Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund"

Transkript

1 Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø. Baggrund: Fælleskloakken er den ældste del af det offentlige kloaksystem. I en fælleskloak bliver spildevand og regnvand afledt i den samme ledning til et rensningsanlæg. Fælleskloakken leder altså rent regnvand til rensning. Det er ikke en miljø- og driftsmæssig optimal løsning. Under kraftig - moderat regnvejr vil fælleskloakken ikke kunne rumme spildevand der er fortyndet med regnvand. Der vil derfor være overløb fra fælleskloakken til vandløbene. Dette er heller ikke en miljømæssig god løsning, fordi vandløb og badevand så bliver forurenet. Mange steder er fælleskloakken moden til renovering, da kloakken er fysisk nedslidt samt ikke i stand til at aflede den gradvist stigende vandmængde. Den øgede nedbørsintensitet i forbindelse med ændringerne i vores klima og de skærpede krav til udledning til vandløb gør, at fælleskloakken ikke længere er en god løsning. Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund - Forurening af vandløb med fortyndet spildevand - Rotter i kloakken - Oversvømmelse af veje - Afledning af regnvand til renseanlæggene

2 Indhold Baggrund:... 1 Generelt... 3 Hvornår skal jeg separatkloakere?... 3 Hvordan påvirker separatkloakeringen mit salg eller køb af bolig?... 3 Jeg har modtaget et påbud om separatkloakering, men jeg ejer ikke længere pågældende bolig, hvad gør jeg?... 3 Jeg har ikke modtaget påbud eller varsling omkring separatkloakering, må jeg gerne separatkloakere nu?... 3 Varslings brev modtaget:... 3 Hvorfor modtager jeg dette brev?... 3 Er min grund ikke separatkloakeret?... 3 Påbud brev modtaget:... 4 Hvorfor modtager jeg dette brev?... 4 Skal jeg have en kloakmester indover separeringen?... 4 Hvad hvis jeg vil nedsive regnvandet?... 4 Hvad gør jeg når jeg har separatkloakeret?... 4 Må jeg lave min egen kloaktegning?... 4 Hvordan ser en god tegning ud?... 5 Rykkerbrev modtaget... 5 Hvad skal jeg gøre hvis jeg allerede har sendt dokumentation?... 5 Min kloakmester har sendt dokumentationen ind, hvorfor får jeg en rykker?... 5 Hvad skal jeg gøre hvis jeg har glemt alt om at jeg skulle separatkloakere?... 5 Frister og dispensation... 5 Jeg har overskredet fristen, hvad sker der nu?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Kan jeg søge dispensation? Og hvordan gør jeg?... 5 Kan jeg søge fristforlængelse? Og hvordan gør jeg?... 5 Mine muligheder for separatkloakering... 5 Fuldstændig nedsivning... 5 Halv nedsivning halv offentligt udløb... 5 Fuldstændig offentligt udløb... 6 Separatkloakering for firmaer... 6 Må jeg starte med at separatkloakere med det samme?... 6

3 Generelt Hvornår skal der separatkloakeres i mit boligområde? Du kan selv slå op, hvornår der forventes separatkloakeret i dit område, eller om der allerede er separatkloakeret. Alt dette står inde på Esbjerg Forsynings digitale spildevandsplan: Config=http://testgis.esbjergforsyning.dk/Geocortex/Essentials/REST/sites/Spilde vandsplansite/viewers/spildevandsplanviewer/virtualdirectory/config/viewer.xml Hvordan påvirker separatkloakeringen mit salg eller køb af bolig? Det er altid en fordel, hvis din bolig er separatkloakeret, når du skal sælge den, idet ny køber slipper for at gøre det. Det er også vigtigt for dig at undersøge om den bolig du overvejer at købe er separatkloakeret så du slipper for det. Jeg har modtaget et påbud om separatkloakering, men jeg ejer ikke længere pågældende bolig, hvad gør jeg? Ring til sagsbehandleren som har skrevet til dig og redegør for de nye ejerforhold. Dette vil hjælpe nuværende ejer og os meget. Hvis du ikke ringer, så vil du sandsynligvis få flere breve og rykkere, hvilket jo er spild af din og vores tid. Jeg har ikke modtaget påbud eller varsling omkring separatkloakering, må jeg gerne separatkloakere nu? Ja det må du gerne, men du skal være opmærksom på, at når Esbjerg Forsyning separatkloakerer dit område, så vil du stadig modtage et påbud om at separatkloakere. Du skal så sørge for at fuldende separatkloakeringen, idet du skal sørge for at dit tag- og overfladevand bliver tilsluttet den offentlige regnvandsledning. Du kan også vælge at nedsive regnvandet i faskiner, såfremt du overholder de krav der er. Varslingsbrev modtaget Hvorfor modtager jeg dette brev? Hvis du bor i et område der er fælleskloakeret, så har du ret til at aflede spildevand og tagvand fra din ejendom til fællesledning. For at fratage dig denne ret, så skal vi varsle og påbyde dig at separatkloakere på din ejendom. Med varslingsbrevet får du mulighed for at klage over fjernelsen af denne ret. Når påbuddet kommer, betyder det at retten er frataget. Er min grund ikke separatkloakeret? Hvis du har dokumentation i form af kloaktegning og færdigmelding, så bedes du sende denne til Miljø, så vi kan registrere det. Hvis du ikke har dokumentationen, så bedes du kontakte en kloakmester som kan lave en kloaktegning og

4 færdigmelding til dig, eller kontakt den kloakmester som lavede din separatkloakering i sin tid og bed om tegningen og færdigmeldingen fra dengang. Påbudsbrev modtaget Hvorfor modtager jeg dette brev? Dette er brevet der forklarer hvornår du skal have separatkloakeret, og at du er lovmæssigt forpligtet til dette. Skal jeg have en kloakmester indover separeringen? Ja det skal du. Det er en autoriseret kloakmester der skal udføre separatkloakeringen på din ejendom. Hvis der skulle opstå problemer mht. kloakeringen er det kloakmesteren og ikke dig der står til ansvar. Hvis du afleder tagvandet til en faskine, må du godt udføre arbejdet selv. Du skal dog have en kloakmester til at foretage afpropning til spildvandskloakken. Det er en god ide at fortælle kloakmesteren, at dokumentationen skal sendes til Miljø. Det ved kloakmester nødvendigvis ikke, da det er dig der har modtaget brevet. Hvad hvis jeg vil nedsive regnvandet? Start med at læse Esbjerg Kommunes retningslinjer for udførsel af faskiner. (Her indsættes et link). Giver disse anledning til yderligere spørgsmål, så skal du ringe til Miljø. Hvis etablering af faskiner kan ske indenfor gældende afstandskrav iht. retningslinjerne, så har du lov til at udføre arbejdet og derefter sende ansøgning, kloaktegning og færdigmelding til Miljø. Hvis du skal have dispensation i forhold til afstandskravene, så skal du sende en ansøgning og have vores accept inden du etablerer faskinerne. Hvad gør jeg når jeg har separatkloakeret? Så sender du dokumentation til eller til den sagsbehandler som har sendt brevet. På de breve du har modtaget står sagsbehandlerens -adresse. Dokumentationen skal indeholde en kloaktegning som tydeligt viser hvor dit regnvand og spildevand føres hen, og en færdigmelding som er kloakmesterens bekræftelse på at kloakeringen er udført på den rigtige måde. Det er en god ide at selv at have en kopi af dokumentationen, som du kan overdrage til den næste ejer af din ejendom. Må jeg lave min egen kloaktegning? Ja det må du. Et godt råd er at gå ind på og undersøge om der findes gamle kloaktegninger (kun tegninger før 2009), og så tegne de nye anlæg

5 ovenpå så det tydeligt fremgår, hvad der er fortaget af ændringer - herunder afpropninger. Hvordan ser en god tegning ud? På en god kloaktegning ses alle bygninger, kloakledninger, afpropninger, sandfang, brønde og faskiner, og det er nemt at se hvad der er kloak til regnvand og hvad der er til spildevand, og hvor disse fører hen. Og bruger man forskellige tegn for disse, er det en god ide at lave en boks der forklarer hvad tegnene betyder. Det er også en god ide at tegne det offentlige kloakstik ind. Rykkerbrev modtaget Hvad skal jeg gøre hvis jeg allerede har sendt dokumentation? Ringe til den sagsbehandler som har skrevet til dig og gør ham/hende opmærksom på dette. Min kloakmester har sendt dokumentationen ind, hvorfor får jeg en rykker? Da det er dig der får varslingen og påbuddet, er det ikke sikkert at kloakmesteren ved hvor dokumentationen skal sendes hen. Det er derfor en god ide at spørge kloakmesteren om han ved at den skal sendes til Miljø. Hvad skal jeg gøre hvis jeg har glemt alt om at jeg skulle separatkloakere? Ringe til den sagsbehandler som har skrevet til dig og gør ham/hende opmærksom på dette. Frister og dispensation Kan jeg søge dispensation? Og hvordan gør jeg? Nej du kan ikke få dispensation. Kan jeg søge fristforlængelse? Og hvordan gør jeg? Esbjerg Byråd har besluttet, at vi kan give en midlertidig forlængelse af fristen på 5 år. For at få denne forlængelse skal du sende en ansøgning, hvor du dokumenterer, at dine omkostninger som følge af indgreb i bygningskonstruktionen vil være større end kr. Mine muligheder for afledning af regnvand Fuldstændig nedsivning Er hvor alt regnvand bliver afledt til faskiner. Der er en række regler der skal overholdes hvis man vælger faskiner (se nedsivningsspørgsmål), man skal blandt andet regelmæssigt tømme sandfangene. Halv nedsivning halv afledning til offentlig kloak Bruges f.eks. hvor det er smartest at lede regnvandet fra det bagerste af huset til faskiner, og resten af tagvandet ud i den offentlige regnvandsledning. Reglerne for faskiner gælder også her.

6 Fuldstændig afledning til offentlig kloak Alt regnvand bliver ledt ud i den offentlige regnvandsledning. Du skal have en autoriseret kloakmester til at gøre dette for dig. Separatkloakering for erhvervsvirksomheder Må jeg starte med at separatkloakere med det samme? Nej, du skal som firma først have en byggetilladelse fra Esbjerg Kommune, Byggeri. Stråtag Hvad skal jeg gøre hvis jeg har stråtag? Hvis du har stråtag skal du ikke separatkloakere, men ring og underret den sagsbehandler som har sendt dig brevet, at du har stråtag.

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Mike er 39 år og direktør og ejer af en mellemstor stilladsudlejningsvirksomhed med lidt over 20 ansatte. Kunderne spænder fra entreprenørvirksomheder

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet.

Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet. Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet. Indledning: Denne vejledning henvender sig til lejere, som ønsker at klage over et eller flere forhold til Huslejenævnet, og hvorledes lejere

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere