Humlebys Beboerblad Oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Humlebys Beboerblad Oktober 2011"

Transkript

1 Humlebys Beboerblad Oktober 2011

2 Kloakvand i kælderen sæt en prop i og led det ind til naboen Husejerforeningens bestyrelse giver i dette nummer på side 4 et udførligt svar på Nabos lederartikel i september. Det eneste bud på at undgå kloakvand i kældrene er at sætte en prop i kældrenes afløb og i evt. toiletter. På den måde skubbes oversvømmelsen videre til den nabo, der i tiltro til at næste skybrud først kommer om ca. 100 år, undlader at investere de kr. det koster at få monteret stopventiler. Lokalt i Humleby og for Carlsberg-grunden er det en nærliggende mulighed at benytte det syv kilometer lange kældersystem, som engang blev benyttet til øl-lager, til opsamling af regnvand. Der er ingen plan for, hvad de kældre ellers skal bruges til. Københavns kommune er ikke indstillet på at fremtidssikre ved at lede regnvand udenom kloaksystemet. Det har Gladsaxe kommune derimod for nylig bestemt sig for at gøre. Det er en modig beslutning, for det er ikke givet, at vælgerne vil påskønne, at der bruges hundredvis af millioner kr. på noget, som man først kan se nytten af, når kloakvand vælter op i nabokommuners kældre ved næste alvorlige skybrud måske først om 100 år. Til daglig mærker beboerne i Gladsaxe ikke noget til, at grundvandsstanden under deres kommune siden krigen er sænket syv meter på grund af vandforbruget i København. Der kommer jo stadig vand ud af hanerne. Indimellem er der en bismag af klor i tørre perioder, når det er nødvendigt at supplere med renset overfladevand fra Haraldsted sø. Når det sker, kan man godt ærgre sig over, at vi ikke tager bedre vare på vores drikkevand og også sikrer, at der kan pumpes rent drikkevand op til vores efterkommere. Gunni Nabo udgives af Beboerforeningen og uddeles til alle i Humleby. Nabo udkommer 9 gange årligt i et oplag på 400. Humlebys hjemmeside: indeholder adresse- og telefonliste på Beboerforeningens medlemmer ordnet efter både husnummer og fornavn. Nabo betinger sig ret til at opbevare og publicere artikler (tekst og illustrationer) også i elektronisk form, fx via CD-rom og Internettet. Annoncer koster kr. for 1 side, 600 kr. for ½ side mindre annoncer koster 300 kr. For medlemmer af Beboerforeningen koster annoncer ikke noget bortset fra forretningsannoncer. Næste nummer af Nabo kommer den 5. november. Deadline for indlevering af indlæg er den 25. oktober. Indlæg sendes til: eller afleveres til et af redaktionsmedlemmerne. 2 Humlebys beboerblad Ansvarhavende redaktør for dette nummer: Gunni Busck, Carstensgade I redaktionen er desuden: Andrea Tryggvadottir, Jerichausgade Kina Bodenhoff, Vesterfælledvej Henriette Wiberg Danielsen, Jerichausgade Edel Hildebrandt, Lundbyesgade Kurt Rasmussen, Freundsgade Camilla Panting, Jerichausgade Niels Henrik Sigsgaard, Küchlersgade Redaktionen modtager meget gerne ideer, oplæg, artikler osv. Beboerforeningen Humlen Carstensgade 15, 1770 Kbh. V Giro Formand: Jesper Dybdal, Jerichausgade Bliv medlem besked til kasserer: Jørgen Fenhann, Küchlersgade Vicevært: Jette Poulsen, Carstensgade

3 Generalforsamling i Beboerforeningen Humlen Beboerforeningen Humlen holder den ordinære generalforsamling Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 20:00 i beboerhuset, Carstensgade 15. Dagsorden for generalforsamlingen er fastsat i vedtægterne for beboerforeningen og lyder som følgende: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Beretning fra diverse udvalg 4. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab 5. Indkomne forslag 6. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af kontingent 7. Valg af formand 8. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af suppleanter 10. Valg af kasserer 11. Valg af revisor plus revisorsuppleant 12. Valg af Chefredaktør/redaktion for Nabo 13. Eventuelt Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Beboerforeningen byder på kaffe og øl/vand. Bestyrelsen har ingen forslag til afstemning under punkt 5. Deltag i Humlebys sociale og kulturelle netværk Den nuværende bestyrelse består af: Jesper Dybdal (Je20), formand, Michael Petersen (EM3). Gunni Busck (Ca40), Tine Damsgaard-Sørensen (Bi8), Ulla Baarsgaard Hansen (EM10), Anna Begga Madsen (Lu19) og suppleant Hatla Johnsen (Vf28). Derudover deltager Jørgen Fenhann, kasserer (Kü19) i bestyrelsesarbejdet, og regnskabet kontrolleres af Christian Kirkeby, revisor (EM 20). Viceværterne Jette Poulsen(Ca15,1) og Jesper Ellegaard/Heidi Snedker (Ca15,2) er også faste medlemmer af bestyrelsen. Ejvind Lüth Hedegaard (Em4) ønsker at opstille til bestyrelsen. Selvom du ikke ønsker at være en del af bestyrelsesarbejdet i beboerforeningen, så kom alligevel. Generalforsamlingen er et godt sted at præsentere ideer og tanker for fællesskabet i Humleby. Følg med i beboerforeningens gruppe på Facebook. Søg efter: Humlen Beboerforeningen i Humleby. Her kan du modtage oplysninger om arrangementer. På bestyrelsens vegne Jesper Dybdal 3

4 Skybrud og daglig vande Husejerforeningens bestyrelses overvejelser efter 78 alvorlige tilfælde af oversvømmelse i Humlebys kældre. Så gik den sommer. Den næstvådeste i mands minde. Mands minde er i metrologisk forstand 15o år. Og vi stiftede bekendtskab med et skybrud, som gav oversvømmelser i mange af 235 kældre, vi har her i Humleby. Ikke mindre end 78 så alvorlige, at de blev anmeldt til forsikringen. Naturligt nok spørger man om det bebudede kloakprojekt tager højde for sommerens vande. Svaret er både-og. Humlebys kloakker fører direkte ud i Københavns kloakker. Som grundlæggende er de samme, som da vandinspektør L. A. Colding i efter koleraepidemien i tegnede det overordnede kloaknet i København, hvor bla. Vesterbro skulle afvandes via en stor rørledning bygget i mursten ud Lyttepost I jagten på utætte vandrør i Humleby fandt Københavns Energi på at montere mikrofoner i brandhanerne. De blev så aflyttet ved 3-tiden om natten, hvor alle Humlebys haner formentlig var lukket. En lyd af rindende vand ville så afsløre en lækage. 4 til Belvedere på den anden side af jernbanen. Der blev ikke skelnet mellem regnvand og kloakvand. Der blev kun lavet ét rørsystem. Og sådan er det, den dag i dag. Københavns Kommune har et fællessystem, hvor regnvand og kloakvand går i samme system. At begynde at lave et adskilt system i København bortset fra de i nye byområder - ville betyde så enorme opgravninger i hele byen, at Metrobyggeriet ville være at ligne med en leg i en sandkasse. Det overraskende er, at dette kloaksystem, som Colding planlagde i 1856 stort set stadig holder vand, om man så må sige. Det skyldes at der er mange virksomheder, der er flyttet fra København, og fordi vi bor langt færre mennesker. Det gælder også Humleby. Selvom vi bader mere i dag, så er antallet af beboer dalet så stærkt, at kommunens kloaksystem og vores - har tilstrækkelig kapacitet bortset fra, når vi har et skybrud, naturligvis. Københavns kommune har derfor ikke planer om at lave adskilte systemer, men arbejde i disse år på at reparere og forstærke de gamle kloakker med en såkaldt strømpeforing, som blæses ind i kloakken og som tætner rørene indefra. Det er en metode, som er langt billigere end at grave rørene op. Husejerforeningens kloakker Humlebys overordnede kloaksystem er - ligesom det meste af Vesterbro - allerede strømpeforet uden de store gravearbejder. Og Husejerforeningens plan er den samme: Først at lave en tv-inspektion af alle vores egne kloakker, dvs. dem indenfor havelågerne, og derpå strømpefore de allerfleste, bortset fra de kloakker, der er faldet sammen. Dvs. der skal som udgangspunkt ikke opgraves til kloakker, hverken dem kommunen har liggende i vejene, eller Husejerforeningens egne. Men hvad så med Skybrud. Selv her i den vådeste sommer har vores kloakker kunne tage vandet. Bortset fra Skybruddet lørdag d. 2. juli. Et skybrud er et lokalt fænomen, som statistisk indtræffer hvert 100. år. Vi ved bare ikke, om det betyder at det næste kommer i morgen - eller om 80 år. Og det ved kommunen heller ikke! Kommunen har ikke tænkt at udbygge kloaknettet til at tage et skybrud, bortset fra tiltag ved Lyngbyvej og et par andre steder, men de vil lave et bedre varslingssystem og andre tiltag. I Humleby kan vi dog selv gøre en del, som kunne have forhindret nogle af skaderne, men nok ikke alle. Og vi kan lave nogle Grønne tiltag. Forholdsregler mod nyt skybrud Årsagen til vand i mindst 78 kældre var forskellige, så der er nok 235 løsninger i Humleby, men her er nogle muligheder for at forebygge: Er der afløb i kælderen kan disse erstattes med et afløb med højvandslukke, så kloakvand ikke løber ovenud. Koster en kr. plus arbejde. Har man toilet i kælderen bør man overveje en højvandslukke, men en særlig type med alarm, som er noget dyrere. Man kan også lægge en særlig stopanordning ind i kloakrøret, en godkendt koster en kr. I alle tilfælde skal det gøres

5 af en autoriseret kloakmester, og den samlede pris kan let blive kr. Der findes også en billig højvandslukke med en bold til 700 kr. Den er ifølge Teknologisk Institut ikke noget værd ved kraftig højvande og i øvrigt har den ikke været tilladt siden Men har man sådan én, og det har flere i Humleby, så skal man skifte bolden. Flere fik regnvand i kælderen. Enten via bagtrappen eller ved overløb fra regnvandsbrønden. Nedgangen til kælderen kan forhøjes, det er det som Metroen gør på alle deres stationer for øjeblikket. Men vigtigst er nok, at husets to regnvandsbrønde er rene og intakte. De bør renses en gang om året, ellers kommer der let overløb direkte i kælderen. Regnvandsbrøndene kan også være defekte. En nem undersøgelse: En regnvejrsdag og dem kommer der nok flere af tager man sine røjsere og en paraply, og går ud i styrtende regn og åbner alle dæksler og ser om alt fungerer. Man kan evt. drøfte sine forhold med en autoriseret kloakmester. Ethvert tiltag i kloakkerne kræver en sådan én. Uden sammenligning i øvrigt: huller i tænderne kræver en uddannet tandlæge. presses ud i joden, og vores huses fundament er så skrøbeligt, at vi kan få det tilbage i kælderen, og det var jo ikke lige meningen. De giver også tilskud til anlæg til opsamling af vand til genbrug, ligesom de nedsætter taksten. Et anlæg koster omkring kr. og er formodentligt betalt sig hjem på en 7 10 år. Det eneste problem er tanken. Til en familie på 4 personer regner man med en nedgravet tank på 2,5 gange 2 meter gange 1 meter. Så den fylder. Men kunne man ikke forestille sig andre kollektive løsninger, f.eks. ved at anlægge regnvandbassiner på Carlsberg eller lignende. Jo, hvis Carlsberg vil, kan det måske laves. BEBOERBLAD FOR HUMLEBY OKTOBER 2011 Husejerforeningens holdning er den, at vi meget gerne vil støtte sådanne tiltag, hvis en gruppe vil arbejde videre med det. Men vores holdning er også, at vores kloakker skal være i orden. Vores mål er, at forsikringen igen vil forsikre kloakkerne, det kræver desværre en stor investering enten på én gang eller i de kommende år. Selvom strømpeforing er billigere end opgravninger, så taler vi om mange millioner. Og så mangler vi også lige det med de udskiftningsmodne vandrør. Her har vi sat vores ingeniør til at regne på forskellige løsninger. Der bliver en del at snakke om på næste generalforsamling! Per Kü 57 Grønne tiltag Men kunne man ikke anvende al denne regnvand, som vi får, mere konstruktivt som Nabo foreslog i sidste nummer, f.eks. ved at adskille regnvand og snavset spildevand ved at anlægge et to strenget system i Humleby. Måske, det er dyrt, og det nytter jo ikke meget, hvis regnvand og kloakvand løber sammen igen nede i det store rør på Enghave Plads og via Belvedere til Lynetten. Men Kommunen giver tilskud til at den enkelte grundejer kan anlægge regnvandsbassiner, faskiner og opsamlinger, så man undgår at regnvand løber ud i Lynetten sammen med al ja undskyld mig lorten. De giver tilskud til anlæg af faskiner så regnvandet kan løbe ned i jorden udenom kloakken. Problemet er bare, at en faskine skal anlægges mindst 5 meter fra et hus med kælder, så det er ikke aktuelt ret mange steder i Humleby. Årsagen er at en faskines regnvand Lille bunke mudder med stor virkning Denne lille bunke mudder ligger i bedet ud for Carstensgade 22. Den er gravet op fra kloakbrønden af en murer. Nabo har tidligere vist, hvordan den tilstoppede kloakbrønd var skyld i oversvømmelse ved hvert eneste regnskyl. Efter gentagne klager kom omsider tre mand fra kommunen og kiggede ned i brønden. De kunne ikke få øje på noget problem og nåede frem til, at forstoppelsen måtte være længere ude i kloaksystemet formentlig et sted i Lyrskovsgade. En dag pågreb en beboer en murer i færd med at skylle spande med mørtelog cementrester ud i kloakken. Da mureren hørte om problemerne med den tilstoppede kloak, skovlede han sine efterladenskaber op sammen med, hvad der ellers havde samlet sig. Siden har der selv under heftige regnskyl ikke været nogen problemer. 5

6 Husejerforeningen orienterer Forsikringsskader. Ved anmeldelse af skader til foreningens forsikringsselskab, vil bestyrelsens ansvarlige meget gerne orienteres. Forsyningssituationen. Referat af udvalgsmødet i Beboerhuset den 13. september findes på hjemmesiden Postkasseudvalget: Referat af mødet med P & T findes på hjemmesiden. Det gælder for alle Humleby-huse også for Vesterfælledvej, at posten bliver bragt til døren eller smidt i postkassen også efter nytår. Dog skal de få, der stadig har de oprindelige smalle brevsprækker, have dem skiftet ud med nye og bredere. En bekvemmelighed som også Nabos bude ser frem til. Bestyrelsen har også på sin handlingsplan i dette generalforsamlingsår: Gaderengøring Fokus på fælles indsats for at holde Humleby ren og fremkommelig! Vi har bedt gaderepræsentanterne hjælpe til, så tag godt imod en snak med dem! MEN: Fjern evt. din gamle cykel, der står rigtig mange i gaderne sæt den til storskrald. Hold venligst dit storskrald inde hos dig selv, indtil dagen før afhentning. Klip det grønne, der hænger ud over fortovet. Aftal med håndværkere at de hurtigt rydder op. Håndværkere skal have tilladelse af Københavns Kommune, hvis de bruger vejen som depot! Har du selv byggeprojekter, så snak med naboerne og ryd fortov og vej hurtigst muligt. Ryd hurtigt fortovet og fej og rens jævnligt! Hjælp med at holde rent omkring containere, sæt ikke flasker ved siden af. Pap skal hjem til storskrald. Parker din bil, så der er plads til naboens bil også, flyt den evt. 1-2 meter, hvis du ser at den fylder skævt Løse trailere og campingvogne må ikke stå på vejen mere end 24 timer. De store ladcykler må placeres med omtanke, så gangbesværede, kørestole og barnevogne kan passere. Kære forældre tag en tørn på legepladsen af og til. Lær dine børn at feje og skovle ved samme lejlighed. Om vinteren skal du rydde fortovet for sne. Hjørnehusene her en ekstra forpligtelse og bedes sørge for at der er fri passage, så dårligt gående og andre kan komme over vejen. Københavns Kommunes har ansvar for vejene, men man må gerne hjælpe dem. Du kan eventuelt skovle for din nabo, når du alligevel er ude. Det skal være godt at være nabo i Humleby. 6

7 Margit Huus er udtrådt af bestyrelsen. Suppleant Christian Maegaard er indtrådt som bestyrelsesmedlem i henhold til foreningens forretningsorden. Sekretærfunktionen varetages af medlemmerne på skift. Kontaktadresser: Formand Gustav Jensen Jerichausgade 12 Tlf.: Mail: Ansvar: Kontakt til beboerforeningen - Kontakt til andre byggeforeningskvarterer Udvalg: Opdatering af forsyningsnettet - Carlsberg Næstformand Per Skovgaard Andersen Küchlersgade 57 Tlf.: Mail: Ansvar: Parkeringsordning Udvalg: Opdatering af forsyningsnettet - Carlsberg Kasserer Inger Nielsen Jerichausgade 30 Tlf.: Mail: Ansvar: Kontakt til andre byggeforeningskvarterer Gader/Gartner - legeplads Udvalg: Postkasser Bestyrelsesmedlem Per Vesterberg Küchlersgade 6, st. Tlf.: Mail: Ansvar: Hjemmesiden - Mailadministration Udvalg: Trafik på Vesterfælledvej Bestyrelsesmedlem Irene Bjerregaard Ernst Meyers Gade 13 Tlf.: Mail: Ansvar: Gader/Gartner - Kontakt til gaderepræsentanter - Lokalplan - Legeplads. Udvalg: Vejskilte Bestyrelsesmedlem Brian Jensen Carstensgade 4, st. Tlf.: Mail: Ansvar: Kloak / Forsyningsnet - Forsikring Bestyrelsesmedlem Christian Maegaard Küchlersgade 43, st. Tlf.: Mail: Ansvar: Kloak / Forsyningsnet - Forsikring Bestyrelsessuppleant Christian Duch Küchlersgade 39 Mail: Tlf.: Ansvar: Lokalplan - NABO kontakt - Salg af Humleby 120 år 7

8 Igen i år bliver der mulighed for at opleve den internationalt anerkendte Humleby-kunstner Susan Lüth Hedegaards fantastiske og farverige billeder i Beboerhuset. Hun udstiller sine nyeste værker lørdag den 5. november i forbindelse med Moonshiners-koncerten. Nyd hendes billeder om eftermiddagen. Ved koncerten om aftenen er huset garanteret propfuldt som sædvanlig. Midtager Brøndby Tlf Fax Vi har overtaget Rørbi og tilbyder 8 Tagarbejde Fjernvarne Ejendomsvedligeholdelse Badeværelser Rensning af faldstammer

9 Moonshiners i Beboerhuset! Musik, kunst og irsk øl. Traditionen tro spiller Moonshiners i Beboerhuset lørdag den 5. nov. kl 20. og Susan Lüth Hedegaard danner igen i år kulisser med sine malerier. Der vil være Irsk øl på hanerne, irsk kaffe m.m. allerede fra kl. 13 så kig forbi se på billeder og nyd en lille en, inden det om aftenen går løs med Moonshiners på scenen. Moonshiners består af Birger David Viggo og Ejvind der alle har været en del af den danske folkescene i mange år. Fire solide stemmer, der synger stærke, sprøde, sanselige og stemningsfyldte vokaler fælles og hver for sig, understøttet af diverse instrumenter som guitarer mandolin banjo harmonika div. fløjter og violin. Udover irske engelske og amerikanske sange og ballader krydres Moonshiners repertoire med barbershop, drikkeviser m.m. og deres repertoire udvides konstant med nye spændende numre. Sandfærdige historier og sære indfald er en del af Moonshiners optræden, og der garanteres en tæt og stemningsfyldt aften og det er så smukt når alle synger så taget letter! Susan Lüth Hedegaard udstiller denne dag nyeste malerier, inden de dagen efter rykker til Brøndsalen i Frederiksberg have. Udover at male på gamle skiferplader fra tagene i Humleby fylder hun lærred og plexiglas med inspirationer hentet fra naturens formrigdom. Kort sagt der vil være noget for synet for ganen og ikke mindst for ørene kom i god tid. Vel mødt til Songs to go with a pint 9

10 BEBOERBLAD FOR HUMLEBY OKTOBER 2011 GØR SKOLEVEJ T I Lyrskovsgade har etablering af parkeringspladser næsten vinkelret på kørebanen gjort det direkte livsfarligt at cykle, køre på knallert eller på motorcykel. Se billedet herunder. Ham der lige har sat sig ind i varevognen, som holder ud for cyklisterne, skal bakke ud og spærre en hel kørebane, før han kan se, om der kommer nogen i bil, på motorcykel eller på cykel. Han har en blind vinkel på ca. 320 grader. Man kan håbe, at den trafikant, der rammer ind i ham, er i bil, for så er der en chance for, at der kun sker materiel skade. Hvis det er en cyklist vil et sammenstød koste menneskeliv. Det kan så tæt på Humleby tænkes at være en mor på Christiania-cykel med et par børn i kassen foran sig. Frygtelig tanke. Hvad der er endnu værre: Minsandten om ikke der på samme måde bliver skråparkering på Ny Carlsbergvej på stykket mellem Enghavevej og Vesterfælledvej, hvor Vesterbro Ny Skole ligger. 10 Trafikken på Ny Carlsbergvej bliver me af Sønder Boulevard for gennemkøren tivitet på Carlsberggrunden. Børn fra Det må de fra nu af holde op med. Forældrene må insistere på, at dere inde på fortovet på den sikre side af d Hellere komme lidt for sent end ris Hvis det er så meget om at gøre a godt må koste menneskeliv, hvor så ik haveparken om til parkeringsplads? Vi har tidligere i Nabo efterlyst no op. Før hed han Bo Asmus Kjeldgaar kunne træffes på Der kan også mailes til borgmester

11 BEBOERBLAD FOR HUMLEBY OKTOBER 2011 TIL DØDSFÆLDE ere og mere tæt. Dels på grund af lukning nde trafik, og dels på grund af øget akhumleby cykler den vej til og fra skole. es børn går til skolen, og at de holder sig de skråt parkerede biler. sikere livet ved at tage cyklen. at skaffe flere parkeringspladser, at det kke bide hovedet af al skam og lave Eng- ogen, der kan råbe SF s trafik-borgmester rd. Nu hedder hun Ayfer Baykal og skal Gunni. 11

12 Vores skole er det bedste sted! En markedsdag alle lærte noget af afsluttede en emneuge på Vesterbro Ny Skole Torsdag eftermiddag den 29. september kulminerede emneugen på Vesterbro Nye Skole VNSkøbing med en markedsdag for skolens børn og forældre. Elever fra børnehaveklasse til 9. klasse havde ugen igennem været travlt optaget af at skabe et minisamfund, komplet med røde og grønne politiske partier, wellness, frisør, pizzaria, kunstværksted, tombolaer og diskotek - for bare at nævne et udvalg af børnenes kreative opfindsomhed. Var en borger i byen utilfreds med sin lod i tilværelsen, gik vedkommende på arbejdsformidlingen og fik anvist nyt job. Markedsdagen begyndte på festligste vis kl. 17. med fællesskrål af skolens version af kattejammerrock; en version, hvor Vesterbros Nye skole hyldes som intet mindre end verdens bedste sted. I VNSkøbing hedder møntfoden slask og børnene blev opfordret til at forbruge på livet løs. Deres penge var kun gangbare i en uge, og der skulle gang i samfundshjulene. Thumbs up for byens borgmester Herefter besteg en sand verdensmand podiet nemlig VNSkøbings folkevalgte grønne borgmester, også kendt som Sofus Eriksen (så vidt vides Humlebys eneste borgmester). Borgmesteren holdt en flot tale om byens levedygtighed trods indbrud og ildebrand og fremhævede især børnenes sammenhold, hjælpsomhed og respekt for hinanden som bærende vær- 12 dier i VNSkøbing. Herefter klippede Sofus snoren over og erklærede markedsdagen for åben. Camilla Anton viser rundt i kunst- og smykkeværkstedet i det, der til daglig fungerer som 0.c. s klasseværelse.

13 En lift viste sig at være en smartere og billigere løsning end et stillads, når der skulle arbejdes på så mange huse. 10 husejere i Freundsgade går sammen om vedligeholdelse 10 husejere i Freundsgade er gået sammen om at få lavet skorstene og brandgavle. Husejerne har sammen hyret en fælles murermester, som står for den praktiske udførelse af projektet, der ventes gennemført i løbet af ugerne 39, 40 og 41. Det hele startede dagen efter gadefesten, hvor Freundsgade havde fået til opgave at rydde op efter festens mere muntre aktiviteter. I løbet af dagen kunne man konstatere at flere stod for at skulle gennemføre reparationer i forbindelse med taget. Brandkarme truede med at styrte ned når den første efterårsstorm blæste forbi, og skorstenens fuger havde længe savnet en overhaling, så mange kunne let se det fornuftige i at gå sammen og få en foretagsom håndværker til at komme med et fordelagtigt tilbud. Så kom der lige en sommerferie i vejen; men efter en ihærdig indsats lykkedes det Julie, Sune og Esben at få et møde i stand i Beboerhuset, hvor den udvalgte murermester kunne præsentere sit tilbud. Det tog højde for, at husejerne ønskede, at der blev brugt en lift, der vurderes billigere end et langt stillads, så de fleste følte sig tilfreds- stillet, så de kunne underskrive tilbuddet samme dag. Og nu er arbejdet gået i gang. Det udføres af Bygmestrene, som i første omgang er begyndt på den del af tagene, som vender mod Carlsberg. Nu må vi blot håbe på, at efterårsvejret lader det blive færdigt inden for en overskuelig tidsramme. Kurt 13

14 Der var engang et Lidt savsmuld og nogle visnede blade er, hvad der er tilbage af det 114 år gamle kastanjetræ på Enghave Plads. Her i forgårs stadig hegnet ind, som om nogle ville komme og stjæle et sidste minde om det træ, der nogle dage i Reparationer Nye cykler Brugte cykler Håndbyggede cykler Vesterfælledvej 66 kld København V Tlf sidste uge var lige ved at rejse en folkestorm. For smukt var det jo, og mange har kysset hinanden under det træ, spritterne sad i dets skygge, børnene gyngede i dets grene, og det repræsenterede i det hele taget Vesterbro så da beslutningen om fældningen blev offentliggjort, strømmede folk til Enghave Plads aftenen før den berammede dag, som var torsdag den 29. september. Anarkistisk Forum etablerede fælleskøkken, en nøgen dame demonstrerede på det træfældnings-køretøj, der stod klar til aktion, branderter i diverse stadier fortalte om, hvad træet betød for dem, og så opgav Metroselskabet og politiet og sendte træfælderne, der kom fra Rørvig og noget undrende betragtede det vesterbro ske sceneri, hjem igen.»vi valgte at lade folk komme og sige farvel til træet, og vi vil ikke have nogen konflikt, så derfor gav vi op, men vi skal fælde træet på et andet tidspunkt«, sagde Søren Sabat, projektchef i Metroselskabet. Det skete så meget tidligt tirsdag morgen i denne uge, nærmere betegnet klokken 5, hvor aktivister stadig sover, og før de flagermus, der vist boede i træet, var gået til ro. Der gik ikke mange minutter, før det 20 meter høje træ var strakt til jorden. Og man kunne konstatere, at det faktisk var ret råddent i midten af stammen og alligevel ville være væltet på et tidspunkt. Til februar begynder Metroselskabet at bygge den station, som kastanjen stod i vejen for. edel Digterne og træet Der blev oprettet et støtteside på Facebook for kastanjen på Enghave Plads og udgivet en bog med bidrag fra diverse digtere. Her er to af dem: Oh Kastanjetræ, du der står stateligt på pladsen. Du kongetræ, der snart skal segne, du Vesterbros vartegn, Vesterbros Yggdrasil. Irminsul. Du livets træ, som alle træer er livets træ (Gordon Inc.) Og jeg kan lide dig, Enghave Plads, når branderter hamrer slingrende om et af dine hjørner, når nomadestammer af storbyindianere camperer rundt om træet, når børnene samler kastanjer, og skaterne i parken øver nye moves i den anden ende. (Claus Ankersen) 14

15 træ Kastanjen på Enghave Plads er fældet. Det var lige ved at blive til en folkesag. Børnefilmklubben starter igen Humlebys børnefilmklub starter efter en lang pause igen her i efteråret. Der bliver som tidligere vist film i Beboerhuset søndag eftermiddag. Foreløbig er følgende film sat på programmet: Søndag den 30 okt. kl. 14 Halloween Peter Plys - efter filmen skærer vi græskar. Søndag den 20 nov. kl. 14 Rasmus Klump og Cars 15

16 Hul igennem til Søndermarken Kina Bodenhoff har i Nabo skrevet om besværet med at komme fra Ny Carlsbergvej over i Søndermarken, især i myldretiden om morgenen. Det er der nu ved at komme en løsning på. Denne tegning, der viser en helle midt på Valby Langgade og hvor der er skitseret en ny indgang til Søndermarken nærmere Ny Carlsbergvej, er sendt til høring i Lokalrådet. Nabo har fået tegningen af Christian Kirkeby, som mener, at han har noget af æren for den nye indgang, idet han har gjort planlæggerne opmærksom på den sti, som Humlebys mange joggere allerede har banet ind i Søndermarken. 16

17 Fredagsgymnastik mega fedt! I hvert fald møder rigtig dejlig mange børn om fredagen i Carlsbergs gymnastiksal til mere eller mindre organiseret leg afhængigt af lyst og alder. De kommer lige fra de knap kan kravle, børnene, og helt op til dem der går i skole og er dygtige til alt muligt. Blandt andet til at tælle. Ofte begynder gymnastiktimen med at alle børn og deres voksne samles i rundkreds, og et par børn melder sig til at undersøge hvor mange, vi er. Resultaterne der kommer ud af de udvalgtes anstrengelser kan godt variere lidt, og det konkluderes lidt løst, at i dag er vi mellem 18 og 22 børn og en voksne. Sidste fredag i måneden arrangeres fællesspisning i beboerhuset, for de deltagere der har lyst. Det koster 25 kr. per person at deltage, vuggestuebørn spi- ser gratis. Inden septembers fredagsmiddag var rekord mange børn samlet i salen, og der måtte foretages en mere seriøs optælling af dem, der gerne ville have mad. 44 hoveder blev det til, som guffede pitabrød med kødsauce og rå grøntsager til den store guldmedalje. Heldigvis var septembervejret mildt og strålende, så vi kunne tage udendørs bord og bænke i brug. Næste fællesspisning bliver den 28. oktober. Gymnastik er fortsat hver fredag kl. 17. Vel mødt og velbekomme! Camilla Børnene og deres forældre får både motion og god og sund mad ud af at være med til fredags-gymnastik. 17

18 Enhedslisten bydelens suverænt største parti Stemmetal fra Vesterbro Ny Skole A Socialdemokraterne 794 B Radikale 922 C Konservative 153 F Socialistisk Folkeparti 694 I Liberal Alliance 188 K Kristdemokrater 12 O Dansk Folkeparti 243 V Venstre 380 Ø Enhedslisten 1206 Både Enhedslisten og De Radikale overhalede ved dette valg Socialdemokraterne, som tidligere var helt dominerende på Vesterbro. Det er måske endnu mere opsigtsvækkende, at Enhedslisten ved dette valg også overhalede de konservative i deres højborg Frederiksberg kommune. Tænk hvis det samme styrkeforhold viser sig ved kommunevalget. Så vil der blive vendt op og ned på mange ting. Humlebys eneste bidrag til det nye folketing er Marie Krarup fra Dansk Folkeparti. Hun er partiets ordfører for forsvar og beredskab. Hun er i øvrigt datter af den afgåede folketingsmand Søren Krarup. Håndarbejdsklubben starter igen Onsdag den 5. oktober kl indledes efterårssæsonen i Humlebys håndarbejdsklub, og herefter er Beboerhuset reserveret den 1. onsdag i de næste måneder til den lille flok, der mødes for at sy og strikke eller dyrke andre former for håndarbejdsmæssige udfoldelser. Vi skiftes til at brygge kaffe og tage lidt godt med. Så hvad enten du vil kaste dig ud i indviklede strikmønstre eller bare skal lægge et par bukser op, er du i godt selskab, kan nyde kaffen og hyggesnakken og måske få et godt råd, hvis opskriften driller. Tilmelding er ikke nødvendig. Hilsen fra Lise, L 13, og Emilie, C 23 18

19 Beboerhuset shinet up men fuglene er fløjet Døre og vinduer i Beboerhuset er malet i en mørk blå farve. Og felterne omkring døre og vinduer er blevet lysegrå. Men helt væk er de måger, som engang prydede de halvrunde felter over vinduerne. N OG VARME OG VVS TEKNIK Nyholms Alle Rødovre Mobil Fjernvarme Naturgas Oliefyr VVS installationer Tagarbejder Servicevagt alle ugens dage i perioden kl

20 Humleby-kalender Tirsdag den 11. oktober kl. 20. Fodboldfest i Beboerhuset. Vi ser kampen Danmark-Portugal. Tirsdag 25. oktober kl. 20 Generalforsamling i Beboerforeningen Humlen. Søndag den 30. oktober kl. 14 Børnefilmklubben viser Peter Plys og fejrer Halloween. Efter filmen skæres græskar-hoveder. Lørdag den 5. november kl. 13 Susan Lüth Hedegaard udstiller nye værker i Beboerhuset. Der er bar med irsk fadøl. Kl. 20 Koncert med festlige Moonshiners. Hver mandag kl. 19. Fælles spisning i Madklubben Farinelli. Tilmelding ved at skrive sig på liste, der findes i et rør under Beboerhusets udhængsskab. Hver fredag kl. 17. Gymnastik i Carlsbergs gymnastiksal for de mindste og de lidt større sammen med forældre. 1. onsdag hver måned kl. 20. Håndarbejde i Beboerhuset. Affald. Haveaffald oktober. Storskrald november. Elektronik november. Imprægneret træ og PVC nov. Leje af beboerhuset Beboerhuset ejes af Beboerforeningen og kan kun lejes af Beboerforeningens medlemmer hos Jette Poulsen, Carstensgade 15, 1. Telefon: Det er gratis at benytte beboerhuset til fælles arrangementer i Humleby, ex spiseklub, filmklub osv. Til private fester koster det 200 kr. fredag, lørdag el. søndag/helligdag og 50 kr. på hverdage. Leje gælder fra kl. 10 til næste dag kl. 10. Lejen betales forud, og bestillingen bliver først ført ind i kalenderen, når lejen er betalt. Beboerhuset kan ikke lejes to dage i træk. Det medlem, der lejer Beboerhuset, skal være til stede ved arrangementet og er ansvarlig for deltagernes opførsel. Der må af hensyn til naboer og husets beboere kun spilles musik i Beboerhuset ved arrangementer, hvortil der er adgang for alle medlemmer af Beboerforeningen. Akustisk akkompagnement til sange ved private fester er dog tilladt. Ønsker man at leje beboerhuset til erhversbrug, ex firmamøder, salgfremstød eller lign., retter man henvendelse til viceværeten.

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Vand i kælderen 2/3 a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Aarhus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 9. marts 2010

Referat af ordinær generalforsamling 9. marts 2010 Referat af ordinær generalforsamling 9. marts 2010 Tilstede: 45 husstande var repræsenteret. Statsautoriseret revisor Hugo Kold Formand Jesper Ellegaard bød velkommen. Ad 1:Valg af dirigent. Øystein Leonardsen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016

Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016 Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016 Per Skovgaard (PS)bød velkommen og vi startede traditionen tro med at synge Det er i dag et vejr. Herefter til

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd Vand i kælderen Lejre Forsyning Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Lejre Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent.

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent. Dagsorden: 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens årsberegning v. Formanden 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2014 v. administrator Spar Nord

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD ORDFORKLARING Højvandsslukke: Lukkemekanisme, der bruges i afløbssystemer, hvor der er risiko for tilbageløb af spildevand. Skelbrønd: Brønd, der adskiller

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

Jo mere vi er sammen

Jo mere vi er sammen Jo mere vi er sammen 1992 Resumé: Vi forlod sidste år prokuristen i en tilstand af frydefuld nabokærlighed, der blev vakt til live af et par grinende barneøjne, efter at han havde fået det meste af en

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG b Ansvar b Afhjælpning b Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Dødsfald Fhv. flymekaniker Per Køncke Petersen, Fælleddiget 77, sov ind den 9. februar 2015 efter lang tids sygdom. Han blev 71 år.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015

Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015 Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015 Vi var ialt 21 deltagere. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Hanne Olsen blev valgt som dirigent og hun bekræftede, at generalforsamlingen var

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 38. årgang nr. 2 April 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 afholder Grundejerforeningen Beringsminde ordinær generalforsamling

Læs mere

Kølemøbler og elektronik, PVC og imprægneret træ bliver afhentet mandag den 7. marts 2005.

Kølemøbler og elektronik, PVC og imprægneret træ bliver afhentet mandag den 7. marts 2005. Ejerforeningen Sundby Overdrev Argang 2004 1l1'. 1 Den 1 7. februar 2005. STORSKRALD Årets første storskrald bliver afbentet fredag den 4. marts 2005. Kølemøbler og elektronik, PVC og imprægneret træ bliver

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Privatisering af vores veje

Privatisering af vores veje ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nr. 3 oktober 2011 14. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da Nyhedsbrevet Årgang 16 - Nr. 5 - September 2010 Sommeren I dette nummer af Nyhedsbrevet vil vi forsøge at samle op på sommerens mange gode og glade oplevelser. Vi bliver nødt til at spole filmen helt tilbage

Læs mere

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 1. Godkendelse af dagsorden Der blev budt velkommen i lokalerne på Sønderbro. 27 havelejere var fremmødt. 2. Valg af dirigent Christian (have 70)

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Åbne punkter: Møde: Bestyrelsesmøde Ejerforening Sønder Boulevard 65, Asger Rygs Gade 1-3. Forfatter: Berit Carlsen. Møde dato: 20-11-2012

Åbne punkter: Møde: Bestyrelsesmøde Ejerforening Sønder Boulevard 65, Asger Rygs Gade 1-3. Forfatter: Berit Carlsen. Møde dato: 20-11-2012 Møde: Bestyrelsesmøde Ejerforening Sønder Boulevard 65, Asger Rygs Gade 1-3 Forfatter: Berit Carlsen Møde dato: 20-11-2012 Møde deltagere: Christian, Arne, Henrik, Claus Ikke tilstede: Kasper, Gry, Philip

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Gode råd Hold kælderen tør Denne pjece henvender sig til de mange grundejere i Thisted Kommune, der har kælder i deres ejendom. Kælderen er husets lavest placerede del,

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Viggo Krogstrup som dirigent.

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Åbne punkter: Møde: Bestyrelsesmøde Ejerforening Sønder Boulevard 65, Asger Rygs Gade 1-3. Forfatter: Berit Carlsen. Møde dato:

Åbne punkter: Møde: Bestyrelsesmøde Ejerforening Sønder Boulevard 65, Asger Rygs Gade 1-3. Forfatter: Berit Carlsen. Møde dato: Møde: Bestyrelsesmøde Ejerforening Sønder Boulevard 65, Asger Rygs Gade 1-3 Forfatter: Berit Carlsen Møde dato: 13-08-2012 Møde deltagere: Kasper, Arne, Henrik, Claus, Gry og Berit Ikke tilstede: Christian,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

FOTO: GUNNI. Nabo. Vi roder og regerer

FOTO: GUNNI. Nabo. Vi roder og regerer FOTO: GUNNI B E B O Nabo E R B L A D F O R H U M L E B Y O K T O B E Vi roder og regerer 1 R 2 0 1 2 BEBOERBLAD FOR HUMLEBY OKTOBER 2012 Velkommen tilbage Det er dejligt, at der igen er lys i de fleste

Læs mere

Referat fra generalforsamling beboerforeningen Dambakken 7-63

Referat fra generalforsamling beboerforeningen Dambakken 7-63 Referat fra generalforsamling beboerforeningen Dambakken 7-63 Dato: 25. januar 2012 Referent: Jens Tidemann, 59 st. tv. Antal fremmødte 20 (inkl. Bestyrelsen) Dagsorden 1. Velkommen. 2. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl Hotel Viking. Beretning 2015

Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl Hotel Viking. Beretning 2015 Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl. 14.00 Hotel Viking Velkomst: Formand Ole Nøhr bød velkommen til de 60 fremmødte(41 medlemmer) Pkt. 1: Valg af dirigent Merethe Tølbøll blev valgt

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

Åbne punkter: Møde: Bestyrelsesmøde Ejerforening Sønder Boulevard 65, Asger Rygs Gade 1-3. Forfatter: Berit Carlsen. Møde dato:

Åbne punkter: Møde: Bestyrelsesmøde Ejerforening Sønder Boulevard 65, Asger Rygs Gade 1-3. Forfatter: Berit Carlsen. Møde dato: Møde: Bestyrelsesmøde Ejerforening Sønder Boulevard 65, Asger Rygs Gade 1-3 Forfatter: Berit Carlsen Møde dato: 19-06-2012 Møde deltagere: Kasper, Arne, Christian og Berit Ikke tilstede: Henrik, Claus,

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19. Frederiksberg den 20 marts 2008 Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.30 Generalforsamlingen afholdes på Frøbel Seminarium Henrik Steffens Vej 8. Indgang over gården

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004 Side 1 Viborg den 16 NOV 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Gode lejligheder, gode venner, god at spille fodbold i - Omar 11 år Gerne flere legepladser, her er godt at spille fodbold, store lejligheder - Yahe 7 år Her er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11.

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11. Indkaldelse til Tjur- Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 245 Torsdag den 13. oktober 2016 kl. 18.30 i bestyrelseslokalet, Sendt til: Formand: Svend Aage Larsen (SL) Næstformand: Birgit Elouni (BE)

Læs mere

Haveforeningen Grundet Fidalvej, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle.

Haveforeningen Grundet Fidalvej, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle. Fidalvej, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle. Referat fra Generalforsamling 24/3-2014 Mandag den 24. Marts 2014. Klokken 19:00 I Beboerhuset, Finlandsvej 104 32 fremmødte havelejere og 42 stemmeberettiget 1.

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 36. årgang nr. 3 December 2012 Vinterudgave Referat fra generalforsamlingen er at finde på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. Det bli r måske hurtigt en kold

Læs mere

Årets Humlebyfest gav pænt underskud. Biavler i Humleby bidrager til det truede dyrs overlevelse. Se s. 4-5. Humlebys beboerblad september 2012

Årets Humlebyfest gav pænt underskud. Biavler i Humleby bidrager til det truede dyrs overlevelse. Se s. 4-5. Humlebys beboerblad september 2012 Humlebys beboerblad september 2012 Årets Humlebyfest gav pænt underskud Se midtsiderne Biavler i Humleby bidrager til det truede dyrs overlevelse. Se s. 4-5 På høje tid at komme med på solcelle-vognen

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MARTS 2011 WWW.SANDKROGEN.DK

GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MARTS 2011 WWW.SANDKROGEN.DK GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MARTS 2011 WWW.SANDKROGEN.DK Indhold: Referat fra generalforsamlingen d. 3/3-2011 Formandens beretning 2010 Fastelavn 2011 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Resumé af referatet fra generalforsamling Læs hele referatet på www.beringsminde.dk Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 afholdte Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Forebyg vandskader. i virksomheden

Forebyg vandskader. i virksomheden Forebyg vandskader i virksomheden Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre jer mod vandskader

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte Beretning 2013 Hvis vi kigger på medlemstallet var det i 2012 på 459 mens det i 2013 var på 400, en lille nedgang, dette skyldes primært at vi har ryddet op i medlemskartoteket og slettet alle der ikke

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere