JUN 06 DE IT - STUDERENDES FAG BLAD PROSIT. I dette nummer. Side 2 Leder: Nej til regeringens velfærdsudspil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUN 06 DE IT - STUDERENDES FAG BLAD WWW.PROSA.DK/STUD PROSIT. I dette nummer. Side 2 Leder: Nej til regeringens velfærdsudspil"

Transkript

1 PROSIT JUN 06 DE IT - STUDERENDES FAG BLAD I dette nummer Side 2 Leder: Nej til regeringens velfærdsudspil Sammenlægning af universiteterne Side 3 De tyrkiske it-studerende PROSA/STUD med i uddannelsesforum Sudokoløsningen fra marts Side 4-5 Tema: Regeringens velfærdsudspil Langt imellem gulerødderne Regeringen vil skære i SU en Mindre i SU Langt imellem gulerødderne - læs om regeringens velfærdsudspil side 4-5 Side 6-7 Webtjenester med Mono Side 8 Hjælper PROSA hvis der opstår problemer på dit studiejob? Sudoku B Afsender PROSA Overgade Odense C Står dit navn her? Ellers meld dig ind i PROSA - medlemsskab er gratis under studiet. Webtjenester med Mono side 6-7

2 PROSIT - IT-STU DE REN DES FAGBLAD JUN 06 side 2 Leder NEJ til regeringens velfærdsudspil For øjeblikket har regeringen i deres velfærdsudspil lagt op til en række nedskæringer og på uddannelsesområdet bl.a. økonomisk straf til studerende, der ikke består eksamen og økonomisk pisk til unge, der ikke kommer hurtigt nok igennem systemet. Samtidig siger regeringen at Danmarks skal være et af verdens førende lande indenfor uddannelse, forskning og innovation, så vi kan være konkurrencedygtig og stadig have en af verdens stærkeste økonomier. Men er det nu også forenelig med regeringens velfærdsudspil? Vi mener at man i stedet for økonomiske sanktioner mod de studerende hellere skulle lave nogle anderledes incitamenter, der gør at flere unge tager sig en videregående uddannelse samt hjælpe de svage elever på uddannelserne så frafaldet minimeres. Hvis man så ønsker at de studerende skal hurtigere igennem uddannelsessystemet, kunne man jo lave et incitament om at dem som gennemfører uddannelsen på nomineret tid vil få en bonus på noget der svarer til ½ års SU. Vi går ind for at man skal: Bevare SU en Regeringen vil gennemføre enorme forringelser af SU en blandt andet er der tale om økonomisk straf til studerende, der ikke består eksamen og økonomisk pisk til unge, der ikke kommer hurtigt nok igennem systemet. SU en er med til at udjævne uligheder i uddannelsessystemet. SU en giver alle en chance for at tage en uddannelse. SU en er en investering i fremtiden. Vores krav er klart: Bevar SU en! Praktikpladser til alle Erhvervslivet opretter ikke det nødvendige antal praktikpladser. Samtidig fjerner regeringen muligheden for skolepraktik pladser for tusindvis af unge. Den store mangel på praktikpladser i dag tvinger mange unge til at droppe deres uddannelse og især de svage som i forvejen har svært ved at uddanne sig. Regeringen svigter ungdommen, og fremtiden mister god arbejdskraft. Vores krav er klart: Praktikpladser til alle. Dertil kommer en lang række andre nedskæringer på blandt andet starthjælpen, dagpengeområdet og endelig efterlønsforringelser som vi også mener rammer de arbejdsløse, unge og endog ældre, I PROSA/STUD siger vi NEJ til regeringens velfærdsudspil og NEJ til nedskæringer som tager fra de fattige i samfundet. Vi siger derimod JA til velfærd og tryghed. Derfor opfordrer vi alle vores medlemmer i PROSA/STUD til at holde øje med udviklingen på området og deltage i aktiviteterne imod regeringens udspil. For yderligere oplysninger om demonstrationer og om nedskæringerne kan man læse mere på hjemmesiden BLIV PROSA-REPRÆSENTANT PÅ DIT STUDIE - Se mere på Og vær med til at sikre at: - Alle på dit studiested får besked om PROSA/STUDs aktiviteter - Plakater om arrangementer kommer op på dit studiested - Der er kontakt til jeres lokale aktiviteter - Vi får et praj, hvis der sker noget, som fortjener at komme i de it-studerendes eget blad, PROSIT Du får til gengæld: - Et USB-nøgle (128 MB) og en T-shirt. Se yderligere oplysninger og meld dig som PROSA-repræsentant på: Sammenlægning af universiteterne Regeringen vil samle de danske universiteter i færre og større enheder. Men hvorfor og hvem skal så lægges sammen med hvem? AF SIGNE POPPENBØLL HANSEN, INFORMATIONSMEDARBEJDER Idéen med sammenlægningen kommer fra regeringens globaliseringsudspil og kan også ses i regeringsgrundlaget. Michael Tøttrup, faglig konsulent i PROSA, forklarer hvorfor regeringen ønsker en sammenlægning: - Det handler i virkeligheden om to forskellige ting. For det første skal sektorforskningsinstitutionerne lægges ind under universiteterne for at sikre, at den forskning der sker her integreres i uddannelsen af bachelorer, kandidater og ph.d.ere. For det andet skal kræfterne samles ifølge Helge Sander, som siger: Det danske samfund har brug for universiteter, der tilhører den internationale elite. De danske universiteter kan ikke klare sig på det globale uddannelses- og forskningsmarked, hvis kræfterne ikke samles. Der er behov for en fokusering af indsatsen, hvis Danmark skal have universiteter i den internationale elite. Hvem skal lægges sammen? Alle universiteter i landet er i og for sig i spil. Men Helge Sander har udtalt, at det er vigtigt, at alle regioner har et universitet. Det vil altså sige, at man vil stræbe efter et universitet i København, endnu et på sjælland, et på Fyn og det sydlige Jylland, et i Øst- og Midtjylland og et i Nordjylland. Men hvem skal så lægges sammen med hvem? Michael Tøttrup siger: - Med 12 universiteter og 13 sektorforskningsinstitutioner er det en meget stor matrix. Noget af det der har været fremme i pressen er, at der er flere, der gerne vil være sammen med IT-Universitetet; forskningscenter Risø, KU, DTU osv. Men IT-Universitetet vil helst ikke være sammen med nogen. Hvis de endelig skal lægges sammen med nogen, vil IT-U foretrække, at man laver et samlet landsdækkende universitet, hvor man lægger alle it-uddannelserne i Det danske samfund har brug for universiteter, der tilhører den internationale elite. De danske universiteter kan ikke klare sig på det globale uddannelses- og forskningsmarked, hvis kræfterne ikke samles. Der er behov for en fokusering af indsatsen, hvis Danmark skal have universiteter i den internationale elite, udtaler Helge Sander. Foto: hele landet ind under IT-U. De vil altså foretrække, at blive ved med at være en monofaglig institution, fortæller Michael Tøttrup og fortsætter: - Det var oprindeligt planen, at Helge Sander skulle fremlægge masterplanen for regeringens koordinationsudvalg d. 1. maj, men pga. de mange forskelligartede svar fra institutionerne er Helge Sander endnu ikke klar til at fremlægge noget. Det der ellers skulle være fremlagt var de overordnede sigtelinier, og hvordan fusionsprocessen skulle gribes an. Det eneste Helge Sander har villet sige indtil nu er, at hver region skal have et universitet og at der som udgangspunkt skal være færre end 12 men minimum 5 universiteter. Det er altså ikke på nuværende tidspunkt muligt at sige noget om, hverken hvordan processen kommer til at køre, eller hvad målet for processen er. PROSIT it-studerendes fagblad jun 06 Udgiver: PROSA/STUD, Overgade 54, 5000 Oden se C Telefon.: Ansvarshavende: Bjarke Walling Petersen Redaktionssekretær: Jesper Kiel Layout: Palle Skramsø, PROSA Forsidefoto: Mogens Laier Oplag: 5200 Tryk: Skive Folkeblad Deadline: 24. juni 06

3 PROSIT - IT-STU DE REN DES FAGBLAD JUN 06 SIDE 3 De tyrkiske it-studerende -unge, velkvalificerede og på udkig efter Europa I påsken 2006 rejste en gruppe studerende fra informations- og medievidenskab til Istanbul på studietur. Målet var at blive klogere på dette enormt store land, på uddannelsessystemet og på de itstuderende. AF SIGNE BO, STUDERENDE PÅ INFORMATIONSVIDENSKAB The bright and young future of Turkey. Sådan introducerer det tyrkiske uddannelsessystem sine egne studerende. Og der er ingen tvivl om at disse studerende er både unge og meget dygtige. 9 års obligatorisk skolegang og ekstremt høje krav til præstationer og arbejdsindsats giver nogle meget unge og meget ambitiøse kandidater fra de tyrkiske universiteter. At være studerende i Tyrkiet På it-området uddanner man programmører og teknikere, som er meget specialiserede og særdeles dygtige til det, de laver. En kandidat fra et tyrkisk universitet er typisk 21 år og derfor betydeligt yngre og meget mindre erfaren end f.eks. danske kandidater - det tyrkiske system tillader ikke fjumreår og svinkeærinder undervejs i uddannelsen. Som tyrkisk studerende kan man ikke gøre sig håb om at skulle tjene til at betale for sin egen uddannelse. Man må i stedet satse på forældres betaling eller på at få et af de utrolig mange stipendier, man kan søge som studerende i Tyrkiet. Både offentlige og private universiteter har en ganske høj egenbetaling, selvom den i de fleste tilfælde alligevel ikke dækker driften af uddannelsesinstitutionen. Rift om Internettet For de tyrkiske studerende er Internet-teknologien i almindelighed mere fremmed, end den er for os i Danmark. Vi er vant til, at de fleste hjem har en pc og at en god del af dem er tilsluttet Internettet. Danske børn og unge bliver uddannet i knapper og browsere allerede før, de kan læse og skrive. De er godt rustet til informationssøgning og ingen af dem er nervøse for at skulle arbejde med Internettet som medium og kommunikationsmiddel. De fleste tyrkere har en mobiltelefon, men langt færre hjem har pc og Internet. Det betyder, at tyrkerne ikke har nær den samme erfaring med de mange forskellige medier, og deres it-uddannelser bærer præg af, at det er lært efter bogen i stedet for gennem praktisk erfaring. På Bogazi Universitet i Istanbul viser de studerende stolte deres skole frem. Dette universitet er regnet som en af de bedste uddannelsesinstitutioner i Tyrkiet. De optager kun de dygtigste elever og giver dem den bedste uddannelse. - Herinde kan vi komme på Internettet, fortæller en studerende. En række maskiner er stillet op, hvorfra de studerende kan komme på Internettet. Men kun max en time om dagen, for der er rift om maskinerne - de er mange, der skal dele. Der er langt fra danske studerende med deres bærbare computere og krav om trådløst netværk til faciliteterne på Tyrkiets bedste universitet. Motivationen og kvaliteterne er høje It-uddannelserne i Tyrkiet er som sagt meget specialiserede, og der kan ikke være tvivl om, at de ingeniører og programmører der bliver sluppet ud fra de tyrkiske universiteter, er højt kvalificerede på deres felt. De offentlige tyrkiske universiteter optager kun ca. en sjettedel af alle dem, der søger, så der er kamp om pladserne. Dem som klarer sig bedst til den årlige optagelsesprøve kan som de første vælge, hvilket universitet de vil tilhøre. Den hårde udvælgelse betyder, at de studerende på de offentlige universiteter er meget dygtige, og de er samtidig meget ivrige efter at klare sig godt - motivationen er i top. Udlandet trækker Tyrkiet har ikke en højt udviklet it-sektor hovedsagligt på grund af manglende investeringer. Tyrkiet oplever i disse år et Brain drain-problem på it-området. De studerende søger til udlandet eller til udenlandske selskaber, når de er færdiguddannede. Arbejdet er bedre, mulighederne er større, og lønnen er højere end i den hjemlige sektor. Det indikerer, at de tyrkiske it-uddannede er dygtige inden for deres område, siden de kan få job i udlandet. Det betyder dog også, at it-sektoren i Tyrkiet har svært ved at besætte ledige stillinger med kvalificeret arbejdskraft og derfor ikke udvikler sig betydeligt. De tyrkiske studerende er ivrige efter at blive udvekslet med europæiske og andre vestlige lande. Denne udveksling vil formentlig blive endnu mere intens over de næste 15 år i takt med, at Tyrkiet nærmer sig EU-medlemskab. Udsigten til medlemskab betyder, at de skal følge med en ekstrem hastig udvikling - specielt på it-området - og at de skal blive ved med at positionere sig som et land, der kan og vil satse på uddannelse og knowhow i kampen med andre lande. De studerende er ivrige og ambitiøse, men meget specialiserede, og de besidder ikke den bredde man kender fra f.eks. danske it-uddannede. It-sektoren er ikke et område, der satses stort på i Tyrkiet og derfor mister landet en mængde kompetente, veluddannede unge til udenlandske virksomheder og andre lande i EU. PROSA/STUD med i uddannelsesforum Løsning på hexadecimal sudoku fra marts AF JESPER KIEL, KOORDINATOR FOR PROSA/STUD En række uddannelsesorganisationer planlægger at lave et fælles weekend-træf for alle aktive studerende, det har arbejdstitlen Uddannelsesforum Det er tanken at samle fl ere hundrede aktive elever og studerende i weekenden december Det skal give mulighed for at diskutere de fælles interesser i forhold til f.eks. uddannelsespolitik og SU og samtidigt give mulighed for at få ny inspiration. Der vil være fælles debat om uddannelsespolitik, workshops der går på tværs af uddannelser og workshops hvor de enkelte organisationer selv kan styrer indholdet. Målet er at de studerende får en sjov og spændende weekend og kommer hjem med ny inspiration til at arbejde med uddannelsespolitik, de studerendes råd eller hvor man nu slår sine folder. Indtil videre planlægges det at Uddannelsesforum 2006, foregår i Århus, men der bliver busser fra hele landet og der arbejdes på at gøre det så billigt som muligt. Glæd dig og sæt et kryds i kalenderen. Deltagende organisationer indtil videre: Danske Studerendes Fællesråd PROSA/STUD Radiografstuderende i Danmark Sygeplejestuderendes Landssammenslutning Pædagogstuderendes Landssammenslutning Lærerstuderendes Landskreds Danske gymnasieelevers Landssammenslutning

4 PROSIT - IT-STU DE REN DES FAGBLAD JUN 06 side 4 Op mod demonstrerede 17. maj 2006 mod regeringens udspil på velfærdsområdet. PROSA og PROSA/STUD bakkede op og deltog sammen med en broget skare denne dag. Der er da også lagt op til en lang række stramninger som vil ramme mange grupper i samfundet. Langt imellem gulerødderne AF JESPER KIEL, KOORDINATOR FOR PROSA/STUD Hvis regeringen kommer igennem med sin velfærdsreform eller måske rettere generelle nedskæringer af velfærden, så er der ikke meget at glæde sig over for de it-studerende eller andre for den sags skyld. Man skal piskes hurtigere igennem studiet, eller leve med en højere studiegæld og mere arbejde ved siden af studiet. Er man arbejdsløs eller ryger helt ud af systemet og kommer på kontanthjælp, må man også klare sig for mindre end man får i dag, hvis man er under 30 år. Samtidigt bliver der dårligere muligheder for efteruddannelse og man skal uanset om man bliver nedslidt forsætte længere på arbejdsmarkedet. Der vil blive langt imellem gulerødderne og piskeslagene vil falde hyppigt, hvis regeringen kommer igennem med sine tanker. I det efterfølgende opremses et udsnit af de foreslåede nedskæringer. nelle erhvervsuddannelser op i dele, så de samlede forløb som vi kender fra i dag bliver opløst i forskellige afstigningstrin. På it-området har man allerede startet denne udvikling, men der er ikke gode erfaringer med at lave halve uddannelser. Der er risiko for at mange vil blive ledt ind i en blindgyde. dagpenge i de første 14 dage af næste ledighedsperiode. Sværere at genoptjene dagpengeret Beskæftigelseskravet for genoptjening af dagpengeret øges fra 26 uger til 52 uger indenfor 3 år. Forringelser af kontanthjælp Her vil regeringen skære ned på velfærden Forringelser, der rammer elever og studerende Mindre SU alt i alt Staten får et mindre SU-budget og pengene bruges til at finansiere uddannelserne med. Det vil sige, at det er de studerendes privatøkonomi, der skal finansiere uddannelsespolitikken. Nedsat SU ved sen studiestart Unge, der starter på en uddannelse senere end to år efter den adgangsgivende eksamen, får reduceret SU en med 1000 kroner om måneden. At nedsætte SU en pga. sen studiestart vil reelt være en diskrimination af de ældre studerende, som vil i gang med en uddannelse efter nogen år på arbejdsmarkedet. Man risikerer at nedsætte antallet af folk der søger ind på en videregående uddannelse. Et års mindre SU SU en begrænses til den normerede tid. Der kan gives dispensation ved studieskift. Forslaget rammer igen de studerende, der ikke går den lige vej. Man straffer dem, der har vanskeligheder på studierne, dem der dumper, og dem der involverer sig i frivilligt arbejde undervejs. I stedet må man fremover låne pengene, og flere vil dermed stå med en meget stor gæld efter studierne. Økonomisk straf hvis man ikke består eksamen SU opdeles i et grundtilskud og et tillæg. Tillægget fastsættes til 1000 kroner om måneden, som udbetales i én portion, når hvert semesters eksaminer er bestået. Det betyder, at de studerende i løbet af semesteret skal klare sig for en mindre SU, hvilket igen betyder obligatorisk mere erhvervsarbejde for de studerende. Samtidig betyder det naturligvis, at man løbende får mindre SU, hvis man dumper eller ikke går op til eksamen af en eller anden grund. Mulighed for at opspare SUklip ud over normeret tid afskaffes Det ødelægger eksisterende praksis, hvor mange studerende vælger at spare SU-klip op i ferierne med erhvervsarbejde og bruge klippene til senere fordybelse med mindre erhvervsarbejde. Omlægning af universiteternes taxameter Universiteterne modtager kun uddannelsesbevilling, hvis de studerende gennemfører på normeret tid plus ét år. Det kan tvinge universiteterne til at lave studieplaner, som indeholder mødepligt, bundet pensum og lign, og det giver incitament til at sænke uddannelsernes niveau, så de studerende består eksamenerne. Færdiggørelsestaxameter En del af tilskuddene til kandidatuddannelserne gøres afhængig af, at de studerende færdiggør uddannelsen. Det giver uddannelsesinstitutionerne incitament til at sænke kvaliteten i kandidatuddannelserne for at få færdiggørelsestaxameteret. Bindende tidsbegrænsning for specialeskrivning Et speciale skal som regel fremover begrænses til et semester. Udspillet skal ses i sammenhæng med eksamensreglerne, der indebærer, at hvis man betragter en overskreden tidsfrist som et dumpet eksamensforsøg, skal den studerende starte forfra med et nyt emne. Mindre godtgørelse på voksen- og efteruddannelse Der skal ikke længere være godtgørelse ved deltagelse i videregående voksen- og efteruddannelse for personer med en videregående uddannelse, undtagen lærere og andre specifikke grupper. 10. klasse nedlægges 10. klasse nedlægges og erstattes af en ungdomsklasse målrettet mod erhvervsuddannelserne og med markant færre elever. Elevens behov for 10. klasse skal begrundes af skole og vejleder det er ikke længere elevens ret og valg. Dermed afskaffes 10. klasse i praksis. Erhvervsuddannelserne trindeles Regeringen vil dele de traditio- Dårlige forhold for produktionsskolerne og eleverne Produktionsskoleydelsen nedsættes til SU-niveau, selv om målgruppen for produktionsskolerne ikke magter at have erhvervsarbejde ved siden af det er derfor, de går på produktionsskolerne. Forringelser der rammer arbejdsløse Forringelser af dagpenge Halvering af dagpenge for årige Dagpengene halveres for de årige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, når der er gået seks måneder, ligesom det allerede gælder for de årige. Det svarer til et årligt tab på kr. Dagpengemodtagere i alderen 25 til 29 år med gennemført kompetencegivende uddannelse vil modtage 82% af dagpengesatsen, svarende til et årligt tab på kr. Konstant trussel om at miste dagpenge, gælder alle Forsikrede ledige skal gå ind på AF s hjemmeside mindst en gang ugentligt. Hvis ikke, mistes ydelserne, indtil de har tilmeldt sig igen. Ved udeblivelse eller forglemmelse af et hvilken som helst møde med AF får man tre ugers karantæne, og i gentagelsestilfælde mister man dagpengeretten. Man får 14 dages karantæne, hvis man glemmer at fortælle AF, at man har fået arbejde. Det betyder, at den ledige ikke vil få Halv kontanthjælp hvis man er under 30 år Aldersgrænsen for kontanthjælp på voksensats øges fra 25 til 30 år for ikke-forsørgere uden en kompetencegivende uddannelse. For kontanthjælpsmodtagere vil satsen være lav fra første ledighedsdag, svarende til et tab på om året sammenlignet med de nuværende satser. Forringelse vedrørende tilbagetrækningsalderen Pensionsalder hæves Pensionsalderen hæves til 66 år i 2023 og til 67 år i Efterlønsalder hæves Efterlønsalderen hæves til 61 år i 2017, til 62 år i 2019 og til 63 år i Hermed forkortes efterlønsperioden fra 5 til 4 år fra Det mulige antal år med optjening af skattefri præmie (penge som man optjener, når man ikke vælger efterløn) reduceres tilsvarende fra 3 til 2 år. I 2015 skal der tages stilling til, om aldersgrænserne skal stige yderligere, f.eks. til 70 år. Dyrere efterløn Fra hæves efterlønsbidraget med 667,-/året. (A-kasse-bidraget sænkes dog tilsvarende). Bidragsperioden hæves fra 25 til 30 år, således at de, der er 28 år eller yngre pr , skal påbegynde indbetalingerne senest når de fylder 30. For de 29 til 49-årige indføres der overgangsregler, der hæver bidragsperioden.

5 PROSIT - IT-STU DE REN DES FAGBLAD JUN 06 SIDE 5 Elementerne i regeringens velfærdsudspil SU-stipendiet reduceres ved sen studiestart. Der gives øget låneadgang. En del af SU en gøres afhængig af fremdrift på studiet. SU begrænses til normeret studietid. Muligheden for SU-slutlån udvides. Muligheden for at opspare SU-klip ud over normeret tid afskaffes. Fribeløbet forhøjes. Regeringen vil skære i SU en Supplement til SU Regeringen vil have de studerende hurtigere gennem uddannelsessystemet og mener, at måden at gøre det på er ved at skære i SU en. Det har udløst ramaskrig fra flere sider. AF SIGNE POPPENBØLL HANSEN, INFORMATIONSMEDARBEJDER Forslaget om at skære i SU en er en del af regeringens såkaldte velfærdsreform. Og baggrunden for lige netop SU-forslagene i velfærdsudspillet kommer af et ønske om, at vi generelt skal have flere aktive år på arbejdsmarkedet for på den måde, ifølge regeringen, at få højnet velfærden. Mindre SU Regeringen kommer med flere forslag, der drejer sig om SU en. Et af forslagene går på, at SU en reduceres, hvis man starter sent på sin uddannelse altså hvis man f.eks. har haft et sabbatår eller flere. Derudover foreslår regeringen, at SU en skal begrænses til kun at dække uddannelsens normerede tid. Hvis de studerende bruger længere tid på deres uddannelse end den nor- merede, giver regeringens udspil en udvidet mulighed for slutlån - men altså ingen SU. På samme måde afskaffes muligheden for at opspare SU-klip ud over den normerede studietid. It-studerende bliver ramt Og hvad kommer de her forslag så til at betyde for studerende på f.eks. datalogistudiet? Som det ser ud i øjeblikket er de datalogistuderende på Aarhus Universitet 5,8 år om at gennemføre studiet. På Københavns Universitet ligger gennemsnittet for bacheloren på 4,6 år og på 2,9 år for kandidatuddannelsen. Tallene viser altså, at mange studerende bruger mere end fem år på at færdiggøre deres datalogistudie. Det vil dermed sige, at mange datalogistuderende vil blive ramt af regeringens ændringsforslag om kun at tildele SU i studiets normerede tid. Berlingske Tidende regnede i november måned ud, at forslaget vil koste kr. for den studerende, der bruger blot et år udover den normerede tid. På samme måde vil mange datalogistuderende, som det ser ud nu, blive berørt af forslaget om at reducere SU en ved sen studiestart. Det er nemlig kun 25% af de studerende på Det Naturvidenskabelige Fakultet på AU, der starter direkte efter gymnasiet og 33% af de datalogistuderende på KU, der gør det. Rigtigt mange har et sabbatår eller to, inden de går i gang med studierne - det skal ikke længere kunne lade sig gøre ifølge regeringen, hvis man vil have fuld SU. Konsekvensen bliver Konsekvenserne af det her forslag for sådan nogle er der jo altid diskuteres livligt. Mange studenterforeninger er imod forslaget ligesom oppositionen ser problemer ved det. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning siger f.eks. i en pressemeddelelse: - Deres forslag vil ( ) betyde færre højtuddannede og længere studietider. Danmarks styrke er, at vi frikøber de studerende til at kunne koncentrere sig om deres uddannelse. Det er indlysende, at hvis man forringer SU en, så får man i hvert fald ikke flere til at starte på eller gennemføre en videregående uddannelse ( ). - Endnu en konsekvens af forslaget vil blive en skævvridning, der tilgodeser de psykisk, socialt og økonomisk stærke på bekostning af de svage. Det paradoksale ved forslagene er, at vi i sidste ende vil få færre færdiguddannede fra de videregående uddannelser. Flere vil droppe ud af frygt for en uoverskuelig studiegæld og færre vil turde påbegynde en uddannelse. Dermed får forslagene den modsatte effekt af intentionen. Mindre i SU Regeringen er kommet med et velfærdudspil, som blandt andet betyder, at man får 1.000kr mindre i SU om måneden, hvis man starter sit studie sent. AF ALICE RAUNSBÆK, DATAMATIKERSTUDERENDE Månedlig udregning nu SU udbetalt kr. Faste udgifter* kr. Andre udgifter** kr. Anden nødvendig indkomst kr. Månedlig udregning med reform SU udbetalt kr. Faste udgifter* kr. Andre udgifter** kr. Anden nødvendig indkomst kr. * Husleje, Internet m.v. ** Mad, tøj, gå i byen, indkøb til lejlighed m.v. Janni Mortensen er 30 år, datamatikerstuderende på 2. semester og uddannet industrilaborant. På trods af et glimrende job og nogle gode kolleger var Janni dog ikke sikker på, at det var det job, hun ville have i resten af sit liv. Så hun bestemte sig for, efter 7 år på arbejdsmarkedet, at forlade de trygge rammer og det faste job til fordel for SU og en plads på skolebænken på en af landets datamatikeruddannelser. SU en skal spædes op SU er ikke nok. Derfor arbejder Janni, ligesom mange andre, ved siden af studiet for at få det hele til at hænge sammen. Lidt over 40 timer om måneden bliver det til for at få de sidste penge hjem til bl.a. at betale huslejen med. Janni er dog heldigere end de fleste. Hun havde nemlig en billig lejlighed allerede inden, hun begyndte at læse. Selv er hun ikke sikker på, at hun ville have påbegyndt et studie, hvis hendes husleje ikke have været lidt under 3500kr. inkl. vand og varme. - Hvis jeg skulle betale for en lejlighed, så er jeg ikke sikker på, at jeg ville have råd til at studere, fortæller Janni. Idéen om at skulle bo på et kollegium frister heller ikke ligefrem, det føler hun sig for gammel til. Mere tid på arbejdet Men lad os sætte tingene lidt på spidsen og lege med idéen om, at reformen allerede er trådt i kraft. Hvad betyder det for Janni? Enten skal hun arbejde tilsvarende mere, eller også skal hun ud og låne sig til de ekstra penge. Hvis pengene skal hjem gennem mere arbejde, skal Janni arbejde 8 timer mere om måneden for at have det samme beløb efter skat. Det vil sige 8 timer om måneden, der går fra studiet. Janni bruger 2-3 timer om ugen på at læse og så ryger der jo også nogle timer af hist og her, når programmeringsprojekterne driller. Så de 8 timer, hun skal bruge om måneden på ekstra arbejde vil betyde meget i forhold til tiden til studiet. Og så er Janni jo endda én af dem, der er nogenlunde heldigt stillet det ser endnu værre ud for de studerende, som f.eks. ikke er så heldige at have en billig husleje og som allerede nu arbejder endnu flere timer end Janni.

6 PROSIT - IT-STU DE REN DES FAGBLAD JUN 06 side 6 Webtjenester med.netalternativet Mono Hvad er webtjenester i relation til udviklingsplatformen Mono? Hvad går Mono-projektet ud på, og hvordan blev webtjenester en del af udviklingsplatformen? AF MARTIN WILLEMOES HANSEN, IT-KONSULENT. I har hørt, at der er sagt: Øje for øje og tand for tand. Men jeg siger jer, at I ikke må sætte jer til modværge mod den, der vil jer noget ondt. Men slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til. Matthæusevangeliet 5:38-39 Mono-projektet Mono er kort sagt en åben kildeteks implementation af Microsoft (MS).NET. Dette udsagn skal dog tages med et gran salt, for selvom begge platforme har det til fælles, at de er baserede på Common Language Infrastructure (CLI) og programmeringssproget C#, er de ret forskellige. Eksempelvis benytter de to diametralt modsatte udviklingsmetoder. Mono udvikles efter fri software-principperne mens.net udvikles efter den lukkede model. MS.NET er målrettet til Microsofts styresystemer (Windows), mens Mono-projektet går efter at køre på så mange platforme som muligt (Mac OS X, Linux, Windows m.fl.). Med ovenstående i mente vil en bedre beskrivelse af Mono være En omfattende udviklingsplatform baseret på åben kildetekst. Se resurserne [2] og [3] for en generel gennemgang af Mono. Webtjenester Webtjenester bruges af programmer til at kommunikere med hinanden. Disse tjenester fungere på tværs af platforme i et heterogent computermiljø. Dette lader sig gøre, fordi webtjenester baserer sig på webstandarder som HTTP, XML+NS, XSD og SOAP. Et program kan eksempelvis implementere søgning på www vha. en webtjeneste fra Google. Ganske enkelt fungerer webtjenester ved at sende XMLformaterede beskeder over et netværk. En slags moderne RPC via www. Mono implementerer MS.NET Web Services. Endvidere er det muligt at bruge andre webtjeneste-teknologier, eksempelvis XmlRpcCS. Lidt historisk baggrund It-virksomheden SourceGear fører produktet Vault, hvilket kan sammenlignes med MS Source- Safe. Vault-klienten var oprindelig skrevet til MS Windows og.net, men er i dag også tilgængelig på Linux vha. Mono-platformen. SourceGear ville gerne tilbyde deres kunder muligheden for at benytte Vault fra Linux af. Derfor indgik de i et udviklingspartnerskab [4] med Ximian, nu Novell Ximian Services (NXS), med det formål at forbedre Mono således, at Vault-klienten kunne benyttes på Linux. Tim Coleman [5] havde begyndt arbejdet med implementeringen af webtjenester i Mono, men var ikke nået særligt langt. Det var først igennem partnerskabet med SourceGear, at webtjenester blev en realitet i Mono. Der blev bl.a. implementeret en helt ny XML-serializer (grundlaget for webtjenester) og et nyt design og implementering af HTTP-klientkoden. Partnerskabet førte endvidere en masse sidegevinster med sig, Mono blev testet, fejlrettet og optimeret som aldrig før. Installation af Mono Alt afhængig af hvilket styresystem du benytter dig af, er der flere muligheder for at installere Mono. De fleste Linux-distributioner tilbyder muligheden for at installere Mono vha. deres pakkesystem. Endvidere er installationspakker tilgængelige på Mono-projektets hjemmeside til de mest udbredte styresystemer, Linux, Mac OS X og Windows. I den følgende demonstration af webtjenester benytter jeg mig af Ubuntu Linux [6] version 5.10 og Mono fra dennes pakkesystem. Stavekontrol med Google Google tilbyder et pænt udvalg af webtjenester [7], som man nemt kan benytte sig af programmatisk i sine egne programmer. Når man fx indtaster housee i Google s søgefelt, foreslår google house. Denne stavekontrol er også tilgængelig som en webtjeneste. Nedenstående eksempel viser, hvordan man konsumerer denne webtjeneste med Mono. Google beskriver deres webtjenester i XML-formatet Web Service Description Language (WSDL). Med denne og Mono s værktøj wsdl kan man generere en kodestub til at benytte deres webtjeneste. Først genereres kodestuben fra kommandolinjen. wsdl GoogleSearch.wsdl Dernæst oversættes den til et programmeringsbibliotek. mcs GoogleSearchService.cs -t: library -r:system.web.services Hvilket resulterer i filen Google- SearchService.dll. Parametrene -t og -r angiver henholdsvis at kildeteksten skal oversættes til et bibliotek, og at navneområdet System.Web. Services benyttes af Google- SearchService. Man kan undersøge hvilke muligheder biblioteket tilbyder på flere måder eksempelvis ved at læse kildeteksten eller benytte programmet monop. Monop udskriver simpelthen bibliotekets programmeringsgrænseflade (metoder og egenskaber). Prøv: monop -r:googlesearchservice. dll GoogleSearchService I dette eksempel benyttes metoden dospellingsuggestion, der har følgende signatur: public string dospellingsuggestion (string key, string phrase); Umiddelbart ser metoden simpel ud. Den kaldes med den sætning, using System; using Gtk; class Stavekontrol /* Følgende sektion af programmet indeholder webtjenestedelen */ // Nøgle for adgang til webtjenesten og logging // Nøglen giver mulighed for op til 1000 forespørgsler pr. dag // Husk at udskifte nedenstående nøgle med din egen const string noegle = awd2v\lqjhkjvzcwemsla21n2h9n5rke ; // Opretter et Google søgeobjekt static GoogleSearchService tjeneste = new GoogleSearchService(); string Stavningsforslag (string saetning) // Forespørger et staveforslag // Første formelle parameter er din nøgle // Anden formelle parameter er brugerens sætning string forslag = tjeneste.dospellingsuggestion (noegle, saetning); // Returnerer forslaget hvis dette findes ellers, at der intet forslag er. return forslag!= null? forslag : Intet forslag ; /* Resten af programmet er dedikeret til den grafiske fremstilling */ Entry indtastningsfelt; Label resultat; static void Main() Application.Init(); new Stavekontrol(); Application.Run(); public Stavekontrol() Window win = new Window ( Stavekontrol ); win.deleteevent += new DeleteEventHandler (Afslut); indtastningsfelt = new Entry(); indtastningsfelt.activated += new EventHandler (Forespoerg); resultat = new Label ( ); HBox boks = new HBox (false, 5); boks.add (indtastningsfelt); boks.add (resultat); win.add (boks); win.showall(); void Afslut (object afsender, DeleteEventArgs argumenter) Application.Quit(); void Forespoerg (object afsender, EventArgs argumenter) resultat.text = Stavningsforslag (indtastningsfelt.text); Stavekontrol.cs der skal stavekontrolleres, og der returneres et forslag. Men hvad indebærer den formelle parameter key? Google har en hjemmeside for deres webtjenester [7]. Her beskrives webtjenesternes grænseflader [7]. Under henvisningerne Reference -> Spelling Requests er der en generel beskrivelse af metoden, dens opførsel og begrænsninger. Under overskriften Search Request Format beskrives parameteren key. Parameteren bruges af Google til at godkende og logge brugen af deres webtjenester. En sådan skal altså rekvireres [8]. Nedenstående eksempel skrevet til Mono i C# og Gtk# benytter sig af denne webtjeneste.

7 PROSIT - IT-STU DE REN DES FAGBLAD JUN 06 SIDE 7 Programmet oversættes med Mono C#-oversætteren: mcs -r:googlesearchservice -pkg:gtk-sharp-2.0 Stavekontrol.cs Flaget -r angiver, at programmet benytter sig af biblioteket Google- SearchService, mens -pkg angiver alle de biblioteker, som gtk-sharp- 2.0 afhænger af. Skærmbillede 1 og 2 viser programmet i funktion henholdsvis før og efter et opslag. Studiekonto Skærmbillede 3. Programmér din egen webtjeneste Udover at konsumere webtjenester kan man udvikle sine egne webtjenester med Mono og gøre dem tilgængelige på nettet. Mono benytter sig af ASP.NET til at afvikle webtjenester. Uden at gå for meget i detaljer er ASP. NET den del af Mono, som giver mulighed for at programmere dynamiske hjemmesider. Denne del af Mono består af XSP, som både er vært for ASP.NET og samtidigt en lille webserver. Desuden findes der et Apachemodul kaldet mod_mono, der gør det muligt at benytte XSP sammen med webserveren Apache. Nedenstående er et simpelt eksempel på en webtjeneste, der omregner mellem celsius og fahrenheit. WebService Class=Temperatur %> // Et ASP.NET-hoved der angiver webtjeneste-komponenten, der // i dette tilfælde er Temperatur-klassen. using System.Web.Services; For at afvikle webtjenesten behøver man blot at starte programmet xsp og åbne adressen asmx i en browser. XSP genererer en oversigtsside for webtjenesten, hvor man bl.a. kan teste de to metoder. For at benytte tjenesten programmatisk kan man få genereret en kodestub (Client proxy) direkte på siden, eller man kan benytte sig af værktøjet wsdl og henvisningen Service Description. Se skærmbillede 3. Afrunding Ovenstående var en kort introduktion til webtjenester på Mono-platformen med et par simple eksempler. For en mere dybdegående gennemgang af webtjenester og Mono kan jeg anbefale at læse.net Web Services: Architecture and Implementation af Keith Ballinger og kapitlet omhandlende webtjenester i Monohåndbogen [9]. En af de mest modne og gennemtestede dele af Monoplatformen er ASP.NET og webtjenester. Jeg kan klart anbefale at benytte disse både til undervisningsformål men også i produktionssystemer. I har hørt, at der er sagt: Du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, Matthæusevangeliet 5:43-44 Læs også tidligere artikel om Mono i PROSIT NOV 04: php?m_id=75&id=1610 Studietiden er fyldt med muligheder. Bare du har den rette bank. public class Temperatur // En attribut (metadata) der angiver at // denne metode skal gøres tilgængelig vha. en webtjeneste, // endvidere beskrives metoden. [WebMethod (Description= Celsius til fahrenheit )] public double CelsToFahr (double celsius) return celsius * ; [WebMethod (Description= Fahrenheit til celsius )] public double FahrToCels (double fahrenheit) return (fahrenheit - 32) / 1.8; Temperatur.asmx Resurser [1] Mono-projektet [2].NET-alternativet Mono PROSIT nov [3] Mono en udviklingsplatform baseret på åben kildetekst mwh.sysrq.dk/presentations/mono /mono_en_oss-platform.html. [4] Udviklingspartnerskabet [5] Tim Coleman [6] Ubuntu Linux [7] Google s webtjenester [8] Rekvirer en Google nøgle api.google.com/createkey. [9] Monohåndbogen Til medlemmer af PROSA Studiekonto til alle studerende i PROSA-Bank: Gratis VISA/Dankort, VISA Electron eller MasterCard. Kassekredit på op til kr. uden gebyrer. Kun 5,25% p.a. ÅOP 5,35%. Høj indlånsrente 3,75% p.a. op til kr. Over kr. 1,50% p.a. Gælder op til 1 år efter endt studie. Læs mere på eller kontakt os på telefon eller Rentesatserne er gældende pr Kreditten gives på baggrund af en almindelig kreditvurdering og under forudsætning af, at din SU eller løn går ind på kontoen. bedst til private PROSA-Bank lial af Lån & Spar Bank A/S, København K, telefon , CVR

8 PROSIT - IT-STU DE REN DES FAGBLAD JUN 06 side 8 Hjælper PROSA hvis der opstår problemer på mit studiejob? AF HANNE LYKKE JESPERSEN, FAGLIG SEKRETÆR Du kan være gratis medlem af PROSA/STUD, så længe du studerer, men hvis du har et studiejob, hvor du arbejder med it, så skal du betale kontingent. Til gengæld så har du også krav på faglig bistand i forhold til din arbejdsgiver. Der kan være masser af hjælp at hente. Hvis du arbejder mere end 8 timer om ugen med professionelt it-arbejde, er du funktionær. Det giver dig en lang række rettigheder, f.eks. skal du have løn under sygdom og på søgne- helligdage, hvis de normalt ville have været arbejdsdage. Du har også krav på opsigelsesvarsel fra din arbejdsgiver på mellem 1 og 6 måneder, afhængig af hvor lang tid du har været ansat. Hvis du betaler dit kontingent så hjælper PROSA dig, f.eks. hvis du ikke får løn under sygdom eller hvis du ikke får det rigtige opsigelsesvarsel. Men det er vigtigt at du meddeler at du har fået et it-arbejde i din fritid. Så snart du meddeler at du har it-job/melder dig ind hjælper PROSA med det vi kan i huset. Hvis der skal bruges advokat, skal du have været betalende medlem i 3 måneder før sagen starter eller du skal have været betalende medlem fra den dag du startede i jobbet. Her hjælper PROSA: Ingen løn i et ½ år Et studerende medlem har henvendt sig, fordi han ikke har fået løn for sit studiejob i mere end et halvt år. PROSA prøver nu at skaffe ham pengene, men hvis det bliver til en konkurs, vil der ikke være dækning for alle pengene hos Lønmodtagernes Garantifond. De dækker nemlig højst et ½ år tilbage fra indgivelse af konkursbegæringen. Vi kan kun opfordre dig til at henvende dig hurtigst muligt, hvis du ikke får udbetalt din løn. Sag om ophavsret eller løn afsluttet PROSA har nu i flere år kørt sag for et studerende medlem, som havde et studiejob. Der var ikke lovet nogen løn for jobbet, men andel i et evt. senere overskud. Medlemmet blev uenig med sin arbejdsgiver og smidt ud. De meget store mængder af kode, han havde produceret har derefter været medvirkende til at websiden har givet overskud. Men medlemmet har ikke fået del heri. PROSA har krævet, at han får løn for det leverede arbejde eller ophavsretten til den kode, han selv har produceret. I byretten vandt PROSA sagen med fuld løn til medlemmet for det udførte arbejde. Arbejdsgiveren ankede sagen til landsretten. Her blev der foreslået et forlig i sagen med halv løn til medlemmet. Begrundelsen for at det ikke skulle være fuld løn var, at medlemmet havde indgået en aftale, hvorefter det var usikkert, hvor meget betaling han ville få for sit arbejde. Feriepenge Ferien står for døren og mange opdager, at de ikke har fået noget feriekort fra Feriekonto. Derfor får vi mange henvendelser om feriepenge. I de fleste tilfælde bliver feriepengene betalt straks, når vi henvender os, men hvis arbejdsgiveren nægter at betale, kan sagen selvfølgelig trække lidt ud. Derfor er det en god idé, at henvende sig til PROSA så tidligt som muligt, hvis man ikke har fået sit feriekort. Her hjælper PROSA ikke: Hvis du har et studiejob som ikke har med it at gøre, fx bartender, så skal du være medlem af den faglige organisation, der dækker området, for at få hjælp, i dette tilfælde RBF. Det koster det, at være medlem for studerende med et it-job i fritiden: Under 15 timer om ugen: 96 kr. pr. måned, om ugen: 182 kr. pr. måned. Beløbene er fradragsberettigede. (se i øvrigt:

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

15. maj 2013. Ændring i reglerne om støttetid

15. maj 2013. Ændring i reglerne om støttetid Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Att.: Marianne Gjevert Petersen Bredgade 43 1260 København K 15. maj 2013 Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om befordringsrabat

Læs mere

Studentersamfundets holdning til SU Reformen anno 2013

Studentersamfundets holdning til SU Reformen anno 2013 Studentersamfundets holdning til SU Reformen anno 2013 Præambel Regeringen vedtog den 18. april 2013 SU-reformen kaldet Bedre gennem uddannelserne. I dette dokument vil vi forholde os til reformen i sin

Læs mere

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL UNGE FOR LIGEVÆRD 1.september 2010 Kære UFL Vi er en lang række organisationer, som er gået sammen i en større ungdomskampagne, og vi vil rigtig gerne have jer med. Kampagnen hedder Unge ta r ansvar og

Læs mere

Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald

Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 19. november 2005 Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald Notatet gennemgår i summarisk form de studerendes studieadfærd på universitetsuddannelserne

Læs mere

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012 Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Vi vil her præsentere resultater fra de tre undersøgelser af reformer i udlandet. Vi vil afgrænse os til de resultater som er relevante for vores videre

Læs mere

Studerende og erhvervsarbejde

Studerende og erhvervsarbejde 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 2 3 EN SU TIL AT LEVE AF SU en er grundlaget for den lige adgang til uddannelse for alle, uanset opvækst og

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

Uddannelsesreformen 2013

Uddannelsesreformen 2013 Uddannelsesreformen 2013 Torsdag den 18. april blev SU-reformen færdigforhandlet. Resultatet blev en reform, der på mange punkter ligner regeringens oprindelige reformudspil. På enkelte områder er der

Læs mere

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK DANA for dig og din virksomhed Det bedste valg for selvstændige DANA.DK 02 03 Når som helst, hvor som helst og med hvad som helst Det er svært at være noget for alle. Vi har valgt de selvstændige. DIG

Læs mere

A-kasser advarer mod at hæve efterlønnen 1EFTERLØN

A-kasser advarer mod at hæve efterlønnen 1EFTERLØN A-kasser advarer mod at hæve efterlønnen Seniorer. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti åbner for en ny runde med udbetaling af efterlønsbidrag TEKST: JIM JÆGER ILLUSTRATION: COLOURBOX Skal skal

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i Medievidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i Medievidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of Wisconsin-Madison Land: USA Periode: Fra: 17. januar 2013 Til: 18. maj

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Bilkent University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Bilkent University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Bilkent University Land: Tyrkiet Periode: Fra: januar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick Land: Canada Periode: Fra:September 2010 Til:December 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Université Libre de Bruxelles Land: Belgien Periode: Fra: Januar 2012 Til:

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse NOTAT SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse i udlandet 3. oktober 2008 1. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie Navn på universitet i udlandet: KU Leuven Land: Belgien Periode: Fra: September 2013 Til: Februar 2014 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Efterlønsordningen er kraftig forringet og fremadrettet reelt afskaffet.

Efterlønsordningen er kraftig forringet og fremadrettet reelt afskaffet. Salamimetoden: 04 11 2016 vsk Over de senere år er det gradvist blevet mindre og mindre attraktivt af forsikre sig mod ledighed i en a kasse. Og i Regeringens 2025 plan lægges der op til yderligere forringelser

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Gallup om SU. Gallup om SU. TNS Dato: 20. februar 2013 Projekt: 59146

Gallup om SU. Gallup om SU. TNS Dato: 20. februar 2013 Projekt: 59146 Feltperiode: Den 19.-20. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.004 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Visioner for fremtidens uddannelsessystem. af Elev- og Studenterbevægelsen:

Visioner for fremtidens uddannelsessystem. af Elev- og Studenterbevægelsen: Visioner for fremtidens uddannelsessystem af Elev- og Studenterbevægelsen: Forord Elev- og Studenterbevægelsen er gået sammen om at skabe en ny debat om uddannelser og uddannelseskvalitet. Vi tror på,

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget UFU Alm.del Bilag 209 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget UFU Alm.del Bilag 209 Offentligt Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 209 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 16. september 2016 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET

DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET Vedtaget af DSF s levevilkårsudvalg d. 1. december 2013 Dette notat beskriver nogle af de problemer og barrierer studerende med børn møder i SUsystemet samt DSF

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier. Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier. Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague Land: Tjekkiet Periode: Fra:1/10/13 Til:1/03/14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

BLIV SÅ FÆRDIG! DET POLITISKE PRES FOR KORTERE STUDIETIDER

BLIV SÅ FÆRDIG! DET POLITISKE PRES FOR KORTERE STUDIETIDER BLIV SÅ FÆRDIG! DET POLITISKE PRES FOR KORTERE STUDIETIDER OG DETS PÆDAGOGISKE KONSEKVENSER Symposium om universitetspolitik og universitetspædagogik g DUNK 2011 Palle Rasmussen Aalborg Universitet UNIVERSITETSPOLITIK

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Bogazici University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Bogazici University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Bogazici University Land: Tyrkiet Periode: Fra: 09-08-2012 Til:17-01-2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Bar Graphs Datalogi: Førsteårsstuderende

Bar Graphs Datalogi: Førsteårsstuderende Køn (sæt kryds) Kvinde 12,68 % Mand 87,32 % Hvor gammel er du? (vælg antal år) Over 29 26 25 24 23 22 21 4,23 % 16,9 % 18,31 % 20 32,39 % 19 9,86 % Under 19 december 27, 2000 Page 1 of 81 Hvor mange år

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet VLAK-regeringen har meldt ud, at den vil finde besparelser på 5,25 mia. kr. på overførselsområdet som finansiering til skattereformen. VLAKs målsætning er, at disse besparelser skal øge beskæftigelsen

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Biologi. Navn på universitet i udlandet: University of the Sunshine Coast

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Biologi. Navn på universitet i udlandet: University of the Sunshine Coast US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Biologi Navn på universitet i udlandet: University of the Sunshine Coast Land: Australien Periode: Fra:Juli 2010 Til:December 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes Politique Paris (Sciences Po) Land: Frankrig Periode: Fra: Januar 2013 Til: Maj

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, det gjorde jeg. Jeg deltog i mødet for studerende der skulle til Australien.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, det gjorde jeg. Jeg deltog i mødet for studerende der skulle til Australien. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of Sydney Land: Australien Periode: Fra: 27.03.12 Til: 06.07.12 Udvekslingsprogram: Jura Hvorfor

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Wisconsin-Madison Land: USA Periode: Fra:September 2010 Til:Januar 2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Centralforeningen for Stampersonale CS s a-kasse Fagligt fokus tæt samarbejde med de faglige organisationer

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Guide: Få styr på dine efterlønspenge

Guide: Få styr på dine efterlønspenge Guide: Få styr på dine efterlønspenge Det er NU, man skal beslutte sig for, om man vil lade efterlønspengene stå eller indkassere dem skattefrit Af Louise Kastberg, september 2012 03 Sidste udkald for

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Sabanci University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Sabanci University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Sabanci University Land: Tyrkiet Periode: Fra:19.09.2011 Til:01.02.2012 Udvekslingsprogram: Political

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Få styr på dine penge

Få styr på dine penge DINE PENGE 1 Få styr på dine penge Alle har brug for en bankkonto. De fleste banker tilbyder en ungdomskonto. Du kan prøve at søge på ungdomskonto på nettet for at se mere. Når du har en bankkonto, kan

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Tilburg University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Tilburg University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Tilburg University Land: Holland Periode: Fra: August 2012 Til: Januar 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Studie på Aarhus Universitet: Økonomi. Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat. Land: Spanien. Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01.

Studie på Aarhus Universitet: Økonomi. Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat. Land: Spanien. Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01. Studie på Aarhus Universitet: Økonomi Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat Land: Spanien Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01.2012 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor har du valgt at læse

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Rijksuniversiteit Leiden.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Rijksuniversiteit Leiden. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Rijksuniversiteit Leiden Land: Holland Periode: Fra: 6. februar 2012 Til: 29. juni 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Specialiseringen Rapport Lavede Af Rasmus R. Sørensen Side 1 af 6

Specialiseringen Rapport Lavede Af Rasmus R. Sørensen Side 1 af 6 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRO 3 STARTEN AF SPECIALISERINGEN 3 ANKOMST TIL SKOTLAND 4 DATABASER 5 NETVÆRK 5 INTERAKTION 5 AFSLUTNING AF SPECIALISERINGEN 5 KONKLUSION 6 Side

Læs mere

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia US AARH Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: Februar 2012 Til: Juni 2012

Læs mere

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia Land: Australien Periode: Fra: Januar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bonus ved tidlig studiestart

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bonus ved tidlig studiestart Beslutningsforslag nr. B 22 Folketinget 2012-13 Fremsat den 2. november 2012 af Rosa Lund (EL), Lars Dohn (EL) og Pernille Skipper (EL) Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bonus ved tidlig

Læs mere

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Hvad nu med pengene Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Mwansa Tilsted Mumba Tlf. nr. 60 29 20 11 Mwansa91@hotmail.com Motivation Da jeg startede på Ingeniørhøjskolen Aarhus gik jeg direkte fra

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Psykologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Psykologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: England Periode: Fra:10/1/2012 Til: 29/6/2012

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed D offtlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægels Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed Kun af de unge på landets ungdomsr vil arbejde i d offtlige sektor efter dt. 6 mer,

Læs mere

Forslag om udvidet ungeindsats

Forslag om udvidet ungeindsats Sagsnr. 61.01-06-1 Ref. CSØ/kfr Den 7. april 006 Forslag om udvidet ungeindsats Regeringen vil nedsætte ydelserne for de 5-9-årige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. For kontanthjælpsmodtagerne gælder

Læs mere

Tidligere elever fortæller:

Tidligere elever fortæller: Tidligere elever fortæller: Hej! Så skriver Anna Andersen igen. Nu er 2. g ved at være forbi. Mange mener, at 2. g er det hårdeste år på gymnasiet, men jeg synes det har været til at overkomme. Der har

Læs mere

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden Indholdsfortegnelse Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden 5 Lærlingeuddannelsen for unge 6 Lærlingeuddannelsen for dine erfarne chauffører Meritvejen 7

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Indslaget er på hjemmesiden annonceret under overskriften: Flere ledige var ligefrem en forudsætning for dagpengereformen.

Indslaget er på hjemmesiden annonceret under overskriften: Flere ledige var ligefrem en forudsætning for dagpengereformen. Forudsætning for dagpengereformen. Det følgende er en afskrift af P1 Orientering, fredag den 2. november 2012, kl. 16.09 17.00. Det konkrete indslag blev bragt 16.44, jf. DR s hjemmeside. Indslaget er

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie. Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie. Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi Land: Tyrkiet Periode: Fra:11-02-2014 Til:11-06-2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere