Ringkøbing-Skjern inviterede feriehusudlejer for at se hvad. Dok.nr Sagsnr Input til turismestrategi fra interessentmøder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringkøbing-Skjern inviterede feriehusudlejer for at se hvad. Dok.nr. 17287-13 Sagsnr. 12-4856. Input til turismestrategi fra interessentmøder"

Transkript

1 Input til turismestrategi fra interessentmøder Input fra dialogmøde med Blåvand/Ho-området Samarbejde Man kan forbedre vejen Hvidbjerg Strand Camping til stranden bliver til grusvej. At hovedvejen til Blåvand ryddes for sne Bedre kollektiv trafik ældre/unge Fælles solfangeranlæg billig strøm Hvordan ser byen ud skrappere lokalplan ex røde tage Problem med lastbiler ved vareindlevering Byen er død om aftenen. Aftenarrangementerne er vigtige. Lav en naturiststrand (FKK-strand) ml. høfde 11 og Højskallingen og synliggør det i Tyskland Vejskilte, fokus på løsninger af flaskehalsproblematik lørdage Bedre kort over stisystemer Network i området fælles transport af de unge som arbejder i området Bussen skal i gennem Blåvand Turistcenter i midtbyen i Blåvand Turistinformation ind i byen/den gamle skole Gangbro på Skallingen Boardwalk fra Skallinge spids til Hjerting som i Everglades National park Der mangler aktiviteter i Blåvand for de unge. Tiltræk dem med aktive tiltag og ikke med fester. Diskotek mangler tilbud til teenagere Hvidbjerg Strand Camping har aktiviteter for gæsterne, men aktiviteterne mangler oppe i byen. Blåvand bruger stranden for lidt. Her kunne man udvikle flere aktivitetsmuligheder fx fodbold mål. Hvidbjerg Strand Camping har en aftale med EFB om at spillerne kommer laver aktiviteter på stranden og bruger wellness. Stranden kunne sagtens blive mere kommerciel. Det kunne være et elegant ishus på stranden eller solsenge eller måske badevogne som i gamle dag. Udfordringen er at få tilladelse. Afholde koncert på stranden Guidet Blåvand bus som kører en gang om ugen fx mandag. På turen hører gæsterne om aktiviteter og oplevelsesmuligheder i området. Synliggjort Naturparken fx med porte som i USA Kompetenceudvikling og Ringkøbing-Skjern inviterede feriehusudlejer for at se hvad 1

2 Sydvestjyske smagsoplevelser Generelle kommentarer man kan der forår/efterår En eventaften hvor alle hører om de bedste besøgssteder Hvidbjerg har et endags kursus om hvordan man behandler gæsten. Det er en god ide med et oplæs fra NaturKulturVarde og Varde Museum Lave modul med webkursus plus prøve til servicemedarbejdere Ideen med bustur for servicemedarbejdere som ser udstillingsstederne er god. Hvidbjerg shop in shop kun med produkter fra lokale producenter Restauranter ved stranden Hele opsamlingen se dok.nr Input fra dialogmøde med Henne Strand-området Samarbejde Sats ikke kun på tyskerne også dem der kan flyve hertil. Vi skal markedsføre det eksklusive også i forhold til danskere i København, Århus og Odense Større samarbejde om ændringer fx betalingstoiletter Englændere via Esbjerg Skulle vi være mere orienterede mod Billund? ikke nødvendigvis Fjern skilte ved sommerhuse hvor der står hvem huset udlejes igennem. Der ønskes en bedre skiltepolitik. De fleste af feriehusgæsterne er på nettet og vil gerne hente oplysninger der. Synliggør digitalt hvornår det er godt ravvejr Zonering fx i forhold til naturister og drager Fortsætte cykelstien fra Henne Mølle Å til Porsmose Opsæt planche med kort ved Lyngbo Hede som viser gæsterne hvor stierne er og hvor de må gå Eksklusive skraldespande på stranden. Der burde placeres en skraldespand ved hver sti/nedgang til stranden. Det duer ikke at fjerne dem, det giver svineri. Betalingstoiletter - Der er ikke i orden! Byens forretninger får alt for mange gratister på deres toiletter som slider og sviner. Turismen er en god forretning. Det skal svine lidt når man har en god forretning, det må man tage med det gælder både for forretningerne og for kommunen. Hvis vi skal samarbejde vil det have godt hvis erhvervet var blevet spurgt. 2

3 Renovering af sommerhusene er godt på vej nogle bureauerne har fokus på Der ønskes flere p-pladser ved/på stranden Der er kommet en direkte togforbindelse mellem Ribe og Nr.Nebel, om sommeren mangler der en busforbindelse fra Henne Stationsby og ud til Henne Strand. Der ønskes hundepose stationer flere steder evt. en hundeskov Undlad at lukke Nymindegab museet i vinterperioden Stil mål op, klatrestammer eller andet på stranden, det har de gjort og folk er vilde med det Bålplads på stranden til de unge og digitale camps for unge Vi skal være digitale der skal være nogle flere hot-spots Sæt fokus på cykelturisme. Fx ved flere guidede cykelture på tysk og kortmateriale Guidet tur i forhold til flygtningelejren og om kunst og kultur Fokus på cykelstier og naturoplevelser (Filsø) det er guld værd Fokus på mountainbike cykling bl.a. i Blåbjerg Plantage Måske kunne man lave ture til tyskerne med fokus på vand og affald og håndtering af affalds- og spildevandshåndtering Henneområdet har de højeste klitter pga. tilgang af sand. Det kunne måske markedsføres. Filsø kan ikke mærkes endnu det er godt ekstra produkt i pakken som ligger ud over stranden Der mangler en offentlig legeplads i Henne Musikprogrammer i kirker Kompetenceudvikling og Koncept for bedre gæstebetjening hjertelighed. Der skal uddannes turistguider Det kræver en vigtig og stor indsats af få de ledige i beskæftigelse Infoaften med input fra fx NaturKulturVarde og Varde Museum er en rigtig god ide. Det er svært at få arbejdskraft, da de unge har svært ved at komme rundt i kommunen Idéen med servicekurser på Campus er god Sydvestjyske smagsoplevelser PR arbejde med fødevare skal bredes ud i forhold til kunst og kultur Generelle kommentarer Der skal være fokus på sæsonudvidelse, det er der vi har plads til flere gæster Hele opsamlingen se dok.nr

4 Input fra udvalgsbehandling på Arbejdsmarked og Integration, Plan og Teknik, Kultur og Fritid og Økonomiudvalget Samarbejde Billund er på vej frem og med den strategi de har, vil væksten fortsætte. Vi skal kigge på dem og forsøge at gøre det samme. De bygger stort butikscenter i Billund. Mere fokus på at præge udviklingen politisk og få glæde at den udvikling, der sker i Billund. Yderligere samarbejde med de omkringliggende kommuner som Billund og Ringkøbing-Skjern. Udvalget drøftede muligheden for at samarbejde med Esbjerg i forhold til markedsføring, så der er flere penge man kan pulje. Infoaften med input fra fx NaturKulturVarde og Varde Museum er en rigtig god ide. Man skal være forsigtig med etablering af feriehuse i kystområdet. Men man kunne kigge på udbygning af hyttebyer inde i landet fx i forbindelse med Varde å. Skabe adgang fra Lufthavnen i Billund til vores vestkyst fx i form i pakketure. Man kunne indsætte busser der kører turisterne til kysten. Der er udfordringer i forhold til at de unge kan komme ud og passe jobs ude på kystdestinationerne. Forslag om at der indsættes en bus som kører de unge medarbejdere til kysten Udvalget har af flere omgange drøftet P-afgifter og der er ikke aktuelt. Tiltagen omkring differentiering af strande kunne rettes til: Undersøge muligheder og potentiale i forhold til differentiering/zonering af strande, så man kan se om der er potentiale i tiltaget. Ja, til planlægning for flere sommerhuse, feriecentre og hoteller. Udlægning af områder til forskellige overnatningsformer fx hoteller, feriecenter o.l. henhører under kommuneplanen. Planlægning for autocamperpladser og fokus på renholdelse af Varde Midtby er tiltag fra udvalget side som godt kunne tænkes ind i strategien. Der er behov for erfaringsudveksling mellem sommerhusejere omkring hvad turister efterspørger og i forhold til løbende renovering og vedligehold af husene. Det er vigtigt at vi holder fast i de ting vi gør i forvejen og gør dem ordentligt fx strandrensning, renovation, Blå Flag osv. Udnyttelse af potentiale i fiskeri og jagt. Det kunne være lystfiskeri i Varde Å, jagt i samarbejde med restauranter og 4

5 svampeture koblet med gourmetmiddag. Det er vigtigt af der også satses oplevelsesmuligheder inde i kommunen. Det kunne være Varde by, Karlsgårde osv. Varde By mangler lige det element, der skal tiltrække besøgende. Politisk mangler man at træffe beslutning om hvorvidt Varde By skal være en købstad, der kan synliggøres som besøgsmål for turisterne. Fokus på teater og musisk formidling af historien i vores område. Fokus på udvikling af Hukket som oplevelsesrum med indholdet møller, fuglestation og det omkringliggende naturområde. Kompetenceudvikling og Sydvestjyske smagsoplevelser Kursusudbud i forhold til turismen kunne med fordel ligge i november til februar, så er der mulighed for at sende ledige med på kurserne. Der er behov for afdækning af behov og kompetencer i forhold til brug af deltidsmedarbejder i turismebranchen i området. Man kunne måske lave et socialfondsprojekt hvor man kobler de udsatte på arbejdsmarkedet og turisterhvervet. Fokus på sæsonudvidelse. Det må vi ikke glemme, da det er vigtigt i forhold til beskæftigelsen. Satsningen i forhold til fødevarer er vigtig. Vi skal lære de tyske turister at de også kan bruge penge på kvalitetsfødevarer og naturoplevelser, når de er her. Generelle kommentarer Der kunne også være fokus på helt nye markeder fx russere eller kinesere. Grøn Vækst kunne indgå i strategien som er buzz-ord fx i forhold til fremtidig fundraising. Udarbejdelse af en pixiudgave at strategien kunne være relevant i forhold til interessenter. Markedsføring er vigtigt og man bør gøre endnu mere for at tiltrække flere nordmænd og svenskere til området. Der skal være fokus på at tiltrække flere unge familier. Varde Kommune bruger forholdsvis få midler på markedsføring. Det er vigtigt at have fokus på at få turisterne til at blive en dag længere, når de er her. Det er meget nemmere, at få dem til at blive en dag mere end det er at få flere til at komme. Hele opsamlingen fra udvalgsmøder se dok.nr

6 Opsamling, Møde med Vadehavet d. 31. januar 2013 Samarbejde Kompetenceudvikling og Sydvestjyske smagsoplevelser På Rømø har man erfaringer med strandzonering, som man måske skal kigge mere på i forhold til indsatsen omkring differentiering og zonering i Varde Kommune. Det kunne være interessant at lave en businesscase på TDCgrunden i forhold etablering af alternative overnatningsformer frem for udstykninger til feriehuse. Man bør overveje allerede nu, hvad man kan gøre i forhold til indvielse af Vadehavet som UNESCO verdensarv. Det kunne kobles i forhold til Tall Ship Race og Vadehavsfestivallen. en er i gang med at åbne op i forhold til brug af nationalparklogoet. Der er udarbejdet kriterier som de der ønske at benytte logoet skal følge. Det kunne med fordel være en del af Destination Sydvestjyllands uddannelse af informationsmedarbejdere Vadehavet vil gerne arbejde med genforhandling i af nye samarbejdsaftaler og MVJ-ordninger i forhold til naturgenopretning i Varde Å-dal. Generelle kommentarer En udpegning til Verdens Naturarv vil betyde at folk, der besøger Vadehavet vil have en naturoplevelse med overnatning og spisning, der hænger sammen og er præget af kvalitet. Kurtaksten betyder meget i forhold til udviklingen af det nordtyske vadehavsområde, men er ikke mulig her i vores område Thomas viste eksempel på norsk hotel (Juvet landscape hotel) som var designet, så det passede til de omgivelser det lå i. Realdania og arkitekterne var meget interesserede i det. Her handler det om at gøre overnatningen til en oplevelse i sig selv. Se billeder her: Der er lavet 27 nye kajakruter i vadehavsområdet og man samarbejder via et Interreg projekt om at lave en kajakrute fra den tyske del at vadehavet op igennem den danske del. Fokus på skiltning Hvem sætter dem op og vedligeholder, hvilken designmanual følger vi og hvordan leder vi gæsterne rundt i området. Udvikling af havkajaksejlads I Vadehavet, herunder etablering af kajakhavnepladser og udarbejdelse af kort- og formidlingsmateriale. Hele opsamlingen fra mødet se dok.nr Opsamling, Møde med Naturstyrelsen ved Ulrik Lorenzen og Søren Jessen d. 23. januar 2013 Samarbejde Det er vigtigt at inddrage Naturstyrelsen på forkant, så de ikke efterfølgende bliver en tung samarbejdspartner. Det er vigtigt at inddrage Naturstyrelsen på forkant, så de ikke efterfølgende bliver en tung samarbejdspartner. 6

7 Opsamling fra dialogmøde med Udviklingsråd for Blåbjerg, Blåvandshuk, Varde By og Varde Opland samt Varde Handelsstandsforening d. 5. februar 2013 Samarbejde Aktivering af lokale foreninger i forhold til turismeudviklingen fx foreningen Natur-Kultur i Ho Samarbejde med interessegruppe for Filsø der arbejdes bl.a. etablering af infocenter i Henne Stationsby I Starup vil man gerne samarbejde med Hovborg Kro om historiske ture med hestevogn i området fokus på fx grundlovspladsen, kirkens historie, brug af kyst og kyststien. Kanosejlads fra Starup til Varde. Samarbejde med forsvaret i forhold til fx oplevelsesudvikling i området Kompetenceudvikling og Udvikling af bæredygtige feriehuse Pensionskasser har meldt ud at de gerne vil indgå i offentligprivat samarbejde omkring anlægsprojekter. Det var måske en idé i forhold til hovedvej 11. Udvikling af pladser til autocampere Det er en målgruppe der bruger forholdsvis mange penge i området. Udpegning til Unesco Verdensarv vil betyde helt utrolig meget. Guidede landbrugsture på moderne landbrug Det kunne være at de fastboende hollændere der får besøg af flere hollændere Synliggørelse overfor tyske lystfiskere. Det kræver en oprensning af Holme Å Jydepotteruten fra Grinsted ned forbi fra Varde til Esbjerg hvor de blev sejlet Hesteferie i Ho og i Lønne Synliggørelse af de gode oplevelser fx i Ribe og på Rømø Varde mangler det lige det ekstra der kan trække gæsterne til. Det gamle Varde Sommerland kunne udvikles i retning af Madsby Park. En samlet museumsbillet der gælder til alle udstillingssteder. Det kunne være smart, hvis man kunne købe billetterne og andre tilkøbsmuligheder hjemmefra. Inddragelse af lokalbefolkningen via udviklingsrådene set i forhold til at lokalbefolkningen er noget af det tiltrækker turisterne. Sydvestjyske smagsoplevelser Overførsel af kriterier i forhold til nationalparklogoet til Naturparken og brug af naturparklogoet i forhold til lokale kvalitetsfødevarer. Generelle kommentarer Claus Melby på Vadehavscentret har arbejdet med undersøgelser der viser bosætningspotentialet i forhold turister og lejrskoleelever der har besøgt området før. Hele opsamlingen fra mødet se dok.nr

8 Opsamling fra Vejers og Houstrup/Nymindegab d. 6. februar 2013 Vejersgrupper Samarbejde I Vejers har man etableret et aktivitetsudvalg. Udvalget er et samarbejde mellem erhvervsforeningen og grundejerforeningen. På Klithjem badehotel har man mange gæster som kombinerer en ophold i Legoland og nogle dage ved kysten. Aktivitetsudvalget laver kort over cykelruter i området. Fokus på cykling og vandring. Det efterspørges af gæsterne. Cykelruten fra Hamborg til Skagen er et hit. Der mærker men på Klithjem Badehotel, hvor der bl.a. kommer mange svejtsere på cykelferie. Offentlig transport det er umuligt at komme med tog og bus helt ud til stranden i Vejers. Gæsterne er nød til at tage en taxi. Det er en katastrofe. Der er store problemer i forhold til at købe billet efter at man har indført rejsekortet, især for tyske gæster. Klithjem Bade hotel køre ofte selv ind og henter gæsterne. Der mangler information om flextrafik i sommerlandet også på tysk. Naturstyrelsen har sparet for mange penge på faskiner. Det resulterer i en meget høj klitrække i stedet for 3 lave og bløde klitrækker I stedet for fast turistguide kan 2-3 forretningsdrivende virke som guider nar der er behov for et symbolsk beløb. Der er telebusmuligheder, men det er mindre kendt. Kort fra kort og matrikelstyrelsen evt. koblet med Natur- og Bevægelseskanonen (Bent Peter) Skabe et mere fleksibelt arbejdsmarked i turistbranchen ex Rengøring lørdag, korte ansættelser man gør det selv. Det er svært at få kvalificeret arbejdskraft. Oplevelsesudvikli ng i I år planlægger Aktivitetsudvalget 100 arrangementer fra påske og frem. Deltagerne drøftede potentialerne i forhold til genopretning af Filsø og guidede ture der fortæller om området. Gert Ravn i Oksbøl laver ture til Filsø. Flere aktiviteter på stranden. Fx transportable saunaer på stranden med saunamester. Udvikling af sportsaktiviteter på stranden og synliggørelse af det. Liggevogne på stranden. Vejers Strand oplevelser kommer på facebook. Turistinformation Der mangler turistguider uoverskueligt hvor de er Kortlægning af km. Feel like. Det er vigtigt med elektronisk værktøj der fortæller hvad der er aktuelt lige nu. Det er vigtigt at fastholde papirbrochurer Andet Vejers er en hundeby der burde være en hundeskov (den er på Naturstyrelsens plan, men det har lange udsigter) Grundejerforeningen laver skovlegeplads med LAG-midler (men 8

9 Opsamling fra Vejers og Houstrup/Nymindegab d. 6. februar 2013 Houstrup/Nymindegabgrupper Samarbejde Lufthavn (biludlejning/begrænsning hvad er de reelle omkostninger?? (Vi mangler viden) Weekend/miniferie ctr. ugeophold. Hvordan får vi det til at spille sammen? Nordmænd/svenskere Er det et konferencemarked via Billund Lufthavn? Bedre skiltning til attraktioner (skal være let at forklare) Før-sæson-ture VETR nyhedsbrev letter info til turisterne meget. Skal udvides til skuldersæson. Enighed om behov/anvendelse i forhold til udformning. Investeringer fra erhvervet er nødvendige for at højne standarden: o Booking system o Skiltning fx ved indkørsel til Varde Kommune og byerne i Kommunen. Fokus på før turistens ophold Det er en forkert vej at gå, når man fjerner skraldespande fra strandene God ide med udvidelse af hovedvej 11, måske man skulle tage kontakt til nogle pensionsselskaber, da de er interesseret i at investere i infrastruktur Der mangler ordentlige skilte ved sommerhusområderne og i skovene Der mangler også ordentlige kort, så folk tør gå i en tur i Blåbjerg Plantage Det er nødvendigt at sommerhusejerne får moderniseret deres huse, men samtidig skal de ikke regne med at de kan få mere for at leje det ud Drøftelse af sommerhusmærkninger grundejerforeningen synes det vil give et incitament for sommerhusudlejerne for at modernisere deres hus, hvorimod udlejningsbureauerne er imod, da det er besværlige at administrere og ikke giver et reel billedet af huset (beliggenhed/kvalitet) Zonering af strandene o Ikke fokus på badesæsonen og kun i afgrænset områder o Hundestrand o Kunststrand o Fitnessstrand Kort og skiltning til stier og skove Begrænsninger af biltrafikken i udvalgte områder. De bløde trafikanter skal have fortrinsret. Naturlegepladser 9 Forslag om at lave danskkurser for turisterne Lave guidede tur til affaldssortering, spildevandsanlæg el. Cykelturisme er et kæmpe potentiale lav en mountainbike bane

10 Opsamling fra fællesmøde for turistaktører udenfor kystdestinationerne d. 19. februar 2013 Samarbejde Turist i egen kommune synliggør overfor de lokale. Borgere i kommunen er den vigtigste kundegruppe for fx Kvie Sø. Vi er blevet bedre til at dele gæsterne på tværs af området så vi får flere tilfreds gæster. Fokus på kyststrækningen på internationale markeder fokus på alle oplevelsesmuligheder, når gæsterne er her. Gæsterne tiltrækkes af stærke destinationer, men de mange oplevelsesmuligheder skal synliggøre på destinationerne. Der er informationstavler på vej bl.a. i Blåvand turisterne kender kun 20 pct. af mulighederne Hvad skal der til for at understøtte jeres forretning?: o Skiltning o Byggetilladelser kom ud og tag den direkte dialig o Gør kommunens portal mobilvenlig facebook Der er brug for bedre regler i forhold til skiltning mere lempelighed. Det er dyrt og besværligt at få råd til at sætte skilte op. Cykelturisme vil gerne rejse på egen hånd, men vil gerne vide noget på forhånd. Kortmateriale er vigtigt både i papir og på digitale medier. Udfordringer i forhold til GIS-kortsystemet. Fokus på transportmuligheder billeje og egen bil primært fra Tyskland i forhold til volumen. Kompetenceudvikling og Varde By er ikke oppe på beatet i forhold til kystbyerne der er ikke indkøbsmuligheder/aktivitetsmuligheder muligheder nok Legoland er blevet dyr og det tager mange af pengene i turisternes feriebudget og så er der ikke mange penge tilbage til de lokale oplevelser. Mere synliggørelse af de nære lokale oplevelser. Mere fokus på synliggørelse af oplevelsesmulighederne overfor borgerne udenfor sæsonen det lokale opland. Der er brug for tilbud i oplandet som adskiller sig fra det der allerede er i kystområdet. Varde Fodboldgolf er verdens største, men har ca. 5 pct. turister - hvordan bliver man synlig i forhold til turisterne? Nogle gange er gratis prøvetur at fodboldgolf og skydesimulator den bedste markedsføring. Word of mouth virker. Digitalisering af tilbud kan bidrage til mere tilpasning af tilbud til den enkelte målgruppe/gæst. Feel Like gode perspektiver. Det er en god idé at dele gæsterne og henvise dem på tværs af attraktionerne. Samarbejde er vigtigt - mulighed for aktiv styring af netværksdannelse på tværs af virksomheder. I regi af Billund Erhvervsråd mødes virksomheder hver 14. dag til netværkscafé. Det foregår fredag morgen kl. 8-9 med rundstykker og der er mulighed for networking og en skammel, 10 hvor man kan stille sig op og sige noget. Man får ansigter på de andre. Det skaber grobund for godt samarbejde. Fx bad en nystartet virksomhed om feedback på hjemmeside. Det er guld

11 11

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år 19. august 2014 Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år På tværs af 31 destinationer tegner sig pr 10. august 2014 følgende billede af kystturisternes oplevelse af Danmark i løbet af sommeren 2014:

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune

Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune Dok.nr. 128328-13/ sag.nr. 13-5431 side 1 Indhold Indhold...2 Baggrund...3 Formål...4 Indhold/aktiviteter...4 Information/kommunikation...6 Økonomi:...7 Organisering...7

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister?

Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister? Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister? CLAUDIA ROTA ANDERSEN Company Dating 30. oktober 2014, Svendborg UNDERSØGELSER I DANMARK AKTUELLE GÆSTER Interview med kystturister, 2013-2014 Årligt

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året Indledning Som ø er Fanø en klar og tydelig afgrænset turistdestination. Det omgivende hav er den helt afgørende faktor for øens udvikling. Det er således også havet og stranden, der er Destination Fanø

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark.

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark. Nyhedsbrev VER-DI kursus i naturformidling fortsat side 2 Nye cykelruter og kort i Norge og Sverige side 3 Landsbymøde om Skjern Å side 5 Deltagerne fra Norge og Danmark havde et tætpakke skema i Nationalpark

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER MAJA FROMSEIER PETERSEN YAKUP BAS MORTEN FRØSLEV KØBENHAVN 014 SFI DET NATIONALE

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Turismestrategi 2013-2020

Turismestrategi 2013-2020 STRATEGI Turismestrategi 2013-2020 Frederikssund Kommune vil være destinationen hvor danske og svenske familier på ferie og udflugt tager hen for at få aktive oplevelser med udgangspunkt i naturen, kulturen

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Hvem vil med på Historisk Oplevelsescenter i Blåvand?

Hvem vil med på Historisk Oplevelsescenter i Blåvand? Rapport for projektet: Hvem vil med på Historisk Oplevelsescenter i Blåvand? Brugerundersøgelse i planfasen for opgradering af museumstilbud i Blåvand og omegn. Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.42.06-0011

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Velkommen til årets sommerprogram hos Idræt og kultur. Programmet er blevet til ved et fællesmøde i idræt og kulturtilbuddet, hvor der kom mange idéer på banen.

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

FOMARS og Legoland Billund Resort

FOMARS og Legoland Billund Resort FOMARS og Legoland Billund Resort Møde med Esbjerg Kommune og Varde Kommune Hotel Svanen, Grindsted, Onsdag den 4. juni 2014 Indhold Baggrund Foreningen Legoland Billund Resort FOMARS Vision og strategi

Læs mere

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Udviklingsrådet Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Assens Kommune byder på mange unikke fiskesteder. Langs kysten omkring Assens er der fine fiskepladser for eksempel Aborg, Sønderby Klint, halvøen

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Formandens beretning 2004

Formandens beretning 2004 Årsberetning 2004 1 Formandens beretning 2004 Turistbureauet har igen haft et travlt år og hvad angår udlejning den bedste nogensinde af de ca. 210 feriehuse, som Turistbureauet formidler udlejningen af.

Læs mere

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som StorbyPartner 2014

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som StorbyPartner 2014 Velkommen som StorbyPartner 2014 Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! StorbyPartner 2014 StorbyPartner du vælger selv, hvor du vil være med Som Storbypartner i 2014 er du med, når

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Turisthus Nord turisme indsats for 2014.

Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord har i 2014 modtaget kr. 5.300.620,00 som betaling for aftale om turismeindsatsen. I 2014 er der drevet 3 helårsåbne turistkontorer med en gennemsnitlig

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord

High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord Maj 2015 1 Indhold Indledning 3 Lakseturisme 4 Food & Drinkturisme 6 Naturturisme 8 Boardsportturisme 11 Personas og Pakkeprodukter

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015.

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 265444 Brevid. 2098757 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Kultur- og Idrætsudvalgets studietur marts 2015 Sammenfatning 28. april 2015 Kultur-

Læs mere

Oplevelsesøkonomi i og omkring Vadehavet. Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) Niels Bohrsvej 6, 6700 Esbjerg

Oplevelsesøkonomi i og omkring Vadehavet. Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) Niels Bohrsvej 6, 6700 Esbjerg Indstillingsskema til vækstforum Bilag 21b Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 10.393.500 kr. 10.393.500 kr. Ansøger

Læs mere

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Program 19.00-19.10 Velkommen Borgmester Thomas Lykke Pedersen 19:10-19:25 Oplæg om udviklingen i de fire bysamfund

Læs mere

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten 3 9270 Klarup Tlf. : 9813 7075 Mail: hhjj@it.dk Energistyrelsen Mail ens@ens.dk Klarup den 22.

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Vi udlejer. dit sommerhus. 10 gode grunde. til at udleje gennem DanCenter. Ring, skriv eller kig forbi

Vi udlejer. dit sommerhus. 10 gode grunde. til at udleje gennem DanCenter. Ring, skriv eller kig forbi Udlejning med udbytte Markedsføring på rette tid og sted Et trygt samarbejde med DanCenter DanCenter Sønderborg Dybøl Banke 10A 6400 Sønderborg til at udleje gennem DanCenter Danmarks ældste og mest erfarne

Læs mere

Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag. Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder

Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag. Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder Kystturistpolitisk oplæg 31. oktober 2011 Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Vækst gennem oplevelser Den turistpolitiske handlingsplan for Djursland Turismestrategi og indsatser for perioden 2012 2015 Destination Djursland, Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune igangsætter en række

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen.

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen. Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 22. maj 2012 Sagsbehandler Mette Keseler List Direkte telefon 79 79 74 47 E-mail meli@kolding.dk Emne: Outdoorstrategi / Oplevelsesplan Geografi: Omfatter

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Vedrørende: Høring angående revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter

Læs mere

GudenåKortets formål og arkitektur

GudenåKortets formål og arkitektur GudenåKortets formål og arkitektur Beskrivelse af formålet med GudenåKortet og af dets afsendere, målgruppe samt snitfladen mellem GudenåKortet og www.oplevgudenaa.dk Version 2-20. december 2013 Formål

Læs mere

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR)

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) Turoperatør der udbyder aktive ferier som pakkerejser til familier & grupper Adventure Race (Udfordring i naturen på cykel, til fods mv.) Adventure

Læs mere

EVENT BUREAU FESTBUSSEN

EVENT BUREAU FESTBUSSEN EVENT BUREAU FESTBUSSEN Nanna Søderquist & Christian Thorsø KOM/IT Indhold Synopsis... 2 Målgrupper (persona)... 3 Persona til Partybus... 3 Konkurrent analyse... 5 Partybus.dk... 5 Pubbus.dk... 5 SWOT

Læs mere

Hvordan Handlingsplan => Gruppe: 2a Spor 2: Den lærende oplevelse.

Hvordan Handlingsplan => Gruppe: 2a Spor 2: Den lærende oplevelse. Hvordan Handlingsplan => Gruppe: 2a Spor 2: Den lærende oplevelse. handlingerne Dialogmøde med: Hoteller, busselskaber, campingpladser, bed and breakfast, rosenfestival emner: finansiering, projektledelse,

Læs mere

VEJERS STRAND // PROJEKTBESKRIVELSE : K Y S T A K T I V I T E T E R V E J E R S

VEJERS STRAND // PROJEKTBESKRIVELSE : K Y S T A K T I V I T E T E R V E J E R S VEJERS STRAND // PROJEKTBESKRIVELSE : K Y S T A K T I V I T E T E R V E J E R S // INDHOLD INTRO 4 Velkommen til Vejers Strand 5 En turismekatalysator 7 Potentialer i Vejers Strand 8 Udviklingsplan 9

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Programmet Lidt om Lokale og Anlægsfonden Steder på ruten Støttepunkter (eksempler) Overnatning Strategisk overblik Naturrumsprojekter

Læs mere

Hvide Sande 30. april 2014. Special Interest Tourism. Teori og gode råd

Hvide Sande 30. april 2014. Special Interest Tourism. Teori og gode råd Hvide Sande 30. april 2014 Special Interest Tourism Teori og gode råd SIT-handicapturisme i Slettestrand. Billeder fra Feriecenter Slettestrand Agenda Lidt SIT-teori Hvorfor SIT? SIT-MTB i Slettestrand.

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Aalborg Kyst i vækst

Aalborg Kyst i vækst Aalborg Kyst Partner 2013 Aalborg Kyst i vækst Tænk sig lige, hvis en plus en kunne blive til elleve... InfoCenter Hals Torvet 7 9370 Hals tel. 9931 7530 hals@visitaalborg.com visitaalborg.com Aalborg

Læs mere