Separatkloakering på din vej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Separatkloakering på din vej"

Transkript

1 Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre?

2 Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de kommende år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne pjece orienterer vi dig om: hvorfor vi lægger nye kloakledninger hvad separatkloakering medvirker til hvornår og hvordan udførelsen foregår hvad du selv skal gøre og betale Hvis du interesserer dig for lovgrundlaget og planlægningen, så er der i skema 2 en oversigt over det typiske forløb, inden vi påbegynder selve arbejdet med at separatkloakere. Hvis du har brug for yderligere information, så er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysninger til Lejre Forsyning og Center for Byg & Miljø i Lejre Kommune på bagsiden af denne pjece. Her er der også en ordforklaring, som tydeliggør de tekniske udtryk samt henvisninger til andre pjecer. Hvorfor lægger vi nye kloakledninger på din vej? Lejre Forsyning lægger nye kloakledninger på din vej, fordi det er vores fornemmeste opgave at bidrage til, at borgerne i er sunde og raske, og at miljøet er rent. Vores arbejde har således det formål at minimere risikoen for: spildevand i din kælder og på din grund under regnvejr tilstedeværelsen af rotter i de offentlige kloakker forurening af det vandløb, som dit regnvand løber til Hvad medvirker separatkloakering til? Hidtil er regnvand blevet ført til samme kloakledning som spildevand fra toiletter og køkken. Når det regner meget kraftigt, kan det ske at systemet ikke kan håndtere de store mængder regnvand. Det kan resultere i at regnvand og spildevand sammen kan blive udledt til vandløb. De nye kloakledninger sørger for, at regnvand og spildevand bliver ført ud i hver sin separate ledning til gavn for miljøet. Derfor hedder det princip, som vi anvender, separatkloakering. 2

3 Separatkloakering er for det første til gavn for miljøet, fordi spildevandsbelastningen på vandløb helt forsvinder. Også selvom klimaforandringerne vil resultere i flere perioder med kraftig nedbør. For det andet fjerner separatkloakering risikoen for spildevand i kælderen under kraftige regnbyger. For det tredje kommer Lejre Forsynings renseanlæg til at fungere bedre, fordi de modtager koncentreret spildevand og dermed kan rense meget bedre. Alle tre gevinster forbedrer vandkvaliteten til gavn for drikkevandet, hygiejnen, vandløbene og fjordene og dermed borgerne, dyrelivet og plantelivet.

4 Hvornår og hvordan foregår udførelsen af separatkloakeringen? Når kommunalbestyrelsen har vedtaget, at et fælleskloakeret område skal separatkloakeres og Spildevandsplanen ændres, foregår selve udførelsen som vist i skemaet på modsatte side. Hvad skal du selv gøre og betale? Vi ønsker at informere dig i god tid, så du kan tage højde for, at du skal have en autoriseret kloakmester til at ændre kloaksystemet inde på din grund. Det kan også være en fordel for dig, hvis du i forvejen har planer om f.eks. en ny indkørsel, terrasse, tagkonstruktion eller et nyt køkken, badeværelse og lignende. Derudover har du god tid til eventuelt at forberede finansieringen af din del af arbejdet. Du har også mulighed for at kontakte Center for Byg & Miljø i allerede nu, hvis du ønsker at drøfte andre særlige forhold på din grund og få godkendt dine planer. Hvis du har et omfangsdræn, skal du tilslutte det til din regnvandsledning. Du må aldrig tilslutte andet end spildevand til den separate spildevandsledning. Prisen for din del af arbejdet afhænger blandt andet af forholdene på din grund. Vi foreslår, at du kontakter flere autoriserede kloakmestre for at få en ide om dine omkostninger. Når separatkloakeringen er gennemført, har Lejre Forsyning ført to stik ind til din grund. Du skal kun betale for det arbejde, som den autoriserede kloakmester har foretaget inde på din egen grund. Hvornår og hvordan foregår planlægningen af separatkloakeringen? Påbud om separatkloakering har hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens 30. Når har principgodkendt Lejre Forsynings forslag om separatkloakering i dit kvarter og ændring af den gældende Spildevandsplan, foregår planlægningen som vist i skemaet på modsatte side. Derefter påbegynder vi selve arbejdet. Før Efter Kloakvand Kloakvand 4

5 Planlægningen af arbejdet Hvem Hvad Hvordan Hvornår Offentliggør forslaget om ændring af spildevandsplanen i 8 uger Annonce i dagspressen og lokalblade og ved fremlæggelse hos Ejere og andre borgere, der har indsigelser eller bemærkninger til forslaget om separatkloakering Udførelsen af arbejdet Ejerne Ejerne Lejre Forsyning Lejre Forsyning Lejre Forsyning Ejere, der ikke allerede har separeret Ejerne Afholder borgermøde med deltagelse af Lejre Forsyning Indsender indsigelser og bemærkninger Stiller forslag til kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse med evt. indsigelser Offentliggør beslutningen om ændret Spildevandsplan Orienterer om forpligtelsen til at separatkloakere på egen grund inden fristens udløb Separatkloakerer på grunden og samler og tilslutter de to ledninger til det nuværende stik ved skel Indsender bevis for, at arbejdet er udført Orienterer om tidspunkt og praktiske forhold Orienterer om, at anlægsarbejdet går i gang Udfører anlægsarbejdet i vejen ved at adskille spildevand og regnvand Separatkloakerer på grunden og tilslutter de to stik, som Lejre Forsyning har ført frem til skel Indsender bevis til Center for Byg & Miljø i for, at arbejdet er udført Annonce i lokalblad og brev til berørte ejere Skriftligt til Annonce i dagspressen og lokalblade samt offentlig fremlæggelse i 4 uger hos Brev til ejerne Autoriseret kloakmester udfører arbejdet Via en underskrevet færdigmelding fra den autoriserede kloakmester Pjece til ejerne Pjece til ejerne Kloakforsyningens entreprenør udfører arbejdet Autoriseret kloakmester udfører arbejdet Via en underskrevet færdigmelding fra den autoriserede kloakmester Indenfor de 8 uger, hvor forslaget er til offentliggørelse Inden de 8 ugers offentlig fremlæggelse udløber Gerne inden Lejre Forsyning udfører anlægsarbejdet ude i vejen Når arbejdet er udført Nogle måneder før anlægsarbejdet i dit kvarter Cirka en uge før anlægsarbejdet i dit kvarter Inden kommunalbestyrelsens frist for afslutning af separatkloakeringen. Senest 8 mdr. efter at Lejre Forsyning har afsluttet arbejdet med hovedledningerne Når arbejdet er udført

6 Hvordan kobler vi på dit eksisterende system? Når separatkloakeringen er udført, skal din afløbsinstallation kobles på spildevands- og/eller regnvandsledningen fra det offentlige system. Tilkoblingen afhænger af, om du har klargjort til separatkloakering eller ej og om de eksisterende stik kan bruges. 1. Du har klargjort til separatkloakering Hvis du allerede har klargjort til separatkloakering inde på din egen grund, tilslutter vi vores regnvandsstik til dit regnvandsstik og vores spildevandsstik til dit spildevandsstik. Husk at indsende bevis til, Center for Byg & Miljø samt Lejre Forsyning for, at arbejdet er udført. Det gør du via en underskrevet færdigmelding fra den autoriserede kloakmester, som har separatkloakeret på din grund. 2. Du har ikke klargjort til separatkloakering Hvis du ikke har klargjort til separatkloakering inde på din grund, tilslutter vi vores spildevandsstik til dit eksisterende stik og fører det nye regnvandsstik frem til dit skel. Du har selv ansvaret for, at en autoriseret kloakmester gør klar til separatkloakering inde på din grund og dermed tilslutter det regnvandsstik, som kloakmesteren etablerer, til vores nye regnvandsstik. Typisk vil fristen for separatkloakering på egen grund være otte måneder efter, at Lejre Forsyning har afsluttet arbejdet med hovedledningerne. 3. Du har ikke klargjort til separatkloakering og vi kan ikke bruge det eksisterende stik Her ligger den offentlige ledning uhensigtsmæssigt f.eks. i forhold til vores pumpestation eller på privat jord. Det kan således give gener for ejeren af den private jord eller gøre driften af Lejre Forsynings afløbssystem dyrere. Løsningen er derfor, at vi etablerer et helt nyt offentligt system. Samtidig med at vi etablerer det nye system, kan du vælge at lade din autoriserede kloakmester udføre separatkloakeringen inde på din grund. Når fristen for separatkloakering er udløbet, nedlægger vi det gamle kloaksystem, der førte spildevand og regnvand ind i samme ledning. 6

7 1. Du har klargjort til separatkloakering HUSK at indsende bevis til, Center for Byg & Miljø AFLØBSINSTALLATION Spildevand Skel spildevand regnvand Spildevand OFFENTLIG HOVEDLEDNING 2. Du har ikke klargjort til separatkloakering AFLØBSINSTALLATION Spilde- og regnvand Skel spildevand regnvand Spildevand OFFENTLIG HOVEDLEDNING 3. Du har ikke klargjort til separatkloakering - og vi kan ikke bruge det eksisterende stik Eksisterende fællessystem der bliver nedlagt Skel Spilde- og regnvand AFLØBSINSTALLATION Skel spildevand regnvand Spildevand OFFENTLIG HOVEDLEDNING

8 Yderligere oplysninger Hvis du har spørgsmål til den del af separatkloakeringen, som du selv skal sørge for inde på din grund, er du velkommen til at kontakte Center for Byg & Miljø i på tlf eller på mail: Hvis du har spørgsmål til den offentlige del af separatkloakeringen, er du velkommen til at kontakte Lejre Forsyning på tlf eller på mail: Du finder yderligere oplysninger om Lejre forsyning på Her kan du også hente pjecerne Virker kloakken ikke?, Vand i Kælderen og Kloakarbejde på din vej?. Du er også velkommen til at kontakte os så sender vi dem gerne til dig. Ordforklaring: Indsigelse: Henvendelse fra en borger, der protesterer mod en planlagt beslutning. Overfladevand:, der strømmer til f.eks. kloakledninger fra blandt andet tage og indkørsler. Spildevand: Brugt vand fra f.eks. håndvask eller toilet. Spildevandsplan: Kommunal plan, der fastlægger, hvordan spildevand og overfladevand skal afledes. Med venlig hilsen Bjørn M. Nielsen Direktør Lejre Forsyning Højbyvej Lejre Tlf:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT!

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! b Hvorfor er det dit ansvar at undgå kloaklugt? b Hvornår opstår der kloaklugt? b Hvorfor spuler vi kloakledninger? b Hvad skal du gøre, når vi spuler kloakledninger?

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus

den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus Kloakseparering i Hedensted Nord Borger- og informationsmøde den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus 1 Dagsorden: Velkomst og præsentation Baggrund Tidsplan Projektet Generel information Spørgsmål Afrunding

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Alm Brand Bank Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Overvejer du at bygge ny bolig eller bygge om eller til, kan du i folderen her læse om nogle af de ting, du skal være opmærksom på i forbindelse

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere