Konkurrencen i luftrummet karteller og strategier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrencen i luftrummet karteller og strategier"

Transkript

1 Bachelorafhandling Nationaløkonomisk Institut Forfattere: Anna Østergaard Kristensen Maria Laibach Halskov Christiansen Vejleder: Valdemar Smith Konkurrencen i luftrummet karteller og strategier Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Forår 2011

2 Summary The competition in the airline business has intensified significantly in recent years. Factors such as the financial crises and deregulations in the airline industry combined with the entry of many low cost carriers, has made it increasingly difficult for the survival of traditional airline carriers. Survival has even been challenging for the carriers which are partially state owned. The traditional Scandinavian airline SAS has been considerably affected by the intensified competition in the airline industry and the past decade they have been implicated in two cases regarding their involvement in illegal collaboration agreements. This could indicate that SAS response to more competition in the industry is to join agreements which are illegal. The purpose of this thesis is to study the airline business in regards to whether specifically SAS is able to survive in the airline industry in the future and how this can be achieved. The Scandinavian airline SAS has been considerably affected by the changes in the market for commercial airlines, where especially the presence of low cost carriers has forced SAS to consider what their core activities are and to focus on these. This was the purpose of the 2009 strategy Core SAS, where focus on the home market in Scandinavia and an increased focus on business travellers where among the five focus areas. This meant that a number of the airline s activities that were not core activities were sold and a substantial amount of routes were cancelled. To be able to assess whether or not SAS will be able to survive in the airline business a strategic analysis has been conducted. The external part in this strategic analysis consists of a PESTEL analysis, a Degree of Turbulence analysis and a Porter s Five Forces analysis. The internal analysis carried out by using the VRIO framework model to evaluate whether SAS has any resources that provide them with sustainable competitive advantages. The external analysis confirmed that there are a number of factors that influence the airline industry. Among the most influential factors are the political regulations and the current crises in global economy. The external analysis also revealed that with the increase in oil price, a general decline in airline passengers and an increase in the presents of low cost carriers it is necessary to focus on keeping costs low now more than ever. The internal analysis of a selection of SAS resources showed that they only posses a few resources that provide them with competitive advantages and only two of these resources, the SAS brand and the route network, was found to be sustainable competitive advantages. The SAS employees were found to be a competitive disadvantage because of the high wages. The remaining resource, membership of Star Alliance, turned out to be a competitive parity because most airlines today are members of an alliance.

3 The strategic analysis as a whole portrays SAS as an airline carrier in deep trouble due to increased competition in the industry, poor chances of earning a profit because of the effects of the global financial crises such as higher prices on oil, a decreasing passenger demand and only a few competitive advantages at their disposal. The chances of SAS surviving as the airline, they are now, are slim to none. For this reason the airline will need to change in order to make an acquisition possible in the future. The recommendation is therefore to transform SAS into a regional niche carrier and over time become a profitable airline carrier again, so an acquisition will be a possibility again for SAS.

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Metode Afgrænsning Virksomhedsprofil af SAS SAS historiske udvikling SAS økonomiske udvikling Core SAS Karteller samt SAS karteldeltagelse SAS-Maersk Air kartellet SAS Cargo sagen Hvilke faktorer er med til at karteller opretholdes Hvad gøres for at undgå karteller Strategisk analyse Ekstern analyse PESTEL Analyse Politiske/Lovgivningsmæssigt Økonomiske faktorer Sociokulturelle forhold Teknologiske faktorer Miljømæssige faktorer Degree of Turbulence Foranderlighed Forudsigelighed Porter s Five Forces Leverandørernes forhandlingsstyrke Kundernes forhandlingsstyrke Trussel fra nye indtrædere Substituerende produkter Rivaliseringen i branchen Den interne analyse Sustainable Competitive Advantages... 46

5 Alliancemedlemskab Rutenet Medarbejdere Brand VRIO Alliancemedlemskab Rutenetværk Medarbejdere Brand SWOT Styrker Svagheder Muligheder Trusler SAS som en nichevirksomhed Konklusion Litteraturliste Bilag

6 1. Indledning Luftmarkedet har i mange år været præget af en skærpet konkurrence og branchen har samtidig oplevet den værste efterspørgsel nogensinde i Passagerefterspørgslen i 2009 var 3,5 % mindre sammenlignet med tidligere år, hvilket gav en gennemsnitlig belægningsprocent på kun 75,6 %. Endnu værre har det dog set ud for fragtdelen på flymarkedet. Her har man set en 10,1 % nedgang i efterspørgslen, hvilket har resulteret i en belægningsprocent på kun 49,1 %. Flybranchen har på baggrund af denne nedgang mistet henholdsvis 2,5 og 3,5 års vækst på passager- og fragtmarkedet 1. Den store nedgang, der er sket i branchen, har resulteret i en skærpet konkurrence, der i høj grad er gået ud over de gamle nationale flyselskaber, såsom SAS, men også lavprisselskaberne såsom Transavia og Norwegian er blevet ramt. Inden denne nedgang, man har oplevet i flybranchen, var der op igennem slutningen af 80 erne og det meste af 90 erne en gennemgribende liberalisering af den europæiske flybranche. Dette skete i tre omgange. Den første del indledtes i december 1987, hvor de enkelte europæiske regeringers magt til at fastsætte billetpriserne blev gjort mindre. Denne nye regel gav en større fleksibilitet til de enkelte flyselskaber til at styre deres egen virksomhed. Senere, i 1990, blev der yderligere åbnet op for markedet. Dette indebar, at de europæiske flyselskaber ubegrænset kunne fragte passagerer og gods mellem deres eget land og et andet EU-land. Dette skabte en endnu mere fleksibel flybranche og åbnede yderligere op for konkurrencen. Sidste fase af liberaliseringen blev indledt i januar 1993, hvor der blev indført fri bevægelighed af tjenesteydelser mellem EU lande. I april 1997 blev der åbnet yderligere op og givet lov til, at et EU-land kunne drive et flyselskab i et andet EU-land. Dette blev kaldt det indre marked og er senere hen blevet udvidet, så det både indbefatter EU-landene samt Norge, Island og Schweiz. Ud over det praktiske og fleksible i udviklingen af det indre marked for flybranchen, hviler indførelsen af det indre marked også på strenge regler om et ønske om at sikre lige konkurrencevilkår og løbende forbedringer af standarder, indenfor områder såsom tryghed og sikkerhed. Med liberaliseringen, der er blevet indført i de ovenstående tre trin, har flybranchen udviklet sig meget. Derfor er det i juli 2006 blevet foreslået af Europa-kommissionen at lave endnu en modernisering og samtidig forenkle lovrammerne, der allerede eksisterer for det indre marked i flybranchen. Forslaget går ud på, at effektivisere flybranchen endnu mere i fremtiden, hvilket i første omgang skal ske ved en yderligere konsolidering af den europæiske lovgivning. Undersøgelser er derfor løbende i gang, for at få et fælles fuldt 1 IATA, Worst Demand Decline in History (2009) Side 1 af 61

7 udbygget regelsæt under navnet European Civil Aviation Code. Derudover ønskes der et fortsat udvidet fokus på, at luftfartsselskaberne opererer under lige vilkår 2. Den hårde konkurrence er noget SAS i høj grad selv har oplevet og især i det seneste årti har SAS oplevet modvind. Dette er ikke kun set i lyset af SAS indblanding i to store kartelsager, både i 2001 og 2010, der har kostet dem dyrt i bøder, men også offentliggørelsen af, at både den danske, norske og svenske stat ønsker at sælge, om ikke alle, så store dele, af deres aktiemasse samt andre makroøkonomiske faktorer. Salget er dog ikke noget, der på nuværende tidspunkt er aktuelt, hvis man lytter til diverse ministre fra både Danmark, Norge og Sverige, der først ønsker at sælge aktierne, når dette kan ske med gevinst 3. SAS har været præget af de turbulente tider, der har været på markedet, hvilket har resulteret i en dårlig økonomi. Denne manglende evne til at skabe resultater indenfor det sidste årti, ses i deres indtjeningsudvikling, der har været kendetegnet ved ustabilitet og i størstedelen af årene befundet sig under nulpunktet. Udviklingen i indtjeningen ses nedenfor i figur 1.1. For at bryde det dårlige mønster og for bedre at kunne klare sig i den hårde konkurrence, implementerede SAS i 2009 en ny strategi kaldet Core SAS. Denne nye strategi har til hensigt at afvikle de projekter, der ikke bliver anset som en del af SAS kernekompetencer, hvilket dækker bl.a. over en afvikling af beholdning i AirBaltic og SpanAir. Samtidig resulterer det også i en reduktion af deres flyflåde samt nedlæggelse af 57 flyruter. Dette samt en række andre tiltag skal resultere i en omkostningsbesparelse på 5,3 mia. SEK. Denne strategi blevet udvidet i 2010, hvor der blev implementeret tiltag, der skulle kunne give SAS en yderligere omkostningsbesparelse på 2,5 mia. SEK. Denne besparelse er primært sket på baggrund af aftaler med personalekabinets og piloternes fagforeninger 4. Strategien Core SAS er på nuværende tidspunkt gennemført med 86 %, hvilket svarer til, at en besparelse på 6,7 mia. SEK allerede nu er realiseret 5. Generelt kan det siges, at hele flybranchen oplever hårde tider ligesom SAS. Det ses dog ud fra tal i årsrapporterne fra 2009 fra Transavia, Norwegian, British Airways, Lufthansa og SAS at lavprisselskaberne, Tran- 2 Den europæiske kommission for mobilitet og transport, History of market integration 3 Business.dk, 19. feb. 2010, Staten vil sælge SAS 4 Information om SAS AB's emission Epn.dk, 9. feb. 2011, Core SAS er nu gennemført 86 % Side 2 af 61

8 savia og Norwegian, klarer sig bedst i gennem 2009 med et lille plus set i forhold til de traditionelle selskaber, SAS, British Airways og Lufthansa, der alle oplever store underskud i samme år. 1.1 Problemformulering Ovenstående frembringer formålet med denne opgave, som overordnet er, at finde ud af, om SAS har et videre eksistensgrundlag i flybranchen og hvordan dette i så fald kan realiseres. Dette gøres ud fra en beskrivelse af SAS historiske udvikling samt en redegørelse for SAS indblanding i kartelsagerne om SAS- Maersk Air og SAS Cargo, hvor den nødvendige teori omkring karteller vil være inddraget. Dette lægger et grundlag for en strategisk analyse, indeholdende en ekstern og intern del, for at kunne vurdere om der er faktorer i SAS organisation og strategivalg samt omverden, der gør, at det er en nødvendighed at være indblandet i alliancer og aftaler omkring markedsdeling og priser, dvs. kartellignende adfærd, for at kunne overleve den hårde konkurrence. Dermed ønskes til sidst en besvarelse af, om SAS har en overlevelsesmulighed uden at danne karteller i fremtiden. 1.2 Metode Som introduktion til opgaven vil der blive udarbejdet en virksomhedsprofil af SAS, hvor der vil blive set på den historiske udvikling, den økonomiske situation og de strategiske valg, der årene igennem er blevet implementeret. Herunder vil det største fokus ligge på Core SAS strategien, da denne er den senest implementeret og mest indgribende strategi til dato. Der vil derfor ses på, hvad denne har gjort for SAS som virksomhed. Dette vil blive bygget på SAS egne publikationer, der forefindes på deres hjemmeside samt artikler fra diverse aviser, Konkurrencestyrelsens konkurrenceredegørelse og publikationer fra IATA, der er flyselskabernes brancheforening. Herefter vil der blive fokuseret på SAS kartelaktivitet i form af sagerne SAS-Maersk Air og SAS Cargo samt hvilke konsekvenser det har haft for SAS, som organisation, at deltage i disse samarbejdsaftaler. Der vil herindunder blive redegjort for den kartelteori, der er relevant for de omtalte kartelsagers forløb. Dernæst vil der blive gennemført en strategisk analyse, hvor den eksterne del vil indeholde en PESTEL analyse. Der vil herunder blive kigget på, hvad sidste års askesky, terrorangreb som fx 11. september 2001, den økonomiske krise, store stigninger i brændstofpriserne, ændringer i demografien og større miljømæssige krav gør ved det marked, som flyselskaberne, herunder SAS, opererer under til dagligt. Sammenholdt med en Degree of Turbulence analyse, der skal vurdere, hvor turbulent et marked SAS og de andre flyselskaber arbejder på, ender den eksterne strategiske analyse ud i en Porter s Five Forces, der danner et billede af rivaliseringen i flybranchen. Den interne del af analysen vil efterfølgende blive udarbejdet og tager udgangspunkt i en ressourcebaseret analyse, hvor der vil blive set på SAS vedvarende konkurrencemæssige Side 3 af 61

9 fordele, SCA. Denne del vil indeholde en analyse af nogle udvalgte ressourcer, som SAS besidder, og der vil blive set på, hvor gode disse er for SAS position på markedet. Vurderingen af de vedvarende konkurrencemæssige fordele vil blive analyseret på baggrund af VRIO-modellen. De strategiske analyser vil blive lavet på baggrund af teorien fremført i bogen Strategic Management (Lynch, R., 2009). Den interne og eksterne strategiske analyse i kobling med SAS historiske tilbageblik og karteldeltagelse vil dermed give svar på hovedspørgsmålet i hele opgaven, nemlig om SAS kan overleve på det marked de opererer på uden brug af ulovlige samarbejdsaftaler såsom karteller. Opgaven vil ende ud i en anbefaling til SAS med et forslag til, hvordan de skal føre virksomhed i fremtiden, uden deltagelse i ulovlige samarbejdsaftaler. Der vil i opgaven blive brugt en lang række sekundære kilder, hvilket betyder, at de informationer, der er beskrevet i disse, ikke er videnskabeligt bevist. Dette betyder, at der til en vis grad skal tages forbehold for, at nogle af konklusionerne i opgaven er draget af de informationer, der er angivet i de anvendte sekundære kilder. 1.3 Afgrænsning I denne opgave vil der blive fokuseret på det europæiske flymarked, med særligt fokus på Norden. Dette skyldes SAS eget ønske om at fokusere på det nordiske marked, som de fremsætter i deres nye strategi Core SAS. Derudover skyldes dette valg af fokus SAS store koncentration af ruter på det europæiske og særligt det nordiske marked, da dette betragtes som deres hjemmemarked. De interkontinentale ruter SAS flyver, vil således ikke blive inddraget som et selvstændigt fokuspunkt i opgaven, da disse ruter udgør så lille en del af SAS rutenet, set i sammenligning med det nordiske og europæiske rutenet. Dette lille udbud af interkontinentale ruter gør også, at det europæiske og nordiske marked har størst betydning for SAS overlevelsesevne. Samtidig er det disse markeder, der har den største økonomiske betydning for SAS. Der vil primært blive set på markedet for transport af passagerer samt enkelte inddragelser af markedet for flyfragt. Dette begrundes med, at SAS opererer indenfor begge markeder. Trods det faktum, at SAS beskæftiger sig med flyfragt er der ikke fokuseret, i særlig høj grad, på dette element i opgaven, da SAS involvering her er lille, set i forhold til passagertransporten. Endnu en årsag til nedtoningen af SAS flyfragt i opgaven er utilstrækkelig dokumentation i forbindelse med SAS Cargo kartelsagen. Denne sag vil dog blive inddraget, så vidt muligt, og sagens forløb vil ligeledes blive forsøgt beskrevet ud fra sekundære kilder. Side 4 af 61

10 2. Virksomhedsprofil af SAS 2.1 SAS historiske udvikling Scandinavian Airlines System, SAS, er en sammenslutning af de tre nationale flyselskaber placeret i hhv. Danmark, Sverige og Norge, der delvist er ejet af de enkelte stater. Staterne ejer i dag tilsammen omkring 50 % af SAS aktier og den anden halvdel af virksomheden er ejet af private investorer 6. Selskabet blev grundlagt den 17. september 1946, med idéen om at skabe transatlantiske flyvninger mellem Skandinavien og USA 7. Igennem de første 20 år oprettede SAS flere og flere nye ruter og investerede i nye flytyper. I 1966 havde SAS 58 fly, fløj til 85 destinationer, transporterede 27 mio. passagere og fragtede tons gods 8. Op igennem midt 70 erne til midt 80 erne oplevede SAS en forøget konkurrence på især udenrigsflyvningerne og foretog derfor en række investeringer for bedre at kunne følge med. I perioden fra 1971 til 1995 var SAS en del af det danske flyselskab Danair sammen med Maersk Air og Cimber Air. SAS var den største part i sammenslutningen, med 51 % af ejerandelen, hvorimod Maersk Air og Cimber Air ejede hhv. 34 % og 16 %. Selskaberne samarbejdede om at udvikle og styrke alle de danske indenrigsruter samt ruterne til Færøerne. I 1982 blev ruterne dog opdelt imellem de tre udbydere, hvor Danair overordnet set stod for koordinering af alt det administrative arbejde. I 1985 havde SAS koncessionen til at beflyve ruterne fra Kastrup til Aalborg, Aarhus og Karup, hvor Maersk Air havde koncession på at beflyve ruterne fra Kastrup til Billund, Rønne, Esbjerg, Vojens og Odense, mens Cimber Air havde koncession på ruten til Sønderborg. Denne rutedeling eksisterede frem til oktober 1995, hvor liberalisering af det europæiske luftmarked så dagens lys og grundlaget for Danair og dennes rutedeling forsvandt. De tre selskaber skulle herefter i stedet for at samarbejde om de danske indenrigsruter, til at konkurrere om ruterne og passagererne 9. Samtidig med liberaliseringen af luftfarten løb koncessionen ud og grundet liberaliseringen ønskede Transportministeriet ikke at forlænge koncessionen 10. Som respons på den forøgede konkurrence, indførte SAS i 1982 Business Class billetter for at tilgodese forretningsrejsende. Disse rejsende fik samtidigt selvstændige check-in skranker og lounges i lufthavnene for at gøre deres flyrejse mere komfortabel. Indførelsen af Business Class udsprang sig af en ambition om at blive The Businessman s Airline. I 1983 opnåede SAS i stedet at blive Europas mest punktlige flyselskab, hvor 99 % af deres fly afgik til tiden og i 1984 blev SAS kåret til at være årets flyselskab af magasinet Air 6 Borsen.dk, 9. feb. 2010, Svenskerne vil sælge SAS 7 SAS Historie Et flyselskab fødes 8 SAS historie Nye horisonter Side 5 af 61

11 Transport World 11. I 1986 fik SAS endnu en pris, denne gang for at give deres passagerer den bedste service. I 1992 introducerede SAS discountbilletterne, Jackpot, og udvidede dermed deres fokus til en større målgruppe. I samme år blev EuroBonus programmet skabt, så kunder, som rejste meget, kunne optjene bonuspoint, der kunne anvendes til bl.a. bonusrejser, billeje og hotelophold. I 1996 var SAS blevet en af Europas største aktører på flymarkedet 12 SAS dannede i 1997 Star Alliance sammen med Lufthansa, Thai Airways International, United Airlines, Air Canada og Varig Brazilian Airlines, som bl.a. havde et samarbejde om billetter samt bonuspoint. Samarbejdet i Star Alliance var den første af sin slags og er stadig den største, med sine 27 medlemmer, hvor samarbejdet har samme omdrejningspunkt i dag. 13 Senere igen, i 1999, introducerede SAS en række elektroniske tjenester for passagererne, såsom muligheden for internetbestilling samt muligheden for at modtage trafikinformation på mobiltelefonen og gjorde det nemmere for passagererne at holde sig opdateret. Kort før dette testede SAS piloterne, som de første i verden CDTI-systemet, der gjorde det muligt at overvåge andre flys bevægelser. Krisen i flybranchen startede allerede i 2000, hvor der blev set tegn på en svagere global økonomi. Lavprisselskaberne fik også her deres store gennembrud, da de rejsende ikke længere var villige til at betale mere for en flybillet end højest nødvendigt (Doganis, R., 2006 pp. 9-10). Samtidig synes flybranchen at have været ramt af den ene uheldige omstændighed efter den anden i det nye årtusinde, hvor SAS ikke har været skånet for katastrofale ulykker eller andre uforudsete forhindringer. Den 18. juli 2001 idømte Europa- Kommissionen SAS en bøde på 39,375 mio. EUR for en ulovlig samarbejdsaftale omkring markedsdeling med Maersk Air. Senere, som følge af terrorangrebet d. 11. september 2001 var flybranchen i en lang periode ramt af faldende passagerantal og mange aflyste afgange, som blot forværrede den allerede eksisterende krise i branchen. Flyselskaberne, SAS inklusiv, befandt sig i en situation, hvor det var endnu sværere at tjene penge, end det hidtil havde været. SAS forberedte sig på at fyring af personale og øvrige besparelser var nødvendige for at kunne overleve de hårde tider. SAS forsøgte dog at være innovative og fortsatte udviklingen indenfor det teknologiske perspektiv med bl.a. internet check-in og elektroniske billetter 15. SAS blev ramt af endnu en ulykke den 8. oktober 2001, da et fly fra Milano til København forulykkede og flere end 100 blev dræbt, da flyet kolliderede med et mindre privatfly i Linate Lufthavnen ved Milano SAS historie forandringernes årti 12 SAS historie alliancernes årti SAS historie det nye årtusinde 15 SAS Historie - det nye årtusind 16 Jp.dk, 9. okt. 2001, Den værste SAS-ulykke Side 6 af 61

12 I 2003 lancerede SAS Snowflake som et bud på et lavpriskoncept, der skulle konkurrere med de mange lavprisaktører på markedet. De ønskede at tilbyde flyrejser på lavt budget på udvalgte europæiske fritidsruter. SAS mistede dog mange millioner på konceptet og Snowflake blev hurtigt afviklet igen 17. I 2003 blev SAS flyvirksomhed delt op i tre forskellige forretningsenheder med udgangspunkt i hvert deres land. Året efter blev hver forretningsenhed forvandlet til aktieselskaberne Scandinavian Airlines Danmark, SAS Braathens og Scandinavians Airlines Sverige. Disse blev igen samlet ultimo 2008 under konsortiet SAS Group, hvilket var et af de tidlige tiltag i strategien Core SAS I 2007 var SAS i medierne igen med en række uheld. Uheldene startede d. 9. september 2007, hvor understellet på et Dash 8 Q400 fly brød sammen under en landing i Aalborg lufthavn, tre dage efter skete det igen i Vilnius lufthavn i Litauen. Igen den 27. oktober 2007 var der sammenbrud på understellet af et Dash 8 fly under en landing i Københavns lufthavn, men heldigvis for SAS var der ingen personskader i forbindelse med nogen af stelulykkerne. Det tredje tilfælde af sammenbrud på understellet fik SAS til at indstille al brug af Dash 8 Q400 flyene definitivt 19. For at undgå flyaflysninger på Dash flyenes ruter, var SAS nødsaget til at lease fly, hvilket har påført SAS endnu en ekstraomkostning 20. Dash 8 flyene er senere blevet hugget op og solgt videre som reservedele 21. Tidligere i 2007 var der også store problemer for SAS og selskabets kabinepersonale, hvor der var intet mindre end to strejker i løbet af marts og april måned. Strejken betød, at der alene i løbet af dagene fra den 24. til den 26. april var 685 flyafgange, der blev aflyst som følge af kabinepersonalets arbejdsnedlæggelse Strejkerne var ikke de første, der har ramt SAS siden årtusindskiftet. SAS har i perioden fra 2002 til 2007 oplevet 7 strejker, hvor personalet hos SAS, heriblandt piloter, kabinepersonale og bagagearbejdere, har nedlagt arbejdet 23. Igen i starten af april 2011 valgte SAS bagagepersonale i Københavns lufthavn at strejke, hvilket medførte aflyste og forsinkede fly 24. Endnu et tegn på den svære tid hos SAS har været nødvendigheden i at udføre to aktieemissioner, der er blevet realiseret i hhv og Alene emissionen i 2010 forventes at have indbragt ca. 5 mia. SEK., hvor både den svenske, norske og danske stat har bidraget til kapitaludvidelsen I foråret 2010 ramte endnu en uforudset hændelse flybranchen, da den islandske vulkan Eyjafjallajökull udsendte en sky af aske, der holdte fly i hele Europa på jorden og aflyste flere tusinde afgange i det euro Takeoff.dk, 15. maj 2004, SAS overvejer at opgive særlige Snowflake-fly 18 Information om SAS AB s emission 2010 p Jp.dk, 27. aug. 2010, Dash 8-fly skaber problemer igen 20 Nyhederne.tv2.dk, 28. okt. 2007, SAS dropper Dash 8-fly 21 Dr.dk, 26. jul. 2010, Dash 8-flyet hugges op 22 Jp.dk, 26. apr. 2007, SAS-strejke er slut 23 Politiken.dk, 27. apr. 2007, SAS ramt af strejker 137 gange på 17 år 24 Business.dk, 7. apr. 2011, SAS-strejke medfører aflyste fly 25 Information om SAS AB s emission 2010 p. 6 Side 7 af 61

13 pæiske luftrum. SAS regning for askeskyen regnes med at være på godt 640 MSEK og det fik SAS til at bede EU s transportkommissær om en kompensation på 500 MSEK til at dække nogle af alle de udgifter, der var forbundet med de flyafgange, der blev aflyst som askeskyen forårsagede 26, det er dog ikke en erstatning SAS har opnået. Den 9. november 2010 blev SAS idømt en bøde på 500 mio. DKR for igen at have deltaget i en ulovlig samarbejdsaftale, denne gang omhandlende priserne på luftfragtstillæg. SAS har dog valgt at anke denne dom og der er fortsat ikke nogen endelig afgørelse af sagen i EU. Denne historiske udvikling har gjort, at SAS i dag ikke længere er et af Europas største flyselskaber, men i stedet kun er nordens største flyselskab, der i 2009 transporterede 21,4 millioner passagerer til 100 destinationer i over 30 lande SAS økonomiske udvikling Flybranchen er karakteriseret ved at være cyklisk over en ti års periode (Doganis, R., 2006 p. 272), hvilket også er noget den økonomiske udvikling hos SAS har været præget af. De sidste mange år har været ustabile og har desuden været påvirket af de mange eksterne faktorer, der har tætte relationer til luftfartbranchen. Heriblandt har indvirkningen af den globale økonomiske krise skabt store problemer for SAS, som ikke har tjent penge siden SAS økonomiske udvikling er i det følgende vurderet ud fra en række økonomiske faktorer. EBT margin EBT marginen for SAS fra årene 2004 til og med 2010 er illustreret i figur EBT margin viser indtjeningen før skat i procent af årets omsætning. EBT margin giver et godt billede af, hvordan virksomheden præstere rent finansielt, uafhængigt af skattemæssige påvirkninger. Samtidig er det et godt nøgletal til at kunne vurdere SAS ud fra, da man med netop dette nøg- 26 Business.dk, 26. apr. 2010, SAS jagter en halv mia. i erstatning for askesky 27 Information om SAS AB s emission 2010 p SAS Group Annual Report & Sustainability Report 2010 p Grundet en ændring i regnskabsførelsen er SAS EBT margin for årene før 2004 ikke mulige at sammenligne, hvilket er årsagen til at kun tal fra 2004 og frem er medtaget i denne betragtning. Side 8 af 61

14 letal tager hensyn til, at SAS både ejer og leaser fly til deres flyflåde. SAS EBT margin har haft store udsving igennem den sidste periode. I 2004 var EBT margin på -1,7 % efterfulgt af tre års fremgang i årene 2005 til 2007 til hhv. 0,1 %, 1,5 % og 2,4 %. Det gjorde, at SAS havde det bedste år i Dette kunne skyldes den generelle fremgang man oplevede i luftfarten i 2007, pga. faldende oliepriser, stærke trafiktal, omkostningsbesparelser, nye ruter, lavere leasingudgifter på fly, bedre kapacitetsudnyttelse og stigende gennemsnitlige billetpriser efter flybranchen fra omkring 2000 har været inde i en stor krise. En afmatning af markedet var dog forudset 30 og den økonomiske krise, der startede i 2008 gjorde blot denne afmatning en realitet hurtigere. Figur 2.1 viser tydeligt, at den finansielle krise har haft stor indflydelse på EBT marginen siden Værst og mest katastrofalt var det i 2009, hvor krisen for alvor tog fat og gjorde dette år rædselsfuldt for SAS. Men resultatet for 2009 kan ikke udelukkende tilskrives den globale økonomiske krise, men også en omstrukturering for MSEK, som følge af Core SAS, har påvirket resultatet. Effekterne af denne omstrukturering forventes at vise sig i 2010 og Denne effekt synes også at have sat ind i nogen grad allerede i 2010, men SAS mål for EBT marginen på 7 % er dog langt fra opnået, da den realiserede EBT margin for 2010 kun er -1,1 % 32. Samtidig viser tallene fra 2010 dog, at luftfartbranchen det sidste års tid gradvist er begyndt at komme ovenpå igen, efter den største krise flybranchen nogensinde har oplevet. Denne positive udvikling forventes at fortsætte i 2011, specielt på SAS hjemmemarked, norden 33. Trods fremgangen, der er sket, er underskuddet stadig i en realitet i 2010, hvor askeskyen, forlig i den amerikanske cargo sag samt bøde fra Europa-Kommissionen for den europæiske cargo sag har haft en stor indflydelse 34. Cash flow Det cash flow, SAS er i stand til at generere, er også centralt at se på, for at kunne vurdere om virksomheden er likvid og i stand til at foretage investeringer i fx nye fly. Cash flowet for SAS har også været præget af stor ustabilitet det sidste årti og SAS har ikke været i stand til at generere et positivt cash flow siden Dog er der sket markante forbedringer i både Business.dk, 20. jan. 2007, SAS lægger krisen bag sig 31 SAS Group Annual Report & Sustainability Report 2009 p SAS Group Annual Report & Sustainability Report 2010 p SAS Group Annual Report & Sustainability Report 2010 p Dr.dk, 9. Feb. 2011, SAS håber på bedring i 2011 Side 9 af 61

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket.

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket. Finansudvalget 2009-10 Aktstk. 107 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 13. april 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke

Læs mere

SAS GRUPPEN. SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB. Januar-December 1999 HOVEDPUNKTER I REGNSKABET PR. 31.

SAS GRUPPEN.  SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB. Januar-December 1999 HOVEDPUNKTER I REGNSKABET PR. 31. Regnskabskommuniké SAS GRUPPEN www.scandinavian.net SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB Januar-December 1999 HOVEDPUNKTER I REGNSKABET PR. 31. DECEMBER 1999: SAS Gruppens resultat før skat var

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

Indlæg på Ålborg Trafikdage 27. august 2002

Indlæg på Ålborg Trafikdage 27. august 2002 28. august 2002 Sag 3/1108-0300-0039 HLA Indlæg på Ålborg Trafikdage 27. august 2002 Liberaliseringen af luftfarten i Europa for mere end 10 år siden har fået konkurrencen til at spire langsomt frem. Lavprisselskaber

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende KOMMISSIONEN

De Europæiske Fællesskabers Tidende KOMMISSIONEN L 265/15 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 18. juli 2001 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 81 og artikel 53 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (Sag COMP.D.2

Læs mere

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Side 1 af 5 Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Når flyselskaberne opdeler flysæderne i flere klasser og sælger billetterne til flysæderne med forskellige restriktioner, er det 2.

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 103 - Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 103 - Offentligt Finansudvalget Aktstk. 103 - Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 1240 København K a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til: - at Finansministeriet bemyndiges

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10. Afgjort den 24. marts 2010. Finansministeriet. København, den 8. marts 2010.

Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10. Afgjort den 24. marts 2010. Finansministeriet. København, den 8. marts 2010. Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. marts 2010 107 Finansministeriet. København, den 8. marts 2010. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet:

Læs mere

Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup. Samrådsspørgsmål

Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup. Samrådsspørgsmål Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del endeligt svar på samrådsspørgsmål 77 Offentligt Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup Samrådsspørgsmål K,L og M Samrådsspørgsmål

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank

Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank Bilag Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank Vi er ved at skrive opgave omkring SAS og om de har de resurser og kompetencer der skal til for at overleve. Det går ikke umiddelbart

Læs mere

Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere

Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere Flere flyselskaber tilbyder bonuspoint, der skal gøre din flyrejse billigere. Hvordan fungerer systemet, hvor mange point skal du bruge, og hvordan registrerer

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt 2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 23. juni 2011 J. nr. Internationalt Kontor Effekter af forslag om indførelse af en klimaafgift

Læs mere

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON]

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

SAS GRUPPEN. SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB. Januar September 2000

SAS GRUPPEN.  SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB. Januar September 2000 Delårsrapport SAS GRUPPEN www.scandinavian.net SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB Januar September 2000 SAS Gruppens resultat før skat var 1 060 (601) MSEK. Resultatet for tredje kvartal blev

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne,

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne, Erhvervsudvalget ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Samråd i Erhvervsudvalget den 6. oktober Spørgsmål A + B + C + D: A. Der har i de seneste uger været en del omtale i medierne af kartellignende

Læs mere

SAS som servicevirksomhed. David S. Hansen. Bacheloropgave HA- 6 Semester 2010. SAS som Servicevirksomhed. Antal Normalsider: 39,99. Anslag: 95.

SAS som servicevirksomhed. David S. Hansen. Bacheloropgave HA- 6 Semester 2010. SAS som Servicevirksomhed. Antal Normalsider: 39,99. Anslag: 95. Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, HA- 6 semester. 01-12-2010 David S. Hansen Bacheloropgave HA- 6 Semester 2010 SAS som Servicevirksomhed Antal Normalsider: 39,99 Anslag: 95.991 1 Indhold 1. Executive Summary...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Vejleder Valdemar Smith. Konkurrencen i luftrummet kan SAS overleve?

Vejleder Valdemar Smith. Konkurrencen i luftrummet kan SAS overleve? Bachelorafhandling Nationaløkonomisk Institut Forfatter Channe Vinther Vejleder Valdemar Smith Konkurrencen i luftrummet kan SAS overleve? Handelshøjskolen, Århus Universitet Forår 2010 Summary The competition

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

En 1.799 meter bane giver kun mulighed for beflyvning af Grønland med mindre jetfly såsom B 737-600/700 og Airbus 319.

En 1.799 meter bane giver kun mulighed for beflyvning af Grønland med mindre jetfly såsom B 737-600/700 og Airbus 319. NOTAT Job Notat om flytyper og banekrav Notat nr. 02 Date 25/08/2015 From To Checked by Frantz Buch Knudsen Tina Jensen ABK 1. Indledning Nærværende notatet beskriver hvilke flytyper, der kan beflyve forlængede

Læs mere

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005.

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 167 Offentligt Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Jeg skal hermed forelægge dagsordenen for Rådsmødet (transport, telekommunikation

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE

Guide. Foto: Scanpix/Iris. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE INDHOLD: Priskrig i luften...4 Priskrigen...8 GUIDE: Sådan

Læs mere

Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor!

Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor! Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor! v/ Claus Lassen Luftfartsforsker Lektor og centerdirektør Center for Mobiliteter og Urbane Studier (C-MUS) Aalborg Universitet Pointe 1: Den usynlige luftfart

Læs mere

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011 www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner Herning Business coach seminar Indhold 1. Præsentation mv. 2. Forretningsplaner og krav til iværksætteren 3. Budgetter 4. Kreditvurdering af Mogens

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland Rapport udarbejdet for Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL)

Danmark som attraktivt luftfartsland Rapport udarbejdet for Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 290 Offentligt Danmark som attraktivt luftfartsland Rapport udarbejdet for Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL) TRU/ERU Fællessalen Christiansborg

Læs mere

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 206 Offentligt 22. marts 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 22. marts 2011 samrådsspørgsmål X-Z af 24. februar 2011, stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Trafikudvalget L 13 - Bilag 4 Offentligt

Trafikudvalget L 13 - Bilag 4 Offentligt Trafikudvalget L 13 - Bilag 4 Offentligt Supplerende grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om information til flypassagerer om det transporterende selskabs identitet

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Vejledning til flyrejseaftalen

Vejledning til flyrejseaftalen Vejledning til flyrejseaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193-1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1. Indledning 3 2. Stikordsregister

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Luftfarten i Skandinavien, værdi og betydning

Luftfarten i Skandinavien, værdi og betydning Luftfarten i Skandinavien, værdi og betydning Af Projektchef Mette Bøgelund, COWI A/S Abstract Dette paper er et af resultaterne af en stor økonomisk analyse udført for SAS i 2003-2005. 1 Analyserne viser,

Læs mere

Svar på Transportudvalgets spørgsmål nr. 846 (Alm. del 7) af 20. juni 2012 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S)

Svar på Transportudvalgets spørgsmål nr. 846 (Alm. del 7) af 20. juni 2012 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 846 Offentligt Folketingets Transportudvalg Christiansborg Finansministeren 27. juni 2012 Svar på Transportudvalgets spørgsmål nr. 846

Læs mere

Scenarier for Dansk Luftfart 2015

Scenarier for Dansk Luftfart 2015 Scenarier for Dansk Luftfart 2015 Af Mette Bøgelund, COWI A/S og Annette Christensen, Transport- og Energiministeriet 1. Introduktion Luftfarten har gennem årtier fået stadig større betydning for det danske

Læs mere

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004 DFDS 1. kvartal 2004 Analytikermøde, 27. maj 2004 Indhold Kvartalet i overskrifter Markedsudvikling Aktivitetsudvikling Strategisk fokus Resultatudvikling 1. kvartal 2004 Resultatforventning 2004 28-05-2004

Læs mere

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. Med den sidste udvikling betyder

Læs mere

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod Alm Brand Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod København, 17. september 2014 Fra 7 til 31 på tre år 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 sep 11 jan 12 maj 12 sep 12 jan 13

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

En strategisk analyse af Scandinavian Airlines System

En strategisk analyse af Scandinavian Airlines System Bachelorafhandling Nationaløkonomisk institut Forfattere: Kai Rune Ankjær Borup Anne Schjøtt Storgaard Vejleder: Valdemar Smith En strategisk analyse af Scandinavian Airlines System Kan SAS bevare sin

Læs mere

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL?

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? SIDE 2 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Februar 2015 Oplag 1000 stk. ISBN 978-87-7029-595-6 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk A/S Brochuren er udarbejdet af Konkurrence- og

Læs mere

SAS tur/retur. En strategisk analyse af SAS. Institut for Marketing og Organisation. Vejleder: Jette Bjerrehus

SAS tur/retur. En strategisk analyse af SAS. Institut for Marketing og Organisation. Vejleder: Jette Bjerrehus Bachelorafhandling Forfatter: Institut for Marketing og Organisation Anne Worsøe Anslag: Eksamensnr.: 98.687 301274 Vejleder: Jette Bjerrehus SAS tur/retur En strategisk analyse af SAS AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

BILAG 10. 1 KONSEKVENS HVIS RYANAIR IKKE VAR MEDTAGET HOS MOMONDO

BILAG 10. 1 KONSEKVENS HVIS RYANAIR IKKE VAR MEDTAGET HOS MOMONDO 10. Bilag BILAG 1 KONSEKVENS HVIS RYANAIR IKKE VAR MEDTAGET HOS MOMONDO Nedenfor er illusteret, hvilken konsekvens, det ville have været, hvis Ryanair ikke var medtaget i søgeportalen, som tidligere har

Læs mere

Executive summary: Side 2 af 88

Executive summary: Side 2 af 88 Executive summary: The main object of this report is to analyze the impact that SAS new strategy Core SAS has on the value of the company. Core SAS was introduced in February 2009 as a way out of the economic

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006 Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer August 2006 Oversigt Baggrund Workshop og scenarier Luftfartspolitisk strategi Side 2 Mål for projektet Få sat fokus på luftfarten og skabe et grundlag

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af loven om Rejsegarantifonden

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af loven om Rejsegarantifonden 2012/1 BSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 10. april 2013 af Henning Hyllested (EL), Stine Brix (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL)

Læs mere

Vejen til den billige flybillet

Vejen til den billige flybillet Vejen til den billige flybillet Mange danskere skal på juletur til London eller New York for at shoppe eller hygge sig. Men det gælder om at se sig godt for, når man vælger flyselskab, for de»billige«selskaber

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S 2007/2 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 30. april 2008 af transportministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Beredskab i en uforudsigelig verden

Beredskab i en uforudsigelig verden Beredskab i en uforudsigelig verden Fg. kontorchef Mads Ecklon Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Beredskabsplaner Evalueringer Planlægningsgrundlag Ledelse

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0168 Bilag 2 Offentligt Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark 25. juni 2007 Supplerende grundnotat vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Europa-

Læs mere

Strategisk analyse af SAS

Strategisk analyse af SAS Bachelorafhandling Erhvervsøkonomisk Institut Anslag: Forfatter: Carsten Bay Eskildsen Vejleder: 113.935 Valdemar Smith Strategisk analyse af SAS Købt eller solgt School of Business & Social Sciences Aahus

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Europaudvalget 2009 2935 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2009 2935 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2009 2935 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 23. marts 2009 Dok.id J. nr. Internationalt Kontor Supplerende samlenotat om forslag om fælles regler for

Læs mere

Bilag 1: Transskriberet telefoninterview med Senioranalytiker Jacob Pedersen

Bilag 1: Transskriberet telefoninterview med Senioranalytiker Jacob Pedersen Bilag 1: Transskriberet telefoninterview med Senioranalytiker Jacob Pedersen Telefoninterview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker, Sydbank, d. 22/03-2013. Interviewer: Anne Worsøe. CD med telefoninterview

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Præsentation af Jobindex

Præsentation af Jobindex Præsentation af Jobindex Program for Præsentation Hvorfor investere i Jobindex? Lidt om jobannonce markedet og en frygtelig masse grafer Lidt om historien bag Jobindex og hvor firmaet står lige nu Fremtidsvisioner

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Terminal. -- Vi vil fremtiden. - Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup

Terminal. -- Vi vil fremtiden. - Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup Vi vil fremtiden Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup Hvorfor Terminal A? Regeringen Vækstforum siger øget konkurrence for at få effektiviteten i samfundet op Terminal A handler netop om indførelsen

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 14. december 2015 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål

Læs mere

SOCIAL DUMPING Piloter og cabin crew

SOCIAL DUMPING Piloter og cabin crew SOCIAL DUMPING Piloter og cabin crew Kampen for danske arbejdspladser! vs. Den danske model Af Anders Mark Jensen Hvem er undertegnede? Anders Mark Jensen (tidligere cabin crew) Næstformand, Flyvebranchens

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Eksport af danske pensions-it-systemer

Eksport af danske pensions-it-systemer Dansk pension i internationalt perspektiv Eksport af danske pensions-it-systemer v/adm. direktør Birgitte Hass, FDC 26. februar 2013 26. februar 2013 Side 1 Danmarks pensionssystem er verdens bedste, men

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Metodologi for prøvning af hovedformål og økonomisk ligevægt

Metodologi for prøvning af hovedformål og økonomisk ligevægt Metodologi for prøvning af hovedformål og økonomisk ligevægt INTRODUKTION Ifølge artikel 19(1) i kommissionens gennemførselsforordning (EU) Nr. 869/2014 af 11. august 2014 om nye jernbanepassagerruter,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0168 Bilag 1 Offentligt Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark 15. maj 2007 Grundnotat vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet

Læs mere

CIMBER STERLING Aktionær arrangement Aarhus - 9. juni 2010 Adm. direktør Jacob Krogsgaard

CIMBER STERLING Aktionær arrangement Aarhus - 9. juni 2010 Adm. direktør Jacob Krogsgaard CIMBER STERLING Aktionær arrangement Aarhus - 9. juni 2010 Adm. direktør Jacob Krogsgaard Sønderjyllands flyveselskab 1949 Cimber Air gennem 60 år Cimber Sterling 2010 1950 1964 1967 1975 1979 1985 1996

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem SAS og Cimber Air

Samarbejdsaftale mellem SAS og Cimber Air 1 af 12 Samarbejdsaftale mellem SAS og Cimber Air Rådsmødet den 24. marts 1999 J.nr. 2:8032-898/nja 1. Resumé Scandinavian Airlines System (SAS) og Cimber Air A/S har den 1. oktober 1998 anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem SAS og Cimber Air

Samarbejdsaftale mellem SAS og Cimber Air 1 af 12 18-06-2012 10:36 Samarbejdsaftale mellem SAS og Cimber Air Rådsmødet den 24. marts 1999 J.nr. 2:8032-898/nja 1. Resumé Scandinavian Airlines System (SAS) og Cimber Air A/S har den 1. oktober 1998

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere