GRUNDFOS ALLDOS INSTRUKTION. DDI med PROFIBUS-DP. Supplement til monterings- og driftsinstruktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS ALLDOS INSTRUKTION. DDI med PROFIBUS-DP. Supplement til monterings- og driftsinstruktion"

Transkript

1 GRUNDFOS ALLDOS INSTRUKTION DDI med PROFIBUS-DP Supplement til monterings- og driftsinstruktion

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Symboler brugt i dette dokument. Generelt. Tekniske data. Tilslutning af DDI-pumpen til PROFIBUS-DP V. PROFIBUS-DP V. Stamdatafil (GSD). Eltilslutning. PROFIBUS-kabelføring og opstart, mulige fejl. Tilslutning til DDI-pumpen. Tilbehør: konnektor til PROFIBUS-DP. Installationsdiagram med termineringsmodstand 6. Drift af pumpe med PROFIBUS-DP 6. Aktivering af PROFIBUS 6. Kommunikation mellem PROFIBUS-masteren og pumpen 6. Dataprotokol 6. Datatransmission (programmeringseksempler) 8 7. Bortskaffelse 8. Symboler brugt i dette dokument Forsigtig. Generelt Denne monterings- og driftsinstruktion indeholder alle de oplysninger som er nødvendige for at tilslutte en DDI-doseringspumpe med PROFIBUS-funktion til PROFIBUS-DP V som slave. Hvis du har brug for yderligere oplysninger, eller hvis der opstår problemer som ikke er beskrevet udførligt i denne instruktion, bedes du kontakte nærmeste -selskab.. Tekniske data Advarsel Denne monterings- og driftsinstruktion kan også findes på Læs denne monterings- og driftsinstruktion før installation. Følg lokale forskrifter og gængs praksis ved installation og drift. Advarsel Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre personskade! Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre funktionsfejl eller skade på materiellet! Råd og anvisninger som letter arbejdet og sikrer pålidelig drift. Advarsel Læs først monterings- og driftsinstruktionen for DDI-pumpen. Kun de supplerende funktioner er beskrevet i denne instruktion. PROFIBUS PROFIBUS-DP V. Auto-detektering af baudhastighed Følgende baudhastigheder genkendes automatisk: Mbps, 6 Mbps, Mbps,, Mbps, kbps, 87 kbps, 9,7 kbps,, kbps, 9, kbps, 9,6 kbps. Maks. tilladelig baudhastighed (transmissionshastighed), Mbps. Busforbindelse Via Y-M-konnektor. Identifikation af DDI-pumper med PROFIBUS-DP-funktion Følgende er angivet på DDI-pumpens typeskilt: Styringsvariant AP APF Kapslingsklasse IP6.. Tilslutning af DDI-pumpen til PROFIBUS-DP V. PROFIBUS-DP V DP (Decentralised Peripherals) er kommunikationsprotokollen for hurtig udveksling af data på feltniveau. Ved hjælp af denne protokol kommunikerer busmasteren (f.eks. SPS) med decentrale feltenheder/busslaver (f.eks. doseringspumper, analyseapparater) via en hurtig seriel port. Kommunikationsfunktionerne bestemmes af DP-V-ydelsesniveauet. DP V står for enkel, hurtig, cyklisk og deterministisk udveksling af procesdata mellem busmasteren og de tildelte slaveenheder.. Stamdatafil (GSD) DDI-pumpen med PROFIBUS-DP-funktion integreres i PROFIBUS-DP V-netværket ved hjælp af stamdatafilen (GSD), der skal integreres i PROFIBUS-netværkets tekniske system. Denne fil indeholder apparatets egenskaber, specifikationer om dets kommunikationsformåen og yderligere oplysninger, såsom diagnostiske værdier. En cd til integrering af DDI-pumpen med PROFIBUS-DP-funktion i doseringspumpens (slave)/master (SPS) kommunikation med enheden leveres med PROFIBUS-DP. Cd'en indeholder en GSD-fil (stamdatafil) en illustration af DDI-pumpen til integrering i visualiseringsprogrammerne dokumentation.. Eltilslutning Beskrivelse Med PROFIBUS Med PROFIBUS og Flow Monitor Advarsel IP6 kan kun opnås hvis konnektorerne er skruet korrekt på. Advarsel Eltilslutning må kun udføres af kvalificeret personale! Læs først monterings- og driftsinstruktionen for DDI-pumpen. IP6 kan kun opnås hvis konnektorerne er skruet korrekt på.. PROFIBUS-kabelføring og opstart, mulige fejl.. Signallinje Kortslutning mellem linje A, linje B eller skærm. Linje A og linje B ombyttet eller krydset. Linje A, linje B eller skærm afbrudt... Busterminering Den ene ende af bussegmentet er ikke termineret. To eller flere bustermineringsmodstande er slået til. Der er ingen strømforsyning til bustermineringsmodstanden. Ingen bustermineringsmodstand efter en repeater uden slaver.

3 .. PROFIBUS-kabel Det installerede buskabel er for langt, eller transmissionshastigheden er for høj. Forkert kabeltype installeret (ikke et PROFIBUS-kabel). Kabler fra forskellige fabrikanter installeret. Stikledningerne er for lange. Minimumskabellængden på meter mellem enhederne på bussen er ikke overholdt... Elektrisk miljø Ingen eller for små potentialudligningsledere. Utilstrækkeligt signalniveau på RS-8-linjen. Elektromagnetiske interferensproblemer: kapacitiv kobling afladninger lækstrømme på skærmede kabler potentielle kilder til interferens, såsom frekvensomformere, kontaktorer, motorer osv. PROFIBUS-kabel installeret for tæt på potentielle kilder til interferens. Forkert forsyningsspænding. Forkert jording. Skærmet kabel ikke forbundet til jord på begge sider. Jording dækker ikke et tilstrækkeligt stort område... Busindstillinger Ingen master i systemet. Busfunktion ikke sat til "on". Forkert busadresse angivet. Busadresse tildelt mere end én gang. Forkert baudhastighed angivet for master. For mange enheder (mere end ) i et enkelt bussegment. Hvis du har brug for yderligere oplysninger, bedes du slå op i PROFIBUS-retningslinjerne (PROFIBUS-DP/FMS Installation Guidelines, ordre nr..) fra Profibus User Organisation (brugerorganisation) ( Tilslutning til DDI-pumpen Fig. Tilslutning til DDI For PROFIBUS-DP skal der monteres en Y-M-konnektor til stikdåse 6 på pumpen. Tilslut bussen til stikdåserne på Y-M-konnektoren ved hjælp af de -benede PROFIBUS-kabler... Benfordeling, stikdåse 6 Stikdåse 6 Bruges til Ben Tildeling + V Bustermineringsmodstande RxD/TxD-N Modtagne/sendte data (linje A) GND RxD/TxD-P Modtagne/sendte data (linje B) Skærm/beskyttende jord.. Busforbindelse Hvis pumpen er den sidste enhed på bussen, skal den være forsynet med en bustermineringsmodstand. Skru bustermineringsmodstanden fast på Y-M-stikket.. Tilbehør: konnektor til PROFIBUS-DP For at sikre PROFIBUS-systemets fejltolerance ved fejl på apparatet eller udskiftning af et apparat anbefales en separat aktiv bustermineringsmodstand. 6 optional TM TM 68 6 Fig. Konnektor til PROFIBUS-DP Fig. Tilslutning til DDI 9 TM Installationsdiagram med termineringsmodstand TM 68 6 Fig. Installationsdiagram

4 .. Buskabelføring, master til slave 6.. Aktivering af PROFIBUS på pumpen Udgang Indgang Master Slave Slave Slave Bustermineringsmodstand TM Menu OFF BUS Menu Menu Up Down On OFF BUS BUS Stop Start 8 BUS Indtast busadresse med "Up"/ "Down" Up Down Stop Start TM Fig. Buskabelføring, master til slave Fig. 7 Aktivering af PROFIBUS på pumpen Minimumskabellængden på meter mellem enhederne på bussen skal overholdes. Det skal sikres at PROFIBUS-kabler og forsyningskabler ikke ligger parallelt. 6. Drift af pumpe med PROFIBUS-DP 6. Aktivering af PROFIBUS Læs først monterings- og driftsinstruktionen for DDI-pumpen. Kun de supplerende funktioner er beskrevet i denne instruktion. 6.. Display Så snart PROFIBUS-drift er aktiveret, forsøger PROFIBUSmodulet at acceptere drift på bussen. Under korrekt drift på bussen vises "BUS" i displayet. Hvis der opstår en fejl, vil "ERROR" og "BUS" blinke i displayet. 6.. Åbning af det andet funktionsniveau På det andet funktionsniveau aktiveres PROFIBUS-driften, og busadressen (slaveadressen) indtastes. Displayet viser den aktuelle PROFIBUS-indstilling (standardindstilling er OFF).. Aktivér PROFIBUS-drift ved at trykke på "Up"-tasten. Når PROFIBUS-drift er aktiveret, vises "BUS" i displayet.. Tryk på "Start/Stop"-tasten. Den aktuelle busadresse vises i displayet.. Brug "Up"- og "Down"-tasterne til at indtaste den ønskede busadresse i intervallet -6. Tryk på "Menu/Info"-tasten (bekræft indstillingen, og gå videre til næste menupunkt) eller tryk på "Start/Stop"-tasten (bekræft indstillingen, og luk det andet funktionsniveau). 6.. Busfejl Hvis der er et problem med PROFIBUS-kommunikationen, er det angivet på pumpen. "ERROR" og "BUS" blinker i displayet. Hvis der ikke er nogen forbindelse til PROFIBUS-masteren (kabelforbindelse, masterfejl), blinker "ERROR", "BUS" og pileikonet i displayet. Pumpen bliver ved med at forsøge at etablere buskommunikation. Pumpen kører (lysdioden lyser grønt) En defekt forbindelse til PROFIBUS-masteren angives kun hvis responsovervågning er aktiveret i masteren. Stop Start Stop Start Pumpen kører ikke (lysdioden lyser rødt) Menu Hold tasten nede i sekunder Stop Start Up Down Andet funktionsniveau Indstilling af kode Menu Kalibrering Flow on/off Hukommelsesfunktion on/off Analog vægtning Batchdrift Timerdrift PROFIBUS Driftsform langsom Visning eller nulstilling af den totale doserede mængde Visning af samlet antal driftstimer TM Fig. 6 Andet funktionsniveau

5 6. Kommunikation mellem PROFIBUS-masteren og pumpen 6.. Generelt / afgrænsning af fjernstyring og lokal betjening Ved PROFIBUS-drift kan pumpen stadig betjenes lokalt eller styres (fjernstyres) via PROFIBUS-masteren (f.eks. SPS). Det er muligt at tillade både lokal betjening og fjernstyring af pumpen via PROFIBUS-DP, men dette kan også låses via koden. De aktuelle data, såsom doseringsvoluminer, kammertryk, pumpestatusmeldinger og fejlmeldinger, sendes uanset pumpestyringsformen fra pumpen (busslave) til PROFIBUS-masteren til videre bearbejdning. Pumpeindstillingerne (ved lokal betjening) gemmes ikke som nye sætpunkter i PROFIBUSmasteren. De sendes i stedet til PROFIBUSmasteren som statusmeldinger. Så snart kommandoen "Aktivér sætpunkt" eller "Aktivér driftsform" udføres i PROFIBUS-masteren (automatisk eller manuelt), gælder indstillingerne fra PROFIBUS-masteren. Fjernstyring via PROFIBUS-DP Ved fjernstyring via PROFIBUS sendes kommandoer fra PROFIBUS-masteren (f.eks. SPS) til busslaverne (f.eks. pumpen), hvilket betyder at pumpen styres via styresignaler fra PROFIBUS-masteren. Til fjernstyring via PROFIBUS er følgende driftsformer tilgængelige: manuel kontakt strømstyring - ma strømstyring - ma. Tænd/sluk-fjernstyring via PROFIBUS-DP Start og stop af pumpen med fjernstyring via PROFIBUS har samme virkning på pumpen som ekstern fjernstyret afbrydelse via et kontaktsignal ved indgangen "tænd/sluk-fjernstyring". Ekstern fjernstyret afbrydelse og afbrydelse via PROFIBUS afbryder pumpen uafhængigt af hinanden. Lokal betjening Ved lokal betjening af pumpen foretages indstillingerne direkte på pumpen. Ved lokal betjening er alle driftsformer tilgængelige ved manuel styring, kontaktstyring eller strømstyring: manuel kontakt strømstyring - ma strømstyring - ma batchdosering med manuel start batchdosering med kontaktstart timerindstilling med manuel start timerindstilling med kontaktstart. Lokal betjening kan begrænses ved hjælp af kodefunktionen eller ved at låse "run" (kørsel) (låser "Start/Stop"-tasten). 6. Dataprotokol Pumpen kan styres på forskellige måder, afhængig af PROFIBUS-masteren og visualiseringssoftwaren. Til fjernstyring af pumpen via PROFIBUS og til feedback fra pumpen findes følgende grundlæggende funktioner og indstillingsmuligheder. 6.. Fjernstyring af pumpen via PROFIBUS-DP Dataflow fra PROFIBUS-masteren til pumpen Der findes byte til styring af pumpen: Byte Datatype Datalængde [byte] Byte Byte, Uden fortegn 6 Highbyte, Lowbyte Pumpen styres ved hjælp af PROFIBUS-masteren på følgende måde:. Vælg driftsform (byte /bit, ) manuel kontakt strømstyring - ma strømstyring - ma. Bit Byte : Indstil og aktivér driftsform, indtast sætpunkt Bit,, Reserve Bit. Driftsformen aktiveres når bit skifter fra til.. Indtast sætpunkt (byte, ). Indtast hexadecimalt eller binært som et binært tal med 6 bit. Sætpunktet afhænger af driftsformen: For driftsformen "manuel": Sætpunkt = doseringsflow. DDI 9: Indtast værdi i ml/h fra ml/h til. ml/h. DDI : Indtast værdi i cl/h fra 7, cl/h til. cl/h. For driftsformen "kontakt": Sætpunkt = volumen pr. kontakt. DDI 9: Indtast værdi i µl fra µl til 7.86 µl. DDI : Indtast værdi i µl fra µl til. µl. For driftsformen strømstyring - ma/- ma: Sætpunkt = gradient af doseringsflow. DDI 9: Indtast doseringsflow ved ma i ml/h fra ml/h til. ml/h. DDI : Indtast doseringsflow ved ma i cl/h fra 7, cl/h til. cl/h.. Sætpunktet aktiveres når bit ændres fra til. Driftsform Manuel Kontakt Strømstyring - ma Strømstyring - ma -> = bekræftelse (aktivering) af driftsform -> = bekræftelse (aktivering) af sætpunkt Overførsel 6 af aktuel værdi 7 Reserve = doseringsflow = trykværdi (mbar) når trykovervågning er aktiveret Pumpens maksimale flow må ikke overskrides! For driftsformen strømstyring skal sætpunktet (med eller uden vægtning) altid tildeles under henvisning til ma. Se den supplerende beskrivelse af strømstyring i monterings- og driftsinstruktionen for DDI-pumpen!

6 Indstilling og udførelse af yderligere styrefunktioner Tænd/sluk-fjernstyring (byte /bit ) Tænder og slukker for pumpen. For at pumpen kan tændes, må den ikke være stoppet manuelt eller afbrudt via ekstern tænd/sluk-fjernstyring. Ekstern fjernstyret afbrydelse og afbrydelse via PROFIBUS afbryder pumpen uafhængigt af hinanden. Driftsform langsom (byte /bit ) Der tændes og slukkes for drift i driftsformen langsom. Kontinuerlig drift for afluftning og ansugning (byte /bit ) Sletning (nulstilling) af den totale doserede mængde (byte /bit ) Visningen af den totale doserede mængde (siden sidste nulstilling af pumpen) stilles til nul. Afstilling af fejl (byte /bit ) Afstilling af en fejl, som er opstået, og genstart af pumpen, hvis den blev sat til "Start" lokalt. Doseringscontroller (byte /bit ) En installeret Flow Monitor kan tændes og slukkes. Bit Byte : Styrefunktioner for DDI 9 Tænd/sluk-fjernstyring Driftsform langsom Kontinuerlig drift (afluftningstilstand) Sletning (nulstilling) af den totale doserede mængde -> = Nulstiller den totale doserede mængde Afstilling af fejl -> = Afstiller fejlen Flow Byte : Styrefunktioner for DDI 6.. Feedback fra pumpen Dataflow fra pumpen til PROFIBUS-masteren Der findes 8 byte til feedback fra pumpen: Tænd/sluk-fjernstyring Driftsform langsom Kontinuerlig drift (afluftningstilstand) Sletning (nulstilling) af den totale doserede mængde -> = Nulstiller den totale doserede mængde Afstilling af fejl -> = Afstiller fejlen Flow 6 Reserve Driftsform langsom 7 Trykovervågning, kun med Flow Monitor = on = off Trykovervågning = on = off Byte Datatype Datalængde [byte], Uden fortegn 6 Highbyte, Lowbyte, Uden fortegn 6 Highbyte, Lowbyte, 6 Uden fortegn 6 7, 8 Byte Følgende data sendes fra pumpen til PROFIBUS-masteren via PROFIBUS-DP: Aktuel værdi: doseringsflow (ml/h)/kammertryk (mbar) (byte, ) Det indstillede sætpunkt bestemmes hvis "Overførsel af aktuel værdi" sættes til "doseringsflow" (DDI 9 i ml/h, DDI i cl/h). Kammertrykket i mbar overføres når "trykværdi" er indstillet, og "trykovervågning" aktiveres. Visning af den totale doserede mængde (byte, ) Visning af den totale doserede mængde i dl (deciliter) siden værdien sidst blev nulstillet. Fejlmeldinger (byte, 6/bit -) doseringscontroller membranlækagedetektering eksternt næsten-tom-signal tom-signal Hall-sensor (til motorovervågning) PROFIBUS-kommunikation strømstyring til "manuel" driftsform - ma. Der sendes en fejlmelding hvis strømindgangen er < ma. Bit Byte, 6: Fejlmeldinger Doseringscontroller = fejl Membranlækagedetektering (MLS) = fejl Næsten-tom-signal = fejl Tom-signal = fejl Hall-sensor (til motorovervågning) = fejl PROFIBUS-kommunikation (invers) = fejl = ingen fejl Strømstyring (< ma i driftsform - ma) 6 = fejl 7, 8 Reserve Internt næsten-tom-signal 9 = fejl Reserve Kun til DDI 9 med Flow Monitor og DDI : Hvis trykket overskrides gange i træk (pumpen kan startes efter minutter) = fejl Kun til DDI 9 med Flow Monitor og DDI : Hvis trykket overskrides - gange i træk = fejl - Reserve 6

7 Generelle statusmeldinger (byte 7, 8/bit -) aktuel pumpestatus: pumpe slukket/tændt sluk-fjernstyring inaktiv/aktiv doseringscontroller off/on driftsform langsom off/on hukommelsesfunktion (kontakthukommelse) off/on. Statusmeldinger for aktuel driftsform (byte 7, 8/bit -8) manuel kontakt strømstyring - ma strømstyring - ma batchdosering med manuel start batchdosering med kontaktstart timer med manuel start timer med kontaktstart kalibrering. Bit Byte 7, 8: Statusmeldinger for DDI 9 Pumpestatus = pumpe slukket = pumpe tændt Sluk-fjernstyring = inaktiv = aktiv Doseringscontroller Driftsform langsom Hukommelsesfunktion Reserve 6 7 Trykovervågning (kun til DDI 9 med Flow Monitor) Overførsel af aktuel værdi (kun til DDI 9 med Flow Monitor) = doseringsflow = trykværdi (mbar) når trykovervågning er aktiveret Driftsform Bit Bit Bit 9 Bit 8 Manuel Kontakt Strømstyring - ma Strømstyring - ma 8- Batchdosering med manuel start Batchdosering med kontaktstart Timer med manuel start Timer med kontaktstart Kalibrering - Reserve Bit Byte 7, 8: Statusmeldinger for DDI Pumpestatus = pumpe slukket = pumpe tændt Sluk-fjernstyring = inaktiv = aktiv Doseringscontroller Driftsform langsom Driftsform langsom Hukommelsesfunktion 6 7 Trykovervågning Trykovervågning = doseringsflow = trykværdi (mbar) med aktiveret overvågning Driftsform Bit Bit Bit 9 Bit 8 Manuel Kontakt Strømstyring - ma 8- Strømstyring - ma Batchdosering med manuel start Batchdosering med kontaktstart Timer med manuel start Timer med kontaktstart Kalibrering - Reserve 7

8 6. Datatransmission (programmeringseksempler) Eksempel Pumpen skal tændes og slukkes via PROFIBUS. Sætpunktet (doseringsflow) og driftsformen skal indstilles på pumpen. PROFIBUS-indstillinger til at tænde for pumpen byte = h byte = h sæt bit, tænd for pumpen byte = h byte = h. til at slukke for pumpen byte = h byte = h byte = h byte = h. Eksempel Pumpen skal tændes og slukkes via PROFIBUS. Sætpunktet er l/h og overføres via PROFIBUS. Pumpen skal køre i driftsformen langsom. PROFIBUS-indstillinger til at overføre sætpunktet byte = sæt bit, acceptér sætpunktet byte = h byte = h sætpunkt ml/h (decimal) byte = E8h svarer til E8 i hexadecimalt format. Det overførte sætpunkt kan aflæses og overvåges via den aktuelle feedbackværdi for byte og. til at tænde for pumpen og aktivere driftsformen langsom: byte = h byte = h sæt bit og, tænd for pumpen, og aktivér driftsformen langsom byte = h byte = h. 7. Bortskaffelse Dette produkt eller dele heraf skal bortskaffes på en miljørigtig måde:. Brug de offentlige eller godkendte, private renovationsordninger.. Hvis det ikke er muligt, kontakt nærmeste Grundfos- eller -selskab eller -serviceværksted. Ret til ændringer forbeholdes. 8

9 9

10

11 Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km. 7. Lote A 69 - Garin Pcia. de Buenos Aires Phone: +-7 Telefax: +-7 Australia ALLDOS Oceania Pty. Ltd. Unit / 7 Murdoch Circuit Acacia Ridge QLD Phone: +6 () Telefax: +6 () Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box Regency Park South Australia 9 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße A-8 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg 8-8 B-6 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belorussia Представительство ГРУНДФОС в Минске 9 Минск ул.олешева Телефон: (86) 6--9 Факс: (86) 6--9 Bosnia/Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Paromlinska br. 6, BiH-7 Sarajevo Phone: Telefax: Brazil Mark GRUNDFOS Ltda. Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 6 CEP 98 - São Bernardo do Campo - SP Phone: +- 9 Telefax: +- Bulgaria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Representative Office - Bulgaria Bulgaria, Sofia Lozenetz District -7 Arsenalski blvd. Phone: , 96 6 Telefax: Canada GRUNDFOS Canada Inc. 9 Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China ALLDOS (Shanghai) Water Technology Co. Ltd. West Unit, Floor, No. Building (T -) 78 Jinhu Road, Jin Qiao Export Processing Zone Pudong New Area Shanghai, 6 Phone: +86 Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. Floor, Xin Hua Lian Building 7-77 Huai Hai Rd, (M) Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS predstavništvo Zagreb Cebini 7, Buzin HR- Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čapkovského 779 Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej DK-88 Bjerringbro Tlf.: +-87 Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 9G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie FIN-7 Vantaa Phone: Telefax: France ALLDOS S.A.R.L. 7, rue Gutenberg F-676 La Wantzenau Tél.: Télécopie: France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 7, rue de Malacombe F-89 St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany ALLDOS Eichler GmbH Reetzstraße 8 D-767 Pfinztal (Söllingen) Tel.: Telefax: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr. D-699 Erkrath Tel.: +9-() Telefax: +9-() Service in Deutschland: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 7 GR-9 Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit, Ground floor Siu Wai Industrial Centre 9- Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / 7867 Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H- Törökbálint, Phone: +6- Telefax: +6- India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 8 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai 6 96 Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC- Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta 9 Phone: Telefax: / 6 69 Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso I-6 Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / 9886 Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg. F, --, Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo, - Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building 679- Yeoksam-dong, Kangnam-ku, -96 Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 6, LV-, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT- Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U/ Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: México Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L. 666 Phone: Telefax: Netherlands ALLDOS BV Leerlooiersstraat 6 NL-86 WK Sneek Tel.: Telefax: +- Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom 6 AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 7 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien Postboks, Leirdal N- Oslo Tlf.: Telefax: +7- Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa Baranowo k. Poznania PL-6-8 Przeźmierowo Tel: (+8-6) 6 Fax: (+8-6) 6 Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, Apartado 79 P-77- Paço de Arcos Tel.: Telefax: România GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr Pantelimon county Ilfov Phone: + Telefax: + Russia ООО Грундфос Россия, 9 Москва, ул. Школьная 9 Тел. (+7) 9 77, 6 88 Факс (+7) , Serbia GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića a/9 YU- Beograd Phone: / Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. Tuas West Road Jurong Town Singapore 688 Phone: Telefax: Slovenia GRUNDFOS PUMPEN VERTRIEB Ges.m.b.H., Podružnica Ljubljana Blatnica, SI-6 Trzin Phone: Telefax: South Africa ALLDOS (Pty) LTD 98 Matroosberg Road, Waterkloof Park P.O. Box 6, Menlo Park 8 ZA Pretoria Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E-8 Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB (Box ) Lunnagårdsgatan 6 Mölndal Tel.: +6()77- Telefax: +6()- 9 6 Switzerland ALLDOS International AG Schönmattstraße CH- Reinach Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse CH-87 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 9 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 9 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi,. yol. Sokak No. 9 Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА Київ, Вул. Московська 8б, Тел.:(+8 ) 9 Фах.: (+8 ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box 6768 Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom ALLDOS Ltd. 9 Gravelly Industrial Park, Tyburn Road Birmingham B 8TG Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL Phone: +--8 Telefax: +--8 U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation 7 West 8th Terrace Olathe, Kansas 666 Phone: Telefax: Usbekistan Представительство ГРУНДФОС в Ташкенте 7 Ташкент ул.усмана Носира -й тупик Телефон: (7) -68- Факс: (7) -6- Addresses revised.6.8

12 Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essence.796 V DK

GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG. 50/60 Hz

GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG. 50/60 Hz GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG 50/60 Hz Indhold Demontering... 3 Udskiftning af slidring... 7 Montering af pumpe... 9 2 Demontering 1 2 Afmontér møtrikkerne på pumpehuset. Afmontér pumpehuset.

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA Series 2000 LON Module Fitting instructions Montageanleitung Instrukcja montażu Notice de montage Istruzioni di montaggio Instrucciones de montaje ËÁ Â ÙÔðÔı ÙËÛË Montage instructies Monteringsanvisning

Læs mere

Unilift AP12, AP35, AP50 Control box

Unilift AP12, AP35, AP50 Control box GRUNDFOS INSTRUCTIONS Unilift AP12, AP35, AP50 Control box Installation and operating instructions 2 Unilift AP12, AP35, AP50 Control box Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CRN MAGdrive. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CRN MAGdrive. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CRN MAGdrive Installation and operating instructions 2 CRN MAGdrive Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 6 Notice d'installation et de fonctionnement

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice d installation et d entretien

Læs mere

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 GRUNDFOS INSTRUKTIONR, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 Double seal (tandem) Monterings- og driftsinstruktion 2 Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUCTIONS. ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUCTIONS. ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUCTIONS ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l Overensstemmelseserklæring Vi Grundfos erklærer under ansvar at produkterne

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. LC-Ex4. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. LC-Ex4. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS LC-Ex4 Installation and operating instructions LC-Ex4 Declaration of conformity.......................................... 4 English (GB) Installation and operating instructions.................................

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Tanks. Doseringstank og tilbehør. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Tanks. Doseringstank og tilbehør. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Tanks Doseringstank og tilbehør Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LLC 1000W. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LLC 1000W. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER LLC 1000W Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC GRUNDFOS INSTRUKTIONER SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 Monterings- og driftsinstruktion Overensstemmelseserklæring Vi Grundfos erklærer under ansvar at produkterne GRUNDFOS ALPHA2, som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 D-2 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 D-2 http://net.grundfos.com/qr/i/97781574 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Monterings-

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 C-3 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 C-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771617 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management GRUNDFOS INSTRUCTIONS Grundfos Remote Management Installation and operating instructions 2 Grundfos Remote Management English (GB) Installation and operating instructions.................................

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 D-2 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 D-2 http://net.grundfos.com/qr/i/97781574 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CR deep-well Installation and operating instructions 2 CR deep-well Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 7 Notice d'installation et d'entretien

Læs mere

Unilift AP12, AP35, AP50

Unilift AP12, AP35, AP50 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift AP12, AP35, AP50 Monterings- og driftsinstruktion Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96011045 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 C-3 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 C-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771617 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

Sololift2 WC-1, WC-3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Other languages

Sololift2 WC-1, WC-3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Other languages GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 WC-1, WC-3 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 WC-1, WC-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771615 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 100. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 100. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 100 Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the product CU 100, to which this declaration relates,

Læs mere

VELUX INTEGRA Solar FSK

VELUX INTEGRA Solar FSK VELUX INTEGRA Solar FSK VAS 454013-2016-11 4 VELUX 16 VELUX VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 1 2 VELUX 5 VELUX 17 CVP 1 452015-2013-02

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC, LCD 115. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC, LCD 115. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC, LCD 115 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Unilift AP35B, AP50B. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages.

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Unilift AP35B, AP50B. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift AP35B, AP50B Monterings- og driftsinstruktion Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96004693 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D Navn: Klasse: A: B: L G A Q I E U A R A L C B R I N D V C: D: I T C L T I A R A A A V Z X O W M D Materiale ID: SBX.13.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: A: BULGARIA B: ICELAND L G A Q I E U A R A L C B R I N

Læs mere

Unilift CC 5, CC 7, CC 9

Unilift CC 5, CC 7, CC 9 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift CC 5, CC 7, CC 9 Monterings- og driftsinstruktion 50 and 60 Hz Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne

Læs mere

TP, TPD union og low head

TP, TPD union og low head GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPD union og low head 50/60 Hz 1/3~ Serviceinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Symboler

Læs mere

Unilift KP 150, KP 250, KP 350

Unilift KP 150, KP 250, KP 350 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift KP 150, KP 250, KP 350 Monterings- og driftsinstruktion Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96894217 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP100 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1. Almindelige sikkerhedsanvisninger. Klargøring til brug.1 Udpakning. Pakkens indhold

Læs mere

RMQ-B. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS

RMQ-B. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS RMQ-B Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS RMQ-B Declaration of Conformity.......................................... 4 English (GB) Installation and operating instructions.................................

Læs mere

somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd

somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd Copyright 2008 Somfy SAS. All rights reserved - V2-06/2009 C T S 2 5 produktoplysninger CTS 25 Universalsystem

Læs mere

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen A/S Totalleverandør af damparmaturer ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co.KG grundlagt i 1952 ca.1000

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPE, TPD, TPED. Serie 300, 50/60 Hz. Serviceinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPE, TPD, TPED. Serie 300, 50/60 Hz. Serviceinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPE, TPD, TPED Serie 300, 50/60 Hz Serviceinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler brugt i dette dokument 2 2. Identifikation

Læs mere

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Teknisk information 12/2010 DORMA TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Den sikre løsning til kontrolleret fasthold af branddøre Universel anvendelse, konstant fastholdepunkt

Læs mere

INTERNET http://www.alto-online.com ALTO HEADQUARTERS Incentive International A/S Kongens Nytorv 28 P.O.Box 2064 1013 Copenhagen K Tel.: +45 72 18 10 00 Fax: +45 72 18 1164 E-mail: incentive@incentive-dk.com

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER NB, NBG, TP, TPD ATEX-approved pumps Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne monterings-

Læs mere

Quick Card. Engangssystem til opsamling af væske. Precious life Progressive care

Quick Card. Engangssystem til opsamling af væske. Precious life Progressive care Engangssystem til opsamling af væske Quick Card Denne korte vejledning erstatter ikke på nogen måde den almindelige manual, REF 00.78. 00-7585-MSEDA-06-0-B-disp-system-quick-card.indd Precious life Progressive

Læs mere

Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA. BTS Tilbehør

Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA. BTS Tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA BTS Tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere Aluminium-anslagsdøre Til aluminium-anslagsdøre Letmetal-dørlukkerarm 2 Til glatte anslagsdøre i de forskellige systemer 2 Dørbredde

Læs mere

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 20 VELUX 4 VELUX KUX 100 1 2 VELUX 5 L R VELUX 21 CVP 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 1 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 452015-2013-02

Læs mere

PT-600 Beskyttelsesgas blandingsmanifold

PT-600 Beskyttelsesgas blandingsmanifold PT-600 Beskyttelsesgas blandingsmanifold Instruktionsbog Denne instruktionsbog gælder for ESAB bestillingsnummer: 0558003931 0558005318 SØRG FOR AT OPERATØREN FÅR DENNE INFORMATION. DU KAN FÅ EKSTRA KOPIER

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2.

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L Monterings- og driftsinstruktion ALPHA2 L AL LPHA2 ALPHA2 L ALPHA2 www.grundfos.com Overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010

TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010 TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010 DORMA TS 73 V Dørlukker Montagevenlig med trinløs justerbar lukkekraft Enkel og hurtig montering Sikret kvalitet. Godkendt efter DS/EN 1154. Især til indvendige

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 19 Notice

Læs mere

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com Radio / Cassette Caracas C12 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her ENGLISH

Læs mere

Dørlukker DORMA TS 83

Dørlukker DORMA TS 83 Dørlukker DORMA TS 83 DORMA TS 83 Dørlukker Høj brugsværdi. Sikret kvalitet. Godkendt efter EN 1154 DORMA TS 83 er velegnet til både ud- og indvendige døre. Certificeret efter ISO 9001. Fordele punkt for

Læs mere

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Gør værkstedet bedre Udstødningsgas og svejserøg, støv fra slibning og skæring, oliespild og slanger der roder på værkstedsgulve -

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

Montageoversigt dørlukkere

Montageoversigt dørlukkere Montageoversigt dørlukkere Dørlukker med glideskinne Dørlukker med arm Side Indhold 4-6 TS 1500 Montage hængselside / dørblad Montage modsat hængselside / karm Montage modsat hængselside / dørblad / parallelarm

Læs mere

Invacare Shark & Shark B11 Styreboks Brugervejledning

Invacare Shark & Shark B11 Styreboks Brugervejledning Invacare Shark & Shark B11 Styreboks Brugervejledning Hvordan kan jeg komme i kontakt med Invacare? Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, bedes du først kontakte en autoriseret Invacare -forhandler.

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Læs "Vigtige sikkerhedsanvisninger" i Vejledning til ofte stillede spørgsmål, før du betjener dette produkt. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Transportsikring af varer og gods på paller Maskiner til omvikling med strækfolie

Transportsikring af varer og gods på paller Maskiner til omvikling med strækfolie Transportsikring af varer og gods på paller Maskiner til omvikling med strækfolie Drejeskivemaskine Svingarmsmaskine Ringmaskine Strapex fordelen Maskine, folie og service som totalløsning Den rigtige

Læs mere

Transportkøbers Krav. TØF konference januar 2004. v/frits Thomsen Logistikdirektør Grundfos Management A/S

Transportkøbers Krav. TØF konference januar 2004. v/frits Thomsen Logistikdirektør Grundfos Management A/S Transportkøbers Krav TØF konference januar 2004 v/frits Thomsen Logistikdirektør Grundfos Management A/S Grundfos product range 2 Grundfos 2003, kort Salg 11 mia. DKK Indtjening før skat 1 mia. DKK 11.000

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Grundfos GO Remote. Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Grundfos GO Remote. Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Grundfos GO Remote Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske

Læs mere

IVSC-1102 7 607 003 553

IVSC-1102 7 607 003 553 In Car Video IVSC-1102 7 607 003 553 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle henvisninger... 35 sikkerhedshenvisninger... 35 Tilbehør... 35 Funktion...

Læs mere

Kabel- og rørtætninger. Bygninger og anlæg

Kabel- og rørtætninger. Bygninger og anlæg Kabel- og rørtætninger Bygninger og anlæg Når sikkerheden er vigtig Roxtec er verdens førende inden for modulbaserede tætningssystemer. Vores løsninger til kabler og rør øger sikkerheden og pålideligheden

Læs mere

TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation

TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation Grafisk Projekteringsværktøj BACnet er en forkortelse for Building Automation and Control networks. Oprettelse af BACnet objekter ifbm. system-integration

Læs mere

G TECTA 4G Multigasdetektor

G TECTA 4G Multigasdetektor G TECTA 4G Multigasdetektor DK Lynvejledning 2 DK Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 2 Kassens indhold 3 Produktoversigt 3 Produktegenskaber 3 Batterikontrol 4 Tænding 4 G-TECTA 4G Startsekvens

Læs mere

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning MP3 GTP 01-MP3 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Vend siden ? ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO 8

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2 Monterings- og driftsinstruktion Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring EF-overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produktet

Læs mere

E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e

E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e p å l i d e l i g f l o w m å l i n g MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow i alle

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

NEW SERIES. Inverter

NEW SERIES. Inverter NEW D Inverter Sortiment Drivon er udviklet til at betjene forskellige applikationer (herunder særligt pumper, ventilatorer og transportører) og er konstrueret med pålidelige komponenter og styret af en

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Vyndaqel 20 mg bløde kapsler tafamidis

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Vyndaqel 20 mg bløde kapsler tafamidis INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Vyndaqel 20 mg bløde kapsler tafamidis Læs denne indlægsseddel grundigt inden De begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den

Læs mere

ONLINE-DATABLAD. UE403-A0930 Muting-styring UE403 PRODUKTPORTEFØLJE

ONLINE-DATABLAD. UE403-A0930 Muting-styring UE403 PRODUKTPORTEFØLJE ONLINE-DATABLAD UE403-A0930 Muting-styring UE403 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Sikkerhedstekniske parametre Bestillingsoplysninger Type andre instrumentudførelser og

Læs mere

G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor

G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor DK Lynvejledning 2 DK Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 2 Kassens indhold 3 Produktoversigt 3 Produktegenskaber 3 Batterikontrol 4 Tænding 4 Startsekvens

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TRUCHECK & TRUCHECK PLUS. Delnummer 34384 І Udgave 1 І Dansk

BETJENINGSVEJLEDNING TRUCHECK & TRUCHECK PLUS. Delnummer 34384 І Udgave 1 І Dansk BETJENINGSVEJLEDNING TRUCHECK & TRUCHECK PLUS Delnummer 34384 І Udgave 1 І Dansk INDHOLD Installation (Alle 3 Nm, 10 Nm og 25 Nm modeller) 2 Drift (43250, 43251 & 43252) 3 Drift (43253, 43254 & 43255)

Læs mere

Leben im Bad Living bathrooms. SensoWash e. Datablad til forinstallation # 610001 00 2 00 4300 # 610200 00 2 00 4300 # 610300 00 2 00 4300

Leben im Bad Living bathrooms. SensoWash e. Datablad til forinstallation # 610001 00 2 00 4300 # 610200 00 2 00 4300 # 610300 00 2 00 4300 Leben im Bad Living bathrooms SensoWash e Datablad til forinstallation # 610001 00 2 00 4300 # 610200 00 2 00 4300 # 610300 00 2 00 4300 Index Anvisninger Index... 2 Anvisninger... 2 Teknisk tegning...3

Læs mere

Varmeflytning for Holly/RC120

Varmeflytning for Holly/RC120 Varmeflytning for Varme.ytning for modellen 2 Varmeflytning indgang VENSTRE Varmeflytning indgang HØJRE (udstødningsgasser) Afbryder som aktiverer varmeflytningsindgangen til HØJRE Afbryder som aktiverer

Læs mere

Financial Times April 2012. Forretning i Kina

Financial Times April 2012. Forretning i Kina Financial Times April 2012 Forretning i Kina Danske løsninger i Kina - Kan man være for lille? Ved Carsten Boyer Thøgersen Tidl. generalkonsul og kontorchef i Udenrigsministeriet DTU Risø Campus Den 24.

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

QIAsymphony RGQ-protokolark

QIAsymphony RGQ-protokolark QIAsymphony RGQ-protokolark Indstillinger til kørsel af artus CT/NG QS- RGQ-kittet (Rotor-Gene Q-software.) Kontroller, om der er nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusctngqsrgqkitce.aspx,

Læs mere

Til kamp for et DYGTIGERE DANMARK

Til kamp for et DYGTIGERE DANMARK Til kamp for et DYGTIGERE DANMARK DET ER AFGØRENDE FOR DANMARK, AT VI HAR EN SERIØS DEBAT OM, HVORDAN VI FÅR MERE VÆRDI UD AF UDDANNELSE, FORSKNING OG INNOVATION. BEVÆGELSEN STARTER HOS DEA, HVOR UAFHÆNGIGHED

Læs mere

ComPilot Lynvejledning

ComPilot Lynvejledning ComPilot Lynvejledning Du kan få yderligere oplysninger om ComPilot ved at kontakte kundeservice på tlf. +1 877 829 0026 eller customerservice@advancedbionics.com AB AG T: +41.58.928.78.00 info.switzerland@advancedbionics.com

Læs mere

FREMTIDEN OG FJERNVARME

FREMTIDEN OG FJERNVARME FREMTIDEN OG FJERNVARME ENERGIPOLITISK KONFERENCE Fjernvarmeindustrien, 26. marts 2015 Axel Olesen Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning: www.iff.dk At styrke beslutningsgrundlaget

Læs mere

Nucleus Freedom. kropsbåren Processor Lynvejledning

Nucleus Freedom. kropsbåren Processor Lynvejledning Nucleus Freedom kropsbåren Processor Lynvejledning Nucleus Freedom kropsbåren Processor Lynvejledning Signallampe Kropsbåren controller med to AAA-batterier Spole Magnet Processorenhed Hook Display Kropsbåren

Læs mere

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner:

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: NY MODEL VANDVAGT VV800 SERIE Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: 1 Efter fuldendt montering af sagkyndig tilsluttes

Læs mere

Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group. 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016

Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group. 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016 Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016 1 Agenda: Digital vækst hvad skal der til? 1. Danmark er i den digitale superliga 2. En branche under pres 3. Tid

Læs mere

Præsentation af Dynamics AX 2012. Claus Andersen Product Manager, EG NeoProcess

Præsentation af Dynamics AX 2012. Claus Andersen Product Manager, EG NeoProcess Præsentation af Dynamics AX 2012 Claus Andersen Product Manager, EG NeoProcess Hvem er Claus Andersen Dynamics AX, Product Manager IT erfaring siden 1979 ERP implementering siden 1990 AX-erfaring siden

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. PC Tool Link. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. PC Tool Link. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS Installation and operating instructions Declaration of Conformity We Grundfos declare under our sole responsibility that the product, to which this declaration relates, is in conformity

Læs mere

GRUNDFOS MAGNA. Grundfos MAGNA. Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG

GRUNDFOS MAGNA. Grundfos MAGNA. Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG GRUNDFOS MAGNA Grundfos MAGNA Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG Grundfos MAGNA: Utroligt mange funktion Komplet serie cirkulationspumper med permanentmagnet-motor

Læs mere

RecMic BETJENINGSVEJLEDNING

RecMic BETJENINGSVEJLEDNING RecMic BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du valgte en Olympus RecMic. Yderligere oplysninger om korrekt og sikker brug af produktet findes i denne brugervejledning. Gem betjeningsvejledningen til senere

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark Støtter bæredygtig forvaltning af skove for mere information:

Læs mere

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 24. april 2014 Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder eller i værdi, har Danmark klaret sig svagt sammenlignet med andre OECD-lande

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2 Hurtig start Powerline 1000 Model PL1000v2 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver dig en alternativ måde

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Odin Teatret. Performances and Tours 1964-2004

Odin Teatret. Performances and Tours 1964-2004 1964 1965 1966 Ornitofilene Denmark - Norway Ornitofilene Finland - Norway - Sweden 1967 Kaspariana Denmark - Italy - Sweden 1968 Kaspariana Denmark - France - Norway 1969 Ferai Denmark - Belgium - France

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden?

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Rigshospitalet Når man taler om mænd sygdom.. Y+ = Y+ = Y+ = Et paradoks Når manden er ramt af forkølelse og giver sig hen til sin sygdom,

Læs mere

Hvad kan du gøre i løbet af 2½ time? Funktioner og fordele. EZstrip TR Muncher

Hvad kan du gøre i løbet af 2½ time? Funktioner og fordele. EZstrip TR Muncher EZstrip TR Muncher Stort dæksel Hvad kan du gøre i løbet af 2½ time? NOV Mono påbegyndte produktionen af ekscentersnekkepumper i 1935, efterfulgt af et sortiment af NOV Mono Muncher kværne i 1981 og er

Læs mere

MMC Driver. MMC-Driver 01. Betjeningsvejledning

MMC Driver. MMC-Driver 01. Betjeningsvejledning MMC Driver MMC-Driver 01 Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Alment... 99 Installation af system... 99 Systemforudsætninger... 99 Tilslutning af MMC-driver... 99 Tilpasning af BIOS... 100 Software-installation...

Læs mere

Online-datablad. WTR1-P921B10 ZoneControl DIFFUS FOTOCELLE OG REFLEKSIONS FOTOCELLE

Online-datablad. WTR1-P921B10 ZoneControl DIFFUS FOTOCELLE OG REFLEKSIONS FOTOCELLE Online-datablad WTR1-P921B10 ZoneControl A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Billeder kan afvige Oversigt over tekniske data Egenskaber Aktuator Maks. antal sensorer Logisk funktionsmåde Sensor-/detektionsprincip

Læs mere