PS760 Dokument Kamera. Brugermanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PS760 Dokument Kamera. Brugermanual"

Transkript

1 PS760 Dokument Kamera Brugermanual [Vigtigt] For at hente den seneste version af Hurtig-Start-Guiden, flersproget brugermanual, software eller drivere osv. besøg venligst Lumens Dansk - 0

2 Indholdsfortegnelse Copyrightinformation... 4 Kapitel 1 Sikkerhedsinstruktioner... 5 Sikkerhedshensyn... 6 FCC Advarsel... 6 EN55022 (CE Stråling) Advarsel... 6 Kapitel 2 Pakkeindhold... 7 Kapitel 3 Produktoversigt Væ rtens og dokumentets relative position... 8 Kapitel 4 Installation og Forbindelser Systemdiagram Forbind til en projektor eller monitor Forbind til en computer og brug Lumens Software eller et Interactive Whiteboard (IWB) Forbind til internettet Forbind til en projektor, 2 PC er, og en monitor på samme tid Forbind til et Tv (C-Video eller S-Video) Forbindelse til et HDTV Forbind til DVD og vis DVD-billeder Forbind til en computer med RS Forbind til Lyd-input og Output Installation af applikationssoftware Kapitel 5 Start brug Kapitel 6 Kontrolpanel/Fjernbetjening og Indstillingsmenu Kontrolpanelets og fjernbetjeningens funktioner Indstillingsmenu Dansk - 1

3 Kapitel 7 Beskrivelser af Hovedfunktioner Jeg ønsker automatisk at justere billedet til at have den bedste lysstyrke og fokuseringsydelse (Auto Tune) Jeg ønsker at skifte mellem billedkilder Jeg ønsker at indstille billedkilden for VGA OUT Jeg ønsker at gøre tekst synligere og billeder mere farverige Jeg ønsker at zoome ind/ud på billeder Jeg ønsker at justere fokallæ ngden Jeg ønsker at justere lysstyrken Jeg ønsker at tæ nde/slukke lampen Jeg ønsker af fryse billeder Jeg ønsker at justere volumen Jeg ønsker at tage billeder Jeg ønsker at optage videoer Jeg ønsker at se tagne/optagne billeder Jeg ønsker at slette tagne/optagne billeder Jeg ønsker automatisk at slette de gemte billeder når den slukkes (Auto-slet) Jeg ønsker at anvende MASKERINGS- og Spotlight-funktionen I would like to enlarge a part of the image (PAN) Jeg ønsker at afspille billeder (Diasshow) Jeg ønsker at se røntgenfilmen Jeg ønsker at sammenligne billeder (sammenlign live-billeder med gemte billeder (PIP)) Jeg ønsker at reducere billedstøj (Projektortype) Jeg ønsker at indstille tiden for PS Jeg ønsker at låse/låse op for tasterne Jeg ønsker at gendanne fabriksindstillingerne (Fabriksgendannelse) Dansk - 2

4 7.25 Jeg ønsker at æ ndre Startvideo/Afslutningsvideo Jeg ønsker at bruge en USB-disk Computer-relaterede funktioner Jeg ønsker at bruge netvæ rksfjernbetjeningsfunktionen Kapitel 8 Forbind til et mikroskop Kapitel 9 DIP-Switch Forbind til en projektor eller monitor Forbind til Tv/DVD Kapitel 10 Pakning af maskinen Kapitel 11 Fejlfinding Vedhæ ftelse Dansk - 3

5 Copyrightinformation Copyrights Lumens Digital Optics Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Lumens er et varemæ rke pt. under registrering af Lumens Digital Optics Inc. Kopiering, reproducering eller videresendelse af denne fil er ikke tilladt hvis en licens ikke er givet af Lumens Digital Optics Inc., medmindre kopiering af denne fil er med henblik på backup efter køb af dette produkt. For at lø bende forbedre dette produkt forbeholder Lumens Digital Optics Inc. sig hermed rettighederne til at foretage æ ndringer i produktspecifikationerne uden varsel. Informationen i denne fil æ ndres lø bende uden varsel. For fuldt ud at forklare eller beskrive hvordan dette produkt bruges, kan denne manual henvise til navne på andre produkter eller firmaer, men uden intention om patentkræ nkelse. Ansvarsfraskrivelse af garantier: Lumens Digital Optics Inc. er hverken ansvarlig for nogen mulige teknologiske, redigeringsmæ ssige fejl eller udeladelser, ej eller ansvarlig for nogen form for tilfæ ldige eller relaterede skader der måtte forekomme, som følge af formidling af denne fil eller ved brug af dette produkt. Dansk - 4

6 Kapitel 1 Sikkerhedsinstruktioner Følg altid disse sikkerhedsinstruktioner under opsæ tning og brug af Dokument Kamera: 1. Placér ikke Dokument Kamera i en skråtstillet position. 2. Placér ikke Dokument Kamera på et ustabilt rullebord, stand eller bord. 3. Brug ikke Dokument Kamera i næ rheden af vand eller en varmekilde. 4. Brug kun monteringer som anbefalet. 5. Brug den type strømkilde som er indikeret på Dokument Kamera. Hvis du er i tvivl om hvilken type strøm som er tilgæ ngelig, kontakt da din udbyder eller elektricitetsfirma for råd. 6. Placér Dokument Kamera et sted hvor den nemt kan kobles fra. 7. Tag altid de følgende forholdsregler ved brug af strømstikket. Undladelse af dette kan forårsage gnister eller brand. Væ r sikker på at stikket er fri for støv, før det sæ ttes i kontakten. Væ r sikker på at stikket sæ ttes sikkert i stikkontakten. 8. Overbelast ikke stikkontakter, forlæ ngerledninger eller stikdåser, da dette kan føre til brand eller elektrisk chok. 9. Placér ikke Dokument Kamera hvor man kan træ de på ledningen, da dette kan flosse eller skade kablet eller stikket. 10. Fjern stikket fra kontakten før rengøring. Brug en fugtig klud til rengøring. Brug ikke flydende eller aerosol rengøringsmidler. 11. Blokér ikke spræ kker og åbninger på projektorboksen. De yder ventilation og forebygger at Dokument Kamera overopheder. Placér ikke Dokument Kamera på en sofa, tæ ppe eller andre bløde overflader eller i en indbygget installation medmindre tilstræ kkelig ventilation forefindes. 12. Indfør aldrig objekter af nogen art i kabinettets spræ kker. Lad aldrig væ ske blive spildt på Dokument Kamera. 13. Medmindre specifikt instrueret i denne brugermanual, forsøg aldrig at reparere dette produkt selv. Ved åbning eller fjernelse af kabinettet udsæ ttes du muligvis for farlige strømstyrker eller andre farer. Overlad al servicering til godkendt servicepersonel. 14. Fjern stikket til Dokumentkameraet fra kontakten under tordenstorme eller hvis det ikke anvendes i læ ngere tid. Placér ikke Dokumentkameraet eller fjernbetjeningen på varmeafgivende udstyr eller opvarmede objekter såsom en bil osv. 15. Fjern stikket fra kontakten og kontakt autoriseret serviceringspersonel hvis følgende situationer opstår: Hvis strømkablet skades eller bliver flosset. Hvis væ ske spildes på Dokument Kamera eller hvis den har væ ret udsat for regn eller vandskade. <Bemæ rk> Brug af en ukorrekt batteritype i fjernbetjeningen kan medføre at den ødelæ gges. Følg instruktionerne for dit land om hvordan brugte batterier afskaffes. Dansk - 5

7 Sikkerhedshensyn Advarsel: For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, udsæ t da aldrig denne enhed for regn eller væ ske. Dette Dokumentkamera har et 3-delt AC stik. Dette er en sikkerhedsforanstaltning for at sikre at stikket passer i kontakten. Forsøg ikke at fjerne denne sikkerhedsforanstaltning. Hvis Dokumentkameraet ikke anvendes i læ ngere tid, fjern da stikket fra kontakten. Bemæ rk: For at reducere risikoen for DO elektrisk NOT OPEN stød, fjern da aldrig kabinettet (eller tilbage). Indeholder ingen dele som kan serviceres af brugeren. Overlad kun servicering til godkendt servicepersonel. Dette symbol indikerer Dette symbol indikerer, at at dette udstyr kan der er vigtige anvendelsesindeholde farlige og strømstyrker, som kan vedligeholdelsesinstruktioner forårsage elektrisk i brugermanualen for denne stød. enhed. FCC Advarsel Bemæ rk Risiko for elektrisk stød Dette udstyr er blevet testet og godkendt under restriktionerne for Class A eller B digitale enheder, under Part 15 i FCC Reglerne. Disse restriktioner er designet til at yde tilstræ kkelig beskyttelse mod skadelig interferens i et boligområde. EN55022 (CE Stråling) Advarsel Dette produkt er tiltæ nkt brug i et kommercielt, industrielt, eller uddannelsesmiljø. Det er ikke beregnet til hjemlig brug. Dette er et Class A produkt. I et hjemmemiljø kan det forårsage radiointerferens, i hvilket tilfæ lde brugeren kan påkræ ves at tage tilstræ kkelige forholdsregler. Dets typiske anvendelsesområder er i et konferencerum, møderum eller auditorium. Dansk - 6

8 Kapitel 2 Pakkeindhold PS760 Hurtig Start Guide (For download af andre sprogversioner, besøg venligst Lumens hjemmeside) 4-Step kort (Note til Læ rer) VGA-kabel USB-kabel Lydkabel Strømadapter Mini DIN Adapter Strømkabel Udseende kan variere alt efter land/region Mikroskopadapter Fjernbetjening Holder til fjernbetjening Dansk - 7

9 Kapitel 3 Produktoversigt Linse 2. Kameraarm 3. Hjæ lpeprojektør og lampearm 4. Bagbelysning 5. Holder til fjernbetjening 6. DIP-Switch 7. Kontrolpanelet 8. Fjernbetjeningssensor 9. Input/output port 3.1 Væ rtens og dokumentets relative position Dansk - 8

10 Kapitel 4 Installation og Forbindelser 4.1 Systemdiagram Computer (1) Projektor eller Monitor COMPUTER eller TV Router eller HUB DVD Computer Computer (2) Projektor eller Monitor LCD-TV TV Computer (1) og Computer (2) Høretelefon eller højtaler Dansk - 9

11 4.2 Forbind til en projektor eller monitor Strømadapter VGA-kabel Strømkabel Monitor eller Projektor Vekselstrømsstikko ntakt 4.3 Forbind til en computer og brug Lumens Software eller et Interactive Whiteboard (IWB) Strømadapter Strømkabel Projektor VGA-kabel USB-kabel Vekselstrømsstikko ntakt USB-kabel Computer Software kan downloades fra Lumens hjemmeside. Dansk - 10

12 4.4 Forbind til internettet Strømadapter Strømkabel Vekselstrømsstikkontakt Router eller HUB For relaterede indstillinger henvises der til 7.28 Jeg ønsker at bruge netvæ rksfjernbetjeningsfunktionen. 4.5 Forbind til en projektor, 2 PC er, og en monitor på samme tid Strømadapter VGA-kabel VGA-kabel VGA-kabel VGA-kabel Strømk abel (Default) Tryk på Vekselstrømsstikkontakt Computer (1) Computer (2) Projektor Monitor -knappen for at skifte billedkilde. For VGA 1-indstillinger, henvises der til 7.2 Jeg ønsker at skifte mellem billedkilder. For VGA 2 -indstillinger, henvises der til 7.3 Jeg ønsker at indstille billedkilden for VGA OUT2. Dansk - 11

13 4.6 Forbind til et Tv (C-Video eller S-Video) DIP-Switch Mini DIN Adapter C-Video-kabel S-Videokabel NTSC: USA, Taiwan, Panama, Filippinerne, Canada, Chile, Japan, Korea, og Mexico. PAL: Lande/regioner ikke anført ovenfor. Justér venligst så den er passende for den lokale voltfrekvens 50/60 Hz. For den aktuelle frekvens i brug henvises der til manualen. (Vedhæ ftelse 1) <Bemæ rk> Fjern og sæ t strømkablet i igen, og genstart derefter maskinen for at DIP-Switch-indstillingerne aktiveres. 4.7 Forbindelse til et HDTV Strømadapter HDMI-kabel Strømkabel HDTV Vekselstrømsstikkontakt Dansk - 12

14 4.8 Forbind til DVD og vis DVD-billeder Tryk på -knappen for at skifte billedkilde. For VGA 1-indstillinger, henvises der til 7.2 Jeg ønsker at skifte mellem billedkilder. For VGA 2 -indstillinger, henvises der til 7.3 Jeg ønsker at indstille billedkilden for VGA OUT C-Video Strømadapter Strømkabel VGA-kabel Monitor eller Projektor Lydkabel C-Video-kabel Vekselstrømsstikkontakt S-Video DVD Strømadapter Strømkabel VGA-kabel Lydkabel Monitor eller Projektor S-Video-kabel Vekselstrømsstikkontakt DVD Dansk - 13

15 4.9 Forbind til en computer med RS232 Strømadapter Mini DIN Adapter Strømkabel RS232-kabel Vekselstrømsstikkontakt Computer 4.10 Forbind til Lyd-input og Output <Bemæ rkning> Standard Lyd- Output er baseret på VGA OUT(1). <Bemæ rkning> Eller forbind til en forstæ rker før tilkobling til højtaleren. Strømadapter Lydkabel Strømkabel Lydkabel Lydkabel TV eller DVD Vekselstrømsstikkontakt Computer (1) Computer (2) højtaler Dansk - 14

16 4.11 Installation af applikationssoftware Programmet installeret på computeren gør det muligt at: Styre PS760. Tage og gemme billeder. Annotere billedet, fremhæ ve vigtige detaljer og gemme det. Understøtter fuldskæ rmsfunktionen. <Bemæ rk> Der henvises til Podium View software brugermanual for installationsskridt og softwareanvendelse. Dansk - 15

17 Kapitel 5 Start brug <Bemæ rk>: Justér venligst så den er passende for den lokale voltfrekvens 50/60 Hz. For den aktuelle frekvens i brug henvises der til manualen. (Vedhæ ftelse 1) 1. Fjern linselåget. 2. Løft kameraet og kameraarmen. Kameraet bør pege på midt på personen som præ senterer. 3. Hæ v lameparmen til en passende position. 4. Placér et objekt til visning under kameraet. 5. Tryk på [POWER] -knappen for at tæ nde for strømmen. (Bemæ rk: Tryk ikke på [POWER]-knappen indtil det røde lys er tæ ndt) 6. Tryk på [AUTO TUNE] knappen for at optimere billedet. Du er klar til at undervise/præ sentere. <Bemæ rk>: I overensstemmelse med din anmodning, kan du justere kamerahovedet en anelse for at sigte midt på dokumenterne når linsens fokuspunkt er nået. Ved anvendelse af fjernbetjeningen, sigt da på fjernbetjeningssensoren på DC190, og tryk på tæ ndknappen. Når PS760 er tæ ndt, vil LED indikatoren på kontrolpanelet lyse rø dt. Kontakt venligst din forhandler hvis LED et ikke tændes. Dansk - 16

18 Kapitel 6 Kontrolpanel/Fjernbetjening og Indstillingsmenu 6.1 Kontrolpanelets og fjernbetjeningens funktioner <Bemæ rkning> De nedenstående funktioner er sorteret alfabetisk. Navn Funktionsbeskrivelser Anvendelse,,, AUTO TUNE Sluk og tæ nd for Dokumentkameraet. Bevæ g op, ned, til venstre eller højre for at væ lge den ø nskede funktion. Justér automatisk billedet for at opnå den bedste lysstyrke og fokusydelse. Tryk og hold knappen på kontrolpanlet nede i 2 sekunder for at låse/låse op for tasterne (kun for kontrolpanelet). Fjernbetjening/ Kontrolpanelet Fjernbetjening/ Kontrolpanelet Fjernbetjening/ Kontrolpanelet BRT+/- Justér lysstyrken på billedet manuelt. Fjernbetjening/ Kontrolpanelet CAPTURE DELETE Tag billeder til USB-disk (prioriteret) eller intern hukommelse. Slet billeder fra USB-disk (prioriteret) eller intern hukommelse. Fjernbetjening/ Kontrolpanelet Fjernbetjening ENTER Å bn/aktivér funktioner. Fjernbetjening/ Kontrolpanelet FREEZE Frys aktuelt billede for midlertidigt at blive på skæ rmen. Tryk igen for at frigøre. Fjernbetjening/ Kontrolpanelet LAMP Tæ nd/sluk lampen. Kontrolpanelet MASK Å bn Maske/Spotlight-funktion. Fjernbetjening MENU Activate the setting menu/exits the menu. Fjernbetjening/ Kontrolpanelet PAN Aktivér/Deaktivér Delvist Fjernbetjening Dansk - 17

19 PIP PLAYBACK RECORD SLIDE SHOW VGA 1 Forstørret-funktionen. Billedsammenligning (sammenligner live-billeder med gemte billedfiler). Læ s filer gemt på USB-disken (prioriteret) eller intern hukommelse. Optag bevæ gelsesbilleder. Tryk [RECORD] optage billeder på USB-disken (prioriteret) eller intern hukommelse, og tryk så [RECORD] for stoppe optagelsen. Vis billeder eller videoer USB-disken (prioriteret) eller intern hukommelse med Dias-funktionen. Skift mellem forskellige billedkilder for VGA 1. Visual Presenter/VGA IN(1)/VGA IN(2)/DVD. Fjernbetjening Fjernbetjening Fjernbetjening Fjernbetjening Fjernbetjening/ Kontrolpanelet ZOOM +/- Forøg eller formindsk billedstørrelsen. Fjernbetjening/ Kontrolpanelet Dansk - 18

20 6.2 Indstillingsmenu Hovedmenu: <Bemæ rkning> Tryk [Menu] på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at åbne indstillingsmenuen; De fede understregede væ rdier i den følgende tabel er standander. 1. Niveau 2. Niveau Primæ relementer Sekundæ relementer Autojustering (Auto Tune) 3. Niveau Justeringsvæ rd -ier Enter Funktionsbeskrivelser Justér automatisk billedet for at opnå den bedste lysstyrke og fokusydelse. Autofokus (Auto Focus) Enter Justér automatisk fokallæ ngden for et billede. Fokus (Focus) 0 ~ A ~ Maks Brug højre- og venstreknapperne til at justere fokallæ ngden på en genstand. Lysstyrke (Brightness) 0 ~ A ~ Maks Brug højre- og venstreknapperne til at justere lysstyrken. Skæ rm (Display) Rotér (Rotate) Funktion (Mode) Normal/Dias/ Film/Mikroskop Rotér billedet med 0 /90 /180 /270. Brug højre- og venstreknapperne til at væ lge billedfunktion. Foto/Tekst (Photo/Text) Photo/Tekst/Grå Brug højre- og venstreknapperne til at væ lge Foto/Tekst/Grå-funktion. Maskering (Mask) Nattebillede (Night Vision) Enter Tæ nd/sluk Tryk [ENTER] for at åbne MASKERINGS-funktionen. For detaljer henvises der til MASKERINGS-Funktionens Indstillingsmenu og Spotlight-Funktionens Indstillingsmenu. Brug højre- og venstreknapperne til at væ lge. Nattesynet passer til mørke omgivelser. Dansk - 19

21 1. Niveau Primæ relementer 2. Niveau Sekundæ relementer DIASSHOW (Slide Show) 3. Niveau Justeringsvæ r- dier Enter Funktionsbeskrivelser Tryk [ENTER] for at vises billeder eller videoer gemt på USB-disken (prioriteret) eller intern hukommelse med Slide-funktionen. AFSPIL IGEN (Playback) Enter Tryk [ENTER] for at åbne miniature versionen af et billede. Forsinkelse (Delay) 1. 0,5 Sek Sek Sek Sek Sek. 6. Manuel Brug højre- og venstreknapperne til at væ lge forsinkelsestid. Væ lg manuel funktion for at skifte mellem billeder manuelt. Foto-funktion (Capture Mode) Foto/Video Brug højre- og venstreknapperne til at væ lge FOTO-indstilling. Opbevaring (Storage) Billedkvalitet (Image Quality) Kopiér til USB-disk (Copy To USB Disk) Slet alt (Delete All) Formatér (Format) Auto-slet (Auto Erase) 1. Høj 2. Mellem 3. Lav Ja/Nej Ja/Nej Ja/Nej Tæ nd/sluk Brug højre- og venstreknapperne til at væ lge billedkvaliteten for billeder og videoer. Tryk [ENTER] for omgående at kopiere data i den interne hukommelse til USB-disk. Brug højre- og venstreknapperne til at væ lge, tryk [ENTER] for at bekræ fte sletning af billeder fra USB-disken (prioriteret) eller intern hukommelse. Brug højre- og venstreknapperne til at væ lge, og tryk så [ENTER] for at formatere USB-disken (prioriteret) eller intern hukommelse. Brug højre- og venstreknapperne til at tæ nde/slukke for Auto-slet-funktionen. Når tæ ndt vil gemte billeder automatisk blive slettet når systemet slukkes. Dansk - 20

22 1. Niveau Primæ relementer Indstilling (Setting) 2. Niveau Sekundæ relementer Fotografér handling (Capture Action) Foto-tidspunkt (Capture Time) Foto-interval (Capture Interval) Auto-eksponering (Auto Exposure) Hvidbalance (White Balance) 3. Niveau Justeringsvæ r- dier 1. Enkelt 2. Kontinuerligt fotografering 3. Deaktivér 1. 1 t t t t t t t Sek Sek Sek Min Min Min. Tæ nd/sluk Enter Funktionsbeskrivelser Brug højre- og venstreknapperne til at væ lge fotografi-funktion. (Enkelt/Kontinuerlig/Deaktivér) <Bemæ rk> Billedet kan ikke tages når foto-funktionen er sat til [VIDEO]. Brug højre- og venstreknapperne til at væ lge foto-tidspunkt. <Bemæ rk> Virker kun når foto-funktionen er sat til [continuous]. Brug højre- og venstreknapperne til at væ lge foto-interval. <Bemæ rk> Virker kun når foto-funktionen er sat til [continuous]. Ufhæ ngigt af omgivelserne udendørs, vil maskinen justere lysstyrken til den optimale tilstand. Brug højre- og venstreknapperne til at væ lge. Ufhæ ngigt af udendørslys eller farve, vil maskinen justere farven til den optimale tilstand; Tryk [ENTER] for at aktivere. Volume (Volume) 0 ~ A ~ Maks Brug højre- og venstreknapperne til at justere volumen. Projektortype (Projector Type) DLP/LCD Brug højre- og venstreknapperne til at væ lge projektortype og reducere billedstøj. Digitalt Zoom (Digital Zoom) Tæ nd/sluk Brug højre- og venstreknapperne til at tæ nde/slukke digitalt zoom. Avanceret (Advanced) Tastetone (Key tone) Tæ nd/sluk Brug højre- og venstreknapperne til at slå tastetoner til og fra. Dansk - 21

23 1. Niveau Primæ relementer 2. Niveau Sekundæ relementer Ethernet (Ethernet) Sprog (Language) VGA OUT(2) (VGA OUT(2)) Dato & Tid (Date & Time) Lås (Lock Down) Load Forudindstilling (Preset Load) 3. Niveau Justeringsvæ r- dier Enter 1. English 2. 繁 體 中 文 3. 简 体 中 文 4. Deutsch 5. Français 6. Español 7. Русский 8. Nederlands 9. Suomi 10. Polski 11. Italiano 12. Português 13. Svenska 14. dansk 15. ČESKY العربية 日 本 語 18. 한국의 19. ελληνικά 1. VGA OUT(1) 2. VGA IN(1) 3. VGA IN(2) 4. DVD Enter Tæ nd/sluk Ja/Nej Funktionsbeskrivelser Tryk [ENTER] for at vise Ethernet-vinduet. For detaljer henvises der til Ethernet-Indstillingsmenuen. Engelsk Traditionelt kinesesisk Simplificeret kinesesisk Tysk Fransk Spansk Russisk Hollandsk Finsk Polsk Italiensk Portugisisk Svensk Dansk Tjekkisk Arabisk Japansk Koreansk Græ sk Brug højre- og venstreknapperne i Sprogmenuen til at væ lge det ønskede sprog. Brug højre- og venstreknapperne til at væ lge billedernes output fra VGA OUT(2). Tryk [ENTER] for at vise Dato & Tid-vinduet. For detaljer henvises der til Dato & Tid-Indstillingsmenuen. Brug højre- og venstreknapperne til tæ nde/slukke låsefunktionen Du kan væ lge en adgangskode når [On] er valgt. Læ s væ rdien af den aktuelle billed-funktion. Brug højre- og venstreknapperne til at væ lge, og bekræ ft så ved at trykke [ENTER]. Dansk - 22

24 1. Niveau Primæ relementer Gem Forudindstilling (Preset Save) 2. Niveau Sekundæ relementer Fabriksindstillinger (Factory Reset) 3. Niveau Justeringsvæ r- dier Ja/Nej Ja/Nej Funktionsbeskrivelser Gem væ rdien af den aktuelle billedindstilling. Brug højre- og venstreknapperne til at væ lge, og bekræ ft ved at trykke [ENTER]. Brug højre- og venstreknapperne til at væ lge, og bekræ ft så ved at trykke [ENTER] for at gendanne fabriksindstillingerne Indstillingsmenu for MASKERINGS-funktion 1. Niveau Primæ relementer 2. Niveau Sekundæ relementer Maskeringsfunktion (Mask Mode) Gennemsigtighed (Transparency) Skridt (Step) V Størrelse (V Size) H Størrelse (H Size) Spotlight (Spotlight) 3. Niveau Justeringsvæ r- dier 0~4~6 Stor/Mellem/ Lille 0 ~ A ~ Maks 0 ~ A ~ Maks Enter Indstillingsmenu for Spotlight-funktion 1. Niveau Primæ relementer 2. Niveau Sekundæ relementer Spotlightfunktion (Spotlight Mode) Gennemsigtighed (Transparency) Skridt (Step) V Størrelse (V Size) 3. Niveau Justeringsvæ r- dier 0~4~6 Stor/Mellem/ Lille 0 ~ A ~ Maks Funktionsbeskrivelser Justér maskeringens gennemsigtighed ved brug af venstre- og højreknapperne. Væ lg maskeringens skridtafstand ved brug af venstre- og højreknapperne. Justér maskeringens højde ved brug af venstre- og højreknapperne. Justér maskeringens horisontale læ ngde ved brug af venstre- og højreknapperne. Tryk [ENTER] for at åbne Spotlight-funktionen. Funktionsbeskrivelser Justér rammens gennemsigtighed i Spotlight-funktionen ved brug af venstre- og højreknapperne. Væ lg spotlightzonens skridtafstand ved brug af venstre- og højreknapperne. Justér spotlightzonens højde ved brug af venstre- og højreknapperne. Dansk - 23

25 H Størrelse (H Size) Live (Live) 0 ~ A ~ Maks Enter Justér spotlightzonens bredde ved brug af venstre- og højreknapperne. Tryk [ENTER] for at gå til live-billedet Dato & Tid-Indstillingsmenuen 1. Niveau Primæ relementer Dato & Tid (Date & Time) 2. Niveau Sekundæ relementer År (Year) Måned (Month) Dag (Date) Time (Hour) Minut (Minute) 3. Niveau Justeringsvæ rdier 00~36 01~12 01~31 00~23 00~ Ethernet-Indstillingsmenuen 1. Niveau Primæ relementer Ethernet (Ethernet) 2. Niveau Sekundæ relementer DHCP (DHCP) IP-Adresse (IP Address) Netmaske (Netmask) Gateway (Geteway) 3. Niveau Justeringsvæ rdier Tæ nd/sluk Funktionsbeskrivelser Tryk [ENTER] for at modificere væ rdierne ved brug af højre- og ventreknapperne. Tryk [ENTER] for at modificere væ rdierne ved brug af højre- og ventreknapperne. Tryk [ENTER] for at modificere væ rdierne ved brug af højre- og ventreknapperne. Tryk [ENTER] for at modificere væ rdierne ved brug af højre- og ventreknapperne. Tryk [ENTER] for at modificere væ rdierne ved brug af højre- og ventreknapperne. Funktionsbeskrivelser Aktivér/Deaktivér DHCP ved brug af højre- og ventreknapperne. Tryk [ENTER] for at modificere væ rdierne ved brug af højre- og ventreknapperne. Tryk [ENTER] for at modificere væ rdierne ved brug af højre- og ventreknapperne. Tryk [ENTER] for at modificere væ rdierne ved brug af højre- og ventreknapperne. Dansk - 24

26 6.2.6 Annoteringsvæ rktøj (Annotation) Efter mus eller Wacom-bræ t er forbundet, højreklik da med musen for at starte væ rktøjerne. <Bemæ rk> Når indstillingsmenuen er aktiveret, kan væ rktøjerne ikke anvendes. <Bemæ rk> Besøg vores downloadcenter "The table model Lumens supports" for at se understøttede Wacom-modeller. Annotateringsikon Hovedmenu Ikon / Beskrivelse Udvid/Sammentræ k Annotateringsmenuen Å bn/luk Frihåndstegnevæ rktøjsmenuen Væ lg linjetykkelse Væ lg farve Slet alt Frihåndstegningsvæ rktøj Tegn en linje Frihåndstegnevæ rktøjsmenu Tegn en firkant Tegn en polygon Tegn en cirkel Viskelæ der (Fjerner frihåndsvæ rktøjets markeringer) Dansk - 25

27 Kapitel 7 Beskrivelser af Hovedfunktioner 7.1 Jeg ønsker automatisk at justere billedet til at have den bedste lysstyrke og fokuseringsydelse (Auto Tune) 1. Tryk [AUTO TUNE] på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at justere automatisk. 7.2 Jeg ønsker at skifte mellem billedkilder Standard billedkilden er Live-billede. Tryk [VGA 1] på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at æ ndre indstillingen, og PS760 såvel som lyd-output vil skifte mellem de følge fire funktioner i ræ kkefølge: 1. Live-billeder (standard). 2. VGA IN(1) 3. VGA IN(2) 4. DVD (C-Video/S-Video) <Bemæ rk> VGA IN-funktionen vil skifte til DVD-funktionen automatisk når den ikke er tilsluttet andet udstyr. <Bemæ rkning> Denne knap er deaktiveret i C-VIDEO Out-funktionen. 7.3 Jeg ønsker at indstille billedkilden for VGA OUT2 Tryk [MENU] på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at åbne indstillingsmenuen 1. Tryk [ ] eller [ ] for [Advance] - menuen. 2. Tryk [ ] for at åbne [VGA OUT2]. 3. Tryk [ ] eller [ ] for at væ lge [VGA OUT(1)/VGA IN(1)/VGA IN(2)/DVD]. 4. Tryk [MENU] for at afslutte. <Bemæ rk> VGA IN-funktionen vil skifte til DVD-funktionen automatisk når den ikke er tilsluttet andet udstyr. <Bemæ rkning> Hvis VGA OUT(1) er forbundet samtidigt, vil lyd-outputtet baseres på VGA OUT(1). Dansk - 26

28 7.4 Jeg ønsker at gøre tekst synligere og billeder mere farverige Foto/Tekst-funktionsbeskrivelser Standard [Photo/Text]-funktionen er Foto (Foto-funktion). For at æ ndre denne indstilling brug da fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at åbne Valgmulighederne for Indstillingsmenuen. [Photo] (default): for at se billeder eller tekst med billeder, gøre billeder mere farverige. [Text]: for at se tekstfiler, gø re teksten mere synlig. [Gray]: for at se sort/hvid-billeder, hvilket vil gøre gråtonedifferentieringen mere tydelig Indstilling af Foto/Tekst-funktionen For at æ ndre indstillingerne, anvend da fjernbetjeningen eller kontrolpanelet: 1. Tryk [MENU] for åbne indstillingsmenuen. 2. Tryk [ ] eller [ ] for at væ lge [Display]. 3. Tryk [ ] for at væ lge [Photo/Text]. (Der henvises til Foto/Tekst-funktionsbeskrivelser for at træ ffe det bedste valg.) 4. Tryk [ ] eller [ ] for at væ lge [Photo/Text/Gray]. 5. Tryk [MENU] for at afslutte. 7.5 Jeg ønsker at zoome ind/ud på billeder 1. Tryk [ZOOM +] på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at zoome ind i billeder. 2. Tryk [ZOOM -] på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at zoome ud i billeder. 7.6 Jeg ønsker at justere fokallæ ngden Auto Tracking 1. Tryk [MENU] på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at åbne indstillingsmenuen. 2. Tryk [ ] eller [ ] for [Display] - menuen. 3. Tryk [ ] for [AF button]. 4. Tryk [ENTER] for at aktivere AF-knappen. 5. Tryk [MENU] for at afslutte. Dansk - 27

29 7.6.2 Manuel Tracking 1. Tryk [MENU] på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at åbne indstillingsmenuen. 2. Tryk [ ] eller [ ] for [Display] - menuen. 3. Tryk [ ] for [sfocus]. 4. Tryk [ ] eller [ ] for at justere fokallæ ngden. 5. Tryk [MENU] for at afslutte. 7.7 Jeg ønsker at justere lysstyrken 1. Brug fjernbetjeningen eller kontrolpanelet og tryk [BRT +] for lysere. 2. Brug fjernbetjeningen eller kontrolpanelet og tryk [BRT -] for mørkere. 7.8 Jeg ønsker at tæ nde/slukke lampen Som standard er lampen TÆ NDT. Ved brug af kontrolpanelet: 1. Tryk [LAMP] for skifte mellem TÆ ND/SLUK. (i ræ kkefølgen armlampe/bagbelysning/fra) 7.9 Jeg ønsker af fryse billeder 1. Tryk [FREEZE] på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at fryse det aktuelle billede på skæ rmen Jeg ønsker at justere volumen <Bemæ rk> Volumekontrollen er kun tiltæ nkt kontrol af externt lydudstyr Justér volume (OSD) 1. Tryk [MENU] på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at åbne indstillingsmenuen. 2. Tryk [ ] eller [ ] for [Setting]-menuen. 3. Tryk [ ] for [Volume]. 4. Tryk [ ] eller [ ] for at justere volumen. 5. Tryk [MENU] for at afslutte. Dansk - 28

30 Justér videoens volume I AFSPILNINGS-funktionen, tryk [ ] eller [ ] for at justere videoens volume Jeg ønsker at tage billeder Tag og gem billeder 1. Tryk [CAPTURE] på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for tage og gemme billeder. Du kan ikke tage billeder når foto-funktionen er sat til [Disable]. Hvis den er sat til [Continuous], kan du tage billeder kontinuerligt. Tryk [CAPTURE] for at tage billeder kontinuerligt eller tryk [CAPTURE] igen for at afslutte. For at æ ndre billedkvaliteten, henvises der til Indstilling af kvaliteten for tagne billeder. For at æ ndre billedindstillingerne, henvises der til Indstilling af kontinuerlig fotografering Indstilling af billedkvalitet 1. Tryk [MENU] på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at åbne indstillingsmenuen. 2. Tryk [ ] eller [ ] for [Storage]-menuen. 3. Tryk [ ] for at finde [Image Quality]. 4. Tryk [ ] eller [ ] for at væ lge mellem [High/Medium/Low]. 5. Tryk [MENU] for at afslutte Indstilling af kontinuerlig fotografering 1. Tryk [MENU] på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at åbne indstillingsmenuen. 2. Tryk [ ] eller [ ] for [Setting]-menuen. 3. Tryk [ ] for at finde [Capture Action]. 4. Tryk [ ] eller [ ] for at væ lge [continuous]. 5. Tryk [ ] for [Capture Mode]. 6. Tryk [ ] eller [ ] for at væ lge [Photo]. 7. Tryk [ ] for at finde [Capture Time]; Tryk [ ] eller [ ] for at væ lge foto-tid. 8. Tryk [ ] for at finde [Capture Interval]; Tryk [ ] eller [ ] for at væ lge tidsinterval. 9. Tryk [MENU] for at afslutte. Dansk - 29

31 7.12 Jeg ønsker at optage videoer Optag bevæ gelsesbilleder <Bemæ rk> Du kan muligvis ikke tage eller optage billeder når [Capture Action]-funktionen er sat til [Disable]. Fjernbetjening: 1. Tryk [RECORD] for at optage videoer. 2. Optager lyd med den indbyggede mikrofon i kontrolpanelet. 3. Tryk [RECORD] igen for at standse optagelsen. Kontrolpanelet: 1. Tryk [MENU] for åbne indstillingsmenuen. 2. Tryk [ ] eller [ ] for [Setting]-menuen. 3. Tryk [ ] for [Capture Mode]. 4. Tryk [ ] eller [ ] for at væ lge [Video]. 5. Tryk [MENU] for at afslutte. 6. Tryk [CAPTURE] for at optage videoer. 7. Tryk [CAPTURE] igen for at standse optagelsen Indstilling af billedkvaliteten 1. Tryk [MENU] på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at åbne indstillingsmenuen. 2. Tryk [ ] eller [ ] for [Storage]-menuen. 3. Tryk [ ] for at finde [Image Quality]. 4. Tryk [ ] eller [ ] for at væ lge mellem [High/Medium/Low]. 5. Tryk [MENU] for at afslutte Afspilning af videoer For afspilning af videoer, henvises der til 7.13 Jeg ønsker at se tagne/optagne billeder Jeg ønsker at se tagne/optagne billeder 1. Tryk [PLAYBACK] på fjernbetjeningen for at vise miniaturer for alle gemte filer. 2. Tryk [ ] eller [ ] eller [ ] eller [ ] for at væ lge den miniature du ønsker at gennemse. 3. Tryk [ENTER] for fuldskæ rmsvisning af billedet. 4. Tryk [ ] eller [ ] for at væ lge forskellige video- og lydfiler. 5. Tryk [ ] eller [ ] justere videoens volume. Dansk - 30

32 6. Tryk [MENU] for at afslutte. <Bemæ rk> En bedre afspilningsydelse opnås når en ekstern højtaler tilsluttes AUDIO OUT Jeg ønsker at slette tagne/optagne billeder 1. Brug fjernbetjeningen og tryk [PLAYBACK]. 2. Tryk [ ] eller [ ] eller [ ] eller [ ] for at væ lge den fil du ønsker at slette. 3. Ved at trykke [DELETE] åbnes [Delete File]-vindue. 4. Tryk [ ] eller [ ] for at væ lge [Yes] (Standardvæ rdien er nej). 5. Tryk [ENTER] for at slette den valgte fil. 6. Tryk [MENU] for at afslutte Jeg ønsker automatisk at slette de gemte billeder når den slukkes (Auto-slet) 1. Tryk [MENU] på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at åbne indstillingsmenuen. 2. Tryk [ ] eller [ ] for [Storage]-menuen. 3. Tryk [ ] eller [ ] for [Auto Erase]. 4. Tryk [ ] eller [ ] for at væ lge [On]. 5. Tryk [MENU] for at afslutte. <Bemæ rkning> Vil automatisk slette alle billeder når den slukkes Jeg ønsker at anvende MASKERINGS- og Spotlight-funktionen Jeg vil gerne bruge MASKERINGS- eller Spotlight-funktionen Brug Fjernbetjening: 1. Tryk [MASK] for at åbne Maskerings-funktionen, og tryk[ ] eller [ ] eller [ ] eller [ ] for at flytte maskeringspositionen. 2. Tryk [MASK] igen for at åbne Spotlight-funktionen, og tryk [ ] eller [ ] eller [ ] eller [ ] for at flytte zonepositionen. 3. Tryk [MASK] igen for at afslutte og vende tilbage til live-billedet. Live-billede Maskeringsfunktion Spotlightfunktion Dansk - 31

33 Jeg ønsker at indstille størrelsen af Maskering/ Spotlight-funktionen For Maskering/Spotlight-funktionen, brug fjernbetjeningen: 1. Tryk [MENU] for åbne billed-osd-menuen. 2. Tryk [ ] eller [ ] for at væ lge det ønskede element for modificering [Transparency/Step/V Size/H Size]. (For detaljer, henvises der til 6.2 Indstillingsmenu.) 3. Tryk [ ] eller [ ] for at udføre modificeringen. 4. Tryk [MENU] for at afslutte billed-osd-menuen og gå til Maskerings-funktionen I would like to enlarge a part of the image (PAN) Brug Fjernbetjening: 1. Tryk [PAN] for at åbne Delvist Forstørret-funktionen. 2. Tryk [ ] eller [ ] eller [ ] eller [ ] for at flytte eller se delvist forstørrede billeder. 3. Tryk [PAN] for at afslutte delvist forstørret-funktionen Jeg ønsker at afspille billeder (Diasshow) Indstil forsinkelsestid 1. Tryk [MENU] på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at åbne indstillingsmenuen. 2. Tryk [ ] eller [ ] for [Storage]-menuen. 3. Tryk [ ] for at finde [Delay]. 4. Tryk [ ] eller [ ] for at væ lge billed-overgangs-funktion [0.5 Sec/1 Sec/3 Sec/5 Sec/10 Sec/Manual]. 5. Tryk [MENU] for at afslutte Aktiverer/Stopper diasshowet <Bemæ rk> Ø vre græ nse: Maks. størrelsen af et billede er 7 MB. Fjernbetjening: 1. Tryk [SLIDE SHOW] for at starte. 2. Tryk [ENTER] for at pause. 3. Tryk [ENTER] for at fortsæ tte. 4. Tryk [SLIDE SHOW] for at stoppe. Dansk - 32

34 Kontrolpanelet: 1. Tryk [MENU] for åbne indstillingsmenuen. 2. Tryk [ ] eller [ ] for [Storage]-menuen. 3. Tryk [ ] for at finde [Slide Show]. 4. Tryk [ENTER] for at afspille. 5. Tryk [ENTER] for at pause. 6. Tryk [ENTER] for at fortsæ tte. 7. For at stoppe, gentag skridt 1 og Jeg ønsker at se røntgenfilmen 1. Placér et røntgenfilmen til visning under kameraet. 2. Tryk [Lamp]-knappen på kontrolpanelet for at tæ nde for Bagbelysningen (i ræ kkefølgen armlampe/bagbelysning/fra) 3. Tryk på [AUTO TUNE]-knappen for at optimere billedet Jeg ønsker at sammenligne billeder (sammenlign live-billeder med gemte billeder (PIP)) Denne funktion sammenligner og kontrasterer et live-billede med et gemt billede. C1 C3 C2 C4 C5 C6 C7 Live-billede Gemt billede Fjernbetjening: 1. Tryk [PIP] for at åbne billedvæ lger-skæ rmen. 2. Tryk [ ] eller [ ] eller [ ] eller [ ] for at væ lge filen til sammenligning. 3. Tryk [ENTER] at aktivere billedsammenligning. 4. Tryk [ ] eller [ ] eller [ ] eller [ ] for at flytte live-billedet. 5. Tryk [PLAYBACK] for at gå til miniaturer og sammenligne dem med andre billeder. 6. Tryk [MENU] for at afslutte. Dansk - 33

35 7.21 Jeg ønsker at reducere billedstøj (Projektortype) 1. Denne funktionen gør det muligt for Dokumentkameraet at automatisk fjerne billedstøj. Støjen er specielt synlig når Dokumenkamera er tilsluttet en DLP projektor. Du kan indstille DLP projektoren til at forbedre billedkvaliteten. 2. Hvis der isæ r er støj når VGA ud er tilsluttet, indstil da DLP til forbedre billedkvaliteten Tryk [MENU] på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at åbne indstillingsmenuen Tryk [ ] eller [ ] for [Setting]-menuen Tryk [ ] for at åbne [Projector Type] Tryk [ ] eller [ ] for at væ lge [LCD/DLP] Tryk [MENU] for at afslutte Jeg ønsker at indstille tiden for PS Hvis du ønsker at bruge fjernbetjeningen eller kontrolpanelet 1. Tryk [MENU] på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at åbne indstillingsmenuen. (Der henvises til Dato & Tid-Indstillingsmenuen i 6.2 Indstillingsmenu.) 2. Tryk [ ] eller [ ] for at væ lge [Advanced]-menuen. 3. Tryk [ ] for [Date & Time]. 4. Tryk [ENTER] for at åbne dato & tid OSD-menuen. 5. Tryk [ ] eller [ ] for at indstille delen [Year/Month/Day/Hour/Minute]. 6. Tryk [ ] eller [ ] for at modificere væ rdien. 7. Tryk [ ] eller [ ] for at flytte til næ ste del. 8. Tryk [MENU] afslutte den del du har indstillet. 9. Gentag skridt 5 til 9 indtil du har fuldført modifikationerne. 10. Tryk [MENU] for at afslutte OSD-menuen. Dansk - 34

36 Til at anvende webkontrol <Bemæ rkning> For mere information om hjemmesidens login-side henvises der til Jeg ønsker at se live-billedet eller bruge kontroltasterne Klik [Settings]. 2. Klik [System Config]. 3. Indstil dato og tid. <Bemæ rkning> Indstil manuelt: Indstil dato og tid manuelt. Synkronisér med computertid: Synkronisér tid med PC. Synkronisér med SNTP-Server: Synkronisér tid med SNTP server. Synkronisér server: Tjek SNTP-serveren. Tidszone: Indstil tidszone. Justér automatisk sommer-/vintertid: Justér automatisk sommer-/vintertid. 4. Væ lg format for dato og tid. 5. Klik [OK] for at bekræ fte. Dansk - 35

37 7.23 Jeg ønsker at låse/låse op for tasterne Tryk og hold [AUTO TUNE] på kontrolpanelet i 2 sekunder for at låse tasterne. For at låse op for tasterne, gentag ovenstående procedure. <Bemæ rkning> Når tasterne låst vil LED indikatoren for [ENTER] på fjernbetjeningen lyse rødt. <Bemæ rkning> Denne funktion gæ lder kun for tasterne på kontrolpanelet. Fjernbetjeningen kan stadig anvendes. Hvis fjernbetjeningen bruges til at slukke enheden, vil tasterne automatisk blive låst op efter genstart Jeg ønsker at gendanne fabriksindstillingerne (Fabriksgendannelse) Brug OSD-menu 1. Tryk [MENU] på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at åbne indstillingsmenuen. 2. Tryk [ ] eller [ ] for at væ lge [Advanced]-menuen. 3. Tryk [ ] for at væ lge [Factory Reset]. 4. Tryk [ ] eller [ ] for at væ lge [Yes]. 5. Tryk [ENTER] for at aktivere Brug Kombinationsknappen 1. Brug kontrolpanelet, og tryk [ENTER + AUTO TUNE] samtidigt for at gendanne den originale væ rdi Jeg ønsker at æ ndre Startvideo/Afslutningsvideo <Bemæ rk> Filstørrelsen for Startvideo/Afslutningsvideo bør væ re mindre end 5 MB og AVI-fil i H.264 komprimeringsformat bør anvendes Æ ndring af Startvideo 1. Tryk [ENTER] + [ ] på kontrol panelet for at åbne Servicemenu. 2. Tryk [ ] eller [ ] for at væ lge [Pwr Off]-menuen. 3. Tryk [ ] for [Image Select] og tryk [ENTER] for at læ se den gemte fil. 4. Tryk [ ] eller [ ] eller [ ] eller [ ] for at væ lge billedfil og tryk [ENTER] Dansk - 36

38 for at aktivere æ ndringer. 5. Tryk [ ] for [Start Video Select] og tryk [ ] eller [ ] for at væ lge [Default Video/Customer Video]. 6. Tryk [ ] for [Logo Show time] og tryk [ ] eller [ ] for at modificere afspilningstiden. 7. Tryk [MENU] for at afslutte Æ ndring af Afslutningsvideo 1. Tryk [ENTER] + [ ] på kontrol panelet for at åbne Servicemenu. 2. Tryk [ ] eller [ ] for at væ lge [Pwr Off]-menuen. 3. Tryk [ ] for [Image Select] og tryk [ENTER] for at læ se den gemte fil. 4. Tryk [ ] eller [ ] eller [ ] eller [ ] for at væ lge billedfil og tryk [ENTER] for at aktivere æ ndringer. 5. Tryk [ ] for [Off Video Select] og tryk [ ] eller [ ] for at væ lge [Default Video/Customer Video]. 6. Tryk [MENU] for at afslutte Jeg ønsker at bruge en USB-disk 1. Isæ t USB-disk og en [Copy To USB Disk]-dialogboks vil komme frem og du vil blive spurgt, om du ønsker at kopiere filer fra PS760 til USB-disk. Tryk [ ] eller [ ] på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet. Kopiér til USB-disk Yes No 7.27 Computer-relaterede funktioner Væ r sikker på at USB-kablet er forbundet og at softwaren og driverne er installerede før brug af computerrelaterede funktioner. Der henvises til Kapitel 4 Installation og Forbindelser 4.11 Installation af applikationssoftware i denne brugermanual. Dansk - 37

39 Jeg ønsker at indsæ tte et billede i MS-Paint <Bemæ rkning> Understøtter kun Windows XP Operativsystem. 1. Klik [File/From Scanner or Camera] i MS-Paint som vist nederst til venstre. 2. Ved at klikke [Get Picture] fotograferes live-billedet og filerne indsæ ttes som vist på figuren øverst til højre Jeg ønsker at indsæ tte et billede i MS-Word <Bemæ rkning> Understøtter kun Windows XP Operativsystem. 1. Klik [Insert/Image/From Scanner or Camera] i MS-Word. 2. Væ lg [USB Video Device] og klik [Custom Insert]. USB Video Device Dansk - 38

40 3. Klik [Get Picture]. Så fotograferes live-billedet Jeg ønsker at æ ndre indstillingerne for PS760 og derefter tage et billede i MS-Word <Bemæ rkning> For Windows Office 2003 eller nyere versioner, brug venligst funktionen OneNote. 1. Klik [Insert/Image/From Scanner or Camera] i MS-Word. 2. Væ lg [Lumens Document Camera Twain] og klik [Custom Insert]. Lumens Document Camera Twain Dansk - 39

41 3. Et vindue som viser et live-billede (see nedenfor) kommer frem. 4. Tryk [Capture] for at tage billeder i MS-Word. 5. Tryk [Cancel] for at afslutte Jeg ønsker at bruge PS760 som et PC-kamera <Bemæ rkning> For Windows XP, indstil da efter systemnavn (USB-videoenhed) Å bn [My Computer] og klik [Lumens Document] for at åbne et live-billede. Lumens Document Dansk - 40

42 7.28 Jeg ønsker at bruge netvæ rksfjernbetjeningsfunktionen Netvæ rket har en læ ngere ræ kkevidde for kontrol en USB og RS232 brugerfladen. Hver funktion på PS760 kan styres og bruges via browseren (IE) på computeren for brugere Jeg ønsker at se live-billedet eller bruge kontroltasterne Log ind på PS760 netvæ rkskontrolsiden 1. Å bn webbrowseren (Internet Explorer) og indtast IP-adressen: PORT-nummer. (Eksempel: <Bemæ rkning> For at tjekke IP-adressen, henvises der til Jeg ønsker at tjekke netvæ rksindstillingerne. 2. Å bn kontoen [admin]. 3. Indtast adgangskoden (standardkoden er [9999]), og klik [OK] Jeg ønsker at tjekke netvæ rksindstillingerne DHCP er aktiveret som standard. Fø lg venligst skridtene nedenfor og tjek IP-adressen. 1. Tryk [MENU] på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at åbne indstillingsmenuen. 2. Tryk [ ] eller [ ] for [Advance] - menuen. 3. Tryk [ ] eller [ ] for [Ethernet]. 4. Tryk [ENTER] for at åbne Ethernet OSD-menuen. 5. Tryk [MENU] for at afslutte OSD-menuen. Dansk - 41

43 Ethernet DHCP ON IP address Netmask Getway Se live-billedet A. Burg IE-browser Æ ndr venligst sikkerhedsindstillingerne for hjemmesider og installér ActiveX controls ifølge instruktionerne på skæ rmen første gang du anvender systemet 1. Æ ndring af sikkerhedsindstillinger for hjemmesider: Åbn hjemmesiden klik [Tools] i funktionsbjælken [Internet Options] [Security] [Custom Level] vælg [Download Unsigned ActiveX Controls] og sæt til [Prompt] [OK] Dansk - 42

44 Genstart din IE-browser 2. Installér ActiveX controls: Følg instruktionerne på skæ rmen og klik [Install ActiveX Controls] Indstil først ActiveX-styring i overensstemmelse med instruktionen på skæ rmen, før første brug Vælg Installér ActiveX-styring ved at trykke med musen på det indikerede sted på skæ rmen Acceptér sikkerhedsnotitsen og klik [Install] Software sikkerhedsnotits, klik [Unblock] Installationen er fuldendt 3. Se live-billedet. 4. Kontrolmetoden for kontroltasterne er den samme som for fjernbetjeningen. Knapper vil blive grå og deaktiverede for brugere som kun har tilladelse til at se. 5. Skift live-billedets størrelse og lysstyrke. <Bemæ rkning> For mere information om brugertilladelser henvises der til Jeg ønsker at tilføje eller modificere brugerkontoen. B. Using VLC <Bemæ rkning> VLC er kun tilgæ ngelig for visning. Ingen kontroltaster er tilgæ ngelige. 1. Start VLC-afspilleren. Dansk - 43

45 2. Væ lg "medie Å bn Netvæ rksstream". 3. Indtast ved "Indtast en netvæ rks-url" på Netvæ rkssiden. A: Kontonavn B: Adgangskode IP: For Dokumentkameraets IP-adresse henvises der til "Jeg ønsker at tjekke netvæ rksindstillingerne" for metode for tjek af IP-adresse. Eksempel: 4. Tryk "Play" for at se. C. Multicast <Bemæ rkning> Væ lg venligst denne indstilling når antallet af brugere online til at se live-billedet samtidigt er mere end 4. Desuden skal alle brugere væ re i samme domæ ne. 1. Log ind på PS760 web-kontrolskæ rm. 2. Klik [Settings] i toppen. 3. Klik [Network Config]. 4. Væ lg [Enable Multicast]. 5. Tryk "Bekræ ft". 6. Klik [LIVE Video] eller tæ nd for VLC Player for at se live-billedet. <Bemæ rkning> Efter brug, genstart for afbryde [Enable Multicast]. Dansk - 44

46 Jeg ønsker at tilføje eller modificere brugerkontoen <Bemæ rkning> Reference for Brugertilladelser Brugertype Admin Operatør Tilskuer Applikationer IE eller VLC IE eller VLC IE eller VLC Anvendelse af LIVE-video Y Y N Se billeder Y Y Y Indstillinger Y N N Fillistestyring Y N N Jeg ønsker at tilføje en brugerkonto 1. Klik [Settings]. 2. Klik [User Config]. 3. Indtast brugernavnet i [User Name]. 4. Indtast den nye adgangskode i [Password]. 5. Indtast adgangskoden i [Confirm Password] igen. 6. Indstil tilladelserne i [Authority]. 7. Klik [OK] for at bekræ fte og gem Jeg ønsker at slette en brugerkonto 1. Klik Brugernavn. 2. Klik [Delete] feltet for at slette brugeren. Dansk - 45

47 Jeg ønsker at modificere brugerens adgangskode og tilladelser 1. Klik Brugernavn. 2. Indtast den nye adgangskode i [Password]. 3. Indtast adgangskoden i [Confirm Password]. 4. Indstil tilladelserne i [Authority]. 5. Klik [OK] for at bekræ fte Jeg ønsker at administere gemte billedfiler 1. Klik [Information]. 2. Klik [File list] Se billedfiler 1. Klik på filnavnet for at åbne den gemte billedfil Slet billedfiler Firmwareversion 1. Væ lg fil til sletning og klik [Delete]. Tryk [YES] for at bekræ fte. Dansk - 46

48 1. Produkt ID: Produktnavn 2. Softwareversion: Aktuel firmwareversion 3. Videoafspillerversion: Aktuel videoafspillerversion 4. GUI-version: Aktuel GUI-version Opgradér firmwareversion 1 Current Firmware Version <Bemæ rkning> Hent venligst den seneste firmwareversion fra Lumens hjemmeside. 1. Klik [Settings]. 2. Klik [Maintenance]. 3. Klik "Vis" i [Firmware upload]-feltet, og væ lg hvilke firmwarefiler, der skal opgraderes. 4. Klik [UPLOAD] for at starte opgradering. Dansk - 47

49 5. Når firmwarefilerne er uploadet, vil alle filer i den indbyggede hukommelse slettes. Hvis du ønsker at gemme filerne, så klik "Annullér" for at afbryde opgradering. Du bør først fortsæ tte opgraderingen efter back-up er fuldført. Hvis filerne ikke skal gemmes, så klik "Ja" for at starte opgradering. 6. Når opgraderingsprocessen når til "Skridt 3/3", så følg instruktionerne på skæ rmen for at logge ind på administratorkontoen. 7. Når installationen er gennemført så luk venligst IE-browseren, og åbn derefter IE-browseren igen for at starte netvæ rket. Dansk - 48

50 Kapitel 8 Forbind til et mikroskop 1 Montér mikroskopadapteren (Valgfri) på mikroskopet. <Bemæ rk> Benyt venligst en passende mikroskopadapter. Mikroskopadaptertilbehør er tilgæ ngelig for okularer på Ø 28 mm, Ø 31 mm, Ø 33 mm, og Ø 34 mm. 2 PS760 linsen forbindes til mikroskopadapteren. Hvis okularet er Ø 33 mm eller Ø 34 mm, behø ves kun én Lumens mikroskopadapter. Hvis okularet er Ø 28 mm eller Ø 31 mm, behø ver du to mikroskopadaptere. (1. Lumens mikroskopadapter. 2. mikroskopadapter passende for okularstørrelsen Ø 28 mm eller Ø 31 mm.) Dansk - 49

51 3 Væ lg [Microscope]-funktionen 3.1. Hvis du ønsker at bruge fjernbetjeningen eller kontrolpanelet Tryk [MENU] for åbne indstillingsmenuen.: Tryk [ ] eller [ ] for [Display] Tryk [ ] for at væ lge [Mode] Tryk [ ] eller [ ] for [Microscope]. 4 Hvis billedet er ude af fokus 4.1. Justér fokus på mikroskopet Tryk på fjernbetjeningens eller kontrolpanelets [AUTO TUNE]-knap for at aktivere auto-fokus. 5 Digitalt Zoom Hvis du ønsker at bruge fjernbetjeningen eller kontrolpanelet Tryk [MENU] for åbne indstillingsmenuen.: Tryk [ ] eller [ ] for [Display] Tryk [ ] for at væ lge [Digital Zoom] Tryk [ ] eller [ ] for [On] Tryk [ZOOM +]/[ZOOM -]. <Bemæ rk> Nulstil til normal funktion efter brug af mikroskopet ellers kan du ikke zoome ind/ud. 1. Tryk [MENU] på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at åbne indstillingsmenuen. 2. Tryk [ ] eller [ ] for [Display]. 3. Tryk [ ] for at væ lge [Mode]. 4. Tryk [ ] eller [ ] for [Normal]. Dansk - 50

52 Kapitel 9 DIP-Switch <Bemæ rk> Fjern og sæ t strømkablet i igen, og genstart derefter maskinen for at DIP-Switch-indstillingerne aktiveres. 9.1 Forbind til en projektor eller monitor XGA 60Hz output XGA 50Hz output (standard væ rdier) SXGA 60Hz output SXGA 50Hz output WXGA 60Hz output WXGA 50Hz output UXGA 60Hz output UXGA 50Hz output Dansk - 51

53 P 60 Hz output 1080P 50 Hz output 9.2 Forbind til Tv/DVD NTSC: USA, Taiwan, Panama, Filippinerne, Canada, Chile, Japan, Korea, og Mexico. 60Hz 50Hz PAL: Lande/regioner ikke anført ovenfor. 60Hz 50Hz Dansk - 52

54 Kapitel 10 Pakning af maskinen 1. Placér fjernbetjeningen i holderen. 2. Fold kamerahovedet tilbage på linje med armen. 3. Drej de to lampearme og kamerahovedets arm ned og justér dem, så de er parallelle med platformen. 4. Placér linseklappen på kamerahovedet. 5. Endelig, fold maskinen som vist på følgende figur. Dansk - 53

DC190 Dokument Kamera

DC190 Dokument Kamera DC190 Dokument Kamera Brugermanual [Vigtigt] For at hente den seneste version af Hurtig-Start-Guiden, flersproget brugermanual, software eller drivere osv. besøg venligst Lumens http://www.mylumens.com/goto.htm

Læs mere

DC158 Visual Presenter. Brugermanual

DC158 Visual Presenter. Brugermanual DC158 Visual Presenter Brugermanual [Vigtigt] For at downloade hurtig-start-guiden, flersprogede manualer, software eller drivere, besøg venligst Lumens hjemmeside på http://www.lumens.com.tw/goto.htm

Læs mere

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC)

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installation af Podium View... 3 4. Forbind til hardware... 8 5. Begynd at

Læs mere

Podium View TM 2.0 Visual Presenter Billede Software Brugermanual - Dansk

Podium View TM 2.0 Visual Presenter Billede Software Brugermanual - Dansk Podium View TM 2.0 Visual Presenter Billede Software Brugermanual - Dansk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installér Podium View... 3 4. Forbind til Hardware... 5 5. Begynd

Læs mere

PS750 Dokument Kamera. Brugermanual

PS750 Dokument Kamera. Brugermanual PS750 Dokument Kamera Brugermanual [Vigtigt] For at downloade den opdaterede hurtig-start-guide, manualer, software og drivere, besøg venligst Lumens hjemmeside på http://www.lumens.com.tw/goto.htm Dansk

Læs mere

DC120 Visual Presenter. Brugermanual

DC120 Visual Presenter. Brugermanual DC120 Visual Presenter Brugermanual [Vigtigt] Besøg venligst Lumens http://www.lumens.com.tw/goto.htm for at downloade den seneste software, drivere og dokumentation Dansk - 0 Indholdsfortegnelse Copyrightinformation...

Læs mere

Ladibug TM 3.0 Billedsoftware til dokumentkamera Brugermanual - Dansk

Ladibug TM 3.0 Billedsoftware til dokumentkamera Brugermanual - Dansk Ladibug TM 3.0 Billedsoftware til dokumentkamera Brugermanual - Dansk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Systemkrav... 3 3. Installér Ladibug... 4 3.1. Installér med Windows Vista/7/8...4 3.2.

Læs mere

Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual

Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual Indhold 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installér Ladibug... 3 4. Forbindelse... 6 5. Begynd at bruge Ladibug... 7 6. Anvendelse...

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ladibug TM 2.0 Visual Presenter Billede Software Brugermanual - Dansk

Ladibug TM 2.0 Visual Presenter Billede Software Brugermanual - Dansk Ladibug TM 2.0 Visual Presenter Billede Software Brugermanual - Dansk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installér Ladibug... 3 4. Forbind til Hardware... 5 5. Begynd at bruge

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

AV322 Visual Presenter Brugervejledning

AV322 Visual Presenter Brugervejledning AV322 Visual Presenter Brugervejledning Dansk - 0 Indhold Copyright-oplysninger... 3 Kapitel 1 Sikkerhedsvejledninger... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 5 FCC-advarsel... 5 EN55022 (CE-stråling) advarsel...

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Kamera. Netvæ rksdomekamera. Lynbetjeningsvejledning - Dansk

Kamera. Netvæ rksdomekamera. Lynbetjeningsvejledning - Dansk Kamera Netvæ rksdomekamera Lynbetjeningsvejledning - Dansk Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD4312F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4312FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4324F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4332FWD-(I)(Z)(H)(S)

Læs mere

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformation I-1. Pakkens indhold Smart stikkontakt Lyninstallationsguide CD med hurtig installationsvejledning I-2. Frontpanel Strømlysdioder

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VP og F modeller

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VP og F modeller Nexus IP Quickguide Til alle Nexus VP og F modeller Indhold 1.0 Første Opsætning... 3 1.1 FYSISK TILSLUTNING... 3 1.2 FIND KAMERAET... 3 1.3 LOG PÅ KAMERAET MED INTERNET EXPLORER 11... 4 1.4 MENUEN...

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Mini netvæ rksdomekamera

Mini netvæ rksdomekamera Kamera Mini netvæ rksdomekamera Lynbetjeningsvejledning---Dansk Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD252F-(I) (IS) (IW) (IWS), DS-2CD2532F-(I) (IS) (IW) (IWS) UD.6L020B230A0EU Oplysninger

Læs mere

Kamera. Netvæ rksdomekamera. Lynbetjeningsvejledning---Dansk

Kamera. Netvæ rksdomekamera. Lynbetjeningsvejledning---Dansk Kamera Netvæ rksdomekamera Lynbetjeningsvejledning---Dansk Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD22-(I), DS-2CD232-(I) UD.6L020B254A0EU Oplysninger om regulering EU-overensstemmelseserklæ ring

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Kamera. Bullet netvæ rkskamera. Lynbetjeningsvejledning---Dansk. Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD2212-I, UD.

Kamera. Bullet netvæ rkskamera. Lynbetjeningsvejledning---Dansk. Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD2212-I, UD. Kamera Bullet netvæ rkskamera Lynbetjeningsvejledning---Dansk Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-CD1-I, UD.6L001B170A01EU 0 Oplysninger om regulering EU-overensstemmelseserklæ ring Dette produkt

Læs mere

Kamera. Bullet netvæ rkskamera. Lynbetjeningsvejledning---Dansk. Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD2012-I, UD.

Kamera. Bullet netvæ rkskamera. Lynbetjeningsvejledning---Dansk. Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD2012-I, UD. Kamera Bullet netvæ rkskamera Lynbetjeningsvejledning---Dansk Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD2012-I, UD.6L0201B1268A01EU 1 Oplysninger om regulering EU-overensstemmelseserklæ ring Dette

Læs mere

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Product Model: WT-215W Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Applicationer Sæt enheden til en stikkontakt og brug setup menuen for at forbinde enheden til WiFi-routeren og opret en online konto, så er man

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

Kamera. Netvæ rksbokskamera. Lynbetjeningsvejledning---Dansk

Kamera. Netvæ rksbokskamera. Lynbetjeningsvejledning---Dansk Kamera Netvæ rksbokskamera Lynbetjeningsvejledning---Dansk Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD4012F-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4012FWD-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4024F-(A)(P)(W)(SDI)(FC),

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

R70 - UM-6908 COMPUTER FUNKTIONER

R70 - UM-6908 COMPUTER FUNKTIONER R70 Romaskine R70 - UM-6908 COMPUTER FUNKTIONER Menu Bar 1. STOP = STOP status 2. MANUAL = Modstand 1~16 3. PROGRAM = P1~P12 4. WATT (W) = Ydelse 5. BRUGER PROGRAM = U1~U4 profiler 6. H.R.C. = 55% 75%

Læs mere

SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual

SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual SP Ultra og SP Lite Harddiskoptager Brugermanual 1 Indhold i pakken Følgende ting er med i pakken: Fjernbetjening Harddiskoptager USB-mus Strømforsyning Strømkabel CD-rom med software Manual 2 Indhold

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Modeller AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Indholdsfortegnelse Bemæ rkninger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 1. Pakkens indhold... 5 2. Ekstra tilbehør... 6 3. Vejledning til

Læs mere

Kamera. Cube netvæ rkskamera. Lynbetjeningsvejledning-Dansk. Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD2412F-I (W), UD.

Kamera. Cube netvæ rkskamera. Lynbetjeningsvejledning-Dansk. Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD2412F-I (W), UD. Kamera Cube netvæ rkskamera Lynbetjeningsvejledning-Dansk Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD2412F-I (W), UD.6L0201B1273A01EU 1 Oplysninger om regulering EU-overensstemmelseserklæ ring Dette

Læs mere

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder.

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder. 1. Installer harddisk Bemærk: Vær sikker på, at du kun bruger en kompatibel harddisk (kan købes på www.cinema-shop.dk). Beregn størrelsen på harddisken ud fra hvor længe du ønsker at kunne gå tilbage og

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Dokument-id: Synology_QIG_1bayCL_20111017

Dokument-id: Synology_QIG_1bayCL_20111017 Dokument-id: Synology_QIG_1bayCL_20111017 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læ s disse sikkerhedsinstruktioner nøje før brugen, og opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig reference. Skal holdes

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Multiguide til C903IP

Multiguide til C903IP Multiguide til C903IP Om IP kameraer For at kunne installere et IP kamera er det vigtigt at vide, at der finder flere forskellige slags IP adresser: - Den eksterne IP adresse har du fået tildelt af din

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide ND8301 Network Video Recorder Quick Installation Guide VAST inside HD Local Display Full Integration with VIVOTEK Cameras 510000221G Advarsel før installation Sluk for Network Video Recorder så snart det

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD

BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikanske registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Videoprojektor Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Tænd Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Sluk Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Når en power-off boks fremkommer på skærmen

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Netvæ rksminidomekamera

Netvæ rksminidomekamera Kamera Netvæ rksminidomekamera Lynbetjeningsvejledning---Dansk Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD.6L0201B1256A01EU 1 Netvæ rksminidome kamera Lynbetjeningsvejledning

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

TruVision NVR 10 Installations Guide - Dansk

TruVision NVR 10 Installations Guide - Dansk TruVision NVR 10 Installations Guide - Dansk Figur 1: Tilslutningsmuligheder 1. Tilslutning af IP kameraer op til 8 (afhængig af model). 2. Tilslutning af 4 alarm indgange og en relæ udgang. 3. Tilslutning

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center

Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center Køb FI9853P Udendørs Camara Klik Her Køb FI9851P Indendørs Camara Klik Her Der er 3 Stik / Ledninger på dit Camara: 1 : Til Strømforsyning 2: Til Netværk

Læs mere

Når du holder møder i Connect

Når du holder møder i Connect Når du holder møder i Connect Det er vigtigt at den/de der er host og presenter på mødet sidder ved en forholdsvis kraftig computer, og har en god bredbåndsforbindelse. Hvis man skal vise præsentationer,

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Kom hurtigt i gang Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Håndbog for undervisere og værter FOLKEUNIVERSITETET I KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Tilslutning af pc til projektor..side 2 - Via VGA...side 3 - Via HDMI.side

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere version 8 Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Modeller: AS1002T/AS1004T Ver.2.3.0903 (2015-3-2) Ver.2.4.05027 (2015-5-27) Indholdsfortegnelse Bemæ rkninger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 1. Pakkens indhold... 5 2. Ekstra

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

1 Tilslut ADSL-kabel til ADSL-linieforbindelse I

1 Tilslut ADSL-kabel til ADSL-linieforbindelse I Produktoplysninger A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømindikator B: Indikator for LAN-port C: Indikator for LAN-port D: Indikator for LAN-port E: Indikator for LAN-port 4 F: Indikator for ADSL-data

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING v4.3.da Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter

Læs mere

Det laver Snoos nu om på!

Det laver Snoos nu om på! Version 02-2014 Få billede på mobilen. Du har hørt det før: Ork nej, - det er ikke noget problem, - du skal bare liiiige. Resultat? Du fik det aldrig til at virke Det laver Snoos nu om på! Find vores Gratis

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide IP8372 Bullet Network Camera Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Nederlands Dansk Indonesia Outdoor Day & Night

Læs mere

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD netværksoptager. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages.

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne overflader.

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

Generel vejledning Indendørs kamera

Generel vejledning Indendørs kamera Generel vejledning Indendørs kamera 1 Indhold 2 3 6 13 14 15 16 17 Generel vejledning til App Profil Indstillinger (Settings) Se live video Playback Alert Alarm Hjælp til trådløs opsætning Tekniske specifikationer

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere