Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering"

Transkript

1 Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering December 2011 Milnersvej Hillerød Tel Fax

2 Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering December 2011 Forfattere: Tina Bolvig, Bente Frøkjær, Hanne Herborg og Charlotte Rossing December

3 Rapport December 2011, december 2011 ISBN Milnersvej 42 DK-3400 Hillerød Denmark Tel Fax

4 Forord Rapporten præsenterer resultater fra undersøgelsen Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering. Undersøgelsen er gennemført i samarbejde mellem Danmarks Apotekerforening og. Undersøgelsen blev foretaget i juni 2011, hvor der i 1 uge blev gennemført en registrering af lægemiddelrelaterede problemer (LRP) ved selvmedicinering på 39 danske apoteker. Undersøgelsen er inspireret af en lignende undersøgelse, der er gennemført af det tyske ABDA (Bundesvereiningung Deutscher Apothekerverbände). Tak til apotekerne, der deltog i undersøgelsen. December

5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indholdsfortegnelse... 4 Figurfortegnelse... 5 Tabelfortegnelse... 5 Bilagsoversigt Resumé Introduktion Baggrund Formål og problemstillinger Design og metode Inklusion af apoteker Kompetenceløft af apotekspersonale Dataindsamling og behandling Resultater Kundernes fordeling på køn og alder Karakter af kundens symptomer Kundernes ærinde og erfaring med behandling Omfang af lægemiddelrelaterede problemer Arten af lægemiddelrelaterede problemer Apotekets tiltag Løsning af præsenterede problemer Sammenhænge ses mellem symptomer og rådgivningstiltag Diskussion Diskussion af resultater Diskussion af metode Konklusion Referenceliste Bilag 1 - Elektronisk registreringsskema Bilag 2 Udvalgte resultater December

6 Figurfortegnelse Figur 1: Population fordelt på alder Figur 2: Fordeling af symptomer Figur 3: Fordeling af kundeærinde og erfaring Figur 4: Apotekets rådgivningstiltag Figur 5: Apotekets vurdering af, hvorvidt det præsenterede problem blev løst Tabelfortegnelse Tabel 2: Arten af lægemiddelrelaterede problemer Tabel 3: Sammenhæng mellem symptomer og rådgivningstiltag Tabel 4: Sammenhæng mellem symptomer og lægemiddelrelaterede problemer Tabel 5: Sammenhæng mellem rådgivningstiltag og lægemiddelrelaterede problemer Bilagsoversigt Bilag 1 - Elektroniske registreringsskema Bilag 2 - Resultatbilag December

7 1. Resumé Baggrund Lægemiddelrelaterede problemer har vist sig at forårsage skade og ubehag for patienter og samfund. De er ikke alene en udfordring for sundheden, men kan også være dyre for samfundet. Den samlede lægemiddelbehandling kan være utilstrækkelig, eller de valgte lægemidler kan være uhensigtsmæssige. Dette kan forårsage lægemiddelrelateret sygdom, hvor behandlingen eller manglende implementering af behandling kan være årsag til dårlige helbredsresultater. Disse problemer har der været forsket i gennem farmaceutisk omsorgsprogrammer, nationalt og internationalt. Ofte har forskning og programmer taget deres udgangspunkt i receptmedicinen for patienterne. Fokus på håndkøbsmedicin og selvmedicinering har været mindre belyst. Der er i Tyskland gennemført en større systematisk registrering af forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved køb af håndkøbsmedicin. Undersøgelsen blev gennemført på ABDA 1, den tyske sammenslutning af apoteker og farmaceutforeninger. I den tyske undersøgelse deltog 109 apoteker. På de 109 apoteker blev der samlet set gennemført registreringer på ekspeditioner i skranken hos kunder, der enten præsenterede et symptom eller bad om et håndkøbslægemiddel. Af disse viste 17,6 % sig at have en form for lægemiddelrelaterede problemer. Det var et ønske at gennemføre en lignende undersøgelse i Danmark for at udforske, om billedet var lignende for danske brugere af håndkøbsmedicin. Formål Projektets formål var: at kortlægge art og omfang af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering identificeret i danske apotekers skranke at registrere, hvilke interventioner apotekspersonalet gennemførte i forhold til lægemiddelrelaterede problemer, der blev identificeret i apotekets skranke. Metode Projektet blev designet som en beskrivende undersøgelse, der bestod af en kortlægning af lægemiddelrelaterede problemer opfanget i skranken på et udsnit af danske apoteker i forbindelse med køb af håndkøbslægemidler. Fra hvert apotek deltog 2 farmaceuter, som gennemførte et kompetenceløft baseret på registrering af 5 cases for at sikre en ensartet dokumentation. Apotekerne blev herefter bedt om at registrere 100 fortløbende kunder til undersøgelsen. Resultater Data blev indsamlet på 39 apoteker. Der blev i alt indsamlet data for kunder. Apoteket havde mulighed for at registrere data for flere ærinder for den samme kunde. I undersøgelsen blev der registreret kundeærinder, hvilket betød, at den enkelte kunde i gennemsnit havde 1,1 ærinde. Der blev fundet lægemiddelrelaterede problemer hos 813 af de i alt kunder, som undersøgelsen omfattede. Det svarer til, at der var lægemiddelrelaterede problemer hos 21,0 % af alle kunder. Der blev identificeret lægemiddelrelaterede problemer hos de 813 kunder. Det vil sige i gennemsnit 1,5 problem/kunde med lægemiddelrelaterede problemer. Resultaterne viste, at apoteket bidrog med en løsning for kunder i 76,2 % af tilfældene, og 73 % af tiltagene blev løst af apoteket, uden at det var nødvendigt at inddrage lægen. 1 ABDA: Bundesvereiningung Deutscher Apothekerverbände 6

8 Konklusion Der blev fundet lægemiddelrelaterede problemer hos 21 % af de kunder, der henvendte sig på apoteket med et symptom eller køber håndkøbslægemidler. Apoteket rådgav disse kunder mere intensivt end andre kunder, idet der blev givet 2,4 rådgivningstiltag/kunde mod 2,1 rådgivningstiltag til andre kunder. Det vurderes, at problemet blev løst helt eller delvist for 78 % af kunderne; heraf blev 73 % løst, uden at læger blev involveret. Det kan ikke afgøres, hvor stor en sikkerhedsmæssig risiko de lægemiddelrelaterede problemer udgjorde. Ud fra de hyppigste kategorier var der risiko for mangelfuld virkning og for utilsigtede virkninger samt, i mindre grad, for unødig selvmedicinering. Perspektivering Denne undersøgelse viser, at apoteket har en rolle i forhold til at skabe sikker og effektiv selvmedicinering gennem identifikation og løsning af lægemiddelrelaterede problemer. Gennem apotekets rådgivning får kunderne råd om egenomsorg og korrekt anvendelse af håndkøbsmedicin. Herved medvirker apoteket til at sikre, at egenomsorg og især selvmedicinering får den tilsigtede virkning. Endvidere kan apoteket afdække, om selvmedicineringen er hensigtsmæssig, og hvis den ikke er det, kan de henvise håndkøbskunderne til læge. Herved og gennem rådgivningen medvirker apoteket til at sikre, at utilsigtede hændelser og skader af selvmedicinering undgås. 7

9 2. Introduktion 2.1 Baggrund Lægemiddelrelaterede problemer har vist sig at forårsage skade og ubehag for patienter og samfund. De er ikke alene en udfordring for sundheden, men kan også være dyre for samfundet. Den samlede lægemiddelbehandling kan være utilstrækkelig, eller de valgte lægemidler kan være uhensigtsmæssige. Dette kan forårsage lægemiddelrelateret sygdom, hvor behandlingen eller manglende implementering af behandling kan være årsag til dårlige helbredsresultater. Disse problemer har der været forsket i gennem farmaceutisk omsorgsprogrammer, nationalt og internationalt. Ofte har forskning og programmer taget deres udgangspunkt i receptmedicinen for patienterne. Fokus på håndkøbsmedicin og selvmedicinering har været mindre belyst. I Danmark er gennemført et projekt om forbedret selvmedicinering og egenomsorg, hvor der blev udviklet og afprøvet en intervention til patienter med dyspepsi og høfeber. Denne ydelse viste sig værdifuld for brugerne, hvor der sås forbedring på dyspepsiscore, selvrapporterede symptomer og tilfredshed (1). Der har i Tyskland været gennemført en større systematisk registrering af forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved køb af håndkøbsmedicin (2-4). Undersøgelsen blev gennemført på ABDA 2, den tyske sammenslutning af apoteker og farmaceuter. I den tyske undersøgelse deltog 109 apoteker, der var inviteret til at deltage i undersøgelsen. På de 109 apoteker blev der samlet set lavet registreringer på ekspeditioner i skranken hos kunder, der enten præsenterede et symptom eller bad om et håndkøbslægemiddel. Af disse viste 17,6 % sig at have en form for lægemiddelrelaterede problemer. De hyppigste problemer var uhensigtsmæssig selvmedicinering, uhensigtsmæssigt produkt, og at kunden havde benyttet lægemidlet for længe. Den tyske undersøgelse indeholdt endvidere en registrering af, hvilken rådgivning apotekspersonalet gav til kunderne (2-4). Der har i Danmark været gennemført forskellige projekter om kortlægninger af lægemiddelrelaterede problemer på apotek ved køb af håndkøbsmedicin. Disse projekter har været forankret på et enkelt apotek eller en gruppe af apoteker. Apotekerforeningen gennemførte i foråret 2011 en mindre undersøgelse i samarbejde med 19 apoteker. Der blev registreret 275 lægemiddelrelaterede problemer hos 229 kunder. De hyppigste lægemiddelrelaterede problemer var uhensigtsmæssig selvmedicinering og lægemidlet var ikke hensigtsmæssigt/optimalt til symptomet, hvilket blev fundet hos henholdsvis 23 % og 20 % af kunderne i undersøgelsen (5). Der har ikke været gennemført mere systematiske registreringer i Danmark. Det var relevant at gennemføre en systematisk registrering på et større antal apoteker, som bidrog med viden om apotekets indsats i forhold til selvmedicinering og dokumentation for apotekets indsats i forhold til identifikation og rådgivning om lægemiddelrelaterede problemer ved køb af håndkøbsmedicin. 2.2 Formål og problemstillinger Dette projekt blev designet ud fra det tyske projekt foretaget af ABDA i Tyskland vedrørende kortlægning af lægemiddelrelaterede problemer identificeret i apotekets skranke samt registrering af interventioner til danske forhold. Formålet med projektet var: at kortlægge art og omfang af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering identificeret i danske apotekers skranke at registrere, hvilke interventioner apotekspersonalet gennemførte i forhold til lægemiddelrelaterede problemer, der blev identificeret i apotekets skranke. Problemstillinger Der blev til projektet udarbejdet følgende problemstilligner: 2 ABDA: Bundesvereiningung Deutscher Apothekerverbände 8

10 1. Hvordan fordeler apotekets kunder, der henvender sig i skranken med et symptom, eller som efterspørger et håndkøbslægemiddel, sig på køn og alder? 2. Hvilke symptomer præsenterer apotekets kunder i skranken i forbindelse med køb af håndkøbslægemidler? 3. Hvordan fordeler kunderne sig på førstegangskøb og flergangskøb i forhold til køb af håndkøbsmedicin? 4. Hvor mange lægemiddelrelaterede problemer identificeres blandt kunder, der præsenterer et symptom eller beder om håndkøbsmedicin i apotekets skranke? 5. Hvilke lægemiddelrelaterede problemer identificeres blandt kunder, der præsenterer et symptom eller beder om håndkøbsmedicin i apotekets skranke? 6. Hvilke rådgivningstiltage foretager apoteket over for kunder, der præsenterer et symptom eller beder om håndkøbsmedicin i apotekets skranke? 7. Hvor stor en andel af de præsenterede problemer blev efter apotekets egen vurdering løst af apoteket? 8. Hvilke sammenhænge ses mellem symptomer og lægemiddelrelaterede problemer? 9. Hvilke sammenhænge ses mellem lægemiddelrelaterede problemer og rådgivningstiltag? 10. Hvilke sammenhænge ses mellem symptomer og rådgivningstiltag? 9

11 3. Design og metode Projektet blev designet som en beskrivende undersøgelse, der bestod af en kortlægning af lægemiddelrelaterede problemer opfanget i skranken på et udsnit af danske apoteker i forbindelse med køb af håndkøbslægemidler. Indledningsvis blev der gennemført en litteratursøgning efter international litteratur på området. 3.1 Inklusion af apoteker Rekrutteringen af apoteker var baseret på frivillig deltagelse af apotekerne. Apotekerne blev rekrutteret gennem opslag på medlemsnettet i Danmarks Apotekerforening (DA) d. 26/ Da omfanget af tilmeldinger var utilstrækkeligt, blev der taget telefonisk kontakt til udvalgte apoteker. Disse apoteker blev opfordret til at deltage. Der deltog 2 faguddannede medarbejdere fra hvert deltagende apotek. 3.2 Kompetenceløft af apotekspersonale Det blev prioriteret at opbygge kompetencer på apoteket til at identificere og dokumentere lægemiddelrelaterede problemer. Skrankerådgivningen tog udgangspunkt i Standard for skrankerådgivning rådgivning på udvidet niveau. Til projektet blev der oprettet en internetside Her blev materialer formidlet til deltagerne, ligesom de foretog deres registreringer af data her. Der blev udarbejdet materialer omhandlende emnerne: Introduktion til apoteket, som introducerede apoteket til projektet. Emnerne Lægemiddelrelaterede problemer og Instruktion for skrankerådgivningen tydeliggjorde rådgivningsrammen i projektet og kategorierne af problemer, som apotekspersonalet kunne møde i skranken. Der blev udarbejdet videoer, som demonstrerede skrankerådgivning og udfyldelse af registreringsskema. Disse blev suppleret med 5 illustrative cases, der blev brugt som træning af skrankerådgivningen samt dokumentation i et elektronisk registreringsskema (se Bilag 1). Deltagerne forberedte deres deltagelse ved selvstudie af de uploadede materialer. Pointer og erfaringer fra træning og registrering af data fra træningen blev fulgt op på telefonmøder, der blev afholdt, inden den endelige registrering fandt sted. Telefonmøderne blev gennemført med 8 deltagere ad gangen, modereret af. En sammenfatning af pointer fra alle telefonmøder blev formidlet til deltagerne. 3.3 Dataindsamling og behandling Der blev udarbejdet et elektronisk registreringsskema til undersøgelsen. Dette skema blev udarbejdet på den sharepoint-platform, som apotekerne benytter til deres intranet, for at styrke genkendeligheden med registreringsplatformen. Registreringsskemaet tog udgangspunkt i det skema, som var udarbejdet i den tyske undersøgelse, og som senere var brugt i den danske registrering gennemført af DA. Der var dialog både med ABDA og DA om anvendeligheden af de enkelte spørgsmål for at sikre en valid registrering. Dette betød, at der blev justeret i registreringen i forhold til kategorier af symptomer, lægemiddelrelaterede problemer og apotekets tiltag. Deltagernes træning af cases med udfyldelse af registreringsskema fungerede som pilottest og resulterede i små justeringer af skemaet. Deltagerne blev bedt om at registrere på min. 100 fortløbende kunder pr. apotek. Dette design blev valgt for at undgå en selektionsbias på kunderne. Kunderne var relevante for undersøgelsen, hvis de henvendte sig i skranken og præsenterede et problem/symptom eller bad om håndkøbsmedicin. Registrering af data blev foretaget umiddelbart efter endt ekspedition af den aktuelle kunde. 10

12 Deltagerne registrerede data på internetsiden. Registreringen blev gennemført på ærindeniveau; det vil sige, at en kunde kunne have op til 3 registreringer, såfremt vedkommende kom med flere ærinder. Data blev overført til Excel. Data blev renset og kvalitetssikret for korrekt indtastning. Datafilen blev efterfølgende overført til SPSS. Kvalitetssikring af dataoverførsel blev gennemført med en stikprøve af registreringer på internetsiden med data i SPSS-filen. Data blev analyseret i SPSS som frekvens- og krydsanalyser. Data blev ikke gennemførte statistiske test. 11

13 4. Resultater Data blev indsamlet på 39 apoteker. Der blev i alt indsamlet data for kunder. Apoteket havde mulighed for at registrere data for flere ærinder for den samme kunde. Der kunne registreres op til 3 ærinder for samme kunde. I undersøgelsen blev der registreret kundeærinder, hvilket betød, at den enkelte kunde i gennemsnit havde 1,1 ærinde. 4.1 Kundernes fordeling på køn og alder Deltagerne skulle angive kundens køn og skønnet alder. Spørgsmål om køn blev besvaret for kunder og omfatter (64,0 %) kvinder og (36,0 %) mænd. Fordelingen af skønnet alder fremgår af Figur Andel af alle håndkøbskunder Andel af håndkøbskunder med LRP 29,8 24,9 35,2 37,4 25, , ,4 10,3 5 4,9 2, år år år år 65+ år Figur 1: Population fordelt på alder Resultaterne viste, at tæt på 2/3 af alle kunder i undersøgelsen var mellem 21 og 64 år. Mere end hver tredje kunde var i aldersgruppen år (35,2 %). Næst hyppigste kundegruppe var i aldersgruppen år (29,8 %). Af Figur 1 ses også aldersfordelingen af kunder, hvor apoteket fandt lægemiddelrelaterede problemer. Der var en tendens til, at forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer var højere ved de ældre (aldersgruppen 65+ år og år), mens forekomsten syntes at være på samme niveau eller lavere ved de yngre (21-40 år, år og 0-15 år). 4.2 Karakter af kundens symptomer Deltagerne blev spurgt, hvilket symptom kunden kom med, eller hvilket symptom det efterspurgte håndkøbslægemiddel skulle behandle. Havde kunden flere ærinder, blev spørgsmålet om symptom besvaret for hvert ærinde. Deltagerne skulle vælge den svarmulighed, som bedst beskrev symptomet. Spørgsmål om symptom blev besvaret for kunder i undersøgelsen. For kunder, hvor apoteket fandt lægemiddelrelaterede problemer, blev spørgsmålet besvaret for 596 kunder. Fordelingen af symptomer fremgår af Figur 2. 12

14 ,6 55,9 20,3 16,7 % af alle håndkøbskunder % af håndkøbskunder med LRP 8,3 9,9 6,3 4,5 4,2 6,0 4,1 4,7 4,4 4,0 3,5 2,2 3,5 3,5 2,0 1,3 Figur 2: Fordeling af symptomer Resultaterne viste, at symptomerne hos kunder med LRP stort set fordelte sig på samme måde som hos alle kunder i undersøgelsen. Smerter var langt det hyppigste symptom og forekom hos mere end halvdelen af kunderne i undersøgelsen (57,6 %). Det næst hyppigste symptom var allergi/høfeber, som forekom hos tæt ved hver femte kunde (16,7 % af alle kunder). Symptomerne smerter og allergi/høfeber udgjorde tilsammen tæt ved 3/4 af kunderne i undersøgelsen. Der sås en svag tendens til, at allergi/høfeber optrådte hyppigere hos kunder med LRP (20,3 %) end hos alle kunder (16,7 %). 4.3 Kundernes ærinde og erfaring med behandling Deltagerne skulle angive, om kunden bad om et produkt på forlangende, eller om vedkommende præsenterede et symptom. Deltagerne skulle ligeledes angive, hvorvidt kunden havde erfaring med behandlingen, altså om kunden var førstegangsbruger eller flergangsbruger. Undersøgelsens resultater fremgår af Figur 3. 90,0 80,0 70,0 60,0 Præsentation af symptom Produkt på forlangende 85,1 % 6,8 50,0 40,0 30,0 26,8 % 78,3 20,0 10,0 0,0 13,8 13,0 Førstegangsbruger Flergangsbruger n=3.778 håndkøbskunder med ærinder Brugernes erfaring Figur 3: Fordeling af kundeærinde og erfaring Resultaterne viste, at størstedelen af kunderne var flergangsbrugere i forhold til deres behandling (85,2 %). Det sås også, at næsten alle flergangsbrugere (78,3 %) bad om et produkt på forlangende, når de henvendte sig på apoteket, hvor blot en lille andel præsenterede et symptom (6,8 %). Resultaterne viste også, at lidt mere end hver fjerde 13

15 kunde var førstegangsbruger i forhold til den aktuelle behandling (26,8 %). Blandt førstegangsbrugere henvendte kunderne sig i lige stort omfang med præsentation af symptom (13,8 %) som med anmodning om et produkt på forlangende (13,0 %). 4.4 Omfang af lægemiddelrelaterede problemer Deltagerne blev bedt om at registrere de lægemiddelrelaterede problemer, som de identificerede hos kunderne. Resultaterne viser, at der blev fundet lægemiddelrelaterede problemer hos 813 af de i alt kunder, som undersøgelsen omfattede. Det svarer til, at der var lægemiddelrelaterede problemer hos 21,0 % af alle kunder. I undersøgelsen fandtes i alt lægemiddelrelaterede problemer hos de 813 kunder. Det betyder, at når apotek finder kunder med lægemiddelrelaterede problemer, finder de i gennemsnit 1,5 problem/kunde med lægemiddelrelaterede problemer. 4.5 Arten af lægemiddelrelaterede problemer Tabel 1 viser en oversigt over de forskellige typer af lægemiddelrelaterede problemer, der blev identificeret i undersøgelsen. Lægemiddelrelateret problem Antal problemer % af kunder med LRP, n=813 % af alle kunder n=3.868 Lægemidlet er ikke hensigtsmæssigt /optimalt til symptomet ,8 9,4 For lav dosis ,0 3,6 For lang tid (afhængighed) ,0 3,2 Oplevet bivirkninger ,8 2,9 For høj dosis 66 8,1 1,7 Dobbeltmedicinering 60 7,4 1,6 For kort tid 44 5,4 1,1 Forkert anvendelse af lægemidlet (teknisk) Interaktion med anden medicin 43 5,3 1,1 40 4,9 1,0 Kontraindikation 35 4,3 0,9 Andet (uhensigt/problem med brug af lægemiddel) ,4 5,6 SUM ,4 Tabel 1: Arten af lægemiddelrelaterede problemer Resultaterne viste, at det hyppigste problemer var Lægemidlet er ikke hensigtsmæssigt/ optimalt til symptomet. Problemet optrådte 364 gange i undersøgelsen og hos tæt ved halvdelen af kunder, hvor apoteket fandt lægemiddelrelaterede problemer. 14

16 De næst hyppigste problemer optrådte hos mellem % af kunder med lægemiddelrelaterede problemer. De næst hyppigste problemer var For lav dosis, For lang tid (afhængighed) og Oplevet bivirkninger. Nedenfor er udarbejdet 8 cases, der illustrerer de fire hyppigste problemer. Case vedr. Selvmedicinering er uhensigtsmæssig/ikke optimal til symptomet En forælder beder om Otrivin næsespray til sin søn. Ud fra apotekets dialog viser det sig, at sønnen har allergi og samtidig er i behandling med Alnok tabletter, men har symptomer fra næsen. Langvarig brug af Otrivin næsespray kan som bivirkning forårsage tilstoppet næse og bør derfor kun anvendes i kort til op til 14 dage. Otrivin næsespray er en uhensigtsmæssig selvmedicinering/ikke optimal til allergisymptomer fra næsen og har forårsaget tilstopning af næsen som bivirkning. Apoteket rådgiver om selvmedicinering, egenomsorg, udleverer en brochurer om høfeber og anbefaler lægekontakt. Apoteket vurderer, at sønnens problem er delvis løst. Case vedr. Selvmedicinering er uhensigtsmæssig/ikke optimal til symptomet En kvinde mellem år beder om 250 stk. Magnesia DAK tabletter. Hun er erfaren bruger af Magnesia DAK tabletter. Hun er også i behandling med stærkt smertestillende medicin i form af Oxycontin tabletter. Ved apotekets dialog med kvinden viser det sig, at forstoppelse ikke behandles tilstrækkeligt med Magnesia DAK tabletter. Apoteket anbefaler en mere effektiv behandling af forstoppelsen og rådgiver om selvmedicinering. Kvindens problem vurderes at være løst. Case vedr. For lav dosis af lægemidlet Kunden henvender sig i skranken og beder om Panodil junior, oral suspension til sin 1- årige søn. Sønnen har smerter i mund og tænder. Kunden har tidligere aftalt smertebehandling med lægen. Sønnen er dog blevet større, så den tidligere aftalte dosis er utilstrækkelig. Apoteket rådgiver om dosis svarende til barnets vægt og udleverer et dosisskema. Apoteket vurderer, at problemet med for lav dosis af medicin er løst. Case vedr. For lav dosis af lægemidlet En mand mellem år beder om Brentan creme. Han bruger lægemidlet til behandling af udslæt på huden. Gennem dialogen finder apoteket ud af, at han anvender for lav dosis. Det betyder, at svampeinfektionen behandles utilstrækkeligt. Apoteket anbefaler behandling med Lamisil i stedet, da denne behandling er nemmere at fuldføre. Apoteket vurderer, at kundens problem med for lav dosis er løst. Case vedr. For lav dosis af lægemidlet og for kort tid Kvinde mellem år beder om Zovir creme. Hun har brugt det tidligere til behandling af forkølelsessår. Kvinden anvender for lav dosis, og behandlingen fortsættes i for kort tid, hvilket resulterer i utilstrækkelig effekt af behandlingen. Apoteket rådgiver om selvmedicinering og egenomsorg. Det vurderes, at kundens problem er løst. Case vedr. For lang tids anvendelse af lægemidlet Kunden henvender sig i skranken og beder om Mildison Lipid. Cremen skal bruges til behandling af sønnens udslæt. Behandlingen har foregået i en lang periode, hvor cremen bruges næsten hele tiden. Apoteket rådgiver om selvmedicinering og henviser kunden til lægen. Apoteket vurderer, at problemet med for lang tids anvendelse af lægemidlet er delvis løst. Case vedr. For lang tids anvendelse af lægemidlet En kvinde mellem41-64 år beder om 3 x 20 stk. brusetabletter Treo. Hun er erfaren bruger af Treo og bruger dem mod hovedpine. Kvinden er klar over, at hun bruger dem for meget. I dialogen med kunden sætter apoteket fokus på medicininduceret hovedpine. Der rådgives 15

17 om selvmedicinering og egenomsorg. Apoteket anbefaler lægekontakt og giver kunden skriftligt informationsmateriale. Apoteket vurderer, at kundens problem er delvis løst. Case vedr. Oplevet bivirkninger En kvinde mellem år beder om 100 stk. Ipren tabletter. Hun bruger medicinen jævnligt mod smerter og bruger dem som en kur mod inflammation. Hun oplever problemer/bivirkninger med gener af mavesyre. Apoteket rådgiver om selvmedicinering og egenomsorg og anbefaler lægemiddelbehandling af mavesyreproblemet. Apoteket vurderer, at kvindens problem er delvis løst. Case vedr. Oplevet bivirkninger, og lægemidlet er ikke hensigtsmæssigt/optimalt til symptomet En mand mellem år beder om Benylan hostesaft. Han har brugt Benylan hostesaft før. Manden har desuden forhøjet blodtryk og er i behandling med Corodil. Tør hoste er den hyppigste bivirkning ved behandling med Corodil. Benylan vil ikke behandle hosten optimalt. Manden anbefales at kontakte sin læge og bliver rådgivet om egenomsorg. Problemet vurderes at være delvis løst. Det hyppigste symptom hos kunder med LRP var smerter. Det forekom hos mere end halvdelen (57,1 %) af kunder med LRP. Det næst hyppigste symptom var allergi/høfeber, som forekom hos hver 5. kunde (20,0 %) med LRP (Bilag 2). Forstoppelse forekom hos knap hver tiende (9,1 %) kunden med LRP. De hyppigste LRP var Lægemidlet er ikke hensigtsmæssigt/optimalt til symptomet, hvilket sås hos mere en hver tredje (34,1 %) kunde med LRP. Hos mere end hver tiende kunde med LRP sås problemet For lav dosis og Oplevet bivirkninger. 16

18 4.5 Apotekets tiltag Deltagerne blev bedt om at angive de tiltag, de gjorde i forhold til den enkelte kunde. Såfremt apoteket gjorde flere tiltag i forhold til det enkelte kundeærinde, markeredes flere tiltag. Apotekets tiltag i forhold til alle kunder og kunder, hvor der fandtes lægemiddelrelaterede problemer, fremgår af Figur ,0 90,0 87,5 % af alle håndkøbskunder 80,0 70,0 60,0 73,5 53,8 % af håndkøbskunder med LRP 50,0 40,0 43,0 35,2 30,0 20,0 10,0 0,0 16,8 14,5 13,7 10,7 10,0 6,7 23,0 0,1 0,1 6,9 4,4 Figur 4: Apotekets rådgivningstiltag Resultaterne viste, at der generelt blev givet flere rådgivningstiltag til kunder, hvor der fandtes LRP. Dette var tilfældet for alle rådgivningstiltag på nær Anbefaling af lægemiddel. Rådgivning om selvmedicinering var det hyppigst forekommende tiltag og blev givet til knap 3/4 (73,5 %) af alle kunder, mens det var tilfældet ved næste alle kunder med LRP (87,5 %). Det næst hyppigst tiltag var Rådgivning om egenomsorg hvilket blev givet til knap halvdelen (43,0 %) af alle kunder, og mere end halvdelen (53,8 %) af kunder med LRP. Der var forskel på rådgivningstiltag til kunder med LRP og alle kunder angående Anbefaling af lægekontakt og Anbefaling af et andet lægemiddel. Mere end hver tredje (35,2 %) kunde med LRP blev anbefalet lægekontakt, og knap hver fjerde (23,0 %) blev anbefalet et andet lægemiddel end det forlangte. 17

19 4.6 Løsning af præsenterede problemer 90,0 80,0 70,0 76,2 % af alle håndkøbskunder % af håndkøbskunder med LRP 60,0 50,0 40,0 30,0 45,6 32,4 20,0 10,0 14,3 6,3 10,8 11,2 3,2 0,0 Løst Delvis løst Ved ikke, om problemet blev løst på apoteket Ikke løst Figur 5: Apotekets vurdering af, hvorvidt det præsenterede problem blev løst Resultaterne viste, at apoteket i højere grad bidrog med en løsning for alle kunder (76,2 %), end det var tilfældet for kunder med LRP (45,6 %). Til gengæld bidrager apotekerne i højere grad med en delvis løsning til kunder med LRP (32,4 %) sammenlignet med alle kunder (14,3 %). Resultaterne viste, at 73 % af tiltagene blev løst af apoteket, uden at det var nødvendigt at inddrage lægen. Det skal bemærkes, at deltagerne svarede generelt på, hvorvidt de havde bidraget med løsning, dette set i forhold til både de fundne LRP og til kundernes henvendelse og anmodning om apotekets hjælp. Ved at sammenligne rådgivningstiltag og lægemiddelrelaterede problemer, så man, at ved uhensigtsmæssigt præparatvalg blev næsten alle rådgivningstiltag givet; det hyppigste var rådgivning om selvmedicinering. Ved for lav dosis blev der rådgivet om selvmedicinering og egenomsorg, samt foreslået et lægemiddel. Hvis kunden oplevede bivirkninger, blev der rådgivet om egenomsorg samt lægekontakt, og det blev anbefalet evt. at finde et andet lægemiddel. Ved for lang tids brug af et lægemiddel blev der rådgivet om selvmedicinering og egenomsorg, og der blev udleveret skriftligt materiale. Resultaterne viste, at der blev givet flest rådgivningstiltag til kunder med smerter. Det hyppigste rådgivningstiltag til disse kunder var rådgivning om selvmedicinering. 18

20 4.7 Sammenhænge ses mellem symptomer og rådgivningstiltag Tabel 2 viser en oversigt over sammenhængen mellem de symptomer, som kunderne præsenterede, og de anbefalinger, der blev givet. Rådg. om selvmedicinering Rådg. om egenomsorg Anbefaling af et LM Anbefaling af lægekontakt Skriftlig information Anbefaling af et andet LM Apotek kontakt til læge Andet Sum af tiltag % af alle kunder Smerter ,8 Allergi/ høfeber Forstop pelse Forkølelse og/eller influenza , , ,3 Udslæt ,0 Andre ,8 SUM af tiltag % af alle kunder 57,7 33,9 13,3 8,1 7,5 5,5 0,1 2,8 128,8 Tabel 2: Sammenhæng mellem symptomer og rådgivningstiltag 19

21 5. Diskussion 5.1 Diskussion af resultater Der blev hos 21 % af kunderne fundet lægemiddelrelaterede problemer, og hvis der blev fundet et problem, blev der gennemsnitligt fundet 1,5 problemer pr. kunde. I den tyske undersøgelse var dette tal opgjort som en procentsats af antal ærinder. I Tyskland var tallet på 17 %; såfremt man opgør data på samme vis i Danmark, er tallet 20 %. I den danske pilotundersøgelse var det ikke muligt at beregne dette tal; men der blev gennemsnitligt identificeret 1,2 lægemiddelrelaterede problemer pr. kunde. Årsagen til at tallet er højt i denne undersøgelse kan være, at den systematiske metode, der blev benyttet i nærværende undersøgelse, har sikret en fyldestgørende dokumentation. De hyppigst forkomne lægemiddelrelaterede problemer var: Lægemidlet er ikke hensigtsmæssigt/ optimalt til symptomet (45 %), for lav dosis (17 %), lægemidlet er brugt i for lang tid (afhængighed) (15 %,) og der oplevedes bivirkninger (14 %). Det hyppigst forekomne symptom hos kunderne var smerter, som blev set hos 57 % af kunderne. De hyppigst lægemiddelrelaterede problemer i denne gruppe var: Lægemidlet er ikke hensigtsmæssigt/optimalt til symptomet, for lav dosis, lægemidlet er brugt i for lang tid (afhængighed), og der oplevedes bivirkninger. Der ses stor lighed med resultaterne fra den tyske undersøgelse, hvor smerter samt sygdomme i luftvejene og den gastrointestinale tragt er de hyppigst forekommende. Spørgsmålene blev imidlertid ændret fra den tyske undersøgelse, da de tyske kategorier ikke fungerede; så direkte sammenligning af data er ikke mulig. Generelt blev der rådgivet om selvmedicinering til 74 % af kunderne, og om egenomsorg til 54 %. Det var også det hyppigste tiltag i DA s pilotundersøgelse (76 %) De områder, der blev rådgivet om, var smerte, allergi og høfeber, forstoppelse, forkølelse samt influenza og udslæt. 91 % af de problemer, kunderne generelt oplevede, blev løst eller delvis løst af apoteket. For de kunder, hvor der blev fundet lægemiddelrelaterede problemer, blev 78 % af problemerne løst, og af disse blev 73 % løst, uden at læger blev involveret. I den tyske undersøgelsen blev der løst eller delvis løst problemer hos mere end 9 af 10 kunder med LRP. Hos 44,9 % blev problemer løst, mens problemer blev delvis løst hos 45,3 %. Dette var et spørgsmål, som apoteksfarmaceuterne gav udtryk for, var svært at besvare, fordi det i visse tilfælde er en vurdering af en fremtidig effekt. Dette er forventeligt, når der benyttes selvrapporterede data på dette område. 5.2 Diskussion af metode Til kortlægningen af forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering blev der valgt en fuld dokumentation af 100 fortløbende kunder. Det vil sige, at alle ærinder (max. 3 pr. kunde) skulle dokumenteres. Dette design blev valgt for at opnå en repræsentativ kortlægning af kunder, der kommer på apoteket for at købe håndkøbslægemidler. Hvis data sammenlignes med danske sektoropgørelser, ses, at aldersfordelingen ligner fordelingen af håndkøbskunder på danske apoteker. Det ses, at denne gruppe er lavere end gruppen af receptkunder. Ses på kønsfordelingen, er den ligeledes ligesom generelle data. Derfor må gruppen antages at være repræsentativ. Data er selvrapporterede og indebærer derfor en potentiel bias; specielt ved vurderingsspørgsmål, hvor der ikke er et endegyldigt svar, kan dette være et problem. Det var et ønske at gennemføre en undersøgelse, der metodisk svarede til den tyske undersøgelse. I den tyske undersøgelse blev data opgjort pr. kundeærinde; i den danske undersøgelse var det et ønske at få opgjort data på kundeniveau; dette resulterede i, at data i visse tilfælde ikke var direkte sammenlignelige. 20

22 6. Konklusion Der blev fundet lægemiddelrelaterede problemer hos 21 % af de kunder, der henvendte sig på apoteket med et symptom eller køber håndkøbslægemidler. Apoteket rådgav disse kunder mere intensivt end andre kunder, idet der blev givet 2,4 rådgivningstiltag/kunde mod 2,1 rådgivningstiltag til andre kunder. Det vurderes, at problemet blev løst helt eller delvist for 78 % af kunderne; heraf blev 73 % løst, uden at læger blev involveret. Det kan ikke afgøres, hvor stor en sikkerhedsmæssig risiko de lægemiddelrelaterede problemer udgjorde. Ud fra de hyppigste kategorier var der risiko for mangelfuld virkning og for utilsigtede virkninger samt, i mindre grad, for unødig selvmedicinering. Perspektivering Denne undersøgelse viser, at apoteket har en rolle i forhold til at skabe sikker og effektiv selvmedicinering gennem identifikation og løsning af lægemiddelrelaterede problemer. Gennem apotekets rådgivning får kunderne råd om egenomsorg og korrekt anvendelse af håndkøbsmedicin. Herved medvirker apoteket til at sikre, at egenomsorg og især selvmedicinering får den tilsigtede virkning. Endvidere kan apoteket afdække, om selvmedicineringen er hensigtsmæssig, og hvis den ikke er det, kan de henvise håndkøbskunderne til læge. Herved og gennem rådgivningen medvirker apoteket til at sikre, at utilsigtede hændelser og skader af selvmedicinering undgås. 21

23 7. Referenceliste 1. Herborg H, Frøkjær B, Søndergaard B, Tomsen DV, Bohmann DG. Forbedret selvmedicinering og egenomsorg. Et udviklings- og pilotprojekt for en kontrolleret undersøgelse., Hillerød, Eickhoff C, Griese N, Hämmerlein A, Sauerwein C, Schulz M. Detektion und Lösnung arzneimittelbezogener Problem in der Selbstmedikation durch öffentliche Apotheken. ABDA Bundesvereinigung Deutsche Apothekerverbände Geschäftsbereich Arzneimittel, Rapport, Tyskland. 3. Griese N, Berger K, Eickhoff C, Goebel R, Haemmerlein R, Mueller U, Sauerwein C, S Scheidt, M Schmidt, M Schulz; Prevalence of Drug-Related Problems in Self-medication (OTC Use); Poster at FIP Istanbul; Griese N, Berger K, Eickhoff C, Goebel R, Haemmerlein R, Mueller U, Sauerwein C, S Scheidt, M Schmidt, M Schulz; Prevalence of Drug-related Problems in Self-medication (OTC Use); Oral presentation at FIP Istanbul; Farmaci med artikel om pilotundersøgelse af DA fra jan Standard for skrankerådgivning; x, februar

24 Bilag 1 - Elektronisk registreringsskema Apoteksnummer 1a. Hvem er brugeren? 2a. Skønnet alder på brugeren 3a. Brugerens køn 4a. Anvender brugeren anden medicin? 5a. Fandt du lægemiddelrelaterede problemer ved brugerens anvendelse af anden medicin? 6a. Hvilket ønske havde kunden? 7a. Hvilket produkt bad kunden om? Udfyldes med 3 cifre Kunden selv Kundens barn (udfyld resten af skemaet ud fra barnet) Mand Kvinde Ja Nej Ved ikke Ja Nej Ved ikke Bad om produkt på forlangende Præsenterede et symptom 8a. Hvad er brugerens erfaring? 9a. Hvor har brugeren symptomer? 10a. Hvilket symptom skal brugeren have hjælp til? 11a. Evt. forklaring Angiv navn, styrke, antal og lægemiddelform Førstegangsbruger Flergangsbruger Skriv evt. uddybning af brugerens symptomer eller 23

25 12a. Er selv-medicineringen uhensigtsmæssig for brugerens problem? 13a. Er brugeren henvist til læge for udredning? 14a. Hvordan er brugerens selv-medicinering uhensigtsmæssig? (sæt evt. flere flueben) indikation for lægemidlet Ja Nej Ja Nej Besvares hvis du har svaret Ja ved spørgsmål 12 Lægemidlet er ikke hensigtsmæssigt/optimalt til symptomet Kontraindikation Dobbeltmedicinering 15a. Andet Interaktion med anden medicin Besvares hvis du har svaret Ja ved spørgsmål 12 16a. Hvilke problemer har brugeren ved brug af lægemidler? (sæt evt. flere flueben) Beskriv evt. anden uhensigtsmæssighed ved brugerens selv-medicinering Forkert anvendelse af lægemidlet (teknisk) Brugeren anvender for høj dosis Brugeren anvender for lav dosis Brugeren anvender lægemidlet i for kort tid Brugeren anvender lægemidlet i for lang tid (afhængighed) 17a. Andet. Brugeren oplever bivirkninger 18a. Forklaring Beskriv evt. andet problem ved brugerens brug af lægemidlet Evt. uddybende forklaring af brugerens lægemiddelrelaterede problem 24

26 19a. Hvordan hjalp du med brugerens problem? (sæt evt. flere flueben) Rådgivning om selvmedicinering Rådgivning om egenomsorg Anbefaling af et lægemiddel Anbefaling af et andet lægemiddel end det forlangte Anbefaling af lægekontakt Apoteket kontaktede brugerens læge Skriftlig information blev udleveret 20a. Forklaring. Andet - Rådgivning om selvmedicinering omfatter information om lægemidlet eller behandlingen fx brug, virkning, bivirkninger, interaktioner og kontraindikationer -Rådgivning om egenomsorg omfatter information om øvrige tiltag overfor symptomet fx kost, motion og adfærd 21a. Brugerens problem blev: 22a. Tid brugt til løsning af problem 23a. Tid brugt til registrering Skriv evt. uddybende forklaring af apotekets tiltag Tid angives i minutter. Bemærk det er kun tid til løsning af problem ikke tid på hele kundeekspeditionen. Tid til udfyldelse af registreringsskema angives i minutter. 25

27 Bilag 2 Udvalgte resultater Sammenhæng mellem symptomer og lægemiddelrelaterede problemer Tabel 3 viser sammenhængen mellem lægemiddelrelaterede problemer og de symptomer, kunder præsenterede. Symptom Smerter Allergi/ (antal ærinder) høfeber /LRP n=813 Forstoppelse Hoste og kortåndethed Udslæt Andre Samlet antal ærinder % af kunder med LRP Lægemidlet er ikke hensigtsmæssigt/ optimalt til symptomet ,1 For lav dosis ,3 Oplevet bivirkninger For lang tid (afhængighed) , ,4 For høj dosis , ,5 For kort tid ,6 Dobbeltmedicinering Kontraindikation Forkert anvendelse af lægemidlet (teknisk) Interaktion med anden medicin Andet (uhensigtsmæssigt/ problem med brug af lægemiddel) , , , ,8 SUM % af kunder med LRP 57,1 20,0 9,1 5,0 4,9 18,4 114,5 Tabel 3: Sammenhæng mellem symptomer og lægemiddelrelaterede problemer 26

28 Sammenhænge mellem lægemiddelrelaterede problemer og rådgivningstiltag Tabel 4 viser sammenhængen mellem de rådgivningstiltag, der blev givet til kunderne, og de oplevede LRP. LRP/ Rådgivningstiltag n=813 Rådgivning om selvmedicinering Rådgivning om egenomsorg Anbefaling af lægekontakt Anbefaling af et andet lægemiddel Skriftlig information Anbefaling af et lægemiddel Apoteket kontaktede læge Sum % Andet Lægemidlet er ikke hensigtsmæssigt/ optimalt til symptomet For lav dosis Oplever bivirkninger For lang tid (afhængighed) For høj dosis For kort tid Forkert teknisk anvendel se Interaktio n med anden medicin Dobbeltmedicinering Kontraindikatio n , , , , , , , , , ,1 Andet ,3 SUM % af kunder med LRP 119,7 77,0 54,2 34,4 22,5 20,2 0,2 8,4 336,7 Tabel 4: Sammenhæng mellem rådgivningstiltag og lægemiddelrelaterede problemer 27 December 2011

Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering Teknisk bilag

Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering Teknisk bilag Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering December 2011 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 www.pharmakon.dk Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved

Læs mere

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge.

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge. Titel og reference 20.3 Ydelsen Medicingennemgang for ældre afprøvet på 5 apoteker. Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober 2005. Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende læge.

Læs mere

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1997-1999

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1997-1999 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1997-1999 Pharmakon a/s Milnersvej 42 DK-3400 Hillerød Denmark Tel +45 4826 5000 Fax +45

Læs mere

Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november Apotek og praktiserende læge

Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november Apotek og praktiserende læge Titel og reference 20.8 Afprøvning af samarbejdsmodeller ved medicingennemgang Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november 2006 Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende

Læs mere

Forbedret selvmedicinering og egenomsorg en kontrolleret undersøgelse

Forbedret selvmedicinering og egenomsorg en kontrolleret undersøgelse Forskningscenter for Kvalitetssikret Lægemiddelanvendelse Forbedret selvmedicinering og egenomsorg en kontrolleret undersøgelse Resumé Udarbejdet af: Dorthe Tomsen, Birthe Søndergaard, Hanne Herborg, Bjørn

Læs mere

Høringssvar til høring om humane håndkøbslægemidler i selvvalg Sagsnummer

Høringssvar til høring om humane håndkøbslægemidler i selvvalg Sagsnummer Formanden Danmarks Apotekerforening Bredgade 54 1260 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade

Læs mere

Apotek og hjemmesygeplejersker. D: deskriptiv undersøgelse (Master afhandling).

Apotek og hjemmesygeplejersker. D: deskriptiv undersøgelse (Master afhandling). Titel og reference 20.22 Kvalitetsudvikling af lægemiddelanvendelsen i et lokalområde. Et tværfagligt forsøgsprojekt i primærsektoren i Vejen Kommune. Møller L. Master of Public Health uddannelsen. Det

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Inklusionskriterier for patienter var:

Inklusionskriterier for patienter var: Titel og reference 20.11 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer hos ældre kardiologiske patienter ved en farmaceutisk indsats. Et udviklingsprojekt på kardiologisk afdeling på Centralsygehuset

Læs mere

Vi lykkes ikke med medicinhåndtering alle ved det, men hvad gør vi? Birthe Søndergaard Sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening

Vi lykkes ikke med medicinhåndtering alle ved det, men hvad gør vi? Birthe Søndergaard Sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening Vi lykkes ikke med medicinhåndtering alle ved det, men hvad gør vi? Birthe Søndergaard Sundhedsfaglig direktør Disposition Lægemiddelrelaterede problemer Medicinhåndtering og udfordringer Compliance i

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

En styrket indsats for polyfarmacipatienter

En styrket indsats for polyfarmacipatienter N O T A T En styrket indsats for polyfarmacipatienter Regionernes nye kvalitetsdagsorden går ud på at rette fokus mod tiltag, der på samme tid forbedrer kvaliteten og mindsker omkostningerne. I den forbindelse

Læs mere

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Apotekerforeningen og Hjerteforeningen samarbejder Lotte Fonnesbæk, sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening Apotekerne har visioner Faglighed

Læs mere

Ulighed i medicin. Tre konkrete forslag til større social lighed i medicinanvendelsen

Ulighed i medicin. Tre konkrete forslag til større social lighed i medicinanvendelsen Ulighed i medicin Tre konkrete forslag til større social lighed i medicinanvendelsen Apotekerne møder hver dag de udsatte borgere, som på grund af deres større medicinforbrug hører til dem, der bruger

Læs mere

Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek

Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek Projektets baggrund Non-compliance (manglende efterlevelse af en behandling) er et stort problem trods det, at der er stor fokus på implementeringen

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN

COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN Y Brugerindsi Sundhedshus med online fælle COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter K Om Lev Vel FOPI Robotteknologiske træningsf Nordic Walking Sticks

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

En best practice-model for sikker dosisdispensering

En best practice-model for sikker dosisdispensering En best practice-model for sikker dosisdispensering Et resultat af projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Modellen er udarbejdet på basis af de anbefalinger til dosisdispenseringsordningen, som

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler

Danmarks Apotekerforening. Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler Danmarks Apotekerforening Analyse 26. september 2013 Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler Ikke alle danskere kommer lige ofte på apoteket. Apotekernes receptkunder

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Rapport Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Eva N.G. Pedersen Juni 2006 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Baggrund

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Hvilke barrierer har kunderne for at bestille medicin via E-handel?

Hvilke barrierer har kunderne for at bestille medicin via E-handel? Hvilke barrierer har kunderne for at bestille medicin via E-handel? Projektansvarlig: Farmakonom Bodil Bonde Axel I samarbejde med Farmakonom Tina Skov Jepsen Haderslev Hjorte Apotek Juni 2013 Resume I

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Evidensrapport 1. Distribution og receptekspedition. Version

Evidensrapport 1. Distribution og receptekspedition. Version Evidensrapport 1 Distribution og receptekspedition Version 2.2-2004 Evidensrapport 1 Distribution og receptekspedition Version 2.2-2004 Tove Oldam, Birthe Søndergaard og Hanne Herborg December 2004 Evidensrapport

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Sundhedssekretariatet december, 2013 Indholdsfortegnelse 1. Formål og metode... 3 2. Hovedresultater... 4 3. Analyse... 5 3.1 Baggrund

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Titel og reference 20.5 Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Kristoffersen IMS Masterprojekt ved Det farmaceutiske Fakultet Københavns Universitet, 2007. Placering i sundhedssektoren

Læs mere

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN AUGUST 2015 BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med fokus på ældre brugere og hyponatriæmi BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Øget sikkerhed i medicineringen på botilbud for personer med handicap

Øget sikkerhed i medicineringen på botilbud for personer med handicap 1t Øget sikkerhed i medicineringen på botilbud for personer med handicap Patientombuddets temadag den 20. november 2012 om utilsigtede hændelser i medicineringsprocessen hvad gik der galt og hvad kan vi

Læs mere

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer Danmarks Apotekerforening Analyse 6. maj 215 35. ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer 6 procent af de ældre, der fik en medicingennemgang, anvendte risikolægemidler, der

Læs mere

Danskernes holdning til apoteket Oktober 2012

Danskernes holdning til apoteket Oktober 2012 Analyse Danskernes holdning til apoteket Oktober 2012 Danskernes tilfredshed med apoteket Resultaterne af en borgerholdningsundersøgelse Oktober 2012 Danmarks Apotekerforening Oktober 2012 2 af 12 Indhold

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Det Rådgivende Apotek

Det Rådgivende Apotek Det Rådgivende Apotek Hvad er et Apoteksprogram? Det Rådgivende Apotek fra idé til praksis Elementerne i Apoteksprogrammet Hvordan vision blev til virkelighed Fakta om projektet Det Rådgivende Apotek Apoteksprogrammet

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere

Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere Sikker og effektiv medicinbrug for type 2diabetikere Evaluering af patienters, lægers og apotekspersonales tilfredshed og effektvurdering Arbejdsrapport 30. sep 2007 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

Danskernes holdning til apoteket Maj 2013

Danskernes holdning til apoteket Maj 2013 Analyse Danskernes holdning til apoteket Maj 2013 Tilfredshed med apoteket Kilde: MEGAFON, Maj 2013. Resultaterne af en MEGAFON-undersøgelse Maj 2013 Danmarks Apotekerforening 2 af 13 Indhold Den samlede

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Dataindsamling og databehandling... 5 Er du på studieophold på primær eller sekundær apotek?... 5 Dagligt apoteksarbejde... 6 Hvad er dit tidsforbrug til dagligt apoteksarbejde?...

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Årsrapport 2013 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Dato 16-01-2014 Lene Bjerregård

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Samlet evaluering af Projekt kræft og ernæring:

Samlet evaluering af Projekt kræft og ernæring: Samlet evaluering af Projekt kræft og ernæring: Formål med projektet har været at forbedre rådgivningen angående ernæring til kræftramte og deres pårørende, når de kommer på apoteket for at afhente medicin

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt...

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt... 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt bibliotekarer... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med

Læs mere

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces.

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. »Vi ønsker, at arbejdet med rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. Mona Rashed 4 pharma februar 2011 Medicingennemgang og mobilisering af patienterne Region

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Evaluering af frit menuvalg på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Evaluering af frit menuvalg på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro Rapport Evaluering af frit menuvalg på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro Oktober 2007 Indhold...Side Sammenfatning...3 Baggrund...3 Formål...4 Materiale...4 Resultater...5 Kvantitative

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 15-02-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Apoteket opfylder alle akkrediteringsstandarderne. Akkrediteret APO.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02

Læs mere

Bedre medicinanvendelse på plejehjem

Bedre medicinanvendelse på plejehjem Bedre medicinanvendelse på plejehjem - et implementeringsprojekt April 2012 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Bedre medicinanvendelse på plejehjem - et implementeringsprojekt April

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Danmarks Apotekerforening har det overordnede politiske ansvar for certificeringsmodellen. Selve driften af certificeringen varetages af Pharmakon.

Danmarks Apotekerforening har det overordnede politiske ansvar for certificeringsmodellen. Selve driften af certificeringen varetages af Pharmakon. Indhold Certificering til ydelsen Tjek på inhalation... 1 Model for certificering til ydelsen Tjek på inhalation... 1 Kompetencekrav for sundhedsydelsen Tjek på inhalation... 2 Test af faglig viden...

Læs mere

Pultz K, Salout M. Pharmakon, Maj 2005. Apotek, plejehjem og hjemmeplejen

Pultz K, Salout M. Pharmakon, Maj 2005. Apotek, plejehjem og hjemmeplejen Titel og reference 20.2 Medicingennemgang på plejehjem og i hjemme plejen. Afprøvet på 5 plejehjem. Pultz K, Salout M. Pharmakon, Maj 2005. Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek, plejehjem

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

Bilag: Evaluering af Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning - En rådgivningsydelse til hjertepatienter

Bilag: Evaluering af Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning - En rådgivningsydelse til hjertepatienter Bilag: Evaluering af Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning - En rådgivningsydelse til hjertepatienter Forfattere: Charlotte Rossing, Marianne A Vammen, Mira El-Souri og Kirsten Pultz 1 Evaluering

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Patientsikkerhed i primærsektoren. Patientsikkerhed i primærsektoren. 1. møde

Patientsikkerhed i primærsektoren. Patientsikkerhed i primærsektoren. 1. møde Patientsikkerhed i primærsektoren Patientsikkerhed i primærsektoren 1. møde Dagsorden 1. Baggrunden for møderækken a. introduktion til projektet b. gennemgang af forløb for møderne og deltagernes roller

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Håndkøbsmedicin. Håndkøbsmedicin er lige så rigtig medicin som receptpligtig

Håndkøbsmedicin. Håndkøbsmedicin er lige så rigtig medicin som receptpligtig Håndkøbsmedicin Håndkøbsmedicin er lige så rigtig medicin som receptpligtig medicin. Du skal derfor også bruge håndkøbsmedicin med omtanke. Det kan du læse mere om her i brochuren. Håndkøbsmedicin er

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 05-10-2012 pøj-nævn Per Østergaard Jensen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret APO.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag

Læs mere

Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere

Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere Evaluering af implementering og procesmål Arbejdsrapport 30 sep 2007 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 ww.pharmakon.dk Sikker

Læs mere

Tabel 7.1 Andel, der inden for en 14-dages periode har været lidt eller meget generet af en række forskellige miljøforhold.

Tabel 7.1 Andel, der inden for en 14-dages periode har været lidt eller meget generet af en række forskellige miljøforhold. Kapitel 7 Boligmiljø 7 Boligmiljø Danskerne opholder sig en stor del af tiden i deres bolig, og en væsentlig del af miljøpåvirkningerne i det daglige vil derfor stamme fra boligen og dens nære omgivelser

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Bedre brug af medicin i hjemmepleje og på plejehjem

Bedre brug af medicin i hjemmepleje og på plejehjem Bedre brug af medicin i hjemmepleje og på plejehjem Et udviklings- og pilotprojekt for en kontrolleret undersøgelse Evalueringsrapport April 2010 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060

Læs mere

ADOLESCENT/ADULT SENSORY PROFILE

ADOLESCENT/ADULT SENSORY PROFILE CamC ADOLESCENT/ADULT SENSORY PROFILE Skrevet af: Camilla Ørskov Psykolog, Projektleder hos Pearson Assessment og Betina Rasmussen Ergoterapeut med speciale i børn INDLEDNING Adolescent/Adult Sensory Profile

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

DIABETES - Projektoplæg

DIABETES - Projektoplæg DIABETES - Projektoplæg Projektet er udarbejdet af farmakonom Gyrithe Heegaard og Lone Herreholm, Steno Apotek. Udarbejdet i samarbejde med farmaceut Camilla Lauemøller. Formål Vi har med dette projekt

Læs mere