U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE. SvaleNyt U-landsforeningen Svalernes medlemsblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE. SvaleNyt 2012-2. U-landsforeningen Svalernes medlemsblad"

Transkript

1 U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Referat fra Generalforsamlingen 2012

2 SvaleNyt U-landsforeningen Svalernes adresser Indhold Nyt fra bestyrelsen Verdens Bedste Nyheder... 4 Referat fra Generalforsamling Udvalg og medlemskaber Hovedkontoret for U-landsforeningen Svalerne Østerbrogade København Ø Åben mandag-torsdag kl Tlf / Fair Trade Butik Svalerne & Genbrug Østerbrogade København Ø Tlf Svalernes Loppemarked i København Nattergalevej København NV Tlf Svalernes genbrugsbutik i Odense Vindegade Odense C Tlf For at spare penge til porto sender vi fremover al brevpost som B-post. Du kan dog også hjælpe os med at spare penge til porto ved at modtage medlemsblade, m.m. i elektronisk PDF-format via din mail i stedet for som alm. brevpost. Skriv eller ring til os med din mailadresse. ********************************************** Sæt allerede nu X i kalenderen til Generalforsamlingen næste år, som finder sted den 7. april Svalernes genbrugsbutik i Fredericia Prinsessegade Fredericia Tlf Fair Trade Gruppen i Århus Rosengade 24, 2. over gården 8000 Århus C Tlf Fair Trade Butik Bazaren Guldsmedegade 8 A 8000 Århus C Tlf Fair Trade Butik Holstebro Den Røde Plads Holstebro Tlf Modtag SvaleNyt elektronisk via mail (som PDF-fil) ved at sende en til med din adresse (samt fulde navn og postadresse), så spares både papir og porto. HUSK at meddele flytning og adresseændring til kontoret på Østerbrogade. Det letter vores arbejde betydeligt og sparer unødvendig porto. Kontoret på Østerbrogade 49, København, holder normalt åbent mandag-torsdag kl Bemærk at der er lukket på kontoret i hele juli måned. Kontoret åbner igen mandag 6. august Redaktion: Kontoret Lay-out: Kontoret Ansvarshavende redaktør: Trine Rys Trykning: Kontoret Oplag: 400 Forsidefoto: Landsby Bangladesh, foto fra partnerskabsbesøg i Bangladesh 2012 af Annierose Albertsen & Rikke Jensen SvaleNyt sendes til foreningens medlemmer. Artikler og kommentarer modtages meget gerne. 2

3 Velkommen til forårsudgaven af SvaleNyt - Nyt fra bestyrelsen Udfordringer i svaleåret Nu har den nye bestyrelse konstitueret sig. Vores første møde brugte vi til at overveje, hvilke udfordringer vi ser over det næste år. Vi tog udgangspunkt i de mange gode ideer, der kom frem på generalforsamlingen og i det følgende vil vi kommentere på seks vigtige fokusområder for året der kommer. Ulandsarbejde Svalerne er først og fremmest en ulandsforening. Vi må aldrig glemme, at vores højeste prioritet er ulandsarbejdet. Det er hele vores eksistensgrundlag, og vi må aldrig miste fokus på det vigtige arbejde, vi laver. Ifølge vores hjemmeside: Vi støtter lokale græsrodsorganisationer, som arbejder for bevidstgørelse og styrkelse af de allerfattigste jordløse stammefolk og lav- eller kasteløse med specielt fokus på kvinder. Partnerskaber Vi vil hjælpe de fattige til selv at kæmpe sig ud af fattigdom. På generalforsamlingen hørte vi en rørende historie om Kirsten og Aviajas besøg hos en Irulastamme. Her kunne de tydeligt se forskellen mellem Svalernes første besøg, hvor de lokale var bange og manglede de mest essentielle livsvilkår til i dag, hvor børnene går i skole, der er varme og el, de kan spare penge op, m.m. Vi gør altså en forskel. Hovedårsagen bag vores succes ligger i den måde, vi arbejder på, dvs. partnerskabstanken. Vi arbejder via lokale organisationer, der har de bedste forudsætninger for at kende de lokale behov, håndtere de lokale myndigheder og tale med den lokale befolkning. Vi er kendte for vores tætte forhold til partnerne. Vi er ikke kun donorer eller professionelle. Vores samarbejde bygger på nære, personlige forhold og det må vi blive ved med at fokusere på. Det er nemlig nøglen til vores succes. Netværk Vi gør også noget for at støtte og hjælpe vores partnere ved at skabe et netværk på tværs af samarbejdspartnerne. Her kan de lære af hinanden, udveksle erfaring, komme på kursus, og stå sammen om eksempelvis kampen for sundhed, basale rettigheder og kampen mod kvindevold. Bestyrelsen tror på, at netværksarbejdet er vejen frem og bliver et af vores hovedtemaer i dette årti. Net to Rights-netværket i Bangladesh har eksisteret i 3 år og har lige søgt støtte hos Projektrådgivningen for en ny 3-årig periode. I Indien har vi afholdt det allerførste netværksmøde for at analysere behovet, som har vist sig at være overvældende. Der er ingen tvivl om, at det er den vej, vi skal fremover. De frivillige Det er vores frivillige, der gør ulandsarbejdet muligt. Det er de frivillige, der skaffer de økonomiske midler via loppemarkeder, genbrugsbutikker samt import og salg af Fair Trade varer. Det er de frivillige, der står for valget af, kontakten til og evaluering af partnerne såvel som søgning af midler til projekterne. Det er de frivillige, der står for oplysningsarbejdet i form af såvel udstillinger og skriftlige artikler som foredrag og besøg hos skoler, menighedsråd, og mange flere. Ét af de områder, bestyrelsen mener vi skal satse på i det kommende år, er tiltrækning af flere aktive frivillige. Der kom mange gode forslag frem under generalforsamlingen, bl.a. involvering af unge, f.eks. på universiteterne og gymnasier, og seniorer via ældrerådet og andre grupper, hvor seniorerne samles. Involveringen skal bl.a. ske på nye måder, som f.eks. ved at involvere folk i enkelte projekter. Disse ideer går vi videre med. 3

4 Økonomi Finanskrisen har påvirket Svalerne og vi er nødt til at sætte mere fokus på økonomi. Hvad kan vi gøre for at skaffe flere midler, der kan sikre såvel driften som ulandsarbejdet. Er der nogen steder, hvor vi kan spare? På generalforsamlingen præsenterede grupperne deres bedste ideer efter en brainstorm: Fokus på fundraising. Vi skal overveje at betale os til professionel hjælp. Roskildefonden blev nævnt som mulighed. Direkte donation via hjemmesiden. Behov for at skaffe nye medlemmer. Skaf et medlem kampagne Lotteri Disse ideer går vi også videre med. Vi starter med at fokusere på at skaffe nye medlemmer. Her kan alle være med til at hjælpe. Hvis hvert medlem skaffer ét nyt medlem, har vi skaffet et beløb, der svarer til det beløb, vi hvert år sender til Bangladesh eller Indien. Vi kommer også til at kigge på fonde. Det kan her nævnes, at vi undersøgte Roskildefonden med det samme, men desværre var vi for sent ude. Deres ansøgningsfrist var 1. april. Men vi går videre med ideen. Efter årets Roskilde Festival vil der forhåbentlig være penge i fonden igen. Lotteri er en idé, vi overvejer i forbindelse med jubilæumsåret. Besparelsesmuligheder kigger vi også på, f.eks. kan vi få stordriftsfordel ved at samle forsikringen for flere enheder? 50 års jubilæum Svalerne har 50 års jubilæum i 2013, og det kommer til at kræve mange kræfter i hele foreningen. Året startes med en reception, der afholdes d. 22. februar. Vi vil bl.a. bruge jubilæumsåret til at få mere omtale via pressen og udvide oplysningsaktiviteter, f.eks. udstillinger, foredrag og jubilæumsskriftet. Det er de lokale medlemmer og foreninger, der skal i sving! Vi forventer også at invitere to gæster fra Bangladesh. Der ligger rigtig meget arbejde i de ovennævnte tiltag, og det bliver rigtig sjovt og givende. Bestyrelsen kan umuligt gøre det alene. Det kræver en stor indsats fra alle Svalerne. Vi håber, du vil være med! Marcia Hershkovitz formand Vi deltager i Verdens Bedste Nyheder 2011 var vi på gaden og dele Verdens Bedste Nyheder og et æble ud. Vi gentager succesen og vi vil gerne have dig med. I år er datoen 14. september kontakt kontoret på hvis du vil være med i kampagnen. Ny film fra Dalit Solidaritetsnetværket i Danmark (DSN-DK) I løbet af efteråret 2012 vil vi i samarbejde med DSN-DK præsentere opfølgeren på I am dalit how are You. Den nye film We are not untouchehable varer 10 min og handler om kastediskrimination. Hold øje med vores Facebook- og hjemmeside i løbet af efteråret for at se filmen. 4 Læs mere om DSN-DK på

5 Referat fra Generalforsamling i U-landsforeningen Svalerne Søndag d. 15. april Valg af dirigent, referenter og stemmetællere Jeanette Volmer blev valgt som dirigent Marcia Hershkovitz blev valgt som 1. referent Lone Eskesen blev valgt som 2. referent Magnus Christensen og Tenna Jensen blev valgt som stemmetællere 2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år ved formanden og godkendelse af beretning (Formandens beretning kan læses i Svalenyt ) Økonomi har været det centrale tema i Finanskrisen har påvirket Svalerne. Året sluttede med et betydeligt underskud på ca. kr Det er især Loppemarkedet på Nattergalevej, der har haft et mindre overskud end sidste år, til dels pga. vandskade, parkeringsproblemer, og mangel på gode, kvalitetsvarer at sælge. Både Fair Trade gruppen i Århus og Fair Trading i Odense har haft et svært år og sluttede med et større underskud. Fair Trade butikkerne har også haft et mindre salg end i tidligere år. Det er lykkedes os at spare på de variable udgifter, men selv om indtægterne er mindre end i tidligere år, har vi de samme faste udgifter (husleje, løn, m.m.). Derfor har vi forholdsvis mange udgifter i forhold til, hvad vi gerne vil bruge på ulandsarbejdet. Der har før været krisetider i Svalerne, og vi kommer altid igennem. Med hårdt arbejde og kreative sjæle kommer vi igennem også denne gang. Indiensudvalget har bl.a. besluttet at prioritere længerevarende støtte i de kommende år. De går væk fra etårig støtte og satser på 3årig støtte fremover. Bangladesh-udvalget er vokset med flere nye medlemmer. Vi støtter 3 aktuelle projekter. Der har været partnerskabsbesøg i begyndelsen af 2011, og udvalget har lavet flere arrangementer for bl.a. at fejre Bangladesh 40 års jubilæum. Net to Rights fortsætter det vigtige netværksarbejde med partnerne. Ulandsudvalget arbejder på tværs af landeudvalgene. Her bliver der udvekslet erfaring og der gøres et forsøg på at ensrette den måde, vi arbejder på. På kontoret har Trine Rys arbejdet som koordinator i et barselsvikariat for Sanne Dahlbom frem til sommerferien og har sikret, at organisationen kører glat og så problemfrit som muligt. Bestyrelsen vil gerne takke alle de mange frivillige for det store og gode arbejde, som kommer vores partnere i Indien og Bangladesh til gode. Næste år er et jubilæumsår. Det giver os mulighed for at bruge året til at gøre opmærksom på os selv og vores arbejde over for offentligheden. Spørgsmål og kommentar Hvordan kan vi i Svalerne mærke Finanskrisen? Vi mærker det især på to måder: Folk har ikke afleveret så mange ting eller ting af så høj kvalitet til genbrug. Folk holder på pengene, hvad der har påvirket salget af Fair Trade varer. Beretningen om foreningsvirke blev enstemmigt godkendt. 5

6 3. Fremlæggelse af regnskab ved regnskabsfører/kasserer og godkendelse af regnskab (Se Resultatopgørelse for en detaljeret gennemgang af regnskabet) Revisoren har lige netop inden generalforsamlingen afsluttet revisionen af regnskabet. Ulandsforeningen Svalerne afslutter året med et underskud på kr Indtægter i alt: kr Udgifter i alt: kr Årets resultat: underskud på kr Spørgsmål og kommentar Det blev spurgt, om vi har en oplysningsmedarbejder. Der er kun én ansat i foreningen, men lønnen er delt i to budget- og regnskabsposter (oplysningsarbejde og administration). Der blev udtrykt et ønske om at modtage regnskabet inden generalforsamlingen. Regnskabsføreren beklager, at revisionen ikke nåede at blive færdig til tiden. Bestyrelsen tager ønsket ad notam. Der blev spurgt til, hvor mange personer der er blevet udsendt til Indien og Bangladesh i Der blev udsendt to personer og kun til Bangladesh. Ros til regnskabsføreren for det kæmpe arbejde, der ligger i at lave regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 4. Jubilæum 2013 Ulandsforeningen Svalerne fejrer 50 års jubilæum i Jubilæumsudvalget, som består af Birgit Reindahl, Bente Øst Hansen, Lars Rau, Lone Eskesen og Marcia Hershkovitz, foreslår følgende aktiviteter i løbet af året: Reception d. 22. februar 2013 i lokaler på Østerbro. Udviklingsminister Christian Friis Bach inviteres til at åbne festlighederne. Andre ideer: modeshow med genbrugstøj, musik Jubilæumsskrift i stedet for Svaleblad i 2013 Historier fra fortiden, som kan læses i månedsbrevet og på hjemmesiden Svaleprisen genoprettes Klistermærker, som alle kan bruge på breve, kuverter, m.m. Pressekontakt Udstillingsmateriale, der kan lånes ud til lokalafdelingerne til brug på biblioteker, skoler, m.m. Lotteri Temaer med slogans, man kan hænge op Aktiviteter i lokalafdelingerne Engagere gamle svaler Besøg af to partnere fra Bangladesh i ca. 14 dage Fest Der ligger et meget stort arbejde forude: udvalget får brug for så mange kræfter som muligt. Er du interesseret i at være med i én eller flere af ovenstående aktiviteter, kan du henvende dig til De forskellige lokalafdelinger og udvalg opfordres til at komme i gang med planlægning af lokale aktiviteter. Svaleprisen uddeles til en person, organisation eller virksomhed, der yder en ekstraordinær indsats inden for ulandsarbejde og fattigdomsbekæmpelse eller øger forståelsen blandt den danske befolkning for velfærdslandenes ansvar over for verdens fattigdom og har inspireret andre til at engagere sig i ulandsarbejdet. Fokus skal være på hjælp til selvhjælp. Prisen består af et kunstværk samt anerkendelsen. Navnene på 6

7 kandidater kan sendes til bestyrelsen senest ved udgangen af Vinderen vælges af bestyrelsen på det første bestyrelsesmøde i 2013, og prisen uddeles på receptionen d. 22. februar Spørgsmål og kommentar Der efterlyses flere, der er interesseret i at samarbejde om at lave en klunserlejr. Interesserede opfordres til at kontakte Flere af de gamle Svaler har mange gode historier fra tidligere år, inkl. fra tidligere volontører i Bangladesh. Jubilæumsudvalget er i gang med det store arbejde med at opsøge gamle historier men der findes rigtig meget materiale. Har man en god historie, som man ønsker at få med, opfordres man til at skrive det ned og sende det til 5. Oplæg fra partnerskabsbedsøg/kontaktrejse i januar 2012 (en detaljeret gennemgang kan læses i SvaleNyt ) Indien Kirsten Nielsen og Aviaja Mose fortalte om besøget hos partnerne i Indien. Det er Kirstens 5. kontaktrejse. Det er Aviajas første rejse for Svalerne men Aviaja er uddannet antropolog med speciale i Indien. SEAS er en gammel partner: det er spændende at se det store fremskridt, bl.a. forbedring af levestandarden og at børnene går i skole. VCWS og NEED har samme strategi for deres udviklingsarbejde, nemlig at lære kvinder et håndværk, så de selv kan tjene penge. Det har været en udfordring at få kvinderne interesseret i projekterne. Når man arbejder med kvindeerhverv, er det vigtigt, at man lægger vægt på mulighed for at sælge de ting, man producerer. Det er ikke nok at lave tingene. RPWO har vi støttet i en del år. De har mistet en kvindelig feltarbejder på tragisk vis, og det har påvirket dem meget. De prøver at få kvinder interesseret i politik. Det er ikke lykkedes i første omgang men det skal nok komme næste gang. De har lært rigtig meget, som kan bruges næste gang. RDC er en ny partner, som arbejder med primitive stammefolk i et bjergområde. Projektet går ud på at lære piger og kvinder at skrive og læse. RDC med deres udadvendte og dedikerede leder Stalin, gør et rigtig godt stykke arbejde. Netværksmøde: vi har for første gang forsøgt os med et netværk med de tre organisationer, der arbejder med stammefolk, så de kan erfaringsudveksle. Mødet var en stor succes. Net To Rights har været inspiration til dette initiativ. Spørgsmål og kommentar Hvad gør Svalerne, når de lokale kvinder ikke er så begejstrede for projektet? Indiensudvalget mener, at projektet skal have en chance for at komme i gang: der er ofte modstand mod noget nyt i starten af et projekt. Vi håber, det ser anderledes ud næste år. Der blev spurgt til kastesystemet og dets betydning for inderne. Systemet har en stor betydning, men det er meget forskelligt. Der findes 4 kaster, hvor brahminerne er den højeste kaste. Uden for dette system er de kasteløse eller dalitterne. Man er født ind i en kaste: det kan ikke ændres. Når Indien nu har åbnet sig til demokrati, markedsøkonomi, m.m. er der begyndt at ske en opblødning: uddannelsesniveauet stiger, middelklassen er 7

8 stormet frem og det giver for nogle mulighed for at stige i klassesystemet, som ikke er det samme som kastesystemet. Der foregår flere og flere interkaste ægteskaber. Officielt er kastesystemet afskaffet. Dalitterne er ikke interesseret i afskaffelse af kastesystemet, da det giver mulighed for kvoter. Bangladesh Annierose T Albertsen og Rikke Offenberg Jensen fortalte om besøget hos partnerne i Bangladesh.Det er Rikkes 2. kontaktrejse; Annirose er ny i Svalerne men har en del erfaring i Bangladesh. MUC Ny organisation, stiftet af midaldrende kvinder fra middelklassen, der gerne vil gøre noget for andre kvinder. Projektet støtter træning af basale skolefærdigheder og praktiske færdigheder som f. x. syning, hvordan man holder en ged, og at tage mikrolån. PLEAD Periodevis støtte siden Projektet drejer sig om juridisk bistand og retshjælp til de fattigste, lobbyarbejde, m.m. til at få deres rettigheder igennem samt træning i bl.a. at organisere, bevidstgørelse, førstehjælp. Malik, én af deres barfodsjurister, har været i Danmark: det har haft en stor betydning for ham. RAC Svalerne har periodevis støttet RAC siden 2000, men de er ved at blive udfaset nu. Arbejder med adiwasier (stammefolk). Forskellige aktiviteter: f.eks. sundhed, oprettelse af planteskoler for at øge kvindernes bevidsthed om deres rettigheder samt forbedre deres situation. Den personlige kontakt til Svalerne har haft stor betydning for dem: det giver dem mulighed for at tale med os og vise, hvad de laver. Ellers er den daglige kontakt kun via lederen. SOVA Ny organisation, nyt projektområde: arbejder for at forbedre de socioøkonomiske forhold for stammefolk, især kvinder. Kvinderne har været med til at identificere og prioritere deres problemer. RULFAO RULFAO er en mangeårig partner, som Svalerne har støttet on-off siden midt 90 erne. RULFAO hjælper især jordløse bønder med at kæmpe for deres ret til khasland - ny jord, der dukker frem efter oversvømmelser. Det er ofte de rige bønder, der prøver at besætte denne jord. Net to Rights Net to Rights er et netværk bestående af PLEAD, RAC, Bhumija, RULFAO, PUP, Remold og Thanapara Swallows, som har eksisteret siden Netværket har valgt at ændre deres fokus fra kapacitetsopbygning til at være fortalervirksomhed mod vold mod kvinder I hjemmet, som er et tabuemne. Der er et behov for holdningsændring væk fra vold som tilhørende privatlivets fred, kvinden som mandens ejendom, tidligt ægteskab, polygami og medgift 6. Årets tema: Økonomisk vækst - også hos Svalerne 2011 var et barskt år for Svalerne lige som for resten af samfundet ser lysere ud men væksten skal hjælpes i gang. Deltagerne brainstormede ideer til, hvordan man kan sætte gang i væksten hos Svalerne. Ideerne går videre til den nye bestyrelse men alle skal være med til at føre de gode ideer ud i livet. Hver gruppe fremlagde deres bedste idé: Fokus på fundraising: vi skal overveje at betale os til professionel hjælp. Roskildefonden blev nævnt som mulighed. Direkte donation via hjemmesiden Behov for at skaffe nye medlemmer: Skaf et medlem kampagne 8

9 Lotteri Logo på signatur på privat med link til Svalernes webside samt link fra webside, så man kan downloade samme logo/signatur Konklusion: alle gruppernes ideer gik i den samme retning: der er behov for at skaffe flere penge, bl.a. via fundraising og der er behov for at arbejde mere på at synliggøre Svalerne. Jubilæumsåret er en god lejlighed til at tage fat. 7. Behandling af indkomne forslag Forslag 1: Idet Svalerne erkender sit ansvar mht at agere så bæredygtigt og ressourceansvarligt som muligt, vil vi efter bedste evne forsøge at minimere vores affaldsmængder ". Vores opfattelse er, at vel ca 2/3 af det tøj, vi modtager og vel 3/4 af de bøger, vi modtager ryger til forbrænding, foruden mængder af nips og møbler. Det er ressourcespild, vi må kunne finde alternativer, hvis vi bruger vores fantasi og velvilje. Dvs. jeg efterlyser initiativer, der kan nedbringe affaldsmængden ved at finde alternative afsætningsmuligheder. Diskussion og konklusion: Der er stor opbakning til at agere bæredygtigt og begrænse affald, men det må aldrig gøres på en måde, der sætter Svalernes navn i miskredit. Konkrete forslag og ideer er hermed givet videre til Nattergalevej og andre Svaleloppemarkeder, hvor de nu kan drøftes lokalt og gerne på tværs af loppemarkederne/genbrugsorganisationerne. Forslag 2 Hvis vi skal have fat i de unge, var det så ikke en idé at genoptage vores stand på Roskilde Festival? Der skal søges i august, tror vi, men hvis I synes, det er OK, kan kontoret så ikke have det som fast punkt at søge hvert år? Mht. frivillige er det noget, vi kan finde ud af bagefter. Diskussion og konklusion: Det kunne være en spændende aktivitet for Svalerne at deltage i festivaler, men det kræver en gruppe engagerede frivillige Svaler, der tager ansvaret og laver arbejdet. Det vil ikke være noget, der kan ske per automatik. Bestyrelsen tager gerne imod et konkret oplæg. Forslag 3 Reglen med, at Svaler ikke må have gang i loppemarked, synes vi skal afskaffes. Vi må væk fra det fordækte, skjulte, det der ikke tales om, men hviskes om i krogene. Kan I komme med gode argumenter for reglen, er vi lydhøre, men som det er nu, er reglen med til at gøre klimaet dårligere. I "Regler for frivillige " står der bl.a."svaler må ikke drive anden marskandiserhandel og må ikke sælge private ting på loppemarkedet". Denne regel er blevet fortolket således, at jeg, Marianne, er blevet bedt om ikke at arbejde mere hos Svalerne, medmindre jeg afstod fra at holde loppemarked. Jeg driver ikke marskandiserhandel, men står indimellem på loppemarked i Tisvilde i sæsonen, dvs juni-juli. For det første mener jeg altså ikke, at lejlighedsvis loppemarked er det samme som marskandiserhandel og for det andet mener jeg, at reglen -fortolket på samme rigoristiske måde - kan afholde de bedst egnede fra at engagere sig i Svalernes arbejde, idet loppemarkedssælgere har viden, lyst og evner mht genbrug og genbrugshandel. Det her er selvfølgelig problematisk. Men jeg mener, at det drejer sig om TILLID til hinanden. Det kan man jo ikke lovgive om, men jeg kan jo opfordre til, at vi holder os til det interne regelsæt, som jeg skrev om. I 9

10 henhold til det mener jeg, det var en forkert beslutning af jer at sige, at der bestod en interessekonflikt mellem jer og Marianne pga. hendes loppemarked og den kunne jeg godt tænke mig trukket tilbage. Hvis I holder fast i den, så tror jeg vi stopper. Diskussion og konklusion Generalforsamlingens klare holdning er, at frivillige, der repræsenter Svalerne ved at arbejde som frivillig i foreningens butikker og/eller loppemarkeder, ikke bør drive marskandiserhandel, loppemarked eller tilsvarende uden for Svalernes regi. Dog ønsker Generalforsamlingen ikke at vedtage regler eller beslutninger om det, da det er en sag for de lokale loppemarkeder/ genbrugsgrupper. Bestyrelsen opfordrer Nattergalevej til at drøfte og beslutte deres regler internt. Diskussionen på generalforsamlingen giver udtryk for Svalernes holdning. De er velkomne til at henvende sig til bestyrelsen, hvis de ønsker hjælp. 8. Fastsættelse af kontingent Det nuværende kontingent foreslås uændret af bestyrelsen. Det årlige kontingent er på 100 kr. for pensionister, studerende, arbejdsløse og 300 kr. for alle andre. Vi har fået kontingent fra 220 medlemmer, hvor ca. 50 % er fuld betalende. Der var stor opbakning til indbetaling af kontingent via PBS. Kontingentet er vedtaget uden ændring. 9. Valg af bestyrelsen a) Valg af formand Marcia Hershkovitz blev enstemmigt valgt b) Valg af næstformand Jeanette Volmer blev enstemmigt valgt c) Valg af Kasserer Kirsten Engholm blev enstemmigt valgt d) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år Cecilie Maegaard Jørgensen blev enstemmigt valgt e) Valg af et bestyrelsesmedlem for 1 år Følgende blev enstemmig valgt: Tenna Jensen Bente Øst Hansen Birgitte Lebech Pepin f) Valg af tre suppleanter Følgende blev enstemmigt valgt: Ebbe Primdal Helle Vinther Kristensen Lis Rasmussen Kazal 1. Suppleant 2. suppleant 3. suppleant Mange tak til Birgit for det store arbejde, hun har lagt i posten som formand over det sidste år. 10. Valg af statsautoriseret revisor Lisbeth Wyrwick blev enstemmigt valgt 11. EVT. Ebbe Primdahl arbejder for en organisation, der hedder Springbræt, der hjælper arbejdsløse på kontanthjælp/sygedagpenge i praktik. Ebbe vil i nærmeste fremtid henvende sig til Svalerne med henblik på at indgå et samarbejde om praktikpladser. 10

11 Grethe Lauritsen og Jytte Frandsen fortalte om deres erfaringer bl.a. som udsendte til Bangladesh i 70 erne,og hvad der er sket med nogle af dem, som har været ansat hos Svalerne og som Svalerne tidligere har arbejdet sammen med. Mange tak til Trine Rys for et godt stykke arbejde inde på kontoret. Trine har været barselsvikar og har sørget for, at Svalernes administration har fungeret upåklageligt. Deltagerliste på Generalforsamlingen 2012: Tenna Jensen, Bente Øst Hansen, Birgit Reindahl, Esther Lauritsen, Rita Engmann, Cecilie Maegaard Jørgensen, Birgitte Pépin, Magnus Christensen, Helle Vinther Kristensen, Marcia Hershkovitz, Kirsten Nielsen, Grethe Lauritsen, Ebbe Primdahl, Kirsten Engholm, Annierose Albertsen, Jørgen Andersen, Pia Christensen, Lone Eskesen, Jytte Frandsen, Gregers Hoff, Birthe Holm, Kirsten Jansen, Rikke O. Jensen, Lis R. Kazal, Bitter Kelstrup, Charlotte Lindegaard, Maiken Maenstadt, Aviaja Mose, Jette Neuenschwan, Grethe Prakash, Michelle Skjershede, Jeanette Hyldal Vollmer og Trine Rys. Udvalg & medlemskaber for U-landsforeningen Svalerne Udvalg nedsat i bestyrelsen Godkendt på bestyrelsesmødet den 20. maj 2012 Forretningsudvalg (FU): Marcia Hershkovitz, Jeanette Hyldal Vollmer og Kirsten Engholm Personaleudvalg (PU): Kirsten Engholm og Marcia Hershkovitz Budgetudvalg: Magnus Christensen, Kirsten Engholm, Tenna Jensen Interne udvalg: Indiensudvalg: Kirsten Nielsen, Birthe Egeskov, Helle Vinther Kristensen, Ea Suzanne Akasha, Aviaja Mose, Sandra Ries og Mari. Bangladeshudvalg: Lis Rasmussen Kazal, Mette Henriksen, Rita Engmann Pedersen, Birgitte Lebech Pépin, Susanne Kofoed Pedersen, Tenna Jensen, Rikke Offenberg Jensen, Annie Rose T. Albertsen, Cecilie Maegaard Jørgensen, Emilie Lebech Kaae, Owen Beuchet Kontaktrejseudvalg: Jubilæums-udvalg: Bente Øst Hansen, Birgit Reindahl, Lars Rau, Lone Eskesen og Marcia Hershkovitz U-landsudvalg: Medlemmer fra Indiens- og Bangladeshudvalgene + Magnus Christensen Net to Right-udvalg: Mette Henriksen, Tenna Jensen, Rikke Offenberg Jensen og Lis Rasmussen Kazal Fair Trade butiksudvalg: Kirsten Engholm, Jeanette Hyldal Vollmer, Esther Lauritsen Repræsentation i eksterne udvalg/ngo-aktiviteter: Dalit Solidaritetsnetværket i Danmark: Sanne Dahlbom - Center for frivilligt socialt arbejde: Sanne Dahlbom KULU: Lis Rasmussen Kazal - Projektrådgivningen: Lis Rasmussen Kazal, Sanne Dahlbom - FORDI (Forum for rettigheder og diversitet): Sanne Dahlbom - 92 gruppen: Sanne Dahlbom - DanWatch: Sanne Dahlbom FairTrading ApS: Thomas Rugård Poulsen og Kirsten Engholm - Fair Trade Danmark: Jeanette Hyldal Vollmer Medlemskaber/kontingentbetalinger (for 2012): Internationalt Dalit Solidaritetsnetværk (IDSN), Center for frivilligt socialt arbejde, KULU, Projektrådgivningen FORDI (Forum for rettigheder og diversitet), 92 gruppen, DanWatch, Fair Trade Netværk, SR Bistand Genvej til Udvikling (GTU), NGO-forum & Verdens Bedste Nyheder 11

12 Hjælp os med at få flere medlemmer! Med vores overgang til PBS er det blevet langt nemmere at være medlem af Svalerne. Indtast dit medlemskab én gang og PBS vil huske at betale dit kontingent fremover! Vi beholder dig som medlem og på den måde garanterer vi vores hjælp til nogen af verdens fattigste. Så hjælp os med at få flere medlemmer. Det koster ikke meget at blive medlem af Svalerne og derved bidrage til at forbedre forholdene for de fattigste befolkningsgrupper i Indien og Bangladesh. Samtidig giver det også mulighed for at blive aktiv i en lille idealistisk græsrodsorganisation, hvor der ikke er langt fra tanke til handling. Et almindeligt medlemskab koster 300 kr. om året. For studerende, arbejdsløse og pensionister koster det kun 100 kr. om året. Udover den kontante værdi her og nu har et medlemskab en dobbelt værdi for os. Jo flere medlemmer vi har, desto nemmere er det at få øget støtte fra offentlige kanaler til vores partnere og projekter. For yderligere information, kontakt os på tlf eller på Tilmeld dig Svalernes elektroniske nyhedsbrev Har du lyst til at modtage vores månedlige elektroniske nyhedsbrev, for på den måde at få kendskab til Svalernes aktiviteter, spændende u-landsarrangementer og lignende, så send os en med dit navn og mailadresse til du kan til enhver tid afmelde dig igen. Find U-landsforeningen Svalerne på FACEBOOK 12

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9 Det sociale landskab under forandring Det sociale

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 Solens Børn Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 1 Indholdsfortegnelse: Nyt fra bestyrelsen s. 4 Indkaldelse til generalforsamling s. 6 Årsregnskabet s. s. 7 Fra deltidsseminariet s. 9 Webside lille bedste s.11

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juli/august 2006 Årgang 12 Nummer 7/8 Ny direktør i DOF Side 5 Ole Vig interview Side 6 Sommerkursus- reportage Side 11 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Brug ressourcerne Tema om etniske minoritetsforeninger

Brug ressourcerne Tema om etniske minoritetsforeninger Medlemsmagasin magasin fra Dansk for flygtningehjælp e i DFH September marts 08 09 14 Brug ressourcerne Tema om etniske minoritetsforeninger LEDER Flygtninge og indvandrere har ret til medindflydelse Flygtninge

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere