Læs hvordan TimeLog bruger tidsregistrering til at optimere marketingaktiviteterne og måle performance. Få mere ud af jeres tid!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs hvordan TimeLog bruger tidsregistrering til at optimere marketingaktiviteterne og måle performance. Få mere ud af jeres tid!"

Transkript

1 Tidsregistrering i marketingafdelingen Læs hvordan TimeLog bruger tidsregistrering til at optimere marketingaktiviteterne og måle performance Få mere ud af jeres tid! Optimer marketindafdelingen Med tidsregistrering bliver det muligt at toptune aktiviteterne og opfylde både kort- og langsigtede mål. Ved hjælp af tidsregistrering har vi i TimeLog fået overblik og data til at optimere marketingindsatsen og få mest for pengene. Vigtige mål opnås hurtigere og beddre. Samtidig har vi fået styr på ressourcer, planlægning og koordinering af opgaver, så både salg og marketing-afdelingen summer som en velsmurt motor - sammen. Med dette whitepaper i hånden får du tips og tricks til at komme i gang, og vi håber det kan være en inspiration til at arbejde med tidsregistrering i marketingafdelingen. God læselyst! 1

2 Optimer marketingafdelingen Få det optimale ud af ressourcerne og planlæg bedre og mere effektivt. Dette whitepaper giver jer svar på de vigtigste spørgsmål. 1 Tidsregistrering som styringspind Kreativitet kan ikke måles men det kan tid Udgangspunkt for tidsregistreringen 3 2 Hvad bruger vi tiden på? At tage sin egen medicin 4 3 Bedre planlægning af projekter og ressourcer 6 4 Brug af ressourcer fra andre afdelinger 7 5 Tidsregistrering som analyseværktøj Tidsregistrering per projekt/medarbejder Budgetopfølgning Projektportefølje Pivotrapport 9 6 TimeLog CRM som analyse- og segmenteringsværktøj 9 7 Kvaliteten af marketingaktiviteterne Resultater af en specifik kampagne Følger vi vores markedsstrategi? udgave Skrevet af Sascha Skydsgaard TimeLog A/S Alhambravej Frederiksberg Danmark Telefon Udnyttelse af TimeLog Help Desk 13 9 Afrunding TimeLog A/S Alle rettigheder forbeholdes. 2

3 1 Tidsregistrering som styringspind 1.1 Kreativitet kan ikke måles men det kan tid Dette whitepaper henvender sig til dig, der arbejder i en marketingafdeling, som enten bruger TimeLog Project, eller som overvejer at starte med at tidsregistrere. Formålet er at beskrive, hvordan TimeLogs egen marketingafdeling bruger TimeLog Project i hverdagen til at holde styr på de mangeartede projekter, som afdelingen er ansvarlig for. Whitepaperet kommer derfor ind på, hvorfor det er vigtigt at tidsregistrere, selvom en marketingafdeling ikke udfakturerer sine timer, og hvordan de data, der opsamles i TimeLog Project, kan bruges til af forskellige marketingaktiviteter samt performance-analyser. En marketingafdeling har mange forskellige opgaver nogle langsigtede, andre meget kortsigtede. Nogle af dem er driftsopgaver, mens andre er projekter, som afsluttes, når de er færdige. Det er vigtigt at kunne prioritere opgaverne og have overblik over de planlagte projekter, da vi lever i en foranderlig verden, hvor der indimellem skal reageres hurtigt, og alt andet må tilsidesættes. Da en marketingafdeling overordnet set er et kostcenter (dvs. er en omkostning, som ikke kan faktureres til kunder), er det vigtigt at kunne dokumentere tids- og omkostningsforbruget på de forskellige opgaver, så der kan tages stilling til, om det er de rigtige investeringer, der bruges tid på. Derudover er det også med til at vise den værdi, som afdelingen bidrager med i virksomheden. Dette kan være med til at aflive myten om, at marketing ikke kan måles. 1.2 Udgangspunkt for tidsregistreringen I TimeLogs marketingafdeling bruger vi selv TimeLog Project til tids- og projektstyring. Det gør det muligt at få overblik over, hvilke opgaver og projekter som: Tager mest af vores tid Bliver tilsidesat Kommer ind fra siden fra andre afdelinger, så planlagte opgaver må rykkes Er løbet over det estimerede tidsbudget Er den største omkostning i afdelingen baseret på interne omkostninger Vi skal afsætte ressourcer til i den kommende periode Vi skal overveje at bruge eksterne konsulenter til, da vi bruger for meget tid på dem 3

4 2 Hvad bruger vi tiden på? 2.1 At tage sin egen medicin I marketingafdelingen skelner vi mellem projekttyperne drifts- og investerings -projekter I og med at vi sælger et tidsregistreringssystem og rådgiver om tidsregistrering, tager vi selvfølgelig vores egen medicin alvorligt, og det kan godt virke overvældende, hvis man ikke er vant til tidsregistrering. Derfor vil mange starte ud med mindre detaljerede projekter end dem vi har, men på et tidspunkt kommer der som regel blod på tanden, når der står mange timer på en overordnet opgave som fx SEOoptimering. Så vil man gerne vide, hvilke opgaver SEO-optimering indeholder, og hvilke af dem der bruges mest tid på. I marketingafdelingen skelner vi mellem projekttyperne drifts- og investeringsprojekter. Driftsprojekter er til de opgaver, vi kontinuerligt arbejder på - det kan være SEO-optimering, vedligeholdelse af website samt håndtering af Google Adwords. Investeringsprojekter er engangsprojekter eller projekter, som kan ende med at blive driftsprojekter, fordi vi beslutter, at det er en god investering at fortsætte med disse fremadrettet. Et eksempel på dette er, da vi startede på vores udadrettede aktiviteter som MeetUps og seminarer. Det startede som et investeringsprojekt, da det havde en afslutning, hvor vi evaluerede, om det var en succes. Det syntes vi, det var, og planlagde derfor fremtidige events ind i den almindelige drift. Vi oprettede derfor et nyt driftsprojekt. (For at forstå forskellen mellem drifts- og investeringsprojekter i TimeLog henvises til whitepaperet Tidsregistrering i TimeLog Project). Vores detaljegrad betyder, at vi har et konkret grundlag at træffe beslutninger ud fra. Hvis det er målet at bruge 10 timer om ugen på Adwords-optimering, men tidsregistreringerne viser, at vi kun bruger tre, så må vi overveje, om der skal omprioriteres i arbejdsopgaverne, eller om vi skal udlicitere det til en ekstern konsulent. Hvis ikke vi har denne detaljegrad, men bare et projekt ved navn Online Marketing, hvor både Adwords og SEO-arbejde bliver registreret, så er det svært at ændre vores adfærd og prioritering, da vi ikke kan se, hvilke opgaver der bruges mest tid på. 4

5 Figur 1 Her ses faseplanen på vores SEO-projekt, og hvordan vi har nedbrudt det i en række underopgaver. Alle de eksterne omkostninger, som er forbundet med et projekt, bliver også registreret i TimeLog Project, så vi hele tiden har et komplet overblik over omkostningerne. Det gør det muligt at gå tilbage i tiden og se, hvad vi har betalt for eksterne konsulenter, og dermed behøver vi ikke skulle kontakte økonomiafdelingen for at se tidligere regninger. Ligeledes kan vi hele tiden sammenholde de faktiske omkostninger med budgetterne, og dermed have en stram snor i vores samlede omkostninger i afdelingen. 5

6 3 Bedre planlægning af projekter og ressourcer Med TimeLog Projects ressourceplanlægger er det nemt for de forskellige marketingmedarbejdere at planlægge de kommende ugers arbejde. Her får man et samlet overblik over, hvilke projekter, der er prioriteret og samtidig sikres det, at ingen deadlines glemmes. Ferieperioder, fridage osv. indgår også i denne plan og giver dermed en mere effektiv planlægning. Værktøjet giver den enkelte medarbejder et medansvar for at planlægge og prioritere sin tid. Det er derfor en god idé, at den enkelte medarbejder fx hver fredag eftermiddag går ind og planlægger den kommende uges arbejde, så effektiviteten stiger, da der ikke løbende skal tages stilling til, hvad næste uges opgaver skal være. Figur 2 Her ses et udsnit fra TimeLog Projects ressourceplanlægningsværktøj, og hvordan en uges arbejde kan prioriteres: På baggrund af denne planlægning kan vi se, om planerne blev overholdt, eller om der kom nye opgaver ind fra siden, som ødelagde den oprindelige plan. Til dette bruger vi rapporten Booket vs. registreret arbejde til at følge op, så vi er sikre på, at der ikke er nogen opgaver, som bliver glemt i farten, og vi får taget aktivt stilling til, om de timer, der var planlagt, skal genplanlægges i den kommende uge eller rykkes til et andet tidspunkt. 6

7 Ressourceplanlæggeren gør det også muligt at planlægge langsigtet, og man kan derfor lægge sine marketingopgaver ind, som så udgør det for den overordnede marketingplan og aktivitetskalender. For yderligere information omkring brugen af ressourcestyring i TimeLog Project se whitepaperet Ressourcestyring i TimeLog Project. 4 Brug af ressourcer fra andre afdelinger Vi gør i TimeLog brug af TimeLog Departments, der inddeler vores medarbejdere i forskellige afdelinger. Det gør det muligt at se, hvor mange ressourcer de forskellige afdelinger låner af hinanden. Det er ofte med til at forklare, hvorfor nogle af vores opgaver ikke bliver færdige til tiden. Vi kan måske se, at salgsafdelingen eller konsulentafdelingen har lånt medarbejdertimer fra vores marketingafdeling til nogle af deres projekter. Det gælder også den anden vej, at fx udviklingsafdelingen kan se, hvor mange ressourcer de udlåner til marketingafdelingen, og vi kan så vurdere, om nogle af de tekniske marketingopgaver bør outsources, så deres tid ikke går fra andre vigtige projekter. Vurderingen er her, om den interne omkostning er dyrere, end hvad vi skulle betale en ekstern konsulent/bureau, som samtidig også er specialister inden for deres felt, hvor vores udviklere er specialister i at kode på TimeLog Project. Resultatet bliver optimal ressourceudnyttelse på baggrund af aktive valg i stedet for bare at gøre, som vi plejer. 5 Tidsregistrering som analyseværktøj Baseret på afdelingens tidsregistrering får vi et stærkt analyseværktøj, som kan vise, hvilke opgaver der bliver brugt mest tid på, og hvilke opgaver som konsekvent bliver nedprioriteret. Til dette bruger vi følgende rapporter i marketingafdelingen: 5.1 Tidsregistrering per projekt/medarbejder Denne rapport er god til at skabe et overblik over det samlede tidsforbrug per projekt i en given periode samt hvilke opgaver på projekterne, som har fået mest opmærksomhed. Rapporten kan vise data enten med projekterne eller den enkelte medarbejder som udgangspunkt. 7

8 Derfor kan den også bruges til månedssamtaler med medarbejderne for at se, om de overordnede planer, der er lagt for den enkelte medarbejder, overholdes, eller om de bliver forstyrret af andre projekter, som vi evt. kan flytte til andre ressourcer. (Se Figur 3) Figur 3 Rapporten viser uge for uge hvilke projekter medarbejderen har arbejdet på, og det er dermed nemt at se, hvis der er nogle projekter, som bliver forsømt: 5.2 Budgetopfølgning Her ses en samlet oversigt over, hvor mange timer der er tilbage på investeringsprojekterne, da disse altid indeholder et tidsbudget. Dermed kan vi se, om vi er tæt på at have brugt hele budgettet, og om der skal justeres på dette. Hvis vi justerer på budgetterne, genererer vi altid en baseline (et snapshot af projektets status/budget lige nu og her) på det enkelte projekt, så vi kan se, hvordan projektet så ud, da vi oprettede det, og hvordan det har ændret sig over tid, så vi kan lære af vores erfaringer. Hvis vi ikke tager en baseline, så har vi ikke mulighed for at se, hvordan det oprindelige budget så ud, og om vi har kunnet overholde dette. 8

9 5.3 Projektportefølje Her er en mere overordnet oversigt med flere data end i rapporten Tidsregistrering per projekt/medarbejder. Her kan vi se alle afdelingens projekter samt vælge, hvilke data vi synes er relevante fx start- og slutdato, kostpris, seneste tidsregistrering samt budgetteret og allokeret tid. Den giver et hurtigt overblik over, hvordan det ser ud med både tidsplan, budgetter m.v. 5.4 Pivotrapport Denne rapport giver næsten uanede muligheder for at se forskellige data enten grafisk eller detaljeret i en tabel. Vi bruger den fx til at se, hvor meget tid der bliver brugt på drift vs. investeringsprojekter samt hvilke projekter, som har fyldt mest i afdelingen i en specifik periode. Figur 4 Dette lagkagediagram viser en medarbejders tidsprofil i en given periode: 6 TimeLog CRM som analyse- og segmenteringsværktøj Et klassisk CRM-system ses hovedsageligt som et værktøj til at følge op på salgsaktiviteter og fungere som kommunikationslog på kunden. Med den rigtige opsætning og dataindsamling kan et CRM-system også blive et uundværligt og stærkt værktøj i marketingafdelingen. Et godt CRM-system giver blandt andet mulighed for at analysere resultater af marketingkampagner, markedsstrategi og meget andet. 9

10 I TimeLog bruger vi vores eget CRM-system, hvor der blandt andet er mulighed for at lave forskellige segmenteringskriterier, som vi selv kan definere. Dermed har vi på hvert kundekort mulighed for at indsamle en masse information, som vi fx kan bruge til at analysere kundeprofiler samt til at trække kontaktoplysninger ud til kampagner rettet mod forskellige målgrupper. Ved selv at kunne definere hvilke informationer, vi ønsker at indsamle om leads og kunder, kan vi nemt søge efter specifikke kriterier og lave kampagner, der matcher den ønskede profil. Vi eksporterer enten data til Excel for at arbejde videre med dem eller for at importere det ind i vores -marketing system, og ellers bruger vi den indbyggede mulighed for brevfletning, hvis vi skal sende en direct mail kampagne. 7 Kvaliteten af marketingaktiviteterne I TimeLog måler vi på alle relevante aktiviteter for at evaluere, om investeringen har givet afkast. Det betyder, at vi også går ind og ser på kvaliteten af de leads, vi skaffer til salgsafdelingen gennem forskellige initiativer. Vi arbejder efter denne model, som vi i TimeLog kalder salgstragten: Tallene for besøgende og leads får vi fra Google Analytics, men i CRM kan vi se, hvor mange møder der er booket/afholdt i en periode, og hvor mange kunder vi får ud af disse møder. 10

11 Ved at bruge opgavestyringen i TimeLog CRM er det muligt at se, hvor mange af de møder som fx blev booket i januar, der er gået videre i processen og er blevet til kunder. Det gøres meget enkelt ved at eksportere den opgavetype, som vi fx har kaldt møde 1 ud i Excel og så lave en simpel pivotrapport baseret på alle de tilhørende data, som eksporteres. Vi kan præcis se, hvor mange procent af vores møder, der er blevet til nye kunder. Vores kundestatus afslører hvorfor leads, som ikke er blevet til kunder, eventuelt ikke længere er i en salgsproces. Oftest når vi er ude og implementere TimeLog CRM hos vores kunder, så ser vi en meget simpel kundestatus-struktur, men ved at udvide denne, får man pludselig værdifuld information om, hvorfor leads ikke går videre i salgsprocessen. Her er en oversigt over alle de kundestatusser vi operer med i TimeLog CRM, når leads bliver inaktuelle: Figur 5 Vores valgliste af inaktuelle kundestatusser: Dermed kan vi fx konkludere, at 10 % af alle dem, vi har afholdt møder med i en given periode, lige nu er på hold, og vi skal kontakte dem senere, og 2 % tabte vi til konkurrenter. Fordi vi under sektionen Grupper definerer hvilken konkurrent, kan vi gå ind og analysere yderligere på, hvilken type leads vi taber til konkurrenterne og er det den samme konkurrent hver gang? Det giver en gennemsigtighed, som gør det muligt at kunne reagere hurtigt og eventuelt tilpasse vores markeds- og salgsstrategi til forholdende. 11

12 7.1 Resultater af en specifik kampagne I systemet hjælper vi sælgerne med at lave ringelister, når de skal lave opsøgende salgsarbejde. Når vi sammensætter en ringeliste markerer vi den med et navn under Grupper. Når sælgerne har ringet listen igennem, kan vi nemt gå ind og analysere, hvor succesfuldt det har været; altså hvor mange møder der er blevet booket via denne liste. Ét år efter kan vi så gå ind og trække listen igen og se, hvor i salgstragten de forskellige leads befinder sig står de som inaktuelle, qualified leads, hotleads eller som kunder? På denne måde kan vi nemt følge op på alle de forskellige kampagner og ringelister, som sælgerne benytter, så resultaterne kommer frem i lyset, og vi evt. kan optimere til næste gang. 7.2 Følger vi vores markedsstrategi? Vi har en klar strategi i TimeLog omkring, hvilke type kunder som er vores primære og sekundære målgruppe. I TimeLog CRM har vi derfor defineret nogle kendetegn, så vi kan adskille disse i de forskellige analyser. Det er fx gjort ved at gøre detaljeret brug af feltet branchekoder. Her gør vi brug af de officielle branchekoder, som man blandt andet kan slå op på Derudover har vi som nævnt tidligere valgt at oprette forskellige segmenteringskriterier under funktionen Grupper på både kundekort og kontaktpersoner. På baggrund af de data vi indsamler i TimeLog CRM, kan vi derfor hele tiden analysere os frem til, om vi følger strategien altså om vores salgs- og marketingaktiviteter er rettet mod den rigtige målgruppe, eller om vores markedsføring rammer et helt andet segment. En af de analyser, vi blandt andet laver, er at trække en kundeliste og eksportere den til Excel, hvor vi nemt kan lave en pivotering af data og se, hvor stor en procentdel af vores kundedatabase, der er vores primære målgruppe. Vi kan også nemt følge op på, hvor stor en procentdel af vores møder, der afholdes med den primære og sekundære målgruppe. Alt dette gør det muligt at reagere hurtigt på reelle fakta, hvis vi synes, at tallene ikke stemmer overens med vores strategi. Dermed kan vi tilpasse vores kommunikation og markedsføring eller i sidste ende ændre strategi. 12

13 8 Udnyttelse af TimeLog Help Desk I og med vores support-afdeling bruger TimeLog Help Desk til at registrere indrapporterede fejl i systemet samt generelle spørgsmål til brugen af TimeLog Project, kan vi lige så godt udnytte de gratis data, som vi i marketingafdelingen kan få fra denne aktivitet. Hver gang vores kunder kontakter os med et spørgsmål til TimeLog Project, så opretter vi en sag i TimeLog Help Desk og kategoriserer dem efter forskellige supporttyper: Figur 6 De forskellige supporttyper vi bruger til at gruppere supportdata indenfor. På denne måde får vi løbende data om alle de forskellige behov vores kunder har, og hvor vi kan sætte ind i forhold til marketingafdelingens aktiviteter, fx ved at lave ekstra brugervejledninger på hjemmesiden. 13

14 Dataene giver os også mulighed for at forbedre vores hjælpesektion på hjemmesiden I marketingafdelingen har vi mulighed for at gå ind og analysere os frem til, hvor i produktet der bliver stillet flest spørgsmål og om der er mange af de samme spørgsmål. Dermed har vi mulighed for at være proaktive både ift. at hjælpe vores eksisterende kunder, men også ift. at forbedre vores kommunikation på hjemmesiden og i salgsmateriale, da nogle leads formentlig sidder med mange af de samme spørgsmål, som dermed kan besvares allerede i salgsprocessen. Dataene giver os også mulighed for at forbedre vores hjælpesektion på hjemmesiden, som både bruges af eksisterende kunder samt leads, der tester systemet. Samtidig kan vi optimere vores SEO-arbejde på disse ord med godt og relevant indhold. Ved at samarbejde med supportafdelingen får vi en synergieffekt i at vide, hvilket vejledningsmateriale som skal prioriteres og som kan hjælpe både kunder og leads. 9 Afrunding Nu har vi været vidt omkring i forhold til brugen af TimeLog Project i vores marketingafdeling. Vi håber, at dette whitepaper har kunnet give nogle indspark til, hvordan I kan bruge data fra TimeLog Project til procesoptimering og analyse af marketingaktiviteterne. Hvis man skal opsummere dette whitepaper, så giver data i TimeLog Project følgende fordele for en marketingafdeling: Bedre opfølgning på jeres marketingplaner, budgetter og deadlines Større bevidsthed og skarpere prioritering af arbejdsopgaverne Bedre evne til at estimere projekter før de igangsættes Større bevidsthed om at interne projekter også har en omkostning Gratis information fra andre afdelinger, som I kan udnytte til at være proaktive i jeres kommunikation Benchmarking af tidligere projekters omkostning imod en ekstern omkostning Solid dokumentation og viden om jeres marketingaktiviteter, og om de giver de forventede resultater Tal der viser, om I følger jeres strategi De fleste af de ovenstående fordele får I helt automatisk ved simpel tidsregistrering og opsamling af data på leads og kunder. Dette er med til at give en struktureret tilgang til det arbejde, som varetages i en marketingafdeling og det er let tilgængelig information. Derudover er det med til at sparke frasen marketing kan ikke måles over i hjørnet, da I netop kan præsentere direkte resultater af jeres aktiviteter for ledelsen. 14

CRM Vejen til vækst!

CRM Vejen til vækst! CRM Vejen til vækst! Strategisk brug af CRM-systemet. Løft din virksomhed Udnyt de mange muligheder I TimeLog mener vi, at strategisk brug af et CRM-system er vejen til vækst. Vi vil derfor gerne dele

Læs mere

5 tips til at få styr på tiden

5 tips til at få styr på tiden 5 tips til at få styr på tiden Og få medarbejderne motiveret til at tidsregistrere Løft virksomheden Få styr på jeres timer og kontrakter, så I kan vækste i jeres virksomhed. Vi giver her 5 tips til, hvordan

Læs mere

Tidsregistrering i TimeLog

Tidsregistrering i TimeLog Tidsregistrering i TimeLog Få indblik i hvordan TimeLog som virksomhed selv benytter sig af TimeLog Project til tidsregistrering og strategiudvikling. Introduktion Dette whitepaper beskriver hvordan TimeLog

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

Følg denne guide, det tager kun 1 timer Så bliver du belønnet med flere leads og mere salg

Følg denne guide, det tager kun 1 timer Så bliver du belønnet med flere leads og mere salg Implementeringsguide Der er mange leads og potentielle købere allerede i din marketingsdatabase, du kan bare ikke se, at se at de er kvalificeret og klar til opfølgning. Følg denne guide, det tager kun

Læs mere

TimeLog Value your time... 5 ting du bør spørge om. når du skal vælge det helt rigtige tidsregistreringssystem

TimeLog Value your time... 5 ting du bør spørge om. når du skal vælge det helt rigtige tidsregistreringssystem 5 ting du bør spørge om når du skal vælge det helt rigtige tidsregistreringssystem Er der for mange timer i dit firma, der ikke bliver faktureret? Er du i tvivl om, hvorvidt nogle projekter tjener sig

Læs mere

Før I køber. forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware.

Før I køber. forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware. Før I køber forretningssoftware Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... og undgå overraskelser med disse gode råd fra en aktør, der

Læs mere

Betalingsplaner. Fakturering efter betalingsplaner i TimeLog Project. Whitepaper

Betalingsplaner. Fakturering efter betalingsplaner i TimeLog Project. Whitepaper Whitepaper Betalingsplaner i TimeLog Project TimeLog Project 5.0 introducerer nye avancerede muligheder for at styre, hvordan og hvornår projektet skal faktureres. Simon Ravn Joensen Implementeringskonsulent

Læs mere

Procescenteret i TimeLog Project

Procescenteret i TimeLog Project Procescenteret i TimeLog Project Spar tid og skru op for effektiviteten. Gør brug af interne processer Sådan hjælper du dig selv og dine kolleger I TimeLog Project er det muligt at forklare processer og

Læs mere

TimeLog Help Desk 1.1 Nyheder og forbedringer.

TimeLog Help Desk 1.1 Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk Help desk med kvalitet TimeLog Support er frigivet i ny og drastisk revideret version. På samme tid skifter modulet navn til TimeLog Help Desk. TimeLog Help Desk er et ekstramodul

Læs mere

Seminar Google Analytics. Google Analytics. Novicell - Præsenteret af Martin Skøtt - @martinskott

Seminar Google Analytics. Google Analytics. Novicell - Præsenteret af Martin Skøtt - @martinskott Google Analytics Novicell - Præsenteret af Martin Skøtt - @martinskott 1 Agenda Basis Analytics Hvem er dine kunder? Find potentialet Rapporteringer Mål på indsatsen Næste version 10 gode råd 2 Hvad er

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

Basic Analytics. Martin Skøtt, Online Marketingchef, Novicell @martinskott

Basic Analytics. Martin Skøtt, Online Marketingchef, Novicell @martinskott Basic Analytics Martin Skøtt, Online Marketingchef, Novicell @martinskott Agenda Praktisk information Kort om Novicell Intro til web analytics Introduktion til Analytics Afrunding Spørg løs undervejs Kort

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Fremgangsmåde 3 Indtægtsføring efter faktureringsprincippet 3

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Fremgangsmåde 3 Indtægtsføring efter faktureringsprincippet 3 Juni 2011 Whitepaper Sådan håndteres fastprisprojekter, hvor indkøb, udlæg og rejser indgår i den aftalte pris, efter produktionsprincippet eller faktureringsprincippet. Indledning 2 Kendetegnende for

Læs mere

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering ProspectFinder Intelligent B2B leadgenerering 2 Kundernes købsproces har ændret sig Det kræver en ny proces for virksomheders leadgenerering IDENTIFICERING Det bliver stadig vigtigere aktivt at identificere

Læs mere

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Som nystartet webshop vil du gerne ud over stepperne og begynde at sælge en masse produkter. Det kræver naturligvis,

Læs mere

Marked. Udbyder U n u s e d. S e c t i o n. Sli de s be for e 1st Se cti on Di vid er. Unu sed Secti on Spa ce 1. U n u s e d. S p a c e.

Marked. Udbyder U n u s e d. S e c t i o n. Sli de s be for e 1st Se cti on Di vid er. Unu sed Secti on Spa ce 1. U n u s e d. S p a c e. Unu sed Secti on Spa ce 1 Udbyder U n u s e d S e c t i o n S p a c e 2 Sli de s be for e 1st Se cti on Di vid er Marked U n u s e d S e c t i o n U n u s e d S e c t U n u s e d S e c t Un us ed Se cti

Læs mere

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S Jeg vil fortælle om 1. TimeLog A/S 2. Internationalisering via Google POC 3. GazelleGrowth 4. Internationalisering

Læs mere

esultater fra pørgeskema ndersøgelse

esultater fra pørgeskema ndersøgelse irksomheders Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen essedeltagelse esultater fra Undersøgelsen er foretaget blandt ansatte, der arbejder med deres virksomheds deltagelse i messer, og som modtog Faust

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Quick guide. Sådan håndteres timepriser i projekter. Timeprishåndtering i projekter

Quick guide. Sådan håndteres timepriser i projekter. Timeprishåndtering i projekter Quick guide Timeprishåndtering i projekter Sådan håndteres timepriser i projekter TimeLog Project kan automatisk tildele timepriser til medarbejdere ved tidsregistrering på faser. Denne vejledning beskriver,

Læs mere

Du har det sikkert på samme måde. Online marketing er en jungle og uigennemskueligt og du har helt ret.

Du har det sikkert på samme måde. Online marketing er en jungle og uigennemskueligt og du har helt ret. Indledning Jeg ved at halvdelen af mine marketingkroner er spildt jeg ved bare ikke hvilken halvdel! Du har det sikkert på samme måde. Online marketing er en jungle og uigennemskueligt og du har helt ret.

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Customer Success Story. Alquity. opnåede samlet pipelineoverblik, struktureret opfølgning på aktiviteter og målrettet e-mail marketing.

Customer Success Story. Alquity. opnåede samlet pipelineoverblik, struktureret opfølgning på aktiviteter og målrettet e-mail marketing. Customer Success Story Alquity opnåede samlet pipelineoverblik, struktureret opfølgning på aktiviteter og målrettet e-mail marketing. FRA FRAGMENTERET DATA TIL NU AT VÆRE PÅ FORKANT Hos Alquity eksisterede

Læs mere

Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test

Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test Hvilken mennesketype afspejler din markedsføring? Image-effekten af markedsføring skal kunne måles! Derfor har vi udviklet Brand

Læs mere

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad WTM Tidsregistrering Tid og udfaktureringsgrad er alfa og omega for en konsulentvirksomhed, der lever af at sælge sine ydelser på timebasis. Det gælder om at udnytte sine ressourcer fuldt ud og få betaling

Læs mere

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 RESOURCE MANAGEMENT MULTI-CURRENCY OG MERE

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 RESOURCE MANAGEMENT MULTI-CURRENCY OG MERE VALUE YOUR TIME RESOURCE MANAGEMENT MULTI-CURRENCY OG MERE www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Et år med nye standarder for projektstyring 2 Med version 5.7 viser TimeLog Project nye sider af sig

Læs mere

> Et unikt medieoverblik

> Et unikt medieoverblik > Et unikt medieoverblik Optimalt medieoverblik Unikke søgemuligheder Ny medieportal for online planlægning Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo & kreativitet Markedsinformationen i dag FDIM/

Læs mere

TimeLog Project kontraktmodul fra vs. 6.0 til 6.0.5

TimeLog Project kontraktmodul fra vs. 6.0 til 6.0.5 TimeLog Project kontraktmodul fra vs. 6.0 til 6.0.5 Konvertering af eksisterende projektkontrakter Kom godt i gang Få indblik i hvordan jeres eksisterende kontrakter håndteres i det nye kontraktmodul.

Læs mere

Whitepaper. Ressourcegrupper 3 Adgang til tidsregistrering på overordnet niveau 3 Effektivisering af allokering til de enkelte faser 3

Whitepaper. Ressourcegrupper 3 Adgang til tidsregistrering på overordnet niveau 3 Effektivisering af allokering til de enkelte faser 3 Juni 2011 Whitepaper Ressourcegrupper og allokering af medarbejdere Få overblik over betydningen af ressourceallokering, og hvordan medarbejdere tildeles adgang til at registrere tid til forskellige timepriser

Læs mere

Whitepaper. Indledning 2 Automatisk indtægtsføring uden TimeLog EVM 2 Automatisk indtægtsføring med TimeLog EVM 2

Whitepaper. Indledning 2 Automatisk indtægtsføring uden TimeLog EVM 2 Automatisk indtægtsføring med TimeLog EVM 2 Juni 2011 Whitepaper Dette dokument beskriver, hvornår der sker automatisk indtægtsføring i TimeLog Project med eller uden udvidelsen TimeLog EVM. Indledning 2 uden TimeLog EVM 2 med TimeLog EVM 2 Tabel

Læs mere

Lean Mean Lead Machine

Lean Mean Lead Machine LEAD The Lean Mean Lead Machine En Increase Guide til succesfuld marketing af Sidsel Manich SKAB MÅLBARE RESULTATER FOR BÅDE MARKETING OG SALG OG BLIV VIRKSOMHEDENS HELT. INDHOLD INDLEDNING Før event side

Læs mere

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Juni 2011 Whitepaper Sådan organiseres klippekortsaftaler med TimeLog Project i forhold til projektopsætning, indtægtsføring, fakturering og rapportering. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel

Læs mere

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik.

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. > > Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. opmærksomhed! Medieportal for online planlægning Bliv repræsenteret på førende medieportal med 300 print-medier Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo

Læs mere

Salg med LinkedIn. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg. Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012.

Salg med LinkedIn. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg. Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012. Din vært: Ole Bach Andersen linkedin.com/in/olebachandersen Salg med LinkedIn Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg Introduktion til kurset det

Læs mere

Behov til Greater Copenhagens digital kampagneportal

Behov til Greater Copenhagens digital kampagneportal Behov til Greater Copenhagens digital kampagneportal 06.07.2016 Page 1/5 Intro For at øge Greater Copenhagens synlighed og attraktivitet over for internationale investorer, virksomheder, talenter og på

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

allokering af medarbejdere

allokering af medarbejdere Ressourcegrupper og allokering af medarbejdere Overblik for projektledere Det store overblik Betydningen af korrekt allokering Få overblik over betydningen af ressourceallokering, og hvordan medarbejdere

Læs mere

Whitepaper. Projektstatus, fasestatus og projektstadier. Indledning 2 Projektstatus og projektstadier 2

Whitepaper. Projektstatus, fasestatus og projektstadier. Indledning 2 Projektstatus og projektstadier 2 Juni 2011 Whitepaper Projektstatus, fasestatus og projektstadier Sådan håndterer projektledere workflows i TimeLog Project omkring ordreafvikling med angivelse af status og stadier. Indledning 2 Projektstatus

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

ONLINE MARKEDSFØRING FOR BTB-VIRKSOMHEDER

ONLINE MARKEDSFØRING FOR BTB-VIRKSOMHEDER ONLINE MARKEDSFØRING FOR BTB-VIRKSOMHEDER 1 Morten Longgaard Knudsen HD afsætning, IAA Diploma Om mig Arbejdet med BtB markedsføring siden 1995 TDC, Atea, Novicell Projektleder, marketingchef, marketing

Læs mere

marketing center split tests Leads

marketing center split tests Leads Viden er magt OG PENGE PÅ BUNDLINJEN online marketing center split tests Leads Profiles Reports Vi er trådt ind i en ny fase af web-alderen! Det med at sjusse os frem til, hvad vi tror, der virker, holder

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset det praktiske 4 frokost

Læs mere

MARKETINGCHEFENS KPI GUIDE

MARKETINGCHEFENS KPI GUIDE GUIDE 2016 MARKETINGCHEFENS KPI GUIDE EFFEKTMÅLING DOKUMENTATION GENNEMSIGTIGHED PRIORITERING 2 KPI OVERBLIK VI KAN IKKE KOMME UDEN OM KPI ER EFFEKTMÅLING, DOKUMENTATION, GENNEMSIGTIGHED OG PRIORITERING.

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Vi ved, du har travlt, og derfor lancerer vi nu en række af korte kurser, hvor du kan tilegne dig komprimeret viden på kort tid!. Kurserne

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014 GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE White paper, april 2014 Indhold Vigtigheden af segmentering... 3 Hvor vil I sælge?... 3 Hvem køber?... 4 Hvorfor køber kunderne fra jer?... 4 Hvordan køber kunderne?...

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

ER DIT BRAND I LIVE?

ER DIT BRAND I LIVE? ER DIT BRAND I LIVE? Få fuld valuta for dine markedsføringskroner uden, at det koster dig kassen! Sidder du som marketingansvarlig i en afdeling, hvor I er presset på både tid og penge? Har I en kommunikationsstrategi

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Håndtering af timepriser. Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen

Håndtering af timepriser. Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen Håndtering af timepriser Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen 03 Indhold Indledning... Adgang til Timepriser... Brugergrænsefladen på hovedsiden for timepriser... Typer

Læs mere

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Synlighed på nettet 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Agenda 1. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? 2. Synlighed på nettet, hvorfor? 3. Synlighed på nettet, hvor? 4. Synlighed på nettet, hvordan?

Læs mere

Onlinestrategi. hos Brandsite

Onlinestrategi. hos Brandsite Onlinestrategi hos Brandsite Hvem er vi? Brandsite består af en flok dedikerede medarbejdere, der alle brænder for at hjælpe dig og din virksomhed med din online markedsføring. Hvordan startede vi? Konceptet

Læs mere

TimeLog Project 4.5 Nyheder og forbedringer.

TimeLog Project 4.5 Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk Tag mål af situationen fokuserer på medarbejdernes indsats med en ny belastningsrapport, budgetlægning og visualisering af en række måltal. Velkommen til en ny version af

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Analytics for virksomheder

Analytics for virksomheder Analytics for virksomheder Agenda Hvorfor webanalyse? Datakvalitet Saml data ét sted Værdi Kampagnesporing Mobil trafik Spørgsmål Jacob Worsøe Online marketing specialist webdanmark.com Etableret 1998

Læs mere

Økonomistyring af projektporteføljen

Økonomistyring af projektporteføljen Økonomistyring af projektporteføljen integration af SAP og MS Project Server 2007 v/ Henrik Helsinghoff, Progressive IT A/S Jens Overbech Rasmussen, Globeteam A/S Peter Birkedal, Globeteam A/S Ved at benytte

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

Kom i gang med Adwords

Kom i gang med Adwords Kom i gang med Adwords Guide fra AdwordsForum skrevet af Jan P. Olsen Er du parat til at få del i alle de fordele Google Adwords kan give? Googles søgemaskine er i dag en af de mest besøgte websites overhovedet

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden PMO Forum Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden 1. marts 2012 Agenda 09:00 09:05 Velkomst v. Søren Porskrog 09:05 10:00 Strategisk beslutningstagning i direktionen

Læs mere

trine kolding Få styr på tiden Sådan bliver du mere effektiv

trine kolding Få styr på tiden Sådan bliver du mere effektiv trine kolding Få styr på tiden Sådan bliver du mere effektiv BØRSEN MIKRO kapitel 5 Tidsregistrering En tidsrealist er bevidst om, at ting tager tid, og bruger tidsestimering som et værktøj til skabe en

Læs mere

Sociale medier og Emailmarketing

Sociale medier og Emailmarketing Sociale medier og Emailmarketing Agenda 1. Kanaler der forpligter 2. Introduktion til arbejdet med sociale medier 3. Betalt 4. Organisk 5. Emailmarketing Du skal være social Vær oprigtig interesseret Tal

Læs mere

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence)

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Kundelivstidsværdi, Customer Insights, Customer Life Time Management, Customer Life Time Value, CRM strategi, kundeloyalitet osv. Det

Læs mere

Sådan kommer du i gang med Google Analytics. Mads Bloch Lemvigh

Sådan kommer du i gang med Google Analytics. Mads Bloch Lemvigh Sådan kommer du i gang med Google Analytics Mads Bloch Lemvigh Sådan kommer du i gang med Google Analytics Vil du gerne optimere din forretning og tjene flere penge på din webshop? Hvis ja, så læs videre

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

> Et unikt medieoverblik.

> Et unikt medieoverblik. Et unikt medieoverblik. Mini-præsentation > Giv dit medie optimal opmærksomhed! Vær repræsenteret på Fagbladsguiden.dk - professionelle medieportal med 700 fagblade > En professionel medieportal indenfor

Læs mere

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder.

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Driftsoptimering Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest

Læs mere

Google AdWords Advanced

Google AdWords Advanced Google AdWords Advanced Novicell Præsenteret af Martin Skøtt 1 Dagens Agenda Quality Score & AdWords basic Struktur & keywords Enhanced kampagner Enheder, planlægning, geografi & mobil. Dynamiske annoncer

Læs mere

Integration med Microsoft SharePoint

Integration med Microsoft SharePoint Integration med Microsoft SharePoint Kom godt i gang med opsætning af integrationen Integration med SharePoint Kom godt fra start I TimeLog Project er der mulighed for at integrere til Microsoft SharePoint,

Læs mere

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Alle os som arbejder med salg, hvis vi vil være succesfulde må erkende at vi har brug for at planlægge vores salg og være i stand til at producere en salgsplan

Læs mere

EazyProject Projektstyring

EazyProject Projektstyring EazyProject Projektstyring EazyProject sikrer, at vi har det fulde overblik over kommunens udbud også i forhold til tids- og ressourceforbrug. Derfor kan vi nemt planlægge os ud af spidsbelastninger. Controller

Læs mere

Idéerne skal kunne virkeliggøres

Idéerne skal kunne virkeliggøres Idéerne skal kunne virkeliggøres Om Ritzau Management Mere end blot planlægning og praktisk ekspertise 2 Ritzau Management er et event- og marketingbureau, der står for mere end blot planlægning og praktisk

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

sådan får du succes med dit nyhedsbrev

sådan får du succes med dit nyhedsbrev sådan får du succes med dit nyhedsbrev AUGUST 2014 Copyright 2014tt easynet ApS Opbyg databasen find et bedre navn PLAN- LÆG OFF- LINE LANDINGSside succes Foretag målinger LOKkemiddel konvertering FOKUSÉR

Læs mere

Et salgsværktøj der gør klik til

Et salgsværktøj der gør klik til Et salgsværktøj der gør klik til KUNDER Få mere salg med en online platform til leadgenerering, automatiske e-mail-forløb og effektivisering af salgsprocesser. Lead Tracking Lead Scoring E-mail automatisering

Læs mere

7-dobling 75% 40 mio. Fra 96 materialer til. der bruges aktivt. af omsætningen på halvandet år. New-biz kundeopkald blev effektiviseret og

7-dobling 75% 40 mio. Fra 96 materialer til. der bruges aktivt. af omsætningen på halvandet år. New-biz kundeopkald blev effektiviseret og NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 7-dobling af omsætningen på halvandet år Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% New-biz kundeopkald blev effektiviseret og 75% blev til møder

Læs mere

DISSE 5 DATAELEMENTER ØGER VÆRDIEN AF DIT CRM-SYSTEM

DISSE 5 DATAELEMENTER ØGER VÆRDIEN AF DIT CRM-SYSTEM D DISSE 5 DATAELEMENTER ØGER VÆRDIEN AF DIT CRM-SYSTEM 1 - INTRODUKTION 2 - DATAELEMENT 1: KORREKT ADRESSEINFORMATION 3 - DATAELEMENT 2: DAGLIGE LEDERE 4 - DATAELEMENT 3: OMSÆTNING & DRIFTSRESULTAT 5 -

Læs mere

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk At forenkle og effektivisere hverdagen for mindre virksomheder med software, tjenester og

Læs mere

[A20] Kick off document and process description. 1 of 5

[A20] Kick off document and process description. 1 of 5 [A20] Kick off document and process description 1 of 5 kick off document Huge Lawn Projekt Kick-Off Alle projekter og ideer er forskellige. For at vi kan give et reelt bud på dit/jeres projekt eller idé

Læs mere

Christina Søndergaard Online Marketingchef

Christina Søndergaard Online Marketingchef Christina Søndergaard Online Marketingchef Hvad skal vi igennem? 1. Overordnet overblik 2. Betjeningspanel, genveje og annoteringer 3. Realtid PAUSE 4. Målgruppe 5. Anskaffelse PAUSE 6. Adfærd 7. Konverteringer

Læs mere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere Begrænset deltagerantal! Deltag på et intensivt seminar om Marketing for ikke-marketingmedarbejdere introduktion til marketingdisciplinen Teknologisk Institut Taastrup 6. og 7. maj 2009 Teknologisk Institut

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Tag styringen over dit salg Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Du arbejder sandsynligvis som vært eller medarbejder med salgsansvar på et hotel eller lignende. Måske synes

Læs mere

HOFOR A/S Fra godt til bedre, enkelt og effektivt

HOFOR A/S Fra godt til bedre, enkelt og effektivt HOFOR A/S Fra godt til bedre, enkelt og effektivt De næste 25 min. handler om leadgenerering i segmentet Ejer- og andelsforeninger. Produktet er salg af bygas via gastørretumblere Respons 10,91% og ROI

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Facebook Annoncering. 4 timers kursus. Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook

Facebook Annoncering. 4 timers kursus. Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook Facebook Annoncering 4 timers kursus Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook Sociale Medier Sociale medier er en fællesbetegnelse for digitale tjenester, hvor brugere selv kan skabe og

Læs mere

Whitepaper. Økonomisk projektstyring. Juni 2011

Whitepaper. Økonomisk projektstyring. Juni 2011 Juni 2011 Whitepaper Omdrejningspunktet i TimeLog Project er en unik datamodel, som giver konsulentvirksomheder strategiske rapporterings- og styringsfordele. Indledning 2 TimeLogs unikke datamodel giver

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Christina Søndergaard Online Marketingchef. Frederik Grøne Larsen Online Marketingkonsulent

Christina Søndergaard Online Marketingchef. Frederik Grøne Larsen Online Marketingkonsulent Christina Søndergaard Online Marketingchef Frederik Grøne Larsen Online Marketingkonsulent Hvad skal vi igennem? 1. Overordnet overblik 2. Betjeningspanel, genveje og annoteringer 3. Realtid 4. Målgruppe

Læs mere

Kom godt i gang. Integration med e-conomic. Marts 2012

Kom godt i gang. Integration med e-conomic. Marts 2012 Marts 2012 Kom godt i gang Integration med e-conomic En komplet vejledning i opsætning af integrationen mellem TimeLog Project og e-conomic og overførsel af data om kunder, kontaktpersoner, medarbejdere

Læs mere