Indhold. Generalforsamling Årets 3F'er Jobjagt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Generalforsamling Årets 3F'er Jobjagt"

Transkript

1 Indhold Leder 2 Handicaphjælpere 4 Vinderne 5 Langtidsyge 6 Pensionsselskabet 7 Klub 65 9 Generalforsamling 9 Udenlandsk 10 Find fem fejl 11 Arbejdsmiljøskader 12 Jubilarer 14 Gør en foskel 15 Årets 3F'er 17 Altid 3F 18 Læsernes mening 20 Jobjagt 21 Efterlønsklubben 22 Frygt for ledighed 23 Gavekort 27 Vi ønsker alle en God sommer! Generalforsamling Årets 3F'er Jobjagt 3F Als 5. årgang Nr. 2 Juni 2009

2 3F Als Nyt udgives af: Leder Finanskrise eller Finanskrig!! 3F Als, Nørreled 29, Guderup 6430 Nordborg udkommer i marts, juni, september og december. Redaktionen: Eva Christensen (EC) Gert Hulvej (GH) N. Marie Granholm (NMG) Susanna Clausen (SC) Annegret Goldschmit (AGG) Marita Geinitz (MG) ansvarshavende. Oplag: 3500 Tryk: Grafisk Arbejde, Guderup. Sidste frist for indsendelse: 30. juli Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Finanskrisen er her stadigvæk og den gør virkeligt ondt mange steder, hos medarbejderen der mister sit job og må gå fra hus og hjem. De mange der går konkurs og mister deres virksomhed/firma eller hvad det nu måtte være, alle bliver vi ramt. Derfor må vi også stå sammen om at komme igennem denne her krise, men der er åbenbart nogen der tror at det kun er lønmodtagerne der skal betale for gildet. Jeg tænker her på de krav/forslag der er kommet fra arbejdsgiver siden, GÅ 20 % NED I LØN eller vi sender arbejdet ud af landet, eller VI HEN- TER BARE BILLIGT ARBEJDSKRAFT I ØSTEURO- PA. Det er en meget dårlig holdning at have som arbejdsgiver. Ja, det det er jo lige frem en nedbrydning af den danske arbejdes markeds model hvor vi forhandler - men ikke med en pistol for panden. Det lader heller ikke til at de samme arbejdsgiver mener de er en fælles del af det danske samfund, selv om de i den grad har gjort brug af de goder vi har her i landet. Her tænker jeg på det sociale område, uddannelsessystemet, vores infrastruktur m.m., alle de ting der er brug for, så vores virksomheder kan klare sig i konkurrencen med udlandet, og kan fungere optimal, og alle disse ting har vi jo alle været med til at bygge op. Der er mange spådomme om hvornår krisen stopper, men det kan vi ikke bruge til noget nu lige. Vi er nød Verden er i overgangsalderen - hedeture vil forekomme! 2

3 til at gøre en indsat i fællesskab for at for at få skabt nye arbejdspladser til de ledige vi har og dem der kommer i den næste tid. Vi skal også have skabt praktikpladser til vores næste generation på arbejdspladserne, så vi har nogen der kan tage over om få år, når mange forlader arbejdsmarkedet. Vi skal have skabt et bedre sundheds- og sygehusvæsen som tager højde for at vi lever længere, og vi skal have gjort noget ved arbejdsmiljøet så vi forebygger frem for at helbrede. LO kræver ret til at færdiggøre uddannelse Ligesom gymnasieelever og universitetsstuderende har ret til at færdiggøre deres uddannelse, så bør samme garanti gælde for erhvervsskoleeleverne, mener LO. Derfor er der brug for mere skolepraktik, så ingen unge tvinges til at afbryde deres uddannelse. Lokalt må kommunalpolitikerne også tage ansvar for at oprette flere praktikpladser. Der er masser af muligheder for at give de unge en læreplads i en kommune udover f.eks. sundheds- og pædagogområdet. I en tid, hvor mange private virksomheder mærker krisen, er det ekstra vigtigt at det offentlige arbejdsmarked gør en ekstra indsats for at medvirke til at der også i fremtiden er uddannet arbejdskraft. På landsplan står elever uden praktikplads. Det er en stigning på elever eller 48 procent i forhold til samme periode sidste år. JA der er nok at tage fat på for både medarbejder, arbejdsgiveren og de faglige organisationer, lad os gøre det i fællesskab - uden trusler. For kun hvis vi står sammen, kan vi løfte den opgave. Her i afdelingen har vi som bebudet på generalforsamlingen, ændret åbningstiderne. Den time der var længere åben om torsdagen er flyttet til de 4 første morgener. Du kan se åbningstiderne på bagsiden på bladet. Selv om vi har fået en enorm stigning i arbejdsløsheden, udbetaler vi stadig dagpenge til tiden. Vi har hørt om, hvilke problemer nogle af de billige a-kasser har med udbetaling til tiden. Nogen har måttet vente næsten 3 måneder. Disse a-kasser har profileret sig på at være billigere og det er de. Men det er nu heller ingen kunst i opgangstider. Det er nu prøven skal stås. Det er nu der skal komme penge til tiden og det er nu at samtalerne skal føres lokalt. Der er stadig afskedigelser og arbejdsfordeling, ligeså vel som der er et hav af VEU skemaer, og vi forventer ikke at situationen ændrer sig væsentlig foreløbig. Men takket været en utrolig indsats fra alle vore medarbejdere bliver opgaverne løst og pengene kommer til tiden. Stakken med kørselsgodtgørelsen for VEU kurser er nu også i bund og også her kommer der nu penge til tiden. Jeg vil jeg ønske jer alle en god varm sommer - pas godt på jer selv og hinanden. Marita Læreren fortalte eleverne om arbejdsgiverne...en elev spurgte: - Hvad giver de væk? Læreren fortalte eleverne at klassekampen er forbi. En elev spur gte: - Hvem vandt? Læreren råbte: - Hvis I vil høre mere om demokratiet, så sid stille og hold mund! Overbevisninger er en langt farligere fjende af sandheden end løgne 3

4 Overenskomst for handicaphjælpere Den 16. januar er der indgået overenskomst mellem 3F og DI for handicaphjælpere. Noget 3F har arbejdet på igennem længere tid. Privat Service, Hotel og Restauration gruppen har lavet en god overenskomst som sikrer at handicaphjælperne fremover har mulighed for at få bedre arbejdsvilkår. Det vil sige for eksempel arbejdsmarkedspension og opsigelsesvarsler er også andre overenskomstgoder i sigte fremover, som feriefridage, løn under sygdom, barsel og adoption. Det er den handicappede der har retten til at ansætte sine hjælpere og dermed overtager den handicappede arbejdsgiverrollen. For at hjælperne kan gøre krav på overenskomstkrav skal arbejdsgiveren være medlem af en arbejdsgiverorganisation under DI. Derfor meldte den nystiftede organisation LOBRA sig ind i Dansk Industri i efteråret LOBPA er en ny type borgerstyret organisation, hvis lige ikke er set i Danmark. Den er udsprunget af de nye bestemmelser i serviceloven om BPA og bygger på tanker, som har været bærende i den internationale bevægelse Independent Living og i den tidligere individuelle hjælpeordning i Danmark. Det er først og fremmest borgerens ret til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv, som LOBPA tager med derfra. Jeg har haft kontakt til Janne Sander, formand for LOBPA, hun siger: Borgerstyring, lige muligheder og retten til selvbestemmelse er bærende principper i LOBPA, hvis medlemmer alle er borgere med BPA. LOBPA er en forening af borgere med BPA, hvor vi står sammen om at være med til at udvikle BPAordningerne fremover. Det er en platform for erfaringsudveksling mellem borgere og et organ, som varetager vores interesser i forbindelse med BPA. Det er vigtigt at fastholde, at alt hvad LOBPA gør, bliver gjort på vores præmisser. LOBPA har som overordnet formål at være en medlemsorganisation, der organiserer arbejdsledere med borgerstyret personlig assistance, BPA at varetage arbejdsgiveransvaret for borgere, der har en BPA-ordning, og herunder udvikle services inden for personale- og lønadministration, rekruttering, vikarassistance, rådgivning, vejledning og uddannelse at arbejde organisatorisk og via interessevaretagelse for at sikre borgere med BPA et uafhængigt liv på lige vilkår med andre borgere Lørdag den 16. Maj skal der være generalforsamling i LOBRA hvor forhandlingssekretær Mette Madsen, 3F Privat Service, Hotel og Restauration deltager. Den største risiko, man kan løbe, er slet ikke at turde løbe nogen. 4

5 Lige efter underskrifterne var sat på overenskomster for handicaphjælpere, udtalte Mette Madsen sig til 3F nyhedsbrev: Vinderne Den nye overenskomst handler generelt om en tryghed i ansættelsen, hjælperne ikke før har haft. Og her er det også meget vigtigt at understrege den tryghedsaftale, vi har lavet, siger forhandlingssekretær Mette Madsen, 3F Privat Service, Hotel og Restauration. - Tryghedsaftalen sikrer, at hjælpere kan beholde deres hidtidige timeløn med tillæg og pension, selvom deres arbejdsgiver måske vælger at overdrage arbejdsgiveransvaret til LOBPA eller en anden privat virksomhed under overenskomsten. Det koster 100 kr. pr. år i kontingent og medlemskabet er ikke betinget af, at man til sin tid vælger at overføre arbejdsgiveransvaret til LOBPA eller i øvrigt gør brug af LOBPA s ydelser. "Find fem fejl" 1. præmie Judith Hansen Stationsvej 13, Sønderborg 2. præmie Brian Petersen Kløvertoften 3, Svenstrup Hvad er BPA? Tilskud fra kommunen til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med ordningen er, at svært fysisk handicappede kan leve et så almindeligt liv som muligt og deltage i aktiviteter på samme måde som andre borgere. EC 3. præmie Jens Frede Sørensen Kløverholm 5, Hørup "Test din viden og vind" Karlo Blank Tjørnevænget 11, Havnbjerg Vinderne ønskes hjertelig tillykke. Præmierne afhentes i afdelingen Kaos er resultatet af kompetencer uden kvalifikationer 5

6 Ny indsats for langtidssyge Af Peder Bjerge, Journalist, Sauer-Danfoss Sammen med fagforeningen 3F og Sønderborg Kommune sætter Sauer-Danfoss ind for at hjælpe langtidssyge medarbejdere efter deres afsked fra virksomheden. Indsatsen er en af de få af sin art, og 3F håber den kommer til at danne skole over hele landet. Dag ud, dag ind. Time efter time. Tiden går, klokken slår og slår og slår og slår Alene hjemme kun med tv-kanalerne til at holde én med selskab inden familien kommer hjem fra skole eller arbejde. Sygemeldt fra jobbet uden udsigt til at komme på arbejde foreløbigt. Og nu afskediget efter at en økonomisk krise har ramt Sauer-Danfoss hårdt. Vi har fyret jer, men vi vil stadig gerne hjælpe jer. Så længe I er medarbejdere hos os, vil vi gøre meget for at få jer tilbage på arbejdsmarkedet. Vi vil jo gerne have muligheden for at få jer tilbage, når vi igen har jobs at tilbyde, sagde Betina Sommerset, koordinator i personaleafdelingen i Sauer-Danfoss under et seminar for virksomhedens langtidssyge medarbejdere. Hjælp til at komme videre I opsigelsesperioden tilbyder Sauer-Danfoss blandt andet de afskedigede medarbejdere hjælp til efteruddannelse, kurser og psykologhjælp. Efter afskeden fra virksomheden står de fleste langtidssyge for at miste deres sidste kontakt til arbejdsmarkedet. Og det gør det ekstra vigtigt at få etableret en vej ud til uddannelse eller et nyt arbejde efter sygdommen. De fleste sygemeldte har ikke den samme daglige kontakt til kolleger, og derfor går de glip af informationer eller ideer, som andre opsagte medarbejdere har glæde af. Vi har mulighed for at hjælpe jer i gang med uddannelse, hvis I når at blive raske, inden I fratræder. Men jeg forstår godt, at det kan være svært at komme ud, hvis man måske går derhjemme med en depression, fortsatte Betina Sommerset. Sammen med kommunen og 3F Sammen med Hanne Petersen, sekretariatschef i 3F Als A-Kasse, og Birthe Jensen fra Jobcenteret, Sønderborg Kommune, har Betina Sommerset taget initiativ til at tilbyde langtidssygemeldte hjælp til at komme videre efter de er blevet afskediget. Livet er herligt specielt når man tænker på alternativet. 6

7 Og selv om det kan synes hårdt at få en opsigelse midt i sygeperiode, sagde Hanne Petersen under sit indlæg: Det gør ikke noget at få et kærligt spark en gang i mellem. Det kan netop være det, der får én til at komme videre i livet på en god måde. Hun fortsatte: Rigtigt mange har det ligesom jer rigtigt godt med deres arbejde, men de kan ikke holde til det mere. Her er det vigtigt at gøre noget selv, men det kan være svært, når man går alene derhjemme. At komme videre Som én af deltagerne i mødet stille konstaterede: Vi må jo se at komme videre derfra, hvor vi er i dag. En sidemand hævede hånden: At være langtidssyg Langtidssygdom er defineret som sygefravær på mere end fire uger. Normalt ligger antallet af langtidssyge på mellem to og tre procent af den normale arbejdsstyrke. Målet for Sauer-Danfoss er at få antallet ned under to procent gennem et samarbejde med læger og kommunen. I et forsøg på at få danskernes sygefravær ned er regeringen på vej med en ny lov. Hvis lovforslaget vedtages i løbet af foråret, skal arbejdsgiveren normalt indkalde en sygemeldt medarbejder til en personlig samtale senest fire uger efter den første sygedag. Samtalen kan handle om muligheden for at gradvist at vende tilbage til arbejdspladsen eller om der er behov for særlige skånehensyn. Det glæder mig, at I ikke bare er ligeglade med, at vi går derhjemme. I slutningen af seminaret går de indbudte medarbejdere sammen i grupper for at få sat ord på nogle af de tanker og følelser, som de går med i hverdagen. Sammen med Henrik Andersen fra konsulentfirmaet Job & Trivsel bliver den aktuelle situation vendt. Vi må jo gøre noget i vores eget liv, ellers går det baglæns, lyder konklusionen fra én af deltagerne. Selv om verden lige nu ikke ser lys ud, så gælder det om at holde øjne og sind åbent for de muligheder, som fremtiden også byder på. Kun den der går sine egne veje, kan aldrig blive indhentet af nogen. 7

8 Stor forskel på pensionsselskabernes omkostninger PensionDanmark er landets mest effektive til at administrere medlemmernes pensionsordning. Det kommer dig til gode, hvis din pensionsordning er hos PensionDanmark. Lave omkostninger betyder nemlig mere i pension til dig. 387 kr. om året. Så lidt koster det for PensionDanmark at administrere din pensionsopsparing. Sammenlignet med branchens øvrige selskaber placerer det PensionDanmark helt i top, når det gæl der om at holde omkostningerne i bund. Lave omkostninger giver mere i pension En gennemgang af branchens regnskaber for 2008 viser, at PensionDanmark er over kr. billigere end flere kommercielle pensionsselskaber. Det gør en stor forskel for din pengepung den dag, du går på pension. F.eks. forsøger vi at gøre det nemt og hurtigt for det enkelte medlem at få et overblik og tilpasse sin pension direkte på vores hjemmeside, fortæller direktør Jens-Christian Stougaard, PensionDanmark. Få mere at vide I april fik du den årlige pensionsoversigt, hvor du kan se alle relevante oplysninger om din pension. Og på prisliste kan du desuden se en samlet prisliste over, hvad der typisk går til omkostninger til administration og investeringer. Over et helt arbejdsliv bliver en forskel på kr. i årlige omkostninger til en forskel på ca kr. på din pensionskonto. Det svarer f.eks. til en rejse sydpå for to hvert år i tilværelsen som pensionist. Mange medlemmer giver lave omkostninger PensionDanmark har i dag godt medlemmer. De mange medlemmer giver stordriftsfordele og dermed mulighed for at give dig god service til lave omkostninger: Vi arbejder hele tiden på løsninger, der både reducerer omkostningerne og forbedrer servicen. Anvendt data er det officielle nøgletal, N5, oplyst i selskabernes årsregnskaber. Intet i verden er fordelt så retfærdigt som forstanden: Alle tror de har fået nok... 8

9 KLUB 65 Aktivitetsplan i 3F Als Pigeklub for seniorer/efterlønner. Tirsdag d. 9. juni kl lottospil i afdelingens lokaler. Tirsdag d. 11. august kl udflugt til Kolding. Vi skal besøge Koldinghus og i den geografiske have, man skal selv have madpakke med til om middagen, der kan købes mad i den geografiske have. Klubben betaler entre begge steder, eftermiddagskaffe og på vej hjem skal vi spise en 2 retters menu. Det koster 200 kr. for at deltage. Sidste frist for tilmelding er d. 1. august. tlf tlf Tirsdag d.8. september kl lottospil i afdelingens lokaler. Har du spørgsmål vedr. klubbens aktiviteter så ring til et af bestyrelsesmedlemmerne. Sonja H. tlf Karen tlf Grethe tlf Sonja B. tlf Bente tlf På klubbens vegne Bente W. Tiettje En anderledes generalforsamling Den 19. marts blev der afholdt generalforsamling i 3F Als. For at prøve at få flere til at deltage i årets generalforsamling, havde de forskellige udvalg, lagt sig i selen for at prøve noget nyt. Dette skete i form af en messe, hvor de enkelte udvalg præsenterede, hvad de arbejdede med og der var god interesse for at se de enkelte udvalgsstande. Kl startede generalforsamlingen, efter at børn, og ægtefæller, var gået over i uddannelseshuset, hvor der var forskellige aktiviteter for dem. Formanden bød velkommen, til såvel de fremmødte som gæster, presse og repræsentanter fra hovedforbundet. Under beretningen kom Marita ind på bl.a. den stigende arbejdsløshed, og hvilke konsekvenser det kunne have for afdelingen. Der var ikke den store spørgelyst under debatten, og beretningen blev godkendt. Valgene forløb også på en sådan måde at der var genvalg på de fleste pladser, dog med en udskiftning i bestyrelsen, samt enkelte udvalg. Der blev igen i år valgt en årets 3F er valget i år gik til Jette Brodersen, som arbejder på Linak. Efter endt generalforsamling samledes alle til et måltid mad sammen med de børn og ægtefæller der havde været beskæftiget. GH Er jeg mærkelig, fordi jeg er mig selv? 9

10 Udenlandsk arbejdskraft I begyndelsen af maj lavede vi i 3F en nummerplade kampagne. Kampagnen gik ud på at vi til alle de udenlandske biler vi kunne finde i vort område skulle sætte en folder i vinduesviskeren, denne folder er udformet som en nummerplade, og er på det sprog som nummerpladen kommer fra. I folderen står der en masse om hvad 3F kan gøre for den enkelte. Hvis du mister dit job, hvis din løn ikke er ok, hvis du ikke har fået dine feriepenge osv. Kampagnen der havde til hensigt at give udenlandske arbejdere i Danmark oplysning om deres rettigheder, og samtidig give dem mulighed for at møde forbundet samt ligestillede kolleger. Vi havde disse event møder 3 steder samtidigt, Birkum, Egtved og Sølsted. Der var medarbejdere fra 3F alle steder samt en tolk. I Sølsted hvor 3F var repræsenteret af 3F Vestsønderjylland, 3F Åbenrå, 3f Sønderborg og 3F Als. Her var der pølser, sodavand og div. smågaver, som de fremmødte kunne få. Som opfølgning på dette lavede vi tirsdag den 13. maj sammen med forskellige 3F afdelinger i det sydjyske og Fynske område en kampagne i Det Grønne for organisering af udenlandsk arbejdskraft indenfor gartneriområdet. Der var i alt fremmødt ca. 65 mennesker på de 3 Events, og det er blevet betragtet som en succes da det er første gang vi i 3F laver et sådant arrangement. Kim Christiansen Dansk Byggeri dømt for medansvar i polaksag Arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri har været delagtig i et dansk byggefirmas misbrug af udenlandsk arbejdskraft. Det fastslår Arbejds retten. Dansk Byggeri har fået en bod på kroner for organisationsansvar, fordi organisationen ikke har taget afstand fra byggefirmaet Cisco Partnere Aps overenskomststridige aftaler om fast ugentlig arbejdstid på helt op til 60 timer. Slut med rapport om personalefryns Det skal være slut med den årlige opgørelse fra Skatteministeriet om udbredelsen af og prisen for personalefryns. Beslutningen er truffet af regeringen og Dansk Folkeparti i aftalen om Forårspakke 2.0. De tidligere årsrapporter har afsløret, hvor skæv fordelingen af fryns er i forhold til indkomst, og den kritik slipper regeringen nu for, lyder kritikken fra opposition, fagbevægelse og eksperter. Hvis ikke du rider den dag, du sadler, kan det være, at hesten er sur, når du endelig vil af sted 10

11 Find fem fejl Find fem ting der er forandret i det højre billede i forhold til billedet til venstre og send løsningen til afdelingen. Der vil blive udloddet 3 flotte gevinster blandt de rigtige løsninger. Navn: Adresse: CPR.nr: Løsningen afleveres til 3F Als, Nørreled 29, Guderup, 6430 Nordborg, senest den 30. juli 2009 Hvis du ikke kan få dig til at klippe i bladet, er det i orden at tage en fotokopi. Børn er som ideer, ens egne er de bedste 11

12 Arbejdsskader 4.472,477 kr. i arbejdsskadeerstatning i Et beløb, som efter vores opfattelse, er alt for stort, fordi der i tallet rummes mange, mange skæbner, hvis liv er blevet ændret på grund af en arbejdsskade! Bag ved hver arbejdsskade er der et menneske, som, på den ene eller anden måde, har været nødsaget til at ændre på sit liv, arbejdsmæssigt såvel som i fritiden. Det er, efter vores opfattelse i 3F Als, totalt uacceptabelt, at så mange mennesker skal komme til skade ved at passe deres arbejde og efterfølgende have særdeles vanskeligt ved at få skaden anerkendt! Bag de godt 4,4 millioner kr., som vi i afdelingen har modtaget i erstatning til vore medlemmer, gemmer der sig et utal af forskellige sager, der er aldrig to sager, der er ens, hvilket medfører, at ingen sager bliver rutine. Det at føre en arbejdsskade er en lang og til tider vanskelig proces, som i den grad påvirker den enkelte hårdt. Overordnet lovgivningsmæssigt findes der 2 begreber, Arbejdsulykker og Arbejdsbetinget lidelser, hvor Arbejdsulykker er noget, der kommer pludseligt og uventet, er de Arbejdsbetinget lidelser noget som oftest opstår over tid - f.eks. ryg, nakke, skulder, hørelidelser, eksem osv. Jævnfør Arbejdsskadelovens bestemmelser kan der, når en sag er anerkendt, tilkendes en erstatning for henholdsvis mén og erhvervsevnetab. rhvervsevnetabserstatning tilkendes ud fra forskellige kriterier, bl.a. nedgang i indkomst på mere end 15% p.g.a. arbejdsskaden, hvorfor den aldrig tilkendes, hvis den enkelte fortsat er i arbejde, hvilket heldigvis ofte er tilfældet. De store enkelterstatninger på omkring 1 million kr., som af og til beskrives i pressen, er følger af f.eks. alvorlige ulykker, som medfører Invaliditet og førtidspension. Ulykker, som vi også ser, men heldigvis sjældent. Ménerstatning tilkendes på baggrund af de gener, den enkelte har fået, som følge af skaden arbejdsmæssigt såvel som i fritiden. Hver legemsdel er opført på den såkaldte méntabel: øje, knæ, fingerspids osv., osv. og med udgangspunkt i denne foretages et skøn ved tilkendelse af erstatning, ofte, efter vores opfattelse, urimelig lille. Ved en sags afgørelse ses ofte en ménprocent på mindre end 5%, hvilket ingen erstatning giver. Disse afgørelser anker vi, ofte med yderligere kommentarer sammen med henvisning til tidligere udtalelser fra læger, vore besvarelser på spørgeskemaerne m.m. og heldigvis kan det lykkes, at procenten bliver ændret til 5 eller 8%, typisk svarende til ca kr. Menprocent på mere end 12% ses yderst sjældent, idet den som regel kun tildeles ved alvorlige sygdomme og ulykker. I de 4,4 millioner kr. er også en del genoptagelsessager, hvor der f.eks. ved en eksemlidelse er opstået en forværring, som kan dokumenteres lægeligt. I disse sager kan det lykkes at få hævet procenten, så der tilkendes en yderligere erstatning. Som det fremgår af ovenstående, er der mange arbejdsskader gemt i det samlede beløb, skader som er blevet belyst ved udfyldelse af spørgeskema, speciallægeerklæringer, supplerende breve, bl.a. med beskrivelse af tab af tidligere funktioner også i fritiden. Hvis sandheden står i vejen for dig, er du på forkert vej 12

13 Et eksempel på en Speciallægeerklæring kan bl.a. være, at vi, som oftest ved udfyldelse af spørgeskema, anmoder om, at Arbejdsskadestyrelsen henviser vort medlem til Arbejdsmedicinsk klinik i Haderslev for at få foretaget en udførlig arbejdsbeskrivelse. I Haderslev er læger med en specialuddannelse professionelle til at beskrive sammenhæng imellem den enkeltes lidelse/sygdom og det udførte arbejde. Arbejdsmedicinerne/lægerne har desuden stort kendskab til vore lokale virksomheder/arbejdspladser, som er særdeles vigtig for, at beskrivelsen kan blive så fyldestgørende som mulig. Desværre ser det for øjeblikket ud til, at politikerne i Region Syddanmark, som led i den samlede sygehusstruktur, har planer om at flytte den Arbejdsmedi cinske klinik væk fra Haderslev trods protester, bl.a. fra vores lokale Regionsrådsmedlem og de Faglige organisationer, herunder sikkerhedsrepræsentanter og ledelse fra 3F Als. Flyttes den Arbejdsmedicinske klinik til Esbjerg og Odense som foreslået, bliver det en markant forringelse ikke kun p.g.a. afstand, men også tab af lokalkendskab for de involverede arbejdsmedicinere, et tab, vi i høj grad frygter vil forringe de arbejdsskadedes dokumentation vedrørende arbejdsvilkår. I de næste numre af Als Nyt vil et par konkrete sagsforløb vedrørende erhvervssygdom og ulykke blive gennemgået, hvorfor anbefales at gemme dette nummer. Lone Holm Larsen Socialrådgiver Den nyttigste lektie livet har lært mig er, at idioterne mange gange har ret 13

14 Jubilarer 10 År Annette Pedersen Else Skjøth Monica Morsing Bernt Iversen Kaj Asmus Kjeldsen Nicole Christiansen Bente Schmidt Nielsen Inger A. Jørgensen Ole Rasmus Nielsen Jenny Hansen Glenn Mason Doris Petersen Mikael Lykke Tanya Pihl Niels Chr. Bonde 25 År Thorkild Schmidt Liselotte Jensen Mickael Kohls Freddy Grosse John Nielsen Herbst Margot Elisabeth Ohlsen Michael Ulrik Nielsen Lone Jensen Jonna Ries Jytte Christensen Erling Gottschalk Poul Erik Jensen Kim Edemann Petersen Bjarne Christensen John Kunz Connie Christensen Conny Denker Lone Wriborg Else Kjelgård Dahl Ingrid E.S.Christensen Erik Holm Niels Chresten Jørgensen Erik Duus Alfred Mathiesen Jens Chr. Matthiesen Susanne Haarnagel Karen Jørgensen Eva Davidsen Kuhl Kirsten Rossen Connie Müller Thyra Madsen Orla Ørsted Petersen Randi Minke Jørgensen Hans Chr. Thomsen Anna Margrethe Hansen 40 År Arne Frederiksen John Christensen Gynther Albers Erling Thomsen Ole Jørn Petersen Chresten Hansen Andreas Peter Petersen Inger Madsen Margit Schmidt 50 År Sigvald Lauridsen Jørn Morten Larsen Ejnar Bladt Erik Lausen Afdelingen ønsker alle forbundsjubilarer hjertelig tillykke med jubilæet. At slå tiden ihjel bør være strafbart... 14

15 Du kan gøre en forskel! Arbejder du på en mindre virksomhed, måske oven i købet en som er nystartet inden for det sidste år, så kan du være med til at gøre en forskel og sørge for ordnede arbejdsforhold. Afdelingen kan så efterfølgende kontakte arbejdsgiveren og tilbyde en tiltrædelse til en overenskomst, eventuelt anbefale at vedkommende melder sig ind i en arbejdsgiverforening. Ordnede arbejdsforhold begynder med et lovligt, udførligt ansættelsesbevis, hvor alle ansættelsesforhold er nedskrevet. Det er vigtigt at indholdet redegør for: Hvem man er ansat ved, virksomhedens navn adresse og SE-nr. Lønforhold / betaling for overarbejde, arbejdstiden, sygdom / sygemelding og andre forhold som er af betydning for ansættelsen. Når der ikke er indgået en overenskomst virksomheden, kan en skriftlig henvisning til hvilken overenskomst man følger på virksomheden, være af stor betydning. En sådan henvisning regulerer som udgangspunkt arbejdstiden, løn, fridage og en lang række andre forhold med betydning for ansættelsen. For at sikre, at en eventuel henvisning til en overenskomst, i det hele taget er lovlig eller har betydning, kan du altid kontakte 3F Als. Her kan vi hurtigt finde ud af om denne henvisning er i orden, eller bare er en intetsigende formulering. Uden overenskomst har man ingen arbejdsmarkedspension, betaling for søgnehelligdage får man heller ikke og der er ingen feriefridage, og hvad sker der ved sygdom eller når barnet er sygt? Mindstelønnen fremgår også af overenskomsten, det samme gør arbejdstiden og betaling for præsteret overarbejde samt opsigelsesreglerne og gældende opsigelsesfrister. Uden overenskomst er der i realiteten alene det som er nedfældet i ansættelsespapirerne som har betydning og som er gældende. Det kan være svært at overskue om det, som er skrevet, er fyldestgørende. Som regel opdages manglerne i ansættelsespapirerne først når man er blevet uenig med en arbejdsgiver og så er det for sent at rette op på dette. En anden, stor fordel ved overenskomsten, er muligheden og retten til at vælge en tillidsrepræsentant. En tillidsrepræsentant kan som hovedregel vælges når der er indgået overenskomst og der arbejder mere end 5 medarbejdere i virksomheden. En tillidsrepræsentant er de ansattes repræsentant overfor arbejdsgiveren, og har mange nedfældede rettigheder i forhold til arbejdet og samarbejdet. Arbejdsgiveren har rigtig mange pligter overfor tillidsrepræsentanten som for eksempel ved forestående ansættelser, afskedigelser, overarbejde og en lang række andre pligter, som ikke bare kan tilsidesættes. De eneste der aldrig begår fejl, er dem der ikke gør noget. 15

16 Fordelen ved at have en tillidsrepræsentant blandt sine kolleger er mangfoldige, blandt andet uddannes en sådan i alle overenskomstmæssige forhold, og det helt gratis for den valgte. Ved uoverensstemmelser med arbejdsgiveren kan en valgt tillidsrepræsentant bruge hele det fagretlige system for at få afklaret misforhold på virksomheden, her hjælper så den lokale afdeling, Forbundet, LO og i sidste ende Arbejdsretten. Disse muligheder findes ikke når der ikke er overenskomst på virksomheden, da er det alene civilretten som kan anvendes, med alle de store omkostninger det medfører. Har du lyst til at høre nærmere om det at være tillidsrepræsentant, så henvend dig trygt i afdelingen. Her får du så besvaret dine spørgsmål om opgaverne, uddannelse, beskyttelsen og rettighederne samt pligter for en tillidsrepræsentant. Arbejder du på en relativ nystartet virksomhed, så hører vi også gerne fra dig, dette med henblik på at få lavet en overenskomst med pågældende arbejdsgiver, eller som minimum få et fornuftigt samarbejde med denne. En overenskomst, og en tillidsrepræsentant, er her efter 1. maj blevet endnu vigtigere end tidligere, nu kan arbejdere fra de nye østlande nemlig komme til landet uden de tidligere gældende bestemmelser om arbejds- og opholdstilladelser, de kan nu frit konkurrere med dig på en meget lavere løn. Alle henvendelser til afdelingen behandles selvfølgelig fortroligt. Günter Jürgensen branchesekretær Danmark stadig i klassekamp To ud af tre danskere mener, at der er betydelige klasseskel i Danmark, og at skellene er blevet større gennem de seneste 10 år. Og uligheden skal på den politiske dagsorden. Således angiver 70 procent af Dansk Folkepartis vælgere, at der er behov for politikere, der tør tale om klassekamp. Det viser en ny analyse fra Centrum Venstre Akademiet Cevea. Guide til fritidsjob Sommeren står for døren og vanen tro vil LO s jobpatrulje besøge arbejdspladser landet over. Her vil de kontrollere om løn, ansættelsesvilkår og arbejdsmiljø er i orden for de mange unge, som bruger sommerferien på at tjene lidt ekstra. Hvis man som ung, som forælder eller arbejdsgiver er i tvivl om noget, er al relevant viden om løn, arbejdsmiljø og overenskomst tilgængelig her. Eller via Fagbevægelsens Hotline på telefon , hverdage Hvorfor ikke løbe panden mod muren? Hvem siger at muren kan holde? 16

17 Årets 3F er tillidsrepræsentanten(tr) eller arbejdslederen, eller hvem der ellers ville være relevant i den pågældende situation. Hvis Jette hører om noget, der kan gøre virksomheden et bedre sted at være, stiller hun hos TR og fortæller, hvad hun mener denne kan gøre for at hjælpe. Kluk-udvalget kom på en svær opgave, da de skulle vælge årets 3F er. Kriterierne for at blive valgt, var: En der er god til at lytte, er hjælpsom, er social, er opmærksom, giver gode oplevelser, giver anerkendelse og sætter spor. Der var nogle rigtig gode kandidater, og der var tæt opløb mellem Jette Brodersen og Pia Skøtt, begge fra Linak. Det endelige valg faldt på Jette Brodersen, som lever op til samtlige kriterier. Jette vandt prisen for sit store engagement i afdelingen, hvor hun er ansat som wsp er(en der servicerer andre) og operatør. Det står hendes hjerte nært, at alle har det godt. Når en kollega har det skidt, er Jette klar med en skulder og et øre. Men hun lader det ikke blive ved det. Nej, hun sørger for at vedkommende bliver hjulpet, enten ved at henvende sig til Jette er en stor hjælp for TR. Hun holder øje med stemningen i afdelingen, og henvender sig hurtigt til TR, så denne kan nå at gribe ind og hjælpe, inden situationen udvikler sig til noget stort. Jette har et stort overskud, så hun er også med i Linak s personaleforening. Her gør hun også et kæmpe arbejde, som har stor betydning for mange medlemmer. Dette er et ulønnet job. Hun husker som regel også at invitere daglig ledelse fra 3F med til personaleforeningens arrangementer. Det er positivt, at Jette har overskud til også at tænke på 3F. Overrækkelsen af titlen fandt sted på årets generalforsamling. Her fra redaktionen skal der lyde et STORT TILLYKKE TIL JETTE Samtidig vil vi godt opfordre alle til at begynde at overveje hvem der fortjener titlen næste år. På generalforsamlingen havde man mulighed for at komme med forslag til kriterier for næste års kandidat, og foreslået blev: En der går foran, er positiv, er hjælpsom og venlig, er god til at lytte, tager initiativer samt en der kan give og tage. Kender du en, der lever op til et eller flere af disse, så skulle du måske overveje at indstille vedkommende. Men mere om dette i et senere blad. HUSK ingen er fuldkommen. NMG Ud af kaos fødes en dansende stjerne 17

18 Derfor opgiver jeg aldrig 3F Er jeg mærkelig, fordi jeg er mig selv? 18

19 Jeg sidder midt i et kursus, og pludselig fanger en gruppe menneskers samtale mig. De sidder og siger at de højst sandsynligt vil melde sig helt ud af 3F, nu da de ikke er medlem af a-kassen. Hvad ville pointen så være? Ærlig talt blev jeg ret sur over det. Jeg har været medlem i 3F i ca. 5 år, og da jeg fik en arbejdsskade havde jeg ingen anelse om hvad jeg skulle stille op. Jeg kunne ikke få et klart svar på hvem der skulle melde skaden, men da jeg først blev rigtig klar i hovedet igen, kom jeg til at læse en af de der 3F posters, hvor de havde hjulpet en eller anden med en skade. Det slog mig at jeg selv var medlem, at de kunne hjælpe mig, så jeg begyndte at undersøge hvad 3F virkelig hjalp med. Jeg faldt over deres egen 10 vigtigste grunde: Overenskomst: Sikrer at du får løn, overtidsbetaling, arbejdsmarkedspension, tillidsrepræsentant på arbejdspladsen osv. Rådgivning og individuel sagsbehandling: Gratis advokathjælp. Forsikring: Du kan få gruppelivsforsikring, fritidsulykkeforsikring, ja selv familieforsikring Uddannelseshjælp: Uddannelse, videreuddannelse, kurser. Selv til folk der har svært ved at læse er der hjælp at hente. Og derudover er der hjælpeydelse til nyuddannede under 30 år Rabat når du handler: De har deres eget rabatkort hvor du kan få rabat i over 600 butikker. For ikke at snakke om rabat hvis du skal på ferie eller leje et feriehus. Medlemsbestemmelse: Det er os som medlemmer der afgør om vi er tilfredse med vores overenskomst. 10 Kr.: For 10 kr. om dagen er du fagligt dækket og har en gruppelivsforsikring Som en af mange, blev jeg fyret af Danfoss i starten af det nye år. Jeg kunne aldrig drømme om at opgive 3F. Jeg får så meget for de penge jeg betaler, og der er altid en venlig sjæl klar til at hjælpe med hvilket som helst spørgsmål, jeg nu skulle have. Ellers er der en million svar at hente på deres hjemmeside Så hvorfor være negativ overfor 3F? De vil bare gerne hjælpe dig videre. Det er jo aldrig for sent at starte en uddannelse, at videreuddanne sig, eller bare tage nogle ekstra kurser, om du er ung, har børn eller er pensionist. Jeg vil altid blive i 3F, selvom jeg nu er på SU, for de hjælper mig gennem hele mit liv. Cathrine Nilsson A-kasse: Løn-forsikring, efterløns-opsparing Strejke- og konfliktunderstøttelse Vagthund : de holder miljøet og sikkerheden i ørene på din egen arbejdsplads En dag uden latter er en spildt dag 19

20 Læsernes meninger På årets generalforsamling var der mulighed for at fortælle, hvad man syntes om vores lokale blad. Vi fik meget ros og mange positive tilkendegivelser. Det viser sig, at rigtig mange læser vores blad, og det er vi meget glade for. Faktisk er mange så glade for bladet, at de gemmer det, og derfor ikke ønsker at klippe i det. Derfor er det naturligvis tilladt at sende en kopi af konkurrencen til os. Men husk, man kan kun deltage én gang i hver konkurrence. Men er der da slet ikke noget, læserne mangler? Joh, der var da forslag om, at alle udvalg skrev et indlæg 2 gange årligt. Specielt var der ønske om at høre noget fra Internationalt Udvalg, for at gøre alle mere bevidste om, hvor vores arbejde måske ender. Derudover vil man også gerne høre noget mere fra og om klubberne. Et andet emne man gerne vil høre lidt mere om, er mobning på arbejdspladsen. Hermed gives opfordringen videre til alle udvalg og alle klubbestyrelser: Fortæl hvad I går og laver, tag evt. emnet mobning op, og fortæl hvordan I takler det på jeres arbejdsplads, skriv om jeres arrangementer, og send gerne billeder med. Vi vil gerne takke for alle besvarelser, og vi lover, at vi vil gøre vort bedste for at leve op til jeres forventninger. HUSK DU er også velkommen til at skrive et indlæg. Alle historier er velkomne. NMG Hvordan kan vi egentlig vide, om Jorden ikke er en anden planets helvede? 20

21 Hvordan tager man på jobjagt? Jobcenter Sønderborg havde inviteret mere end 75 medarbejdere fra Sauer-Danfoss, der blev ledige 1. maj, til et kursus om jobjagt. Da der i øjeblikket er mange på faglige kurser, var der kun 8 tilmeldte. Der var 5 produktionsmedarbejdere og 3 funktionærer. Den 20. april startede kurset på Alsion. Kurset blev gennemført af Konsulenthuset Ballisager. Først blev der talt om formålet med kurset. Det blev sagt, at arbejdsgiverne i dag får hundreder af ansøgninger til én stilling, og at det derfor er vigtigt at præsentere sig godt. De følgende to uger skulle deltagerne blive i stand til at skrive en god ansøgning, som vækker arbejdsgivernes interesse. Hver deltager fik en notebook og et USB-stik. På USB-stikket var der eksempler på gode ansøgninger og CV er. Derover var der et kompetencekort. Med hjælp fra kortet kunne man finde ud af, hvilke kompetencer man egentlig havde. Når man taler om kompetencer, så tænker de fleste kun på arbejde. Men måske gør man meget derhjemme med computer og har derfor godt kendskab til edb. En eftermiddag startede kursisterne med at skrive hver sit bruttocv. Et bruttocv er et CV, der indeholder alt, hvad man har gjort i sit liv. Hvilke kurser og uddannelse man har, hvilke arbejde man har haft osv. Dette CV bliver ikke sendt til arbejdsgiveren. Vil man nu ansøge, så kan man kopiere de dele af bruttocv et som passer bedst til stillingen. I løbet af den første uge blev der talt om bestemte emner, f.eks. CV, ansøgning og jobsamtale. Om eftermiddagen udarbejdede kursisterne deres egne ansøgninger. Så fik kursleder Pia Frøkjær Wonsild tid til at holde en personlig samtale med hver deltager. I samtalen blev det planlagt hvordan den individuelle jobsøgning skal foregå og hvor de bedste chancer for at finde et nyt arbejde er. I den anden uge blev der talt om, hvor man bedst kan finde job. Kursisterne fik oplysninger om, hvordan man kan bruge sit personlige netværk. Man skal forklare omgivelserne om sine kompetencer. Måske ved naboen, at man har arbejdet i en produktion, men naboen ved ikke, at man er opvokset på en gård og kan arbejde i et landbrug. En dag kom en konsulent fra et vikarkontor. Hun fortalte om arbejdsmulighederne som vikar. Så fik deltagerne internetadresser til jobbankerne og internetsider som kan hjælpe med jobsøgning. Efter to ugers kursus er deltagerne nu godt rustet til at finde et nyt arbejde. AGG Det er dyrt at stå på egne ben, så derfor, stå dog på de andres. 21

22 Aktiviteter i 3F Als Efterlønsklub Onsdag d. 5. august 2009 kl : Lottospil i 3F Huset, Nørreled 29, Guderup Onsdag d. 4. november 09 kl : Lottospil i 3F Huset, Nørreled 29, Guderup Onsdag d. 2. september kl : Lottospil i 3F Huset, Nørreled 29, Guderup september 2009 Ferietur til Mecklenburg- Vorpommern. Tilmelding til Johannes på tlf senest 1. aug. 09. Max 49 personer Torsdag d. 24. september 2009 Besøg hos bryggeriet Fuglsang i Haderslev Max 50. personer. Pris kr. 50,- Tilmelding senest 9. sept. til Eduard på tlf Onsdag d. 7. oktober 2009 kl : Hyggeeftermiddag i 3F Huset. Foredrag. Klubben giver kaffe & brød. Tilmelding til Norbert senest d. 1. okt. på tlf Julefrokost fredag d. 20. november 2009 kl på Svenstrup Forsamlingshus Pris kr. 175,- Tilmelding til Eduard på tlf senest d. 13. november 2009 Onsdag d. 2. december 2009 kl : Lottospil i 3F Huset, Nørreled 29, Guderup Adventsfest onsdag d. 9. december 2009 kl i 3F Huset, Nørreled 29, Guderup Martina & Christa synger og spiller. Minibankospil. Klubben giver kaffe & kage; tilmelding til Norbert på tlf senest d. 2. december Paul Onsdag d. 14. oktober 2009 kl : Lottospil i 3F Huset, Nørreled 29, Guderup Fredag d. 23. oktober 09 kl : Hyggeaften på Svenstrup Forsamlingshus med Gule ærter & dans til musik af Michael Villadsen. Pris kr. 100,-. Tilmelding til Eduard senest 16. okt. 09. Der er intet som smitter mere end et godt humør - bortset fra manglen på samme 22

23 Fyrede frygter lang tids ledighed Ugebrevet A4, 4. maj 2009 /nr. 16 Det kan blive efterår, og kalenderen kan endda stå på 2010, før der igen er arbejde. Den pessimistiske indstilling har 6 ud af 10 fyrede fra industrien, og lige så mange er bekymrede for deres økonomi, viser undersøgelse. De ledige vil hellere end gerne bruge tiden til at uddanne sig til nyt job. Men stive regler står i vejen. Lediggang Mens andre sværmer rundt blandt udsprungne træer, så kniber det med forårshumøret for titusindvis af mennesker. De er blevet fyret fra Danfoss, Grundfos, Coloplast eller en af alle de andre industrivirksomheder, som har afskediget folk i bundter. De fyrede frygter, at de ikke bare får en forlænget sommerferie, men at de i mange måneder og måske endda år må klare sig på dagpenge og uden det livsindhold, som et job giver. En af dem, der ser skyer på forårshimmelen, er tidligere teamleder Lotte Hellum, som sammen med mange andre er blevet fyret fra MAN Diesel i Frederikshavn.»Jeg har mistet mit arbejdsnetværk, og udsigterne til et nyt lederjob her i nærheden er meget, meget dårlige,«siger Lotte Hellum. Hendes pessimisme deles af mange andre fyrede fra industrien. Faktisk frygter 6 ud af 10, at de kommer til at gå ledige i mere end tre måneder. Det viser ny A4-undersøgelse, som er den første, større kortlægning af, hvordan de titusindvis af fyrede oplever deres situation. 309 mennesker, som hovedsageligt er ofre for massefyringer i industrien, har deltaget i undersøgelsen. 90 af deltagerne i A4 s undersøgelse kommer fra Danfoss-koncernen og industrivirksomheden Linak på Als. Her håber lederen af 3F s a-kasse, Hanne Petersen, inderligt, at de fyredes pessimisme bliver gjort til skamme.»når folk har gået ledige i tre måneder, så har de typisk allerede fået omkring 30 afslag på jobansøgninger. Det får nogle til at tænke, at jeg får nok ikke et job igen foreløbig, og så kan jeg lige så godt indrette mig på det. Dermed er de inde i en ond spiral,«siger Hanne Petersen. Dystre udsigter Arbejdsmarkedsforsker og lektor ved Aalborg Universitet Flemming Ibsen bryder sig heller ikke om udsigten til, at titusindvis af fyrede går ledige i lang tid.»vi ved fra forskningen, at når arbejdsløse gennem længere tid har fået mange afslag, så får det deres selvværd til at falde. De bliver mindre jobsøgende, og arbejdsgiverne lægger deres ansøgninger over i en særlig dynge. Samfundsøkonomisk er de også en stor belastning, for de trækker på dagpenge, kontanthjælp og måske i sidste ende førtidspension,«siger Flemming Ibsen. Desværre må han dele den pessimisme, som de fyrede i A4 s undersøgelse udtrykker. Man skal ikke sparke til nogen, når man ligger ned. 23

24 »Hvis du har arbejdet som ufaglært eller metalarbejder i industrien, så er der stor sandsynlighed for, at du kommer til at gå ledig i mere end tre måneder. Mange af de her industrivirksomheder lever af at eksportere, og intet tyder på, at der kommer gang i eksporten igen foreløbig,«konstaterer Flemming Ibsen. Det er heller ikke de lyse farver, cheføkonom i Nordea Helge Pedersen tager frem, når han maler de økonomiske udsigter. På trods af at regeringen pumper ekstra milliarder af kroner ud til forbrug ved at frigive den særlige pensionsopsparing og yde støtte til renovering af boliger, så går ledigheden ifølge økonomer som Helge Pedersen kun en vej: opad.»vi forventer, at ledigheden stiger med cirka om måneden resten af året ud. Vi skal nok op over arbejdsløse, før ledigheden begynder at falde igen formodentlig i begyndelsen af 2011,«forudser Helge Pedersen. Især folk uden uddannelse har dystre jobudsigter. Et forhold de udmærket selv er klar over. 67 procent af deltagerne i A4 s undersøgelse, der ikke har anden uddannelse end folkeskolen, regner med at komme til at gå ledige i tre måneder eller mere. Det tilsvarende tal for fyrede med en gymnasie-uddannelse er kun 35 procent.»nogle af dem, der får svært ved at få job igen, er de fyrede, ufaglærte mænd, som er over 50 år og har været i den samme virksomhed i år. Mange af dem skal gennem en større omskoling for at komme i nærheden af et job,«konstaterer a- kassechef Hanne Petersen fra Als. Uddannelse skal der til Mere uddannelse klinger fantastisk godt i de fleste fyredes ører. Så mange som 9 ud af 10 vil gerne deltage i kurser eller uddannelse, mens de er arbejdsløse, viser A4 s undersøgelse. Næsten lige så mange 8 ud af 10 vurderer, at det er vigtigt for at kunne få nyt arbejde, at de bliver bedre uddannet. Tallene vækker glæde hos LO-fagbevægelsens næstformand, Lizette Risgaard.»A4 s undersøgelse tilbageviser de påstande, vi ofte hører fra arbejdsgiverne, om at lønmodtagerne er ikke særligt interesseret i at uddanne sig mere. Lønmodtagerne ved udmærket godt, hvad der skal til for at få job fremover: uddannelse og mere uddannelse,«siger Lizette Risgaard. Desværre kan de flere og flere arbejdsløse ikke sætte næsen op efter særligt mange timer på skolebænken. En række regler står i vejen, forklarer a-kassechef Hanne Petersen fra fyringsramte Als.»Inden for de første ni måneder må ledige på dagpenge højst tage seks ugers selvvalgt uddannelse. Det er helt pjattet, når nu vi ved, at det går ned ad bakke med folks selvværd og jobmuligheder efter bare tre måneders ledighed. Og at mange af dem skal over i en anden branche for at få job,«siger Hanne Petersen og fortsætter:»før i tiden var det muligt at sætte ledige i gang med et fagligt sporskifte fra dag ét. Den mulighed skal vi have igen.«lo prøver at presse regeringen til at få mere gang i uddannelse af de ledige. Lizette Risgaard siger:»vi ønsker de rigide regler om uddannelse under ledighed fjernet. Noget af det bedste, samfundet kan gøre i den her periode med stigende ledighed, er at løfte de ufaglærte eller kortuddannede op fra bunden af uddannelses-pyramiden.«bliver du trådt under fode, så bid vedkommende i storetåen 24

25 Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen anbefaler også uddannelse varmt.»generelt burde der være langt bedre mulighed for uddannelse under ledighed. Med ny uddannelse i ryggen ville de ledige kvalificere sig bedre til nye job og have større chance for at få varig beskæftigelse. Al erfaring viser, at uddannelse giver et bedre match mellem den ansatte og virksomhedens behov,«siger Flemming Ibsen. Nogle af de fyrede vil formodentlig handle overilet. Den erfaring gjorde tidligere formand for 3F Ringkøbing-Holmsland Paw S. Jensen, da han i på tæt hold fulgte massefyringer hos vindmøllekoncernen Vestas der netop igen har bebudet en kæmpe fyringsrunde. Gruer for huslejen 6 ud af 10 fyrede er meget eller delvist bekymrede for, hvordan de skal klare økonomien fremover, viser A4 s undersøgelse. En bekymring, som Hanne Petersen også ofte møder hos de fyrede på Als.»Det er virkelig økonomien, som plager mange af de fyrede. Især fordi mange af dem i perioden med mangel på hænder er blevet vant til at have en god indtægt fra en arbejdsuge på timer. Nu skal de så pludselig vænne sig af med al luksus-forbrug,«fortæller Hanne Petersen. Selv om mange fyrede fra Linak eller Danfoss-koncernen går procent ned i indtægt, når de havner på dagpenge, så bliver bankerne i området ikke oversvømmet af ængstelige fyrede. Det fortæller Bent Grandt, som er filialdirektør for Sydbank i Nordborg.»I betragtning af, hvor mange af vores privatkunder der har fået en fyreseddel, så er det forbavsende få af dem, der har henvendt sig til os,«siger Bent Grandt, og fortsætter:»vi vil meget gerne have, at de fyrede kommer, for det viser sig ofte efter en gennemgang af deres økonomi, at de slet ikke behøver at være så bekymrede. De kan få tingene til at hænge sammen ved eksempelvis at ændre på deres huslån, sælge bilen eller spare mindre op til pension i en periode.mange fyrede handlede meget hurtigt især hvis deres ægtefælle også var fyret. De gik ud og solgte sommerhuset eller campingvognen i en fart. For nogles vedkommende havde det dog ikke været nødvendigt, hvis de lige havde været en tur i banken og fået dens rådgivning,«fortæller Paw S. Jensen, der efter massefyringerne på Vestas udgav bogen»arbejdsfordeling og massefyring«. Dårlige fyringer Så mange som hver tredje i A4 s undersøgelse 36 procent forlader deres virksomhed med en oplevelse af, at blive fyret på en dårlig eller endda meget dårlig måde. Nogle af kommentarerne i undersøgelsen er: Hellere være en løve en enkelt dag end et får hele livet 25

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Kommune Navne Mødt / Afbud Sønderborg Kaj Rasmussen Haderslev Ole Larsen mødt Haderslev Hans Gehlert afbud Kolding Conni Hahn Iversen

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 17. maj Kl. 10.00 10.45 Fælles velkomst: Karen Stær bød velkommen og fortalte lidt om: Forventninger til faggruppelandsmøde og præsentation

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2009 Hovedbestyrelsens beretning 2008/2009 1. Møder i Funktionærforeningen Vi har i Funktionærforeningens

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som ansat i Social- og Sundhedssektoren 2 Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er noget særligt. Du er

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere Danske Bioanalytikere DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... for dig selv, dine kolleger og for faget Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Copyright

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING 5 GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MEDLEM AF GL: 1. Du bliver del af et professionelt fællesskab 2. GL arbejder for et godt undervisnings- og arbejdsmiljø 3. GL arbejder

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

4/2016. Sjælland & Øerne. Tema: Det går ikke! Læs de stærke beretninger. Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til?

4/2016. Sjælland & Øerne. Tema: Det går ikke! Læs de stærke beretninger. Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til? 4/2016 Sjælland & Øerne Tema: Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til? Det går ikke! Læs de stærke beretninger Henriks kommentar Ingen senere tilbagetrækning uden bedre forebyggelse 69,5 år. Så

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Det handler om dig. hjælp og vejledning til din BPA. Personlig og professionel hjælp til handicappede

Det handler om dig. hjælp og vejledning til din BPA. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K Det handler om dig hjælp og vejledning til din BPA Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed, som hjælper

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Stem om din nye overenskomst HOTEL OG RESTAURATION 2017-2020 3F PSHR forhandler din overenskomst Kære medlem Det blev en hæsblæsende slutspurt på overenskomstforhandlingerne

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K BPA administration og vejledning til sagsbehandlere i kommunen Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed,

Læs mere

Elevers rettigheder ELEVERNE

Elevers rettigheder ELEVERNE Elevers rettigheder ELEVERNE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til at lære dig. I overskriftform

Læs mere

Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED

Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED Magistratens 1. Afdeling Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED En partnerskabsaftale er en samarbejdskontrakt, hvor en privat eller offentlig arbejdsplads og Arbejdsmarkedsafdelingen aftaler

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

TAB AF ERHVERVSEVNE-FORSIKRING. Når din medarbejder bliver syg

TAB AF ERHVERVSEVNE-FORSIKRING. Når din medarbejder bliver syg TAB AF ERHVERVSEVNE-FORSIKRING Når din medarbejder bliver syg Når din medarbejder bliver syg 50 % af alle, der har været sygemeldt i mere end 12 uger, vender aldrig tilbage på arbejdsmarkedet. Med en Tab

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære.

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 10 skoleår 13/14 den 7. oktober 2013. Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Brian Jensen BJ,

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere