Konkurrencen i luftrummet karteller og strategier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrencen i luftrummet karteller og strategier"

Transkript

1 Bachelorafhandling Nationaløkonomisk Institut Forfattere: Anna Østergaard Kristensen Maria Laibach Halskov Christiansen Vejleder: Valdemar Smith Konkurrencen i luftrummet karteller og strategier Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Forår 2011

2 Summary The competition in the airline business has intensified significantly in recent years. Factors such as the financial crises and deregulations in the airline industry combined with the entry of many low cost carriers, has made it increasingly difficult for the survival of traditional airline carriers. Survival has even been challenging for the carriers which are partially state owned. The traditional Scandinavian airline SAS has been considerably affected by the intensified competition in the airline industry and the past decade they have been implicated in two cases regarding their involvement in illegal collaboration agreements. This could indicate that SAS response to more competition in the industry is to join agreements which are illegal. The purpose of this thesis is to study the airline business in regards to whether specifically SAS is able to survive in the airline industry in the future and how this can be achieved. The Scandinavian airline SAS has been considerably affected by the changes in the market for commercial airlines, where especially the presence of low cost carriers has forced SAS to consider what their core activities are and to focus on these. This was the purpose of the 2009 strategy Core SAS, where focus on the home market in Scandinavia and an increased focus on business travellers where among the five focus areas. This meant that a number of the airline s activities that were not core activities were sold and a substantial amount of routes were cancelled. To be able to assess whether or not SAS will be able to survive in the airline business a strategic analysis has been conducted. The external part in this strategic analysis consists of a PESTEL analysis, a Degree of Turbulence analysis and a Porter s Five Forces analysis. The internal analysis carried out by using the VRIO framework model to evaluate whether SAS has any resources that provide them with sustainable competitive advantages. The external analysis confirmed that there are a number of factors that influence the airline industry. Among the most influential factors are the political regulations and the current crises in global economy. The external analysis also revealed that with the increase in oil price, a general decline in airline passengers and an increase in the presents of low cost carriers it is necessary to focus on keeping costs low now more than ever. The internal analysis of a selection of SAS resources showed that they only posses a few resources that provide them with competitive advantages and only two of these resources, the SAS brand and the route network, was found to be sustainable competitive advantages. The SAS employees were found to be a competitive disadvantage because of the high wages. The remaining resource, membership of Star Alliance, turned out to be a competitive parity because most airlines today are members of an alliance.

3 The strategic analysis as a whole portrays SAS as an airline carrier in deep trouble due to increased competition in the industry, poor chances of earning a profit because of the effects of the global financial crises such as higher prices on oil, a decreasing passenger demand and only a few competitive advantages at their disposal. The chances of SAS surviving as the airline, they are now, are slim to none. For this reason the airline will need to change in order to make an acquisition possible in the future. The recommendation is therefore to transform SAS into a regional niche carrier and over time become a profitable airline carrier again, so an acquisition will be a possibility again for SAS.

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Metode Afgrænsning Virksomhedsprofil af SAS SAS historiske udvikling SAS økonomiske udvikling Core SAS Karteller samt SAS karteldeltagelse SAS-Maersk Air kartellet SAS Cargo sagen Hvilke faktorer er med til at karteller opretholdes Hvad gøres for at undgå karteller Strategisk analyse Ekstern analyse PESTEL Analyse Politiske/Lovgivningsmæssigt Økonomiske faktorer Sociokulturelle forhold Teknologiske faktorer Miljømæssige faktorer Degree of Turbulence Foranderlighed Forudsigelighed Porter s Five Forces Leverandørernes forhandlingsstyrke Kundernes forhandlingsstyrke Trussel fra nye indtrædere Substituerende produkter Rivaliseringen i branchen Den interne analyse Sustainable Competitive Advantages... 46

5 Alliancemedlemskab Rutenet Medarbejdere Brand VRIO Alliancemedlemskab Rutenetværk Medarbejdere Brand SWOT Styrker Svagheder Muligheder Trusler SAS som en nichevirksomhed Konklusion Litteraturliste Bilag

6 1. Indledning Luftmarkedet har i mange år været præget af en skærpet konkurrence og branchen har samtidig oplevet den værste efterspørgsel nogensinde i Passagerefterspørgslen i 2009 var 3,5 % mindre sammenlignet med tidligere år, hvilket gav en gennemsnitlig belægningsprocent på kun 75,6 %. Endnu værre har det dog set ud for fragtdelen på flymarkedet. Her har man set en 10,1 % nedgang i efterspørgslen, hvilket har resulteret i en belægningsprocent på kun 49,1 %. Flybranchen har på baggrund af denne nedgang mistet henholdsvis 2,5 og 3,5 års vækst på passager- og fragtmarkedet 1. Den store nedgang, der er sket i branchen, har resulteret i en skærpet konkurrence, der i høj grad er gået ud over de gamle nationale flyselskaber, såsom SAS, men også lavprisselskaberne såsom Transavia og Norwegian er blevet ramt. Inden denne nedgang, man har oplevet i flybranchen, var der op igennem slutningen af 80 erne og det meste af 90 erne en gennemgribende liberalisering af den europæiske flybranche. Dette skete i tre omgange. Den første del indledtes i december 1987, hvor de enkelte europæiske regeringers magt til at fastsætte billetpriserne blev gjort mindre. Denne nye regel gav en større fleksibilitet til de enkelte flyselskaber til at styre deres egen virksomhed. Senere, i 1990, blev der yderligere åbnet op for markedet. Dette indebar, at de europæiske flyselskaber ubegrænset kunne fragte passagerer og gods mellem deres eget land og et andet EU-land. Dette skabte en endnu mere fleksibel flybranche og åbnede yderligere op for konkurrencen. Sidste fase af liberaliseringen blev indledt i januar 1993, hvor der blev indført fri bevægelighed af tjenesteydelser mellem EU lande. I april 1997 blev der åbnet yderligere op og givet lov til, at et EU-land kunne drive et flyselskab i et andet EU-land. Dette blev kaldt det indre marked og er senere hen blevet udvidet, så det både indbefatter EU-landene samt Norge, Island og Schweiz. Ud over det praktiske og fleksible i udviklingen af det indre marked for flybranchen, hviler indførelsen af det indre marked også på strenge regler om et ønske om at sikre lige konkurrencevilkår og løbende forbedringer af standarder, indenfor områder såsom tryghed og sikkerhed. Med liberaliseringen, der er blevet indført i de ovenstående tre trin, har flybranchen udviklet sig meget. Derfor er det i juli 2006 blevet foreslået af Europa-kommissionen at lave endnu en modernisering og samtidig forenkle lovrammerne, der allerede eksisterer for det indre marked i flybranchen. Forslaget går ud på, at effektivisere flybranchen endnu mere i fremtiden, hvilket i første omgang skal ske ved en yderligere konsolidering af den europæiske lovgivning. Undersøgelser er derfor løbende i gang, for at få et fælles fuldt 1 IATA, Worst Demand Decline in History (2009) Side 1 af 61

7 udbygget regelsæt under navnet European Civil Aviation Code. Derudover ønskes der et fortsat udvidet fokus på, at luftfartsselskaberne opererer under lige vilkår 2. Den hårde konkurrence er noget SAS i høj grad selv har oplevet og især i det seneste årti har SAS oplevet modvind. Dette er ikke kun set i lyset af SAS indblanding i to store kartelsager, både i 2001 og 2010, der har kostet dem dyrt i bøder, men også offentliggørelsen af, at både den danske, norske og svenske stat ønsker at sælge, om ikke alle, så store dele, af deres aktiemasse samt andre makroøkonomiske faktorer. Salget er dog ikke noget, der på nuværende tidspunkt er aktuelt, hvis man lytter til diverse ministre fra både Danmark, Norge og Sverige, der først ønsker at sælge aktierne, når dette kan ske med gevinst 3. SAS har været præget af de turbulente tider, der har været på markedet, hvilket har resulteret i en dårlig økonomi. Denne manglende evne til at skabe resultater indenfor det sidste årti, ses i deres indtjeningsudvikling, der har været kendetegnet ved ustabilitet og i størstedelen af årene befundet sig under nulpunktet. Udviklingen i indtjeningen ses nedenfor i figur 1.1. For at bryde det dårlige mønster og for bedre at kunne klare sig i den hårde konkurrence, implementerede SAS i 2009 en ny strategi kaldet Core SAS. Denne nye strategi har til hensigt at afvikle de projekter, der ikke bliver anset som en del af SAS kernekompetencer, hvilket dækker bl.a. over en afvikling af beholdning i AirBaltic og SpanAir. Samtidig resulterer det også i en reduktion af deres flyflåde samt nedlæggelse af 57 flyruter. Dette samt en række andre tiltag skal resultere i en omkostningsbesparelse på 5,3 mia. SEK. Denne strategi blevet udvidet i 2010, hvor der blev implementeret tiltag, der skulle kunne give SAS en yderligere omkostningsbesparelse på 2,5 mia. SEK. Denne besparelse er primært sket på baggrund af aftaler med personalekabinets og piloternes fagforeninger 4. Strategien Core SAS er på nuværende tidspunkt gennemført med 86 %, hvilket svarer til, at en besparelse på 6,7 mia. SEK allerede nu er realiseret 5. Generelt kan det siges, at hele flybranchen oplever hårde tider ligesom SAS. Det ses dog ud fra tal i årsrapporterne fra 2009 fra Transavia, Norwegian, British Airways, Lufthansa og SAS at lavprisselskaberne, Tran- 2 Den europæiske kommission for mobilitet og transport, History of market integration 3 Business.dk, 19. feb. 2010, Staten vil sælge SAS 4 Information om SAS AB's emission Epn.dk, 9. feb. 2011, Core SAS er nu gennemført 86 % Side 2 af 61

8 savia og Norwegian, klarer sig bedst i gennem 2009 med et lille plus set i forhold til de traditionelle selskaber, SAS, British Airways og Lufthansa, der alle oplever store underskud i samme år. 1.1 Problemformulering Ovenstående frembringer formålet med denne opgave, som overordnet er, at finde ud af, om SAS har et videre eksistensgrundlag i flybranchen og hvordan dette i så fald kan realiseres. Dette gøres ud fra en beskrivelse af SAS historiske udvikling samt en redegørelse for SAS indblanding i kartelsagerne om SAS- Maersk Air og SAS Cargo, hvor den nødvendige teori omkring karteller vil være inddraget. Dette lægger et grundlag for en strategisk analyse, indeholdende en ekstern og intern del, for at kunne vurdere om der er faktorer i SAS organisation og strategivalg samt omverden, der gør, at det er en nødvendighed at være indblandet i alliancer og aftaler omkring markedsdeling og priser, dvs. kartellignende adfærd, for at kunne overleve den hårde konkurrence. Dermed ønskes til sidst en besvarelse af, om SAS har en overlevelsesmulighed uden at danne karteller i fremtiden. 1.2 Metode Som introduktion til opgaven vil der blive udarbejdet en virksomhedsprofil af SAS, hvor der vil blive set på den historiske udvikling, den økonomiske situation og de strategiske valg, der årene igennem er blevet implementeret. Herunder vil det største fokus ligge på Core SAS strategien, da denne er den senest implementeret og mest indgribende strategi til dato. Der vil derfor ses på, hvad denne har gjort for SAS som virksomhed. Dette vil blive bygget på SAS egne publikationer, der forefindes på deres hjemmeside samt artikler fra diverse aviser, Konkurrencestyrelsens konkurrenceredegørelse og publikationer fra IATA, der er flyselskabernes brancheforening. Herefter vil der blive fokuseret på SAS kartelaktivitet i form af sagerne SAS-Maersk Air og SAS Cargo samt hvilke konsekvenser det har haft for SAS, som organisation, at deltage i disse samarbejdsaftaler. Der vil herindunder blive redegjort for den kartelteori, der er relevant for de omtalte kartelsagers forløb. Dernæst vil der blive gennemført en strategisk analyse, hvor den eksterne del vil indeholde en PESTEL analyse. Der vil herunder blive kigget på, hvad sidste års askesky, terrorangreb som fx 11. september 2001, den økonomiske krise, store stigninger i brændstofpriserne, ændringer i demografien og større miljømæssige krav gør ved det marked, som flyselskaberne, herunder SAS, opererer under til dagligt. Sammenholdt med en Degree of Turbulence analyse, der skal vurdere, hvor turbulent et marked SAS og de andre flyselskaber arbejder på, ender den eksterne strategiske analyse ud i en Porter s Five Forces, der danner et billede af rivaliseringen i flybranchen. Den interne del af analysen vil efterfølgende blive udarbejdet og tager udgangspunkt i en ressourcebaseret analyse, hvor der vil blive set på SAS vedvarende konkurrencemæssige Side 3 af 61

9 fordele, SCA. Denne del vil indeholde en analyse af nogle udvalgte ressourcer, som SAS besidder, og der vil blive set på, hvor gode disse er for SAS position på markedet. Vurderingen af de vedvarende konkurrencemæssige fordele vil blive analyseret på baggrund af VRIO-modellen. De strategiske analyser vil blive lavet på baggrund af teorien fremført i bogen Strategic Management (Lynch, R., 2009). Den interne og eksterne strategiske analyse i kobling med SAS historiske tilbageblik og karteldeltagelse vil dermed give svar på hovedspørgsmålet i hele opgaven, nemlig om SAS kan overleve på det marked de opererer på uden brug af ulovlige samarbejdsaftaler såsom karteller. Opgaven vil ende ud i en anbefaling til SAS med et forslag til, hvordan de skal føre virksomhed i fremtiden, uden deltagelse i ulovlige samarbejdsaftaler. Der vil i opgaven blive brugt en lang række sekundære kilder, hvilket betyder, at de informationer, der er beskrevet i disse, ikke er videnskabeligt bevist. Dette betyder, at der til en vis grad skal tages forbehold for, at nogle af konklusionerne i opgaven er draget af de informationer, der er angivet i de anvendte sekundære kilder. 1.3 Afgrænsning I denne opgave vil der blive fokuseret på det europæiske flymarked, med særligt fokus på Norden. Dette skyldes SAS eget ønske om at fokusere på det nordiske marked, som de fremsætter i deres nye strategi Core SAS. Derudover skyldes dette valg af fokus SAS store koncentration af ruter på det europæiske og særligt det nordiske marked, da dette betragtes som deres hjemmemarked. De interkontinentale ruter SAS flyver, vil således ikke blive inddraget som et selvstændigt fokuspunkt i opgaven, da disse ruter udgør så lille en del af SAS rutenet, set i sammenligning med det nordiske og europæiske rutenet. Dette lille udbud af interkontinentale ruter gør også, at det europæiske og nordiske marked har størst betydning for SAS overlevelsesevne. Samtidig er det disse markeder, der har den største økonomiske betydning for SAS. Der vil primært blive set på markedet for transport af passagerer samt enkelte inddragelser af markedet for flyfragt. Dette begrundes med, at SAS opererer indenfor begge markeder. Trods det faktum, at SAS beskæftiger sig med flyfragt er der ikke fokuseret, i særlig høj grad, på dette element i opgaven, da SAS involvering her er lille, set i forhold til passagertransporten. Endnu en årsag til nedtoningen af SAS flyfragt i opgaven er utilstrækkelig dokumentation i forbindelse med SAS Cargo kartelsagen. Denne sag vil dog blive inddraget, så vidt muligt, og sagens forløb vil ligeledes blive forsøgt beskrevet ud fra sekundære kilder. Side 4 af 61

10 2. Virksomhedsprofil af SAS 2.1 SAS historiske udvikling Scandinavian Airlines System, SAS, er en sammenslutning af de tre nationale flyselskaber placeret i hhv. Danmark, Sverige og Norge, der delvist er ejet af de enkelte stater. Staterne ejer i dag tilsammen omkring 50 % af SAS aktier og den anden halvdel af virksomheden er ejet af private investorer 6. Selskabet blev grundlagt den 17. september 1946, med idéen om at skabe transatlantiske flyvninger mellem Skandinavien og USA 7. Igennem de første 20 år oprettede SAS flere og flere nye ruter og investerede i nye flytyper. I 1966 havde SAS 58 fly, fløj til 85 destinationer, transporterede 27 mio. passagere og fragtede tons gods 8. Op igennem midt 70 erne til midt 80 erne oplevede SAS en forøget konkurrence på især udenrigsflyvningerne og foretog derfor en række investeringer for bedre at kunne følge med. I perioden fra 1971 til 1995 var SAS en del af det danske flyselskab Danair sammen med Maersk Air og Cimber Air. SAS var den største part i sammenslutningen, med 51 % af ejerandelen, hvorimod Maersk Air og Cimber Air ejede hhv. 34 % og 16 %. Selskaberne samarbejdede om at udvikle og styrke alle de danske indenrigsruter samt ruterne til Færøerne. I 1982 blev ruterne dog opdelt imellem de tre udbydere, hvor Danair overordnet set stod for koordinering af alt det administrative arbejde. I 1985 havde SAS koncessionen til at beflyve ruterne fra Kastrup til Aalborg, Aarhus og Karup, hvor Maersk Air havde koncession på at beflyve ruterne fra Kastrup til Billund, Rønne, Esbjerg, Vojens og Odense, mens Cimber Air havde koncession på ruten til Sønderborg. Denne rutedeling eksisterede frem til oktober 1995, hvor liberalisering af det europæiske luftmarked så dagens lys og grundlaget for Danair og dennes rutedeling forsvandt. De tre selskaber skulle herefter i stedet for at samarbejde om de danske indenrigsruter, til at konkurrere om ruterne og passagererne 9. Samtidig med liberaliseringen af luftfarten løb koncessionen ud og grundet liberaliseringen ønskede Transportministeriet ikke at forlænge koncessionen 10. Som respons på den forøgede konkurrence, indførte SAS i 1982 Business Class billetter for at tilgodese forretningsrejsende. Disse rejsende fik samtidigt selvstændige check-in skranker og lounges i lufthavnene for at gøre deres flyrejse mere komfortabel. Indførelsen af Business Class udsprang sig af en ambition om at blive The Businessman s Airline. I 1983 opnåede SAS i stedet at blive Europas mest punktlige flyselskab, hvor 99 % af deres fly afgik til tiden og i 1984 blev SAS kåret til at være årets flyselskab af magasinet Air 6 Borsen.dk, 9. feb. 2010, Svenskerne vil sælge SAS 7 SAS Historie Et flyselskab fødes 8 SAS historie Nye horisonter Side 5 af 61

11 Transport World 11. I 1986 fik SAS endnu en pris, denne gang for at give deres passagerer den bedste service. I 1992 introducerede SAS discountbilletterne, Jackpot, og udvidede dermed deres fokus til en større målgruppe. I samme år blev EuroBonus programmet skabt, så kunder, som rejste meget, kunne optjene bonuspoint, der kunne anvendes til bl.a. bonusrejser, billeje og hotelophold. I 1996 var SAS blevet en af Europas største aktører på flymarkedet 12 SAS dannede i 1997 Star Alliance sammen med Lufthansa, Thai Airways International, United Airlines, Air Canada og Varig Brazilian Airlines, som bl.a. havde et samarbejde om billetter samt bonuspoint. Samarbejdet i Star Alliance var den første af sin slags og er stadig den største, med sine 27 medlemmer, hvor samarbejdet har samme omdrejningspunkt i dag. 13 Senere igen, i 1999, introducerede SAS en række elektroniske tjenester for passagererne, såsom muligheden for internetbestilling samt muligheden for at modtage trafikinformation på mobiltelefonen og gjorde det nemmere for passagererne at holde sig opdateret. Kort før dette testede SAS piloterne, som de første i verden CDTI-systemet, der gjorde det muligt at overvåge andre flys bevægelser. Krisen i flybranchen startede allerede i 2000, hvor der blev set tegn på en svagere global økonomi. Lavprisselskaberne fik også her deres store gennembrud, da de rejsende ikke længere var villige til at betale mere for en flybillet end højest nødvendigt (Doganis, R., 2006 pp. 9-10). Samtidig synes flybranchen at have været ramt af den ene uheldige omstændighed efter den anden i det nye årtusinde, hvor SAS ikke har været skånet for katastrofale ulykker eller andre uforudsete forhindringer. Den 18. juli 2001 idømte Europa- Kommissionen SAS en bøde på 39,375 mio. EUR for en ulovlig samarbejdsaftale omkring markedsdeling med Maersk Air. Senere, som følge af terrorangrebet d. 11. september 2001 var flybranchen i en lang periode ramt af faldende passagerantal og mange aflyste afgange, som blot forværrede den allerede eksisterende krise i branchen. Flyselskaberne, SAS inklusiv, befandt sig i en situation, hvor det var endnu sværere at tjene penge, end det hidtil havde været. SAS forberedte sig på at fyring af personale og øvrige besparelser var nødvendige for at kunne overleve de hårde tider. SAS forsøgte dog at være innovative og fortsatte udviklingen indenfor det teknologiske perspektiv med bl.a. internet check-in og elektroniske billetter 15. SAS blev ramt af endnu en ulykke den 8. oktober 2001, da et fly fra Milano til København forulykkede og flere end 100 blev dræbt, da flyet kolliderede med et mindre privatfly i Linate Lufthavnen ved Milano SAS historie forandringernes årti 12 SAS historie alliancernes årti SAS historie det nye årtusinde 15 SAS Historie - det nye årtusind 16 Jp.dk, 9. okt. 2001, Den værste SAS-ulykke Side 6 af 61

12 I 2003 lancerede SAS Snowflake som et bud på et lavpriskoncept, der skulle konkurrere med de mange lavprisaktører på markedet. De ønskede at tilbyde flyrejser på lavt budget på udvalgte europæiske fritidsruter. SAS mistede dog mange millioner på konceptet og Snowflake blev hurtigt afviklet igen 17. I 2003 blev SAS flyvirksomhed delt op i tre forskellige forretningsenheder med udgangspunkt i hvert deres land. Året efter blev hver forretningsenhed forvandlet til aktieselskaberne Scandinavian Airlines Danmark, SAS Braathens og Scandinavians Airlines Sverige. Disse blev igen samlet ultimo 2008 under konsortiet SAS Group, hvilket var et af de tidlige tiltag i strategien Core SAS I 2007 var SAS i medierne igen med en række uheld. Uheldene startede d. 9. september 2007, hvor understellet på et Dash 8 Q400 fly brød sammen under en landing i Aalborg lufthavn, tre dage efter skete det igen i Vilnius lufthavn i Litauen. Igen den 27. oktober 2007 var der sammenbrud på understellet af et Dash 8 fly under en landing i Københavns lufthavn, men heldigvis for SAS var der ingen personskader i forbindelse med nogen af stelulykkerne. Det tredje tilfælde af sammenbrud på understellet fik SAS til at indstille al brug af Dash 8 Q400 flyene definitivt 19. For at undgå flyaflysninger på Dash flyenes ruter, var SAS nødsaget til at lease fly, hvilket har påført SAS endnu en ekstraomkostning 20. Dash 8 flyene er senere blevet hugget op og solgt videre som reservedele 21. Tidligere i 2007 var der også store problemer for SAS og selskabets kabinepersonale, hvor der var intet mindre end to strejker i løbet af marts og april måned. Strejken betød, at der alene i løbet af dagene fra den 24. til den 26. april var 685 flyafgange, der blev aflyst som følge af kabinepersonalets arbejdsnedlæggelse Strejkerne var ikke de første, der har ramt SAS siden årtusindskiftet. SAS har i perioden fra 2002 til 2007 oplevet 7 strejker, hvor personalet hos SAS, heriblandt piloter, kabinepersonale og bagagearbejdere, har nedlagt arbejdet 23. Igen i starten af april 2011 valgte SAS bagagepersonale i Københavns lufthavn at strejke, hvilket medførte aflyste og forsinkede fly 24. Endnu et tegn på den svære tid hos SAS har været nødvendigheden i at udføre to aktieemissioner, der er blevet realiseret i hhv og Alene emissionen i 2010 forventes at have indbragt ca. 5 mia. SEK., hvor både den svenske, norske og danske stat har bidraget til kapitaludvidelsen I foråret 2010 ramte endnu en uforudset hændelse flybranchen, da den islandske vulkan Eyjafjallajökull udsendte en sky af aske, der holdte fly i hele Europa på jorden og aflyste flere tusinde afgange i det euro Takeoff.dk, 15. maj 2004, SAS overvejer at opgive særlige Snowflake-fly 18 Information om SAS AB s emission 2010 p Jp.dk, 27. aug. 2010, Dash 8-fly skaber problemer igen 20 Nyhederne.tv2.dk, 28. okt. 2007, SAS dropper Dash 8-fly 21 Dr.dk, 26. jul. 2010, Dash 8-flyet hugges op 22 Jp.dk, 26. apr. 2007, SAS-strejke er slut 23 Politiken.dk, 27. apr. 2007, SAS ramt af strejker 137 gange på 17 år 24 Business.dk, 7. apr. 2011, SAS-strejke medfører aflyste fly 25 Information om SAS AB s emission 2010 p. 6 Side 7 af 61

13 pæiske luftrum. SAS regning for askeskyen regnes med at være på godt 640 MSEK og det fik SAS til at bede EU s transportkommissær om en kompensation på 500 MSEK til at dække nogle af alle de udgifter, der var forbundet med de flyafgange, der blev aflyst som askeskyen forårsagede 26, det er dog ikke en erstatning SAS har opnået. Den 9. november 2010 blev SAS idømt en bøde på 500 mio. DKR for igen at have deltaget i en ulovlig samarbejdsaftale, denne gang omhandlende priserne på luftfragtstillæg. SAS har dog valgt at anke denne dom og der er fortsat ikke nogen endelig afgørelse af sagen i EU. Denne historiske udvikling har gjort, at SAS i dag ikke længere er et af Europas største flyselskaber, men i stedet kun er nordens største flyselskab, der i 2009 transporterede 21,4 millioner passagerer til 100 destinationer i over 30 lande SAS økonomiske udvikling Flybranchen er karakteriseret ved at være cyklisk over en ti års periode (Doganis, R., 2006 p. 272), hvilket også er noget den økonomiske udvikling hos SAS har været præget af. De sidste mange år har været ustabile og har desuden været påvirket af de mange eksterne faktorer, der har tætte relationer til luftfartbranchen. Heriblandt har indvirkningen af den globale økonomiske krise skabt store problemer for SAS, som ikke har tjent penge siden SAS økonomiske udvikling er i det følgende vurderet ud fra en række økonomiske faktorer. EBT margin EBT marginen for SAS fra årene 2004 til og med 2010 er illustreret i figur EBT margin viser indtjeningen før skat i procent af årets omsætning. EBT margin giver et godt billede af, hvordan virksomheden præstere rent finansielt, uafhængigt af skattemæssige påvirkninger. Samtidig er det et godt nøgletal til at kunne vurdere SAS ud fra, da man med netop dette nøg- 26 Business.dk, 26. apr. 2010, SAS jagter en halv mia. i erstatning for askesky 27 Information om SAS AB s emission 2010 p SAS Group Annual Report & Sustainability Report 2010 p Grundet en ændring i regnskabsførelsen er SAS EBT margin for årene før 2004 ikke mulige at sammenligne, hvilket er årsagen til at kun tal fra 2004 og frem er medtaget i denne betragtning. Side 8 af 61

14 letal tager hensyn til, at SAS både ejer og leaser fly til deres flyflåde. SAS EBT margin har haft store udsving igennem den sidste periode. I 2004 var EBT margin på -1,7 % efterfulgt af tre års fremgang i årene 2005 til 2007 til hhv. 0,1 %, 1,5 % og 2,4 %. Det gjorde, at SAS havde det bedste år i Dette kunne skyldes den generelle fremgang man oplevede i luftfarten i 2007, pga. faldende oliepriser, stærke trafiktal, omkostningsbesparelser, nye ruter, lavere leasingudgifter på fly, bedre kapacitetsudnyttelse og stigende gennemsnitlige billetpriser efter flybranchen fra omkring 2000 har været inde i en stor krise. En afmatning af markedet var dog forudset 30 og den økonomiske krise, der startede i 2008 gjorde blot denne afmatning en realitet hurtigere. Figur 2.1 viser tydeligt, at den finansielle krise har haft stor indflydelse på EBT marginen siden Værst og mest katastrofalt var det i 2009, hvor krisen for alvor tog fat og gjorde dette år rædselsfuldt for SAS. Men resultatet for 2009 kan ikke udelukkende tilskrives den globale økonomiske krise, men også en omstrukturering for MSEK, som følge af Core SAS, har påvirket resultatet. Effekterne af denne omstrukturering forventes at vise sig i 2010 og Denne effekt synes også at have sat ind i nogen grad allerede i 2010, men SAS mål for EBT marginen på 7 % er dog langt fra opnået, da den realiserede EBT margin for 2010 kun er -1,1 % 32. Samtidig viser tallene fra 2010 dog, at luftfartbranchen det sidste års tid gradvist er begyndt at komme ovenpå igen, efter den største krise flybranchen nogensinde har oplevet. Denne positive udvikling forventes at fortsætte i 2011, specielt på SAS hjemmemarked, norden 33. Trods fremgangen, der er sket, er underskuddet stadig i en realitet i 2010, hvor askeskyen, forlig i den amerikanske cargo sag samt bøde fra Europa-Kommissionen for den europæiske cargo sag har haft en stor indflydelse 34. Cash flow Det cash flow, SAS er i stand til at generere, er også centralt at se på, for at kunne vurdere om virksomheden er likvid og i stand til at foretage investeringer i fx nye fly. Cash flowet for SAS har også været præget af stor ustabilitet det sidste årti og SAS har ikke været i stand til at generere et positivt cash flow siden Dog er der sket markante forbedringer i både Business.dk, 20. jan. 2007, SAS lægger krisen bag sig 31 SAS Group Annual Report & Sustainability Report 2009 p SAS Group Annual Report & Sustainability Report 2010 p SAS Group Annual Report & Sustainability Report 2010 p Dr.dk, 9. Feb. 2011, SAS håber på bedring i 2011 Side 9 af 61

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank

Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank Bilag Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank Vi er ved at skrive opgave omkring SAS og om de har de resurser og kompetencer der skal til for at overleve. Det går ikke umiddelbart

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE

Guide. Foto: Scanpix/Iris. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE INDHOLD: Priskrig i luften...4 Priskrigen...8 GUIDE: Sådan

Læs mere

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt 2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 23. juni 2011 J. nr. Internationalt Kontor Effekter af forslag om indførelse af en klimaafgift

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere

Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere Flere flyselskaber tilbyder bonuspoint, der skal gøre din flyrejse billigere. Hvordan fungerer systemet, hvor mange point skal du bruge, og hvordan registrerer

Læs mere

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne,

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne, Erhvervsudvalget ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Samråd i Erhvervsudvalget den 6. oktober Spørgsmål A + B + C + D: A. Der har i de seneste uger været en del omtale i medierne af kartellignende

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Side 1 af 5 Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Når flyselskaberne opdeler flysæderne i flere klasser og sælger billetterne til flysæderne med forskellige restriktioner, er det 2.

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. Med den sidste udvikling betyder

Læs mere

Bilag 1: Transskriberet telefoninterview med Senioranalytiker Jacob Pedersen

Bilag 1: Transskriberet telefoninterview med Senioranalytiker Jacob Pedersen Bilag 1: Transskriberet telefoninterview med Senioranalytiker Jacob Pedersen Telefoninterview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker, Sydbank, d. 22/03-2013. Interviewer: Anne Worsøe. CD med telefoninterview

Læs mere

En strategisk analyse af Scandinavian Airlines System

En strategisk analyse af Scandinavian Airlines System Bachelorafhandling Nationaløkonomisk institut Forfattere: Kai Rune Ankjær Borup Anne Schjøtt Storgaard Vejleder: Valdemar Smith En strategisk analyse af Scandinavian Airlines System Kan SAS bevare sin

Læs mere

Executive summary: Side 2 af 88

Executive summary: Side 2 af 88 Executive summary: The main object of this report is to analyze the impact that SAS new strategy Core SAS has on the value of the company. Core SAS was introduced in February 2009 as a way out of the economic

Læs mere

SAS tur/retur. En strategisk analyse af SAS. Institut for Marketing og Organisation. Vejleder: Jette Bjerrehus

SAS tur/retur. En strategisk analyse af SAS. Institut for Marketing og Organisation. Vejleder: Jette Bjerrehus Bachelorafhandling Forfatter: Institut for Marketing og Organisation Anne Worsøe Anslag: Eksamensnr.: 98.687 301274 Vejleder: Jette Bjerrehus SAS tur/retur En strategisk analyse af SAS AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem SAS og Cimber Air

Samarbejdsaftale mellem SAS og Cimber Air 1 af 12 Samarbejdsaftale mellem SAS og Cimber Air Rådsmødet den 24. marts 1999 J.nr. 2:8032-898/nja 1. Resumé Scandinavian Airlines System (SAS) og Cimber Air A/S har den 1. oktober 1998 anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Miljørejsen. Travellink AB Bredgade 36B 1260 København K Telefon: 7080 8470 privatrejser@travellink.dk www.travellink.dk

Miljørejsen. Travellink AB Bredgade 36B 1260 København K Telefon: 7080 8470 privatrejser@travellink.dk www.travellink.dk Miljørejsen Grønnere reiser for privatreisen Travellink AB Bredgade 36B 1260 København K Telefon: 7080 8470 privatrejser@travellink.dk www.travellink.dk Travellink er repræsenteret både i Danmark, Norge,

Læs mere

Strategisk analyse af SAS

Strategisk analyse af SAS Bachelorafhandling Erhvervsøkonomiske institut Forfatter Finn Andersen Eks. Nr.: 285791 Vejleder Karsten Wiborg Strategisk analyse af SAS Handelshøjskolen April, 2013 Anslag: 109.560 (inkl. Figurer) 1

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Europaudvalget 2009 2935 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2009 2935 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2009 2935 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 23. marts 2009 Dok.id J. nr. Internationalt Kontor Supplerende samlenotat om forslag om fælles regler for

Læs mere

SAS - Strategisk analyse med fokus på kapitalstrukturen

SAS - Strategisk analyse med fokus på kapitalstrukturen Hovedopgave HD (R) CBS, institut for regnskab. SAS - Strategisk analyse med fokus på kapitalstrukturen Vejleder: Jens Kristian Andersen Forfattere: Patrick Perez Sebastian Christensen 2013 Indhold 1. Indledende

Læs mere

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006 Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer August 2006 Oversigt Baggrund Workshop og scenarier Luftfartspolitisk strategi Side 2 Mål for projektet Få sat fokus på luftfarten og skabe et grundlag

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0168 Bilag 1 Offentligt Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark 15. maj 2007 Grundnotat vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet

Læs mere

Værdiansættelse af SAS koncernen

Værdiansættelse af SAS koncernen HD (R) hovedopgave 2009 Christian Kjærgaard Xin Zhuo Indholdsfortegnelse HD afsluttende opgave forår 2009 Indledning...5 Problemformulering...6 Opgave struktur...7 Målgruppe...8 Afgrænsning:...9 Metodevalg...10

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL?

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? SIDE 2 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Februar 2015 Oplag 1000 stk. ISBN 978-87-7029-595-6 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk A/S Brochuren er udarbejdet af Konkurrence- og

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S Jeg vil fortælle om 1. TimeLog A/S 2. Internationalisering via Google POC 3. GazelleGrowth 4. Internationalisering

Læs mere

Vejen til den billige flybillet

Vejen til den billige flybillet Vejen til den billige flybillet Mange danskere skal på juletur til London eller New York for at shoppe eller hygge sig. Men det gælder om at se sig godt for, når man vælger flyselskab, for de»billige«selskaber

Læs mere

BEMÆRK, AT TEGNINGSRETTERNE FORVENTES AT HAVE EN ØKONOMISK VÆRDI.

BEMÆRK, AT TEGNINGSRETTERNE FORVENTES AT HAVE EN ØKONOMISK VÆRDI. BEMÆRK, AT TEGNINGSRETTERNE FORVENTES AT HAVE EN ØKONOMISK VÆRDI. For at værdien af tegningsretterne ikke skal gå tabt, skal indehaveren enten: Udnytte de tildelte tegningsretter og tegne nye aktier senest

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates

Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Ny Emirates rute til Dubai

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord Erhvervsjura Nr. 7 oktober 2011 1. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord 2. Inddriv selv dine fordringer på op til 100.000,- kr. ved at benytte en enkelt blanket 3. Du må

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

SAS. Analyse. Aktier. Transport 10. juli 2007. Klar til take-off. Anbefaling NEUTRAL NEUTRAL MIDDEL. Risiko Likviditet 131 164.500 21.538.

SAS. Analyse. Aktier. Transport 10. juli 2007. Klar til take-off. Anbefaling NEUTRAL NEUTRAL MIDDEL. Risiko Likviditet 131 164.500 21.538. Aktier SAS Analyse Transport 10. juli 2007 Klar til take-off Anbefaling NEUTRAL SAS er som patienten, der er meldt rask, men hvor den sidste del af genoptræningen tilbagestår, og den i juni annoncerede

Læs mere

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter?

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Vedr. L180. Forslag til ændring af en lov om ændring af en lov om en Rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed.

Vedr. L180. Forslag til ændring af en lov om ændring af en lov om en Rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed. Folketingets Erhvervsudvalg Folketinget, Christiansborg 1240 København K Vesterbrogade 12, 5. sal 1620 København V Telefon 35 35 66 11 Telefax 35 35 88 59 E-mail: drf@travelassoc.dk Web: www.travelassoc.dk

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

en strategisk og regnskabsmæssig analyse

en strategisk og regnskabsmæssig analyse Handelshøjskolen i København, Institut for Finansiering og Regnskab Cand.merc. Finansiering og Regnskab Kandidatafhandling Værdiansættelse af SAS AB en strategisk og regnskabsmæssig analyse Ekstern lektor:

Læs mere

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland 1 2. marts 2012 Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland Visit Greenland skal indledningsvist takke for fremsendelse

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0098 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Phuket, Thailand. 7.4.-21.4.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 8.198 kr. Forsinkelse på hjemrejsen

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

AMERICAN EXPRESS PRÆSENTERER GLOBAL BUSINESS TRAVEL REPORT 2009

AMERICAN EXPRESS PRÆSENTERER GLOBAL BUSINESS TRAVEL REPORT 2009 Contact: Suzanne Withers +44 (0) 207 976 4604 suzanne.a.withers@aexp.com 18 November 2008 AMERICAN EXPRESS PRÆSENTERER GLOBAL BUSINESS TRAVEL REPORT 2009 - OMKOSTNINGER FOR FORRETNINGSREJSER VENTES AT

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Eksport af danske pensions-it-systemer

Eksport af danske pensions-it-systemer Dansk pension i internationalt perspektiv Eksport af danske pensions-it-systemer v/adm. direktør Birgitte Hass, FDC 26. februar 2013 26. februar 2013 Side 1 Danmarks pensionssystem er verdens bedste, men

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo Dark pools set fra Finanstilsynets side v/ vicedirektør Julie Galbo Den her anvendte definition af en dark pool Hvad er en dark pool? Svar: Handelsplatform anvendt af større, typisk institutionelle investorer

Læs mere