Bestyrelsens beretning for 2014 og planerne for 2015 Generalforsamlingen den 5. februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning for 2014 og planerne for 2015 Generalforsamlingen den 5. februar 2015"

Transkript

1 1 Bestyrelsens beretning for 2014 og planerne for 2015 Generalforsamlingen den 5. februar 2015 Denne beretning er delt op i følgende afsnit, der hver især indeholder forløbet af 2014 og planerne i 2015: 1. Bestyrelsens sammensætning Hjemmesiden, Facebooksiden, Logo og Plakater 3. Nyhedsbreve 4. Laden 5. Længen Hjælpegruppen 7. Arrangementer i 2014 og foreløbige planer for Arbejdsgrupperne 9. Kommunen 10. Anskaffelser Foreningen talte ved årsskiftet ca. 570 medlemmer. 1. Bestyrelsens sammensætning 2014 Som resultat af generalforsamlingen den 6. februar 2014 blev bestyrelsen, mv. sammensat således: Formand: Kasserer: Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem: Jørn Jensby Inge Johannesson Aase Møller Sonja Malling Bjarne Dam Suppleant: Susanne Petersen Suppleant: Inger Westermann Revisorer: Carsten Wittus og Jørgen Lind Revisorsuppleant: Børge Mandrup Jacobsen Bestyrelsen har i 2014 haft et særdeles godt og konstruktivt samarbejde, der ud over det administrative, har budt på en lang række af praktiske gøremål i forbindelse med arrangementerne m.v. Aase Møller valgte at udtræde af bestyrelsen i juli måned.

2 Der skal fra bestyrelsen lyde en stor tak til Aase Møller for hendes indsats i og store støtte til foreningen siden staren i 2009, hvor hun var blandt initiativtagerne til foreningens dannelse. Endvidere ønsker bestyrelsesmedlem Sonja Malling at udtræde af bestyrelsen på generalforsamlingen den 5. februar. Sonja fortsætter tilknytningen til foreningen, da hun fortsat indgår i Hjælpegruppen og står for afholdelsen af Foreningens traditionsrige Kunsthåndværkermarked i september. Susanne Petersen, der er suppleant, ønsker ikke genvalg på den kommende generalforsamling på grund af arbejdspres andre steder. Stor tak til Sonja, der har været i bestyrelsen de sidste 5 år, og til Susanne Petersen for deres store indsats for foreningen. En tak til vore dygtige revisorer, der omhyggeligt reviderer regnskab og bilag. Vi vil også benytte lejligheden til at takke den meget trofaste skare af ca. 30 medlemmer, der altid stiller op, når der er noget, der skal gøres i forbindelse med foreningens mangeartede aktiviteter. Uden dem var foreningen ingenting. Som en lille erkendtlighed omdelte foreningen før jul en julehilsen samt 2 flasker vin til hver enkelt. En særlig tak til Jenny og Ole, der boede på Gården frem til årsskiftet 2014/15 for deres altid uforbeholdne støtte og indsats for foreningen. 2. Hjemmesiden, Facebooksiden, Logo og Plakaterne Foreningen køber ikke serviceydelser udefra. Vi sørger selv for opdatering og tilretning af Hjemmesiden, Informationstavlerne i byen, Opslag på clubpeople.dk, Kultunaut, fremstilling af plakater og foldere, Facebooksiden m.v. Foreningens hjemmeside er i årets løb blevet opdateret, så den altid er aktuel for foreningens medlemmer og for andre interesserede. Man kan altid se de kommende arrangementer og planerne for de næste. Endvidere udgør hjemmesiden efterhånden en dokumentation for foreningens gøren og laden fra starten for snart 6 år siden. Medlemmerne opfordres til af besøge hjemmesiden, der kan findes på adressen: Foreningens Facebook side Foreningen har også en Facebookside, hvor der orienteres om aktiviteter m.v. Denne Facebookside har i øjeblikket 258 medlemmer, så den bliver et mere og mere anvendeligt middel til hurtig information til rigtig mange. 2

3 3 Kirsten Korsholm har overtaget arbejdet med at udarbejde plakaterne til foreningens arrangementer. Det blev til ca. 14 plakater i årets løb. Endvidere udarbejdede vi for første gang en informationsfolder om foreningen og dens arrangementer. Det blev til en forårs- og en efterårs udgave. I 2013 fik foreningen nyt Logo og det er anvendt i alle sammenhænge siden. Dette betyder, at det er blevet tydeligere at se, når Kulturhuset Birkelundgaard er arrangør eller lign. Ideen med det nye logo var netop, at foreningens materiale altid fremtræder med et ensartet udseende, så man straks kan se, at her er et tilbud fra Kulturhuset Birkelundgaard. Det nærmer sig et Brand for foreningen. Endelig annoncerer foreningen om sine arrangementer på Byens lystavler (TV-erne), der bl.a. er placeret på Stationen, Biblioteket, Stadion m.v. og på Kultunaut. 3. Nyhedsbreve Der er i årets løb udsendt 12 nyhedsbreve til medlemmerne. Nyhedsbrevene har omtalt kommende arrangementer, anmodning om hjælp til praktiske arbejder med arrangementer, renovering af lade, samt givet en lang række praktiske oplysninger for medlemmerne. Endelig anvendes Nyhedsbrevet til indkaldelse til Generalforsamling samt til orientering om tidspunktet for kontingentbetaling. Steen Kirkegaard Eriksen forestår fortsat udsendelsen af foreningens Nyhedsbreve. Tak til Steen. 4. Laden Laden, der jo er uopvarmet, kan i princippet kun anvendes til egentlige arrangementer fra maj til medio september. I årets løb har laden været uundværlig i forbindelse med bl.a. Kom og Syng Med, Fejringen af foreningens 5-års fødselsdag, Kunsthåndværkermarkedet og Albertslund Byttemarked. Ved Kom og syng Med og Fødselsdags arrangementerne blev der et heftigt regnvejr, så vi rykkede af den grund ind i laden. Bjarne Dam er bl.a. ansvarlig for laden. Han sørger for, i samarbejde med hjælpere, at laden og inventaret altid er klar til næste arrangement. Det er vigtigt for foreningen, at arbejdet med arrangementerne er lagt i så faste rammer, at det er relativt nemt at rydde op efter et arrangement og ligeledes nemt at gå til, når der skal opstilles til dagens arrangement. 5. Længen 2014 Længen blev færdiggjort i 2011, således at den kan anvendes til mødeformål m.v.

4 4 Den rummer 2 gode mødelokaler (til anvendelse for foreningens arbejdsgrupper), et mindre lagerrum, samt køkken, toiletter og badefaciliteter. Bestyrelsens møder afholdes i længen. I årets løb har vi udlånt længen til bl.a. Det Korservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Senior Idræt, Albertslund Koret, Røde Kors, mv. Foreningens Læsegruppe og Foreningens Fotogruppe, holder månedlige møder i længen og gruppen af hjælpere samles også her. Patchworkgruppen, der blev etableret ved årets start er blevet en så stor succes, at der ikke er plads til flere. Gruppen mødes hver anden mandag og ledes af Marianne Gustafsson og Birgit Krüger Larsen. 6. Hjælpegruppen Foreningens hjælpegruppe består af ca. 30 medlemmer, der alle på den ene eller anden måde bidrager direkte med praktisk arbejde i forbindelse med det enkelte arrangement. Det drejer sig om opstilling til arrangementet, kagebagning, salg af kaffe, kager, vin, øl, pølser m.v. Det er naturligvis ikke meningen, at hjælperne deltager ved alle arrangementerne. Man deltager, når man har lyst og tid, og tilmelder sig et givet arrangement på et dertil oprettet IT-system og meddeler, hvad man ønsker at bidrage med. Hjælpegruppen holder hvert år et opstartsmøde i februar/marts, hvor årets arrangementer gennemgås, og hjælpegruppens arbejder tilrettelægges. Ved denne lejlighed byder foreningen ved hjælp af hjælpegruppen på en middag m.v. Efter hvert arrangement samles hjælpegruppen kort for at drøfte forløbet af arrangementet, og hvad der skal ske på det kommende arrangement. Endvidere informerer bestyrelsen om tingenes tilstand 7. Arrangementer i 2014 og foreløbige planer for 2015 Foreningen har i årets løb fremstillet og distribueret/ophængt plakater for hvert enkelt arrangement over alt i byen. Alle arrangementer har været omtalt i Albertslund Posten, dels i artikler, dels under rubrikken Tid og Sted. Kulturhuset Birkelundgaard har løbende reklameret for arrangementer på den rullende informationstavle på Albertslund Station, på Biblioteket og på Stationen. Endelig - og ikke mindst - har Albertslund Posten, som nævnt, været en helt uvurderlig formidler af foreningens arrangementer i årets løb. Endvidere har avisen skrevet artikler om foreningens gøren og laden. I år ikke mindst om foreningens 5 års fødselsdag, hvor bl.a. initiativtagerne samledes for at vurdere om foreningen var lykkedes.

5 5 Albertslund Posten bragte i årets løb bl.aen række artikler med tilknytning til foreningens aktiviteter. Vi meget taknemmelige for støtten fra Albertslund Posten, så der skal derfor igen i år lyde en stor tak til vores lokalavis. Vedrørende Galla Operaen den 1. juni 2014 skal der udtrykkes en stor tak til Albertslund Bibliotek og til kommunens Kulturudvalg for bevillingerne i ,- kr. fra Biblioteket og ,- kr. fra Kulturudvalget, i alt ,- kr. Foreningens arrangementer har igen i år været gratis for medlemmerne, bortset fra Nytårskoncerten og Galla Operaen, hvor de samlede udgifter til de 2 arrangementer blev på godt ,- kr. Foreningen har afholdt følgende arrangementer i 2014: 1. Foreningsåret blev indledt med en forrygende Nytårskoncert den 19. januar med et fyldt Musikteater. Stor tak til direktør Torben Holm og hans dygtige stab for stor velvillighed i forbindelse med arrangementet. Det var The Nordic Singers, Mette Hanskov på bas, koncertmester Emme Steele, violin og Kim Bak Dinitzen, cello, og den velkendte og altid veloplagte pianist, Knud Rasmussen og Albertslundkoret, der stod for den fantastiske underholdning af de mange tilskuere. Vores lokale Nordea filial var igen generøs vært for et glas champagne og chokolade til gæsterne i forestillingens pause. Forestillingen blev gennemført uden tilskud fra kommunen og gav et kalkuleret underskud på ca ,- kr. Der var godt 700 tilskuere til koncerten. 2. Herefter havde vi Fotoudstilling arrangeret af John Frederiksen i Weekenden marts. En meget flot fotoudstilling, der havde mere end 100 besøgende. 3. Den 10. april var der foredrag om Krigen i Erik Ingemann Sørensen, der totalt har fordybet sig i slagets gang dengang, fortalte med stor indsigt og humor om denne alvorlige tid for Danmark. Hans indsigt blev senere brugt i forbindelse med anmeldelse af Ole Bornedals TV-serie om samme emne. Der var fuldt hus med ca. 50 gæster til foredraget.

6 6 4. Kom og Syng med den 18. maj Per Spillemand og hans veteraner underholdt os i Laden med melodier og sange fra dengang. Arrangementet var planlagt til at foregå i solskin på gårdspladsen men nej vejrguderne ville det anderledes. Alt var stillet op i gården da regnen kom, startede vi forestillingen i laden 10 minutter efter. Tak til alle og til hjælperne for indsatsen. Der var ca. 150 gæster til arrangementet, der alle blev udstyret med sangbøger. Beredskabet sørgede for tæpper til dem der frøs Tak. 5. Galla Opera i Haven den 1. juni 2014 Galla Operaen den 1. juni var den hidtil største satsning i foreningens historie. Det var fjerde gang, der var Galla Opera her, og vi synes, det er en dejlig tradition, som folk valfarter til med stole og madkurve. Programmet var en blanding af det velkendte og mange nye indslag og nye numre. Der var inspireret af Nytårskoncerten - flere musikere med på scenen. Tre musikere fra Det kgl. Kapel medvirkede det er Mette Hanskov, bas, koncertmester Emme Steele, violin og Kim Bak Dinitzen, cello. Desuden Per Jensen på trommer og som sædvanligt pianist, Knud Rasmussen. Randi Gislason dirigerede Albertslundkoret, der også var opvarmning til selve koncerten. Albertslund Bibliotek og Kulturudvalget støttede koncerten med ,- kr. hhv ,- kr. Der var ca. 450 betalende gæster til Galla Operaen, der blev afholdt i fantastisk solskinsvejr. Showtech leverede scene og rigtig god lyd. 6. Søndag den 22. juni bød vi på et hyggeligt Loppemarked. Der var udsolgt af boder til Vestegnens hyggeligste Loppemarked. 85 boder i alt og godt 1000 gæster til foreningens årlige Loppemarked. Per Gustafsson underholdt med gårdsang mellem boderne og stemningen var helt i top. 7. Foreningens 5 års fødselsdag blev fejret søndag den 17. august Vi fejrede foreningens 5-års fødselsdag med et heldagsarrangement Det foregik i laden, da vejrguderne også denne dag tilsmilede os med heftigt regnvejr.

7 7 Om formiddagen hyggede gæsterne sig til Jazz musik med Nielsen Swing Time og Susanne Storm Lind holdt en dejlig tale om udviklingen af foreningen fra idé stadiet, over de 5 år til hvad foreningen er blevet til Stor tak til Susanne Fra kl underholdt Rumlepotten med dejlige Irske rytmer Lidt Svensk folkemusik blev det også til. De 300 gæster hyggede sig og det blev også til en flot fødselsdagskage. 8. Foreningernes dag Også i år deltog foreningen i Foreningernes dag lørdag den 6. september. Foreningen lægger vægt på at bidrage, når kommunen laver arrangementer. Således deltog vi også i Vestegnens Kulturuge. 9. Søndag den 7. september arrangerede foreningen Kunsthåndværkermarked på Birkelundgaard Kunsthåndværkermarkedet blev afholdt for 5 gang og med stadig stigende kvalitet og antal af gæster. I år arrangerede vi Kunsthåndværkermarkedet som en del af Vestegnens festuge og opnåede heri gennem en større udbredelse af kendskabet til dette hyggelige marked. Der var i alt 44 boder og godt 1100 gæster til markedet. 10. Så trængte vi igen til lidt Jazz i gården, søndag den 28. september. Vi havde inviteret til Sensommer SøndagsJazz på Gården med Bay/Jensen Mainstream Jazzband til at hygge om os denne søndag eftermiddag. Vi fik uforfalsket swingjazz. Udødelige klassikere, bl.a. fra The Great American Song Book. Musikken var swingende og de kommentarer, der oftest høres fra publikum var..."behageligt, hyggeligt, dejligt swing...". Der var ca. 140 gæster til dette arrangement, der blev afholdt på gårdspladsen. 10. Torsdag den 16. oktober havde vi foredrag ved Jens Ole Christensen fra Tøjhusmuséet. Jens Ole Christensen fortalte om Danmark og Første Verdenskrig. Han løftede sløret for mange spændende detaljer om Danmarks situation under krigen. Arbejdet med fæstningsværker, det at være soldat i en krig, Danmark ikke deltog i?, bortset fra vore landsmænd i Sønderjylland, der jo blev indkaldt til tysk tjeneste m.v. Fantastisk fortæller, så det var lidt en skam, at vi havde lagt foredraget i efterårsferien, så der var kun ca. 40 tilhørere.

8 8 8. Albertslund Byttemarked Søndag den 26. oktober arrangerede Agendacentret i samarbejde med Kulturhuset Birkelundgaard, foreningen bag Drivhuset, Røde Kors og Røde Korsbutikken for 2. gang Albertslund byttemarked. Mere end 1000 gæster besøgte årets Byttemarked søndag på Birkelundgaard, og det er næsten dobbelt så mange som sidste år. Adgangsbilletten til Byttemarkedet var, at man skulle have en brugt men brugbar ting med og at den skulle vejes. Mange havde taget med i kasser og poser og det hele blev vejet. Da Byttemarkedet var slut blev alt det tiloversblevne vejet og resultatet er, at godt 1,6 tons tøj, ting og sager skiftede ejermand i løbet af de 3 timer, der var åbent. Sidste år var det godt 1 ton. Bjarne Tved leverede stemningsfuld musik og gæsterne blev i lang tid, hvor de gik rundt og hyggede sig og fulgte med i den linde strøm af ting og sager, der blev sat på bordene. På gårdspladsen var der mulighed for at sidde og nyde det dejlige sensommervejr og den gode stemning med en kop kaffe, et stykke kage eller en fadføl og grillet pølse. 9. Så var det tid til foreningens sidste arrangement i "Fra bondegård til Kulturhus". Det sidste arrangement i Kulturhuset Birkelundgaard i 2014 blev afholdt torsdag den 13. november. Kulturhuset Birkelundgaard inviterede medlemmerne på et spændende og interessant foredrag om stedet Birkelund, der blev opført i Foredraget blev kaldt "Fra Bondegård til Kulturhus" og sigter dermed på, at det netop i år er 5 år siden, vi overtog laden, og sammen med medlemmerne skabte et nyt kultursted i Albertslund; "Kulturhuset Birkelundgaard". Lokalhistoriker Jørgen Nielsen har det seneste år arbejdet intenst med foredraget, bl.a. sammen med Inge Andersen, der leverer fotos til foredraget. I den anledning fik Jørgen Nielsen m.fl. stor hjælp af Helga Skovgaard, der er født på gården i 1928, og som har adskillige billeder fra stedet. Helga Skovgaard var særligt inviteret til at overvære foredraget den 13. november. Det blev en spændende aften med fuldt hus, rundt regnet 49 gæster.

9 9 Det var så en fortælling om arrangementerne i 2014, hvor mere end gæster har overværet/deltaget i foreningens arrangementer. Bestyrelsen vil benytte lejligheden til at takke alle medlemmerne for opbakningen i årets løb. Stor Tak til hjælpegruppen. Også en stor tak til dem, der i årets løb har bidraget på den ene eller anden måde med afviklingen af de mange arrangementer. For 2015 er bestyrelsens foreløbige forslag til arrangementer således: De nedenfor anførte arrangementer er stadig i støbeskeen, og der vil derfor kunne ske ændringer i løbet af året Generalforsamling Foredrag Foredrag - Fotograf, medlem af DJ/Pressefotografforbundet Rudy Hemmingsen viser billeder om beretter om Stevns Klint - UNESCO-Verdensarv Foredraget er kun for medlemmer Rudy Hemmingsen er fotograf og bor ved Stevns Klint, og er uden tvivl et af de mennesker som bedst kender klinten og kysten langs Stevns. I december 2012 udgav han en smuk fotobog om Stevns Klint, og han vil vise en serie billeder og fortælle om de mange gode oplevelser klinten byder på og om hvad der var begrundelsen for at den i 2014 blev optaget på Unesco s verdensarvsliste Forsommer Jazz på gården med Finney s Jazzmen. Her får du musik, der skaber stemning. Masser af de gode jazz evergreens i flotte arrangementer, og med gode vokalindslag, som forener det hele til buket øre- og dansevenlig musik Galla Opera - SALG: Billetter sælges ved arrangementerne i Kulturhuset med start på generalforsamlingen, samt ved følgende: Foredragene den 12. marts og den 16. april Forsommer Jazz på Gården den 10. maj og i

10 10 Albertslund Centret den 16. maj samt hos bestyrelsens medlemmer Loppemarked Her underholder Per Spillemand og det er tanken at holde Åben Scene arrangement i laden, jf. forslag på generalforsamlingen i Musikarrangement Kunsthåndværkermarked?? Albertslund Byttemarked Foredrag Foredrag Hold øje med Albertslund Posten og foreningens hjemmeside for at orientere dig om de aktuelle arrangementer i Kulturhuset Birkelundgaard, herunder om prisen for eventuel éntre. Som det har været tilfældet i 2014 vil vi give medlemmer fortrinsret m.v. til de enkelte aktiviteter. Flere af arrangementerne bliver gennemført bare for medlemmerne og i andre tilfælde gratis for medlemmerne. Alle arrangementer vil blive annonceret på foreningens hjemmeside. 8. Arbejdsgrupperne Foreningen har pt. følgende arbejdsgrupper (nærmere oplysninger om grupperne kan ses på foreningens hjemmeside): Fotogruppen med John Frederiksen som formand. Interesserede kan rette henvendelse til John Frederiksen. Gruppen er ikke aktiv i øjeblikket men tal med John og få gang i gruppen igen. Læsegruppen har nu bestået et par år. Gruppen mødes en gang om måneden med megen hygge og entusiasme. Her er et billede fra juleafslutningen Der er pt. lukket for tilgang til gruppen, da der ikke er plads til flere. Dette forhindrer dog ikke, at der kan dannes en ny gruppe, hvis der er en initiativtager. Vi har lokalet. Patchwork - Ny aktivitet i Kulturhuset Birkelundgaard - Foreningen tilbød fra 2014 medlemmer, der kender til "Patchwork", hygge hver anden mandag. Der er plads til 14 deltagere på holdet, der "ledes" af Marianne Gustafsson og Birgit Larsen. Også denne gruppe har nået maksimum.

11 11 Bridgegruppen Vi har af pladsmæssige årsager ikke kunnet starte Bridgegruppen Vi håber, at gruppen kan starte i 2015! Vedligeholdelsesgruppen Gruppen står for vedligehold og klargøring til foreningens arrangementer - Gruppen ledes af Bjarne Dam Hjælpegruppen Hjælpegruppen består af den gruppe, der på en arrangementsdag står for de praktiske forhold. Det drejer sig om opstilling, bemanding af salgssteder, nedtagning m.v. i forbindelse med det enkelte arrangement. Har du lyst til at deltage i hjælpegruppen kan du skrive til Hjælpegruppen samles først på året til en hyggedag/aften, hvor årets program gennemgås og der serveres noget lækkert. Ved det enkelte arrangement, som man deltager i som hjælper, betales naturligvis ikke for fortæring, adgang m.v. Har du lyst til at indgå i gruppen - eller høre nærmere om arbejdet i gruppen - så send en mail, og vi kontakter dig. Eventuel etablering af en lukket filmcafé-gruppe Der har længe været tanker fremme om at lave en Film(biograf)gruppe, der kunne hellige sig fremvisning af film, der måtte have gruppens interesser dokumentarfilm, gamle danske film, m.v. Her er slaget frit. Hvis der er interesse og en tovholder Kulturhuset har indkøbt faciliteter til at fremvise film. En kraftig projector, et 108 lærred, lydanlæg m.v. Interesserede kan henvende sig på mail: Medlemmerne opfordres til at deltage i en eller flere af gruppernes arbejde da disse grupper er tænkt som en væsentlig del af foreningens virke med at skabe liv på gården. Så har du lyst, så kontakt formanden for den eller de grupper, du gerne vil med i.

12 12 9. Kommunen Bevillinger til Kulturhuset Birkelundgaard Foreningen har i årenes løb med stor tak modtaget følgende bevillinger fra kommunen: Driftstilskud ,00 kr. Driftstilskud ,00 kr. Driftstilskud ,00 kr. Driftstilskud ,00 kr. Driftstilskud 2015? GallaOperaen i juni 2013: Kulturudvalget: Albertslund Bibliotek: GallaOperaen 1. juni Kulturudvalget: Albertslund Bibliotek Galla Operaen 31. maj 2015 Kulturudvalget Albertslund Bibliotek ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. (reduceret med 57 % i forhold til tidligere) ,00 kr. Nytårskoncerten 2013 og 2014 Foreningen har ikke søgt om tilskud til nytårskoncerterne i 2013 og Materialgården og det Frivillige Beredskab Foreningen vil gerne udtrykke en stor tak til Materialegården for den indsats, der ydes med hensyn til at haven og arealerne ved Birkelundgaard altid er pæne. Foreningen takker det Frivillige beredskab for godt samarbejde i årets løb, hvor beredskabet har været til stede ved foreningens større arrangementer, samt delt tæpper ud til Kom og vær med. Tak til Afdelingschef Mette Seneca Kløve, Arkitekt Karen Marie Børsting og Konsulent Anne Kathrine Hviid Bagger for gode råd og vejledning og tak for et godt samarbejde med Kulturforvaltningen i årets løb.

13 13 Renovering af Laden Man kan ikke skrive en beretning om Kulturhuset Birkelundgaard for året 2014 uden at komme ind på kommunens budget for de kommende år med hensyn til renoveringen af laden Det er med stor glæde, at vi kan konstatere, at Kommunalbestyrelsen i det kommende budget har afsat ,- kr. i 2014 og 2 mio kr. i hvert af årene 2015 og 2016 til at gøre Birkelundgaard endnu bedre egnet til kulturelle aktiviteter. Vi er meget taknemmelige for den anerkendelse, der ligger i budgetvedtagelsen og i de politiske udtalelser herom, og vil gøre alt, hvad vi kan for at leve op til kommunens forventninger til Foreningen på det kulturelle område. Vi har med glæde indgået i samarbejdet med kommunen for at realisere de ønsker, der ligger bag budgetvedtagelsen. Kommunalbestyrelsen nedsatte i april en arbejdsgruppe bestående af Troels Busk, Albertslund Kunstforening, Jørn Jensby Kulturhuset Birkelundgaard, Karen Marie Børsting, Anne Kathrine Hviid Bagger og gruppens leder Mette Seneca Kløve. Gruppen har holdt et antal møder og 2 besigtigelsrejser (Vester Mølle Skanderborg og Rødovregård). Den 25. november afholdtes møde med brugerne af Birkelundgård og drøftede foreløbige skitser til indretning af laden. Planen er, at laden renoveres fra oktober 2015 april 2016, hvor gården har 100 års fødselsdag. På mødet var der stor ros for de flotte skitser, og især blev der udtrykt glæde over, at man bevarer ladens oprindelige udseende. På basis af de mange kommentarer, der fremkom under mødet med brugerne, vil arbejdsgruppen, der er nedsat af kommunalbestyrelsen, arbejde videre ud fra denne skitse og de fremførte kommentarer. Fredag den 19. december mødtes arbejdsgruppen for at fastlægge det videre forløb. Referaterne fra møderne i arbejdsgruppen kan findes som et underpunkt til punktet Renovering af laden på foreningens hjemmeside. 10. Anskaffelser i 2014: Foreningen har i 2014 anskaffet: 1 gasgrill mere, 1 fryser, 4 varmekanoner,1000 champagneglas. 2 projektører til laden (til 6 i alt)

14 14 Foreningen har i de 5 år, den har bestået anskaffet: 2 gasgrill 1 fryser 4 varmekanoner 1000 champagneglas 10 lamper til belysning i længen 6 scenebelysningslamper 3 kvalitetstelte til servering (se nedenfor om donationer) 1 projector, PC, lydanlæg og 108 filmskærm 60 kvalitetsklapstole og 25 borde til laden 1 industri-kaffemaskine, der giver mulighed for hurtigbrygning et stort antal kaffekander Parasoller og lignende. Scene Dette er den skriftlige beretning for 2014 og planerne for 2015 til forelæggelse på Generalforsamlingen den 5. februar På Bestyrelsens vegne Jørn Jensby Den 31. december 2014

Beretning for 2015 og Planerne for 2016

Beretning for 2015 og Planerne for 2016 1 Bestyrelsens Beretning for 2015 og Planerne for 2016 2 3 Generalforsamlingen den 4. februar 2016 Denne beretning er delt op i følgende afsnit, der hver især indeholder forløbet af 2015 og planerne i

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010 og planerne for 2011

Bestyrelsens beretning for 2010 og planerne for 2011 Bestyrelsens beretning for 2010 og planerne for 2011 Denne beretning er delt op på følgende afsnit, der hver især indeholder forløbet af 2010 og planerne i 2011: 1. Bestyrelsens sammensætning 2010 2. Hjemmesiden

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2013 og planerne for 2014 Generalforsamlingen den 6. februar 2014

Bestyrelsens beretning for 2013 og planerne for 2014 Generalforsamlingen den 6. februar 2014 1 Bestyrelsens beretning for 2013 og planerne for 2014 Generalforsamlingen den 6. februar 2014 Denne beretning er delt op i følgende afsnit, der hver især indeholder forløbet af 2013 og planerne i 2014:

Læs mere

Velkommen. Bjarne Dam Formand

Velkommen. Bjarne Dam Formand Arrangementer 2016 Velkommen Så er vi klar med kendte og nye spændende oplevelser- og fra efteråret glæder vi os til at byde jer velkommen i en opvarmet lade. Sæsonen 2016 byder på endnu mere af det, som

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2012 og planerne for 2013

Bestyrelsens beretning for 2012 og planerne for 2013 1 Bestyrelsens beretning for 2012 og planerne for 2013 Denne beretning er delt op i følgende afsnit, der hver især indeholder forløbet af 2012 og planerne i 2013: 1. Bestyrelsens sammensætning 2012 2.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2011 og planerne for 2012

Bestyrelsens beretning for 2011 og planerne for 2012 1 Bestyrelsens beretning for 2011 og planerne for 2012 Denne beretning er delt op i følgende afsnit, der hver især indeholder forløbet af 2011 og planerne i 2012: 1. Bestyrelsens sammensætning 2011 2.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyhedsbrev Forår 2016.vi har måske et tilbud til dig, som det er svært at sige nej til! Røde Kors Cafe Square dance Modelteater På hyggelig

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.30 16.00 Faste aktiviteter på Vestergården EFTERÅRET 2015 Mandag: : Madgruppe

Læs mere

Aalborg Danse - og Spillemandslaug

Aalborg Danse - og Spillemandslaug Aalborg Danse - og Spillemandslaug Foråret 2014 Nytårsbal med Schmykkers Nøkker Lørdag den 18. januar 2014 Spillemandsfestival Lørdag den 12. april 2014 Trekanten Kultur & Foreningshus Sebbersundvej 2A,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang Vise Nyt Januar 2015 26. årgang Visens venner i Randers www.visensvenneriranders.dk Huskelisten Formand : Henne Buch, Saxofonvej 14, 8940-Randers SV 86410633 el.41586480 Program for 1. halvår 2015. Hulemøde:

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden KULTURKALENDER MAJ 2015 Det sker i Brøndby Lørdag den 30. maj kl. 20.30 The Rocking Ghosts Kulturhuset Brønden Kulturkalender MAJ 2015 Det sker i Brøndby KULTURKALENDER MAJ 2015 Udstillinger: Tirsdag den

Læs mere

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS MEDLEMSBLADET KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS Musikeren og komponisten Louise Eckardt Jensen beskrives som en af de nyskabende kunstnere inden for eksperimentel musik. Hun bryder gerne normer og modsætter

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 2 2008 Indhold: Støtteforeningen i arbejdstøjet... 2 Nyt foreningsår - nye kræfter - samme vigtige opgaver... 3 Valg til bestyrelsen...

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 39

AAB Silkeborg Afdeling 39 AAB Silkeborg Afdeling 39 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 22. august 2017 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 24 husstande Joan Nielsen Anders

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Husk Tjek VIGGO. God weekend. Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016. Indhold

Husk Tjek VIGGO. God weekend. Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016. Indhold Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold Martin valgt til bestyrelsen Meretes tilsynsrapport Overskud

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand, Pia Jensen, motionistformand,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden.

Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden. Ulleroden forår 2009 Fastelavns-hygge på Drosselvænget Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden. Det er blevet tid til forårets mange små og større istandsættelsesprojekter for

Læs mere

Skumringstimen, 9. november kl

Skumringstimen, 9. november kl Ringe 2. november 2015 Kære NORDENmedlemmer og andre interesserede! Hermed lidt nyt fra Foreningen NORDEN, Midtfyn! Skumringstimen, 9. november kl. 19.00 et samarbejde mellem Foreningen NORDEN, Midtfyn

Læs mere

NR. 136 December 2006

NR. 136 December 2006 NR. 136 December 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Revy 2007 Det første tekstmøde er afholdt. Vi var en halv snes stykker, der var mødt op. Både nogle af skuespillerne

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Strandlyst Boliger STRANDPOSTEN JUNI 2008

Strandlyst Boliger STRANDPOSTEN JUNI 2008 Strandlyst Boliger STRANDPOSTEN JUNI 2008 Indhold Indledning Beboernyt Personalenyt Indlæg fra I. salen ved David Aktivitetskalender for juni måned 08 Økonomien Nyt fra køkkenet Nyt fra Strandlyst`s Venner

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer.

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. 2 store grill Kan lejes for 50 kr. pr. stk. Henvendelse til Poul Erik Jepsen Tlf. 62 27 11 62. Bolsjekogningssæt Udlejes for 25 kr. Henvendelse til Grete

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Maj 2014 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Side 1 PRISER for kontingent 2014: Medlemskab for par:

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår Storstrømmen Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Godt Nytår Så er der atter gået et år på godt og ondt Det er gået over forventning med bestyrelsesopgaverne. Selv om

Læs mere

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015.

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. 1. Møde med fest udvalg Rindsholm 2. Tanja Barsel, Anette Ærbo sup. Mail tlf. Rettes på virs, rep. landsbyrådet? 3. Evaluering fællesspisning 4. Status

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte Beretning 2013 Hvis vi kigger på medlemstallet var det i 2012 på 459 mens det i 2013 var på 400, en lille nedgang, dette skyldes primært at vi har ryddet op i medlemskartoteket og slettet alle der ikke

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken BLÆREKRÆFTFORENINGEN LOKALFORENING JYLLAND. Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken Hele bestyrelsen var tilstede. Dagsordenen blev gennemført således: 1.

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere