Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel"

Transkript

1 Indgående post uge 43 ( oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Prisreg. Sygepleje - pr xls Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler Prisreg. 12 by Handsker pr xls Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler Prisreg. 12 by Handsker incl. bonus pr xls Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler Prisreg. Sygepleje inkl. bonus - pr xls Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler Færdigmelding af kloakarbejde samt kloakplan som udført Entrep. & aut. kloakmester Gl. Ribevej 41, 7000 Fredericia Jens Jørgen Olesen Rapport AR-13-CA udtaget , Kryb-i-ly Kro Bassin EUROFINS MILJØ A/S Kolding Landevej 160, 7000 Fredericia Fwd: Referat fra møde i Det administrative Kontaktforum den 25. sept Det Administrative Kontaktforum (DAK) Kommenteret dagsorden til Det Administrative Kontaktforum den 25. september Det Administrative Kontaktforum (DAK) Referat fra Sundhedsstrategisk Forums møde den 25. september Sundhedsstrategisk Forum Dagsorden til Sundhedsstrategisk Forums møde den 25. september Sundhedsstrategisk Forum Dagens analyser af LURGI-prøve (23. oktober 2013) Monster, Lars (GE Power & Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Water) Dagens analyser af LURGI-prøve (24. oktober 2013) Monster, Lars (GE Power & Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Water) Flowtal fra Dong Lene Nielsen Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (22. oktober 2013) Monster, Lars (GE Power & Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Water) Flowtal fra Dong Lene Nielsen Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (19., 20. og 21. oktober 2013) Monster, Lars (GE Power & Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Water) Dagens analyser af LURGI-prøve (18. oktober 2013) Monster, Lars (GE Power & Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Water) Flow fra Lurgi Benny Walther Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Statsforvaltningens afgørelse af på byggelovsklage Statsforvaltningen Syddamark Krügersvej 70, 7000 Fredericia legepladsinspektion - Fuglesangvej 28, Fredericia Fuglsangvej 28, 7000 Fredericia Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder Støttesag Ullerupdalvej, Boligkontoret Fredericia Rapport AR-13-CA udtaget Arla Food, Korsvejens Mejeri EUROFINS MILJØ A/S Højrupvej 116, 7000 Fredericia Aftapningshane Ordre Nr : "Arla Foods, Taulov Mejeri udtaget AGROLAB Danbovej 2, 7000 Fredericia Rapport AR-13-CA vedr. Tuborg - Fredericia Bryggeri Udløb att: EUROFINS MILJØ A/S Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia Karsten Østergaard Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rensning af raffinaderiets Shell Raffinaderiet - A/S Egeskovvej 265, 7000 Fredericia surtvandsstripper. Dansk Shell Orientering om 2 defekte beluftere til raffinaderiets spildevandsbassin Egeskovvej 265, 7000 Fredericia

2 71965 VS: jeres sag 13/848 - vores Fuglsangvej 30, 7000 Fredericia Rapport AR-13-CA udtaget , Fredericia Sygehus EUROFINS MILJØ A/S Dronningensgade 97, 7000 Fredericia Terapibassin Erklæring vedr teknisk dokumentation enggårdsparken Enggårdsparken 4, 7000 Fredericia Anmeldelses kort - Fuldført byggearbejde [ ][ ]-Egen Enggårdsparken 4, 7000 Fredericia Mail vedr. referat af møde i politisk styregruppe Fredericia Sygehus, politisk styregruppe Mail vedr.referat af møde i politisk styregruppe den Fredericia Sygehus, politisk styregruppe Skærbæk Beboerforening - Gisselbakken Helhedsplanmidler 2009, 2010, 2011, 2012, SV: Skærbæk - Træer ved Kraftværksvej Helhedsplanmidler 2009, 2010, 2011, 2012, Underskrevet kontrakt om lån af plantekrukker af FK pdf Aftale med FredericiaC om opstilling af plantekummer i Sønder voldgade Mellemkommunal refusion - Fredericia Slagelse Kommune Slagelse Kommune Kultur og Fritid Mellemkommunal refusioner fra andre kommuner i følge folkeoplysningsloven, Folkeregistertilmeldinger Erritsø Bygade 57, 7000 Fredericia dokumentation på nedrivning af skur Stensgårdsvej 47, 7000 Fredericia Re: Bus læskur på Ågade Kollektiv trafik - placering af buslæskur Ågade i Bredstrup LBF orienterer nr. 615: Indberetning af ledige boliger pr. 1. november 2013 LANDSBYGGEFONDEN Landsbyggefonden opgørelse over ledige boliger Underskrevet fritagelse for stadeplads for januar kvartal 2014 Klattrup Blomster og Kunst Lejeaftale, stadeplads på Axeltorv v/knud Sørensen dokumentation af mangler H. C. Ørsteds Vej 10, 7000 Fredericia færdiggørelsesarbejder H. C. Ørsteds Vej 10, 7000 Fredericia Hybyhus Fredericia Kommune uanmeldt tilsyn.pdf Vis- uanmeldte kommunale tilsyn Rapport AR-13-CA udtaget , Taulov Vandværk EUROFINS MILJØ A/S Vesterled 29, 7000 Fredericia Ledningsnet Blomsterhaven 14, bryggers Klager_Miljø_Støjklage Solbakken(8) Klage over støjgener fra containerterminalen omkring Vesthavnsvej Landinspektørattest vedr. byggsagnr 13/ Gårdvænget 21, 7000 Fredericia Færdigmelding af byggearbejde, anmeldelse om påbegyndt VVS-arbejde, GRINDSTED VVS ApS Martine Christoffersens Vej 12, 7000 Fredericia trykprøvningsrapport på jordslanger samt slangeplan Oversigtstegning modtaget 19/ Sanddal Bakke 10, 7000 Fredericia Oversigtstegning fra Thylgaard Sanddal Bakke 10, 7000 Fredericia Husdyrgodkendelse.dk - Skema er indsendt Ryttergrøftvejen 79, 7000 Fredericia Comwell frivillig aftale Frivillig aftale med Comwell (hotel og konference) SV: Tilsynsbesøg hos DDS Fæstningsgruppen Anmeldte tilsynsbesøg 2013 hos folkeoplysende foreninger SV: Tilsynsbesøg hos DDS Fæstningsgruppen Anmeldte tilsynsbesøg 2013 hos folkeoplysende foreninger SV: Tilsynsbesøg hos DDS Fæstningsgruppen Anmeldte tilsynsbesøg 2013 hos folkeoplysende foreninger

3 71984 RE: Tilsynsbesøg hos FDF søndermarken Anmeldte tilsynsbesøg 2013 hos folkeoplysende foreninger SV: Tilsynsbesøg hos KFUM Peder Griib Anmeldte tilsynsbesøg 2013 hos folkeoplysende foreninger VS: Tilsynsbesøg hos KFUM Peder Griib onsdag d. 23. oktober! Anmeldte tilsynsbesøg 2013 hos folkeoplysende foreninger Tilbagemelding omkring boet Retten i Kolding - Skifteretten Herfordparken 1 4 3, 7000 Fredericia Kommentar til brev af om manglende opfyldelse af betingelser i BBR Carsten P Jochumsen Sanddalparken 1, 7000 Fredericia Revideret og som udført tegning over afløbsplan for nyopført skur til valle Murermester Højrupvej 116, 7000 Fredericia håndtering Holger Søbye Arkitektfirmaet Give Huset A/S - Færdigmelding Martine Christoffersens Vej 35, ARKITEKTFIRMAET GIVE Martine Christoffersens Vej 35, 7000 Fredericia Fredericia HUSET A/S Anmeldelse om fuldført byggearbejde ARKITEKTFIRMAET GIVE Martine Christoffersens Vej 35, 7000 Fredericia HUSET A/S Færdigmelding af byggearbejde Billund og Hansen Arkitekter Julivej 67, 7000 Fredericia Rapport AR-13-CA udtaget , Børup Vandværk EUROFINS MILJØ A/S Kolding Landevej 81, 7000 Fredericia Ledningsnet Kolding Landevej 160, køkken VARSLING om overskridelse fra Eurofins Miljø A/S EUROFINS MILJØ A/S Kolding Landevej 81, 7000 Fredericia Aftalekonto - Udskrift nr. 69 pr. 1/1-16/ , kontoen er hermed afsluttet _001.pdf Danske Bank. Fredericia Udsmyknings Fond 2013 (udsmykningsfond) Færdigmelding af byggearbejde BILLUND/ HANSEN Julivej 67, 7000 Fredericia ARKITEKTER P/S regning fra Roltec på Lenes stol Miniudbud af 7. maj Elkørestole (jf. sag 13/3687) SV: manglende dokumenter ved færdigmelding af byggesag Claus Slifsgaard Rasmussen Martine Christoffersens Vej 71, 7000 Fredericia Høring fra Spildevand Chr. Winthers Vej matr. nr. 76e - Banedanmarks Kontrolcenter - vejforhold Afrapportering af badevandsdata for 2013 Miljøministeriet Badevandsanalyser 2013 (strandene) Naturstyrelsen Entreprenørgaranti nr. 86G udstedt af Danske Bank for Niels Kruse A/S NIELS KRUSE A/S Skolesvinget 3, 7000 Fredericia Sv: regningen betales i dag Aarhus Kommune - sag ang. mellemkommunal refusion i forbindelse med handicappet Til Kommunalbestyrelsen fritagelse for betaling af grundskyld REINHOLDT A/S Fritagelse for betaling af grundskyld, Vendersgade 32 og Underskrevet lejekontrakt Ingeborg Elisabeth Nielsen Vendersgade , 7000 Fredericia Lejekontrakt til underskrift DOMEA DANSKE BYGGE- OG Lundingsvej 17B, st. -20 BOLIGADM. s.m.b.a Respons fra Lasse V&P på mail fra Charlotte Sommer Lasse Hasle Nørgaard Privat virksomheds anvendelse af offentlig vej til personaleparkering Hostrupsvej Mail fra Charlotte Sommer inkl. billeder af parkerede biler på Hostrupvej Charlotte Sommer Privat virksomheds anvendelse af offentlig vej til personaleparkering Hostrupsvej Registreringsmeddelelse U Geodatastyrelsen Arealoverførsel mellem matr.nr. 130b og 130c Fredericia Stadsjorder, Odinsvej 31 og Sikker mail: henvendelse vedr. fjernelse af træstub efter fældning af kastanietræ Henvendelse vedr. vejtræ på Østerbyvej

4 mellem nr. 26 og Løvbjerg Supermarked Strevelinsvej.msg Strevelinsvej 11, 7000 Fredericia Løvbjerg Supermarked Strevelinsvej 11, 7000 Fredericia Anmeldelse om fuldført byggearbejde Jørn Jensen Kobbelgårdsvej 27, 7000 Fredericia Invitation til Kick-off-møde 22. okt._life+ Kystfugle Life+ kystfugle Spørgsmål til partshøring - Irisvej 20 Fredericia Irisvej 20, 7000 Fredericia Færdigmelding af byggearbejde Allan Hagner Plantagevej 10, 7000 Fredericia Revideret prisliste på udvalgte produkter uden for rammeaftalen Kontrakt - Høretekniske hjælpemidler (KomUdbud) Anmeldelse om påbegyndelse af byggearbejde Rambøll Danmark A/S, Havepladsvej 175, 7000 Fredericia Horsens Anmeldelse om påbegyndelse af byggearbejde Rambøll Danmark A/S, Nørre Allé 5, 7000 Fredericia Horsens Anmeldelse om påbegyndelse af byggearbejde Rambøll Danmark A/S, Jacob Hansens Vej 5A, 7000 Fredericia Horsens VS: Leveret spildevandsslam Hede Danmark a/s Tornsagervej 43, 7000 Fredericia Udbedring af asfalt efter opgravning til fjernvarme m.m. - Fournaisevejens Jørgen Guldberg Christensen Fournaisevej, asfaltering Vejfond Brev dateret den Sanddalparken - afvanding og tilstand på vejen Kvittering for modtagelse af grønt regnskab Miljøstyrelsen Vejlbyvej 9A, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Jens Chul Bach Rudolf Steiner Allé 56, 7000 Fredericia Sikker mail: Arbejdsmiljø SmileyBrev Arbejdstilsynet Arbejdstilsynets besøg den?, Idrætsbørnehaven Ta Fat, Idrætsvej Anmeldelse om fuldført byggearbejde, erklæring om teknisk dokumentation, Kim Sund Christensen Skærbækvej 117, 7000 Fredericia afsætningsplan, div. tegninger med mål, spærplan og kloakplan som udført FW: Udsugning Danmarksgade Danmarksgade 14, 7000 Fredericia vedr. Brandplan Smedevænget 6A, 7000 Fredericia SV: Korrektur Trelde kortet Infotavle Trelde Næs SV: Lovliggørelse af containere til opbevaring af dæk Martin Hansen Korskærvej 35, 7000 Fredericia Underskrevet byggeansøgning, situationsplan, plan, facader, beskrivelse og FELTHAUS ARKITEKTER A/S Korskærvej 35, 7000 Fredericia anvendelse RE: Manglende materiale vedr. Nøddeplantagen 31 Hans Christian Thing Nøddeplantagen 31, 7000 Fredericia IMG_0176.JPG Trelde Næsvej 99 - ansøgning om direkte overkørsel til Trelde Næsvej IMG_0175.JPG Trelde Næsvej 99 - ansøgning om direkte overkørsel til Trelde Næsvej IMG_0174.JPG Trelde Næsvej 99 - ansøgning om direkte overkørsel til Trelde Næsvej IMG_0173.JPG Trelde Næsvej 99 - ansøgning om direkte overkørsel til Trelde Næsvej IMG_0172.JPG Trelde Næsvej 99 - ansøgning om direkte overkørsel til Trelde Næsvej IMG_0171.JPG Trelde Næsvej 99 - ansøgning om direkte

5 overkørsel til Trelde Næsvej IMG_0170.JPG Trelde Næsvej 99 - ansøgning om direkte overkørsel til Trelde Næsvej Besigtigelse Trelde Næsvej 99 - ansøgning om direkte overkørsel til Trelde Næsvej Tak for tildeling af midler + regnskab 2012/ Røddinglundlejren Ungdommens Røde Kors, Serviceloven 18 uddelling 1. runde 2013 Røddinglundlejren (8) Anmeldelse om fuldført byggearbejde Peter Bjerre Basse Pjedstedvej 78, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Peter Bjerre Basse Pjedstedvej 78, 7000 Fredericia tillæg til uddannelsesaftale vedhæftet Erhvervsservice Invitation til møde om ny takststruktur Region Syddanmark Center for Senhjerneskade Informationsmøder om ny takststruktur på Region Syddanmarks Centre VS: brev vedr jordvarme? Trelde Næsvej 245A, 7000 Fredericia VS: Manglende færdigmelding af jordvarmeanlæg, Trelde Næsvej 245 A Trelde Næsvej 245A, 7000 Fredericia VS: brev vedr jordvarme? Trelde Næsvej 245A, 7000 Fredericia Supplerende materiale - Karensvej 12 Fredericia Karensvej 12, 7000 Fredericia Vedr. udkast til inspektionsrapport Samtank - september 2013 Sydøstjyllands politi Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia Vedr. udkast til inspektionsrapport Samtank - september Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia Foreløbig flytteafregning vedr. forbrugsregnskab for varme og varme BRUNATA A/S Tingvejen 31 ST 22, 7000 Fredericia Rykker for svar på tidligere henvendelse Søren Kjærås Vejnavn? - udbedring af cykelstien efter den Gl. Lillebæltsbro Vs: Ny situationsplan Krügersvej 5, 7000 Fredericia Forlængelse af midlertidig accept med sags id.: 12/ Anmeldelse af midlertidig aktivitet.gl. Lillebæltsbro Quorning Boats Skærbækvej 101 Tom Andersen Skærbækvej 101, 7000 Fredericia Quorning Boats Tom Andersen Skærbækvej 101, 7000 Fredericia Fyrtårnet, Midlertidig ændring af timetal, Ansættelsesstop Fyrtårnet, Midlertidig ændring af timetal, Ansættelsesstop Myndighedsoverdragelse for Banedanmark Miljøcenter Odense Oplag af farligt gods på Fredericia Rangerbanegård Forespørgsel til princip ansøgning Knippel,Arkitekt MAA/PAR Snaremosevej 23A, 7000 Fredericia v/jørgen Knippel SV: Parkeringsforbud på Frejasvej Ønske om p-forbud på Frejasvej Svar fra skadelidte Skade 52, , Vej&Park, , Gl. Ribevej ved nr Yderl. mailkorr. med skadelidte Skade 52, , Vej&Park, , Gl. Ribevej ved nr Mail til GJ vedr. kaskodækning Skade 52, , Vej&Park, , Gl. Ribevej ved nr Svar på rykker fra skadelidte Skade 52, , Vej&Park, , Gl. Ribevej ved nr Facade og grundplan med afstand til skel samt bebyggelsesprocent Allan Damsgaard Stenkjær Bülowsvej 24, 7000 Fredericia Anmodning fra Mads om fremsendelse af udtalelse Hegnssynsag: Vejrmosegårds alle 13 og Plantagevej 18

6 72111 Fwd: Vedr. Per Christensen Hegnssynsag: Vejrmosegårds alle 13 og Plantagevej VS: GENUNDERSKRIFT : jnr Servitut om kabelanlæg lagt efter gæsteprincip matr.nr. 3dp Taulov By, Taulov Deklaration om kabelanlg lagt efter gæstepricip matr.nr. 3dp Taulov By, Taulov Re: Bekræftigelse på placering I. C. Højrups Vej 10, 7000 Fredericia Tilmelding - fra Alex Lauridsen Oprettelse af foreninger på virk.dk SV: definition af forlystelsespark jfr. liste punkt J204 i Lumbyesvej 250, EJ I E&M EJ I E&M godkendelsesbekendtgørelsen Underskrevet lejekontrakt Kaj Basse Pedersen Herfordparken 1 5 9, 7000 Fredericia Kvittering - rettidig modtagelse af ansøgning om nationalt tilskud (de minimis) Ministeriet for Fødevarer, Nationalt tilskudsordning vedr. randzoner for randzoner Landbrug og Fiskeri Kvittering - rettidig modtagelse af ansøgning om nationalt tilskud (de minimis) Ministeriet for Fødevarer, Nationalt tilskudsordning vedr. randzoner for randzoner Landbrug og Fiskeri SV: Skullebjerg Allé 47. Tilbygning til beboelse m.m Skullebjerg Allé 47, 7000 Fredericia SV: Vedr. ansøgning "Naturplejeprojekt for beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø i det pbne land i Fredericia Kommune Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land, ansøgning om støtte fra Naturerhvervsstyrelsen SV: Vedr. ansøgning "Naturplejeprojekt for beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø i det åbne land i Fredericia Kommune Ændring af jorunal nummer. vedr. projekt Naturplejeprojekt for beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø i det åbne land i Fredericia Kommune Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land, ansøgning om støtte fra Naturerhvervsstyrelsen Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land, ansøgning om støtte fra Naturerhvervsstyrelsen Vedr Havepladsvej :Tegninger/situationsplan for altanprojekt Jussi Paivinen Havepladsvej 164, 7000 Fredericia VS: Danmarksgade 3 Hoveddør adgang med bilag Danmarksgade 3, 7000 Fredericia Danmarksgade Danmarksgade 3, 7000 Fredericia yderligere oplysnigner vedr. Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro Kommune Henvendelse fra Spejderne i Danmark om værtsskab og partnerskab til Spejdernes Lejr Holstebro Kommune - Økonomiudvalget - Spejdernes Landslejr Henvendelse fra Spejderne i Danmark om værtsskab og partnerskab til Spejdernes Lejr Anlægsregnskab Holstebro Kommune - Sepjdernes landslejr Henvendelse fra Spejderne i Danmark om værtsskab og partnerskab til Spejdernes Lejr Hybyfaelled Terraenkort.pdf Henvendelse fra Spejderne i Danmark om værtsskab og partnerskab til Spejdernes Lejr Hybyfaelled Grundkort.pdf Henvendelse fra Spejderne i Danmark om værtsskab og partnerskab til Spejdernes Lejr Udpegning af repræsentanter til Naturstyrelsen Trekantsområdets Brugerråd for Naturstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsens Brugerråd perioden Trekantsområdet Realiseringsansøgning til NST med diverse bilag Gudsø Mølleå

7 72106 Ansøgning om opstilling af stillads - høring Stillads på hjørnet af Købmagergade / Oldenborggade Fredericia Kommunes Deponi: Tilsynsnotat fra tilsyn den 9. oktober Overgangsplan for Fredericia Kommunes Deponi Fredericia Kommunes Deponi: Tilsynsnotat fra tilsyn den 9. oktober Overgangsplan for Fredericia Kommunes Deponi Mail fra Beskæftigelsesregion Syddanmark - SV: Mødebekræftelse Opfølgning fra beskæftigelsesministeren på reformen for førtidspension og fleksjob Besøg fra Arbejdsmarkedssstyrelsen Opfølgning fra beskæftigelsesministeren på reformen for førtidspension og fleksjob Afslag fra familiens forsikring Skade 49, Fjordbakkeskolen Afd. Taulov, , Afslag fra familiens forsikring Skade 49, Fjordbakkeskolen Afd. Taulov, , Afslag fra familiens forsikring Skade 49, Fjordbakkeskolen Afd. Taulov, , Afslag på familiens forsikring Skade 49, Fjordbakkeskolen Afd. Taulov, , yderligere dokumentation Fredericia Spildevand og Energi A/S - godkendelse af takster for billede dokumentation for tæt plads Vejlbyvej 27, 7000 Fredericia Vejlbyvej Jan Christiansen Vejlbyvej 27, 7000 Fredericia Oplysninger om lejemål OTK BOLIG ApS Engtoften 20, 7000 Fredericia Skrivelse vedr. Jacob Andersen Bill Torben Lund Kristoffersen Prinsensgade 12B, 7000 Fredericia Underskrevet lejekontrakt Svend Kristen Jensen Bjerring Herfordparken , 7000 Fredericia Underskrevet lejekontrakt Martin Lykkestrøm Herfordparken 1 3 3, 7000 Fredericia Revideret - ny forside til grønt og hvidt skema LIFA A/S Arealoverførsel mellem matr.nr. 8h m.fl., 45 m.fl. og 71 Trelde, Fredericia Jorder Anmeldelseskvittering Sydøstjyllands Politi Skade, Hannerup Skov, ml og , skadenr Re: Jr.nr.: 13/10472 att.: Jens Østerby Hansen Kolding Landevej 42, 7000 Fredericia Jr.nr.: 13/10472 att.: Jens Østerby Hansen Kolding Landevej 42, 7000 Fredericia påbegyndelse af byggearbejde Anholtvej 12 Fredericia Anholtvej 12, 7000 Fredericia RE: Granulering af plastkasser Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndt VVS-arbejde Herslev Møllevej 17, 7000 Fredericia Sikker mail: Att.: Sofie Greve Klaaborg? Miniudbud i henhold til EU-Udbud 2012/S , sags nr. 13/10556 [p=270356,v=568,c=ilyq8ayqhbkwmbpja/7fbhh05ni=] Miniudbud af 11. oktober Elkørestole (jf. sag 13/3687) Sikker mail: VS: Miniudbud i henhold til EU-Udbud spørgsmål til udbud Miniudbud af 11. oktober Elkørestole (jf. sag 13/3687) supplerende oplysninger Ekkodalen 57, 7000 Fredericia Jasminvej 6 - udkast til servituttekst Udstykning matr.nr. 162d Fredericia Stadsjorder, Jasminvej Underskrevet lejekontrakt Jon Storgaard Knudsen Thygesminde Allé , 7000 Fredericia

8 71649 Lejeforhøjelse pr BARFOED GROUP A/S Danmarksgade 4, 1. th. / Kirkestræde 2 - lejemål til Plejen SV: Bygningsoplysninger for jens thuesensvej 14 taulov Jens Thuesens Vej 14, 7000 Fredericia Brev Ældre Sagen - byg demensboliger Vedr. Enggårdsparken 14, Trelde. Carport. Fuldmagt Enggårdsparken 14, 7000 Fredericia Returpost Keld Due Hansen Smedegårdsvej 26, 7000 Fredericia Yderligere dokumentation Mads Bøndergaard Anders Billes Vej 14, 7000 Fredericia Kobbersmed Supplerende materiale til Byggeansøgning til Jasminvej 8, 7000 Fredericia sagnr. Jakob - Preben Jørgensen Jasminvej 8, 7000 Fredericia 13/10809 Huse VS: Etablering af dobbeltrettet spærrelinje langs Taulov Kirkevej i Taulov. Att Parkeringsproblemer på Taulov Kirkevej Kjeld Knudsen Svar Sanddal Engvej 11, 7000 Fredericia Statiske beregninger SAHL ARKITEKTER A/S Erritsø Bygade 109, 7000 Fredericia Accept af revideret tilbud_cykelscore 2-6 årige_10460.pdf Fredericia Cykelby - Børn Svar fra Café Rustik Rene Kjærsgaard Jyllandsgade 59 - Café Rustik - øget areal til udeservering Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement Midlertidigt arrangement, Erritsøhallen Krogsagervej 42, til Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement Stinne Askebjerg Petersen Midlertidigt arrangement, overnatning Kirstinebjergskolen Indre Ringvej 175, til Indberetning af mgl. gadebelysning Anmeldelse af defekt gadebelysning, skolestien mellem Møllebo Alle og Gl. Landevej og ud for Safirvej Fejlmelding af vej ud for Bülowsvej 11 fotodokumentation Bülowsvej 11, Fejlmelding manglende fald til afløb Att: Trafik og veje. - Fejlmelding af vej ud for Bülowsvej 11 Knud Erik Villadsen Bülowsvej 11, Fejlmelding manglende fald til afløb Hul i vejbanen Flemming Ørnskjold Anmeldelse om hul i vejbane ud for Kløvervej Afsløret Preben Rasmussen Henvendelse til byrådet Returpost, defekt 400 I affaldscontainer Dronningensgade 109, 7000 Fredericia Dagsorden til ledermøde den Ledermøder RE: Olieudskillere hos Carlsberg Danmark A/S Pedersen, Susanne Miljø Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia Olieudskillere hos Carlsberg Danmark A/S Pedersen, Susanne Miljø Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia Tegning med overkørsel Martine Christoffersens Vej 68, 7000 Fredericia Tegning med overkørsel Martine Christoffersens Vej 3, 7000 Fredericia VS: prangervej/teglværksvej Prangervej/Teglværksvej - kommunalt ejet beplantet bed Supplerende materiale j.f. skrivelse af Fagerlien 15, 7000 Fredericia Bemærkninger til byggesager fra Museet Fagerlien 15, 7000 Fredericia Ansøgning om byggetilladelse til opførelse af en hal på Fagerlien C46224.pdf Fagerlien 15, 7000 Fredericia

9 71887 Tegning med overkørsel Martine Christoffersens Vej 17, 7000 Fredericia Fredericia C - indledende møde vedr. miljø og jordhåndtering Oldenborggade 40, 7000 Fredericia Fredericia C - Oldenborggadekvarteret Oldenborggade 40, 7000 Fredericia Ramper.pdf Frivillig aftale med V. Guldmann (ramper) el-scooter.pdf Frivillig aftale med V. Guldmann - el-scooter _v1_Salgsliste af kommunale ejendomme.xlsx.pdf Salgsliste Tilbud/kontakt med Uddannelsescentret Brugerundersøgelse - afgørelser VS: presentasjon fredriciamodellen Henvendelse fra Bydel Østensjø, Oslo i Norge om projekt Længst muligt i eget liv Rapporter på udført eftersyn af pumper DESMI DANMARK A/S Købmagergade 40, 7000 Fredericia Anmeldelseskvittering Sydøstjyllands Politi Skade, Madsby Legepark Lumbyesvej 45, , 44, skadenr Ansøgning om byggetilladelse/dispensation til indretning af pizziaria, Vejlevej 20 TEGNESTUEN Vejlevej 20, 7000 Fredericia VS: Plan og Byg, byggesag 13/8215 ARKITEKTFIRMA ApS Færdigmelding af kloaktilslutning samt kloakplan som udført Grøn Kloakbyg Härnösandvej 11, 7000 Fredericia Revisorerklæring til udfyldelse Statens Administration Ullerupdalvej Revisorerklæring om støtte til yngre fysisk handicappede for år Ansøgning om byggetilladelse til ombygning af Skjoldborgvejens skoletandklinik, Christian E. B. Zoffman Skjoldborgsvej 25, 7000 Fredericia Skjoldborgsvej C20469.pdf Færdigmelding af kloakarbejde samt kloakplan som udført Entrep. & aut. kloakmester Gl. Ribevej 41, 7000 Fredericia Jens Jørgen Olesen Bilag 8 - Priser og afregning delområde 6.pdf Kontrakter - beskæftigelsesindsats Bilag 8 - Priser og afregning delområde 5.pdf Kontrakter - beskæftigelsesindsats Rammeaftale delområde 6.pdf Kontrakter - beskæftigelsesindsats Rammeaftale delområde 5.pdf Kontrakter - beskæftigelsesindsats Rammeaftale - delområde 4.pdf Kontrakter - beskæftigelsesindsats Rammeaftale - delområde 3.pdf Kontrakter - beskæftigelsesindsats Rammeaftale - delområde 2.pdf Kontrakter - beskæftigelsesindsats Rammeaftale - delområde 1.pdf Kontrakter - beskæftigelsesindsats Bilag 8 - Priser og afregning Delområde 4.pdf Kontrakter - beskæftigelsesindsats Bilag 8 - Priser og afregning Delområde 3.pdf Kontrakter - beskæftigelsesindsats Bilag 8 - Priser og afregning delområde 2.pdf Kontrakter - beskæftigelsesindsats Bilag 8 - Priser og afregning Delområde 1.pdf Kontrakter - beskæftigelsesindsats Information om udskiftning af fjernvarmemåler med ny fjernaflæst måler Fredericia Fjernvarme a.m.b.a Hyrdevej 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 14A, 16A, 18A og 20A Information om udskiftning af fjernvarmemåler med ny fjernaflæst måler Fredericia Fjernvarme a.m.b.a Nymarksvej 203, 205, 207, 209, 211, 213 og Information om udskiftning af fjernvarmemåler med ny fjernaflæst måler FREDERICIA FJERNVARME Gothersgade 20B, 7000 Fredericia A.M.B.A Information om udskiftning af fjernvarmemåler med ny fjernaflæst måler FREDERICIA FJERNVARME Gothersgade 34, 7000 Fredericia A.M.B.A Anmodning om indberetning af store fyringsanlæg for Miljøstyrelsen Indberetning af store fyringsanlæg til EU for RE: Rudolf Steiner Alle Rudolf Steiner Allé 35, 7000 Fredericia

10 72271 RE: Byggesagsforespøgsel Thygesmindevej 51, 7000 Fredericia Underskevet aftale fra DSR Plejen - Aftale mellem Fredericia Kommune, sygeplejersker i Plejen og DSR om mødeplanperiode Anmodning om aktindsigt i stillerlister Redox Anmodning om aktindsigt i stillerlister Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement Midlertidigt arrangement overnatning,erritsøhallen Krogsagervej 42, til Meddelelse om indgået rottebekæmpelsesaftale A/S MORTALIN Vejlevej 55, Lagkagehuset- aftale om sikringsordning / rottebekæmpelse Skadeanmeldelse Skade, Plejen, , EG24317, 12, Bekræftelse på udbedring af kloak KLODAN ApS Siriusvænget 8, 7000 Fredericia Bekræftelse på udbedring af kloak O ADSBØLL & SØNNER A/S Slåenvej 56, 7000 Fredericia Sikker mail: beplantning på jordvold på østsiden af Treldevej Eva Hansine Weber Ohlsen Borgerhenvendelse vedr. beplantning på jordvold på østsiden af Treldevej Indkaldelse til periodisk syn senest Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. AG93811 Brand & Redning Mail Benny Karlsen: parkering (påmindelse) Henvendelse om parkeringsskiltning i Prinsessegade Anmodning om aktindsigt fra TV2 Nyhederne - HASTER TV 2 / DANMARK A/S Anmodning om aktindsigt i byrådets,kommunalbestyrelsens udenlandsrejser Danmarksgade 3, 7000 Fredericia stilladsopsætning Danmarksgade 3 - opstilling af stillads 23. okotber 2013 til den 24. november Forslag fra Det konservative Folkeparti om nedsættelse af grundskylden Forslag fra Det konservative Folkeparti (C) - nedsættelse af grundskyld SV: Spærring af cykelsti + fortovs-renovering Vestre Ringvej - spærring af cykelsti den 29. oktober Spærring af cykelsti + fortovs-renovering Vestre Ringvej - spærring af cykelsti den 29. oktober Anmeldelse om nedrivning af alle bygninger på Landlystvej 10 - LM HUSE A/S Landlystvej 10, 7000 Fredericia C25035 Landlystvej 10.pdf JET Strevelinsvej Fredericia Strevelinsvej 1A, 7000 Fredericia Skadeanmeldelse Skade, Plejen, , UU30403, 11, Anmeldelse vedr. nedrivning af alle bygninger på Landlystvej 12 - LM HUSE A/S Landlystvej 12, 7000 Fredericia C25024 Landlystvej 12.pdf et billede til dig Blåkjærsvej 27, 7000 Fredericia SV: Manglende tømning Mønstedvænget 36 - tømning af affaldsbeholder SV: Manglende tømning Mønstedvænget 36 - tømning af affaldsbeholder Manglende tømning Mønstedvænget 36 - tømning af

11 affaldsbeholder VS: Fotos af alternativ brug af kommunens parkering Parkering bag det gamle rådhus ud til Sjællandsgade Registreringsmeddelelse U Referencenr Geodatastyrelsen Notering vedr. jordforurening matr. nr. 49eø Fredericia Kobbeljorder Registreringsmeddelelse U Referencenr Geodatastyrelsen Notering vedr. jordforurening matr. nr. 49ey Fredericia Kobbeljorder Træ skygger for belysning Beplantning skygger for lygtepæl på Alkevej Sikker mail: Arbejdsmiljø psyk. samtale Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Arbejdstilsynets besøg , Erritsø Centralskole SFO, Krogsagervej Opsætning af skilte i f.m. etabl. ny Frøs Herreds Sparekasse, Erritsø Bygade _001.pdf GREGERSEN OG OLSSON RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED A/S Erritsø Bygade 95, 7000 Fredericia LM HUSE A/S Erritsø Bygade 115, 7000 Fredericia Anmeldelse om nedrivning af Netto bygninger, Erritsø Bygade nedrivning C25030 Erritsø Bygade 115.pdf Opførelse af Ny Netto, Erritsø Bygade 115, landlyst 10 og 12 - LM HUSE A/S Erritsø Bygade 115, 7000 Fredericia C26073.pdf Anmedlese af overdækning/udhæng på Europavej 5 DAN'X A/S Europavej 5, 7000 Fredericia Att. Teknik- og miljøforvaltningen: Miljøstyrelsen udgiver vejledning om pakning Miljøstyrelsen Vejledning om emballering og pakning af brugt af brugt elektronik mhp transport elektronik i forbindelse med transport Att. Teknik- og miljøforvaltningen: Miljøstyrelsen udgiver vejledning om pakning Miljøstyrelsen Vejledning om emballering og pakning af brugt af brugt elektronik mhp transport elektronik i forbindelse med transport Hul i vejen - Fynsgade Anmeldelse af hul i vejen Fynsgade ud for nr. 2c Grøn og billig transport med samkørsel Grøn og billig transport med samkørsel BBR rettelser til bygning 3 Lade Gaard Indre Ringvej 165, 7000 Fredericia Police afgangsført pr Gjensidige Forsikring, Dansk Filial af Gjensidige Forsikring ASA Ansøgning om byggetilladelse til udvidelse af Dino s Legeland, Nørrebrogade TEGNESTUEN 17 ARKITEKTFIRMA ApS Police, , Entreprenørgården, PJ88754, branchenr Nørrebrogade 121, 7000 Fredericia Godkendelse af arealoverførsel LIFA A/S Arealoverførsel mellem matr. nr. (Stenhøjvej) "d" delnr. 1 og 176g Fredericia Kobbeljorder Meddelelse om afhentning af erstatningsnummerplade SKAT Skattecenter Høje- Tåstrup Police, , Plejecenter Stævnhøj, MS88542, branchenr VL2866 Finsensvej 38, Taulov - Ejendomsavancebeskatning - HASTER Nybolig Finsensvej 38, 7000 Fredericia Ejendomsavancebeskatning - HASTER Nybolig Finsensvej 38, 7000 Fredericia Ønsker møde om retablering af grusgraven på Sdr. Kobbelvej Færdiggørelse af grusgrav Sdr. Kobbelvej Ønsker møde om færdiggørelse af grusgrav Sdr. Kobbelvej Færdiggørelse af grusgrav Sdr. Kobbelvej Kopi af brev til Vejle Amt vedr. opstart med genopfyldning af grusgrav, Sdr. Kobbelvej Færdiggørelse af grusgrav Sdr. Kobbelvej Kopi af brev til Vejle Amt vedr. opstart med genopfyldning af grusgrav, Sdr Færdiggørelse af grusgrav Sdr. Kobbelvej 11 -

12 Kobbelvej Kopi af afgørelse fra Vejle Amt Færdiggørelse af grusgrav Sdr. Kobbelvej Kopi af afgørelse fra Vejle Amt Færdiggørelse af grusgrav Sdr. Kobbelvej Erindring om brev af om grusgrav Sdr. Kobbelvej Færdiggørelse af grusgrav Sdr. Kobbelvej Anmoder om yderligere svar om retablering af grusgrav Færdiggørelse af grusgrav Sdr. Kobbelvej Høring fra Kolding Kommune Høring af Fredericia Kommune vedr. miljøgodkendelse af Kæret 28, Kolding Kommune, efter 12 i husdyrbruglovens Kvittering og igangsætningstilladelse.ipdf Tilløb til Gudsø Mølleå Rammeaftale på glarmesterarbejde EU-Udbud glarmesterydelser DRIFT Bilag vedr henvendelse for Fleksjob og læreplads EU-Udbud glarmesterydelser DRIFT Jorddeponering m.v., Sdr. Kobbelvej 11, Fredericia Søndre Kobbelvej 11. generelt Ansøgning om dispensation for højden i skel Hr. Michael Wognsen Carl Roses Vej 2A, 7000 Fredericia Kopi af brev om tilladelse til deponering af nikkelholdig jord på Sdr. Kobbelvej 11, 7000 Fredericia ANGIV VENLIGST KL OG DFA PÅ SAGEN Modtagelse af fyldjord med nikkelindhoold på Sdr. Kobbelvej Kopi af brev om tilladelse til deponering af nikkelholdig jord på Sdr. Kobbelvej 11, 7000 Fredericia ANGIV VENLIGST KL OG DFA PÅ SAGEN Modtagelse af fyldjord med nikkelindhoold på Sdr. Kobbelvej Anmeldelse af jordflytning til Sdr. Kobbelvej - Gade s Grusgrav Orientering om flytning af jord fra Bystedparken 65 i Vejle til Gades grusgrav, Sdr. Kobbelvej Anmeldelse af jordflytning til Sdr. Kobbelvej - Gade s Grusgrav Orientering om flytning af jord fra Bystedparken 65 i Vejle til Gades grusgrav, Sdr. Kobbelvej Vedr. Gades Grusgrav på SDR. Kobbelvej Vedr. Gades Grusgrav på SDR. Kobbelvej Vedr. Gades Grusgrav på SDR. Kobbelvej SV: Referat af møde den Indkaldelse til møde om udformning af arelaer ved Sdr. Kobbelvej Orientering om 1-års eftersyn - renovering R243-S1 LANDSBYGGEFONDEN Orientering om 1-års eftersyn - renovering R243-S Jordhåndteringsplan for Trelde Næsvej 11, Fredericia Forespørgsel om etablering af mellemdepot for ren jord fra Trelde Næsvej 11

13 72829 Gammel amtssag del 3 af 3.pdf gl. amtssag del 2 af 3.pdf gl. amtssag Del 1 af 3. gl. amtssag Udløbet dispensation 94b Fredericia Kobbeljorder Arkivaler fra Vejle Amt vedr. grusgravning på Søndre Kobbelvej 11, Bent Gade Olsen Søndre Kobbelvej 11, Bent Gade`s grusgrav _Autoscannet sag_ pdf Søndre Kobbelvej 11, Bent Gade`s grusgrav _Autoscannet sag_ pdf Søndre Kobbelvej 11, Bent Gade`s grusgrav _Autoscannet sag_ pdf _fbf7f57e-aced c71-143a3d298486Statusakt doc _f90761fd-dfbb-445c de9bdef69indhold.txt _f3e9b73d bb-091d bindhold.txt _f055f812-2c0d-4ebd-903a-1e68c155c94eindhold.txt _e350a15e-7c91-411a-a110-b6a5c6bc32b3indhold.txt _c1134ee0-95d3-4ea1-819a a05912indhold.txt _bc6eb5da-b6f5-4df5-85a1-b09cd204e17findhold.txt _b588c902-ede bc f887f Bent gade olesen.doc _6b3681f0-aed6-4e59-aa5b-2e3774f46047indhold.txt _10a6a070-db73-4ceb efda a8.tif _21f9fc36-af0e-46d4-b603-b5977daf8af100003fb0.tif _449ffe66-66fd ca09ab08c900003fb0.rtf _f9bdb403-ab19-4eab-89ae-7c4d01d24dfd tif

14 _99ac1db9-3ebd-4782-a c cc8.tif Udløbet dispensationer VS: Naturbeskyttelse VS: Ansøgning om dispensation efter jordforureningslovens Varsling af påbud om undersøgelse af forurening i den jord der er tilført råstofgraven Søndre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia - Varsling af påbud om undersøgelse af forurening i den jord der er tilført råstofgraven Søndre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia.pdf Varsling af påbud om undersøgelse af forurening i den jord der er tilført råstofgraven Søndre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia - image001.gif Varsling af påbud om undersøgelse af forurening i den jord der er tilført råstofgraven Søndre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia SV: Status for ansøgning om dispensation efter Jordforureningslovens 52, Søndre Kobbelvej 11, Fredericia SV: Vedr. dispensation til slutafdækning, Bent Gade Olesens grusgrav på Sdr Kobbelvej - image003.gif SV: Vedr. dispensation til slutafdækning, Bent Gade Olesens grusgrav på Sdr Kobbelvej - image002.gif SV: Vedr. dispensation til slutafdækning, Bent Gade Olesens grusgrav på Sdr Kobbelvej afslutning (2).docx SV: Vedr. dispensation til slutafdækning, Bent Gade Olesens grusgrav på Sdr Kobbelvej SV: Varsling af påbud om undersøgelse af forurening i den jord der er tilført råstofgraven Søndre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia SV: Varsling af påbud om undersøgelse af forurening i den jord der er tilført råstofgraven Søndre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia SV: Status for ansøgning om dispensation efter Jordforureningslovens 52, Søndre Kobbelvej 11, Fredericia - Dispensation kobbelvej.doc SV: Status for ansøgning om dispensation efter Jordforureningslovens 52, Søndre Kobbelvej 11, Fredericia SV: Ansøgning om dispensation efter jordforureningslovens Sdr. Kobbelvej 11, 7000 Fredericia Sdr. Kobbelvej Lovliggørelsespåbud Bent Gade Olesen Lovliggørelse af ulovlig deponering af ord/asfalt i grusgrav _1.pdf

15 72896 Lovliggørelse af ulovlig deponering af ord/asfalt i grusgrav Kopi af endeligt lovliggørelsespåbud til Bent gade Olesen Henvendelse vedr. jordflytning garanti, bent gade olesen - garanti.pdf garanti, bent gade olesen Garanti nr , på foranledning af Bent Gade Olesen Gades grusgrav - Input til brev til regionen.docx Dispensations ansøgning - image001.gif Dispensations ansøgning _v1_Dispensations ansøgning(1).tif Dispensations ansøgning Delivery Status Notification (Relay) - ATT97420.txt Delivery Status Notification (Relay) - Ansøgning om dispensation efter jordforureningslovens 52.msg Delivery Status Notification (Relay) Ansøgning om forlængelse af jorddeponi - Lejekontrakt.pdf Ansøgning om forlængelse af jorddeponi - Efterbehandlingsplan...pdf Ansøgning om forlængelse af jorddeponi - _ _ pdf Ansøgning om forlængelse af jorddeponi - Dispensation.pdf Ansøgning om forlængelse af jorddeponi Originale garantier, tillæg til garanti nr (oprindelig nr. 519), forhøjelse af garanti Originale garantier, tillæg til garanti nr (oprindelig nr. 519), forhøjelse af garanti Garanti nr , Bent Gade Olesen, efterbehandling efter sandgravning på matr.nr. 94b Fredericia Kobbeljorder, Søndre Kobbelvej Garanti nr , Bent Gade Olesen, efterbehandling efter sandgravning på matr.nr. 94b Fredericia Kobbeljorder, Søndre Kobbelvej

16 Originale garantier, garanti nr. 519 udstedt Garanti nr , Bent Gade Olesen, efterbehandling efter sandgravning på matr.nr. 94b Fredericia Kobbeljorder, Søndre Kobbelvej Mail af fra Mads Lund om møde med bent gade olesen, Sdr. Kobbelvej Bent Gade Olesen, Grusgrav på Sdr. Kobbelvej VS: Ringes op Riddergade 2, 7000 Fredericia Vedtægtsændringer fra september Brugerrådet Fredericia Bibliotek Mail Nils Jørgensen, Alleskolen Henvendelse om vedligeholdelse af Alleskolen Fejlbehæftede olietanke rettelse af mail adresse Miljøstyrelsen Fejlbehæftede olietanke af mærket Titan Fejlbehæftede olietanke af mærket Titan Miljøstyrelsen Fejlbehæftede olietanke af mærket Titan Kort Martine Christoffersens Vej 4, 7000 Fredericia KortInfo_Licens og hostingaftale.pdf KortInfo WEB-GIS Forespørgsel om ejerforhold vedr. Randalsvej 22B, matr.nr. 100c Fredericia Kirkernes Hus - Fredericia Randalsvej 22B, 7000 Fredericia Kobbeljorder Kirkegårde SV: Manglende færdigmelding af jordvarmeanlæg, Trelde Næsvej 245 A Trelde Næsvej 245A, 7000 Fredericia Henvendelse fra ejer Fjordvejen 41, 7000 Fredericia Supplerende høring vedrørende ændringer til Lokalplan med nr: med navn: Ved Riberdyb og Holmsminde - et centralt byområde og id: plansystemdk Plan i PlansystemDK: "Lokalplan ændring, , Ved Riberdyb og Holmsminde - et centralt byområde, Kolding Kommune Sanni Sine Steen Jessen Nøddeplantagen 2, 7000 Fredericia Forespørgsel vedr. inddragelse og lukning af carport til hobbyrum samt opførelse af ny carport på Nøddeplantagen Re: Jr.nr.: 13/10472 att.: Jens Østerby Hansen Kolding Landevej 42, 7000 Fredericia Til borgerservicechefen - invitation til konkurrence og lancering af fællesoffentlig Digitaliseringsstyrelsen Konkurrence / lancering af fællesoffentlig kampagne kampagne - få Danmarks mest digitale borgere SV: Vedr. Din Tlf besked kontakter Nini Telenor opsigelse af bredbåndsforb for tidl medarbejder Erristø Fritidscenter VS: Kundeaftale skanning af post skanning af post tilbud opgave fra Tine Gellert Anmeldelse om-påbegyndelse af sanitetsarbejde/vvs samt fuldført byggearbejde MAP Bolig A/S Kongensstræde 83, 7000 Fredericia Fwd: Ydre Ringvej og modulvogntog Ydre Ringvej og modulvogntog Fwd: Modulvogntogsnettet - forbindelse direkte til Vejle Ydre Ringvej og modulvogntog Indberetning om refusion og rådighedsbeløb 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen Valideret indberetning af den endelige restafregning af driftsudgifter til aktivering af kontanthjælpsmodtagere under rådighedsbeløbet, SV: Vedr. genoptagelse af ansøgning om bade- og bådebro Peder Gribs Vej 5, 7000 Fredericia Anmeldelse om fuldført byggearbejde Ove Lind Hansen Kolding Landevej 63, 7000 Fredericia VS: Afklaring af procedurer ved afhentning af farligt affald Transport af farligt gods den ad Fynske Motorvej - reg.nr. BG sættevogn reg.nr. OL Ansøgning lokaletilskud, leje af svømmehal for 2013/2014, DOF Skærbæk DOF SKÆRBÆK AFTENSKOLE Lokaletilskud Voksne Aftenskole Ansøgning lokaletilskud efterår 2013, DOF Skærbæk Aftenskole DOF SKÆRBÆK AFTENSKOLE Lokaletilskud Voksne

17 72606 Police ændret pr Gjensidige Forsikring, Dansk Filial af Gjensidige Forsikring ASA Police, policenr , Brand & Redning, reg.nr. XN92704, branchenr Referat fra generalforsamling den Kulturelle Samråd i Danmark Kulturelle Samråd i Danmark Anmeldelse af påbegyndt VVS arbejde RIBE VVS SERVICE A/S Prangervej 116, 7000 Fredericia FW: Ventilationsanlæg hos Lallemand Denmark A/S, Fredericia Vejlevej 10, 7000 Fredericia FW: Tilbud på procesventilation Vejlevej 10, 7000 Fredericia Billeder - mastereol, klubhus, bagside fiskeskure, Skærbæk lystbådehavn - jan Claus Einer Torsting Skærbæk Lystbådehavn Afregning for deltagelse i temadag primo 2014 (dækket af abonnementsåret 2013) Codex Advokaterne Bech-Bruun - Deltagelse i ordning om orientering om miljøklagenævnsafgørelser Vedrørende afgivelse af kommunegaranti 405 NYKREDIT A/S Støttesag, Boligkontoret, afd. 405, Korskærparken, skema A Vedrørende afgivelse af kommunegaranti 503 NYKREDIT A/S Støttesag, Boligkontoret, afd. 503, Korskærparken, skema A VS: Referat fra styregruppemøde vedr. Kommuneplanlægning Kommuneplanrevision Energimærke vedr. : Asser Jensens Vej 20, 7000 Fredericia Asser Jensens Vej 20, 7000 Fredericia nyt energimærke Asser Jensens Vej 20, 7000 Fredericia Orientering om 1-års eftersyn - nye boliger N324-S1 (607-S108) Opførelse af 56 familieboliger - Kongensgade , Futura v/domea, afdeling 45/07, Kastellet

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 24. 28. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 82290 Tide Bus Danmark A/S_Fejl og mangler udbedret.pdf 25-11-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson Indgående post uge 8 ( 16. 20. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 11658 BPI Senior Motion - ansøgning om timer sæson 2015-2016 20-02-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 17 ( 21. 25. april 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28042 SV Elbohallen: Timefordelingen 2014/15 23-04-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 25. 29. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 34332 Tuborg Fredericia Bryggeri, Terminal Vest_AVS-rapport.pdf 29-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 7 ( 9. 13. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 9951 MK 01 - Ansøgnings om timer i 2015-2016 13-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 )

Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 ) Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 3453 SV Indre Ringvej: yderligere vedr. hal og sal 15-01-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-50752 Ansøgning om tilladelse til nedrinving af stålhaller 29-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-51479 Afmelding af skorsten /ildsted 29-01-2015 Center for Plan og Byg Skorstenstejermester

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Direktion, 31-01-2014 Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 31. januar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2013 10. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 10. årgang nr. 2. December udgaven 2013. Bladet udsendes

Læs mere

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia MARTS 1 2015 VIND MadsbyRock-billetter Fortæl os din mening - indstik i midten Frihed frem for boliglån Ann og Erik har fravalgt hus og have til fordel

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Beretning 2011. Erhverv og Teknik

Beretning 2011. Erhverv og Teknik Beretning 2011 Erhverv og Teknik Indholdsfortegnelse Beretning 2011... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Byggesagsteam... 4 2.1 Opgaver... 4 2.2 Status for 2011... 5 2.3 Årets tendenser...

Læs mere

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcenter, Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Infobogen 2015. Harlev-Framlev. Grundejerforening

Infobogen 2015. Harlev-Framlev. Grundejerforening Infobogen 2015 Harlev-Framlev Grundejerforening 1 2 Indholdsfortegnelse Annonce Guide.... side 4 Bestyrelsen 2015... side 5 Foreningens udvalg... side 5 Harlev-Framlev Grundejerforening... side 6 Information

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Yrsa Theisen, Asta Freund Fraværende: Bemærkninger: Byrådet godkendte ved

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 4 december 11 ]

TRAPPENYT [ nr. 4 december 11 ] TRAPPENYT [ nr. 4 december 11 ] Ny helhedsplan for Stengårdsvej side 7 Glade for tilværelsen på Stengårdsvej side 4 Ny plan: 3i1 satser på 7 områder side 6 Badeværelset kommer som færdigt kabinet side

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere