På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:"

Transkript

1 Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing E-handel Lager Nederst på varekortet er der 5 knapper med kald til undermenuer på varekortet. Følgende undermenuer kan kaldes: Vare Salg Køb Funktion Hjælp Nedenfor vil vi se på nogle af de vigtigste felter og undermenuer på varekortet. Fanen Generelt

2 Feltet Nummer Her kan du skrive nummeret på varen. Det kan gøres på en af følgende måder: Hvis du har oprettet en standard-varenummerserie, skal du trykke på Enter for at få feltet udfyldt automatisk med det næste nummer i serien. Hvis du har oprettet flere nummerserier til varer, skal du klikke på AssistButton til højre og vælge en serie. Feltet udfyldes automatisk med det næste nummer i den serie. Hvis du ikke har defineret en nummerserie for varer, eller hvis afkrydsningsfeltet Manuel nummerering er markeret, kan du angive et nummer manuelt. Du kan bruge op til 20 tegn (både tal og bogstaver). Nummeret identificerer varen. Det betyder, at når du indsætter varenummeret på f.eks. et salgstilbud, bliver alle relevante oplysninger om varen (beskrivelse, enhed, salgspris m.v.) automatisk hentet og indsat på linjerne. Under Service Opsætning DSM opsætning findes feltet Spær for varenummer omdøbning på fanen Vare. Hvis du markerer dette felt kan varen ikke omdøbes (dvs. varenummer på en eksisterende vare kan ikke ændres). På denne måde kan du sikre, at et varenummer ikke omdøbes ved en fejl. Feltet Beskrivelse Her kan du indtaste en beskrivelse af varen. Du kan bruge op til 30 tegn (både tal og bogstaver). Beskrivelsen udskrives på ordrer og fakturaer. Du skal derfor indtaste den som det skal fremstå på udskrifter. Feltet Basisenhed Her kan du angive den enhed, som varen er opført i på lageret. Klik på AssistButton for at få vist vinduet Vareenheder. Klik på AssistButton og på en af koderne i vinduet Vareenheder, og klik derefter på OK for at kopiere koden til vinduet Vareenheder. Klik på OK for at kopiere koden til varekortet. Du kan ikke ændre enhedskoden, hvis der er åbne vareposter for varen. Feltet Placeringsnr. Her kan du skrive, hvor varen er placeret på lageret. Du kan bruge op til 10 tegn (både tal og bogstaver)

3 På baggrund af oplysningerne i feltet Placeringsnr. kan du afgrænse og sortere rapporten Plukliste (lager) (Lagersted Udskrifter - Varerapporter) efter varernes placering. Bemærk! Feltet Placeringsnr. må ikke forveksles med feltet Lokationskode, som findes i varekladden, på købs- og salgslinjerne og på debitorkortet. Feltet Alternativ placeringsnr. Her kan du skrive, en alternativ placering af varen på lageret. Du kan bruge op til 10 tegn (både tal og bogstaver). Feltet Søgebeskrivelse Søgebeskrivelsen kan dannes på forskellige måder ud fra valgt opsætning i stamoplysningerne. Søgebeskrivelsen kan dannes ud fra feltet beskrivelse, fællesvarenummer eller leverandørvarenummer. Den ønskede beskrivelse vælges i Maskinhandel Opsætning DSM opsætning under fanebladet Vare). Søgebeskrivelsen opdateres når det valgte felt udfyldes. Feltet Lager Dette felt viser, hvor mange vareenheder (bl.a. stk., æsker eller dåser) der er på lager. Feltet Afgiftsgruppe Se selvstændig beskrivelse i vejledningen Afgifter Feltet Varekategori Dette felt viser varens kategorikode. Når der tildeles en varekategori på en vare udfyldes følgende af varens felter med oplysninger fra varekategorien: Produktbogføringsgruppe Varebogføringsgruppe MOMS-bogføringsgruppekoden Enhedeskode Ukurantprofil realisation kode planlægningskode

4 standardkostmetoden for varen. Genbestillingsmetode Udskriv labels Fanen Fakturering Feltet Kostmetode Dette felt viser, hvilken kostmetode der anvendes til denne vare. Valget af kostmetode afgør, hvordan programmet beregner kostprisen på baggrund af gennemstrømningen af fysiske varer i virksomheden. Feltet Gnsn. Kostpris (RV) Dette felt indeholder den aktuelle gennemsnitlige kostpris på denne vare i lokal valuta. Den gennemsnitlige kostpris bliver automatisk opdateret, hver gang du bogfører en faktura eller en ordre. Feltet Kostpris (standard) Her kan du indtaste den kostpris, der skal benyttes som standard. Feltet Kostpris

5 Dette felt viser kostprisen pr. enhed. Feltet med kostpris udfyldes automatisk i overensstemmelse med det, du har valgt i feltet Kostmetode: Hvis du i feltet Kostmetode valgte FIFO, LIFO, Serienummer eller, Gennemsnit, overføres værdien fra feltet Gnsn. kostpris (RV). Hvis du i feltet Kostmetode valgte Standard, overføres værdien fra feltet Kostpris (standard). Oplysningerne i feltet opdateres, når enten Kostpris (gnsn) eller Kostpris (standard) opdateres. Hvis du valgte FIFO, LIFO, Serienummer eller Gennemsnit, opdateres feltet automatisk ved bogføring af købsfakturaer fra en varekladdelinje eller en købslinje. JMA anbefaler gennemsnit til reservedele Feltet Sidste købspris Dette felt viser den brutto købspris, der sidst er betalt for varerne. Feltet sidste købspris anvendes som købspris på indkøbsordren. Sidste købspris kan opdateres med leverandørens vejl. Udsalgspris hvis priserne er indlæst i katalogvarer. (Under Lagersted Lager Prisberegning Opdater salgspriser fra katalogvarer). Feltet Sidste faktiske købspris Dette felt viser den netto købspris, der sidst er betalt for varerne. Feltet indeholder kostværdien pr. enhed fra den yngste købsværdipost. Feltet Salgspris Her kan du skrive varens salgspris i RV. Salgspris kan opdateres med leverandørens vejl. Udsalgspris hvis priserne er indlæst i katalogvarer. (Under Lagersted Lager Prisberegning Opdater salgspriser fra katalogvarer). Feltet Realisationspct. Her kan du angive den realisationsprocent, der gælder for varen. Realisationsprocenten vil blive vist på reservedelsdatabasen, hvis varen overføres hertil

6 Hvis der på varen er angivet en realisationsprofilkode, kan realisationsprocenten beregnes automatisk (Under Lagersted Reservedele Periodiske aktiviteter Beregn realisationspct. Hvis der ikke er bevægelser på varen, beregnes realisationsprocent ikke. Realisationsprocent beregnes uafhængig af lokation, varians m.v. Feltet Realisationsprofilkode Her kan du angive, hvilken realisationsprofil, der skal anvendes for varen ved automatisk beregning af realisationsprocent. Realisationsprofilerne oprettes under Lagersted Reservedele Opsætning Realisationsprofil. Feltet Produktbogføringsgruppe Her kan du angive den produktbogføringsgruppe som varen tilhører. Ved bogføring af transaktioner, der vedrører den pågældende vare, anvendes denne kode sammen med koden virksomhedsbogføringsgruppe (f.eks. fra en debitor) til at fremfinde den bogføringsopsætning, der skal anvendes. Bogføringsopsætningen angiver de konti (for salg, køb, rabatbeløb osv.), som der bogføres til. Feltet Varebogføringsgruppe Her kan du vælge en kode til den varebogføringsgruppe, som varen skal tilhøre. Varebogføringsgruppen angiver, hvilken varekonto der skal bogføres transaktioner for til denne vare. Bemærk venligst at ændring af koden ikke ændrer på allerede bogførte poster. Ved ændring af Varebogføringsgruppe på en serienummervare fremkommer der advarsel, da ændring af feltet kan give afstemningsproblemer imellem værdien på maskinlageret og værdien af maskinlageret i finansbogholderiet. Advarsel fremkommer dog ikke hvis der endnu ikke findes vareposter og hvis lagerkontonumre er ens. Feltet Varerabatgruppe

7 Feltet indeholder en kode for den varerabatgruppe, som varen skal tilhøre. Klik på AssistButton til højre for at få vist de varerabatgruppekoder, der er oprettet i tabellen Varerabatgruppe. Varerabatten afhænger af såvel debitoren som af varen. Rabattens størrelse afgøres af, hvilken debitorrabatgruppe debitoren tilhører, og hvilke varerabatgrupper varen tilhører. Du angiver rabatter for varegruppen i vinduet Salgslinjerabat. Klik på Salg og derefter på Linjerabat på varekortet. For yderlig beskrivelse se vejledningen Salgsordretyper og rabatter. Feltet Købsrabatgruppekode Feltet indeholder en kode for leverandørens rabatkode, som varen skal tilhøre. Klik på AssistButton til højre for at få vist de købsrabatgruppekoder, der er oprettet i tabellen Købsrabatgruppe. Købsrabatten afhænger af såvel leverandøren som af varen. Rabattens størrelse afgøres af, hvilken købsordretype der anvendes ved bestillingen samt købsrabatgruppererabatgrupper varen tilhører. Du angiver rabatter for varegruppen i vinduet Købslinjerabat. Klik på Køb og derefter på Linjerabat på varekortet. For yderlig beskrivelse se vejledningen Købsordretyper og rabatter. Feltet Lagerværdi nul Marker feltet, hvis varen på lager skal udelukkes fra opgørelsen af lagerværdi. Hvis der er hak i dette felt, dannes der vare- og værdiposter, men værdiposterne får altid kostpris = nul og lagerreguleringen har derved ikke noget forbrug at bogføre. Dette er f.eks. relevant, hvis varen opbevares for andre. Feltet kan også være relevant i forbindelse med håndtering af skaffevarer. Du kan kun fjerne eller sætte hak i feltet, hvis der ikke er vareposter på varen. Fanen Genbestilling

8 Feltet Leverandørnr. Her kan du skrive et nummer, der identificerer leverandøren. Klik på AssistButton til højre for at få vist kreditornumrene i tabellen Kreditor. Oplysningerne i feltet kan bruges på indkøbskladder og i rapporter. Feltet Leverandørs varenr. Her kan du skrive det nummer, som varen har hos leverandøren. Du kan bruge op til 20 tegn (både tal og bogstaver). Skal der dannes filer til overførsel af købsordre skal felterne leverandør og leverandørvarenummer være korrekt udfyldt. Under Lagersted Reservedele Periodiske aktiviteter Opdater leverandørvarenr. er der en kørsel der kan danne leverandørvarenummer ud fra varenummer på varekortet. Felterne leverandør og leverandørsvarenummer kan blive ajourført fra henholdsvis varekort og lagervare pr. lokationskort. Dette afhænger af om der i DSM Opsætningen er markering i feltet: Lev. Info lokationssynk.. Er feltet markeret vil leverandørnummer og leverandørvarenummer blive opdateret på varekort og alle lagervare pr. lokationskort, hvis oplysningerne rettes et af stederne

9 Fanen Planlægning Feltet Genbestillingsmetode I dette felt kan du angive genbestillingsmetode DSM løsningen understøtter metoden Maks. antal. Feltet Genbestillingspunkt I dette felt kan du angive et antal varer på lager, der angiver lagerniveauet for, hvornår lageret skal genopfyldes med varen (minimumsantal). Feltet Maks. Lagerbeholdning I dette felt kan du angive en beholdning, du vil bruge som maksimumlagerniveau. Det maksimale lagerniveau minus sikkerhedslageret bruges til at beregne beholdninger for ordreforslag. Feltet Planlægningsprofilkode Her skal du indtaste den planlægningsprofilkode, der skal anvendes for varen. Bemærk, at genbestillingsmetode ikke må være Ordre eller Lot-for-lot, hvis planlægningsprofilkode indtastes på varen. For yderlige beskrivelse se howto Beregn plan (bestilling af reservedele) Fanen Udenrigshandel

10 Feltet brugstarifnr. Her kan du angive en kode for varens brugstarifnummer. Klik på AssistButton til højre for at få vist brugstarifnumrene i vinduet Brugstarifnummer. Feltet skal udfyldes i forbindelse med rapportering til Intrastat. Varens brugstarifnummer anvendes nå der skal udfyldes eksportopgørelser osv. Fanen Varesporing Feltet Varesporingskode

11 På serienummervarer og serviceartikelvarer skal der angives en varesporingskode. Feltet anvendes ikke på alm. Varer. Fanen E-handel Fanen Lager

12 Knappen Vare På knappen vare (ALT A) findes undermenu til varekortet. Undermenuen består at punkterne: Lagervare (pr. lokation) Lagervare (pr.lokation) anvendes ved flere lagre f.eks. hvis der styres beholdninger i bilerne. På lagervare (pr. lokation) kan der oprettes lageroplysninger pr.lokation (afdeling) f.eks. placering, genbestillingspunkt og maksantal. Poster

13 Vareposter Vareposter viser logistikken på varen den fysiske bevægelse på veren. Der oprettes vareposter, hver gang du bogfører en ændring i lagerbeholdningen. En sådan ændring kan skyldes modtagelse eller afsendelse af varer eller en op- eller nedregulering af mængden. Vareposter viser også varernes varesporingsnumre serienumre/lotnumre hvis sådanne er tilknyttet. Bemærk! Vareposter indeholder kun oplysninger om mængden, mens alle beløb er vises under Værdipost. Vareposter oprettes i forbindelse med bogføring af en serviceartikelkladdelinje, bogføring af en salgsordre, returvareordre, faktura eller kreditnota og bogføring af en købsordre, returvareordre, faktura eller kreditnota. Vareposter oprettes også som følge af dannelsen af en stykliste i en styklistekladde. Til sidst opdateres feltet Udlignet post til regulering ved kørslen Reguler kostværdi - vareposter. Reservationsposter Anvendes ikke standard Værdiposter

14 Værdiposter indeholder alle bevægelser på varen der påvirker værdien, dvs. ændringer i lagerværdien. Ændringer i lagerantallet gemmes som antalsbogføringer i tabellen Varepost. Der kan være en eller flere værdiposter pr. varepost. Når lageret afstemmes med finansmodulet, oprettes der finansposter på baggrund af værdiposterne. Det beløb, der bogføres i finansregnskabet, beregnes ud fra værdiposten som: Kostbeløb (faktisk) Bogført kostværdi. Dette gøres ved hjælp af kørslen Bogfør lagerregulering. Stamoplysningen Bogfør lagerværdi afgør om der bogføres løbende lagerværdi eller om der kun bogføres ved kostprisregulering Anvendes der standardopsæt til DSM er der ved levering opsat til løbende bogføring

15 Statistik Statistik Post statistik Terminsoversigt

16 Varer pr lokation Vare pr lokation viser en oversigt over hvilken lokation varen er på Bemærkninger Varereferencer

17 Varereference bruges til at angive henvisninger til en vare. Som reference kan leverandørens varenummer eller stregkode anvendes. Afhængigt af varereferencetypen kan referencenummeret bruges til automatisk at hente det varenummer, der anvendes ønskes anvendt. En reference kan være en hvilken som helst henvisning til en vare på lageret. Det kan f.eks. være en stregkode eller en kode, som bruges af en leverandør eller en kunde. For anvendelse af stregkoder henvises der til HowTo: Stregkoder Erstatninger Se beskrivelse Erstatninger Erstattede varer Se beskrivelse Erstatninger Varetekster Anvendes ikke i DSM løsningen Udvidede tekster Denne funktion giver mulighed for at tilføje flere oplysninger (og dermed udvide feltet Beskrivelse) til en vare

18 Du kan f.eks. bruge udvidet tekst til en vare, hvis den sælges til en speciel pris i en begrænset periode, eller det i øvrigt er nødvendigt med en detaljeret beskrivelse af en vare. Den udvidede tekst kan indsættes på salgs- og købslinjer som supplement til beskrivelsen af den aktuelle vare. Teksten kan indsættes manuelt eller automatisk. Du kan angive en sprogkode i hovedet på den udvidede tekst. Dette sikrer, at teksten kun vises på salgs- eller købsdokumenter til debitorer eller kreditorer med den angivne sprogkode. Du kan også angive hvor længe teksten skal anvendes. Du kan oprette flere tekster til samme vare. Du kan angive nøjagtigt hvor og hvornår den udvidede tekst skal bruges ved hjælp af forskellige angivelser for sprogkode, tidsinterval og købs- eller salgsdokument. Sådan oprettes en udvidet tekst: Start med at vælge det varekort, hvor den udvidede tekst skal benyttes. Vinduet indeholder 3 faner: Generelt, Salg og Køb. Under fanen Generelt kan du indsætte en sprogkode og et tidsinterval. Under fanerne Salg og Køb kan du angive, om teksten skal bruges på tilbud, ordrer, fakturaer og/eller kreditnotaer. Skriv den ønskede tekst på de tomme linjer. Når du har indtastet teksten, kan du afgøre, om den skal indsættes automatisk for denne vare på salgs- eller købsdokumenter. Det angives i feltet Automatisk udv. tekster på varekortet. Knappen Salg På knappen salg (ALT S) findes undermenu til salgsoplysningerne til varekortet. Undermenuen består at punkterne:

19 Salgspriser Du angiver salgsprisen pr. enhed i feltet Salgspris på varekortet, med det kan også være nødvendigt at oprettet individuelle salgspriser for varerne. Dette gøres i vinduet Salgspriser, som du finder ved klikke på Salg på varekortet og derefter på Salgspriser. Når der oprettes Salgspris kan du angive de betingelser, der skal opfyldes, før en debitor kan tilbydes en individuel salgspris for en bestemt vare i forbindelse med oprettelse af tilbud, ordrer, fakturaer og kreditnotaer. Betingelserne kan f.eks. kræve, at debitoren er tilknyttet en bestemt debitorprisgruppe, eller at fakturaen føres i en bestemt valuta. De kan også indeholde en startdato og en slutdato, mellem hvilke salgsprisen er gyldig, og de kan indeholde en bestemt enhedskode. Du kan desuden angive en kombination af de betingelser, under hvilke salgsprisen gælder. Du kan oprette flere salgspriser for hver vare, men hver pris skal have forskellige betingelser. Da salgsprisen ofte er en reduceret pris, kan du i vinduet Salgspris angive, om programmet skal kombinere linje- og fakturarabatter, når der tilbydes en salgspris. Når du indtaster en vare på en faktura, undersøges det f.eks. automatisk, om der er oprettet en salgspris til varen i tabellen Salgspris. Hvis det er tilfældet, kontrolleres det at startdatoen er før og slutdatoen er efter dags dato. Hvis betingelserne er opfyldt, angives salgsprisen automatisk i feltet Salgspris på fakturaen. Hvis betingelserne ikke er opfyldt, foreslås den grundlæggende salgspris fra varekortet. Yderligere oplysninger om, hvordan kørsler kan bruges til at redigere og opdatere salgspriser finder du i online hjælpen til Salgspriskladden. Salgslinje rabat Se vejledningen Salgsordretyper og rabatter

20 Salgsordre Salgsordre viser en oversigt over salgsordre hvor valgt varenr. er noteret på. Ud fra oversigten kan man se hvor mange der er bestil og hvor mange der heraf er leveret/faktureret. Salgsordren kan kaldes fra linjen ved at stå på ønsket bilag og vælg knappen Linje Vis Ordre eller direkte fra bilagsnummer. Knappen Køb På knappen køb (ALT B) findes undermenu til købsoplysningerne til varekortet. Undermenuen består at punkterne:

21 Leverandør Hvis der er flere leverandører, der kan levere de samme varer oprettes, kan du oprette de alternative leverandører, der er tilknyttet de pågældende varer. Når du angiver noget på en købsordre, bruges kreditoren fra varekortet som standard. Hvis kreditoren er oprettet i tabellen Vare/leverandør, bruges oplysningerne, f.eks. pris, fra tabellen. Købspris Købsprisen hentes fra feltet Sidste købspris på varekortet, Hvis der ikke er oprettet købspriser i tabellen købspris. I vinduet Købspris kan du angive betingelserne for en speciel købspris for en bestemt vare, når tilbud, ordrer, fakturaer og kreditnotaer er opsat. En betingelse for at opnå en bestem købspris kan være, at du køber et bestemt kvantum, eller at fakturaen er i en bestemt valuta. De kan også

22 indeholde en startdato og en slutdato, mellem hvilke købsprisen er gyldig, og de kan indeholde en bestemt enhedskode. Du kan desuden angive en kombination af de betingelser, under hvilke købsprisen gælder. Du kan oprette flere købspriser for hver vare, men hver pris skal have forskellige betingelser. Når du indtaster en vare på en faktura, undersøges det f.eks. automatisk, om der er oprettet en købspris til varen i tabellen Købspris. Hvis det er tilfældet, kontrolleres det automatisk, at startdatoen er før og slutdatoen er efter dags dato. Hvis betingelserne er opfyldt, angives købsprisen automatisk i feltet Købspris på fakturaen. Hvis betingelserne ikke er opfyldt, anvendes den sidste købspris på lagervarekortet. Købslinjerabat Se vejledningen Købsordretyper og rabatter. Købsordre Købsordre viser en oversigt over købsordre hvor valgt varenr. er noteret på. Ud fra oversigten kan man se hvor mange der er bestil og hvor mange der heraf er modtaget/faktureret. Købsordren kan kaldes fra linjen ved at stå på ønsket bilag og vælg knappen Linje Vis Bilag eller direkte fra bilagsnummer. Knappen Funktion På knappen funktion (ALT N) findes undermenu til forskellige funktioner til varekortet. Undermenuen består at punkterne:

23 Opret lagervare (pr. lokation) Se vejledningen Oprettelse af lagervare pr. lokation. Beregn optællingsperiode Se vejledning vedr. optælling. Reservedelsdatabaseopslag Se vejledningen Reservedelsdatabase Erstat varenummer Se vejledningen Erstatningsvarer

Varekort. Varekort. Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 oversigtspaneler med oplysninger:

Varekort. Varekort. Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 oversigtspaneler med oplysninger: Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 oversigtspaneler med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning Beregn plan (bestilling af reservedele) Denne vejledning beskriver disponering af varer via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Stamdata Forudsætning for at en vare medtages

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer)

Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt og maks. lagerbeholdning, ud fra

Læs mere

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse

Læs mere

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse

Læs mere

Varesøg - Naviger på vare

Varesøg - Naviger på vare Varesøg - Naviger på vare I menupunktet Lagersted Planlægning & udførelse Varesøg kan der søges efter varenumre. Søgning foretages i varekartoteket og i katalogvarer eller man kan søge på reservedelsdatabasen.

Læs mere

Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling.

Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling. Indlæsning af salgspriser til katalogvarer Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling. Kørslen anvendes til at indlæse nye salgspriser, rabatkoder

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Planlægningsprofilerne vedligeholdes under Lagersted Reservedele - Opsætning Planlægningsprofil:

Planlægningsprofilerne vedligeholdes under Lagersted Reservedele - Opsætning Planlægningsprofil: Max/Min-beregning Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt, maks. lager beholdning, sikkerhedslager og ordrestørrelse ud fra

Læs mere

Varesøg - Naviger på vare

Varesøg - Naviger på vare Varesøg - Naviger på vare I menupunktet Lagersted Planlægning & udførelse Varesøg kan der søges efter varenumre. Søgning foretages i varekartoteket og i katalogvarer eller man kan søge på reservedelsdatabasen.

Læs mere

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten Intrastat Alle virksomheder i EU skal rapportere deres handel med andre EUlande. I Danmark skal bevægelsen af varer rapporteres til statistikmyndighederne hver måned, og rapporten skal indleveres til skattemyndighederne.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Lagermodulet

Indholdsfortegnelse Lagermodulet Navision Stat 3.6 - juni 2004 Indholdsfortegnelse Lagermodulet Lageropsætning... 4 Generelt... 4 Lokation... 4 Nummerering... 4 Dimensioner... 5 Vare-bogføringsgrupper... 6 Enheder... 7 Lokationer... 8

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.52

Programopdatering version DSM 01.52 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Delsalg og Udlejning af maskiner. Delsalg og Udlejning af maskiner.

Delsalg og Udlejning af maskiner. Delsalg og Udlejning af maskiner. Delsalg og Udlejning af maskiner. I systemet kan der delsælges fra en maskine. Der er to forskellige typer: delsalg eller udlejning. Skal der anvendes flere typer/konti kan der vælges fleksibel kontering.

Læs mere

Ukuransberegning. Ukuransberegning

Ukuransberegning. Ukuransberegning Ukuransberegning Varer hvorpå der i et stykke tid ikke har været foretaget indkøb, kan automatisk få påsat en ukuransprocent, der viser i hvor høj grad varen er ukurant og der kan ligeledes bogføres en

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.62 November 2007

Programopdatering DSM version 01.62 November 2007 Kære DSM bruger I det følgende har vi kort beskrevet nye funktioner, ændringer og fejlrettelser, som programopdateringen 01.62 omfatter. Hvor der er lavet nye beskrivelser / brugervejledning eller ændringer

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.67.03

Programopdatering version DSM 01.67.03 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Ukuransberegning. Ukuransberegning

Ukuransberegning. Ukuransberegning Ukuransberegning Varer, hvorpå der i et stykke tid ikke har været foretaget indkøb (ingen vareposter med typen køb), kan automatisk få påsat en ukuransprocent, der viser i hvor høj grad varen er ukurant.

Læs mere

Definitionen af alderskoder og ukuranspct., foretages under Lagersted Reservedele Opsætning Ukuransprofiler.

Definitionen af alderskoder og ukuranspct., foretages under Lagersted Reservedele Opsætning Ukuransprofiler. Ukuransberegning Varer, hvorpå der i et stykke tid ikke har været foretaget indkøb (ingen vareposter med typen køb), kan automatisk få påsat en ukuransprocent, der viser i hvor høj grad varen er ukurant.

Læs mere

Hotfix Programopdatering version DSM 02.07

Hotfix Programopdatering version DSM 02.07 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Du har mulighed for at få beskrivelser tilsendt ved at tilmelde dig mail-listerne på www.jmaforum.dk, under Tilmeld / frameld

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling.

Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling. Indlæsning af salgspriser til katalogvarer Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling. Kørslen anvendes til at indlæse nye salgspriser, rabatkoder

Læs mere

Inden denne funktionalitet anvendes skal der laves et opsæt i finansopsætning under bogføringsopsæt.

Inden denne funktionalitet anvendes skal der laves et opsæt i finansopsætning under bogføringsopsæt. Delsalg og Udlejning af maskiner. I systemet kan der delsælges fra en maskine. Der er to forskellige typer: delsalg eller udlejning. Skal der anvendes flere typer/konti kan der vælges fleksibel kontering.

Læs mere

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota. Salg af reservedele Salgsordretyper Der findes i Navision følgende salgsordretyper: Tilbud Rammeordre Ordre Faktura Kreditnota Returvareordre I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

Læs mere

Mix & Match og flerkøb

Mix & Match og flerkøb Mix & Match og flerkøb Mix & Match og flerkøb er en del af butiksløsningen. Flerkøb er mængderabat, der kendes fra diverse butikker, f.eks. køb af bland selv frugt. Køb 10 stk. for 15 kroner, hvor stk.

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Max/Min-beregning. Max/Min-beregning

Max/Min-beregning. Max/Min-beregning Max/Min-beregning Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt, maks. lager beholdning, sikkerhedslager og ordrestørrelse ud fra

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Lageroptælling. Lageroptælling

Lageroptælling. Lageroptælling Lageroptælling For at kunne optælle skal beholdningen først beregnes. Man bruger den samme lageroptællingskladde, uanset om man tæller op pr. vare eller for den ønskede lokation og placering (dvs. hvis

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Feltet Kode Her angives en kode, der identificerer priskalkulationsprofilen.

Feltet Kode Her angives en kode, der identificerer priskalkulationsprofilen. Priskalkulation Formålet med priskalkulation er at beregne købs- og/eller salgspriser på reservedele dette kan gøres pr. vare eller periodisk for flere varer. Opsætning Definitionen af, hvilke parametre

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.54

Programopdatering version DSM 01.54 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.64 Maj 2008

Programopdatering DSM version 01.64 Maj 2008 Kære DSM bruger I det følgende har vi kort beskrevet de nye funktioner, ændringer og fejlrettelser, som programopdateringen 01.64 omfatter. Hvor der er lavet nye eller ændrede beskrivelser / brugervejledninger

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.67

Programopdatering version DSM 01.67 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Programopdatering Maj ver. 2008 1

Programopdatering Maj ver. 2008 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Optælling med PDA, uden at beregne lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, uden at beregne lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, uden at beregne lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, uden at beregne lageropgørelseskladde Optælling med PDA, uden at beregne lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager

Læs mere

Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr. Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr

Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr. Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr Lagerværdien på en maskine kan reguleres på flere måder i systemet. Reguleringen kan f.eks. bogføres manuelt i en værdireguleringskladde (på lagermenuen),

Læs mere

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at klikke på knappen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger.

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger. Overførsel af købsordre til GRENE (Simpel) Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Grenes webshop trækker man

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Opdater salgspriser fra katalogvarer. Opdater salgspriser fra katalogvarer

Opdater salgspriser fra katalogvarer. Opdater salgspriser fra katalogvarer Opdater salgspriser fra katalogvarer Kørslen findes under Lagersted Reservedele Prisbehandling Opdater salgspriser fra katalogvarer. Kørslen anvendes til at opdatere nye salgspriser og rabatkoder fra katalogvaretabellen

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk F3 og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten Intrastat Alle virksomheder i EU skal rapportere deres handel med andre EUlande. I Danmark skal bevægelsen af varer rapporteres til statistikmyndighederne hver måned, og rapporten skal indleveres til skattemyndighederne.

Læs mere

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser.

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Opdatering af NewStore Food version 37.6 NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Data til kasse Overfør data til kasse Når der sendes til kasse,

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

Dannelse af overflytningsordrer mellem lokationer foretages via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder.

Dannelse af overflytningsordrer mellem lokationer foretages via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Beregn plan (Overflytning mellem lokationer) Funktionen Beregn overflytning lokationer er en kørsel der anvendes til at foreslå omfordeling mellem afdelinger i form af overførselsordrer. Eventuelle overflytninger

Læs mere

Lager Programopdatering version DSM 02.05

Lager Programopdatering version DSM 02.05 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Lager, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Indlæsning af prisfiler fra grossist

Indlæsning af prisfiler fra grossist Indlæsning af prisfiler fra grossist I Mamut Stellar 7 er det muligt at indlæse prisfiler fra Grossistmodulet. Det er ikke alle filformater der indeholder de samme data, men i denne vejledning beskrives

Læs mere

Kostprisreguleringen skal køres for alle varer og maskiner før lagerlister og balancer viser korrekte værdier.

Kostprisreguleringen skal køres for alle varer og maskiner før lagerlister og balancer viser korrekte værdier. Kostprisregulering Maskiner VIGTIGT! Kostprisreguleringen skal køres for alle varer og maskiner før lagerlister og balancer viser korrekte værdier. JMA anbefaler at kostprisreguleringen køres dagligt -

Læs mere

Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel.

Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel. Butik Gavekort og Tilgodebevis Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel. Det er muligt at følge hvor

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører:

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: Varemodtagelse med B Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: At reservedelslageret kan varemodtage, lige så snart varerne er kommet i hus. At

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

AGIDON Kursushæfte. Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte

AGIDON Kursushæfte. Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte Handel AGIDON Kursushæfte Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte Kapitel 1: Salgsordrestyring KAPITEL 1: SALGSORDRESTYRING Målsætninger Introduktion Målene er: Gennemgå opsætningen af salgsordrestyring,

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

Flytning af en maskine til en anden maskine

Flytning af en maskine til en anden maskine Flytning af en maskine til en anden maskine Funktionen flytning af en maskine til en anden maskine gør det muligt at overføre en hel maskine (eller en del af en maskine) til en anden i én proces, f.eks.

Læs mere

1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes - klik på Salgsordrer. 1.2 Ny salgsordre oprettes. Kunde vælges ved at højreklikke på felt med kundenr.

1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes - klik på Salgsordrer. 1.2 Ny salgsordre oprettes. Kunde vælges ved at højreklikke på felt med kundenr. Oprettelse af en salgsordre og faktura 1. Oprettelse 2. Redigering/ændringer i låst salgsordre 3. Filtrering/sortering af salgsordrer 4. Afsendelse og fakturering 1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Hydra-Grenes webshop

Læs mere

Release Programopdatering version DSM 02.08

Release Programopdatering version DSM 02.08 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Du har mulighed for at få beskrivelser tilsendt ved at tilmelde dig mail-listerne på www.jmaforum.dk, under Tilmeld / frameld

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision.

Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision. SMS beskeder til kunder Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision. SMS beskeder kan med denne løsning, afsendes fra: Salgsordre Maskinsalgsordre

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Delfi Connect / Delfi Com

Delfi Connect / Delfi Com Scanning med Delfi scanner Ved hjælp af Delfi scanner (ex memor, Delfi Nova eller Lynx) er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordrer Salgsordrer Indkøbskladde Lageroptælling/status Tidsregistrering

Læs mere

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af:

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af: Afgifter Hvis virksomheden skal beregne og rapportere afgifter ved køb og salg, kan afgiftmodulet med fordel anvendes til automatisk afgiftberegning frem for at behandle det hele manuelt med deraf følgende

Læs mere

Serviceordrer Salgsordrer Lageroptælling Tidsregistrering (kun Delphi COM)

Serviceordrer Salgsordrer Lageroptælling Tidsregistrering (kun Delphi COM) Scanning med Delfi scanner Ved hjælp af Delfi scanner (CAP72, CAP73, COM) er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordrer Salgsordrer Lageroptælling Tidsregistrering (kun Delphi COM) Opsætning af

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere