DOS BULLETIN LEDER... 3 FORÅRSMØDET BESTYRELSEN INFORMERER... 8 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOS BULLETIN LEDER... 3 FORÅRSMØDET 2003... 5 BESTYRELSEN INFORMERER... 8 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 16"

Transkript

1 DOS BULLETIN NR. 1 JANUAR ÅRGANG LEDER FORÅRSMØDET INDKALDELSE AF ABSTRACTS BESTYRELSEN INFORMERER DOS MØDER I FREMTIDEN SYMPOSIEMANUALEN DOS BULLETIN DOS FONDEN GÖRAN BAUERS GRANT UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER DEN NYE MÅLBESKRIVELSE A-KURSUSLISTE DEN NYE HJEMMESIDE; MSeC - PORTALEN BOGANMELDELSE PROJEKTORIENTERING MØDEREFERAT MØDER OG KURSER I DANMARK OG NORDEN

2 DOS BESTYRELSE Formand Overlæge, dr.med. Erik Tøndevold Ortopædkirurgisk Klinik Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Næstformand Overlæge, dr.med. Søren Solgaard Ortopædkirurgisk afd. O Hillerød Sygehus Helsevej Hillerød Kasserer Afdelingslæge, Ph.D. Klaus Hindsø Tornegården Køge Redaktør 1. reservelæge Michael Nielsen Ortopædkirurgisk Klinik, Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Sekretær Overlæge, dr.med. Bjarne Møller-Madsen Ortopædkirurgisk afdeling E Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C Tlf Betingelser for optagelse i DOS Alle læger med mindst 2 års kirurgisk ansættelse, heraf mindst 1 år ved en dansk ortopædkirurgisk afdeling, kan optages i Dansk Ortopædisk Selskab. Anmodning om indmeldelse skal ske skriftligt, anmodningen skal stiles til bestyrelsen og indsendes sammen med oplysninger om personlige data til sekretæren, overlæge Bjarne Møller-Madsen. DOS-Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Ansvarshavende redaktør Michael Nielsen Web-page Redaktion og annoncer c/o Annette van Hauen HovedOrtoCentret, Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø DTP & Tryk Kandrup Bogtryk Århusgade København Ø ISSN DEADLINES FOR NÆSTE BULLETIN ANNONCER: Fredag den 17. januar 2003 TEKST: Fredag den 7. februar 2002

3 LEDER: ORTOPÆDKRISEN Som medlem af vurderingsudvalget vedrørende ortopædkirurgiske uddannelsesstillinger igennem snart 10 år, heraf de seneste 4 år som formand for udvalget, har jeg fra første parket kunnet følge udviklingen i antallet af ansøgere samt deres kvalifikationer. De senere år har denne udvikling desværre været betænkelig, idet stadig færre yngre kolleger finder det ortopædkirurgiske speciale attraktivt samtidig med, at der generelt er sket et jævnt fald i ansøgernes kvalifikationer, både med hensyn til praktiske færdigheder, men især med hensyn til videnskabelig produktion. Heldigvis er der ved hver runde enkelte lyspunkter, men der er efterhånden langt imellem snapsene, og nu er situationen for vort speciale ved at være katastrofal. Hvert år opslås 32 ortopædkirurgiske uddannelsesstillinger, og de sidste 5 år har der til disse 32 stillinger været 173 ansøgere i 1998, 99 ansøgere i 1999, 64 ansøgere i 2000, 50 ansøgere i 2001 og 38 ansøgere i Ved sidste ansøgningsrunde var vi for første gang i den ubehagelige situation, at der var flere stillinger (17) end ansøgere (9), men et hurtigt genopslag bødede heldigvis delvist på miseren, idet yderligere 7 ansøgere dukkede frem af mørket. Det endelige resultat blev, at der kun var 13 kvalificerede ansøgere til 17 stillinger, men 2 andre får formentlig dispensation fra Sundhedsstyrelsen, så vi forhåbentlig når op på 15/17 besatte stillinger. Hvad er så årsagen til, at det er gået så galt? - Ja, dette spørgsmål må vist rubriceres som et såkaldt godt spørgsmål. Det er ikke nogen nyhed, at mange af de skærende specialer i en del år har haft store rekrutteringsvanskeligheder, og nu er turen altså kommet til ortopædkirurgien. En væsentlig årsag er universiteternes lille indtag til medicinstudiet fra midten af 80 erne til først i 90 erne kombineret med en stærkt ændret 3

4 kønsfordeling, aktuelt vel således at 2 ud af 3 nyuddannede læger er kvinder. Ortopædkirurgien har traditionelt været meget mandsdomineret, et macho speciale, som kalder på vores indre Tarzan. Desuden er store dele af faget fysisk krævende og ofte også psykisk og socialt belastende med mange vagter og skadestuearbejde. Tonen på en ortopædkirurgisk afdeling er mange steder som i et fodboldomklædningsrum, rå, men hjertelig, ofte under bæltestedshøjde, altså solid mandehørm. Det siges jo også, at vi ortopædkirurger er knap så besværet af vores cerebrum som interne medicinere og andre fra det finere borgerskab, og vores påklædning er heller ikke just trukket ud fra de seneste modejournaler. Så alt i alt, hvad pokker skulle egentlig friste en ung kvindelig læge til at søge det ortopædkirurgiske speciale? Uddannelse, erhvervelse af kompetence, udviklingsmuligheder i jobbet. Gør vi nok, hjælper vi de unge kolleger, er vi imødekommende og inspirerer vi dem? - Sørger vi for en anstændig arbejdsplanlægning, som tillader, at ældre kolleger tager yngre ved hånden og siger: Kom nu her, så skal jeg vise dig, hvordan man udfører denne undersøgelse, operation etc., eller lader vi dem gå for lud og koldt vand i skadestuen med journaloptagelse og stuearbejde? Der er nok at tage fat på, og det haster, det skulle faktisk helst have været gjort i går. Hvis ikke vi, der aktuelt befinder os i specialet, griber i egen barm og alle prøver at forbedre forholdene for vore yngste kolleger, så ender det med, at vi er en meget lille sammenspist flok tilbage, som synes, at ortopædkirurgi er det eneste saliggørende, naturligvis ved siden af øl... og hornmusik. I løbet af få måneder opslås det næste hold undervisningsstillinger. Kom nu i gang på alle landets ortopædkirurgiske afdelinger og opsøg potentielle ortopædkirurger, tag dem under vingen, opmunter dem, gør arbejdet interessant og spændende og overtal dem til at søge en kursusstilling. Ovl. Per Thomsen Formand for Vurderingsudvalget i ortopædisk kirurgi 4

5 DOS FORÅRSMØDET 2003 DOS Forårsmøde 2003 afholdes i Odense Torsdag den 22. og fredag 23. maj. I tilslutning hertil afholdes DOS generalforsamling Den ortopædkirurgiske afdeling på Odense Universitetshospital vil være vært. Der afholdes videnskabelige sessioner begge dage samt en posterkonkurrence. Symposium:"Uddannelse og den nye målbeskrivelse" ved: Uddannelsesudvalget under DOS. Indkaldelse af Foredrag og Posters Der indkaldes hermed foredrag og posters til forårsmødet Der skal kun fremsendes abstracts på engelsk. Bemærk venligst retningslinjerne for udarbejdelse af abstracts og posters til DOS' møder. Der skal, udover de 6 eksemplarer til sekretæren, indsendes en e- mail med abstract til både sekretæren og redaktøren. Bestyrelsen kan vælge at afvise abstracts som ikke overholder de angivne formkrav (se følgende sider). Accepterede abstracts vil blive videresendt til Acta Orthopaedica Scandinavica. Abstracts tilmeldes og sendes i seks eksemplarer til sekretæren: Overlæge Bjarne Møller-Madsen, Ortopædkirurgisk afdeling E, Århus Kommunehospital, 8000 Århus C. Inden: Mandag, den 17. Februar Der forventes i løbet af uge 11 udsendt meddelelse om de indsendte abstracts er antaget. Red. 5

6 Abstracts og postere til DOS møder Abstracts Abstracts skal skrives på én side stående A5-format på engelsk. Der skal anvendes laserudskrift på hvidt papir og skrifttypen Times New Roman, Times Roman eller tilsvarende i størrelsen 11 (elleve) punkter. Der skal anvendes følgende marginer: top: 14 mm, bund: 20 mm, venstre: 18 mm (lige) og højre: 18 mm (lige) og en linieafstand på 1,0. Ved mindre skriftstørrelse skal en linieafstand på 1,5 anvendes. Abstract (maks. 250 ord) opbygges på følgende måde: a. Titel på arbejdet (fed skrift). b. Forfatternavne (fuldt fornavn og efternavn, ingen titler, ingen understregninger, kun første bogstav med stort). c. Arbejdets oprindelsessted (afdeling og sygehus). d. Blank linie. e. Teksten som opdeles med følgende underoverskrifter med fed skrift på separat linie: Introduction (herunder formål), Material and methods, Results, og Conclusion. Såfremt der er plads på siden kan referencer, enkle figurer og tabeller inkluderes i overensstemmelse med formatspecifikation som i Acta Orthopaedica Scandinavica (se deres homepage). Foredraget tilmeldes og sendes til DOS sekretær, men desuden skal der indsendes en både til DOS redaktør og til sekretæren med teksten i en fil med samme navn som titlen på foredraget (undgå venligst navne som DOS foredrag, el lign.) i Rich Text Format (e.g. *.rtf) samt eventuel grafik i TIFF format (e.g. *.tif, zippet). Mailen skal indeholde forfatterens navn og adresse, tlf. nr., titel på indlæg og filnavn. 6

7 Projektion og Posters Der vil ikke være mulighed for anvendelse af lysbilleder, kun enkeltprojektion fra PC (kun Microsoft Powerpoint 2000 el. tidl.) Projektorbilledtekst og posterteksterne skal være på engelsk. Posters skal holdes indenfor formatet 150 cm x 100 cm (højde x bredde). Overhead-projektor forefindes ikke. Generelt Fremsendelsen til DOS sekretær (seks eksemplarer) skal ledsages af en erklæring om a. at arbejdet ikke tidligere har været publiceret, og b. at alle forfattere har godkendt de indsendte abstracts. Desuden skal det oplyses, hvorvidt abstract foretrækkes offentliggjort: a. som foredrag, eller b. som poster. Det skal dog pointeres at det er bestyrelsen der afgør om det enkelte abstract er bedst egnet som poster eller som foredrag. Det kan ikke accepteres at abstracts trækkes tilbage fordi forfatteren ikke har fået sit ønske om præsentationsform opfyldt. Såfremt de ovenfor beskrevne krav ikke er overholdt, kan bestyrelsen vælge at afvise abstract. Alle accepterede abstracts videresendes til Acta Orthopaedica Scandinavica. Red. 7

8 Nu starter en ny serie af DOS møder. Vi skal nu til at vænne os til at gå til DOS møde torsdag og fredag. Den nye mødeplan bliver: Torsdag formiddag: Holdes møder i de forskellige fagområder (interesse-selskaber og subspecialer) samt bestyrelses- og uddannelsesudvalgs møder. Torsdag eftermiddag: Efter frokost starter DOS-mødet med de sessioner vi plejer at have; foredrag, symposier, forelæsninger og posters. Torsdag aften: Fredag hele dagen: Galla middag fest og dans. Mødet fortsætter med varierende sessioner. Afslutning kl. ca De næste 3 år vil DOS møderne ligge som følger: Odense den 22. & 23 maj 2003 København 23. & 24. oktober 2003 Århus 13. & 14. maj 2004 København 21. & 22. oktober 2004 Aalborg 12. & 13. maj 2005 København 27. & 28. oktober 2005 Noter disse datoer i kalenderen allerede nu,så vi kan sikre os stor deltagelse og engagement også de næste år. 8

9 Symposier: Som en betydende og spændende del af de "nye" DOS møder er symposierne. Vi har allerede på de seneste 2 møder haft nogle meget velbesøgte og fremragende "state of the art" symposier med gennemgang af spændende og relevante emner. Disse symposier har henvendt sig til en blandet målgruppe af nære subspeciale-kolleger og den store brede hob af både unge og gamle ortopædkirurger med anden ortopædisk primær interesse. Vi håber fra bestyrelsens side at alle subspecialeselskaberne har interesse i og tid til at bidrage med et symposium ca. hvert 3. år til DOS møderne. Men vi håber også at andre enkeltpersoner eller grupper vil tilbyde at lave symposier der f.eks. dækker mere tværgående emner. Man kan også meget nemt forestille sig at bestyrelsen vil opfordre nogen til at lave symposier om emner som bestyrelsen mener trænger til en dybdeborende gennemgang og fremlægning for en bredere skare. Til brug i denne forbindelse har bestyrelsens ny-redigeret symposie manualen således at den dækker de nye ønsker og administrative forhold. Den nye symposie manual følger på næste side. 9

10 DOS SYMPOSIE MANUAL 2003 Målgruppe: DOS medlemmer. Disse deltager gebyrfrit. Eventuelle deltagere fra andre selskaber betaler gebyr fastsat af DOS bestyrelse Tidsramme: Program: Sponsorering: Deadlines: Max. 90 min. Undervisere bør primært være fra Danmark eller vore nordiske nabolande. Arrangør opfordres til at søge NOF om økonomisk støtte til symposiet hvis underviser(e) kommer fra vore nordiske nabolande. Endeligt program skal accepteres af DOS bestyrelse inkl. fortryk af annonce og program. DOS-bestyrelse bestemmer symposiets placering i det endelige mødeprogram. DOS stiller grundbeløb på kr. til rådighed for arrangør. DOS bestyrelse skal skriftligt informeres om eventuel økonomisk støtte fra anden side. Oplysninger skal indeholde beløbsstørrelse og til hvilket element i symposiet beløb anvendes til. Minimum 3 måneder før afholdelse af symposium indsender arrangør ansøgning inklusive præliminært program i elektronisk form til DOS bestyrelsen, sekretæren. Mail adresse findes på side 2 i DOS bulletinen. Arrangør modtager skriftligt svar fra DOS-bestyrelsen efter første bestyrelsesmøde afholdt efter modtagelse af program. 10

11 Annoncering: Evaluering: UV-materiale: Lokale, AV udstyr: Symposier annonceres i DOS Bulletinen. Endeligt program fremsendes af arrangør til DOS Bulletin redaktøren i elektronisk form. Redaktørens mail adresse findes på side 2 i DOS Bulletinen. Hvert symposium skal skriftligt evalueres på DOS evalueringsskema. Skemaet udleveres til deltagere af arrangøren. Kopi af samlet opgørelse af evalueringen tilsendes DOS bestyrelsen, sekretæren, senest 1 måned efter afholdelsen. Arrangør fremstiller egenhændigt undervisningsmateriale. Udgifter hertil afholdes af arrangør. Lokale samt AV udstyr (tavle, overheadprojektor, pc-projektor) stilles omkostningsfrit til rådighed for arrangør. Isvand tilgængeligt i lokalet. DOS bestyrelsen,

12 DOS Bulletin 2003 Bulletinen udkommer efter planen også i år 2003 med seks udgaver. Med henblik på at sikre at information til DOS medlemmer, herunder korrespondancer, anmeldelser, annonceringer af møder og andet når ud i tide, er der nedenfor angivet en liste over planlagte deadlines for indlæg i Bulletinen i år Listen er vejledende idet justeringer kan forekomme. Der er indført en tidligere deadline for annoncer end for tekstsider, da produktionstiden for annoncer er længere end for tekstsider. Annonceringer af møder, kurser og kongresser regnes for tekstsider. På Bulletinens side 2 nederst vil næste og gældende deadline hver gang være trykt. Der kan ikke garanteres optagelse af større indlæg i visse numre Michael Nielsen, red. Bulletin Deadline Deadline Udsendes No: Annoncer Tekst Uge: Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Deadline Deadline Forårsmøde Årsmøde Abstracts 17. februar august 2003 Svar Uge 11 Uge 37 abstracts 12

13 DOS Fonden Der indkaldes hermed motiverede ansøgninger til DOS Fonden s uddeling foråret DOS Fonden har til formål at fremme forskning og uddannelse inden for ortopædisk kirurgi ved ydelse af støtte til studieophold i udlandet eller andet der af bestyrelsen skønnes egnet hertil. Ansøgninger skal være modtaget inden den 24. februar Det skal pointeres at ansøgningen skal være bestyrelsen i hænde før planlagte aktivitet er afholdt. Ansøgning ledsaget af budget og curriculum vitae indsendes til selskabets formand. Såfremt der ikke vedlægges detaljeret budget og curriculum vitae, eller hvis andre formkrav ikke er overholdt vil ansøgningen ikke blive bedømt. Bestyrelsen 13

14 EFORT Travelling Fellowship DOS støtter deltagelse for en fase 3 læge i det EFORT Travelling Fellowship, som afholdes i efteråret Sted og deadline annonceres senere. Bestyrelsen 14

15 Apply for Göran Bauer s Grant! Göran Bauer s grant - the return of DKK - is annually given to members of the Dutch and Nordic Orthopedic Societies. The purposes of the grant are to support study tours to Orthopedic institutions as a part of a scientific project, and to sponsor scientific meetings. In both instances the work should be aiming at a publication in Acta Orthopaedica Scandinavica. The application should be ed to: Deadline March 31, The application must include the following headings: Introduction, research plan or work plan, an outline of the budget, and a short CV. The grant application must be sent electronically, attached as a Word/rtf-file, and it must not exceed 3000 words, the rest will be truncated and thus not sent to the NOF Board. The decision will be taken by the NOF Board in May Olle Svensson 15

16 UDDANNELSESUDVALGET ORIENTERER Uddannelsesudvalget informerer: Den nye målbeskrivelse er på vej! Som følge af Speciallægekommissionens rapport er speciallægeuddannelsen under omstrukturering. Indholdet i uddannelsen beskrives i den nye målbeskrivelse, som DOS uddannelsesudvalg har været involveret i udarbejdelsen af igennem det sidste års tid. MEN, indtil videre gælder den nuværende uddannelsesform og målbeskrivelsen fra 1998, der findes på vores hjemmeside. I den nye speciallægeuddannelse indenfor ortopædkirurgi vil begrebet sideuddannelse forsvinde, idet uddannelse indenfor andre specialer vil blive lagt ind under hoveduddannelsen. Den nye uddannelse vil således bestå af minimum 1 års introduktionsuddannelse i ortopædkirurgi efterfulgt af hoveduddannelsen, hvorefter man er speciallæge. Længden af uddannelsen forbliver sandsynligvis uændret, men med større vægt på ortopædien. Målbeskrivelsens form ændres radikalt. Hensigten er, at den nye målbeskrivelse skal være væsentlig mere brugbar for både den uddannelsessøgende og afdelingerne, og herved give en bedre og mere smidig gennemførelse af uddannelsen. Detaljeringsgraden er reduceret i forhold til tidligere, samtidig med at de tidligere termer som - kende principper for og at have kendskab til - er erstattet af kompetencer (mål) man skal kunne. De anførte mål er minimumskrav og må ikke opfattes som en begrænsning for, at den uddannelsessøgende tilegner sig yderligere viden og færdigheder. Som noget nyt er der for hvert mål angivet en eller flere læringsstrategier for, hvordan målet kan opnås, og hvorledes det kan evalueres. 16

17 Regionerne, Nord, Syd og Øst, skal planlægge hoveduddannelsesforløbet for hver deres hoveduddannelsesstillinger, hvilket nødvendiggør et tæt samarbejde sygehusene imellem. Planlæggelse af hoveduddannelses forløbene skal ske mellem de regionale uddannelsessekretariater, de uddannelsesansvarlige overlæger og de postgraduate lektorer. Som hjælp til gennemførelse af uddannelsen, vil hver uddannelsessøgende blive udstyret med en logbog der blandt andet indeholder en uddannelsesplan (specifik for den enkelte uddannelsessøgende læge), beskrivelse af afdelingens overordnede rammer og uddannelsesstruktur, notering af klinisk vejledning og supervision, en vurdering af det kliniske arbejde og udvalgte patientforløb, og en checkliste. Logbogen er grundlaget for dokumentation og evaluering af kompetenceudviklingen. Den overordnede tidsplan for implementeringen af den nye speciallægeuddannelse er fastsat af Sundhedsstyrelsen. Det er hensigten at introduktions- og hoveduddannelserne skal starte 1. januar 2004, mens den nye turnus-uddannelse allerede var tænkt iværksat fra 2003, hvilket imidlertid vil blive udsat. DOS forslag til målbeskrivelse har været igennem høring indenfor alle fagområderne og er nu under godkendelse i Målbeskrivelsesudvalget under Det Nationale Råd, hvorefter den endelige godkendelse ligger i Sundhedsstyrelsen, hvilket forventes at ske inden sommeren Som ved tidligere uddannelsesreformer vil der komme overgangsordninger, der vil løbe over flere år. Reglerne herfor er endnu ikke afklaret, men som hovedregel vil læger, der har gennemført den nuværende introduktionsuddannelse i ortopædkirurgi, kunne få denne godkendt, og derved være kvalificeret til hoveduddannelsen uden at skulle igennem en af de nye introduktionsstillinger. Søren Overgaard Formand for uddannelsesudvalget 17

18 A-Kursus listen 2003: Nr Emne Delkursusleder Sted Tidspunkt 1 Endoproteser Kjeld Søballe og Århus Uge 3, Søren Overgaard Amtssygehus ma-ons 2 Børneortopædi Kurt Simesen Odense Uge 6, man-ons 3 Columna Thomas Kiær Rigshospitalet Uge 18, ma-ons 4 Infektions- Peter Holmberg Århus Uge 20, kursus Jørgensen ma-tors 5 Håndkirurgi Henrik Schrøder Odense Uge 22, ma-ons 6 Statistik mm. Svend Erik Østgaard Herlev Uge 36 ma-tors 7 Onkologi John Gregor Rigshospitalet Uge 39, Pedersen ma-tors 8 Traume og Søren Eiskjær Aalborg Uge 41, patofysiologi ti-tors 9 Frakturkurset Michael Rud Lassen Hillerød Uge 45, ma-ons 10 Idræts- Michael Krogsgaard Bispebjerg Uge 49, traumatologi ma-tors 11 Færdigheds- Ebbe Stender Hansen Århus Uge 5, kursus 15 og 44, 5 dage 12 SOSA Sundhedsstyrelsen Flere Flere 18

19 Den nye Hjemmeside MseC-Portalen Dansk Ortopædisk Selskab er sammen med ortopædkirurgiske og reumatologiske selskaber fra flere andre lande (bl.a. de nordiske) blevet inviteret til at deltage i en fælles hjemmeside portal. Portalen er etableret i et samarbejde mellem The Bone and Joint Decade og Pharmacia, hvor sidstnævnte er sponsor. Den har fungeret og været brugt af en del amerikanske selskaber gennem det sidste års tid angiveligt med succes. Portalen kommer til at hedde MseC (The Musculo-Sceletal- e -Cooperative) Denne notits stod i Bulletin nr. 4, Siden da har over 80 danske ortopædkirurger tilmeldt sig den nye hjemmeside. De er dog hidtil blevet snydt fordi hjemmesiden er endnu ikke startet. Der har været en del problemer med at få systemet til at fungere optimalt, bl.a. har log-on tid været alt for lang med op imod 1 minuts tidsbrug før startsiden er åbnet. Dette problem er nu løst med en log-on tid på kun sekunder afhængig af hvilket system man anvender. Der har desuden været en del diskussion om behovet for en forsikring af indholdet på en hjemmeside: Denne problematik afspejler mest af alt modsætningsforholdet mellem amerikansk og nordisk jura. Problemet er nu løst på eksemplarisk vis ved at den forsikring man fra sponsorens side mener er nødvendig betales af sponsor. På verdensplan er der nu angiveligt over læger (primært ortopædkirurger og reumatologer) registreret på portalen. Både de svenske og norske ortopæder er begyndt at flytte materiale fra deres gamle hjemmeside over på den nye portal. Den svenske portal er endnu ikke åbnet for medlemmerne, men dette forventes at blive gjort i løbet af en måneds tid. Den norske udgave blev åbnet i slutningen af oktober og der er nu omkring 125 registrerede ortopædkirurger på siden (ca. 25 % af det samlede norske medlemstal). 19

20 Den danske del af portalen vil forventeligt blive åbnet omkring 1. marts Alle der har tilsendt deres registrering til undertegnede vil pr. mail modtage deres brugernavn og password i god tid før åbning af siden. I første omgang skal vi have flyttet bl.a. alt materialet fra den gamle side over på den nye, dog uden at nedlægge den "gode gamle hjemmeside". Vi beholder den gamle hjemmeside indtil vi har set at den nye er et (meget) bedre alternativ både funktionelt, visuelt og hastighedsmæssigt. Nogle af de spændende nye elementer vi arbejder på for tiden er diskussionsgrupper med mulighed for case gennemgang og røntgenpræsentation direkte på nettet. Vi undersøger aktuelt muligheden for at have fuldtekst artikel link fra de tidskrifter der er mest ønskede (Acta, JBJS, Arthroplasty, Spine, CORR, og andre). Det økonomiske aspekt af disse fuldtekst artikler er endnu ikke på plads. Vi forventer at kunne lægge dias-præsentationerne fra f.eks. symposierne og Guildal/Honorary lectures og andre spændende foredrag ud, tilgængelige primært som power-point præsentationer, men evt. senere med både lydside og måske hele præsentationen som en video-fil. Abstracts fra DOS-møderne skal selvfølgelig også kunne findes under det enkelte mødes link. Senere skal vi begynde at sende abstracts ind til vurdering direkte fra portalen, men denne funktion er endnu ikke fuldstændig velfungerende så det venter foreløbig lidt. OPDATERING: Vi forventer, når portalen har vist sit værd, at nedsætte en gruppe af hjemmeside interesserede ortopædkirurger, der som administratorer skal stå for den faste opdatering. Med de mange nye muligheder som portalen giver vil opgaven nok blive for stor for én mand. Tanken er, at hver person får sit område at passe (nye links, møder, artikler), man kunne forestille sig at hvert fagområde har sin portaladministrator, der sørger for at opdatere hvad der er relevant for både subspeciale-interesserede og for alle medlemmer af DOS. Angående sammensætning af dette panel af portal-administratorer vil der komme en invitation i en senere udgave af DOS Bulletin. 20

21 Selvom det er et medicinalfirma der sponsorer hjemmesiden, er det DOS der ejer og bestemmer hvilke informationer der placeres på siden. Vi føler ikke at vi har solgt vores sjæl til industrien ved deltage på portalen. Eneste krav fra sponsors side er at der ikke må reklameres for andre produkter af deres type, (NSAID) på siden - det vil derfor være teoretisk muligt at sælge banner-reklame plads til alle andre typer ortopædkirurgiske produkter, men vi ved endnu ikke om andre firmaer er interesserede. Selvom Pharmacia er ved at blive opkøbt af Pfizer, så skulle projektet køre ufortrødent videre. Der vil også snart være en Dansk MseC- portal MseC-portalen Det er fortsat det enkelte medlem der via sin personlige tilmelding tager stilling om han eller hun ønsker at blive registreret på siden og få et password. Hvis dette skal være en succes - en side der kan bruges kræves det at mange (alle) tilmelder sig og bliver registreret Jeg ønsker at registrere på MseC-portalen: Sendes som eller snail mail NAVN: ARBEJDSSTED: Til: DOS-redaktør 1. reservelæge Michael Nielsen Ortopædkirurgisk Klinik, 2161 H:S Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø 21

22 Boganmeldelse: Skadestuekirurgi 4. udgave. Udgivet ISBN Red.: Michel Boeckstyns, Bent Ebskov, Lars Bo Ebskov. Munksgaard Danmark. Papiromslag, 320 sider. H 20,5 / B 13,5 / T 1,9 cm / V 470 gram (Medicinfortegnelsen vejer 398 g). Pris: 298,00 kr. Skadestuelægens Grønspættebog foreligger nu i sin 4. udgave. Redaktionen har ligesom forfatterpanelet gennemgået vigtige fornyelser, og bogen er stadig enestående med kapitler, der inden for alle de kirurgiske specialer, dækker et bredt spektrum af de skader og diagnoser skadestuens team præsenteres for. Bogen skal på relativt beskeden plads give praktiske vejledninger for et stort antal diagnoser, mens den mere akademiske diskussion af principper hører til i anden litteratur. De fleste af bogens kapitler rammer plet på dette punkt, med afsnittene om håndskader og akut abdomen som gode eksempler. Man kunne måske ønske sig en algoritme for Hvornår man må fjerne halskraven samt nogle mere illustrative tegninger for de akutte procedurer f.eks. anlæggelse af pleuradræn og nødtrakeotomi. Skader på det aksiale skelet, bækken og columna, er kun sparsomt berørt. Behandlingen falder naturligvis oftest uden for skadestuens regi, men kendskab til den fortsatte behandling er en forudsætning for korrekt primær håndtering og visitering. Bogen er opdateret med ATLS principperne for den primære håndtering af svært tilskadekomne i et kortfattet og overskueligt kapitel. De samme principper respekteres i flere af bogens øvrige kapitler. Når bogen er læst, vil man være godt rustet til skadestuearbejdet, og enhver bagvagt burde for sin egen nattesøvns skyld sikre sig, at forvagten havde fået bogen i julegave. Bogen vil endvidere have stor praktisk værdi i almen praksis, hvor der også behandles og visiteres en del tilskadekomne patienter. Bogen hører naturligt til i enhver skadestue og -klinik men fylder og vejer måske for meget til at have sikret sig pladsen i kittellommen. Klaus Hindsø 22

23 Projektorientering: Oplæring af Introduktionslæger i operative teknikker. Hvordan gør vi vores yngre kolleger interesseret i specialet? Hvordan uddanner vi bedst nye speciallæger? Kan vi udnytte vores arbejdstid bedre til uddannelse? Det er tre vigtige spørgsmål, som er blevet ekstra aktuelle efter en beskeden ansøgerskare til efterårets opslåede kursusstillinger. Vi forsøger med vores projekt at svare på det sidste spørgsmål. Hvis det skal lykkes, er det vigtigt, at alle afdelinger med introduktionslæger deltager. Uddannelsestiden for en speciallæge afkortes, og der arbejdes flittigt i de videnskabelige selskaber og Sundhedsstyrelsen med nye målbeskrivelser. Helt centralt i den tidlige kirurguddannelse står oplæringen i basale kirurgiske principper. Denne oplæring er ikke blot vigtig for den videre uddannelse, men har stor betydning for rekrutteringen af nye kolleger til specialet. Et pilotprojekt på Centralsygehuset i Næstved viste, at det var muligt at udpege indsatsområder, hvor introduktionslægens operative uddannelse kunne optimeres. Projektet består af en løbende registrering, som introduktionslægen foretager efter hver operation. Ved registreringen afkrydses en checkliste, som indsendes til databehandling. Der foretages herefter en analyse af, hvilke pædagogiske og praktiske aspekter af en operation, der anvendes til uddannelse. Projektperioden er i februar måned Det er vigtigt at alle afdelinger deltager på samme tidspunkt, da der er tale om en national tværsnitsundersøgelse på både ortopædkirurgiske, kirurgiske og gynækologiske afdelinger. 23

24 Vi vil gerne understrege, at deltagelse er både frivillig og anonym; men projektets resultater vil blive et godt praktisk værktøj til forbedring af den operative oplæring. Er der introduktionslæger på din afdeling, håber vi du vil være behjælpelig med projektet. Det har været svært at skaffe en liste over alle introduktionslæger i Danmark, så hvis du ikke har hørt om projektet på din afdeling, håber vi, at du kontakter os, så din afdeling kan nå at komme med i projektet. Du er ligeledes velkommen med spørgsmål eller kommentarer. Venlig hilsen, Ditte Brander, projektleder Vinkelvej Næstved Klaus Hindsø, Ortopædkirurgisk Klinik, Rigshospitalet Kristina Renault, Gynækologisk afdeling, Centralsygehuset i Næstved. Karen Skjelsager, Anæstesiafdelingen, Centralsygehuset i Næstved. 24

25 Den Gode Medicinske Afdeling DGMA Forslag til indlæg vedrørende rekruttering af forsøgsafdelinger: DOS/DGMA-samarbejde om kvalitetsvurdering Som led i udvikling af en fælles dansk model for kvalitetsvurdering søges interesserede afdelinger til pilotafprøvning af kvalitetsvurdering på baggrund af generelle kvalitetsindikatorer. Projektet Den Gode Medicinske Afdeling (DGMA) har i 2001 og 2002 gennemført to landsdækkende målinger af generelle (ikke diagnose-specifikke) indikatorer med frivillig deltagelse af 88 henholdsvis 90 medicinske sengeafsnit. Resultaterne kan ses på For hovedparten af de målte indikatorer påvistes signifikante forbedringer fra første til anden undersøgelse. Afdelingerne har især kunnet bruge resultaterne til udpegning af særlige indsatsområder, sammenligning af egen kvalitetsudvikling over tid og til benchmarking i forhold til sammenlignelige afdelinger. Det er derfor nærliggende at afprøve modellen indenfor andre kliniske specialer. Der er allerede et samarbejde i gang mellem DGMA og DKS samt DSOG. Indikatormålingerne gennemføres som tværsnitsundersøgelser med gennemgang af en stikprøve på 50 indlæggelsesforløb. Der registreres data fra journalmateriale (læge/sygeplejejournal, epikriser) ud fra valideret registreringsskema. Deltagelse som pilotafdeling indebærer medvirken til justering af registreringsskema til brug på ortopædkirurgiske afdelinger. Herudover må påregnes tid til dataindsamling i alt 1-2 dages arbejde for en læge og en sygeplejerske. Tidspunkter for dataindsamling kan vælges frit. Resultater bearbejdes, analyseres og tilsendes afdelingerne i løbet af et par uger. Tidsforbruget er væsentlig mindre end ved sammenlignelige kvalitetssikringsmetoder, herunder løbende indberetning til kliniske databaser og akkreditering mv. 25

26 I forhold til de igangværende drøftelser og planer om kvalitetsvurdering (akkreditering) på landsplan håber vi derfor på, at et antal afdelinger vil medvirke som pilotafdeling. Efter vores mening giver dette den bedste mulighed for faglig indflydelse på udviklingen af metoder til kvalitetsvurdering i fremtiden. Interesserede afdelinger kan henvende sig til DOS sekretær ( eller direkte til DGMA s sekretariat på tlf eller mail - 26

27 KORRESPONDANCER Oxford unicompartmental knee advanced instructional course, Keble College, Oxford 3. og 4. juli Vi var 3 danske ortopædkirurger, der af Biomet var inviteret til Oxford, England, til ovenstående kursus. Vi blev indkvarteret på et af universitetets 36 colleges; bygningerne var utroligt smukke og stedet emmede af historie. Foredragsholderne bestod af Oxford-protesens udviklere, en professor i knæets biomekanik samt overordentligt rutinerede operatører med solid erfaring i isættelse af uniknæ. Unicompartmental knæalloplastik må siges at have fået en renæssance, idet tidligere tiders suboptimale resultater synes afløst af fremragende resultater både på kort og langt sigt. John Goodfellow bød velkommen og gennemgik kort egne resultater med proteseoverlevelse efter 10 år på 98% (designer series). Svenske dr. Svärds 15 års resultater blev ligeledes præsenteret: 94% proteseoverlevelse (independent series). Oxford uniknæet er nu nået til fase 3, hvor der er ændret en smule på protesedesignet samt konstrueret et større udvalg i størrelser; ovenstående resultater er opnået med fase 2 uniknæet, hvor der kun fandtes én størrelse. Grunddesignet har dog været identisk i hele perioden, idet der er tale om en polysfærisk femurkomponent med matchende kurvatur på meniskbearing. Goodfellow understregede, at opnåelsen af gode langtidsresultater var kirurgrelateret, sådan at forstå, at der var tale om en udtalt learning curve og anbefalede kurset som et absolut must, før man kastede sig ud i isættelse af uniknæ. Der er talrige muligheder for tekniske fejl, hvilket afspejles i, at der tidligere er fremkommet rapporter med failures på op til 30%. Professor O Connor gennemgik de biomekaniske overvejelser, der lå bag udviklingen af Oxford uniknæ. Redegjorde herunder for nogle andre uniknæ s dårligere resultater og mente, at dette kunne tilskrives dårlig 27

28 polyethylen og/eller forkert biomekanisk opførsel af protesen. Fremhævede atter det polysfæriske protesedesign, hvorved kontaktfladen metal-polyethylen blev væsentlig forøget medførende mindre stress-load og igen deraf følgende meget lave wear-rates. Fremlagde velkendte studier på wear-rate, hvor denne øges eksponentielt med øget stress-load. Havde udført retrieval-studier og fundet, at Oxford-protesens design tillod polyethylen-tykkelse helt ned til 3,5 mm på menisk-bearingen, idet der ikke var fundet forskel i slitage på polyethylen variende i tykkelse fra 3,5 til 8 mm efter 15 år. Dodd gennemgik behandlingsmulighederne for medial knæartrose med fokus på høj valgiserende tibiaosteotomi (HTO) overfor unicompartmental medial protese (UKR). Litteraturen var inkonklusiv, idet der ikke forelå prospektive randomiserede studier mellem de 2 behandlingsformer. Fremlagde derfor egne erfaringer mellem en serie af HTO versus UKR og havde fundet signifikant højere knæscores hos sidstnævnte og signifikant bedre 10 års overlevelse. Dodd havde endvidere re-opereret en lille gruppe patienter fra HTO til UKR og fundet større tilfredshed samt bedre knæscore hos sidstnævnte. Foretrak kun HTO til patienter med medial artrose og primær varus tibia, ACL-skade eller hos meget unge patienter med meget højt aktivitetsniveau (elitesport). De øvrige foredragsholdere var af samme opfattelse. Dodd fremhævede, at patienter opereret med uniknæ - i forhold til patienter opereret med total knæalloplastik - generelt opnåede bedre ROM, bedre funktion, havde færre smerter, havde bedre biomekaniske forhold i knæet, blevet opereret med mindre blodtab og færre komplikationer, blev hurtigere udskrevet samt at protesen var billigere. Medgav, at der var højere revisionsrate for uniknæene i forhold til totalknæene, men anførte, at der var 2 måder at tackle dette på: enten at acceptere uniknæ som en slags præ total knæalloplastic-operation (à la amerikaneren Repicci) eller (naturligvis) at minimere antallet af failures, dvs. vælge veldokumenteret protese, sikre indikationen samt optimere den kirurgiske teknik. Professor Murray gennemgik isættelsen af Oxford uniknæ på plastikknogler samt indikationer for anvendelse af konceptet. Operationsteknikken kan anvendes på patienter med anteromedial artrose, men kræver intakte korsbånd. Evt. varusfejlstilling må ikke være større end 15 gra- 28

29 der og skal kunne korrigeres på grader flekteret knæ. Laterale ledkammer skal have bevaret brusk, hvorimod fibrillering, randosteofytter eller mindre brusklæsion fortil intet betyder. Knæet skal kunne bøjes mindst 110 grader og såfremt der er strækkemangel, må denne højst andrage ca. 15 grader. Reumatoid artrit er absolut kontraindikation, hvorimod forholdene i det patellafemorale led ikke spiller nogen rolle, ligesom kondrocalcinose ikke er nogen kontraindikation. Der kan forventes lige så gode resultater ved operation på unge under 60 år, som hos ældre over 60 år (Goodfellow, Svärd); fedme udgør ingen kontraindikation, idet der ikke er fundet forøget slitage (Argenson). Der foreligger ikke data på evt. sammenhæng mellem aktivitetsniveau og proteseoverlevelse (udover alder). Patienter opereret med tidligere tibiaosteotomi bør trods Dodds gode resultater ikke opereres med uniknæ, idet der er fundet 8 gange flere failures i denne gruppe. Dr. Svärd s resultater blev atter fremhævet og bestod af et prospektivt studie med 4 kirurger, hvor proteseoverlevelsen efter 15 år som tidligere anført androg 94% svarende fuldt og helt til resultaterne efter total knæalloplastic (TKR). Den tidligere omtalte learning curve blev endnu engang nævnt og Oxfordgruppen havde indsamlet og gennemgået data fra andre centre, der anvendte protesen og fundet, at proteseoverlevelsen efter 10 år nøje hang sammen med antallet af udførte operationer, således at centre, der udførte mere end 2 pr. måned, havde omkring 93% proteseoverlevelse på 10 år. Det understregedes, at de publicerede resultater hidrørte fra fase 2 knæet, mens kortidsresultaterne for fase 3 knæet var gode. Herefter blev der vist en video af isættelse af uniknæ, som på glimrende vis viste de enkelte trin i operationen. Videoen blev kommenteret undervejs med fokus på at undgå pitfalls. De i alt ca. 100 kursusdeltagere blev inddelt i hold til en workshop, hvor man på plastikknogler superviseret gennemgik de enkelte trin i operationen. Dagen rundedes af med cocktails i Oxford Universitets naturhistoriske museum efterfulgt af middag i kollegiets spisesal akkompagneret til sækkepibemusik. Den følgende dag startede med live-transmitteret isættelse af Oxford uniknæ. Professor Murray redegjorde herefter for postoperativ gennem- 29

30 gang af røntgenbilleder; der anvendtes standard AP-/ og laterale optagelser samt forstørrelser af disse. Det er vigtigt at gennemgå sine postoperative billeder for at vurdere protesekomponent placeringerne. Der er en glimrende gennemgang heraf i operationsmanualen, hvorfor særligt interesserede henvises dertil. Dog skal her nævnes og understreges, at der meget ofte/altid 6 måneder til 2 år postoperativt ses radiolucencies under tibiaplateauet. Disse er et normalt fund, konsolideres oftest og er ikke korreleret til migration og er ikke udtryk for løshed af protesen. I samme åndedrag skal nævnes at skintigrafi er ubrugelig, idet knoglen vil være hot i op til 6-7 år postoperativt. Dodd gennemgik komplikationer. Luksation af menisk-bearing forekom i 0,5% af tilfældene, var relateret til learning curve og opstod når patienten var ikke vægtbærende. Røntgenbilleder giver både diagnose og årsag, sidstnævnte i form af osteofyt/cement/fejlplacering af komponent. Postoperativ strækkemangel bedres spontant (modsat TKR). Suboptimal fleksion bedres som regel ligeledes spontant, men der foretoges brisement, såfremt knæet flekterede mindre end 90 grader ved 6-ugerskontrol. Fraktur af mediale tibiaplateau: MCL hæfter på frakturerede del og såfremt menisk-bearing er stabil, kan der foretages perkutan skruefiksation, ORIF, konservativ behandling eller revision til TKR. Infektion behandles som ved TKR. Såfremt der opstod aseptisk løsning, var der i henhold til det svenske knæregister belæg for at skifte til TKR og ikke til et nyt uniknæ. Progression af lateral artrose: skift til TKR. Ved uforklarede smerter indskærpedes det (naturligvis) ikke at foretage revision, uden at årsagen hertil var identificeret. Der forelå en serie uniknæ med uforklarede smerter, som var revideret til TKR og hos 3 ud af 4, var smerterne ikke bedret herpå. Ekspekterende attitude/blokade anbefaledes i 1 til 2 år efter smertedebut. Protesekomponent-brud forekom i Svärds serie hos én ud af 52, men dette skyldtes ultratynd menisk-bearing, som var forladt. Oxford-gruppen havde erfaringer med revision af uniknæ til total knæalloplastik hos 23 patienter, 22 kunne uden videre konverteres til almindelig primær knæalloplastik, hvorimod en krævede stem; i 30% af tilfældene måtte der dog foretages opchipsning pga. knogledefekt. 30

31 Dodd gennemgik Oxford-gruppens rehabiliteringsprotokol, som inkluderede infiltration med lokal anæstesi langs cikatricen og intraartikulært, Ibuprofen og Panodil samt Kodein/Tramadol ved smertegennembrud. Patienterne mobiliseredes efter 2 timer, og det var konstateret, at gangtræning bedrede smerterne. Ingen rutinemæssig fysioterapi; patienterne typisk udskrevet på dagen, men der pågår aktuelt en prospektiv, randomiseret undersøgelse, hvor der randomiseres til udskrivelse samme dag versus 5. dagen. Foreløbige resultater viser, at patienterne godt kan udskrives samme dag med gode resultater til følge. (Andre steder udskrives patienterne 5 timer postoperativt og mange steder i USA 1. postoperative dag). Kurset kan varmt anbefales alle, som er interesseret i alloplastisk kirurgi, og jeg er enig med foredragsholderne i, at kurset er et must for enhver, der påtænker selv at isætte Oxford uniknæ. Henrik Husted 31

32 Dansk Fod- og Ankelkirurgisk Selskab - DFAS. Basiskursus i fod- og ankelkirurgi. Målgruppe: Læger i speciallægeuddannelse fase 1-3 og speciallæger som ønsker en opdatering af fagområdet Tid: Torsdag + fredag d marts Sted: Internatkursus på Hotel Christiansminde - Svendborg Pris: 2000 kr. for medlemmer af DFAS, 2500 kr. for ikke-medlemmer. Prisen omfatter hotelværelse, forplejning og kursusmateriale. Deltagerantal: Max. 20 Emner: Anatomi, biomekanik, undersøgelsesteknik, billeddiagnostik, hallux valgus, hallux rigidus, små tæers deformiteter, forfodssmerter, reumaforfoden, artrose og artritis i ankel og bagfod, bevillingsregler vedr. indlæg, ortoser og ortopædisk fodtøj, diabetesfoden, følgetilstande efter ankeldistorsion. Endv. workshop hvor deltagerne får lejlighed til at foretage indgreb på plasticknogler: Chevron osteotomi, proksimal metatarsosteotomi, Akin osteotomi, grundledsartrodese, Weil osteotomi. Undervisere: Niels Chr. Jensen, Hakon Kofoed, Preben Lass, Frank Linde, Michael Lohmann, Erik Kragh Petersen Tilmelding: Senest den 16. februar til overlæge Preben Lass, ortopædkirurgisk afd, Ålborg Sygehus, Postbox 365, 9100 Ålborg; Optagelse på kurset sker i tilmeldings-rækkefølge. Evt. ansøgning om medlemskab af Dansk Fod- og Ankelkirurgisk Selskab kan ske via selskabets hjemmeside 32

33 2. Fælles Svensk/Dansk Skulder-Albue Møde København Marts 2003 Dansk Selskab for Skulder-og Albuekirurgi og Svenska Skulder- og Armbågssektion afholder det 2. fællesmøde i Ingerniørforeningens Hus, Kalvebod Brygge, København i dagene 27 28/ Hovedemnet er skulderinstabilitet, belyst af en række danske og udenlandske kolleger. Program: Torsdag d. 27/ : Traumatisk instabilitet Scoresystemer Fredag d. 28/ : Atraumatisk multidirektionel instabilitet. Gæsteforelæsere: Jaap Willems, Holland; Andrew Wallace, England Registreringsgebyr for medlemmer kr., for ikke-medlemmer kr. før Nærmere oplysninger og registrering. Overlæge Gunnar Lausten, ortopædkirurgisk afd. T, Amtssygehuset i Herlev. Tlf

34 Idrætsmedicin DIMS Trin I Formål og indhold. Basalt kursus i idrætsmedicin med hovedvægt på diagnostik af hyppigste idrætsskader, herunder grundig gennemgang af skader i knæ, skulder og ankel/underben. Patientdemonstrationer med instruktion og indøvelse af klinisk undersøgelsesteknik. Udredning, behandling og genoptræning af skadede. Doping, idrætsfysiologi og biomekanik med henblik på at øge forståelsen for profylaktiske tiltag, både specifik idrætsskadeprofylakse og almen sygdomsprofylakse i forbindelse med idræt. Kurset udgør første del af planlagt postgraduat diplomuddannelse i idrætsmedicin; 40 CME point i DIMS regi. Målgruppe. Fortrinsvis praktiserende og yngre læger, der har interesse for idrætsmedicin og som ønsker basal inføring i emnet. Form. Eksternat. Forelæsninger afvekslende med praktiske kliniske øvelser og patientdemonstrationer. Kursusledelse. Henrik Aagaard, Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS) og Finn Løye Forsvarets Sanitetsskole. Undervisere. Marianne Backer, Mogens Dam, Flemming Enoch, Andreas Hartkopp, Finn Johannsen, Michael Kjær, Lars Konradsen, Britt Petersen, Henrik Sørensen, Gitte Vestergaard, Henrik Aagaard. Tid og sted. Mandag 10. marts til fredag d. 14. marts 2003, kl Forsvarets Sanitetsskole, Jægersborg Kaserne, Jægersborg Allé 150, 2820 Gentofte. Telefon Kursusafgift. Yngre læger, DIMS medlemmer: kr., andre yngre læger: kr. Ikke yngre læger, DIMS medlemmer: kr., andre ikke yngre læger: kr. Kursusafgiften inkluderer frokost og kaffe. Tilmelding. Brev, e-post eller fax med navn, adresse samt påførelse af lægelig søjle og eventuelt medlemsskab af DIMS til kursussekretær Lissi Petersen, Helligkorsvej 33 B, 2.tv., 4000 Roskilde. E-post: tlf Giro: (reg. 1199) konto Tilmeldingsfrist: 1. februar

35 Kurs i övre extremitetens kirurgi Tärnaby Kursen kommer att behandla över extremiteten såväl traumatologi som sjukdomstillstånd och riktar sig både till blivande specialister i ortopedi och handkirurgi men även till den som vill uppdatera sin kunskap inom övre extremitetens kirurgi. Kursen kommer att hållas i Tärnaby vecka 11 ( ) och omfatta förmiddags och kvällsföreläsningar med praktiska moment. Det kommer också att finnas utrymme för fall diskussioner varför vi gärna ser att kursdeltagarna tar med egna problemfall. Föreläsare: Per Wahlström, Olof Ahlgren, Olle Svenson, Mikael Wiberg, Göran Lindström, Bertil Widenfalk; Umeå. Bo Olsen; Århus. Lennart Adamsson; Stockholm. Simon Kay; Leeds m.fl. Kursavgift kr (4 000 kr vid anmälan efter 15 december 2002) Direktflyg från Alanda och helpension inklusive ev. liftkort med priser enligt nedan. Helpension, dubbelrum kr Helpension, enkelrum kr Helpension, flyg, dubbelrum kr Helpension, flyg, enkelrum kr Anmälan till: Enheten för Ortopedi, Umeå Universitet, Umeå, fax , med önskemål om boende för utskick av närmare information och faktura. Hemavan Tärnaby är en populär turistanläggning i södra Lappland med goda möjligheter till utförsåkning och andra vinteraktiviteter. Under mars månad är väder och snöförhållandena som bäst. Mer information finns på Umeå Per Wahlström, Mikael Wiberg, Olle Svensson 35

36 Vejledende retningslinier for Indlæg i DOS Bulletin Det er Bestyrelsens målsætning, at Bulletinen fungerer som formidler af ortopædkirurgisk relevant information mellem DOS medlemmer og interessenter i bredt omfang. Det fremgår heraf, at indlæg i Bulletinen ikke nødvendigvis afspejler hverken Selskabets, Bestyrelsens eller Redaktionens holdninger. For at stimulere til indlæg i Bulletinen og samtidig begrænse de nødvendige ressourcer for at opfylde målsætningen, er der nedenfor skitseret nogle retningslinier med henblik på at sikre, at indlæg i Bulletinen, som redaktionen har accepteret, så vidt muligt bliver som forfatterne ønsker det: Sideformatet skal være stående A5, skrifttypen Times New Roman, Times Roman eller tilsvarende i størrelse 11 punkt. Der skal anvendes følgende marginer: top: 14 mm, bund: 20 mm, venstre: 18 mm og højre: 18 mm og en linieafstand på 1,0. Såfremt der af nød anvendes andre eller mindre skrifttyper skal linieafstanden øges til 1,5. Afsnitsmellemrum bør være på én linieafstand. Indlæg arkiveres i Rich Text Format (e.g. Word *.rtf). Eventuel grafik i Bitmap eller TIFF-format (e.g. *.bmf / *.tif), sort/hvid, 600 dpi ved streg / 300 dpi ved billeder. Tabeller bør være så enkle som muligt. Tabeller importeret fra andre programmer skal vedlægges i originalversion. Det hele vedhæftes en , som sendes til: Annette van Hauen: eller redaktøren: mærket med forfatterens navn og adresse, tlf. nr., titel på indlæg og tilhørerende filnavne. Korte indlæg eller indlæg som ikke kan honorere ovenstående må acceptere redaktionelle ændringer, herunder afkortninger. Redaktionen er i videst muligt omfang behjælpelig, idet der dog ikke kan påregnes hjælp til sproglige korrektioner. Annonceringer af møder bør begrænses til én side. Ved annonceringer skal markedsføringsloven samt Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 848 af 18. november 1997 om reklame for medicinsk udstyr iagttages. På Bestyrelsens vegne OBS: Disse retningslinier gælder generelle indlæg i DOS Bulletin. Retningslinier gældende for abstracts og posters fremgår af bulletinen nr. 1 og nr

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Baggrund Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer, afhængig

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige forhold på en afdeling

Læs mere

Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi. Indledning/baggrund. 1) Medicinsk ekspert

Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi. Indledning/baggrund. 1) Medicinsk ekspert Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi Indledning/baggrund Det håndkirurgiske fagområde varetager diagnostik, behandling og forskning indenfor sygdomme på hånden, i håndleddet samt på underarmen.

Læs mere

*Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi 47. bestyrelsesmøde 9.maj 2014 kl IDA mødecenter Kalvebod Brygge København

*Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi 47. bestyrelsesmøde 9.maj 2014 kl IDA mødecenter Kalvebod Brygge København *Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi 47. bestyrelsesmøde 9.maj 2014 kl. 9.30 12.30 IDA mødecenter Kalvebod Brygge København Til stede: Søren Solgaard, Jens Retpen, Snorre Steffensen, Stig

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00 Hotel Radisson Blu Scandinavia, mødelokale Directors Referat final Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Fredag d. 8. maj i forlængelse af NOF board Hotel Hilton Nordic, Reykjavik. Mødelokale E Referat Final Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Klaus Hindsø

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016 Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING 1 SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING En spørgeskemaundersøgelse blandt hoveduddannelsessøgende vedrørende opnåede kompetencer og uddannelsesmiljø 2 Forfattere og publikation

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 1 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer.

Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer. Beskrivelse af fagområdet Knæalloplastik Indledning/baggrund Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer. Alloplastikkirurgien som omhandler behandlingen af

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Træning som behandling hvorfor, hvordan og hvor lidt er nok? TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER 2016 KL

Træning som behandling hvorfor, hvordan og hvor lidt er nok? TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER 2016 KL Forsknings og Udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland 2016 Hermed invitation til Forsknings- og Udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER

Læs mere

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Leder Velkommen til YODA s tredje foreningsår! Med DOS-kongressen fik vi skudt det nye foreningsår godt i gang. Det var fedt at se så mange af jer under kongressen og til

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 Radisson Blu Hotel, mødelokale Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn Duus (BD),

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien.

Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien. Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien. Efter erhvervelse af bachelorgrad i medicin og kirurgi gennemføres et 1-årigt Internship med sædvanligvis 3-måneders rotationer i kirurgi, obstetrik/gynækologi,

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi.

Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi. Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi. Dette dokument beskriver følgende: Den faglige profil for lægen, der vil søge hoveduddannelse indenfor ortopædkirurgien Kompetencer,

Læs mere

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5 17:00 17:15 1.0 Formalia Dirigent: Kristoffer Barfod Referent: Thomas Jensen 17:15 18:45 2.0 Gennemgang af handlingsplan for ansvarområderne 2.1 Handlingsplan

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025

Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025 Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025 Erik Bo Pedersen1. reservelæge, Ph.D. Ndefrologisk afdeling Y Odense universitetshospital 5000 Odense C E-mail: Erik.bo.pedersen@ouh.fyns-amt.dk

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

FYPAs Årsberetning for 2012

FYPAs Årsberetning for 2012 FYPAs Årsberetning for 2012 FYPAs medlemstal Foreningen af Yngre Patologer (FYPA) havde pr. 31.12.2012 i alt 115 medlemmer. Siden sidste årsberetning har der været 18 indmeldelser, og 5 udmeldelser af

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning om ansøgning til genopslag af hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i psykiatri 2016-1

Vejledning om ansøgning til genopslag af hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i psykiatri 2016-1 Vejledning om ansøgning til genopslag af hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i psykiatri 2016-1 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Nationale kliniske retningslinjer (NKR) - spot på implementering National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Baggrund for retningslinjen og betydningen set fra et ortopædkirurgisk perspektiv Søren Overgaard

Læs mere

Emne: Dato for møde: Side. Dagsorden til møde i UDDU september 2015 25.09.15 1. Referent: Udfærdiget dato : Mødested

Emne: Dato for møde: Side. Dagsorden til møde i UDDU september 2015 25.09.15 1. Referent: Udfærdiget dato : Mødested Dagsorden til møde i UDDU september 2015 25.09.15 1 1.0 Formalia a. Valg af dirigent (10.00-10.01) Søren Kold b. Valg af referent (10.01-10.02) c. Godkendelse af dagsordenen (10.02-10.05) d. Godkendelse

Læs mere

DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2005... 3 - INDKALDELSE AF ABSTRACTS... 4 - REGLER FOR INDSENDELSE AF ABSTRACTS... 5

DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2005... 3 - INDKALDELSE AF ABSTRACTS... 4 - REGLER FOR INDSENDELSE AF ABSTRACTS... 5 DOS BULLETIN NR. 1 Januar 2005 34. ÅRGANG FORÅRSMØDET 2005.......................... 3 - INDKALDELSE AF ABSTRACTS.................. 4 - REGLER FOR INDSENDELSE AF ABSTRACTS........ 5 BESTYRELSEN INFORMERER.....................

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstillinger i speciallæge-uddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen Patienthotellet Odense

Andreas Balslev-Clausen Patienthotellet Odense Referat af møde i UDDU 09.09.11 1/5 Dagsorden 1. Computer simulation i den ortopædkirurgiske uddannelse. Oplæg ved Claus Ol Hansen, SAKS 2. Diskussion om anvendelse af computer simulation 3. Godkendelse

Læs mere

Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt-

Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt- Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt- og krigsområder som del af speciallægeuddannelsen har fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet fået i opdrag at etablere en model for forhåndsgodkendelse

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstillinger i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges:

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges: Ansøgningsskema Ny Kongensgade 20 1557 København V Telefon 33 69 11 00 E-mail: vos@vos.dk Ansøgningen inkl. dette skema og bilag i alt max. 10 sider sendes som pdf-fil til el@vos.dk senest fredag den 13.

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Styregruppen vil gerne informere om en række ændringer vedrørende DHR. Ændringer i styregruppen For Region Nordjylland erstattes Michael Ulrich Vinther

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Mandag d. 22. september 2014, kl

Mandag d. 22. september 2014, kl DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Mandag d. 22. september 2014, kl. 9.30 14.30 Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C Patienthotellet: mødelokalet 6. sal nord Referat Deltagere

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Plastikkirurgi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Plastikkirurgi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Plastikkirurgi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 !" #$ % & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &-) "0 &122 0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &*-)) ) &4!!!! ) + &/-)! ) # &#5 "# 4-! + * 4(+!)* 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 '&:!0 '*$!0 '4$!!0

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Generel vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Dermatologi

Generel vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Dermatologi Generel vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Dermatologi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde.

Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde. Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde. Afholdt den 1. september kl. 10.00 13.00 I IDA Mødecenter, København. Deltagere: Søren Solgaard, Jens Retpen, Henrik

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin

Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin (Sendt til amter, H:S, Bornholms Kommune, Færøerne, Grønland, de amtslige videreuddannelsesråd

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

DANSKE KONGRES i KLINISK BIOKEMI Ste Konventum, Helsingør, juni 2017

DANSKE KONGRES i KLINISK BIOKEMI Ste Konventum, Helsingør, juni 2017 1 14 13. DANSKE KONGRES i KLINISK BIOKEMI Ste Konventum, Helsingør, 14. 16. juni 2017 INVITATION Den 13. kongres i Dansk Selskab For Klinisk Biokemi afholdes den 14. til 16. juni 2017 på Konventum i Helsingør

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Infektionsmedicin

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Infektionsmedicin Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Infektionsmedicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb speciallægeuddannelsen

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001769 Afdelingsnavn Karkirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Rigshospitalet Besøgsdato 01-10-2014 Temaer

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Den kirurgiske profil hvordan får f. r vi det til at fungere. Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst

Den kirurgiske profil hvordan får f. r vi det til at fungere. Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst Den kirurgiske profil hvordan får f r vi det til at fungere Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst Program Hvad er den kirurgiske profil Kort summen med sidemand/gruppe (15 min) Forslag

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling anæstesi Dato for besøg 060208 Score

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet Fod-ankel kirurgi

Beskrivelse af fagområdet Fod-ankel kirurgi Beskrivelse af fagområdet Fod-ankel kirurgi Indledning/baggrund Fod-ankelkirurgi er én af de klassiske discipliner inden for ortopædkirurgien. Efter at have været glemt i flere decennier eller sat i baggrunden

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt med en enkelt tilføjelse under pkt. 17.

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt med en enkelt tilføjelse under pkt. 17. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE onsdag d. 18. januar 2017, kl 16.00 Sinatur Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart REFERAT Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Morten Schultz

Læs mere