Skolens Mål og strategier Handlingsplaner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolens Mål og strategier Handlingsplaner 2014 2013 10 02"

Transkript

1 Selvstændig erhvervsskole, der skaber nye muligheder og præger udviklingen. Initiativer, der sikrer indflydelse i samarbejdsorganer på alle niveauer. Synlig uddannelses- og videnmæssig profil. Samarbejde i og med bl.a. nedenstående organer prioriteres: Undervisningsministeriet Moderniseringsstyrelsen Danske Erhvervsskoler Nordjyske Erhvervsskoler Region Nordjylland Beskæftigelsesregionen Uddannelsesråd Vesthimmerland 95%-gruppen Vesthimmerland Faglige Udvalg samt Lokale uddannelsesudvalg Industriens Uddannelser Dansk Maskinhandlerforening Dansk Metal DS Håndværk og Industri Jobcentre Vesthimmerland, Rebild, Aalborg, Jammerbugt og Mariagerfjord UU-centre Vesthimmerland, Rebild, Aalborg, Jammerbugt og Mariagerfjord Det Lokale Beskæftigelsesråd Vesthimmerland 10. KlasseCenter Vesthimmerland Grundskoler i lokalområdet Vesthimmerlands Gymnasium Produktionsskolerne Kongshøjgaard, Næsbyhus, Hobro Produktionshøjskole, Rebild Produktionsskole Netværks-/ Skolesamarbejder på tværs af landet VEU Center Aalborg/Himmerland UCN Aalborg Universitet Aarhus Universitet Samlet afrapportering af initiativer, der synliggør skolens uddannelses- og videnmæssige profil samt styrker skolens rolle i forhold til det omkringliggende samfund forelægges SU og godkendes af skolens bestyrelse i juni Eud/eux-elevers mulighed for at tage videregående uddannelse skal for hvert af skolens hovedforløb fremgå af skolens hjemmeside. Implementering af nye facebook guidelines med grupper for både nuværende og potentielle elever. Deltagelse i Skillsstafet for 9. klasser i skolens område i samarbejde med øvrige erhvervsuddannelser i regionen. Deltagelse i Skills i Gigantium i januar Prestige og attraktivitet af EUD samt strategisk brug af sociale medier bl.a. facebookkampagne og fokus på korte videoklip af den gode eud-historie og nedbrydning af fordomme. Markedsføringsindsats - Eux Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen i hele landet. Eux Smedeuddannelsen og eux Ernæringsassistent markedsføres i lokalområdet. 1.

2 Selvstændig erhvervsskole, der skaber nye muligheder og præger udviklingen. - fortsat: Synlig uddannelses- og videnmæssig profil Der sættes fokus på vejledning/uddannelsesrådgivning i.f.m. kommende Vejledningsreform. Markedsføringsfunktionen medvirker til, at synliggøre skolens profil, budskaber og de gode historier til relevante målgrupper, i rette medier og på relevante platforme. Den årlige markedsføringsplan udarbejdes og revideres to gange årligt fokus på orienteringsaften, Åbent Hus, udbygning/videreudvikling af sociale medier (hjemmeside, facebook, mobilapp) og synliggørelse af nye uddannelser. Udvikling og implementering af nyhedsbreve på VEU siden til udsendelse af kursusnyheder, kursuskatalog mv. Nyhedsbrevene bliver segmenteret efter kategori: Entreprenør- og landbrugsmaskiner, Mad til mennesker, Merkantil. Udarbejdelse af revideret kursusflyer med oversigt over mulighed for efteruddannelse. Markedsføring af deltagelse i Skills 2014 i samarbejde med Nordjyske Erhvervsskoler. Medienyt udsendes ugentligt elektronisk til skolens bestyrelse og alle skolens medarbejdere. Mad til mennesker vil: fremhæve alle de kvaliteter, vi har i vores undervisning også ud over det faglige. udnytte mulighederne til åbent hus og orienteringsaften ved at gøre vores afdeling mere synlig. være aktive med vort cykelkøkken. Undersøge om vi kan komme ud til 9. klasserne med cykelkøkkenet. overveje, om vi kan tilbyde at være gæstelærer i hjemkundskab. deltage med cykelkøkken til lokale arrangementer i kommunen øge aktivitet i sociale medier, facebook og andre medier. deltage i forårsmesse i Aars bruge tidligere deltager fra Skills DK som ambassadør i vores markedsføring deltage i projekter, såsom Career Hub og andre. ELM arbejder på at få en artikel om vores uddannelse i Maskinbladet, dette med baggrund i at svenske maskinhandlere foretrækker at ansætte danske landbrugsmaskinmekanikere fordi de har en god og alsidig uddannelse. I februar afholdes der Skills for landbrugsmaskinmekanikere, Danmarks bedste lærling Landbrugsmaskinmekaniker Opsøgende arbejde for kendte og nye virksomheder, både med henblik på praktikpladser og kurser. Åbent hus arrangementet: Virksomhederne inviteres ind for at se skolen, og for at se, hvad eleverne arbejder med. Ved svendeprøveafslutninger inviteres mestre med for at se skolen. Overrækkelse af den årlige ML-pris. Skolehjem: Samarbejde med lokale foreninger. Omtale i lokale medier. Forældre til grundforløbselever inviteres med når der er opstart, Forældre er med til orienteringsmøde samt får rundvisning på skolen. Dagen afsluttes med fælles spisning, hvor der er mulighed for yderligere kontakt. Hhx og Htx vil i det kommende år markere sig som et gymnasium, der både fagligt og pædagogisk er i spidsen og som også er innovativ i sin tilgang til opgaverne. Hhx sætter i sin markedsføring fokus på økonomifag. Vi vil tilbyde et seminar sammen med Teknologisk Institut omkring teknologi og innovativ undervisning. 2.

3 Selvstændig erhvervsskole, der skaber nye muligheder og præger udviklingen. - fortsat: Synlig uddannelses- og videnmæssig profil Fremtidssikre uddannelserne gennem kvalitetsudvikling Vi vil afvikle Naturvidenskabsfestival med nyt tema rettet mod de lokale 7. klasser. Vi vil markedsføre htx-agro og eux i forskellige medier i det specielt det jyske område. Vi vil fortsat satse mange kræfter på Åbent Hus og orienteringsaften. Talentarbejdet forventes at få en større synlighed, bl.a. Danmarksmesterskaber i EC og Teknologi. Young Enterprise, Nordjyske Nyskabere får bedre forhold på skolen, idet vi etablerer et nyt innovationsområde. Fokus på arbejdet med ny erhvervsuddannelsesreform, som forventes vedtaget i efteråret Status for væsentlige udviklingsarbejder, der er iværksat for at fremtidssikre uddannelserne, formidles løbende i Information til medarbejderne Kvalitetsarbejdet og kvalitetssystematikken (del af forretningsordenen for KvG) evalueres en gang årligt. De planlagte større evalueringer er beskrevet i forretningsordenen punkt 2.4. Årshjul for kvalitetsarbejdet, og de enkelte evalueringer fremgår af hjemmesiden. Skolens kvalitetssystematik er tilgængeligt for alle på skolens hjemmeside under fanen Kvalitet så interesserede enkelt og hurtigt kan få et indblik i skolens kvalitetsmålinger. Indholdet i evalueringerne tilpasses justeringer i skolens værdigrundlag og Mål og strategier for Eksternt medfinansierede udviklingsprojekter i forhold til de enkelte mål beskrives løbende til SU og bestyrelse i oversigt over igangværende udviklingsprojekter. Sammendrag af årets eksternt medfinansierede udviklingsprojekter præsenteres i årsrapporten. Fokuspunkter for kvalitetsgruppen i 2013/2014 er Konsolidering af undervisningsevalueringen Konsolidering af brobygningsevalueringen Konsolidering af AMU evalueringen (Vis Kvalitet) Evaluering af effekten af elevcoachfunktionen Statistikmateriale om udviklingen i frafalds- og fraværsprocenten på den enkelte uddannelse herunder årsager til fravær og frafald Måling af lærernes tid sammen med eleverne Statistikmateriale om udviklingen i elevernes læring, elevtilfredshed og medarbejdertilfredshed i forbindelse med ændringen i arbejdstilrettelæggelsen Fremadrettede tolkninger af analyser og data, som oplæg til henholdsvis direktørens, chefgruppens og den enkelte chefs evaluering. Procedurer i forbindelse med kvalitetsmålinger indarbejdes i den enkelte afdelings årshjul. Ny Nordisk Skole med Østermarkskolen og 10. KlasseCenter Vesthimmerland. Administrationens arbejdsopgavebeskrivelser vedligeholdes løbende og tilpasses effektiviseringer og ændringer i servicemål. Mad til mennesker vil Samarbejde med CELF om Fou ansøgning og udvikling af virtuel undervisning. 3.

4 Selvstændig erhvervsskole, der skaber nye muligheder og præger udviklingen. - fortsat: Fremtidssikre uddannelserne gennem kvalitetsudvikling I samarbejde med Nordjyske erhvervsskoler er vi bevilget midler fra Region Nordjylland inden for følgende områder i projektet Erhvervsuddannelser i vækst : Rekruttering til EUD fra grundskolen (Dialogmøder for klasselærere i overbygningen, Brobygning i 6. klasser, Lærerstuderende i praktik på erhvervsskoler) Overgange fra EUD til videregående uddannelse (Udvikling af overgangsmodeller mellem eud og kvu, Brobygning for eud-elever til kvu, som interesseforløb, Tovholderfunktion i private/offentlige virksomheder, Brobygning for eud-elever som kompetenceudviklingsforløb) Videreudvikling af det pædagogiske miljø (Hver skole tilrettelægger kompetenceudvikling inden for udvalgte områder.) Prestige og attraktivitet af EUD samt strategisk brug af sociale medier (Bl.a. facebookkampagne og fokus på korte videoklip af den gode eud-historie og nedbrydning af fordommene). Fortsat flere praktikpladser (Opsøgende arbejde.) Alle undervisningsmoduler i ELM evalueres, og evalueringen sendes til uddannelseschefen. 2 gange årligt evalueres alle klasser med kvalitetsgruppens spørgsmål. Der er udarbejdet kvalitetshjul for undervisningsafdeling, praktikcenter og skolehjem. På skolehjemmet laves der 2 tilfredshedsundersøgelser årligt. I ELM revideres undervisningsplaner med tilhørende opgaver løbende. Dette arbejde foregår i lærerteams, og der er samarbejde på tværs af teams m.h.p. at eleven oplever sammenhæng i det, der sker i undervisningen. Fokus på muligheder for at oprette nye uddannelser. Fortsætte arbejdet med kvalitetshjulet, herunder holde kontakt til Studievalg o.a. m.h.p. fortsat at få data for bl.a. studenternes overgang til videreuddannelse. Hhx og htx deltager i 7 regionale projekter: Ny skriftlighed, Anvendelsesorienteret undervisning, Innovationselevatoren, Understøttende undervisning, Ledelse og udvikling af læringsmiljøer, Globale kompetencer i uddannelserne, Erhvervsgymnasiernes digitale læringsrum, Drenge i overgang FoU-projektet: Motivation, engagement og fastholdelse og et nordisk projekt med raketopsendelse, satelitbygning mv Nordplus. Desuden bruger vi et rammeforsøg fra Undervisningsministeriet til at omlægge en del af elevernes skriftlige arbejde til processkrivning. Godkendelse søges til Eux Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen med henblik på uddannelsesstart 1. august Eux Smed og Eux Ernæringsassistent udbydes. Fokus på muligheder for at øge aktiviteten på hovedforløb detail og handel. Godkendelse søges til nyt speciale for entreprenør og landbrugsmekaniker: Have/park-mekaniker. Samtidigt skal der, i samarbejde med 2 andre skoler, laves forsøg med opstart af en klasse med Have/park-mekanikere. Behovet for nye AMU kurser vurderes løbende. Muligheden for at udbyde GSK undersøges. 4.

5 Hver undervisningsafdeling reviderer årligt sin pædagogiske praksis, som sikrer: At undervisningen bedst muligt fokuserer på at give den enkelte elev de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter. differentieret, målrettet og elevtilpasset undervisning (holddeling, 2-lærerordning, individuel faglig vejledning etc.) - variation i læringsformer som fx holdundervisning, værkstedsundervisning, laboratoriearbejde, værkstedsarbejde, projektarbejde, vejledning, åbent værksted, virtuel undervisning, lektiecafe, fysisk udfoldelse - hvorledes lærerne ved fælles forberedelse, gennemførelse og evaluering kan sikre den enkelte elevs samlede uddannelse. I starten af grundforløbene realkompetencevurderes hver enkelt elev, og samtlige elever screenes i en læsetest. Resultaterne heraf indgår i arbejdet med udarbejdelsen af elevens personlige uddannelsesplan Hver elev får udarbejdet en personlig uddannelsesplan, og af den fremgår på erhvervsuddannelserne uddannelsesønske, varigheden af grundforløbet og de særlige tiltag, som gælder for den pågældende elev såsom specialpædagogisk støtte og erhvervspraktik. Opfølgning med kontaktlærerne. Kontaktlærerne har pligten til at følge op på elevernes uddannelsesplaner. Der skal som minimum være afholdt 1 opfølgningssamtale inden efterårsferien på gymnasierne i november. Hvis der opstår behov undervejs, gennemføres samtaler - evt. med inddragelse af vejledere og elevens forældre. Studiecafe i Oasen for alle afprøves med cafestemning, kaffe, kage, frugt, vand, lærere. Undervisningen i tekniske grundforløb og hovedforløb smede er som udgangspunkt opdelt i læringsaktiviteter, som gennemføres i projektorganiserede forløb og i kursusforløb, der inddrager elevernes eventuelle erfaringer i relevante undervisnings- og arbejdssituationer. Projekterne organiseres inden for uddannelsernes kompetenceområder, og kompetencemålene integreres i projekterne. Undervisningen bygger på det grundprincip, at den enkelte elev gives betingelser for selv at kunne udvikle sin aktuelle viden. Undervisningen baseres derfor på ideerne om en induktiv, funktionel eller helhedsorienteret planlægning af den relevante undervisning. Induktiv indikerer, at undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at eleven hjælpes til selv at skabe sin viden, erfaring og kunnen ud fra oplevelser ved løsning af opgaver og problemstillinger Funktionel indikerer, at undervisningen tilrettelægges i nøje overensstemmelse med den praksis, der er gældende for branchens udøvere Helhedsorienteret indikerer, at denne praksis inddrages i undervisningen i de sammenhænge, der forefindes i brancherne i virkeligheden Organiseringen af undervisningen: Lærerteamet planlægger og gennemfører undervisningen i projekter, hvilket indebærer et tværfagligt samarbejde og en sammenhæng mellem teori og praksis i de enkelte læringsaktiviteter. Kursusfagene planlægges og gennemføres af den eller de lærere, der har den faglige kompetence. Kursusfagene skal virke understøttende på de enkelte projekter. Gennem undervisningen skal det sikres at: Elevernes opmærksomhed og engagement fastholdes igennem projekter, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, behov og ønsker Elevernes motivation, engagement, interesser, deltagelse og medbestemmelse sættes i centrum for undervisningen Eleverne lærer at arbejde bevidst med planlægning, arbejdstilrettelæggelse samt refleksion over egne læreprocesser Eleverne lærer at tage medansvar for valg, gennemførelse og evaluering af projekter 5.

6 - fortsat: Hver undervisningsafdeling reviderer årligt sin pædagogiske praksis, som sikrer: At undervisningen bedst muligt fokuserer på at give den enkelte elev de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter. differentieret, målrettet og elevtilpasset undervisning (holddeling, 2-lærerordning, individuel faglig vejledning etc.) - variation i læringsformer som fx holdundervisning, værkstedsundervisning, laboratoriearbejde, værkstedsarbejde, projektarbejde, vejledning, åbent værksted, virtuel undervisning, lektiecafe, fysisk udfoldelse - hvorledes lærerne ved fælles forberedelse, gennemførelse og evaluering kan sikre den enkelte elevs samlede uddannelse. Merkantil har øget fokus på elevens udvikling indenfor både personlige, sociale og faglige kompetencer. Tiltagene er indarbejdet i afdelingens årshjul, og indeholder bl.a. ny samtaleform mellem kontaktlærer og kontaktelev med løbende fokus på elevens udvikling inden for både faglige, personlige og sociale mål. Øget fokus på slutmålet ved bl.a. i højere grad at inddrage merkantil praktikservice, ligesom hver enkelt elev udarbejder karrierekort allerede i introforløbet. Undervisningen i merkantil tilrettelægges i faste hold gennem hele grundforløbet. De enkelte teams planlægger, i samråd med uddannelseschefen, hvor der er behov for 2-lærerordning, eksempelvis i tyskundervisning med stor faglig spredning eller i starten af skoleåret. For den enkelte elev er der variation i læringsformerne, eksempelvis CL, projektarbejde i.f.m. DK og internationale forhold, undervisning der inddrager det lokale erhvervsliv (Julemarked), vejledning i.f.m. elevernes læring op til projektevalueringer (grundforløbsprojekter), ugentlig lektiecafe (kaldet Fagcafe), og i samarbejde med aktivitetsmedarbejderen er der minimum ugentlig fysisk udfoldelse. Undervisningen i Mad til mennesker tilrettelægges praksisnært, og i forbindelse med opgaveformuleringen stilles der forskellige krav omkring indhold, så eleven møder udfordringer på det rigtige niveau. Lærerteamet forbereder undervisningen sammen i teamet, og udover et fast ugentligt teammøde mødes de ad hoc efter behov. Der vil altid være 2- lærer ordning, og der vil efter behov være ekstra voksen på til at hjælpe med læse, skrive. Lærerteamet evaluerer også på undervisningen sammen, og teamet drøfter, hvorledes den enkelte elevs samlede uddannelse sikres. Praksisorienterede læringsaktiviteter udfordrer elever på forskellige niveauer. Det betyder også, at vi har fokus på, hvor den enkelte elev med fordel kan være opmærksom på egne udviklingsmuligheder. Vi har også i samarbejde med praktikstederne fokus på hvilket niveau, vi skal arbejde med, i forhold til den enkelte elev. Vi har fokus på, at eleverne har medindflydelse på tilrettelæggelsen af den praksisnære undervisning. Introduktion ved start på uddannelsen, hvor eleverne i teams skal arbejde med 2 arrangementer, for alle elever på grundforløbet. Elever og lærer holder morgenmøder hver dag, hvor bl.a. dagenes program drøftes, og hvor der kan komme input til, hvorledes undervisningen bedst tilgodeser den enkelte elev. Morgenmadsprojekt, hvor målet 1 gang ugentligt er, at eleverne i teams får ansvaret for at producere og servere morgenmad for resten af elevgruppen. Formålet er indlæring af samarbejde i teams samt socialt samvær ved dagens start, som forhåbentlig får flere til at møde regelmæssigt op om morgenen. Herudover har Mad til mennesker følgende programfastsatte elevarrangementer: 1. Smagens dag i september eleverne skal i teams arbejde med alle aspekter ved at have gæster. Gæsterne skal serviceres og have en oplevelse. 2. Åbent hus i november eleverne skal i teams arbejde med gæster, der skal have en professionel servicering. 3. Besøge Skills DK for alle grundforløbselever i februar eleverne skal både præsenteres for det at deltage i konkurrencer, have udvidet deres kenskab til forskellige uddannelser, samt have en social dimension ved at tage ud til arrangementer sammen. 4. Besøge fødevaremesse i marts. Ud over det faglige islæt er den sociale dimension også her et vigtigt element. 6.

7 - fortsat: Hver undervisningsafdeling reviderer årligt sin pædagogiske praksis, som sikrer: At undervisningen bedst muligt fokuserer på at give den enkelte elev de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter. differentieret, målrettet og elevtilpasset undervisning (holddeling, 2-lærerordning, individuel faglig vejledning etc.) - variation i læringsformer som fx holdundervisning, værkstedsundervisning, laboratoriearbejde, værkstedsarbejde, projektarbejde, vejledning, åbent værksted, virtuel undervisning, lektiecafe, fysisk udfoldelse - hvorledes lærerne ved fælles forberedelse, gennemførelse og evaluering kan sikre den enkelte elevs samlede uddannelse. Ud fra kompetencemålene er formuleret et fast minimumskrav til teori og praktiske opgaver, som deltagerne på ELMuddannelsen skal gennemføre tilfredsstillende. Der udføres en løbende evaluering af undervisningen, og den enkelte deltager udfordres differentieret. Dennes faglighed og kompetencer løftes i forhold til elevens udgangspunkt. I teori og i værkstedsrunderne differentieres der på det faglige niveau, så deltageren opnår og mærker udfordring og individualisering på eget niveau. I forbindelse med projekter og rapporter stilles der forskellige krav omkring indhold, på et niveau hvor deltageren kan løse opgaven og forklare sig på. Vi fokuserer på, at eleverne er opmærksomme på, at de har indflydelse på tilrettelæggelse af fx undervisningsform, evaluering, gruppearbejde osv. Der indføres ekspert niveau på og 7. skoleperiode. Alle elever der opnår karakteren 10 på 4. skoleperiode tilbydes dette. Herefter dannes der nye klasser, hvor eleverne, der ønsker ekspert niveau, samles i samme klasse. Der vil være fokus på 2-lærerordning på klasser, der ikke er på ekspert niveau, for herved at kunne hæve det faglige niveau yderligere. Lærerne samarbejder i høj grad om gennemførelsen af den enkelte skoleperiode med hensyn til forberedelse og evaluering. Gymnasierne fortsætter talentstrategien og deltagelse i elevkonkurrencer, herunder YE, Nordjyske Nyskabere, Robolympics,m.m. Vi er desuden med i Science Nordjylland, samt har en pigegruppe: htxx, der arbejder med vores egen NAO-robot. I et udviklingsprojekt vil lærerne arbejde med at styrke elevens egen-ledelse mhp. at styrke den enkelte elevs deltagelse, motivation, arbejdsvaner og samarbejdsevner i forhold til skolesamarbejdet. Den øgede lærertilstedeværelse på skolen anvendes til øget samarbejde og erfaringsudveksling i klasseteams og faggrupper, ligesom det også giver muligheder mht. at være flere lærere om samme hold. Vi kortlægger i et samarbejde med Aalborg Universitet de nye 1.g-elevers viden og trivsel over de næste tre år. Vi screener i samarbejde med VUC-Nordjyllland vore 1.g ere mhp. at iværksætte turbohold til dem, der trænger. I forbindelse med digitaliseringen af undervisningen bruges i stigende grad nye pædagogiske metoder, som flipped classroom og andre metoder, der giver god mulighed for differentiering, ligesom anvendelse af i-bøger også i sig selv giver øget mulighed for differentiering. Aktivitetskoordinatoren støtter indsatsen med at inkorporere fysiske øvelser i daglig undervisning. 7.

8 Hver undervisningsafdeling reviderer årligt sin pædagogiske praksis, som sikrer: En styrkelse af elevernes sociale netværk og sammenhold anvendelse af cooperative learning og lærersammensatte elevteams som en integreret del af undervisningen i alle skolens ungdomsuddannelser. fokus på gennemførelse af elevaktiviteter, der medvirker til udvikling af elevernes sociale netværk og sammenhold. Elevtrivselsundersøgelsen inkluderer svar, der viser elevernes tilfredshed med gennemførelsen af elevaktiviteter, der medvirker til udvikling af elevernes sociale netværk og sammenhold og viser deres tilfredshed med anvendelsen af elevteams som en integreret del af undervisningen. P.t. har administrationen, IT og bygningsdrift følgende tiltag planlagt: Facebook, Yourspace og mobilapp indgår som en naturlig kommunikationsplatform for skolens elever. Markedsføringsfunktionen er tovholder på skolens officielle Facebookside. Markedsføringsfunktionen kan bistå ved tilrettelæggelse af arrangementer for alle elever (på tværs af uddannelser) eksempelvis kimbrerfestløbet, fælles idrætsdage, trafiksikkerhedsarrangementer, politiske debatmøder, vejledningsarrangementer mv. Videreudvikling af den mobile app. med features, der understøtter det sociale netværk og sammenhold. IT afdelingen gennemfører IPad-cafe ved skoleårets opstart og på baggrund af erfaringen herfra etableres andre relevante cafeer i relation til elevernes IT anvendelse. Funktionen Mama Ragna udvikles, så det er naturligt for skolehjemseleverne at spørge Ragna i receptionen om praktiske spørgsmål/gøremål. Kvalitetskoordinatoren og overassistenten i bogholderiet bistår elevrådet med styring af økonomien. Ved skolefester deltager en pedel, så både opstilling og oprydning sker som foreskrevet. Ved skolefester deltager en IT-medarbejder indtil de, der forestår adgangskontrollen, selvstændigt kan håndtere syst. Drøftelser om mulige yderligere tiltag sker i det enkelte team og på koordineringsmøder mellem fuldmægtige og administrationschefen. På de tekniske grundforløb tilstræbes, at hver elev har en stamklasse, som eleven følger i hele grundforløbet. Lærerne har et ansvar for, at eleverne trives såvel fagligt som socialt, og skal derfor tage højde for denne dimension i deres planlægning af læringsaktiviteterne. Elevernes sociale netværk og sammenhold udvikles og styrkes yderligere ved at: - Undervisningen tilrettelægges for grupper og teams - De enkelte teams skal lære ansvarlighed i forhold til alle medlemmer at teamet Der er fokus på samarbejdet eleverne imellem ved elevevalueringerne. De enkelte tekniske indgange har ansvaret for at planlægge 1 arrangement sammen med eleverne i løbet af deres grundforløb. Arrangementet kan have såvel faglig som social karakter. På smedenes hovedforløb arbejder eleverne projektorganiseret i teams. Sociale aktiviteter planlægges sammen med eleverne. 8.

9 -fortsat: Hver undervisningsafdeling reviderer årligt sin pædagogiske praksis, som sikrer: En styrkelse af elevernes sociale netværk og sammenhold anvendelse af cooperative learning og lærersammensatte elevteams som en integreret del af undervisningen i alle skolens ungdomsuddannelser. fokus på gennemførelse af elevaktiviteter, der medvirker til udvikling af elevernes sociale netværk og sammenhold. Øget samarbejde med aktivitetsmedarbejder, både voksne og unge elever. De voksne har ugentlige, især fysiske aktiviteter med AM. AM deltager hver uge med især fysiske aktiviteter for de unge i forlængelse af Fagcafé, som nu er opdelt i valgmuligheder (de enkelte grundfag, sps/læsevejledning, aktivitetsmedarbejder) Elevråd indretter elevrum i bygning R. Gennem hele sidste skoleår har der været jævnlige fællesamlinger for alle, som eleverne på skift har haft ansvaret for. Der er dog brug for øget fokus på elevernes mestring af dette ansvar, så derfor planlægger vi øget fokus i introperioden for at sikre, at eleverne i højere grad er klædt på til at løfte opgaven. Altså konkret undervisning og øvelser i hvordan man planlægger og udfører et arrangement for en større gruppe af personer. Elevernes sociale netværk og sammenhold udvikles og styrkes yderligere ved at undervisningen tilrettelægges efter den enkeltes behov, hvilket både kan være i form af grupper, teams eller individuelt. Lærerne tager udgangspunkt i, hvor den enkelte elev er. Når eleverne arbejder i teams, indgår ansvarlighed i forhold til hinanden også i læringselementet Der er fokus på samarbejdet eleverne imellem ved elevevalueringerne. Lærertemaet har øget fokus på samarbejdet både med elevcoach og event koordinator. Sociale aktiviteter planlægges i samarbejde med eleverne. Lærerne i ELM anvender Cooperative Learning, al undervisning foregår i team og lærerne sammensætter teams. Aktivitetsmedarbejderen skal inddrages i at udvikle elevaktiviteter i undervisningen, der yderligere kan udvikle elevernes sammenhold og opretholde motivationen på en lang undervisningsdag med teori. På skolehjemmet skal aktivitetsmedarbejderen inddrages i arbejdet med at styrke elevernes sammenhold. Hver tirsdag er der fast aktivitetsdag. I forbindelse med klatretårn er det hensigtsmæssigt at skolehjemsassistenter uddannes til instruktører. Der indrettes baner til race med modelbiler. Der laves aktivitetsaftener med besøg af forskellige klubber hvor byens unge inviteres. Onsdag aften er der åbne værksteder. Mandag aften skal der være traktortrækkeraften. I 2014 vil Gymnasierne sætte ekstra fokus på Cooperative Learning (CL): de 7 nøgler, herunder specielt teamdannelse med heterogene teams samt lærernes brug af class- og teambuildingaktiviteter for at træne elevernes samarbejdsevner og sociale kompetencer. Vi vil med dette sikre, at alle elever føler sig som et værdifuldt medlem af et team, og at alle inddrages i sociale fællesskaber, selv om de ikke selv ville kunne skabe dem. Målet er også her at nedbringe fravær og frafald og øge kvaliteten af indlæringen. Der vil også være fokus på rugbrødsstrukturerne, dvs. de grundlæggende og enkle strukturer, der kan anvendes nemt, hyppigt og med stor effekt uden stor forberedelse. Med klasselærere, elevrådskontaktlærer og med eleverne selv iværksættes flere aktiviteter uden for skoletid. Fjerne gebyr på elevbetalingerne til fester o.l. (alternativt lade afdelingerne betale), idet det er et irritationselement, der har betydning for elevernes deltagelse i arrangementer. 9.

10 Hver undervisningsafdeling reviderer årligt sin pædagogiske praksis, som sikrer: At det faglige niveau er i fokus i en anvendelsesorienteret undervisning. Eleverne på de tekniske grundforløb og hovedforløbet smede skal have mulighed for at træne og øve svære faglige opgaver. Den enkelte elev skal konstant udfordres i forhold til kvaliteten af de afleverede opgaver. Eleverne konfronteres med deres udførte arbejder i forhold til en arbejdspladskontekst. På smedeuddannelsen tilbydes fremover svejsecertifikat som påbygning. (Smedelærer er blevet efteruddannet til formålet.) Mindre folkeskole og mere erhvervsrettet undervisning. Alle teams arbejder med at planlægge den enkelte klasses undervisning, så den i størst muligt omfang hele tiden retter sig mod det erhvervsliv, som eleven skal fortsætte i. Eksempelvis nedbrydning af en skoledag opdelt i lektioner med flere fag og i stedet dage, som eleverne oplever som sammenhængende (da den enkelte faglærer jo stadig skal gøre eleverne klar til eksamen i et bestemt fag og niveau) og med et klart sigte mod nogle af de kompetencer de skal mestre i hovedforløbet. Merkantil EUX eller erhvervsrettet HF ønskes, afventer ny erhvervsuddannelsesreform for at se rammerne. Påbygning i eksisterende ramme for 2014: Dansk: 2/3 af eleverne slutter på C-niveau (kun krav til kontor, men ikke detail og handel) Salg & service: Alle slutter på C-niveau selvom der ikke er krav om mere end D til handel EØ: Halvdelen af eleverne slutter på C-niveau og et enkelt hold med virksomhedsøkonomi B, selvom kravet kun er D til detail og handel IT: Alle slutter på C-niveau, da der er så små forskelle mellem D og C og det ville være tosset andet (krav om C er kun på kontor) Engelsk: Halvdelen af eleverne slutter på C-niveau og et enkelt hold med Engelsk B, selvom kravet er E eller D og kun kontor med enten rejseliv eller spedition og shipping kræver C. Tysk: Enten intet tyskkrav (detail) eller krav om niveau E (undtagen kontor rejseliv/sepdition/shipping hvor C). Stort set alle elever har et E-niveau i tysk og 1 hold har desuden D eller C. Undervisningen i Mad til mennesker tilrettelægges som praksisnært, På hovedforløbene bruges mange cases med inddragelse af forskellige målgrupper På grundforløbene bruges inddragelse af temaer, hvor forskellige typer kunder, sæson m.m. inddrages. Engelsk tilbydes på grundforløbet Mad til mennesker. Ved merit i et fag på hovedforløbene, tilbyde eleverne et ekstra valgfrit specialefag. Mulighederne for en gang årligt at tilbyde 4 ugers påbygning for Ernæringsassistentelever ud over antal uger obligatoriske uger, tages med på møde i fagligt udvalg, med henblik på at det ikke kun udbydes, men også bliver til noget. 10.

11 -fortsat: Hver undervisningsafdeling reviderer årligt sin pædagogiske praksis, som sikrer: At det faglige niveau er i fokus i en anvendelsesorienteret undervisning. Der tages på ELM altid udgangspunkt i den enkelte elevs faglige niveau, så fagligheden løftes for den enkelte. Vi har elevhjælp på IT s Learning. Her kan eleverne finde lydfiler, hjælpematerialer, animationer m.m. Skolehjem: Åbne værksteder. Virksomhedsbesøg. Alle elever på ELM vælger 4 ugers faglig påbygning. Vi undersøger, om det er muligt at tilbyde elever AMU kurser i deres elevtid. Gymnasierne vil fortsætte med anvendelsesorienterede aktiviteter, der inkluderer virksomheder, uddannelsesinstitutioner, ekskursioner, efter de erfaringer, som vi har gjort med regionsprojektet Anvendelsesorienteret undervisning i gymnasiet. Virksomheds- og uddannelsesinstitutionsbesøg koordineres af vores koordinator for eksterne kontakter, således at det sikres, at alle elever kommer på adskillelige årlige ekskursioner. I klasseteams er der fokus på, at afleveringer og projekter koordineres, samt at den omlagte skriftlighed fordeles mellem respektive lærere på en måde, så elevernes belastning udjævnes. Der skal planlægges på 30 lektioner FUS (fysisk udfoldelse og personlig sundhed) i 1.g, 20 i 2.g og 10 i 3.g. Klassens time ligger med 10 lektioner i 1.g, 8 i 2.g og 6 i 3.g. Gennem teammøder og MUS følges op på de anvendte pædagogiske metoder hos lærerne, så elevernes forskellige læringsstile stimuleres. 11.

12 Hver undervisningsafdeling reviderer årligt sin pædagogiske praksis, som sikrer: At rollemodeller fra aftagerne inddrages i undervisningen. På det tekniske grundforløb arrangeres der virksomhedsbesøg, så eleverne kan møde faget og dets udøvere i den dagligdag, som de senere skal fungere i. I den udstrækning det er muligt, inviteres tidligere elever ind for at fortælle om den karriere, de har været igennem med deres uddannelse. Ansvarlige er fastholdelsesmedarbejderne og de enkelte faglærere. Hvert enkelt team planlægger besøg af rollemodeller for sine klasser ligesom der arrangeres fællesbesøg for alle grundforløbselever i samarbejde med merkantil praktikservice. Elevernes ugepraktikker er yderligere kvalificeret ved at det er lagt fast hvad der skal ske både før, under og efter elevernes ugepraktikker for at eleverne får mest muligt ud af denne undervisning. Rollemodeller fra aftageren inddrages i undervisningen i Mad til mennesker. Mindst en gang pr. halvår gennemføres foredrag/besøg af fagfolk/virksomheder (dialogmøder), som fortæller om, hvordan det er at arbejde i branchen. Praktikværtmøder, dialogmøder og foredrag 2-4 gange årligt. Opsøgende arbejde i forhold til praktikpladser udføres primært af 2 medarbejdere. Virksomhedsbesøg, hvor eleverne kommer på besøg i forskellige virksomheder, hvor de ser, hører og spørger ind til den aktuelle branche. Erhvervspraktik, hvor eleverne kommer i 1 uges praktik i den eller de ønskede brancher og i beslægtede brancher. Eleverne er undervejs i tæt dialog med lærerne fra grundforløbet. Er planlagt til uge 45. Dialogmøder med paneldeltagere fra erhvervslivet. Eleverne i ELM møder rollemodeller i deres praktik. Gymnasielærerne er vigtige rollemodeller for eleverne, ligesom de sikrer, at alle kontakter giver indblik i hvordan en karriere kan strikkes sammen. Det prioriteres, at alle virksomheds- og institutionsbesøg under ekskursioner og studierejser har fokus på at vise gymnasieeleverne rollemodeller. Eleverne møder Århus Universitets Det Rullende Universitet eller Aalborg Universitets On Demand mindst en gang årligt. Rollemodeller fra videregående uddannelser deltager til forældremøderne i 2.g. 12.

13 Hver undervisningsafdeling reviderer årligt sin pædagogiske praksis, som sikrer: At elevernes innovative kompetencer styrkes. Erhvervsuddannelserne deltager i projektet: CareerHub. I projektet indgår: - Innovations- og iværksætterikurser for lærere - Udvikling af temaforløb i innovation - Afvikling af innovationsforløb for grundskoleelever Projektet skal være med til at videreudvikle det innovative undervisningsmiljø, der i forvejen eksisterer. Elevernes innovative kompetencer styrkes også ved at: - Læringsaktiviteterne udformes åbne og brede - Eleverne konfronteres med forskellige løsningsmuligheder på en given opgave - Eleverne gives muligheder for at eksperimentere i dagligdagen - De fysiske faciliteter giver mulighed for en eksperimenterende undervisning - Lærerne er klædt på til at gennemføre en innovativ undervisning. Alle grundforløbselever stifter bekendtskab med profilfaget Innovation og har herefter muligheden for at vælge faget Iværksætteri i de sidste 1½ af grundforløbet. I forbindelse med Iværksætteri deltager vi i YE og Nordjyske Nyskabere ligesom der afholdes flere lokale og regionale messer i forløbet. Det afsluttende grundforløbsprojekt er stadig med udgangspunkt i Iværksætteri for alle elever. Undervisningen i Mad til mennesker planlægges med case som f.eks. etablering af egen virksomhed, hvor eleverne udfordres i.f.t. det niveau, den enkelte er på. ELM-eleverne har faget innovation som en del af uddannelsen. Al undervisning i afdelingen støtter op om at gøre eleverne innovative ved brug af portfolio og videooptagelser ved afleveringer, gruppearbejde m.m. På skolehjemmet tilbydes der åbne værksteder i auto og smedeværkstedet, hvor det i store træk er elevernes kreativitet, der er bestemmende for, hvad der laves. Der skal fortsat eksperimenteres og videndeles om gymnasial undervisning med brug af innovative læringsformer. Der indrettes nyt innovationsområde i bygning G. Vi vil gennemføre forløb med udvalgte klasser og videregående uddannelsesinstitutioner, hvor vore elever skal løse innovationsopgaver i en global sammenhæng. 13.

14 Hver undervisningsafdeling reviderer årligt sin pædagogiske praksis, som sikrer: At tidssvarende teknologi og medier anvendes i undervisningen. Alle elever medbringer eller får stillet en pc til rådighed. IT s Learning, Lectio og Elevplan anvendes som omdrejningspunkt for information til og kommunikation med eleverne. Facebookgrupper anvendes til at styrke elevernes sociale netværk. Alle lærere har en bærbar pc og en ipad til rådighed, som anvendes i.f.m. undervisningen. I alle bygninger er der trådløst netværk til rådighed for alle. På baggrund af eksamensafviklingen 2013 er det tydeligt, at der stadig er et stort behov for at tilrettelægge en egentlig itforberedelses-seance, forud for eksamensperioden. IT-afdelingen aftaler sammen med uddannelseschefen, hvordan det tilrettelægges mest optimalt. Det blev ligeledes tydeligt, at selv om der var afsat tid forud for terminsprøverne, så er dette IKKE garanti for, at elevernes udstyr stadigt fungerer til eksamenstiden. Undervisningen på de tekniske grundforløb og hovedforløbet Smede skal være baseret på, at samtlige elever har adgang til en PC. Læringsaktiviteterne skal være it baserede. Læringsaktiviteterne skal forefindes, så de kan anvendes i forbindelse med undervisningsdifferentieringen. I det kommende skoleår indgår et hold elever på indgangen Bil, fly og andre transportmidler i et regionalt projekt: Bedre undervisning med IT, hvor formålet er at afprøve nye muligheder for IT-anvendelse dels i undervisningen, dels ved evalueringer. Elektroniske medier inddrages i højere grad i undervisningen i Merkantil. Hver enkelt medarbejder skal udarbejde to youtubevideos i sit fagområde inden skoleåret er omme, udfra en afvejning af hvilke emner eleverne har sværest ved og hvad der allerede findes af videomateriale på området. Udvidet brug af Elevplan, så vi nu bl.a.: I størst mulig omfang også benytter kommentarfeltet (løbende aftaler, screeningsresultater, mv.) samt opgavesamling. De fleste undervisningsmaterialer i Mad til mennesker ligger digitalt, så eleverne kan hente dem efter behov. Afdelingen vil arbejde på, at alt materiale er tilgængeligt digitalt, og at elevarbejde afleveres digitalt - herunder: Fortsat udvikling af brug af I-Pad i undervisningen. Fortsat udvikling af muligheder for elektronisk aflevering. Fortsat udvikling af virtuel undervisning. 14.

15 - fortsat Hver undervisningsafdeling reviderer årligt sin pædagogiske praksis, som sikrer: At tidssvarende teknologi og medier anvendes i undervisningen. I al undervisningen på ELM benyttes it. Eleverne har det som fag, og benytter det til at lave rapporter. Alle arbejdsstationer har PC, eleverne har PC til rådighed alle steder i undervisningen, undervisningen understøttes med it, også med mange animationer udviklet i afdelingen. It-udstyret i afdelingen fornys løbende. Lærerne har adgang til nyeste software for udvikling af undervisning, herunder udvikling af animationer. Lærerne tilmelder sig it kurser efter behov. Der er 3 superbrugere til It s Learning, alt undervisningsmateriale, herunder Elevhjælp, er tilgængelig her. Alle lærere får kursus i brug af It s Learning. Der skal være fokus på anvendelse af tablet i praktikundervisningen. Eleverne skal anvende dem til overlevering af komplicerede el og hydraulikopgaver. Gymnasierne fortsætter digitaliseringen af undervisningen med brug af e- og i-bøger, flipped classroom, øget brug af medieafleveringer i stedet for almindelige afleveringer samt virtuel undervisning, men også fokus på digital dannelse og synliggørelse af effekten af den manglende koncentration, som spil og sociale medier kan give. Lærerne vil desuden prøve med multiplexing, hvor de sociale medier inddrages og læringen fastholdes. Engagerede elever forstyrrer og forstyrres ikke! Implementere fuskefilter for alle skriftlige afleveringer inkl. naturvidenskabelige fag og matematik. Alle elever låner fortsat ipads af skolen og får deres bøger som e- og i-bøger. Der skal altid afleveres elektronisk, også til eksamen. Vi vil fra 2014 ikke sende papirudgaver af elevernes skriftlige eksamensafleveringer, men sende elektroniske udgaver til censorer, der ligeledes skal rette opgaverne elektronisk! 15.

16 Hver undervisningsafdeling reviderer årligt sin pædagogiske praksis, som sikrer: At elevindflydelse præger hverdagen. I de enkelte afdelinger arbejdsmiljøgrupper tilbydes elevrepræsentanter at deltage i arbejdet. Eleverne på de tekniske grundforløb og hovedforløbet smede får indflydelse på hverdagen ved at: - de sammen med kontaktlæreren tilpasser uddannelsesplanen - de i de enkelte elevteams kan få indflydelse på opgaveløsning og produktform - der nedsættes elevråd med repræsentanter fra hvert hold - elevrådet tilbydes indflydelse på fælles elevaktiviteter I Merkantil afholdes jævnligt elevrådsmøder, dels i forlængelse af fælleselevrådsmøder og iøvrigt ud fra afdelingens behov. Fast lærer er tilknyttet som tovholder. Fællessamlinger får et boost. Mad til Mennesker gennemfører fælles dagligt morgendialogmøde mellem elever og lærere, hvor eleverne kan komme med deres ønsker eller behov. Kontaktlærersamtaler, hvor eleverne har mulighed for at give udtryk for deres ønsker alene sammen med kontaktlæreren. Eleverne har altid mulighed for at sætte deres eget præg på egne opgaver / afleveringer - også i forhold til at de skal arbejde i elevteams. Elevrådsrepræsentant støttes i at være aktiv både i afdelingen og til fælleselevrådsmøder. En lærer er fast tilknyttet elevrådsfunktionen. Undervisningen i ELM tilrettelæges således, at eleverne har mest mulig indflydelse på løsningen af de stillede opgaver med brug af portfolie og egne valg i forhold til metode. Lærerne sammensætter teams. Informationssøgning er en stor del af elevernes læring, internet og it s learning bruges her. Afdelingen fokuserer på, at eleverne er opmærksomme på, at de har indflydelse på tilrettelæggelse af f.eks. undervisningsform, evaluering, gruppearbejde osv. Afdelingens elevråd og beboerråd holder møde 10 gange om året. Skolehjemseleverne er medbestemmende om, hvilke fællesaktiviteter der skal arrangeres, samt hvilke aktiviteter, der skal foregå på skolehjemmet. Der afholdes løbende elev/beboerrådsmøder. I elevrådsregi vil Gymnasierne lade os inspirere af Støvring Gymnasiums succesfulde organisering af elevråd, herunder forsøge at inspirere lærerne, der er elevrådskontakter til at deltage i/udvikle et visionsseminar/elevrådstur, så vi kan få formuleret en handleplan for aktivering af elevrådsmedlemmerne og øget fællesskab og elevtrivsel på skolen. Målet er i højere grad at opnå elevstyrede tiltag (støttet af aktivitetskoordinator og lærerkontakterne). Fokus på, at eleverne får tilbagemeldinger på deres evalueringer af undervisningen. 16.

17 Fokus på forældre- /virksomhedskontakt. Forældre til elever på de tekniske grundforløb inviteres til at deltage ved den første kontaktsamtale, hvor første udgave af elevens uddannelsesplan skal udarbejdes. Forældrene bliver inddraget, hvis der senere bliver behov for væsentlige ændringer i elevens uddannelsesplan. For tekniske grundforløbselever, som ved uddannelsesstart har en praktikaftale, inddrages praktikvirksomheden, hvis uddannelsesplanen ikke holder. På smedenes hovedforløb inviteres lærestederne til evalueringen ved afslutning af hvert hovedforløb. Forældrene inddrages i forbindelse med introsamtale forud for skolestart, forældremøder i starten af skoleåret samt ved eksempelvis projektafslutninger såsom Skillsudtagelse. Undervisningen i Merkantil planlægges med ugepraktikker samt VFU for voksenklasserne. Aftalt, at Merkantil Praktikservice også besøger virksomheder/elever i VFU for de voksne. I foråret 2014 holdes forældrearrangement fælles for Mad til menneskers grundforløbselever og 10. klasse brobygning (makkerpar). Fortsat besøge alle elever på deres praktiksted inden start på et hovedforløb. Invitere alle praktiksteder til hjælper- og svendeprøve. Invitere alle forældre til kontaktlærersamtaler. Invitere alle praktiksteder til faglige arrangementer i afdelingen. Invitere alle praktiksteder til samtale sammen med eleven når de er på skoleperioder. Alle virksomheder med elever på ELM-uddannelserne kontaktes for at få koblet en uddannelsesansvarlig på Elevplan. Virksomheder kontaktes via Elevplan og personlig kontakt, hvis eleven har faglige problemer. Skolehjem: Grundforløbselever, der skal bo på skolehjem inviteres med deres forældre til skolehjemmet i forbindelse med elevens indkaldelse. Fastholdelsesgruppen på Gymnasiet vil på faste møder udpege elever, der skal have forældrebrev eller opringning, så forældrene konsekvent og tidligere inddrages ved problemer. Vi fortsætter med årligt forældrearrangement på alle årgange samt konsultationer med forældredeltagelse for elever under 18 år. 17.

18 Arbejdet med at udvikle hhx- og htxelevers studieparathed sættes i fokus med henblik på, dels at flere elever på tilfredsstillende måde gennemfører henholdsvis hhx og htx inden for normeret tid, og dels en god overgangsfrekvens til videregående uddannelse. Statistikmateriale om studieparathed fremgår sammen med uddannelseschefens kommentarer af skolens årsrapport. Der udarbejdes en samlet rapport om arbejdet med at udvikle hhx- og htx-elevers studieparathed herunder om resultaterne af arbejdet. Data fra kvalitetshjulet benyttes på Gymnasiet til at diskutere indsatsen for at øge studieparatheden og studiekompetencerne. De udviklingsprojekter vi deltager i, har som formål at øge elevernes studieparathed. Progressionsplanen for skriftlighed sætter fokus på elevernes skrivekompetencer, ligesom den omlagte skriftlighed. Alle inden- og udenlandske studieture skal indeholde virksomhedsbesøg, de udenlandske desuden besøg på skole eller videregående uddannelser for at øge elevernes bevidsthed om de globale muligheder for uddannelse og erhverv. I samarbejde med studievalg sikre, at flere elever end i deltager i studiedage på de videregående uddannelser. Klassekontaktlærer/faglærer er de første der skal tage fat i eleven ved manglende studieaktivitet. Klasseteamet skal se på det samlede billede for klassen. Klassens time skal ind i skemaet. Der skal være fokus på den sociale dimension i klassens time. Studiekoordinator samler op mindst en gang månedligt og tager også på eget initiativ fat i eleven. Der skal skrives på Lectio vedr. de fastholdelsestiltag der aftales. Aftalerne skal være så konkrete at der er et mål/deadlines eller lign. De skal føres med fast hånd. Der afholdes et fast møde mellem klassekontaktlærerne i 1g hver 14. dag frem til jul, hver 3. gang er studiekoordinator med til mødet. I 2.g er mødet hver 2. måned med studiekoordinator. Et 3g møde mellem klasse/kontaktlærer og uddannelsesrådgiver samt studievalg støtter op om overgangsfrekvensen. 18.

19 Mindre fravær og mindre frafald, indsats i forhold til elever. Fraværsprocenten i skoleåret 2013/14 målt pr. 30/4/2014 skal på hhx være under 6,8%, og på htx under 5,5%. Fraværsprocenten i kalenderåret 2013 skal på erhvervsuddannelsernes hovedforløb under eet være under 5%, medens den på erhvervsuddannelsernes grundforløb under eet skal være under 8%. Der udarbejdes en samlet rapport om arbejdet med at mindske frafald og fravær hos eleverne herunder synliggørelse af årsagerne, resultaterne af arbejdet og hvilke tiltag der er gjort. Gennemførelsesprocenter samt fraværsprocenter for de enkelte uddannelsesforløb fremgår sammen med uddybende kommentarer af skolens årsrapport. Målingen af fraværsprocenten opgøres løbende på EUD og kan trækkes på Ledelsesinformation. På de gymnasiale uddannelser opgøres procenten løbende lokalt i afdelingen. Frafald og årsager opgøres efter nugældende principper, men kan fremadrettet ses månedsvis på alle EUD uddannelser på Ledelsesinformation. Implementering af minimumskrav i bilag til gennemførelsespolitikken i den enkelte afdeling. Gennemførelseskonsulenten skal frem til udgangen af 2014 være med til at styrke samarbejdet med UU vejledere, Jobcenter, Socialforvaltning, Misbrugscenter, Ungeteam/ SSP, Produktionsskoler, Folkeskoler, Psykiatrien m.m. Synliggørelse af skolens mulige hjælpeforanstaltninger. For erhvervsuddannelsernes vedkommende, inviteres alle tilmeldte grundforløbselever til intro-samtale, hvor også deres forældre inviteres til at deltage. Formålet er yderligere information, forventningsafstemning, samt individuel samtale, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte elevs ønsker og nuværende kompetencer med udgangspunkt i den personlige uddannelsesplan (PUP) og udbuddet af grundforløbspakker drøftes. For hele grundforløbet gælder: Fastholdelsesarbejdet tager sit udgangspunkt i, at samtlige elever, som er påbegyndt grundforløbet, skal kunne gennemføre grundforløbet. 1. Hver elev har sin egen personlige uddannelsesplan som tager udgangspunkt i elevens ønsker, forudsætninger og behov 2. Det er enten faglærerne og kontaktlærerne eller fastholdelsesmedarbejderen, som har ansvaret for at den enkelte elevs fremdrift i forhold til den lagte plan følges (afhænger af indgang). For en del elever kræver det en ekstraindsats: 1. udvidede kontaktsamtaler, hvis planen ikke følges 2. henvisning til udredningssamtale med en fastholdelsesmedarbejder, evt. inddragelse af forældre/værger 3. inddragelse af elevcoach, som i samarbejde med faglærere, kontaktlærere eller fastholdelsesmedarbejder laver en plan for den nødvendige støtte Kontakt til UU, hvis der skal ske ændringer, som betyder at eleven skal afbryde sit uddannelsesforløb Der søges og iværksættes SPS for alle elever, i det omfang, det er relevant. Alt fravær registreres og elever, som ikke er mødt, kontaktes. 19.

20 -fortsat Mindre fravær og mindre frafald, indsats i forhold til elever. Fraværsprocenten i skoleåret 2013/14 målt pr. 30/4/2014 skal på hhx være under 6,8%, og på htx under 5,5%. Fraværsprocenten i kalenderåret 2013 skal på erhvervsuddannelsernes hovedforløb under eet være under 5%, medens den på erhvervsuddannelsernes grundforløb under eet skal være under 8%. Praktikcenter Aars har ansvaret for elevernes overgang fra grundforløb til praktikaftale og giver således uddannelsesgaranti. Ved grundforløbets afslutning sikrer praktikcentret udslusningssamtaler og praktiktilbud til alle afsluttende grundforløbselever, ligesom der planlægges hjælp til elevernes praktikpladssøgning. Når eleven kender sluttidspunktet for gennemførelse af grundforløb, iværksættes praktikpladsregistrering og hjælp til praktikpladssøgning ved registrering på Praktikpladsen.dk samt uploading af ansøgninger i Elevplan.dk. Opgaven udføres i et samarbejde mellem Praktikcenter Aars, indgangens praktikpladskonsulenter og elevens kontaktlærer. Ved grundforløbets afslutning afholder Praktikcenter Aars udslusningsamtaler i samarbejde med indgangens praktikpladskonsulenter. Elever uden praktikplads tilbydes optagelse i skolepraktik efter gældende regler. Praktikcenter Aars sikrer at elever som mister sin uddannelsesaftale på hovedforløbet får tilbud om at blive registreret som praktikpladssøgende. Praktikcenter Aars sikrer at elever som uforskyldt mister sin uddannelsesaftale på hovedforløbet får tilbud om at blive optaget i skolepraktik efter gældende regler. Ved konkrete henvendelser sikrer Praktikcenter Aars også, at frafaldstruede elever på hovedforløbet tilbydes samtale med elevcoach. Der holdes øje med og reageres på fravær ud fra procedure udarbejdet i samarbejdet mellem elevcoach og undervisere på de tekniske grundforløb og på hovedforløbet smede. Proceduren er opdelt i lettilgængelige trin og gennemgås på afdelingsmøde. Der følges op på teammøder. Der sættes ind ved fravær på over 8 % med samtaler mellem elev, kontaktlærer og coach. Ved fortsat fravær inddrages evt forældre og uu og der udarbejdes nul-tolerance-kontrakt. På teammøder og afdelingsmøder er coachen en fast deltager, som følger op på procedurer og indsats mod fravær og frafald. Coachen kommer rundt på samtlige hold. Vi lever allerede op til mindstekravene i bilag til vores fælles gennemførelsespolitik. For yderligere at styrke indsatsen for mindre fravær og mindre frafald har vi derfor defineret hvad vi forstår ved Nærhed, engagement & udfordringer og hvordan vi alle handler derefter. Vores øgede brug af Facebook som et hurtigt kommunikationsmedie og en styrkelse af elevernes sociale netværk tror vi også på vil have en effekt. Mad til mennesker fortsætter det tætte samarbejde med elevcoach, som inviteres til alle team- og afdelingsmøder. Elevcoachen hilser også på alle hovedforløbselever, så kontakten er skabt fra starten. Elevcoach deltager så vidt muligt i samtaler med elever, men altid efter individuel vurderet behov Tæt samarbejde med UU både via elevcoachen og via dialogmøder. Tæt samarbejde med virksomheder omkring elever der har vanskeligheder. 20.

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland Handlings- og opfølgningsplan 2017, gældende for grundforløb, EUD og EUX, og skolepraktik det merkantile område. Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

ETU - VID EUD/EUX Business

ETU - VID EUD/EUX Business ETU - VID EUD/EUX Business Handlings- og opfølgningsplan 2016 Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november 2015 gennemført en elevtrivselsundersøgelse. Spørgerammen er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Skolens hovedadresse er: Viden Djurs N. P. Josiassens vej 44e 8500 Grenaa Telefon:

Skolens hovedadresse er: Viden Djurs N. P. Josiassens vej 44e 8500 Grenaa Telefon: Viden Djurs - Den lokale undervisningsplan niveau I Det første niveau af den lokale undervisningsplan er gældende for alle skolens erhvervsuddannelser. 1.1 - Praktiske oplysninger Viden Djurs er en erhvervsskole

Læs mere

Bilag 2l: Undervisningsevaluering:

Bilag 2l: Undervisningsevaluering: Bilag 2l: Gymnasiale uddannelser: Effektiv udnyttelse af tiden Ved du, hvad du skal lære i lektionen? Eleverne mener grundlæggende, at de ofte eller altid er klar over, hvad de skal lære. Eleverne mener

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Eleven i centrum. Hvem er I? Hvad vil I? Hvem er vi? Hvad vil vi? Arbejdssted, arbejdsfunktion, forventninger til workshop

Eleven i centrum. Hvem er I? Hvad vil I? Hvem er vi? Hvad vil vi? Arbejdssted, arbejdsfunktion, forventninger til workshop Eleven i centrum Hvem er I? Hvad vil I? Arbejdssted, arbejdsfunktion, forventninger til workshop Hvem er vi? Hvad vil vi? Hvorfor er vi her, opbygning af workshop - VIDENDELING Eleven i centrum den perfekte

Læs mere

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker.

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker. August 2008 Debatoplæg - Grundforløbspakker Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg for elektrikeruddannelsen er med til at sikre, at den enkelte skole har

Læs mere

MERCANTEC. Kontaktlærerhåndbog

MERCANTEC. Kontaktlærerhåndbog MERCANTEC håndbog Revideret August 2014 funktionen Målet med kontaktlærerfunktionen er, at læreren ved siden af de sædvanlige lærerroller skal være kontaktperson for elever, der har forskellige uddannelsesplaner

Læs mere

Erhvervsskolerne Aars

Erhvervsskolerne Aars Erhvervsskolerne Aars Erhvervsskolerne Aars Erhvervsgymnasier (HHX,HTX) EUD/EUX grundforløb Smedeuddannelsen Ernæringsassistentuddannelsen Handels- og salgsassistentuddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD og EUX Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud og EUX Merkantil

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Handlingsplaner gældende for Teknisk EUD V45

Handlingsplaner gældende for Teknisk EUD V45 Handlingsplaner 2013-2014 gældende for Teknisk EUD V45 Smedeafdelingen (Produktion og Udvikling GF + HF): Generelt set er der sket et pædagogisk løft i afdelingen, idet lærerne har gennemført et projektforløb

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

Bilag 2l: Undervisningsevaluering:

Bilag 2l: Undervisningsevaluering: Bilag 2l: Gymnasiale uddannelser: Effektiv udnyttelse af tiden Ved du, hvad du skal lære i lektionen? Eleverne mener grundlæggende, at de ofte eller altid er klar over, hvad de skal lære. Eleverne mener

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Side 1 af 10 10/21/2013 infonyt Uddannelsen til personvognsmekaniker Efterår 2013 Indledning Mekanikeruddannelsen vil gerne knytte tættere kontakt til branchen, og derfor vil vi fremover udsende et nyhedsbrev

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015.

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1.

Læs mere

Indsats Hvordan Hvem Hvornår Succes Undervisningens kvalitet Bedre kvalitet i undervisning. Alle undervisere Faggrupperne Superbrugere

Indsats Hvordan Hvem Hvornår Succes Undervisningens kvalitet Bedre kvalitet i undervisning. Alle undervisere Faggrupperne Superbrugere Handlingsplanen for HG Ballerup (niveau 2) er udarbejdet på baggrund af EUD-afdelingens handlingsplan for 2012 2013 (niveau 1), som har følgende overordnede indsatsområder: - Undervisningens kvalitet -

Læs mere

Formål og hensigt EUD10 Djursland

Formål og hensigt EUD10 Djursland EUD 10 Djursland Formål og hensigt EUD10 Djursland er et samarbejde mellem Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen. Forløbet vil på en konstruktiv, målrettet og nytænkende

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske egen virksomhed? Handelsskolen

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Dette skoleår vil være præget af implementeringen af reform på erhvervsuddannelserne. Reformens mål er overordnet at skabe bedre

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Selandia - CEU Svarprocent: 64% (1927 besvarelser ud af 39 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET

HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske

Læs mere

Strategi for perioden 2007-2010

Strategi for perioden 2007-2010 Strategi for perioden 2007-2010 HG strategi Vejle Handelsskole Boulevarden 48 7100 Vejle www.vejlehs.dk VEJLE Handelsskole HG Organisering af HG HG 2 teams HG detaillinien HG-kontorlinien HG-voksne HG-januar

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Fravær på erhvervsskoler og VUC

Fravær på erhvervsskoler og VUC Fravær på erhvervsskoler og VUC Temadag i ESB-netværket 16. april 2012 Hvad fungerer, når fraværet skal ned? 16. april 2012 Kvalitetspatruljen 1 Kvalitetspatruljen Projekt okt. 2010 - dec. 2012 Formål:

Læs mere

Resultatmål 2015/ 16

Resultatmål 2015/ 16 Resultatmål 2015/ 16 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

EUD/EUX-business. Grenaa og Rønde. VID ERhvervsuddannelser. EUD/EUX-Business

EUD/EUX-business. Grenaa og Rønde. VID ERhvervsuddannelser. EUD/EUX-Business EUD/EUX-business Grenaa og Rønde VID ERhvervsuddannelser EUD/EUX-Business KICKSTART DIN KARRIERE PÅ 1 + 2 ÅR STUDENT OG FAGLÆRT PÅ 2 + 2 ÅR HER FÅR DU DEN BEDSTE HANDELSSKOLEUDDANNELSE De elever, der er

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

Pædagogisk kvalitet. Medarbejdere, kompetencer og trivsel. Forventninger til den enkelte afdeling (her HG Ballerup) Indsats Hvordan Hvem Hvornår Mål

Pædagogisk kvalitet. Medarbejdere, kompetencer og trivsel. Forventninger til den enkelte afdeling (her HG Ballerup) Indsats Hvordan Hvem Hvornår Mål Handleplanen for HG Ballerup (niveau 2) for skoleåret 2014 2015 er udarbejdet på baggrund af EUDs handleplan (niveau 1), - som har følgende overordnede indsatsområder: Pædagogisk kvalitet Medarbejdere,

Læs mere

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg:

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: Step Up Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: STATSSKOLE SØNDERBORG StepUp StepUp Udkast til studieordning og årshjul Dette er et udkast til en studieordning samt et årshjul

Læs mere

INFORMATION TIL ELEVER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL ELEVER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL ELEVER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Du kan vælge ekstra udfordringer til din erhvervsuddannelse, hvis du vil:

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG Erhvervsuddannelse HG Et godt afsæt Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse HG HG - din vej til en spændende erhvervskarriere Med en HG uddannelse fra Varde Handelsskole

Læs mere

...10. klasse. Vinderup Realskole. 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C

...10. klasse. Vinderup Realskole. 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C ...10. klasse Vinderup Realskole 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C Man får et godt sammenhold og venner for livet. Undervisningen er i top og lærerne

Læs mere

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Projektforløb fra 1/8-31/12-2013. Deltagere: Lærerteam Inge-Lise Johnsen, Tine Ali Faraj. Skolevejleder: Christina Pedersen UU-vejleder Christel Eriksen Projektledelse:

Læs mere

VID ERHVERVSUDDANNELSER

VID ERHVERVSUDDANNELSER METAL, MEKANIK, STRØM OG MAD VID ERHVERVSUDDANNELSER HVIS DU vil have en fremtid som faglært håndværker i en virskomhed, læse videre eller være selvstændig... VID ERHVERVSUDDANNELSER HER FÅR DU DEN BEDSTE

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Evaluering på skolens mål og strategier

Evaluering på skolens mål og strategier i e / ~~ ~EMEWt O(i Bilag til Årsrapport 2011 Evaluering på skolens mål og strategier Cvr. nr. 10047242 østre Boulevard 10 TI!. 9698 1000 aars@erhvervsskolernedk erhvervsskolerne aars 9600 Aars Fax 9698

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Denne folder har til formål at oplyse virksomheder

Læs mere

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Indholdsfortegnelse Syddansk Uddannelsesaftale: ambitioner, formål,

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 1. oktober 2015 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2015-2016 Basisrammen Indsatsområde A: Studieparathed med 10 % Mål: der er gjort en indsats for, at den generelle studieparathed

Læs mere

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evalueringens struktur Evalueringen har fulgt to spor, nemlig 1) selvevaluering i medarbejderteamet og bestyrelsen, samt spørgeskema

Læs mere

SKOLE. Vurdér resultaterne. Dét viste ETU en De overordnede resultater i trivselsmålingen:

SKOLE. Vurdér resultaterne. Dét viste ETU en De overordnede resultater i trivselsmålingen: Vurdér resultaterne Dét viste ETU en De overordnede resultater i trivselsmålingen: Den samlede elevtrivsel i afdelingen er gået markant frem i forhold til 2014 (+5) og ligger nu højere end både landsgennemsnittet

Læs mere

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009.

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Regionsrådet udmøntede for første gang Uddannelsespuljemidler i 2007. Dengang blev 22 projekter med vidt forskelligt indhold aktører igangsat.

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Autoteknisk Center Opfølgningsplan 2014

Autoteknisk Center Opfølgningsplan 2014 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2013

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (922 besvarelser ud af 949 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 4 [-3] 76 Elevtrivsel

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For hh3e Team 1

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For hh3e Team 1 Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For hh3e Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 5 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Roskilde Tekniske Skole Svarprocent: 84% (392 besvarelser ud af 466 mulige) Elevtrivsel Roskilde Tekniske Skole Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret Rektor Tønder den 11. august 2016 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2016 2017 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Undervisningsministeriet) De primære formål med resultatlønskontrakten for

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Implementering Forår 2014 Information Lovarbejde, høring, vedtagelse Efterår 2014 Fokuseret

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne.

2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne. 2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne Bilag 2i: Kvalitetshjul for hhx og htx elevers studieparathed Kvalitetshjulet

Læs mere

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere!

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere! Grundforløb til en erhvervsuddannelse på 10. klasses niveau - kombinationen gør det smartere! Sådan kan et ugeskema se ud: på 10. klasses niveau De obligatoriske fag kombineres med valgfagene: Hvorfor

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Overordnede strategiske indsatsområder Professionelt samarbejde og videndeling Faglighed, læring og læringsfællesskaber IT Fysiske rammer PR og ekstern

Læs mere

2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet.

2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet. 2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet. Bilag 2i: Kvalitetshjul for hhx og htx elevers studieparathed Kvalitetshjulet

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE PÆDAGOGISK PROFIL FOR SKOLENS MEDARBEJDERE SYDDANSK ERHVERVSSKOLE SYDDANSK ERHVERVSSKOLE ODENSE-VEJLE INFORMATION OG VEJLEDNING LÆS MERE PÅ SDE.DK MÅL Syddansk Erhvervsskole vil være et kompetencecenter

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 662 besvarelser Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89

Læs mere

Elevplankonference september 2014

Elevplankonference september 2014 Elevplankonference september 2014 Den årlige Elevplankonference afholdes igen i år på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ. Målgruppen for konferencen er medarbejderne og ledere på institutioner,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 besvarelser Elevtrivsel 1 4 76 89 2 Elevtrivsel Elevtrivsel på tværs af de deltagende skoler 95 1. Øvrige skoler 9 85 ELEVTRIVSEL

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

MetalCraft. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb:

MetalCraft. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: 1 Hovedforløb: 2 Opfølgnings/handlingsplan: Opfølgning og evaluering på sidste års

Læs mere

MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017

MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017 MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017 2016 Basisramme: 1. Flere elever vælger en erhvervsuddannelse direkte fra 9. og 10. klasse. Indsats: A Der udarbejdes målrettede uddannelsestilbud

Læs mere

Handelsskolens Grundforløb, hg

Handelsskolens Grundforløb, hg 2014-2015 Handelsskolens Grundforløb, hg handel butik kontor finans hg, viden der virker 2 Dekoratør Butiksbestyrer Hvad vil du være? Sælger Sundhedsservice Indkøbsassistent Kommunikation Advokatsekretær

Læs mere

Hvad karakteriserer de gode skoler?

Hvad karakteriserer de gode skoler? Hvad karakteriserer de gode skoler? Oplæg på Børnerådet og Dansk Erhvervs konference Unge på tværs i uddannelsesuniverset 25. november 2010 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Hvad karakteriserer den gode

Læs mere