Indhold: Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. Studieadm. koordinator. Dato 12. januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold: Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. Studieadm. koordinator. Dato 12. januar 2015"

Transkript

1 Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for bachelorudd. og bachelorsidefag i psykologi Modul: B03/SF-B03 - Udviklingspsykologi, inkl. metode 2 Module: B03/SF-B03 - Developmental psychology, including methods 2 Mikkel B. Hansen Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Dato 12. januar 2015 Indhold: 1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide Om modulet... 2 Modulbestyrer... 2 Studieadministrativ koordinator... 2 Underviserne... 2 Undervisningslokaler... 3 Modulets varighed Modulets genstandsområder/indhold... 3 Formål... 3 Genstandsområder/indhold Studieordningens mål for modulet... 4 Fagspecifikke målbeskrivelser:... 4 Generelle målbeskrivelser Undervisningsaktiviteter Ugeplaner for undervisningsaktiviteter... 5 Moduluge 1 (uge 5)... 5 Moduluge 2 (uge 6)... 6 Moduluge 3 (uge 7)... 7 Moduluge 4 (uge 8)... 8 Moduluge 5 (uge 9)... 9 Moduluge 6 (uge 10) Moduluge 7 (uge 11) Tidspunkter for holdundervisning Evaluering Eksamen Litteratur Appendiks 1 særlige oplysninger om bogkøb... 17

2 1. Om studieguiden Formålet med denne studieguide Studieguiden er dit orienteringskort til din uddannelse dvs. den beskriver, hvor du starter (hvilke forudsætninger, du forventes at have), hvilken rute du skal følge (under-visning og opgaver undervejs) og hvad målet er (hvad skal du kunne til eksamen). Studieguiden hjælper dig også til at finde det rette udstyr (anbefaler litteratur og andre læringsressourcer). Endelig indeholder den alle de praktiske oplysninger, du har brug for. Opbygningen af denne studieguide Studieguiden beskriver dine aktiviteter på ugebasis. For hver uge angives 1. Ugens forelæsninger med en kort angivelse af emnet, lokalet mm. 2. Ugens hold- og/eller gruppetimer med angivelse af om der er ekstra materiale på e-learn. 3. Litteratur til undervisning 4. E-læringsaktiviteter og andre planlagte undervisningsaktiviteter 2. Om modulet Modulbestyrer Lektor Mikkel B. Hansen, Institut for Psykologi Campus. Telefon: / Studieadministrativ koordinator Anne-Christina Nielsen, Telefon: , mobil: Underviserne I dette modul vil du møde følgende undervisere: Mikkel B. Hansen, lektor, cand. psych., ph.d., Institut for Psykologi Maj Hansen, cand. psych., ph.d., undervisningsassistent, Institut for Psykologi Erik Vindbjerg, cand. psych., undervisningsassistent, Institut for Psykologi Gæsteforelæsere: Osman Kingo, adjunkt., cand. psych., ph.d., Psykologisk Institut, AU Mette Elmose, adjunkt., cand. psych., ph.d., Institut for Psykologi Anders Højen, lektor, ph.d., Center for Børnesprog Arne Poulsen, professor, cand. psych., RUC Tea Trillingsgaard, post doc., cand. psych., ph.d., Psykologisk Institut, AU Lone Hjerrild Møller, cand. psych., Børne- og ungdomspsykiatri, Odense Mimi Mehlsen, lektor, cand. psych, ph.d., Psykologisk Institut, AU 2

3 Katrine Zeuthen, lektor, cand. psych., ph.d. Institut for Psykologi, KU Diskussionsholdledere: Sopie Lykkegaard Ravn Simon Moesgaard-Kjeldsen Ajla Dervicevic Ditte Hammerich Deleuran Undervisningslokaler Oversigt over lokalerne på Campus finder du Se punkt 6 Ugeplaner for forelæsninger for nærmere information om undervisningslokaler. Modulets varighed Undervisningen begynder i uge 5, 2015 og slutter i uge 11, Se ugeplanen for de enkelte undervisningsdage. Eksamen finder sted i uge Modulets genstandsområder/indhold Formål Modulet har til formål at give studerende viden om og forståelse for grundlæggende ideer, teorier og forskning inden for udviklingspsykologi, så at den studerende efter afslutning af modulet kan opnå de tilknyttede modulspecifikke og generelle målbeskrivelser. Faget handler overordnet om at introducere og vurdere de ændringer i psykologiske evner, kompetencer og egenskaber, der finder sted i personen under udvikling. Der fokuseres på individets udvikling igennem hele livsforløbet. Individuelle forskelle i udviklingen igennem den tidlige barndom, barndommen, ungdommen såvel som den voksnes udvikling og alderdom diskuteres. I dette modul skal de studerende endvidere erhverve en grundlæggende forståelse for basale dataanalytiske begreber. Genstandsområder/indhold Kognitiv udvikling, emotionel udvikling, social udvikling, intelligensudvikling, seksuel udvikling, biologisk udvikling, præmatur udvikling, spædbørns udvikling, børns udvikling, unges udvikling, voksnes udvikling, ældres udvikling, kønsforskelle i udvikling, begyndende voksenliv ( emerging adulthood ), tilknytning, identitet, arv-miljø, generel/domæne-specifik udvikling, statistisk dataanalyse, signifikans niveau, deskriptive analyser, t-tests, Chi-Square test, korrelationsanalyse, forskningsmetodik i relation til udviklingspsykologi. Udviklingspsykologiens historie og udvikling Grundlæggende teorier, begreber og empiri inden for udviklingspsykologien. Nutidige tilgange og problemstillinger inden for udviklingspsykologien. Læsning, forståelse og evaluering af videnskabelig litteratur inden for udviklingspsykologien. Introduktion til metoder til behandling af forskellige data inden for udviklingspsykologien. 3

4 Etiske problemstillinger knyttet til udviklingspsykologien. 4. Studieordningens mål for modulet Denne studieguide beskriver hvad vi forventer du skal kunne dine kompetencer. Fagspecifikke målbeskrivelser: Ved modulets afslutning kan den studerende: tilegne sig og anvende viden om forskellige perspektiver på psykologiske problemstillinger inden for udviklingspsykologi og anerkende, at udviklingspsykologi indeholder en række teorier, forskningsmetoder, evidens, metoder og anvendelsesmuligheder. (Viden og forståelse vidensfeltet; forståelses- og reflektionsniveauet) identificere egne læringsbehov og reflektere over disse samt strukturere kortere læringsforløb alene og i samarbejde med andre i forhold til problemstillinger inden for udviklingspsykologi. (Kompetencer samarbejde og ansvar, læring) forstå og formidle ideer og undersøgelser af forskellige perspektiver inden for udviklingspsykologi og anerkende specifikke psykologiske tilgange til relevante problemstillinger. (Viden og forståelse vidensfeltet; forståelses- og reflektionsniveauet. Færdigheder vurdering og beslutning, formidling) forstå og vurdere mønstre i adfærd og psykologisk funktion i forhold til udvikling og evidens herom. (Færdigheder vurdering og beslutning). analysere data fra udviklingspsykologien med anvendelse af kvantitative eller kvalitative metoder. (Færdigheder typen af færdigheder; vurdering og beslutning) vurdere og formidle undersøgelsesresultater samt forholde sig reflekterende til den nye viden inden for udviklingspsykologi. (Viden og forståelse vidensfeltet; forståelses- og reflektionsniveauet. Færdigheder vurdering og beslutning; formidling) reflektere over teoretiske og etiske problemstillinger, der associeres med brugen af forskellige paradigmer, metoder, redskaber, eller analyse- og løsningsmodeller i udviklingspsykologi. (Viden og forståelse vidensfeltet; forståelses- og reflektionsniveauet. Færdigheder vurdering og beslutning; formidling) Generelle målbeskrivelser Der henvises til studieordningen 4

5 5. Undervisningsaktiviteter Undervisningstype: Forelæsninger 33 Holdundervisning, øvelsestimer 14 Øvrige undervisningsaktiviteter, 33 Total: 80 Lektioner: 6. Ugeplaner for undervisningsaktiviteter Du må ikke deltage i undervisningen for andre hold eller grupper og det er ikke muligt at bytte hold. Er undervisningslokalet overfyldt, kan underviser bede om at ikke-holdsatte, forlader lokalet. Forelæsninger og holdundervisning må ikke optages som lyd eller videofiler. Moduluge 1 (uge 5) Tirsdag d. 27. januar kl Introduktion til B03 og introduktion til udviklingspsykologien, Mikkel Hansen, lok. U110 Denne forelæsning giver en introduktion til B03: Udviklingspsykologi, inkl. introduktion til dataanalyse. Som led heri beskrives modulets struktur og de overordnede temaer for forelæsningsrækken og øvelsesundervisningen. Endvidere introduceres og kommenteres modulets grundbøger og den øvrige anbefalede litteratur, samt eksamensformen. Endelig giver forelæsningen en kort introduktion til udviklingspsykologiens historie samt centrale begreber, metodiske spørgsmå og empiri. Berk (2013), kap 1 og 2. Torsdag d. 29. januar kl Den tidlige udvikling, Mikkel Hansen, lok. U150 Der gives et overblik over centrale dele af den fysiske, sociale og kognitive udvikling i barnets første år. Berk (2013), , , , Fredag d. 30. januar kl Spædbarnets psykologi, Osman Kingo, lok. U150 De senere års udviklingspsykologiske forskning har i vid udstrækning ændret vores opfattelse af, hvad spædbørn kan og ikke kan. Denne udvikling afspejler bl.a. nye forskningsmetoder og udvikling af tidligere anvendte metoder. Med baggrund i disse fremskridt belyser denne forelæsning spædbarnets udvikling. Som led heri præsenteres Sterns indflydelsesrige psykologiske teori om spædbarnets udvikling; teorien tilstræber en integration af psykoanalytisk teori og udviklingspsykologisk empiri. Desuden gives der eksempler på hvordan nye metoder har kvalificeret vores viden om barnets evne til at kategorisere verden. Berk (2013),

6 Stern, D. (2000), s og Kingo & Krøjgaard (2011). E-læringsaktiviteter og andre planlagte undervisningsaktiviteter: MyDevelopmentLab. Adgangskode følger med grundbogen. Sidetallene i det følgende referer til links i e-tekstudgaven. Til Hansen, tirsdag: Ask Yourself: s. 9 (spm 1), s. 14 (spm 1), s. 21 (spm 1), s. 31 (1), s.55 (spm 1), s. 60 (spm 1), s. 66 (spm 4). Til Hansen, torsdag: Simulate:s. 94, s. 130, s. 190, s. 191 (part 8 of 11). Watch: s. 98, s. 132, s. 142, s, 147, s. 170 (pkt 3 og 4), s. 176, s Ask Yourself: s. 106 (spm 3), s. 171 (spm 1,2). Til Kingo: Watch, s Tid: 4 timer. Moduluge 2 (uge 6) Tirsdag d. 3. februar kl Barnets kognitive udvikling I, Mikkel Hansen, lok. U110 I denne forelæsning gennemgås udviklingen af børns selvforståelse og theory of mind. Berk (2013), , , , Vejleskov (2003). Hansen & Markman (2005). Torsdag d. 5. februar kl Introduktion til kvantitativ dataanalyse: et udviklingspsykologisk perspektiv 1, Mikkel Hansen, lok. U150 Når der foreligger et datamateriale på baggrund af psykologisk dataindsamling (fx eksperiment, spørgeskemaundersøgelse eller observation) er det ofte nødvendigt at foretage en statistisk dataanalyse, der kan belyse forskningsspørgsmål eller hypoteser. Med baggrund i udviklingspsykologiske studier giver denne forelæsning en introduktion til brug af statistisk dataanalyse. Samtidig danner forelæsningen baggrund for den efterfølgende øvelsesundervisning og introduktion til dataanalyse og SPSS. Coolican (2014), Fredag d. 6. februar kl Barnets emotionelle udvikling og tilknytning, Arne Poulsen, lok. U150 Der gives introduktion til barnets emotionelle udvikling, herunder tilknytningsteori. Tilknytningsteori beskriver, hvorledes barnet tidligt i livet danner en tilknytning til sine primære omsorgspersoner og udvikler en adfærd, der afspejler barnets særlige måde at søge omsorg og beskyttelse. Forelæsningen inddrager endvidere dele af den empiriske forskning, der udspringer heraf. Derudover introduceres følelsesregulering, anerkendelse, affektiv afstemning, mestringsorientering/hjælpeløshedsorientering og selvværd, med henblik på senere uddybning i moduluge 7 (Omsorg for børns udvikling). Berk (2013), ,

7 Poulsen (2008), , Johnson, Dweck, Chen (2007). Fraley (2002). E-læringsaktiviteter og andre planlagte undervisningsaktiviteter: Besvarelse af 1. kortsvarsopgave med afleveringsfrist den 13. februar. Tid: 3 timer. MyDevelopmentLab. Til Hansen: Watch, s. 239 (hvorfor udgør Braxtons handlinger makebelieve?), s. 240, s. 266, s. 268, s 449, s Ask yourself: s. 460 (spm 2,3). Til Poulsen: Watch: s. 406, (s. 410), s Simulate: s s Ask Yourself, s. 405 (spm 1,3), s. 413 (spm 1), s. 441 (spm 1,2,4), s. 468 (spm 1,2,3), s. 474 (spm 1,2,3). Se videoen om Harlows aber, der lægges på e-learn. Tid: 4 timer. Moduluge 3 (uge 7) Tirsdag d. 10. februar kl. Se nedenfor Øvelseshold: Introduktion til dataanalyse 1, Maj Hansen & Erik Vindbjerg, lok. T6 Der gives en indføring i det datasæt, der anvendes i øvelsesundervisningen, en introduktion til programmet SPSS samt en kort gennemgang af forskellige deskriptive analyser. Dette danner baggrund for en række SPSS-baserede øvelser, der giver erfaring med brug af SPSS samt udregning, aflæsning og fortolkning af deskriptive analyser. Pallant (2013), Kap Torsdag d. 12. februar kl Diskussionshold, Se nedenfor, lok. U147/U11/U105/U103 Emnet "Stammer kønsforskelle fra børns opvækst?" fremlægges og diskuteres med udgangspunkt i bogen og en artikel, som fremlægges af grupper af studerende. Hvilke forskelle findes faktisk i barndommen? Kan de tilskrives arv eller miljø? Berk (2013), , Eagly & Wood (2013). Maccoby (1991). Torsdag d. 12. februar kl Sprog og udvikling, Anders Højen, lok. U150 I denne forelæsning introduceres nogle af de grundlæggende spørgsmål, som børnesprogsforskere har stillet til børns sprogtilegnelse, samt nogle af de svar der indtil dato er blevet givet. Dette vil blive illustreret med empirisk forskning af danske børns tilegnelse af forskellige sproglige milepæle Berk (2013), Bleses et al. (2008). 7

8 Fredag d. 13. februar kl Introduktion til kvantitativ dataanalyse: et udviklingspsykologisk perspektiv 2, Mikkel Hansen, lok. U150 Denne forelæsning fortsætter introduktionen til kvantitativ dataanalyse og danner baggrund for den efterfølgende øvelsesundervisning. Coolican (2014), ø, , , , , E-læringsaktiviteter og andre planlagte undervisningsaktiviteter: Fortsat: Besvarelse af 1. kortsvarsopgave med afleveringsfrist den 13. februar. Tid: 3 timer. MyDevelopmentLab. Til Højen: Watch: s Ask Yourself: s. 368 (spm 1, 4), 373 (spm 2, 3). s. 284 (spm 1,3,4). s. 390 (spm 3). Til diskussionshold: Watch: s. 538, s Ask Yourself: s. 535 (spm 1,4) s. 547 (spm 2,3), s. 564 (spm 1). Se oversigt: Tid: 4 timer. Moduluge 4 (uge 8) Mandag eller tirsdag d. 16. eller 17. februar Tidspunkt: Se nedenfor Øvelseshold: Introduktion til dataanalyse 2, Maj Hansen & Erik Vindbjerg, lok. T6 Der gives en kort indføring i korrelationsanalyse og Chi^2 test. Denne indføring danner baggrund for en række SPSS-baserede øvelser, der giver erfaring med udregning, aflæsning og fortolkning af korrelationsanalyse og Chi-square test. Pallant (2013), Kap Torsdag d. 19. februar kl Ungdom og identitet, Arne Poulsen, lok. U150 Der gennemgås følgende emner: Formelle operationer. Ungdomsegocentri. Risikoadfærd. Ungdomsidentitet. Den postmoderne udfordring til identitetsteorien. Berk (2013), , , Poulsen (2010). Fredag d. 20. februar kl Omsorg for børns velfærd, udvikling og læring, Arne Poulsen, lok. U150 Denne forelæsning handler om omsorgens fire niveauer, den følelsesmæssige og den pædogiske omsorg, omsorgstrekanten ( der skal tre til tango ), omsorgens tre ben, det skrå loft for, hvor god omsorgen behøver at være (eller den skrå bundgrænse for, hvor dårlig den må være), det kompetente barn og måling af forældreevne. Berk (2013), ,

9 Poulsen, A. (2008), 18-23, 43-51, Socialstyrelsen (2013), Fredag d. 20. februar Tidspunkt: Introduktion til kvantitativ dataanalyse: et udviklingspsykologisk perspektiv 3, Mikkel Hansen, lok. U1 Denne forelæsning fortsætter introduktionen til kvantitativ dataanalyse og danner baggrund for den efterfølgende øvelsesundervisning. Coolican (2014), , E-læringsaktiviteter og andre planlagte undervisningsaktiviteter: Besvarelse af 2. kortsvarsopgave med afleveringsfrist den 27. februar. Tid: 3 timer. MyDevelopmentLab: Til Poulsen, torsdag: Watch: s. 574, s. M-10. Simulate: s. 210 (part 1), s. 576, s Ask Yourself: s. 496 (spm 3), s. 584 (spm 1,2). Tid: 2 timer. Moduluge 5 (uge 9) Mandag eller tirsdag d. 23. eller 24. februar Tidspunkt: Se nedenfor Øvelseshold: Introduktion til dataanalyse 3, Maj Hansen & Erik Vindbjerg, lok. T6 Der gives en kort indføring i t-tests. Denne indføring danner baggrund for en række SPSSbaserede øvelser, der giver erfaring med udregning, aflæsning og fortolkning af t-tests. Pallant (2013), Kap. 17. Torsdag d. 26. februar kl Diskussionshold, Se nedenfor, lok. U147/U11/U105/U103 Emnet "Kan Ros blive for meget af det gode?" fremlægges og diskuteres med udgangspunkt i to artikler, der fremlægges af grupper af studerende. Hansen (2011). Suissa (2013). Torsdag d. 26. februar kl Barnets kognitive udvikling II, Mikkel Hansen, lok. U150 I dag gennemgås børns kognitive udvikling inkl. førskolealder og den tidlige skolealder. Berk (2013), , , , , , ,

10 Fredag d. 27. februar kl Alderdommen, Mimi Mehlsen, lok. U150 Forelæsningen er en introduktion til geronto-psykologiens begreber. Den vil helt overordnet omhandle årsagerne til de forskelle vi kan observere mellem ældre og yngre personer. Vi antager ofte, at de aldersforskelle vi ser, er forårsaget af fysiologiske aldringsprocesser, men overser der også kan være generationsbetingede forskelle og forskelle som skyldes den enkelte persons livshistorie. Nogle af de spørgsmål vi vil komme omkring i forelæsningen er: Bliver vi bare ældre eller er der tale om egentlig udvikling i voksenlivet? Hvis JA - hvor man udvikler sig så? Er ældre mennesker svagere, fysisk og mentalt svækkede i forhold til tidligere i livet? Eller kan man leve lykkeligt til sine dages ende? Hvis JA, hvad kan man gøre for at opnå det? Mehlsen & Tønnesvang (2011). Schulz & Heckhausen (1996). Salthouse (2012). E-læringsaktiviteter og andre planlagte undervisningsaktiviteter: Fortsat: Besvarelse af 2. kortsvarsopgave med afleveringsfrist den 27. februar. Tid: 3 timer. MyDevelopmentLab. Til Hansen: Watch: s. 244, s. 249, s. 298, s Simulate: s. 266, s Ask Yourself: 526 (spm 1, 3). Tid: 1 timer. Moduluge 6 (uge 10) Mandag eller tirsdag d. 2. eller 3. marts Tidspunkt: Se nedenfor Øvelseshold: Introduktion til dataanalyse 4, Maj Hansen & Erik Vindbjerg, lok. T6 Denne undervisningsgang samler op de forrige tre holdundervisningsgange i introduktion til dataanalyse. Pallant (2013) efter anvisning. Torsdag d. 5. marts kl Den patologiske udvikling, Lone Hjerrild Møller, lok. U150 Denne forelæsning belyser den patologiske udvikling, og bygger således ovenpå Mette Elmoses forelæsning omkring det udviklingspsykopatologiske forskningsfelt (d. 13/3). Lone Hjerrild Møller er specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri ved Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, og vil i forelæsningen bl.a. inddrage cases til belysning af den patologiske udvikling blandt børn og unge. Berk (2013), kap 8. Fredag d. 6. marts kl Parforhold og familiedannelse, Tea Trillingsgaard, lok. U150 Denne forelæsning gennemgår hvordan samspil i nære relationer, særligt parforhold, ægteskaber og børnefamilier, udvikler sig over tid. Der tages udgangspunkt i forskellige 10

11 teorier om nære relationer og en systemisk forståelse af forældrenes relation som kontekst for barnets udvikling. Forelæsningen belyser tids- og kulturspecifikke vilkår for den danske børnefamilie og behandler normative overgange i familielivet, herunder når par bliver forældre og familieopløsning. Berk (2013), , , , Mikulincer (2006). Schoebi, Karney, & Bradbury (2012). Cowan & Cowan (2012). E-læringsaktiviteter og andre planlagte undervisningsaktiviteter: MyDevelopmentLab: Til Hjerrild Møller: Watch: s.82, 123. Til Trillingsgaard: Watch: s. 588, s. M-4, s. M-5. Simulate: s. M-6. Ask yourself: s. 573 (spm 1), s. 598 (spm 2), s. M-18 (spm 1,4). Tid: 3 timer. Moduluge 7 (uge 11) Tirsdag d. 10. marts kl Mellem normaludvikling og psykopatologi, Mette Elmose, lok. U110 Denne forelæsning giver en introduktionen til det udviklingspsykopatologiske forskningsfelt (eng.: developmental psychopathology). Dette nye forskningsfelt beskæftiger sig med hvordan komplekse risiko- og beskyttelsesfaktorer spiller sammen i børns udviklingsforløb, særligt med henblik på at forstå udvikling af psykiske forstyrrelser Rutter & Sroufe (2000). Trillingsgaard & Elmose (2010). Torsdag d. 12. marts kl Diskussionshold, Se nedenfor, lok. U147/U11/U105/U103 Emnet "Forstår spædbørn moral" fremlægges og diskuteres med udgangspunkt i to artikler, som fremlægges af grupper af studerende. Video fra "60 minutes: Born Good? Babies help unlock the origins of morality" forudsættes set inden sammen med videoklippene i "Supporting materials" til Hamlin et al. Grundbogens sider om emnet udgør anbefalet litteratur. Hamlin, Wynn, & Bloom (2007). Scarf et al (2012). Torsdag d. 12. marts kl Seksualitens udvikling, Katrine Zeuthen, lok. U150 Spørgsmålet om, hvad der er såkaldt naturlig og normal seksuel udvikling hos børn bliver ofte først stillet, når der på baggrund af et barns adfærd eller udsagn opstår mistanke om, at barnet har været udsat for seksuelle overgreb. Denne forelæsning belyser forholdet mellem børns seksuelle udvikling og seksuelle overgreb mod børn gennem empiriske fund med fokus på børns adfærd og viden om seksualitet. I forlængelse heraf argumenteres det for, at en 11

12 empirisk viden om forholdet mellem seksuel udvikling og seksuelle traumer ikke kan eksistere løsrevet fra teoretiske modeller om, hvordan børns seksuelle udvikling skal forstås og imødekommes. Berk (2013), , , Bancroft (2003). Zeuthen (2012a). Zeuthen (2012b). Elkovitch, Latzman, Hansen, & Flood (2009). Fredag d. 13. marts kl Opsamling og eksamensorientering, Mikkel Hansen, lok. U150 I denne sidste forelæsning samles op på forelæsningsrækken, inkl. evaluering og orientering om eksamen. E-læringsaktiviteter og andre planlagte undervisningsaktiviteter: MyDevelopmentLab: Til Elmose: Læs artikel og se videoen her: Til diskussionshold: Se video fra "60 minutes: The Babylab" kan findes på e-learn. Se videoer under Supporting Information til Hamlin et al artiklen på Natures hjemmeside Til Zeuthen: Watch: s. 212 (part 5), s. 215, s. 551 (øverste). Tid: 3 timer. 7. Tidspunkter for holdundervisning Se holdlister på e-learn (offentliggøres i uge 3). ØVELSESHOLD DATAANALYSE (Hold 1 & 2: Erik Vindbjerg; Hold 3 & 4: Maj Hansen) Hold 1: 10. februar, kl , 16. februar, 23. februar, 2. marts kl , lok. T6 Hold 2: 10. februar, kl , 16. februar, 23. februar, 2. marts kl , lok. T6 Hold 3: 10. februar, 17. februar, 24. februar, 3. marts kl , lok. T6 Hold 4: 10. februar, 17. februar, 24. februar, 3. marts kl , lok. T6 DISKUSSIONSHOLD Hold 1: 12. februar, 26. februar, 12. marts kl , lok. U147, (Sopie Lykkegaard Ravn) Hold 2: 12. februar, 26. februar, 12. marts kl , lok. U11, (Simon Moesgaard-Kjeldsen) Hold 3: 12. februar, 26. februar, 12. marts kl , lok. U105, (Ajla Dervicevic) Hold 4: 12. februar, 26. februar, 12. marts kl , lok. U103, (Ditte Hammerich Deleuran) 8. Evaluering Alle moduler ved bacheloruddannelsen bliver løbende evalueret. Evalueringen er anonym og ikke obligatorisk, men vi beder alle studerende om at deltage i dette arbejde. Formålet med evalueringen er at forbedre uddannelsens kvalitet og uddannelsen vil løbende blive justeret på baggrund af evalueringer blandt andet. 12

13 9. Eksamen Prøveform: Eksamen består af to delprøver, der hver for sig skal bestås med mindst karakteren 02. Karakter for eksamen beregnes som vægtet gennemsnit af de to karakterer, givet i de to prøver. Delprøve 1: Skriftligt essay uden hjælpemidler. Varighed 4 timer. Bedømmelse: 7-trinsskala, intern prøve (svarende til 2/3 af samlede karakter). Delprøve 2: Eksamen består af en statistisk dataanalyse-opgave med hjælpemiddel. Varighed 1 time. Bedømmelse: 7-trinsskala, intern prøve (svarende til 1/3 af den samlede karakter). Tilladt hjælpemiddel: Pallant, J. (2010). SPSS Survival Manual samt noter og øvelsesark (i print). Tidspunkt for eksamen: Delprøve 1: Onsdag d. 25. marts. Information om tidspunkt og sted følger på e-learn. Delprøve 2: Mandag d. 23. marts. Information om tidspunkt og sted følger på e-learn. FØR EKSAMEN Du skal medbringe studiekort til eksamen. Mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr skal afleveres inden eksamen. Du skal møde op udenfor eksamenslokalet minimum 30 min. før eksamensstart med mindre andet er angivet. BEDØMMELSE Fra 1. september 2007 bedømmes eksamen efter 7-trinsskalaen: Uddrag af karakterbekendtgørelsen kan ses her: 1. Studerende skal ved prøver, der indgår i eksaminer, og ved prøver i enkeltfag bedømmes individuelt efter følgende karakterskala (7-trins-skalaen), jf. dog stk. 3 og 4: 12: For den fremragende præstation. 10: For den fortrinlige præstation. 7: For den gode præstation. 4: For den jævne præstation. 02: For den tilstrækkelige præstation. 00: For den utilstrækkelige præstation. -3: For den ringe præstation. Stk. 2. Ved oversættelse af karakterskalaen til engelsk anvendes de betegnelser, som fremgår af bilag 1 til bekendtgørelsen. Stk. 3. Bedømmelsen»Bestået/Ikke bestået«kan anvendes efter reglerne i eksamensbe- 13

14 kendtgørelsen eller bekendtgørelsen om uddannelsen. Stk. 4. Bekendtgørelsens bestemmelser om bedømmelsen»bestået/ikke bestået«finder tilsvarende anvendelse ved bedømmelsen»godkendt/ikke godkendt«. 2. Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets/fagelementets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 3. Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets/fagelementets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. 4. Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets/fagelementets mål, med en del mangler. 5. Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets/fagelementets mål, med adskillige væsentlige mangler. 6. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets/fagelementets mål. 7. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets/fagelementets mål. 8. Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. 10. Litteratur Anbefalede grundbøger (er bestilt hjem til Studenterboghandlen) : Berk, L. (2013) Child development. 9th ed., International ed. With MyDevelopmentlab. ISBN: [672 sider] Coolican, H. (2014). Research methods and statistics in psychology. London, UK: Hodder Education , ø, , , , , , , [105 sider] Pallant, J. (2013). SPSS survival manual 5th edition. Maidenhead, UK: Open University Press. (Kapitel ) [103 sider) Anbefalede artikler og uddrag af bøger (placeres på semesterlånshylde på SDUB. Ved artikler, hvor SDU har elektronisk abonnement, vil links til disse blive lagt ud på e-learn): Bancroft, J. (2003): Conclusions from a theoretical perspective. I: Sexual development in childhood, s Indiana: University Press [6 sider]. E-LEARN. Bleses et al (2008). Early vocabulary development in Danish and other languages: A CDI-based comparison. Journal of Child Language, 35, [31 sider]. bib.sdu.dk:2048/action/displayabstract?frompage=online&aid= &fulltexttype=ra&fil eid=s

15 Cowan, P. A. & Cowan, C. P. (2012): Normative family transitions, couple relationship quality, and healthy child development. In: F. Walsch (ed.), Normal family processes. Growing diversity and complexity. 4 th Edition (pp ). NY: Guildford Press [24 sider]. SEMESTER- LÅNSHYLDEN Eagly, A. H., & Wood, W. (2013). The Nature Nurture Debates: 25 Years of Challenges in Understanding the Psychology of Gender. Perspectives on Psychological Science [18 sider]. erences_in_social_behavior/eagly.wood.2013.nature-nurture_debates.pdf Fraley, R. C. (2002). Attachment stability from infancy to adulthood. Personality and Social Psychology Review, &, [29 sider] Hamlin, J. K, Wynn, K., & Bloom, P. (2007). Social evaluation by preverbal infants. Nature, 450, [3 sider] Hansen, M. B. (2011). Når belønning og ros virker mod hensigten. In 20 psykologiske eksperimenter - der ændrede vores syn på mennesket. Kapitel 14. Aarhus: Plurafutura Publishing [14 sider]. E-LEARN. Hansen, M. B. & Markman, E. M. (2005). Appearance questions can be misleading: a discourse-based account of the appearance-reality problem. Cognitive Psychology, 50, [30 sider]. S main.pdf?_tid=dcef76e e3-a aab0f6c&acdnat= _e80777b4b0a197ef9746f367a6d98b39 Johnson, Dweck, & Chen. (2007). Evidence for infants' internal working models of attachment. Psychological Science, [2 sider]. for infants' internal working models of attachment attachment.pdf Kingo, O. S., & Krøjgaard, P. (2011). Object manipulation facilitates kind-based object individuation of shape-similar objects. Cognitive Development, 26, [17 sider]. bib.sdu.dk:2048/science/article/pii/s Maccoby, E. E. (1991). Gender and relationships: A reprise. American Psychologist, [2 sider]. Child/Maccoby1991.pdf Mehlsen, M & Tønnesvang, J (2011): Voksenudvikling (kap 29.) I: B Karpatschof & B Katzenelson (eds) Klassisk og moderne psykologisk teori 2. udg. Hans Reitzels Forlag, København [24 sider]. SEMESTERLÅNSHYLDEN Mikulincer, M. (2006). Attachment, caregiving, and sex within romantic relationships: A behavioral systems perspective. In: M. Mikulincer & J. Goodman (eds.) The dynamics of romantic love (pp ). New York, NY, US: Guilford Press, New York, NY. [21 sider] 15

16 l=http%3a%2f%2fwww.idc.ac.il%2fpublications%2ffiles%2f329.doc&ei=vocuu57rb9dusgbc soaq&usg=afqjcnfndyzbdcetnpb3fqf13zdxho98lw&bvm=bv ,d.yms Poulsen, A. (2008) Børns udvikling. Side 18-23, 43-51, , , [46 sider]. SEMESTERLÅNSHYLDEN Poulsen, A. (2010). Ungdommen i udviklingspsykologien. Psyke og Logos, 31, [28 sider]. SEMESTERLÅNSHYLDEN Rutter, M., & Sroufe, A. (2000). Developmental psychopathology: Concepts and challenges. Developmental Psychopathology, [31 sider] bib.sdu.dk:2048/action/displayfulltext?type=1&pdftype=1&fid=55120&jid=dpp&volumeid=1 2&issueId=03&aid=55119 Salthouse, T (2012). Consequences of age-related cognitive declines. Annual review of psychology, 63, [26 sider] Scarr, S. (1992). Developmental theories for the 1990s: Development and individual differences. Child Development, 63, 1-19 [17 sider]. Scarf, D., Imuta, K., Colombo, M., & Hayne, H. (2012). Social Evaluation or Simple Association? Simple Associations May Explain Moral Reasoning in Infants. PLOS One, 7, 1-4. [4 sider] one &representation=pdf Schoebi, D., Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (2012). Stability and change in the first 10 years of marriage: Does commitment confer benefits beyond the effects of satisfaction? Journal of Personality and Social Psychology, 102, [14 sider] a/ovidweb.cgi?&S=LAPEPDACMOHFLOGBFNMKLFBGFCEPAA00&Link+Set=S.sh sl_10 Schulz, R & Heckhausen J (1996). A life span model of successful aging. The American psychologist, 51, [12 sider] a/ovidweb.cgi?&S=MJEIPDLBGNHFLOCDFNMKGGDGIKJAAA00&PDFLink=B S.sh &WebLinkReturn=TOC=S.sh %26FORMAT=toc%26FIELDS=TOC Smith, L. (2002). Tilknytning og børns udvikling. Kapitel 6. København: Akademisk Forlag. ISBN: [30 sider]. Socialstyrelsen (2013) [7 sider] Stern, D. (2000). Spædbarnets interpersonelle verden (11-39; 54-76). København: Hans Reitzels Forlag [50 sider]. SEMESTERLÅNSHYLDEN 16

17 Suissa, J. (2013). Tiger Mothers and Praise Junkies: Children, Praise and the Reactive Attitudes. Journal of Philosophy of Education, 47, [19 sider] Trillingsgaard, A. & Elmose, M. (2010). Caseformulering: I en udviklingspsykopatologisk referenceramme. Psyke & Logos, 31, [17 sider]. SEMESTERLÅNSHYLDEN Vejleskov, H. (2003). Børns forståelse af andre mennesker. Psykologisk Set, 20, nr. 49, [7 sider]. E-LEARN Zeuthen, K. (2012a): Børn og seksualitet. I: Månedskrift for almen praksis nr. 4, april 2012 årgang 90, s [10 sider]. SEMESTERLÅNSHYLDEN Zeuthen, K. (2012b): Seksuelle overgreb mod børn. I: Månedskrift for almen praksis nr. 6, juni 2012 årgang 90, s [10 sider]. SEMESTERLÅNSHYLDEN Antal sider i alt: Studie-hjælpemidler: SPSS statistikprogram. Programmet installeres på egen computer med hjælp fra IT-Service. Information om dette findes på e-learn. Appendiks 1 særlige oplysninger om bogkøb Indkøb af lærebøger og supplerende faglig litteratur kan ske i: Studenterboghandelen Campusvej 55 Campustorvet (ved hovedindgangen) 5230 Odense M Tlf.: Fax: Hjemmeside: 17

Indhold: 1. Om studieguiden. 2. Indholdsfortegnelse

Indhold: 1. Om studieguiden. 2. Indholdsfortegnelse Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for bachelor og bachelorsidefag i psykologi B03 - Udviklingspsykologi, inkl. metode 2 B03 - Developmental psychology, including methods 2 Mikkel B.

Læs mere

Rikke Holm Bramsen & Mathias Lasgaard. 1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide...

Rikke Holm Bramsen & Mathias Lasgaard. 1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... Titel Studieguide for bachelor i psykologi Modulnavn: B03 - Udviklingspsykologi, inkl. intro til dataanalyse Modulnavn: B03 - Developmental Psychology, including introduction to data analysis Redaktører

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Psykologi

Bacheloruddannelsen i Psykologi Studieordning Bacheloruddannelsen i Psykologi ved Syddansk Universitet Godkendt af dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 27. maj 2010 Opdateret september 2010. Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Klinisk børn og unge Module B11: Clinical Psychology children and adolecents. Mini-studieguide...

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Klinisk børn og unge Module B11: Clinical Psychology children and adolecents. Mini-studieguide... Titel Modulansvarlig Valgfagsansvarlige: Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Klinisk børn og unge Module B11: Clinical Psychology children and adolecents Rikke Holm Bramsen Cathriona Cantio

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Psykologi

Bacheloruddannelsen i Psykologi Studieordning Bacheloruddannelsen i Psykologi ved Syddansk Universitet Godkendt af dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet d. 27. august 2013 Træder i kraft d. 1.9.2013 med tilføjelse pr. 1.9.2014

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Psykologi

Bacheloruddannelsen i Psykologi Studieordning Bacheloruddannelsen i Psykologi ved Syddansk Universitet Godkendt af dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 27. maj 2010 Opdateret 30. april 2011. Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Resiliensprocesser hos udsatte børn og unge Module B11: Children and adolecents at risk

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Resiliensprocesser hos udsatte børn og unge Module B11: Children and adolecents at risk Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Resiliensprocesser hos udsatte børn og unge Module B11: Children and adolecents at risk Rikke Holm Bramsen Ida Skytte

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI - UDKAST SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI - UDKAST SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævnet for psykologi Campus by Odense Årgang(e) 2014

Læs mere

Indhold: 1. Om studieguiden. 2. Indholdsfortegnelse

Indhold: 1. Om studieguiden. 2. Indholdsfortegnelse Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for bachelor og bachelorsidefag i psykologi B03 - Udviklingspsykologi, inkl. metode 2 B03 - Developmental psychology, including methods 2 Cathriona

Læs mere

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2 Titel Studieguide for bachelor i psykologi Modulnavn: B03, Udviklingspsykologi, inkl. intro til dataanalyse Redaktør Gitte Hou Feddersen/Susanne Nicolaisen Nr. 1.0 Dato 22/3-2011 Indhold: 1. Om studieguiden...

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. Dato 29. juni 2015

Indhold: Studieadm. koordinator. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. Dato 29. juni 2015 Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K02: Færdighedstræning - Den professionelle samtale K02: Professional Communication Training Mette Elmose Dato

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR SIDEFAG I PSYKOLOGI

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR SIDEFAG I PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR SIDEFAG I PSYKOLOGI Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævnet for psykologi Campusby Odense Årgang(e) 2013 SYDDANSK

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator Dato Efterår 2015. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Indhold: Studieadm. koordinator Dato Efterår 2015. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Titel Modul bestyrer Studieadm. koordinator Dato Efterår 2015 Indhold: Studieguide for bacheloruddannelsen i psykologi B01, Introduktion til psykologi, inkl. basal informationskompetence B01, Introduction

Læs mere

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2 Titel Studieguide for tilvalg i psykologi (bachelor) Modulnavn: PSY - TB01, Introduktion til psykologi TILVALG (5 ECTS) Redaktør Allan Jones Nr. 2.0 Dato Efterår 2011 Indhold: 1. Om studieguiden... 2 Formålet

Læs mere

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2 Titel Studieguide for bachelor i psykologi Modulnavn: B01, Introduktion til psykologi, inkl. basal informationskompetence Redaktør Allan Jones Nr. 3.0 (06/09/2011) Dato Efterår 2011 Indhold: 1. Om studieguiden...

Læs mere

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Organisationspsykologi Module B11: Organisational psychology

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Organisationspsykologi Module B11: Organisational psychology Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieadm. koordinator Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Organisationspsykologi Module B11: Organisational psychology Rikke Holm Bramsen Morten Henriksen

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Vejledende karakterbeskrivelse for Bacheloruddannelsen i Psykologi 2011 studieordningen. 1. september 2011

Vejledende karakterbeskrivelse for Bacheloruddannelsen i Psykologi 2011 studieordningen. 1. september 2011 Vejledende karakterbeskrivelse for Bacheloruddannelsen i Psykologi 2011 studieordningen 1. september 2011 Indledning....3 Niveaumodellen....4 Fagkrav og eksamenspræstationer....5 Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen...5

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Internship Nina Rottmann, Søren Birkeland

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Internship Nina Rottmann, Søren Birkeland Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Internship Nina Rottmann, Søren Birkeland Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator Dato 20. juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Indhold: Studieadm. koordinator Dato 20. juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Titel Modul bestyrer Studieadm. koordinator Dato 20. juni 2016 Studieguide for sidefag i psykologi B01, Introduktion til psykologi, inkl. basal informationskompetence B01, Introduction to psychology, incl.

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDAT SIDEFAG I PSYKOLOGI

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDAT SIDEFAG I PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDAT SIDEFAG I PSYKOLOGI Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævnet for psykologi Campusby Odense Årgang(e) 2013 SYDDANSK

Læs mere

Modultitel: Evaluering i organisationer

Modultitel: Evaluering i organisationer Modultitel: Evaluering i organisationer Uddannelse PD (Pædagogisk Diplomuddannelse) Retning 17.3 Modul (Valgfrit) 3 Tidspunkter Alle undervisningsdage: 9:00-14:00 Undervisningssted Innovest, Ånumvej 28,

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator Dato 28.01.2015. 1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide...

Indhold: Studieadm. koordinator Dato 28.01.2015. 1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Dato 28.01.2015 Indhold: Studieguide for kandidatuddannelse i psykologi K06: Anvendt psykologi i et sundhedsperspektiv K06: Applied psychology in a general health

Læs mere

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Modul 1 - Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering MR 13, efterårssemester

Læs mere

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen:

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Ændringer er markeret med understregning. 10. Modul 1: Organisationskultur ( Organizational culture)

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Global Psykologi Module B11: Global Psychology Rikke Holm Bramsen Morten Sodeman Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K05: Lovgivning og etik - Del 1 K05: Law and ethics for psychologists Part 1 Søren Birkeland

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K05: Lovgivning og etik - Del 1 K05: Law and ethics for psychologists Part 1 Søren Birkeland Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K05: Lovgivning og etik - Del 1 K05: Law and ethics for psychologists Part 1 Søren Birkeland Uddannelsessekretær

Læs mere

Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring)

Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring) November 2012 Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring) Professor Per Nikolaj Bukh & Lektor Christian Nielsen Dette notat har til formål at give nogle generelle retningslinjer for, hvorledes

Læs mere

Den lige vej til uddannelse

Den lige vej til uddannelse SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse 1/8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator Dato Juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Indhold: Studieadm. koordinator Dato Juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Dato Juni 2016 Indhold: Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Internship Lotte Nygaard Andersen, Søren Birkeland,

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for KA-sidefag i psykologi SF-K08 Pædagogisk psykologi SF-K08 - Educational Psychology Anja Hvidtfeldt Stanek Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Læs mere

Etiske og praktiske overvejelser

Etiske og praktiske overvejelser Etiske og praktiske overvejelser Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Eksamen og vejledning Dato for aflevering: 2. juni, klokken 12.00 Vejledning I: I dag, efter klokken 13 Send mig hvad

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Psykologi C Alice Legarth Nutzhorn

Læs mere

Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017

Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017 Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017 For praktiklærere og UC-undervisere Indholdsfortegnelse Forord... 2 Nationale fælles bestemmelser Praktikprøven... 2 Praktikopgaven... 3 Eksaminatorernes

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Modul 1: Introduktion til videnskabsteori og -metode (med forbehold for ændringer) MR 14, efterårssemester 2014 Undervisning i weekenderne den 5. - 6. september,

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Studieordninger 2012 og 2013:

Studieordninger 2012 og 2013: Rettelsesblad til Studieordninger for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2011, 2012 og 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2011, 1/9-2012 og 1/9-2013, som endnu ikke har bestået faget.

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse

Spædbarnsterapeut uddannelse Spædbarnsterapeut uddannelse Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Arrangør: Odense Kommune Alternativ til anbringelse ved /Karin Verdoner

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieguide for Valgfag Planlægning og gennemførelse af et kvantitativt forskningsprojekt

Studieguide for Valgfag Planlægning og gennemførelse af et kvantitativt forskningsprojekt Studieguide for Valgfag Planlægning og gennemførelse af et kvantitativt forskningsprojekt Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab / Klinisk Sygepleje (med forbehold for ændringer) Udarbejdet:

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Undervisningsprogram: FO2 Det psykologiske og psykiatriske fagområde

Undervisningsprogram: FO2 Det psykologiske og psykiatriske fagområde Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation Undervisningsprogram: FO2 Det psykologiske og psykiatriske fagområde Fagområdets/modulets titel: Semester: Det psykologiske

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator Dato 20. juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Indhold: Studieadm. koordinator Dato 20. juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Titel Modul bestyrer Studieadm. koordinator Dato 20. juni 2016 Studieguide for bacheloruddannelsen i psykologi B01, Introduktion til psykologi, inkl. basal informationskompetence B01, Introduction to psychology,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Aarhus Universitet AU Herning School of Business and Social Sciences Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

Aarhus Universitet AU Herning School of Business and Social Sciences Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Aarhus Universitet AU Herning School of Business and Social Sciences Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Serviceøkonomi Udbydende udd.retning samt kursuskode Er fagmodulet obligatorisk? HD

Læs mere

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere.

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere. Semesterbeskrivelse OID 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Bachelorfag (F10) International politik og organisation International Relations Fagnr. 9305202 Esbjerg Kolding Odense Scient.pol.

Læs mere

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx Uddannelse: Masteruddannelsen i Positiv Psykologi Modul (nr. + navn): Modul 4, Masterprojekt ECTS: 15 Semester + år: Forår 2016 Undervisningssted: København hhv. Aarhus Modulansvarlige Nina Tange Undervisere

Læs mere

Skema til beskrivelse af valgfag.

Skema til beskrivelse af valgfag. Skema til beskrivelse af valgfag. Valgfagets Titel: kunsten at sige til og fra i forhold til andres og egne grænser, herunder konflikt håndtering og anerkendende dialog. ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes:

Læs mere

Den lige vej til uddannelse

Den lige vej til uddannelse SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse WWW.UCSJ.DK Socialpsykiatriens

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Klik her for at se datoer for interne prøver](http://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/alle-fag/ psykologi/ba-modul/kalender-for-ba-modulet/ "")

Klik her for at se datoer for interne prøver](http://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/alle-fag/ psykologi/ba-modul/kalender-for-ba-modulet/ ) 2. kandidatmodul: Metodeklynge v/peter Busch-Jensen Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Modul Undervisningssprog Eksamensform Eksamenstidspunkt Psykologi Http://www.ruc.dk/uddannelse/fag/psykologi/ Klynge

Læs mere

Studieadm. koordinator. Dato 11. januar 2016. Indhold:

Studieadm. koordinator. Dato 11. januar 2016. Indhold: Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelse i psykologi K06: Anvendt psykologi i et sundhedsperspektiv K06: Applied psychology in a general health perspective Kirstine

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Kvantitative metoder 1

Kvantitative metoder 1 Forår 2007 Kvantitative metoder 1 5. februar 2007 Præsentation af forelæserne Forelæser: Dorte Grinderslev Specialkonsulent i det økonomiske råd Mette Ejrnæs Lektor ved Økonomisk Institut Kontor på Bispetorvet,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern teoretisk prøve Modul 2. Sundhed og sygdom

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern teoretisk prøve Modul 2. Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern teoretisk prøve Modul 2 Sundhed og sygdom 05/2011 Intern teoretisk prøve modul 2 Titel: Intern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Anatomi/fysiologi Mikrobiologi,

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Beskrivelse af prøven efter modul 9

Beskrivelse af prøven efter modul 9 Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul 9, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene; psykomotorisk gruppeundervisning i bevægelse, modul om ældre,

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Ændringer i 13, 24 e) og g), 2 e) og g), 26 f), 33 e) og g), 34 c). 1. Bacheloruddannelsen: Ændring: 13 Førsteårsprøven Ved udgangen af

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlige. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlige. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Affektiv neurovidenskabs Module B11: Affective neuroscience Rikke Holm Bramsen Ulrich Kirk Studie adm. Uddannelsessekretær

Læs mere

Studieguide. Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer)

Studieguide. Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Studieguide Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering (MR12) og Beskrivende Radiograf (BR12) Studieåret 2012/13 Undervisning

Læs mere

Mål for læringsudbytte Deltagelse i IIS-undervisningen skal gøre, at du ved afslutningen af første studieår har tilegnet dig:

Mål for læringsudbytte Deltagelse i IIS-undervisningen skal gøre, at du ved afslutningen af første studieår har tilegnet dig: Uge 7 9 Grundfag: IIS - Undervisningsplan F14-4 Læringsmål: Mål for læringsudbytte Deltagelse i IIS-undervisningen skal gøre, at du ved afslutningen af første studieår har tilegnet dig: Viden om: begreber

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 12/13 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX PSYKOLOGI NIELS HORNBORG JENSEN

Læs mere