REFERAT. Ny Frederikssund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Torsdag den 30. marts kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Ny Frederikssund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Torsdag den 30. marts kl. 19.00"

Transkript

1 Ny Frederikssund Kommune REFERAT Torsdag den 30. marts kl i byrådssalen på Frederikssund Rådhus, Torvet 2, Frederikssund. Mødedeltagere: Ole Find Jensen, Knud B. Christoffersen, Kim Rockhill, Allan Madsen, Jesper Henriksen, Kenneth Jensen, Carsten Cederholm, Lissi G. Pedersen, Michael Harder, Preben Gøttsche, Guri Bjerregaard, Anne-Mette Worch, Hans Henning Bjørnsen, Jens Ross Andersen, Jesper Thorup, Jens Brogaard Jensen, John Schmidt Andersen, Lis Olsen, Morten Skovgaard, Ole Søbæk, Stefan G. Rasmussen, Mads Bondo Dydensborg, Grethe Olsen, Pia Adelsteen, Tina Tving Stauning, Torben Petterson, Bente Nielsen. Fraværende: Mødet slut: Kl

2 Indholdsfortegnelse Åbent møde 59. Økonomirapportering 60. Godkendelse af bevillinger 61. Nedsættelse af underudvalg 62. Leasing IKT 63. Afrapportering om genåbning af budgetter 64. Godkendelse af udbudsmateriale vedr. udbud af revisionsopgaven 65. Godkendelse af udbudsmateriale vedr. udbud af bankforretninger 66. Indgåelse af aftale med Ny Hillerød om deling af Slangerup 67. Indgåelse af aftale med amtet om deling og overtagelse af amtsopgaver 68. Indgåelse af aftale med HUR om deling 69. Byvåben for Ny Frederikssund Kommune 70. Designlinie for ny Frederikssund 71. Adoption af skib 72. Procedure for planstrategi for den nye kommune 73. Befolkningsprognose 74. Rammeaftale Ny By (punktet er flyttet til lukket møde) 75. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 22. Ny by ved St. Rørbæk. 76. Indstilling af medlemmer Skatteankenævn og vurderingsnævn 77. Genbrugsplads i Slangerup 78. Valg af ESDH-system og kontorsystemer 79. Forslag om evt. ændringer i busbetjeningen Uvelse-Hillerød Lukket møde: 74. Rammeaftale Ny By 80. Beslutning om direktion og administrativ organisation

3 81. Ansættelse af beredskabschef

4 Sag nr. 59 Økonomirapportering 30. marts 2006 Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Ø02/8136 Den administrative styregruppe (økonomigruppen) 15 i bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006 I.h.t. 15 i bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006, skal sammenlægningsudvalget løbende orienteres om økonomien i de kommuner, der indgår i den nye kommune. Indholdet af rapporteringen svarer til de formkrav, som er fastsat i bekendtgørelsen. Rapporteringsformen er under udvikling og resultatet heraf forventes fremlagt med økonomirapporteringen i maj Denne måneds rapportering er udarbejdet pr. 16. marts 2006, og tager udgangspunkt i sidste måneds rapportering, korrigeret for efterfølgende beslutninger. Økonomirapporten er denne måned opdateret med en række tillægsbevillinger, som er godkendt af kommunalbestyrelserne i Jægerspris og Frederikssund, siden sidste rapportering pr. 2. marts. De pågældende tillægsbevillinger fremgår af dette bilag. Det kan bemærkes at bevillingerne i.h.t. de af sammenlægningsudvalget fastsatte beløbsgrænser, ikke kræver sammenlægningsudvalget endelige godkendelse. Rapporteringen omfatter følgende: 1. Samlet resultatopgørelse for de 4 kommuner, samt sammenlægningsudvalget. 2. Samlet opgørelse vedrørende den likvide beholdning ultimo januar, samt gennemsnitlig likviditet de seneste 3 og 12 mdr. 3. Samlet oversigt over kontrakter indgået i perioden 15. oktober til 16. marts 2006, som indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar DRIFT Budget, tillægsbevillinger og forbrug ultimo februar Frederikssund Kommune incl. SLU Slangerup kommune Jægerspris kommune Skibby kommune

5 5. ANLÆG Budget, tillægsbevillinger og forbrug ultimo februar Frederikssund kommune incl. SLU Slangerup kommune Jægerspris kommune Skibby kommune Bevilling: Økonomi og personalemæssige konsekvenser: Bilag: Indstilling: 6. FINANSIELLE POSTER Budget, tillægsbevillinger og forbrug ultimo februar Frederikssund kommune incl. SLU Slangerup kommune Jægerspris kommune Skibby kommune Ingen Ingen Se under sagsfremstilling Den administrative styregruppe indstiller at rapporteringen tages til efterretning Beslutninger: s møde den 30. marts 2006 Taget til efterretning.

6 Sag nr. 60 Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne Ø02/8136/jt Frederikssund og Jægerspris Byråd Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner, 3, 4 og 8 skal forud for iværksættelsen godkende bevillinger over 0,5 mio. kr., som besluttet på s møde den 12. januar Der er modtaget en sag fra Jægerspris Byråd, der forventes godkendt på Byrådsmødet den 28. marts Sagen vedrører udvidelse af lejemål for Slotsgårdens Børnehave. Udvidelsen omfatter nye pladser i vuggestuegruppen. Merudgiften til tillæg af lejeaftalen udgør kr i 2006 og kr fra 2007 og efterfølgende år. Der er desuden modtaget en sag fra Frederikssund Byråd, som blev godkendt på byrådsmødet den 8. november 2005, men har afventet Indenrigs- og Sundhedsministeriets endelige godkendelse. Sagen vedrører anskaffelse af en ny vandtankvogn til Beredskabet. Udgiften på kr afholdes over en 10-årig leasingaftale, med en årlig ydelse på kr Første afdrag er i Ydelsen skal indarbejdes i budgettet for 2007 og efterfølgende år. Den samlede udgift på kr fragår i beregningen af den automatiske låneramme for Rammen er for Frederikssund Kommune beregnet til 15,4 mio. kr. Rammen udgør herefter 14,1 mio. kr., der kan lånefinansieres for året Sagen skal forelægges, da den samlede udgift overstiger beløbsgrænsen på 0,5 mio. kr. Samtidig er der tale om en ny aktivitet. Der er modtaget 2 sager fra Frederikssund Byråd, der forventes godkendt på byrådsmødet den 28. marts 2006, der vedrører drift. Den første sag vedrører Frederikssund Hallerne, der ansøger om tillægsbevilling til ansættelse af ny medarbejder som halassistent med en udgift i 2006 på kr samt kr årligt fra 2007 og efterfølgende år. Sagen skal forelægges, da der er tale om en ny aktivitet. Den anden sag vedrører ledelsestimetallet på Græse Bakkeby skolen. Udgiften svarer til kr i 2006, kr i 2007, i 2008 og kr i Sagen skal forelægges.

7 Projekt i mio. kr Det skattefinansierede område DRIFT Tillæg til lejeaftale for Slotsgårdens børnehave 0,053 0,073 0,073 0,073 Leasing af Vandtankvogn til Beredskabet 0,144 0,144 0,144 Frederikssund Hallerne tillægsbev. til driften Ledelsestimetallet Græse Bakkeby skolen 0,249 0,127 0,226 0,341 0,226 0,426 0,226 0,509 Derudover er der modtaget 2 sager fra Frederikssund Byråd, der vedrører anlæg. Sagerne er behandlet henholdsvis den 11. oktober 2005 og 13. december Sagen fra 11. oktober 2005 vedrører frigivelse af anlægsmidler til gennemførelse af byggeriet af Græse Bakkebyskolens 2. etape Skattefinansieret område. Sagen fra 13. december 2005 vedrører frigivelse af anlægsmidler til gennemførelse af anlægsprojektet Disponering af slam fra Frederikssund Renseanlæg Brugerfinansieret område. Projekt i mio. kr Det skattefinansierede område Anlæg Græse Bakkebyskolens 2. etape 45,505 21,403 Projekt i mio. kr Det

8 Brugerfinansierede område Anlæg Disponering af slam fra Frederikssund Renseanlæg 0,385 17,165 Relation til de 4 byråd: Bevilling: Tillæg til lejeaftale på 0,053 mio. kr. i 2006 og på 0,073 mio. kr. fra 2007 og efterfølgende år finansieres af den afsatte bevilling på 1,0 mio. kr. til ekstra institutionspladser Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Leasingydelsen på 0,144 mio. kr. indarbejdes i budgettet for 2007 og efterfølgende år. Tillægsbevillingen på 0,249 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen i Udgiften på 0,226 mio. kr. årligt fra 2007 og efterfølgende år indarbejdes i budgettet. Tillægsbevillingen på 0,127 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen i 2006, 0,341 mio. kr. i 2007, 0,426 kr. mio. i 2008 og 0,509 mio. kr. i Anlægsbevillingen på 67,908 mio. kr. finansieres af de på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen på 17,550 mio. kr. finansieres af de på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb. Bilag: 60.1 Referat fra Økonomiudvalgets møde i Jægerspris den 20. marts Referat fra Frederikssund Byråds møde den 8. november 2005, sag nr Referat fra Kulturudvalgets møde i Frederikssund den 7. marts 2006, sag nr Tillægsdagsorden til Byrådets møde i Frederikssund den 20. marts 2006, sag nr Referat fra Frederikssund Byråds møde den 11. oktober 2005, sag nr Referat fra Frederikssund Byråds møde den 13. december

9 2005, sag nr Indstilling: Formanden for anbefaler, at 1. at Frederikssund Byråds indstilling vedr. Leasing af Vandtankvogn til Beredskabet imødekommes 2. at Frederikssund Byråds indstilling vedr. Frederikssund Hallerne tillægsbev. til driften imødekommes 3. at Frederikssund Byråds indstilling vedr. Ledelsestimetallet Græse Bakkeby skolen imødekommes 4. at Frederikssund Byråds indstilling vedr. frigivelse af anlægsmidler til gennemførelse af byggeriet af Græse Bakkebyskolens 2. etape imødekommes 5. at Frederikssund Byråds indstilling vedr. frigivelse af anlægsmidler til gennemførelse af anlægsprojektet Disponering af slam fra Frederikssund Renseanlæg imødekommes 6. at Jægerspris Byråds indstilling vedr. tillæg til lejeaftale for Slotsgårdens børnehave imødekommes For så vidt angår punkterne 2., 3. og 6. forventes indstillingen fra Frederikssund Byråds møde den 28. marts og Jægerspris Byråds møde den 28. marts at foreligge på s møde. Frederikssund Byråd besluttede på mødet den 28. marts at anbefale punkt 2 og 3 til godkendelse i. Jægerspris Byråd besluttede på mødet den 28. marts at anbefale punkt 6 til godkendelse i for så vidt angår udvidelsen af lejeaftalen. Beslutninger: den 30. marts 2006 Punkterne 1-6 godkendt.

10 Sag nr. 61 Journal nr.: Sag fra: Nedsættelse af underudvalg til A01/8548 DG Formanden for Lovgrundlag: Inddelingslovens 13 Sagsfremstilling: Ifølge Inddelingsloven kan nedsætte et eller flere underudvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for. Det er der bestemmer underudvalgenes sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed. I forbindelse med konstitueringen af blev der uformelt indgået en aftale om nedsættelse af 8 underudvalg, herunder hvervene som formænd og medlemmer. Disse udvalg afspejler den forventede politiske struktur i 2007, en struktur der imidlertid først formelt fastlægges i forbindelse med vedtagelse af styrelsesvedtægt for Ny Frederikssund Kommune. KL anbefaler at den politiske organisering fastlægges i umiddelbar forlængelse af den administrative organisering, således disse i samspil blandt andet kan danne grundlag for arbejdet med budget Følgende underudvalg foreslås nedsat: Økonomiudvalg Plan og udviklingsudvalg Kultur og fritidsudvalg Opvækst og uddannelsesudvalg Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalg Sundheds- og forebyggelsesudvalg Social og ældreudvalg Teknik og miljøudvalg Udvalgenes sammensætning og opgaver fremgår af vedlagte kommissorier. Relation til de 4 byråd: Bevilling: Økonomi og personalemæssige konsekvenser: Bilag: Indstilling: Til orientering Ingen. Ingen. Der er ikke særskilt aflønning af hvervene i underudvalg : Forslag til kommissorier for underudvalg til sammenlægningsudvalget, af 24. marts Formanden for anbefaler at der nedsættes følgende underudvalg: Økonomiudvalg,

11 Plan og udviklingsudvalg, Kultur og fritidsudvalg, Opvækst og uddannelsesudvalg, Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalg, Sundheds- og forebyggelsesudvalg, Social og ældreudvalg samt Teknik og miljøudvalg med de bilag 1 nævnte kommissorier. Beslutninger: den 30. marts 2006 Godkendt.

12 Sag nr. 62 Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Indgåelse af leasingaftale til brug for finansiering af nødvendige investeringer på IT-området Ø54/8569/gsn Den Administrative Styregruppe. Lov nr. 540, lov om revision af den kommunale inddeling, 30, stk. 1, samme lovs 36, stk. 1 samt bekendtgørelse nr af 19. december 2005, bekendtgørelse om sammenlægningsudvalgenes låntagning og meddelelse af garantier mv. besluttede på sit møde i februar måned, at udgifterne til nødvendige investeringer på ITområdet med henblik på at opnå sikker drift pr. den 1. januar 2007 skal leasingfinansieres, og udgifterne til datakonverteringerne skal lånefinansieres. Sidstnævnte afventer positivt tilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet på baggrund af fremsendt låneansøgning. IT-investeringerne beløber sig jfr. det reviderede investeringsbudget af 24. februar 2006 til i alt 39,4 mill. kr. Investeringsbeløbet inkluderer blandt andet opbygningen af Ny Frederikssund Kommunes nye IT-infrastruktur, hvor alle arbejdspladser i den nye kommune vil være bundet sammen i et stort netværk, fælles servercentral, fælles postsystemer, harmonisering af data fra tredjepartsleverandører (ikke KMDsystemer) samt et nyt telefonikoncept baseret på IP-telefoni. Ovennævnte aktiviteter har alle tidligere været præsenteret og godkendt af, hvorfor der i denne sammenhæng ikke redegøres nærmere for de forskellige IT-delprojekter. Fokus vil derimod være på finansieringen af aktiviteterne. Inden administrationen kunne lægge sig fast på en finansieringsmodel, var der en række forhold, som ligeledes skulle tænkes ind i modellen. Der er det generelle hensyn til kommunens økonomi, der er hensynet til de eksisterende leasingkontrakter på IT-området, der er hensynet til ITafdelingens fleksibilitet, herunder behovet for nødvendige reinvesteringer efter år 2007 og endelig er der hensynet til budgetstabiliteten. I vurderingen af leasingmodel har forhold såsom rentesats og perifere tillægsydelser ligeledes været parametre, som har haft væsentlig indflydelse på den endelige beslutning om valg af kreditinstitut. Det kreditinstitut, der bedst tilgodeser ovennævnte, er

13 Kommune Leasing, som er billigst med renten, og som i øvrigt kan tilbyde en række tillægsydelser, der forbedrer styringen og dermed smidiggør administrationen af de leasede aktiver. Kontraktmodellen som vælges indebærer, at kommunen får finansieret investeringerne i år 2006 og 2007 på i alt 39,4 mill. kr. de eksisterende leasingkontrakter ikke førtidsindfries, men afvikles i perioden 2006 til De eksisterende kontrakter er for dyre at førtidsindfri den årlige ydelse er på 8,3 mill. kr. i årene 2006 til 2010 den årlige ydelse er på 7 mill. kr. i 2011 og fremefter der i årene 2008 og fremefter kan foretages årlige reinvesteringer på IT-området svarende til et beløb på 5 mill. kr. leasingkontrakten nedbringes løbende, selvom der foretages reinvesteringer på 5 mill. kr. fra år Rentesatsen er Nationalbankens udlånsrente flat, hvilket vil sige, at Kommune Leasing ikke beregner noget rentetillæg. Renten er variabel, og p.t. på 2,75%. Leasingmodellen hedder en revolverende leasingkontrakt, og det kendetegnende ved en sådan konstruktion er, at den i princippet aldrig udløber. Det betyder ikke, at den ikke kan afvikles. En afvikling vil kræve, at man ikke længere reinvesterer, men blot indbetaler ydelserne indtil kontrakten er færdigafviklet. Opmærksomheden henledes på, at den anbefalede leasingmodel er fleksibel på en sådan måde, at både leasingrammen og de årlige ydelser kan justeres i opad- eller nedadgående retning. Det kan fx tænkes, at der ikke er behov for reinvesteringer i en størrelsesorden svarende til 5 mill. kr. årligt, men et reinvesteringsbehov på 2 mill. kr. ville måske være tilstrækkeligt; i denne situation vil den årlige ydelse kunne reguleres i nedadgående retning. Ændringer i størrelsen af den årlige ydelse og leasingrammen kan ske uden omkostninger. En anden fordel ved modellen er, at Ny Frederikssund Kommune i princippet har budgetstabilitet, nemlig en årlig ydelse på 8,3 mill. kr. samtidig med, at IT-området har mulighed for at foretage de løbende nødvendige justeringer af servere, PC er mv., uden ekstrabevillinger. Det er derfor anbefalingen, at godkender det foreliggende oplæg samt godkender, at der indgås kontrakt med Kommune Leasing på baggrund af de i vedhæftede notat anførte begrundelser og vilkår. Det hedder i inddelingslovens 30, stk. 1, at Indenrigs- og Sundhedsministeren kan fastsætte regler om sammenlægningsudvalgets adgang til at forpligte

14 sammenlægningsudvalget og den nye kommune ved låntagning og lignende dispositioner. Til denne bestemmelse hører bekendtgørelse nr omhandlende sammenlægningsudvalgenes låntagning og meddelelse af garantier mv. Bekendtgørelsen regulerer de situationer, hvor sammenlægningsudvalget kan optage lån og leasingforpligtelser. Det hedder i 2, stk. 1, nr. 2, at lån, herunder leasing, kan optages såfremt sammenlægningsudvalget garanterer. Bevilling: Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: Bilag: Indstilling: Ingen bevilling i I årene skal der indarbejdes en årlig budgetudgift på 8,3 mill. kr. og fra år 2011 er den årlige budgetudgift 7 mill. kr. Dispositionen har ingen personalemæssige konsekvenser. Det samlede investeringsbeløb i år 2006 og primo 2007 forventes at blive 39,4 mill. kr., og er dermed inden for den ramme som godkendte den 9. februar Alle fakturaer fra leverandører mv. betales af Kommune Leasing, og der er dermed ingen finansielle transaktioner forbundet med investeringerne for Ny Frederikssund Kommune i år Notat af 14. marts 2006 omhandlende Model til brug for finansiering af nødvendige investeringer på IKT-området, samt fremtidige reinvesteringer. Den Administrative Styregruppe indstiller, 1. at der indledes et samarbejde med Kommune Leasing 2. at leasingrammen aftales til at være på maks. 40 mill. kr. 3. at den årlige leasingydelse fastsættes til 8,3 mill. kr. i årene 2007 til at den årlige leasingydelse fastsættes til 7 mill. kr. fra 2011 og indtil videre 5. at de eksisterende leasingkontrakter i de fire kommuner ikke førtidsindfries, men afvikles sideløbende med den nye leasingaftale, hvilket medfører, at den årlige leasingydelse reduceres med et beløb svarende til leasingydelserne på de gamle kontrakter i perioden 2007, 2008 og at der kan foretages årlige reinvesteringer på ITområdet på i alt 5 mill. kr. 7. at rentesatsen bliver variabel Beslutninger: den 30. marts 2006: Mads Bondo Dydensborg (B) stillede forslag om at pkt. 6 udgår. For forslaget stemte 25 (A 12, V 7, F 1, O 1, C 3, B 1). Imod forslag stemte 1 (V Jesper Thorup) Hverken for eller imod stemte 1 (A Ole Find Jensen) Forslaget blev godkendt. Punkterne 1-5 og 7 godkendt.

15 Sag nr. 63 Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Finansministerens og Indenrigsministerens henvendelse om kommunernes budget 2006 genåbning S02/8127 Den administrative styregruppe Finansministeren (FM) samt Sundheds- og indenrigsministeren (IM) har i skrivelse af 13. marts 2006 meddelt resultatet vedrørende genåbning af budgettet for Resultatet af genåbningen af kommunernes budgetter viser, at kommunerne har vedtaget negative tillægsbevillinger på serviceområderne på knap 1,5 mia. kr. eksklusiv tillægsbevillinger vedrørende videreførsler fra 2005 til Kommunerne har dermed nedbragt afvigelsen i forhold til det aftalte niveau for serviceudgifterne til ca. 0,5 mia. kr. Samtidig har kommunerne vedtaget tillægsbevillinger på anlægsområdet (brutto) på 1,0 mia. kr. Regeringen har drøftet resultatet af genåbningen af budgetterne med KL. For så vidt angår forskellen på 0,5 mia. kr. er regeringen og KL enige om, at den kan tilskrives engangsudgifterne på ca. 0,1 mia. kr. til vederlag til medlemmer af sammenlægningsudvalgene og de særlige engangsudgifter på 0,4 mia. kr. som følge af den tidsforskudte overflytning af skatteopgaven til staten allerede i slutningen af Disse engangsudgifter skyldes, at kommunerne har fastholdt en række servicemedarbejdere (overhead) til at løse de nye opgaver, kommunerne overtager fra 1. januar For at sikre ro og tryghed for medarbejderne i forbindelse med de forestående opgaveflytninger accepterer regeringen disse engangsudgifter i forhold til den oprindelige aftale. Kommunerne vil blive pålagt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen at udfærdige en særlig revisionspåtegnet redegørelse for konteringen af drift og anlæg samt en revisionspåtegnet opgørelse af serviceudgifterne i regnskabet for Derudover vil regeringen søge tilslutning om muligheden for at kunne foretage modregning i bloktilskuddet for 2007 såfremt regnskab 2006 overskrider det korrigerede fremsendte budget 2006 vedr. serviceudgifter. Det skal understreges, at Sammenlægningsudvalgene allerede har mulighed for at betinge godkendelsen af en positiv tillægsbevilling af, at kommunen samtidig gennemfører en tilsvarende negativ tillægsbevilling. Bagatelgrænsen for, hvilke tillægsbevillinger, der kræver godkendelse i

16 Sammenlægningsudvalgene, vil derudover fremover højest kunne fastsættes til kr. I dag er den maksimale grænse kr., hvilket besluttede på mødet den 12. januar IM er den 15. marts 2006 forespurgt om tidspunktet for denne ændring. Ministeriet meddeler følgende: Indtil der er udstedt en ændringsbekendtgørelse er det (den eventuelle) grænsen på 0,5 mio. kr. for godkendelse af tillægsbevillinger der er gældende. Der er endnu ikke fastsat en dato for, hvornår den nye bekendtgørelse træder i kraft. Relation til de fire byråd: Bevilling: Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: Bilag: 63.1 Notat vedrørende Finansministerens og Indenrigsministerens brev til kommunerne om genåbning af budgetterne for 2006, af 13. marts Indstilling: Den administrative styregruppe anbefaler at skrivelsen fra Finans- Indenrigs- og Sundhedsministeriet om genåbning af budget 2006 tages til efterretning. Beslutninger: s møde den 30. marts: Til efterretning.

17 Sag nr. 64 Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Udbud af Ny Frederikssund Kommunes revision K01/8128/jt. Den Administrative Styregruppe Lov nr. 540 af 24/ om revision af den kommunale inddeling Lov om kommunernes styrelse 42, stk. 1 Styrelseslovens 42, stk. 1 pålægger kommunen at have en sagkyndig revision, der skal godkendes af tilsynsmyndigheden. Udbuddet foretages i henhold til EU's udbudsdirektiver. sender revisionsydelserne i udbud med virkning fra Alle tilbud skal i henhold til gældende regler i udbudsdirektiverne vurderes på en ensartet, saglig og objektiv måde. Der foreligger et udkast til udbudsmateriale samt udbudsbekendtgørelse. Udbuddet er som begrænset udbud med 3 til 5 tilbudsgivere. Der er fastsat følgende udvælgelseskriterier: Tilbudsgivers seneste årsregnskab. Kort beskrivelse af virksomheden, herunder organisation. Faglige formåen og kontaktperson. Erfaring med / reference fra lignende ydelser. Erklæring om udelukkelseskriterierne i art. 45 i udbudsdirektivet 2004/18/EF, dokumentation herfor i form af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens serviceattest max. 6 måneder gammel, jfr. bilag 1, underbilag 7. Erklæring om forfalden ubetalt gæld i offentlige myndigheder, jfr. bilag 1, underbilag 8. Aftaleperioden er fastsat til: Aftalen skal være gældende for revision af regnskab 2007 til og med revision af regnskab Der vil derfor være tale om en 4-årig aftale med mulighed for forlængelse med yderligere 1 år, på uændrede vilkår. Nuværende revisor skal revidere regnskaberne for 2006 for Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup Kommuner samt for for Ny Frederikssund Kommune. Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen er den 31. marts 2006 Tidsplanen for udbudet: frist for anmodning om deltagelse frist for udsendelse af udbudsmateriale dato for spørgsmål om udbudet frist for aflevering af tilbud

18 frist for vurdering af tilbudene vælger samarbejdspartner Bevilling: Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: Ny Frederikssund Kommune betaler i dag årligt ca. kr for basisrevision og kr for udvidet forvaltningsrevision, som omfatter tilkøbsydelser i form af ekstrarevision, analyser og rådgivning. Der er i budget 2006 afsat kr til ekstern revision, eksklusiv udvidet forvaltningsrevision. Tilbud forventes at ligge inden for denne økonomiske ramme. Ingen. Bilag: 64.1 Udbudsmateriale revision med tilhørende underbilag 2, 3, 4, 5, 6, Udbudsbekendtgørelsen Begge bilag ligger på sagen. Indstilling: Den Administrative Styregruppe indstiller: 1. at udbudsmaterialet samt udbudsbekendtgørelse godkendes 2. at revisionsopgaven sendes i udbud som begrænset med 3 til 5 tilbudsgivere i EU-tidende. Beslutninger: s møde den 30. marts 2006 Godkendt.

19 Sag nr. 65 Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Udbud af Ny Frederikssund Kommunes bankforretninger Ø54/8243/jt Den Administrative Styregruppe Lov nr. 540 af 24/ om revision af den kommunale inddeling, 19 nr. 9. Indenrigs- og Sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Sagsfremstilling: Ifølge inddelingslovens 19 skal igangsætte udbud af den nye kommunes bankforretninger. Der igangsættes et EU-udbud som begrænset med 3 til 5 tilbudsgivere. Der er fastsat følgende udvælgelseskriterier: Tilbudsgivers seneste årsregnskab. Kort beskrivelse af virksomheden, herunder organisation, faglige formåen og kontaktperson. Erfaring med / reference fra lignende ydelser. Erklæring om udelukkelseskriterier, jfr. bilag 1, underbilag 4. Erklæring om forfalden ubetalt gæld i offentlige myndigheder, jfr. bilag 1, underbilag 5. Aftaleperioden er fastsat til: Den indgåede kontrakt vil som udgangspunkt være gældende fra 1. januar 2007 til og med udgangen af 2010 med mulighed for forlængelse i 1 år. Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen er den 31. marts 2006 Tidsplanen for udbudet: frist for anmodning om deltagelse frist for udsendelse af udbudsmateriale dato for spørgsmål om udbudet frist for aflevering af tilbud frist for vurdering af tilbudene vælger samarbejdspartner Bevilling: Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: Økonomien vurderes i forbindelse med valg af samarbejdspartner. Ingen.

20 Bilag: 65.1 Udbudsmateriale bankforretninger med underbilag 1, 2, 3, 4, 5, 6, Udbudsbekendtgørelsen Begge bilag ligger på sagen. Indstilling: Den Administrative Styregruppe indstiller: 1. at udbudsmaterialet samt udbudsbekendtgørelse godkendes 2. at bankopgaven sendes i udbud som begrænset med 3 til 5 tilbudsgivere i EU-tidende. Beslutninger: s møde den 30. marts 2006 Godkendt.

21 Sag nr. 66 Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Godkendelse af aftale om deling af Slangerup Kommune P16/8218/ILMO Den Administrative Styregruppe Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 868 af 16. september 2005 om deling af kommuner Sagsfremstilling: modtog den 23. december 2005 et aftaleudkast vedrørende delingen af Slangerup Kommune. På s møde den 9. februar 2006 blev der nedsat en forhandlingsdelegation bestående af Ole Find Jensen, Anne Mette Worch og ordførende direktør Karsten Ole Knudsen, og gruppen fik bemyndigelse til at forhandle den endelige delingsaftale på plads. Den 13. marts 2006 mødtes Ny Frederikssund Kommunes forhandlingsdelegation med forhandlingsdelegationen fra Ny Hillerød Kommune bestående af Nick Hækkerup (S), Peter Frederiksen (V) og kommunaldirektør Søren Thorup. Der var enighed om følgende: a. Medarbejdernes ønsker om fremtidig tjenestekommune imødekommes i den endelige aftale. b. Udkastet til delingsaftale fremsendt af Slangerup Kommune udgør med enkelte tekniske justeringer udgangspunktet for den endelige aftale om deling af kommunens nettoformue mv. I tilknytning til aftalen var der enighed om at kommunerne er indstillet på at gennemføre sammenlægningen på en sådan måde, at der i størst muligt omfang tages hensyn til borgernes trivsel. De to kommuner er således indstillet på at aftale og gennemføre overgangsordninger, der på relevante områder i praksis kan smidiggøre sammenlægningen, herunder med særlig hensyntagen til borgernes frie valg og ønsker. Dette vil ske i respekt for de to Sammenlægningsudvalgs respektive beslutninger om serviceniveau, opgavetilrettelæggelse m.v. i forhold til de to nye kommuner. Følgende områder vil blive inddraget i arbejdet med overgangsordninger: Børnehave og skole, herunder i forhold til valg af pasningstilbud, skolevalg, konfirmation og socialpædagogiske tilbud Fritidsområdet, herunder haltider, ungdomsklubtilbud og bibliotek

22 Social- og ældreområdet, herunder sundhedspleje, brug af sundhedscenter og aktivitetscenter samt overlevering af brugere i hjemmeplejen Teknik og forsyning Slangerup Kommune skal senest 1. april 2006 meddele vedkommende delingsråd og Indenrigs- og Sundhedsministeriet, om der er indgået aftale om delingen eller, at der ikke kan opnås aftale. i Ny Hillerød Kommune forventes at godkende aftalen den 29. marts Det indstilles, at aftalen om delingen af Slangerup Kommune, der består af udkast til aftale om deling af Slangerup Kommune af den 21. december 2005 suppleret med tillæg til aftale af den 23. marts 2006, og fælleserklæringen om smidige overgangsordninger for kommunens borgere godkendes. Relation til de 4 byråd: Det oprindelige aftaleudkast er godkendt af Slangerup Byråd den 21. december Bevilling: Økonomi og personalemæssige konsekvenser: Bilag: Indstilling: Ny Hillerød Kommune vil pr. 1. januar 2007 overtage en andel af Slangerup Kommunes nettoformue i regnskab 2006 svarende til befolkningsandelen (13,12%) i Uvelse valgdistrikt. Ca. 70 medarbejdere i Slangerup Kommune vil fra 1. januar 2007 overgå til ansættelse i Ny Hillerød Kommune Udkast til aftale om deling af Slangerup Kommune af den 21. december (lukket) Bilag ligger på sagen Tillæg til udkast til aftale om deling af Slangerup Kommune af den 23. marts 2006 (lukket) 66.3 Fælleserklæring fra Ny Hillerød og Ny Frederikssund kommuner om overgangsordninger der tager hensyn til borgernes trivsel. Den Administrative Styregruppe anbefaler 1. at aftalen om deling af Slangerup Kommune, bestående af udkast til aftale om deling af Slangerup Kommune af den 21. december 2005 suppleret med tillæg til aftale af den 23. marts 2006, godkendes 2. at fælleserklæringen om at arbejde for smidige overgangsordninger for borgerne godkendes. Beslutninger: s møde den 30. marts 2006: Godkendt.

23 Sag nr. 67 Journal nr.: Sag fra: Godkendelse af aftaleudkast mellem Frederiksborg Amt og Ny Frederikssund kommune A10/7096 Den administrative styregruppe Lovgrundlag: Procedureloven, lov nr. 539 af 24. juni 2005 Bekendtgørelser om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveoverflytninger pr. den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen, BEK nr. 877 af 16. september 2005 Sagsfremstilling: Frederiksborg Amt nedlægges pr. den 1. januar Amtets opgaver skal herefter fordeles til staten, Region Hovedstaden og kommunerne. Til brug for fordelingen af amtets aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser, har amtet udarbejdet et aftaleudkast, som indeholder en kortfattet beskrivelse af amtets nuværende arbejdsopgaver og en beskrivelse af den fremtidige fordeling af amtets opgaver på de modtagende myndigheder. Dette aftaleudkast er efterfølgende suppleret med en allonge af 8. marts 2006, hvori der er anført de korrektioner, som de modtagende myndigheder har påpeget overfor amtet. NFK overtager aktiver for kr. og passiver for i alt , hvorefter nettoformuen bliver kr.. Det samlede antal årsværk ved overtagelse af skal institutionerne, Skolen ved Kæret, skolefritidsordningen og Kong Frederik den VII s stiftelse repræsenterer et antal på 94,67 årsværk. Herudover modtages 23,03 årsværk fra amtet, hvor der følger definerede arbejdsopgaver med, og endelig modtages der 3,89 årsværk, hvor der ikke følger arbejdsopgaver med. Sidstnævnte gruppe er administrativt personale. I alt modtages der 121,59 årsværk. Ny Frederikssund kommune har påpeget to unøjagtigheder i aftaleudkastet. Den ene unøjagtighed vedrører en vejstrækning på 2,3 km, som ved udskillelsen af Uvelse fra Slangerup, kommer til at tilhøre Ny Hillerød kommune. Den anden ændring vedrører en forpligtelse vedrørende vintervedligeholdelse, hvor den årlige kontraktsum fejlagtigt var opgjort til kr., men skal være kr.. Det foreliggende aftaleudkast har givet anledning til nogle administrative tilkendegivelser og drøftelser, hvor de væsentligste er nogle personalejuridiske aspekter af håndteringen af amtets tjenestemænd. Disse drøftelser er bibragt tilfredsstillende. Endvidere har NFK udbedt sig indsigt i hvilke forhåndsaftaler amtet har givet i forbindelse med lønaftaler mv.. Og endelig har NFK tilkendegivet sin holdning til amtets håndtering af arbejdsskadeforsikringer. Amtet er i dag selvforsikrende. Det betyder at erstatningspligten i forbindelse med verserende og nyopstået arbejdsskadesager i 2006, overtages af NFK, i det omfang de ikke er afgjort af arbejdsskadestyrelsen inden den 31. december Der har været en række drøftelser med amtet om muligheden for at få

24 en forsikringsmæssig dækning af de eventuelle arbejdsskader, der ikke dækkes af amtet pr. den 31. december Administrationen har på foranledning af de afholdte drøftelser valgt ikke at forfølge sagen yderligere. Med hensyn til de overtagne passiver har NFK meddelt amtet, at der ikke er interesse for at overtage en række mindre lån, men i stedet overtage en samlet hovedstol. Dette har været en generel indvending fra alle aftaleparterne, hvorfor amtet foranlediger en låneomlægning, således at der modtages én hovedstol på 1,8 mill. kr.. I allongen lægger amtet op til, at kommunerne i Frederiksborg amt overtager amtets økonomiske forpligtelser i forbindelse med iltning af Furesøen. Amtet har opgjort NFK s årlige forpligtelse til kr. i 2007 faldende til i Da sagen har mindre økonomisk betydning, har administrationen godkendt dette. Bevilling: Sagen kræver bevilling i forbindelse med vedtagelsen af budget De overtagne skal institutioner indarbejdes i forbindelse med udarbejdelsen af basisbudgettet for år Det overtagne lånebeløb indarbejdes i NFK s låneportefølje, og udgifterne til iltning af Furesøen indarbejdes i budgettet i perioden 2007 frem til De rettigheder og pligter, der fremgår af bilag 6 indarbejdes i forbindelse med udarbejdelsen af budget Med hensyn til den overtagne risiko vedrørende arbejdsskader, anbefales det, at der på baggrund af en aktuarmæssig vurdering og beregning hensættes et budgetbeløb i 2007 til kommende udbetalinger af erstatninger i forbindelse med arbejdsskader, som ikke forventes endeligt afsluttet pr. den 1. januar Økonomi og personalemæssige konsekvenser: Bilag: Indstilling: Der overtages 121,03 årsværk, hvoraf de 94,64 årsværk til en samlet lønsum af 32 mill. kr. vedrører skal institutionerne, Skolen ved Kæret, Skolefritidsordningen og Kong Frederiks den VII s stiftelse. Herudover overtages der 23,03 årsværk efter procedurebekendtgørelsens 16, stk. 1, det vil sige medarbejdere med arbejdsopgaver, til en samlet lønsum på 9,1 mill. kr. og endelig modtages der 3,89 årsværk, som er medarbejdere uden dedikerede opgaver jf. 16, stk. 2 til en samlet lønsum på 1,3 mill. kr.. Den samlede lønsum, som overtages er 42,4 mill. kr.. Bilagene er lukkede, og kan udelukkende ses på sagen 67.1 Aftaleudkast af 15. december 2005 mellem Frederiksborg Amtsråd, Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden, sammenlægningsudvalg og kommunalbestyrelser i Frederiksborg Amt og staten 67.2 Udkast til fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og forpligtelser mv. Ny Frederikssund kommune, af 15. december 2005 (Bilag 6 til aftale) 67.3 Allonge til aftale af 8. marts Den Administrative Styregruppe indstiller 1. at aftaleudkast af 15. december 2005 med tilhørende bilag godkendes (bilag 6). 2. at allonge af 8. marts 2006 godkendes.

25 Opmærksomheden henledes på, at sagen burde behandles som en lukket sag. Det er administrativt besluttet, at punktet er på den åbne dagsorden og bilagene behandles som om det var en lukket sag. Beslutninger: den 30. marts 2006 Godkendt.

26 Sag nr. 68 Journal nr.: Sag fra: Endelig aftale om overdragelse af HUR s aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i medfør af kommunalreformen A09/8237 Den administrative styregruppe Lovgrundlag: Procedureloven, lov nr. 539 af 24. juni 2005 BEK nr. 877 af 16. september 2005 om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter mv. i forbindelse med kommunalreformen pr. den 1. januar 2007 Sagsfremstilling: HUR (Hovedstadens Udviklingsråd) nedlægges pr. den 1. januar 2007 og skal i medfør af lovgivningen vedrørende kommunalreformen overføre aktiver, passiver, rettigheder, forpligtelser og ansatte til de myndigheder, der skal videreføre HUR s nuværende aktiviteter. HUR nettoformue udgjorde ved udgangen af ,5 mill. kr., hvoraf kommunernes andel er 0,3 procent, eller kr.. Ny Frederikssund kommunes (NFK) andel af dette beløb andrager kr., og der overføres ifølge aftalen ikke HUR-medarbejdere til kommunen. Det foreløbige økonomiske mellemværende mellem HUR og NFK er opgjort til kr.. Dette beløb vil blive opkrævet i år 2007 umiddelbart efter årsregnskabsaflæggelsen for Viser det sig, at der er sket statusmæssige forskydninger i HUR s regnskab, i forhold til årsregnskab 2004, som ligger til grund for udarbejdelsen af aftaleudkastet, vil disse ændringer, jf bestemmelserne i procedureloven, blive reguleret ved den endelige afregning af HUR s aktiviteter i Administrationen har drøftet aftaleudkastet med HUR og har i al væsentlighed ikke haft bemærkninger til det foreliggende materiale. Det anbefales derfor, at aftalen godkendes, og at dette meddeles HUR inden den 1. april Bevilling: Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: Bilag: Indstilling: Sagen kræver bevilling i forbindelse med vedtagelsen af budget Det anbefales, at der budgetafsættes en udgift på kr.. Sagen har ingen personalemæssige konsekvenser 68.1 Aftaleudkast fra HUR. Bilaget er lukket, og kan kun ses på sagen Det indstilles, at udkast til aftale om overdragelse af HUR s aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i medfør af kommunalreformen, godkendes

27 Beslutninger: den 30. marts 2006 Godkendt.

28 Sag nr. 69 Journal nr.: Sag fra: Valg af forslag til nyt byvåben for Frederikssund Kommune G01/8570 Byvåbenudvalget Lovgrundlag: Sagsfremstilling: På møde i den 5. januar 2006 blev der nedsat et udvalg til detailudformning af nyt byvåben. Udvalget har holdt tre møder og er nået frem til følgende konklusioner: Motivet er fjorden omgivet af to landsider samt et vikingeskib, der danner bro over fjorden Farven i byvåbnet skal være sølv og kongeblå således at fjorden bliver blå Sort markering omkring byvåbnet Skib og rigning skal være smallest muligt. Rigning skal være med skråstag og uden rånok, skibet med markerede bord Siderne af fjorden skal enten være: 1. Rette, parallelle lodret 2. Bølgede, parallelle lodret 3. Bølgede, parallelle diagonalt Bevilling: Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: Bilag: Indstilling: Den politiske Styregruppe har tidligere bevilget kr. til udarbejdelse af forslag af kgl. Våbenmaler Ronny Andersen, Esbjerg Ingen. Efterfølgende skal der gives bevilling til grafisk design 69.1 Byvåben med lodrette fjordsider 69.2 Byvåben med bølgede lodrette fjordsider 69.3 Byvåben med bølgede diagonale fjordsider Byvåbenudvalget indstiller til, at vælger det blandt de tre forslag, der kan samle flest stemmer Beslutninger: den 30. marts 2006 Indledende skriftlig tilkendegivelse omkring de 3 forslag til byvåben resulterede i følgende fordeling: Forslag 69.l fik 31 stemmer Forslag 69.2 fik 22 stemmer Forslag 69.3 fik 25 stemmer 1 blank. hvorefter forslag 69.1 og 69.3 overgik til egentlig afstemning.

29 For forslag 69.1 stemte 15 (A 7, B 1, C 3, F 1, V 3) For forslag 69.3 stemte 11 (A 5, O 1, V 5) Hverken for eller imod stemte 1 (A). Forslag 69.1 byvåben med lodrette fjordsider blev godkendt.

30 Sag nr. 70 Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Udarbejdelse af design for ny Frederikssund Kommune P21/8511/DG Den Administrative Styregruppe Intet. I forbindelse med igangsætningen af arbejdet med Byvåben for Ny Frederikssund Kommune, aftalte Den Administrative Styregruppe at udarbejdelsen nyt fælles design skulle afvente godkendelsen af byvåbnet. Med denne godkendelse anbefales det således at direktionen tager kontakt til et begrænset antal relevante bureauer med henblik på at indgå en aftale om udarbejdelse af designforslag. Designforslaget skal bygge videre på byvåbnets grundelementer med hensyn til farvevalg og linier. Det praktiske design vil omfatte korrespondance, typografier, skabeloner, pjecer, annoncer, web, skiltning m.v.. I s rammebudget for 2006 er der afsat kr. til udarbejdelse af design. Erfaringer fra andre sammenlægningskommuner viser at designopgaven kan løses for mellem og kr. Når der en fundet en relevant leverandør, vil forslag til aftalegrundlag og den tilhørende økonomi blive forelagt. Relation til de 4 byråd: Bevilling: Økonomi og personalemæssige konsekvenser: Bilag: Indstilling: Ingen. Forslag til aftalegrundlag og tilhørende økonomi vil blive fremsendt inden iværksættelse. Intet. Den Administrative Styregruppe anbefaler 1. at arbejdet med design forankres i direktionen 2. at der tages kontakt til et begrænset antal bureauer med henblik på at indgå en aftale om udarbejdelse af designforslag 3. at aftalegrundlag og tilhørende økonomi forelægges før iværksættelse Beslutninger: den 30. marts 2006 Godkendt.

31 Sag nr. 71 Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Adoptionsskib til ny Frederikssund Kommune G01/8522/DG Formanden for Intet. Formanden for Frederikssund Marineforening, Kurt Terkelsen, har fremsendt anmodning til Ny Frederikssund Kommune om at kommunen ansøger Søværnets Operative Kommando om adoption af et af søværnets skibe. Adoptionen betyder at skibet med varierende intervaller aflægger besøg i havnen i Frederikssund, hvor der kan aftales offentlig adgang til skibet og sejlture for særligt indbudte. Besøget kan desuden kombineres med andre lokale begivenheder, og på den måde være med til at sætte Frederikssund på landkortet som havne- og kulturby. Frederikssund Kommune har tidligere haft motortorpedobåden Sværdfisken og torpedomissilbåden Norby som adoptionsskibe. Relation til de 4 byråd: Bevilling: Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: Bilag: Indstilling: Orientering Ingen. Der er ingen særskilt økonomi knyttet til adoption af et skib. Der kan være begrænsede udgifter I forbindelse med besøgene og de aftalte aktiviteter Henvendelse fra Marineforeningen i Frederikssund Formanden anbefaler at Søværnets Operative Kommando ansøges om adoption af et af søværnets skibe. Beslutninger: den 30. marts 2006 Der blev foretaget afstemning: For indstillingen stemte 26 (A 12, B 1, C 3, F 1, O 1, V 8) Imod indstillingen stemte 1 (A) Anbefalingen blev godkendt.

32 Sag nr. 72 Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Proces- og tidsplan for tilvejebringelse af Planstrategi og Kommuneplan P15/8563/cnl Den Administrative Styregruppe Planloven I henhold til planloven skal byrådet tilvejebringe en Planstrategi efterfulgt og en ny kommuneplan for den nye Frederikssund Kommune. Processen består af 3 led: Vision (ikke lovpligtigt) Planstrategi Kommuneplan I 2005 udarbejdede de 4 gamle byråd en vision for den nye kommune. Visionen er fremsendt til sammenlægningsudvalget medlemmer. Der har ikke været afholdt offentlig høring om visionen. I det fremsendte notat om proces- og tidsplan, anbefales det, at visionen indarbejdes i den nye planstrategi, og som grundlag for denne. Der anbefales følgende procedure for Planstrategien: Februar 2006: SLU tager de 4 kommuners boligbyggeprogram til efterretning. Marts 2006: SLU godkender tids- og procedureplan for planstrategi og foreløbig tidsplan for kommuneplan. April 2006: SLU temamøde: Hvor står vi nu (status), befolkningsprognose, oplæg og debat om bystruktur og serviceudbygning. Februar og april 2007: Temamøder for byrådet: Oplæg og debat om andre temaer til planstrategien og Agenda 21. Prioritering af temaerne ud fra visionen. Juni 2007: Politiske udvalg og byråd behandler forslag til Planstrategi og Agenda 21. August / september 2007: Offentlig høring af planstrategi. 8 uger. Oktober 2007: behandling af indsigelser og bemærkninger November 2007: Politiske udvalg og byråd vedtager Planstrategien endeligt og vedtager at tilvejebringe en ny kommuneplan. Der anbefales følgende procedure for tilvejebringelse af kommuneplanen: August 2007: Kommuneplanarbejdet sættes i gang. Januar/Februar 2008: Forslag til kommuneplan forelægges politisk. April/Maj 2008: Offentlig høring. September/oktober: Indsigelser og bemærkninger til

33 Kommuneplan behandles politisk, og planen vedtages endeligt. Bevilling: Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger: Bilag: Indstilling: Ingen Ingen 72.1 Procedure for tilvejebringelse af Planstrategi og Kommuneplan Tidsplan for Planstrategi og kommuneplan 72.3 Strategi Den Administrative Styregruppe anbefaler at den fremlagte proces- og tidsplan for tilvejebringelse af Planstrategi og Kommuneplan godkendes. Beslutninger: den 30. marts 2006 Godkendt.

34 Sag nr. 73 Revideret befolkningsprognose for Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: P10/7982/ml. Den Administrative Styregruppe. Intet. Den første fælles befolkningsprognose for Ny Frederikssund Kommune blev udarbejdet i efteråret Denne prognose er nu blevet revideret. Ved revisionen er der taget udgangspunkt i kommunernes statusbefolkning pr. 1. januar 2006, som er fremskrevet med forventet antal tilflyttere i nyopførte boliger i henhold til det vedtagne boligprogram. Desuden er der justeret med virkningen af de seneste fem års flyttemønster, som er lagt til grund for de kommende års befolkningsudvikling. I perioden forventes i henhold til det godkendte boligprogram indflyttet i alt ca nye boliger. Iflg. den reviderede befolkningsprognose forventes den samlede befolkning i samme periode at stige fra til ca Relation til de 4 byråd: Bevilling: Økonomi og personalemæssige konsekvenser: Bilag: Indstilling: Ingen. Ingen Befolkningsprognose 2006, Frederikssund Kommune Underbilag A 73.3 Underbilag B Den Administrative Styregruppe anbefaler 1. at den reviderede befolkningsprognose for tages til efterretning 2. at prognoseresultaterne anvendes som grundlag for budget- og sektorplanlægningen for 2007 og efterfølgende år. Beslutninger: den 30.marts 2006 Godkendt.

35 Sag nr. 75 Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 22 til Frederikssund Kommune-plan Rækkefølgen for byudviklingen. Ny by ved Store Rørbæk P20/8564/pet Den Administrative Styregruppe Planloven Byrådet I Frederikssund anmoder om endelig godkendelse af tillæg til Frederikssund Kommuneplan. Forslag til Tillæg nr. 22 til Frederikssund Kommuneplan blev vedtaget til offentlig fremlæggelse af Frederikssund Byråd den 11. oktober 2005 jf. planlovens 24. Forslaget har herefter været fremlagt offentligt fra den 26. oktober 2005 til den 18. januar Der har i offentlighedsperioden været afholdt 2 borgermøder om tillægget, den 24. og 28. november Inden offentlighedsperiodens afslutning er der rettidigt indkommet 40 henvendelser vedrørende tillægget. Heraf er 8 fra andre offentlige myndigheder, 5 fra lokale foreninger, 26 individuelle henvendelser og 1 underskriftsindsamling. Flere breve modtaget i offentlighedsperioden har indholdsmæssigt kun vedrørt spørgsmål om evt. ekspropriation og er ikke behandlet i forhold til indholdet i kommuneplantillægget, men vil indgå i sagen om evt. ekspropriation. Forvaltningen har udarbejdet et notat, hvor der for hvert enkelt høringssvar gives et resumé, en kommentar og et forslag til evt. beslutning på baggrund af henvendelsen. Notatet er vedhæftet kopi af de indkomne høringssvar og et kortbilag, der viser de foreslåede ændringer i områdets afgrænsning. Notatet vedlægges dagsordenen. De i notatet stillede forslag til beslutninger danner baggrund for forvaltningens konkrete indstilling om ændringer i kommuneplan-tillægget. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal kommunen ved den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget tage hensyn til den udarbejdede miljørapport samt til udtalelser fra andre myndigheder og offentligheden. Kommunen skal udarbejde en sammenfattende redegørelse for 1. Hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen er taget i betragtning, 2. Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og

36 3. Hvorledes kommunen vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen. Forslag til sammenfattende redegørelse: Hovedparten af de modtagne indsigelser er imod en eventuel ekspropriation af ejendomme i planområdet. Kommuneplantillægget fastlægger først og fremmest den geografiske ramme og dermed den ydre afgrænsning af den ny by og beskæftiger sig således ikke med en eventuel ekspropriation. Hverken miljørapporten eller de bemærkninger i tilknytning til miljørapporten, der er fremkommet under offentlighedsfasen, har haft direkte indflydelse på kommuneplantillæg nr. 22. Afgrænsningen af den ny by tager udgangspunkt i Regionplan Der har heller ikke i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 22 været behandlet andre alternativer til den ny by end at fastholde området, som landbrugsområde med enkelte mindre boligbebyggelser. At fastholde området som overvejende landbrugsområde er efter byrådets opfattelse ikke et rimeligt alternativ. Miljørapporten og bemærkninger fra offentlighedsfasen peger på en række forhold, der vil indgå i det videre arbejde med planlægningen af den ny by med henblik på at afbøde negative miljøpåvirkninger og understøtte de positive påvirkninger: Den ny by skal opbygges med stor vægt på kollektiv trafikbetjening. Vejbetjeningen skal planlægges, så St. Rørbæk ikke belastes unødigt Den ny by skal planlægges, så der ikke bliver støjmæssige problemer fra hverken Frederikssundsvej eller banen. Der bør holdes en passende afstand til St. Rørbæk og Snostrup, herunder kirken. Der bør tages hensyn til kirkeomgivelserne i forhold til Oppe Sundby Kirke Den nye by skal planlægges og udformes, så den ikke truer grundvandet eller kildepladszonerne i området. Miljøpåvirkninger fra den ny bys spildevand bør minimeres af hensyn til belastningen af Roskilde Fjord. Naboskabet til åer og vådområder skal tages op til nærmere overvejelser, så eventuelle negative miljøkonsekvenser kan undgås. De rekreative og miljømæssige værdier i nærheden til Ll. Rørbæk og kystlandskabet mod vest bør indgå i den videre planlægning. De mange mindre vådområder inden for planområdet bør sikres og være med til at strukturere den nye by. Det skal afklares om de historiske vejforløb, fortidsminder, diger og bevaringsværdige bygninger kan indgå som strukturerende og historiske elementer i den nye by.

REFERAT. Sammenlægningsudvalget. Torsdag den 30. marts kl i byrådssalen på Frederikssund Rådhus, Torvet 2, Frederikssund.

REFERAT. Sammenlægningsudvalget. Torsdag den 30. marts kl i byrådssalen på Frederikssund Rådhus, Torvet 2, Frederikssund. Side 1 af 40 20060330 Referat fra møde i Sammenlægningsudvalget den 30. marts 2006 REFERAT Sammenlægningsudvalget Torsdag den 30. marts kl. 19.00 i byrådssalen på Frederikssund Rådhus, Torvet 2, Frederikssund.

Læs mere

REFERAT. Ekstraordinært møde. Byrådet. Mandag den 22. december 2008 kl. 17.00. i byrådssalen

REFERAT. Ekstraordinært møde. Byrådet. Mandag den 22. december 2008 kl. 17.00. i byrådssalen REFERAT Ekstraordinært møde Mandag den 22. december 2008 kl. 17.00 i byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen, Anne-Mette Worch, Knud B. Christoffersen, Hans Henning Bjørnsen, Kim Rockhill, Morten Skovgaard,

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Referat fra møde i Byrådet

Referat fra møde i Byrådet Referat fra møde i Byrådet Torsdag den 18. februar 2010 Kl. 17.30 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag den 8. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. 311 Direktøren for Social-, arbejdsmarked og kommunikations kontor Mødedeltagere: Kim

Læs mere

Til efterretning 1. Formanden meddeler...1

Til efterretning 1. Formanden meddeler...1 FURESØ KOMMUNE Planunderudvalget 6. februar 2006, Kl. 18.00 Møde nr. 2 Mødet foregår i mødelokale 6 på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse - indgang fra Lille Værløsevej ved kantinen Lars Carpens (V),

Læs mere

REFERAT. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget. Tirsdag den 26. juni kl i Byrådssalen

REFERAT. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget. Tirsdag den 26. juni kl i Byrådssalen REFERAT Ekstraordinært møde Tirsdag den 26. juni kl. 17.45 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen, Anne Mette Worch, Knud B. Christoffersen, Hans Henning Bjørnsen, Kim Rockhill, Morten Skovgaard,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Dagsorden Side 1 af 13

Dagsorden Side 1 af 13 Dagsorden Side 1 af 13 Referat Byrådet Møde nr.: 2 Mødedato: Onsdag den 22-02-2006 Mødetidspunkt: 19:00 Sted: Byrådssalen Medlemmer: Hans Henning Bjørnsen, Bent Raith, Jens Brogaard Jensen, Kristian Moberg,

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse 1. Tilbud om bredbånd 3 2. Budget 2006 for sammenlægningsudvalget 4 3. Budgetprocedure for budget 2007

Læs mere

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005 Norddjurs Kommune 28. december 2005 Notat fra Fokusgruppe Økonomi Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne og samspil mellem sammenlægningsudvalg og kommunalbestyrelserne i 2006.

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget onsdag den 13. april 2011 kl. 12.00 i F2, Frederikssund Mødet sluttede kl. 15.07 Mødedeltagere: John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Økonomiudvalget. Onsdag den 25. juni 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Onsdag den 25. juni 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra EKSTRAORDINÆRT møde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 17.45 i F 6 Mødet slut kl. 18.10 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill

Læs mere

Beslutninger: Økonomiudvalget den 7. februar 2006 kl i Raadsalen

Beslutninger: Økonomiudvalget den 7. februar 2006 kl i Raadsalen er: udvalget den 7. februar 2006 kl. 16.00 i Raadsalen Pressen Fraværende: Peter Frederiksen Indhold Orientering og efterretning...1 Sager til behandling...2 1. Budgetopfølgning pr. 31-01-06 - ØU s bevillinger...2

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Tirsdag den 1. juni 2010 kl. 16.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Tirsdag den 1. juni 2010 kl. 16.00 REFERAT Tirsdag den 1. juni 2010 kl. 16.00 i mødelokale Lunden Halsnæs Rådhus Rådhuspladsen 1 Frederiksværk Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

REFERAT. Kultur og Fritidsudvalget. Tirsdag den 2. oktober 2007 kl

REFERAT. Kultur og Fritidsudvalget. Tirsdag den 2. oktober 2007 kl REFERAT Tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 16.00 i mødelokale F7 (lokale E303 bunkerne) Frederikssund Rådhus Torvet 2, Frederikssund. Mødedeltagere: Grethe Olsen, Kenneth Jensen, John Schmidt Andersen og

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 28. april 2003 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT AF TILLÆ G S D A G SO R D E N Økonomiudvalget 28. april 2003 kl. 8.30 på Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Knud B Christoffersen,

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere:

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 7. april kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens Andersen,

Læs mere

Efterreguleringsoversigt for Sønderjyllands Amt 18. maj 2007

Efterreguleringsoversigt for Sønderjyllands Amt 18. maj 2007 Efterreguleringsoversigt for Sønderjyllands Amt 18. maj 2007 Efterregulering af aftale om fordelingen af Sønderjyllands Amts aktiver og passiver, rettigheder og pligter som følge af opgaveflytninger 1.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Dagsorden-skabelon Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 27. april kl. 18.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L a u g e Je n se n, J e

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S Pkt.nr. 8 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S 442457 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S'

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl i Byrådssalen, Frederikssund

Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl i Byrådssalen, Frederikssund Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl. 15.00 i Byrådssalen, Frederikssund Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen (A) Carsten Cederholm (A) Jesper Thorup (V) Ole Søbæk

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Referat fra Plan- og miljøudvalgets ordinære møde, mandag den 20.marts 2006 kl. 12.00 på rådhuset i Farsø

Referat fra Plan- og miljøudvalgets ordinære møde, mandag den 20.marts 2006 kl. 12.00 på rådhuset i Farsø Referat fra Plan- og miljøudvalgets ordinære møde, mandag den 20.marts 2006 kl. 12.00 på rådhuset i Farsø Indholdsfortegnelse 1. Fastlæggelse af mødeaktivitet for underudvalget (kommende plan- og miljøudvalg)

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 26. november 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Planunderudvalget 9. maj 2006, Kl Møde nr. 4 Mødelokale 6 på Værløse Rådhus

Planunderudvalget 9. maj 2006, Kl Møde nr. 4 Mødelokale 6 på Værløse Rådhus FURESØ KOMMUNE Planunderudvalget 9. maj 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 4 Mødelokale 6 på Værløse Rådhus Lars Carpens (V), formand Wagner Jensen (V), næstformand Michael Rexen (V) John I. Allentoft (C) Lone Christensen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1 Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED... 3 2 INTERESSENTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER... 3 5 LÅN OG HÆFTELSE...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland

Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland Vedtægterne er gældende fra 01.04.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED...3 2 INTERESSENTER...3 3 FORMÅL...3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER...3 5

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 4. december 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 4. december 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 4. december 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson,

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 2. november 2010 Kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Ole Søbæk (C) Susan

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Referat fra økonomiudvalgets møde den 29. maj 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra økonomiudvalgets møde den 29. maj 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra økonomiudvalgets møde den 29. maj 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 54. Løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske dispositioner

Læs mere

Høringsliste Advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Amtsrådsforeningen Centralorganisationernes FællesUdvalg Dansk Arbejdsgiverforening Dansk

Høringsliste Advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Amtsrådsforeningen Centralorganisationernes FællesUdvalg Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Høringsliste Advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Amtsrådsforeningen Centralorganisationernes FællesUdvalg Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Byggeri Dansk ErhvervsFremme Dansk Handel og Service

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ styregruppe Referat Dato: 29. november 2004 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 9.00 - ca. 12.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Forretningsorden

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

REFERAT. Opvækst- og Uddannelsesudvalget. mandag den 7. januar 2008 kl i mødelokale F5

REFERAT. Opvækst- og Uddannelsesudvalget. mandag den 7. januar 2008 kl i mødelokale F5 REFERAT mandag den 7. januar 2008 kl. 15.00 i mødelokale F5 mødet indledes i Byrådssalen med fællesmøde med institutionslederne Mødedeltagere: Anne-Mette Worch, Jesper Henriksen, John Schmidt Andersen,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE REFERAT MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE Mandag, den 30. januar 2006 Mødet afholdes i Byrådssalen, Aabybro Rådhus, kl. 18.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt nr. 26 Spilleregler for samspillet

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere