Konkurrencen i luftrummet karteller og strategier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrencen i luftrummet karteller og strategier"

Transkript

1 Bachelorafhandling Nationaløkonomisk Institut Forfattere: Anna Østergaard Kristensen Maria Laibach Halskov Christiansen Vejleder: Valdemar Smith Konkurrencen i luftrummet karteller og strategier Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Forår 2011

2 Summary The competition in the airline business has intensified significantly in recent years. Factors such as the financial crises and deregulations in the airline industry combined with the entry of many low cost carriers, has made it increasingly difficult for the survival of traditional airline carriers. Survival has even been challenging for the carriers which are partially state owned. The traditional Scandinavian airline SAS has been considerably affected by the intensified competition in the airline industry and the past decade they have been implicated in two cases regarding their involvement in illegal collaboration agreements. This could indicate that SAS response to more competition in the industry is to join agreements which are illegal. The purpose of this thesis is to study the airline business in regards to whether specifically SAS is able to survive in the airline industry in the future and how this can be achieved. The Scandinavian airline SAS has been considerably affected by the changes in the market for commercial airlines, where especially the presence of low cost carriers has forced SAS to consider what their core activities are and to focus on these. This was the purpose of the 2009 strategy Core SAS, where focus on the home market in Scandinavia and an increased focus on business travellers where among the five focus areas. This meant that a number of the airline s activities that were not core activities were sold and a substantial amount of routes were cancelled. To be able to assess whether or not SAS will be able to survive in the airline business a strategic analysis has been conducted. The external part in this strategic analysis consists of a PESTEL analysis, a Degree of Turbulence analysis and a Porter s Five Forces analysis. The internal analysis carried out by using the VRIO framework model to evaluate whether SAS has any resources that provide them with sustainable competitive advantages. The external analysis confirmed that there are a number of factors that influence the airline industry. Among the most influential factors are the political regulations and the current crises in global economy. The external analysis also revealed that with the increase in oil price, a general decline in airline passengers and an increase in the presents of low cost carriers it is necessary to focus on keeping costs low now more than ever. The internal analysis of a selection of SAS resources showed that they only posses a few resources that provide them with competitive advantages and only two of these resources, the SAS brand and the route network, was found to be sustainable competitive advantages. The SAS employees were found to be a competitive disadvantage because of the high wages. The remaining resource, membership of Star Alliance, turned out to be a competitive parity because most airlines today are members of an alliance.

3 The strategic analysis as a whole portrays SAS as an airline carrier in deep trouble due to increased competition in the industry, poor chances of earning a profit because of the effects of the global financial crises such as higher prices on oil, a decreasing passenger demand and only a few competitive advantages at their disposal. The chances of SAS surviving as the airline, they are now, are slim to none. For this reason the airline will need to change in order to make an acquisition possible in the future. The recommendation is therefore to transform SAS into a regional niche carrier and over time become a profitable airline carrier again, so an acquisition will be a possibility again for SAS.

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Metode Afgrænsning Virksomhedsprofil af SAS SAS historiske udvikling SAS økonomiske udvikling Core SAS Karteller samt SAS karteldeltagelse SAS-Maersk Air kartellet SAS Cargo sagen Hvilke faktorer er med til at karteller opretholdes Hvad gøres for at undgå karteller Strategisk analyse Ekstern analyse PESTEL Analyse Politiske/Lovgivningsmæssigt Økonomiske faktorer Sociokulturelle forhold Teknologiske faktorer Miljømæssige faktorer Degree of Turbulence Foranderlighed Forudsigelighed Porter s Five Forces Leverandørernes forhandlingsstyrke Kundernes forhandlingsstyrke Trussel fra nye indtrædere Substituerende produkter Rivaliseringen i branchen Den interne analyse Sustainable Competitive Advantages... 46

5 Alliancemedlemskab Rutenet Medarbejdere Brand VRIO Alliancemedlemskab Rutenetværk Medarbejdere Brand SWOT Styrker Svagheder Muligheder Trusler SAS som en nichevirksomhed Konklusion Litteraturliste Bilag

6 1. Indledning Luftmarkedet har i mange år været præget af en skærpet konkurrence og branchen har samtidig oplevet den værste efterspørgsel nogensinde i Passagerefterspørgslen i 2009 var 3,5 % mindre sammenlignet med tidligere år, hvilket gav en gennemsnitlig belægningsprocent på kun 75,6 %. Endnu værre har det dog set ud for fragtdelen på flymarkedet. Her har man set en 10,1 % nedgang i efterspørgslen, hvilket har resulteret i en belægningsprocent på kun 49,1 %. Flybranchen har på baggrund af denne nedgang mistet henholdsvis 2,5 og 3,5 års vækst på passager- og fragtmarkedet 1. Den store nedgang, der er sket i branchen, har resulteret i en skærpet konkurrence, der i høj grad er gået ud over de gamle nationale flyselskaber, såsom SAS, men også lavprisselskaberne såsom Transavia og Norwegian er blevet ramt. Inden denne nedgang, man har oplevet i flybranchen, var der op igennem slutningen af 80 erne og det meste af 90 erne en gennemgribende liberalisering af den europæiske flybranche. Dette skete i tre omgange. Den første del indledtes i december 1987, hvor de enkelte europæiske regeringers magt til at fastsætte billetpriserne blev gjort mindre. Denne nye regel gav en større fleksibilitet til de enkelte flyselskaber til at styre deres egen virksomhed. Senere, i 1990, blev der yderligere åbnet op for markedet. Dette indebar, at de europæiske flyselskaber ubegrænset kunne fragte passagerer og gods mellem deres eget land og et andet EU-land. Dette skabte en endnu mere fleksibel flybranche og åbnede yderligere op for konkurrencen. Sidste fase af liberaliseringen blev indledt i januar 1993, hvor der blev indført fri bevægelighed af tjenesteydelser mellem EU lande. I april 1997 blev der åbnet yderligere op og givet lov til, at et EU-land kunne drive et flyselskab i et andet EU-land. Dette blev kaldt det indre marked og er senere hen blevet udvidet, så det både indbefatter EU-landene samt Norge, Island og Schweiz. Ud over det praktiske og fleksible i udviklingen af det indre marked for flybranchen, hviler indførelsen af det indre marked også på strenge regler om et ønske om at sikre lige konkurrencevilkår og løbende forbedringer af standarder, indenfor områder såsom tryghed og sikkerhed. Med liberaliseringen, der er blevet indført i de ovenstående tre trin, har flybranchen udviklet sig meget. Derfor er det i juli 2006 blevet foreslået af Europa-kommissionen at lave endnu en modernisering og samtidig forenkle lovrammerne, der allerede eksisterer for det indre marked i flybranchen. Forslaget går ud på, at effektivisere flybranchen endnu mere i fremtiden, hvilket i første omgang skal ske ved en yderligere konsolidering af den europæiske lovgivning. Undersøgelser er derfor løbende i gang, for at få et fælles fuldt 1 IATA, Worst Demand Decline in History (2009) Side 1 af 61

7 udbygget regelsæt under navnet European Civil Aviation Code. Derudover ønskes der et fortsat udvidet fokus på, at luftfartsselskaberne opererer under lige vilkår 2. Den hårde konkurrence er noget SAS i høj grad selv har oplevet og især i det seneste årti har SAS oplevet modvind. Dette er ikke kun set i lyset af SAS indblanding i to store kartelsager, både i 2001 og 2010, der har kostet dem dyrt i bøder, men også offentliggørelsen af, at både den danske, norske og svenske stat ønsker at sælge, om ikke alle, så store dele, af deres aktiemasse samt andre makroøkonomiske faktorer. Salget er dog ikke noget, der på nuværende tidspunkt er aktuelt, hvis man lytter til diverse ministre fra både Danmark, Norge og Sverige, der først ønsker at sælge aktierne, når dette kan ske med gevinst 3. SAS har været præget af de turbulente tider, der har været på markedet, hvilket har resulteret i en dårlig økonomi. Denne manglende evne til at skabe resultater indenfor det sidste årti, ses i deres indtjeningsudvikling, der har været kendetegnet ved ustabilitet og i størstedelen af årene befundet sig under nulpunktet. Udviklingen i indtjeningen ses nedenfor i figur 1.1. For at bryde det dårlige mønster og for bedre at kunne klare sig i den hårde konkurrence, implementerede SAS i 2009 en ny strategi kaldet Core SAS. Denne nye strategi har til hensigt at afvikle de projekter, der ikke bliver anset som en del af SAS kernekompetencer, hvilket dækker bl.a. over en afvikling af beholdning i AirBaltic og SpanAir. Samtidig resulterer det også i en reduktion af deres flyflåde samt nedlæggelse af 57 flyruter. Dette samt en række andre tiltag skal resultere i en omkostningsbesparelse på 5,3 mia. SEK. Denne strategi blevet udvidet i 2010, hvor der blev implementeret tiltag, der skulle kunne give SAS en yderligere omkostningsbesparelse på 2,5 mia. SEK. Denne besparelse er primært sket på baggrund af aftaler med personalekabinets og piloternes fagforeninger 4. Strategien Core SAS er på nuværende tidspunkt gennemført med 86 %, hvilket svarer til, at en besparelse på 6,7 mia. SEK allerede nu er realiseret 5. Generelt kan det siges, at hele flybranchen oplever hårde tider ligesom SAS. Det ses dog ud fra tal i årsrapporterne fra 2009 fra Transavia, Norwegian, British Airways, Lufthansa og SAS at lavprisselskaberne, Tran- 2 Den europæiske kommission for mobilitet og transport, History of market integration 3 Business.dk, 19. feb. 2010, Staten vil sælge SAS 4 Information om SAS AB's emission Epn.dk, 9. feb. 2011, Core SAS er nu gennemført 86 % Side 2 af 61

8 savia og Norwegian, klarer sig bedst i gennem 2009 med et lille plus set i forhold til de traditionelle selskaber, SAS, British Airways og Lufthansa, der alle oplever store underskud i samme år. 1.1 Problemformulering Ovenstående frembringer formålet med denne opgave, som overordnet er, at finde ud af, om SAS har et videre eksistensgrundlag i flybranchen og hvordan dette i så fald kan realiseres. Dette gøres ud fra en beskrivelse af SAS historiske udvikling samt en redegørelse for SAS indblanding i kartelsagerne om SAS- Maersk Air og SAS Cargo, hvor den nødvendige teori omkring karteller vil være inddraget. Dette lægger et grundlag for en strategisk analyse, indeholdende en ekstern og intern del, for at kunne vurdere om der er faktorer i SAS organisation og strategivalg samt omverden, der gør, at det er en nødvendighed at være indblandet i alliancer og aftaler omkring markedsdeling og priser, dvs. kartellignende adfærd, for at kunne overleve den hårde konkurrence. Dermed ønskes til sidst en besvarelse af, om SAS har en overlevelsesmulighed uden at danne karteller i fremtiden. 1.2 Metode Som introduktion til opgaven vil der blive udarbejdet en virksomhedsprofil af SAS, hvor der vil blive set på den historiske udvikling, den økonomiske situation og de strategiske valg, der årene igennem er blevet implementeret. Herunder vil det største fokus ligge på Core SAS strategien, da denne er den senest implementeret og mest indgribende strategi til dato. Der vil derfor ses på, hvad denne har gjort for SAS som virksomhed. Dette vil blive bygget på SAS egne publikationer, der forefindes på deres hjemmeside samt artikler fra diverse aviser, Konkurrencestyrelsens konkurrenceredegørelse og publikationer fra IATA, der er flyselskabernes brancheforening. Herefter vil der blive fokuseret på SAS kartelaktivitet i form af sagerne SAS-Maersk Air og SAS Cargo samt hvilke konsekvenser det har haft for SAS, som organisation, at deltage i disse samarbejdsaftaler. Der vil herindunder blive redegjort for den kartelteori, der er relevant for de omtalte kartelsagers forløb. Dernæst vil der blive gennemført en strategisk analyse, hvor den eksterne del vil indeholde en PESTEL analyse. Der vil herunder blive kigget på, hvad sidste års askesky, terrorangreb som fx 11. september 2001, den økonomiske krise, store stigninger i brændstofpriserne, ændringer i demografien og større miljømæssige krav gør ved det marked, som flyselskaberne, herunder SAS, opererer under til dagligt. Sammenholdt med en Degree of Turbulence analyse, der skal vurdere, hvor turbulent et marked SAS og de andre flyselskaber arbejder på, ender den eksterne strategiske analyse ud i en Porter s Five Forces, der danner et billede af rivaliseringen i flybranchen. Den interne del af analysen vil efterfølgende blive udarbejdet og tager udgangspunkt i en ressourcebaseret analyse, hvor der vil blive set på SAS vedvarende konkurrencemæssige Side 3 af 61

9 fordele, SCA. Denne del vil indeholde en analyse af nogle udvalgte ressourcer, som SAS besidder, og der vil blive set på, hvor gode disse er for SAS position på markedet. Vurderingen af de vedvarende konkurrencemæssige fordele vil blive analyseret på baggrund af VRIO-modellen. De strategiske analyser vil blive lavet på baggrund af teorien fremført i bogen Strategic Management (Lynch, R., 2009). Den interne og eksterne strategiske analyse i kobling med SAS historiske tilbageblik og karteldeltagelse vil dermed give svar på hovedspørgsmålet i hele opgaven, nemlig om SAS kan overleve på det marked de opererer på uden brug af ulovlige samarbejdsaftaler såsom karteller. Opgaven vil ende ud i en anbefaling til SAS med et forslag til, hvordan de skal føre virksomhed i fremtiden, uden deltagelse i ulovlige samarbejdsaftaler. Der vil i opgaven blive brugt en lang række sekundære kilder, hvilket betyder, at de informationer, der er beskrevet i disse, ikke er videnskabeligt bevist. Dette betyder, at der til en vis grad skal tages forbehold for, at nogle af konklusionerne i opgaven er draget af de informationer, der er angivet i de anvendte sekundære kilder. 1.3 Afgrænsning I denne opgave vil der blive fokuseret på det europæiske flymarked, med særligt fokus på Norden. Dette skyldes SAS eget ønske om at fokusere på det nordiske marked, som de fremsætter i deres nye strategi Core SAS. Derudover skyldes dette valg af fokus SAS store koncentration af ruter på det europæiske og særligt det nordiske marked, da dette betragtes som deres hjemmemarked. De interkontinentale ruter SAS flyver, vil således ikke blive inddraget som et selvstændigt fokuspunkt i opgaven, da disse ruter udgør så lille en del af SAS rutenet, set i sammenligning med det nordiske og europæiske rutenet. Dette lille udbud af interkontinentale ruter gør også, at det europæiske og nordiske marked har størst betydning for SAS overlevelsesevne. Samtidig er det disse markeder, der har den største økonomiske betydning for SAS. Der vil primært blive set på markedet for transport af passagerer samt enkelte inddragelser af markedet for flyfragt. Dette begrundes med, at SAS opererer indenfor begge markeder. Trods det faktum, at SAS beskæftiger sig med flyfragt er der ikke fokuseret, i særlig høj grad, på dette element i opgaven, da SAS involvering her er lille, set i forhold til passagertransporten. Endnu en årsag til nedtoningen af SAS flyfragt i opgaven er utilstrækkelig dokumentation i forbindelse med SAS Cargo kartelsagen. Denne sag vil dog blive inddraget, så vidt muligt, og sagens forløb vil ligeledes blive forsøgt beskrevet ud fra sekundære kilder. Side 4 af 61

10 2. Virksomhedsprofil af SAS 2.1 SAS historiske udvikling Scandinavian Airlines System, SAS, er en sammenslutning af de tre nationale flyselskaber placeret i hhv. Danmark, Sverige og Norge, der delvist er ejet af de enkelte stater. Staterne ejer i dag tilsammen omkring 50 % af SAS aktier og den anden halvdel af virksomheden er ejet af private investorer 6. Selskabet blev grundlagt den 17. september 1946, med idéen om at skabe transatlantiske flyvninger mellem Skandinavien og USA 7. Igennem de første 20 år oprettede SAS flere og flere nye ruter og investerede i nye flytyper. I 1966 havde SAS 58 fly, fløj til 85 destinationer, transporterede 27 mio. passagere og fragtede tons gods 8. Op igennem midt 70 erne til midt 80 erne oplevede SAS en forøget konkurrence på især udenrigsflyvningerne og foretog derfor en række investeringer for bedre at kunne følge med. I perioden fra 1971 til 1995 var SAS en del af det danske flyselskab Danair sammen med Maersk Air og Cimber Air. SAS var den største part i sammenslutningen, med 51 % af ejerandelen, hvorimod Maersk Air og Cimber Air ejede hhv. 34 % og 16 %. Selskaberne samarbejdede om at udvikle og styrke alle de danske indenrigsruter samt ruterne til Færøerne. I 1982 blev ruterne dog opdelt imellem de tre udbydere, hvor Danair overordnet set stod for koordinering af alt det administrative arbejde. I 1985 havde SAS koncessionen til at beflyve ruterne fra Kastrup til Aalborg, Aarhus og Karup, hvor Maersk Air havde koncession på at beflyve ruterne fra Kastrup til Billund, Rønne, Esbjerg, Vojens og Odense, mens Cimber Air havde koncession på ruten til Sønderborg. Denne rutedeling eksisterede frem til oktober 1995, hvor liberalisering af det europæiske luftmarked så dagens lys og grundlaget for Danair og dennes rutedeling forsvandt. De tre selskaber skulle herefter i stedet for at samarbejde om de danske indenrigsruter, til at konkurrere om ruterne og passagererne 9. Samtidig med liberaliseringen af luftfarten løb koncessionen ud og grundet liberaliseringen ønskede Transportministeriet ikke at forlænge koncessionen 10. Som respons på den forøgede konkurrence, indførte SAS i 1982 Business Class billetter for at tilgodese forretningsrejsende. Disse rejsende fik samtidigt selvstændige check-in skranker og lounges i lufthavnene for at gøre deres flyrejse mere komfortabel. Indførelsen af Business Class udsprang sig af en ambition om at blive The Businessman s Airline. I 1983 opnåede SAS i stedet at blive Europas mest punktlige flyselskab, hvor 99 % af deres fly afgik til tiden og i 1984 blev SAS kåret til at være årets flyselskab af magasinet Air 6 Borsen.dk, 9. feb. 2010, Svenskerne vil sælge SAS 7 SAS Historie Et flyselskab fødes 8 SAS historie Nye horisonter Side 5 af 61

11 Transport World 11. I 1986 fik SAS endnu en pris, denne gang for at give deres passagerer den bedste service. I 1992 introducerede SAS discountbilletterne, Jackpot, og udvidede dermed deres fokus til en større målgruppe. I samme år blev EuroBonus programmet skabt, så kunder, som rejste meget, kunne optjene bonuspoint, der kunne anvendes til bl.a. bonusrejser, billeje og hotelophold. I 1996 var SAS blevet en af Europas største aktører på flymarkedet 12 SAS dannede i 1997 Star Alliance sammen med Lufthansa, Thai Airways International, United Airlines, Air Canada og Varig Brazilian Airlines, som bl.a. havde et samarbejde om billetter samt bonuspoint. Samarbejdet i Star Alliance var den første af sin slags og er stadig den største, med sine 27 medlemmer, hvor samarbejdet har samme omdrejningspunkt i dag. 13 Senere igen, i 1999, introducerede SAS en række elektroniske tjenester for passagererne, såsom muligheden for internetbestilling samt muligheden for at modtage trafikinformation på mobiltelefonen og gjorde det nemmere for passagererne at holde sig opdateret. Kort før dette testede SAS piloterne, som de første i verden CDTI-systemet, der gjorde det muligt at overvåge andre flys bevægelser. Krisen i flybranchen startede allerede i 2000, hvor der blev set tegn på en svagere global økonomi. Lavprisselskaberne fik også her deres store gennembrud, da de rejsende ikke længere var villige til at betale mere for en flybillet end højest nødvendigt (Doganis, R., 2006 pp. 9-10). Samtidig synes flybranchen at have været ramt af den ene uheldige omstændighed efter den anden i det nye årtusinde, hvor SAS ikke har været skånet for katastrofale ulykker eller andre uforudsete forhindringer. Den 18. juli 2001 idømte Europa- Kommissionen SAS en bøde på 39,375 mio. EUR for en ulovlig samarbejdsaftale omkring markedsdeling med Maersk Air. Senere, som følge af terrorangrebet d. 11. september 2001 var flybranchen i en lang periode ramt af faldende passagerantal og mange aflyste afgange, som blot forværrede den allerede eksisterende krise i branchen. Flyselskaberne, SAS inklusiv, befandt sig i en situation, hvor det var endnu sværere at tjene penge, end det hidtil havde været. SAS forberedte sig på at fyring af personale og øvrige besparelser var nødvendige for at kunne overleve de hårde tider. SAS forsøgte dog at være innovative og fortsatte udviklingen indenfor det teknologiske perspektiv med bl.a. internet check-in og elektroniske billetter 15. SAS blev ramt af endnu en ulykke den 8. oktober 2001, da et fly fra Milano til København forulykkede og flere end 100 blev dræbt, da flyet kolliderede med et mindre privatfly i Linate Lufthavnen ved Milano SAS historie forandringernes årti 12 SAS historie alliancernes årti SAS historie det nye årtusinde 15 SAS Historie - det nye årtusind 16 Jp.dk, 9. okt. 2001, Den værste SAS-ulykke Side 6 af 61

12 I 2003 lancerede SAS Snowflake som et bud på et lavpriskoncept, der skulle konkurrere med de mange lavprisaktører på markedet. De ønskede at tilbyde flyrejser på lavt budget på udvalgte europæiske fritidsruter. SAS mistede dog mange millioner på konceptet og Snowflake blev hurtigt afviklet igen 17. I 2003 blev SAS flyvirksomhed delt op i tre forskellige forretningsenheder med udgangspunkt i hvert deres land. Året efter blev hver forretningsenhed forvandlet til aktieselskaberne Scandinavian Airlines Danmark, SAS Braathens og Scandinavians Airlines Sverige. Disse blev igen samlet ultimo 2008 under konsortiet SAS Group, hvilket var et af de tidlige tiltag i strategien Core SAS I 2007 var SAS i medierne igen med en række uheld. Uheldene startede d. 9. september 2007, hvor understellet på et Dash 8 Q400 fly brød sammen under en landing i Aalborg lufthavn, tre dage efter skete det igen i Vilnius lufthavn i Litauen. Igen den 27. oktober 2007 var der sammenbrud på understellet af et Dash 8 fly under en landing i Københavns lufthavn, men heldigvis for SAS var der ingen personskader i forbindelse med nogen af stelulykkerne. Det tredje tilfælde af sammenbrud på understellet fik SAS til at indstille al brug af Dash 8 Q400 flyene definitivt 19. For at undgå flyaflysninger på Dash flyenes ruter, var SAS nødsaget til at lease fly, hvilket har påført SAS endnu en ekstraomkostning 20. Dash 8 flyene er senere blevet hugget op og solgt videre som reservedele 21. Tidligere i 2007 var der også store problemer for SAS og selskabets kabinepersonale, hvor der var intet mindre end to strejker i løbet af marts og april måned. Strejken betød, at der alene i løbet af dagene fra den 24. til den 26. april var 685 flyafgange, der blev aflyst som følge af kabinepersonalets arbejdsnedlæggelse Strejkerne var ikke de første, der har ramt SAS siden årtusindskiftet. SAS har i perioden fra 2002 til 2007 oplevet 7 strejker, hvor personalet hos SAS, heriblandt piloter, kabinepersonale og bagagearbejdere, har nedlagt arbejdet 23. Igen i starten af april 2011 valgte SAS bagagepersonale i Københavns lufthavn at strejke, hvilket medførte aflyste og forsinkede fly 24. Endnu et tegn på den svære tid hos SAS har været nødvendigheden i at udføre to aktieemissioner, der er blevet realiseret i hhv og Alene emissionen i 2010 forventes at have indbragt ca. 5 mia. SEK., hvor både den svenske, norske og danske stat har bidraget til kapitaludvidelsen I foråret 2010 ramte endnu en uforudset hændelse flybranchen, da den islandske vulkan Eyjafjallajökull udsendte en sky af aske, der holdte fly i hele Europa på jorden og aflyste flere tusinde afgange i det euro Takeoff.dk, 15. maj 2004, SAS overvejer at opgive særlige Snowflake-fly 18 Information om SAS AB s emission 2010 p Jp.dk, 27. aug. 2010, Dash 8-fly skaber problemer igen 20 Nyhederne.tv2.dk, 28. okt. 2007, SAS dropper Dash 8-fly 21 Dr.dk, 26. jul. 2010, Dash 8-flyet hugges op 22 Jp.dk, 26. apr. 2007, SAS-strejke er slut 23 Politiken.dk, 27. apr. 2007, SAS ramt af strejker 137 gange på 17 år 24 Business.dk, 7. apr. 2011, SAS-strejke medfører aflyste fly 25 Information om SAS AB s emission 2010 p. 6 Side 7 af 61

13 pæiske luftrum. SAS regning for askeskyen regnes med at være på godt 640 MSEK og det fik SAS til at bede EU s transportkommissær om en kompensation på 500 MSEK til at dække nogle af alle de udgifter, der var forbundet med de flyafgange, der blev aflyst som askeskyen forårsagede 26, det er dog ikke en erstatning SAS har opnået. Den 9. november 2010 blev SAS idømt en bøde på 500 mio. DKR for igen at have deltaget i en ulovlig samarbejdsaftale, denne gang omhandlende priserne på luftfragtstillæg. SAS har dog valgt at anke denne dom og der er fortsat ikke nogen endelig afgørelse af sagen i EU. Denne historiske udvikling har gjort, at SAS i dag ikke længere er et af Europas største flyselskaber, men i stedet kun er nordens største flyselskab, der i 2009 transporterede 21,4 millioner passagerer til 100 destinationer i over 30 lande SAS økonomiske udvikling Flybranchen er karakteriseret ved at være cyklisk over en ti års periode (Doganis, R., 2006 p. 272), hvilket også er noget den økonomiske udvikling hos SAS har været præget af. De sidste mange år har været ustabile og har desuden været påvirket af de mange eksterne faktorer, der har tætte relationer til luftfartbranchen. Heriblandt har indvirkningen af den globale økonomiske krise skabt store problemer for SAS, som ikke har tjent penge siden SAS økonomiske udvikling er i det følgende vurderet ud fra en række økonomiske faktorer. EBT margin EBT marginen for SAS fra årene 2004 til og med 2010 er illustreret i figur EBT margin viser indtjeningen før skat i procent af årets omsætning. EBT margin giver et godt billede af, hvordan virksomheden præstere rent finansielt, uafhængigt af skattemæssige påvirkninger. Samtidig er det et godt nøgletal til at kunne vurdere SAS ud fra, da man med netop dette nøg- 26 Business.dk, 26. apr. 2010, SAS jagter en halv mia. i erstatning for askesky 27 Information om SAS AB s emission 2010 p SAS Group Annual Report & Sustainability Report 2010 p Grundet en ændring i regnskabsførelsen er SAS EBT margin for årene før 2004 ikke mulige at sammenligne, hvilket er årsagen til at kun tal fra 2004 og frem er medtaget i denne betragtning. Side 8 af 61

14 letal tager hensyn til, at SAS både ejer og leaser fly til deres flyflåde. SAS EBT margin har haft store udsving igennem den sidste periode. I 2004 var EBT margin på -1,7 % efterfulgt af tre års fremgang i årene 2005 til 2007 til hhv. 0,1 %, 1,5 % og 2,4 %. Det gjorde, at SAS havde det bedste år i Dette kunne skyldes den generelle fremgang man oplevede i luftfarten i 2007, pga. faldende oliepriser, stærke trafiktal, omkostningsbesparelser, nye ruter, lavere leasingudgifter på fly, bedre kapacitetsudnyttelse og stigende gennemsnitlige billetpriser efter flybranchen fra omkring 2000 har været inde i en stor krise. En afmatning af markedet var dog forudset 30 og den økonomiske krise, der startede i 2008 gjorde blot denne afmatning en realitet hurtigere. Figur 2.1 viser tydeligt, at den finansielle krise har haft stor indflydelse på EBT marginen siden Værst og mest katastrofalt var det i 2009, hvor krisen for alvor tog fat og gjorde dette år rædselsfuldt for SAS. Men resultatet for 2009 kan ikke udelukkende tilskrives den globale økonomiske krise, men også en omstrukturering for MSEK, som følge af Core SAS, har påvirket resultatet. Effekterne af denne omstrukturering forventes at vise sig i 2010 og Denne effekt synes også at have sat ind i nogen grad allerede i 2010, men SAS mål for EBT marginen på 7 % er dog langt fra opnået, da den realiserede EBT margin for 2010 kun er -1,1 % 32. Samtidig viser tallene fra 2010 dog, at luftfartbranchen det sidste års tid gradvist er begyndt at komme ovenpå igen, efter den største krise flybranchen nogensinde har oplevet. Denne positive udvikling forventes at fortsætte i 2011, specielt på SAS hjemmemarked, norden 33. Trods fremgangen, der er sket, er underskuddet stadig i en realitet i 2010, hvor askeskyen, forlig i den amerikanske cargo sag samt bøde fra Europa-Kommissionen for den europæiske cargo sag har haft en stor indflydelse 34. Cash flow Det cash flow, SAS er i stand til at generere, er også centralt at se på, for at kunne vurdere om virksomheden er likvid og i stand til at foretage investeringer i fx nye fly. Cash flowet for SAS har også været præget af stor ustabilitet det sidste årti og SAS har ikke været i stand til at generere et positivt cash flow siden Dog er der sket markante forbedringer i både Business.dk, 20. jan. 2007, SAS lægger krisen bag sig 31 SAS Group Annual Report & Sustainability Report 2009 p SAS Group Annual Report & Sustainability Report 2010 p SAS Group Annual Report & Sustainability Report 2010 p Dr.dk, 9. Feb. 2011, SAS håber på bedring i 2011 Side 9 af 61

en strategisk og regnskabsmæssig analyse

en strategisk og regnskabsmæssig analyse Handelshøjskolen i København, Institut for Finansiering og Regnskab Cand.merc. Finansiering og Regnskab Kandidatafhandling Værdiansættelse af SAS AB en strategisk og regnskabsmæssig analyse Ekstern lektor:

Læs mere

Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse

Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse 2011 Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse Dennis W. Hollender CBS Institut for regnskab og revision Vejleder: Daniel Probst Hovedopgave nr. 113 Executive Summary The purpose

Læs mere

Nyt produkt: skadesforsikringer - en vej mod bedre tider? Af Louise Hildebrandt Kjeldsen

Nyt produkt: skadesforsikringer - en vej mod bedre tider? Af Louise Hildebrandt Kjeldsen Side 1 af 92 RESUME IN ENGLISH... 4 INDLEDNING... 6 PROBLEMFORMULERING... 8 METODE... 8 AFGRÆSNING... 10 SKJERN BANK - EN PRÆSENTATION AF BANKEN... 12 MISSION OG VISION... 13 SKJERN BANKS ORGANISATION...

Læs mere

XXXX. Bachelorprojekt 2012. En strategisk analyse af Alm. Brand A/S

XXXX. Bachelorprojekt 2012. En strategisk analyse af Alm. Brand A/S XXXX Uddannelse: xxxx Vejleder: xxxxx Bachelorprojekt 2012 En strategisk analyse af Alm. Brand A/S 1. INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMSTILLING... 1 1.2 PROBLEMFORMULERING... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.3.1 Begrebsafklaring...

Læs mere

Skadesforsikring. - Salg af skadesforsikring i Ringkjøbing Landbobank. HD(FR) 8. semester 2011 Aalborg Universitet. Speciale

Skadesforsikring. - Salg af skadesforsikring i Ringkjøbing Landbobank. HD(FR) 8. semester 2011 Aalborg Universitet. Speciale HD(FR) 8. semester 2011 Aalborg Universitet Speciale Forfatter: Jannie Grubbe Kalsgaard Vejleder: Christian Farø Skadesforsikring - Salg af skadesforsikring i Ringkjøbing Landbobank Aalborg Universitet

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S HD(R) Afhandling, eksamensnr. 289551 Afleveret d. 22. april 2014 Vejleder Torben Langberg Antal tegn: 161.155 Handelshøjskolen, Aarhus

Læs mere

Afgangsprojekt Vestas Wind System

Afgangsprojekt Vestas Wind System Vejen ud af krisen Afgangsprojekt Vestas Wind System HD-studiets 1. del AAU, maj 2015 Mads Bjørn, Anders Agerbo og Mikkel Lund 27-05-2015 Indholdsfortegnelse Problemstilling:... 2 Problemformulering...

Læs mere

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling Opgaveløser: Vejleder: Palle H. Nierhoff Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse G4S plc Handelshøjskolen ved Århus Universitet Maj 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

!"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! "! (

!#$ % $ &' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! ! ( !"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 111111111111111111111111111111111111 2! "! ( Abstract The financial sector is currently experiencing the biggest financial crisis in recent times. The crisis began

Læs mere

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland En tænkt situation Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland Speciale HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet Vejleder : Jesper Raalskov Afleveringsdato : 30.04.2013 Udarbejdet af: Simon Birk Svendsen

Læs mere

En østjysk fusion. HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013

En østjysk fusion. HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013 En østjysk fusion - En tænkt situation HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og problemformulering

Læs mere

Hovedopgave Byggematerialebranchen

Hovedopgave Byggematerialebranchen Hovedopgave Byggematerialebranchen Trine Werner Sejtved HD 2. del afsætningsøkonomi CBS Vejleder: Steen Ehlers 03.05.2010 [Skriv faxnummeret] Contents 1. Excutive summary... 4 2. Indledning... 6 2.2 Opgavens

Læs mere

U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t

U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t Forberedt til: Specialeopgave HDFR 2014 Aalborg Universitet Udarbejdet af: Annebeth Mortensen Dato: 30. April 2014 Studienummer: 20126494

Læs mere

Afgangsprojekt HD 1. DEL. Grøn Energi

Afgangsprojekt HD 1. DEL. Grøn Energi Afgangsprojekt HD 1. DEL Grøn Energi Strategisk analyse af Vestas Vejleder: Poul Bjerregaard Hold B1 Gruppe P02: Karsten Klit Niklas R. Filipsen Mikkel P. Andersen Forår 2013 Titel: Semester: Grøn Energi

Læs mere

Cloud tjenester i Danmark

Cloud tjenester i Danmark Cloud tjenester i Danmark En analyse af Atea A/S og mulighederne for at blive markedsførende udbyder af Cloud tjenester Forfatter: Rasmus Winston Rasmussen Institut for afsætningsøkonomi: HD Marketing

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2010 Beretning fra formanden 2010 et udfordrende år Allerede ved indgangen til det nye årti var 2010 et udfordrende år fortsat præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem to år tidligere.

Læs mere

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27 1 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 FORORD TIL OPGAVESTRUKTUR...2 PROBLEMIDENTIFIKATION...3 BETRAGTNINGSNIVEAU OG SYNSVINKEL...4 METODE-, MODELVALG OG TEORIVALG...5 Afsnit 1...5

Læs mere

Aalborg Universitet - Bachelor HA. 6. semester Gr. 2 - Torsdag d. 29. Maj 2008. Marketing som partner i produktudvikling. Positioneringsstrategier

Aalborg Universitet - Bachelor HA. 6. semester Gr. 2 - Torsdag d. 29. Maj 2008. Marketing som partner i produktudvikling. Positioneringsstrategier Titelblad Uddannelsesstadie: Uddannelsessted: 6. semester HA Aalborg Universitet Gruppe: 2 Fag: Emne: Titel: Marketing som partner i produktudvikling Positioneringsstrategier Positionering under nye markedsforhold

Læs mere

Megaportaler i Danmark

Megaportaler i Danmark Megaportaler i Danmark JUBII, SOL OG OPASIA SPECIALE Institut for Informations- og Medievidenskab Aarhus Universitet Februar 2002 Karsten Bubber Outzen Årskortnummer: 19932450 Vejleder: dr.phil. Jens Christensen

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Bankpakkerne som hensigtsmæssige kriseindgreb

Bankpakkerne som hensigtsmæssige kriseindgreb Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling Forfattere: Jakob de Linde, HA(alm) Studienr.: 286342 Nikolaj Birkwald, HA(int) Studienr.: 300183 Mette Overbeck, HA(alm) Studienr.: 300035 Vejleder: Anders

Læs mere

Hensættelser til tab på usikrede lån

Hensættelser til tab på usikrede lån Hensættelser til tab på usikrede lån Konsekvensen ved skift fra incurred loss til expected loss når IAS 39 bliver til IFRS 9 Kandidatafhandling på Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision Studerende:

Læs mere

Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger

Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger Gruppe nr: 4 Hold: 7fbaa Udarbejdet af Tobias Kristensen og Christian Davids University College Nordjylland Finansbacheloruddannelsen 7FBA

Læs mere

FUSION. HD Finansiel Rådgivning. Speciale 8. semester Aalborg Universitet. En tænkt. Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr.

FUSION. HD Finansiel Rådgivning. Speciale 8. semester Aalborg Universitet. En tænkt. Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr. En tænkt FUSION HD Finansiel Rådgivning Speciale 8. semester Aalborg Universitet Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr. 20102235 Email: pelo@nykredit.dk Vejleder: Jesper Raalskov Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002

Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002 Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002 2002 i overblik Koncernresultat før skat på DKK 538 mio. mod DKK 494 mio. i 2001 18,3 mio. passagerer med en vækst i antallet af passagerer på 0,7 procent fastholdes

Læs mere

Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen

Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen Comparative analysis and valuation of Andersen & Martini A/S and Semler- Gruppen Cand.merc.aud. Kandidatafhandling

Læs mere

Solferie kombineret med frivilligt arbejde

Solferie kombineret med frivilligt arbejde Solferie kombineret med frivilligt arbejde Hovedopgave Udarbejdet af: Louise Thejls Rasmussen, SØK 4.B. Underskrift: Vejleder: Helge Larsen Antal anslag: 90.014 Afleveringsdato: 31. maj 2012 i i 1. Indledning

Læs mere

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen H.D. STUDIET I FINANSIERING HOVEDOPGAVE FORÅR 2010 OPGAVELØSER: MADS A. RASMUSSEN VEJLEDER: CLAUS BAJLUM Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen 2010 H A N D E L S H Ø J S K O L E N I KØBENHAVN

Læs mere

Fusion i en konkurrencepræget pensionssektor EN UNDERSØGELSE AF UDVALGTE SELSKABER I DEN DANSKE PENSIONSSEKTOR

Fusion i en konkurrencepræget pensionssektor EN UNDERSØGELSE AF UDVALGTE SELSKABER I DEN DANSKE PENSIONSSEKTOR Fusion i en konkurrencepræget pensionssektor EN UNDERSØGELSE AF UDVALGTE SELSKABER I DEN DANSKE PENSIONSSEKTOR TC- 20126500 Speciale i finansiel rådgivning 27. april 2014 English Summary This Thesis is

Læs mere