Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune"

Transkript

1 Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune 1

2 Kapitel 1 Hvorfor skal der være et regulativ? Regulativet er med til at sikre, at der skabes indbydende byrum i kommunens byer, hvor erhvervslivet har gode muligheder, og hvor kommunens borgere har lyst til at færdes og opholde sig. Hvem har bestemt, hvad regulativet skal indeholde? Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune har den xxxx 2015 vedtaget regulativet efter regler i vejloven og færdselsloven. Vordingborg Politi har godkendt regulativet, inden Kommunalbestyrelsen vedtog det, og udkast til regulativet har været i offentlig høring i 8 uger. Regulativet gælder fra den xxxx 2015, og erstatter følgende regulativer: - Torvereglement for Møns kommune, som trådte i kraft den 1. januar Vedtægt for Torvehandlen i Præstø, som trådte i kraft den 1. april Regulativ for Algade m.fl., som trådte i kraft den 17. maj 2004 og revideret april Hvem administrerer regulativet? Regulativet administreres af Vordingborg Kommune, Afdeling for Trafik, Park og Havne, i samarbejde med Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. 2

3 Kapitel 2 Hvilke gader og torve gælder regulativet for? Regulativet gælder for alle offentlige veje, torve og pladser i Vordingborg Kommune. Der gælder dog nogle særlige regler på veje, torve og gader, som er gågadezoner. I Vordingborg by er fx Slotstorvet, Kirketorvet og dele af Algade gågadezoner. Hvem må køre i gågadezonerne? Gågadezonerne er reserveret til gående. Det betyder, at du i gågadezonerne ikke må cykle eller køre med motorkøretøjer, som fx knallert, motorcykel, bil eller lastbil. Der kan skiltes med, at kørsel er tilladt, men kørsel skal ske med særlig hensynstagen til de gående. Varekørsel i gågadezoner Vordingborg Kommune kan i samarbejde med politiet bestemme, at varekørsel til butikker i en gågadezone skal begrænses til bestemte tidspunkter. Hvis varekørsel i en gågadezone er tidsbegrænset, må køretøjer, som leverer varer til og afhenter varer fra butikkerne i det tilladte tidsrum standse i gågaden, men parkering er forbudt. Beboerkørsel i gågadezoner Private personer, der bor i en ejendom, som ligger i en gågadezone, må køre i zonen hele døgnet, enten som fører af et motorkøretøj eller som passager. Det samme gælder personer, som ejer en virksomhed i gågadezonen. I bilag 2 kan du læse mere om reglerne om beboerkørsel og varekørsel. 3

4 Kapitel Salg af varer fra stadepladser På centrale torve og pladser i Vordingborg Kommune har du mulighed for at sælge varer fra en fast stadeplads. En stadeplads er et areal, hvor du kan opstille fx et bord, en vogn, en varebil eller lignende, hvorfra du kan sælge dine varer. Du kan leje en fast stadeplads af Vordingborg Kommune, Afdeling for Trafik, Park og Havne for en bestemt periode på mellem 1 og 12 måneder ad gangen. Handelsgaderne og de centrale torve og pladser i Vordingborg Kommune anvendes også jævnligt til planlagte og koordinerede særlige arrangementer, som fx torvedage, gågade- og musikarrangementer. Til disse arrangementer vil du typisk have mulighed for gratis at låne en stadeplads af Vordingborg Kommune. Hvornår må jeg sælge varer fra en stadeplads? På de centrale torve og pladser i Vordingborg Kommune kan du hele året få lov til at sælge varer på en fast stadeplads. Dog kan der være perioder, hvor du ikke kan sælge varer på torve og pladser, fordi arealet er optaget til andre formål. Det kan fx være særlige arrangementer, vejarbejde eller lignende. Hvad må jeg sælge på torve, pladser og gader? Du må sælge de varer, som næringsloven giver mulighed for. Hvis du sælger fødevarer, skal gældende regler om håndtering og salg fødevarer altid overholdes. Har du en forretning og sælger varer på en stadeplads, skal forretningens navn stå tydeligt på stadepladsen. Hvor skal jeg stå? Slotstorvet i Vordingborg er opdelt i stadepladser. Hvis du har fået tildelt en stadeplads på Slotstorvet, skal du derfor stå på den plads, som din tilladelse gælder for. De øvrige torve og pladser i Vordingborg Kommune er ikke opdelt i stadepladser. Vordingborg Kommune, Afdeling for Trafik, Park og Havne, kan derfor bestemme, hvor du skal stå. Hvornår må jeg sælge varer fra en stadeplads? Du kan få lov til at sælge varer fra din stadeplads på alle ugens dage eller på bestemte dage om ugen eller måneden. Hvad med min private bil? Hvis din private bil er nødvendig for, at du kan sælge varer fra din stadeplads, må bilen parkeres på stadepladsen. Hvis du sælger varer fra en salgsvogn på stadepladsen, må du ikke også have en privat bil parkeret på torvet. 4

5 Salgsvogne og private biler, som er nødvendige for, at du kan sælge varer fra din stadeplads, må ikke veje mere end kg. Må jeg opstille parasoller og markiser på min stadeplads? Du må opstille parasoller og markiser inden for din stadeplads, hvis du overholder følgende: Parasollen eller markisen må ikke række uden for din stadeplads. Parasollens eller markisens skærm skal være mindst 2,20 meter over gadeniveau. Parasoller og markiser må være påført stadeholderens navn eller logo, men ikke reklamer. Parasollen eller markisen skal stå i en flytbar fod e.l., som ikke medfører, at torvets belægning (asfalt eller sten) fjernes, ændres eller ødelægges. Hvem gør rent? Du skal sørge for at holde stadepladsen ren. Stadepladsen skal altid være ren, når du forlader den. Hvis du har affald, skal du sørge for, at det bliver afleveret på en af de kommunale genbrugspladser. Du må ikke smide affaldet i de kommunale affaldskurve, som står på torvene og gaderne. Hvis regulativet ikke overholdes Hvis du ikke overholder reglerne i dette regulativ om stadepladser, eller nægter at rette dig efter påbud om rengøring, god orden, parkering af biler m.v., kan Vordingborg Kommune tilbagekalde din tilladelse til at sælge varer på en stadeplads. 3.2 Faste Stadepladser Hvordan får jeg en fast stadeplads? Du skal have tilladelse fra Vordingborg Kommune, Afdeling for Trafik, Park og Havne, til at sælge varer på torve, pladser og gader i kommunen. På kommunens hjemmeside står, hvordan du søger om stadepladsen. Du kan få tilladelse til at sælge varer på en stadeplads i op til 12 måneder ad gangen. Hvad koster en stadeplads? Det er gratis at få en fast stadeplads på et torv eller en plads i Vordingborg Kommune. Du skal heller ikke betale for stadepladser ved særlige arrangementer, som fx planlagte og koordinerede torvedage, gågade- og musikarrangementer. Må jeg leje min faste stadeplads ud til andre? Nej, du må ikke leje en fast stadeplads på et torv eller en plads ud til andre Særlige arrangementer på torve, pladser og gader Kan jeg lave et arrangement, som dækker et torv eller en hel gade? Ja, Vordingborg Kommune stiller gratis torve og handelsgader til rådighed for arrangementer, som fx er af generel interesse for borgerne i kommunen, eller som kan fremme turismen i kommunen. 5

6 Du skal søge om tilladelse til arrangementet hos Vordingborg Kommune, Afdeling for Trafik, Park og Havne. På kommunens hjemmeside står, hvordan du søger om at låne torve, pladser eller gader. Hvis andre allerede har fået tilladelse til at sælge varer på torvet, pladsen eller gaden i det samme tidsrum, hvor du ønsker at lave et særligt arrangement, kan Vordingborg Kommune, Afdeling for Trafik, Park og Havne, bestemme, at I skal deles om arealet. Må jeg leje stadepladser ud, når jeg laver et særligt arrangement? Nej, hvis du har fået tilladelse til at lave et særligt arrangement på et torv, en gade eller plads, må du ikke leje dele af torvet, gaden eller pladsen ud til andre. Du må heller ikke kræve, at de handlende er medlem af en bestemt forening. Dog må du under særlige betingelser leje stadepladser ud ved musikarrangementer eller ved arrangementer, der har til formål at fremme den lokale turistudvikling: - Formålet med at afholde arrangementet må ikke være at opnå en fortjeneste. - De varer som sælges på stadepladsen, skal have en naturlig tilknytning til arrangementet. Det betyder, at som udgangspunkt vil du kun kunne leje stadepladser ud til salg af drikkevarer som fx øl, vin, sodavand og madvarer. Vordingborg Kommune, Afdeling for Trafik, Park og Havne, vurderer konkret, om du opfylder betingelserne. I den forbindelse vil kommunen bl.a. bede om særlige oplysninger, som fx regnskaber for tidligere lignende arrangementer du har afholdt, og vedtægter, hvis en forening skal stå for arrangementet. 6

7 Kapitel 4 Renholdelse og udstilling af varer foran butikker Hvem skal sikre, at der er rent foran butikker? Den, som ejer en ejendom skal også sørge for, at fortovet foran ejendommen er rent, helt ud til kørebanekanten. Hvis du som butiksejer ejer ejendommen, som butikken ligger i, skal du derfor sørge for, at der er rent på fortovet foran butikken i hele butikkens facadelængde og ud til kørebanekanten. Vordingborg Kommune sørger for at renholde torve, pladser og kørebanerne på de offentlige gader. Du kan læse om snerydning og glatførebekæmpelse med grus, salt e.l. i Vordingborg Kommunes regulativ om vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser. Regulativet ligger på kommunens hjemmeside. Hvad må stå på fortovet foran min butik? Du må udstille varer på fortovet foran din butik i butikkens facadelængde og ud til kørebanekanten. Udstilling af varer kan fx være stativer med tøj, borde, reoler og kurve med varer, skilte, parasoller og markiser. Butikker og andre virksomheder i side- og baghuse må opstille klapskilte og henvisningsskilte på fortovet ud for ejendommen. Vordingborg Kommune har særlige regler for udendørsservering af mad og drikkevarer. Du kan læse mere om reglerne i kapitel 5. Hvor må min butik stille varerne? Du må udstille varer m.v. på fortovet foran din butik i hele butikkens facadelængde. Men du skal sørge for, at der også er plads på fortovet, så fodgængere let kan komme forbi din butik. Gangarealet skal som minimum være 1,5 meter bredt. Du må ikke udstille varer inden for en afstand af 0,5 meter til træer, blomsterkummer, bænke, affaldskurve mv. Hvor må min butik stille parasoller? Du må stille parasoller på fortovet i forbindelse med udstilling af dine varer, hvis følgende er overholdt: Parasollen skal fastgøres i en flytbar fod eller i en bøsning i belægningen. Parasollen skal stilles, så den ikke rækker ud over kørebanen på vejen. Skærmen på parasollen skal være mindst 2,20 meter over gadeniveau. Parasollens farver skal være afdæmpede og neutrale. Den må være påført din butiks logo eller navn, men ikke anden reklame. 7

8 Vordingborg Kommune, Afdeling for Trafik, Park og Havne, skal give tilladelse til etablering af bøsning i belægningen. Etableringen udføres af Vordingborg Kommune og udgiften betales af dig. Ubenyttede bøsninger skal lukkes med et dæksel, der er i niveau med den øvrige gadebelægning. Genetablering af bøsning ved fx omlægning af belægning, hvor bøsningen ikke kan genbruges, betales af dig. Må jeg lave demonstrationsforsøg af varer uden for min butik? Ja, du kan lave demonstrationsforsøg af varer på fortovet foran din butik i butikkens facadelængde. Men du skal sørge for, at demonstrationsforsøget ikke forhindrer fodgængere i at komme ugeneret forbi din butik. Skal jeg have tilladelse til at udstille varer foran min butik? Hvis du fjerner varerne fra fortovet, når din butik er lukket, skal du ikke søge om tilladelse til at udstille varer foran din butik. Hvis du ønsker at have faste udstillingsgenstande stående på fortovet foran din butik, som fx automater, cykelstativer eller lignende, skal du have tilladelse fra Vordingborg Kommune, Afdeling for Trafik, Park og Havne. Vordingborg Kommune kan forbyde dig at udstille varer foran din butik i en kortere eller længere periode, hvis gaden skal bruges til et særligt arrangement. Det kan fx være, hvis der skal et optog gennem gaden. Kommunen kan også forbyde dig at udstille varer foran din butik, hvis gaden skal opgraves, repareres m.v. Du får ikke erstatning fra Vordingborg Kommune for tab, du har ved ikke at kunne udstille varer i en kortere eller længere periode. Der gælder særlige regler for udendørsservering, som du kan læse mere om i kapitel 5. Kan andre udstille varer foran min butik? Ja, andre kan udstille varer på fortovet foran din butik, fx ved særlige gågadearrangementer, hvor der også er arrangeret loppemarkeder eller markedsboder i gaden. Du vil som butiksejer have førsteret til arealet ved disse arrangementer, men såfremt du ikke ønsker at benytte arealet, kan dette benyttes af andre. Du vil som butiksejer ikke skulle tåle boder eller lignende, der sælger konkurrerende varer foran din butik. Du får ikke erstatning fra Vordingborg Kommune for tab, du har ved at skulle dele arealet foran din butik med andre. 8

9 Kapitel 5 Udendørsservering Hvordan får jeg tilladelse til udendørsservering Du skal søge om tilladelse til, at din butik, café eller restaurant kan opstille borde og stole til udendørsservering. Hvor kan jeg have udendørsservering Du kan få tilladelse til at have udendørsservering, hvis det kan ske på et sted, hvor det ikke generer den almindelige færdsel. Borde og stole m.v. må heller ikke spærre for adgang til forretninger, opgange, porte, cykelstativer o.l. Hvem rydder op og gør rent Du skal sørge for, at alle borde, stole, parasoller m.v. fjernes fra gadearealet ved lukketid eller samles helt inde ved din restaurant eller cafés facade, så det ikke generer gadens brugere. Stole skal evt. stables, hvis de kan. Du skal også sørge for, at der er rent på og omkring det areal, hvor du har udendørsservering. Det betyder, at der fx ikke må ligge affald og madrester på gaden eller fortovet, som stammer fra din udendørsservering. Hvilke møbler og farver må jeg bruge? Når du får tilladelse til at bruge et offentligt areal til udendørsservering, må du kun opstille stole og borde på arealet, som er lette og flytbare. Du må ikke ændre på stenbelægningen ved fx at fjerne eller flytte sten. Må jeg stille parasoller op i forbindelse med min udendørsservering? Du må gerne stille parasoller op i forbindelse med din udendørsservering, hvis følgende er overholdt: Parasollen skal fastgøres i en flytbar fod eller i en bøsning i belægningen. Parasollen skal stilles, så den ikke række ud over kørebanen på vejen. Skærmen på parasollen skal være mindst 2,20 meter over gadeniveau. Parasollens farver skal være afdæmpede og neutrale. Den må være påført din butiks logo eller navn, men ikke anden reklame. Vordingborg Kommune, Afdeling for Trafik, Park og Havne, skal give tilladelse til etablering af bøsning i belægningen. Etableringen udføres af Vordingborg Kommune, som betales af dig. Ubenyttede bøsninger skal lukkes med et dæksel, der er i niveau med den øvrige gadebelægning. Genetablering af bøsning ved fx omlægning af belægning, hvor bøsningen ikke kan genbruges, betales af dig. Må jeg opsætte en pølsevogn? 9

10 Du skal søge om tilladelse til at opsætte en pølsevogn og lignende hos Vordingborg Kommune, Afdeling for Trafik, Park og Havne. Hvornår kan min tilladelse tilbagekaldes eller ændres? Vordingborg Kommune kan tilbagekalde din tilladelse til udendørsservering og din tilladelse til at opstille en pølsevogn på kommunens gader og torve, hvis der er en særlig grund til det. Det kan fx være tilfældet, hvis det areal, du har fået tilladelse til at bruge, skal anvendes til et særligt arrangement, hvis gaden skal opgraves, repareres eller lignende. Du får ikke erstatning fra Vordingborg Kommune for tab, du har ved ikke at kunne sælge varer i en kortere eller længere periode. 10

11 Kapitel 6 Udsmykning af gade og torve Når der skal festes Vordingborg Kommune har flagstænger og Dannebrogsflag, som kommunen sætter op i gader og på torve på særlige festdage. Det er kommunen, som bestemmer, hvornår flagene skal sættes op. Til jul Vordingborg Kommune kan bestemme, at de mest befærdede handelsgader og torve i kommunen udsmykkes til jul. Det kan fx ske med lyskæder og juletræer. 11

12 Kapitel 7 Revision af regulativet Vordingborg Kommunalbestyrelse kan til enhver tid beslutte at revidere dette regulativ. Kapitel 8 Ikrafttræden Dette regulativ træder i kraft den xxxx Regulativet er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 4. februar

13 Bilag 1 Hørte parter Udkast til regulativet har været offentliggjort på Vordingborg Kommunes hjemmeside. Regulativet har desuden været i høring hos følgende organisationer, virksomheder og myndigheder: Bevaringsforening for Præstø og Omegn Bevaringsforeningen i Vordingborg Borgcentret Bygnings- og Landskabskultur Møn Danske Handicaporganisationer, Vordingborg Kommune Handicaprådet HORESTA (hotel-, restaurant- og turisterhvervets landsdækkende brancheorganisation). Lokalråd for Vordingborg by Møn.nu Møns Handelsstandsforening Præstø Handels- og Erhvervsforening Præstø Lokalråd Seniorrådet Stege og Omegns Lokalråd Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Turistforeninger Vordingborg Erhvervsforening Vordingborg Handelsforening Vordingborg Festuge Vordingborg Udviklingsråd 13

14 Bilag 2 Lovgivningen Definitionen på en gågade En gågade er en gade i en by, der primært er indrettet til gående, og hvor biltrafik er forbudt i butikkernes åbningstid. I særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt at anvise cyklisterne tilfredsstillende alternative ruter, kan det blive nødvendigt at tillade cykeltrafik på kortere eller længere strækninger af en gågade. Der kan skiltes med,at kørsel er tilladt, men kørsel skal ske med særlig hensynstagen til de gående. Hvad betyder færdselstavlerne i gågadezonerne? I bekendtgørelse om vejafmærkning står, hvordan færdselstavler skal forstås. Bekendtgørelsens 16 er bl.a. varekørsel og beboerkørsel nærmere defineret: Varekørsel tilladt Varekørsel, kørsel med det formål at aflevere eller afhente varer (herunder materialer), som det vil være forbundet med urimeligt stort besvær at transportere uden brug af det aktuelle transportmiddel. Beboerkørsel tilladt Beboerkørsel betyder kørsel, hvor køretøjet føres af en person eller medbringer en person, der har egen bolig eller egen virksomhed på den aktuelle vejstrækning. 14

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Oktober 2013 1 Kapitel 1 Hvorfor skal der være et regulativ? Regulativet er med til at sikre, at der skabes indbydende byrum

Læs mere

HILLERØD Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008

HILLERØD Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008 HILLERØD KOMMUNE Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Regler for færdsel og handel... 3 Orienteringskort... 4 Kapitel 2 Gadernes indretning... 5 Kapitel 3 Færdsel

Læs mere

Revideret regulativ for Birkerød Hovedgade og Stiholmsvej

Revideret regulativ for Birkerød Hovedgade og Stiholmsvej Revideret regulativ for Birkerød Hovedgade og Stiholmsvej Formål Formålet med dette reviderede regulativ er at understøtte et godt og aktivt byliv i Birkerødbymidte gennem klare og enkle regler for, hvordan

Læs mere

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade.

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade. Gågaden i Hørsholm Kommune - regler for indretning, anvendelse og vedligeholdelse Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handelsog byliv, sikker og tryg færdsel for alle og

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade December 2013 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der

Læs mere

Gågaderegulativ. for Frederiksværk kommune. Nyttige adresser. Frederiksværk Kommune. Rådhuset 3300 Frederiksværk Telefon:

Gågaderegulativ. for Frederiksværk kommune. Nyttige adresser. Frederiksværk Kommune. Rådhuset 3300 Frederiksværk Telefon: Nyttige adresser Frederiksværk Kommune Rådhuset 3300 Frederiksværk Telefon: 47 77 10 22 Åbningstid: Man - ons 9.30-15.00 Torsdag 9.30-18.00 Fredag 9.30-13.00 Telefontid: Man - ons 8.00-15.00 Torsdag 8.00-18.00

Læs mere

Gågaderegulativ for Fredericia Kommune

Gågaderegulativ for Fredericia Kommune Gågaderegulativ for Fredericia Kommune Indhold 3 Regulativets område 4 Fredericia for alle 5 Almindelige bestemmelser 5 Administration 5 Vareudstilling 6 Gadesælgere 7 Ledeliniesystemet 8 Skilte 8 Parasoller

Læs mere

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING 1) Stadepladser I Ringkøbing er der mulighed for torvehandel følgende steder: på Torvet og på Havnen. Se vedhæftede kort. 2) Vareudvalg På stadepladserne kan der

Læs mere

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handels- og byliv, sikker og tryg færdsel for alle og gode aktiviteter

Læs mere

Gader & Pladser. Til glæde for alle. Vejledning

Gader & Pladser. Til glæde for alle. Vejledning Gader & Pladser Til glæde for alle Vejledning Spilleregler 3 Gadeindretning og trafik 5 Udstilling 6 Fortovsrestaurenter 8 Facadeudstyr 9 Arrangementer 10 Rene gader og pladser 12 Der skal altid søges

Læs mere

Regulativ for brug af gågadearealet SKOLEGADE

Regulativ for brug af gågadearealet SKOLEGADE Regulativ for brug af gågadearealet SKOLEGADE 3 Fælles spilleregler er nødvendige! Dette regulativ for brug af gågadearealet er vedtaget på mødet i Teknik og Forsyningsudvalget den 03.08.09. Udarbejdelsen

Læs mere

Vilkår for mobilt gadesalg

Vilkår for mobilt gadesalg Vilkår for mobilt gadesalg Halsnæs Kommune Marts 2017 Vilkår for mobilt gadesalg Der skelnes mellem: En lille mobilvogn under 2,5 m² - f.eks. ladcykel, kaffeknallert En større mobilvogn over 2,5 m² - f.eks.

Læs mere

Regulativ for gade og plads i Odder bymidte Generelle bestemmelser - 3. udgave

Regulativ for gade og plads i Odder bymidte Generelle bestemmelser - 3. udgave Regulativ for gade og plads i Odder bymidte Generelle bestemmelser - 3. udgave Odder Kommune August 2005 Plan Sag nr. 727-2009-65534 Dok. nr. 727-2014-80873 Dette regulativ omhandler i første udgave centrum

Læs mere

Regulativ for pladser, gade og vej i Odder bymidte

Regulativ for pladser, gade og vej i Odder bymidte Regulativ for pladser, gade og vej i Odder bymidte 1.udgave, Plan oktober 2014 1 2 Dok. nr. 727-2014-117770 Indhold Regulativet... 4 Fælles bestemmelser... 6 Administration og ansøgning om tilladelse...

Læs mere

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STEVNS KOMMUNE Forslag til REGULATIV FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STORE-HEDDINGE BYCENTER 1997 REGULATIV FOR RÅDEN OVER OFFENTLIG VEJAREAL I STORE-HEDDINGE BYCENTER INDHOLD 1. Administrative bestemmelser...

Læs mere

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Juni 2014 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Forord De offentlige vejarealer skal bruges til færdsel, men vejarealerne kan også indgå i bymiljøet

Læs mere

Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger

Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger - Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger Kopi af tilladelse skal altid være tilgængelig og kunne fremvises ved tilsyn. Indgangspartier, opgange, porte, cykelstativer og lignende må ikke blokeres,

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade september 2013 Forord Regulativet skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

Odder Kommune 2006 Teknisk Afdeling Sag nr Dok. nr Polititorvet. sivegade. gågade

Odder Kommune 2006 Teknisk Afdeling Sag nr Dok. nr Polititorvet. sivegade. gågade Tillæg nr. 1 til Regulativ for vej og gade i Odder bymidte - 1. udgave Sivegadestrækningen fra Torvet til Polititorvet samt den sydlige del af Aabygade gågade sivegade Polititorvet Odder Kommune 2006 Teknisk

Læs mere

BY OG MILJØ. Regulativ for gågaderne og Torvet Hillerød Kommune 2014 UDKAST

BY OG MILJØ. Regulativ for gågaderne og Torvet Hillerød Kommune 2014 UDKAST BY OG MILJØ Regulativ for gågaderne og Torvet Hillerød Kommune 2014 UDKAST Indholdsfortegnelse Nordsjællands bedste handelsby Kapitel 1 Regulativets Formål 1 Kapitel 2 Færdsel i gågaderne 2 Kapitel 3

Læs mere

ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE

ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE Side 2 Gågaderegulativ for Skive er udarbejdet af Skive Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med COWI A/S Januar 2007 Fælles spilleregler

Læs mere

Regulativ. Lemvig Bymidte

Regulativ. Lemvig Bymidte Regulativ for benyttelse af offentlig vejareal i Lemvig Bymidte LEMVIG KOMMUNE Regulativ for benyttelse af offentlig vejareal i Lemvig Bymidte Indhold Indledning 1 Almindelige bestemmelser 2 Vareudstilling

Læs mere

Regulativ for Brug af fodgængerarealer mv. i Randers bymidte

Regulativ for Brug af fodgængerarealer mv. i Randers bymidte Regulativ for Brug af fodgængerarealer mv. i Randers bymidte 1 Indledning Randers Byråd har med det nye regulativ for Randers bymidte, ønsket at få tilvejebragt et tidssvarende regelsæt. Det nye regulativ

Læs mere

Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby

Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby 1 2 Indhold 1 Administration 3 2 Gadernes indretning og anvendelse 4 2.1 Færdselsforhold 4 2.2 Indretning 4 3 Udstilling 6 3.1 Hvilke arealer kan lejes? 6

Læs mere

Indhold. 1 Administration 3. 2 Gadernes indretning og anvendelse 4 2.1 Færdselsforhold 4 2.2 Indretning 4

Indhold. 1 Administration 3. 2 Gadernes indretning og anvendelse 4 2.1 Færdselsforhold 4 2.2 Indretning 4 Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby 1 Indhold 1 Administration 3 2 Gadernes indretning og anvendelse 4 2.1 Færdselsforhold 4 2.2 Indretning 4 3 Udstilling 6 3.1 Hvilke arealer kan lejes? 6 3.2

Læs mere

REGULATIV FOR BENYTTELSE AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDER I ODSHERRED KOMMUNE

REGULATIV FOR BENYTTELSE AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDER I ODSHERRED KOMMUNE 1. Lovgrundlag og administration... 2 2. Vejarealer... 2 2.1 Gadernes indretning og anvendelse... 2 2.2 Generelt for facadezoner og mellemzoner... 3 2.3 Udformning og placering af gadeinventar... 4 2.4

Læs mere

Regulativ for benyttelse af gadeareal i Allerød Kommune

Regulativ for benyttelse af gadeareal i Allerød Kommune Regulativ for benyttelse af gadeareal i Hjemmel for bestemmelserne i dette regulativ findes i Lov om offentlige veje 102, og i Lov om private fællesveje 66. Regulativet omfatter offentligt tilgængelige

Læs mere

Gaderegulativ for Ballerup Kommune Regulativet gælder for alle offentlige vejarealer dvs. veje, gågader, torve samt pladser i Ballerup Kommune.

Gaderegulativ for Ballerup Kommune Regulativet gælder for alle offentlige vejarealer dvs. veje, gågader, torve samt pladser i Ballerup Kommune. MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 13. maj 2013 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: byggesag@balk.dk Kontakt: Majbritt Marfelt Sagsnr: 2013-4906 Dok.nr:

Læs mere

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN GÅGADE REGULATIV Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN Regulativets bestemmelser m.h.t. gadeinventarets omfang og udformning herunder parasoller, afskærmninger,

Læs mere

Regulativ for råden over vej-, torve- og parkarealer i Jammerbugt Kommune

Regulativ for råden over vej-, torve- og parkarealer i Jammerbugt Kommune Regulativ for råden over vej-, torve- og parkarealer i Jammerbugt Kommune Indhold: Kapitel 1 Indledning 1.1 Formål 1.2 Regulativets vedtagelse og ikrafttræden Kapitel 2 Generelle bestemmelser 2.1 Ansøgning

Læs mere

Regulativ for offentlige arealer og pladser

Regulativ for offentlige arealer og pladser Marts 2015 Regulativ for offentlige arealer og pladser Definition af vejareal Vejarealer er veje, fortove, cykelstier, cykelbaner, rabatter, pladser og torve, der er åbne for almindelig færdsel, og som

Læs mere

REGULATIV FOR TORVET.

REGULATIV FOR TORVET. REGULATIV FOR TORVET. INDLEDNING. Regulativet danner grundlag for Nykøbing Sjælland Handel & Erhvervs administration af Torvet. Det er udarbejdet på grundlag af 14, stk. 2 i næringsloven og 102, stk. 1

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade Januar 2015 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår.

Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår. Punkt 9. Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår. 2014-21716. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender nedenstående udkast til regler

Læs mere

REGULATIV FOR BRUG AF DET OFFENTLIGE RUM

REGULATIV FOR BRUG AF DET OFFENTLIGE RUM REGULATIV FOR BRUG AF DET OFFENTLIGE RUM Byen er til for at blive brugt INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 TORVEHANDEL Varer og lovgivning Stadepladser Torvedage og tidspunkter Betaling El og vand m.v.

Læs mere

REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM

REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM Med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999 om offentlige veje, 102,, nr. 1, fastsætter Hørsholm Kommune i samråd med politimesteren

Læs mere

Regulativ for brug af offentlige områder i Sorø Kommune

Regulativ for brug af offentlige områder i Sorø Kommune Regulativ for brug af offentlige områder i Sorø Kommune Sorø Kommune 2016 Forslag INDHOLD 1. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 4 Tilladelser... 4 Ansøgning... 5 Aflysning... 5 Ansvarsforhold... 5 Udstilling

Læs mere

Gaderegulativ for Ballerup Kommune

Gaderegulativ for Ballerup Kommune MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. september 2013 Sagsid: 05.01.30-P24-1-13 Gaderegulativ for Ballerup Kommune Regulativet gælder for alle offentlige

Læs mere

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv.

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv. Regulativ for benyttelse af s arealer mv. Generelle bestemmelser Dette regulativ gælder for brug af offentlige arealer - veje, pladser, torve, skove, grønne områder mv. i til offentlige arrangementer,

Læs mere

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune.

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Indledning Anvendelsen af vej- og fortovsarealerne i kommunen skal først og fremmest sikre gode og sikre færdselsforhold, dog er det ofte

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Hvad gælder på veje og stier i Svendborg Kommune?

Hvad gælder på veje og stier i Svendborg Kommune? Brug af vejarealet - Opgravning - Arrangement - Container, skurvogn, stillads m.m. - Flagstænger, flagallé - Plakat, banner, juleudsmykning m.m. - Vareudstilling - Udeservering - Stadepladser - Brug af

Læs mere

Regler for gader og torve i Roskilde midtby.

Regler for gader og torve i Roskilde midtby. Regler for gader og torve i Roskilde midtby. 1 Indhold Indledning:... 3 1 Gadernes indretning og anvendelse:... 4 2 Udstilling på gadearealer:... 6 3 Udstilling i gågadestykket... 8 4 Fortovsrestauranter

Læs mere

GÅGADE REGULATIV gældende fra den 04. juni 2003

GÅGADE REGULATIV gældende fra den 04. juni 2003 GÅGADE REGULATIV gældende fra den 04. juni 2003 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN Regulativets bestemmelser m.h.t. gadeinventarets omfang og udformning herunder parasoller, afskærmninger,

Læs mere

Der må kun sælges dagligvarer. Herved forstås varer som forsvinder ved forbrug (fx mad- og drikkevarer).

Der må kun sælges dagligvarer. Herved forstås varer som forsvinder ved forbrug (fx mad- og drikkevarer). Generelt I Faaborg-Midtfyn Kommune gives der tilladelse til mobile salgsenheder, der dækker over en mindre vogn, fx en ladcykel, kaffeknallert, Christiania Cykel og lign. på 2,5 m 2. Der må kun sælges

Læs mere

Regulativ for Køge Torv

Regulativ for Køge Torv Regulativ for Køge Torv Indholdsfortegnelse Side Indledning 2 Torvehandel 3 Tildeling af stadepladser 4 Faste stadepladser 4 Løse stadepladser 4 Tidspunktet for torvehandel 5 Hvad må sælges? 5 Fælles bestemmelser

Læs mere

Gaderegulativ for Rudkøbing by

Gaderegulativ for Rudkøbing by Gaderegulativ for Rudkøbing by Rammer for vareudstilling og varehandel på gadearealer i Rudkøbing by 1. Kørebanen - må ikke benyttes til: Udstilling af varer Placering af reklameskilte og parasoller Opstilling

Læs mere

Regulativ for fodgængerområdet i områder i Odense Bymidte. Revideret 2011

Regulativ for fodgængerområdet i områder i Odense Bymidte. Revideret 2011 Regulativ for fodgængerområdet i områder i Odense Bymidte. Revideret 2011 Indholdsfortegnelse Forord...2 Del 1 Almindelige bestemmelser for brug af gadearealerne...3 Træer, kunst og byinventar...3 Færdselsforhold...3

Læs mere

Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune Offentlige arealer i dette regulativ er veje, fortove, torvepladser og lignende som ejes af Vesthimmerlands Kommune. Dette regulativ

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune

Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune Omhandler: Vareudstillinger Renholdelse Skiltning Plakater, ophængning Udeservering fra erhvervsvirksomhed Udstillingsmulighed på

Læs mere

BIRKERØD HOVEDGADE OG STIHOLMSVEJ GÅGADEREGULATIV

BIRKERØD HOVEDGADE OG STIHOLMSVEJ GÅGADEREGULATIV BIRKERØD HOVEDGADE OG STIHOLMSVEJ GÅGADEREGULATIV SSøn ønde derv rvan ange genn Vej rs Vej Cours la Cou elm la Vilhelm Vilh 22 22 6AI 77 6AI 19 19 FORMÅL N N 55 77 6EA 77 6EA 20 20 24 24 LLaa CCoo uurr

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

PLADS GUIDE VESTERBRO OG KONGENS ENGHAVE

PLADS GUIDE VESTERBRO OG KONGENS ENGHAVE PLADS GUIDE VESTERBRO OG KONGENS ENGHAVE 1 2 GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver

Læs mere

Vilkår for udendørsservering

Vilkår for udendørsservering - Vilkår for udendørsservering Kopi af tilladelse og evt. tegning skal altid være tilgængelig og kunne fremvises ved tilsyn. Åbningstider - Du må opstille inventar såsom borde, stole, parasoller og godkendte

Læs mere

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015 Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade Forslag - Januar 2015 Wiedeveltsvej Fredensborg Bymidte - Jernbanegade Slotsgade Jernbanegade Rådhushaven Kronprinsessevej Østrupvej Jernbanegade Rosingsvej

Læs mere

TIL GLÆDE FOR ALLE VEJLEDNING OM BRUG AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE. Aalborg Kommune 1999

TIL GLÆDE FOR ALLE VEJLEDNING OM BRUG AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE. Aalborg Kommune 1999 GADER & TIL GLÆDE FOR ALLE PLADSER VEJLEDNING OM BRUG AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE Aalborg Kommune 1999 Fælles spilleregler nødvendige! Det nye regulativ og folderen Aalborg Byråd har i 1999 vedtaget

Læs mere

Regulativ. for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel T E K N I K O G M I L J Ø. Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008

Regulativ. for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel T E K N I K O G M I L J Ø. Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008 Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008 T E K N I K O G M I L J Ø Regulativ for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

Hvad må jeg have stående foran min café og restaurant? Læs mere om muligheden for udendørsservering i Københavns Kommune 2012-2013

Hvad må jeg have stående foran min café og restaurant? Læs mere om muligheden for udendørsservering i Københavns Kommune 2012-2013 Hvad må jeg have stående foran min café og restaurant? Læs mere om muligheden for udendørsservering i Københavns Kommune 2012-2013 Velkommen som bruger af byens rum Er du restauratør i Københavns Kommune,

Læs mere

Byg og Miljø. Vilkår for brug af vejareal til udeservering i Køge Kommune

Byg og Miljø. Vilkår for brug af vejareal til udeservering i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Dato Sagsnummer Dokumentnummer Vilkår for brug af vejareal til udeservering i Køge Kommune I Køge Kommune kan der i særlige tilfælde gives tilladelse til at vejarealer benyttes til

Læs mere

Regulativ for benyttelse af offentligt areal i Haderslev Kommune

Regulativ for benyttelse af offentligt areal i Haderslev Kommune Regulativ for benyttelse af offentligt areal i Haderslev Kommune 2. udgave 2010 Regulativ for benyttelse af offentlige arealer i Haderslev kommune er udfærdiget i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 893

Læs mere

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt C11_1 Højresving forbudt Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med undertavle. C11_2 Ventresving forbudt Forbuddet gælder kun i det

Læs mere

Regulativ for fodgængerarealer i Kolding Bymidte

Regulativ for fodgængerarealer i Kolding Bymidte REGULATIV 2012 Regulativ for fodgængerarealer i Kolding Bymidte Regulativ for fodgængerarealer i Kolding Bymidte 2012 21 Indhold 1.0 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL OG HENSIGT 4 1.2 Vedtagelse og ikrafttræden

Læs mere

Midlertidige retningslinjer for Storegade

Midlertidige retningslinjer for Storegade Randers 20. august 2015 Midlertidige retningslinjer for Storegade Formål Formålet med de midlertidige retningslinjer for gågaden Storegade er at fastsætte rammer for anvendelsen og brugen af byrummet i

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune XX.XX 2010 (UDKAST) Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Teknik og Miljø Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk.

Læs mere

Regulativ for Lyngby Torv

Regulativ for Lyngby Torv Regulativ for Lyngby Torv 5. september 2013 Side 1 Forord Regulativets formål er at sikre, at Lyngby Torv benyttes på en måde, der er i overensstemmelse med Lyngby Taarbæk Kommunes visioner og mål for

Læs mere

BESTEMMELSER FOR BRUG AF VEJ- OG PARKAREAL I DRAGØR KOMMUNE

BESTEMMELSER FOR BRUG AF VEJ- OG PARKAREAL I DRAGØR KOMMUNE 4. juli 2008 BESTEMMELSER FOR BRUG AF VEJ- OG PARKAREAL I DRAGØR KOMMUNE Myndighed 1. Tilladelse til brug af vej- og offentligt parkareal kræver kommunens tilladelse. Området hører under Teknik- og Miljøudvalget,

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 1. Alment I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat føre og at sørge for renholdelse

Læs mere

Regulativ. for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel TEKNIK OG MILJØ. Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008

Regulativ. for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel TEKNIK OG MILJØ. Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008 Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008 TEKNIK OG MILJØ Regulativ for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

udeservering I DEN HVIDE KØDBY

udeservering I DEN HVIDE KØDBY udeservering I DEN HVIDE KØDBY Principper for anvendelse og indretning af udearealer 2015 Infotekst Velkommen som restauratør Velkommen som restauratør i Den Hvide Kødby. Hvis du ønsker at have udeservering

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING www.kk.dk/vejpladspark FORORD Denne folder er en sammenfatning af de gældende retningslinjer for opsætning af cykelstativer i Københavns Kommune. Folderen

Læs mere

Vedtægter for Axeltorv og Kampergade i Helsingør 1998

Vedtægter for Axeltorv og Kampergade i Helsingør 1998 Axeltorv set gennem et vindue i Bjergegade 18 omkring 1860. På torvet står byens første jernpost og yderst til højre i billedet ses en del af den olsenske brænderigård. Tegning af August Schwartz Vedtægter

Læs mere

Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer 1. Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer i Holstebro City

Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer 1. Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer i Holstebro City Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer 1 Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer i Holstebro City HOLSTEBRO KOMMUNE 2016 Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. Skal Selv rydde Sne og Salte

det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. Skal Selv rydde Sne og Salte vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få ryddet veje og fortove for sne og få saltet, så alle kan komme godt og sikkert gennem byen. Det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. skal

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

REGULATIV for gader, veje, torve og pladser. Regulativ for fodgængerområder i Sæby, Skagen og Frederikshavn bymidte

REGULATIV for gader, veje, torve og pladser. Regulativ for fodgængerområder i Sæby, Skagen og Frederikshavn bymidte REGULATIV for gader, veje, torve og pladser Regulativ for fodgængerområder i Sæby, Skagen og Frederikshavn bymidte 1 Udgiver: Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø. Interessenter: Teknisk Udvalg.

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

Godkendelse af Brug Byen Vejledning for skilte, gader og pladser

Godkendelse af Brug Byen Vejledning for skilte, gader og pladser Punkt 14. Godkendelse af Brug Byen Vejledning for skilte, gader og pladser 2015-012773 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Brug Byen Vejledning for skilte, gader og pladser endeligt.

Læs mere

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse: Indledning... side 1. Generelle

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

gravearbejder i en cykelby

gravearbejder i en cykelby gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger www.kk.dk/vejpladspark 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlige veje og stier... 4 3. Vejmyndighedens forpligtigelser på offentlige veje og stier... 4 3.1 Snerydning...

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Information til dig som grundejer Du kan få råd og vejledning ved at henvende dig til: Miljø og Teknik Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon

Læs mere

Retningslinjer for mobilt gadesalg

Retningslinjer for mobilt gadesalg Retningslinjer for mobilt gadesalg April 2016 Godkendt af Miljø- og Teknikudvalget Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Varer 3. Placering 4. Betaling 5. Varighed 6. Fremtoning og renholdelse 7. Ophør og

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vejen Kommunes afgørelse om istandsættelse og vedligeholdelse samt vintervedligeholdelse er lovlig.

Vejdirektoratets afgørelse Vejen Kommunes afgørelse om istandsættelse og vedligeholdelse samt vintervedligeholdelse er lovlig. Dato 16. august 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 16/01246-36 Side 1/7 Klage over istandsættelse af den private fællesvej Lintrup Skovvej, Lintrup Vejdirektoratet

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Natur og Udvikling Information til dig som grundejer Beskæring af træer og buske langs veje og stier Mange steder i kommunen er der træer, hække

Læs mere

Regulativ. Beskæring af træer og buske langs veje og stier

Regulativ. Beskæring af træer og buske langs veje og stier Regulativ Beskæring af træer og buske langs veje og stier Side 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bestemmelser for beskæring... 3 Uddrag af bekendtgørelse af Lov om offentlige veje... 3 2.1. Genstande

Læs mere

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer PLADS GUIDE AMAGER GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park i guiden

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Indholdsfortegnelse 1 ALMENT...3 1 Kommunens pligter kommuneveje og offentlige stier

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning 1. I bekendtgørelse nr. 802 af 4. juli 2012 foretages følgende ændringer: 1. I indledningen ændres lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober

Læs mere

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER VINTER I KØBENHAVN Når vinteren kommer, er det vigtigt at få ryddet veje og fortove for sne og is, så alle fortsat kan komme godt og sikkert gennem byen. 2 DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER Du skal som grundejer

Læs mere

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev.

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev. nordfyns kommune September 2007 Rev. november 2013 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE Sidel Side 2 nord Fyns kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune. Gældende fra den 1. oktober 2015

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune. Gældende fra den 1. oktober 2015 VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune Gældende fra den 1. oktober 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN

Læs mere

Cityguide - Hjørring

Cityguide - Hjørring Cityguide - Hjørring 1 Cityguide Denne cityguide omfatter gågader og sivegader i Hjørring. Gågaderne er Stokbrogade, Strømgade og Østergade. Sivegaderne er: Søndergade, Jernbanegade og den sydligste del

Læs mere

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv.

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv. Regulativ for benyttelse af s arealer mv. Juni 2016 Generelle bestemmelser Dette regulativ gælder for brug af offentlige arealer (veje, pladser, torve, skove, grønne områder mv.) i til arrangementer, eller

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

PLADS GUIDE NØRREBRO 1

PLADS GUIDE NØRREBRO 1 PLADS GUIDE NØRREBRO 1 2 GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park

Læs mere

GÅGADER, VEJE OG PLADSER I FREDERICIA

GÅGADER, VEJE OG PLADSER I FREDERICIA Retningslinjer for anvendelse af GÅGADER, VEJE OG PLADSER I FREDERICIA 2 Indhold Fredericia for alle... Almindelige bestemmelser... 5 6 Administration... 6 Tilladelser og dispensationer... 6 Regulativets

Læs mere