Sociolog NYT Nr. 180 Januar 2014 Generalforsamling 2014 i Dansk Sociologforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sociolog NYT Nr. 180 Januar 2014 Generalforsamling 2014 i Dansk Sociologforening"

Transkript

1 Sociolog NYT Nr. 180 Januar 2014 Generalforsamling 2014 i Dansk Sociologforening

2 Indhold Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Sociologforening Dagsorden for generalforsamling i Dansk Sociologforening... 4 Formandens beretning... 5 Kassererens beretning... 7 Årsregnskab 2013/Budget Regnskab fra kongres i Århus Årsregnskab Revisorerklæring Årsberetninger Beretning fra tidsskriftet Dansk Sociologi Regnskab vedr. tidsskriftet Dansk Sociologi Beretning fra Nordisk Sosiolog Forbund (NSF) Beretning fra International Sociological Association (ISA) Beretning fra Sociologisk Institut, Københavns Universitet Beretning fra CESAU, Aarhus Universitet Beretning fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet Beretning fra Syddansk Universitet, Esbjerg Valg til bestyrelsen i Dansk Sociologforening

3 c/o Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade 5, Postboks 2099, 1014 København K, Tlf: , 9. januar 2014 Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Sociologforening 2014 Torsdag d. 23. januar Kl. 17:30-19:15 på Københavns Universitet, Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, lokale Tilmelding er ikke nødvendig. Punkter til dagsordenen modtages af sekretær Lene El Mongy, senest den 20. januar. Årets SociologNYT findes kun i en elektronisk udgave, som kan downloades på foreningens hjemmeside; SociologNYT indeholder materiale til generalforsamlingen; forslag til dagsorden, div. beretninger, regnskab og forslag. SociologNYT vil være tilgængelig senest d. 22. januar. På vegne af bestyrelsen Martin Munk, formand 3

4 Dagsorden for generalforsamling i Dansk Sociologforening 23. januar Forslag til dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning. 5. Budget for foreningen i 2014, herunder fastsættelse af kontingent. 6. Beretning og regnskab for tidsskriftet Dansk Sociologi. 7. Beretning fra NSF. 8. Beretning fra ISA. 9. Beretning fra Sociologisk Institut, KU. 10. Beretning fra CESAU, Aarhus Universitet. 11. Beretning fra Aalborg Universitet. 12. Beretning fra Syddansk Universitet, Esbjerg. 13. Valg af redaktionen til Dansk Sociologi. 14. Valg af bestyrelsesformand i Dansk Sociologforening. 15. Valg af bestyrelse til Dansk Sociologforening. 16. Rekruttering af nye kandidater i sociologi til foreningen. 17. Nedsættelse af udvalg til revidering af vedtægter. 18. Eventuelt. På vegne af bestyrelsen Martin Munk 4

5 BERETNING fra formanden Bestyrelsen er ny og med et nyt formandskab bestående af Martin D. Munk og Kristian Karlson. Kirsten Meyer forblev æresmedlem. No Kampmann blev valgt til kasserer, et hverv han nu stopper med, så foreningen skal have valgt en ny kasserer. Formanden er som reglerne foreskriver også på valg. Året 2013 har været et spændende år i bestyrelsen med nye og gamle opgaver. Vi har forsøgt at køre flere af de gamle opgaver videre, og vi taget nye opgaver op. En af årets første opgaver var at få indhentet kongresregnskabet for 2012 fra administrationen på Aarhus Universitet (AU). Det gik der et par måneder med at få ordnet. Det lykkes at få et egentligt regnskab fra kongressen, idet dette oprindeligt var blandet sammen regnskabet for hele Center for Sociologiske Studier (CESAU). På AU-ADM fik de kongresregnskabet udskilt som viste et muligt overskud på kr. AU-ADM opfatter det netop som internt, så det reelle overskud er måske i realiteten mindre. Vi har på den baggrund i bestyrelsen besluttet at acceptere det fremsendte kongresregnskab 2012, og vi har noteret, at der har været et beregnet overskud, som under alle omstændigheder skulle deles mellem værtsinstitutionen og sociologforeningen, så tabet for foreningen har skønsmæssigt været på kr. ( kr. (overskud) kr. (tilskud fra to dekaner)/2). Vi har valgt ikke at forfølge sagen yderligere, da CESAU næppe kan kritiseres for, at administrationen på AU ikke har sørget for at holde regnskaberne adskilte. Det er også blevet meldt ud, at regnskaber fremover gøres mere klare og transparente, svarende til god skik i for eksempel Nordisk Sociolog Forbund. Siden 2010 har intentionen været, at eventuelle kongresoverskud skal deles ligeligt mellem værtsinstitutionen og sociologforeningen. For kongressen på RUC i 2013 har foreningen dog efter aftale fået hele overskuddet på kr. I efteråret 2013 havde vi en udmærket besøgt foredragsserie om forskellige emner, som KK havde arrangeret. Vi er i gang med at planlægge nye arrangementer for foråret Det første foredrag af lektor Ole Bjerg om Hvor kommer pengene fra? finder sted på CSS, København K, mandag den 24. februar 2014 kl ( Vi håber også på, at Laurent Thévenot kommer og holder et foredrag. Vi er desuden fortsat arbejdet med at opbygge og revidere hjemmesiden for sociologforeningen i forlængelse af et udvalgsarbejde derom. Det er vedtaget i bestyrelsen at redigere hjemmesiden mere grundlæggende, så den fremover vil fremstå opdateret og nem tilgængelig. I 2013 fortsatte foreningen med at arrangere quiz aftener og faglige aftener (Blive sociologisk opdateret). Folk var glade for korte, mere udadrettede og mindre forskningstunge oplæg. Det var også godt med forskellige oplæg, da det bl.a. giver mulighed for at prioritere, også for medlemmer udenfor universiteterne og forskningen. Det er stadig en betydelig udfordring med, at mange ikke modtager mails fra sociologforeningen. 5

6 Formandskabet har endvidere i 2013 været med til at få indviet Center for Stratifikationsforskning (Centre for Stratification Research=CSR) i samarbejde med Carsten Strøby Jensen og Jens Peter Thomsen. Det skete den 27. maj 2013 på CSS med et åbningsseminar og efterfølgende reception. Åbningsseminaret med Richard Breen, Martin D. Munk og Mads Meier Jæger var ganske velbesøgt, og Sociologisk Institut, Københavns Universitet var vært for den efterfølgende reception. CSR er etableret som et samarbejde mellem forskellige universiteter i Danmark, og er fysisk placeret på Sociologisk Institut, Københavns Universitet og på Aalborg Universitet København. Der er endvidere oprettet en hjemmeside ( I efteråret 2013 fik vi skudt faglig seminarrække i gang. Der vil ligeledes i 2014 være seminarer (det første finder sted den 26. februar 2014 på CSS). Man kan tilmelde sig til Tea Malthesen hvis man ønsker at være på mailingliste. I forlængelse heraf har bestyrelsen sammen med Sociologisk Institut og CSR planlagt årets kongres med stratifikation og ulighed som tema. Der er 130 tilmeldte fra Danmark og ude omkring. Vi har i bestyrelsen besluttet, at kommunikation vedrørende information om kongressen fremover skal foregå på såvel engelsk som på dansk. Det er og vil være op til sessionsledere at afgøre om den enkelte session holdes på engelsk eller dansk. Udgangspunktet er engelsk. Efter aftale med Sociologisk Institut, Københavns Universitet (KU) er der indgået aftale om at Dansk Sociologi administreres af regnskabsafdelingen på KU. Se nærmere beskrivelse under punktet Dansk Sociologi. Laura Kelstrup blev i august 2013 ansat som ny studentermedhjælp. Formanden er medlem ASA (American Sociological Association) og holder sig orienteret inden for en række forskellige forskningsgrupper under ASA. Dele af den amerikanske sociologi er på mange måder inde i en frugtbar udvikling, herunder med konstruktive samarbejdsprojekter og anknytninger til europæisk, nordisk og dansk sociologi. Der er i disse år blandt amerikanske sociologer fokus på stigende ulighed og polarisering, ekstreme indkomstkløfter, lukning af arbejdspladser, skæv segregering, øgede sociale problemer og voksende fattigdom i en meget stor del af den amerikanske befolkning. Det er problemstillinger som med forskellig vægt har betydning i det danske samfund. 6

7

8 Dansk Sociologforening Regnskab 2013 og budget 2014 BUDGET 2013 SALDO 2013 BUDGET 2014 Indtægter Kontingenter 1) , , ,00 Renter 5.000, , ,00 Kongres 0, ,00 0,00 I alt , , ,00 Udgifter Tidsskrifter Acta , , ,00 Dansk Sociologi , , ,00 I alt , , ,00 Møder Bestyrelsen , , ,00 Medlemsmøder , , ,00 Årsmøde/generalforsamling 1.000,00 0, ,00 Studenterseminarer 2) ,00 0, ,00 International oplægsholder ,00 Kongres 5.000,00 0, ,00 I alt , , ,00 Kontorhold Forretningsfører , , ,00 Studentermedhjælp 3) , , ,00 Kontorhold og gebyrer 1.500, , ,00 Porto 1.500, , ,00 PBS , , ,00 Hjemmeside , , ,00 I alt , , ,00 Int. organisationer ISA 2.000, , ,00 ESA 2.000, , ,00 I alt 4.000, , ,00 Udgifter i alt , , ,00 Resultat 250, ,06 250,00 8

9 1) Medlemstallet udgjorde ved udgangen af medlemmer kandidater og 376 Studerende hvilket er udgangspunktet for budgettet for ) Vi har beklageligvis ikke haft forespørgsler om tilskud til studenterseminarer. Bestyrelsen foreslår dog at vi fastholder beløbet i budgettet i ) Vores studentermedhjælp har brugt væsentligt færre timer end budgetteret, hvorfor den lavere udgift. I 2014 forventes flere opgaver, og derfor et større timeforbrug. Beløbet dækker et gennemsnitligt forbrug på 16 timer pr. måned. 13. januar

10 Dansk Sociologforening 2013 Balance 2013 Aktiver Kasse 0,00 BG Bank Giro ,04 Toprentekonto ,59 I alt ,63 Passiver Gæld/tilgodehavende(-) ,00 Kongressen Kontingenter Tidsskriftet Dansk Sociologi Studentermedhælp Egenkapital ,58 Over/underskud ,06 I alt , Januar,

11 Regnskab for Sociologikongressen 2012 Regnskab 2012 Antal deltagere: Studerende 47 Arbejdsløse+pensionister 6 Almindelige deltagere 151 INDTÆGTER (eksterne såvel som interne AU overførsler) Særligt tilskud fra dekanen BSS (AU) Særligt tilskud fra dekanen ARTS (AU) Deltagerbetalinger Indtægter i alt OMKOSTNINGER Lønninger: Studentermedhjælp (DTAP) i alt: Ayham Ahsan Francies Al Maleh Mathias Mark Bornæs Morten Nygaard Christensen Ulrik Nørgaard Rønsbo Særlig vederlæggelse (anden løn) i alt: Ayse Banu Bargu Elisabeth Bech-Gernsheig Lyuba Tsancheva Halacheva Renata Salecl Løn i alt Driftsomkostninger: Hotel Rejser Repræsentation og forplejning Tryk, kopi og print Tjenesteydelser og kontorartikler Interne køb Driftsomkostninger i alt Omkostninger i alt RESULTAT Bemærk at et negativt tal betyder et overskud.

12 Dansk Sociologforening Regnskab 2012/ budget 2013 BUDGET 2012 REGNSKAB BUDGET 2013 Indtægter Kontingenter 1) , Renter , Kongres 0 0,00 0 I alt , Udgifter Tidsskrifter Acta , Dansk Sociologi , I alt , Møder Bestyrelsen , Medlemsmøder , Årsmøde/generalforsamling , Studenterseminarer , Kongres , I alt , Kontorhold Forretningsfører , Studentermedhjælp 2) , Kontorhold og gebyrer , Porto , PBS , Hjemmeside , I alt , Int. organisationer ISA , ESA 0 0, I alt , Udgifter i alt , Resultat , ) Medlemstallet udgjorde ved udgangen af medlemmer: 296 kandidater og 380 studerende. 2) Vores studentermedhjælp har brugt væsentligt færre timer end budgetteret, hvorfor den lavere udgift. I 2013 forventes flere opgaver, og derfor et større timeforbrug. 7. januar

13 Dansk Sociologforening 2012 Balance 2012 Aktiver Kasse 0,00 BG Bank Giro ,43 Toprentekonto ,15 I alt ,58 Passiver Tilgodehavende: Tidsskriftet Dansk Sociologi ,00 Kontingenter ,00 Egenkapital pr ,59 Over/underskud ,99 I alt ,58 7. Januar

14

15

16 Beretning fra tidsskriftet Dansk Sociologi 2013 Hvad angår økonomien for nærværende beretningsårs vedkommende, viser det vedlagte regnskab et underskud på kr , hvad imidlertid henfører sig til et tilsvarende tilgodehavende hos Dansk Sociologforening. Som det også fremgår af regnskabet, har tidsskriftet i 2013 (som for 2012 s vedkommende) oppebåret et tilskud fra FSE på kr Bevillingen var på kr , hvor knap kr er tilgået Københavns Universitet som overhead. Det står imidlertid også klart, at det ikke længere er muligt at opnå støtte fra FSE til udgivelse af tidsskrifter. Som meddelt i sidste års beretning har Københavns Universitets regnskabskontor overtaget tidsskriftets regnskabsføring, hvad også indebærer dels, at tidsskriftet ikke skal afholde udgifter til revision dels, at der ikke skal erlægges moms af afholdte udgifter i forbindelse med drift af tidsskriftet. Momsfritagelsen indebærer en skønsmæssig besparelse på kr på årsbasis. Det er derfor aftalt med institutleder Carsten Strøby, Sociologisk Institut, at honorering af sekretærhjælp øges med kr på årsbasis så nogenlunde modsvarende det tidligere overhead. Alt i alt betyder dette, at tidskriftet også i de kommende år kan forvente en økonomi, tilsvarende den som hidtil har gjort sig gældende. Hvad angår det redaktionelle arbejde, er der som sædvanligt opereret med 4 numre, hvor det sidste nummer i 2013 i skrivende stund desværre er blevet forsinket og først udkommer her i begyndelsen af det nye år. Det første nummer i 2013 var et temanummer om Fattigdom i dagens Danmark forestået af Morten Ejrnæs og Jørgen Elm Larsen, der takkes for deres indsats i så henseende. Det tredje nummer i 2013 var ligeledes et temanummer og her om Velfærdsprofessioner forestået af Gitte Sommer Harris og med Lars Thorup Larsen som gæsteredaktør, der ligeledes takkes for sin indsats. Der blev i de hidtil udkomne numre i alt publiceret 13 artikler, 1 essay, 1 review-essay, 1 kronik, 1 kommentar og 9 anmeldelser. Redaktionen har også i 2013 kunnet notere sig en stabil tilgang af manuskripter med henblik på publicering i Dansk Sociologi og benytter lejligheden til at sige forfatterne tak for, at de betænker tidsskriftet med manuskripter. Redaktionen skal samtidig sige vore reviewere mange tak for deres ihærdige og grundige indsats i forbindelse med bedømmelse af tilsendte manuskripter. Abonnementerne fordeler sig for 2013's vedkommende på de enkelte kategorier som følger - med tallene for de forrige år til sammenligning: Institutionsabonnementer Personlige abonnementer Studenterabonnementer Medlemsabonnementer: Almindelige Studerende Fri-abonnementer I alt Redaktionen må igen notere sig et mindre fald i abonnementstallet, om end det ikke er alarmerende. 16

17 Redaktionen har i 2013 bestået af Gitte Sommer Harrits, Esther Nørregård-Nielsen, Anja Jørgensen, Mikkel Bo Madsen, Klaus Levinsen, Anders Ejrnæs, Janus Hansen, Kathrine Carstensen og Allan Madsen. Esther Nørregård-Nielsen, Anja Jørgensen og Kathrine Carstensen har meddelt, at de ønsker at udtræde af redaktionen og siges mange tak for deres indsats. Gitte Sommer Harrits, Klaus Levinsen, Janus Hansen og Anders Ejrnæs er på valg til redaktionen og er alle indstillet på genvalg. Redaktionen er vidende om, at Stine Faber AAU), Signe Ravn (SFI) og Niels Peter Mortensen (BDO Consulting) er indstillet på at lade sig bringe i forslag til redaktionen på Sociologforeningens generalforsamling. På redaktionens vegne Med venlig hilsen Allan Madsen 17

18 Tidsskriftet Dansk Sociologi. Resultatopgørelse 1. januar 31. december 2013, uden moms. Indtægter: Abonnementer Løssalg Dansk Sociologforening Bevilling fra Forskningsrådet Copy Dan Indtægter i alt: Udgifter: Produktion af tidsskriftet: Trykkeri Lay-out Korrektur og oversættelse (5 numre) (3 numre) Køb af billeder og bog til anmeldelse Administration m.v.: Annoncering Sekretærhjælp Revisor Porto Gebyrer Mødeudgifter, inkl. hj.sideopdatering og kontingent til FDK Rejseudgifter Udgifter i alt: Årets resultat: kr til gode hos Dansk Soc.forening 18

19 Årsberetning 2013 Nordisk Sociolog Forbund (NSF) Bestyrelsen i NSF har som vanligt afholdt to møder i Da 2013 ikke er et kongresår, har bestyrelsens arbejde hovedsageligt fokuseret på kongressen i Den afholdes i Lund, august. Konferencen har overskriften: Exploring Blind Spots, og vil have key-note præsentationer fra: Michael Burawoy, Eva Illouz, and Guy Standing. Man kan læse mere om konferencen og tilmelde sig på: Redaktionsarbejdet for foreningens tidskrift ACTA Sociologica varetages af den norske sociologforening, men skal i 2014 overgå til den finske sociologforening. Der arbejdes på at finde den institution, hvor redaktionen vil hører hjemme for de kommende to år. I 2013 gav foreningen støtte til konsolideringen af tidskriftet Icelandic sociology, samt til driften af databasen for sociologisk relevante tidskrifter i norden (Se: www1.svt.ntnu.no/nsajournals/). Man er meget velkommen til at kontakte Dansk Sociologforening, såfremt man gerne vil have tilføjet tidskrifter til listen. Endvidere havde bestyrelsen en større strategisk diskussion af kriterierne for at uddele projektstøtte. Dette skyldes den positive situation at foreningen har en mindre opsparing som man gerne vil aktivere ved at yde tilskud til interessante projekter. Men hvordan og hvor hurtigt opsparingen skal forvaltes er der endnu ikke enighed omkring. Nordisk Sociologforbund har igen i 2014 afsat kr. til at støtte projekter, der styrker nordisk sociologi. De kr vil blive brugt til at støtte kandidatstuderende fra de nordiske lande i deltagelsen på konferencen i Lund. Dette giver mulighed for at sende 13 studerende til konferencen, og Dansk Sociologforening kan give 3 studerende mulighed for at deltage gratis. Det vil være en opgave for den kommende bestyrelse, at tildele støtten. Mulighederne for at ansøge om en plads vil blive annonceret i et kommende nyhedsbrev. Udover studenterstøtten opfordres interesserede til at søge yderligere information om hvilke typer projekter, der kan bevilliges midler. Beskrivelse af hvordan man søger kan findes på foreningens hjemmeside under punktet Søk støtte. Der har de sidste par år været rigtig gode muligheder for at få støtte til projekter som har et nordisk sociologisk perspektiv. Kirsten Meyer & No Emil Sjöberg Kampmann 19

20 Årsberetning 2013 International Sociological Association (ISA) har været et relativt stille år præget af forberedelserne til den næste verdenskongres, der afholdes 13. til 19. juli 2014 i Yokohama, Japan. Yderligere oplysninger om kongressen, herunder deadlines for abstracts og papers samt oplysninger om tilmelding og andre praktiske forhold kan findes på foreningens hjemmeside: Der har i årets løb været afholdt enkelte konferencer arrangeret af forskellige forskningskomiteer, arbejdsgrupper og tematiske fora samt møde for the Council of National Associations i Ankara. Det er værd at notere, at udviklingen af ISA går i retning af ikke længere at være en ren vesteuropisk/nordamerikansk forening. Der er begyndt at være mange spændende oplæg fra hele verden. Man kan tydeligt se den sociologiske udvikling der sker omkring i verden. ISA har desuden en meget spændende og aktiv blog-sektion på sin hjemmeside. Bestyrelsen/DSF har stemt for forslaget Proposed Restructuring of the ISA, som indebærer, at der ikke fremover vil være en særskilt vice-president for kongresprogram, men at ansvaret for det i stedet ligger hos kongreskomiteen og presidenten. Dansk Sociologforening forsøgte i samarbejde med Sociologisk Institut på Københavns Universitet og Wonderful Copenhagen at byde på Forum of Sociology i 2016 til København men blev desværre ikke shortlisted. Man kan blive medlem af ISA ved at gå ind på organisationens hjemmeside og klikke ind på individuelt medlemskab: Derudover optager ISA også institutioner som fx. universiteter eller forskningsinstitutioner som medlemmer. Kirsten Meyer

21 Beretning fra Sociologisk Institut til Sociologforeningen, Sociologisk Institut og Sociologforeningen har endnu en gang haft et år med godt samarbejde. Vi har blandt andet samarbejdet om at håndtere Sociologforeningens administration og tidsskriftet Dansk Sociologi. Det har som sædvanligt fungeret godt. Den daglige administration har været varetaget af Lene El Mongy på Sociologisk Institut, som også i år skal takkes for indsatsen. Både tidsskriftet og foreningen synes at være i god gænge. Instituttet og Sociologforeningen har også i 2013 forsøgt at få en international konference til København. Vi bød i fællesskab på ISA s 2016-Forumkonference. Desværre blev vi slået af nogle af kandidaterne fra de andre lande. København er en relativ dyr by, hvilket vanskeliggør muligheden for at tiltrække store internationale konferencer hvor der forventes at deltage folk fra alle dele af verden. Wonderful Copenhagen bistod os også i år med at udarbejde budmaterialet og skal have tak for deres store indsats. Håbet er dog stadigt, at vi på sigt vil blive i stand til at få nogle af de store sociologkongresser til Danmark for på denne måde, at sætte dansk sociologi på det internationale landkort. Sociologisk Institut afholder i år på vegne af foreningen Dansk Sociologkongres. Det gøres under temaet Social stratification and inequality changing social dynamics in the 21st century. Som noget nyt har vi valgt at afholde konference på engelsk og bede om papers på engelsk. Håbet er at vi herigennem kan indstifte en ny tradition omkring sociologkongressen, der fremadrettet vil gøre kongressen attraktiv for udenlandske deltagere. Kongressen er organiseret i tæt samarbejde med det nyetablerede center for social stratification ved Sociologisk Institut; et center der er blevet til i samarbejde mellem en række danske universiteter. Afslutningsvis skal der bare takkes for endnu et år med godt samarbejde. Vi ser frem til et lige så godt samarbejde i Med venlig hilsen Carsten Strøby Jensen Institutleder, Sociologisk Institut, Københavns Universitet. 21

22 Beretning for CESAU, 2013 Center for sociologiske studier, Aarhus Universitet (CESAU) blev oprettet januar 2010 og er et tværfagligt samarbejde mellem en række forskningsmiljøer på Aarhus Universitet. Centerets opgave består i at facilitere samarbejde omkring sociologien på Aarhus Universitet. Dette sker dels via centerledelsens egne initiativer, dels ved at den faglige udveksling og udvikling i centrets forskellige tematisk definerede forskergrupper understøttes praktisk og økonomisk. CESAU udgiver hver måned et nyhedsbrev for at orientere om centeret aktiviteter og annoncere andre signifikante begivenheder af sociologisk observans. Alle kan tilmelde sig nyhedsbrevet på centerets hjemmeside ( Sandbjerg-seminar 2013 CESAU afholdte den januar forskningsseminar på Sandbjerg Gods hvor 39 forskere og forskerstuderende tilknyttet centeret præsenterede og diskuterede papers i paneler med så varierede tematikker som økonomi, tid, innovation, krig, marginalisering, mad og demokrati. Seminarets inviterede Key Note-speaker var professor Hartmut Rosa fra Friedrich-Schiller-Universität i Jena, der gav forelæsningen: Social Acceleration and Alienation. Det er ambitionen at Sandbjerg-seminaret skal være en begivenhed, der finder sted hvert andet år. Aarhus Lectures nr. 2 og 3 Aarhus Lectures er en forelæsningsrække som CESAU opstartede i foråret Formålet er at kunne præsentere nogle internationale kapaciteter fra den sociologiske stjernehimmel på Aarhus Universitet. I 2013 er åbnings-succesen blevet fulgt op med Aarhus Lectures no. 2, den 14. januar ved Professor Hartmut Rosa, Friedrich-Schiler-Universität i Jena, der gav forelæsningen: Capitalism. The Escalatory Logic of Modernity and the Fourfold Crisis of Desynchronization. Aarhus Lectures no. 3 blev afholdt den 9. oktober ved Professor Robert Putnam, Harvard University, der gav forelæsningen: Equality of opportunity? Growing up Rich and Growing up Poor in America Today. Man kan se eller gense rækken af Aarhus Lectures på CESAUs hjemmeside (cesau.au.dk). Det er planen at fortsætte den gode stime og afholde mindst én Aarhus Lectures om året. Seminarrække: Forsker i fokus CESAU afholdte i foråret 2013 seminarrækken Forsker i fokus. Hvert seminar stillede skarpt på en stor og indflydelsesrig sociologisk tænker. Det skete ved at tre danske forskere præsenterede hvordan de selv har anvendt hele eller dele af vedkommendes forfatterskab, samt diskutere hvilke muligheder og begrænsninger de ser i den pågældendes teoridannelse. De fire forskere der kom i fokus var: 1. Erwin Goffman (den 19. marts), der blev diskuteret af Nanna Mik-Meyer (CBS), Torsten Kolind (Center for Rusmiddelforskning, AU) og Jakob Krause-Jensen (IUP /AU) 22

23 2. Giorgio Agamben (den 30. april), der blev diskuteret af Steffen Jensen (Center for Torturofre), Katrine Vitus Andersen (SFI) og Jakob Lund (AEK/ AU) 3. Gilles Deleuze (den 7. maj), der blev diskuteret af Morten Nielsen (IKS /AU), Jette Kofod (IUP / AU) og Marie Bruvik Heinskou (Sociologi, KU). 4. Ulrich Beck (den 4. Juni), der blev diskuteret af Mads P. Sørensen (BSS/ AU) og Mikkel Vedby Rasmussen (Center for militære studier, KU). Alle fire arrangementer trak mange tilhørere - både forskere og studerende - og viste sig at være et format hvor de inviterede oplægsholdere kunne udfolde deres (ofte ret ambivalente) forhold til den pågældende indflydelsesrige sociologiske tænker. Det var faktisk ret sjovt! Forskningsgrupper CESAU er et netværk af forskere organiseret i 15 forskningsgrupper, som med varierende hyppighed opsætter forskellige forelæsningsarrangementer, workshops og seminarer. I 2013 har CESAU således haft besøg af en række gæster fra ind- og udland herunder Anna Gibbs, Peggy Levitt, Lisa Blackman, Christine M. Jakobsen, Anders Blok, Kirsten Gram-Hanssen, Varun Uberoi og Ha-Joon Chang. Læsekredse Nogle forskningsgrupper har arbejdet med læsekredse fx har en gruppe mødtes over tre omgange for at diskutere Bruno Latours seneste værk: An Inquiry into Modes of Existence: An Anthropology of the Moderns. Tilsvarende er der blevet etableret et netværk af folk med passion og interesse for Niklas Luhmann / system teori. Og der har været workshops der udforskede relationen mellem akademisk skrivning og affekt. I alle tilfælde har der været tale om initiativer som har samlet både studerende, forskerstuderende og etablere forskere. Samlet Alt i alt har 2013 været en god årgang for Center for Sociologiske studier ved Aarhus Universitet. Mikkel Rytter, centerleder CESAU. 23

24 Sociologiuddannelsen ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet 2013 bød atter en gang på et rekordoptag på sociologi, med 216 optagne per 1.9, hvoraf ca. 190 stadig er indskrevet per medio januar Sammen med de 140 på 3. semester og de 120 på 5. semester gør dette bacheloruddannelsen i sociologi til en af universitetets største. Med udgangspunkt i optagelsestallene fortsætter vi vores arbejde for at få en adgangsbegrænsning. I lys af at de økonomiske problemer på AAU i 2013 i en vis udstrækning skyldes dyre lejemål som en følge af et generelt meroptag, håber vi at den nye rektor, der tiltræder i 2014, vil være lydhør over for vores argumenter om adgangsbegrænsning. Mens bacheloruddannelsen går fra rekordoptag til rekordoptag, ligge optaget på kandidatuddannelsen stabilt på omkring 50. Vi har haft en task force kørende, som har kommet med mange gode anbefalinger til, hvorledes vi kan fastholde en større andel kandidatstuderende. Samtidig har den også afdækket, at fastholdelsespotentialet er noget begrænset, forstået på den måde, at en stor andel af vores bachelorstuderende ikke i udgangspunktet har planlagt at tage en kandidatoverbygning i sociologi, men bruger bacheloruddannelsen som et springbræt til andre kandidatuddannelser. Anbefalingerne inddrages i arbejdet med en ny studieordning på kandidatuddannelsen. Den nye studieordning på bacheloruddannelsen trådte i kraft med sociologi fra første dag, da sociologiuddannelsen på Aalborg Universitet ikke længere er en del af det samfundsvidenskabelige fællessemester. Studieordningen indebærer, at alle de 6 semestre for første gang siden opstarten i 1997 hører ind under studienævnet for sociologi. De foreløbige erfaringer og evalueringer er overvejende positive, og vi har forhåbninger om, at de studerende hurtigere end tidligere opnår et overblik over den sociologiske fagtradition. Muligheden for tværfaglighed bliver så varetaget på et senere tidspunkt i uddannelsesforløbet med et udvidet tilbud af valgfag. Der er stadig stor opmærksomhed på konfrontationstid i undervisningen, bl.a. tilskyndet af Rigsrevisionens undersøgelser af anvendelsen af taxameterforhøjelsen. De seneste målinger peger på en stigning i konfrontationstiden, og de nye studieordninger vil medføre et øget timetal. Til trods for efterårets svære økonomiske situation på AAU fik vi afviklet den sædvanlige sociologiske minikonference med ca. 200 tilmeldte deltagere under overskriften Det normale og det syge med oplægsholdere fra AAU og University College Cork, Irland. Omdrejningspunktet var et kritisk sociologisk blik på diagnoser, normalitets- og sygdomsforståelser. På vegne af sociologiuddannelsen Trond Beldo Klausen Studienævnsformand 24

25 Årsberetning SDU Esbjerg Igen i 2013 steg antallet af optagne studerende på sociologi og kulturanalyse og er på 74 optagne. De første 21 bachelorer blev færdige i juni og 10 af dem har valgt at læse videre på overbygningsuddannelsen Cultural Sociology, mens andre er forsat enten i udlandet (fortrinsvist England) eller i Danmark (fortrinsvist CBS). I alt 21 er startet på Cultural Sociology som udbydes i to spor: Social transformation processes og Law, power and social justice. Sidstnævnte udbydes i et samarbejde med Juridisk Institut. Der har været udskiftning på studielederposten i januar således at funktionen er overtaget af Gunnar Svendsen. Det er besluttet af campus Esbjerg skal have nye bygninger og at disse skal opføres i nærhed af University College Syd, således at der kan opnås en række synergieffekter på f.eks. kantineog biblioteksområdet men også således at der kan udvikles et mere aktivt og dynamisk studiemiljø, som også kan komme sociologi til gode. Der etableres desuden et øget samarbejde med professionsbacheloruddannelserne i forhold til merit og optagelse på kandidatstudiet. På personalesiden har der i efteråret været stillingsopslag efter adjunkter og lektorer i sociologi og der har været et godt og bredt ansøgerfelt til stillingerne som forventes besat i løbet af foråret Pia Heike Johansen 25

26 Valg til Sociologforeningens bestyrelse Benjamin Schwarz opstiller som studenterrepræsentant. Valg 2014 Navn På valg Mulighed for genvalg Formand Martin Munk Ja Ja Næstformand, Kristian Karlson Nej Fortsætter Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Sabine Klinker Ja Nej Bestyrelsesmedlem Signe Ravn Nej Fortsætter Bestyrelsesmedlem Pelle Korsbæk Nej Fortsætter Sørensen Bestyrelsesmedlem Pia Heike Nej Fortsætter Bestyrelsesmedlem Gorm Harste Ja Fortsætter ikke Bestyrelsesmedlem Lasse Liebst Nej Fortsætter Kasserer, No Emil Kampmann Nej Fortsætter ikke Bestyrelsesmedlem Studenterrepræsentant Studenterrepræsentant Suppleant til Mathias Herup Nielsen Nej Fortsætter ikke bestyrelsesmedlem Suppleant til bestyrelsesmedlem Kaveh Shamshiri- Pedersen Nej Stiller op som ordinært bestyrelsesmedlem Suppleant for studenterrepræsentant ISA: Kirsten Meyer ESA: Gorm Harste NSA: Kirsten Meyer og No Emil Kampmann Ikke på valg: Æresmedlemmer: Elisabeth Hultcrantz og Kirsten Meyer Webmaster: Kirsten Meyer Revisorer: Heine Andersen og Kirsten Meyer Sekretær: Lene El Mongy 26

Generalforsamling i Dansk Sociologforening

Generalforsamling i Dansk Sociologforening Generalforsamling i Dansk Sociologforening Mandag d. 23. februar 2015 Kl. 19:45-21:30 på Københavns Universitet, Sociologisk Institut, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 Referat af Dansk Sociologforenings generalforsamling d. 28. februar 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2006

REFERAT GENERALFORSAMLING 2006 REFERAT GENERALFORSAMLING 2006 Dagsorden 1. Valg af dirt 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Revisorernes beretning 6. Budget for foreningen 2006, herunder fastlæggelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening d. 27. november 2017 kl , KU, lokale

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening d. 27. november 2017 kl , KU, lokale Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening d. 27. november 2017 kl. 17-19, KU, lokale 16.1.62 Til stede: Lene El Mongy, Kirsten Meyer, Emma Steffensen Bach, Alberte Alsø Dokkedal, Elisabeth Hultcrantz,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening (DSF)

Bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening (DSF) Bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening (DSF) d. 16. juni 2015 kl. 17-19 i lokale 16.1.62 Tilstedeværende: Kristian Karlsson, Anna Ilsøe, Asta Breinholt Lund, Alberte Dokkedal, Elisabeth Hultcrantz,

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening d. 14. september 2017, kl , KU, lokale

Referat til bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening d. 14. september 2017, kl , KU, lokale Referat til bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening d. 14. september 2017, kl. 17-19, KU, lokale 16.1.62 Til stede: Alberte Alsø Kokkedal, Emma Steffensen Bach, Anna Sofie Bach, Pelle Korsbæk Sørensen,

Læs mere

D ANSK SOCIOLO GI FORENING

D ANSK SOCIOLO GI FORENING DANSK SOCIOLOGI FORENING Side 2 af 8 Generalforsamling i Dansk Sociologiforening 10. februar 2016 kl. 18.45 på Sociologisk Institut, Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2000

REFERAT GENERALFORSAMLING 2000 REFERAT GENERALFORSAMLING 2000 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Kasserens beretning 4. Budget for foreningsår 2000 og Tidsskriftet Dansk Sociologi, herunder fastsættelse

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2003

REFERAT GENERALFORSAMLING 2003 REFERAT GENERALFORSAMLING 2003 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Revisorernes rapport 6. Budget for foreningen 2003, herunder fastsættelse

Læs mere

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 FORSA Generalforsamling 2015 (Kl. 16.15-18.00) Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Indkomne forslag Regnskab 2014 Kommentarer fra kritisk

Læs mere

Sociolog NYT. Nr. 177 Januar 2011. Generalforsamling 2011 i Dansk Sociologforening

Sociolog NYT. Nr. 177 Januar 2011. Generalforsamling 2011 i Dansk Sociologforening Sociolog NYT Nr. 177 Januar 2011 Generalforsamling 2011 i Dansk Sociologforening Indhold Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Sociologforening 2011 3 Dagsorden for generalforsamling i Dansk Sociologforening..

Læs mere

Sociolog NYT Nr. 181 Februar 2015 Generalforsamling 2015 i Dansk Sociologforening

Sociolog NYT Nr. 181 Februar 2015 Generalforsamling 2015 i Dansk Sociologforening 1 Sociolog NYT Nr. 181 Februar 2015 Generalforsamling 2015 i Dansk Sociologforening 2 Indhold Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Sociologforening 2015... 3 Dagsorden for generalforsamling i Dansk

Læs mere

Sociolog NYT. Nr. 176 Februar 2010. Generalforsamling 2010 i Dansk Sociologforening

Sociolog NYT. Nr. 176 Februar 2010. Generalforsamling 2010 i Dansk Sociologforening Sociolog NYT Nr. 176 Februar 2010 Generalforsamling 2010 i Dansk Sociologforening Indhold Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Sociologforening 2010 1 Dagsorden for generalforsamling i Dansk Sociologforening..

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

DANSK SOCIOLOGI FORENING

DANSK SOCIOLOGI FORENING DANSK SOCIOLOGI FORENING Sociolog-NYT Nr. 182 Februar 2016 Generalforsamling 2016 i Dansk Sociologiforening 2/20 Indholdsfortegnelse Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Sociologiforening 2016 3!

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Dansk Sociologforening

Bestyrelsesmøde i Dansk Sociologforening Bestyrelsesmøde i Dansk Sociologforening Dato: 12. november 2014 Lokale: 16.1.62 Til stede: Emma Steffensen Bach, Kristian Karlson, Asta Breinholt Lund, Benjamin Schwartz, Pia Heike, Kirsten Meyer. Fraværende

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Hermed fremsendes referat af generalforsamlingen d. 20 maj 2017, samt regnskab. Af referatet fremgår den nye bestyrelse.

Hermed fremsendes referat af generalforsamlingen d. 20 maj 2017, samt regnskab. Af referatet fremgår den nye bestyrelse. 23. maj 2017 Til medlemmer af Det grønlandske Selskab Kære Medlem Hermed fremsendes referat af generalforsamlingen d. 20 maj 2017, samt regnskab. Af referatet fremgår den nye bestyrelse. Beretning for

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Odder Højskoles Elevforening indkalder, i overensstemmelse med vedtægternes 4, nr. 3, til ordinær general forsamling den 12. april 2014 kl. 9.30 på Odder Højskole.

Læs mere

Referat af generalforsamling DAF Lokalforeningen Københavns Vestegn

Referat af generalforsamling DAF Lokalforeningen Københavns Vestegn Referat af generalforsamling DAF Lokalforeningen Københavns Vestegn * Ordinær generalforsamling 25. marts 2015. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Finn Jørding bød velkommen og foreslog Frank Hansen som dirigent

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 21. marts 2012

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 21. marts 2012 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 21. marts 2012 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 18. april 2012. Til stede: Trond Beldo Klausen, Anja Jørgensen, Jakob Skjøtt-Larsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening d. 19. maj 2015

Bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening d. 19. maj 2015 Bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening d. 19. maj 2015 Referent: Emma Steffensen Bach Ordstyrer: Anna Ilsøe Til stede: Asta Breinholt Lund, Alberte Alsø Dokkedal, Elisabeth Hultcrantz, Kirsten Meyer,

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 2. udgave 19. marts 2012 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens formål

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf ,

Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf , Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf. 33212800, e-mail post@jordbrugsakademikerne.dk Referat Foredrag og Debatmøde ved Kathrine Richardson samt Generalforsamling

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Deltagere: Gorm Hansbøl, Karen Lund, Elina Maslo, Bent B. Andreasen, Nina Tange, Anne Larson, Hanne Knudsen,

Læs mere

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 1. Velkomst og valg af dirigent Bestyrelsesformanden Peter Fly Hansen bød velkommen. Antal fremmødte: 17 ved start og 19 ved

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Dato: 18.03.2016 Ref.: Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Tid: 09.00 14.00 Sted: Mødelokalet Kredskontoret Birk Centerpark 4 7400 Herning Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask Anders Røn Kallesøe

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen i Nyborg Svømmeklub

Velkommen til generalforsamlingen i Nyborg Svømmeklub Velkommen til generalforsamlingen i Nyborg Svømmeklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 2. Beretning. 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab. 4. Forelæggelse af budget, herunder

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 23. september 2015. Til stede: Afbud: Trond Beldo Klausen, Jakob Skjøtt-Larsen,

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse SDF's ordinære generalforsamling Lørdag d. 3. oktober 2015 Dagsorden a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) b. Valg af referent c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling 03.03.2017 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Dato og tid: Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.30 Sted: Fælleshuset i Lindehøj Dagsorden i henhold til

Læs mere

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Universitetssektionen i Dansk Psykolog Forening

Universitetssektionen i Dansk Psykolog Forening Universitetssektionen i Dansk Psykolog Forening Inkl. referat Generalforsamling 2014 Torsdag d. 9. april 2015 kl. 16-19 Dagsorden a) Valg af dirigent og referent b) Fastsættelse af forretningsorden c)

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3).

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3). Referat af møde i masterstudienævn fredag den 4. december kl. 10.00-12.00 Til stede: Dennis Ramsdahl, Winni Johansen, Michael Nørager Fraværende: Torsten Kolind Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah

Læs mere

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse Private: Direktør Jørgen Rasmussen (Vrå Dampvaskeri A/S), Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) Virksomhedsejer Jens Højer (Højer

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

FORSA-Information. Foreningen FORSA Foreningsåret Udgave: 3 FORSA 2016

FORSA-Information. Foreningen FORSA Foreningsåret Udgave: 3 FORSA 2016 FORSA-Information Foreningen FORSA Foreningsåret 2015-2016 Udgave: 3 FORSA 2016 Bestyrelsen i FORSA ser frem til et spændende efterår med mange gode FORSA-aktiviteter. Vi holder bestyrelsesmøde den 12.

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Referent: Hanne Linnet Rugaards Skovvej 26, 8680 Ry. Bilag: Ejerlav I- J. Regnskab 2013 og Budget 2014

Referent: Hanne Linnet Rugaards Skovvej 26, 8680 Ry. Bilag: Ejerlav I- J. Regnskab 2013 og Budget 2014 Ejerlavet for delområde I- J i Kildebjerg Ry Beboelse Vest Referent: Hanne Linnet Rugaards Skovvej 26, 8680 Ry Bilag: Ejerlav I- J. Regnskab 2013 og Budget 2014 07-05- 2014 http://www.kildebjerg.net brian@24t.dk

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 11. december 2013

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 11. december 2013 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 11. december 2013 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 15. januar 2014. Til stede: Afbud: Trond Beldo Klausen, Anja Jørgensen, Jakob

Læs mere

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling Landvindingslaget Søborg Sø Afholder sin ordinære Generalforsamling I Søborg Forsamlingshus, torsdag den 26. maj 2016 kl. 19,00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskab fremlægges

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014

Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 1 Beboermødet den 20. maj 2014 Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent 2 Beboermødet den 20. maj

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 12. februar 2014

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 12. februar 2014 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 12. februar 2014 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 9. april 2014. Til stede: Afbud: Trond Beldo Klausen, Anja Jørgensen, Lars Skov

Læs mere

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 5. november 2015, kl. 19.00 på Folkestedet, Carl Blochs gade 28, 8000 Aarhus C Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Vedtægter for IntRpol

Vedtægter for IntRpol Vedtægter for IntRpol 1. Foreningens navn og formål (1) Foreningens navn er IntRpol. (2) Foreningen har hjemme på Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet. (3) Foreningen hører under foreningen

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Administration Selskabet har skiftet bank til jyske bank grundet besværlig adgang til netbanken

Administration Selskabet har skiftet bank til jyske bank grundet besværlig adgang til netbanken Beretning 24 Selskabets indtægter stammer fra institutionsmedlemsskaber. Pr. januar 25 havde selskabet følgende antal medlemmer: institutionsmedlemsskaber- store: 8, institutionsmedlemsskaber (pt. mangler

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 18. september 2013 kl. 13.00 15.30 Sted: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 61, 9220 Aalborg Øst Deltagere: Lars Uggerhøj,

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

RUC Alumne bilag 1 Bestyrelsens beretning for det forløbne år Ordinær generalforsamling d

RUC Alumne bilag 1 Bestyrelsens beretning for det forløbne år Ordinær generalforsamling d RUC Alumne bilag 1 Bestyrelsens beretning for det forløbne år Bestyrelsen Bestyrelsen konstituerede sig på sit første møde d. 21. januar 2016 således, at Kirstine Fabricius blev nyvalgt formand, Henning

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 28. FEBRUAR 2013 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent. b) Beretning

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 27. februar 213 Formand: Lars Henrik Søfren Randersvej 3, 42 Slagelse tlf. 58 56 19 3 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Hans Peter Bach (senior) spurgte ind til proceduren ved manglende indbetaling af kontingent?

Hans Peter Bach (senior) spurgte ind til proceduren ved manglende indbetaling af kontingent? Referat af DMKF Generalforsamling, 14. juni 2015 1) Valg af dirigent - Ole Willumsen Ole bekendtgjorde, at der var indkaldt retmæssigt til generalforsamlingen. 2) Valg af referent Peter Atti 3) Valg af

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Vedtægter for Leverforeningen April 2014

Vedtægter for Leverforeningen April 2014 Vedtægter for Leverforeningen April 2014 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Leverforeningen. Landsforeningen for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende. Landsforeningens hjemsted

Læs mere

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby Generalforsamling Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00 Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A 9400 Nørresundby Indholdsfortegnelse Dagsorden... 3 Indkomne forslag... 4 a. Debat om frivillighed og klubbens

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

Foreningen Dansk Byøkologi

Foreningen Dansk Byøkologi Generalforsamling i Foreningen Dansk Byøkologi 19.marts 2004 19. Marts 2004 Foreningen Dansk Byøkologi 1 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Regnskab v. indtrådt kasser

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere