Børsmeddelelse nr , Investororientering og årsrapport 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børsmeddelelse nr. 04.2011, Investororientering og årsrapport 2010"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 22. marts 2011 Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf Antal sider 86 Børsmeddelelse nr , Investororientering og årsrapport 2010 Bestyrelsen i SmallCap Danmark A/S har d.d. behandlet og godkendt selskabets årsrapport for Følgende kan fremhæves om årets forløb: SmallCap Danmark A/S opnåede et resultat før skat på 31,4 mio. kr. og et resultat efter skat på 28,5 mio. kr. Egenkapitalforrentningen blev 7,9% før skat og 7,1% efter skat. KFMX steg i 2010 med 16,7%. Det er anden gang i selskabets 11-årige historie at selskabet underperformer sit benchmark. Selskabets kerneinvesteringer, der hidtil har drevet selskabets stærke outperformance, har i 2010 udviklet sig langsommere end ventet og dermed medvirket til den svage performance. Specielt investeringerne i Greentech Energy Systems, H+H International, Brdr. Hartmann og Egetæpper bidrog negativt til resultatet for SmallCap Danmark A/S har justeret sin investeringsstrategi på to områder. Op til 50% af egenkapitalen kan investeres i 10%-aktieposter, medens den øvrige del af porteføljen placeres i den mere likvide del af small og mid cap segmentet samt temporært i large cap aktier. Samtidigt er der åbnet mulighed for, at SmallCap Danmark A/S kan placere op til 25% af selskabets midler via investeringsforeningen SmallCap Danmark. Egenkapitalen udgjorde ultimo mio. kr. (2009: 394 mio. kr.) svarende til en indre værdi på 82 kr. (2009: 79,6 kr.) pr. aktie. Bestyrelsen vil indstille til generalforsamlingen, at der for 2010 udbetales et uændret udbytte på 3,5 kr. pr. aktie, svarende til et direkte afkast på 4,7%. I 2011 forventer vi en positiv udvikling på aktiemarkedet og vi forventer at small cap aktier på ny vil outperforme large cap. Volatiliteten i aktiemarkedet må dog forventes fortsat at være høj. Med venlig hilsen SmallCap Danmark A/S Jan O. Frøshaug Formand for bestyrelsen Jens Erik Høst Direktør

2 Investor orientering 2010 SmallCap Danmark A/S Orientering om resultatudviklingen i 2010 Selskabets årsrapport findes på

3 HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT Resultatopgørelse (DKKm) Finansresultat (incl. DK Trends Invest A/S) 32,4-16,7 11,7 47,5 116,5 181,6 222,5 20,9-245,8 151,3 37,7 Administrationsomkostninger -2,8-5,0-5,7-8,6-16,2-13,3-17,5-7,0-5,6-22,1-6,3 - heraf ord. driftsomkostninger -2,8-5,0-5,7-8,6-8,8-7,9-7,6-7,3-5,9-7,3-7,7 - heraf resultatafhængig bonus 0,0 0,0 0,0 0,0-6,5-5,4-9,9 0,3 0,3-14,8 1,7 - heraf extraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 0,0-0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3 Resultat før skat 29,6-21,7 6,0 39,0 100,3 168,3 205,0 13,9-251,4 129,2 31,4 Nettoresultat 26,4-18,5 6,0 29,4 75,4 124,3 192,5 35,3-217,9 129,7 28,5 Balance (DKKm) Aktiver 217,5 149,8 149,8 187,0 290,8 437,8 602,1 580,7 310,1 478,5 505,0 Egenkapital 205,3 142,1 148,1 177,2 258,6 372,9 552,7 538,9 287,1 394,2 405,0 Afkast (%) Forrentning af primo egenkapital, før skat 16,5% -10,6% 4,2% 26,3% 56,6% 60,2% 55,0% 2,5% -46,7% 45,0% 7,9% Forrentning af primo egenkapital, efter skat 14,8% -9,0% 4,2% 19,8% 42,6% 44,4% 51,6% 6,4% -40,5% 45,2% 7,1% Stigning i OMXC 2,8% -14,4% -21,4% 30,0% 21,6% 39,6% 15,2% 5,5% -49,0% 32,1% 31,2% Stigning i OMXC20 7,5% -13,7% -26,3% 22,5% 17,3% 37,3% 12,2% 5,1% -46,6% 35,9% 35,9% Stigning i KFMX -2,4% -16,5% -5,9% 50,8% 40,9% 52,4% 43,0% -2,9% -60,8% 24,4% 16,7% Merafkast ifht. KFMX, før skat 19,0% 6,0% 10,1% -24,4% 15,7% 7,8% 12,0% 5,4% 14,2% 20,6% -8,8% Merafkast ifht. KFMX, efter skat 17,2% 7,5% 10,1% -30,9% 1,6% -8,0% 8,7% 9,3% 20,4% 20,8% -9,6% Nøgletal Resultat pr. aktie, kr. 4,98-3,75 1,23 6,06 14,27 21,96 34,03 6,39-41,67 25,46 5,73 Effektiv skattesats, % 10,8% 14,7% 0,0% 24,6% 24,8% 26,1% 6,1% u.m. 13,3% u.m. 9,4% Indre værdi pr. aktie, kr. 38,79 29,40 30,64 35,69 48,19 68,08 99,18 101,23 55,90 79,55 82,02 Børskurs ultimo pr. aktie, kr. 38,33 29,33 30,50 35,51 47,75 67,29 99,00 95,00 53,50 74,50 74,50 Dividende pr. aktie, kr. 5,67 0,00 1,00 2,00 2,50 3,00 4,00 4,00 2,50 3,50 3,50 Dividend yield, % 14,62% 0,00% 3,26% 5,60% 5,19% 4,41% 4,03% 3,95% 4,47% 4,40% 4,27% Cirkulerende antal aktier ultimo (1.000 stk.) Omkostningsprocent, excl. bonus 1,43% 3,13% 3,80% 5,56% 4,23% 2,44% 1,67% 1,23% 1,49% 2,26% 2,15% Omkostningsprocent, incl. bonus 1,43% 3,13% 3,80% 5,56% 7,82% 4,13% 3,86% 1,18% 1,41% 6,88% 1,70% 2

4 der er således god grund til at tro, at small cap aktier atter vil outperforme large cap Kære aktionær 2010 blev et skuffende år. Efter betydelige kursstigninger i 2009 tog flere af vores investeringscases en pause, hvorved vores afkast blev på 7,9% før skat mod 45% afkast året før. For anden gang i selskabets 11-årige historie fik vi en svagere udvikling end vores benchmark KFMX indekset, der i 2010 steg med 16,7% ( ,4%). Skuffende var også, at det danske small cap marked underperformede large cap markedet, hvorefter de mindre aktier nu har underperformet de større aktier 4 år i træk. Det er vores erfaring, at small cap aktier skiftevis outperformer og underperformer large cap med en cyklus på 3-5 års varighed. Der er derfor, på historisk grundlag, god grund til at tro på, at small cap atter vil outperforme large cap. På den lange bane har small cap aktier outperformet large cap. I SmallCap Danmark A/S s levetid er KFMX steget med 96% mens OMXC20 i samme periode steg med 57%. Det svarer til, at small cap har outperformet large cap med 39%-point på trods af den mellemliggende finanskrise, der var ekstraordinær hård ved small cap aktierne. Men samtidigt har de senere års udvikling vist, at prisen for et bedre langsigtet afkast er større kursudsving. SmallCap Danmark A/S s stærke forretningsmodel har siden starten givet selskabet et afkast af egenkapitalen på 15,2% før skat om året, hvilket svarer til et samlet afkast på 356% og et merafkast på 260%-point i forhold til KFMX. Vi vil også fremover fokusere på det, der har givet det historisk gode resultat; undervurderede selskaber, hvor der pågår værdiskabende forandringsprocesser eller hvor der er et stort potentiale for det. Vi tror det indebærer, at De som aktionær også fremover vil få et langsigtet afkast som er bedre end det De kan få andre steder. Dog introducerer vi en ændring, der primært er et resultat af de ændrede skatteregler for porteføljeselskaber, som blev indført med virkning fra 1. januar Vi vil have et øget fokus på at finde attraktive selskaber, hvor det er muligt at opnå en ejerandel på over 10%. Det er herigennem muligt at reducere dobbeltbeskatningen af porteføljeinvesteringer væsentligt. Samtidigt opnår vi positioner, som er store nok til at give os øget indflydelse der, hvor vi mener det vil bidrage positivt til værdiudviklingen. Igen i 2011 kan jeg forsikre Dem om, at investeringsteamet i Smallcap Danmark A/S vil arbejde benhårdt på at pleje vore investeringer og at identificere nye investeringsmuligheder. Det har teamet selv en stærk interesse i både professionelt og økonomisk. SmallCap Danmark A/S tilstræber fortsat at udbetale et udbytte på niveau med den lange obligationsrente og indstiller derfor til generalforsamlingen, at der udbetales 3,5 kr. pr. aktie i udbytte for regnskabsåret 2010, svarende til et direkte afkast på 4,7%. Selv efter de sidste to års prisstigninger er aktier i dag ikke højt prisfastsat i historisk perspektiv. Med forbedrede økonomiske udsigter forventer vi en positiv udvikling på aktiemarkedet i 2011, men også at der fra tid til anden kan forekomme betydelige udsving i aktiekurserne. Der er god sandsynlighed for, at danske small cap selskaber kan få en særlig positiv kursudvikling. Investorerne har allerede øget fokus på udvalgte small cap aktier. En øget risikovillighed, herunder til at investere i mindre likvide aktier, kombineret med en god indtjeningsudvikling og en mere attraktiv prisfastsættelse end for de store likvide aktier, er baggrunden for vores vurdering. København d. 22. marts 2011 Jan O. Frøshaug Formand for bestyrelsen 3

5 Vi tror på en positiv udvikling på aktie markedet i 2011, og vi forventer at small cap aktier på ny vil outperforme large cap 7,9% egenkapitalforrentning før skat i 2010 Efter et godt 2009 blev 2010 et mindre godt år for SmallCap Danmark A/S. Årets resultat før skat blev på 31,4 mio. kr. ( ,2 mio. kr.). Egenkapitalforrentningen blev 7,9% før skat og 7,1% efter skat. Dette skal sammenlignes med KFMX indekset der steg med 16,7%. Relativt til sit benchmark leverede SmallCap Danmark A/S et negativt afkast på 8,8%. Det er anden gang i SmallCap Danmark A/S s 11-årige historie, at selskabet underperformer sit benchmark. Det er specielt investeringerne i Greentech Energy Systems, H+H International, Brdr. Hartmann og Egetæpper, som bidrog negativt til afkastet i Hovedparten af disse selskaber har imidlertid fået en god start på 2011, hvilket understreger, at potentialet i de pågældende investeringscases er intakt. Specielt kursudviklingen i Greentech Energy Systems var skuffende og belastede investeringsresultatet med et tab på 16,2 mio. kr. Desuden må vi konstatere, at flere af selskaberne i vores portefølje har været mere sencykliske end oprindeligt forventet og dermed har været langsommere til at forbedre omsætningen og indtjeningen efter den finansielle krise. I 2010 opnåede SmallCap Danmark A/S et finansresultat på 37,7 mio. kr. (151,3 mio. kr.). De ordinære driftsomkostninger før bonus steg til 7,7 mio. kr. (2009 7,3 mio. kr.), hvilket primært skyldes udvidelsen af investeringsteamet i november Som resultat af bestyrelsens årlige gennemgang af omkostningsfordelingen målt op imod det reelle ressourcetræk er omkostningsfordelingen mellem Investeringsforeningen SmallCap Danmark og SmallCap Danmark A/S blevet ændret. Dette indebærer, at SmallCap Danmark A/S bærer en større del af organisationens omkostninger. Ændringen trådte i kraft d. 1. oktober Eftersom kriterierne for bonus ikke er opfyldt, er der afsat 0 kr. i bonus for regnskabsåret Derimod er der i 2010 tilbageført 1,7 mio. kr. af bonushensættelsen foretaget i 2009, som påvirker resultatet positivt. Bonustilbageførelsen er en konsekvens af årets underperformance. Engangsomkostninger relateret til erhvervelsen af aktier i DK Trends Invest A/S belaster før skat resultatet med 0,3 mio. kr. Selskabets omkostningsprocent faldt til 2,15% (2009 2,26%), hvilket skyldes et øget kapitalgrundlag. Ved udgangen af 2010 havde selskabet uudnyttede skattemæssige underskud på 117,7 mio. kr., som kan modregnes i fremtidige indtægter. Skattemæssige underskud er aktiveret med 29,4 mio. kr., svarende til 5,9 kr. pr. udestående aktie. Skatteaktivet er inkluderet i selskabets balance og egenkapital. Afkast og renter mdr. p.a. 60 mdr. p.a. Levetid (129 mdr.) p.a. akk. SmallCap Danmark A/S (EKF. før skat) 55,0% 2,5% -46,7% 45,0% 7,9% -5,9% 5,8% 15,2% 356,2% SmallCap Danmark A/S (EKF. efter skat) 51,6% 6,4% -40,5% 45,2% 7,1% -2,5% 8,4% 13,8% 301,0% KFMX 43,0% -2,9% -60,8% 24,4% 16,7% -17,2% -4,6% 6,5% 95,9% OMXC20 12,2% 5,1% -46,6% 35,9% 35,9% -0,5% 3,1% 4,3% 56,7% OMXC 15,2% 5,5% -49,0% 32,1% 31,2% -4,0% 1,5% 4,7% 64,1% DAX 19,1% 19,2% -42,4% 18,5% 12,5% -8,4% 1,7% -3,4% -31,3% S&P ,6% 3,5% -38,5% 23,5% 12,8% -5,0% 0,1% -1,6% -16,1% Russel ,0% -2,7% -34,8% 25,2% 25,3% 0,8% 3,1% 3,5% 45,4% Nikkei 225 6,9% -11,1% -42,1% 19,0% -3,0% -12,6% -8,7% -6,2% -49,7% MSCI World 13,5% 2,8% -40,1% 22,8% 7,8% -7,4% -1,5% -2,2% -21,6% Rente på 10 årige statsobligationer Danmark 3,3% 3,9% 4,4% 3,4% 3,7% 4,4% 3,3% 5,6% 5,6% Tyskland 3,3% 4,0% 4,3% 2,9% 3,4% 4,3% 3,3% 5,3% 5,3% USA 4,4% 4,7% 4,1% 2,2% 3,8% 4,1% 4,4% 6,0% 6,0% 4 Kilde: Egne beregninger og FactSet

6 small cap discounten ser ud til at have toppet i Investorerne har således allerede øget fokus på udvalgte small cap aktier Selskabsskatten for 2010 udgjorde 2,9 mio. kr. Årets resultat efter skat blev derved 28,5 mio. kr. Heraf udgør aktionærerne i SmallCap Danmark A/S s andel 27,8 mio. kr. I 2010 afgav SmallCap Danmark A/S et frivilligt ombytningstilbud til aktionærerne i DK Trends Invest A/S. Betalingen blev erlagt i aktier i SmallCap Danmark A/S, som derved fik omkring 300 nye aktionærer. Ultimo 2010 besad SmallCap Danmark A/S 68% af aktiekapitalen og 79% af den cirkulerende kapital i DK Trends Invest A/S. Mulighederne for at tilføre DK Trends Invest A/S nye aktiviteter bliver fortsat undersøgt. Ultimo 2010 besad SmallCap Danmark A/S egne aktier svarende til 5,3% af aktiekapitalen og selskabet har således nettokøbt egne aktier i løbet af De store aktier satte agendaen i 2010 Den positive udvikling på aktiemarkedet fortsatte igennem OMXC20, der omfatter de største danske aktier, steg med 35,9% i 2010 (2009 ligeledes 35,9%), hvorimod KFMX indekset, der repræsenterer de mindre aktier, og som er vores benchmark, steg med 16,7% ( ,4%). Specielt de større aktier såsom Novo Nordisk, AP Møller-Mærsk og Carlsberg drev det danske aktiemarked i 2010, hvorimod de mindre aktier stadig har et efterslæb. Det er værd at bemærke, at disse tre større aktier udgør omkring 56% af OMXC20 indekset og derved forklarer langt den overvejende del af de større aktiers outperformance i Set i internationalt perspektiv gav danske aktier et højt afkast i 2010, eftersom OMXC20 steg med 35,9%. S&P 500 steg blot 12,8%, DAX 12,5%, og Nikkei 225 faldt med 3%. De børsnoterede selskaber fik gradvis rystet den finansielle krise af sig i 2010, og mange af de konjunkturfølsomme virksomheder kunne i løbet af året dokumentere forbedret indtjening på baggrund af restruktureringer, omkostningsbesparelser og andre tiltag. Virksomhederne synes forholdsvis optimistiske mht. at forbedre indtjeningen selv under moderate vækstudsigter. Organisationerne er blevet trimmet, balancerne blevet styrket, og fokus blev igen rettet mod investeringer og videreudvikling af forretningen. Børsintroduktionen af Chr. Hansen, Pandora og Zealand Pharma samt relanceringen af TDC indikerer, at aktiemarkedets prisfastsættelse af virksomhederne igen er blevet så attraktiv, at private equity fonde finder det hensigtsmæssigt at anvende aktiemarkedet. Omvendt indikerer overtagelsestilbuddene på Danisco, Maconomy, Cardo og Munters, at der stadig er en række aktier, som rummer et betydeligt potentiale. Akkumuleret afkast mdr. 60 mdr. Levetid (129 mdr.) SmallCap Danmark A/S (EKF. f.skat) 55,0% 2,5% -46,7% 45,0% 7,9% -16,6% 32,6% 356,2% SmallCap Danmark A/S (EKF. e.skat) 51,6% 6,4% -40,4% 45,2% 7,1% -7,4% 49,4% 301,0% lnvesteringsforeningen SmallCap Danmark - -2,0% -56,0% 52,9% 18,6% -20,1% - - Dexia lnvest Small Cap 43,2% -3,6% -53,5% 45,3% 39,4% -5,8% 30,1% 17,0% Alfred Berg Danmark 27,6% -7,0% -46,5% 38,8% 16,1% -13,7% 2,4% 66,0% Bankinvest Danmark 40,9% -11,4% -54,9% 52,8% 29,3% -10,9% 11,3% - Carnegie WW/Danske aktler 28,7% 5,5% -45,4% 54,0% 25,2% 5,3% 42,9% 76,5% Danske lnvest Danmark 26,8% 4,5% -49,1% 43,6% 27,4% -6,9% 23,4% 44,2% LD-Invest Danmark 35,1% 4,0% -47,6% 47,4% 26,2% -2,7% 36,7% - Nykredit lnvest Danske Aktier 25,3% 1,4% -46,2% 43,6% 28,2% -0,8% 26,0% - SEB lnvest Danmark 39,4% 4,6% -48,7% 51,7% 29,1% 1,1% 47,5% 94,0% 5

7 Ubalancen i statsfinanserne i Sydeuropa og den deraf følgende gældskrise var et af de forhold, som bekymrede investorerne i 2010 og gav anledning til stor volatilitet på aktiemarkedet midt på året. OMXC20 faldt således med 13% i løbet af ganske få dage i begyndelsen af maj, men genvandt hurtigt det tabte. Lignende markante kursudsving prægede markedet i juni, juli og august. Først efter regnskaberne for 2. kvartal genvandt aktiemarkedet fornyet tiltro til holdbarheden af indtjeningsforbedringerne i virksomhederne. Internationalt set steg de mindre aktier mere end de større i Russel 2000 steg således med 25,3% og MSCI World SmallCap 22,2% i 2010, hvorimod S&P 500 steg med blot 12,8% og MSCI World med 7,8%. De danske small cap selskaber underperformede de større selskaber igen i 2010 og har derved underperformet siden juli 2007 med 45%. Kombinationen af en markant investorpræference for likvide aktier samt senere reetablering af normaliseret indtjening i de mindre selskaber er efter vores vurdering de væsentligste forklaringer på det kursmæssige efterslæb i Bekymring omkring den overordnede udvikling i makroøkonomien har afholdt de større institutionelle investorer fra at investere i illikvide aktier. Da de større selskaber er blevet dyrere, oplever vi i øjeblikket, at de mindre aktier får fornyet fokus. Porteføljen i 2010 Vi har haft en fundamental positiv holdning til aktiemarkedet i 2010 og SmallCap Danmark A/S har derfor været fuldt investeret og i perioder har selskabet været gearet med op til ca. 20%. Der har i løbet af året været foretaget en række større porteføljeændringer. De væsentligste nyinvesteringer og forøgelse af aktiepositionerne har været i selskaberne Topsil, DLH og Alm. Brand samt DK Trends Invest. Topsil har gennem langsigtede aftaler med kunder og leverandører skabt et mere stabilt grundlag for fremtidig vækst. Samtidig har selskabet gennem en kapitaludvidelse styrket balancen, hvilket har givet mulighed for en udvidelse og modernisering af produktionsfaciliteterne. Selskabets vægt i porteføljen er øget fra 3,6% til 7,6% af egenkapitalen. Både DLH og Alm. Brand er klassiske turn-around cases, hvor forretningen bliver fokuseret ved afvikling af tabsgivende og ikke-kerne aktiviteter. Begge investeringer er forbundet med en højere risiko end sædvanligt, men til gengæld er afkastpotentialet også højere. Begge selskaber er nye investeringer og DLH og Alm. Brand udgjorde henholdsvis 4,5% og 3,3% af egenkapitalen ultimo året. SmallCap Danmark A/S s største nyinvestering i 2010 var DK Trends Invest A/S, der ultimo året udgjorde 11,0% af egenkapitalen. SmallCap Danmark A/S medvirkede til at løse et ledelsesproblem som følge af en fejlslagen investeringsstrategi jævnfør en senere beskrivelse af selskabet. De væsentligste reduktioner og salg af aktiepositioner har omfattet selskaberne: Greentech Energy Systems, North Media, IC Companys samt NTR Holding. SmallCap Danmark A/S reducerede sin position i Greentech Energy Systems ved salg af halvdelen af vores aktiepost i selskabet til GWM Renewable Energy. GWM ønskede en bestemmende indflydelse i selskabet, og da de tilbød os en acceptabel pris for vores aktier, valgte vi at realisere en del af avancen, hvilket reducerede vægten fra 20,6% primo til 9,3% af egenkapitalen ultimo året. Selskab Andel af egenkapital Beholdning mio. kr køb/salg mio. kr Afkast mio. kr Beholdning mio. kr Andel af egenkapital 1 BoConcept Holding 11,1% 43,5 +5,8 +8,6 57,9 14,3% 2 Egetæpper 10,8% 42,1 +10,0-0,6 51,5 12,7% 3 DK Trends Invest 0,2% 0,9 +40,2 +3,5 44,6 11,0% 4 Greentech Energy Systems 20,6% 80,6-26,8-16,2 37,6 9,3% 5 Topsil Semiconductor Mat. 3,6% 14,2 +12,6 +4,1 30,9 7,6% I alt 2010 top 5 46,3% 181,3 +41,8-0,6 222,5 54,9% 6 Satair ,4 +1,1 23,6 5,8% 7 Harboes Bryggeri 6,1% 24,0-5,8 +3,8 21,9 5,4% 8 IC Companys 5,8% 22,6-14,2 +11,2 19,6 4,8% 9 North Media 12,5% 49,0-43,8 +13,3 18,6 4,6% 10 DLH ,1 +5,3 18,4 4,5% I alt 2010 top 10 70,7% 276,9 +13,5 +34,1 324,6 80,0% Øvrige aktier 34,8% 136,0-4,4 +3,8 135,3 33,6% I alt 105,5% 412,9 +9,1 +37,9 459,9 113,6% 6 Kilde: Egne beregninger og FactSet

8 Investeringen i North Media er blevet reduceret med lidt over 60%, da vi havde opnået en meget betydelig kursgevinst på aktieposten, og fordi vi var usikre på, om distributionsaktiviteterne ville blive frasolgt, hvilket havde været den drivende kraft bag udviklingen. Casen har nu ændret karakter, og vi ser en mulighed for, at investeringen kan blive en god udbytte-case. Ved indgangen til 2010 udgjorde investeringen i North Media 12,5% af egenkapitalen og ultimo 4,6%. Investeringscasen i NTR Holding blev totalt ændret i forbindelse med selskabets erhvervelse af en aktiepost i Daniament. Vi var overrasket over, at selskabets bestyrelse foretog investeringen uden at rådføre sig med selskabets større aktionærer. De tilkøbte aktiviteter har været til salg gennem en længere periode, og på lige fod med andre investorer er vi dybt forundrede over den høje pris, selskabet betalte for aktiviteterne. Vi har mistet tilliden til NTR Holdings ledelse, og har solgt vores aktier med et betydeligt tab i forhold til investeringens størrelse. SmallCap Danmark A/S havde ultimo 2010 tre 10%-aktieposter; BoConcept, Egetæpper og Rias. Vægten i disse tre aktier er i 2010 øget fra 25,9% af egenkapitalen til 31,5% af egenkapitalen. Justeret investeringsstrategi SmallCap Danmark A/S har justeret sin investeringsstrategi på to områder. Op til 50% af egenkapitalen kan placeres i 10% aktieposter, medens den øvrige del af porteføljen placeres i den mere likvide del af small og mid cap segmentet samt temporært i large cap aktier. Samtidig er der åbnet op for, at SmallCap Danmark A/S kan placere op til 25% af selskabets midler via Investeringsforeningen SmallCap Danmark. De øvrige investeringsrammer er uændrede. Ingen enkelt investering må overstige 20% af egenkapitalen, og summen af de tre største investeringer må ikke overstige 45% af porteføljen. SmallCap Danmark A/S har altid haft store positioner i de selskaber, hvor vi har haft størst tillid til afkastmulighederne. I levetiden har de 5 største investeringer typisk udgjort ca. 50% af den samlede portefølje, og disse aktieposter har drevet den markante outperformance. SmallCap Danmark A/S vil fremover have særlig fokus på at identificere attraktive investeringer i selskaber, hvor det er muligt at opnå en 10% ejerandel. Det er herigennem muligt at reducere dobbeltbeskatningen af porteføljeinvesteringer væsentligt. Samtidigt opnår vi positioner, som er store nok til at give os øget indflydelse der, hvor vi mener det vil bidrage positivt til værdiudviklingen. De nye skatteregler indebærer, skattefrihed af avancer på aktieposter, hvor ejerandelen overstiger 10% af aktiekapitalen. Den gamle regel med skattefrihed af aktieavancer efter tre års ejerskab er bortfaldet. SmallCap Danmark A/S er en aktiv investor med en tæt dialog med de virksomheder, der er investeret i. For 10% posternes vedkommende vil vi yderligere intensivere dialogen med henblik på at øge værdiskabelsen. Hvor det lykkes at opbygge attraktive 10% poster, indebærer skattefriheden på disse investeringer en væsentlig afbødning af de negative effekter fra afskaffelsen af tre års reglen. I gunstige tilfælde er det muligt at opnå et bedre samlet porteføljeafkast efter skat under det nye skatteregime. Ved at investere op til 25% af egenkapitalen i Investeringsforen ingen SmallCap Danmark vil denne del af porteføljen få en større spredning. Porteføljen vil samtidigt være mere likvid idet de underliggende aktier er mere likvide end de 10% poster, som SmallCap Danmark A/S realistisk kan investere i. Desuden vil det relativt hurtigt være muligt at justere denne del af porteføljen via indløsning. Endelig vil denne ændring øge effektiviteten i forvaltningen af SmallCap Danmark A/S og Investeringsforeningen SmallCap Danmark (personale- og kontorfællesskab). Konsekvensen af justeringen af investeringsstrategien er, at SmallCap Danmark A/S vil få en mere koncentreret og i perioder også mindre likvid portefølje. Det kan medføre, at kursudviklingen vil afvige mere fra benchmark end hidtil. Det er dog vores vurdering, at den højere risiko som følge af en mere koncentreret portefølje vil øge porteføljens langsigtede afkastpotentiale. For de investorer, som ønsker et mere traditionelt investeringsprodukt, er Investeringsforeningen SmallCap Danmark et oplagt alternativ til vores selskab fremover. Akkumuleret afkast for SmallCap Danmark A/S 500% 450% 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% OMX20 KFMX SCD, EKF før skat SCD, EKF efter skat 7

9 FORVENTNINGER TIL 2011 Vi forventer en positiv udvikling på aktiemarkedet i 2011, og vi forventer, at small cap aktier igen vil outperforme large cap. Vi må dog også indstille os på, at volatiliteten i aktiemarkedet fortsat vil være høj. Mange virksomheder er kommet styrket ud af krisen og er nu mere effektive, fokuserede og bedre kapitaliserede end før finanskrisen. Makroøkonomien udviser svage tegn på bedring, og blot en beskeden afsætningsfremgang vil bidrage til forbedret lønsomhed, idet der stadig er megen ledig kapacitet i de fleste industrier. Vi kan samtidigt konstatere, at virksomhedslederne har ændret fokus fra krisestyring til forretningsudvikling og igen er begyndt at tænke offensivt. Dette understøttes af, at der igen er kommet gang i opkøbs-, frasalgs- og fusionsaktiviteterne. På denne baggrund mener vi, at de virksomhedsbaserede forudsætninger for et godt aktieår er til stede. Kombinationen af en fornuftig indtjening og de seneste års tilbageholdenhed, hvad angår nyinvesteringer, bevirker, at virksomhederne i løbet af 2011 skal tage stilling til, hvordan de vil anvende deres overskydende likviditet. I første omgang vil virksomhederne formodentlig udvise tilbageholdenhed med hensyn til at kanalisere overskydende kapital tilbage til aktionærerne i form af udbytter og aktietilbagekøb. Hvis ikke det er muligt at finde fornuftige værdiskabende investeringer, der understøtter forretningsudviklingen i løbet af 2011, vurderer vi dog, at virksomhederne vil begynde at sende kapital tilbage til aktionærerne. Som aktivklasse vil aktier derved blive et mere synligt alternativ til pengemarkedsindskud og obligationer for såvel private som institutionelle investorer. Med de lave indskudssatser i bankerne og en rente på en 10-årig statsobligation, der ultimo 2010 var på 3,0%, mener vi, at aktier er et attraktivt alternativ til obligationer. Vækst i den europæiske økonomi vil gavne virksomhederne og deres indtjening. En sådan udvikling vil formodentlig blive imødegået med moderate rentestigninger, hvorved obligationsejerne vil opleve kurstab på baggrund af en investering, der i forvejen giver et lavt afkast. Derved mener vi, at de finansielle forudsætninger for et godt aktieår er til stede. Primært på grund af den høje likviditetspræference de fleste investorer har i økonomiske krisetider, har efterspørgselen efter small cap aktier været lav de seneste år. Dette mener vi er forklaringen på at en række mindre selskaber stadig har et kursmæssigt efterslæb i forhold til de større. Med aftagende likviditetspræference vil stadigt flere være interesseret i at købe aktier i de relativt billige small cap selskaber. Dette vil i sig selv give kursstigninger. Dertil kommer, at der kan være specielt høje afkast at hente ved god stockpicking i det nu undervurderede small cap marked. De store internatonale aktiekøbere har holdt sig fra de små markeder siden krisen indtraf. Danske small cap aktier, repræsenteret ved KFMX indekset, har underperformet OMXC20 siden 1. juli 2007 med 45%. I USA outperformede small/mid cap selskaberne dog de større selskaber med 12,5%-point i Efter vores bedste overbevisning vil de store aktiekøbere igen søge investeringsmuligheder i de små markeder. Vi tror det vil ske i løbet af 2011, hvorved udviklingen vil vende til de danske small cap selskabers fordel. De kommercielle forudsætninger for et godt aktieår er derved til stede. Samlet set er alle de væsentligste forudsætninger for et godt aktieår således til stede. Det som kan vælte de gode udsigter for 2011 er af politisk art. Vores forventninger til en positiv aktieudvikling men med høj volatilitet i markedet er baseret på at der vil være optakt til kriser ved flere lejligheder men at de vil kunne løses undervejs. Følgelig er der god sandsynlighed for, at danske small cap selskaber kan få en særlig positiv kursudvikling i 2011 også i betragtning af, at small cap discounten ser ud til at have toppet i Investorerne har således allerede øget fokus på udvalgte small cap aktier. En øget risikovillighed, herunder til at investere i mindre likvide aktier, kombineret med en god indtjeningsudvikling og en mere attraktiv prisfastsættelse end for de store likvide aktier er baggrunden for vores vurdering. Finanskalender 22. marts Årsrapport april Ordinær generalforsamling 28. april Delårsrapport, 1. kvartal 21. juli Delårsrapport, 1. halvår 28. oktober Delårsrapport, 1-3. kvartal 60% Small cap discount 40% 20% 0% e 2011e 2012e -20% -40% 8 Small cap discount Outperformance

10 vores stærke forretningsmodel har siden starten givet selskabet et afkast af egenkapitalen på 15,2% før skat Vi vil også fremover fokusere på det, der har givet det historisk gode resultat; undervurderede selskaber hvor der pågår værdiskabende forandringsprocesser Ledelsespåtegning Direktion og bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2010 for SmallCap Danmark A/S. Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med Inter - national Financial Reporting Standards som er godkendt af EU, og årsregnskabet for moderselskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens og moderselskabets finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet står overfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 22. marts 2011 Direktion Jens Erik Høst Bestyrelse Jan O. Frøshaug, formand for bestyrelsen Niels Roth, næstformand Per Søndergaard Pedersen Erik K. Skjøtt Årsrapporten er revideret af Ernst & Young og påtegnet uden forbehold. Den fulde påtegning er i årsrapporten der findes på 9

11 investment cases BoConcept Holding Investmentcase: BoConcept er en turnaround case, som er godt i gang med at materialisere sig. BoConcept er en international retail orienteret konceptholder med et komplet produktprogram af møbler og livsstilsprodukter til private hjem. BoConcept har nu oplevet positiv samestore-sale fire kvartaler i træk med vækstrater på 6-7%. Endvidere er BoConcepts lukning af uprofitable franchise butikker, primært i Spanien ved at ebbe ud, samtidig med at nye butikker åbner. Nettotilgangen af nye butikker i indeværende regnskabsår bliver mindst 10. Fortsættelsen af vækst i same-store-sales og åbning af nye butikker indebærer en omsætningsvækst i de kommende år på omkring 10% p.a. Indtjeningen vil vokse markant hurtigere (men fra et lavt udgangspunkt) som følge af BoConcepts opstramning af franchise modellen, omkostningstilpasninger samt effektiviseringen af balancen, som er gennemført de senere år som reaktion på finanskrisen. BoConcept har brugt nedturen til at få justeret på de ovennævnte områder til en mere effektiv og profitabel forretningsmodel, end det ville have været opnåeligt ved et positivt konjunkturforløb i 2008 og Kombinationen af omsætningsvækst og en omkostningsbase, der vokser markant langsommere end omsætningen, er grundlaget for den ventede store indtjeningsfremgang i de kommende år. Egetæpper Investmentcase: Egetæpper er en turnaround case. Selskabet er i fuld gang med at forbedre indtjeningen på trods af pres fra stigende råvarepriser. Aktien handler på meget attraktive multipler. Egetæpper er en ledende spiller på det internationale Contract tæppemarkedet. Egetæpper har en stærk markedsposition, et moderne produktions apparat med en betydelig uudnyttet kapacitet (høj operationel gearing) og en stærk cash-genererende forretningsmodel. Det internationale tæppemarked er et konjunkturfølsomt (sen cyklisk) modent, fragmenteret og konkurrencepræget marked. Indtil krisen kom, har Egetæpper evnet at vokse i dette marked gennem produktudvikling og bearbejdning af nye markeder som Mellem- og Fjernøsten. Egetæpper har været hårdt ramt af den økonomiske nedtur, men fra indeværende regnskabsår vokser omsætningen igen. Det er især Sverige, Tyskland og Frankrig, der viser fremgang. De to vigtige markeder Danmark og UK ser ud til at have nået bunden. Vi forventer, at omsætningen stiger med 19% 2010/11, hvoraf halvdelen er organisk primært, bl.a. drevet af prisstigninger og stigningen i den svenske og engelske valuta og ca. 50 mio. kr. fra konsolideringen af tilkøbte Bentzon Carpets. Indtjeningsevnen har været kraftigt stigende i takt med fremgang i omsætningen, hvilket viser den løftestangseffekt, som selskabets betydelige ledige kapacitet giver. DK Trends Invest Investmentcase: I begyndelsen af 2010 oplevede investeringsselskabet DK Trends Invest turbulente aktionær- og ledelsesforhold. På denne baggrund tilbød SmallCap Danmark A/S d. 31. maj 2010 aktionærerne i DK Trends Invest at ombytte deres aktier til SmallCap Danmark A/S aktier. D. 2. juli 2010 meddelte SmallCap Danmark A/S, at 42,5% af DK Trends Invest aktionærerne havde accepteret tilbuddet, hvilket tilførte selskabet 300 nye aktionærer og forøgede egenkapitalen med 26 mio. kr. Ultimo 2010 rådede SmallCap Danmark A/S over 67,6% af aktiekapitalen i DK Trends Invest og 79,4% af de udestående aktier. Det er ledelsens vurdering, at kapitalbasen i DK Trends Invest er for lille til at selskabet kan fungere som et selvstændigt investeringsselskab. Derfor har SmallCap Danmark A/S i samarbejde med bestyrelsen i DK Trends Invest over en periode evalueret en række muligheder for at tilføre DK Trends Invest en ny aktivitet. Der er fortsat dialog med flere parter. Såfremt der ikke indenfor en kort periode nås til en aftale om tilførsel af en ny, for aktionærerne, attraktiv aktivitet, påtænker SmallCap Danmark A/S at tage initiativ til en fusion eller en likvidation af DK Trends Invest. I mellemtiden har DK Trends Invest sikret sig en fornuftig forretning af kapitalbasen ved at investere i forskellige investeringsforeninger og enkeltaktier. 10

12 Greentech Energy Systems Investmentcase: GES er en value-investering i et vedvarende energiselskab, som opfører og driver vindmølleprojekter i Danmark, Tyskland, Polen og Italien. Selskabet blev etableret i 2000 og har ultimo MW vindkraftkapacitet i drift (pro-rata konsolideret). Desuden har selskabet yderligere 24 MW, som er ved at blive opført. SmallCap Danmark A/S solgte i 2010 omkring halvdelen af sine aktier i GES til GWM Renewable Energy, som nu har påtaget sig rollen som ankerinvestor i selskabet og har indsat ny ledelse. Den ny ledelse har gennemført en omfattende omstrukturering af aktiviteterne i Greentech og ønsker at diversificere aktiviteterne til også at omfatte andre former for vedvarende energikilder. I forbindelse med omstruktureringerne har den ny ledelse også valgt at tage betragtelige nedskrivninger på de luftige projektrettigheder i Greentech og vi betragter derved oprydningen som tilendebragt. Selskabet handler med en discount til den bogførte indre værdi på omkring DKK 26 pr. aktie. Vi forventer, at discounten bliver reduceret i takt med, at det bliver mere synligt, at selskabets omfattende problemer er ved at være løst. Vi ser en mulighed for re-lancering af virksomheden / aktien som en seriøs vinddeveloper med en troværdig og stabil ejerkreds og ledelse samt en stabil finansiel base. Topsil Semicundoctor Materials Investmentcase: Topsil er en investering i en vækst aktie, der er eksponeret mod den globale trend om øget energieffektivitet inden for industrien (motorer, pumper, ventilatorer) højhastighedstog, elbiler og udbygning af energiinfrastrukturen, herunder vindmøller. Topsil er en af de førende spillere i det snævre marked for monokrystallinsk silicium af meget høj kvalitet til halvlederindustrien med en markedsandel på 7% af nichemarkedet, dog 40% på højeste spændingsniveau. Forventningerne til den underliggende attraktive langsigtede vækst er usvækket (understøttet af kundernes øgede investeringsniveau), men investment casen er svækket på kort sigt på grund af en midlertidig stigning i Topsils omkostningsniveau, bl.a. på grund af bygning af den nye fabrik, der vil påføre ekstra omkostninger i både 2011 (træning af personale til nye maskiner) og 2012 (parallel produktion for at sikre leverancer). De nye leverandørkontrakter, der blev indgået i 2010, vil sænke udgiften til råvarer med minimum 15 mio. kr. i 2011, men vi tror ikke, det er nok til fuldt ud at kompensere for de øvrige faktorer. Topsil vil dog fortsat vise vækst i indtjeningen på forventet 15% i 2011 og 6% i Fra 2013 vil Topsil vende tilbage til den høje indtjeningsevne, hvorved indtjeningsvæksten stiger til 20% i

13 Fra venstre: Steffen Schouw, Jens Erik Høst, Christian Reinholdt og Michael West Hybholt. Profil smallcap danmark a/s SmallCap Danmark A/S er et uafhængigt børsnoteret investeringsselskab, som fokuserer på investeringer i danske og nordiske børsnoterede, small og mid cap selskaber. Målsætningen er at opnå et attraktivt langsigtet absolut afkast til vores aktionærer. Porteføljen er ikke sammensat med udgangspunkt i indeksvægte, men vil afvige væsentligt herfra. Selskabet skal ikke nødvendigvis være fuldt investeret og selskabet kan i perioder være gearet med op til 50%. Hvorfor vælge SmallCap Danmark A/S? Small cap fokus er en konkurrencefordel Small cap segmentet rummer mange attraktive investeringsmuligheder og har historisk givet et højere afkast end de store selskaber. Mange small cap selskaber er underanalyserede og har kun perifer opmærksomhed blandt børsmæglere og institutionelle investorer. Derfor har SmallCap Danmark A/S både en absolut og komparativ fordel. Erfarent team med solid track record Vores investeringsteam har mange års erfaring med small cap investering og har et højt kendskab og gode relationer til virksomhederne. Siden starten i april 2000 har vi opnået et gennemsnitligt årligt afkast på 15,2% før skat danske aktier er i gennemsnit stegt med 4,7% p.a. Uafhængig af andre økonomiske interesser Vort eneste succeskriterium er at forrente aktionærernes penge bedst muligt. Vi har fravalgt den traditionelle bankdistribution, hvor der betales beholdningsprovision, eftersom provisionen blot vil fragå aktionærens afkast. Vores forretningsmodel er ikke volumenbaseret, eftersom skalafordelene tilfalder aktionærerne. Ledelse med stort økonomisk engagement Ledelsen har samlet investeret mere end 130 mio. kr. i Smallcap Danmark A/S og Investeringsforeningen SmallCap Danmark, som selskabet har kontor- og personalefællesskab med. Betydelige interne analyseressourcer Vores investeringer bygger på et omhyggeligt internt analysearbejde, der kortlægger virksomhedernes konkurrencesituation, markedsforhold, operationelle effektivitet og finansielle forhold etc. Når vores analyser indikerer et højt afkastpotentiale, investerer vi store beløb i enkeltaktier. Præstationsfremmende bonusmodel 20% af merafkastet i forhold til KFMX over 3 år forudsat afkastet overstiger 6% p.a. i gennemsnit. Læs mere om os på Ledelsens beholdning af aktier i selskabet pr. 31. december 2010 Antal aktier (stk.) Ændring siden Kursværdi (t.kr.) % af kapital Investeringsteam ,3% Bestyrelse ,8% I alt ,2% SmallCap Danmark A/S, Toldbodgade 53, 2. sal, DK København K, Telefon , Telefax ,

14 SmallCap Danmark A/S Årsrapport regnskabsår

15 INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik 20 Corporate governance 21 Incitamentsystemer 24 Koncernregnskab 25 Noter til koncernregnskab 30 Moderselskabsregnskab 48 Noter til moderselskabsregnskab 52 Bestyrelse og direktion 64 Ledelsens påtegning 68 Den uafhængige revisors påtegning 69 Børsmeddelelser, Selskabsoplysninger 72 1

16 HOVED- OG NØGLETAL Resultatopgørelse, DKKm ) 2010 Finansresultat 32,4-16,7 11,7 47,5 116,5 181,6 222,5 20,9-245,8 151,3 37,7 Administrationsomkostninger -2,8-5,0-5,7-8,6-16,2-13,3-17,5-7,0-5,6-22,1-6,3 - heraf ord. driftsomkostninger -2,8-5,0-5,7-8,6-8,8-7,9-7,6-7,3-5,9-7,3-7,7 - heraf resultatafhængig bonus 0,0 0,0 0,0 0,0-6,5-5,4-9,9 0,3 0,3-14,8 1,7 - heraf extraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 0,0-0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3 Resultat før skat 29,6-21,7 6,0 39,0 100,3 168,3 205,0 13,9-251,4 129,2 31,4 Nettoresultat 26,4-18,5 6,0 29,4 75,4 124,3 192,5 35,3-217,9 129,7 28,5 Balance (t.kr.) Aktiver 217,5 149,8 149,8 187,0 290,8 437,8 602,1 580,7 310,1 478,5 505,0 Egenkapital 205,3 142,1 148,1 177,2 258,6 372,9 552,7 538,9 287,1 394,2 405,0 Afkast (%) Forrentning af primo egenkapital, før skat 16,5% -10,6% 4,2% 26,3% 56,6% 60,2% 55,0% 2,5% -46,7% 45,0% 7,9% Forrentning af primo egenkapital, efter skat 14,8% -9,0% 4,2% 19,8% 42,6% 44,4% 51,6% 6,4% -40,5% 45,2% 7,1% Stigning i OMXC 2,8% -14,4% -21,4% 30,0% 21,6% 39,6% 15,2% 5,5% -49,0% 32,1% 31,2% Stigning i OMXC20 7,5% -13,7% -26,3% 22,5% 17,3% 37,3% 12,2% 5,1% -46,6% 35,9% 35,9% Stigning i KFMX -2,4% -16,5% -5,9% 50,8% 40,9% 52,4% 43,0% -2,9% -60,8% 24,4% 16,7% Merafkast ifht. KFMX, før skat 19,0% 6,0% 10,1% -24,4% 15,7% 7,8% 12,0% 5,4% 14,2% 20,6% -8,8% Merafkast ifht. KFMX, efter skat 17,2% 7,5% 10,1% -30,9% 1,6% -8,0% 8,7% 9,3% 20,4% 20,8% -9,6% Nøgletal Resultat pr. aktie, kr. 4,98-3,75 1,23 6,06 14,27 21,96 34,03 6,39-41,67 25,46 5,62 Effektiv skattesats, % 10,8% 14,7% 0,0% 24,6% 24,8% 26,1% 6,1% u.m. 13,3% u.m. 9,4% Indre værdi pr. aktie, kr. 38,79 29,40 30,64 35,69 48,19 68,08 99,18 101,23 55,90 79,55 82,02 Børskurs ultimo pr. aktie, kr. 38,33 29,33 30,50 35,51 47,75 67,29 99,00 95,00 53,50 74,50 74,50 Dividende pr. aktie, kr. 5,67 0,00 1,00 2,00 2,50 3,00 4,00 4,00 2,50 3,50 3,50 Dividend yield, % 14,62% 0,00% 3,26% 5,60% 5,19% 4,41% 4,03% 3,95% 4,47% 4,40% 4,27% Cirkulerende antal aktier ultimo (1.000 stk.) Omkostningsprocent, excl. bonus 1,43% 3,13% 3,80% 5,56% 4,23% 2,44% 1,67% 1,23% 1,49% 2,26% 2,15% Omkostningsprocent, incl. bonus 1,43% 3,13% 3,80% 5,56% 7,82% 4,13% 3,86% 1,18% 1,41% 6,88% 1,70% 1) Incl. DK trends Invest A/S fra 1. juli

17 KÆRE AKTIONÆR 2010 blev et skuffende år. Efter betydelige kursstigninger i 2009 tog flere af vores investeringscases en pause, hvorved vores afkast blev på 7,9% før skat mod 45% afkast året før. For anden gang i selskabets 11-årige historie fik vi en svagere udvikling end vores benchmark KFMX indekset, der i 2010 steg med 16,7% ( ,4%). Skuffende var også, at det danske small cap marked underperformede large cap markedet, hvorefter de mindre aktier nu har underperformet de større aktier 4 år i træk. Det er vores erfaring, at small cap aktier skiftevis outperformer og underperformer large cap med en cyklus på 3-5 års varighed. Der er derfor, på historisk grundlag, god grund til at tro på, at small cap atter vil outperforme large cap. På den lange bane har small cap aktier outperformet large cap. I SmallCap Danmark A/S s levetid er KFMX steget med 96% mens OMXC20 i samme periode steg med 57%. Det svarer til, at small cap har outperformet large cap med 39%-point på trods af den mellemliggende finanskrise, der var ekstraordinær hård ved small cap aktierne. Men samtidigt har de senere års udvikling vist, at prisen for et bedre langsigtet afkast er større kursudsving. SmallCap Danmark A/S s stærke forretningsmodel har siden starten givet selskabet et afkast af egenkapitalen på 15,2% før skat om året, hvilket svarer til et samlet afkast på 356% og et merafkast på 260%-point i forhold til KFMX. Vi vil også fremover fokusere på det, der har givet det historisk gode resultat; undervurderede selskaber, hvor der pågår værdiskabende forandringsprocesser, eller hvor der er et stort potentiale for det. Vi tror det indebærer, at De som aktionær også fremover vil få et langsigtet afkast, som er bedre end det, De kan få andre steder. Dog introducerer vi en ændring, der primært er et resultat af de ændrede skatteregler for porteføljeselskaber, som blev indført med virkning fra 1. januar Vi vil have et øget fokus på at finde attraktive selskaber, hvor det er muligt at opnå en ejerandel på over 10%. Det er herigennem muligt at reducere dobbeltbeskatningen af porteføljeinvesteringer væsentligt. Samtidigt opnår vi positioner, som er store nok til at give os øget indflydelse der, hvor vi mener det vil bidrage positivt til værdiudviklingen. Igen i 2011 kan jeg forsikre Dem om, at investeringsteamet i Smallcap Danmark A/S vil arbejde benhårdt på at pleje vore investeringer og at identificere nye investeringsmuligheder. Det har teamet selv en stærk interesse i både professionelt og økonomisk. SmallCap Danmark A/S tilstræber fortsat at udbetale et udbytte på niveau med den lange obligationsrente og indstiller derfor til generalforsamlingen, at der udbetales 3,5 kr. pr. aktie i udbytte for regnskabsåret 2010, svarende til et direkte afkast på 4,7%. Selv efter de sidste to års prisstigninger er aktier i dag ikke højt prisfastsat i historisk perspektiv. Med forbedrede økonomiske udsigter forventer vi en positiv udvikling på aktiemarkedet i 2011, men også at der fra tid til anden kan forekomme betydelige udsving i aktiekurserne. Der er god sandsynlighed for, at danske small cap selskaber kan få en særlig positiv kursudvikling. Investorerne har allerede øget fokus på udvalgte small cap aktier. En øget risikovillighed, herunder til at investere i mindre likvide aktier, kombineret med en god indtjeningsudvikling og en mere attraktiv prisfastsættelse end for de store likvide aktier, er baggrunden for vores vurdering. København d. 22. marts 2011 Jan O. Frøshaug Formand for bestyrelsen 3

18 LEDELSENS ÅRSBERETNING 7,9% egenkapitalforrentning før skat i 2010 Efter et godt 2009 blev 2010 et mindre godt år for SmallCap Danmark A/S. Årets resultat før skat blev på 31,4 mio. kr. ( ,2 mio. kr.). Egenkapitalforrentningen blev 7,9% før skat og 7,1% efter skat. Dette skal sammenlignes med KFMX indekset der steg med 16,7%. Relativt til sit benchmark leverede SmallCap Danmark A/S et negativt afkast på 8,8%. Afkast og renter mdr. 60 mdr. Levetid (129 mdr.) p.a. p.a. p.a. akk. SmallCap Danmark A/S (EKF. f.skat) 55,0% 2,5% -46,7% 45,0% 7,9% -5,9% 5,8% 15,2% 356,2% SmallCap Danmark A/S (EKF. e.skat) 51,6% 6,4% -40,5% 45,2% 7,1% -2,5% 8,4% 13,8% 301,0% KFMX 43,0% -2,9% -60,8% 24,4% 16,7% -17,2% -4,6% 6,5% 95,9% OMXC20 12,2% 5,1% -46,6% 35,9% 35,9% -0,5% 3,1% 4,3% 56,7% OMXC 15,2% 5,5% -49,0% 32,1% 31,2% -4,0% 1,5% 4,7% 64,1% DAX 19,1% 19,2% -42,4% 18,5% 12,5% -8,4% 1,7% -3,4% -31,3% S&P ,6% 3,5% -38,5% 23,5% 12,8% -5,0% 0,1% -1,6% -16,1% Russel ,0% -2,7% -34,8% 25,2% 25,3% 0,8% 3,1% 3,5% 45,4% Nikkei 225 6,9% -11,1% -42,1% 19,0% -3,0% -12,6% -8,7% -6,2% -49,7% MSCI World, local currency 13,5% 2,8% -40,1% 22,8% 7,8% -7,4% -1,5% -2,2% -21,6% Rente på 10 årige statsobligationer Danmark 3,3% 3,9% 4,4% 3,4% 3,7% 4,4% 3,3% 5,6% 5,6% Tyskland 3,3% 4,0% 4,3% 2,9% 3,4% 4,3% 3,3% 5,3% 5,3% USA 4,4% 4,7% 4,1% 2,2% 3,8% 4,1% 4,4% 6,0% 6,0% Kilde: Egne beregninger og FactSet Det er kun anden gang i SmallCap Danmark A/S s 11-årige historie, at selskabet underperformer sit benchmark. Det er specielt investeringerne i Greentech Energy Systems, H+H International, Brdr. Hartmann og Egetæpper, som bidrog negativt til afkastet i Hovedparten af disse selskaber har imidlertid fået en god start på 2011, hvilket understreger, at potentialet i de pågældende investeringscases er intakt. Specielt kursudviklingen i Greentech Energy Systems var skuffende og belastede investeringsresultatet med et tab på 16,2 mio. kr. Desuden må vi konstatere, at flere af selskaberne i vores portefølje har været mere sencykliske end oprindeligt forventet og dermed har været langsommere til at forbedre omsætningen og indtjeningen efter den finansielle krise. I 2010 opnåede SmallCap Danmark A/S et finansresultat på 37,7 mio. kr. (151,3 mio. kr.). De ordinære driftsomkostninger før bonus steg til 7,7 mio. kr. (2009 7,3 mio. kr.), hvilket primært skyldes udvidelsen af investeringsteamet i november Som resultat af bestyrelsens årlige gennemgang af omkostningsfordelingen målt op imod det reelle ressourcetræk er omkostningsfordelingen mellem Investeringsforeningen SmallCap Danmark og SmallCap Danmark A/S blevet ændret. Dette indebærer, at SmallCap Danmark A/S bærer en større del af organisationens omkostninger. Ændringen trådte i kraft d. 1. oktober Eftersom kriterierne for bonus ikke er opfyldt, er der afsat 0 kr. i bonus for regnskabsåret Derimod er der i 2010 tilbageført 1,7 mio. kr. af bonushensættelsen foretaget i 2009, som påvirker resultatet positivt. Bonustilbageførelsen er en konsekvens af årets underperformance. Engangsomkostninger relateret til erhvervelsen af aktier i DK Trends Invest A/S belaster før skat resultatet med 0,3 mio. kr. Selskabets omkostningsprocent faldt til 2,15% (2009 2,26%), hvilket skyldes et øget kapitalgrundlag. 4

19 Ved udgangen af 2010 havde selskabet uudnyttede skattemæssige underskud på 117,7 mio. kr., som kan modregnes i fremtidige indtægter. Skattemæssige underskud er aktiveret med 29,4 mio. kr., svarende til 5,9 kr. pr. udestående aktie. Skatteaktivet er inkluderet i selskabets balance og egenkapital. Selskabsskatten for 2010 udgjorde 2,9 mio. kr. Årets resultat efter skat blev derved 28,5 mio. kr. Heraf udgør aktionærerne i SmallCap Danmark A/S s andel 27,8 mio. kr. I 2010 afgav SmallCap Danmark A/S et frivilligt ombytningstilbud til aktionærerne i DK Trends Invest A/S. Betalingen blev erlagt i aktier i SmallCap Danmark A/S, som derved fik omkring 300 nye aktionærer. Ultimo 2010 besad SmallCap Danmark A/S 68% af aktiekapitalen og 79% af den cirkulerende kapital i DK Trends Invest A/S. Ultimo 2010 besad SmallCap Danmark A/S egne aktier svarende til 5,3% af aktiekapitalen og selskabet har således nettokøbt egne aktier i løbet af mdr. 60 mdr. Levetid (129 mdr.) SmallCap Danmark A/S (EKF. f.skat) 55,0% 2,5% -46,7% 45,0% 7,9% -16,6% 32,6% 356,2% SmallCap Danmark A/S (EKF. e.skat) 51,6% 6,4% -40,4% 45,2% 7,1% -7,4% 49,4% 301,0% lnv. SmallCap Danmark - -2,0% -56,0% 52,9% 18,6% -20,1% - - Dexia lnvest Small Cap 43,2% -3,6% -53,5% 45,3% 39,4% -5,8% 30,1% 17,0% Alfred Berg Danmark 27,6% -7,0% -46,5% 38,8% 16,1% -13,7% 2,4% 66,0% Bankinvest Danmark 40,9% -11,4% -54,9% 52,8% 29,3% -10,9% 11,3% - Carnegie WW/Danske aktler 28,7% 5,5% -45,4% 54,0% 25,2% 5,3% 42,9% 76,5% Danske lnvest Danmark 26,8% 4,5% -49,1% 43,6% 27,4% -6,9% 23,4% 44,2% LD-Invest Danmark 35,1% 4,0% -47,6% 47,4% 26,2% -2,7% 36,7% - Nykredit lnvest Danske Aktier 25,3% 1,4% -46,2% 43,6% 28,2% -0,8% 26,0% - SEB lnvest Danmark 39,4% 4,6% -48,7% 51,7% 29,1% 1,1% 47,5% 94,0% Kilde: Egne beregninger og FundCollect 5

Investor orientering 2010. Orientering om resultatudviklingen i 2010 Selskabets årsrapport findes på www.smallcap.dk

Investor orientering 2010. Orientering om resultatudviklingen i 2010 Selskabets årsrapport findes på www.smallcap.dk Investor orientering 2010 SmallCap Danmark A/S Orientering om resultatudviklingen i 2010 Selskabets årsrapport findes på www.smallcap.dk HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 07.2011, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2011

Børsmeddelelse nr. 07.2011, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 28. april 2010 Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 8 incl. denne

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 10.2011, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2011

Børsmeddelelse nr. 10.2011, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 21. juli 2011 Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 8 incl. denne

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 19.2010, Delårsrapport 1. januar 30. september 2010

Børsmeddelelse nr. 19.2010, Delårsrapport 1. januar 30. september 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 28. oktober Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 6 incl. denne side

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 05.2010, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2010

Børsmeddelelse nr. 05.2010, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 20. april Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 6 incl. denne side

Læs mere

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 20. april 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Investor orientering 2010 investeringsforeningen SmallCap Danmark

Investor orientering 2010 investeringsforeningen SmallCap Danmark Investor orientering 2010 investeringsforeningen SmallCap Danmark Orientering om resultatudviklingen i 2010 Foreningens årsrapport findes på www.smallcap.dk HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT 2006 1) 2007 2008

Læs mere

INVESTOR ORIENTERING 2012 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK

INVESTOR ORIENTERING 2012 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK INVESTOR ORIENTERING 2012 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK Orientering om resultatudviklingen i 2012 Foreningens årsrapport findes på www.smallcap.dk HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT 2006 1) 2007 2008

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 09.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 30. juni 2007

Børsmeddelelse nr. 09.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 30. juni 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 17. juli 2007 Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt Antal sider 7 incl. denne side Børsmeddelelse nr. 09.2007, Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. juni 2010

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. juni 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 22. juli 2010 Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 6 incl. denne

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 07.2011, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2011

Børsmeddelelse nr. 07.2011, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 28. april 2011 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K København, d. 21.04.2004 Børsmeddelelse nr. 11.2004 Delårsrapport 1. kvartal 2004 Bestyrelsen for SmallCap Danmark har d.d. behandlet

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 11.2011, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2011

Børsmeddelelse nr. 11.2011, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 21. juli 2011 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Resultatet før og efter skat for 1. kvartal 2016 var negativt med 12,3 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på -3,4%.

Resultatet før og efter skat for 1. kvartal 2016 var negativt med 12,3 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på -3,4%. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 18. april 2016 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7. Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 31.

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7. Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 31. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 23. april 2007 Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7 Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 15.2011, Delårsrapport 1. januar 30. september 2011

Børsmeddelelse nr. 15.2011, Delårsrapport 1. januar 30. september 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 28. oktober 2011 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 12.2009, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2009

Børsmeddelelse nr. 12.2009, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 20. april Udsteder Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 5 incl. denne side Børsmeddelelse nr. 12.,

Læs mere

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Meddelelse nr. 42/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. oktober 2015 Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 11.2012, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2012

Børsmeddelelse nr. 11.2012, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 19. juli 2012 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Investororientering SmallCap Danmark A/S 2009. Orientering om resultatudviklingen i 2009 Selskabets årsrapport findes på hjemmesiden: www.smallcap.

Investororientering SmallCap Danmark A/S 2009. Orientering om resultatudviklingen i 2009 Selskabets årsrapport findes på hjemmesiden: www.smallcap. Investororientering SmallCap Danmark A/S 2009 Orientering om resultatudviklingen i 2009 Selskabets årsrapport findes på hjemmesiden: www.smallcap.dk HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT 01/04/00 2000 2001 2002

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 10.2009, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2009

Børsmeddelelse nr. 10.2009, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 23. juli Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 incl. denne side Børsmeddelelse nr.

Læs mere

INVESTOR ORIENTERING 2011 SMALLCAP DANMARK A/S. Orientering om resultatudviklingen i 2011 Selskabets årsrapport findes på

INVESTOR ORIENTERING 2011 SMALLCAP DANMARK A/S. Orientering om resultatudviklingen i 2011 Selskabets årsrapport findes på INVESTOR ORIENTERING 2011 SMALLCAP DANMARK A/S Orientering om resultatudviklingen i 2011 Selskabets årsrapport findes på www.smallcap.dk HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT Resultatopgørelse (DKKm) 2000 2001 2002

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.JANUAR - 31. MARTS 2012 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK

DELÅRSRAPPORT 1.JANUAR - 31. MARTS 2012 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK DELÅRSRAPPORT 1.JANUAR - 31. MARTS 2012 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK FORVENTNINGER TIL 2012 Vi mener fortsat, at det er mest sandsynligt, at aktiemarkederne slutter 2012 højere end niveauerne

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. september 2009

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. september 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 22. oktober Udsteder Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 6 incl. denne side Børsmeddelelse nr.

Læs mere

Meddelelse nr. 72/2016: Delårsrapport 1. januar 30. september 2016

Meddelelse nr. 72/2016: Delårsrapport 1. januar 30. september 2016 Meddelelse nr. 72/2016 København, d. 4. november 2016 Meddelelse nr. 72/2016: Delårsrapport 1. januar 30. september 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 31. marts 2012

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 31. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 20. april 2012 Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 9 incl. denne

Læs mere

Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. juni 2012

Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. juni 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 19. juli 2012 Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 9 incl. denne

Læs mere

Resultatet før og efter skat for 1. halvår 2015 var på 28,1 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på 11,0%.

Resultatet før og efter skat for 1. halvår 2015 var på 28,1 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på 11,0%. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 21. juli 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16. Børsmeddelelse nr. 12.2014, Delårsrapport 1-3. kvartal 2014

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16. Børsmeddelelse nr. 12.2014, Delårsrapport 1-3. kvartal 2014 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 23. oktober 2014 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. september 2008

Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. september 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 23. oktober Udsteder Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 5 incl. denne side Børsmeddelelse nr.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

INVESTOR ORIENTERING 2012 SMALLCAP DANMARK A/S. Orientering om resultatudviklingen i 2012 Selskabets årsrapport findes på

INVESTOR ORIENTERING 2012 SMALLCAP DANMARK A/S. Orientering om resultatudviklingen i 2012 Selskabets årsrapport findes på INVESTOR ORIENTERING 2012 SMALLCAP DANMARK A/S Orientering om resultatudviklingen i 2012 Selskabets årsrapport findes på www.smallcap.dk HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT Resultatopgørelse (DKKm) 2000 2001 2002

Læs mere

Investororientering Investeringsforeningen SmallCap Danmark 2009

Investororientering Investeringsforeningen SmallCap Danmark 2009 Investororientering Investeringsforeningen SmallCap Danmark 2009 Orientering om resultatudviklingen i 2009 Foreningens årsrapport findes på hjemmesiden: www.smallcap.dk HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT 2006

Læs mere

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 33 35 53 94 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen &

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 31. marts 2008

Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 31. marts 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 22. april Udsteder Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 5 incl. denne side Børsmeddelelse

Læs mere

Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016

Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Meddelelse nr. 26/2016 København, d. 29. april 2016 Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

INVESTOR ORIENTERING 2011 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK

INVESTOR ORIENTERING 2011 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK INVESTOR ORIENTERING 2011 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK Orientering om resultatudviklingen i 2011 Foreningens årsrapport findes på www.smallcap.dk HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT 2006 1) 2007 2008

Læs mere

Foreningens forholdsvis svage start på året er ikke tilfredsstillende.

Foreningens forholdsvis svage start på året er ikke tilfredsstillende. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 17. april 2013 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017

Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017 Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

Resultatet før og efter skat for 1. halvår 2016 var negativt med 7,4 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på -2,0%.

Resultatet før og efter skat for 1. halvår 2016 var negativt med 7,4 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på -2,0%. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 28. juli 2016 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 24. april 2014 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Investeringsforeningen SmallCap Danmark Årsrapport 2010 5. regnskabsår

Investeringsforeningen SmallCap Danmark Årsrapport 2010 5. regnskabsår Investeringsforeningen SmallCap Danmark Årsrapport 2010 5. regnskabsår INDHOLD Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil Investeringsforeningen SmallCap Danmark

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. september 2008

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. september 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 23. oktober Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 incl. denne side Børsmeddelelse

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K. Dato 18. april 2016

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K. Dato 18. april 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 18. april 2016 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 08.2009, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2009. Periodens afkast blev på -9,1%, svarende til et nettoresultat på -10,2 mio. kr.

Børsmeddelelse nr. 08.2009, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2009. Periodens afkast blev på -9,1%, svarende til et nettoresultat på -10,2 mio. kr. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 20. april Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 incl. denne side Børsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 24. april 2014 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 20. april 2015 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 16.2013, Delårsrapport 1. januar 30. september 2013

Børsmeddelelse nr. 16.2013, Delårsrapport 1. januar 30. september 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 24. oktober 2013 Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 13. incl. denne

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Resultatet for 2. kvartal 2015 blev på 2,9 mio. kr. Kvartalsafkastet blev 2,7%. OMXCXC20-indekset steg 0,3% i kvartalet.

Resultatet for 2. kvartal 2015 blev på 2,9 mio. kr. Kvartalsafkastet blev 2,7%. OMXCXC20-indekset steg 0,3% i kvartalet. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 21. juli 2015 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Kvartalsrapport 1. januar september 2008 for DK Trends Invest A/S

Kvartalsrapport 1. januar september 2008 for DK Trends Invest A/S Kvartalsrapport 1. januar 2008 30. september 2008 for DK Trends Invest A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato: 18. november 2008 Udsteder: DK Trends Invest A/S

Læs mere

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16. Børsmeddelelse nr. 09.2015, Delårsrapport 1-3. kvartal 2015

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16. Børsmeddelelse nr. 09.2015, Delårsrapport 1-3. kvartal 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 22. oktober 2015 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Læs mere

SmallCap Danmark A/S s bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2013, hvorfra følgende kan fremhæves:

SmallCap Danmark A/S s bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2013, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 17. juli 2013 Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 11 incl. denne side

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 22. oktober 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 11 Profil SmallCap Danmark A/S 16 Aktien og investorerne

Læs mere

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16. Børsmeddelelse nr. 10.2014, Delårsrapport 1-3. kvartal 2014

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16. Børsmeddelelse nr. 10.2014, Delårsrapport 1-3. kvartal 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 23. oktober 2014 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Læs mere

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. september 2012

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. september 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 26. oktober 2012 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil SmallCap Danmark A/S 13 Aktien og investorerne

Læs mere