PsykiatriNyt. Indhold 2010/9. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Akkreditering gør os til et hospital...side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PsykiatriNyt. Indhold 2010/9. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Akkreditering gør os til et hospital...side 2"

Transkript

1 Oktober 2010 PsykiatriNyt Indhold Leder Akkreditering gør os til et hospital...side 2 Mock survey - terminsprøven er overstået Kvalitets-.og udviklingschef René Priess gør status...side 3 Jeg er din patient - hvad gør du? Fotoreportage fra mock survey på PC Frederiksberg...Side 5 Vi svigter bestemt ikke de retspsykiatriske patienter Vicedirektør Peter Treufeldt kommenterer rapporten fra Kriminalforsorgen...Side 8 Samarbejde mellem region og kommune På vej mod bedre samspil om Ringbos beboere...side 10 PS Kort Nyt...Side 13 PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Forsidefoto: Joachim Rode Redaktionen kan kontaktes på eller MODTAG PSYKIATRINYT GRATIS PR. Klik ind på

2 Leder Akkreditering gør os til ét hospital Direktør Martin Lund Foto: Lars Gundersen...forberedelserne har sat voldsom turbo på en lang række vejledninger, instrukser, projekter og indsatser, som giver os - godt ansatte - langt flere fællesnævnere i den måde, vi modtager, behandler, plejer og sender vores patienter videre. Overskriften i denne leder er et citat af centerchef Anne-Rose Wang. For godt et år siden fortalte hun her i PsykiatriNyt om, hvordan akkreditering havde sat turbo på fællesskabet i både de kliniske arbejdsgange og arbejdskulturen blandt de cirka 250 medarbejdere på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg. Til næste år skal Region Hovedstadens Psykiatri akkrediteres som ét hospital. Og forberedelserne har bestemt sat voldsom turbo på en lang række vejledninger, instrukser, projekter og indsatser, som giver os godt ansatte - langt flere fællesnævnere i den måde, vi modtager, behandler, plejer og sender vores patienter videre. I skrivende stund raser mock survey-feberen i hele Psykiatrien. Alle psykiatriske centre i regionen har haft besøg af konsulenter fra Joint Commission International. De amerikanske eksperter har fulgt udvalgte patienters vej gennem vores systemer. De har kastet kritiske øjne på alt fra sygepleje- og lægejournaler, til håndhygiejne og brandsikkerhed. Undervejs er der blevet peget på en række områder, hvor vi kan og skal rette op på procedurerne. På andre områder, har JCI uddelt roser til vores dygtige medarbejdere. Imødekommende, engagerede og respektfulde, er nogle af de ord, konsulenterne beskriver os med. Til maj, når selve akkrediteringen løber af stablen, kommer nye konsulenter og kaster nye øjne på vores arbejdsgange. Det giver os godt et halvt års tid til at blive endnu dygtigere til at indarbejde de korrekte rutiner når vi skriver journaler, medicinerer, gør rent, og faldscreener patienter. Ikke for de amerikanske konsulenters skyld, men for vores patienter. De standarder, vi akkrediteres efter, har resulteret i rækker af nye vejledninger. De skal sikre, at vores patienter uanset hvilket center og hvilket tidspunkt på døgnet eller året, de kommer ind i Psykiatrien bliver mødt med samme tilbud, af samme høje kvalitet, ved samme behov. Det handler om at vi skal yde den bedst mulige service, med højest mulige sikkerhed, for alle vores patienter. Mock survey er en prøveeksamen på at være ét hospital. Region Hovedstadens Psykiatri hospitalet uden mure, som JCI kaldte os - har siden januar 2007 arbejdet på at blive netop én, samlet organisation, både administrativt og klinisk. Rammerne er sat i form af vejledninger og instrukser. Nu skal vi lære ikke at sprænge dem, men udfolde os inden for dem for at nå målet. Vi er der ikke endnu. Men vi er på vej. Martin Lund Direktør 2/14

3 Akkreditering i Region Hovedstadens Psykiatri MOCK SURVEY terminsprøven er overstået Gennem en uge har konsulenter fra Joint Commission International fulgt patientspor gennem systemerne i Region Hovedstadens Psykiatri. Undervejs er der uddelt både kritik og ros til ledere og medarbejdere. Af Anita Santarelli Vi skal følge vores egne regler!... Det gør vi også i langt de fleste tilfælde, men der er både enkelte smuttere og mere systematiske hængepartier. Det er sidstnævnte, der er et rigtigt problem for patientsikkerheden og -behandlingen - og dermed akkrediteringen. - René Priess, kvalitets- og udviklingschef, RHP Konsulenterne fra JCI var begejstrede for det engagement og den venlighed, de blev mødt med overalt i Region Hovedstadens Psykiatri. Alle, de mødte på deres vej gennem systemet, svarede åbent og imødekommende på spørgsmål om procedurer og praksis. Den velkomst møder JCI langt fra alle steder, når de rejser rundt i verden og hjælper hospitaler med at gøre sikkerhed og behandling bedre for patienter. Men det var langt fra alene ros, der blev givet på det afsluttende afrapporteringsmøde onsdag d. 13. oktober. PsykiatriNyt har talt med kvalitets- og udviklingschef René Priess om, hvad RHP kan bruge mock surveyen til, og hvad vi skal gøre, for at opnå akkreditering i maj Hvad er den vigtigste barriere for, at Region Hovedstadens Psykiatri bliver akkrediteret som ét hospital? René Priess: - Vi skal følge vores egne regler! Når man som RHP skal akkrediteres for første gang, kræver JCI, at vejledninger og instrukser er på plads mindst fire måneder før akkrediteringen. Vi er forud: % af de påkrævede dokumenter ligger færdige her seks-syv måneder i forvejen. Rammerne er altså på plads nu skal vi bruge dem. Det gør vi også i langt de fleste tilfælde, men der er både enkelte smuttere og mere systematiske hængepartier. Det er sidstnævnte, der er et rigtigt problem for patientsikkerheden og -behandlingen og dermed akkrediteringen. Jeg bliver tit mødt med en kritik af, at direktionsstabene sprøjter vejledninger ud i hundredevis og hvordan skal man nogensinde kende dem alle. Mit svar er, at det behøver man ikke. Vi har lavet en liste over de ti-tyve vigtigste dokumenter for hver faggruppe. De ligger på intranettet. Kender man dem, og ved man, hvor man skal finde resten, er man godt på vej. Hvilke systematiske hængepartier er der tale om og hvordan retter vi op på dem? René Priess: - Konsulenterne gjorde forskellige fund i: Alt fra badeværelser, der ikke er selvmordssikrede, manglende faldscreening, manglende opfølgning på kvalitetsdata, og ufuldstændige sygepleje- og behandlingsjournaler. De fleste personaler kender de internationale patientsikkerhedsmål, og kender også reglerne. Alligevel har mange en masse overspringshandlinger, som umiddelbart forekommer dem ufarlige og gør deres arbejde mere effektivt. Det ville de ikke have, hvis de forstod faren. Reglerne altså vejledninger og 3/14

4 instrukser er jo ikke hevet tilfældigt ned af hylden. Det er vores skrappeste faglige eksperter, vores professorer og dygtige klinikere, der har været med til at lave dem. Vi gør det for patienterne... Vi gør det, fordi vi ikke synes, at der skal være forskel på at blive indlagt på en almindelig hverdag og en helligdag, på Frederiksberg eller Amager. Vi vil tilbyde ensartet behandling ved ensartet behov. Akkrediteringen hjælper os med at sætte rammer for og fart på den bevægelse. - René Priess, kvalitets- og udviklingschef, RHP Mange klinikere synes fx ikke, at faldscreening er det vigtigste, når vi modtager en patient. Vores patienter er jo som udgangspunkt ikke fysisk syge. Men vi er faktisk et af de hospitaler, der har flest falduheld for ældre eller konfuse patienter. Lederne på afsnit og afdelinger, og os her i kvalitetsstaben, har altså en stor udfordring i at oversætte hensigten med en instruks. Og så skal indsatsen målrettes det er ikke nok at drøfte problemer bredt i et center. Vi har så mange data, der viser hvor problemerne helt konkret ligger ude på det enkelte afsnit. Det er dér, der skal tages fat. Så får indsatsen en helt anden vægt. Hvorfor er akkreditering så vigtig? René Priess: - Vi gør det for patienterne. Det er en bevægelse, vi som hospital gør, mod at blive bedre og bedre. Vi gør det, fordi vi ikke synes, at der skal være forskel på at blive indlagt på en almindelig hverdag og en helligdag, på Frederiksberg eller Amager. Vi vil tilbyde ensartet behandling ved ensartet behov. Akkrediteringen hjælper os med at sætte rammer for og fart på den bevægelse. Bliver RHP akkrediteret? René Priess: - Ja, det tror jeg bestemt. Vi er meget længere end hospitalerne i H:S var, da de i sin tid søgte akkreditering første gang. Vi har en klar forståelse for, hvad akkrediteringen skal hjælpe os med. Og vi er, som speciale og hospital, nået meget, meget langt i harmoniseringen på både de kliniske og administrative arbejdsgange. Så jeg er rimelig sikker på at vi bliver akkrediteret. Men også at vi bliver det med anmærkninger. Jeg forventer at de vil opliste en række fund, som vi skal sætte ind over for, før vi kan blive akkrediteret anden gang. JCIs krav er blevet hårdere med årene, og deres forventninger til at vi bliver bedre gang for gang er kontante. Hvorfor skal vi akkrediteres? Akkreditering handler om at sikre patienterne under deres behandling i sundhedsvæsenet - fra patienten bliver henvist eller henvender sig i skadestuen til patienten bliver udskrevet. Konsulenter som kommer udefra, hjælper med vurdere, om de rigtige arbejdsgange følges systematisk, om der er et sikkert miljø for patienterne, om der tilbydes den samme kvalitet i behandlingen alle steder til patienter med samme problemstilling, og om der er noget, man kunne gøre på en bedre måde. Mocksurvey er et træningssurvey en slags terminsprøve forud for det endelige akkrediteringssurvey. Hvad kan det enkelte afsnit bruge resultaterne fra mocksurvey til? Resultaterne af mocksurvey viser, hvor langt man er nået med at implementere vejledninger og procedurer. Man får en slags samlet status på sit arbejde. Afsnits- og afdelingsledelser kan dermed sætte ind med målrettet indsats, der hvor det er nødvendigt. Hvorfor skal vi akkrediteres efter to modeller, når der samtidig sker besparelser? Region Hovedstaden har besluttet, at alle hospitaler i regionen fortsat skal akkrediteres efter både JCI og DDKM, da man ikke ønsker, at hospitaler som har opnået international akkrediteringsstatus, skal miste denne. Akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel er en landspolitisk beslutning, og kan dermed ikke fravælges. 4/14

5 Mock survey på PC Frederiksberg Jeg er din patient hvad gør du? Mock Survey var ikke fri for nerver. Psykiatrisk Center Frederiksberg fik både ros og noget at tænke over ved prøveeksamen inden forårets akkreditering. Af Line Frederiksen, Koncern Kommunikation Foto: Joachim Rode Hvordan var mock survey for dig? Det var ok, for vi ved, hvad vi gør. Men selvfølgelig er der altid noget, der kan diskuteres skal vi for eksempel hedde en skadestue, når vi faktisk fungerer ved at modtage patienterne? Men det er jo en politisk beslutning, som blev taget, fordi Psykiatrien skulle have samme navne som de somatiske hospitaler. - Inge Henmar, afdelingssygeplejerske, PC Frederiksberg 8.30 I rummet er der pludselig larmende stilhed. Tracy Gordy fra Joint Commission International (JCI) har taget plads for bordenden, hvor han omhyggeligt studerer den engelske oversigt over Psykiatrisk Center Frederiksberg, som han netop har fået stukket i hånden. Og så begynder han at spørge løs. Centerchef Kristen Kistrup må synke en gang, inden han begynder at svare, men inden længe går snakken ubesværet. Tracy hæfter sig ved skadestuen, som i den engelske oversættelse er blevet til emergency. Han vil gerne vide, hvad der faktisk foregår i sådan en Tracy er nydeligt klædt med slips og jakkesæt, lidt i kontrast til de afslappede rammer på skadestuen. - Ok, jeg er en patient, der ankommer til skadestuen. Hvad gør du? spørger Tracy afdelingssygeplejerske Inge Henmar. 5/14

6 Sammen med plejer Lise Mackenhauer får Inge demonstreret, hvordan dørklokken og det lille overvågningskamera virker. Inge forklarer, at patienter, der ankommer med politiet bliver modtaget i forhallen, fordi det er mere sikkert, men at der er mulighed for at bruge et mere privat samtalerum. Hvordan var mock survey for dig? Jeg synes, det var mere undervisning end akkreditering. Rigtigt meget snak, især om anæstesien, så det var ærgerligt, anæstesilægen ikke kunne være med her, men de var midt i en operation. Og når det er liv og død, så må man jo prioritere det. Vi havde forberedt os ved at opdatere alle mapper med vejledninger, printet og lagt tingene frem. - Lise Machenhauer, plejer, PC Frederiksberg 9.20 Inge demonstrerer, hvordan hun udfylder det modtagelsesnotat, som bruges til at sende patienterne videre i behandlingssystemet efter maksimalt et døgn på skadestuen. Tracy ser tænksom ud, mens han noterer. Ifølge JCI s standarder dækker emergency også behandling, men han mener, at skadestuen snarere fungerer som udredningsenhed På gangen lyder blød klassisk musik mod ECT-rummet. Her har man gjort sit hjemmearbejde. Mappen med vejledninger om ECT-behandling ligger pænt fremme. 6/14

7 Hvordan var mock survey for dig? - Er der også en defibrillator til stede, vil Tracy gerne vide. Det er der ikke, men akutteamet, som bor lige om hjørnet rykker ud ved hjertestop. Og faktisk er hjertestarteren ikke længere væk, end en anden afdeling, selvom den principielt står på et andet hospital det somatiske Frederiksberg Hospital. Tracy er ikke helt overbevist, da standarderne fra JCI foreskriver, at der skal være lige adgang til akut hjælp for alle patienter, uanset hospitalets struktur. Det var meget lærerigt, fordi vi får flere detaljer frem end i det daglige arbejde. Vi er godt forberedte, fordi vi har været meget opmærksomme på at gøre vejledninger tilgængelige og lavet spørgsmålsvar-forslag til alle medarbejdere. Vores dokumentation fungerer rigtigt godt, men der er jo alligevel noget med den defibrillator, vi skal have samlet op på. - Kristen Kistrup, centerchef, PC Frederiksberg I konferencerummet er Tracy ved at pille en patientjournal fra hinanden. Han er tydeligt imponeret over det store arbejde, der lagt i sygeplejedokumentationen. Pludselig ringer overlægens mobil. Han skynder sig ind i et tilstødende rum. - Jeg er lige midt i en Mock Survey, siger han stille ned i røret, får skyndsomt lagt på og finder tilbage til bordet, hvor spændingen stadig ulmer. I mere end to timer spørger Tracy de fremmødte læger og sygeplejersker om alt fra smertebehandling til brandøvelser. - Husk, jeg er på jeres side. Jeg har arbejdet mange år på et hospital som jeres, beroliger Tracy endelig efter krydsforhøret. - I har gjort et flot stykke arbejde med dokumentation. Få nu bare den defibrillator, så skal I nok klare den til foråret. 7/14

8 Jeg synes, det er særligt problematisk, at rapporten konkluderer på flere sundhedsfaglige forhold, som kun er belyst ved udsagn fra kriminalforsorgens medarbejdere - fx behandlingens kvalitet, hvad for tidlig udskrivning er, osv. - Peter Treufeldt, vicedirektør, RHP Rapport om svigt i retspsykiatrien RHP: Vi svigter bestemt ikke de retspsykiatriske patienter. Ifølge ny rapport er den psykiatriske behandling af klienter dømt til behandling mangelfuld, med alvorlige konsekvenser for dem selv og det omgivende samfund til følge. PsykiatriNyt har bedt vicedirektør Peter Treufeldt kommentere rapporten, som har været meget omtalt i pressen de seneste uger. Af Anita Santarelli I rapporten, som er udarbejdet af psykiater Peter Kramp, Justitsministeriets retspsykiatriske klinik, kritiseres landets retspsykiatere for ikke at forstå deres rolle som ansvarlige for behandlingen af patienter dømt til psykiatrisk særforanstaltning og for derved at svigte de retspsykiatriske patienter og sætte offentlighedens sikkerhed på spil. Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri, kommenterer her fire af rapportens kritikpunkter. Af rapporten fremgår det, at op mod halvdelen af de behandlingsdømte slet ikke bliver indlagt, at mange, som bliver indlagt, udskrives for hurtigt, og at behandlingen ofte er mangelfuld hvilket er et svigt i forhold til patienten, men også i forhold til befolkningen, da 80 % er dømt for personfarlig kriminalitet. - Svigter RHP sine retspsykiatriske patienter forstår og påtager vi os ikke det retspsykiatriske ansvar, som er givet os? Peter Treufeldt: Nej, vi svigter bestemt ikke de retspsykiatriske patienter. Jeg vil gøre opmærksom på at rapporten er en helt ensidig belysning af et meget komplekst problemfelt. Det betyder at det er begrænset, hvad vi kan anvende rapporten til. Det er selvfølgelig ærgerligt, når man tænker på det store arbejde der er lagt i den. Jeg synes, det er særligt problematisk at rapporten konkluderer på flere sundhedsfaglige forhold, som kun er belyst ved udsagn fra kriminalforsorgens medarbejdere fx behandlingens kvalitet, hvad for tidlig udskrivning er, osv. Ikke desto mindre peger rapporten helt bestemt på nogle områder hvor det er klart at vi skal forbedre indsatsen. Vi har jo en model, hvor mange retspsykiatriske opgaver for behandlingsdømte patienter varetages i hovedfunktionerne. Her er det selvfølgelig vigtigt, at det behandlende personale er helt klare på deres ansvar og pligter. Her vil vi sikre, at personalet bliver opdateret på reglerne om behandling af psykisk syge med dom til behandling, herunder om samarbejdet med kriminalforsorgen. Nu er rapportens fokus jo på problemer. Men det er vigtigt at huske, at langt de fleste forløb med behandlingsdømte patienter forløber rigtig godt. Jeg vil også understrege, at vi har etableret et fast samarbejde mellem RHP og Direktoratet for Kriminalforsorgen med minimum to årlige møder. Vi oplever dette samarbejde som frugtbart og konstruktivt, hvor knaster og problemer drøftes. 8/14

9 Ifølge rapporten er den gennemsnitlige ventetid fra dom til behandlingsstart 72 dage i Region Hovedstaden er ventetiden 89 dage. - Kan vi være tjent med, at potentielt farlige personer ikke modtager behandlingsdommen hurtigere? Hvad skyldes ventetiden?...den faglige standard hos os er, som den skal være - dvs. på et højt niveau. Jeg kan dog ikke udelukke, at der af og til går noget tid med at udfærdige erklæringer, mv. Det er ikke udtryk for, at vi ikke prioriterer samarbejdet... - Peter Treufeldt, vicedirektør, RHP Peter Treufeldt: - Ventetiden er betinget af flere forhold. For det første går der noget tid, når dommen skal sendes fra de relevante myndigheder til psykiatrien. Herefter er det så vores opgave hurtigt at udpege en behandlingsansvarlig overlæge. Overlægen skal sikre, at behandlingsforløbet hurtigt kommer i gang på den rigtige måde. Her er det klart, at disse patienter skal prioriteres højt, og det tror jeg også sker i langt de fleste tilfælde. Men vi skal selvfølgelig have afklaret om nogle af vores egne procedurer kan strammes op. Et kritikpunkt i rapporten går på, at de behandlingsansvarlige overlæger ikke tager samarbejdet med Kriminalforsorgen alvorligt, at de ikke besvarer henvendelser eller først svarer (for) sent hvilket ses som udtryk for at lægerne ikke forstår, hvad deres opgave indebærer. - Er vores læger ikke dygtige nok? Peter Treufeldt: -Jo, den faglige standard hos os er, som den skal være dvs. på et højt niveau. Jeg kan dog ikke udelukke, at der af og til går noget tid med at udfærdige erklæringer, mv. Det er ikke et udtryk for, at vi ikke prioriterer samarbejdet, men for at den enkelte behandlingsansvarlige læge har prioriteret at i den konkrete sag kunne det altså godt vente lidt. Det kan selvfølgelig ikke udelukkes, at denne prioritering vurderes på en anden måde af Kriminalforsorgen. Her er det så vigtigt, at vi har et samarbejde på det daglige plan, så sådanne problemer kan tages op hurtigt og det er min opfattelse, at dette sker i vid udstrækning. Der er ifølge rapporten stor forskel på diagnosticering, indlæggelsesgrundlag, behandlingsmetoder mv. regionerne imellem. Bør RHP og landets øvrige psykiatrier ikke udvide ambitionen om ensartet behandling til patienter med ensartet behov til at omfatte hele landet, og ikke blot patienter i egen region? Peter Treufeldt: - Det mener jeg allerede er tilfældet. Alle regioner har så vidt jeg ved en ambition om at tilbyde evidensbaseret behandling på højest mulige niveau. De forskelle, der påvises i rapporten, kan jo også være forårsaget i metodeproblemer. Mange af de spørgsmål, som Kriminalforsorgens medarbejdere er blevet bedt om at svare på, kan blive opfattet meget forskelligt, og det kan jo også være forklaringen på disse forskelle. Læs rapporten på Klienter idømt en psykiatrisk særforanstaltning Samarbejdet mellem Kriminalforsorgen i Frihed og psykiatrien - og noget om behandling af psykisk syge kriminelle Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen København, august /14

10 2010/7 2010/9...fokus på det sundhedsfaglige og psykiatriske aspekt af vores arbejde - fx medicinering, forskningsbaseret pleje, og det at holde øje med beboernes vægt og fysik - er blevet nedprioriteret. Metodefriheden har været forholdsvis udstrakt blandt personalet. - Kenneth Gøtterup, centerchef, Ringbo Samarbejde mellem region og kommune På vej mod bedre samspil om Ringbos beboere En fælles medicin-kultur og en fælles recovery-orientering i såvel den regionale som kommunale psykiatri skal sikre bedre behandling og pleje af beboerne på Ringbo. Centret drives af Københavns Kommune, som sammen med Region Hovedstadens Psykiatri tager fat på et stort projekt, der skal forbedre beboernes helbred og livskvalitet. Af Anita Santarelli Beboere med psykiske lidelser på Ringbo befinder sig i dag i et spændingsfelt mellem den regionale og den kommunale psykiatri - to systemer, der begge har beboernes bedste for øje, men med hver sin tilgang til behandling og pleje. Det skaber problemer for samarbejdet om beboerne på Ringbo. Vi har forskellige kulturer og forskellige opfattelser af vores opgaver i forhold til beboernes psykiatriske behandling, fortæller Kenneth Gøtterup, centerchef på Ringbo. I kommunalt regi arbejder vi ud fra serviceloven. Vi skal betragte beboerne på lige vilkår med andre borgere i eget hjem, hvor behandling normalt ikke er en del af dagligdagen. Resultatet er blevet, at fokus på det sundhedsfaglige og psykiatriske aspekt af vores arbejde fx medicinering, forskningsbaseret pleje, og det at holde øje med beboernes vægt og fysik - er blevet nedprioriteret. Metodefriheden har været forholdsvis udstrakt blandt personalet. Peter Clemmesen er klinikchef på Psykiatrisk Center Ballerup, som har ansvaret for den ambulante psykiaterbetjening af Ringbo. Han fortæller, at selvom der langt fra er metodefrihed blandt lægerne, er deres interne samarbejde om en patient ikke altid optimal: Når en beboer fra Ringbo bliver akut indlagt med en psykose, bliver den eksisterende behandlingsplan ikke altid respekteret man kan vælge hurtig medicinering, uden hensyn til en eventuel igangværende nedtrapningsplan, eller andre tiltag. 10/14

11 For en beboer på Ringbo kan metodefriheden i bocentret og manglende konsistens i behandlingsplanen betyde, at hans livsstil bliver skadende uden at nogen griber ind, at han risikerer at få for meget eller for lidt medicin, for mange typer medicin, og at han ikke får den støtte til at følge sine behandlings- og socialplaner, han har brug for. Fælles medicineringskultur Direktionerne i Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns Kommunes Socialforvaltning er derfor gået sammen i et stort projekt, der skal skabe bedre samarbejde om beboerne på Ringbo. Målet er at forbedre beboernes helbred og livskvalitet, og øge deres egen indflydelse på behandling og recovery. Erfaringerne vil på sigt blive spredt ud på kommunens øvrige socialpsykiatriske bocentre. Et af de mest banebrydende tiltag i projektet er en analyse af de eksisterende medicineringskulturer de steder, beboerne har deres gang på Ringbo og Psykiatrisk Center. Vi undersøger vores forskellige værdier, holdninger og ansvarsopfattelser, men også arbejdsgange omkring medicinering. Så vi har et solidt grundlag at skabe en fælles medicineringskultur ud fra - som lever op til lovkrav og fungerer optimalt for beboerne. - Peter Clemmesen, klinikchef, PC Ballerup Et af mest banebrydende tiltag i projektet er en analyse af de eksisterende medicineringskulturer de steder, beboerne har deres gang på Ringbo og Psykiatrisk Center, fortæller Peter Clemmesen. Vi undersøger vores forskellige værdier, holdninger og ansvarsopfattelser, men også arbejdsgange omkring medicinering. Så vi har et solidt grundlag at skabe en fælles medicineringskultur ud fra som lever op til lovkrav og fungerer optimalt for beboerne. Målet er at nå ud over opfattelserne af henholdsvis langhåret medicinforskrækkelse i socialpsykiatrien og koldt fokus på medicin i behandlingspsykiatrien, for at nå frem til en fælles forståelse for medicinens betydning i psykiatrisk behandling. På Ringbo har Kenneth Gøtterup opdateret den lokale instruks om medicinhåndtering, så personalet har klare rammer for, hvordan medicinering håndteres, og hvem der må håndtere den. Og det er blot et af de første skridt på vejen i opgøret med metodefrihed. Er IMR vejen frem? Som en vigtig del af projektet indfører Ringbo Illness Management and Recovery (IMR), som er et rehabiliteringsprogram, der har vist god effekt på botilbud i USA. IMR er først lige blevet introduceret i Danmark, men endnu ikke afprøvet. Programmet bygger på evidensbaseret viden, og tager udgangspunkt i principper om motivation, uddannelse og kognitiv adfærdsterapi. Medarbejderne i distriktspsykiatrien i Ballerup er undervist i metoden, Ringbos personale bliver undervist til foråret. Herefter skal beboerne på Ringbo undervises i at håndtere deres sygdom, finde deres egne mål for recovery og være med til at træffe beslutninger om deres behandling. I dag hersker mange forskellige opfattelser af begrebet recovery. Det betyder, at vores beboere møder personale, som har vidt forskellige måder at støtte op om 11/14

12 sund livsstil og psykiatrisk behandling. Ved at indføre IMR og undervise vores personale i metoden, får vi en fælles forståelse for, hvad recovery er for den enkelte beboer, og fælles evidens-baserede metoder til at støtte op om beboerne vi får simpelthen faste rammer for vores pleje og behandling her på Ringbo, siger Kenneth Gøtterup. Indførelse af IMR på Ringbo betyder, at vi i indsatserne fra regional og kommunal side får et sprog som er fælles både for personalet og beboerne, siger Peter Clemmesen. Det styrker beboernes evne til og mulighed for at have indflydelse på egen behandling og egen fremtid. Indførelse af IMR på Ringbo betyder, at vi i indsatserne fra regional og kommunal side får et sprog som er fælles - både for personalet og beboerne. - Peter Clemmesen, klinikchef, PC Ballerup Ud i distriktet I princippet skal de beboere, der er i stand til det, selv opsøge læge, fx i distriktspsykiatrien. Men i praksis får nogle alligevel hjemmebesøg på Ringbo af læger fra Psykiatrisk Center Ballerup. Det kan anses for at være en luksus fx af mange psykiatriske patienter i ambulant behandling, som bor i egen bolig og selv skal opsøge læge. Men hjemmebesøg har også ulemper: Patienter fra Ringbo risikerer at få en mindre bred vifte af tilbud, end de patienter, der behandles i Distriktspsykiatrisk Center. I distriktspsykiatrien er der i højere grad adgang til fx gruppeterapi og sygeplejefaglige funktioner, fortæller Peter Clemmesen. Som en af projektindsatserne vil en del af Ringbos beboere derfor, hvis det vurderes muligt, henvises til distriktspsykiatrien. Vi skal i højere grad stille krav om, at vores beboere deltager aktivt i deres egen behandling og have fokus på deres ressourcer i stedet for deres begrænsninger. Vi skal turde tro på og hjælpe dem til at tro på, at de med vores professionelle hjælp - kan bevæge sig fra punkt A til punkt B. Det gælder helt konkret i dagligdagen, men også i et samlet behandlingsperspektiv, afslutter Kenneth Gøtterup. Projekt Ringbo Projektet gennemføres og finansieres i samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns Kommunes Socialforvaltning i perioden Formål At optimere det psykiatriske behandlingstilbud til beboerne på Ringbo, med henblik på at forbedre deres helbred, livskvalitet og empowerment. Metode Optimering af farmakologisk behandling, skabelse af fælles medicinkultur, bedre medicinhåndtering, optimering af ambulant lægebetjening, indførelse af IMR og Shared Decision Making. Hvem Ringbo-projektet vil involvere: Beboere og personale på Bostedet Ringbo, afsnit 1, skadestuen på Psykiatrisk Center Ballerup samt Distriktspsykiatrisk Center Gladsaxe-Furesø. Projektet ledes af sygeplejerske Jane Nørgård, PC Ballerup. Foto: Colourbox 12/14

13 PS Kort Nyt Ny specialpsykologuddannelse Den landsdækkende implementering af specialpsykologuddannelsen i psykiatri samt børne- og ungdomspsykiatri er i fuld gang. Region Hovedstadens Psykiatri har ansøgt om godkendelse som uddannelsessted for følgende centre: PC København, PC Hvidovre, PC Ballerup, PC Amager, BUC Bispebjerg, BUC Glostrup og BUC Hillerød. Svar på ansøgning forventes i november. Herefter begynder udarbejdelse af opslag og etablering af uddannelsespladser samt uddannelsesforløb for meritansøgere. For yderligere information kontakt konsulent Eva Ørsted Sery på eller tlf Forskningsstrategi En ny strategi for forskning i RHP er på trapperne. Strategien drøftes netop nu på de psykiatriske centre, så medarbejdere og ledere får indflydelse på strategiens mål, visioner og indsatser og hvordan strategien skal implementeres. En færdig forskningsstrategi forventes klar ved udgangen af oktober. Forskningspulje 2010 opslag af to post.doc.-stipendier Region hovedstadens Psykiatri udbyder to post.doc-stipendier i frit opslag. Hvert stipendium udgør en bevilling på max kr. fordelt over tre år til udførelse af et projekt inden for klinisk, psykiatrisk eller børne- og ungdomspsykiatrisk forskning. Post.doc.-stipendierne er ledige til besættelse snarest muligt. Ansøgningsfrist d. 15. nov kl Se det fulde opslag og download ansøgningsskema på PsykIntra>Forskning Nyt patientklagesystem pr. 1. januar 2011 Et nyt patientklagesystem træder i kraft den 1. januar Sundhedsvæsenets Patientklagenævn nedlægges. Det erstattes af Patientombudet, der behandler klager over sundhedsvæsenets faglige virksomhed og over særlige administrative afgørelser truffet i henhold til sundhedsloven, Disciplinærnævnet, der behandler klager over konkrete sundhedspersoners faglige virksomhed, og Det Psykiatriske Ankenævn, der behandler klager over afgørelser truffet af det psykiatriske patientklagenævn. Formålet er at styrke patienternes retsstilling. Det skal være lettere at klage, og afgørelserne skal falde hurtigere. En af de vigtigste ændringer er, at RHP skal tilbyde patienter, der klager til Patientombudet eller Disciplinærnævnet vedr. den faglige virksomhed, en samtale med en repræsentant fra det pågældende center, før klagen behandles. PC Ballerup og PC Gentofte fusionerer Pr. 1. januar 2011 fusionerer PC Ballerup og PC Gentofte. Centrets navn bliver PC Ballerup.Jan Toftholm Andersen bliver centerchef på det nye center. Anne Mertz, nuværende centerchef på PC Gentofte, tiltræder pr. 1. november som centerchef på PC Nordsjælland. Fra 1. november 2010 til 1. januar 2011 vil Jan Toftholm Andersen blive konstitueret centerchef på PC Gentofte. Halvårsresultater fra de psykiatriske centre Hver år indgår de psykiatriske centre resultataftaler med direktionen. Aftalerne indeholder en række mål og indikatorer, som er fastsat ud fra budgetter, kvalitetsmål, mv. Resultataftalerne følges op hvert halve og hele år. 13/14

14 Halvårsopfølgningen på aftalerne for 2010 viser, at nogle mål og indikatorer var forbedret i forhold til sidste år, mens andre var forringet. Centerledelser og direktion vil i samarbejde lægge handleplaner for de mål, som ikke lever op til aftalekravet. Afstigmatisering af psykisk sygdom ny, landsdækkende kampagne Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner skyder gang i en kampagne mod stigmatisering af patienter, der lider af psykisk sygdom. Gennem oplysning og målrettede tiltag på bl.a. skoler og arbejdspladser, skal danskernes viden om og holdning til psykisk sygdom øges og ændres. Region Hovedstadens Psykiatri deltager i kampagnen, som bliver synlig i starten af Pårørende skal inddrages Der er i Region Hovedstadens Psykiatri igangsat et projekt om pårørende i psykiatrien. Projektet skal være med til at sætte fokus på inddragelse af pårørende i patientbehandlingen og til at øge tilfredsheden blandt pårørende. Pårørende er centrale samarbejdspartnere og en betydningsfuld ressource i behandlingen af patienterne. De pårørende har en viden om patienten, som er uundværlig for behandlingsforløbet. Ønsket er et samarbejde, der er præget af gensidig respekt og tillid, og med patienten i centrum. Først og fremmest vil projektgruppen udarbejde information til pårørende i både voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien. Pjecerne vil indeholde såvel konkrete informationer som Region Hovedstadens Psykiatris politik for samarbejde med pårørende. Et andet vigtigt produkt bliver en fælles vejledning til personalet i hele RHP om, hvordan man bedst inddrager og samarbejder med pårørende. Vejledningerne tager afsæt i centrenes lokale vejledninger. Har du spørgsmål eller vil du høre mere om projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Katrine Nørtoft Magelund, Konference - Lev med psykisk sygdom Region Hovedstadens Psykiatri afholder sammen med Psykiatriforeningernes Fællesråd konference om psykisk sygdom, rehabilitering, recovery og åben dialog. Konferencen finder sted den 4. november kl på Rigshospitalets auditorium 2, Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø. Der vil være oplæg om psykisk sygdom, rehabilitering, projekt vendepunkter, åben dialog og en personlig fortælling om recovery. Efter oplæggene vil det være muligt at stille spørgsmål til de professionelle, til tidligere og nuværende patienter, der har arbejdet aktivt med egen recovery og til de pårørende. Ill.: Colourbox, Tine Juel og Lars Gundersen Se hele programmet på Kalender/Kalender.htm MODTAG PSYKIATRINYT GRATIS PR. Klik ind på 14/14

Kære medarbejdere, beboere og pårørende

Kære medarbejdere, beboere og pårørende Ringbo projektet Kære medarbejdere, beboere og pårørende Alle os på Ringbo skal i den kommende tid være med til at udvikle det psykiatriske behandlingstilbud. Vi er udvalgt og sammen med en række dygtige

Læs mere

Et spørgsmål om tillid

Et spørgsmål om tillid PsykiatriNyt SÆRNUMMER Leder Et spørgsmål om tillid I fredags kom Sundhedsstyrelsen med den længe ventede vurdering af medicineringspraksis på Psykiatrisk Center Glostrup. Beskeden er klar: Der er sket

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Januar 2013 Psykiatri Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Grafisk design: RegionH Design Foto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Dialogforum. 23. november 2015

Dialogforum. 23. november 2015 Dialogforum 23. november 2015 Projektleder Marie Løkke og underviser med brugererfaring Mads Lange Skolen for Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Ballerup Hvor kommer Skolen for

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 2 Emne: Medicinering i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget for psykiatri og socialområdet

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2 PsykiatriNyt PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Forsidefoto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet:

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag 02.06.15 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Centerchef

Læs mere

Knud Andersen myndighedschef i Socialcenter København Kristen Kistrup centerchef på Psykiatrisk Center Frederiksberg

Knud Andersen myndighedschef i Socialcenter København Kristen Kistrup centerchef på Psykiatrisk Center Frederiksberg Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalget for psykiatri Planområde Byen Dato: 08.04.2013 Kl.: 14.00 15.30 Sted: Københavns Kommune Bernstorffsgade 21, kælderen Deltagere:

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland

Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland istriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere

Distriktspsykiatrien Maribo

Distriktspsykiatrien Maribo Distriktspsykiatrien Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Politikker. Psykiatri GOD KOMMUNIKATION. I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Kommunikationspolitik

Politikker. Psykiatri GOD KOMMUNIKATION. I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Kommunikationspolitik Politikker Psykiatri GOD KOMMUNIKATION I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Kommunikationspolitik FORORD I Region Hovedstadens Psykiatri er kommunikation et særligt indsatsområde. God kommunikation understøtter

Læs mere

Birgitte Welcher centerchef. Psykiatrisk Center Hvidovre (afbud) Bodil Tøndborg leder af børnehandicap, Hvidovre Kommune

Birgitte Welcher centerchef. Psykiatrisk Center Hvidovre (afbud) Bodil Tøndborg leder af børnehandicap, Hvidovre Kommune Sekretariats og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalg syd Dato: 30.04.2014 Kl.: 14.00 16.00 Sted: Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj 9. sal Deltagere: Anette Baltzersen leder

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Distriktspsykiatrien Holbæk

Distriktspsykiatrien Holbæk Distriktspsykiatrien Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Referat af møde i Dialogforum den 8. september Sagsnr Dato: Dokumentnr

Referat af møde i Dialogforum den 8. september Sagsnr Dato: Dokumentnr Socialforvaltningen REFERAT Referat af møde i Dialogforum den 8. september 2010 Dato: 08.09.2010 Tid: kl. 15:00-17:00 Sted: Bernstorffsgade 17, 3. sal, værelse 315 Mødedeltagere: Olaffa Christensen, Otto

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Holbæk

Psykiatrisk Klinik Holbæk Psykiatrisk Klinik Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2014 Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og indsatsområder, som PC Nordsjælland

Læs mere

Distriktspsykiatrien Nykøbing F.

Distriktspsykiatrien Nykøbing F. Distriktspsykiatrien Nykøbing F. Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet

Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet Baggrund Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bedt Sundhedsstyrelsen foretage en vurdering af,

Læs mere

Beslutning og hvem gør hvad? med mødeemnet? Præsentation af ny Centerchef

Beslutning og hvem gør hvad? med mødeemnet? Præsentation af ny Centerchef Dagsorden og beslutningsreferat for Møde: Dialogforum for sindslidende på Amager Dato og tidspunkt: 20. august 2014 kl. 16.00-17.20 Sted: Psykiatrisk Center Amager, Centerledelsen, 1. sal, Digevej 110,

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift FSTAs årskonference 14. oktober 2016 26. oktober 2016 1 Sundhedsplatformen kort fortalt Alle hospitaler øst for Storebælt indfører Sundhedsplatformen

Læs mere

Distriktspsykiatrien Kalundborg

Distriktspsykiatrien Kalundborg istriktspsykiatrien Kalundborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse REFERAT Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: 200719092 Dato/tidspunkt: 5. maj 2015, kl. 8.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg, lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Klinikchef Anne Thalsgård Jørgensen Afdeling M, PC-SHH D. 13.11.2014 Strukturen for behandlingen af

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET HVEM ER VI? 1998: Enheden for Brugerundersøgelser etableres 2009: Enheden flytter til Frederiksberg Hospital 2014: Navneændring til Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret. Birthe Skaarup, MB 23. august 2012 Sagsnr. 2012-118064 Dokumentnr. 2012-636587 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 14. august 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1) Er

Læs mere

Distriktspsykiatrien Slagelse

Distriktspsykiatrien Slagelse istriktspsykiatrien Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Holbæk

Psykiatrisk Klinik Holbæk Psykiatrisk Klinik Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010. Sag nr. 1

Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010. Sag nr. 1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010 Sag nr. 1 Emne: Månedlig afrapportering af hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med august 2010 1 bilag Amager Amager Hospital

Læs mere

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 24. maj 2016 Kl.: 08:30-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 0.

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 24. maj 2016 Kl.: 08:30-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 0. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk REFERAT Dato: 26. maj

Læs mere

B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde

B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde

B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN. Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN. Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 31. januar 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri

Børne- og ungdomspsykiatri Børne- og ungdomspsykiatri - Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Forord Opsamling fra inspirationsdagen Information og viden viden videnscenter Undervisning Inddragelse reel indflydelse

Forord Opsamling fra inspirationsdagen Information og viden viden videnscenter Undervisning Inddragelse reel indflydelse Idékatalog Pårørende i psykiatrien Opsamling fra inspirationsmøde 9. juni 2011 Forord I Region Hovedstadens Psykiatri arbejder vi for at øge inddragelsen af pårørende i behandlingen. Vores ønske er et

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Distriktspsykiatrien Slagelse

Distriktspsykiatrien Slagelse Distriktspsykiatrien Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital

REFERAT. Deltagere: Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 18. november 2015

Læs mere

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 1 Forskning viser, at mindst 30 % af brugerne i voksenpsykiatrien er forældre

Læs mere

Distriktspsykiatrien Køge

Distriktspsykiatrien Køge Distriktspsykiatrien Køge Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team Psykiatri VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN OP team står for Opsøgende Psykiatrisk team. Det er et intensivt ambulant behandlingstilbud

Læs mere

Velkommen. Inspirationsmøde: Pårørende i psykiatrien

Velkommen. Inspirationsmøde: Pårørende i psykiatrien Velkommen Inspirationsmøde: Pårørende i psykiatrien Hvad er Region Hovedstadens Psykiatri? Varetager al psykiatrisk behandling i Region Hovedstaden Ét hospital med centre beliggende geografisk spredt i

Læs mere

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalg - byen Dato: 25.04.2014 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Region Hovedstadens Psykiatri. Kristineberg 3

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalg - byen Dato: 25.04.2014 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Region Hovedstadens Psykiatri. Kristineberg 3 Sekretariats og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalg byen Dato: 25.04.2014 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Mødelokale 5.01 Deltagere:

Læs mere

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016 1 Kvalitet Dagens Mål At få viden om kvalitetsbegrebet nationalt og lokalt for derigennem forstå egen rolle i kvalitetsarbejdet med medicinhåndtering. At kende og anvende relevante metoder og redskaber

Læs mere

Brugerstyret psykiatri

Brugerstyret psykiatri Brugerstyret psykiatri Hvad betyder det i praksis? Til ledere og medarbejdere i Psykiatrien »Brugeren af Psykiatrien skal sikres afgørende bestemmelse over sit behandlingsforløb...«brugerstyret psykiatri

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Maribo

Psykiatrisk Klinik Maribo Psykiatrisk Klinik Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Referat godkendt den 10. april 2014

Referat godkendt den 10. april 2014 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 16 Referat godkendt den 10. april 2014 Roskilde den 10. april 2014 IR/RDA Referat fra møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen

Læs mere

Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland

Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

På Tværs Nr. 24 > 29. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler

På Tværs Nr. 24 > 29. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler På Tværs Nr. 24 > 29. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Patientsikkert Sygehus gjorde status Klinisk Biokemisk Afdeling akkrediteret efter

Læs mere

REFERAT. Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag Kl.: Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.

REFERAT. Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag Kl.: Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0. Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag 08.09.15 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Direktør

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien Psykiatri VELKOMMEN i distriktspsykiatrien 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN I distriktspsykiatrien tilbyder vi ambulant behandling af psykiske sygdomme. Ambulant betyder, at man

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Fælles faglig retning

Fælles faglig retning SOCIALPÆDAGOGEN 21 DOBBELTDIAGNOSE Det er altså ikke nok, at enten psykiatrien eller kommunen byder ind begge instanser er nødt til at komme på banen og indgå i et koordineret samarbejde med og omkring

Læs mere

Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1

Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1 Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

PsykiatriNyt TEMANUMMER VIRKSOMHEDSPLAN 2010

PsykiatriNyt TEMANUMMER VIRKSOMHEDSPLAN 2010 PsykiatriNyt TEMANUMMER VIRKSOMHEDSPLAN 2010 Indhold Leder Der løber en rød tråd fra de overordnede krav og vilkår til vores kerneydelse - den gode patientbehandling...side 2 Virksomhedsplan 2010 - patienterne

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Rigshospitalet Onkologisk Klinik. Strategi 2015. Kræftbehandling i særklasse. Strategi 2015-2017. Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Rigshospitalet Onkologisk Klinik. Strategi 2015. Kræftbehandling i særklasse. Strategi 2015-2017. Onkologisk Klinik Rigshospitalet Strategi 2015 Rigshospitalet Onkologisk Klinik Kræftbehandling i særklasse Strategi 2015-2017 Onkologisk Klinik Rigshospitalet Onkologisk Klinik: Kræftbehandling i særklasse - Strategi 2015-2017 Onkologisk

Læs mere