Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express. Generelle regler og særlige regler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express. Generelle regler og særlige regler"

Transkript

1 Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express Generelle regler og særlige regler

2 Indhold Generelle regler Særlige regler 1. Definitioner Aftalens omfang Udbetaling af kontanter Brug af og rettigheder til varemærker Kontrolprocedure Dynamic Currency Conversion (valutaomregning) Autorisation Honorering af kortbetalinger Indsigelse mod kortbetalingen Bestilling af dokumentation for kortbetalingen Brug og indsendelse af kort-/transaktionsdata Overvågning, misbrug m.v Kvittering m.m Annullering af en kortbetaling Fortrydelse Krav til udstyr, software m.v Underleverandører Sikkerhedskrav Opbevaringsperiode for kort- og transaktionsdata Priser og afregning Ansvar Risikovurdering Ændringer af priser og regler Ændring i forretningens forhold Overdragelse Aftalens ophør Lovvalg og værneting Tilsyn...12 Biludlejning 1. Indledning Autorisation ved afhentning af bilen Det endelige transaktionsbeløb Efterdebitering...13 Hoteller 1. Indledning Garanteret reservation Kortindehavers reservation Afbestilling Visa MasterCard Alle kort Udeblivelse (no-show) Over-booking Forudbetaling/depositum Kortindehavers reservation Transaktionskvittering Afbestilling og bekræftelse af afbestilling Over-booking Express check-out Kortholders accept Transaktionen Autorisation og det endelige transaktionsbeløb Autorisation Det endelige transaktionsbeløb Efterdebitering...18 Kontantudbetaling mm. 1. Indledning Procedure...19

3 Generelle regler 1. Definitioner Aftale Betalingskortaftalen (aftaleblanket) mellem forretningen og Teller A/S, generelle regler og eventuelle særlige regler, brugervejledning og prisliste. Autentifikation En metode, hvor kortholders identitet bliver verificeret ved hjælp af et password, en personlig hemmelig kode el.lign. Autorisation Den proces, hvor kortets status kontrolleres, og beløbet bliver reserveret. Autorisationsgrænse En beløbsgrænse. Forretningen skal søge autorisation for kortbetalinger over denne beløbsgrænse, jf. dog afsnit 7. Betalingsgateway Den kommunikationskanal, som bliver benyttet til at indsende kortbetalinger til Teller. Brugervejledning Brugervejledning og efterfølgende rettelsesblade. Den til enhver tid gældende brugervejledning kan downloades fra Chargeback Tilbageførsel af beløb på grundlag af indsigelse fra kortholder eller kortudsteder. Dynamic Currency Conversion (DCC) DCC indebærer, at forretningen kan tilbyde sine kunder at betale i deres egen valuta. Terminalen eller betalingsløsningen i forretningen skal være godkendt og sat op til denne brug. På kan forretningen altid se, hvilke valutaer, der er i Tellers DCC-løsning. Forretning Den fysiske eller juridiske person, der indgår aftale med Teller A/S om at modtage internationale betalingskort. Fysisk handel Ved fysisk handel forstås gennemførelse af en kortbetaling, der forudsætter fysisk tilstedeværelse og deltagelse af kortholder og en ekspedient fra forretningen. Eksempler på fysisk handel er detailforretninger, hoteller, biludlejningsfirmaer el.lign., hvor kunden bliver ekspederet af personale. Øvrig handel Ved øvrig handel forstås gennemførelse af øvrige kortbetalinger, fx post- og telefonordre, internetbetalinger, abonnementsbetalinger og kortbetalinger i selvbetjente automater. Internationale kortorganisationer MasterCard International, Visa International, JCB International, China UnionPay og American Express Global Network Services de organisationer, som fastlægger de internationale regler for betalingssystemerne, og som har udstedt Tellers licenser til indløsning af betalinger foretaget med kortene. J-Secure JCBs betegnelse for metode til autentifikation af kortholder ved kortbetalinger på internettet. Kontrolcifre Kortets kontrolcifre findes i eller i nærheden af underskriftspanelet. Kontrolcifrene er de tal, der er angivet efter kortnummeret eller dele af kortnummeret, evt. i en særlig boks, normalt 3 cifre. For American Express kan dog også benyttes den 4 cifrede kode på forsiden angivet over kortnummeret. Kort De internationale betalingskort, som er omfattet af aftalen, fx MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, VPAY, JCB, China UnionPay og American Express. Kortbetaling En aftale mellem forretningen og kortholder om at overføre et beløb fra kortholders konto til forretningens konto. Kortdata De data, der bliver anvendt til at identificere kortet, fx kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre. Kvittering Dokumentation for kortbetalingen, fx den kvittering, som kortholder har underskrevet, abonnementsaftale, lejekontrakt vedrørende billeje eller anden dokumentation. 2

4 MasterCard SecureCode MasterCards betegnelse for metode til autentifikation af kortholder ved kortbetalinger på internettet. PCI DSS Payment Card Industry, Data Security Standard kortorganisationernes sikkerhedskrav. Alle, der behandler kortdata, skal efterleve sikkerhedskravene. Se https://www.pcisecuritystandards.org for flere oplysninger. PIN-kode Den personlige kode, der er knyttet til kortet. PSP Payment Service Provider. En underleverandør, som behandler kortdata og kortbetalinger på vegne af forretningen, fx i forbindelse med kortbetalinger via internet. Transaktionsdata De data, der bliver anvendt til at gennemføre en kortbetaling, bestående af kortdata og øvrige oplysninger, der er modtaget i forbindelse med kortbetalingen, fx transaktionsbeløb, kortholders navn og beskrivelse af det købte. Transaktionsvaluta Den valuta, som bliver anvendt ved kortholders betaling, og som skal fremgå af kvitteringen. Verified by Visa Visas betegnelse for metode til autentifikation af kortholder ved kortbetalinger på internettet. Virksomhed Den fysiske eller juridiske person, som indgår aftale med Teller om at modtage internationale betalingskort. Salgssted Virksomhedens fysiske adresse eller URL, hvorfra varen/ ydelsen bliver solgt. Selvbetjente automater Kortholderaktiveret terminal, fx til betaling af broafgift, billetter eller parkering, dvs. hvor terminalen kun bliver betjent af kortholder, og uanset om der benyttes PIN-kode eller ej. 3

5 2. Aftalens omfang Aftalen gælder for betalinger med de kort, forretningen modtager som betalingsmiddel. Aftalen fastsætter de regler, som gælder for kortbetalinger i forretningens betalingsløsninger. Forretningen skal modtage betaling med alle kort af de typer, som er omfattet af forretningens aftale. Det vil sige, at hvis salgsstedet skilter med at modtage betalinger med Maestro, skal forretningen modtage alle Maestro-kort. Tilsvarende gælder for Visa Electron, JCB og de øvrige korttyper. Vær opmærksom på, at transaktioner med American Express kort alene kan gennemføres i DKK. Teller A/S ydelser i forbindelse med indløsning af kortbetalinger omfatter bl.a. følgende: Behandling af autorisationsforespørgsler Behandling og fremsendelse af autorisationssvar Registrering og behandling af kortbetalinger Honorering af betalinger med kort omfattet af aftalen Support som beskrevet i brugervejledning og eventuelle bilag Behandling af indsigelser fra kortudstedere/kortholdere Markedsføring Aftalen gælder for kortbetalinger, som bliver foretaget på salgsstedet som angivet i aftalen, og for de varer og ydelser, som bliver solgt fra salgsstedet. Retten til at benytte salgsstedet skal tilhøre forretningen, og salgsstedet skal være registreret i det navn, der fremgår af betalingskortaftalen. Aftalen må ikke bruges til at gennemføre kortbetalinger, der stammer fra aktiviteter, der ikke er oplyst og/eller godkendt af Teller ved aftalens indgåelse. Forretningen må ikke anvende aftalen til følgende: Aktiviteter, der kan skade Tellers og de Internationale kortorganisationers brand og image Moralsk eller etisk angribelige formål eller formål, der på den ene eller anden måde er i konflikt med landets love eller regler Inkasso Forretningen må desuden ikke modtage kortbetalinger via internet til følgende formål: Spil, væddemål, lotteri el.lign. Tobak og tobaksrelaterede produkter Salg af pornografiske film, billeder eller lignende, som bliver fremvist eller downloadet via nettet, herunder materiale som involverer dyr, voldtægt og anden form for brutalitet På findes den til enhver tid gældende liste over ikke-tilladte aktiviteter. Kredittransaktioner på kort må alene gennemføres, når det har til formål helt eller delvist at udligne en forudgående kortbetaling, fx hvis kunden returnerer en købt vare. Overtrædelse af reglerne om anvendelse af aftalen kan medføre lukning af aftalen uden yderligere varsel, jf. afsnit 26. Forretningen må ikke modtage kortbetalinger, der stammer fra kortholderes køb hos andre virksomheder, eller forsøge at få sådanne kortbetalinger honoreret af Teller under aftalen. 4

6 3. Udbetaling af kontanter Udbetaling af kontanter fra vekselkontorer, kasinoer m.fl. er reguleret i de særlige regler for kontantudbetaling. 4. Brug af og rettigheder til varemærker Alle rettigheder til varemærkerne for kortene tilhører de respektive Internationale kortorganisationer. Forretningen skal på salgsstedet på tydelig måde skilte med varemærkerne (logoerne) for de kort, som modtages som betalingsmiddel. Forretningen er berettiget til at anvende mærkerne i forbindelse med markedsføring af varer og ydelser, som kan betales med kort. Varemærkerne må ikke benyttes til andre formål. Teller kan levere mærkater til opsætning på salgsstedet og logoer til brug for markedsføringsmateriale. Forretningen kan også downloade varemærkerne fra Varemærkerne skal altid vises i den korrekte originale udformning. Kort, der bliver vist i markedsføringsmateriale, må ikke indeholde et gyldigt kortnummer eller udstedernavn. Brug af varemærkerne må ikke krænke rettighedsindehavernes rettigheder til varemærket, og må ikke skabe det indtryk, at varer og ydelser bliver sponsoreret, produceret, udbudt, solgt eller på anden måde understøttet af Teller og/eller de Internationale kortorganisationer. Yderligere varemærkekrav/-retningslinjer kan være anført i brugervejledningen i forbindelse med beskrivelsen af de enkelte betalingsløsninger. Ud over den brugsret, der er beskrevet ovenfor, opnår forretningen ingen rettigheder til varemærkerne, herunder ejendomsrettigheder eller immaterielle rettigheder. Ved aftalens ophør skal forretningen ophøre med enhver brug af varemærkerne, herunder skiltning, annoncering på internet eller i andre medier og anden form for markedsføring. 5. Kontrolprocedure Forretningen er forpligtet til at følge de kontrolprocedurer, der er beskrevet i brugervejledningen. 6. Dynamic Currency Conversion (valutaomregning) Hvis forretningen tilbyder kortholdere Dynamic Currency Conversion (DCC) dvs. omregning af transaktionsvaluta til kortholders valuta før kortbetalingen bliver afleveret til Teller skal nedenstående procedure følges. DCC kan p.t. anvendes til at omregne DKK-transaktionsbeløb til følgende valutaer efter aftale med kortholder: EUR, USD, GBP, SEK, NOK, CHF, JPY Vær opmærksom på, at kortholder skal have oplyst den anvendte kurs, inden betalingen bliver gennemført. Før forretningen gennemfører betalingen, skal forretningen have kortholders udtrykkelige accept af omregningen på grundlag af den oplyste kurs. Hvis kortholder ikke accepterer omregningen, skal forretningen gennemføre transaktionen i DKK. På kan forretningen finde en opdateret liste over DCC-valutaer. Det udstyr, forretningen anvender til DCC skal være godkendt af Teller. De valutakurser, forretningen skal anvende, bliver dagligt leveret af Reuters (på bankdage). Valutakurstabeller i terminalerne bliver opdateret automatisk. Det aftalte tillæg til valutakursen fremgår af aftaleblanketten og/eller prislisten. Afregning af DCC-kortbetalinger bliver baseret på det oprindelige transaktionsbeløb i DKK, dvs. beløbet før DCComregningen. Provisionssats for DCC på det oprindelige transaktionsbeløb i DKK fremgår af betalingskortaftalen og/eller prislisten. Omregning er ikke tilladt for nationale kortbetalinger. Omregning kan alene ske for kortbetalinger med MasterCardog Visa-produkter og er ikke tilladt for kortbetalinger med JCB-kort, China UnionPay-kort og American Express. American Express korttransaktioner skal altid gennemføres i DKK. 5

7 Autorisationsforespørgsler skal sendes til Teller i den endelige transaktionsvaluta og på det endelige trans aktionsbeløb, dvs. beløbet efter DCC-omregning. Hvis forretningen ikke har leveret kortbetalingen til afregning hos Teller som angivet i afsnit 11, kan Teller afvise at honorere betalingen. 7. Autorisation Forretningen skal autorisere alle kortbetalinger i fysisk handel, medmindre andet er specifikt aftalt i betalingskortaftalen. Ved øvrig handel, fx post- og telefonordre og internethandel, skal kortbetalinger altid autoriseres, uanset beløbets størrelse. Forretningen må ikke omgå eller prøve på at omgå en eventuel autorisationsgrænse ved at dele beløbet på flere kortbetalinger. Hele købesummen (totalbeløbet) skal autoriseres som ét beløb. Autorisationskoden skal indgå i de transaktionsdata, som indsendes til Teller. Hvis forretningen får afslag på en autorisationsforespørgsel, må forretningen ikke gennemføre kortbetalingen uanset beløbets størrelse. 8. Honorering af kortbetalinger Teller honorerer betalinger foretaget med de af aftalen omfattede kort, medmindre: forretningen vidste eller burde vide, at kortholder ikke var berettiget til at benytte kortet forretningen ikke har fået en autorisationskode, jf. afsnit 7 forretningen ikke har fulgt kontrolforskrifterne, jf. brugervejledningen og eventuelle særlige regler Kortudsteder/kortholder gør indsigelse mod kortbetalingen, jf. afsnit 9 Teller forbeholder sig desuden ret til at tilbageføre kortbetalinger, der er gennemført i terminaler, der ikke læser chip, hvis: 9. Indsigelse mod kortbetalingen Hvis Teller modtager meddelelse om, at kortholder har gjort gældende, at 1. kortholder ikke har foretaget kortbetalingen kan Teller hæve det omtvistede beløb på forretningens konto hos Teller. Hvis kortbetalingen er gennemført ved brug af kortets chip og PIN-kode, eller kortholder ved internethandel blev verificeret ved brug af Verified by Visa, MasterCard SecureCode eller J-Secure og kortbetalingen i øvrigt er godkendt, vil Teller honorere kortbetalingen, medmindre forretningen vidste eller burde vide, at bruger var uberettiget til at benytte kortet. Hvis Teller modtager meddelelse om, at kortholder har gjort gældende, at 2. beløbet er betalt på anden vis 3. en abonnementsaftale er opsagt 4. kortbetalingen overstiger det beløb, der er accepteret af kortholder 5. den bestilte vare/ydelse fx ikke er leveret som aftalt 6. kortholder eller modtageren af varen/ydelsen i forbindelse med internet-, post- eller telefonordrehandel benytter sig af en lovbestemt eller aftalt fortrydelsesret og forretningen ikke har godtgjort beløbet, kan Teller hæve det omtvistede beløb på forretningens konto hos Teller. Hvis Teller modtager meddelelse om, at kortholder har gjort gældende, at det benyttede kort var falsk eller forfalsket, og/eller kortindehaver gør gældende, at kortindehaver ikke har foretaget kortbetalingen Betalinger, som ikke bliver honoreret, vil blive modregnet forretningens tilgodehavende hos Teller. 7. kortholder ikke kendte det præcise beløb ved godkendelse af kortbetalingen og kortbetalingen overstiger det beløb, som kortholder med rimelighed kunne forvente at blive trukket 6

8 kan Teller hæve det fulde transaktionsbeløb på forretningens konto hos Teller, medmindre Teller umiddelbart kan afvise indsigelse som uberettiget. Hvis Teller i forbindelse med en indsigelse beder forretningen fremsende dokumentation for kortbetalingen, skal forretningen levere dokumentation for kortbetalingen til Teller senest ved udløbet af den tidsfrist, der er angivet i bestillingen fra Teller (7-14 kalenderdage afhængig af korttype). Hvis Teller på grundlag af forretningens dokumentation kan afvise indsigelsen, vil beløbet igen blive indsat på forretningens konto hos Teller. Hvis forretningen ikke leverer dokumentationen som angivet i bestillingen, kan Teller fastholde tilbageførslen. Teller er ikke forpligtet til at levere dokumentation for kortholders indsigelse til forretningen. Det fremgår af aftalen, hvilket gebyr, forretningen skal betale til Teller for behandling af berettigede indsigelser. 10. Bestilling af dokumentation for kortbetalingen Hvis Teller bestiller dokumentation for en kortbetaling, skal forretningen altid levere dokumentationen til Teller inden udløbet af den frist, der er angivet i bestillingen (7-14 kalenderdage afhængig af korttype). Dokumentationen kan fx bestå af en kopi af en kvittering, en lejekontrakt vedrørende bil leje, en abonnementsaftale el.lign., som ligger til grund for kortbetalingen. Hvis forretningen ikke leverer den bestilte dokumentation, kan Teller hæve transaktionsbeløbet på forretningens konto hos Teller. Hvis forretningen ved modtagelsen af en bestilling af dokumentation for en kortbetaling gennemfører en kredittransaktion, skal forretningen for at undgå at beløbet trækkes på forretningen konto orientere Teller om det inden for fristen som er angivet ovenfor. 11. Brug og indsendelse af kort-/ transaktionsdata Forretningen må kun anvende kortdata til at gennemføre kortbetalinger. Kort og/eller kortdata må derfor ikke blive brugt til at identificere kunder i forbindelse med adgangskontrol el.lign. Forretningen må kun indsende transaktionsdata til Teller, som stammer fra kortbetalinger, der er gennemført hos forretningen, og må ikke overdrage kortbetalinger, herunder notaer, til tredjemand. Forretningen indestår for, at de transaktionsdata, som indsendes til Teller er ægte og korrekte. Forretningen skal indsende transaktionsdata til Teller så hurtigt som muligt. Transaktionsdata skal være Teller i hænde senest den 3. kalenderdag efter transaktionsdatoen. Forretningen må dog ikke indsende transaktionsdata til afregning hos Teller, før varen/ydelsen er afsendt eller udleveret til kortholder eller den af kortholder angivne modtager. Der er forretningens ansvar, at transaktionerne er fremsendt til Teller, og at indsendelse af transaktioner sker i henhold fristerne. Teller opkræver et gebyr for behandling af kortbetalinger, som bliver indsendt efter fristens udløb, jf. prislisten. Teller kan afvise at behandle eller honorere kortbetalinger, der indsendes efter fristens udløb. Forretningen må ikke videregive transaktionsdata til andre, medmindre det er nødvendigt i forbindelse med korrektion af kortbetalinger, til retshåndhævelse eller hvis det følger af anden lovgivning. Omkostninger til kommunikation mellem Teller og forretningen betales af forretningen. 7

9 12. Overvågning, misbrug m.v. Teller overvåger autorisationer og kortbetalinger, som vi modtager fra forretningen, herunder antallet af chargebacks og krediteringer. Teller overvåger desuden eventuelle kortbetalinger, som bliver rapporteret som misbrug, uanset at kortbetalingen ikke bliver tilbageført fra forretningens konto, jf. afsnit 9. Teller kontakter forretningen, hvis der er væsentlige afvigelser i antallet af autorisationer, chargebacks, krediteringer mm. i forhold til det normale for forretningen eller den branche, forretningen tilhører, eller hvis vi på anden måde får mistanke om, at der finder kortmisbrug sted i forretningen. Hvis vi finder det nødvendigt, vil vi kræve, at forretningen træffer foranstaltninger, der skal medvirke til at nedbringe antallet af chargebacks, krediteringer mm. Teller kan i den forbindelse ændre afregningsbetingelser eller suspendere/lukke aftalen. Hvis et for højt antal chargebacks, som skyldes forhold hos forretningen, fører til ekstra omkostninger for Teller, fx i form af gebyrer som skal betales til en eller flere af de Internationale kortorganisationer, forbeholder Teller sig ret til at viderefakturere gebyrerne til forretningen. 15. Fortrydelse Hvis kortholder eller modtageren af varen/ydelsen benytter sig af en lovbestemt fortrydelsesret ved internet eller post- og telefonordre, eller hvis kortholder benytter sig af en aftalt fortrydelsesret i øvrigt, skal forretningen gennemføre en kredittransaktion eller på anden måde godtgøre kortholder beløbet. 16. Krav til udstyr, software m.v. Forretningen må kun benytte udstyr betalingsterminaler og betalingsløsninger som er godkendt til brug for betalinger med de af aftalen omfattede kort. Udstyret skal opstilles i overensstemmelse med eventuelle bestemmelser i brugervejledningen. Forretningen skal altid anvende en godkendt software version i forretningens tekniske udstyr. Oplysning om leverandører, hvis betalingsterminaler, betalingsløsninger og softwareversioner m.v. er testet og godkendt, findes på eller fås hos Teller. Teller hæfter ikke for leverandørernes ydelser. 13. Kvittering m.m. Kortholder har krav på en kvittering for enhver kortbetaling. Forretningen skal udlevere/sende en kvittering til kortholder, når kortbetalingen er gennemført, jf. brugervejledningen. 14. Annullering af en kortbetaling Hvis en kortbetaling er foretaget ved en fejl, skal forretningen annullere kortbetalingen, hvis dette er muligt. Er annullering ikke mulig, skal forretningen gennemføre en kredittransaktion. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal forretningen kontakte Teller. 17. Underleverandører Forretningen skal oplyse Teller om underleverandør(er), fx webhotel, PSP el.lign., som behandler kortdata eller af anden årsag har adgang til forretningens kortdata. Forretningen skal også meddele eventuelle ændringer i brug af underleverandører, jf. afsnit 24. Forretningen indestår for handlinger og undladelser hos eventuelle underleverandører og må kun anvende underleverandører, som lever op til de i afsnit 18 angivne sikkerhedskrav. Forretningen skal udlevere/sende en kvittering for kredittransaktionen til kortholder. 8

10 18. Sikkerhedskrav Forretningen har pligt til at følge de eventuelle sikkerhedskrav, der fremgår af brugervejledningen for betalingsløsningen. I det omfang forretningen og/eller forretningens underleverandører behandler, herunder transmitterer eller opbevarer, kortdata, skal forretningen sikre, at de til enhver tid gældende sikkerhedskrav, p.t. PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) bliver overholdt. Følgende data må aldrig opbevares: CVV: Card Verification Value i magnetstriben CVV2: Card Verification Value trykt på bagsiden af kortet i eller tæt på underskriftpanelet icvv: Card Verification Value, som er indeholdt i chippen PVV: PIN Verification Value, som er indeholdt i magnetstriben Forretningen kan læse mere på om, hvad forretningen skal gøre for at dokumentere, at forretningen lever op til kravene. Forretningen skal betale omkostningerne til opfyldelse af sikkerhedskrav, eventuel gennemgang af systemer og procedurer, scanninger el.lign. Efter opbevaringsperiodens udløb, jf. afsnit 19, skal transaktionsdokumentation/notaer destrueres på behørig vis, jf. PCI DSS, så uvedkommende ikke kan få adgang til de i dokumentationen indeholdte data. Eventuelle medier, såsom harddiske, disketter og magnetbånd, som indeholder transaktionsdata, skal slettes, overskrives (minimum 8 gange) eller destrueres, før udstyret må overdrages eller kasseres. Forretningen skal omgående orientere Teller, hvis der er sket uautoriseret adgang til forretningens systemer, som kan medføre risiko for kompromittering af kortdata. 19. Opbevaringsperiode for kort- og transaktionsdata Af hensyn til indsigelser m.v. skal forretningen opbevare transaktionsdokumentation, herunder underskrevne notaer, i 20 måneder regnet fra kortbetalingsdatoen. Opbevaringen skal ske i overensstemmelse med, hvad der er fastsat i afsnit 18. Opbevaringskrav gælder også, selv om forretningen er ophørt. 20. Priser og afregning De priser, som forretningen skal betale til Teller, fremgår af aftaleblanketten og/eller af prislisten. De valutaer, som Teller kan afregne i, og rentesats ved forsinket betaling, fremgår af prislisten. Den til enhver tid gældende prisliste findes på Afregning sker direkte til forretningens pengeinstitutkonto som oplyst til Teller jf. aftalen. Teller fremsender en advisering til forretningen med oplysning om de beløb, der bliver afregnet og hvornår. Adviseringen indeholder følgende oplysninger: Dato for Tellers modtagelse af transaktionsdata Referencenummer for transaktionen eller et bundt transaktioner Antal transaktioner indeholdt i et bundt Transaktionsvaluta Transaktionsbeløb Afregningsvaluta Bruttobeløb til afregning Gebyr, der skal betales til Teller. Gebyrerne er opdelt på korttyper og gebyrtyper Dato for overførsel af afregningsbeløb fra Teller Vær opmærksom på, at transaktioner gennemført med American Express kort alene kan blive afregnet til forretningen i DKK. Det fremgår af forretningens aftaleblanket, hvor lang tid der går, før forretningen modtager afregning for en kortbetaling. De beløb, forretningen skal betale til Teller, bliver modregnet ved forretningens førstkommende afregning. Beløb, der stammer fra berettigede indsigelser eller tilbageholdelser, jf. afsnit 9, 22 og 26 bliver også modregnet i forretningens afregning. 9

11 Hvis forretningens kortbetalinger bliver afregnet i forskellige valutaer og/eller på forskellige konti, kan Teller modregne i øvrige valutaer og/eller på forskellige konti. Forretningen får derfor kun afregning fra Teller, når der er en saldo i forretningens favør, medmindre andet bliver aftalt. Hvis der ikke er tilstrækkelige midler, som Teller kan modregne i, vil Teller sende en faktura på det skyldige, forfaldne beløb. Hvis forretningen undlader at betale et skyldigt beløb til Teller, er Teller berettiget til at kræve renter for det skyldige beløb fra forfaldsdato, og indtil betaling sker. 21. Ansvar Teller er erstatningsansvarlig for direkte tab, hvis Teller på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Rentetab bliver anset som et direkte tab. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Teller ikke ansvarlig for tab, som skyldes: nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Teller selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne lovgivningen under alle omstændigheder gør Teller ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet Medmindre andet er fastsat i afsnit 8, har Teller intet ansvar for tab som følge af kortholders eller andres uberettigede brug af de af aftalen omfattede kort. 22. Risikovurdering Teller forbeholder sig til enhver tid ret til at risikovurdere forretningen, herunder indhente soliditets oplysning i forretningens pengeinstitut og bede om årsregnskab m.v. Som led i den løbende risikovurdering kan Teller, de internationale kortorganisationer eller en repræsentant udpeget af en kortorganisation foretage uanmeldt fysisk inspektion af forretningens lokaliteter m.m., der omfatter en sikkerhedsmæssig vurdering og/eller en generel vurdering på følgende områder: Lokaler Adgang til forretningens servere samt adgang til data Eventuelle varelagre At forretningen har eventuelle påkrævede licenser Forretningsgange m.m. At samtlige sikkerhedskrav overholdes m.m. Forretningen skal betale omkostninger i forbindelse med inspektionen. svigt i Tellers strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Teller selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Teller andre omstændigheder, som er uden for Tellers kontrol Hvis Teller anser det for nødvendigt, kan Teller 1) kræve en bankgaranti på de af Teller forlangte vilkår, eller 2) tilbageholde en rimelig andel af forretningens afregningsbeløb, eller 3) forlænge afregningsperioden, eller 4) fastsætte et risikogebyr som forretningen skal betale, el.lign. 23. Ændringer af priser og regler Teller kan ændre eventuelle autorisationsgrænser, jf. afsnit 7, uden varsel. Tellers ansvarsfrihed gælder ikke hvis: Teller burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet Teller kan i øvrigt ændre aftalen herunder priser, med 1 måneds varsel. Fristen kan dog være kortere, hvis ændringen skyldes myndighedskrav, krav fra de internationale kortorganisationer eller væsentlige sikkerhedshensyn. 10

12 Hvis forretningen har oplyst en -adresse, kan ændringer blive varslet elektronisk. Forretningen har pligt til at meddele eventuelle ændringer i forretningens adresse og -adresse til Teller, og forretningen bærer selv ansvaret for, at forretningen ikke modtager meddelelse om ændringer, hvis forretningen ikke har meddelt - eller adresseændring. Brugervejledning og eventuelle bilag kan blive ændret med 1 måneds varsel. Fristen kan dog være kortere, hvis ændringen skyldes myndighedskrav, krav fra de internationale kortorganisationer eller væsentlige sikkerhedshensyn. Ved ændring af reglerne vil disse blive anset som vedtaget, medmindre forretningen inden datoen for ikrafttræden har meddelt Teller, at forretningen ikke ønsker at være bundet af de nye regler. Hvis forretningen meddeler, at forretningen ikke ønsker at være bundet af de nye regler, vil aftalen blive anset som ophørt på tidspunktet for ikrafttræden af de nye regler. Eventuel forudbetalt årsabonnement bliver ikke refunderet. 24. Ændring i forretningens forhold Forretningen skal skriftligt meddele Teller, hvis der sker ændringer i forretningens ejerforhold, adresse, -adresse, telefonnummer, kontonummer, URL, ændring i brug af under leverandører, samt ændringer i forretningens forhold i øvrigt. Se mere om ændringer til forretningens aftale på Hvis forretningen skifter branche, væsentligt ændrer varesortiment eller betalings- og leveringsbetingelser i forbindelse med internet eller post- og telefonordre, fx forudbetaling, skal forretningen meddele det til Teller skriftligt. Ændringerne kan medføre en fornyet risikovurdering, jf. afsnit Overdragelse Teller kan overdrage aftalen til et selskab inden for Nets koncernen eller til tredjemand, hvis Teller foretager helt eller delvist frasalg af de aktiviteter, som er omfattet af aftalen til tredjemand. I så fald vil aftalen fortsætte uændret med den nye ejer som aftalepart. Forretningen kan ikke overdrage rettigheder eller forpligtelser i henhold til aftalen til andre. 26. Aftalens ophør Forretningen kan skriftligt opsige aftalen med 1 måneds varsel. Teller A/S kan opsige aftalen med 1 måneds skriftligt varsel. Eventuel forudbetalt årsabonnement bliver ikke refunderet. Hvis forretningen bliver overdraget til anden ejer, ophører aftalen automatisk. Teller forbeholder sig derudover ret til at lukke aftalen, hvis aftalen ikke har været benyttet i 6 måneder. Hvis der i øvrigt sker ændringer i ejerkredsen, kan aftalen ophøre. Forretningen skal meddele ejerskifte/ændringer i ejerkredsen skriftligt til Teller. Teller kan skriftligt hæve aftalen med omgående virkning, hvis: forretningen ved aftaleindgåelsen har opgivet ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger om branchetilhørsforhold eller virksomheden, eller forretningen efter aftaleindgåelsen har undladt at give oplysninger om ændringer, jf. afsnit 24 forretningen væsentligt misligholder aftalen, fx ved manglende overholdelse af sikkerhedskrav eller forretningen misligholder aftalen gentagne gange, og misligholdelsen ikke afhjælpes af forretningen inden for den frist, som Teller har angivet i et skriftligt påkrav antallet af chargebacks hos forretningen er uforholdsmæssigt stort, jf. afsnit 12 antallet af kredittransaktioner, som Teller modtager fra forretningen, er uforholdsmæssigt stort, jf. afsnit 12 forretningens internetaktiviteter indeholder ulovlige aktiviteter, herunder ikke-tilladte spil eller ulovlige pornografiske billeder el.lign. forretningen ikke besvarer Tellers anmodning om oplysninger eller træffer de fornødne foranstaltninger, jf. afsnit 12, ved mistanke om misbrug, eller risikovurderingen, jf. afsnit 22, er utilfredsstillende, eller forretningen bliver erklæret konkurs, træder i betalingsstandsning, kommer under tvangsakkord el lign. gældsordning, medmindre boet efter konkurslovens regler har 11

13 ret til at indtræde i aftalen og vælger at gøre dette. Boet skal på Tellers anmodning tage stilling til indtræden i aftalen inden 24 timer, jf. konkurslovens 55, stk. 2 Selv om aftalen er ophørt, gælder den stadig for krav, der er udestående, når aftalen ophører. Teller kan ved opsigelse, ophævelse eller andet ophør efter aftalen kræve sikkerhedsstillelse eller tilbageholde en passende andel af transaktionsbeløbene til dækning af eventuelle tilbageførselskrav fra kortudstedere/kortholdere. Sikkerhedsstillelsens størrelse fastsættes af Teller. Teller kan undlade at afregne afleverede transaktioner, indtil sikkerhedsstillelsen er etableret. Hvis forretningen bliver erklæret konkurs eller træder i betalingsstandsning, kan Teller undlade at afregne afleverede transaktioner, indtil boet er indtrådt i aftalen, eller tilsynet har samtykket til aftalens forsættelse, og der eventuelt er stillet sikkerhed over for Teller, jf. afsnit 22. Hvis aftalens ophør skyldes forretningens væsentlige misligholdelse, eller at forretningen har muliggjort eller medvirket til misbrug, er Teller forpligtet til at indberette forretningen til de internationale kortorganisationers advarselsregistre. Dette gælder, uanset om Teller eller forretningen har opsagt eller ophævet aftalen. 27. Lovvalg og værneting Aftalen er underlagt dansk ret. Eventuelle uoverensstemmelser mellem parterne, som ikke kan løses ved forhandling, kan indbringes for de danske domstole. 28. Tilsyn Teller er underlagt Finanstilsynets tilsyn. 12

14 Særlige regler Biludlejning 1. Indledning Disse regler gælder for MasterCard, Visa, JCB og American Express, da efterdebitering ikke kan foretages på Maestro, Visa Electron, V PAY og CUP. Maestro, Visa Electron, V PAY og China UnionPay kan modtages som betaling for billeje, når kunden afhenter/afleverer bilen. Disse kort kræver altid elektronisk aflæsning og brug af PIN-kode eller underskrift. De definitioner, der er anvendt i generelle regler gælder også for særlige regler for biludlejning. 2. Autorisation ved afhentning af bilen Når kortholder afhenter den lejede bil, skal biludlejer søge en autorisation. Autorisationsbeløbet kan anslås på grundlag af følgende oplysninger: Hvis det endelige transaktionsbeløb overstiger det allerede autoriserede totalbeløb med mindst 15 %, skal biludlejer søge autorisation på den ikke-autoriserede del af transaktionsbeløbet. Den senest modtagne autorisationskode skal indgå i de transaktionsdata, som bliver fremsendt til Teller. 4. Efterdebitering Biludlejer kan efterdebitere beløb eller ændre transaktionsbeløbet, hvis kortholder udtrykkeligt har accepteret dette skriftligt ved indgåelse af lejeaftalen. Biludlejer må kun foretage efterdebitering eller ændring for beløb, der vedrører: Brændstof Billeje Parkeringsudgifter/-afgifter Andre mindre beløb Lejeperiodens forventede varighed Lejeprisen for bilen Skatter og afgifter Kilometerpris Biludlejer må ikke indregne selvrisiko eller beløb til dækning af mulige skader, hvis kortholder undlader at tegne forsikringsdækning. Biludlejer skal på lejetidspunktet oplyse kortholder om, hvilket beløb, der er opnået autorisation på. Hvis kortholders forbrug i løbet af lejeperioden overstiger det autoriserede beløb, fx ved forlængelse af lejeperioden, kan biludlejer frem til det tidspunkt, hvor bilen bliver afleveret, søge yderligere autorisationer på differencen mellem det hidtil autoriserede beløb og det nye forventede beløb. 3. Det endelige transaktionsbeløb Hvis det endelige transaktionsbeløb overstiger det autoriserede totalbeløb med mindre end 15 %, behøver biludlejer ikke søge yderligere autorisation. Efterdebitering skal ske senest 90 kalenderdage efter transaktionsdatoen for den oprindelige transaktion. Ved efterdebitering af fx en parkeringsafgift skal biludlejer levere dokumentation fra den pågældende myndighed til kortholder, inkl. registreringsnummeret på bilen, tid og sted for forseelsen og beløb i lokal valuta (fx DKK). Biludlejer skal udfærdige en transaktionskvittering (nota) i forbindelse med efterdebitering og skrive signature on file i underskriftsfeltet. Biludlejer skal sende en kopi af kvitteringen til kortholder. Efterdebitering af tab, tyveri og skader på bilen må kun ske i det omfang, kortholder, efter at være gjort bekendt med tabet, tyveriet eller skaden, har accepteret, at beløbet må debiteres dennes kort. Ved efterdebitering af skader skal biludlejer levere følgende til kortholder: Kopi af lejeaftale Overslag over omkostninger til udbedring af skaden. Overslag skal leveres af en autoriseret reparatør Kopi af eventuel politirapport i forbindelse med skadens opståen Dokumentation, som viser, at kortholder har accepteret at betale for skader med sit betalingskort 13

15 Anden relevant dokumentation Kopi af biludlejers forsikringspolice, hvis biludlejer kræver, at kortholder betaler en selvrisiko i forbindelse med skaden. Alternativt kan biludlejer medsende en kopi af lejeaftalen, hvor kortindehaver tydeligt ved sin underskrift i umiddelbar nærhed af den relevante bestemmelse har accepteret at betale selvrisiko Kopi af transaktionskvittering på det efterdebiterede beløb Biludlejer skal for alle debiteringer vedlægge skriftlig dokumentation til kortholder i den rækkefølge debiteringerne indløber, så kortholder har mulighed for at gøre sit krav gældende. Biludlejer skal opbevare kopier af dokumentationen i tilfælde af, at kortholder ikke modtager den. Biludlejer skal bede kortholder om at sende en opgørelse af kravet direkte til: For American Express kort gælder følgende: 1. Selvrisikodækning Når biludlejer udlejer et køretøj til en American Express kortholder, som er berettiget til selvrisikodækning, skal følgende procedure følges i tilfælde af skade: a. biludlejer skal bede kortholder om skriftligt at acceptere ansvar for skaden ved brug af jeres egen skadeformular, b. biludlejer skal give kortholder et skøn over reparationsomkostninger eller sende det til kortholder, hvis kortholder ikke er til stede ved returneringen af køretøjet, c. biludlejer skal sende Teller en debitering for et rimeligt skønnet beløb til reparationer, eller sende Teller den endelige debitering, når biludlejer kender til reparationsomkostningerne American Express Car Rental Loss and Damage Claims Unit, P.O. Box 932C, White Plains, New York 10603, USA, Tlf.: (0101) , Fax: (0101) Kortholders rettigheder Følgende kortholdere er berettigede til selvrisikodækning: Indehavere af USD, CAD og latinamerikanske dollar-kort, dvs. Privatkort, Guldkort, Platinkort, Optima og Firmakort, men ikke Corporate Cards, og En kortholder, der lejer et køretøj i 31 dage eller mindre, og som er forsikret mod tyveri og skade Køretøjer, der er undtaget: Varevogne (undtagen minivarevogne) Terrængående køretøjer, dvs. firhjulstrækkere Debiteringer, der indsendes til os i overensstemmelse med ovenfor nævnte procedure, er begrænset til i alt modværdien af USD 500 for alle krav på administrationsomkostninger, opbevaring, bugsering eller tab af udlejning. I det tilfælde, hvor en debitering af et rimeligt skønnet reparationsbeløb er blevet indsendt, skal biludlejer indhente yderligere autorisation, hvis den endelige debitering overstiger det skønnede beløb med mere end 10 %. 14

16 Hoteller 1. Indledning Disse regler gælder for MasterCard, Visa, JCB og American Express, da garanteret reservation, no-show, forudbetaling/ depositum, express check-out og efterdebitering ikke kan foretages på Maestro, Visa Electron, V PAY og China UnionPay. Maestro, Visa Electron, V PAY og China UnionPay kan modtages som betaling for hotelophold, når gæsten ankommer/ rejser. Disse kort kræver altid elektronisk aflæsning og brug af PIN-kode eller underskrift. De definitioner, der er anvendt i generelle regler, gælder også for særlige regler for hoteller. 2. Garanteret reservation Hvis hotellet ønsker at benytte kortnumre som garanti for hotelreservationer, skal hotellet overholde reglerne for garanteret reservation Kortholders reservation Når kortholder reserverer et værelse, skal hotellet oplyse om værelsesprisen og hotellets nøjagtige navn og adresse. Hotellet skal også orientere kortholder om, at der vil blive søgt autorisation på ankomsttidspunktet, og om reglerne for afbestilling, herunder at kortholder vil blive debiteret for en overnatning, hvis afbestilling ikke sker inden for afbestillingsfristen. Ved reservation skal hotellet notere kortholders navn, adresse, kortnummer og kortets udløbsdato. Endelig skal hotellet give kortholder en reservationskode og anbefale, at koden bliver skrevet ned. Hvis kortholder ønsker det, skal hotellet udfærdige en skriftlig bekræftelse, hvor der står: 2.2. Afbestilling Hotellet skal acceptere alle afbestillinger, der bliver modtaget før afbestillingsfristens udløb Visa Afbestillingsfristen må ikke være længere end 72 timer før ankomsttidspunktet. Hvis afbestillingsfristen er før kl lokal tid på den planlagte ankomstdag, skal hotellet fremsende sine afbestillingsregler (inkl. afbestillingsfristen) til kortholder. Hvis kortholder foretager sin reservation mindre end 72 timer før ankomst, må afbestillingsfristen tidligst være kl på den planlagte ankomstdag MasterCard Afbestillingsfristen er altid kl lokal tid på den planlagte ankomstdato Alle kort Når et værelse bliver afbestilt i rette tid, skal hotellet give kortholder en afbestillingskode og anbefale, at koden bliver skrevet ned. Hvis kortholder beder om en skriftlig bekræftelse af afbestillingen, skal hotellet sende en bekræftelse til kortholder med følgende oplysninger: Kortholders navn Kortnummer Kortets udløbsdato Afbestillingskoden Andre relevante oplysninger 2.3. Udeblivelse (no-show) Hvis kortholder ikke er ankommet og ikke har annulleret sin reservation før afbestillingsfristens udløb, kan hotellet debitere kortholder for en overnatning. Hotellet skal udfærdige en transaktionskvittering, som skal indeholde følgende: Kortholders navn, kortnummer og kortets udløbsdato Reservationskoden Hotellets nøjagtige adresse Relevante regler, herunder reglerne for afbestilling Andre relevante oplysninger Hotellets navn Prisen for en overnatning plus eventuelle skatter og afgifter Dato for udeblivelsen Kortholders navn Kortnummer Kortets udløbsdato Ordene guaranteed reservation/no-show (garanteret reservation/udeblivelse) i kvitteringens underskriftsfelt 15

17 Hotellet skal følge de sædvanlige procedurer for autorisation og aflevering af transaktioner. Hotellet skal fremsende en kopi af transaktionskvitteringen til kortholder senest 3 bankdage efter transaktionsdatoen. Hotellet skal opbevare registreringsformularer/-data, hvor det tildelte værelsesnummer fremgår, i mindst 20 måneder fra den dato, hvor transaktionen/notaen er afleveret til afregning hos Teller Over-booking Hvis det reserverede værelse ikke er ledigt for kortholder ved normalt check-in tidspunkt, skal hotellet, uden omkostninger for kortholder: Skaffe kortholder et tilsvarende værelse på et andet hotel Sørge for transport til det andet hotel Give kortholder mulighed for én 3 minutters telefonsamtale (inden- eller udenrigs), hvis kortholder beder om det Videresende beskeder til kortholders nye hotel, hvis kortholder ønsker det 3. Forudbetaling/depositum Hvis hotellet ønsker at benytte kortnumre til forudbetaling/ betaling af depositum for hotelophold, skal hotellet overholde reglerne for forudbetaling/depositum Kortholders reservation Når kortholder reserverer et værelse, skal hotellet notere kortholders navn, adresse, telefonnummer, kortnummer og kortets udløbsdato, forventet ankomstdato og opholdets varighed. Hotellet skal angive værelsesprisen samt nøjagtigt navn og adresse på hotellet og anslå transaktionsbeløbet baseret på opholdets forventede varighed (dog maks. 14 dage). Et eventuelt depositum indgår i det samlede beløb, som kortholder skal betale. Hotellet skal oplyse kortholder om jeres regler for afbestilling. Herunder om hotellet beholder hele eller en del af det forudbetalte beløb/depositum, hvis kortholder ikke er ankommet senest på check-out tidspunktet dagen efter den forventede sidste dag af opholdet, og ikke har afbestilt reservationen inden for den angivne afbestillingsfrist. Hotellet må beholde hele eller dele af det forudbetalte beløb/depositum, hvis dette er i overensstemmelse med gældende lovgivning, men hotellet må ikke gennemføre en no-show transaktion. Hotellet skal give kortholder en reservationskode og anbefale, at kortholder skriver koden ned. Hvis kortholder beder om det, skal hotellet sende en skriftlig bekræftelse til kortholder i tilfælde af ændringer i reservationen. Af hensyn til indsigelser m.v. anbefaler vi, at hotellet beder kortholder om at underskrive en bekræftelse af reservationen Transaktionskvittering Hotellet skal udfylde en transaktionskvittering, der indeholder følgende oplysninger: Depositum Kortholders navn, kortnummer og kortets udløbsdato Kortholders telefonnummer og postadresse Ordene advance deposit (depositum) i underskriftsfeltet på transaktionskvitteringen Reservationskode Forventet ankomstdato Dato og tidspunkt for kortholders afbestillingsfrist uden tab af depositum Hotellet skal fremsende en kopi af transaktionskvitteringen og afbestillingsreglerne til kortholder senest 3 bankdage efter transaktionsdatoen Afbestilling og bekræftelse af afbestilling Hotellet skal acceptere alle afbestillinger, der bliver modtaget før afbestillingsfristens udløb. Når et værelse bliver afbestilt i rette tid, skal hotellet give kortholder en afbestillingskode og anbefale, at koden bliver skrevet ned. For refusion af forudbetaling/depositum skal hotellet udfærdige en kredittransaktionskvittering, der indeholder følgende oplysninger: Transaktionsbeløbet Kortholders navn Kortnummer 16

18 Kortets udløbsdato Afbestillingskoden Ordene deposit cancellation (kreditering af depositum) i transaktionskvitteringens underskriftsfelt Hotellet skal aflevere kredittransaktionen til Teller og sende en kopi af transaktionskvitteringen til kortholder senest 3 bankdage efter transaktionsdatoen Over-booking Hvis det reserverede værelse ikke er ledigt for kortholder ved normalt check-in tidspunkt, skal hotellet, uden omkostninger for kortholder: Kreditere det totale transaktionsbeløb. Hotellet skal udlevere en kopi af transaktionskvitteringen til kortholder Skaffe kortholder et tilsvarende værelse på et andet hotel i det antal nætter, som opholdet omfatter (maks. 14 dage) eller indtil det reserverede værelse er til rådighed hos hotellet Sørge for transport til det andet hotel Give kortholder mulighed for én 3 minutters telefonsamtale (inden- eller udenrigs), hvis kortholder beder om det Videresende beskeder til nye hotel hvis kortholder ønsker det 4. Express check-out 4.1. Kortholders accept Express check-out er en forudgående autorisation fra kortholder, der tillader hotellet at efterdebitere kortholder uden underskrift på notaen, og som gør det muligt for kortholder at forlade hotellet med kort varsel. Ved check-in skal der foretages kortaftryk, eller kortet skal aflæses i en terminal. Hvis kortholder ønsker at anvende express check-out, skal kortholder udfylde og underskrive en express check-out formular. Oplysninger om krav til en express check-out formular kan hotellet få hos Teller. Kortets udløbsdato Ordene express check-out/signature on file i kvitteringens underskriftsfelt Hotellet skal sikre hotellet, at kortnummer på express checkout formularen og kvitteringen er overensstemmende. Inden 3 bankdage efter kortholders afrejse skal hotellet udlevere eller sende en kopi af kvitteringen, den specificerede hotelregning og en kopi af den underskrevne express checkout formular til kortholder. Hotellet skal følge de sædvanlige procedurer for autorisation og aflevering af transaktioner. Den/de senest modtagne autorisationskode/r skal indgå i transaktionsdata. Hotellet skal opbevare den specificerede hotelregning inkl. alle bilag og den underskrevne express check-out formular. Dokumentationen skal opbevares i mindst 20 måneder fra transaktionsdatoen. 5. Autorisation og det endelige transaktionsbeløb 5.1. Autorisation Hotellet skal søge en autorisation på ankomstdagen eller den dag, hvor depositum skal betales. Autorisationsbeløbet kan anslås på grundlag af følgende oplysninger: Opholdets forventede varighed Værelsesprisen Skatter og afgifter Prisen for andre ydelser Prisen for de ydelser, der må efterdebiteres iht. aftale med kortholder 4.2. Transaktionen Ved (eller efter) kortholders afrejse skal hotellet udfærdige en transaktionskvittering, som skal indeholde følgende: Hotellet kan frem til afrejsetidspunktet søge yderligere autorisationer på differencen mellem det hidtil autoriserede beløb og det nye forventede beløb. Totalprisen for opholdet Kortholders navn Kortnummer 5.2. Det endelige transaktionsbeløb Når kortholder foretager check-out, skal hotellet opgøre det endelige transaktionsbeløb. 17

19 Hvis det endelige transaktionsbeløb overstiger det autoriserede totalbeløb med mindre end 15 %, behøver hotellet ikke søge yderligere autorisation. Hvis det endelige transaktionsbeløb overstiger det/de allerede autoriserede totalbeløb med mindst 15 %, skal hotellet søge autorisation på den ikke-autoriserede del af transaktionsbeløbet. Den senest modtagne autorisationskode skal indgå i de transaktionsdata, som bliver sendt til Teller. 6. Efterdebitering Hvis kortholder udtrykkeligt har accepteret dette ved check-in, kan følgende udgiftsposter blive debiteret på kortholders kort efter afrejse ved indsendelse af transaktionskvittering til Teller: Værelsesleje Mad og drikke, fx forbrug i minibar Telefonudgifter Andre lignende mindre beløb I underskriftsfeltet skal hotellet anføre signature on file (SOF). Transaktionskvittering skal indsendes til Teller snarest muligt, dog senest 60 kalenderdage efter kortholders ophold. Hotellet skal sende en kopi af transaktionskvitteringen til kortholder sammen med dokumentation for beløbets størrelse senest samtidig med indsendelse til Teller. 18

20 Kontantudbetaling mm. 1. Indledning Disse regler gælder for udbetaling af kontanter og for kasinoers salg af jetoner. Kontanter må kun udbetales af pengeinstitutter og registrerede valutavekslingskontorer. American Express må ikke modtages som betaling for jetoner på kasinoer. Alle ovennævnte oplysninger skal noteres på kvitteringen; hvis ikke kan beløbet blive tilbageført fra forretningens konto hos Teller. Hvis nævnte procedure ikke bliver udført på tilfredsstillende måde, skal transaktionen afvises. Brug af papirnota/prægemaskine er ikke tilladt i forbindelse med udbetaling af kontanter og ved salg af jetoner. De definitioner, der er anvendt i generelle regler gælder også for særlige regler for kontantudbetaling mm. 2. Procedure Udbetaling af valuta kan kun ske i PIN-baserede eller signaturterminaler med online forbindelse til Teller. Der skal ske autorisation af hver transaktion. Vi henviser til brugervejledning for gennemførelse af hhv. PIN-baserede og underskriftbaserede transaktioner. Desuden skal følgende procedure gennemføres ved hver transaktion: forretningen skal kontrollere kortholders identitet ved hjælp af et officielt identitetsbevis indeholdende foto og eventuelt underskrift (fx pas eller kørekort). På terminalkvitteringen skal forretningen påføre følgende oplysninger manuelt: De 4 cifre, som er trykt på forsiden af kortet Arten af det præsenterede identitetsbevis Løbenummer på identitetsbeviset Evt. udløbsdato for identitetsbeviset (ID må ikke være udløbet) Udstedelsessted by og/eller land for identitetsbeviset Kundens navn Ekspedientens underskrift eller stempel Ved underskriftbaserede transaktioner skal forretningen sammenligne kortholders underskrift på notaen med underskriften på kortet og på identitetsbeviset, hvis dette indeholder underskrift. 19

Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express. Generelle regler og særlige regler

Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express. Generelle regler og særlige regler Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express Generelle regler og særlige regler Indhold Generelle regler 1. Definitioner...2 2. Aftalens

Læs mere

Betalingskortaftale for Dankort. Generelle regler

Betalingskortaftale for Dankort. Generelle regler Betalingskortaftale for Dankort Generelle regler Indhold 1. Definitioner...2 2. Aftalens omfang...3 3. Brug af og rettigheder til varemærker...4 4. Kontrolprocedure...4 5. Honorering af kortbetalinger

Læs mere

Betalingskortaftale for Dankort. generelle regler

Betalingskortaftale for Dankort. generelle regler Betalingskortaftale for Dankort generelle regler 1 Indhold 1. Definitioner...3 2. Aftalens omfang...4 3. Brug af og rettigheder til varemærker...5 4. Kontrolprocedure...5 5. Honorering af kortbetalinger

Læs mere

Maj 2014. TellerAftale Vilkår. Teller is part of the Nets group Teller A/S CVR-nr. 27226086

Maj 2014. TellerAftale Vilkår. Teller is part of the Nets group Teller A/S CVR-nr. 27226086 Maj 2014 TellerAftale Vilkår Teller is part of the Nets group Teller A/S CVR-nr. 27226086 Indhold DEFINITIONER...3 INDLEDNING...4 AFTALENS OMFANG...4 FORRETNINGENS FORPLIGTELSER...5 1. MODTAGELSE AF KORT...5

Læs mere

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk Side 1 af 12 Brugerregler Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4 Brug af kortet 4 5 Kontrol af posteringer på din konto

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder)

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) 1 Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort Regler for Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Brugerregler. Dankort

Brugerregler. Dankort Brugerregler Dankort Gældende fra 30. oktober 2013 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - Dankort BRUGERREGLER - DANKORT 1. Regler for Dankort Disse brugerregler

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere

Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express. Brugervejledning

Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express. Brugervejledning Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express Brugervejledning Indhold 1. Indledning...2 1.1. Hvilke korttyper kan anvendes...2 2. Fysisk

Læs mere

TellerAftale Brugervejledning

TellerAftale Brugervejledning Juli 2011.1 TellerAftale Brugervejledning Teller is part of the Nets group Teller A/S, CVR-nr. 27226086 Indhold 1. Indledning... 3 2. Fysisk handel... 3 3. Selvbetjente automater... 3 4. Nethandel... 4

Læs mere

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3 Alm Brand BANK Regler for Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 2 4. Brug af kortet 3 5. Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto...

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af hævekort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med

Læs mere

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk Regler for hævekort Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Brugerregler for Hævekort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dit hævekort. I

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

2 Hvad kan du bruge kortet til? Visa/Dankort er et betalingsinstrument, som du kan bruge i Danmark og i udlandet, hvor kortet accepteres.

2 Hvad kan du bruge kortet til? Visa/Dankort er et betalingsinstrument, som du kan bruge i Danmark og i udlandet, hvor kortet accepteres. Brugerregler Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til 3 Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Du skal udskrive og udfylde nedenstående dokument. Udskriv gerne dokumentet i to eksemplarer.

Du skal udskrive og udfylde nedenstående dokument. Udskriv gerne dokumentet i to eksemplarer. Att.: København, den 29. maj 2012. Angående DIBS Sportspay aftale Tak for din bestilling af DIBS Sportspay Du skal udskrive og udfylde nedenstående dokument. Udskriv gerne dokumentet i to eksemplarer.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV)

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

PBS CA Certifikat Center. Generelle vilkår for certifikatindehavere (chipkort) Version 1.1

PBS CA Certifikat Center. Generelle vilkår for certifikatindehavere (chipkort) Version 1.1 Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 PBS CA Certifikat Center

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Brug af kortet... 4. 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6. 5 Fuldmagt...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Brug af kortet... 4. 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6. 5 Fuldmagt... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 4 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6 5 Fuldmagt... 6 6 Sikre internetbetalinger... 6 7 Kontrol

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Betalingskortaftale for Dankort Generelle Vilkår. 1. Definitioner... 5

Betalingskortaftale for Dankort Generelle Vilkår. 1. Definitioner... 5 Betalingskortaftale for Dankort Generelle Vilkår 1. Definitioner... 5 Advisering... 5 Aftale... 5 Abonnementsbetalinger... 5 Betalingsgateway... 5 Betalingskortaftalen... 5 Charge back... 5 Dankort...

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Regler for. Dankort og Visa/Dankort. Dankort og Visa/Dankort

Regler for. Dankort og Visa/Dankort. Dankort og Visa/Dankort Regler for Dankort og Visa/Dankort Dankort og Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?. 2 3 Brug af kortet 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode 6 5 Fuldmagt

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode... 3

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode... 3 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Internethandel og post- og telefonordre

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Internethandel og post- og telefonordre Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger Internethandel og post- og telefonordre De fleste er ærlige heldigvis! Hvert år gennemføres millioner af transaktioner med betalingskort, og heldigvis går langt

Læs mere

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv)

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. internethandel og post- og telefonordre

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. internethandel og post- og telefonordre Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger internethandel og post- og telefonordre De fleste er ærlige heldigvis! Hvert år gennemføres millioner af transaktioner med betalingskort, og heldigvis går langt

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat)

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer privates betalinger af mellemværender med SEPA Direct Debit. 1 Hvad er SEPA

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Hvor intet andet er angivet, gælder de for både Dankort og Visa-kort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Hvor intet andet er angivet, gælder de for både Dankort og Visa-kort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. 1 Regler for Dankort og Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort og Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visakort. Hvor intet andet er angivet,

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

1. Regler for Visa/Dankort

1. Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visa-kort. Hvor intet andet er angivet, gælder de for både

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Alm Brand BANK Regler for Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4. Verified by Visa 3 5. Brug af kortet 4

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort.

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort. REGLER FOR DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for dankort. 1 Regler for dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dankort.

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i LeverandørService

Generelle regler for kreditorer i LeverandørService Generelle regler for kreditorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og vilkår gælder tillige for alle andre,

Læs mere

Gældende fra 17. november 2012.

Gældende fra 17. november 2012. Gældende fra 17. november 2012. Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? 1.1 Direct Debit SEPA Direct Debit er en betalingstjeneste, som kreditorer

Læs mere

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling 1. Vilkår for Betalingsservice 1.1 Nykredit Bank gennemfører på dine vegne betalinger via Betalingsservice efter anmodning fra dig, og når betalingen

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Dankort og Visa/Dankort. Regler for. Dankort og Visa/Dankort. - det sikre valg

Dankort og Visa/Dankort. Regler for. Dankort og Visa/Dankort. - det sikre valg Dankort og Visa/Dankort Regler for Dankort og Visa/Dankort - det sikre valg Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3

Læs mere

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Fysisk handel

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Fysisk handel Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger Fysisk handel De fleste er ærlige heldigvis! Hvert år gennemføres millioner af trans aktioner med betalingskort, og heldigvis går langt de fleste godt. Men selv

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2011-12-07-15.38.36.067830 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og FJORDBANK MORS af 2011, Algade 2, 7900 Nykøbing M., mail@fjordbank.dk,

Læs mere

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice 1.1 Tilslutning 1.1.1 Kundens tilslutning til Betalingsservice er underlagt "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice", der fremgår nedenfor,

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen,

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, Side 1 af 6 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som

Læs mere

Regler for betalingstilladelse

Regler for betalingstilladelse Regler for betalingstilladelse Generelt for Danske Bank Indbetalingskort tilmeldes Betalingsservice efterhånden som de enkelte kreditorer bliver tilmeldt. For overførsler via Betalingsservice gælder Generelle

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Brugerregler. VISA/Dankort

Brugerregler. VISA/Dankort Brugerregler VISA/Dankort Gældende fra 16. juli 2014 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - VISA/Dankort BRUGERREGLER - VISA/DANKORT 1. REGLER FOR VISA/DANKORT Disse

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. august 2015 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. HVAD ER

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Tillægsaftale om Betalingsservice TILLÆGSAFTALE OM BETALINGSSERVICE 1. DEBITORER I BETALINGSSERVICE 1.1

Læs mere

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 Reglerne for betalingstilladelse gælder for betalinger, der tilmeldes Betalingsservice, indbetalingskort og faste kontooverførsler.

Læs mere

Tillægsforskrifter Udlejning af køretøj

Tillægsforskrifter Udlejning af køretøj Tillægsforskrifter Udlejning af køretøj Side 1(3) Disse tillægsforskrifter er udarbejdet af Card Services i henhold til de Generelle Vilkår punkt 1 og udgør et tillæg til de Administrative Forskrifter.

Læs mere

LønAdministration Sverige

LønAdministration Sverige LønAdministration Sverige Regler Gældende fra 1. august 2015 1. Hvad er LønAdministration Sverige? LønAdministration Sverige er en ydelse, hvor Bluegarden på grundlag af oplysninger fra kunden foretager

Læs mere

Betalingskortaftale for Dankort. Brugervejledning

Betalingskortaftale for Dankort. Brugervejledning Betalingskortaftale for Dankort Brugervejledning Indhold 1. Indledning... 2 2. Fysisk handel... 2 2.1. Kontrol af kort, forebyggelse af misbrug mv... 2 2.2. Krav til terminaler... 2 2.3. Krav til opsætning

Læs mere

Regler for VISA/Dankort

Regler for VISA/Dankort Regler for VISA/Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af

Læs mere

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk.

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk. 1.1 Vilkår for Swipp Erhverv Indsamling Vilkår for oprettelse Disse vilkår gælder for indsamlinger, hvor Swipp ønskes anvendt til at modtage bidrag til forud angivet formål i forbindelse med tilladte indsamlinger.

Læs mere

Regler for Mobilpenge (brugerregler)

Regler for Mobilpenge (brugerregler) Regler for Mobilpenge (brugerregler) BankNordik Amagerbrogade 25 2300 København S Telefon: +45 76 97 80 00 Email: kontakt@banknordik.dk Hjemmeside: banknordik.dk Fortrydelsesret gælder alene for privatkunder

Læs mere

Her søger du om at modtage betalingskort i din forretning!

Her søger du om at modtage betalingskort i din forretning! Betalingskortaftale Her søger du om at modtage betalingskort i din forretning! Betalingskortaftale for Dankort indgår du med: Betalingskortaftale for internationale kort indgår du med: Nets Denmark A/S

Læs mere

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Gældende fra 9. september 2015 Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For Swipp-overførsler/-betalinger afsendt

Læs mere