Ringkøbing-Skjern inviterede feriehusudlejer for at se hvad. Dok.nr Sagsnr Input til turismestrategi fra interessentmøder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringkøbing-Skjern inviterede feriehusudlejer for at se hvad. Dok.nr. 17287-13 Sagsnr. 12-4856. Input til turismestrategi fra interessentmøder"

Transkript

1 Input til turismestrategi fra interessentmøder Input fra dialogmøde med Blåvand/Ho-området Samarbejde Man kan forbedre vejen Hvidbjerg Strand Camping til stranden bliver til grusvej. At hovedvejen til Blåvand ryddes for sne Bedre kollektiv trafik ældre/unge Fælles solfangeranlæg billig strøm Hvordan ser byen ud skrappere lokalplan ex røde tage Problem med lastbiler ved vareindlevering Byen er død om aftenen. Aftenarrangementerne er vigtige. Lav en naturiststrand (FKK-strand) ml. høfde 11 og Højskallingen og synliggør det i Tyskland Vejskilte, fokus på løsninger af flaskehalsproblematik lørdage Bedre kort over stisystemer Network i området fælles transport af de unge som arbejder i området Bussen skal i gennem Blåvand Turistcenter i midtbyen i Blåvand Turistinformation ind i byen/den gamle skole Gangbro på Skallingen Boardwalk fra Skallinge spids til Hjerting som i Everglades National park Der mangler aktiviteter i Blåvand for de unge. Tiltræk dem med aktive tiltag og ikke med fester. Diskotek mangler tilbud til teenagere Hvidbjerg Strand Camping har aktiviteter for gæsterne, men aktiviteterne mangler oppe i byen. Blåvand bruger stranden for lidt. Her kunne man udvikle flere aktivitetsmuligheder fx fodbold mål. Hvidbjerg Strand Camping har en aftale med EFB om at spillerne kommer laver aktiviteter på stranden og bruger wellness. Stranden kunne sagtens blive mere kommerciel. Det kunne være et elegant ishus på stranden eller solsenge eller måske badevogne som i gamle dag. Udfordringen er at få tilladelse. Afholde koncert på stranden Guidet Blåvand bus som kører en gang om ugen fx mandag. På turen hører gæsterne om aktiviteter og oplevelsesmuligheder i området. Synliggjort Naturparken fx med porte som i USA Kompetenceudvikling og Ringkøbing-Skjern inviterede feriehusudlejer for at se hvad 1

2 Sydvestjyske smagsoplevelser Generelle kommentarer man kan der forår/efterår En eventaften hvor alle hører om de bedste besøgssteder Hvidbjerg har et endags kursus om hvordan man behandler gæsten. Det er en god ide med et oplæs fra NaturKulturVarde og Varde Museum Lave modul med webkursus plus prøve til servicemedarbejdere Ideen med bustur for servicemedarbejdere som ser udstillingsstederne er god. Hvidbjerg shop in shop kun med produkter fra lokale producenter Restauranter ved stranden Hele opsamlingen se dok.nr Input fra dialogmøde med Henne Strand-området Samarbejde Sats ikke kun på tyskerne også dem der kan flyve hertil. Vi skal markedsføre det eksklusive også i forhold til danskere i København, Århus og Odense Større samarbejde om ændringer fx betalingstoiletter Englændere via Esbjerg Skulle vi være mere orienterede mod Billund? ikke nødvendigvis Fjern skilte ved sommerhuse hvor der står hvem huset udlejes igennem. Der ønskes en bedre skiltepolitik. De fleste af feriehusgæsterne er på nettet og vil gerne hente oplysninger der. Synliggør digitalt hvornår det er godt ravvejr Zonering fx i forhold til naturister og drager Fortsætte cykelstien fra Henne Mølle Å til Porsmose Opsæt planche med kort ved Lyngbo Hede som viser gæsterne hvor stierne er og hvor de må gå Eksklusive skraldespande på stranden. Der burde placeres en skraldespand ved hver sti/nedgang til stranden. Det duer ikke at fjerne dem, det giver svineri. Betalingstoiletter - Der er ikke i orden! Byens forretninger får alt for mange gratister på deres toiletter som slider og sviner. Turismen er en god forretning. Det skal svine lidt når man har en god forretning, det må man tage med det gælder både for forretningerne og for kommunen. Hvis vi skal samarbejde vil det have godt hvis erhvervet var blevet spurgt. 2

3 Renovering af sommerhusene er godt på vej nogle bureauerne har fokus på Der ønskes flere p-pladser ved/på stranden Der er kommet en direkte togforbindelse mellem Ribe og Nr.Nebel, om sommeren mangler der en busforbindelse fra Henne Stationsby og ud til Henne Strand. Der ønskes hundepose stationer flere steder evt. en hundeskov Undlad at lukke Nymindegab museet i vinterperioden Stil mål op, klatrestammer eller andet på stranden, det har de gjort og folk er vilde med det Bålplads på stranden til de unge og digitale camps for unge Vi skal være digitale der skal være nogle flere hot-spots Sæt fokus på cykelturisme. Fx ved flere guidede cykelture på tysk og kortmateriale Guidet tur i forhold til flygtningelejren og om kunst og kultur Fokus på cykelstier og naturoplevelser (Filsø) det er guld værd Fokus på mountainbike cykling bl.a. i Blåbjerg Plantage Måske kunne man lave ture til tyskerne med fokus på vand og affald og håndtering af affalds- og spildevandshåndtering Henneområdet har de højeste klitter pga. tilgang af sand. Det kunne måske markedsføres. Filsø kan ikke mærkes endnu det er godt ekstra produkt i pakken som ligger ud over stranden Der mangler en offentlig legeplads i Henne Musikprogrammer i kirker Kompetenceudvikling og Koncept for bedre gæstebetjening hjertelighed. Der skal uddannes turistguider Det kræver en vigtig og stor indsats af få de ledige i beskæftigelse Infoaften med input fra fx NaturKulturVarde og Varde Museum er en rigtig god ide. Det er svært at få arbejdskraft, da de unge har svært ved at komme rundt i kommunen Idéen med servicekurser på Campus er god Sydvestjyske smagsoplevelser PR arbejde med fødevare skal bredes ud i forhold til kunst og kultur Generelle kommentarer Der skal være fokus på sæsonudvidelse, det er der vi har plads til flere gæster Hele opsamlingen se dok.nr

4 Input fra udvalgsbehandling på Arbejdsmarked og Integration, Plan og Teknik, Kultur og Fritid og Økonomiudvalget Samarbejde Billund er på vej frem og med den strategi de har, vil væksten fortsætte. Vi skal kigge på dem og forsøge at gøre det samme. De bygger stort butikscenter i Billund. Mere fokus på at præge udviklingen politisk og få glæde at den udvikling, der sker i Billund. Yderligere samarbejde med de omkringliggende kommuner som Billund og Ringkøbing-Skjern. Udvalget drøftede muligheden for at samarbejde med Esbjerg i forhold til markedsføring, så der er flere penge man kan pulje. Infoaften med input fra fx NaturKulturVarde og Varde Museum er en rigtig god ide. Man skal være forsigtig med etablering af feriehuse i kystområdet. Men man kunne kigge på udbygning af hyttebyer inde i landet fx i forbindelse med Varde å. Skabe adgang fra Lufthavnen i Billund til vores vestkyst fx i form i pakketure. Man kunne indsætte busser der kører turisterne til kysten. Der er udfordringer i forhold til at de unge kan komme ud og passe jobs ude på kystdestinationerne. Forslag om at der indsættes en bus som kører de unge medarbejdere til kysten Udvalget har af flere omgange drøftet P-afgifter og der er ikke aktuelt. Tiltagen omkring differentiering af strande kunne rettes til: Undersøge muligheder og potentiale i forhold til differentiering/zonering af strande, så man kan se om der er potentiale i tiltaget. Ja, til planlægning for flere sommerhuse, feriecentre og hoteller. Udlægning af områder til forskellige overnatningsformer fx hoteller, feriecenter o.l. henhører under kommuneplanen. Planlægning for autocamperpladser og fokus på renholdelse af Varde Midtby er tiltag fra udvalget side som godt kunne tænkes ind i strategien. Der er behov for erfaringsudveksling mellem sommerhusejere omkring hvad turister efterspørger og i forhold til løbende renovering og vedligehold af husene. Det er vigtigt at vi holder fast i de ting vi gør i forvejen og gør dem ordentligt fx strandrensning, renovation, Blå Flag osv. Udnyttelse af potentiale i fiskeri og jagt. Det kunne være lystfiskeri i Varde Å, jagt i samarbejde med restauranter og 4

5 svampeture koblet med gourmetmiddag. Det er vigtigt af der også satses oplevelsesmuligheder inde i kommunen. Det kunne være Varde by, Karlsgårde osv. Varde By mangler lige det element, der skal tiltrække besøgende. Politisk mangler man at træffe beslutning om hvorvidt Varde By skal være en købstad, der kan synliggøres som besøgsmål for turisterne. Fokus på teater og musisk formidling af historien i vores område. Fokus på udvikling af Hukket som oplevelsesrum med indholdet møller, fuglestation og det omkringliggende naturområde. Kompetenceudvikling og Sydvestjyske smagsoplevelser Kursusudbud i forhold til turismen kunne med fordel ligge i november til februar, så er der mulighed for at sende ledige med på kurserne. Der er behov for afdækning af behov og kompetencer i forhold til brug af deltidsmedarbejder i turismebranchen i området. Man kunne måske lave et socialfondsprojekt hvor man kobler de udsatte på arbejdsmarkedet og turisterhvervet. Fokus på sæsonudvidelse. Det må vi ikke glemme, da det er vigtigt i forhold til beskæftigelsen. Satsningen i forhold til fødevarer er vigtig. Vi skal lære de tyske turister at de også kan bruge penge på kvalitetsfødevarer og naturoplevelser, når de er her. Generelle kommentarer Der kunne også være fokus på helt nye markeder fx russere eller kinesere. Grøn Vækst kunne indgå i strategien som er buzz-ord fx i forhold til fremtidig fundraising. Udarbejdelse af en pixiudgave at strategien kunne være relevant i forhold til interessenter. Markedsføring er vigtigt og man bør gøre endnu mere for at tiltrække flere nordmænd og svenskere til området. Der skal være fokus på at tiltrække flere unge familier. Varde Kommune bruger forholdsvis få midler på markedsføring. Det er vigtigt at have fokus på at få turisterne til at blive en dag længere, når de er her. Det er meget nemmere, at få dem til at blive en dag mere end det er at få flere til at komme. Hele opsamlingen fra udvalgsmøder se dok.nr

6 Opsamling, Møde med Vadehavet d. 31. januar 2013 Samarbejde Kompetenceudvikling og Sydvestjyske smagsoplevelser På Rømø har man erfaringer med strandzonering, som man måske skal kigge mere på i forhold til indsatsen omkring differentiering og zonering i Varde Kommune. Det kunne være interessant at lave en businesscase på TDCgrunden i forhold etablering af alternative overnatningsformer frem for udstykninger til feriehuse. Man bør overveje allerede nu, hvad man kan gøre i forhold til indvielse af Vadehavet som UNESCO verdensarv. Det kunne kobles i forhold til Tall Ship Race og Vadehavsfestivallen. en er i gang med at åbne op i forhold til brug af nationalparklogoet. Der er udarbejdet kriterier som de der ønske at benytte logoet skal følge. Det kunne med fordel være en del af Destination Sydvestjyllands uddannelse af informationsmedarbejdere Vadehavet vil gerne arbejde med genforhandling i af nye samarbejdsaftaler og MVJ-ordninger i forhold til naturgenopretning i Varde Å-dal. Generelle kommentarer En udpegning til Verdens Naturarv vil betyde at folk, der besøger Vadehavet vil have en naturoplevelse med overnatning og spisning, der hænger sammen og er præget af kvalitet. Kurtaksten betyder meget i forhold til udviklingen af det nordtyske vadehavsområde, men er ikke mulig her i vores område Thomas viste eksempel på norsk hotel (Juvet landscape hotel) som var designet, så det passede til de omgivelser det lå i. Realdania og arkitekterne var meget interesserede i det. Her handler det om at gøre overnatningen til en oplevelse i sig selv. Se billeder her: Der er lavet 27 nye kajakruter i vadehavsområdet og man samarbejder via et Interreg projekt om at lave en kajakrute fra den tyske del at vadehavet op igennem den danske del. Fokus på skiltning Hvem sætter dem op og vedligeholder, hvilken designmanual følger vi og hvordan leder vi gæsterne rundt i området. Udvikling af havkajaksejlads I Vadehavet, herunder etablering af kajakhavnepladser og udarbejdelse af kort- og formidlingsmateriale. Hele opsamlingen fra mødet se dok.nr Opsamling, Møde med Naturstyrelsen ved Ulrik Lorenzen og Søren Jessen d. 23. januar 2013 Samarbejde Det er vigtigt at inddrage Naturstyrelsen på forkant, så de ikke efterfølgende bliver en tung samarbejdspartner. Det er vigtigt at inddrage Naturstyrelsen på forkant, så de ikke efterfølgende bliver en tung samarbejdspartner. 6

7 Opsamling fra dialogmøde med Udviklingsråd for Blåbjerg, Blåvandshuk, Varde By og Varde Opland samt Varde Handelsstandsforening d. 5. februar 2013 Samarbejde Aktivering af lokale foreninger i forhold til turismeudviklingen fx foreningen Natur-Kultur i Ho Samarbejde med interessegruppe for Filsø der arbejdes bl.a. etablering af infocenter i Henne Stationsby I Starup vil man gerne samarbejde med Hovborg Kro om historiske ture med hestevogn i området fokus på fx grundlovspladsen, kirkens historie, brug af kyst og kyststien. Kanosejlads fra Starup til Varde. Samarbejde med forsvaret i forhold til fx oplevelsesudvikling i området Kompetenceudvikling og Udvikling af bæredygtige feriehuse Pensionskasser har meldt ud at de gerne vil indgå i offentligprivat samarbejde omkring anlægsprojekter. Det var måske en idé i forhold til hovedvej 11. Udvikling af pladser til autocampere Det er en målgruppe der bruger forholdsvis mange penge i området. Udpegning til Unesco Verdensarv vil betyde helt utrolig meget. Guidede landbrugsture på moderne landbrug Det kunne være at de fastboende hollændere der får besøg af flere hollændere Synliggørelse overfor tyske lystfiskere. Det kræver en oprensning af Holme Å Jydepotteruten fra Grinsted ned forbi fra Varde til Esbjerg hvor de blev sejlet Hesteferie i Ho og i Lønne Synliggørelse af de gode oplevelser fx i Ribe og på Rømø Varde mangler det lige det ekstra der kan trække gæsterne til. Det gamle Varde Sommerland kunne udvikles i retning af Madsby Park. En samlet museumsbillet der gælder til alle udstillingssteder. Det kunne være smart, hvis man kunne købe billetterne og andre tilkøbsmuligheder hjemmefra. Inddragelse af lokalbefolkningen via udviklingsrådene set i forhold til at lokalbefolkningen er noget af det tiltrækker turisterne. Sydvestjyske smagsoplevelser Overførsel af kriterier i forhold til nationalparklogoet til Naturparken og brug af naturparklogoet i forhold til lokale kvalitetsfødevarer. Generelle kommentarer Claus Melby på Vadehavscentret har arbejdet med undersøgelser der viser bosætningspotentialet i forhold turister og lejrskoleelever der har besøgt området før. Hele opsamlingen fra mødet se dok.nr

8 Opsamling fra Vejers og Houstrup/Nymindegab d. 6. februar 2013 Vejersgrupper Samarbejde I Vejers har man etableret et aktivitetsudvalg. Udvalget er et samarbejde mellem erhvervsforeningen og grundejerforeningen. På Klithjem badehotel har man mange gæster som kombinerer en ophold i Legoland og nogle dage ved kysten. Aktivitetsudvalget laver kort over cykelruter i området. Fokus på cykling og vandring. Det efterspørges af gæsterne. Cykelruten fra Hamborg til Skagen er et hit. Der mærker men på Klithjem Badehotel, hvor der bl.a. kommer mange svejtsere på cykelferie. Offentlig transport det er umuligt at komme med tog og bus helt ud til stranden i Vejers. Gæsterne er nød til at tage en taxi. Det er en katastrofe. Der er store problemer i forhold til at købe billet efter at man har indført rejsekortet, især for tyske gæster. Klithjem Bade hotel køre ofte selv ind og henter gæsterne. Der mangler information om flextrafik i sommerlandet også på tysk. Naturstyrelsen har sparet for mange penge på faskiner. Det resulterer i en meget høj klitrække i stedet for 3 lave og bløde klitrækker I stedet for fast turistguide kan 2-3 forretningsdrivende virke som guider nar der er behov for et symbolsk beløb. Der er telebusmuligheder, men det er mindre kendt. Kort fra kort og matrikelstyrelsen evt. koblet med Natur- og Bevægelseskanonen (Bent Peter) Skabe et mere fleksibelt arbejdsmarked i turistbranchen ex Rengøring lørdag, korte ansættelser man gør det selv. Det er svært at få kvalificeret arbejdskraft. Oplevelsesudvikli ng i I år planlægger Aktivitetsudvalget 100 arrangementer fra påske og frem. Deltagerne drøftede potentialerne i forhold til genopretning af Filsø og guidede ture der fortæller om området. Gert Ravn i Oksbøl laver ture til Filsø. Flere aktiviteter på stranden. Fx transportable saunaer på stranden med saunamester. Udvikling af sportsaktiviteter på stranden og synliggørelse af det. Liggevogne på stranden. Vejers Strand oplevelser kommer på facebook. Turistinformation Der mangler turistguider uoverskueligt hvor de er Kortlægning af km. Feel like. Det er vigtigt med elektronisk værktøj der fortæller hvad der er aktuelt lige nu. Det er vigtigt at fastholde papirbrochurer Andet Vejers er en hundeby der burde være en hundeskov (den er på Naturstyrelsens plan, men det har lange udsigter) Grundejerforeningen laver skovlegeplads med LAG-midler (men 8

9 Opsamling fra Vejers og Houstrup/Nymindegab d. 6. februar 2013 Houstrup/Nymindegabgrupper Samarbejde Lufthavn (biludlejning/begrænsning hvad er de reelle omkostninger?? (Vi mangler viden) Weekend/miniferie ctr. ugeophold. Hvordan får vi det til at spille sammen? Nordmænd/svenskere Er det et konferencemarked via Billund Lufthavn? Bedre skiltning til attraktioner (skal være let at forklare) Før-sæson-ture VETR nyhedsbrev letter info til turisterne meget. Skal udvides til skuldersæson. Enighed om behov/anvendelse i forhold til udformning. Investeringer fra erhvervet er nødvendige for at højne standarden: o Booking system o Skiltning fx ved indkørsel til Varde Kommune og byerne i Kommunen. Fokus på før turistens ophold Det er en forkert vej at gå, når man fjerner skraldespande fra strandene God ide med udvidelse af hovedvej 11, måske man skulle tage kontakt til nogle pensionsselskaber, da de er interesseret i at investere i infrastruktur Der mangler ordentlige skilte ved sommerhusområderne og i skovene Der mangler også ordentlige kort, så folk tør gå i en tur i Blåbjerg Plantage Det er nødvendigt at sommerhusejerne får moderniseret deres huse, men samtidig skal de ikke regne med at de kan få mere for at leje det ud Drøftelse af sommerhusmærkninger grundejerforeningen synes det vil give et incitament for sommerhusudlejerne for at modernisere deres hus, hvorimod udlejningsbureauerne er imod, da det er besværlige at administrere og ikke giver et reel billedet af huset (beliggenhed/kvalitet) Zonering af strandene o Ikke fokus på badesæsonen og kun i afgrænset områder o Hundestrand o Kunststrand o Fitnessstrand Kort og skiltning til stier og skove Begrænsninger af biltrafikken i udvalgte områder. De bløde trafikanter skal have fortrinsret. Naturlegepladser 9 Forslag om at lave danskkurser for turisterne Lave guidede tur til affaldssortering, spildevandsanlæg el. Cykelturisme er et kæmpe potentiale lav en mountainbike bane

10 Opsamling fra fællesmøde for turistaktører udenfor kystdestinationerne d. 19. februar 2013 Samarbejde Turist i egen kommune synliggør overfor de lokale. Borgere i kommunen er den vigtigste kundegruppe for fx Kvie Sø. Vi er blevet bedre til at dele gæsterne på tværs af området så vi får flere tilfreds gæster. Fokus på kyststrækningen på internationale markeder fokus på alle oplevelsesmuligheder, når gæsterne er her. Gæsterne tiltrækkes af stærke destinationer, men de mange oplevelsesmuligheder skal synliggøre på destinationerne. Der er informationstavler på vej bl.a. i Blåvand turisterne kender kun 20 pct. af mulighederne Hvad skal der til for at understøtte jeres forretning?: o Skiltning o Byggetilladelser kom ud og tag den direkte dialig o Gør kommunens portal mobilvenlig facebook Der er brug for bedre regler i forhold til skiltning mere lempelighed. Det er dyrt og besværligt at få råd til at sætte skilte op. Cykelturisme vil gerne rejse på egen hånd, men vil gerne vide noget på forhånd. Kortmateriale er vigtigt både i papir og på digitale medier. Udfordringer i forhold til GIS-kortsystemet. Fokus på transportmuligheder billeje og egen bil primært fra Tyskland i forhold til volumen. Kompetenceudvikling og Varde By er ikke oppe på beatet i forhold til kystbyerne der er ikke indkøbsmuligheder/aktivitetsmuligheder muligheder nok Legoland er blevet dyr og det tager mange af pengene i turisternes feriebudget og så er der ikke mange penge tilbage til de lokale oplevelser. Mere synliggørelse af de nære lokale oplevelser. Mere fokus på synliggørelse af oplevelsesmulighederne overfor borgerne udenfor sæsonen det lokale opland. Der er brug for tilbud i oplandet som adskiller sig fra det der allerede er i kystområdet. Varde Fodboldgolf er verdens største, men har ca. 5 pct. turister - hvordan bliver man synlig i forhold til turisterne? Nogle gange er gratis prøvetur at fodboldgolf og skydesimulator den bedste markedsføring. Word of mouth virker. Digitalisering af tilbud kan bidrage til mere tilpasning af tilbud til den enkelte målgruppe/gæst. Feel Like gode perspektiver. Det er en god idé at dele gæsterne og henvise dem på tværs af attraktionerne. Samarbejde er vigtigt - mulighed for aktiv styring af netværksdannelse på tværs af virksomheder. I regi af Billund Erhvervsråd mødes virksomheder hver 14. dag til netværkscafé. Det foregår fredag morgen kl. 8-9 med rundstykker og der er mulighed for networking og en skammel, 10 hvor man kan stille sig op og sige noget. Man får ansigter på de andre. Det skaber grobund for godt samarbejde. Fx bad en nystartet virksomhed om feedback på hjemmeside. Det er guld

11 11

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Referat fra 6. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Torsdag den 6. december 2012

Referat fra 6. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Torsdag den 6. december 2012 Dok.nr. 1026662-12 Sagsnr. 11/12126 Referat fra 6. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Torsdag den 6. december 2012 Sted: Oksbøl Vandrehjem, Præstegaardsvej 21, 6840 Oksbøl Tid: 6. december 2012

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Referat fra 4. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 20. juni 2012

Referat fra 4. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 20. juni 2012 Dok.nr. 1159321 Sagsnr. 985046 Referat fra 4. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 20. juni 2012 Sted: Lydum Mølle, Åvej 27, 6830 Nr. Nebel Tid: 20. juni 2012 kl. 14.00 16.00 Deltagere:

Læs mere

Referat fra 7. naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Torsdag den 28. februar 2013

Referat fra 7. naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Torsdag den 28. februar 2013 Dok.nr. 25726-13 Sagsnr. 11/12126 Referat fra 7. naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Torsdag den 28. februar 2013 Sted: Jysk Landbrugsrådgivning, John Tranumsvej 25, 6715 Esbjerg N (ved Esbjerg Lufthavn)

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Referat fra Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 3. oktober 2012

Referat fra Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 3. oktober 2012 Dok.nr. 921421-12 Sagsnr. 11/12126 Referat fra Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 3. oktober 2012 Sted: Mødelokale 2 hos Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde Tid: 3. oktober 2012 kl.

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Dagsorden for Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet tirsdag den 27. Marts 2012

Dagsorden for Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet tirsdag den 27. Marts 2012 Dok.nr. 1111627 Sagsnr. 985046 Dagsorden for Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet tirsdag den 27. Marts 2012 Sted: Blåvand Naturcenter, Fyrvej 81, 6840 Blåvand Tid: 27. marts 2012 kl. 14.00 16.00

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Indledning. Vi vil på de kommende sider komme med vores forslag til Nationalparkplanen.

Indledning. Vi vil på de kommende sider komme med vores forslag til Nationalparkplanen. Indledning Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) er en fælleskommunal forening. Medlemmerne er Varde, Esbjerg, Tønder, Fanø og Vejen kommuner. SVUF har fokus på vækst og udvikling samt sikring af gode rammebetingelser

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland. April 2017

Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland. April 2017 Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland April 2017 1 Udgangspunkt: Cykling er i vækst Antal cyklende turister 22% Antal overnatninger 5% 2 Vækst i perioden 2008-2014, Danmark VISION I 2020 cykler

Læs mere

SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE

SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE KYSTBYKONFERENCEN 27. november 2014 Claudia Rota Andersen Videncenter for Kystturisme SFI Survey for Videncenter for Kystturisme, 2014. N: 10.279 TILFREDSHEDSANALYSEN

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014

Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014 Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget Turisme Blå Flag information om og markedsføring af rene strande

Læs mere

HENNE // HVOR VESTERHAVET OG LANDSKABET ER EN BEGIVENHED I SIG SELV

HENNE // HVOR VESTERHAVET OG LANDSKABET ER EN BEGIVENHED I SIG SELV HENNE // HVOR VESTERHAVET OG LANDSKABET ER EN BEGIVENHED I SIG SELV SKAGEN OVER SIGTS KORT AALBORG AARHUS NYMINDEGAB HENNE VEJERS STRAND BLÅVAND VARDE KØBENHAVN ODENSE 001 // VISION... 1 Kvaliteter og

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Referat fra 13. naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Mandag den 1. december 2014

Referat fra 13. naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Mandag den 1. december 2014 Dok.nr. 152655-14 Sagsnr. 11/12126 Referat fra 13. naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Mandag den 1. december 2014 Sted: Årre Kantinen Tid: 1. december 2014 kl. 14.00 16.00 Deltagere: Preben Friis-Hauge,

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020 21 April 2017 BAGGRUND Med optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste i 2014 og etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010

Læs mere

LODRET PROCENT (U-VEJET) Panorama 2014 P59220 (11-Aug-2014) DESTINATION

LODRET PROCENT (U-VEJET) Panorama 2014 P59220 (11-Aug-2014) DESTINATION ALDER 15-5 år 6-59 år 60+ år 65 16% % 1 1% 5 5% 1 1% 55% 6 5% 60 60% 60 60% 56 55% 116 9% % 6 6% 5 5% % V1000. Stege by Rødvig Havn Stubbekøbing færgeleje/havn Sædding strand ved 'Mennesket ved Havet'

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

http://www.dn-esbjerg.dk/udvalg_aktivitetsudvalget/udvalg_vadehavsudvalget/dn_esbjerg_vadehavsgrp.htm

http://www.dn-esbjerg.dk/udvalg_aktivitetsudvalget/udvalg_vadehavsudvalget/dn_esbjerg_vadehavsgrp.htm Ideer til nationalparkplanen udarbejdet i samarbejde mellem: DN Esbjerg (http://www.dn-esbjerg.dk) Vadehavsudvalget http://www.dn-esbjerg.dk/udvalg_aktivitetsudvalget/udvalg_vadehavsudvalget/dn_esbjerg_vadehavsgrp.htm

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet Høringsmøde på Rømø om Et bud på udviklingsperspektiver ved v/ borgmester Laurids Rudebeck 10. august 2010 1. Udviklingsperspektivet er grundlaget for vores positive indstilling til 2. Nogle konkrete bud

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv Turismekonference 23. November 2016 Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv BAGGRUND: Hver Dataindsamlingen Respondenterne destinationer har indsamlet 300 besvarelser pr. feriested,

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Varde Kommune Kystturisme

Varde Kommune Kystturisme Varde Kommune Kystturisme Indhold Strategisk grundlag for udvikling af kystturisme Udviklingsplaner for Kystbyer Turismeudviklingen fremadrettet Udvikling af det strategiske grundlag Udviklingsstrategi

Læs mere

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år 19. august 2014 Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år På tværs af 31 destinationer tegner sig pr 10. august 2014 følgende billede af kystturisternes oplevelse af Danmark i løbet af sommeren 2014:

Læs mere

Det fremtidige arbejde med. Vestkystruten

Det fremtidige arbejde med. Vestkystruten Det fremtidige arbejde med Vestkystruten Henrik Lythe Jørgensen og Peter Ole Sørensen Projekt Rekreative ruter Cyklistforbundet og Dansk Cykelturisme August 2016 Cykelrute i nogenlunde tilstand Der er

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

Budgetønsker Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser

Budgetønsker Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser Dato 10-06-2016 Dok.nr. 86751/16 Sagsnr. 16/813 Ref. Finl Budgetønsker 2017-2020 Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser sfortegnelse Vejers Strand Strandbyen i klitterne...2 Pulje til udvikling

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Fanø Kommunes Erhvervs- og turistpolitik. Forord

Fanø Kommunes Erhvervs- og turistpolitik. Forord Fanø Kommunes Erhvervs- og turistpolitik Forord Fanø har gennem århundreder forstået at tilpasse sig og være på forkant med samfundsudviklingen. Vi så hurtigt mulighederne i international handel og skabte

Læs mere

Agenda. 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning

Agenda. 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning Agenda Program Facilitator 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning 9:10-9:30 Introduktion til projektet og de overordnede mål herunder: Vækstpotentiale i erhvervet Specielle forhold

Læs mere

FORSØGSORDNING FOR KYST- OG NATURTURISME

FORSØGSORDNING FOR KYST- OG NATURTURISME FORSØGSORDNING FOR KYST- OG NATURTURISME Kriterier for forsøgsordningen 1) Projekterne har et potentiale for udvikling af kyst- og naturturismen og for øget tiltrækning af udenlandske turister, 2) Etableringen

Læs mere

Orientering fra ProVarde. Direktør Finn Erik Kristiansen

Orientering fra ProVarde. Direktør Finn Erik Kristiansen Orientering fra ProVarde Direktør Finn Erik Kristiansen ProVarde Erhvervsorganisation med ca. 600 medlemmer Hovedsageligt finansieret af kommunen, mellemmer og entreindtægter Non profit organisation ProVardes

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

INTRODUKTION 2 GRØN ENERGI HANDLINGSARK FOR UDVIKLINGSRÅDENE BLAABJERG.. 3 HELLE ØST.. 6 HODDE-HORNE-SIG OG TISTRUP... 7

INTRODUKTION 2 GRØN ENERGI HANDLINGSARK FOR UDVIKLINGSRÅDENE BLAABJERG.. 3 HELLE ØST.. 6 HODDE-HORNE-SIG OG TISTRUP... 7 Ren Kommune Forslag til lokale aktiviteter 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 HANDLINGSARK FOR UDVIKLINGSRÅDENE BLAABJERG.. 3 HELLE ØST.. 6 HODDE-HORNE-SIG OG TISTRUP... 7 HANDLINGSARK FOR UDVIKLINGSRÅDENE

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST

OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST 1 EKSISTERENDE FORHOLD En særligt sted i byen Områdeplanen dækker trekanten mellem Blåvandvej, Tane Hedevej og Hvidbjerg Strandvej samt arealet tilhørende den tidligere Blåvand

Læs mere

Plan for turismevækst Anne-Mette Hjalager Syddansk Universitet November 2016

Plan for turismevækst Anne-Mette Hjalager Syddansk Universitet November 2016 Plan for turismevækst Anne-Mette Hjalager Syddansk Universitet November 2016 Udviklingen i antal overnatninger fordelt på turismeformer. Index, 2008=100 190 170 150 130 110 90 Kyst- og naturturisme Storbyturisme

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Udvalget for Plan og Teknik

Udvalget for Plan og Teknik Udvalget for Plan og Teknik Tilpasning af Teknik og Miljø Teknik og Miljø blev i foråret 2015 organiseret efter kommunens tre fokusområder på det tekniske område: Visionen Vi i Naturen, et stærkt erhvervsliv

Læs mere

Beretning Blåvand Grundejerforening

Beretning Blåvand Grundejerforening Beretning 2015-2016 Blåvand Grundejerforening 24.3.2016 I 2015 var omsætningen af sommerhuse i Blåvand af stort set samme omfang som i 2014, der blev solgt 106 huse mod 105 i 2014. Priserne er stabile,

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

BLÅVAND NATURCENTER. Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk

BLÅVAND NATURCENTER. Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk BLÅVAND NATURCENTER Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk Blåvandshuk, Danmarks vestligste punkt, er kendt for sit karakteristiske fyrtårn, det fantastiske fugletræk, de spændende klit- og hedelandskaber og

Læs mere

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året Indledning Som ø er Fanø en klar og tydelig afgrænset turistdestination. Det omgivende hav er den helt afgørende faktor for øens udvikling. Det er således også havet og stranden, der er Destination Fanø

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Nøgletal omkring autocamperturismen.

Nøgletal omkring autocamperturismen. Nøgletal omkring autocamperturismen. 1 INTRODUKTION AF AUTOCAMPERRÅDET Autocamperrådet er stiftet 11. december 2010. Autocamperrådets medlemmer er DK-Autocam og Dansk Autocamper Forening. Autocamperrådets

Læs mere

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER MARIELYST

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER MARIELYST GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER MARIELYST EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER MAJA FROMSEIER PETERSEN YAKUP BAS MORTEN FRØSLEV BRUUN KØBENHAVN 2014 SFI DET NATIONALE

Læs mere

Evaluering af turistsæsonen 2015

Evaluering af turistsæsonen 2015 Evaluering af turistsæsonen 2015 28-10-2015 Turistsæsonen 2015 Status på turistsæsonen 2015 Markedsføring og kommunikation Turismeprojekter Turismenetværk Strategiske turismesamarbejder Nye tiltag og indsatser

Læs mere

Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune

Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune Dok.nr. 128328-13/ sag.nr. 13-5431 side 1 Indhold Indhold...2 Baggrund...3 Formål...4 Indhold/aktiviteter...4 Information/kommunikation...6 Økonomi:...7 Organisering...7

Læs mere

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer.

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Forslag til etablering af en mountainbike bane -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Først lidt information om hvem vi er: Struer Cykelklub er en motions

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000

Læs mere

17. august Efterårsmøde med Udviklingsrådene og Udvalget for Økonomi og Erhverv

17. august Efterårsmøde med Udviklingsrådene og Udvalget for Økonomi og Erhverv 17. august 2017 Efterårsmøde med Udviklingsrådene og Udvalget for Økonomi og Erhverv Program for efterårsmødet Velkomst v/ borgmester Erik Buhl Orientering om aktuelle emner v/ borgmester Erik Buhl To

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister?

Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister? Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister? CLAUDIA ROTA ANDERSEN Company Dating 30. oktober 2014, Svendborg UNDERSØGELSER I DANMARK AKTUELLE GÆSTER Interview med kystturister, 2013-2014 Årligt

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Beretning Blåvand Grundejerforening

Beretning Blåvand Grundejerforening Beretning 2014-2015 Blåvand Grundejerforening 2.4.2015 2014 blev et bedre år for omsætningen af sommerhuse i Blåvand, hvor der i 2013 blev solgt 60 huse i området, blev der i 2014 solgt 100 huse en stigning

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Formandens beretning: NYKØBING FALSTER TURISTFORENING (NFT)

Formandens beretning: NYKØBING FALSTER TURISTFORENING (NFT) Formandens beretning: NYKØBING FALSTER TURISTFORENING (NFT) Der skyder i disse år frivillige initiativer op overalt i landet, der er båret af borgernes engagement, og ønske om selv at gøre noget ved samfundet

Læs mere

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Velkommen til årets sommerprogram hos Idræt og kultur. Programmet er blevet til ved et fællesmøde i idræt og kulturtilbuddet, hvor der kom mange idéer på banen.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

DET GODE VÆRTSKAB I NATURPARK MARIBOSØERNE

DET GODE VÆRTSKAB I NATURPARK MARIBOSØERNE DET GODE VÆRTSKAB I NATURPARK MARIBOSØERNE IDÉER POTENTIALER INITIATIVER AKTIVITETER Workshop om velkomststruktur og værtskab 7. januar 2014 på Restaurant Bangs Have, Maribo Program Kl. 15.00 Kl. 15.10

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF - et natur & kulturformidlingscenter - INTRODUKTION Vadehavets Formidlerforum blev dannet under Nationalpark Vadehavets pilotprojektfase og har siden

Læs mere

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 Varde Kommune Juni 2008 Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 1998-2008, Gl. Blåvandshuk Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske

Læs mere

Mandø er i dag meget afhængige af turismen i sommermånederne. Turismen er tilsvarende afhængig af, at der er en fast bosætning på øen året rundt.

Mandø er i dag meget afhængige af turismen i sommermånederne. Turismen er tilsvarende afhængig af, at der er en fast bosætning på øen året rundt. Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. januar 2015 Journal nr. Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 1324 E-mail pne@esbjergkommune.dk Oplæg, Smart Island

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Generelt om turismen i Destination Kerteminde Haven ved Havet Det har været en speciel turist-sæson i Kerteminde (Danmark

Læs mere