AMATØRREGLERNE. som godkendt af R&A Rules Limited. Gældende fra 1. januar 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMATØRREGLERNE. som godkendt af R&A Rules Limited. Gældende fra 1. januar 2004"

Transkript

1 AMATØRREGLERNE som godkendt af R&A Rules Limited. Gældende fra 1. januar 2004 I henhold til Dansk Golf Union s vedtægter skal unionen påse, at klubberne og deres amatørmedlemmer følger de af The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte Amatørregler. Det følgende er Dansk Golf Unions gengivelse af disse Regler, tillempet efter danske forhold. R&A forbeholder sig ret til når som helst at ændre Reglerne og fastsætte eller ændre fortolkningen af Amatørreglerne. I Golfreglerne er kønnet, der er anvendt i forbindelse med en person, underforstået at inkludere begge køn. ne står i alfabetisk orden, og i selve Reglerne er definerede udtryk skrevet med kursiv skrift. Amatørgolfspiller En amatørgolfspiller er en person, der spiller golf uden vederlag eller økonomisk udbytte og ikke modtager betaling for at give golfundervisning, eller for andre aktiviteter, på grund af dygtighed eller anseelse i golf, undtagen hvad der er tilladt i Reglerne. Bestemmende myndighed Den bestemmende myndighed vedr. Amatørreglerne i et land er den nationale union i det land. Dansk Golf Union (DGU) er bestemmende myndighed vedrørende Amatørreglerne i Danmark. Detailsalgsværdi Detailsalgsværdien af en præmie er den anbefalede salgspris, til hvilken en vare kan erhverves af enhver i detailledet.

2 Dygtighed eller anseelse i golf Normalt anses en amatørgolfspiller kun for at være dygtig i golf såfremt han har spillet på landsholdet. Anseelse i golf opnås kun gennem dygtighed i golf og omfatter ikke anseelse for tjenester til golfspillet som administrator. Dansk Golf Union har kompetencen til at afgøre, om den enkelte amatørgolfspiller har dygtighed eller anseelse i golf. Gavekort Et gavekort er et præmiebevis udstedt af Komitéen, der er ansvarlig for en turnering, til køb af varer i en golfprofessionels butik eller i et andet detailled. Hædersgave Til forskel fra turneringspræmier er en hædersgave anerkendelse af en bemærkelsesværdig præstation eller indsats for golfsporten. En hædersgave må ikke være en pengegave. Juniorgolfspiller En juniorgolfspiller er en amatørgolfspiller, der ikke er fyldt 18 år i kalenderåret forud for begivenheden. R&A R&A betyder R&A Rules Limited Regel eller Regler Begrebet Regel eller Regler henviser til Amatørreglerne fastsat af Dansk Golf Union. Symbolsk præmie En symbolsk præmie er et trofæ lavet af guld, sølv, keramik, glas eller lignende med varig og tydelig inskription. Undervisning Undervisning omfatter undervisning i golfspillets fysiske aspekter, dvs. at svinge en golfkølle og at ramme en golfbold. Regel 1. Amatørisme 1-1. Generelt En amatørgolfspillers spil og opførsel skal være i overensstemmelse med Reglerne Amatørstatus Amatørstatus er en almindelig betingelse for deltagelse i golfturneringer som amatørgolfspiller. Overtrædelse af Reglerne kan medføre fortabelse af status som amatørgolfspiller og som konsekvens heraf, udelukkelse fra deltagelse i amatørgolfturneringer Formålet med og ånden i Reglerne Formålet med og ånden i Reglerne er, at opretholde skelnen mellem amatørgolf og professionel golf, og at holde amatørspillet mest muligt fri for det misbrug, der kan opstå som konsekvens af ukontrolleret sponsorstøtte og økonomisk tilskyndelse. Da amatørgolf stort set er selvregulerende med hensyn til håndhævelse af spilleregler og handicap, skønnes det nødvendigt at sikre, at spillet kan være til lige stor glæde for alle amatørgolfspillere.

3 1-4. Tvivl vedrørende Reglerne Enhver, der har ønske om at være amatørgolfspiller, og er i tvivl om hvorvidt en handling, der agtes foretaget, er tilladt efter Reglerne bør rådføre sig med Dansk Golf Union. Enhver, der arrangerer eller sponsorerer en amatørgolfturnering, eller en turnering med deltagelse af amatørgolfspillere, der er i tvivl om, hvorvidt et forslag er i overensstemmelse med Reglerne, bør rådføre sig med Dansk Golf Union. Regel 2. Professionalisme 2-1. Generelt En amatørgolfspiller må ikke foretage sig nogen handling med det formål at blive professionel golfspiller, herunder indgåelse af aftaler, skriftlige eller mundtlige, med en sponsor eller professionel agent. Undtagelse: Uden held at ansøge om en stilling som assistent hos en professionel golfspiller/træner. Note: En amatørgolfspiller må undersøge sine muligheder for at blive professionel og må arbejde i en golfprofessionels butik mod vederlag under forudsætning af, at Reglerne ikke på anden måde overtrædes Foreninger for professionelle golfspillere En amatørgolfspiller må ikke være eller forblive medlem af nogen forening for professionelle golfspillere Professionelle turneringsspillere En amatørgolfspiller må ikke være eller forblive medlem af en Professionel Tour. Note: Hvis en amatørgolfspiller skal konkurrere i én eller flere kvalifikationsturneringer for at blive kvalificeret til medlemskab af en professionel tour, må han tilmelde sig og spille i sådanne kvalificerende turneringer uden at miste sin amatørstatus, forudsat han før spil og i skriftlig form giver afkald på sin ret til nogen præmiepenge i turneringen. Regel 3. Præmier 3-1. Spil om pengepræmier En amatørgolfspiller må ikke spille om pengepræmier Præmiestørrelser a. Generelt En amatørgolfspiller må ikke tage imod en præmie (bortset fra en symbolsk præmie) eller et gavekort med en detailsalgsværdi på mere end kr. Værdigrænsen gælder den samlede værdi af samtlige præmier eller gavekort, som en amatørgolfspiller modtager i en enkelt turnering eller serie turneringer, med undtagelse af hole-in-one præmier.

4 b. Hole-in-one præmier Værdigrænsen i Regel 3-2a gælder også for hole-in-one præmier, dog må en sådan præmie modtages udover nogen anden præmie vundet i den samme turnering. c. Præmiebytning En amatørgolfspiller må ikke omsætte en præmie eller et gavekort til rede penge. Undtagelse: En amatørgolfspiller må indsende et gavekort til Dansk Golf Union og modtage godtgørelse for udgifter i forbindelse med deltagelse i en golfturnering svarende til værdien af gavekortet under forudsætning af, at godtgørelse af sådanne udgifter er tilladt efter Regel 4-2. Note 1: Bevisbyrden for detailsalgsværdien af den enkelte præmie påhviler Komitéen med ansvar for turneringen. Note 2: Det anbefales, at den samlede værdi af scratchpræmier, eller af præmierne i hver handicaprække, ikke overstiger to gange beløbsgrænsen i en 18 hullers turnering, tre gange i en 36 hullers turnering, fem gange i en 54 hullers turnering og seks gange i en 72 hullers turnering Hædersgaver a. Generelt En amatørgolfspiller må ikke modtage en hædersgave med en detailsalgsværdi på mere end beløbsgrænsen i Regel 3-2a. b. Flere hædersgaver En amatørspiller må modtage mere end én hædersgave fra forskellige givere, selvom deres samlede detailsalgsværdi er højere end den foreskrevne grænse, under forudsætning af, at de ikke er givet for at omgå værdigrænsen for en enkelt gave. Regel 4. Udgifter 4-1. Generelt En amatørgolfspiller må ikke modtage udgiftsgodtgørelse som rede penge eller på anden måde for at spille i en turnering eller opvisning, undtagen hvad der er tilladt i Reglerne Udgiftsgodtgørelse En amatørgolfspiller må modtage godtgørelse, der ikke overstiger de faktiske udgifter, for at spille i en turnering eller opvisning i følgende tilfælde: a. Familiestøtte En amatørgolfspiller må modtage godtgørelse fra et familiemedlem eller en legal værge. b. Juniorgolfspillere En juniorgolfspiller må modtage godtgørelse i forbindelse med deltagelse i en golfturnering, der alene er begrænset til juniorgolfspillere. c. Holdturneringer (i) En amatørgolfspiller, der spiller på klubhold, landshold eller lignende i holdturnering eller på træningslejr, må modtage godtgørelse; og

5 (ii) En amatørgolfspiller, der repræsenterer Danmark ved deltagelse i et nationalt mesterskab i udlandet, der spilles umiddelbart før eller efter en international holdturnering, må modtage godtgørelse. Udgifterne skal betales af den organisation, spilleren repræsenterer, eller af den bestemmende myndighed i det land, hvor turneringen afholdes. d. Individuelle turneringer En amatørgolfspiller må modtage godtgørelse for udgifter i forbindelse med deltagelse i en individuel turnering, under forudsætning af, at følgende punkter overholdes: (i) Spilleren skal udtages til at deltage i turneringen af sin klub (ii) eller af Dansk Golf Union. Når turneringen afholdes i Danmark, og spilleren udtages af sin klub, skal der først indhentes Dansk Golf Union s godkendelse. (iii) Når turneringen afholdes i udlandet, skal udtagelsen af spilleren godkendes af den nationale union i det pågældende land, samt af Dansk Golf Union, såfremt denne ikke er ansvarlig for udtagelsen. (iv) Alle udgifter betales alene af Dansk Golf Union, eller af den bestemmende myndighed på det sted, hvor turneringen afholdes. (v) Udgifterne begrænses til det antal turneringsdage, som Dansk Golf Union har fastsat for ét kalenderår. Udgifterne omfatter desuden rimelig tid til rejse og træningsdage i forbindelse med turneringsdagene. e. Offentligt kendte personer, forretningsforbindelser m.m. En amatørgolfspiller, der er inviteret til at deltage i en turnering, hvor invitationen ikke skyldes spillerens dygtighed i golf, må modtage godtgørelse. f. Opvisninger En amatørgolfspiller, der deltager i en opvisning til støtte for en anerkendt velgørenhedsorganisation, må modtage godtgørelse under forudsætning af, at opvisningen ikke afholdes i forbindelse med et andet golfarrangement. g. Sponsorerede handicapturneringer En amatørgolfspiller må modtage godtgørelse for deltagelse i en sponsoreret handicapturnering under forudsætning af, at turneringen har modtaget følgende godkendelse: (i) Når turneringen afholdes i Danmark, skal sponsoren hvert år først indhente Dansk Golf Unions godkendelse; og (ii) Når turneringen afholdes i mere end et land, eller får deltagelse af udenlandske spillere, skal sponsoren først indhente de to eller flere bestemmende myndigheders godkendelse. Ansøgning om godkendelse sendes til den bestemmende myndighed i det land, hvor turneringen påbegyndes. Regel 5. Undervisning 5-1. Generelt Medmindre andet er bestemt i Reglerne, må en amatørgolfspiller ikke modtage betaling eller godtgørelse for at give undervisning i golfspillet.

6 5-2. Hvornår betaling er tilladt a. Skoler og andre uddannelsesinstitutioner. En amatørgolfspiller, der er ansat i en uddannelsesinstitution eller et uddannelsessystem, må modtage betaling eller godtgørelse for undervisning af institutionens eller systemets elever i golfspil under forudsætning af, at den samlede tid, der anvendes til golfundervisning i løbet af et år, udgør mindre end 50% af den tid, den ansatte anvender til udførelsen af de samlede arbejdsopgaver. b. Juniorgolfspiller En amatørgolfspiller må modtage godtgørelse, som ikke overstiger de faktiske udgifter, for at give undervisning af juniorgolfspillere i golfspil, som en del af et program der på forhånd er godkendt af Dansk Golf Union Skriftlig undervisning En amatørgolfspiller må modtage betaling eller godtgørelse for skriftlig undervisning under forudsætning af, at evner eller omdømme som golfspiller ikke var en væsentlig årsag til overdragelsen af hvervet eller udførelsen eller salg af arbejdet. Note: Undervisning omfatter ikke spillets mange psykologiske aspekter eller Golfreglerne eller Etikettereglerne. Regel 6. Udnyttelse af dygtighed eller anseelse i golf 6-1. Generelt Medmindre andet er bestemt i Reglerne, må en amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf ikke udnytte denne dygtighed eller anseelse til at promovere, reklamere eller sælge noget, eller for at opnå økonomisk udbytte Brug af navn eller billede En amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf må ikke udnytte denne dygtighed eller anseelse til at opnå vederlag, godtgørelse, personlig fordel eller økonomisk udbytte, ved at tillade brug af sit navn eller billede for at reklamere for eller sælge noget som helst. Note: En amatørgolfspiller må modtage udstyr fra enhver forhandler, der handler med sådant udstyr under forudsætning af, at ingen reklame er forbundet dermed Personlig fremtræden En amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf må ikke udnytte denne dygtighed eller anseelse til at opnå vederlag, godtgørelse, personlig fordel eller økonomisk udbytte for personlig fremtræden. Undtagelse: En amatørgolfspiller må modtage faktiske udgifter i forbindelse med personlig fremtræden under forudsætning af, at der ikke er tale om en golfturnering eller -opvisning Medvirken i radio/tv og forfatterskab En amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf må ikke udnytte denne dygtighed eller anseelse til at opnå betaling, godtgørelse, personlig fordel eller økonomisk udbytte, for medvirken i en radio/tv udsendelse vedrørende golf eller for at skrive golfartikler eller bøger.

7 Undtagelse: En amatørgolfspiller må modtage betaling, godtgørelse, personlig fordel eller økonomisk udbytte for medvirken i en radio/tv udsendelse eller for forfatterskab under forudsætning af, (a) at spilleren faktisk er forfatter til kommentaren, artiklen eller bøgerne; og (b) at der ikke er tale om undervisning i golfspil Legater og stipendier En amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf må ikke modtage legater eller stipendier, medmindre betingelserne herfor er godkendt af Dansk Golf Union Medlemskab En amatørgolfspiller med dygtighed eller anseelse i golf må ikke tage imod et tilbud om medlemskab af en golfklub uden fuld betaling for den pågældende type medlemskab, når et sådant tilbud udgør et incitament til at spille for klubben. Regel 7. Andre handlinger uforenelige med amatørisme 7-1. Dårlig opførsel En amatørgolfspiller må ikke opføre sig på en måde, som anses for at være skadelig for amatørgolfspillets omdømme Handlinger, der strider imod formålet med og ånden i Reglerne En amatørgolfspiller må ikke foretage nogen handling, herunder handlinger vedrørende hasardspil i golf, der er i strid med formålet med og ånden i Reglerne. Regel 8. Fremgangsmåden ved håndhævelse af Reglerne 8-1. Afgørelse om overtrædelse Når Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg bliver opmærksom på, at en spiller, der hævder at være amatørgolfspiller, muligvis har overtrådt Reglerne, skal Amatør- og Ordensudvalget afgøre, om en overtrædelse har fundet sted. Amatør- og Ordensudvalget skal undersøge hver sag i fornødent omfang og træffe afgørelse på det foreliggende grundlag. Amatør- og Ordensudvalgets afgørelse er endelig, jfr. dog Håndhævelse Når Amatør- og Ordensudvalget har truffet afgørelse om, at en spiller har overtrådt Reglerne, kan udvalget erklære spillerens amatørstatus for tabt, eller kræve, at spilleren skal undlade eller ophøre med at foretage bestemte handlinger som betingelse for at bevare sin amatørstatus. Amatør- og Ordensudvalget skal sørge for, at spilleren bliver underrettet herom, og kan underrette enhver interesseret golfmyndighed om skridt, der er taget i henhold til Regel Ankeprocedure

8 Amatør- og Ordensudvalgets kendelser kan inden 4 uger efter, at parten har modtaget afgørelsen, indbringes for Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg. Anke har ikke opsættende virkning, medmindre dette besluttes af Amatør- og Ordensudvalget. Amatør- og Ordensudvalgets afgørelser i sager fra DGU s Handicap- og Course Rating Komité er endelige og kan ikke indankes for andre instanser. Regel 9. Genindtræden i amatørstatus 9-1. Generelt Amatør- og Ordensudvalget er alene om at afgøre, om en spiller kan genindtræde i amatørstatus eller om genindtræden skal nægtes. Enhver ansøgning om genindtræden skal bedømmes efter sagens beskaffenhed Ansøgning om genindtræden Ved Amatør- og Ordensudvalgets bedømmelse af en ansøgning om genindtræden skal følgende principper normalt være vejledende: a. Tiden inden genindtræden Den professionelle anses for at have en fordel i forhold til amatøren ved at have gjort golfsporten til sin profession. Også andre, der overtræder Reglerne, får fordele, som amatørspilleren ikke kan opnå. Disse personer mister ikke nødvendigvis sådanne fordele blot ved at beslutte at ophøre med at overtræde Reglerne. En person, der ansøger om genindtræden i amatørstatus, skal derfor afvente genindtræden i en prøvetid efter Amatør- og Ordensudvalgets nærmere bestemmelse. Den prøvetid, hvor genindtræden afventes, skal starte på den dato, hvor personen sidst overtrådte Reglerne, medmindre Amatør- og Ordensudvalget bestemmer, at den skal starte på den dato, hvor udvalget blev bekendt med den sidste overtrædelse. a. Prøvetidens længde (i) Professionalisme Den prøvetid, hvor genindtræden afventes, vil normalt være afhængig af varigheden af overtrædelsen. Imidlertid bør ingen ansøger normalt kunne genindtræde i amatørstatus, før ansøgeren i mindst ét år har handlet i overensstemmelse med Reglerne. Følgende prøvetider er vejledende: Overtrædelsens varighed Prøvetidens længde under 5 år 1 år 5 år eller mere 2 år Amatør- og Ordensudvalget forbeholder sig ret til at udvide eller forkorte perioden. Landskendte spillere, der har overtrådt Reglerne i mere end fem år, kan normalt ikke genindtræde i amatørstatus. (ii) Andre Regelovertrædelser Den prøvetid, hvor genindtræden afventes, vil normalt være afhængig af overtrædelsens alvor, dvs. det beløb der overstiger præmiens tilladte værdi, hvor meget uautoriserede udgifter beløber sig til m.m. Imidlertid bør ingen ansøger normalt kunne genindtræde i

9 amatørstatus, før ansøgeren i mindst ét år har handlet i overensstemmelse med Reglerne. Det anbefales, at Amatør- og Ordensudvalget forlænger prøvetiden, når overtrædelsens alvor øges, med en periode på fem år i de alvorligste tilfælde. Amatør- og Ordensudvalget forbeholder sig ret til at udvide eller forkorte denne periode. c. Kun genindtræden to gange En spiller kan normalt ikke genindtræde i amatørstatus mere end to gange. d. Status i prøvetiden En spiller, der ansøger om genindtræden i amatørstatus, skal i prøvetiden handle i overensstemmelse med Reglerne for amatørgolfspillere. Spilleren er ikke berettiget til at deltage i turneringer som amatørgolfspiller. Spilleren kan dog deltage i turneringer og vinde en præmie, alene blandt medlemmer af en klub, som spilleren er medlem af, såfremt klubben tillader det; men spilleren må ikke repræsentere en sådan klub mod andre klubber Fremgangsmåden ved ansøgning En ansøgning om genindtræden i amatørstatus skal indsendes til Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg Ankeprocedure Amatør- og Ordensudvalgets kendelser kan inden 4 uger efter, at parten har modtaget afgørelsen, indbringes for Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg. Anke har ikke opsættende virkning, medmindre dette besluttes af Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg. Regel 10. Afgørelser Afgørelser Amatør- og Ordensudvalgets afgørelse er endelig, jfr. dog mulighed for anke, jfr. 8-3 og Tvivlspørgsmål I tvivlstilfælde kan Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg, inden det træffer afgørelse, rådføre sig med Amateur Status Committee i R&A.

Forord til Amatørreglerne 2016

Forord til Amatørreglerne 2016 156 Som godkendt af R&A Rules Limited og United States Golf Association, gældende fra januar 2016. I henhold til Dansk Golf Unions vedtægter skal unionen påse, at klubberne og deres amatørmedlemmer følger

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 24. april 2015 i sag nr. 6/2015 [A]s indbringelse af Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalgs afgørelse af 3. marts 2015 Sagen er behandlet af Lis

Læs mere

BESTEMMELSER. Amatørreglerne. A & O s Råd og hjælp til konfliktløsning

BESTEMMELSER. Amatørreglerne. A & O s Råd og hjælp til konfliktløsning 8. BESTEMMELSER Amatørreglerne A & O s Råd og hjælp til konfliktløsning AMATØRREGLERNE I henhold til Dansk Golf Union's vedtægter skal unionen påse, at klubberne og deres ama-tørmedlemmer følger de af

Læs mere

8. BESTEMMELSER. 2 Amatørreglerne. 4 Stipendier. 6 A & O s Råd og hjælp til konfliktløsning

8. BESTEMMELSER. 2 Amatørreglerne. 4 Stipendier. 6 A & O s Råd og hjælp til konfliktløsning 8. BESTEMMELSER 2 Amatørreglerne 4 Stipendier 6 A & O s Råd og hjælp til konfliktløsning 1 AMATØRREGLERNE I henhold til Dansk Golf Union's vedtægter skal unionen påse, at klubberne og deres amatørmedlemmer

Læs mere

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Unionens navn er Dansk Golf Union (DGU). DGU s hjemsted er Brøndby Kommune. Stk. 2 DGU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og European Golf Association,

Læs mere

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 Side 2 Målsætning 3 Kompetence 4 Rådgivningsvirksomhed 5 Planlægningspolitik for turneringer 6 DGU s Turnerings- og Regelkomités opgaver MÅLSÆTNING Alment Vedr. turneringer

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens formål - med udgangspunkt

Læs mere

VEDTÆGTER. for MOLLERUP GOLF CLUB

VEDTÆGTER. for MOLLERUP GOLF CLUB VEDTÆGTER for MOLLERUP GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Indskud og kontingent 7 Restance 8 Ordinær generalforsamling 9 Dagsorden til ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

Vedtægter for Odder Golfklub...

Vedtægter for Odder Golfklub... Vedtægter for Odder Golfklub... 1. Formål 1.1 Klubbens navn er Odder Golfklub, og dens hjemsted er Odder Kommune. 1.2 Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf

Læs mere

Rådgivningsvirksomhed. Planlægningspolitik for turneringer. DGU s turneringskomités opgaver

Rådgivningsvirksomhed. Planlægningspolitik for turneringer. DGU s turneringskomités opgaver 1. DANSK GOLF UNION - ORGANISATION Målsætning Rådgivningsvirksomhed Planlægningspolitik for turneringer DGU s turneringskomités opgaver MÅLSÆTNING Alment Vedr. turneringer Vedr. Golf-, Handicapog Amatørreglerne

Læs mere

Vedtægter for Smørum Golfklub

Vedtægter for Smørum Golfklub Vedtægter for Smørum Golfklub Bestyrelsen Marts 2015 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Smørum Golfklub. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Klubben er stiftet den 15. august 1994.

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB 1 Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Passebækgård Golf Klub og dens hjemsted er i Gribskov kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

Vejle Golf Clubs vedtægter

Vejle Golf Clubs vedtægter Vejle Golf Clubs vedtægter 10 ændret på generalforsamlingen den 4. marts 2008. 3 og 6 ændret på generalforsamlingen den 5. marts 2014. 11 og 17 ændret på generalforsamlingen den 4.marts 2015. Ændring af

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Vedtægter for Lyngbygaard Golf klub

Vedtægter for Lyngbygaard Golf klub Vedtægter for Lyngbygaard Golf klub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Lyngbygaard Golf Klub og dens hjemsted er i Aarhus kommune. 1.2 Klubben har indgået lejeaftale om brug af det på Lyngbygaard

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

VEDTÆGTER. for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT

VEDTÆGTER. for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT KLUBBENS NAVN OG FORMÅL 1.1. Klubbens navn er GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT. 1.2. Golfklubben har hjemsted i Middelfart kommune. 1. 1.3. Klubbens formål er at forestå driften

Læs mere

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER VEDTÆGTER Senest opdateret på generalforsamlingen 2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU)

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER Revideret på generalforsamling d.. 12/3-20121 Møn Golfklub. Klintevej 118. 4780 Stege Telefon 55 81 32 40. Fax 55 81 32 60. email: moen-golfklub@post.tele.dk 1 Klubbens navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

SØHØJLANDET GOLF ORGANISATION. Jan V. Rasmussen MARKEDSFØRING BEGYNDERE BANEN TURNERINGER KLUBHUS + TRÆNINGSBANE MEDLEMMER

SØHØJLANDET GOLF ORGANISATION. Jan V. Rasmussen MARKEDSFØRING BEGYNDERE BANEN TURNERINGER KLUBHUS + TRÆNINGSBANE MEDLEMMER SØHØJLANDET GOLF Den 1. januar 2015 bliver vi oprettet som selskab i Dansk Golf Union (DGU). Det betyder, at vi kan møde op på DGU s repræsentantskabsmøder med møde- og taleret men ikke med stemmeret.

Læs mere

Vedtægter for Sunset Golfklub.

Vedtægter for Sunset Golfklub. Vedtægter for Sunset Golfklub. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Sunset Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Assens kommune. Golfklubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Advokat Peter Skau-Andersen Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Tlf +45 7730 4050 Fax +45 7730 4077 J.nr. 142286 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VÆRLØSE GOLFKLUB 1 Foreningens navn, hjemsted og formål 1.1

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2009 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB MARTS 2014 Vedtægter for VALLØ GOLFKLUB Køgevej 87 4600 Køge Telefon: 56 29 00 14 E-mail: sekretariat@valloe-golfklub.dk Web: www.valloe-golfklub.dk I Vallø Golfklub arbejder vi for et åbent og imødekommende

Læs mere

DGU RANGLISTERNE 2015

DGU RANGLISTERNE 2015 DGU RANGLISTERNE 2015 12. august 2015 Væsentligste ændringer Nedenfor listes de væsentligste ændringer til sæsonens ranglister: WAGR inkluderer ikke længere ECCO Tour turneringer. Drenge skal kun have

Læs mere

Vedtægter for Midtfyns Golfklub

Vedtægter for Midtfyns Golfklub Vedtægter for Midtfyns Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Midtfyns Golfklub der har hjemsted i Faaborg-Midtfyn kommune. 2 - Formål Klubbens formål er at udbrede og fremme kendskabet til golfspillet

Læs mere

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger:

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: Aon JUNIOR CUP Rækker og etaper Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: JC12: JC13: JC14: JC15: JC16: JC17: JC18: Drenge / piger, som er 12 år eller yngre. Spilleren

Læs mere

BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014

BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014 BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kalø Golf Club. 1.2 Klubben har hjemsted på golfanlægget beliggende Dyrhøjgårdsvej 4, 8410 Rønde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Vedtægter for Ikast Golf Klub

Vedtægter for Ikast Golf Klub Vedtægter for Ikast Golf Klub som endelig vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14.3.2013 1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Ikast Golf Klub. 1.2 Hjemsted er Ikast Brande Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter Fredericia Golf Club 1 Klubbens navn er Fredericia Golf Club, og dens hjemsted er i Fredericia Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune.

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Greve Golfklub V E D T Æ G T E R 1: Klubbens formål. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Stk. 2: Greve Golfklub er i juridisk forstand en forening. Stk. 3:

Læs mere

Amatør- og Ordensreglement

Amatør- og Ordensreglement 1 Amatør- og Ordensudvalget består af det i DVBF's love ( 21) nævnte antal medlemmer, der vælges som anført samme sted. Stk.2 Sager, der er til behandling af udvalget, færdiggøres af dette i dets oprindelige

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

DGU RANGLISTERNE 2014

DGU RANGLISTERNE 2014 DGU RANGLISTERNE 2014 10. april 2014 VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER TIL TITLEIST OG AON RANGLISTERNE 2014 84 % af samtlige runder indgår i gennemsnitsberegningen Min. antal runder frem til 31. juli er 4 for at

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Lett Advokatfirma Adv. Carsten Henriksen J.nr. 208877-LGU 14. maj 2008 Revideret af Golfklubben i 2011 og 2012 VEDTÆGTER for Stensballegaard Golfklub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Stensballegaard

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER

VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER RANGLISTERNE 2016 28. april 2016 VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER Nedenfor listes de væsentligste ændringer til 2016 sæsonens ranglister: WAGR medtager atter amatørresultater fra ECCO Tour turneringer. WAGR udvides

Læs mere

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor:

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor: MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Hovedsponsor: INDHOLD 2 FORORD MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION FULDGYLDIGT MEDLEMSKAB BEGRÆNSET MEDLEMSKAB SELSKABSMEDLEMSKAB DGU-KORT OG ANDRE MEDLEMSKORT DANSK GOLF UNIONS

Læs mere

Vedtægter for. Brøndby Golfklub (Senest revideret april 2016) Klubbens navn er Brøndby Golfklub, og dens hjemsted er Brøndby Kommune.

Vedtægter for. Brøndby Golfklub (Senest revideret april 2016) Klubbens navn er Brøndby Golfklub, og dens hjemsted er Brøndby Kommune. Vedtægter for Brøndby Golfklub (Senest revideret april 2016) 1 Klubbens navn er Brøndby Golfklub, og dens hjemsted er Brøndby Kommune. Klubbens formål er: at organisere de til golfsporten hørende idrætslige

Læs mere

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 Torben Larsen 16-04-2012 VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Navn, hjemsted samt formål... side 3 2. Medlemskab af Dansk Golf Union... side 3 3. Medlemskab af golfklubben...

Læs mere

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club Golfklubben i Fårevejle 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Skovbo Golfklub, og er stiftet 30. oktober 1999. Golfklubben har hjemsted i Køge Kommune, på adressen Dalbyvej 50, 4140 Borup. Golfklubben

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

Medlemskab af Dansk Golf Union

Medlemskab af Dansk Golf Union DA N S K GOL F U N ION Medlemskab af Dansk Golf Union REGLER OG BESTEMMELSER KORT KONTINGENTER INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 DANSK GOLF UNION 4 MEDLEMSKAB AF DGU 5 OPTAGELSESPROCEDURE 5 MEDLEMS- OG OPTAGELSESBETINGELSER

Læs mere

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB. Klubbens hjemsted er Ringsted Kommune. 2. Formål Klubbens formål er at organisere golfspil og de dertil hørende idrætslige aktiviteter på det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB

VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB NAVN OG HJEMSTED: Klubbens navn er CGC Golf Club, og dens hjemsted er i Vallensbæk Kommune. 1 2 FORMÅL: Stk. 1: Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne

Læs mere

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM 2016 JDT Turneringsbestemmelser Junior Distrikts Tour, Distrikt 4 1. Afvikling af JDT JDT spilles i fire afdelinger over 4 turneringsdage. Hver af rækkerne U/14, U/16 og U/19 & U/22 afvikles på hver sin

Læs mere

Vedtægter/Formål. Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben.

Vedtægter/Formål. Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben. Vedtægter/Formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Formål E-klubbens formål er: at skabe et netværk for

Læs mere

Mesterskabsbestemmelser for Udspring

Mesterskabsbestemmelser for Udspring Indhold 01.00 MESTERSKABER GENERELT... 2 01.01 Generelt.... 2 01.02 Arrangementer.... 2 01.03 Ansvar.... 2 01.04 Deltagelse.... 2 01.05 Invitationer.... 2 01.06 Tilmeldinger.... 2 01.07 Springlister....

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

Vedtægter for Maribo Sø Golfklub

Vedtægter for Maribo Sø Golfklub Vedtægter for Maribo Sø Golfklub 1 Formål. Stk. 1.: Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane i Lolland Kommune og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter samt at fremme

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November

Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November 2013 1 1 Klubbens navn er ALBERTSLUND GOLFKLUB hjemmehørende i Albertslund kommune. Det er Albertslund Golfklubs formål med udgangspunkt i foreningsfællesskabet

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB. den 1. marts 2016 kl. 19.00. i Øland Medborgerhus.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB. den 1. marts 2016 kl. 19.00. i Øland Medborgerhus. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB den 1. marts 2016 kl. 19.00 i Øland Medborgerhus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3) Fremlæggelse

Læs mere

KENDELSE. Afsagt den 1. august Fodboldens Disciplinærinstans. i sagen. Befordringsgodtgørelse til amatørspillere Odder IGF Fodbold

KENDELSE. Afsagt den 1. august Fodboldens Disciplinærinstans. i sagen. Befordringsgodtgørelse til amatørspillere Odder IGF Fodbold KENDELSE Afsagt den 1. august 2017 af Fodboldens Disciplinærinstans i sagen Befordringsgodtgørelse til amatørspillere Odder IGF Fodbold Disciplinærinstansens undersøgelse af Odder IGF Fodbold I januar

Læs mere

Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015.

Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015. Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015. Generelt Klubbens aktive medlemmer - der ikke er i kontingentrestance eller i karantæne - har adgang til spil på banen efter de regler, der er gældende

Læs mere

Vedtægter for. Viborg Golfklub

Vedtægter for. Viborg Golfklub Vedtægter for Viborg Golfklub 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Viborg Golfklub. Klubbens hjemsted er Viborg. Klubben er stiftet den 16. april 1973. Klubbens adresse er: Spangsbjerg

Læs mere

Vedtægter for ICOM Danmark

Vedtægter for ICOM Danmark http://denmark.icom.museum Vedtægter for ICOM Danmark Vedtaget på ICOM Danmarks Generalforsamling den 23. maj 2016 1. Navn og kontor ICOM Danmark er nationalkomitéen i ICOM for det danske rigsfællesskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune.

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Greve Golfklub V E D T Æ G T E R 1: Klubbens formål. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Stk. 2: Greve Golfklub er i juridisk forstand en forening. Stk. 3:

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

EGA HANDICAPSYSTEMET : VEJLEDNING TIL SPILLERE

EGA HANDICAPSYSTEMET : VEJLEDNING TIL SPILLERE EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-19: VEJLEDNING TIL SPILLERE Denne korte vejledning til EGA Handicapsystemet 2016-2019 giver golfspillere oplysninger om de mest centrale dele af EGA Handicapsystemet 2016-2019.

Læs mere

Vedtægter for Asserbo Golf Club

Vedtægter for Asserbo Golf Club Vedtægter for Asserbo Golf Club 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Asserbo Golf Club. Den er stiftet den 30. april 1946 og har hjemsted i Halsnæs kommune. 2 Formål. Det er klubbens formål at skabe gode

Læs mere

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. For denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser.

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. For denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser. DGU CHALLENGER TOUR FOR HERRER 2016 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168. Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007

Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168. Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007 Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168 Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Silkeborg Golf Club.

Læs mere

Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte

Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte 05/2016 Indhold 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Ændring af lovregulativet... 2 2. Udstedelse, fornyelse og inddragelse

Læs mere

ICOM Danmark Vedtægter for ICOM Danmark

ICOM Danmark  Vedtægter for ICOM Danmark ICOM Danmark http://denmark.icom.museum Vedtægter for ICOM Danmark Til godkendelse ved ICOM Danmarks Generalforsamling den 23. maj 2016 1. Navn og kontor Organisationens navn er ICOM Danmark, der er den

Læs mere

REGIONSGOLF 2015 - INFORMATIONER - TILMELDING - HULSPILSREGLER

REGIONSGOLF 2015 - INFORMATIONER - TILMELDING - HULSPILSREGLER REGIONSGOLF 2015 - INFORMATIONER - TILMELDING - HULSPILSREGLER Nu nærmer tiden sig hvor det er tid til at melde sig til regionsgolf og Holstebro Golfklub håber at mange vil melde sig til for at repræsentere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RANDERS FJORD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR RANDERS FJORD GOLFKLUB 1 VEDTÆGTER FOR RANDERS FJORD GOLFKLUB Murhusbakken 21, Støvring, 8930 Randers NØ 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Klubbens navn er Randers Fjord Golfklub, Støvringgaard (Tidl.: Nørhald Golfklub) og dens hjemsted

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Bilag til punkt 6 Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2010 Bestyrelsen har besluttet at afsnit 5 udgår og har etableret et afsnit om konkursregler se afsnit 6. AFSNIT 1 - REGLER

Læs mere

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd 1. november 2012 Forretningsorden Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd 1. Institutionens formål... 1 2. Grundlaget for institutionens virke og sagsbehandling... 1 3. Afholdelse

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Nr. 454 28. april 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

TURNERINGSAFVIKLING POOL

TURNERINGSAFVIKLING POOL DEN DANSKE BILLARD UNION TURNERINGSAFVIKLING POOL Sæson 2016-2017 1. AFVIKLING AF MESTERSKABER 2. AFVIKLING AF DANSK POOL TOUR 3. SHOT-CLOCK & TIMEOUT. 4. DISTANCER 5. RANGLISTER. 6. RATING. 7. SEEDNING.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Udgave december 2009 December 2009 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord side 2 DGU & Organisation side 3 Medlemskab af DGU side 4 Optagelsesprocedure side 4 Fuldgyldigt medlemskab

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning KIFs støtteordning Formålet med støtteordningen er at skabe så gode forhold som muligt for den enkelte aktive i tilrettelæggelsen af den daglige træning og frem mod konkurrencer, så flest mulige kan etablere

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Vedtægter for Sydsjællands Golfklub Mogenstrup 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Sydsjællands Golfklub Mogenstrup og dens hjemsted er Mogenstrup, Næstved

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 I medfør af 7, stk. 3, nr. 4, og stk. 4, 80, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som

Læs mere