Fusion af HMT Entreprenør A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fusion af HMT Entreprenør A/S"

Transkript

1 Fusion af HMT Entreprenør A/S Journal nr.3: /industri/php / cga / mvn / aj Rådsmødet den 25. april Resumé Advokat Mogens Ebeling (Jonas Bruun Advokatfirma) og Adv. Christian Schow Madsen (Hjejle, Gersted & Mogensen) har den 28. marts 2001 på vegne af Højgaard & Schultz a/s, hhv. Monberg Thorsen A/S, anmeldt etableringen af HMT Entreprenør A/S, jf. konkurrencelovens 12 b, stk. 1. Fusionen sker ved, at Højgaard & Schultz a/s indskyder sine entreprenøraktiviteter i Monberg & Thorsen A/S, der ændrer navn til HMT Entreprenør A/S, hvor Højgaard Holding a/s ejer 54 pct. og Monberg & Thorsen Holding A/S 46 pct. Den anmeldte sammenlægning udgør således en fusion efter konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 1. Deltagerne har tilsammen en omsætning, der overstiger 3,8 mia. kr. i Danmark, ligesom hver af disse har en omsætning på mere end 300 mio. kr. i Danmark. Fusionen er således omfattet af konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1. De markeder, der kunne blive berørt af fusionen er, hvor begge deltagere er aktive, dvs. hvor deltagerne befinder sig på samme horisontale niveau. Disse markeder er bygge- og anlægsvirksomhed, materieludlejning og el-virksomhed. Hver af disse markeder er geografisk afgrænset til minimum at være Danmark. Den nye enheds stilling på hver af disse markeder vil ikke give HMT Entreprenør en dominerende stilling, hvorfor fusionen kan godkendes. 2. Afgørelse Det meddeles Højgaard & Schultz a/s og Monberg & Thorsen A/S, at anmeldelsen af 28. marts 2001 om at lægge de to virksomheders entreprenøraktiviteter sammen, udgør en fusion i konkurrencelovens forstand, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 1, jf. 12, stk. 1, nr. 1, og at Konkurrencerådet kan godkende fusionen, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 2, jf. 12 d, stk Sagsfremstilling

2 3.1. Sagens baggrund Advokat Mogens Ebeling (Jonas Bruun Advokatfirma) og Adv. Christian Schow Madsen (Hjejle, Gersted & Mogensen) har den 28. marts 2001 på vegne af Højgaard & Schultz a/s, hhv. Monberg Thorsen A/S, anmeldt etableringen af HMT Entreprenør A/S, jf. konkurrencelovens 12 b, stk. 1. Fusionsaftalen blev underskrevet den 21. marts 2001, og træder i kraft den 1. januar 2001, under forudsætning, af at generalforsamlingerne i de to selskaber godkender fusionen den 2. maj d.å. Styrelsen har den 3. april 2001 offentliggjort, at fusionen er anmeldt med anmodning om, at interesserede parter kan afgive bemærkninger til fusionen, jf. konkurrencelovens 12 b, stk. 2. Styrelsen havde ikke modtaget bemærkninger ved fristens udløb. Derudover har styrelsen opfordret udvalgte virksomheder; kunder, leverandører og konkurrenter til at fremkomme med bemærkninger. Heller ikke disse anmodninger har givet anledning til bemærkninger. 3.2 Fusionens art Fusionen sker ved, at Højgaard & Schultz a/s spaltes, jf. aktieselskabslovens 136, jf. 134 a, så entreprenøraktiviteterne i Højgaard & Schultz a/s indskydes i Monberg & Thorsen A/S, som fortsættende selskab, der ændrer navn til HMT Entreprenør A/S, hvor Højgaard Holding a/s bliver vederlagt med nyudstedte aktier, hvorved ejerforholdet er 54 pct. til Højgaard Holding A/S, henholdsvis 46 pct. til Monberg & Thorsen Holding A/S. Den resterende del af Højgaard & Schultz a/s, Højgaard & Schultz GmbH, overdrages til et nystiftet selskab Højgaard Newco, som er ejet af Højgaard Holding A/S. Højgaard & Schultz a/s ophører herefter. Den anmeldte sammenlægning udgør således en fusion efter 12 a, stk. 1, nr. 1, jf. figur 1. Figur 1. Den nye koncernstruktur De deltagende virksomheder er Højgaard & Schultz a/s og Monberg & Thorsen A/S. Deltagerne har

3 tilsammen en omsætning, der overstiger 3,8 mia. kr. i Danmark, ligesom hver af disse har en omsætning på mere end 300 mio. kr. i Danmark, jf. nedenfor. Fusionen er således omfattet af 12, stk. 1, nr. 1. Fusionen opfylder ikke tærskelværdierne i Rådets forordning nr. 4064/89 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser med senere ændringer. Fusionen er dermed ikke af fællesskabsdimension, hvorfor Konkurrencerådet er kompetent til at behandle fusionen, jf. konkurrencelovens 12, stk Parterne Højgaard & Schultz a/s Højgaard & Schultz a/s (HS) er et helejet datterselskab af Højgaard Holding a/s (HH), hvori Knud Højgaards Fond besidder mere end 70 pct. af stemmerne. Højgaard Holding a/s består ud over Højgaard & Schultz a/s af Højgaard Ejendomme a/s, Højgaard Industri a/s og Højgaard & Schultz Oil A/S. HS har aktiviteter inden for byggeri, anlæg, materiel, træbyggeri og elinstallationer. HS havde i 2000 en omsætning i Danmark på 2,8 mia. kr. Koncernen som helhed omsatte for 3,3 mia. kr. i Danmark, hhv. 5,2 mia. kr. på verdensplan. Monberg & Thorsen A/S Monberg & Thorsen A/S (MT) er et helejet datterselskab af Monberg & Thorsen Holding A/S (MTH), hvori Ejnar og Meta Thorsens Fond har ca. 68 pct. af stemmerne. MT har aktiviteter inden for byggeri, anlæg, materiel, indkøb og montage af stålkonstruktioner og el- og vvs-virksomhed. MT havde i 2000 en omsætning i Danmark på ca. 3 mia. kr. Koncernen som helhed omsatte for 3,3 mia. kr. i Danmark, hhv. 4 mia. kr. på verdensplan. 3.4 Det relevante marked Fusionen vedrører bygge- og anlægssektoren, el- og vvs-installation, materieludlejning, stålkonstruktioner og træbyggeri. Konkurrencestyrelsens vurdering af fusionen er koncentreret om de aktiviteter, som begge parter udøver på samme horisontale niveau eller aktiviteter, som er et upstream- eller downstream marked i forhold til aktiviteter, som parterne i øvrigt udøver. Begge parter er aktive inden for bygge- og anlægsvirksomhed, materieludlejning og el-virksomhed. Da HS-koncernen ikke er aktiv inden for stålkonstruktioner, hhv. vvs-virksomhed, vil fusionen næppe få virkninger på markedet for stålkonstruktioner, hhv. vvs-virksomhed. Disse markeder inddrages alene i vurderingen, hvor der kan bestå vertikale relationer til nogle af de markeder, hvor en eller flere af deltagerne er aktive. Tilsvarende er MT-koncernen ikke aktiv inden for træbyggeri,

4 bygningsovervågning og trafik- og sikringsanlæg, hvorfor det alene er eventuelle vertikale forbindelser, der bør vurderes Byggeri og anlæg Produktmarkedet Formålet med fusionen er at forene deltagernes aktiviteter inden for bl.a. entreprenørvirksomhed. Entreprenørvirksomhed vedrører alle former for bygge- og anlægsaktiviteter, herunder projektudvikling, nybyggeri af erhvervs- og boligejendomme, renovering og byggeforbedring, samt opførelse af broer, havne, rensningsanlæg m.v. Entreprenørvirksomheder adskiller sig fra de fleste andre virksomheder i bygge- og anlægssektoren ved, at de ofte påtager sig opgaver som hoved 1 - eller totalentreprenør 2 inden for byggeri og anlæg i bred forstand. Enkelte af disse har specialiseret sig inden for anlæg; men af de 20 største udfører de fleste en bred vifte af opgaver inden for sektoren. Dette sker ofte med brug af andre byggevirksomheder som underentreprenører inden for deres respektive specialer. De fleste andre virksomheder i bygge- og anlægssektoren tager sig kun af et begrænset udvalg af opgaver. De kan derfor supplere, men ikke erstatte de større entreprenører. De store entreprenører arbejder landsdækkende, men tager ikke del i de mindre bygge- og anlægsopgaver. Derfor konkurrerer de sjældent med de mange mindre virksomheder om de samme opgaver. Aktiviteten i bygge- og anlægssektoren kan belyses ved de regnskabstal, som Danmarks Statistik offentliggør årligt, jf. tabel 1. Tabel 1. Nøgletal bygge- og anlægsvirksomhed 1998 Omsætning (mia. kr.) Virksomheder (antal) Beskæftigede (antal) Bygge- og anlæg i alt 123, Entreprenører 51, Håndværksvirksomheder 72, Heraf - Murer 8, El-installatør 16, VVS-installatør 13, Tømrer/snedker 20, Maler og glarmester 5, Andre fag 8, Kilde: Danmarks Statistik Generel erhvervsstatistik 2000:10, Regnskabsstatistik 1998.

5 Af tabellen kan udledes et groft skøn over entreprenørvirksomhedernes samlede andel af bygge- og anlægsaktiviteterne i Danmark. Målt på omsætning, tegner entreprenørerne sig for 41,8 pct. af det samlede bygge- og anlægsmarked. Det er således håndværksvirksomheder der med 52,8 pct. tegner sig for størstedelen af omsætningen inden for bygge og anlægssektoren i Danmark. Opgjort på antallet af virksomheder, tegner entreprenørerne sig for 15,4 pct., mens andelen er 29,9 pct., når den opgøres på baggrund af antallet af beskæftigede. Med håndværksvirksomhedernes relative store andel af bygge- og anlægsaktiviteterne i Danmark er det ikke overraskende, at virksomhederne i branchen for størstedelens vedkommende er meget små virksomheder, jf. tabel 2. Kun nogle få store entreprenørvirksomheder skiller sig ud fra dette mønster, jf. tabel 4. Tabel 2. Bygge- og anlægsvirksomhedernes størrelse 1998 Beskæftigede (antal) >100 I alt Antal firmaer Andel heraf 89 pct. 7 pct. 4 pct. < 1 pct. - Beskæftigede Andel heraf 38 pct. 17 pct. 24 pct. 21 pct. - Omsætning mio. kr Andel heraf 33 pct. 15 pct. 25 pct. 27 pct. - Tabel 2 viser, at godt 90 pct. af virksomhederne i sektoren i 1998 havde mindre end 10 beskæftigede. Disse virksomheder havde i pct. af beskæftigelsen og 33 pct. af omsætningen. 87 virksomheder med mere end 100 beskæftigede udgjorde 0,3 pct. af virksomhederne, havde 21 pct. af de beskæftigede og stod for 27 pct. af omsætningen. Disse opgørelser, der er baseret på virksomhedernes regnskaber, belyser fx ikke fordelingen på byggeri henholdsvis anlæg, eller en fordeling af byggeri på nybyggeri og reparation og vedligeholdelse. Entreprenørvirksomhed kan overordnet inddeles i byggeaktiviteter og anlægsaktiviteter, hvilket også er den måde større entreprenørvirksomheder ofte organiserer sig på. Hvert af disse aktivitetsområder kan igen inddeles med udgangspunkt i efterspørgsels- og udbudsforhold. Det er overordnet muligt at sondre mellem følgende produktmarkeder: a) nybyggeri, b) renovering og bygningsforbedring og c) anlægsopgaver. På ingen af disse markeder findes der regelskabte barrierer. Parterne har i anmeldelsen anført, at markedet for bygge- og anlægsvirksomhed, herunder nybyggeri og reparationer af henholdsvis bolig og erhvervsbyggeri samt offentligt byggeri, bør lægges til grund. Parterne finder dog, at bygge-, hhv. anlægsvirksomhed traditionelt betragtes som to forskellige kompetenceområder, jf. også underbilag 2 til bilag A.

6 Nybyggeri udføres for såvel offentlige som private bygherrer, herunder privatkunder og erhvervskunder. Opgaverne bliver som hovedregel tildelt efter afholdt licitation. Styrelsen finder, at nybyggeri kan opdeles i boligbyggeri, erhvervsbyggeri (fabrikker, værksteder, landbrug og administration) og byggeri for det offentlige (institutionsbyggeri herunder skoler, kulturhuse, universiteter mv.). På efterspørgselssiden er der ikke substitution mellem boligbyggeri henholdsvis byggeri til erhvervskunder og byggeri til det offentlige. En prisstigning på boligbyggeri vil således ikke betyde substitution rettet mod erhvervsbyggeri eller byggeri til det offentlige, eller omvendt. De substitutionsmuligheder, der i givet fald kunne være ved en sådan hypotetisk prisstigning, vil antageligt være køb af fast ejendom, leje heraf og /eller ombygning. Fra udbudssiden har parterne anført, at der er gode muligheder for substitution. 3 Styrelsen er enig heri, idet en eventuel prisstigning inden for nybyggeri til én kundegruppe antageligt vil kunne betyde, at en aktør, der udfører nybyggeri til en anden kundegruppe, kan omstille sine aktiviteter inden for kort tid. Dette understøttes endvidere af, at de ti største entreprenører 4 er aktive inden for nybyggeri til såvel private som til det offentlige og erhvervskunder. Uanset hvilken form for nybyggeri der er tale om er det vigtigt at have adgang til et attraktivt beliggende grundareal. Parterne har oplyst, 5 at mere end 80 pct. af parternes aktiviteter udføres på grunde, der tilhører tredjemand. De resterende ca. 20 pct. af parternes bygge- og anlægsaktiviteter er bebyggelse af arealer ejet af selskaberne efter forudgående aftale med investor. Der sker således ikke et salg af ubebyggede grundarealer. Parterne har tilsammen 17 grundarealer i Storkøbenhavn, hvilket svarer til m 2. 6 Parterne har endvidere opgivet tal for produktionsværdien ved bygge- og anlægsvirksomhed, 7 som stammer fra Danske Entreprenørers konjunkturanalyse, januar Tabel 3. Udviklingen i produktionsværdien i 2000-priser 1998 (mia. kr.) Andel af den totale produktionsværdi 2001* (mia. kr.) Andel af den totale produktionsværdi Byggeinvesteringer 74,5 49,4 pct. 76,7 52,3 pct. - heraf investeringer i boligbyggeri 8 39,6 26,3 pct. 38,2 26,1 pct. - heraf investeringer i 28,3 18,8 pct. 31,4 21,4 pct. erhvervsbyggeri 9 - heraf investeringer i offentligt 6,5 4,3 pct. 7,1 4,8 pct. byggeri 10 Bygningsreparation 31,7 21 pct. 31,6 21,6 pct. Anlægsaktiviteter 44,5 29,5 pct. 38,3 26,1 pct. I ALT 150,7 100 pct. 146,6 100 pct.

7 Kilde: * Skøn for 2001 Der er ikke inden for byggeriet fundet delmarkeder, hvor koncentrationen afviger markant i forhold til det samlede marked. Det vurderes nedenfor jf. kapitel 4.1, at den koncentration, som følger af fusionen, ligger under det niveau, der kan give anledning til betænkeligheder. Konkurrencestyrelsen har derfor ikke fundet det nødvendigt at foretage en mere præcis afgrænsning af delmarkederne. Renovering og bygningsforbedring omfatter bl.a. ombygning af erhvervsbygninger og lokaler, renovering af institutioner, boliger m.v., tag - og facaderenovering, isolering og rensning, skadesudbedring, murerarbejde, betonreparationer og vandtætning. Produktionsværdien for bygningsreparation udgjorde i pct. af den totale produktionsværdi for bygge- og anlægssektoren, og forventes i 2001 at udgøre ca. 21,6 pct., jf. tabel 3. Renovering og bygningsforbedring er rettet mod eksisterende lejemål/byggeri. Fra et efterspørgselssynspunkt må det antages, at en forbedring til tider kan erstattes af en decideret renovering, eksempelvis hvor prisen for forbedringen bliver så høj, at det bedre kan betale sig at starte forfra. I andre situationer er graden af substitution mindre, som følge af specifikke problemer, eksempelvis hvor fugt- og vandindtrængning i eksempelvis kældre, skal stoppes. Her vil valget formentligt stå mellem, om vandtætningen skal ske med eller uden opgravning. Fra udbudssiden vil der ligeledes kunne være overlap mellem nogle af de oven for oplistede opgaver. Således vil en murer eksempelvis kunne foretage såvel facadeisolering som facaderenovering, samt renovering af institutioner og boliger. Omvendt er det mindre sandsynligt, at en murer vil udvide sin forretning til vandtætning dersom denne aktivitet skulle blive attraktiv som følge af en stigning i priserne herpå, idet det kræver særlig teknik og materiel. Renovering og bygningsforbedring, herunder reparation og vedligeholdelse, byfornyelse m.v. udgør et marked for sig. Grænsefladerne mellem renovering og bygningsforbedring er flydende, hvorfor

8 styrelsen har valgt at lægge det samlede marked til grund i den konkrete sag. Det kan således ikke afvises, at dette overordnede marked konkurrenceretligt set udgør flere produktmarkeder. Anlægsopgaver udgør et relevant produktmarked, der adskiller sig fra nybyggeri og renovering og bygningsforbedring. Anlægsopgaver omfatter blandt andet trafikal infrastruktur, herunder havne, lufthavne, jernbaner, veje, broer og tunneler. Endvidere hører etablering af ledningsbundne forsyninger af vand, fjernvarme og kloak til her. Som det fremgår af tabel 3 tegnede anlægsaktiviteterne sig for 29,5 pct. af produktionsværdien i 1998 og forventes at udgøre 26,1 pct. i Udviklingen skal antageligt ses i sammenhæng med, at Øresundsforbindelsen er færdiggjort i perioden ligesom anlægsdelen af metroen er ved at være afviklet. Det er givet, at disse opgaver efter deres funktion og udfra efterpørgsels- og udbudssubstitutionsforhold er at betragte som separate produktmarkeder i konkurrencelovens forstand. 11 Anlægsopgaver er karakteriseret ved, at det er det offentlige, der efterspørger disse, hvorfor EU s udbudsdirektiver som oftest vil finde anvendelse. Styrelsen har dog ikke fundet det nødvendigt at foretage en præcis afgrænsning af delmarkederne for anlægsopgaver, af tilsvarende grunde som er nævnt ovenfor vedrørende byggeriet. Geografiske marked Hver af de relevante produktmarkeder ovenfor er karakteriseret ved at være aktiviteter, der udføres på stedet. Når det drejer sig om opgaver for det offentlige, finder EU s udbudsregler ofte anvendelse. Af Konkurrencestyrelsens rapport: Små og mellemstore virksomheders deltagelse i EU-udbud i udlandet - Perspektiver og barrierer, december 1999, fremgår det af tabel 4.16, at inden for bygge og anlægssektoren deltager ca. 73 pct. af aktørerne i offentlige udbud i Danmark, og ca. 6 pct. i offentlige udbud i EU. Rapporten forklarer dette med at mange mindre og mellemstore virksomheder inden for bygge- og anlægssektoren løser opgaver for de lokale kommuner eller amter, men ikke er aktive med salg uden for landets grænser. Dette billede af bygge- og anlægsvirksomhedernes udbudsaktivitet i andre lande end, hvor de er hjemmehørende, er næppe særegent for Danmark. Endvidere må det antages, at det primært er inden for anlægssektoren, at udenlandske virksomheder byder på danske opgaver og omvendt. På anlægsområdet er sandsynligheden for, at en udenlandsk virksomhed vil forsøge sig på det danske marked formentligt størst, hvis denne kan indgå i et konsortium eller et joint venture med danske virksomheder, som kender de forhold, herunder regler for at udøve erhvervet. Dette har fx været tilfældet ved de store bro- og tunnelanlæg. Der er andre forhold end blot det, at byggeriet foregår på stedet, der peger i retning af, at produktmarkederne for boligbyggeri og erhvervsbyggeri hhv. byggeri til det offentlige er nationale. Der findes fx nationale bygningsregulativer og standarder, ligesom der findes kundepræferencer for byggeriets arkitektur og indretning som primært er nationale. Inden for renovering og bygningsforbedring vil der dog ofte være tale om lokale markeder, idet sådanne opgaver ofte udføres af mindre håndværksvirksomheder.

9 Selv med den mest snævre afgrænsning af det geografiske marked til Danmark, er der ikke forhold, der tyder på, at deltagerne med fusionen får en dominerende stilling, hvorfor udgangspunktet for vurderingen er, at de respektive geografiske markeder kan afgrænses til Danmark Udlejning af materiel Produktmarkedet Det samlede marked for udlejning af entreprenørmateriel indeholder mange forskellige former for maskiner og udstyr, alt fra mobilkraner, byggekraner, havnekraner, lifte, til stilladser og andet materiel, der benyttes på byggepladser. Markedet for udlejning af entreprenørmateriel adskiller sig fra eje-markedet. 88 pct. af markedet i Danmark bliver betjent vha. leje. Den højere udnyttelsesgrad på materiellet bevirker, at det er billigere for entreprenøren at leje entreprenørmateriellet end omkostningerne ved at eje, bl.a. på grund af afskrivninger og vedligeholdelse. 12 I forbindelsen med anmeldelsen af fusionen har anmelder defineret det relevante produktmarked som markedet for udlejning af entreprenørmateriel. Det er ikke nødvendigt at foretage en vurdering af hvert enkelt af de relevante produktmarkeder indenfor udlejning af entreprenørmateriel, da konkurrencesituationen ikke ændrer sig på nogle af de alternative produktmarkeder i forbindelse med fusionen. 13 Det er klart, at man ikke kan substituere en kran med et stillads, også selv om et af produkterne rammes af en prisstigning. Der foreligger derfor ikke umiddelbart efterspørgelsessubstitution for alle produkterne under det samlede marked for entreprenørmateriel. Der er således tale om flere særskilte produktmarkeder. Det vurderes nedenfor i kapitel 4.2, at den koncentration, som følger af fusionen, ligger under det niveau, der kan give anledning til betænkeligheder. Konkurrencestyrelsen har derfor ikke fundet det nødvendigt at foretage en mere præcis afgrænsning af delmarkederne. Muligheden for udbudssubstitution varierer inden for de enkelte produktmarkeder. En mindre prisstigning på leje af store mobilkraner vil ikke nødvendigvis medføre, at andre udlejere af materiel vil investere i nye store og meget dyre mobilkraner. Hvorimod en prisstigning på henholdsvis lifte eller stilladser vil kunne betyde, at udlejeren vil foretage nye investeringer og kunne tilbyde et substituerende produkt. En eventuel omstilling vil ikke kræve en forandring af udlejerens virksomhed eller den kundegruppe som virksomheden henvender sig til. Der vil alene skulle foretages en udvidelse af maskinparken. Hvorfor der ikke er barrierer udover kapitalkrav for at kunne indtræde på det nye marked. Det samlede marked for udlejning af entreprenørmateriel er på ca mio. kr. 14 Der er ca. 736 virksomheder på hele det relevante marked virksomheder har udlejning af entreprenørmateriel med eller uden betjening som deres hovedbeskæftigelse. I forbindelse med Konkurrenceredegørelsen 2001s kapitel 2 har Konkurrencestyrelsen fundet, at koncentrationen i branchen for udlejning af entreprenørmateriel ligger væsentligt over det nordiske gennemsnit, dvs. at der er få virksomheder, som sidder på hovedparten af markedet.

10 Markedet for kraner og baksning (transport og placering af store og besværlige genstande) er et konsolideret marked præget af få store udbydere, mens markedet for lifte og stilladser er betydeligt mere fragmenteret. 16 Udlejningsvirksomhedernes kundegruppe består hovedsageligt af professionelle kunder. De største aftagergrupper er entreprenører, professionelle brugere, dvs. f.eks. håndværkere og erhvervsvirksomheder, som har brug for ad hoc indlejning af entreprenørmateriel f.eks. vindmølleselskaber eller teleselskaber. Geografisk marked Anmelder har defineret det relevante geografiske marked, for bygge- og anlægsvirksomhed og tilhørende underkategorier, herunder materiel udlejning, som hele Danmark, da samtlige større konkurrenter opererer på hele markedet. Styrelsen finder, at det geografiske marked som minimum er Danmark, og måske også Sydsverige og Nordtyskland pga. den forbedrede infrastruktur, her tænkes hovedsageligt på Øresunds- og Storebæltsbroerne El-virksomhed Produktmarked El-virksomhed strækker sig over mange delområder og produktkategorier. Således har MT og HS aktiviteter indenfor blandt andet el-installation, tele-data kommunikations- og procesanlæg, installation centralsmøresystemer, svagstrømssinstallationer, tyveri- og brandalarmering, intern tvovervågning og port- og patientkaldeanlæg. På el-området har anmelder, på baggrund af en markedsundersøgelse foretaget af Gudme Raaschou Corporate Finance 17 i 1998, taget udgangspunkt i ét marked (el-virksomhed) i anmeldelsen. Anmelder har således defineret markedet for el-virksomhed meget bredt, idet det omfatter samtlige ovenstående aktiviteter. Købmandsstandens Oplysningsbureau 18 anvender, i lighed med anmelder, en bred afgrænsning af el-virksomhed (elektroinstallationsforretninger) 19, og der er formentlig et sammenfald eller store overlap mellem de respektive segmenter, hvorfor disse kan betragtes, som samme marked. Efterspørgselssubstitutionen mellem de omhandlede segmenter må imidlertid betragtes som begrænset, idet der f.eks. næppe er efterspørgere, der vil foretage et skift til brandalarmering, når priserne stiger på patientkaldeanlæg. For så vidt angår udbudssubstitution, kan det imidlertid ikke umiddelbart udelukkes, at denne er til stede mellem de pågældende segmenter. Der er givetvis et vis sammenfald mellem meget af den ekspertise, der er påkrævet for at kunne forhandle/installere de respektive produkter, ligesom kompetencekravene indenfor de respektive produktområder ofte er komplementære. Det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at der kunne argumenteres for, at anmelders markedsdefinition er for bred, idet nogle af ovennævnte segmenter sandsynligvis kunne udskilles

11 som selvstændige markeder. Desuden har Kommissionen i sin meddelelse om afgrænsning af det relevante marked gjort opmærksom på, at der ved en vægtning af henholdsvis efterspørgsels- og udbudssubstitution bør tillægges førstnævnte størst vægt 20. Kommissionen statuerer dog samtidig, at udbudssubstitution i visse tilfælde kan have lige så konkurrencefremmende effekt som efterspørgselssubstitution. 21 I nærværende sammenhæng afgrænses det relevante produktmarked til markedet for el-virksomhed, inklusive segmenterne IT, telekommunikation, sikring og entreprenørinstallationer. Således følges definitionen i Købmandsstandens Oplysningsbureau og i markedsundersøgelsesrapporten fra Gudme Raaschou Corporate Finance. Der er ikke inden for el-virksomhed fundet delmarker, hvor koncentrationen, som følge af fusionen, klart ligger over det niveau, der kan give anledning til betænkeligheder. Konkurrencestyrelsen har derfor ikke fundet det nødvendigt at foretage en mere præcis afgrænsning af delmarkederne. Geografisk marked Udgangspunktet for markedsafgrænsningen er Danmark, da det er her, de fusionerende virksomheder hører hjemme. En mere snæver afgrænsning end hele Danmark vil dog i andre sammenhænge kunne være relevant, da konkurrencesituationen givetvis varierer lokalt. Styrelsen har imidlertid vurderet, at en mere snæver geografisk afgrænsning af det relevante marked i dette konkrete tilfælde ikke vil føre til væsentligt andre resultater. 22 Markedsstrukturer og markedsandele I konkurrenceretlig henseende blev strukturen i el-branchen undersøgt i 1998, hvor det såkaldte elkartel blev afsløret. Elkartellet involverede ca. 400 virksomheder, heriblandt MT. MT har dog efterfølgende bistået med opklaringen. Selv om styrelsen har indstillet til anklagemyndigheden, at der rejses straffesag med bødekrav, anser styrelsen MTs karteldeltagelse som afsluttet og derfor uden relevans for den aktuelle fusionssag. Ifølge Købmandsstandens Oplysningsbureau er der i alt virksomheder med aktiviteter inden for el-virksomhed i Danmark. 23 Ligeledes er koncentrationsgraden inden for el-branchen meget lav. 4. Vurdering Kriteriet for om en fusion kan godkendes, er hvorvidt der med fusionen bliver skabt eller styrket en dominerende stilling, som hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. Konkurrencelovens 12, c, stk. 1, jf. stk. 2. Dominans kan være en følge af en række faktorer, som hver for sig ikke nødvendigvis er afgørende. Blandt disse faktorer kan en omfattende markedsandel have stor betydning. Imidlertid er en betydelig markedsandel ikke det eneste afgørende for, om der foreligger en dominerende stilling.

12 Markedsandelens betydning varierer fra marked til marked alt efter markedsstrukturen, særligt med hensyn til produktion, udbud og efterspørgsel. Hvor en fusion fører til en vertikal integration, er parternes markedsandele, herunder en forøgelse af disse, også af betydning for vurderingen. Vertikale forbindelser kan skabe eller styrke en dominerende stilling, specielt hvor fusionen resulterer i, at et relevant marked bliver afskærmet for konkurrenter. 24 Udover at skabe eller styrke en dominerende stilling skal en fusion bevirke, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt, førend Konkurrencerådet kan forbyde en fusion. Det er på den baggrund, at styrelsen har vurderet, om den anmeldte fusion kan godkendes. Der er tre markeder, der berøres af fusionen dvs. hvor deltagerne i fusionen alle er aktive - nemlig markedet for bygge og anlæg, markedet for materiel og markedet for el-virksomhed. Desuden er der en række tilstødende markeder, dvs. markeder, hvor en eller flere af de deltagende virksomheder er aktive i et tidligere eller senere omsætningsled i forhold til et produktmarked, hvor en eller flere af de øvrige deltagende virksomheder er aktive, og her individuelt eller tilsammen har en markedsandel på mere end 25 pct. Disse markeder er særligt af betydning for vurderingen af, om fusionen kan føre til, at nogle af de relevante markeder afskærmes for konkurrence fra tredjemand. De tilstødende markeder i sagen er markedet vvs-virksomhed og træbyggeri. Hertil kommer at markedet for materiel, hhv. markedet for el-virksomhed begge er tilstødende til markedet for bygge og anlæg. 4.1 Markedet for bygge- og anlæg Markedsandele Byggeri og anlæg er præget af nogle få, meget store entreprenørvirksomheder, som påtager sig opgaver som hoved- eller totalentreprenør inden for hele bygge- og anlægssektoren. Entreprenørerne har en markedsandel dette marked på ca. 40 pct. De ti største virksomheder har ca. 18 pct. Derudover består sektoren af mange små virksomheder. De fleste er håndværksvirksomheder centreret omkring hver deres faglige speciale med tilhørende uddannelse. De arbejder ofte kun lokalt med reparation og vedligeholdelse eller som underentreprenører for større byggevirksomheder. De store entreprenørvirksomheder har typisk også en del byggeri i egen regning eller for koncernselskaber. Det drejer sig både om nybyggeri og nyindretning af ejendomme, som tidligere har haft anden anvendelse. I forbindelse hermed ejer nogle af dem grunde, der kan bruges til nybyggeri, enten for sig selv eller for fremmede bygherrer. Købmandstandens Oplysningsbureau har oplysninger fra 621 virksomheder under kategorien Entreprenører. De ti største blandt disse er med en angivet omsætning i seneste regnskabsår (1999) i tabel 4, nedenfor. Tabel 4. Skøn over de 10 største entreprenørvirksomheders andele af bygge- og anlægsmarkedet

13 Navn Omsætning (mio. kr.) M-andel (pct.) NCC Danmark ,9 Skanska Danmark ,8 Monberg & Thorsen ,9 Højgaard & Schultz ,5 Per Årsleff ,5 CR ,6 E. Pihl & Søn ,1 H. Hofmann & Sønner ,0 A/S Phønix Contractors ,9 KPC Byg ,8 J & B Entreprise 789 0,6 CR ,2 Byggeri og anlæg i alt Kilde: Købmandsstandens Oplysnings Bureau. Før fusionen var Monberg & Thorsen tredjestørst og Højgaard & Schultz fjerdestørst blandt de danske entreprenører. Det kunne overvejes at afgræsne et særskilt marked for større byggeopgaver, men heller ikke her vil HMT blive dominerende. De ti største aktører, der kan udføre eks. totalentreprise har ca. 18 pct. af bygge- og anlægsmarkedet, og af disse 18 pct. har MT før fusionen ca. [...] pct. og HS en andel på ca. [...] pct., dvs. en andel på ca. [...]25 efter fusionen. Indtil fusionen var de danske datterselskaber af de store svenske koncerner Skanska og NCC de to største danske entreprenører. Senest har den norske koncern Veidekke as overtaget den syvende største danske entreprenør H. Hoffmann & Sønner. Faktisk og potentiel konkurrence Der er som anført tale om, at kun et mindre antal entreprenørvirksomheder kan påtage sig de største bygge- og anlægsopgaver. De mellemstore entreprenører kan imidlertid gå sammen eller finde sammen med en udenlandsk samarbejdspartner og på den måde deltage i konkurrencen om de største opgaver. Nye store aktører i markedet er typisk opstået ved, at udenlandske entreprenørkoncerner - især fra andre nordiske lande - har etableret sig på det danske marked ved opkøb af virksomheder i Danmark. Det har store svenske koncerner Skanska og NCC gjort. Skanska er Nordens største og NCC Nordens næststørste entreprenørkoncerner. Skanska har en global omsætning på op mod 100 mia. sek. NCC's omsætning ligger i størrelsesordenen 38 mia. sek. Disse koncerner er langt større end den sammenlagte HMT formentlig vil blive. Den norske koncern Veidekke as har fornylig

14 overtaget H. Hoffmann & Sønner. Også denne virksomhed er med en omsætning på ca. 8 mia. nok. større end den nu fusionerede HMT. Inden for et mere specialiseret område som asfaltproduktion og udlægning har man set en tilsvarende udvikling, senest har finske Lemminkäinen overtaget Icopals asfaltaktiviteter. Konklusion På baggrund heraf er det styrelsen opfattelse, at den koncentration inden for byggeri og anlæg, der følger af sammenlægningen ligger under det niveau, der kan give anledning til betænkeligheder. HS og MT vil med fusionen ikke skabe en dominerende stilling, der bevirker at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt. 4.2 Markedet for materiel Markedsandele Før fusionen ejede MT og HS hver 50 pct. af aktierne i selskabet BMS A/S, som foretager udlejning af mobilkraner, lifte og stilladser. MT og HS har derudover også egne afdelinger, som foretager udlejning af entreprenørmateriel. MT, HS og BMS A/S samlede markedsandel på det totale marked for udlejning af entreprenørmateriel udgør ca. [...] pct., herudaf har MT og HS egne afdelinger en markedsandel på henholdsvis ganske få pct. 27 Udlejningsmarkedet for mobilkraner er præget af en høj koncentration, de tre største aktører på markedet har til sammen en markedsandel på [...] pct.. BMS A/S markedsandel udgør ca. [...] pct. 28., Kranløft Ålborg og Krangården har en markedsandel der ligger lidt lavere. De resterende aktører på markedet har noget lavere procentandele. 29 HS og MT foretager begge udlejning af mobilkraner. Deres markedsandel for udlejning af mobilkraner ligger på under [...] pct. af det samlede marked. På markedet for maskintransport har BMS A/S en ganske lav markedsandel af det samlede marked. 30 Hvis man under markedet for maskintransport ser på markedet for baksning, dvs. transport og placering af store og besværlige elementer, er det et marked med en høj koncentration. De fem største aktører på markedet har en samlet markedsandel på [...] pct. BMS A/S markedsandel på området for baksning ligger på [...] pct. 31 Markederne for udlejning af stilladser, lifte og øvrigt entreprenørmateriel er præget af mange udbydere. De største udbydere på disse markeder har ikke over [...] pct. af den samlede markedsandel. BMS A/S har på udlejningsmarkedet for lifte en markedsandel på [...] pct. For stilladser ligger den lidt lavere. BMS A/S er ikke repræsenteret på markedet for øvrigt entreprenørmateriel. 32 Faktisk og potentiel konkurrence Det må vurderes, at der er såvel aktuel som potentiel konkurrence på markedet for udlejning af entreprenørmateriel. Nye aktører har i de seneste år fået adgang til markedet, herunder bl.a. Cramo og Hertz. BMS A/S betragter Sydsverige og Nordtyskland som et potentielt marked. Dette må

15 betyde, at udlejere fra disse områder tillige vil være mulige konkurrenter på det danske marked. Storebælt- og Øresundsbroen gør det muligt for disse aktører at betjene kunder i hele Danmark. Desuden er der ingen adgangsbarrierer udover naturligvis kapitalkrav - til markedet. Konklusion Det kan herefter konkluderes, at fusionen mellem MT og HS formentlig ikke vil skabe eller styrke en dominerende stilling på området for materieludlejning i et omfang, der bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt. Hovedparten af udlejningsmarkedet for entreprenørmateriel henvender sig til bygge- og anlægsområdet. De største kundegrupper er som nævnt ovenfor entreprenører og professionelle brugere (håndværkere), de står for ca. [] pct. af den totale leje af materiel. 33 Entreprenørmateriel skønnes ved traditionelt byggeri at udgøre en lille procentandel af den samlede entreprisesum. Ved tungere anlægsarbejde skønnes materielandelen at udgøre en lidt større procentandel. 34 Selv hvis fusionen førte til at parterne opnåede en dominerende stilling, ville dette kun kunne give dem en beskeden fordel. 4.3 Markedet for El-virksomhed Markedsandele MTs el-virksomhed ligger i forretningsområdet MT EL-PRO, der beskæftiger sig med blandt andet el-installation, vvs-installation, tele-data kommunikations- og procesanlæg, elektromekanisk reparation og service samt salg og installation af centralsmøresystemer 35. For så vidt angår HS ligger el-aktiviteterne i det 100 pct. ejede datterselskab, Lindberg Installation A/S og dettes 100 \% ejede datterselskab, Møhler og Strøh A/S. I lighed med MT er HS el-virksomhed vidtstrakt over en række segmenter, herunder tele- og dataopgaver, svagstrømsinstallationer til adgangskontrol, tyveri- og brandalarmering, intern tvovervågning, port- og patientkaldeanlæg samt levering af højteknologiske systemer til styring, regulering og overvågning af trafik- og P-anlæg. 36 Parterne har i forbindelse med anmeldelsen oplyst, at de tilsammen besidder en markedsandel på det relevante marked for el-virksomhed på ca. 5 pct.. De oplysninger, som Konkurrencestyrelsen har kunne hente fra Købmandsstandens Oplysningsbureau afviger ikke herfra. Faktisk og potentiel konkurrence Som nævnt under afsnit 3.3 er koncentrationsgraden indenfor el-virksomhed særdeles lav. Således har de fire største virksomheder i branchen 37 en samlet markedsandel på 8,3 pct. Lindberg Installation A/S (datterselskab til HS) er registreret, som den tredje største virksomhed, Møhler og Strøh A/S og MT figurerer ikke blandt landets ti største el-virksomheder. Der er således tale om et marked med lav koncentration og rige strukturelle muligheder for faktisk konkurrence. Den potentielle konkurrence på markedet er til stede blandt andet fordi mulighederne for at nedsætte sig som el-installatør med kompetence inden for de forskellige produktkategorier er

16 forholdsvis gode. Det kræver at blot autorisation som elinstallatør at starte selvstændig virksomhed indenfor branchen. Der kan derfor ikke konstateres at være nævneværdige adgangsbarrierer til markedet. I tillæg hertil er der høj geografisk mobilitet i faget, hvorved kunstigt høje profitrater i f.eks. Roskildeområdet hurtigt vil kunne tiltrække konkurrerende el-virksomheder fra andre dele af landet. Det kan således konstateres, at den potentielle konkurrence på dette marked i høj grad eksisterer. Konklusion Strukturen på el-markedet samt de forholdsvis lave adgangsbarrierer sikrer, at der med fusionen ikke er udsigt til, at de fusionerende parter vil skabe eller styrke en dominerende stilling, der bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt. 1 Ved hovedentreprise entrerer kunden kun med én entreprenør. Styringen af byggearbejderne overgår her fra kunden til hovedentreprenøren. Projekteringsansvaret er imidlertid stadig adskilt fra udførelsesansvaret. 2 Ved totalentreprise er der en entreprenør, der står for både arbejdets udførelse og for projekteringen eller den væsentligste del af denne. 3 Jf. bilag C, s Disse er oplistet i tabel 4 sammenholdt med oplysninger fra disses hjemmesider. 5 Jf. bilag C, s Der skønnes at være flere millioner ledige m 2 grunde i Storkøbenhavn. F.eks. har Ørestaden alene ca. 3,1 mio. m 2. 7 Jf. underbilag 1 til bilag A. 8 Kategorien boligbyggeri dækker således både privatbyggeri og støttet byggeri. 9 Kategorien erhvervsbyggeri omfattet fabrikker og værksteder, landbrug og administration. 10 Kategorien offentligt byggeri omfatter institutionsbyggeri, herunder skoler, kulturhuse, universiteter m.v. 11 Jf. FT 1999/2000, tillæg B, s. 1287, v. sp. ff. 12 Bilag C, underbilag 4, p Se bl.a. Kommissionens beslutning i sag nr. IV/M.1134 Tarmac/Bovis, hvor der anvendes en lignende markedsafgrænsning. 14 Bilag A, p I henhold til Købmandens Oplysningsbureau for branchekoderne og for udlejning af entreprenørmateriel med og uden betjening. 16 Jf. bilag C, underbilag 4, p Se bilag C, underbilag Database udarbejdet på baggrund af årsregnskaber. 19 Nace-kode Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret (97/C 372/03), punkt Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret (97/C 372/03), punkt Se videre afsnit Det skal for god ordens skyld oplyses, at dette tal varierer afhængigt af definitionen af el-

17 virksomhed, hvorfor f.eks. tallet fra Danmarks Statistik ligger lavere (2.794 for 1998). 24 Jf. M 993, Bertelsmann/Kirch/Premiere af og M 1027, Deutsche Telekom/BetaResearch af Mindre end 40 pct. 26 Jf. underbilag 2 til bilag A. 27 Bilag C, p Mindre end 40 pct. 29 Bilag C, underbilag 4, p Bilag C, underbilag 4, p Bilag C, underbilag 4, p Bilag C, underbilag 4, p Bilag C, underbilag 4, p Bilag C, p For så vidt angår vvs-installationer, kommunikation og elektro- og skibselektronik udbyder HS ikke på nuværende tidspunkt konkurrerende produkter, jf. bilag C, underbilag 3. Produktområderne inkluderes som udgangspunkt ikke i styrelsens vurdering af fusionens virkninger på konkurrencen, jf. afsnit For så vidt angår bygningsovervågning, trafik- og sikringsanlæg udbyder MT ikke på nuværende tidspunkt konkurrerende produkter. Produktområderne inkluderes som udgangspunkt ikke i styrelsens vurdering af fusions virkninger på konkurrencen, jf. afsnit Ifølge Købmandsstandens Oplysningsbureau: ABB Electric A/S, Kemp og Lauritzen A/S, Lindberg Installation A/S og KONE Elevator A/S. Da der er tale om særskilte markeder for nybyggeri, renovering og bygningsforbedring, hhv. anlægsopgaver, vil det betyde, at HMT vil få en andel af markedet for nybyggeri på ca. [] pct., og en andel af byggeanlægsmarkedet på ca. [] pct. 26 Produktionsværdien kan anvendes i stedet for virksomhedernes omsætning som indikator for aktiviteten inden for bygge- og anlægssektoren. Det fremgår af tabel 3, at aktiviteten forventes at falde med ca. 2 pct. fra 1998 til Det er fortsat byggeinvesteringer, der tegner sig for over halvdelen af produktionsværdien. Kilde: Danmarks Statistik Generel erhvervsstatistik 2000:10, Regnskabsstatistik 1998

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Journal nr.3:1120-0401-10, ahj/service 28. marts 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Lasse

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011. 16-04-2012 ITE 4/0120-0401-0099 /MAL Fusionsgodkendelse: Marius Pedersen A/S overtager CPHWASTE A/S Behandlingsdivision Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 23. marts 2012 en almindelig anmeldelse

Læs mere

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder.

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder. 02-04-2012 BYS 4/0120-0401-0097 /HK og CHJ Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. marts 2012 en almindelig anmeldelse af

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Dato: 19. september 2016 Sag: SIF-16/04482-137 Sagsbehandler: /MAR Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S 21. maj 2012 ITE 4/0120-0401-0101 /MOH/LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S. 12-04-2011 BYS 4/0120-0401-0069 /CHJ Godkendelse af Bygma A/S s overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. marts 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion,

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Udbud af drift og vedligehold af kommunens institutioner og bygninger

Udbud af drift og vedligehold af kommunens institutioner og bygninger Udbud af drift og vedligehold af kommunens institutioner og bygninger J.nr.: 88.04.28.G00 Sagsnr.: 15/2253 BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 12-01- 2016 Ad. 1 Ændringsforslag fra Asger Larsen

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 17 Bilag 6 Udbudsretlige problemstillinger 23, oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Sammenfatning

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING Frederikshavn Kommune indgik i 2011 en OPS-kontrakt med et konsortium bestående af MT Højgaard og DEAS om design, opførelse og efterfølgende

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-539-0

Læs mere

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015 AF MOHAMED ABDULLAHI MUQTAR

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015 AF MOHAMED ABDULLAHI MUQTAR 1. MARTS 16 OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 15 AF MOHAMED ABDULLAHI MUQTAR Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse om investeringer i offentlig-private

Læs mere

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Dato: 22. januar 2016 Sag: FLID-15/08153-24 Sagsbehandler: /LFI/MNI/MST/SBJ Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 28. august

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Søren Bo Rasmussen Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Agenda 1. Virksomhederne og transaktionen 2. Diversion ratios 3. Det relevante marked 4. Vurdering 5. Tilsagn 6. Lessons learned r

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 26. juli 2011 BYS 4/0120-0401-0074 CHJ, HK, MEM PwC s overtagelse af Grant Thornton Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 24. maj 2011 en anmeldelse af en fusion mellem revisionsselskaberne PwC

Læs mere

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Dato: 23. november 2016 Sag: FLID-16/06846 Sagsbehandler: LFI og LBH Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 19. oktober 2016

Læs mere

Fusionskontrol Vejledning

Fusionskontrol Vejledning Fusionskontrol Vejledning Januar 2017 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde Aarhus 24. august 2017 Anne Bergholt Sommer Partner T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0081 cen/ase Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde 1. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at få afklaret

Læs mere

Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver.

Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver. Punkt 9. Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver. 2014-26158. Borgmesterens Forvaltning fremsender til s orientering et notat med en analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik for bygge-

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015 OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 15 Af Mohamed Abdullahi Muqtar, 1. marts 16 Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse om investeringer i offentlig-private

Læs mere

Nyhedsbrev Udbud

Nyhedsbrev Udbud Nyhedsbrev Udbud 16.04.2015 KONCESSIONER OG GRÆNSE- OVERSKRIDENDE INTERESSE 16.4.2015 Klagenævnet for Udbud har i en ny kendelse inddraget de endnu ikke implementerede tærskelværdier i det nye Koncessionsdirektiv

Læs mere

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne Dato: 16. august a 2013 Sagsbehandler: /lkh/lvs Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem 2 kommunale rensefællesskaber i hovedstadsområdet i én rensekoncern Konkurrence-

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri.

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri. HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst

Læs mere

FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG

FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG 29. september 2003 Agnethe Christensen Resumé: FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG Formålet med dette notat er at analysere fordelingen af beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren og udviklingen

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde 1 af 8 08-08-2012 14:08 BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde Journal nr.2:8032-840/industri, lsp Rådsmøde den 29. marts 2000 Resumé 1. Byggeriets Arbejdsgivere BYG har ved brev

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen 1 af 12 21-08-2013 12:52 Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen Indledning I det følgende dokumenteres gøres rede for statistiske metodeforudsætninger, og samtlige af

Læs mere

Boligbyggeriet er i fremgang

Boligbyggeriet er i fremgang Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit. APRIL 2017 Boligbyggeriet er i fremgang Stigende huspriser har betydet stor fremgang i boligbyggeriet

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere