U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE. SvaleNyt U-landsforeningen Svalernes medlemsblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE. SvaleNyt 2012-2. U-landsforeningen Svalernes medlemsblad"

Transkript

1 U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Referat fra Generalforsamlingen 2012

2 SvaleNyt U-landsforeningen Svalernes adresser Indhold Nyt fra bestyrelsen Verdens Bedste Nyheder... 4 Referat fra Generalforsamling Udvalg og medlemskaber Hovedkontoret for U-landsforeningen Svalerne Østerbrogade København Ø Åben mandag-torsdag kl Tlf / Fair Trade Butik Svalerne & Genbrug Østerbrogade København Ø Tlf Svalernes Loppemarked i København Nattergalevej København NV Tlf Svalernes genbrugsbutik i Odense Vindegade Odense C Tlf For at spare penge til porto sender vi fremover al brevpost som B-post. Du kan dog også hjælpe os med at spare penge til porto ved at modtage medlemsblade, m.m. i elektronisk PDF-format via din mail i stedet for som alm. brevpost. Skriv eller ring til os med din mailadresse. ********************************************** Sæt allerede nu X i kalenderen til Generalforsamlingen næste år, som finder sted den 7. april Svalernes genbrugsbutik i Fredericia Prinsessegade Fredericia Tlf Fair Trade Gruppen i Århus Rosengade 24, 2. over gården 8000 Århus C Tlf Fair Trade Butik Bazaren Guldsmedegade 8 A 8000 Århus C Tlf Fair Trade Butik Holstebro Den Røde Plads Holstebro Tlf Modtag SvaleNyt elektronisk via mail (som PDF-fil) ved at sende en til med din adresse (samt fulde navn og postadresse), så spares både papir og porto. HUSK at meddele flytning og adresseændring til kontoret på Østerbrogade. Det letter vores arbejde betydeligt og sparer unødvendig porto. Kontoret på Østerbrogade 49, København, holder normalt åbent mandag-torsdag kl Bemærk at der er lukket på kontoret i hele juli måned. Kontoret åbner igen mandag 6. august Redaktion: Kontoret Lay-out: Kontoret Ansvarshavende redaktør: Trine Rys Trykning: Kontoret Oplag: 400 Forsidefoto: Landsby Bangladesh, foto fra partnerskabsbesøg i Bangladesh 2012 af Annierose Albertsen & Rikke Jensen SvaleNyt sendes til foreningens medlemmer. Artikler og kommentarer modtages meget gerne. 2

3 Velkommen til forårsudgaven af SvaleNyt - Nyt fra bestyrelsen Udfordringer i svaleåret Nu har den nye bestyrelse konstitueret sig. Vores første møde brugte vi til at overveje, hvilke udfordringer vi ser over det næste år. Vi tog udgangspunkt i de mange gode ideer, der kom frem på generalforsamlingen og i det følgende vil vi kommentere på seks vigtige fokusområder for året der kommer. Ulandsarbejde Svalerne er først og fremmest en ulandsforening. Vi må aldrig glemme, at vores højeste prioritet er ulandsarbejdet. Det er hele vores eksistensgrundlag, og vi må aldrig miste fokus på det vigtige arbejde, vi laver. Ifølge vores hjemmeside: Vi støtter lokale græsrodsorganisationer, som arbejder for bevidstgørelse og styrkelse af de allerfattigste jordløse stammefolk og lav- eller kasteløse med specielt fokus på kvinder. Partnerskaber Vi vil hjælpe de fattige til selv at kæmpe sig ud af fattigdom. På generalforsamlingen hørte vi en rørende historie om Kirsten og Aviajas besøg hos en Irulastamme. Her kunne de tydeligt se forskellen mellem Svalernes første besøg, hvor de lokale var bange og manglede de mest essentielle livsvilkår til i dag, hvor børnene går i skole, der er varme og el, de kan spare penge op, m.m. Vi gør altså en forskel. Hovedårsagen bag vores succes ligger i den måde, vi arbejder på, dvs. partnerskabstanken. Vi arbejder via lokale organisationer, der har de bedste forudsætninger for at kende de lokale behov, håndtere de lokale myndigheder og tale med den lokale befolkning. Vi er kendte for vores tætte forhold til partnerne. Vi er ikke kun donorer eller professionelle. Vores samarbejde bygger på nære, personlige forhold og det må vi blive ved med at fokusere på. Det er nemlig nøglen til vores succes. Netværk Vi gør også noget for at støtte og hjælpe vores partnere ved at skabe et netværk på tværs af samarbejdspartnerne. Her kan de lære af hinanden, udveksle erfaring, komme på kursus, og stå sammen om eksempelvis kampen for sundhed, basale rettigheder og kampen mod kvindevold. Bestyrelsen tror på, at netværksarbejdet er vejen frem og bliver et af vores hovedtemaer i dette årti. Net to Rights-netværket i Bangladesh har eksisteret i 3 år og har lige søgt støtte hos Projektrådgivningen for en ny 3-årig periode. I Indien har vi afholdt det allerførste netværksmøde for at analysere behovet, som har vist sig at være overvældende. Der er ingen tvivl om, at det er den vej, vi skal fremover. De frivillige Det er vores frivillige, der gør ulandsarbejdet muligt. Det er de frivillige, der skaffer de økonomiske midler via loppemarkeder, genbrugsbutikker samt import og salg af Fair Trade varer. Det er de frivillige, der står for valget af, kontakten til og evaluering af partnerne såvel som søgning af midler til projekterne. Det er de frivillige, der står for oplysningsarbejdet i form af såvel udstillinger og skriftlige artikler som foredrag og besøg hos skoler, menighedsråd, og mange flere. Ét af de områder, bestyrelsen mener vi skal satse på i det kommende år, er tiltrækning af flere aktive frivillige. Der kom mange gode forslag frem under generalforsamlingen, bl.a. involvering af unge, f.eks. på universiteterne og gymnasier, og seniorer via ældrerådet og andre grupper, hvor seniorerne samles. Involveringen skal bl.a. ske på nye måder, som f.eks. ved at involvere folk i enkelte projekter. Disse ideer går vi videre med. 3

4 Økonomi Finanskrisen har påvirket Svalerne og vi er nødt til at sætte mere fokus på økonomi. Hvad kan vi gøre for at skaffe flere midler, der kan sikre såvel driften som ulandsarbejdet. Er der nogen steder, hvor vi kan spare? På generalforsamlingen præsenterede grupperne deres bedste ideer efter en brainstorm: Fokus på fundraising. Vi skal overveje at betale os til professionel hjælp. Roskildefonden blev nævnt som mulighed. Direkte donation via hjemmesiden. Behov for at skaffe nye medlemmer. Skaf et medlem kampagne Lotteri Disse ideer går vi også videre med. Vi starter med at fokusere på at skaffe nye medlemmer. Her kan alle være med til at hjælpe. Hvis hvert medlem skaffer ét nyt medlem, har vi skaffet et beløb, der svarer til det beløb, vi hvert år sender til Bangladesh eller Indien. Vi kommer også til at kigge på fonde. Det kan her nævnes, at vi undersøgte Roskildefonden med det samme, men desværre var vi for sent ude. Deres ansøgningsfrist var 1. april. Men vi går videre med ideen. Efter årets Roskilde Festival vil der forhåbentlig være penge i fonden igen. Lotteri er en idé, vi overvejer i forbindelse med jubilæumsåret. Besparelsesmuligheder kigger vi også på, f.eks. kan vi få stordriftsfordel ved at samle forsikringen for flere enheder? 50 års jubilæum Svalerne har 50 års jubilæum i 2013, og det kommer til at kræve mange kræfter i hele foreningen. Året startes med en reception, der afholdes d. 22. februar. Vi vil bl.a. bruge jubilæumsåret til at få mere omtale via pressen og udvide oplysningsaktiviteter, f.eks. udstillinger, foredrag og jubilæumsskriftet. Det er de lokale medlemmer og foreninger, der skal i sving! Vi forventer også at invitere to gæster fra Bangladesh. Der ligger rigtig meget arbejde i de ovennævnte tiltag, og det bliver rigtig sjovt og givende. Bestyrelsen kan umuligt gøre det alene. Det kræver en stor indsats fra alle Svalerne. Vi håber, du vil være med! Marcia Hershkovitz formand Vi deltager i Verdens Bedste Nyheder 2011 var vi på gaden og dele Verdens Bedste Nyheder og et æble ud. Vi gentager succesen og vi vil gerne have dig med. I år er datoen 14. september kontakt kontoret på hvis du vil være med i kampagnen. Ny film fra Dalit Solidaritetsnetværket i Danmark (DSN-DK) I løbet af efteråret 2012 vil vi i samarbejde med DSN-DK præsentere opfølgeren på I am dalit how are You. Den nye film We are not untouchehable varer 10 min og handler om kastediskrimination. Hold øje med vores Facebook- og hjemmeside i løbet af efteråret for at se filmen. 4 Læs mere om DSN-DK på

5 Referat fra Generalforsamling i U-landsforeningen Svalerne Søndag d. 15. april Valg af dirigent, referenter og stemmetællere Jeanette Volmer blev valgt som dirigent Marcia Hershkovitz blev valgt som 1. referent Lone Eskesen blev valgt som 2. referent Magnus Christensen og Tenna Jensen blev valgt som stemmetællere 2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år ved formanden og godkendelse af beretning (Formandens beretning kan læses i Svalenyt ) Økonomi har været det centrale tema i Finanskrisen har påvirket Svalerne. Året sluttede med et betydeligt underskud på ca. kr Det er især Loppemarkedet på Nattergalevej, der har haft et mindre overskud end sidste år, til dels pga. vandskade, parkeringsproblemer, og mangel på gode, kvalitetsvarer at sælge. Både Fair Trade gruppen i Århus og Fair Trading i Odense har haft et svært år og sluttede med et større underskud. Fair Trade butikkerne har også haft et mindre salg end i tidligere år. Det er lykkedes os at spare på de variable udgifter, men selv om indtægterne er mindre end i tidligere år, har vi de samme faste udgifter (husleje, løn, m.m.). Derfor har vi forholdsvis mange udgifter i forhold til, hvad vi gerne vil bruge på ulandsarbejdet. Der har før været krisetider i Svalerne, og vi kommer altid igennem. Med hårdt arbejde og kreative sjæle kommer vi igennem også denne gang. Indiensudvalget har bl.a. besluttet at prioritere længerevarende støtte i de kommende år. De går væk fra etårig støtte og satser på 3årig støtte fremover. Bangladesh-udvalget er vokset med flere nye medlemmer. Vi støtter 3 aktuelle projekter. Der har været partnerskabsbesøg i begyndelsen af 2011, og udvalget har lavet flere arrangementer for bl.a. at fejre Bangladesh 40 års jubilæum. Net to Rights fortsætter det vigtige netværksarbejde med partnerne. Ulandsudvalget arbejder på tværs af landeudvalgene. Her bliver der udvekslet erfaring og der gøres et forsøg på at ensrette den måde, vi arbejder på. På kontoret har Trine Rys arbejdet som koordinator i et barselsvikariat for Sanne Dahlbom frem til sommerferien og har sikret, at organisationen kører glat og så problemfrit som muligt. Bestyrelsen vil gerne takke alle de mange frivillige for det store og gode arbejde, som kommer vores partnere i Indien og Bangladesh til gode. Næste år er et jubilæumsår. Det giver os mulighed for at bruge året til at gøre opmærksom på os selv og vores arbejde over for offentligheden. Spørgsmål og kommentar Hvordan kan vi i Svalerne mærke Finanskrisen? Vi mærker det især på to måder: Folk har ikke afleveret så mange ting eller ting af så høj kvalitet til genbrug. Folk holder på pengene, hvad der har påvirket salget af Fair Trade varer. Beretningen om foreningsvirke blev enstemmigt godkendt. 5

6 3. Fremlæggelse af regnskab ved regnskabsfører/kasserer og godkendelse af regnskab (Se Resultatopgørelse for en detaljeret gennemgang af regnskabet) Revisoren har lige netop inden generalforsamlingen afsluttet revisionen af regnskabet. Ulandsforeningen Svalerne afslutter året med et underskud på kr Indtægter i alt: kr Udgifter i alt: kr Årets resultat: underskud på kr Spørgsmål og kommentar Det blev spurgt, om vi har en oplysningsmedarbejder. Der er kun én ansat i foreningen, men lønnen er delt i to budget- og regnskabsposter (oplysningsarbejde og administration). Der blev udtrykt et ønske om at modtage regnskabet inden generalforsamlingen. Regnskabsføreren beklager, at revisionen ikke nåede at blive færdig til tiden. Bestyrelsen tager ønsket ad notam. Der blev spurgt til, hvor mange personer der er blevet udsendt til Indien og Bangladesh i Der blev udsendt to personer og kun til Bangladesh. Ros til regnskabsføreren for det kæmpe arbejde, der ligger i at lave regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 4. Jubilæum 2013 Ulandsforeningen Svalerne fejrer 50 års jubilæum i Jubilæumsudvalget, som består af Birgit Reindahl, Bente Øst Hansen, Lars Rau, Lone Eskesen og Marcia Hershkovitz, foreslår følgende aktiviteter i løbet af året: Reception d. 22. februar 2013 i lokaler på Østerbro. Udviklingsminister Christian Friis Bach inviteres til at åbne festlighederne. Andre ideer: modeshow med genbrugstøj, musik Jubilæumsskrift i stedet for Svaleblad i 2013 Historier fra fortiden, som kan læses i månedsbrevet og på hjemmesiden Svaleprisen genoprettes Klistermærker, som alle kan bruge på breve, kuverter, m.m. Pressekontakt Udstillingsmateriale, der kan lånes ud til lokalafdelingerne til brug på biblioteker, skoler, m.m. Lotteri Temaer med slogans, man kan hænge op Aktiviteter i lokalafdelingerne Engagere gamle svaler Besøg af to partnere fra Bangladesh i ca. 14 dage Fest Der ligger et meget stort arbejde forude: udvalget får brug for så mange kræfter som muligt. Er du interesseret i at være med i én eller flere af ovenstående aktiviteter, kan du henvende dig til De forskellige lokalafdelinger og udvalg opfordres til at komme i gang med planlægning af lokale aktiviteter. Svaleprisen uddeles til en person, organisation eller virksomhed, der yder en ekstraordinær indsats inden for ulandsarbejde og fattigdomsbekæmpelse eller øger forståelsen blandt den danske befolkning for velfærdslandenes ansvar over for verdens fattigdom og har inspireret andre til at engagere sig i ulandsarbejdet. Fokus skal være på hjælp til selvhjælp. Prisen består af et kunstværk samt anerkendelsen. Navnene på 6

7 kandidater kan sendes til bestyrelsen senest ved udgangen af Vinderen vælges af bestyrelsen på det første bestyrelsesmøde i 2013, og prisen uddeles på receptionen d. 22. februar Spørgsmål og kommentar Der efterlyses flere, der er interesseret i at samarbejde om at lave en klunserlejr. Interesserede opfordres til at kontakte Flere af de gamle Svaler har mange gode historier fra tidligere år, inkl. fra tidligere volontører i Bangladesh. Jubilæumsudvalget er i gang med det store arbejde med at opsøge gamle historier men der findes rigtig meget materiale. Har man en god historie, som man ønsker at få med, opfordres man til at skrive det ned og sende det til 5. Oplæg fra partnerskabsbedsøg/kontaktrejse i januar 2012 (en detaljeret gennemgang kan læses i SvaleNyt ) Indien Kirsten Nielsen og Aviaja Mose fortalte om besøget hos partnerne i Indien. Det er Kirstens 5. kontaktrejse. Det er Aviajas første rejse for Svalerne men Aviaja er uddannet antropolog med speciale i Indien. SEAS er en gammel partner: det er spændende at se det store fremskridt, bl.a. forbedring af levestandarden og at børnene går i skole. VCWS og NEED har samme strategi for deres udviklingsarbejde, nemlig at lære kvinder et håndværk, så de selv kan tjene penge. Det har været en udfordring at få kvinderne interesseret i projekterne. Når man arbejder med kvindeerhverv, er det vigtigt, at man lægger vægt på mulighed for at sælge de ting, man producerer. Det er ikke nok at lave tingene. RPWO har vi støttet i en del år. De har mistet en kvindelig feltarbejder på tragisk vis, og det har påvirket dem meget. De prøver at få kvinder interesseret i politik. Det er ikke lykkedes i første omgang men det skal nok komme næste gang. De har lært rigtig meget, som kan bruges næste gang. RDC er en ny partner, som arbejder med primitive stammefolk i et bjergområde. Projektet går ud på at lære piger og kvinder at skrive og læse. RDC med deres udadvendte og dedikerede leder Stalin, gør et rigtig godt stykke arbejde. Netværksmøde: vi har for første gang forsøgt os med et netværk med de tre organisationer, der arbejder med stammefolk, så de kan erfaringsudveksle. Mødet var en stor succes. Net To Rights har været inspiration til dette initiativ. Spørgsmål og kommentar Hvad gør Svalerne, når de lokale kvinder ikke er så begejstrede for projektet? Indiensudvalget mener, at projektet skal have en chance for at komme i gang: der er ofte modstand mod noget nyt i starten af et projekt. Vi håber, det ser anderledes ud næste år. Der blev spurgt til kastesystemet og dets betydning for inderne. Systemet har en stor betydning, men det er meget forskelligt. Der findes 4 kaster, hvor brahminerne er den højeste kaste. Uden for dette system er de kasteløse eller dalitterne. Man er født ind i en kaste: det kan ikke ændres. Når Indien nu har åbnet sig til demokrati, markedsøkonomi, m.m. er der begyndt at ske en opblødning: uddannelsesniveauet stiger, middelklassen er 7

8 stormet frem og det giver for nogle mulighed for at stige i klassesystemet, som ikke er det samme som kastesystemet. Der foregår flere og flere interkaste ægteskaber. Officielt er kastesystemet afskaffet. Dalitterne er ikke interesseret i afskaffelse af kastesystemet, da det giver mulighed for kvoter. Bangladesh Annierose T Albertsen og Rikke Offenberg Jensen fortalte om besøget hos partnerne i Bangladesh.Det er Rikkes 2. kontaktrejse; Annirose er ny i Svalerne men har en del erfaring i Bangladesh. MUC Ny organisation, stiftet af midaldrende kvinder fra middelklassen, der gerne vil gøre noget for andre kvinder. Projektet støtter træning af basale skolefærdigheder og praktiske færdigheder som f. x. syning, hvordan man holder en ged, og at tage mikrolån. PLEAD Periodevis støtte siden Projektet drejer sig om juridisk bistand og retshjælp til de fattigste, lobbyarbejde, m.m. til at få deres rettigheder igennem samt træning i bl.a. at organisere, bevidstgørelse, førstehjælp. Malik, én af deres barfodsjurister, har været i Danmark: det har haft en stor betydning for ham. RAC Svalerne har periodevis støttet RAC siden 2000, men de er ved at blive udfaset nu. Arbejder med adiwasier (stammefolk). Forskellige aktiviteter: f.eks. sundhed, oprettelse af planteskoler for at øge kvindernes bevidsthed om deres rettigheder samt forbedre deres situation. Den personlige kontakt til Svalerne har haft stor betydning for dem: det giver dem mulighed for at tale med os og vise, hvad de laver. Ellers er den daglige kontakt kun via lederen. SOVA Ny organisation, nyt projektområde: arbejder for at forbedre de socioøkonomiske forhold for stammefolk, især kvinder. Kvinderne har været med til at identificere og prioritere deres problemer. RULFAO RULFAO er en mangeårig partner, som Svalerne har støttet on-off siden midt 90 erne. RULFAO hjælper især jordløse bønder med at kæmpe for deres ret til khasland - ny jord, der dukker frem efter oversvømmelser. Det er ofte de rige bønder, der prøver at besætte denne jord. Net to Rights Net to Rights er et netværk bestående af PLEAD, RAC, Bhumija, RULFAO, PUP, Remold og Thanapara Swallows, som har eksisteret siden Netværket har valgt at ændre deres fokus fra kapacitetsopbygning til at være fortalervirksomhed mod vold mod kvinder I hjemmet, som er et tabuemne. Der er et behov for holdningsændring væk fra vold som tilhørende privatlivets fred, kvinden som mandens ejendom, tidligt ægteskab, polygami og medgift 6. Årets tema: Økonomisk vækst - også hos Svalerne 2011 var et barskt år for Svalerne lige som for resten af samfundet ser lysere ud men væksten skal hjælpes i gang. Deltagerne brainstormede ideer til, hvordan man kan sætte gang i væksten hos Svalerne. Ideerne går videre til den nye bestyrelse men alle skal være med til at føre de gode ideer ud i livet. Hver gruppe fremlagde deres bedste idé: Fokus på fundraising: vi skal overveje at betale os til professionel hjælp. Roskildefonden blev nævnt som mulighed. Direkte donation via hjemmesiden Behov for at skaffe nye medlemmer: Skaf et medlem kampagne 8

9 Lotteri Logo på signatur på privat med link til Svalernes webside samt link fra webside, så man kan downloade samme logo/signatur Konklusion: alle gruppernes ideer gik i den samme retning: der er behov for at skaffe flere penge, bl.a. via fundraising og der er behov for at arbejde mere på at synliggøre Svalerne. Jubilæumsåret er en god lejlighed til at tage fat. 7. Behandling af indkomne forslag Forslag 1: Idet Svalerne erkender sit ansvar mht at agere så bæredygtigt og ressourceansvarligt som muligt, vil vi efter bedste evne forsøge at minimere vores affaldsmængder ". Vores opfattelse er, at vel ca 2/3 af det tøj, vi modtager og vel 3/4 af de bøger, vi modtager ryger til forbrænding, foruden mængder af nips og møbler. Det er ressourcespild, vi må kunne finde alternativer, hvis vi bruger vores fantasi og velvilje. Dvs. jeg efterlyser initiativer, der kan nedbringe affaldsmængden ved at finde alternative afsætningsmuligheder. Diskussion og konklusion: Der er stor opbakning til at agere bæredygtigt og begrænse affald, men det må aldrig gøres på en måde, der sætter Svalernes navn i miskredit. Konkrete forslag og ideer er hermed givet videre til Nattergalevej og andre Svaleloppemarkeder, hvor de nu kan drøftes lokalt og gerne på tværs af loppemarkederne/genbrugsorganisationerne. Forslag 2 Hvis vi skal have fat i de unge, var det så ikke en idé at genoptage vores stand på Roskilde Festival? Der skal søges i august, tror vi, men hvis I synes, det er OK, kan kontoret så ikke have det som fast punkt at søge hvert år? Mht. frivillige er det noget, vi kan finde ud af bagefter. Diskussion og konklusion: Det kunne være en spændende aktivitet for Svalerne at deltage i festivaler, men det kræver en gruppe engagerede frivillige Svaler, der tager ansvaret og laver arbejdet. Det vil ikke være noget, der kan ske per automatik. Bestyrelsen tager gerne imod et konkret oplæg. Forslag 3 Reglen med, at Svaler ikke må have gang i loppemarked, synes vi skal afskaffes. Vi må væk fra det fordækte, skjulte, det der ikke tales om, men hviskes om i krogene. Kan I komme med gode argumenter for reglen, er vi lydhøre, men som det er nu, er reglen med til at gøre klimaet dårligere. I "Regler for frivillige " står der bl.a."svaler må ikke drive anden marskandiserhandel og må ikke sælge private ting på loppemarkedet". Denne regel er blevet fortolket således, at jeg, Marianne, er blevet bedt om ikke at arbejde mere hos Svalerne, medmindre jeg afstod fra at holde loppemarked. Jeg driver ikke marskandiserhandel, men står indimellem på loppemarked i Tisvilde i sæsonen, dvs juni-juli. For det første mener jeg altså ikke, at lejlighedsvis loppemarked er det samme som marskandiserhandel og for det andet mener jeg, at reglen -fortolket på samme rigoristiske måde - kan afholde de bedst egnede fra at engagere sig i Svalernes arbejde, idet loppemarkedssælgere har viden, lyst og evner mht genbrug og genbrugshandel. Det her er selvfølgelig problematisk. Men jeg mener, at det drejer sig om TILLID til hinanden. Det kan man jo ikke lovgive om, men jeg kan jo opfordre til, at vi holder os til det interne regelsæt, som jeg skrev om. I 9

10 henhold til det mener jeg, det var en forkert beslutning af jer at sige, at der bestod en interessekonflikt mellem jer og Marianne pga. hendes loppemarked og den kunne jeg godt tænke mig trukket tilbage. Hvis I holder fast i den, så tror jeg vi stopper. Diskussion og konklusion Generalforsamlingens klare holdning er, at frivillige, der repræsenter Svalerne ved at arbejde som frivillig i foreningens butikker og/eller loppemarkeder, ikke bør drive marskandiserhandel, loppemarked eller tilsvarende uden for Svalernes regi. Dog ønsker Generalforsamlingen ikke at vedtage regler eller beslutninger om det, da det er en sag for de lokale loppemarkeder/ genbrugsgrupper. Bestyrelsen opfordrer Nattergalevej til at drøfte og beslutte deres regler internt. Diskussionen på generalforsamlingen giver udtryk for Svalernes holdning. De er velkomne til at henvende sig til bestyrelsen, hvis de ønsker hjælp. 8. Fastsættelse af kontingent Det nuværende kontingent foreslås uændret af bestyrelsen. Det årlige kontingent er på 100 kr. for pensionister, studerende, arbejdsløse og 300 kr. for alle andre. Vi har fået kontingent fra 220 medlemmer, hvor ca. 50 % er fuld betalende. Der var stor opbakning til indbetaling af kontingent via PBS. Kontingentet er vedtaget uden ændring. 9. Valg af bestyrelsen a) Valg af formand Marcia Hershkovitz blev enstemmigt valgt b) Valg af næstformand Jeanette Volmer blev enstemmigt valgt c) Valg af Kasserer Kirsten Engholm blev enstemmigt valgt d) Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år Cecilie Maegaard Jørgensen blev enstemmigt valgt e) Valg af et bestyrelsesmedlem for 1 år Følgende blev enstemmig valgt: Tenna Jensen Bente Øst Hansen Birgitte Lebech Pepin f) Valg af tre suppleanter Følgende blev enstemmigt valgt: Ebbe Primdal Helle Vinther Kristensen Lis Rasmussen Kazal 1. Suppleant 2. suppleant 3. suppleant Mange tak til Birgit for det store arbejde, hun har lagt i posten som formand over det sidste år. 10. Valg af statsautoriseret revisor Lisbeth Wyrwick blev enstemmigt valgt 11. EVT. Ebbe Primdahl arbejder for en organisation, der hedder Springbræt, der hjælper arbejdsløse på kontanthjælp/sygedagpenge i praktik. Ebbe vil i nærmeste fremtid henvende sig til Svalerne med henblik på at indgå et samarbejde om praktikpladser. 10

11 Grethe Lauritsen og Jytte Frandsen fortalte om deres erfaringer bl.a. som udsendte til Bangladesh i 70 erne,og hvad der er sket med nogle af dem, som har været ansat hos Svalerne og som Svalerne tidligere har arbejdet sammen med. Mange tak til Trine Rys for et godt stykke arbejde inde på kontoret. Trine har været barselsvikar og har sørget for, at Svalernes administration har fungeret upåklageligt. Deltagerliste på Generalforsamlingen 2012: Tenna Jensen, Bente Øst Hansen, Birgit Reindahl, Esther Lauritsen, Rita Engmann, Cecilie Maegaard Jørgensen, Birgitte Pépin, Magnus Christensen, Helle Vinther Kristensen, Marcia Hershkovitz, Kirsten Nielsen, Grethe Lauritsen, Ebbe Primdahl, Kirsten Engholm, Annierose Albertsen, Jørgen Andersen, Pia Christensen, Lone Eskesen, Jytte Frandsen, Gregers Hoff, Birthe Holm, Kirsten Jansen, Rikke O. Jensen, Lis R. Kazal, Bitter Kelstrup, Charlotte Lindegaard, Maiken Maenstadt, Aviaja Mose, Jette Neuenschwan, Grethe Prakash, Michelle Skjershede, Jeanette Hyldal Vollmer og Trine Rys. Udvalg & medlemskaber for U-landsforeningen Svalerne Udvalg nedsat i bestyrelsen Godkendt på bestyrelsesmødet den 20. maj 2012 Forretningsudvalg (FU): Marcia Hershkovitz, Jeanette Hyldal Vollmer og Kirsten Engholm Personaleudvalg (PU): Kirsten Engholm og Marcia Hershkovitz Budgetudvalg: Magnus Christensen, Kirsten Engholm, Tenna Jensen Interne udvalg: Indiensudvalg: Kirsten Nielsen, Birthe Egeskov, Helle Vinther Kristensen, Ea Suzanne Akasha, Aviaja Mose, Sandra Ries og Mari. Bangladeshudvalg: Lis Rasmussen Kazal, Mette Henriksen, Rita Engmann Pedersen, Birgitte Lebech Pépin, Susanne Kofoed Pedersen, Tenna Jensen, Rikke Offenberg Jensen, Annie Rose T. Albertsen, Cecilie Maegaard Jørgensen, Emilie Lebech Kaae, Owen Beuchet Kontaktrejseudvalg: Jubilæums-udvalg: Bente Øst Hansen, Birgit Reindahl, Lars Rau, Lone Eskesen og Marcia Hershkovitz U-landsudvalg: Medlemmer fra Indiens- og Bangladeshudvalgene + Magnus Christensen Net to Right-udvalg: Mette Henriksen, Tenna Jensen, Rikke Offenberg Jensen og Lis Rasmussen Kazal Fair Trade butiksudvalg: Kirsten Engholm, Jeanette Hyldal Vollmer, Esther Lauritsen Repræsentation i eksterne udvalg/ngo-aktiviteter: Dalit Solidaritetsnetværket i Danmark: Sanne Dahlbom - Center for frivilligt socialt arbejde: Sanne Dahlbom KULU: Lis Rasmussen Kazal - Projektrådgivningen: Lis Rasmussen Kazal, Sanne Dahlbom - FORDI (Forum for rettigheder og diversitet): Sanne Dahlbom - 92 gruppen: Sanne Dahlbom - DanWatch: Sanne Dahlbom FairTrading ApS: Thomas Rugård Poulsen og Kirsten Engholm - Fair Trade Danmark: Jeanette Hyldal Vollmer Medlemskaber/kontingentbetalinger (for 2012): Internationalt Dalit Solidaritetsnetværk (IDSN), Center for frivilligt socialt arbejde, KULU, Projektrådgivningen FORDI (Forum for rettigheder og diversitet), 92 gruppen, DanWatch, Fair Trade Netværk, SR Bistand Genvej til Udvikling (GTU), NGO-forum & Verdens Bedste Nyheder 11

12 Hjælp os med at få flere medlemmer! Med vores overgang til PBS er det blevet langt nemmere at være medlem af Svalerne. Indtast dit medlemskab én gang og PBS vil huske at betale dit kontingent fremover! Vi beholder dig som medlem og på den måde garanterer vi vores hjælp til nogen af verdens fattigste. Så hjælp os med at få flere medlemmer. Det koster ikke meget at blive medlem af Svalerne og derved bidrage til at forbedre forholdene for de fattigste befolkningsgrupper i Indien og Bangladesh. Samtidig giver det også mulighed for at blive aktiv i en lille idealistisk græsrodsorganisation, hvor der ikke er langt fra tanke til handling. Et almindeligt medlemskab koster 300 kr. om året. For studerende, arbejdsløse og pensionister koster det kun 100 kr. om året. Udover den kontante værdi her og nu har et medlemskab en dobbelt værdi for os. Jo flere medlemmer vi har, desto nemmere er det at få øget støtte fra offentlige kanaler til vores partnere og projekter. For yderligere information, kontakt os på tlf eller på Tilmeld dig Svalernes elektroniske nyhedsbrev Har du lyst til at modtage vores månedlige elektroniske nyhedsbrev, for på den måde at få kendskab til Svalernes aktiviteter, spændende u-landsarrangementer og lignende, så send os en med dit navn og mailadresse til du kan til enhver tid afmelde dig igen. Find U-landsforeningen Svalerne på FACEBOOK 12

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE. SvaleNyt 2011-2. U-landsforeningen Svalernes medlemsblad

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE. SvaleNyt 2011-2. U-landsforeningen Svalernes medlemsblad U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2011-2 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Referat fra Generalforsamlingen 2011 SvaleNyt 2 2011 U-landsforeningen Svalernes adresser Indhold Intro...........3

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2014-2 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Referat fra Generalforsamlingen 2014 SvaleNyt 2 2014 U-landsforeningen Svalernes adresser Indhold Referat

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2015-2 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Referat fra Generalforsamlingen 2015 SvaleNyt 2 2015 U-landsforeningen Svalernes adresser Indhold Referat

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2015-1 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Årsberetninger fra 2014 SvaleNyt 1 2015 Indhold ÅRSBERETNINGER FRA 2014: Formandens beretning....4 Regnskabsåret

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2010 1 1. kvartal Svalernes medlemsblad Årsberetninger fra 2009 SvaleNyt 1 2010 Årsberetningen U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Redaktion: Kontoret

Læs mere

Trekkeis.dk. Ordinær Generalforsamling 23-02-2013. Referat. Kim Ursin overtog posten som ansvarshavende redaktør og layouter efter Stefan.

Trekkeis.dk. Ordinær Generalforsamling 23-02-2013. Referat. Kim Ursin overtog posten som ansvarshavende redaktør og layouter efter Stefan. Trekkeis.dk Ordinær Generalforsamling 23-02-2013 Referat 1.Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere: Dirigent: Susanne B. Thomsen. Referent: Tonny N Jensen Stemmetællere Michael S Muller og Morten

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO 8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO Hvornår: lørdag den 29. maj 2010 kl. 13.00 17.00 Sted: Kærnehuset, Nedergade 6, 1. sal, 5000 Odense C REFERAT OBS: Det, der står i kursiv, er beslutninger/konklusionsforslag.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Generalforsamling I FFBK 26. februar 2015

Generalforsamling I FFBK 26. februar 2015 Generalforsamling I FFBK 26. februar 2015 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller 2. Godkendelse af dagsorden 3. Formandens/bestyrelses beretning 4. Fremlæggelse/godkendelse af regnskab 5. Fastsættelse

Læs mere

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt.

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt. R E F E R A T Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 6. februar 2013, kl. 20.00 Holmebækhallen, 4681 Herfølge Fremmødte:, Conny Jung, Mie Madsen, Camila Pio, Annette Lene

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 483 Generalforsamling den 29. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2012 + budget 2013 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening

Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening 1. a. Valg af dirigent Christian Høybye blev foreslået af bestyrelsen og blev valgt. b. Valg af referent Tine Lind

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Generalforsamling d. 12.11.09

Generalforsamling d. 12.11.09 Generalforsamling d. 12.11.09 Til stede: Jytte Kjærgaard Isaksen, Stine Kjær, Anne-Mette Veber, Annesofie Ishøy Nielsen, Rikke Vang, Mille Hess, Maria Nauta, Bjarne Dammsbo Nissen, Ellen Lomholt, Lene

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011

CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011 CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011 Dagsorden a) Valg af dirigent b) Hovedbestyrelsen aflægger beretning om virksomhed i det forløbne år c) Hovedbestyrelsen aflægger regnskab for

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Agenda for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller.

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller. Referat Generalforsamling for Frivillighedscenter Sydsjælland-Møn Brænderigården i Vordingborg, 11. marts 2014 1. Valg af dirigent Marie Lenstrup blev valgt. 2. Valg af referent Anders J. Andersen blev

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Referat af ekstraordinær generalforsamling i Sportsrideklubben Aalborg torsdag d. 24. maj 2012, kl. 19.00 i cafeteriet på Finstrupgaard Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse af revideret regnskab

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august)

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Deltagere: Klaus, Carsten, Lis, referent: Lis. Afbud fra Rikke, Karin og Helle 1. Fastsættelse af

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund

Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund Ungdomskredsens landsmøde 2014 Dato: 22. marts 2014 Sted: Til stede: Egmont Højskolen, Villavej 25, Hou, 8300 Odder 16 stemmeberettigede Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012 Årsmøde Region Midtjylland 19.01.2012 Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 39 tilstedeværende, heraf 38 medlemmer. 1. Valg af dirigent a. Hans Jørgen Lundgaard vælges 2. Valg af referent a. Ane Gleerup

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand, Pia Jensen, motionistformand,

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

FU-appendiks til BM 11-13/01 [Skriv undertitlen på dokumentet]

FU-appendiks til BM 11-13/01 [Skriv undertitlen på dokumentet] FU-appendiks til BM 11-13/01 [Skriv undertitlen på dokumentet] Indhold Dagsorden for FU-møde... 2 Dagsorden Januar BM 11. - 13 Januar... 3 Økonomi... 3 ES... 6 Referat af FU-møde d. 22. december 2012...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested Haraldsted den 11. oktober 2011 Til stede: Thorkild, Aase, Marianne, Lisbeth webmaster: Jørgen Etisk udvalg: Lotte Messeudvalg: Susan Weber Ikke tilstede: Anne Mette, Nina (bogholder) Dagsorden 1. Valg

Læs mere