Svag nyhedsstrøm kan trykke Active Biotech mere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svag nyhedsstrøm kan trykke Active Biotech mere"

Transkript

1 Svag nyhedsstrøm kan trykke Active Biotech mere Det svenske biotekselskab Active Biotech måtte se sin aktiekurs kollapse med over 60% på en enkelt dag ovenpå meddelselen om at et afgørende fase III studie er fejlet i metastatisk prostatakræft. Man nåede dog at styrke kapitalberedskabet inden de negative resultater forelå. Dog opererer Active Biotech med et relativt højt cash burn, som nu sætter selskabet under tidspres for at levere ny værdi i pipelinen. Den 16. april offentliggjordes meddelelsen om at det pivotale fase III studie med udviklingskandidaten tasquinimod ikke havde nået sit primære objektiv om at forlænge overlevelsen i patienter med mild eller asymptomatisk metastatisk prostatakræft som ikke havde modtaget forudgående kemobehandling. Det 1245 patienter store studie viste at tasquinimod faktisk øgede dødeligheden med 9% i forhold til placebobehandlede patienter, trods at man på et tidligt stadie i studiet ellers havde set en statistisk signifikant reduceret risiko for sygdomsforværring på 31% vurderet ud fra røntgenbilleder og scanninger. Tasquinimod er blevet ført til fase III på baggrund af fase II studier der har påvist en reduktion i dødeligheden på 13% og en forlængelse af medianoverlevelsen på 3 måneder. Herudover var fase II resultaterne særligt gode i patienter med knoglemetastaser, hvor dødeligheden var reduceret med 27% og medianoverlevelsen forlænget med 7 måneder. Tasquinimod menes at virke på tumorers mikromiljø gennem at modulere immunsystemet, så det forhindrer blodtilførsel og dannelsen af nye metastaser. Men på baggrund af de ekstremt skuffende overlevelsesdata har Ipsen Active Biotechs partner på tasquinimod valgt at afbryde samtlige kliniske cancerstudier med midlet. Dette gælder tre andre studier i prostatakræft samt et studie i leverkræft. Laquinimod kan skabe værdi på lang sigt Active Biotechs øvrige kliniske pipeline består nu alene af laquinimod som først og fremmest udvikles inden for multipel sklerose og Huntingtons sygdom og sekundært inden for autoimmune sygdomme, såsom Active Biotech (MA50 og MA200) Kilde: BCVIEW Fortsættes næste side... LÆS I ØU NORDIC BIOTECH & PHARMA NR. 2/2015 R Side 1 Svag nyhedsstrøm kan trykke Active Biotech mere Side 4 Exiqon bør kunne realisere aggressive vækstmål Side 7 Spekulativ upside i Onxeo frem mod ASCO Side 9 Veloxis massive pengeforbrug er bekymrende Side 11 Upside i Genmab på både kort og lang sigt NYHEDSOVERBLIK Side 13 Stærke Novo-nyheder trak hele sektoren op i april MARKEDSANALYSE Side 15 Svaghed i den nordiske sektor ovenpå kursfest MODELPORTEFØLJE Side 16 Stabil start for ØU NBP-modelporteføljen TABELLER Side 17 Kursoverblik selskaber Side 18 Kursoverblik indeks

2 Side 2 Svag nyhedsstrøm kan trykke Active Biotech mere...fortsat fra forsiden mavetarmlidelsen Chrohns og gigtsygdommen Lupus der angriber væv og organer. Laquinimods historik inden for multipel sklerose har været lang og præget af regulatoriske tilbageskridt. I 2011 afsluttede Active Biotech og partneren TEVA Pharmceutical to stk. kliniske fase III studier med lige under 2500 patienter inden for relapserende-remitterende multipel sklerose (RRMS). Forsøgsresultaterne var modstridende: Det første studie viste en statistisk signifikant reduktion på 23% (p-værdi 0,0024) for det primære målepunkt, hvilket var antallet af årlige RRMS-anfald. I det andet studie var der ligeledes en reduktion i antallet af årlige RRMS-anfald, men reduktionen var ikke statistisk signifikant (p-værdi 0,075). Til gengæld så man statistisk signifikante forbedringer i begge studier i størrelsesordenen ca. 35% i funktionsdygtighed målt på EDDS-skalaen (Expanded Disability Status Scale). Herudover så man ligeledes i begge studier en reduktion i hjerteatropi, dvs. tabet af hjerneceller/nerveceller på ca. 30%. På baggrund af de samlede forsøgsresultater for disse to studier ansøgte Active Biotech og TEVA om europæiske godkendelse i 2012, men fik i januar 2014 afslag på godkendelse af EMA s ekspertkommité CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use), begrundet i et ikke-tilstrækkeligt risk/benefit forhold. TEVA og Active Biotech klagede over beslutningen, men modtog i maj 2014 et nyt afslag fra CHMP. I mellemtiden (marts 2013) har man startet et tredje fase III studie med laquinimod, hvor man tester medikamentet på daglige doser af hhv. 0,6 mg og 1,2 mg over 24 måneder, hvorimod man i de to første studier kun testede på det lave dosisniveau over 24 måneder. Samtidig er det primære målepunkt for studiet ændret til funktionsdygtighed målt på EDDS-skalaen og studieprotokollen er godkendt på en såkaldt SPA (Speciel Procotol Asssesment) af de amerikanske sundhedsmyndigheder. Forsøgsresultaterne ventes at foreligge i løbet af Desuden har man i marts 2015 startet et randomiseret fase II studie i primær progressiv multiple sklerose (PPMS), hvor der pt. ikke eksisterer nogen godkendte behandlinger. Ca. 15% af patienterne med multipel sklerose har PPMS og er særligt vanskelige at behandle, da de har kronisk nedsat neurologisk funktion som følge af en overpræsentation af inflammatoriske celler i rygmarven frem for som normalt i RMSS i hjernen. Forsøget vil optage 375 patienter som over 48 uger behandles med enten placebo, eller laquinimod 0,6 mg eller 1,5 mg. dagligt. Resultater fra studiet ventes i 2.halvår Endvidere har Active Biotech og TEVA i november 2014 startet et stort fase II studie med laquinimod i den alvorlige genetiske nervesygdom Huntingtons. Studiet er placebokontrolleret og vil optage ca. 400 patienter, som afprøver laquinimod over 12 måneder på tre dosisniveauer, hhv. 0,5/1,0/1,5 mg og med den bredt funderede motoriske skala UHDRS-TMS som primært målepunkt. Forsøgsresultater ventes i 2. halvår Højt cash burn vægter tungest på kort sigt Active Biotech rejste i slutningen af december 2014, ved en emission med fortegningsret for eksisterende aktionærer til kurs 15 SEK per aktie, et brutto-provenu på 225 mio. kr. Det betød at man ved udgangen af december stod med et kapitalberedskab på 328 mio. SEK trods stærkt negative pengestrømme fra driften på 267 mio. SEK i 2014, og et regnskabsmæssigt nettounderskud på 231 mio. SEK. Active Biotechs finanser er kendetegnet ved en lav fast omsætningsbase som alene stammer fra service- og lejeindtægter, mens udgiftsbasen i vidt omfang drives af forskning og udvikling. Man er derfor afhængig af milepælsbetalinger fra partnere eller udvandende aktieemissioner for at opretholde kapitalberedskabet. Active Biotech har desuden netop fremlagt regnskab for 1. kvartal 2015, som viste et nettounderskud på 58 mio. SEK og samtidig er kapitalberedskabet ligeledes reduceret med 58 mio. SEK til 270 mio. SEK. Det kom ikke som en overraskelse for os at tasquinimod fejlede i prostatakræft, da fase II data tydeligt pegede mod at effekten på overlevelsen var minimal i de asymptomatiske stadier af metastatisk prostatakræft. Med hensyn til de iværksatte studier med laquinimod i multipel sklerose og Huntingtons, så er chancen for succes her noget større Dog vurderer vi at laquinimod også har en relativ voldsom bivirkningsprofil, Fortsættes næste side... Regnskabstal: Active Biotech Mio. SEK 12M M /- Udv. +/- % Service- & lejeindtægter 10,3 11,8-1,5-13% Licensbetalinger 0,0 104,1-104,1 TOTAL OMSÆTNING 10,3 115,9-105,6-91% Forskning & Udvikling -221,9-308,0 86,1 28% Administration -17,0-17,0 0,0 0% TOTAL UDGIFTER -238,9-325,0 86,1 26% DRIFTSRESULTAT (EBIT) -228,6-209,1-19,5-9% Finansielle poster -5,2-5,2 0,0 0% RESULTAT F/SKAT -233,8-214,3-19,5-9% Skat/Skattefradrag 2,4 2,4 0,0 0% NETTORESULTAT -231,4-211,9-19,5-9% : SVAG NYHEDSSTRØM KAN TRYKKE ACTIVE BIOTECH MERE - side 2

3 Side 3 Svag nyhedsstrøm kan trykke Active Biotech mere...fortsat fra forrige side hvilket sandsynligvis vil gøre laquinimod mest anvendelig som medicin i de alvorligere neurologiske sygdomme såsom PPMS og Huntingtons, fremfor RRMS. Problemet for Active Biotech på den korte bane er dog bare, at der ingen nævneværdige kurstriggere er i det kommende års tid, og samtidig har man et så massivt cash burn, som betyder at man uden yderligere kapitaltilførsel fra enten partneraftaler eller en ny emission vil løbe tør for kapital allerede i sommeren Med knap 90 mio.aktier udestående handles Active Biotech til dagens kurs omkring 1 mia. SEK, hvilket dog heller ikke er voldsomt højt taget den laquinimod-programmet i betragtning. Nøgletal: Active Biotech Mio. SEK 12M M /- Udv. +/- % Cash Flow - Drift -267,1-102,3-164,8-161% Cash Flow - Investering -1,9-0,1-1,8-1800% Cash Flow - Finansiering 221,3 261,8-40,5-15% CASH FLOW TOTAL -47,7 159,4-207,1-130% Kapitalberedskab 328,5 376,2-47,7-13% EGENKAPITAL 405,3 405,4-0,1-0% Langsigtede forpligtelser 222,6 224,0-1,4-1% Forpligtelser i alt 317,2 362,3-45,1-12% BALANCE 722,5 767,8-45,3-6% Aktiekapital (mio. stk aktier) 89,9 74,9 15,0 20% Medarbejdere (antal) % Men begrundet i manglen på kurstriggere over det kommende års tid samt et voldsomt pengeforbrug, som hurtigt dræner kassen, anbefaler vi et kortsigtet salg af Active Biotech aktien og sætter et 6-måneders kursmål på 7,5 SEK pr. aktie. Peter Aabo : SVAG NYHEDSSTRØM KAN TRYKKE ACTIVE BIOTECH MERE - side 3

4 Side 4 Exiqon bør kunne realisere aggressive vækstmål I vores seneste analyse af Exiqon tilbage i oktober 2014, anbefalede vi køb af aktien, da den i kølvandet på en større nedjustering lå underdrejet nede omkring kurs 4,5 Siden er kursen mere end fordoblet og befinder sig nu over kurs 11. Meget tyder på at 2015 rent regnskabsmæssigt vil blive et mere stabilt stærkt år for selskabet end 2014, der var præget af et svagt 1. halvår, men et stærkt 2.halvår. Exiqon realiserede i 2014 et driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) på 3 mio. kr., hvilket er betydeligt bedre end underskuddet på 4 mio. kr. i 2013, men dog stadig under det af ledelsen forventede overskud på 5 mio. kr. Driftsresultatet efter afskrivninger (EBIT) forbedredes til -3 mio. kr. mod -9 mio. kr. i 2013, mens nettoresultatet efter skat forbedredes med 8 mio. kr. til et underskud på -3 mio. kr. 2014, men i 2.halvår 2014 er der kommet gang i salget, hvilket betyder at det samlede 2014-salg er landet på 46 mio. kr. modsvarende en vækst på 8%. Blandt andet har man nydt godt af den stærkt stigende dollarkurs. Salget i resten af verden er til gengæld faldet med 2% til 15 mio. kr. Exiqons samlede driftsudgifter steg i 2014 med 2% til 135 mio. kr., hvoraf hovedparten kan tilskrives mindre stigninger i udgifter til salg & markedsføring samt i forskning & udvikling på hhv. 4% og 8%. Produktionsomkostningerne er til gengæld reduceret med 1% til 47 mio. kr. Samlet set betyder det, at Exiqons indtjeningsmarginer også er forbedret ganske pænt: Bruttosalgsmarginen er steget med 330 basispoint til 64,4%, mens nettosalgsmarginen er steget med 410 basispoint til 31,8% og endelig er driftsmarginen strøget i vejret med 480 basispoint til -2,3%. Omsætningsfremgang i Nordamerika Exiqons samlede omsætning steg med 7% til 132 mio. kr., og dermed en smule under ledelsens forventninger om et salg på 135 mio. kr. Exiqons omsætning består hovedsageligt af produktsalg og serviceydelser inden for højteknologisk genforskning og denne kerneomsætning steg til 117 mio. kr. mod 112 mio. kr. i Dog drives fremgangen ene og alene af en solid fremgang i salget af serviceydelser på 20% til 20,5 mio. kr., som følge af lanceringen i januar 2014 af en ny generation af gentest-analyseservices. Derimod var produktsalget stagnerende i det forgangne år og landede på 96 mio. kr., forårsaget af faldende OEM-salg (Original Equipment Manufacturer) samt stagnerende salgsudvikling for genprodukter af typen MicroRNA. Modsat udviste den licens-, royalties- og kontraktbaserede omsætning pæn vækst og salget steg samlet set med 36% til 16 mio. kr., som et resultat af flere eksterne innovationsinvesteringer i Exiqons kompetencer. Exiqons salgsfordeling er fortsat sådan, at Life- Science-segmentet omsætter for langt hovedparten nemlig 129 mio. kr., mens Diagnostik-segmentet blot havde en omsætning på 3 mio. kr., som alene var kontraktbaseret, da selskabet fortsat ikke har nogen diagnostiske produkter på markedet. Et kig på den geografiske salgsfordeling viser, at 54% af omsætningen kommer fra Europa modsvarende 72 mio. kr., svarende til en salgsvækst på 9% i Det nordamerikanske marked har voldt Exiqon store problemer i de seneste år, med stagnerende omsætning til følge. Det samme gjorde sig gældende i 1. halvår Exiqon (MA50 og MA200) Kilde: BCVIEW Fortsættes næste side... Regnskabstal: Exiqon Mio. DKK 12M M /- Udv. +/- % Produktsalg 96,3 96,6-0,4-0% Servicesalg 20,5 15,5 5,0 32% Licensindtægter 8,9 7,7 1,3 16% Kontraktindtægter 6,7 3,8 2,9 76% TOTAL OMSÆTNING 132,4 123,6 8,8 7% Produktionsomkostninger -47,2-48,1 0,9 2% Salg & Marketing -43,1-41,3-1,8-4% Forskning & Udvikling -26,3-24,3-2,0-8% Administration -18,9-18,7-0,2-1% TOTAL UDGIFTER -135,5-132,4-3,1-2% EBITDA 3,1-4,1 7,2 176% Af- og Nedskrivninger -6,2-4,7-1,5-32% DRIFTSRESULTAT (EBIT) -3,1-8,8 5,7 65% Finansielle poster -2,9-2,7-0,2-6% RESULTAT F/SKAT -6,0-11,5 5,5 48% Skat/Skattefradrag 3,2 0,8 2,4 288% NETTORESULTAT -2,8-10,7 7,9 74% : EXIQON BØR KUNNE REALISERE AGGRESSIVE VÆKSTMÅL - side 4

5 Side 5 Exiqon bør kunne realisere aggressive vækstmål...fortsat fra forrige side Ultimo december 2014 havde Exiqon et kapitalberedskab på 20 mio. kr., hvilket betyder at man har brændt 9 mio. i Cash flow fra driften er dog forbedret med næsten 6 mio. kr. til -2 mio. kr., og det resterende cash burn stammer derfor fra investeringer og finansieringer, herunder primært investeringer i produktionsfaciliteter og produktionsudstyr, samt betaling af renter på leasing. Tror på tocifrede vækstrater de kommende år For 2015 forventer Exiqons ledelse en omsætning på mio. kr., dvs. en vækst på 13-21%. På EBITDA niveau ventes et overskud på 5-10 mio. kr. Disse guidelines er baseret på en gennemsnitlig dollarkurs på 6,50 kr. Herudover venter man at gøre betydelige fremskridt på de diagnostiske udviklingsprogrammer, særligt inden for prostatakræft. Exiqon har også udstukket overordnede finansielle forventninger for 2016 og Man vurderer, at driftsresultatet på EBIT-niveau i 2016 vil være positivt, baseret på tocifrede vækstrater i produktsalg og serviceydelser, som vil blive drevet af nye lanceringer inden for RNAsekvensering og RNA-funktionalitetsanalyse. Exiqon venter også at kunne drage nytte af hidtil uudnyttede akkumulerede skattefradrag. Selve markedet for RNA-sekvensering er præget af høj vækst og omsætter årligt for over 200 mio. dollars. Markedet for RNA-funktionalitetsanalyse har en størrelse på over 100 mio. dollars. Særligt det amerikanske marked ventes at blive vigtigt for Exiqon, da det udgør 45% af det globale marked og i tillæg er kendetegnet ved en hurtigere implementering af ny genteknologi, såsom fx. RNA sekvensering/ funktionalitetsteknologi. Herudover adresserer Exiqons produkter markedet for mirna gennem dets patenterede LNA-teknologi. Exiqon er førende inden for dette marked, der har en størrelse på mio. dollars I tillæg ventes Exiqon at introducere ny avanceret software inden for bioinformatik til anvendelse i mobile enheder og cloud-computere. Disse bioinformatiske værktøjer kan blandt andet bruges til at søge på tværs af datadaser, tolke analyseresultater og planlægge/bestille nye test. I 2017 venter man fortsat tocifrede vækstrater på omsætningen og med en bruttosalgsmargin på 65-70%. Herudover spås forsknings- og udviklingsudgifterne at udgøre 15% af omsætningen mod ca. 20% i 2014-regnskabet, mens salg/marketing og administrationsudgifterne højst vil udgøre 30% af omsætningen, mod ca. 52% i 2014-regnskabet. Exiqon forventer at drage nytte af at den eksisterende salgsstyrke også kan varetage salget af nye produktlanceringer, hvorved kan vil kunne undgå at investere specielt mange nye ressourcer på salgsområdet. Nuværende børsværdi skræmmer ikke På det diagnostiske felt er Exiqons udvikling fokuseret mod prostatacancer og koloncancer. I december 2014 har man indlicenseret biomarkører fra Aarhus Universitet, der supplerer det diagnostiske udviklingsprogram inden for prostatakræft, som retter sig mod udvikling af en urintest for opdagelse af tidlige stadier af prostatakræft. Der eksisterer allerede et stort markedet for blodtest, der retter sig mod prostatakræft-biomarkøren PSA. Der foretages 45 mio. PSA-test årligt og markedet har en anslået værdi på 2-3 mia. dollars. Det forventes at en urinbaseret test kan være på markedet i 2017 om alt går vel, og tage en betydelig markedsandel. Herudover arbejder Exiqon også på en prostatakræft-test der har til formål at optimere valget af behandlingsmetode for den enkelte patient. Markedet for en sådan test skønnes at være på 1 mia. dollars, og kan i tilfælde af succesfuld afprøvning være på markedet i Inden for koloncancer-diagnostik har Exiqon i efteråret 2014 publiceret data fra et studie med vævsprøver fra 554 patienter med stadie II tyktarmskræft. Det diagnostiske kit var rettet mod MicroRNA-21 og påviste, at man med 70% nøjagtighed kunne placere patienterne i hhv. høj eller lav risikogruppe for kræfttilbagefald. Yderligere testning af MicroRNA-21 som en biomarkør for tyktarmskræft-tilbagefald pågår nu. Når Exiqon i mål med et af sine diagnostiske programmer ligger der en massiv kurs-upside her, men det er fortsat vanskeligt for os at vurdere om dette er realistisk. Indtil videre er der ikke præsenteret resultater, hverken inden for prostatakræft eller tyktarmskræft, der får os til at falde bagover af benovelse. Exiqon leverede i 2. halvår 2014 end toplinjevækst på 18% mod en vækst på -3% i 1. halvår En stor del af årsagen skal findes i dollarkursen, som blev styrket fra en gennemsnitskurs på 5,44 kr. i 1. halvår til 5,80 kr. i 2.halvår. Set det i lys fremstår Exiqons relativt aggressive forventninger til 2015 ganske rimelige, da dollarkursen i årets første fire måneder er handlet til en gennemsnitskurs på 6,70 kr., og dermed 16% højere end 2.halvår Vi forventer derfor flotte tocifrede vækstrater på særligt det amerikanske marked i indeværende år. Fortsættes næste side... : EXIQON BØR KUNNE REALISERE AGGRESSIVE VÆKSTMÅL - side 5

6 Side 6 Exiqon bør kunne realisere aggressive vækstmål...fortsat fra forrige side Overordnet set vurderer vi, at Exiqon vil kunne realisere forventningerne til 2015, og at selskabet ultimo december fortsat vil stå med et solidt kapitalberedskab på lige under 20 mio. kr. Herudover tegner fremtiden relativ lys, da man befinder sig på solide vækstmarkeder inden for genteknologi og samtidig har Exiqon nu også gennem en årrække evnet at optimere indtjeningsmarginerne betragteligt. Kan Exiqon endvidere realisere målsætningerne for 2016 og 2017, står man med en stærk forretning med et solidt positivt cash flow. Set i det lys er den nuværende selskabsværdi på ca. 400 mio. kr. ikke skræmmende. Nøgletal: Exiqon Mio. DKK 12M M /- Udv. +/- % Cash Flow - Drift -2,4 3,2-5,7-175% Cash Flow - Investering -4,8-4,4-0,4-9% Cash Flow - Finansiering -2,9 13,0-15,9-122% CASH FLOW TOTAL -10,1 11,8-21,9-186% Likvid beholdning 20,1 29,2-9,1-31% EGENKAPITAL 78,0 76,2 1,8 2% Langsigtede forpligtelser 18,2 15,3 2,9 19% Forpligtelser i alt 59,6 51,8 7,9 15% BALANCE 137,7 128,0 9,7 8% Aktiekapital (mio. stk aktier) 36,9 36,9 0,0 0% Medarbejdere (antal) % Vi fastholder en købsanbefaling på Exiqon og hæver 12-måneders kursmålet til 17,5 kr. per aktie. Peter Aabo : EXIQON BØR KUNNE REALISERE AGGRESSIVE VÆKSTMÅL - side 6

7 Side 7 Spekulativ upside i Onxeo frem mod ASCO Onxeo er kommet ud af 2014 med et underskud efter skat på 7,7 mio. euro, hvilket er en markant forbedring i forhold til nettoresultatet på -15,3 mio. euro i I 2. halvår 2014 alene viste nettoresultatet endda et plus på 5,3 mio. euro mod et minus på 7,8 mio. euro i 2. halvår Stærkt kapitalberedskab Det kraftigt forbedrede 2014-resultat skyldes udelukkende en fremgang i omsætningen på hele 1400% til 22,1 mio. euro primært drevet af milepælsbetalingen på 25 mio. dollars fra partneren Spectrum i forbindelse med FDA s godkendelse i sommeren 2014 af Beleodaq som behandling af patienter med resistent/tilbagevendende perifert T-celle lymfekræft (PTCL). Onxeos royalty-indtægter som dækker over salg på det amerikanske marked af Beleodaq samt forkølelsessår-medikamentet Sitavig steg med 115% til 1,6 mio. euro. Det anslås, at Beleodaq totale markedssalg i 2015 har været på 5 mio. dollars. Onxeos udgiftsside er til gengæld også steget betydeligt, nemlig med 59% til 26,7 mio. euro. Halvdelen af stigningen, dvs. ca. 5 mio. euro, stammer dog fra engangsomkostninger i forbindelse med fusionen mellem Onxeo og TopoTarget i sommeren Den øvrige driftsudgiftsstigning er relateret til administration og forskning, som er steget med knap 30% til 20,7 mio. euro. Forskningsmidlerne er primært anvendt på fase III studiet med Livatag i levercancer, fase II studiet med Validive i svær oral mucositis (slimhindebeskadigelse) samt fase I afprøvning med Beleodaq i første linje PTCL. Ved udgangen af 2014 havde selskabet et kapitalberedskab på 57,2 mio. euro, mod blot 11,3 mio. euro ultimo Den forbedrede likviditet er skabt på baggrund af førnævnte milepælsbetalinger, samt en større emission med fortegningsret for eksisterende aktionærer i december 2014, som rejste et nettoprovenu på 37,5 mio. euro. Emissionen var kraftig overtegnet og fik opbakning fra Onxeos eksisterende investorer, herunder Financiére de la Montagne, der nu besidder 13% af aktiekapitalen, som udgøres af ca. 40,5 mio. aktier. Onxeo er for lavt prissat Baseret på kapitalrejsningen samt positive tilbagemeldinger om bivirkningsprofilen fra den uafhængige datakomite, der overvåger Livatag fase III i resistent leverkræft, har Onxeo i marts udvidet fase III studiet til at omfatte yderligere tre lande i Nordafrika og Mellemøsten, nemlig Libyen, Egypten og Saudi Arabien. Studiet er i forvejen åbent på 65 kliniske centre fordelt på 8 lande i Europa og Nordamerika. Mere end 40% af de 400 efterspurgte patienter er nu optagede, dvs. mere end 160 patienter er rekrutterede. Resultaterne fra studiet er nu rykket til starten af 2017, mod tidligere i slutningen af Der ventes allerede her i 1.halvår 2015 en ny melding fra den uafhængige datakomité omkring studiets sikkerhedsprofil. For Validive er der i oktober 2014 præsenteret overordnede positive fase II resultater, der påviste en statistik sikker reduktion vs. placebobehandling i forekomsten af svær oral mucositis hos 183 hoved/halskræftpatienter forårsaget af kemoterapi eller stråleterapi. Endvidere viste studiet, at mucositis kunne forsinkes, hvilket dermed gav mulighed for højere doser af stråleterapi før mucositis opstod. Onxeo har i starten af april meddelt, at de detaljerede forsøgsresultater ventes præsenteret på årets store cancerkonference ASCO, som finder Onxeo (MA50) Kilde: BCVIEW Fortsættes næste side... Regnskabstal: Onxeo Mio. EUR 12M M /- Udv. +/- % Salgsroyalties 1,6 0,8 0,9 115% Licens & milepælsbetalinger 20,5 0,5 19,9 3757% Anden omsætning 0,0 0,2-0,2 TOTAL OMSÆTNING 22,1 1,5 20,6 1400% Produktionsomk. -0,2-0,3 0,0 6% Salg & Marketing og R&D -13,6-10,7-2,9-27% Administration -7,1-5,3-1,8-33% Øvrige udgifter -0,8-0,4-0,4-89% Fusionsomkostninger -4,9-0,0-4, % TOTAL UDGIFTER -26,7-16,8-9,9-59% Ned- og afskrivninger -1,0-0,2-0,8-463% DRIFTSRESULTAT (EBIT) -5,6-15,5 9,9 64% Finansielle poster 0,0 0,1-0,1-96% RESULTAT F/SKAT -5,5-15,3 9,8 64% Skat -2,2 0,0-2,2 NETTORESULTAT -7,7-15,3 7,6 50% : SPEKULATIV UPSIDE I ONXEO FREM MOD ASCO - side 7

8 Side 8 Spekulativ upside i Onxeo frem mod ASCO...fortsat fra forrige side sted i dagene 29. maj til 2. juni. Desuden har Onxeo fra uafhængige eksperter på området modtaget positive tilkendegivelser omkring studiet og det anbefales at fortsætte udviklingen i samme patientgruppe i et afsluttende fase III studie. Dette studie ventes fortsat opstartet i løbet af Endelig har man i marts 2015 modtaget patentbeskyttelse for Validive for Japan frem til På ASCO-konferencen vil Onxeo også præsentere nye data for Beleodaq, som i et fase I studie testes i kombination med kemoterapien Doxorubicin i patienter med bløddelssarkom. Man har her set overordnede tegn på behandlingseffekt kombineret med en fornuftig bivirkningsprofil og de detaljerede data præsenteres på konferencen. Herudover testes Beleodaq i kombination med kemococktailen CHOP i 28 patienter med ubehandlet PTCL (første linje behandling). Studiet vil danne grundlag for et afsluttende fase III studie som ventes iværksat i 1. halvår 2016, som i tilfælde af positivt udfald vil udvide Beleodaqs PTCL-markedslabel i USA samt muliggøre europæiske registrering. ASCO giver spekulativ kortsigtet upside Kortsigtet er Onxeos aktien særligt interessant frem mod ASCO-konferencen, hvor vi særligt vil holde øje med Valditive data. For den spekulative og kortsigtede investor anbefaler vi derfor endvidere køb på 1 måneds sigt. Vi vurderer at kursen meget kan stige til op mod kr., hvilket er en upside på 20-30% i forhold til nuværende kurs på 42,2 Herudover er der ingen medicin godkendt til mucositis pt. og Validive vil formentlig gå glat i gennem myndigheder hvis man kan replicere fase II resultatener i fase III. Salgspotentialet kan meget vel være ca mio. euro på årsplan. Vi afventer endvidere udviklingsplanerne for Beleodaq, da det er tydeligt at Onxeo leder efter flere nicheindikationer, som er i tråd med selskabets overordnede hensigt om udvikle medicin til sjældne kræftsygdomme. Der kan derfor ligge en pænt upside i værdisætningen af Beleodaq, såfremt man formår at fremlægge en troværdig udviklingsplan for nye kræftindikationer Rekrutteringsraten for Livatag er fortsat skuffende og vi noterer at siden vores seneste analyse af Onxeo i slutningen af december 2014 har man blot formået at rekruttere yderligere yderligere 20 patienter, svarende til 5 stk om måneden. Vi forventer derfor at de endelige Livatag resultater meget vel kan blive yderligere forsinket i forhold til den seneste udmelding der hedder primo Som investor er Livatag på nuværende tidspunkt derfor ikke det interessante ved Onxeo som investeringscase. Onxeos finansielle situation ser efter den seneste kapitalrejsning samt milepælsbetalinger fra Spectrum solid ud. Kapitalberedskabet bør som minimum kunne række frem til foråret Selskabets markedsværdi afspejler en pipelineværdi på lige over 1 mia. kr., hvilket ikke er voldsomt, når man har to godkendte medikamenter på markedet som genererer stigende royalties, samt en differentieret sen-klinisk pipeline bestående af yderligere tre udviklingskandidater. Vi vurderer fortsat, at Onxeo er en stærk langsigtet investering og at pipelinens dybde og bredde berettiger til en langt mere aggressiv prissætning end den nuværende markedsværdi på blot 1,7 mia. kr. Vi fastholder en købsanbefaling og hæver 12-måneders kursmålet fra 89 kr. til 92. kr. Peter Aabo Nøgletal: Onxeo Mio. EUR 12M M /- Udv. +/- % Total Cash Flow 45,9-3,2 49,1 1546% Likvid beholdning 57,2 11,3 45,9 405% EGENKAPITAL 122,0 7,9 114,1 1446% Langsigtede forpligtelser 16,2 3,5 12,7 365% Forpligtelser i alt 30,0 9,8 20,2 205% BALANCE 152,0 17,7 134,3 757% Aktiekapital (mio. stk aktier) 40,5 20,7 19,9 96% : SPEKULATIV UPSIDE I ONXEO FREM MOD ASCO - side 8

9 Side 9 Veloxis massive pengeforbrug er bekymrende Veloxis kæmper fortsat for at få omstødt FDA s beslutning fra oktober 2014, der tilsiger at Envarsus som anvendes til immunbehandling af nyretransplanterede først må lanceres i sommeren 2016, når eksklusivitetsperioden for et konkurrerende lægemiddel udløber. Samtidig betyder et alt for voldsomt cash burn, at selskabets ellers solide kapitalberedskab er ved at blive bragt i fare. Domsafsigelse ventes til sommer Veloxis meddelte i december 2014 at man ved en føderal distriktsdomstol i USA har anlagt sag mod de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA), for uretmæssigt og trods at Envarsus allerede er blevet foreløbigt markedsgodkendt at tilbageholde medikamentet fra salg i USA. FDA mener, at Envarsus som er en tacrolimus baseret daglig tablet, krænker eksklusivitetsperioden for Astellas lægemiddel Advagraf, som ligesom Envarsus er en tacrolimus baseret daglig tablet godkendt i nyretransplanterede patienter. Advagrafs eksklusivitetsperiode udløber d. 16. juli 2016, og først herefter må Envarsus ifølge FDA sælges i USA. Veloxis hævder, at FDA s beslutning er i strid med gældende lovgivning og praksis og indstiller til at retten tillader øjeblikkeligt markedssalg af Envarsus. Efterfølgende har domstolen meddelt Veloxis, at man anerkender behovet for en hurtig løsning, og sagens skriftlige akter skulle derfor være afsluttet allerede primo marts og der ventes ifølge Veloxis en endelig domsafsigelse medio FDA fastholder i en skrivelse til domstolen, at man fortsat mener det er korrekt i henhold til lovgivningen ikke at tillade markedssalg af Envarsus før Advagrafs eksklusivitetsperiode er udløbet. FDA åbner dog samtidig for den mulighed, at Veloxis godkendes her og nu, men alene til stabile transplanterede nyrepatienter, som skifter fra tacrolimus to-gange-daglig behandling (dvs. i praksis Prograf) til Envarsus, men så må Veloxis samtidig ikke søge godkendelse i nyligt transplanterede nyrepatienter før Advagrafs eksklusivitetsperiode er udløbet. Hasarderet strategivalg af ledelsen Veloxis årsregnskab for 2014 var helt i tråd med vores og selskabets egne forventninger og viste dermed et nettounderskud på 36 mio. kr., mod et minus på 139 mio. kr. i Forbedringen baseres på en markant fremgang i omsætningen på 223% til 123 mio. kr., hvoraf hovedparten stammer fra licens- og milepælsbetalinger fra Envarsus-partneren på det europæiske marked, Chiesi. I 4.kvartal 2014 er det første Envarsus-salg registreret, med en omsætning på 3,2 mio. kr. Salget foregår ved, at Veloxis sælger til Chiesi med en ikke-oplyst profitmargin, og så varetager Chiesi det videre salg til markedet. Veloxis udgiftsside er øget med 8% til 182 mio. kr., trods en reduktion i forskningsudgifterne på 38%, som følge af at de store tunge fase III studier med Envarsus er afsluttede. Til gengæld er udgifterne til opbygning af egen salgsstyrke i USA samt administration mere end tredoblede til 89 mio. kr. Ultimo 2014 var det likvide beredskab på 270 mio. kr. og dermed havde selskabet et cash burn på 58 mio. kr. i det forgangne år. For 2015 forventer ledelsen et driftsunderskud på mio. kr. og et nettounderskud på mio. kr. Kapitalberedskabet ultimo 2015 ventes at være skrumpet til mio. kr. Forventningerne er baseret på, at Envarsus kan lanceres på det amerikanske marked allerede i 2. halvår Kan det ikke sig gøre, fx i tilfælde af at domstolens afgørelse forsinkes eller at den Veloxis Pharmaceuticals (MA50 og MA200) Kilde: BCVIEW Fortsættes næste side... Regnskabstal: Veloxis Pharmaceuticals Mio. DKK 12M M /- Udv. +/- % Produktsalg 3,2 3,2 Licensbetalinger 36,6 38,1-1,5-4% Milepælsbetalinger 83,6 83,6 TOTAL OMSÆTNING 123,4 38,1 85,2 223% Produktionsomkostninger -3,2-3,2 Salg & Marketing -41,3-41,3 Forskning & Udvikling -90,1-146,5 56,4 38% Administration -47,4-27,8-19,6-71% TOTAL UDGIFTER -182,0-174,3-7,7-4% DRIFTSRESULTAT (EBIT) -58,6-136,1 77,5 57% Finansielle poster 20,9-4,4 25,3 572% RESULTAT F/SKAT -37,7-140,6 102,9 73% Skat/Skattefradrag 1,4 1,2 0,1 11% NETTORESULTAT -36,3-139,3 103,0 74% : VELOXIS MASSIVE PENGEFORBRUG ER BEKYMRENDE - side 9

10 Side 10 Veloxis massive pengeforbrug er bekymrende...fortsat fra forrige side bakker op om FDA s indstilling, kan der komme justeringer i forventningerne. Ringe chance for omstødelse af FDA-dom Som vi har advaret mod i vores seneste analyser af Veloxis tegner det dog til at blive overordentligt vanskeligt for Veloxis at omstøde FDAs beslutning. Vi vil endvidere bestride det hensigtsmæssige i at Veloxis nu brænder en masse penge af på retssager i forhold til FDA for blot at sikre et enkelt års tidligere lancering. Det havde set med vores øjne været mere aktionærvenligt at acceptere FDA s beslutning og så køre Veloxis organisation på vågeblus frem til markedslancering i USA i sommeren Desuden kan man diskutere, hvor hensigtsmæssigt det er set fra et investorsynspunkt at lægge sig ud med en magtfuld myndighed som FDA. Tilsyneladende er Veloxis blevet tilbudt en deal med FDA, der går ud på, at man får lov at markedsføre Envarsus allerede nu, mod at man holder sig fra nyligt transplanterede nyrepatienter, og kun retter markedsføringen mod stabile nyrepatienter. Umiddelbart er det ikke en attraktiv løsning for Veloxis, da man dermed skal konkurrere med Prograf, som ligesom Advagraf er ejet af Astellas, hvorfor konkurrencen er unfair. Herudover er der en lægelig skepsis mod at flytte stabile patienter til et nyt medikament af frygt for at patientens immunforsvar reagerer negativt herop. Dette er også bevæggrunden for at Prograf trods patentudløb i både Europa og USA, opretholder salgstallene meget fint og faktisk ligger med høje etcifrede vækstrater i USA. I henhold til Astellas seneste regnskab venter man i indeværende fulde regnskabsår en vækst i Prograf-salget på 6% til 312 mio. dollars. Vi er ikke stødt ind i salgstallene i USA for Advagraf, men i Europa ligger Advagraf til en årlig vækst på ca. 16% og vil dermed nå op på et salg på over 200 mio. euro. aktien til ca. 5 gange kapitalberedskabet ultimo 2014 og med en Kurs/Indre værdi omkring 7. Realiserer Veloxis samtidig det udmeldte voldsomme cash burn for 2015, vil det efterlade selskabet med små 100 mio. kr. i likvid beholdning ultimo 2015 og med den nuværende kurs vil det svare til tæt på 20 gange den likvide beholdning og en K/I på ca. 25. Set ud fra et investeringsøjemed er det ikke et attraktivt scenarie. Vi anbefaler at man holder sig på sidelinjen, og afventer udviklingen og skulle FDA s kendelse mod vores forventning blive omstødt ved domsafsigelsen, kan man så overveje at gå ind igen. Vi sænker vores bias på Veloxis-aktien fra Neutral til Sælg og sætter et 6-måneders kursmål på 0,60 kr. per aktie. Peter Aabo Nøgletal: Veloxis Pharmaceuticals Mio. DKK 12M M /- Udv. +/- % Cash Flow - Drift -77,2-157,7 80,5 51% Cash Flow - Investering -2,5-1,1-1,5-141% Cash Flow - Finansiering 1,0-3,2 4,2 131% CASH FLOW TOTAL -78,8-162,0 83,2 51% Likvid beholdning 270,4 328,7-58,2-18% EGENKAPITAL 253,2 279,0-25,8-9% Langsigtede forpligtelser 0,0 Forpligtelser i alt 40,475 69,821-29,346-42% BALANCE 293,7 348,9-55,1-16% Aktiekapital (mio. stk aktier) 1.663, ,6 2,4 0% Medarbejdere (antal) % Alt for voldsomt cash burn skader investeringscasen Ledelsens forventninger til 2015 der altså indikerer både et driftsunderskud, nettounderskud og pengeforbrug omkring 200 mio. kr. vil afspejle fortsatte markante udgifter til salgsstyrkeopbygning i USA og administrationsomkostninger relateret til retssagen. Pengeforbruget virker decideret hasarderet, med tanke på at det vil efterlade selskabet i forhøjet risiko for en ny aktieudvandende emission med mulig fortegningsret for eksisterende aktionærer. Et kig på nøgletal for Veloxis viser at selskabets børsværdi ligger omkring 1,4 mia. kr., og dermed handles : VELOXIS MASSIVE PENGEFORBRUG ER BEKYMRENDE - side 10

11 Side 11 Upside i Genmab på både kort og lang sigt Genmab er kommet fornuftigt ud af 2014 med et forbedret resultat på både top- og bundlinje samt en kraftig styrkelse af kapitalberedskabet tegner til at blive det mest interessante år i selskabets levetid, med skarp fokus på CD38-antistoffet Daratumumab, som er på vej mod godkendelse i knoglemarvskræft. Spritnye resultater for Arzerra baner vejen for godkendelse i anden linje behandling af Kronisk Lymfatisk Leukæmi. Kapitalberedskab markant styrket i 2014 Genmab præsenterede i begyndelse af marts et årsregnskab for 2014, der viste en omsætningsvækst på 28% til 850 mio. kr. samt næsten en fire-dobling af driftsoverskuddet til 265 mio. kr. Resultatet efter skat er også steget nydeligt fra 112 mio. kr. i 2013 til 301 mio. kr. i Selskabets omsætningsfremgang bæres alene af en markant fremgang i milepælsindtægter, som er steget med 275 mio. kr. til 386 mio. kr. Langt hovedparten, dvs. 271 mio. kr., relateres til milepælsbetalinger fra partneren Janssen for CD38-antistofprogrammet Daratumumab. Skuffelsen i Genmabs omsætningstal er fortsat CD20- antistoffet Arzerra, som blot genererede royalties i størrelsesordenen 101 mio. kr. mod 131 mio. kr. i 2013, hvilket er betydeligt under ledelsens forventninger. Arzerra er nu også markedsgodkendt som første linje behandling af Kronisk Lymfatisk Leukæmi (CLL), men møder massiv konkurrence fra andre og mere potente CLL-lægemidler såsom Roches CD20-antistof Gazyva og Janssens Imbruvica. Særligt det amerikanske marked volder problemer og Arzerras salg er her halveret i 4.kvt 2014 ift. 4.kvt Et kig på Genmabs driftsomkostninger viser at ledelsen fortsat er ordentligt dygtige til at kontrollere pengeforbruget. De samlede driftsomkostninger er reduceret med 2% til 585 mio. kr. Udgifterne til forskning og udvikling er reduceret med 4% til 506 mio. kr., hvorimod administrationsudgifterne er steget med 19% til 79 mio. kr., hvilket dog skal ses i lyset af at medarbejderstaben er øget med 10% til 173 ansatte. Genmab havde i 2014 har et positivt cash flow for driften på 133 mio. kr. Endvidere styrkede man i januar 2014 kapitalberedskabet med lige godt 1 mia. kr. gennem en rettet emission til institutionelle investorer. Samlet set betyder dette, at selskabets kapitalberedskab ultimo 2014 er steget med 1,1 mia. kr. til 2,66 mia. kr. Daratumumab-ansøgning forventes i år I 2015 forventer ledelsen en omsætning i intervallet mio. kr., driftsudgifter på mio. kr. og et positivet driftsresultat i området mio. kr. Kapitalberedskabet ventes at være på 2,3-2,4 mia. kr. ultimo Arzerra vurderes at levere salgsroyalties til Genmab for 125 mio. kr. i 2015, og dermed ca. 20% mere end i Det er endvidere interessant, at ledelsen kalkulerer med mio. kr. i Daratumumab-milepælsbetalinger og at man på den seneste telefonkonference oplyste, at betalingerne indbefatter indsendelse af registrerings-ansøgninger til både de europæiske og de amerikanske sundhedsmyndigheder. Dermed signalerer ledelsen, at de forsøgsresultater man fremlagde i februar 2015 for monoterapi-studiet i dobbelt-refraktær myelomatose (knoglemarvscancer) vil være tilstrækkelige til at ansøge om markedsgodkendelse. Resultaterne viste en responsrate på 29,2% og en median responsvarighed på 7,4 måneder. Genmab oplyser desuden, at der allerede nu er booket møder med både FDA og EMA med henblik på at diskutere resultaterne og det videre forløb. Fortsættes næste side... Genmab (MA50 og MA200) Kilde: BCVIEW Regnskabstal: Genmab Mio. DKK 12M M /- Udv. +/- % Produktsalg 101,4 131,2-29,8-23% Milepælsbetalinger 385,6 110,8 274,8 248% Licensbetalinger 284,1 296,3-12,2-4% F&U refusion 79,2 125,2-46,0-37% TOTAL OMSÆTNING 850,4 663,6 186,8 28% Forskning & Udvikling -505,7-527,6 21,9 4% Administration -79,5-66,7-12,8-19% TOTAL UDGIFTER -585,2-594,3 9,1 2% DRIFTSRESULTAT (EBIT) 265,2 69,3 195,9 283% Finansielle poster 32,2-3,9 36,0 935% RESULTAT F/SKAT 297,3 65,4 231,9 355% Skat/Skattefradrag 4,0 4,8-0,8-17% Ikke-fortsætn. aktiviteter 42,2-42,2 NETTORESULTAT 301,3 112,4 188,9 168% : UPSIDE I GENMAB PÅ BÅDE KORT OG LANG SIGT - side 11

12 Side 12 Upside i Genmab på både kort og lang sigt...fortsat fra forrige side Arzerra når primary endpoint i 2nd line CLL I slutningen af april har Genmab præsenteret nye resultater for Arzerra som anden-linje behandling af Kronisk Lymfatisk Leukæmi (CLL) patienter hos patienter med recidiverende sygdom. I kombination kemococktailen fludarabin og cyclofosfamid, forlængede Arzerra perioden uden sygdomsprogression. Resultaterne var statistisk signifikante med en p-værdi på 0,0036. Detaljerede resultater ventes præsenteret på en kommende medicinsk konference, og samtidig vil Genmab og Novartis gå i dialog med sundhedsmyndigheder om næste skridt. Formentlig vil man på baggrund af resultaterne nu ansøge om Arzerra-godkendelse i både USA og EU i anden linje CLL. I driftsforventningerne indregner Genmab ydermere en besparelse på 175 mio. kr. for Arzerra relateret til udviklingsomkostningerne i 2015, som følge af GSK s overdragelse af Arzerra til Novartis. I henhold til denne aftale er Genmab per 31. dec ikke længere forpligtet til at bidrage til udviklingen, hvilket skønnes at give Genmab en samlet besparelse på op mod 570 mio. kr. fra 2015 og frem. Overdragelsen til Novartis er endeligt afsluttet i begyndelsen af marts. Besparelsen på Arzerra-programmet betyder, at Genmab i stedet kan fokusere ressourcerne på udvikling af fase I programmet Humax-TissueFactor-ADC som testes i en række solide kræftformer, samt de prækliniske programmer, hvoraf Humax-AXL-ADC har højeste prioritet. Genmab forventer at anvende samlet set 100 mio. kr. på udvikling af disse to nævnte cancer-programmer i Genmabs udstukne finansielle guidance for 2015 synes i vores optik særdeles konservative, og vi forventer at man ender året med et kapitalberedskab på minimum 2,4 mia. kr. Herudover noterer vi det som stærkt positiv for Genmab som investeringscase, at ledelsen tør indregne registreringsmilepæle for Daratumumab. Vi påpegede i vores seneste Genmab analyse i februar at dette netop var et sandsynligt scenario. Vi forventer at Daratumumab-forsøgsresultaterne vil få stor opmærksomhed, når de fremlægges på årets store cancerkonference ASCO i slutningen af maj. Herudover har vi forventninger om at der ligeledes på ASCO fremlæggest positive fase I resultater for Humax-TF-ADC, som kan føre til en markant opjustering i værdien af programmet. Spekulativ ultra-kortsigtet upside For den kortsigtede investor åbner de kommende ASCO-resultater for Daratumumab op for en pæn gevinstmulighed. Det er meget sandsynligt, at Daratumumab vil tage meget fokus på konferencen, da antistoffet er det første af sin type (CD38-antistoffer) til at have resultater fra et større studie klar. CD38-klassen spås at blive det næste store blockbuster-marked inden for knoglemarvskræft, og da Genmab allerede har meldt ud at man i samarbejde med Janssen forventer at indsende godkendelsesansøgninger til både FDA og EMA i 2015, vil de detaljerede resultater med al logik være overordentligt interessante. Fornyligt har Celgene endvidere trukket sig fra en partneraftale med Morphosys som ellers var en af Genmabs helt store konkurrenter på CD38-området. Dermed er det nu blot Genmab/Janssen og Sanofi der er i kliniske studier med CD38-antistoffer. Sanofi er samtidig med deres studier et par år bagefter Daratumumab, så igen betyder det på at ASCO-fokuset vil rette sig mod Daratumumab primært. For den spekulative investor anbefaler vi kortsigtet køb af Genmab-aktien på 1-måneds sigt. Peter Aabo Nøgletal: Genmab Mio. DKK 12M M /- Udv. +/- % Cash Flow - Drift 132,7-128,0 260,7 204% Cash Flow - Investering ,7 67, ,6-1610% Cash Flow - Finansiering 1.035,4 151,7 883,7 583% CASH FLOW TOTAL 157,4 90,6 66,8 74% Likvid beholdning 359,1 168,1 191,0 114% Værdipapirer 2.301, ,8 912,6 66% Kapitalberedskab 2.660, , ,5 71% EGENKAPITAL 2.032,9 659, ,4 208% Langsigtede forpligtelser 177,8 164,5 13,3 8% Forpligtelser i alt 833, ,0-238,3-22% BALANCE 2.866, , ,2 66% Aktiekapital (mio. stk aktier) 57,0 51,8 5,2 10% Medarbejdere (antal) % Vi fastholder en købsanbefaling på Genmab-aktien og hæver 12-måneders kursmålet til 752 kr. per aktie. : UPSIDE I GENMAB PÅ BÅDE KORT OG LANG SIGT - side 12

13 NYHEDSOVERBLIK Side 13 Stærke Novo-nyheder trak hele sektoren op i april Udviklingen i april har overordnet set været præget af kursfremgang i den nordiske Health Care sektor og det primære indeks er således steget med 9,6%. Blandt de nationale sundhedsindeks har det danske været i top med en stigning på 10,5%, drevet af en kursfremgang i Novo Nordisk på 14%. I den modsatte ende finder vi det svenske sundhedsindeks der blot er steget med 5,2%. Den svenske sektor har været ramt af en større skuffelse fra biotekselskabet Active Biotech, som indkasserede et kursfald på ca. 60% ovenpå et fejlslået klinisk fase III studie. Novo Nordisk meddelte i slutningen af marts, at man har valgt at genindsende registreringsansøgningen til de amerikanske sundhedsmyndigheder for insulinen Tresiba/Ryzodeg, ovenpå foreløbige forsøgsresultater fra studiet DEVOTE, som har til formål at afklare Tresibas/Ryzodegs risikoprofil på hjertekar-området. Mindre end to uger senere, meddelte FDA at man har accepteret selve ansøgningen og derfor går i gang med at kigge på registreringsansøgningen. Markedet reagerede voldsomt positive på Novos meddelelser, da det indikerer at den lille lukkede kreds af Novo-medarbejdere, der har kendskab til de foreløbige DEVOTE-data er tilfredse med hvad de har set, hvorfor man valgt at genansøge om godkendelse af Tresiba allerede nu, fremfor for at afvente de fulde testresultater i Vi vurderer på den baggrund, at sandsynligheden for godkendelse allerede i løbet af sommeren eller efteråret er steget til ca. 95%. Der er altid en risiko for at FDA vil se flere data først, men vi tror de foreløbige resultater må være så stærke, at Novo mener at FDA vil bakke op om godkendelse allerede nu. Novo Nordisk er steget med 14% i april og med 47% år til dato. Active Biotech fejlede i midten af april et vigtigt fase III studie i prostatakræft og har som konsekvens heraf stoppet al udvikling af medikamentet tasquinimod. Aktien er blevet straffet benhårdt for det mislykkede studie og er faldet med 58% i april og med 43% for hele PledPharma har præsenteret overordnede resultater fra et randomiseret fase IIb studie med 173 patienter, hvor PledOx blev testet som en middel til at reducere bivirkningerne i forbindelse med kemoterapi i tyktarmskræft. Studiet viser en reduktion i nerveskader på 43% i forhold til placebo. Reduktionen er umiddelbar klinisk relevant, men efter vores vurdering desværre ikke specielt troværdig, da resultatet ikke er statistisk signifikant. Altså er stikprøven for lille og nerveskaderne er/var desuden blot et sekundært målepunkt i studiet. For forsøgets primære målepunkt, som var antallet af hvide blodlegemer viste patienter behandlet med PledOx ingen forbedring i forhold til placebo, og endvidere heller ingen forbedring for blodplader, et andet sekundært målepunkt. Alt i alt et fejlet studie og der skal et nyt fase IIb studie til at fastslå om den observerede nerveskadereduktion skyldes behandlingen eller om der blot er tale om en tilfældighed. PledPharmas aktiekurs er uforandret i april og er steget med 21% indtil videre i år. Elos har opkøbt amerikansk baserede Onyx Medical Group, hvilket tilføjer 120 medarbejdere og en omsætning på 138 mio. SEK. Elos er steget med 12% i april og med 53% hidtil i Bioinvent har indledt et toårigt samarbejde med Cancer Research Technology Ltd (CRT) omkring udvikling af immunstimulerende antistof-terapi til anvendelse i kræftsygdomme. Samarbejder retter sig mod OX40 and 4-1BB, som er targets, der har grundlæggende betydning for immunforsvarets funktion. BioInvent har desuden publiceret prækliniske data der påviser, at kræftceller er i stand til at gøre antistof-baserede behandlinger usynlige for immunsystemet ved at benytte Fortsættes næste side... Nordiske Healthcare selskaber: Top 10 april Selskab Land Sektor Aktiekurs Udvikling (%) April 2015 Doxa Sverige Udstyr 2,8 74,1% Swedish Orphan Sverige Biotek 129,1 44,2% Raysearch Lab Sverige Udstyr 95,0 42,3% Aerocrine Sverige Diagnostik 2,0 41,3% Bionor Pharma Norge Biotek 3,0 37,9% Genovis Sverige Diagnostik 2,6 28,1% Exiqon Danmark Diagnostik 11,1 26,1% Dignitana Sverige Udstyr 13,0 25,0% Episurf Sverige Udstyr 38,1 24,1% Ambu Danmark Udstyr 182,0 19,7% Kilde: Yahoo Finance Nordiske Healthcare selskaber: Bund 10 april Selskab Land Sektor Aktiekurs Udvikling (%) April 2015 Brighter Sverige Udstyr 2,3-64,0% Active Biotech Sverige Biotek 10,8-58,5% Diamyd Medical Sverige Biotek 10,1-27,9% Vivoline Medical Sverige Udstyr 13,3-26,8% ScandiDos Sverige Udstyr 4,4-25,4% Orexo Sverige Biotek 99,0-22,0% Vigmed Holding Sverige Udstyr 8,0-21,3% Sprint Bioscience Sverige Biotek 28,0-20,0% Immunicum Sverige Biotek 29,1-17,3% Cantargia Sverige Biotek 10,8-17,3% Kilde: Yahoo Finance NYHEDSOVERBLIK: STÆRKE NOVO-NYHEDER TRAK HELE SEKTOREN OP I APRIL - side 13

14 NYHEDSOVERBLIK Side 14 Stærke Novo-nyheder trak hele sektoren op i april...fortsat fra forrige side særlig immunforsvars-bremseklodser, med det resultat, at patienten udvikler resistens i forhold til den specifikke behandling. Et antistof udviklet af BioInvent BI-1206 rettet mod det immunhæmmende protein CD32B er dog i stand til at modvirke resistens, hvilket man har dokumenteret i et prækliniske stude med mus behandlet med både BI-1206 og blandt andet CD-20 antistoffet Rituxan. Musene udviklede her resistens mod Rituxmab, men ikke når BI-1206 blev givet i kombination med Rituxan. Bioinvent venter at opstarte de første kliniske studier med BI-1206 i løbet af i år. Indtil videre har markedet ikke belønnet BioInvents anstrengelser og kursen er faldet med 14% i april og 27% år til dato. Moberg Pharma har fået patent på neglesvampmedikantet MOB-015 frem til 2032 i Europa. Tidligere i år modtag man et tilsvarende patent for USA. Fase III studier med MOB-015 ventes indledt i 2016, og medikamentet skønnes at have fordele i forhold til eksisterende behandlinger. Moberg Derma aktien er i april steget med 3% og for hele 2015 er aktien oppe med 35%. BioPorto har medio april meddelt, at man har afsluttet rekrutteringen af 250 patienter til et amerikansk klinisk studie med The NGAL Test i patienter med akut nyreskade. Såfremt resultaterne fra studiet er positive, vil forsøgsresultaterne danne grundlag for indsendelse af registreringsansøgning til FDA i sommeren USA er verdens største marked for diagnostiske test, og registreringen af The NGAL Test kan derfor potentielt være af stor værdi for BioPorto. Dog er The NGAL Test allerede på markedet i Europa og har været i det i et par år og salgstallene har mildest talt været skuffende. Spørgsmålet er derfor, hvorfor The NGAL Test skulle kunne opnå et betydeligt salg i USA, når det endnu ikke er lykkedes i Europa trods 2 år til at penetrere markedet. Herudover er en ubekendt faktor, hvorvidt det overhovedet er patentmæssigt muligt at patentere en markør for NGAL, således at konkurrenter holdes ude af markedet. Det er det der i øjeblikket pågår retssager om ved EUpatentdomstolen, og lignende retssager må forventes i USA. BioPorto-aktien har tabt 1% af sin værdi i april, men er steget 4% år til dato. Genmab har modtaget en milepælsbetaling på 10 mio. dollars fra partneren Janssen i forbindelse med fremskridt i et førstelinje fase III studie med Daratumumab i kombination med Velcade, kemoterapien Alkaran samt binyrebarkhormon-medikamentet Prednisolon. Endvidere har Genmab i slutningen af april offentliggjort positive resultater for CD20-antistoffet Arzerra som anden linjebehandling af Kronisk Lymfatisk Leukæmi (CLL). Dermed vurderer vi at vejen er banet for godkendelse af Arzerra også i denne patientgruppe. I forvejen er Arzerra godkendt i første linje- og tredjelinje behandlingen af CLL. Genmabs aktiekurs er steget med 16% i april og med 50% hidtil i Astrazeneca har fået opbakning af FDA s rådgivningskomité i forhold til en positiv riskovurdering af diabetes type 2 medicinen ONGLYZA s kardiovaskulære risikoprofil, baseret på resultater for et stort fase IV studie. Til gengæld stemte ekspertpanelet for at der i ONGLYZA s indlægsseddel gøres specifikt opmærksomhed på at medicinen rummer en risiko for patienter med forhøjet risiko for hjertesvigt. ONGLYZA blev godkendt af FDA i 2009 og tilhører klassen af DPP-4 diabetesmedicin, som generelt set er sat i forbindelse med øget risiko for hjertekar-bivirkninger. DPP-4 klassen tæller også Takedas Nesina og Mercks Januvia. AstraZenecas kursudvikling var flad i april, men er dog steget med 9% år til dato. Peter Aabo Nordiske Healthcare selskaber: Top 10 ÅTD Selskab Land Sektor Aktiekurs Udvikling (%) ÅTD 2015 Karo Bio Sverige Biotek 1,5 144,3% Chemometec Danmark Udstyr 14,4 119,8% Sprint Bioscience Sverige Biotek 28,0 108,2% Dignitana Sverige Udstyr 13,0 92,6% Aerocrine Sverige Diagnostik 2,0 87,5% Diamyd Medical Sverige Biotek 10,1 87,0% Probi Sverige Medicinal 113,5 84,6% Boule Diagnostics Sverige Diagnostik 99,0 81,7% Raysearch Lab Sverige Udstyr 95,0 79,2% Dedicare Sverige Service 43,2 73,5% Kilde: Yahoo Finance Nordiske Healthcare selskaber: Bund 10 ÅTD Selskab Land Sektor Aktiekurs Udvikling (%) ÅTD 2015 Brighter Sverige Udstyr 2,3-55,0% Active Biotech Sverige Biotek 10,8-42,8% ScandiDos Sverige Udstyr 4,4-40,9% Veloxis Pharm. Danmark Biotek 0,8-31,3% Vivoline Medical Sverige Udstyr 13,3-27,6% Bioinvent Sverige Biotek 2,0-27,0% Orexo Sverige Biotek 99,0-26,9% Karessa Pharma Sverige Biotek 23,0-26,8% Bactiguard Holding Sverige Udstyr 12,7-26,2% Serendex Pharma Norge Biotek 7,0-25,7% Kilde: Yahoo Finance NYHEDSOVERBLIK: STÆRKE NOVO-NYHEDER TRAK HELE SEKTOREN OP I APRIL - side 14

15 MARKEDSANALYSE Side 15 Svaghed i den nordiske sektor ovenpå kursfest Begyndende svaghedstegn i det nordiske sundhedsindeks Det nordiske OMX Health Care Index er i april (siden 27. marts) steget med solide 9,6% til kurs 2610,25. Dermed er indekset nu oppe med imponerende 33,4% i Kursstigningen drives af en generel fremgang på aktiemarkederne, men også af en stærk nyhedsstrøm fra de store selskaber i sundhedssektoren, herunder særligt Novo Nordisk, som vægter tungt i det nordiske indeks. De seneste dage har OMX Nordic Health Care Indekset dog vist visse svaghedstegn og er brudt ned igennem både 5-dages, 10-dages og 20-dages glidende gennemsnit. Samtidig noterer vi, at 10-dages glidende gennemsnit tilsyneladende er ved at lave en topvending og nu er ved at vende snuden nedad. RSI-indikatoren (Relative Strenght Index) viser også svaghedstegn og er nu faldende og befinder sig nede omkring 50, hvilket er det laveset niveau siden februar. I tilfælde af fortsatte kursfald vil et vigtigt støtteniveau for indekset i første omgang være niveauet mellem kurs , som tidligere har udgjort hhv. et støtte- og et modstandsområde for indekset. Brydes dette niveau kan indekset i værste fald fald søge ned mod næste støtteniveau som ligger omkring kurs 2400, modsvarende et fald herfra på 8%. NBI nærmer sig test af større støtteniveau Det ledende amerikanske biotekindeks, Nasdaq Biotechnology Index (NBI), er siden 27. marts steget med langt mere moderate 1,1% og handles nu i kurs 3649,25. Siden årsskiftet er NBI oppe med 14,8%. Umiddelbart viser NBI tydeligere svaghedstegn end det nordiske sundhedsindeks og indekset er således styrtdykket over den seneste uges tid fra kurs 3900 til det nuværende leje, modsvarende et fald på over 6%. NBI er brudt igennem det 20-dages glidende gennemsnit og tester nu 50-dages glidende gennemsnit. På 1-måneds chartet fremgår desuden at både 5-dages og 10-glidende gennemsnit nu er faldende. RSI-indikatoren er desuden brudt klart under 50, og befinder sig i 39,55. Det positive aspekt er at næste større støtteniveau ikke er langt væk, da det befinder sig i kurs 3550, hvilket blot vil være et yderligere fald på ca. 2,5%. Et godt bud vil være at markedet vil finde støtte her i første omgang, hvilket så også vil smitte af på det nordiske sundhedsindeks. Peter Aabo OMX Nordic Healthcare Index (MA5 og MA10) Nasdaq Biotechnology Index (MA 5 og MA10) Kilde: BCVIEW Kilde: BCVIEW OMX Nordic Healthcare Index (MA20 og MA50) Nasdaq Biotechnology Index (MA 20 og MA50) Kilde: BCVIEW Kilde: BCVIEW MARKEDSANALYSE: SVAGHED I DEN NORDISKE SEKTOR OVENPÅ KURSFEST - side 15

16 MODELPORTEFØLJE Side 16 Stabil start for ØU NBP-modelporteføljen ØU Nordic Biotech & Pharma porteføljen Køb Navn Antal Kurs Købskurs Bundet kap. +/- +/ Genmab ,00 466, ,7% Zealand Pharma ,50 105, (5.041) -10,1% Bavarian Nordic ,00 336, (1.672) -3,4% Exiqon ,10 11, (44) -0,1% Onxeo ,60 41, (44) -0,1% Genmab ,00 540, (44) -0,1% Gevinst/tab på seneste fem solgte aktier Porteføljeresultat Startkapital pr. 26. marts Siden start realiseret gevinst 0 Porteføljen 0,2% 0,2% + urealiseret gevinst OMX Nordic Health Care Index 9,6% 33,4% = kapital d.d OMX Nordic 40 Index 2,0% 19,8% Modelportefølje-performance i april Økonomisk Ugebrevs Nordic Biotech & Pharma modelportefølje, er mildt sagt kommet stabilt fra start. Porteføljens værdi er steget med 0,2%, og har dermed performet noget under vores to peers-indeks, OMX Nordic Healthcare Index og OMX Nordic 40 Index, som er steget med hhv. 9,6% og 2,0%. En del af forklaringen skal selvfølgelig findes i at vores investeringsgrad her i starten af naturlige årsager fortsat er relativ lav. Af vores tre nuværende investeringer har Genmab klart været den mest lukrative. Aktien er steget med knap 16%, hvilket vi vurderer skyldes forventninger til CD38-antistoffet Daratumumab. Herudover kom der tidligere på ugen positive fase III resultater fra et studie med CD20-antistoffet Arzerra. Til gengæld har vi haft tabt på Zealand Pharma og Bavarian Nordic, som begge har været fattige på nyheder i de seneste uger. Yderligere tre opkøb foretages Vi foretager yderligere tre opkøb, hvoraf den første er langsigtet, mens de to sidste er af mere spekulativ: Vi tager en position i Exiqon, som vi vurderer, står foran et solidt 2015, drevet af gode fundamentale vækstperspektiver for dets genteknologiske produkter, som yderligere forstærkes af at selskabet over en længere periode har været i stand til at forbedre dets indtjeningsmarginer. Samtidig leverer den stærke dollarskurs et godt afsæt for salgsvækst på det amerikanske marked, som ellers har været Exiqons akilleshæl i de senere år. Vi tager også en position i Onxeo, da vores overordnede vurdering er at downside er begrænset af en konservativ værdisætning, kombineret med at vi tror på at nye fase II resultater, der vil være vil blive præsenteret på cancerkonferencen ASCO i slutningen af maj, kan skabe en kursstigning. Endelig tager vi endnu en position i Genmab, da vi ligeledes vurderer at ASCO-konferencen vil blive en stor sejrsgang for CD-38 antistoffet Daratumumab, som står til at få en helt central plads på fremtidens marked for knoglemarvskræft. Peter Aabo Om ØU Nordic Biotech & Pharma Porteføljen Porteføljen er fiktiv og sammensættes af nordiske selskaber, der opererer inden for sundhedssektoren og som opretholder børsnotering på en af de primære nordiske børser, dvs. Nasdaq OMX, Nasdaq First North, Oslo Børs eller Oslo Axess. Investeringshorisonten for de enkelte handler vil variere fra kortsigtede og dermed spekulative til mere langsigtede investeringer. Porteføljen bør benyttes udelukkende som inspirationskilde og ikke til direkte kopiering. MODELPORTEFØLJE: STABIL START FOR ØU NBP-MODELPORTEFØLJEN - side 16

17 TABELLER Side 17 Kursoverblik selskaber Healthcare Index: Hele sektoren del 1 Udvikling (%) April 2015 Udvikling (%) ÅTD 2015 Nr Ticker Selskab Børsnotering Land Sektor Aktiekurs Aktiekurs Aktiekurs ACTI.ST Active Biotech Nasdaq OMX Sverige Biotek 10,8-58,5% -42,8% 25,9 18,8 2 ADDV.ST ADDvise Lab... Nasdaq First North Sverige Udstyr 6,9 12,2% 15,0% 6,2 6,0 3 AERO-B.ST Aerocrine Nasdaq OMX Sverige Diagnostik 2,0 41,3% 87,5% 1,4 1,0 4 ALK-B.CO ALK-Abelló Nasdaq OMX Danmark Medicinal 798,0 10,1% 22,6% 725,0 651,0 5 ALNX.ST Allenex Nasdaq OMX Sverige Diagnostik 2,1-1,9% 8,9% 2,1 1,9 6 AMBU-B.CO Ambu Nasdaq OMX Danmark Udstyr 182,0 19,7% 22,1% 152,0 149,0 7 ARCOMA.ST Arcoma Nasdaq First North Sverige Udstyr 11,1 2,3% -9,4% 10,9 12,3 8 AZN.ST Astrazeneca Nasdaq OMX Sverige Medicinal 596,5 0,0% 8,9% 596,5 548,0 9 BACTI-B.ST Bactiguard Holding Nasdaq OMX Sverige Udstyr 12,7-14,2% -26,2% 14,8 17,2 10 BAVA.CO Bavarian Nordic Nasdaq OMX Danmark Biotek 325,0-3,3% 64,6% 336,0 197,5 11 BINV.ST Bioinvent Nasdaq OMX Sverige Biotek 2,0-13,7% -27,0% 2,3 2,7 12 BIOG-B.ST Biogaia Nasdaq OMX Sverige Medicinal 231,0 17,3% 28,7% 197,0 179,5 13 BIOHIT Biohit Nasdaq OMX Finland Udstyr 5,3-9,2% 16,0% 5,8 4,6 14 BIONOR.OL Bionor Pharma Oslo Børs Norge Biotek 3,0 37,9% 27,2% 2,1 2,3 15 BIOPOR.CO BioPorto Nasdaq OMX Danmark Diagnostik 1,8-1,1% 3,6% 1,8 1,7 16 BIOT.ST Biotage Nasdaq OMX Sverige Udstyr 17,2 11,0% 31,3% 15,5 13,1 17 BIOTEC.OL Biotec Pharmacon Oslo Børs Norge Biotek 16,3-8,9% -7,9% 17,9 17,7 18 BIOTIE Biotie Nasdaq OMX Finland Biotek 0,2-12,6% -15,8% 0,2 0,2 19 BOUL.ST Boule Diagnostics Nasdaq OMX Sverige Diagnostik 99,0 12,8% 81,7% 87,8 54,5 20 BRIG.ST Brighter Nasdaq First North Sverige Udstyr 2,3-64,0% -55,0% 6,3 5,0 21 BWL.ST Bringwell Nasdaq First North Sverige Medicinal 1,2-3,1% -4,6% 1,3 1,3 22 CANTA.ST Cantargia Nasdaq First North Sverige Biotek 10,8-17,3% 19,4% 13,0 9,0 23 CEVI.ST Cellavision Nasdaq OMX Sverige Diagnostik 52,3-0,5% 33,0% 52,5 39,3 24 CHEMM.CO Chemometec Nasdaq OMX Danmark Udstyr 14,4 6,7% 119,8% 13,5 6,6 25 CHR.CO Chr. Hansen Holding Nasdaq OMX Danmark Enzymer 334,4 8,2% 21,9% 309,2 274,3 26 COLO-B.CO Coloplast Nasdaq OMX Danmark Udstyr 561,0 9,0% 8,1% 514,5 519,0 27 COV.OL Context Vision Oslo Børs Norge Diagnostik 21,3 1,4% -2,7% 21,0 21,9 28 CRAD-B.ST C-Rad Nasdaq OMX Sverige Diagnostik 17,4 16,0% 5,5% 15,0 16,5 29 CTEC.ST ChronTech Pharma Nasdaq First North Sverige Biotek 0,0 7,1% 15,4% 0,0 0,0 30 DEDI.ST Dedicare Nasdaq OMX Sverige Service 43,2 12,2% 73,5% 38,5 24,9 31 DIGN.ST Dignitana Nasdaq First North Sverige Udstyr 13,0 25,0% 92,6% 10,4 6,8 32 DMYD-B.ST Diamyd Medical Nasdaq First North Sverige Biotek 10,1-27,9% 87,0% 14,0 5,4 33 DOXA.ST Doxa Nasdaq First North Sverige Udstyr 2,8 74,1% 33,6% 1,6 2,1 34 EKTA-B.ST Elekta Nasdaq OMX Sverige Udstyr 80,8 4,3% 1,4% 77,5 79,7 35 ELN.ST Ellen Nasdaq First North Sverige Udstyr 0,9 2,9% 63,6% 0,9 0,6 36 ELOS-B.ST Elos Nasdaq OMX Sverige Udstyr 103,8 11,9% 52,6% 92,8 68,0 37 EPIS-B.ST Episurf Nasdaq OMX Sverige Udstyr 38,1 24,1% 6,7% 30,7 35,7 38 EXQ.CO Exiqon Nasdaq OMX Danmark Diagnostik 11,1 26,1% 58,6% 8,8 7,0 39 FEEL.ST Feelgood Svenska Nasdaq OMX Sverige Service 1,4 2,2% 20,0% 1,4 1,2 40 GEN.CO Genmab Nasdaq OMX Danmark Biotek 540,0 15,8% 49,9% 466,2 360,3 41 GENO.ST Genovis Nasdaq First North Sverige Diagnostik 2,6 28,1% 35,4% 2,0 1,9 42 GETI-B.ST Getinge Nasdaq OMX Sverige Udstyr 210,9 0,1% 18,6% 210,6 177,8 43 GHP.ST Global Health P. Nasdaq OMX Sverige Service 5,9-0,8% 16,8% 6,0 5,1 44 GN.CO GN Store Nord Nasdaq OMX Danmark Udstyr 146,0-4,3% 8,3% 152,5 134,8 45 HBC.OL Hofseth Biocare Oslo Axess Norge Medicinal 2,3 16,8% -14,8% 2,0 2,7 46 HERANTIS Herantis Pharma Nasdaq First North Finland Biotek 7,3 10,6% 5,8% 6,6 6,9 47 HMED.ST Hansa Medical Nasdaq First North Sverige Biotek 33,0-14,5% 15,4% 38,6 28,6 48 IMMU.ST Immunicum Nasdaq First North Sverige Biotek 29,1-17,3% 32,3% 35,2 22,0 49 IMNP.ST Immune Pharm. Nasdaq First North Sverige Biotek 18,0 3,4% 21,2% 17,4 14,9 50 KAN.ST Kancera Nasdaq First North Sverige Biotek 5,1-12,1% -9,7% 5,8 5,7 51 KARE.ST Karessa Pharma Nasdaq First North Sverige Biotek 23,0-14,2% -26,8% 26,8 31,4 52 KARO.ST Karo Bio Nasdaq OMX Sverige Biotek 1,5-2,0% 144,3% 1,5 0,6 53 KDEV.ST Karolinska Dev. Nasdaq OMX Sverige Biotek 11,7 2,2% -11,7% 11,5 13,3 54 LIDDS.ST LIDDS Nasdaq First North Sverige Biotek 9,0-0,6% 42,1% 9,0 6,3 55 LUN.CO Lundbeck Nasdaq OMX Danmark Medicinal 132,0-6,8% 7,5% 141,7 122,8 56 MCAP.ST MedCap Nasdaq First North Sverige Investering 2,9 18,9% 23,9% 2,4 2,3 57 MEDA-A.ST Meda Nasdaq OMX Sverige Medicinal 142,3 5,5% 26,5% 134,9 112,5 58 MEDI.OL Medistim Oslo Børs Norge Udstyr 41,4 3,5% 50,5% 40,0 27,5 Kilde: Yahoo Finance TABELLER: KURSOVERBLIK SELSKABER - side 17

18 TABELLER Side 18 Kursoverblik selskaber Healthcare Index: Hele sektoren del 2 Udvikling (%) April 2015 Udvikling (%) ÅTD 2015 Nr Ticker Selskab Børsnotering Land Sektor Aktiekurs Aktiekurs Aktiekurs MOB.ST Moberg Pharma Nasdaq OMX Sverige Biotek 51,3 2,7% 34,9% 49,9 38,0 60 MPI.CO Medical Prognosis Nasdaq First North Danmark Diagnostik 200,0 8,1% 0,0% 185,0 200,0 61 MVIR-B.ST Medivir Nasdaq OMX Sverige Biotek 89,0 13,4% -9,4% 78,5 98,3 62 NAVA.OL Navamedic Oslo Børs Norge Medicinal 11,0 5,8% -8,3% 10,4 12,0 63 NEL.OL NEL Oslo Børs Norge Udstyr 1,3 6,6% 1,6% 1,2 1,3 64 NEUR.CO NeuroSearch Nasdaq OMX Danmark Biotek 3,2-2,1% 24,3% 3,3 2,6 65 NEXSTIM Nexstim Oyj Nasdaq First North Finland Udstyr 5,1-10,1% -16,4% 5,7 6,2 66 NOVO-B.CO Novo Nordisk Nasdaq OMX Danmark Medicinal 382,2 14,1% 46,8% 335,0 260,3 67 NVP.ST Neurovive Pharma Nasdaq OMX Sverige Biotek 52,0 3,0% 2,0% 50,5 51,0 68 NZYM-B.CO Novozymes Nasdaq OMX Danmark Enzymer 314,2-0,3% 20,9% 315,2 259,8 69 OASM.ST Oasmia Pharm. Nasdaq OMX Sverige Biotek 20,3 2,0% 1,5% 19,9 20,0 70 ONXEO.CO Onxeo Nasdaq OMX Danmark Biotek 41,6 1,7% 7,8% 40,9 38,6 71 ORIOLA Oriola-B Nasdaq OMX Finland Medicinal 4,0 3,9% 16,4% 3,9 3,5 72 ORION Orion-B Nasdaq OMX Finland Medicinal 29,2 10,1% 13,1% 26,5 25,8 73 ORTI-B.ST Ortivus Nasdaq OMX Sverige Udstyr 5,2-4,6% -6,4% 5,4 5,5 74 ORX.ST Orexo Nasdaq OMX Sverige Biotek 99,0-22,0% -26,9% 127,0 135,5 75 OSSR.CO Össur Nasdaq OMX Danmark Udstyr 22,2 7,8% 25,4% 20,6 17,7 76 PCIB.OL PCI Biotech Holding Oslo Axess Norge Biotek 11,9-6,3% -8,5% 12,7 13,0 77 PHO.OL Photocure Oslo Børs Norge Diagnostik 33,3 8,1% 21,1% 30,8 27,5 78 PLED.ST PledPharma Nasdaq First North Sverige Biotek 30,3 0,3% 21,2% 30,2 25,0 79 PROB.ST Probi Nasdaq OMX Sverige Medicinal 113,5 9,7% 84,6% 103,5 61,5 80 RAY-B.ST Raysearch Lab Nasdaq OMX Sverige Udstyr 95,0 42,3% 79,2% 66,8 53,0 81 RECI-B.ST Recipharm Nasdaq OMX Sverige Medicinal 160,0-12,8% 19,0% 183,5 134,5 82 REG1V Revenio group Nasdaq OMX Finland Diagnostik 20,7-3,1% 41,9% 21,3 14,6 83 SDOS.ST ScandiDos Nasdaq First North Sverige Udstyr 4,4-25,4% -40,9% 5,9 7,5 84 SECT-B.ST Sectra Nasdaq OMX Sverige Diagnostik 122,0 3,0% 22,3% 118,5 99,8 85 SENDEX.OL Serendex Pharma Oslo Axess Norge Biotek 7,0-2,8% -25,7% 7,2 9,4 86 SER.OL Serodus Oslo Axess Norge Biotek 3,0-2,6% 7,9% 3,1 2,8 87 SOBI.ST Swedish Orphan Nasdaq OMX Sverige Biotek 129,1 44,2% 62,7% 89,6 79,4 88 SPRINT.ST Sprint Bioscience Nasdaq First North Sverige Biotek 28,0-20,0% 108,2% 35,0 13,5 89 STIL.ST Stille Nasdaq First North Sverige Udstyr 13,5 14,0% 41,6% 11,8 9,5 90 VELO.CO Veloxis Pharm. Nasdaq OMX Danmark Biotek 0,8-8,1% -31,3% 0,9 1,2 91 VIG.ST Vigmed Holding Nasdaq First North Sverige Udstyr 8,0-21,3% -18,9% 10,1 9,8 92 VITR.ST Vitrolife Nasdaq OMX Sverige Udstyr 169,0 6,0% 1,8% 159,5 166,0 93 VIVO.ST Vivoline Medical Nasdaq First North Sverige Udstyr 13,3-26,8% -27,6% 18,1 18,3 94 WDH.CO William Demant Nasdaq OMX Danmark Udstyr 563,5-2,8% 20,4% 580,0 468,2 95 WEIFA.OL Weifa Oslo Børs Norge Medicinal 0,9 14,1% 18,7% 0,8 0,8 96 XVIVO.ST Xvivo Perfusion Nasdaq First North Sverige Udstyr 42,6 6,0% 24,2% 40,2 34,3 97 ZEAL.CO Zealand Pharma Nasdaq OMX Danmark Biotek 94,5-10,0% 13,9% 105,0 83,0 Kilde: Yahoo Finance Kursoverblik indeks Healthcare Index Nr Ticker Selskab Aktiekurs Udvikling (%) Udvikling (%) Aktiekurs Aktiekurs April 2015 ÅTD ^OMXN40 OMX Nordic 40 Index 1.653,5 2,0% 19,8% 1.621, ,0 2 ^N4000EURGI OMX Nordic Health Care Index 2.610,3 9,6% 33,4% 2.382, ,6 3 ^SX4000GI OMX Stockholm Health Care Index 1.862,5 5,2% 19,0% 1.769, ,4 4 ^CX4000GI OMX Copenhagen Health Care Index 2.882,2 10,5% 37,0% 2.609, ,0 5 ^HX4000GI OMX Helsinki Health Care Index 1.910,3 8,4% 18,9% 1.762, ,5 6 OSE35GI.OL OSE35 Oslo Health Care Index 508,2 5,2% 14,4% 483,0 444,2 7 BIOTK.PA Euronext Next Biotech Index 1.915,0 9,3% 32,0% 1.751, ,7 8 ^NBI Nasdaq Biotechnology Index 3.649,3 1,1% 14,8% 3.610, ,5 9 OMXC20.CO OMX Copenhagen C20 Index 982,1 9,0% 31,9% 900,6 744,4 Kilde: Yahoo Finance TABELLER: KURSOVERBLIK - side 18

19 Side 19 ØKONOMISK UGEBREV FORMUE NORDIC BIOTECH & PHARMA UDGIVES AF: Økonomisk Ugebrev A/S Pilestræde 34, 4. sal, 1147 København K CVR-nr: Redaktionens tlf Kontakt: Hjemmeside: ADM. DIREKTØR: Per Pedersen ANSVH. CHEFREDAKTØR: Morten W. Langer, REDAKTØR: Peter Aabo, JOURNALISTER: Steen Albrechtsen, Lars Bjørnvik, Peter Aabo, Bruno Japp, Teddy Wivel, Ejlif Thomasen, Peder Bjerge, Stephan Wedel Alsman, Carsten Vitoft, Morten Sørensen, Sten Thorup Kristensen, Lars Abild ÅRSABONNEMENT: Private: kr. inkl. moms Firmaer (5 brugere): kr. inkl. moms Medier: kr. inkl. moms FORBEHOLD: Informationerne i Økonomisk Ugebrev Formue Nordic Biotech & Pharma stammer fra kilder, som anses for at være pålidelige. Vi påtager os intet ansvar for materialets fuldkommenhed eller for rigtigheden af informationerne. Vi opfordrer ikke til at købe eller sælge værdipapirer, og vi påtager os intet ansvar for eventuelle følgevirkninger af beslutninger, der træffes med udgangspunkt i informationerne i Økonomisk Ugebrev Formue Nordic Biotech & Pharma. Læserne opfordres til at søge supplerende og uddybende information vedr. udstederne af værdipapirerne og den seneste udvikling på børsmarkederne. REDIGERING OG LAYOUT: Rung Creative GRAFIK OG RESEARCH: Benjamin Kjærgaard Hansen DESIGN: Jakob Bekker-Hansen.300dpi.dk ISSN BOGHOLDERI: Jørgen Olsen, KOPIERING ELLER VIDERESENDELSE IKKE TILLADT side 19

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Genmab-blockbuster på markedet inden årsskiftet

Genmab-blockbuster på markedet inden årsskiftet Næste udgave udkommer onsdag d. 12. august 2015 Bemærk kun for betalende abonnenter fremover Nr. 4 24. juni 2015. 1. årgang Genmab-blockbuster på markedet inden årsskiftet Genmab meddelte d. 5. juni, at

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé: Genmab aflægger regnskab for de første tre måneder af 2010. København, Danmark, 11. maj 2010 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for de første tre måneder af 2010. Genmab rapporterede

Læs mere

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989 Exiqon en fantastisk turn around case Exiqon aktien er en jeg har fulgt igennem længere tid og købt stille og roligt op i inden regnskabet i går. Det er en aktie der har haft nogle usikkerhedsmomenter

Læs mere

Kapitalmarkedsseminar - Mangler du investeringsidéer i Pharma- & Biotek-segmentet?

Kapitalmarkedsseminar - Mangler du investeringsidéer i Pharma- & Biotek-segmentet? Kapitalmarkedsseminar - Mangler du investeringsidéer i Pharma- & Biotek-segmentet? 25. november 2015 Dagens program 15:15 Velkomst v/ Steen Albrechtsen, AktieUgebrevet 15:20 Sektor-opdatering v/peter Aabo,

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2008

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2008 Resumé: Genmab aflægger regnskab for regnskabsåret 2008. København, Danmark, 24. februar 2009 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for regnskabsåret 2008. En nettoomsætning på DKK 745

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2008

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2008 Resumé: Genmab præsenterer regnskab for første halvår af 2008 København, Danmark, 27. august 2008 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag regnskab for første halvår af 2008. Genmab rapporterede følgende

Læs mere

Lukrativ niche-pipeline vil drive Sobi højere op

Lukrativ niche-pipeline vil drive Sobi højere op Lukrativ niche-pipeline vil drive Sobi højere op Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) er et svensk biofarmaceutisk selskab med fokus på egenudvikling og salg af medicin inden for sjældne sygdomme. Selskabets

Læs mere

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Selskabsmeddelelse Nr. 7/2012 Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Omsætning og øvrige driftsindtægter steg med 94% til 171 mio. kr. Overskud på 13 mio. kr. Likvide midler

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 30TH OF MAY 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN

Q&A ZEALAND PHARMA 30TH OF MAY 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN Transcript Live Q and A Zealand Pharma with, the 30th of May 2016 Denne session starter kl. 15. Hej Hanne, Er du online? Jeps Super...Vi starter om få minutter. :-) Velkommen til IR Hanne Leth Hilmann.

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

VÆKST I VACCINEPIPELINEN

VÆKST I VACCINEPIPELINEN VÆKST I VACCINEPIPELINEN INVESTORDAGEN KØBENHAVN, 20. SEPTEMBER 2016 THOMAS DUSCHEK INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS BAVARIAN NORDIC Omsætningsgenererende med vedvarende nulresultat Fuldt integreret

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7.

VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7. VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7. JUNI 2016 BAVARIAN NORDIC Omsætningsgenererende med vedvarende nulresultat Fuldt

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Exiqon Skandinaviens største genomics selskab

Exiqon Skandinaviens største genomics selskab Exiqon Skandinaviens største genomics selskab København, den 25. november 2015 En investering i Exiqon er en investering i fremtidens brug af genetik til ny medicin og diagnostik Dagsorden Introduktion

Læs mere

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Tatiana Brask Director IR&PR T: +45 33 44 77 26 M: +45 25 40 30 39 E: tbr@genmab.com

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Topotarget A/S. Aktionærmøde juni 2013

Topotarget A/S. Aktionærmøde juni 2013 Topotarget A/S Aktionærmøde juni 2013 Safe harbor statement Denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Topotarget A/S' forventninger til udviklingen af selskabets kliniske

Læs mere

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011 ALK Virksomhedspræsentation sentation 1 ALK allergispecialist - behandling, forebyggelse og diagnostisering Verdens førende inden for allergivaccine ~ 33 % global markedsandel Udvide basisforretningen

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Etablering af. En global leder inden for sjældne kræftsygdomme. Innovator inden for sjældne kræftsygdomme. 3-4. juni 2014

Etablering af. En global leder inden for sjældne kræftsygdomme. Innovator inden for sjældne kræftsygdomme. 3-4. juni 2014 Etablering af Innovator inden for sjældne kræftsygdomme En global leder inden for sjældne kræftsygdomme 3-4. juni 2014 Hvorfor navnet Onxeo? On står for: Xeo betyder: X symboliserer også: Starter og slutter

Læs mere

Genmab offentliggør resultat for første kvartal

Genmab offentliggør resultat for første kvartal Kontakt: Genmab A/S Michael Wolff Jensen Chief Financial Officer T: +45 70 20 27 28 Bea Evangelista Middleberg Euro T: +1-212-699-2503 bea@middleberg.com Genmab offentliggør resultat for første kvartal

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Analyse af Exiqon A/S

Analyse af Exiqon A/S Analyse af Exiqon A/S Beskrivelse af virksomheden Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab. Virksomheden har 100 medarbejdere. Ud over at være placeret i Danmark, så har selskabet også et datterselskab

Læs mere

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010 NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 1 9. JUNI 2010 Seneste nyt Bedre end forventet økonomisk fremgang 2009: 10 % vækst i vaccinesalget / 47 % stigning i EBIT Q1 2010:

Læs mere

Stærkt M&A-marked i Danmark i 2013 og positive forventninger til 2014

Stærkt M&A-marked i Danmark i 2013 og positive forventninger til 2014 Stærkt M&A-marked i i 2013 og positive forventninger til 2014 Johannes Vasehus Sørensen Managing Partner Corporate Finance Uffe Ambjørn Director Corporate Finance Resumé Det danske M&A-marked har været

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Kapitalmarkedsseminar Biotek- & Pharma-selskaber

Kapitalmarkedsseminar Biotek- & Pharma-selskaber Kapitalmarkedsseminar Biotek- & Pharma-selskaber 24. november 2016 Dagens program 14:30 Velkomst v/ Steen Albrechtsen, AktieUgebrevet 14:31 Zealand Pharma v/ Britt Meelby Jensen, CEO 15:00 Sektor-opdatering

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1 Ordinær generalforsamling 29. april 2010 København 1 Affitechs vision Vi opbygger en international biotekvirksomhed Fokuseret på at udvikle humane terapeutiske antistofprodukter et marked på USD 40 mia.

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Onxeo - årsresultat for 2014 og forventninger til 2015

Onxeo - årsresultat for 2014 og forventninger til 2015 Onxeo - årsresultat for 2014 og forventninger til 2015 Regnskabsberetning for 2014 - Succesfuld strategisk fusion og opkøb af det danske selskab Topotarget, hvorved Onxeo blev dannet - Hovedresultater

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Resultatopgørelse Vestas - Omsætning Resultatopgørelsen repræsenterer

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR FØRSTE HALVÅR 2011 OG OPJUSTERER FORVENTNINGERNE

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR FØRSTE HALVÅR 2011 OG OPJUSTERER FORVENTNINGERNE - Fortsat højt fokus på omkostningsstyring med forbedret driftsresultat og cash burn for første halvår i forhold til 2010 - Opjusterede forventninger for 2011 som følge af reduktion af driftsomkostningerne

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 7. marts 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 (OMX:VELO) ( Veloxis ) har i dag offentliggjort årsrapporten for

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Aktiebrev : Bet at home.com AG:

Aktiebrev : Bet at home.com AG: Aktiebrev 3 2014: Som jeg har nævnt flere gange på det sidste, så er de nuværende aktiemarkeder ikke præget af en masse flotte tilbud og man skal nærmest lede efter nålen i en høstak for at finde investeringer

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2015

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2/2016 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 9. marts 2016 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2015 (OMX:VELO) ( Veloxis ) har i dag offentliggjort årsrapporten for

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 31 januar, 2008

Ekstraordinær Generalforsamling 31 januar, 2008 February 1, 2008 1 February 1, 2008 Ekstraordinær Generalforsamling 31 januar, 2008 February 1, 2008 2 February 1, 2008 Dagsorden 1. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide aktiekapitalen med op til

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010 Væsentlig reduktion i driftsunderskud på DKK 73 i de første ni måneder af 2010 sammenlignet med DKK 361 i 2009 Facilitetens dagsværdi reduceret med DKK 130 ; forventet salg rykket til 2011, hvilket påvirker

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2009

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2009 Resumé: Genmab aflægger regnskab for regnskabsåret 2009. København, Danmark, 2. marts 2010 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for regnskabsåret 2009. En nettoomsætning på DKK 586 mio.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 for BioPorto koncernen

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 for BioPorto koncernen 25. maj 2012 Meddelelse nr. 09 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 for BioPorto koncernen Resumé for 1. kvartal 2012 BioPortos nyreskadetest The NGAL Test er lanceret til diagnostisk brug i en række lande.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2013

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2013 Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 5. marts 2014 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2013 (OMX:VELO) ( Veloxis ) har i dag offentliggjort årsrapporten for

Læs mere

Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere

Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere Delårsrapport for 1. halvår 2008/09 (1. juli - 31. december 2008) Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere ChemoMetec har i 1. halvår

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Investormøde. 29. maj 2009

Investormøde. 29. maj 2009 Investormøde 29. maj 2009 Safe Harbor erklæring Denne præsentation indeholder udsagn vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder udviklede produkter og potentielle fremtidige produkter

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling. København 27. juni 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. København 27. juni 2014 Ekstraordinær Generalforsamling København 27. juni 2014 Udtalelser om fremtidige forhold Denne præsentation indeholder visse fremadrettede udsagn vedrørende Topotargets og/eller BioAlliance Pharmas virksomhed,

Læs mere