K u r s u s - & S e m i n a r k a t a l o g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K u r s u s - & S e m i n a r k a t a l o g 2 0 0 9"

Transkript

1 K u r s u s - & S e m i n a r k a t a l o g Administrativ Efterudda nnelse for Universite tsansatte

2 Sekretariatets forord Om AEU Velkommen til et nyt kursusår AEU s kursusprogram for 2009 indeholder en række nye aktiviteter. Her kan nævnes Vejlederuddannelsen for AC-vejledere, der med grundmodul og tre valgfrie temamoduler opfylder de fremtidige krav til vejledere ved universiteter. Efter en pause er økonomiområdet aktiv med et kursus i indtægtsdækket virksomhed tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. For at imødekomme det øgede fokus på rekruttering og karriereudvikling udbydes der et førlederkursus under titlen Lyst til ledelse prøv dig selv af som leder. Kurserne Lederudviklingsforløb (tidligere kaldet Mellemlederkursus) og Forvaltningsret for ikke jurister har været meget efterspurgte og mange deltagere er blevet afvist, der er derfor planlagt et kursus i foråret og efteråret i 2009, som vi dermed håber, vil kunne dække behovet. Programmet omfatter også de velkendte aktivitetstyper seminarer og kurser - tilrettelagt af vores egne praktikere, der kender behovene. På seminarerne lægges hovedvægten på erfaringsudveksling efter oplæg fra gæster og deltagerne selv. På kurserne lægges hovedvægten på at give deltagerne ajourført eller ny viden om et sagsområde. De enkelte aktiviteter bliver løbende evalueret, så den høje kvalitet bevares. AEU s ledelse AEU er den del af det samarbejde der foregår i Danske Universiteter også kendt som Rektorkollegiet. Formålet er at bidrage til kompetenceudvikling ved at give mulighed for, at alle medarbejdere, der beskæftiger sig med administration på danske universiteter kan erhverve ny viden og dele erfaringer. Vi vil tilvejebringe fora, hvor der kan etableres videndeling, således at der skabes en merværdi for både den ansatte og ansættelsesstedet. Vi vil hvor det skønnes relevant være åbne over for deltagere fra ministerier og øvrige forskningsinstitutioner og uddannelsesinstitutioner. AEU s aktiviteter styres af et AEU-udvalg, der består af en formand (der er under udpegning) og fire medlemmer. Studiechef Preben Sørensen, AAU Personalechef Marianne Nielsen, KU-LIFE Økonomichef, Stig Juhl Madsen, DTU samt lederen af AEU s kursusadministration, chefkonsulent Jakob Ejersbo, SDU, HR-udvikling Samtidig modtages alle typer af idéer, forslag, kritik og kommentarer m.m. Vi ser frem til det kommende års aktiviteter. Med venlig hilsen AEU-sekretariatet Jakob Ejersbo 2

3 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Side 2 Side 3-4 Sekretariatets forord & AEU s ledelse Indholdsfortegnelse Kurser Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Nyhed Vejlederuddannelse for AC ere ved danske universiteter Nyhed Vejlederuddannelse: Grundmodul Nyhed Vejlederuddannelse: Temamodul om gennemførselsvejledning Nyhed Vejlederuddannelse: Temamodul om karrierevejledning Nyhed Vejlederuddannelse: Temamodul om kvalitetssikring og evaluering Kursus i ph.d.-administration Kursus i forvaltningsret for ikke-jurister Kursus i administration af EU-projekter Kursus i personaleadministration og personalepolitik Nyhed Kursus i indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed Opfølgningsdag på Chefkursus Seminarer Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Seminar om ph.d.-administration Seminar om studiestatistik og udfærdigelse af nøgletal Seminar om personaleadministration og HR-udvikling Seminar om akkreditering og kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet 3

4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Side 20 Side 21 Side 22 Side 23 Side 24 Side 25 Seminar for studie- og karrierevejledere Seminar for medarbejdere på internationale kontorer Nyhed Seminar i økonomiadministration Seminar om deltidsuddannelse Seminar om studieadministrative processer og udviklingsarbejde Info-netværkskonference Lederudvikling Side 26 Side Side 29 Lyst til ledelse Prøv dig selv af som leder Lederudviklingsforløb Projektlederkursus Side 30 Side 30 Side Side 35 Tilmeldings- & afbudsvilkår, samt praktiske oplysninger Sekretariatets kontaktoplysninger Beskrivelse af de anvendte kursussteder Fordeling af kursuskatalog 4

5 Kursus Vejlederuddannelse for AC ere ved danske universiteter Målgruppe Uddannelsen er rettet mod vejledere i AC-stillinger ved danske universiteter. Målgruppen er dels nyansatte og forholdsvis uerfarne vejledere, dels erfarne vejledere med eksisterende vejlederuddannelse. Formål Uddannelsen skal sikre, at vejledere i AC-stillinger ved danske universiteter professionelt varetager forpligtelser i forhold til gældende lovkrav, udviklingskontrakter, lokale strategier og øvrige policy dokumenter og har de fornødne kompetencer til at sikre, at nuværende og potentielle universitetsstuderende modtager professionel vejledning i forhold til individuelle behov og ud fra vejledningsetiske kriterier. Form/indhold Uddannelsen består af et grundmodul på tre + to dage og tre valgfrie temamoduler på to dage, i alt 11 uddannelsesdage. Deltagerne binder sig kun for ét modul af gangen og kan tage så mange temamoduler, de ønsker. Uddannelsen vil blive tilrettelagt med fokus på praktisk anvendelse af metoder og teorier, så disse kobles til og afprøves i deltagernes daglige vejledningspraksis. Undervisningen veksler mellem oplæg, øvelser og diskussioner. Vi lægger vægt på, at kursisterne får mulighed for at træne sig i at analysere egen praksis. For at styrke både praksisorientering og kompetencetilegnelse vil der i tilknytning til nogle af modulerne blive organiseret kollega-supervision. Fagbeskrivelser for de enkelte moduler findes på følgende sider i kataloget samt på Uddannelsesledelse Dina Andersen, SDU, Anne Teglborg, AU, Anita Lindqvist, KU, Gitte Henchel Madsen, KU, Signe Møller Johansen, KU, Tid Grundmodul: april og maj Temamodul 1 gennemførselsvejledning: maj Temamodul 2 karrierevejledning: september Temamodul 3 kvalitetssikring og evaluering: 28. oktober og 18. november Sted KursusCentre.dk, Middelfart Deltagergebyr Grundmodul: kr.; Temamodul 1: kr.; Temamodul 2: kr.; Temamodul 3: kr. Seneste tilmeldingsfrist Grundmodul: 15. februar; Temamodul 1: 15. marts; Temamodul 2 & 3: Se i løbet af foråret. 5

6 Kursus Vejlederuddannelse: Grundmodul Målgruppe Grundmodulet er rettet mod vejledere i AC-stillinger ved danske universiteter. Målgruppen er dels nyansatte og forholdsvis uerfarne vejledere, dels erfarne vejledere med eksisterende vejlederuddannelse. Formål Grundmodulet sigter mod at bibringe deltagerne: Forståelse af udvalgte vejledningsmetoder og -teorier og kompetence til at anvende dem i praksis Indblik i vejledningens historie og samfundsmæssige kontekst Forståelse af studerendes valg- og beslutningsprocesser Refleksion om etik og vejlederroller og kompetence til at forvalte disse i daglig vejlederpraksis Forståelse af målgrupper for vejledning, herunder ungdomskultur Viden om krav vedr. vedligeholdelse af vejlederkompetencer og ajourføring inden for området Forståelse af det juridiske grundlag for vejledning Kendskab til forskellige vejledningsindsatser og -medier til forskellige målgrupper Evne til at reflektere over egen vejledningspraksis Form/indhold Grunduddannelsen består af tre + to uddannelsesdage. Dertil må påregnes tid til kollegasupervision samt tid til forberedelse før uddannelsesdagene. Uddannelsen vil blive tilrettelagt med fokus på praktisk anvendelse at metoder og teorier, så disse kobles til og afprøves i deltagernes daglige vejledningspraksis. Undervisningen veksler mellem oplæg, øvelser og diskussioner. Vi lægger vægt på, at kursisterne får mulighed for at træne sig i at analysere egen praksis. For at styrke både praksisorientering og kompetencetilegnelse vil der i tilknytning til modulerne blive organiseret kollega-supervision. Undervisningen varetages af kursusledere og eksterne eksperter på de enkelte emner. Fagbeskrivelse findes på Kursusledere Anne Teglborg, AU, Anita Lindquist, KU, Tid april og maj Sted KursusCentre.dk, Middelfart Deltagergebyr kr. Seneste tilmeldingsfrist Søndag d. 15. februar 6

7 Kursus Vejlederuddannelse: Temamodul om gennemførselsvejledning Målgruppe Temamodulet er rettet mod vejledere i AC-stillinger ved danske universiteter, der varetager opgaver i relation til fastholdelse af studerende, herunder forsinkelsessamtaler. Formål Temamodulet om gennemførselsvejledning sigter mod at bibringe deltagerne: Værktøjer til at yde professionel gennemførselsvejledning af studerende uanset vejledernes organisatoriske placering (centralt eller decentralt) Viden om lovregler og policy dokumenter, der styrer universiteternes gennemførselsvejledning og indsatser til forebyggelse af frafald Viden om årsager til frafald, studieskift og forsinkelse blandt studerende Forståelse af studerendes studievaner og vejledningsbehov Forståelse af og kompetence til at arbejde med studerendes studietvivl Kompetence til at planlægge gennemførselsindsatser og synliggøre disse Værktøjer til at understøtte studerendes valg- og beslutningskompetence Form/indhold Temamodulet består af to uddannelsesdage. Dertil må påregnes tid til forberedelse før uddannelsesdagene. Uddannelsen vil blive tilrettelagt med fokus på praktisk anvendelse af metoder og teorier, så disse kobles til og afprøves i deltagernes daglige vejledningspraksis. Undervisningen veksler mellem oplæg, øvelser og diskussioner. Vi lægger vægt på, at kursisterne får mulighed for at træne sig i at analysere egen praksis. Undervisningen varetages af kursusledere og eksterne eksperter på de enkelte emner. Fagbeskrivelse findes på Kursusledere Dina Andersen, SDU, Ea Feldfos, KU, Tid maj Sted KursusCentre.dk, Middelfart Deltagergebyr kr. Seneste tilmeldingsfrist Søndag d. 15. marts 7

8 Kursus Vejlederuddannelse: Temamodul om karrierevejledning Målgruppe Temamodulet er rettet mod vejledere i AC-stillinger ved danske universiteter, som arbejder med kompetence- og karrierevejledning af studerende, såvel i gennemførselsvejledning som i udslusningsvejledning. Formål Temamodulet om karrierevejledning sigter bl.a. mod at bibringe deltagerne: Forståelse af jobsøgningsstrategier samt karriereveje blandt dimittender og kompetence til at videreformidle denne viden Forståelse for, hvordan karriereafklaring indgår i studerendes valg under uddannelsen Viden om, hvilke karrierevejledningsindsatser, der er relevante i forhold til de studerendes studieanciennitet Værktøjer til at yde professionel karriere- og kompetencevejledning af studerende Form/indhold Temamodulet består af to uddannelsesdage. Dertil må påregnes tid til forberedelse før uddannelsesdagene. Uddannelsen vil blive tilrettelagt med fokus på praktisk anvendelse af metoder og teorier, så disse kobles til og afprøves i deltagernes daglige vejledningspraksis. Undervisningen veksler mellem oplæg, øvelser og diskussioner. Vi lægger vægt på, at kursisterne får mulighed for at træne sig i at analysere egen praksis. Undervisningen varetages af kursusledere og eksterne eksperter på de enkelte emner. Fagbeskrivelse findes på Kursusledere Trine Lumbye Tid september Sted KursusCentre.dk, Middelfart Deltagergebyr kr. Seneste tilmeldingsfrist Se i løbet af foråret. 8

9 Kursus Vejlederuddannelse: Temamodul om kvalitetssikring og evaluering Målgruppe Temamodulet er rettet mod vejledere i AC-stillinger ved danske universiteter, som arbejder med kompetence- og karrierevejledning af studerende, såvel i gennemførselsvejledning som i udslusningsvejledning. Formål Temamodulet om kvalitetssikring og evaluering sigter mod at bibringe deltagerne: Introduktion til relevante metoder Forståelse af, hvordan evalueringsformer forholder sig til genstandsfelt og anvendelse, og hvordan evalueringer kan bidrage til kvalitetssikring Forståelse af, hvilken viden evalueringer kan bidrage med i kvalitetssikring af vejledningsprocesser og vejledningseffekter Indsigt i kvantitative og kvalitative evalueringsmetoder i kvalitetssikringsarbejdet Forståelse af evaluering og kvalitetssikring i forhold til målstyring på vejledningsområdet, fx håndtering af effektmålinger af vejledning Viden om evaluerings- og kvalitetssikringspraksis, fx hvordan brugerundersøgelser kan gennemføres Konkret erfaring med evaluering - deltagerne udarbejder en projektbeskrivelse til kvalitetssikring af en vejledningsindsats mellem undervisningsdagene Form/indhold Temamodulet består af uddannelsesdag. Dertil må påregnes tid til forberedelse før og mellem uddannelsesdagene. Uddannelsen vil blive tilrettelagt med fokus på praktisk anvendelse af metoder og teorier, så disse kobles til og afprøves i deltagernes daglige vejledningspraksis. Undervisningen veksler mellem oplæg, øvelser og diskussioner. Vi lægger vægt på, at kursisterne får mulighed for at træne sig i at analysere egen praksis. Undervisningen varetages af kursusledere og eksterne eksperter på de enkelte emner. Fagbeskrivelse findes på Undervisere Jacob Jensen, SDU, Tid 28. oktober og 18. november Sted KursusCentre.dk, Middelfart Deltagergebyr kr. Seneste tilmeldingsfrist Se i løbet af foråret. 9

10 Kursus Kursus i ph.d.-administration Målgruppe Ledere, fuldmægtige og kontorfunktionærer der er beskæftiget med ph.d.-administration centralt eller decentralt og har behov for en basal indføring i reglerne vedrørende forskeruddannelsen. Formål At give kursisterne et overblik over reglerne knyttet til administrationen af forskeruddannelsen med hovedvægt på studie- og ansættelsessiden samt finansieringen af forskeruddannelsen. Form/indhold Gruppearbejdet er tematiseret, således at der arbejdes med forskellige emnekredse vedr. studiet, ansættelsen og økonomien med vægt på de forvaltningsretlige regler og administrative problemer og løsninger heraf. Planlægningsgruppe- Det forudsættes, at deltagerne er bekendte med forholdene på egen institution, således at dette kan indgå i diskussionerne under gruppearbejdet. Sonja Bonde, AU, Aase Grundtvig, DTU, Michael Cleve Hansen, KU-LIFE, Tid Forårskursus: april Efterårskursus: november Sted Sandbjerg Gods, Sønderborg Deltagergebyr kr. Seneste tilmeldingsfrist Forårskursus: Fredag d. 20. marts Efterårskursus: Fredag d. 18. september 10

11 Kursus Kursus i forvaltningsret for ikke-jurister Målgruppe Ikke-juridisk-kyndige sekretærer og sagsbehandlere, der bl.a. arbejder med konkret sagsbehandling i f.eks. fakultetssekretariater, studievejledninger eller på personalekontorer. Målgruppen omfatter således også AC-fuldmægtige (o. lign.) uden forvaltningsretlig/juridisk baggrundsviden eller erfaring. Formål At give kursisterne et grundlæggende indblik i de forvaltningsretlige krav til sagsbehandlingen i en offentlig administration. At give kursisterne et overblik over en række andre regelsæt, der stiller krav til tilrettelæggelse og gennemførelse af sagsbehandlingen. Form/indhold Kurset vil med udgangspunkt i eksempler på konkrete sager behandle bl.a. Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Persondataloven, Ombudsmandsloven og Universitetsloven. Kurset vil bl.a. indeholde: Forvaltningslovens krav til sagsbehandling Lov om offentlighed i forvaltningen Persondataloven Tavshedspligt og videregivelse af oplysninger Folketingets ombudsmand Generelle forvaltningsretlige principper Universitetsloven Planlægningsgruppe- Kurset er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem gruppearbejde, oplæg og diskussioner i plenum. Kurset er baseret på deltagernes aktive deltagelse. Et kursusforløb består af to overnatninger. Jørgen Schou, SDU, Martin Stampe Noer, KU, Tid Forårskursus: Efterårskursus: juni november Sted ByggeCentrum Kursuscenter, Middelfart Deltagergebyr kr. Seneste tilmeldingsfrist Forårskursus: Fredag d. 3. april Efterårskursus: Fredag d. 18. september 11

12 Kursus Kursus i administration af EU-projekter Målgruppe Medarbejdere ved de videregående uddannelsesinstitutioner som er beskæftiget med administration af EU-forskningsprojekter - enten centralt med ansvar for udarbejdelse og implementering af interne regler og procedurer eller decentralt med projekt administration. Kurset er for begyndere, så kendskab til projektregnskaber generelt er ikke en forudsætning for deltagelse omend en fordel. Planlægningsgruppe- Formål Kurset har til formål at give et overblik over muligheder for tilskudsfinansiering under EU 6. og 7. rammeprogrammer for forskning og udvikling samt at give kursisten et mere detaljeret indblik i de enkelte faser af et EU-forskningsprojekt fra ansøgningsfase til endelig afslutning, rapportering og revision. Der fokuseres både på regelsæt og administrativ praksis vedr. denne del af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (eksterne midler). Det forudsættes, at deltagerne orienterer sig om forholdene på egen institution, så denne viden kan indgå i diskussionerne i gruppearbejdet. Indhold Viden formidles via en blanding af forelæsning, foredrag og gruppearbejde omfattende bl.a. regelsæt og administrativ praksis for tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, herunder afvikling af EU s 6. rammeprogram (FP6) for forskning og udvikling. Løbende projektadministration, ansættelser, anskaffelser, regnskaber, budgetopfølgning, koordinatoropgaver, dokumentation (projektmappe) og revision. Indføring i EU s 7. ramme-program (FP7) - forskelle og ligheder, herunder informationssøgning samt kontakt til EU-kommissionen. Desuden mulighed for eksterne oplæg vedrørende f.eks. forskerens opfattelse af projektadministration og/eller gæster fra EU-miljøet. Form Internatkursus med to overnatninger. John Westensee, AAA, Ole Henrik Haslund, KU, Poul Petersen, KU, Lars Villemoes, DMU, Tid Forårskursus: Efterårskursus: maj 30. september 2. oktober Sted ByggeCentrum Kursuscenter, Middelfart (forår) Hotel Christiansminde, Svendborg (efterår) Deltagergebyr kr. Seneste tilmeldingsfrist Forår: Fredag d. 27. marts Efterår: Fredag d. 21. august 12

13 Kursus Kursus i personaleadministration og personalepolitik Målgruppe Medarbejdere med personaleadministrative funktioner (ansættelsessager, lønanvisning, fraværsregistrering, udvalgsbetjening o. lign.). Formål At skabe en større baggrundsviden omkring personaleadministrative/personalepolitiske forhold med henblik på et øget overblik over og bedre muligheder for decentral varetagelse af personaleadministrative opgaver samt opnåelse af større arbejdstilfredshed. At igangsætte en gensidig erfaringsudveksling omkring konkrete arbejdsopgaver/-rutiner. Form/indhold En gennemgang af relevante regler, praksis og problemstillinger ved de videreudgående uddannelsesinstitutioner. Planlægningsgruppe- Oplæg om personaleadministrative/politiske problemer og deres løsning f.eks.: Stillingsstruktur Ansættelsesbekendtgørelse Rekruttering af nye medarbejdere - nye lønsystemer Fastholdelse af medarbejdere - medarbejdersamtaler Udvikling af medarbejdere - kompetenceudvikling Afvikling af medarbejdere - lokal udmøntning af senior - og fratrædelsesordninger Særlige feriefritimer/feriedage Der veksles mellem oplæg, gruppearbejde, plenumdiskussioner og workshops. Gertrud Tefre, HHK, AU, Ole Sørensen, SDU, Jens Kristian Birthin, AU, Ole Skov Petersen, DTU, Tid september Sted Røsnæs Hotel- og Kursuscenter, Kalundborg Deltagergebyr kr. Seneste tilmeldingsfrist Fredag d. 7. august 13

14 Kursus Kursus i indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed Målgruppe Medarbejdere ved universiteterne der arbejder med administration af disse forhold f.eks. centralt med regelsættes implementering og fortolkning eller centralt/decentralt med projektadministration. Planlægningsgruppe- Formål Kurset har til formål at give kursisterne et detaljeret indblik i regelsæt og administrativ praksis således at deltagerne efter kurset kan overskue de administrative aspekter i et projekts livscyklus. Form Indholdet skal fastlægges af planlægningsgruppen, men vil tage udgangspunkt i de administrative udfordringer der er i forløbet fra udarbejdelse af ansøgning over projekttildeling og afvikling, til projektafslutning, regnskab og revision. Der arbejdes med de væsentligste finansieringskilder (EU, forskningsrådene, samarbejdsaftaler og programbevillinger). Lone Egebjerg Kressel, AU, Richard Gejhede, AAU, Bjarne Clausen, RUC, Tid og sted Seminaret afvikles over to eller tre dage på et kursussted centralt i landet. Tid og sted er ikke fastlagt men forventes i slutningen af januar at fremgå af Deltagergebyr kr. 14

15 Kursus Opfølgningsdag på Chefkursus Målgruppe Administrative ledere og chefer, der tidligere har deltaget i AEU s Chefkursus. Formål At give administrative ledere og chefer på universiteterne ny inspiration til ledelsesopgaven i form af eksterne oplæg og drøftelser med øvrige deltagere fra chefkurserne. Form/indhold Opfølgningsdagen er under planlægning, men emner på dette års opfølgningsdag vil bl.a. være belyst ved oplæg fra inspirerende og indsigtsfulde eksterne personer, og omhandle følgende temaer: Planlægningsgruppe- Status og fremtidsudsigter for universiteterne i Danmark Velfærdsinnovation Fremtidens administrative arbejdsopgaver i den offentlige forvaltning Chefkonsulent Hans Chr. Vestergaard, H.C. Vestergaard ApS Universitetsdirektør Per Lindblad Johansen, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Tid 2. april Sted Nyborg Strand, Nyborg Deltagergebyr kr. Seneste tilmeldingsfrist Fredag d. 20. februar 15

16 Seminar Seminar om ph.d.-administration Målgruppe Ledere, fuldmægtige og kontorfunktionærer med erfaring i ph.d.-administration. Formål Seminaret tager sigte mod at etablere et fagligt forum til drøftelse af aktuelle ph.d.-administrative temaer og problemstillinger, erfaringsudveksling samt etablering af nyttige netværk og samarbejde på tværs af institutionerne. Form/indhold Drøftelserne vil blandt andet ske i workshops samt på baggrund af oplæg fra inviterede oplægsholdere. Planlægningsgruppe- Seminaret er ikke en overbygning på kurset i ph.d.-administration Sonja Bonde, AU, Aase Grundtvig, DTU, Michael Cleve Hansen, KU-LIFE, Tid februar Sted ByggeCentrum Kursuscenter, Middelfart Deltagergebyr kr. Seneste tilmeldingsfrist Fredag d. 23. januar 16

17 Seminar Seminar om studiestatistik og udfærdigelse af nøgletal Målgruppe Medarbejdere på centralt og fakultært niveau der arbejder med studiestatistik, ledelsesinformation, frafaldsanalyser og nøgletal om de studerende. Formål At udveksle erfaringer og opbygge/vedligeholde netværk på tværs af institutionerne. At inspirere til udarbejdelse af brugerrettede studiestatistikker til forskellige målgrupper. At diskutere relevante målemetoder i relation til krav om dokumentation og opfølgning på evalueringer, kvalitetsindikatorer og fastsatte strategiske mål. At diskutere formidling og information af centrale nøgletal om uddannelserne. At drøfte og komme med forslag til definitioner på uddannelsesmæssige nøgletal. Form/indhold Oplæg ved inviterede repræsentanter for forskellige brugere og ved planlægningsgruppen, gruppearbejde og uformel erfaringsudveksling. Planlægningsgruppe- Præsentation af studieadministrative systemers statistikberedskab, gennemgang og diskussion af forskellige målgruppers behov for nøgletal og ledelsesinformation, erfaringsudveksling om definitioner og afgrænsning af studiestatistiske begreber. Ole Plannthin, KU, Michael C. Hansen, KU-LIFE, Eva Teilmann, AU, Tid maj Sted Sandbjerg Gods, Sønderborg Deltagergebyr kr. Seneste tilmeldingsfrist Fredag d. 27. marts 17

18 Seminar Seminar om personaleadministration og HR-udvikling Målgruppe Ledere og fuldmægtige m.fl., der dagligt arbejder med personale- og HR området Formål På baggrund af oplæg og debatter at igangsætte og inspirere til udvikling og erfaringsudveksling. Form/indhold Præsentation/ gennemgang/diskussion af udvalgte nye og aktuelle problemstillinger og udviklingstendenser indenfor fagområdet. Der medvirker personer fra såvel institutionerne som fra Universitets- og Bygningsstyrelsen, Personalestyrelsen samt relevante eksperter. Planlægningsgruppe- I 2009 vil de gennemgående temaer for seminaret være; HRs rolle i arbejdet med internationalisering samt effektivisering af personaleadministrationen. Deltagernes forskelligartede baggrund, det være sig professionel, uddannelsesmæssig såvel som geografisk, giver gode muligheder for erfaringsudveksling, men stiller også krav til deltagerne om at være åbne og aktive. Det forventes derfor at deltagerne: har kendskab til personale/ HR området er indstillede på at deltage i diskussioner og erfaringsudveksling Lisbeth Møller, KU, Leila Lind, RU, Pia Tangsgaard, DTU, Tid maj Sted Comwell Klarskovgaard, Korsør Deltagergebyr kr. Seneste tilmeldingsfrist Fredag d. 17. april 18

19 Seminar Seminar om akkreditering og kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Målgruppe Administrative medarbejdere på universiteterne med interesse for akkreditering og kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. Formål At tjene som forum for erfaringsudveksling og videndeling blandt kursusdeltagerne At give et grundlæggende indblik i centrale arbejdsfelter indenfor kvalitetsområdet, samt give en ide om, hvilke dimensioner i kvalitetsarbejdet, der vil være væsentlige i de kommende år At give inspiration og ideer til at gøre det anderledes og endnu bedre når man kommer hjem. Form/indhold Kvalitetsarbejdets mange aspekter belyses ved oplæg fra nøglepersoner i og uden for sektoren. Vi trækker internationale erfaringer ind i diskussionen for at få perspektiv og ideer til vores egen udvikling. Deltagerne aktiveres gennem debat og workshops, hvor vores egne erfaringer bringes i spil. Planlægningsgruppe- Terkel Rørkær Sigh, KU, Heidi Linnemann Prehn, AAU, Wilbert van der Meer, DU, Peter Bøcher, KU, Steffen Nissen, SDU, Tid juni Sted KursusCentre.dk, Middelfart Deltagergebyr kr. Seneste tilmeldingsfrist Fredag 24. april 19

20 Seminar Seminar for studie- og karrierevejledere Målgruppe Seminaret henvender sig til administrativt ansatte, der arbejder med eller skal til at arbejde med studie- og/eller karrierevejledning på de danske universiteter. Målgruppen er primært AC ere samt administrativt ansatte med tilsvarende funktioner. Formål Formålet med seminaret er dels at give inspiration til at igangsætte nye initiativer og videreudvikle eksisterende inden for studie- og karrierevejledningen ved de lange videregående uddannelser dels at skabe et rum for erfaringsudveksling. Form/indhold Seminaret giver deltagerne redskaber til at udvikle studie- og karrierevejledningen, og er en blanding af tematiske oplæg ved fx eksterne interessenter, debatter i plenum samt erfaringsudveksling gennem oplæg, øvelser og workshops. Planlægningsgruppe- Dina Andersen, SDU, Susanne Leth, CBS, Susanne Hejlsvig, ASB, Jesper Sølund, AU, Lisbeth S. Fabricius, SDU, Pia Baggesen, KU, Tid 30. september 2. oktober Sted KursusCentre.dk, Middelfart Deltagergebyr kr. Seneste tilmeldingsfrist Fredag d. 14. august 20

21 Seminar Seminar for medarbejdere på internationale kontorer Målgruppe Ledere og administrative medarbejdere ved internationale kontorer på de videregående uddannelsesinstitutioner, samt andre som dagligt beskæftiger sig med internationalisering af de videregående uddannelser. Planlægningsgruppe- Formål Seminaret har til formål at være et forum for ajourføring af viden, inspirationskilde og erfaringsudveksling for medarbejdere med erfaring indenfor det internationale uddannelsesområde, samt at introducere nye medarbejdere til internationalisering. Udgangspunktet er hverdagen på de danske uddannelsesinstitutioner og de muligheder og problemer, der kan udledes deraf. Formålet er, at deltagerne gennem oplæg, erfaringsudveksling og networking vil tage inspiration, idéer og redskaber med hjem som kan bruges i det daglige arbejde med partnerinstitutioner, institutter og andre administrative enheder. Form Seminarformen vil veksle mellem workshops, eksterne oplægsholdere, networking og diskussion. Seminarformen kræver en aktiv deltagelse. Patrizia Marchegiani, ASB-AU, Christina Eslykke, SDU, Niels Henrik Larsen, CBS, Hedvig Gyde Thomasen, KU, Tid oktober Sted Sandbjerg Gods, Sønderborg Deltagergebyr kr. Seneste tilmeldingsfrist Fredag d. 11. september 21

22 Seminar Seminar om økonomiadministration Målgruppe Økonomer med ledelsesansvar, udviklingsopgaver eller andre centrale funktioner. Planlægningsgruppe- Det er en styrke at deltagerne har forskellig uddannelsesmæssig, arbejdsmæssig og institutionel baggrund. Dette giver alle gode muligheder for at plukke af en stor sammensat bunke af erfaringer. Erfaringsudveksling stiller dog også krav til alle deltagere om at være åbne og aktive. Det er derfor en forventning: at deltagerne har et grundlæggende kendskab til økonomifunktioner at deltagerne er indstillet på diskussioner og anden erfaringsudveksling at deltagerne er indstillet på at der arbejdes med et bredt udsnit af problemstillinger indenfor økonomiområdet Formål Seminaret har til formål at give deltagerne viden om aktuelle problemstillinger indenfor økonomiadministration ved universiteterne samt at fremme erfaringsudveksling. Form Indholdet vil blive fastlagt af planlægningsgruppen med fokus på udvalgte aktuelle problemstillinger. Formen vil være oplæg, diskussioner, workshops og gruppedrøftelser. Der forventes at medvirke personer såvel fra universiteterne som fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Økonomistyrelsen og andre relevante centrale aktører. Thomas Buchvald Vind, KU, Henrik Mortensen, DTU, Erik Kjær Larsen, SDU, Lars Krog Pedersen, CBS, Tid og sted Seminaret afvikles over to dage på et kursussted centralt i landet. Tid og sted er ikke fastlagt men forventes i slutningen af januar at fremgå af Deltagergebyr kr. 22

23 Seminar Seminar om deltidsuddannelse Målgruppe Afdelingsledere, fuldmægtige og kontorfunktionærer, der til dagligt arbejder med deltidsuddannelse. Det vil typisk være ansatte på centralt eller fakultetsniveau med deltidsuddannelse som et væsentligt eller primært arbejdsområde. Formål Via oplæg og gruppearbejde at give deltagerne lejlighed til at drøfte problemstillinger og udveksle erfaringer i relation til de opgaver, der knytter sig til de forskellige former for udbud af efter- og videreuddannelse. Form/indhold Planlægningsgruppen har følgende forventninger til deltagerne: Kendskab til flere aspekter af efter- og videreuddannelse (økonomi, studieadministration, markedsføring eller lign.) og at deltagerne har et ønske om og en åbenhed overfor at deltage aktivt i gruppearbejde og diskussioner - også om emner, der vedrører andre dele af efter- og videreuddannelse, end dem man sidder med til daglig. Planlægningsgruppe- Rikke Brixvold, AU, Morten Tang Petersen, KU, Ann-Pia Valentin Sørensen, AAU, Tid november Sted Christiansminde, Svendborg Deltagergebyr kr. Seneste tilmeldingsfrist Fredag d. 18. september 23

24 Seminar Seminar om studieadministrative processer og udviklingsarbejde Målgruppe Faglige medarbejdere med fokus på udvikling af studieadministrative systemer og processer. Deltagere kan være fra universiteter, ministerier og styrelser. Formål Seminar har til formål at etablere/udbygge netværk, og diskutere udfordringer og strategier for uddannelsesadministrative områder. Form/indhold Formen vil veksle mellem oplæg og aktiv indsats i work-shop / walk-and-talk. Indholdet vil søge vekselvirkning mellem konkrete og strategiske temaer. Konkrete nutidige problemstillinger og best practices tages op i temaform, og veksles med temaer der perspektiverer hvad der sker i fremtiden. Specifikt program vil kunne findes under punktet "kursusmateriale" ca. 3 uger før start. Planlægningsgruppe- Lasse Mønster, AU, Stine Dalgas, KU, Tid oktober Sted ByggeCentrum Kursuscenter, Middelfart Deltagergebyr kr. Seneste tilmeldingsfrist Fredag d. 11. september 24

25 Seminar Info netværkskonference Målgruppe Konferencen henvender sig til alle formidlings- og kommunikationsmedarbejdere ved institutionerne ved de videregående uddannelser. Formål Gennem et bredt udvalg af faglige indspark og workshops vil vi blive udfordret og inspireret indenfor den kommunikative sfære samt få mulighed for at danne netværk på tværs af institutionerne. Form/indhold Netværkskonference med udgangspunkt i temaet Identitet. Planlægningsgruppe- Torsten Bo Hansen, SDU, Christina Lindemann Banke, SDU, Stine Møller Jørgensen, KU, Jette Revsgaard, AU, Tid november Sted Christiansminde, Svendborg Deltagergebyr kr. Seneste tilmeldingsfrist Fredag d. 18. september 25

26 Lederudvikling Lyst til ledelse Prøv dig selv af som leder Målgruppe Der deltager potentielle ledere i kursusforløbet. Deltagerne er medarbejdere, der har arbejdet på et universitet minimum 1 år og som ønsker eller overvejer at søge en lederstilling. Ledere på universiteterne har mulighed for at opfordre medarbejdere til at deltage i førlederkurset. Eksempler på deltagere, der kunne have glæde af førlederkurset: AC-fuldmægtige eller specialkonsulenter i den centrale administration eller fakultetssekretariaterne, der overvejer en lederkarriere. De pågældende vil typisk varetage selvstændige sagsbehandlingsopgaver og fungere som tovholder i interne og tværgående opgaver. Kontorfunktionærer med bred erfaring i sekretariatsarbejde der overvejer en karriere som sekretariatsleder på instituteller studiesekretariat. Formål at give medarbejdere, der ønsker eller overvejer at blive ledere, mulighed for at afklare, om ledelse er noget for mig at give den enkelte mulighed for at få vurderet stærke og svage sider i forhold til lederjobbet at synliggøre og afklare krav og forventninger til ledere at forbedre rekrutteringsgrundlaget ved besættelse af lederstillinger Form/indhold Kurset er opdelt i et heldagsforløb som koncentrerer sig om introduktion til ledelse, og et todages internatforløb, som indebærer gennemgang af ledelsesgrundlag, gruppearbejde, teambuilding og casearbejde. I mellemperioden arbejder deltagerne med en hjemmeopgave, som har til formål, at deltagerne afprøver de metoder og værktøjer de er blevet introduceret til under heldagsforløbet, og anvender disse på konkrete situationer og problemstillinger i deltagernes egen organisation. Det er en vigtig forudsætning for et godt udbytte af deltagelsen, at deltagerens organisation og egen chef engagerer sig i deltagerens medvirken i forløbet. Planlægningsgruppe- Hans Christian Vestergaard, H.C. Vestergaard ApS Tid Heldagsforløb d. 14. september (sted meddeles senere), Internatforløb d oktober Sted Tøystrup Gods & Konference, Ringe Deltagergebyr kr. Seneste tilmeldingsfrist Fredag d. 28. august 26

27 Lederudvikling Lederudviklingsforløb Lederudviklingsforløb (tidl. Mellemlederudviklingsforløb) for administrative mellemledere på de højere læreanstalter. AEU tilbyder her et forløb der målt på kvalitet af indhold og undervisere modsvarer det bedste af de udviklingsforløb, der findes på det åbne kursusmarked. De tilknyttede undervisere/proceskonsulenter har sammenlagt mere end 30 års erfaring fra nationale og internationale lederudviklingsforløb, og de har indgående kendskab til universitetsverdenen. Forløbet strækker sig bevidst over et længere tidsrum, og der arbejdes på skift mellem fælles internatmoduler på kursusstedet og personlig coaching og feedback i mindre grupper i henholdsvis København og Århus. Forløbet går på professionel og etisk forsvarlig måde tæt på den enkelte deltager, og man vil komme til at arbejde aktivt med omsætningen af de præsenterede teorier og begreber i forhold til egen daglig lederrolle og ledelsesstil. Kurset har kørt med usædvanligt høje deltagerevalueringer siden år Målgruppe Kurset henvender sig til administrative mellemledere på højere læreanstalter. Det vil sige ledere, der i hverdagen har en lederfunktion over en større eller mindre gruppe af medarbejdere. Indhold Under forløbet arbejdes der bl.a. med: Forståelse for forudsætningerne for ledelse på højere læreanstalter Indkredsning af egne ledelsesmæssige styrker og faldgruber Organisatorisk/ledelsesmæssig feedback på hver enkelt deltager graders feedback Forståelse for egne ledelsespræmisser i en ofte uklar organisatorisk kontekst Forståelse for gruppedynamik Muligheder og faldgruber i coaching Ledelse i/af/med dilemmaer og paradokser i politisk styrede organisationer Teamledelse, herunder samarbejde og delegering Personaleledelse Konflikthåndtering Forskellige former for (vanskelige) samtaler Personlige lederudviklingsplaner Form Forløbet vil foregå i en kombination af oplæg, øvelser og træning i de enkelte temaer. Der vil blive stillet krav om, at deltagerne omsætter kursets indhold til handlinger i hverdagen, hvorfor der i et vist omfang skal afsættes tid mellem kursusmodulerne. På coaching-dagene mødes deltagerne i mindre grupper. Her arbejdes med personlig feedback på egen lederrolle, og deltagerne stiller emner, udfordringer og dilemmaer til disposition for ledelsesrelaterede refleksioner. 27

28 Planlægningsgruppe- Udbytte Deltagerne forventes at: Udvikle egne ledelseskvalifikationer og -kompetencer, således at de bliver bedre rustet til at omsætte egne styrker til ledelsesmæssig praksis. Udvikle egen individuel lederrolle, således at der kan arbejdes differentieret med den enkelte deltagers ledelsespræmisser og stil i dagligdagen. Lære at være leder i meget fleksible organisationer. Skærpe bevidstheden om muligheder og udfordringer ved at skulle navigere i uklare situationer. Erfarne erhvervspsykologer fra Volquartzen Consult Aps. Underviserne har mange års erfaring som erhvervspsykologer. AEU kontaktperson: Sladja Zoric, Et kursusforløb består af 8 kursusdage og 4 coachingdage per deltager. Tid Forårskursus: Internatmoduler:3. 5. marts, 29.april - 1. maj, juni Mulige coachingdage: 31. marts, 1. april, 11. maj, 26. maj ELLER Efterårskursus: Internatmoduler: august, september, november Mulige coachingdage: 14. september, 21. september, 9. november, 16. november På coachingdagene vil holdet være delt på et øst hold (der vil mødes på Sjælland) og et vest hold (der vil mødes i Jylland eller måske på Fyn). Hvis tilmeldingerne er skævt fordelt geografisk, kan det blive nødvendigt at bede nogle tilmeldte om at deltage på et senere forløb. Sted Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe gælder for alle internatmoduler, bortset fra: september Røsnæs Hotel & Kursuscenter, Kalundborg Deltagergebyr kr. Seneste tilmeldingsfrist Forårskursus: Fredag d. 6. februar Efterårskursus: Fredag d. 29. maj 28

29 Lederudvikling Projektlederkursus Målgruppe Uddannelsen er rettet mod teknisk-administrativt personale som ofte fungerer som projektledere. Der vil typisk være tale om højt specialiserede medarbejdere, som har mindst 2 års erfaring i jobbet som specialkonsulent, fuldmægtig el. lign. Det er et krav for deltagelse, at man i uddannelsesperioden skal være projektleder på ét eller flere projekter, der kan bruges som caseprojekt(er) på uddannelsen. Formål Efter forløbet kan deltagerne: Drive projekter fra start til slut med en sikker hånd Benytte sig af de mest gængse analyse- og planlægningsværktøjer til sikring af kvalitet og effekt af projekterne Håndtere organisatoriske og teamproblematikker med det fornødne overblik og ro Motivere og engagere projektteammedarbejdere Kommunikere præcist og målrettet om projekters indhold og resultater Omsætte projekttankegangen til en kompleks, videnstung uddannelsesorganisation Form/indhold Uddannelsen er modulopbygget med følgende overskrifter: Planlægningsgruppe- Modul 1: Etablering og styring af projektet (2 dage) Modul 2: Projektlederrollen (2 dage) Modul 3: Kommunikation og evaluering af projektet (2 dage) Modul 4: Hjemmearbejde og sparring på eget projekt. (2 dage) En detaljeret beskrivelse af de enkelte moduler kan ses på AEU s hjemmeside. Poul Volquartzen Volquartzen Consult Aps står for udvælgelsen af relevante undervisere, som består af erfarne projekt ledere. Tid Internatmoduler: oktober november december Enkeltdage: 26. oktober og 2. november Sted Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe Deltagergebyr kr. Seneste tilmeldingsfrist Søndag d. 15. februar 29

30 Tilmeldings- & afbudsvilkår, samt praktiske oplysninger Sekretariatets kontaktoplysninger Tilmelding Tilmelding foregår elektronisk på Såfremt et kursus bliver overtegnet, og det ikke er muligt at dublere det, vil vi i samarbejde med de enkelte institutioner og planlægningsgrupperne prioritere, dels at alle deltagere på det pågældende arrangement er indenfor målgruppen og kan bruge hinanden som netværk, og dels at alle institutioner er repræsenteret på lige vis. Afbud Eventuelle afbud skal meldes i så god tid som muligt og helst per mail. Såfremt afbud gives senere end to uger før kurset afholdes, vil indkvarteringsomkostningerne til kurset som minimum blive faktureret. Dette beløb kan ikke være mindre end kr. Institutionerne kan mod aftale med sekretariatet stille med en afløser, såfremt vedkommende er inden for kursets målgruppe. Venteliste Såfremt der er flere tilmeldinger end pladser på et givent kursus eller seminar, vil der til den aktuelle aktivitet blive oprettet en venteliste. Ventelisten vil efter afholdelse af aktiviteten blive nulstillet. Det betyder dermed, at man ikke kan stå på venteliste til næste kursus, men hvis kurset dubleres vil vi informere derom. Sekretariatet for AEU er placeret ved HR-udvikling ved Syddansk Universitet i Odense, hvor kursussekretærerne Tove Rasmussen, Camilla Bernsdorf og Sladja Zoric varetager kursusadministrationen og assisterer planlægningsgrupperne med den praktiske planlægning af kurserne. Sekretariatet kan primært kontaktes således: Tove Rasmussen Telefon: Mobil: Mail: Sladja Zoric Telefon: Mobil: Mail: Alternative kontaktpersoner: Jakob Ejersbo Telefon: Mobil: Mail: 30

31 Anvendte kursussteder Sandbjerg Gods, Sønderborg Røsnæs Hotel- og Kursuscenter, Kalundborg Sandbjerg Gods på Als i Sønderjylland ligger i et naturskønt område, med baghave direkte ned til Als sund. Sandbjerg ligger ca. 8 kilometer fra Sønderborg, hvorfra der er adgang til tog og fly. Der indkvarteres på enkeltværelser med eget bad og toilet. Mere information kan findes på Røsnæs Hotel og kursuscenter ligger få kilometer vest for Kalundborg og blot et ægte stenkast fra vandet. Området er meget naturskønt og man bliver ikke forstyrret af larm eller trafik, men blot af skibenes stille sejlads i Kalundborg Fjord. Man bliver indkvarteret på enkeltværelser med eget bad og toilet. Se eventuelt mere på 31

32 Anvendte kursussteder Tøystrup Kursus & Konference, Ringe Christiansminde, Svendborg Tøystrup Gods fra 1891 ligger i naturskønne omgivelser midt på Fyn nærmere bestemt på adressen Blaakærvej 13 ved Ringe. Hovedgården kan spores helt tilbage til 1372, og det kan bl.a. nævnes, at Kong Frederik den 7. er kommet jævnligt på godset i sin regeringstid. Ringe station ligger knap 4 km fra godset. Der indkvarteres på enkeltværelser med eget bad og toilet. Hotel Christiansminde ligger på Sydfyn, i pagt med naturen, midt i skoven og direkte til Svendborgsund. Hotellet ligger 2 km fra Svendborg banegård, hvorfra der er adgang til tog og busser. Man bliver indkvarteret på enkeltværelser med eget bad og toilet. Se eventuelt mere på Mere information kan findes på 32

33 Anvendte kursussteder KursusCentre.dk, Middelfart KursusCentre.dk er et centralt beliggende kursussted lige midt i Danmark. Der er let adgang både med bil såvel som med tog. Banegården ligger blot 4 minutters kørsel fra KursusCentre.dk. Vandet, grænsende til Lillebælt og Fænøsund ligger ca. 3 minutters gang væk, og hele området ligger i meget naturskønne omgivelser med egen strand i baghaven. Der indlogeres to personer i hvert af de små hyggelige huse, hvor hver enkelt person har eget værelse med bad og toilet. Se eventuelt mere på 33

34 Anvendte kursussteder Comwell Klarskovgaard, Korsør ByggeCentrum, Middelfart Comwell Klarskovgaard på Vestsjælland ligger midt i uspoleret natur med bøgeskov og udsigt til Storebælt. Området byder på uspoleret natur og fantastiske omgivelser. Hotellet ligger 9 km væk fra Korsør station, hvorfra der er adgang med tog. Der indlogeres på enkeltværelser med værelse med bad og toilet. Se eventuelt mere på ByggeCentrum er et centralt beliggende kursussted lige midt i Danmark. Der er let adgang både med bil såvel som med tog. Banegården ligger blot 3 minutters kørsel fra ByggeCentrum. Lillebælt og Fænøsund ligger ca. 5 minutters gang væk, og hele området ligger i meget naturskønne omgivelser. Der indlogeres på enkeltværelser med eget bad og toilet. Se eventuelt mere på 34

35 Fordeling af kursuskatalog Dette kursuskatalog fordeles til de danske universiteter og i ønsket omfang specifikke institutioner under disse. Nedenstående oversigt viser, hvem der modtager kataloget: Arkitektskolen i Århus Copenhagen Business School CVU Vest CVU -Vitus Bering Danmarks Biblioteksskole Danmarks Designskole Danmarks Journalisthøjskole Danmarks Tekniske Universitet Danske Universiteters (tidl. Rektorkollegiets) Sekretariat Den Sociale Højskole, Aarhus Den Sociale Højskole, København Den Sociale Højskole, Odense Det Jydske Musikkonservatorium Det Kgl. Danske Kunstakademi, Arkitektskolen Det Kgl. Danske Kunstakademi, Billedkunstskolen Det Kgl. Danske Kunstakademi, Konservatorskolen Det Kgl. Danske Musikkonservatorium Forskningsstyrelsen Frodskaparsetur Føroya Ingeniørhøjskolen i København Ingeniørhøjskolen i Århus IT-Universitetet i København Københavns Universitet, PUMA Københavns Universitet, Det Biovidenskablige Fakultet Københavns Universitet, Det Farmaceutiske Fakultet Københavns Universitet, Det Naturvidenskabelige Fakultet Roskilde Universitetscenter Rytmisk Musikkonservatorium Syddansk Universitet i Odense, Esbjerg, Slagelse, Kolding, Sønderborg og København Aalborg Universitet Aarhus Universitet, Personale- og udviklingskontoret Aarhus Universitet, Aarhus School of Business Aarhus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Danmarks Pædagogiske Universitet Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 35

36 36

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference tirsdag d. 17. til torsdag d. 19. august 2010 Lederudviklingsforløb

Læs mere

Kursus i ekstern finansiering

Kursus i ekstern finansiering Kursus i ekstern finansiering Byggecentrum - Middelfart 4. - 6. oktober 2010 Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte www.aeu.dk Kursus i ekstern finansiering Målgruppe Formål Form/indhold

Læs mere

Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte AEU 2015

Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte AEU 2015 AEU 2015 Seminar for administrative medarbejdere Om kommunikation og samarbejde på tværs af organisatoriske niveauer i Info Målgruppe Administrative medarbejdere samt gruppe- og/eller teamledere, som arbejder

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber 2013 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer og værktøjer

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE COK præsenterer i foråret 2016 et fire-dages kursusforløb i kommunal økonomi og decentral økonomistyring for decentrale ledere ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE FORÅR 2016 2 ØKONOMI

Læs mere

Universiteternes arbejdsmiljøkonference 2013

Universiteternes arbejdsmiljøkonference 2013 Munkebjerg Hotel, Vejle Info Målgruppe Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationerne på danske universiteter såvel arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdslederrepræsentanter samt universiteternes hel- og deltidsbeskæftigede

Læs mere

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE COK præsenterer i efteråret 2015 for første gang et fire-dages kursusforløb i kommunal økonomi og decentral økonomistyring for decentrale ledere ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Kursusbeskrivelse

LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Kursusbeskrivelse LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde Kursusbeskrivelse Oktober 2006 Revideret Juli 2008 Indholdsfortegnelse Kursusbeskrivelse...1 Indholdsfortegnelse...2 LAS III...3 Placering i hoveduddannelsen...3

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Karriere kvinder KU. Udviklingsforløb for kvindelige VIP ere på KU

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Karriere kvinder KU. Udviklingsforløb for kvindelige VIP ere på KU Karriere kvinder KU Udviklingsforløb for kvindelige VIP ere på KU Karriere kvinder KU - Vil du være med til at motivere og give brændstof til andre? - Vil du have indflydelse på KU s kommende retning og

Læs mere

Seminar for medarbejdere på internationale kontorer. Sandbjerg Gods 27. 29. oktober 2008

Seminar for medarbejdere på internationale kontorer. Sandbjerg Gods 27. 29. oktober 2008 Seminar for medarbejdere på internationale kontorer Sandbjerg Gods 27. 29. oktober 2008 Seminar for medarbejdere på internationale kontorer Målgruppe Ledere og administrative medarbejdere ved internationale

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2017 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Tilmeldingsfristen for kurser afviklet før 15. sept. er 28. juni, for kursusdatoer

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Grundlæggende HR-uddannelse

Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Er du ansat i en stilling som f.eks. personaleassistent i en mindre eller mellemstor virksomhed, hvor du har HR-funktioner, men har behov for at

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Adjunktprogrammet i UCL

Adjunktprogrammet i UCL Adjunktprogrammet i UCL 2016-2017 Indholdsfortegnelse Adjunktprogrammet i UCL 2016-2017... 1 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Struktur og indhold... 4 3.1 Introduktionsdag... 4 3.2 Kursusdage... 4

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater & Relationer.

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater & Relationer. Det kræver viden at udvikle sin virksomhed! Ta en lederuddannelse, som er tilpasset dig og din virksomhed, og som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges til at øge arbejdsglæden og resultaterne i din

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2017-2018 1 Konsulent Metoder og værktøjer til udvikling Hvis du deltager i denne uddannelse får du psykologisk viden og indsigt på

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13

Kursuskatalog 2012/13 Kursuskatalog 2012/13 Ledelse - organisation - samarbejde Gymnasieskolernes Lederforening Indhold Kursus for nye rektorer og vicerektorer... 4 Lyst til ledelse... 5 Realisering af strategien kursus for

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Grundlæggende HR-uddannelse

Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Har du som leder ansvar for tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejdere, men måske mangler en HR-afdeling i virksomheden, der

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Coaching i en organisatorisk sammenhæng Coaching af ledere et træningsforløb Formål Det overordnede formål er at styrke konsulenternes evne til at gennemføre

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice.

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. SERVICELEDER- UDDANNELSEN et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. Tag en servicelederuddannelse et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice Servicelederuddannelsen

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Refleksion og handling i socialpædagogisk arbejde KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Projektleder2 2005 er videreuddannelse og netværk, målrettet projektledere og andre biblioteksansatte med erfaring i projektledelse

Projektleder2 2005 er videreuddannelse og netværk, målrettet projektledere og andre biblioteksansatte med erfaring i projektledelse 2005 er videreuddannelse og netværk, målrettet projektledere og andre biblioteksansatte med erfaring i projektledelse Projektleder2-2005 tilbyder viden og information om projektledelse på højt fagligt

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

På vej mod et nyt koncept

På vej mod et nyt koncept På vej mod et nyt koncept foreløbige overvejelser 1 Titel lorem ipsum dolor sit amet Den politiske aftale Uddannelsesakkrediteringer i en overgangsfase Institutionsakkrediteringer (3-4 år) Gennemgang af

Læs mere

STATENS KARRIEREPROGRAMMER. Karriereprogram for HR-konsulenter

STATENS KARRIEREPROGRAMMER. Karriereprogram for HR-konsulenter STATENS KARRIEREPROGRAMMER Karriereprogram for HR-konsulenter Behov for professionel opgaveløsning Det offentlige har brug for kompetente og engagerede personaleafdelinger, som kan støtte både topledelsen,

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE STAR. ucsyd.dk. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

VIDEREUDDANNELSE STAR. ucsyd.dk. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering VIDEREUDDANNELSE STAR Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ucsyd.dk Medarbejdere i jobcentre og a-kasser kan tage udvalgte moduler på professionshøjskolerne med tilskud Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) søger en vicerektor med stort kendskab til videregående uddannelser samt ledelse og organisation inden for det kunstneriske

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

STUDIELEDERKURSUS. Lederuddannelse for studieledere

STUDIELEDERKURSUS. Lederuddannelse for studieledere STUDIELEDERKURSUS Lederuddannelse for studieledere 8. - 10. februar 2010 15. - 17. marts 2010 1 Studielederkursus Lederuddannelse for studieledere Studieledere stilles dagligt over for stadig nye udfordringer

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 Strategi for vejledning tager udgangspunkt i: Relevante mål i Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2012-14 bl.a. smidigere overgang til arbejdsmarkedet

Læs mere

Klar til ledelse? Invitation til alle nye ledere i staten. November 2006

Klar til ledelse? Invitation til alle nye ledere i staten. November 2006 Klar til ledelse? Invitation til alle nye ledere i staten November 2006 TILLYKKE MED DIT NYE LEDERJOB Staten har brug for gode ledere, for god ledelse er en forudsætning for en professionel opgaveløsning

Læs mere

God planlægning, implementering og dokumentation

God planlægning, implementering og dokumentation God planlægning, implementering og dokumentation Et fælles løft af folkesundheden Et kursus for kommunale planlæggere af forebyggelse Formålet er at styrke deltagernes kompetencer til planlægning, implementering

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Dato: 24.april 2012 Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Projekt Håndtering af sygefravær og fastholdelse af medarbejdere med fokus på de langtidsfriske Ansøgere: AOF Center Fyn i samarbejde

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens uddannelsesog udviklingsforløb

Læs mere

God administrativ praksis

God administrativ praksis Kursus: God administrativ praksis Kvalitet i dagligdagen bliv ajourført med lovgivning, tilskudsregler, kommunikation mm. Modul 1 12.-13. september 2011, Aarhus Dag 1: Lovgivning Dag 2: Forvaltningspraksis

Læs mere

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Indhold Indledning...2 Lovgrundlag...2 Formål...2 Målsætning 1: Retningslinjer og krav...2 Målsætning 2: Professionel vejledning...2 Målsætning

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 NYUDVIKLEDE LEDERUDVIKLINGSFORLØB TIL FØRSTELINJELEDERE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 Projektet Praksisnær ledelse for førstelinjeledere på Fyn er støttet af 3-parts midler.

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kurser for efteråret 2013 Kære frivillige Velkommen til PTU s kursuskatalog for efteråret 2013. Vi tilbyder igen en række spændende kurser for alle vores dygtige

Læs mere

Tendenser i de konkrete uddannelsesbehov for ACvejledere

Tendenser i de konkrete uddannelsesbehov for ACvejledere K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Tendenser i de konkrete uddannelsesbehov for ACvejledere ved Københavns Universitet Analyse under indsats 1.A.3 i vejledningsstrategien for Københavns Universitet

Læs mere

Sammen om fremtidens velfærdskompetencer

Sammen om fremtidens velfærdskompetencer Sammen om fremtidens velfærdskompetencer En KONFERENCE om, hvordan vi udvikler kompetencerne hos fremtidens velfærdsmedarbejdere på tværs af fag og sektorer ONSDAG DEN 22. MARTS 2017 KL. 9.30 15.30 PÅ

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

EFFEKTIV DRIFTSTYRING MED AFSÆT I OVERENSKOMSTER

EFFEKTIV DRIFTSTYRING MED AFSÆT I OVERENSKOMSTER NOVEMBER 2015 EFFEKTIV DRIFTSTYRING MED AFSÆT I OVERENSKOMSTER FORLØB MÅLRETTET DET DØGNBEMANDEDE ÆLDREOMRÅDE EFFEKTIV DRIFTSTYRING MED AFSÆT I OVERENSKOMSTER 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL

Læs mere

REKTORSEKRETARIATET. Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet

REKTORSEKRETARIATET. Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet REKTORSEKRETARIATET Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet 1 Oplysninger Stilling Adresse / tjenestested Refererer til HR-chef Syddansk Universitet (SDU) Campusvej 55 5230 Odense

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

FAGLIG LEDELSE OG STYRING

FAGLIG LEDELSE OG STYRING FAGLIG LEDELSE OG STYRING Området for børn og unge med særlige behov STYRINGSGRUNDLAG ORGANISERING OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE FAGLIG UDVIKLING TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET OPFØLGNING LEDELSESINFORMATION

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

Hvis du har brug for at vide mere, er du velkommen til at kontakte kursusleder Merete Andersen, LandboNord på tlf: 9624 1884 eller 2010 6194

Hvis du har brug for at vide mere, er du velkommen til at kontakte kursusleder Merete Andersen, LandboNord på tlf: 9624 1884 eller 2010 6194 Program for lederkursus 2009-10 På denne side finder du en samlet oversigt over modulernes indhold. På de følgende sider findes et detailprogram for hver af dagene. Hvis du har brug for at vide mere, er

Læs mere

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater Boost dine resultater med et kompetenceløft Kursuskatalog 2014 Den gode opsigelse Opsigelser er af og til en nødvendighed i de fleste virksomheder, enten fordi virksomhedens forhold ændrer sig, eller fordi

Læs mere

Tid og sted oktober 2003 og januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N.

Tid og sted oktober 2003 og januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N. KURSUSPROGRAM Rådgivning - et kursus for nyansatte rådgivere Tid og sted 8.-9. oktober 2003 og 27.-29. januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N. Baggrund Som nyansat rådgiver står

Læs mere