BREUM SEPARATKLOAKERING.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BREUM SEPARATKLOAKERING."

Transkript

1 BREUM SEPARATKLOAKERING.

2 DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl Kulturcenter Østsalling, Breum Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive Vand A/S Jørgen Rasmussen. Spildevandsplan Jørgen Rasmussen. Gennemgang af projektet Lene Nørhave. Økonomi Jørgen Rasmussen. Kaffe. Spørgsmål og afrunding Tak for i aften.

3 SKIVE VAND A/S Hvem er vi? SKIVE VAND A/S, er ejet af Skive Kommune, som ejer 100% af aktierne varetager vandforsyning og spildevandsrensning står for 75 % af vandforsyningen i Skive kommune står for transport og rensning af spildevand i hele Skive Kommune vedligeholder: -12 vandværker - 5 renseanlæg - ca. 700 kilometer ledningsnet til vand - ca kilometer ledningsnet til spildevand har i alt 36 medarbejdere, - 20 på hovedkontoret -16 på renseanlæg, vandværker og ledningsnet.

4 SPILDEVANDSPLAN.

5 SPILDEVANDSPLAN. Separatkloakering fordi: Til gavn for miljøet. Spildevandsbelastningen på vandløb forsvinder, også ved kraftig regn. Separatkloakering fjerner risikoen for spildevand i kælderen ved kraftige regnbyger. Minimere vandmængden der skal pumpes til Skive Renseanlæg. Renseanlægget fungerer bedst, når der modtages koncentreret spildevand.

6 VEJRUDSIGTEN. Klimaforandringer forventes i løbet af dette århundrede at give: Sjældnere men kraftigere regn om sommeren. Længerevarende regn om vinteren. Forventede ændringer i nedbøren pga. klimaforandringer.

7 VEJRUDSIGTEN. KLIMATILPASNING Hvorfor er separat klart? Regnintensiteten er steget fra 110 l/s til 240 l/s i separatkloakerede områder. Regnintensiteten er steget fra 140 l/s til 270 l/s i fælleskloakerede områder. Det begyndte Skive Kommune (Skive Vand A/S) med allerede 1. januar 2007, som en af de første i landet. Skive Vand s mål er at så meget regnvand som muligt ledes udenom renseanlæggene. Det er OK at nedsive på egen grund men undersøg jordbundsforhold og grundvandsspejl!

8 DRÆN. Hvad er tilladt? Det er tilladt at tilslutte omfangsdræn fra stueplan til regnvandsledningen i separatkloakerede områder. Det er tilladt at tilslutte omfangsdræn til spildevandsledningen i fælleskloakerede områder. Hvad er ikke tilladt? Det er ikke tilladt at tilslutte dræn fra drænede arealer. Det er ikke tilladt at tilslutte dræn uden skriftlig tilladelse fra Skive Vand A/S.

9 GENNEMGANG AF KLOAKPROJEKTET. Separatkloakering Kloakprojektet Sikringstiltag Trafikale forhold Arbejder på egen grund Udførelsestidsplan

10 Indtil nu er regnvand blevet ført til sammen kloakledning som spildevand fra f.eks. toiletter og køkken.

11 De nye kloakledninger sørger for, at regnvand og spildevand bliver ført ud i hver sin separate ledning.

12 BESKRIVELSE AF ARBEJDET. Kloakeringen omfatter 39 ejendomme. Renovering udføres i : Aakjærsvej Klostervej Fasanvej Området separatkloakeres. Der skal laves ca. 890 meter regnvandsledning, og ca. 860 meter spildevandsledning. Der skal sættes 29 nye brønde på hovedledningen, og 82 nye skelbrønde.

13 ARBEJDSOMRÅDE.

14 SIKRINGSTILTAG.

15 GEOTEKNISKE FORUNDERSØGELSER. For at få et billede af hvilke jordarter, der skal graves i og hvor grundvandsspejlet er beliggende, udføres der en geoteknisk forundersøgelse i vejene. Dette skal bidrage til at vælge den mest optimale udførelsesmetode, samt mindske gener fra rystelser og støj. Denne undersøgelse viser, at det ikke forventes at blive nødvendigt at sænke grundvandet med sugespidser

16 GRUNDVANDSSÆNKNING.

17 VIBRATONSMÅLINGER.

18 FOTOREGISTRERING. Alle ejendomme fotoregistreres inden opstart af arbejdet, for registrering af evt. skader, revner, m.v. på bygninger. Fotoregistrering udføres af Skive Vand A/S. Fotoregistrering foregår udvendigt.

19 BYGGELOVENS 12. Vi gør alt hvad vi kan for at mindske generne ved at vælge den mest skånsomme udførelsesmetode, vibrationsmåler og fotoregistrering. Den enkelte grundejer har ansvaret for at ens ejendom er funderet tidssvarende. Grundejer skal varsles om arbejdet (senest 14 dage) før anlægsstart, så han har mulighed for at lave sikringsforanstaltninger. Hvis man ved at der er problemer med ens ejendoms fundament så kontakt os, så vi kan få en dialog.

20 TRAFIKALE FORHOLD. Hvordan sikres de mest optimale forhold? Beboerne vil altid kunne færdes sikkert til fods. (Der udlægges jernplader, grus, gangbroer mv. I perioder vil det være nødvendigt at den enkelte grundejer parkerer bilen et stykke væk fra indkørslen, da der vil være gravet op i vejen. Dagrenovation: Entreprenøren skal være behjælpelig med at stille skraldesække frem til renovationsvognen, hvis tilkørsel ikke er mulig. Madudbringning: Entreprenøren skal sikre at dette kan bringes frem til husdøren. Udrykningskøretøjer: Skal kunne komme frem. Erhverv o.lign.: Såfremt disse kræver specielle forholdsregler - oplys det til os, så der evt. kan tages højde for det under udførelsen af kloakarbejdet. Også hvis der er tale om f.eks. afholdelse af fødselsdage, sølvbryllup m.v.

21 TRAFIKREGULERING Omkørsel for lastbiler

22 TRAFIKREGULERING Omkørsel - etape

23 TRAFIKREGULERING Omkørsel - etape

24 TRAFIKREGULERING Omkørsel - etape

25 TRAFIKREGULERING Omkørsel - etape

26 TRAFIKREGULERING Omkørsel - etape

27 TRAFIKREGULERING Omkørsel - etape

28 ARBEJDER PÅ EGEN GRUND. Arbejder på egen grund: Der etableres ledninger til de to nye skelbrønde. Arbejdet SKAL udføres af en autoriseret kloakmester. Kloakmester skal indsende færdigmelding og revideret kloakplan til Skive Kommune. Grundejeren skal selv bekoste omlægning af ledninger på egen grund.

29 SKELBRØNDE. Ud for hver ejendom (hvert matrikel) sættes: - 1 stk. Ø 425 mm skelbrønd til spildevand, - 1 stk. Ø 425 mm skelbrønd til regnvand. Dimension på stikledninger er Ø 160 mm Placering aftales med grundejer. Skelbrønde placeres ca. 1 meter indenfor skel.

30 SKELBRØNDE. Dæksler i befæstede arealer. Dæksler i ubefæstede arealer.

31 VIGTIGT! Hvis du i dag har mere end ét stik fra hovedledninger til din ejendom: På den nye hovedledning i vejen vil der kun blive tilkoblet ét stik til spildevand og ét stik til regnvand. Dvs. at de øvrige stik vil blive sat ud af drift, når den eksisterende kloakledning fjernes. Hvis du har flere stik, vil det derfor være en stor fordel for dig, at have samlet dine stikledninger til henholdsvis spildevand og regnvand, inden renoveringen af kloakledningen i vejen kommer til din ejendom.

32 TIDSPLAN. Projektering: til og med UGE 33 Udbud og tilbudsberegning UGE (entreprenørerne) Licitation og kontraktforhandling UGE Opstart Medio september, 2014 Slut Ultimo juni, 2015

33 UNDER UDFØRELSE. VI VED DET RODER! En kloakering kan STØVE STØJE SVINE Entreprenøren tager sine forbehold, men helt undgå disse gener er ikke realistisk!

34

35

36 ØKONOMI. Det må Skive Vand A/S: Afholde udgifter til renovering og udbygning af ledningsanlæg, renseanlæg, bassiner, pumpestationer og bygværker. på egne installationer. Det betaler Skive Vand A/S: Ledningsanlæg i vejen. Stikledning til skel. Sætning af skelbrønde. For projektet i Breum, betaler vi ca. 8,6 mio. Det må Skive Vand A/S ikke: Betale for omlægning og renovering af anlæg på privat areal. Udgiften til den enkelte grundejer er meget varieret. Spørg en autoriseret kloakmester og gå evt. flere sammen.

37 KONTAKTOPLYSNINGER. BYGHERRE, KLOAK: Lene Nørhave Skive Vand A/S spildevandssektionen eller

38 PAUSE.

39 SPØRGSMÅL.

40 TAK FOR I AFTEN. MVH. SKIVE VAND A/S

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus

den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus Kloakseparering i Hedensted Nord Borger- og informationsmøde den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus 1 Dagsorden: Velkomst og præsentation Baggrund Tidsplan Projektet Generel information Spørgsmål Afrunding

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby Velkommen til informationsmøde omkring 2 etape af kloakeringen i Vester Husby Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk Aftenens program Velkomst og indledning ved Avi Gaye, Vand & Miljøchef, Vestforsyning

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Greve Solrød Forsyning A/S. Kloakering af det åbne land i Greve i 2014

Greve Solrød Forsyning A/S. Kloakering af det åbne land i Greve i 2014 Greve Solrød Forsyning A/S Kloakering af det åbne land i Greve i 2014 Borgermøde den 29-04-2014 & 30-04-2014 Greve Solrød Forsyning Kloakering af det åbne land Forsyning: Rådgiver: Landinspektør: Entreprenør:

Læs mere

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Grænseflader til private kloakker m.v. 1 Der

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Nyhedsbrev Damhusledningen/Hvidovre, oktober/november 2013 HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Straks i det nye år er HOFOR klar til at sende den underjordiske boremaskine af sted, som skal

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Juridisk Afdeling Sagsnr.: 2013-52054 KJK/tik Kidholm etape 3 Boligområdet Kidholm ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej. Der er planlagt i alt 30 grunde i boligområdet ved Kidholm.

Læs mere

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT!

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! b Hvorfor er det dit ansvar at undgå kloaklugt? b Hvornår opstår der kloaklugt? b Hvorfor spuler vi kloakledninger? b Hvad skal du gøre, når vi spuler kloakledninger?

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Nye vandrør. i dit område

Nye vandrør. i dit område Nye vandrør i dit område Hvorfor udskiftes vandrørene Som kunde kan du forvente, at du altid har vand. For at sikre dette udskifter vi hvert år de dårligste vandrør. Vandrørene udskiftes enten, fordi de

Læs mere