvorfor man handler som man gør, først i bakspejlet (hvis man vælger at kigge i det) fremgår det at en højere kollektiv - intelligens var på spil. Ved at LemonGold synliggør og fremhæver små individuelle flow-bidrag, så synliggøres og bevidstgøres den kollektive intelligens samtidigt. Denne bevidstgørelse af den kollektive intelligens vil virke ind på individet, der vil kunne se fornuften (i traditionel forstand) i disse bidrag, som derfor vokser. Synliggørelsen af de små flow-bidrag og dermed den kollektive intelligens - sker fx ved at spontane idéer, som ellers ville blive fejet væk, postes i et idérum og andre bygger videre på dem indtil de udfolder sig eller der bidrages til events som man har lyst til og man opdager at ham den anden der er med, havde en information man lige stod og manglede. Kort sagt: Når man følger sit flow er der en højere intelligens på spil og man lærer mere og mere at stole på den og opdager alle gaverne der følger med i form af velstand, lykke og meningsfyldthed. Integration af ledelse Når vi skifter fra en kulturdikteret til en kulturskabende samværsform, organiseres vores aktiviteter efter helt andre værdier end i den gamle kultur. De vigtigste organiserende værdier er Fokus på det feminine Indre autoritet Autencitet Tillid (fremfor fokus på det maskuline) (fremfor ydre autoritet) (fremfor uniformer og titler) (fremfor kontrol) "Kun de tamme fugle har en længsel. De vilde flyver." Kort fundet af filosoffen John Engelbrecht på Christiania Det vil give en helt anden type organisation, som er mere organisk og levende end den gamle hierarkiske og funktionsopdelte struktur. Den hierarkiske struktur fungerer fint hvor individerne (enhederne) gør nøjagtigt som de får besked på fra lederen, men hvor individerne er mere selvstyrende fungerer den ikke. Stort set alle organisationer i dag, bortsæt fra militæret og enkelte dinosaurusser i erhvervslivet, står i dag med et ben i hver lejr: De er delvist hierarkisk styrede og delvist organisk styrede. Som eksempel kan jeg nævne en større institution et bosted for hjerneskadede - hvor jeg arbejdede ca 1½ år. Jeg var fastansat som vikar og var derfor ikke med til de personalemøder og koordineringsmøder der jævnligt blev afholdt i afdelingerne. Da jeg sent i forløbet pga. en LemonGold.com Side 5 af 24

6 omstrukturering kom med til møderne, var det som at træde ind i en parallel-verden der ikke nødvendigvis havde meget med de daglige opgaver på gulvet at gøre. Som jeg generelt oplever det til den slags møder, er der tit underliggende frustration over at skulle lytte til uvæsentlige detaljer, over ikke at blive hørt og over at ting bliver vedtaget som man godt ved ikke holder vand i dagligdagen. Omvendt har møderne også sin funktion, og ikke kun for dem som har lagt ledelsesautoriteten udenfor dem selv: De forstærker følelsen af fællesskab, præsenterer vigtig information og retningslinier og (en sjælden gang imellem) visioner for organisationen. De tidspunkter hvor jeg oplevede at opgaverne og aktiviteterne på institutionen gik op i en højere enhed af arbejdsglæde, var de dage hvor den kollektive intelligens var mest fremtrædende: Hvor vi agerede i nuet alt efter hvad der var behov for og hvad vi selv havde energi på. De dage hvor der var mest frustration var de dage hvor nogle ville fortælle andre hvad de skulle gøre, og hvor mulige fremtidige scenarier blev pustet op dage hvor der var utryghed pga. mangel på (selv)ledelse. Det er to organisationsstrukturer som er på spil: Den hierarkiske hvor ledelsen er placeret udenfor en selv og den organiske hvor den kollektive intelligens træder frem via selvledelse. "Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød." Ezekiel, 36:26 Den selvledelse der er nødvendig i den organiske struktur, er en selvledelse fra hjertet og intuitionen. Hvis selvledelsen er fra intellektet og solar plexus, vil det blot give splid og energikampe. I overgangsfasen fra den ene form til den anden, er der behov for et værktøj der tilgodeser både intuitionens behov for flow og væren i nuet, og intellektets behov for historik og synliggørelse af ansvarsfordeling. LemonGold er et bud på et sådant værktøj. Figur 2: LemonGold faciliterer overgangen til en struktur hvor ledelsen er integreret. LemonGold.com Side 6 af 24

7 Opsummering Visionen for LemonGold programmet er altså trefoldig: en kulturskabende samværsform som faciliteres via organisering af behov der muliggør autoritet og handlekraft i hjertet. bevidstgørelse om kollektiv intelligens som faciliteres via synliggørelse af flow-bidrag intregration af ledelse som faciliteres via overblik over aktuelle projekter og informationsflow Disse tre facetter vil skabe en kultur der fungerer som vehikel for den skabende ånd, hvilket giver en længe ventet kollektiv forløsning i åndens og stoffets ægteskab. Et ægteskab der længe har været præget af tomhed og kulde, men hvor glæde, dyb meningsfyldthed og samskabelse nu er i sigte. LemonGold.com Side 7 af 24

8 II. Paradigmeskifte I think there are good reasons for suggesting that the modern age has ended. Today, many things indicate that we are going through a transitional period, when it seems that something is on the way out and something else is painfully being born. It is as if something were crumbling, decaying and exhausting itself, while something else, still indistinct, were arising from the rubble. Vaclav Havel, præsident for Tjekkiet i en tale i USA 4. juli 1994 Visionen, som beskrevet i forrige afsnit, repræsenterer en anden tankeform end den gamle som stadigvæk er aktiv. LemonGold er med til at give energi til og opbygge den nye tankeform, som eksisterer side om side med den gamle, indtil den nye er stærk nok til at der kan ske et sporskifte, et paradigmeskifte, til den nye tankeform. LemonGold er med til at facilitere dette sporskifte, idet systemet fungerer som et beskyttende skjold for frøene fra den nye tankeform (1) som et træningssystem til at identificere sig med ånd (2) som dæmper af bølgeskvulp fra den gamle tankeform (3) 1. Beskyttelse af mangfoldighedsfrø Når man flytter til en landsby i dag, så har man kun to valgmuligheder hvis man ønsker at være en del af fællesskabet: Den lokale fodboldklub eller husmorforeningen. Hvilket reelt kun giver én valgmulighed da de er hhv. for mænd og kvinder. Det betyder at der i dag findes tusindvis af mænd, som hader fodbold, der ugentligt spiller fodbold (!) Og tusindvis af kvinder der ikke bryder sig om de aktiviteter der foregår i husmorforeningen, som er aktiv i foreningen ofte flere gange ugentligt. Det lyder som en vittighed, men det er et tragikomisk faktum i Danmark anno Når LemonGold udbredes til landsbyer, så vil de mangfoldighedsfrø der ellers ville falde til jorden i omklædningsrummet eller henover blomsterdekorationerne, have en mulighed for at finde næring i ro og mag indtil de er stærke nok til at blive plantet i det offentlige rum. Ved mangfoldighedsfrø LemonGold.com Side 8 af 24

9 forståes idéer der kan udvikle sig til andre fællesskaber end fodboldklubben og andre events end fodboldkamp. De postes i et idérum og andre i landsbyen kan give energi til dem hvis der er stemning for det. 2. Træningssystem til at identificere sig med ånd Via LemonGold træner man sig selv i at opdage hvornår man er i sit flow og hvornår man ikke er. Hvornår er de skabende aktiviteter man investerer i udtryk for et solidt funderet jordbundet flow?.. og hvornår er de udtryk for en højtflyvende manisk selvcentrerethed? Den respons man får fra nærområdet fortæller det, og hvis man lytter til nærområdet er der balance (helt konkret) på ens pointkonto. Hvis man ikke lytter, ender pointkontoen i nul. Pointsystemet beskrives mere deltaljeret på side 18, men overordnet fungerer pointene som en indikator for hvad nærområdet synes er vigtigt og dermed skal have opmærksomhed. Når man mærker sin ånd, væren, spontanitet, kreativitet og sit flow, så tilbyder LemonGold en mulighed hvorpå man kan handle på den fx ved at poste den idé man har i et idérum eller deltage i det event man lige har energi på. På den måde lærer man den side af sig selv at kende, den side der er tryg ved flowet, det ukendte og det kreative felt. Follow your bliss. Joseph John Campbell 3. Imødegåelse af bølgeskvulp Sporskiftet handler meget om hvad man identificerer sig med. I den gamle tankeform er der en tendens til at identificere sig med form: Kroppen, ejendele, følelsestilstande og tankeformer. I den nye tankeform er der en tendens til at identificere sig med ånd, flow, væren, spontanitet. Den del af en selv, individuelt såvel som kollektivt, der er identificeret med den gamle tankeform, vil føle utryghed og angst ved at skulle slippe det velkendte. Via LemonGold opbygges der et netværk i nærområdet som er baseret på de nye værdier - på den nye tankeform. Man har simpelthen lært nye mennesker at kende ved at følge sit hjerte og sin kreativitet. Dette netværk er en form for tillidsnetværk som fungerer som en støtte når det gamle skal slippes. I takt med at nedbrydningen af det eksisterende fortsætter, som muligvis kan ende i et totalt kollaps af det økonomiske og politiske system, så bliver det nødvendigt med et alternativt økonomi- og beslutningssystem. LemonGold tilbyder begge dele: Den faste pulje af point fungerer som et stabilt og retfærdigt pengesystem (se mere side 20) og alt det som den kollektive intelligens i nærområdet skønner er vigtigt (lige fra snerydning til musikfestivaller) bliver udført via systemet - uden skelen til blanketter og støvede skrankepaver. LemonGold.com Side 9 af 24

10 III. LemonGold programmet Når LemonGold programmet er installeret på PC en eller mobiltelefonen giver det adgang til fire hovedfunktioner, som tilsammen giver et overblik over hvad der foregår af frivillig aktivitet i nærområdet, samt mulighed for at interagere i disse aktiviteter (via pointene). LemonGold kan også betragtes som et sæt af byggeklodser som er frit tilgængelig på internettet, og som andre kan bygge videre på og udfolde sig kreativt med. Klodserne er først og fremmest et kort der deles med alle andre brugere, og derudover fem andre typer klodser: Bruger, Event, "The piano keys are black and white, but they sound like a million colors in your mind" Katie Melua Ressource, LG-Rum og Gruppe, som alle har hver deres adfærd og tilstand. I starten vil man nok først og fremmest gå på opdagelse i nærområdet (via kortet), senere leger man med at planlægge og deltage i events i lokalområdet, og på sigt opbygger man måske sit helt eget kort hvor andre brugere inviteres ind på. Figur 3: Når LemonGold installeres gives der adgang til et kort, nogle byggeklodser og en pointkonto I det følgende beskrives principperne bag programmet, samt de fire hovedfunktioner. LemonGold.com Side 10 af 24

11 Principper Selvorganiserende Programmet er 100% selvorganiserende. Når først programmet er lavet, fungerer det som en byggesten der kan downloades af alle som opdager det og har lyst til at afprøve det. Når det installeres skaber programmet selv forbindelser til de øvrige byggesten i nærområdet, samtidig reserveres der en beskeden plads på den lokale lagerenhed som systemet bruger til at sikre at opdaterede data hentes hurtigt og sikkert. Udover at være den mest effektive og sikre måde at implementere systemet på, sikrer det selvorganiserende princip at ingen enkeltindivider/ ejere har magt over systemet. Fysisk og virtuel virkelighed supplerer hinanden I dag er der en adskillelse imellem det virtuelle liv og så det fysiske liv som folk har. Et af principperne bag LemonGold er at lade det bedste fra det virtuelle liv, møde det bedste fra det fysiske liv. Det virtuelle liv er livet foran skærmen i selskab med facebook, datingsider, forums, computerspil osv. Det fysiske liv foregår ude blandt andre, i naturen eller midt i byens puls. "This is a sparring program, similar to the programmed reality of the matrix. It has the same basic rules, rules like gravity." Morpheus Systemet giver adgang til et virtuelt kort som lægges ned over den fysiske virkelighed. Kortet kan observeres og tilgåes via en enhed som har adgang til internettet. Det giver mulighed for computerspil der foregår i den fysiske virkelighed, som fx et område af byen, hvor der pludselig træder et computerskabt væsen frem. De effekter som disse computerspil vil kunne tilbyde, kombineret med den realisme virkelighedens dufte og lyde giver, vil få mange børn og legesyge voksne op af stolen og ud hvor de bevæger sig og interagerer socialt med andre. Hertil kommer muligheden for intelligent markedsføring, hvor en gåtur igennem gågåden krydres med diverse informationer (som man har sagt ja tak til) fra nogle af de butikker man passerer. Data er lokationsbestemte Alle informationer i programmet er lokationsbestemte, hvilket vil sige at den måde man finder informationerne på er ved at gå på opdagelse i nærområdet. Til at starte med har informationerne (fx en bruger) en fast position og flytter sig ikke, men senere bliver det muligt at tilføje et modul der tager højde for at brugeren flytter sig (fx ved at bruge GPS signalet fra mobiltelefonen ). "You are not in Kansas anymore, you are on Pandora, ladies and gentlemen. Colonel Quaritch I første omgang vil det være det rent geografiske nærområde (hvilke events, ressourcer og brugere er der?), senere vil der komme udvidelser med andre kort som ikke afspejler det fysiske landskab, men vil være rent virtuelle universer hvor der fx er byer der er opdelt efter om aktiviteterne omhandler psykologi, naturvidenskab eller filosofi eller eventyrlandskaber der bruges til adventurespil, osv.. LemonGold.com Side 11 af 24

12 LG-Rum Et LemonGold rum (LG-rum) er et virtuelt kommunikationsrum som kan oprettes af en bruger via programmet. Rummet repræsenterer det mødested som bruges i forbindelse med en eller anden opgave eller et event. Rummet kan fx være til at snakke om idéen til en jazz weekend, eller et hvilket som helst andet emne. I rummet er der forskellige kommunikationsværktøjer, som fx en opslagstavle, chatvindue m.m.. Når rummene udbygges med lyd og billede af brugerne, samt et fælles TV i rummet til at fremvise relevant information for deltagerne, så vil rummene også kunne bruge til online kursus aktivitet. LemonGold.com Side 12 af 24

13 Event-organisator LemonGold fungerer som et redskab til at organisere events. Et event defineres her som en aktivitet der udføres af én eller flere mennesker på en given lokation. Eventet kan være stort og kompliceret (musikfestival, sommerskole, nødhjælpsarbejde, etc.) eller lille og simpelt (pudse vinduer, kørsel fra A til B, etc.). Manifestationen af et event kan opdeles i forskellige faser, i LemonGold bruges disse fire: Idé, planlægning, booking og udførsel. 1. Idéfase - Hvad? Idéfasen er hvor idéen finpudses fra den første vage intuition til den soleklare formulering af idéen. Den bruger der kommer med idéen til eventet (mere eller mindre klart formuleret) er den der opretter eventet, og fungerer som tovholder for eventet. Tovholderen er den der bestemmer hvornår eventet er klar til næste fase. Rollen som tovholder for et event kan overdrages til en anden bruger. Eksempel 1 - oprydning: En bruger iagttager at der ligger en hel del glasskår og flyder på en legeplads, hun har ikke selv tid og overskud til at rydde det op, men poster en idé om oprydning af glasskår på legeplads Eksempel 2 - Jazz: En bruger poster en idé om at det kunne være rart med noget live musik i nabolaget andre brugere byder ind med forslag til finpudsning indtil idéen ender med Weekend Jazzfestival, børnevenlig og alkoholfri 2. Planlægningsfase Hvordan? I denne fase planlægges hvordan idéen udføres. De byggeklodser der bruges i planlægningsfasen er Roller (chauffør, rengøringsarbejder, tekniker, designer, fysisk arbejder, toastmaster, osv.) og Ressource-typer (en bil, byggematerialer, en hammer, en kost, osv.). I denne fase fastlægges ikke hvem (hvilken bruger) der udfylder rollen, og heller ikke hvilken specifik ressource der skal bruges, der fastlægges blot at der skal bruges fx en chauffør og en bil. Eksempel 1 oprydning: En anden bruger planlægger eventet: Der skal bruges én person til at rydde op på legepladsen, én kost og eet fejeblad. Eksempel 2 Jazz: Det planlægges at der skal bruges fire personer til at bygge scenen, én person til at hyre jazzbands, én lydtekniker og én person til at introducere bandsene. Hertil tre personer som streamer begivenheden live via et kamera. I alt ti roller skal altså udfyldes. Hertil skal der bruges lydudstyr, materialer til en scene og fire forskellige jazzbands. LemonGold.com Side 13 af 24

14 3. Bookingfase Hvor? Hvornår? Hvem? Og Hvilke ressourcer? I bookingfasen fastsættes starttidspunkt og hvor eventet skal afholdes (hvis dette ikke allerede er fastlagt i idé- eller planlægningsfasen). De roller og de ressourcer der skal bruges til udførslen udfyldes/ bookes. Eksempel 1 oprydning: En far til fire melder sig som oprydningsmand til legepladsen, han booker sin egen kost og fejeblad ind som ressource. Han fastsætter starttidspunkt til den efterfølgende eftermiddag hvor han har tid. Stedet er allerede registreret. Eksempel 2 Jazz: Tidspunkt fastsættes til den første weekend i september. Sted fastsættes til den lokale park. De ti roller udfyldes af brugere som har lyst til at hjælpe til. Ressourcerne bookes (scene, lydudstyr og jazz-bands). 4. Udførselsfase Når et event er fuld booket går det ind i udførselsfasen. Når det starter giver LemonGold mulighed for live-streaming af eventet, samt optagelse af eventet til senere fremvisning. Under eller efter udførslen er der mulighed for at brugere kan donere point til eventet. Eksempel 1 oprydning: Live streaming muligheden benyttes ikke ved dette event. Folk i lokalområdet kan se på deres skærm at legepladsen nu er ordnet og mange vælger at donere nogen point for det. Disse point fordeles til de tre personer involveret i eventet. Eksempel 2 Jazz: Begivenheden bliver streamet live og mange vælger at kigge med fra deres PC. Mange gæster og mange af dem som ser begivenheden på deres PC vælger at donere point for den gode musikoplevelse. Pointene fordeles til dem der har været med til at planlægge og udføre eventet. Senere hen bliver optagelserne fra eventet lidt af et hit, og mange af dem som ser festivallen senere hen donerer også point som fordeles til dem der står bag. LemonGold.com Side 14 af 24

15 Nærområde-overblik En vigtig funktionalitet i programmet er at brugeren får et visuelt overblik over hvad der sker i nærområdet. Brugeren kan selv vælge hvor mange ting der skal vises på kortet, og designe forskellige visninger, fx nedenstående opdeling der viser nærområdet fra fire vinkler: Dette kunne fx give følgende overblik i hhv. en boligblok, en landsby og til en festival: Overblik I en boligblok I en landsby Til en festival Brugere og grupper Events Viser blokkens beboere. Pia er lige flyttet ind. Ny gruppe: Snerydning på springgade. Populær gruppe: Bents filmklub - ufærdige legepladsen flyder med skrammel, min PC er frosset fast.. - arkiverede Bents foredrag om inkaerne, sidste møde i ejerforeningen Viser hvilke beboere der er hjemme og hvilke udenbys gæster der er på besøg. Gerda har lige lavet en ny gruppe: Byens handimænd. Gerda vil gerne have sit haveskur repareret, andedammen er fyldt med alger, gadefest på vestergade sommerfesten hvor Lars lavede en helikopter med post-ellas BH på - igangværende Ole pudser vinduer hos Jens Poker hos købmand Griis (kig bare ind), æbleplukning hos Mads Larsen - kommende Skrue lamper op hos Pia (Jens og Bent er booket) Ressourcer Sofa bortgives. Kajs bil udlånes. Bodils saftpresser udlånes. Fællesspisning i forsamlingshuset Græsslå maskine udlånes. Hjemmelavet marmelade bortgives. Viser hvor vennerne er og grupperne mudderkamp, DAD fanklub Mudderkamp i eftermiddag, bålsamtale, DAD fanklub jam, m.m. Mudderkampen fra i går, koncerten med Big Fat Snake DAD på orange scene, filurdrengene på grøn scene, ballondans og øl Koncerterne resten af dagen DAD fanklub giver 100 gratis is, lokale med seng og TV udlånes. LemonGold.com Side 15 af 24

16 De tre følgende figurer giver et fingerpeg om hvordan nærområdet betragtes på en hel ny måde via LemonGold. Systemet giver adgang til meget information om nærområdet, hvorfor det måske kan virke en smule uoverskueligt på figurerne hvor mange informationer er taget med for at illustrere mangfoldigheden. I LemonGold præsenteres de på en brugervenlig og overskuelig måde via menusystemer og mulighed for at tænde og slukke for visning af forskellige informationer. I en boligblok: I en landsby: LemonGold.com Side 16 af 24

17 I en park: LemonGold.com Side 17 af 24

18 Opmærksomhedsstyring Når en ny bruger oprettes i LemonGold systemet, får denne bruger point sat ind på sin pointkonto. Antallet af point der er i omløb i systemet er altid konstant, nemlig antal brugere ganget med point. Flowet af disse point fortæller noget om hvad der er vigtigt for brugerne, hvad der er energi på. En måde at betragte pointene på, er at der er en opmærksomhedspulje, som alle som udgangspunkt har lige stor adgang til. Ud af denne pulje vælger hver bruger hvilke events, brugere og beskeder der skal have opmærksomhed. Mikroinvestering i beskeder Når en bruger opretter eller videresender en besked vælges hvor mange point der skal investeres i beskeden 1. Jo flere point, jo højere vil den være placeret i modtagerens indbakke. Hvis beskeden er relevant for modtageren sendes pointene retur, plus 50% som tak for informationen. Hvis beskeden kun er delvist relevant sendes pointene blot retur. Hvis beskeden er irrelevant for modtageren, beholdes pointene som en kompensation for den opmærksomhed der er brugt på den værdiløse information. Et eksempel på en indbakke kunne være: I eksemplet er der sendt en besked, Personlighedstest, som afsenderen mente var meget relevant og derfor investerede 80 point i, som gør at den ligger øverst i modtagerens indbakke. Modtageren var ikke enig i relevansen og beholder derfor de 80 point, som afsenderen mister. En anden afsender sendte en besked Oplysning om kursus som var relevant for modtageren, og afsenderen får derfor 60 point retur og får dermed 20 point for sin ulejlighed med at sende beskeden. Point-investering i beskeder gør at man bliver mere opmærksom på hvad man sender til hvem og sikrer desuden at spam ikke kan forekomme. 1 På sigt kan pointsystemet evt. også bruges til telefon/skype opkald: Når der ringes kan man se hvem der ringer (kendt eller ukendt person) og hvor mange point de har investeret i opkaldet. Hvis man har travlt og man ser der er investeret mange point i opkaldet vælger man måske at tage telefonen. LemonGold.com Side 18 af 24

19 Mikroinvestering i events Når et event oprettes eller man vælger at bidrage til et event vælger brugeren hvor mange point der skal investeres i eventet, jo flere point der investeres jo mere synligt er eventet i lokalområdet og jo flere point får man retur via eventuelle donationer på eventet. I eksemplet på figuren til højre investerer tre brugere hhv. 20, 20 og 60 point i et event det kan fx være oprydning på en legeplads. Mange brugere i nærområdet opdager at der pludselig er ryddet op (enten ved de ser det fysisk eller via LemonGold systemet) og vælger at donere point for det. De 1000 point der doneres fordeles med 60% til ham der investerede 60 point, og 20% til hver af dem som investerede 20 point. Eksempel med havehjælp: En bruger kan også investere point i et event som umiddelbart kun vedrører brugeren selv, fx hjælp til haven. Når havemanden skal bookes investerer nærområdets grønne fingre point i deres henvendelse og listen præsenteres for haveejeren med dem som har investeret mest i deres tilbud øverst. Typisk vil haveejeren nok vurdere tilbuddene fra toppen af listen og ned, og hvis Jens vælges får han andel i de point som haveejeren donerer som tak for hjælpen (hvis ingen doneres er det ikke sikkert Jens vil hjælpe næste gang). Hvis haveejeren kigger på Jens profil og ikke ønsker hjælp fra ham, beholder haveejeren de 100 point og kigger videre på listen (hvis det sker er det heller ikke sikkert Jens tilbyder sin hjælp næste gang). Hvis Kaj vælges og Kirstens profil slet ikke bliver vurderet får hun sine point retur. Pointflowet i forbindelse med events sikrer at de personer der har mest energi på eventet er dem som involveres i det. Events som nærområdet kan bruge tilskyndes (ved at point doneres) og events som nærområdet ikke kan bruge ignoreres og fader dermed ud. Mikroinvestering i grupper Det koster point at være medlem af en gruppe, til gengæld har man adgang til events og gruppebeskeder og kan få medbestemmelse på hvad gruppens point bruges til. En landsby har fx oprettet en landsbygruppe som alle beboerne opfordres til at være medlem af. Hver uge kommer der 10 point ind i gruppen fra hver af 100 medlemmer, i alt 1000 point. Disse point fordeles ud igen, og kan bruges som donation til gavnlige events for landsbyen, til at investere i events der er under opsejling eller til at sende beskeder ud til medlemmerne. Nogle point gemmes evt. til vinteren hvor de kan doneres til frivillige sneryddere. De grupper som nærområdet har meget energi på, vil også være dem med mange point hvilket giver et godt overblik i modsætning til fx facebook hvor der er gået inflation i antal venner, grupper og beskeder der cirkulerer. LemonGold.com Side 19 af 24

20 Mikroinvestering i inspiration En bruger har mulighed for at lade andre følge de events brugeren engagerer sig i og nyheder der udsendes. Dem der abonnerer på denne nyhedsstrøm kaldes disciple og de betaler point for den inspiration de modtager. Tilsvarende kan brugeren vælge et antal andre brugere som inspirerer brugeren, som illustreret på denne figur: Systemet med inspiratorer og disciple opmuntrer til at de relationer der knyttes i systemet er rette relationer forstået som relationer der er livgivende og opløftende. Vælger man for mange inspiratorer vil der måske strømme flere point ud end der strømmer ind, hvilket gør at man bliver opmærksom omkring hvem man danner relation til. VIP-Brugere Alle brugere har mulighed for at sætte deres VIP-status til en værdi mellem 0 og 100. Hvis den sættes til 100 er det udtryk for at man føler sig helt ude af stand til at bidrage, det kunne fx være for en person der er lam i hele kroppen. Jo lavere man sætter sin VIP-status, jo mere føler man sig i stand til at bidrage. Brækker man benet sætter man måske værdien til 20, da man jo stadig kan være med til at planlægge events m.m.. Udgangspunktet er en VIP-status på 0. VIP-brugere er mere synlige i systemet end andre. Når man udfører tjenester for disse får man måske ikke nogen point, men tilgengæld har hver bruger en virtuel have med mellem nul og fem blomster. En have med nul blomster viser at man aldrig hjælper værdigt trængende, en have med fem blomster viser at man tit hjælper værdigt trængende. Stabilt pengesystem De virtuelle point der bruges i populære netværksbaserede computerspil som fx World of Warcraft og i sociale netværk som secondlife, bliver brugt som rigtige betalingsmidler, og kan veksles til andre valutaer fordi andre spillere ønsker at bruge pointene til fx at købe nyt udstyr i spillet. Forskellen i forhold til LemonGold er at pointpuljen her altid er konstant, og pointene kan bruges til noget mere konkret end i computerspil: Nemlig til at få adgang til events, inspiration og sende beskeder ud. Når LemonGold bliver et globalt system er pointpuljen udtryk for en enorm ressource: Brugernes opmærksomhed. Jo flere point du har, jo mere opmærksomhed kan du få i systemet, eller de kan veksles til andre (traditionelle) valutaer hvis du ønsker det. LemonGold.com Side 20 af 24

21 Observation På steder hvor en gruppe mennesker skal få tingene til at fungere via frivilligt arbejde, er det tit en udfordring at skabe overblik og organisering af hvem der gør hvad, hvornår og sørge for at de nødvendige ressourcer er tilstede for at udføre opgaven. Der foregår meget unødvendig kommunikation og meget nødvendig kommunikation sker ikke. Ofte ender det med at enkelt personer trækker et stort læs og brænder ud. Andre som gerne vil bidrage har ikke overblik over hvor de kan bidrage. Hvis man er handicappet i Danmark og har brug for en personlig hjælper, så kræver det hvad der svarer til en fuldtidsstilling for at administrere papirarbejde og bureakratiet forbundet hermed. Nogle handicappede kan selv overkomme det, andre har familiemedlemmer til at hjælpe sig og andre igen har ingen af delene og hutler sig igennem Antal venner, grupper og meddelelser på facebook stiger markant, og vigtige informationer drukner i mængden. Samtidig oplever mange at deres profil pludselig bliver slettet (enten bevidst eller pga. en fejl). Arbejdsmarkedet er meget stressfyldt og repræsenterer en gammel tankeform der holder i med neglene Mange familier, specielt børnefamilier, har ufatteligt travlt med at tjene penge, passe børnene og nå det hele. For dem der nyder at gå og lave småting ved deres hus, er det et problem når der ikke længere er noget der skal laves (huset er tip top) I mange lokalsamfund har samtlige familier en plæneklipper, en bil, diverse værktøj m.m. som fylder meget i garagen. Landsbysamfund savner liv og aktivitet. med LemonGold LemonGold organiserer hvem der gør hvad, hvornår og sørger for at de nødvendige ressourcer bliver booket. Samtidig registrerer systemet hvem der deltager i opgaven hvilket muliggør synliggørelse/ anerkendelse af dem der bidrager. Den handicappede tilmelder sig (eller får hjælp til at tilmelde sig) LemonGold og lægger en masse faste opgaver ind i kalenderen, fx hjælp til rengøring, mad, indkøb osv.. Andre brugere i lokalområdet klikker sig så ind på de opgaver de lige har tid og overskud til (og får point eller virtuelle blomster for det). LemonGold tilbyder en tilsvarende funktionalitet som i facebook (plus meget andet), samtidig gør point-investeringerne i informationer at vigtig information når ud og der opnås et hurtigt overblik. Det selvorganiserende princip (imodsætning til enkeltpersoner der har magt/ sletterettighed m.m.) sikrer at systemet er retfærdigt og stabilt. Mere og mere aktivitet flyttes over i LemonGold systemet hvor aktiviteten udspringer fra en helt anden tankeform som handler om glæde, flow, nærvær og kreativitet. Der annonceres via LemonGold at der er brug for fx børnepasning hver torsdag fra 19-22, indkøb af frugt og grønt hver onsdag kl. 18, samt pudsning af vinduer hver anden lørdag. Dem i lokalområdet der har overskud til det udfører opgaverne og får point for det. På LemonGold kan man se hvem der har brug for hjælp (til vasken, til døren der knirker osv.) og kan bidrage der LemonGold gør det muligt at udlåne ressourcer (og få point for det) og holde styr på hvem der har genstanden. LemonGold hjælper til at arrangere events, og nedbryder de tærskler der ellers findes. LemonGold.com Side 21 af 24

22 Der kommer flere og flere s, og spam koster meget tid Flytter man fra fx Aalborg til København, bruges der mange ressourcer på at køre flyttebilen frem og tilbage, og medbringe flyttefolk frem og tilbage En solrig dag hvor mange mennesker sidder i en park, udføres der tre aktiviteter af en bred farverig vifte af uendelige muligheder: Man ligger og nyder solen, der tales i telefon eller man læser i en bog. Alle de mulige energigivende events og møder der kunne opstå, opstår ikke fordi tærsklen ved at organisere dem er for stor. Antallet af depoter hvor der bare opbevares ting er vokset meget de senere år. Det koster penge og der er energi bundet i tingene. Mange brugbare ting smides ud, som naboen måske lige stod og manglede. Den mulighed der er nu er at hænge opslag op om nogen mangler sofaen eller hvad det nu er, der smides ud. Hvorved mange for hvem det er uvedkommende ser opslaget, plus det er besværligt at hænge opslagene op. Der spørges ud i rummet, om nogen skal ned i byen for at handle, mhb. på at tilbyde eller få et lift. Alle er ikke nødvendigvis tilstede, og dem der er der er ikke nødvendigvis interesseret i den information. Der findes hundredevis af datingsider som tilbyder det samme produkt blot med forskellige vinkler. De dyre reklamer de betaler for viser at markedet er enormt. Internettet i dag er et rigtigt godt redskab hvis man ved hvad man leder efter. Det er også muligt at gå på opdagelse og følge links man er nysgerrig på, men man fortaber sig hurtigt i informationsjunglen. Beskeder modtaget via LemonGold er spamsikrede, ved at der investeres point i de beskeder man sender Flytningen meddeles lokalområdet via LemonGold, som gør at de naboer der har tid til det kan hjælpe med flytning (og samtidig hilse på de nye beboere). Måske opdager man at andre kan bruge flyttebilen på vej tilbage igen. LemonGold installeres på mobiltelefonen, hvorved man kan se hvem der er i parken og sende beskeder til dem ønsker beskeder. Man kan også se hvilke idéer der florerer (spille kort, fodbold, musik, samtale om et emne, osv.) og byde ind på dem man har energi på. Sæt tingene i cirkulation ved at give det væk eller låne det ud, og modtag point til gengæld. Send en besked til opslagstavlen Gratis ting i postnr. 3300, som automatisk giver tilmeldte brugere besked indenfor relevant kategori. Der skrives en besked til opslagstavlen kørsel til Frederiksværk, hvorved dem som er tilmeldt opslagstavlen automatisk får besked ved nye opslag Alternativ: Singlen bruger LemonGold til at se hvem der bor i nærområdet, og vælger at pudse vinduer eller lappe cyklen for den mulige nye kæreste, hvorved kemien kan afprøves på en mere elegant måde end de kunstigt opsatte stævnemøder på caféer. I LemonGold er informationerne organiseret efter hvor de rent fysisk befinder sig i nærområdet, hvilket gør det muligt at gå på opdagelse : Hvilke brugere er der i nærområdet? Hvilke events? Hvilke ressourcer? i en udbygget version af LemonGold kommer der et område hvor informationer er temabestemt (som en by hvor bydelene har med hhv. psykologi, åndsvidenskab, naturvidenskab at gøre) LemonGold.com Side 22 af 24

23 Realiserings- og forretningsplan Ønsker du at bidrage til realiseringen af LemonGold programmet? Der udbydes 1500 mikroinvesteringer af kr. 100, i alt kr , der bruges til at dække udviklingsomkostninger m.m. i de (anslået) fire måneder det tager at lave programmet. Planlagt projektstart er 1. november 2011 (forudsat mindst er investeret på det tidspunkt). Send en mail til med dit navn, adresse og , hvorefter du får besked når mindst 1000 har besluttet at mikroinvestere. Når udviklingsfasen er slut efter fire måneder, sendes programmet ud til gratis download og benyttelse. Når programmet er helt gratis at bruge hvordan får jeg så udbytte af min investering? Først og fremmest ved visheden om at have bidraget til noget som gør verden til et bedre og sjovere sted at være, og dernæst ved at der efter seks måneder popper en meddelelse op på skærmen hos brugerne, hvor der spørges om de er tilfredse med at bruge programmet, og om hvis de er, om de har lyst til at donere nogen af de point de har fået på deres konto til os der har brugt tid og penge på at realisere det? Mange vil være rigtig glade for programmet og med glæde donere nogen point. Hvis anslået 100 mio. mennesker bruger systemet og de i gennemsnit donerer bare 10 point, så giver det 1 milliard point, som kan veksles til andre valutaer. Hvad omvekslingskursen bliver ved jeg ikke, men mit bud vil være omkring en krone per point. LemonGold.com Side 23 af 24

24 En investering i LemonGold er også en tillidserklæring til mig, og til at jeg er i stand til at føre projektet til dørs, så her har jeg listet nogen af mine kompetencer som er relevante i denne sammenhæng: - Seks års uddannelse (elektronik og softwareudvikling) på AAU med mange projektopgaver i systemudvikling ( ) - selvstændig design og programmering af et computerspil som i dag bruges på en stander i Økolariet i Vejle (2008) - selvstændig design og programmering af en computersimulering af en selvorganiserende organisme, i 2008 publicerede magasinet PhysicaPlus en artikel 2 om det - Mange års studie i kollektiv intelligens. Aktiv deltagelse i gruppen CIPI (Collective Intelligence Practitioners Initiative). Initiativtager og webservant for gruppen Evolutionære samtaler (www. e-samtaler. dk) og ikke mindst: - Kontakter til mange kompetente folk indenfor softwareudvikling så hvad siger du? Vil du være med til festen lørdag den 3. september 2012? Johan Tino Frederiksen 2 Kan læses online her: LemonGold.com Side 24 af 24

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Motivation. Indledning. Alt er muligt

Motivation. Indledning. Alt er muligt Motivation Indledning Alt er muligt Motivation er en flyvsk størrelse. Nogle gange kan den få hjertet til at banke og blodet til at bruse. Den kan holde dig søvnløs om natten og giver dig lysten til planlægge

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU!

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Vi har atter lånt Danske Bank bygningen, for endnu engang at illustrere hvad bygningen kan bruges til. Denne gang er det en kombination af Åbent Hus, høstmarked

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

TEMA: #PRIVATLIV. Elevmateriale TEMA: #PRIVATLIV ELEVMATERIALE

TEMA: #PRIVATLIV. Elevmateriale TEMA: #PRIVATLIV ELEVMATERIALE TEMA: #PRIVATLIV Elevmateriale HVAD HAR DU SAGT OG HVAD HAR JEG HØRT? Når vi kommer i skænderi eller diskussion med vores kæreste, eller en hvilken som helst anden person, kommer vi ofte til at sige eller

Læs mere

Pinterest Kickstart din pinning

Pinterest Kickstart din pinning Pinterest Kickstart din pinning www.amnielsen.com Pinte- Det sociale netværk Pinterest er ikke voldsomt brugt i Danmark, men i USA har Pinterest de seneste par år været det nye sort i marketing og salgsøjemed

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

status Lever du livet eller lever livet dig?

status Lever du livet eller lever livet dig? Daisy Løvendahl Personlig rådgiver status Lever du livet eller lever livet dig? www.daisylovendahl.dk Vælg til og fra #1. tid til at tjekke ind Fælles for de mennesker, jeg arbejder med, er, at det, de

Læs mere

En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder

En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder Mit Kalundborg 2 9 Mit Kalundborg En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder Mit Kalundborg giver dig hurtigt og nemt et overblik over oplevelser, arrangementer og steder i hele kommunen.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Hvad bruger den excellente leder sin tid på?

Hvad bruger den excellente leder sin tid på? Hvad bruger den excellente leder sin tid på? De fleste ledere, jeg taler med, bruger en stor del af ugen på deres arbejde. Mange af dem forklarer det med, at det er en del af jobbet og, at det jo er det,

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2013 Jette Harthimmer Marianne Tiffanie Kirkskov Martin Guldberg Jens Erik Knudsen Kim Pedersen Søren Hauge Spiritualitet i hverdagen Energimedicin & spiritualitet

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Vejledning for Modeller

Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Chat typer på Cam4You... 3 Min Konto... 4 Gå online... 4 Specielt ved privat chat... 10 Mine indstillinger... 11 Ændre priser...

Læs mere

Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave

Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave Hvorfor valgte vi netop Vestbirk Naturbørnehave?: Vi valgte Vestbirk børnehave, fordi vi ønskede en børnehave med mulighed for nærhed og tryghed. Fordi vi fornemmede

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier Filmmanual for tillidsvalgte Lav dine egne film til Sociale Medier Indholdsfortegnelse 1: Levende billeder på sociale medier 2: Vigtige overvejelser før du går i gang 3: Lav en simpel film 4: Lav en mere

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VOL.1

BRUGERVEJLEDNING VOL.1 www.mit- kvarter.dk BRUGERVEJLEDNING VOL.1 OM MIT KVARTER... 2 Kom godt i gang... 2 Kontaktpersoner... 2 Mit Kvarter s struktur... 3 Opret dig som bruger... 3 Tilmeld dig et kvarter... 4 KVARTER-FUNKTIONER

Læs mere

Motivation Factor JobEdu

Motivation Factor JobEdu Kursus i Jobcoaching med Motivation Factor metoden Motivation Factor JobEdu Med Motivation Factor JobEdu arbejder vi fra nutiden mod fremtiden. Vi ser muligheder frem for begrænsninger. Vi fastsætter mål

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Bruger Facebook rigtig meget Kigger lidt på Instagram Elsker at bruge

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen 15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen Forord Vi har tilmeldt os konkurrencen fra Tandlægeforeningen, om at lave en kampagne for at få flere unge til at tage til tandlæge.

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE 2 0 1 6 F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE Ingen og intet behøver at stagnere i modstand og frustration FREE LOVING OPEN WISE Vil

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 16. april 2013 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Auditorers udfordringer? Hvad oplever du som dine største udfordringer ved at være intern

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE www.streetdinners.org Gademiddage er for at... 1 lære sine naboer at kende og fejre den gade eller bydel man bor i.

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker Samtale om undervisningen den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker 22.10.2013 v. Lonni Hall Der er meget på spil i dette projekt Det er ikke nok med den gode intention Processen afgør, hvilken

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Hotmail bliver til Outlook

Hotmail bliver til Outlook FÅ MEST UD AF DIN MAILKONTO: Hotmail bliver til Outlook Den populære e-mail-tjeneste Hotmail har fået en ordentlig overhaling og har samtidig skiftet navn til Outlook. Følg med i vores guide, og bliv fortrolig

Læs mere

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker Samtale om undervisningen den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker 4. november 2013 Hvorfor tale om kontekst? Påstand Alt er en del af et større system biologisk som socialt Kontekst Alting ting

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

opmærksomhed og adfærd i den organisatoriske

opmærksomhed og adfærd i den organisatoriske Dagens arbejde Nutid: Transformations proces Fortid: Tacit knowledge Fremtid: Kljd Kalajdoskopisk ik Dagens arbejde ikke éntydig vision ikke en vurdering af rigtigt/forkert...men pejlemærker for ledelsesmæssig

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

FORRETNINGSPLAN 14. nov 2012

FORRETNINGSPLAN 14. nov 2012 FORRETNINGSPLAN 14. nov 2012 LemonGold Executive summary LemonGold er en applikation der installeres på computer eller smartphone, og som giver overblik over de ressourcer der er i lokalområdet, menneskelige

Læs mere

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening I må gerne sætte jer ned Det vi ser og forstår er styret af mønstre I hjerne og krop Vi ser det vi plejer at se Vi forstår

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Leading Energy & Essence Practitioner

Leading Energy & Essence Practitioner LEV DRØMMEN LEEP Leading Energy & Essence Practitioner GØR DRØM TIL VIRKELIGHED LEEP er et intensivt 8 måneders forløb, hvor du finder ind til kerne af hvem du er, hvad du drømmer om og hvordan du lever

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

MED PÅ EN LYTTER. En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017.

MED PÅ EN LYTTER. En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017. MED PÅ EN LYTTER En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017. Formål Undersøgelsen har til formål at styrke KulturCosmos både internt og eksternt. Det er ønsket at invitere foreningens medlemmer og kulturhusets

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere

Tips & trick til at finde rundt på halvtolv.dk

Tips & trick til at finde rundt på halvtolv.dk AB Halvtolv, web-redaktionen 18. september 2012 Tips & trick til at finde rundt på halvtolv.dk Det kan ofte være en lidt sej kamp at finde rundt på en ny hjemmeside. Og tit bliver alle mulighederne ikke

Læs mere

www.positive-vibes.nu

www.positive-vibes.nu www.positive-vibes.nu http://www.huffingtonpost.com/2013/10/28/body-on-yoga_n_4109595.html Velkommen til Kundaliniyoga Kundalini er bevidsthedens og vitalitetens yoga. Den er kendt som hverdagens yoga.

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1calendar ApS Kompagnistræde 20B, 1 th, 1208 KBH K, Denmark

Indholdsfortegnelse. 1calendar ApS Kompagnistræde 20B, 1 th, 1208 KBH K, Denmark Gymnasie håndbogen Indholdsfortegnelse Velkommen til 1calendar 2 Hvad er 1calendar? 3 Gymnasie kalender 3 Mobile applikationer 3 Online to-do 4 Lectio i din Outlook 4 Hvordan kommer vi i gang? 4 Hvad med

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

TING DIN WEBSIDE BØR INDEHOLDE BRAND OCTOPUS CREATIVE STRATEGIES

TING DIN WEBSIDE BØR INDEHOLDE BRAND OCTOPUS CREATIVE STRATEGIES TING DIN WEBSIDE BØR INDEHOLDE BRAND OCTOPUS CREATIVE STRATEGIES Hvad får kunden til at blive? Når jeg taler med en kunde, en samarbejdspartner eller en potentiel leverandør, tjekker jeg deres webside

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

GRATIS GUIDE. 3 simple trin til at forstå dine drømme

GRATIS GUIDE. 3 simple trin til at forstå dine drømme GRATIS GUIDE 3 simple trin til at forstå dine drømme Forstå dine drømme - og find modet til at være dig selv Introduktion Denne guide er især tiltænkt dig, som gerne enten vil gå i gang med drømmearbejde,

Læs mere

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad 9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad Tak, fordi du giver dig tid til at læse de 9 bedste tips til at bruge din intuition. Det er måske den mest berigende investering

Læs mere

Modul 2 børnehaven. Krop og Bevægelse / Natur og Naturfænomener. Sprog.

Modul 2 børnehaven. Krop og Bevægelse / Natur og Naturfænomener. Sprog. Modul 2 børnehaven Krop og Bevægelse / Natur og Naturfænomener. Sprog. Fokuspunkter Fællesskab/ Bevægelse Periode Maj-august 2016 ( dette modul starter når vores største børn overgår til SFO) Tovholdere

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING COACHING SOM DEL AF DET MODERNE LEDERSKAB Netværk 1 INDLEDNING HVEM ER JEG? Life- og business coaching Overgade i Odense + ude på virksomheder HVAD JEG VIL PRÆSENTERE 1: Kort om life- og business-coaching

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

KOM I GANG MED AT MALE

KOM I GANG MED AT MALE KOM I GANG MED AT MALE Maleguide af Emelia Regitse Edelsøe Ind hol d Introduktion til maleri Forord...4-5 Sådan kommer du i gang Trin 1: Procesbog...6-7 Trin 2: Hvilke materialer kan jeg bruge?... 8-9

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Note fra forfatteren

Note fra forfatteren Note fra forfatteren Vejen til oplysning Denne bog er baseret på uddrag af forskellige kurser jeg har undervist, samt informationer jeg har modtaget fra Mestrene, for at tilvejebringe instruktion i selv-oplysningsprocessen.

Læs mere

PROCESKONFIRMERING! - hvordan du som leder kan facilitere løbende forbedring og fastholde en standard!

PROCESKONFIRMERING! - hvordan du som leder kan facilitere løbende forbedring og fastholde en standard! PROCESKONFIRMERING - hvordan du som leder kan facilitere løbende forbedring og fastholde en standard Proceskonfirmering er ikke et udbredt fænomen i danske virksomheder, hvilket kan skyldes, at det minder

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

SPØRGERAMME. til dialogen mellem mødeplanlægger og kunde

SPØRGERAMME. til dialogen mellem mødeplanlægger og kunde SPØRGERAMME til dialogen mellem mødeplanlægger og kunde INTRODUKTION I din organisation er det sandsynligt, at I allerede har spørgerammer eller protokoller som I følger, når I har en dialog med kunden,

Læs mere