: 1. PANTONE BLACK C 3. 4., AD14WB,XB(7305B) ÖÇø REV.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ": 1. PANTONE BLACK C 3. 4., AD14WB,XB(7305B) ÖÇø REV."

Transkript

1 : 1. PANTONE BLACK C A4 A5 4., AD14WB,XB(7305B) ÖÇø REV

2 OPVASKEMASKINE Instruktionsmanual AD14WB / AD14XB 14 kuverter Program til halv fyldt maskine Hvis du har brug for reparation eller service på dit Knau produkt, bedes du ringe på telefon Om du behöver reperation eller service på din Knau produkt så ska du ringa Hvis du trenger reperasjon eller service til ditt Knau produkt, ber vi deg ringe

3 Kort brugsanvisning For mere detaljerede oplysninger om betjening henvises til brugsanvisningen. Tænd maskinen Tryk på maskinens tænd/sluk-knap for at tænde den. Åbn lågen. Fyld opvaskemiddel i beholderen Beholder A: Med hvert vaskeprogram. Beholder B: Kun til programmer med forskyl. (Følg brugsanvisningen!) Kontroller niveau for afspændingsmiddel Mekanisk indikator C. Elektrisk indikator på kontrolpanel (hvis den medfølger). Kontroller saltmængde Fyld kurvene (Kun på modeller med blødgøringsanlæg.) Elektrisk indikator på kontrolpanel (hvis den medfølger). Hvis der ikke er noget advarselslys for manglende salt på kontrolpanelet (på nogle modeller), kan du vurdere, hvornår det er nødvendigt at fylde salt i blødgøreren i forhold til antal gange opvaskemaskinen har kørt. Skrab eventuel overskydende mad af. Blødgør madrester, der er brændt fast i bunden af gryder og pander og fyld derefter kurvene. Følg anvisningerne for placering af service i opvaskemaskinen. Vælg et program Tryk på programknappen, hvorefter den valgte programindikator begynder at lyse. (Se afsnittet Betjeningsanvisning") Kørsel af opvaskemaskinen Luk lågen (og tænd for vandhanen, hvis nødvendigt). Maskinen begynder at køre efter ca. 10 sekunder. Ændring af programmet 1. En vaskecyklus kan kun ændres, hvis den har kørt kortvarigt. Ellers er opvaskemidlet allerede blevet frigivet, og vandet er blevet tømt. Hvis dette er tilfældet, skal der påfyldes opvaskemiddel igen. 2. Åbn lågen og tryk på programknappen i over 3 sekunder, maskinen går på standby, hvorefter du kan ændre programmet til den ønskede vaskeindstilling. 2

4 Tilføjelse af glemt service i opvaskemaskinen. Hvis maskinen slukkes under en vaskecyklus. 1. Åbn lågen en smule for at stoppe vaskecyklussen. 2. Når spulearmene holder op med at dreje rundt, kan du åbne lågen helt. 3. Placer glemt service. 4.Luk lågen; opvaskemaskinen begynder at køre igen efter ca. 10 sekunder. ADVARSEL! Åbn forsigtigt lågen. Der kan slippe varm damp ud ved åbning af lågen! Hvis maskinen slukkes under en vaskecyklus skal du, når du tænder den igen, vælge vaskecyklus igen og betjene opvaskemaskinen i henhold til den oprindelige tilstand ved opstart. Sluk maskinen. Når vaskeprogrammet er slut, gentager opvaskemaskinen en lyd 8 gange, hvorefter den stopper. Sluk maskinen ved hjælp af tænd/sluk-knappen. Luk for vandet og tøm kurvene Advarsel: Vent nogle få minutter (ca. 15 minutter), før du tømmer opvaskemaskinen, for at undgå at håndtere stadig varmt service og redskaber, da disse har større risiko for at gå i stykker, mens de stadig er varme. På den måde tørrer de også bedre. Tøm den nederste kurv i maskinen først. 3

5 Læs denne brugsanvisning Kære kunde Denne maskine er beregnet til brug i en husholdning og lignende miljøer som f.eks.: -medarbejderkøkkener i forretninger, på kontorer og lignende; -landbrug; -af kunder på hoteller, moteller og andre beboelsesområder af samme type; -bed & breakfast. Læs denne brugsanvisning grundigt før brug af opvaskemaskinen, så du vedligeholder den korrekt. Gem den til senere brug. Lad brugsanvisningen følge med maskinen ved eventuelt salg af denne. Denne brugsanvisning indeholder afsnit vedrørende sikkerhed, betjening og installation samt tip til fejlfinding osv. Før du ringer efter en servicemontør 1. VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Bortskaffelse Betjeningsanvisning...3 Kontrolpanel 3 Opvaskemaskinens funktioner Før maskinen bruges første gang...5 A. Blødgøringsanlæg 5 B. Påfyldning af salt i blødgøringsanlægget.6 C. Fyld afspændingsbeholderen.7 D. Opvaskemidlets funktion.8 5. Påfyldning af opvaskemaskinens kurve...10 Vær opmærksom før eller efter påfyldning af kurvene i opvaskemaskinen..11 Placering i den øverste kurv..11 Placering i den nederste kurv Start af vaskeprogram.12 Vasketabel..12 Tænde maskinen.13 Ændring af et igangværende program...13 Når vaskecyklussen er gennemført Vedligeholdelse og rengøring 14 Filtreringssystem.14 Vedligeholdelse af opvaskemaskinen Installationsanvisning..17 Installationsforberedelse.17 Tilslutning af afløbsslanger.18 Trin til installation af opvaskemaskine Fejlfinding..22 Før du ringer efter en servicemontør...22 Fejlkoder 24 Teknisk information.27 Gennemlæsning af afsnittet om tip til fejlfinding hjælper dig til selv at løse almindelige problemer. Hvis du ikke selv kan løse problemerne, kan du kontakte en servicemontør. BEMÆRK: Producenten, hvis politik er konstant udvikling og opdatering af produktet, kan foretage ændringer uden forudgående varsel. 4

6 1. VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER LÆS ALLE ANVISNINGER INDEN BRUG ADVARSEL! Ved brug af opvaskemaskinen skal du overholde nedenstående forholdsregler: ANVISNINGER FOR JORDTILSLUTNING Denne maskine skal have jordtilslutning. Ved svigt eller nedbrud reducerer jordtilslutning risikoen for elektrisk stød ved at sikre, at elektriciteten kan blive ledet væk ad den sti, der har den laveste modstand. Denne maskine er udstyret med en jordledning samt et jordstik. Stikket skal sættes i en passende kontakt, der er installeret og har jordtilslutning i overensstemmelse med alle lokale regler og bekendtgørelser. ADVARSEL! Ukorrekt tilslutning af maskinens jordledning kan medføre risiko for elektrisk stød. Spørg en autoriseret installatør eller servicemontør, hvis du er i tvivl om, hvorvidt maskinen er tilsluttet korrekt. Undlad at ændre det stik, der følger med maskinen, hvis det ikke passer i kontakten. Få en autoriseret installatør til at installere en korrekt kontakt. ADVARSEL! KORREKT BRUG Undlad forkert brug, at sidde eller stå på lågen eller kurvene i opvaskemaskinen. Undlad at berøre varmeelementet under eller lige efter brug. (Denne anvisning gælder kun maskiner med et synligt varmelegeme.) Betjen kun opvaskemaskinen, hvis alle afdækningsplader er placeret korrekt. Vær meget forsigtig med at åbne lågen, når opvaskemaskinen kører, da der er risiko for, at vandet sprøjter ud. Undlad at placere tunge genstande på lågen, når den er åben. Maskinen kan tippe forover. Ved placering af service i opvaskemaskinen: 1) Placer spidse genstande, så de ikke beskadiger tætningen i lågen; 2) Advarsel: Knive og andre spidse redskaber skal sættes i bestikkurven med spidsen nedad eller placeret vandret. Ved brug af opvaskemaskinen bør du undgå, at plastikdele kommer i kontakt med varmelegemet. (Denne anvisning gælder kun maskiner med et synligt varmeelement.) Kontroller, at beholderen til opvaskemiddel er tom, når vaskecyklussen er afsluttet. Undgå at vaske plastikdele, medmindre der står, at de kan tåle opvaskemaskine eller lignende. Hvis plastikdele ikke har en mærkning af denne type, kan du kontrollere producentens anbefalinger. Brug kun vaskemidler og tilsætningsstoffer beregnet til en automatisk opvaskemaskine. Brug aldrig sæbe, vaskemiddel til tøjvask eller håndvask i din opvaskemaskine. Hold børn på afstand af disse produkter. Hold børn på afstand af opvaskemiddel og afspænding, undgå at børn kommer i nærheden af lågen til opvaskemaskinen, da der stadig kan være vaskemiddel tilbage i maskinen. Denne maskine er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med begrænset erfaring eller viden, medmindre en person, der har ansvaret for deres sikkerhed, har sørget for passende instruktion og supervision. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med maskinen. 2

7 Opvaskemidler er stærkt ætsende, og de kan være yderst farlige at sluge. Undgå kontakt med hud og øjne, og hold børn på afstand af opvaskemaskinen, når lågen er åben. Lågen bør ikke efterlades åben, eftersom dette kan øge risikoen for at tippe. Hvis ledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten eller dennes servicemontør eller en person med lignende kvalifikationer for at undgå fare. Fjern lågen til opvaskemaskinen, både når du skal tage en gammel opvaskemaskine ud af brug eller bortskaffe den. Sørg for at bortskaffe pakkematerialer korrekt. Brug kun opvaskemaskinen til den tilsigtede funktion. Under installation må ledningen ikke være for lang, farligt bøjet eller sammenpresset. Undlad at manipulere med kontrolenheder. Maskinen skal tilsluttes vandforsyningen med nye slanger, og gamle slanger bør ikke genbruges. Der er plads til maks. 14 kuverter. Maks. tilladt vandtryk ved indløb er 1 Mpa. Minimum tilladt vandtryk ved indløb er 0,04Mpa. LÆS OG FØLG DISSE SIKKERHEDSANVISNINGER GRUNDIGT OG SØRG FOR AT GEMME DEM 2. Bortskaffelse Sørg for at bortskaffe pakkematerialet til opvaskemaskinen korrekt. Alle pakkematerialer kan genanvendes. Plastikdele er mærket med standardiserede internationale forkortelser: PE - for polyætylen, f.eks. foliemateriale PS - for polystyren, f.eks. polstringsmateriale POM - polyoxymetylen, f.eks. plastikclips PP - polypropylen, f.eks. saltpåfylder ABS - acrylonitril-butadien-styren, f.eks. kontrolpanelet. ADVARSEL! Pakkematerialet kan udgøre en fare for børn! Sørg for at bortskaffe pakkematerialer og maskinen korrekt på en genbrugsstation. Skær derfor ledningen af og ødelæg lågens låsemekanisme. Papemballage fremstilles af genbrugspapir og bør bortskaffes i den korrekte papiraffaldscontainer. Ved at bortskaffe dette produkt korrekt, medvirker du til at afhjælpe potentielt negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed, der ellers kan forårsages af ukorrekt bortskaffelse af dette produkt. For flere oplysninger om genanvendelse af dette produkt beder vi dig kontakte din lokale borgerservice og din husholdningsaffaldsdeponeringsplads. BORTSKAFFELSE: Undlad at bortskaffe dette produkt på en usorteret kommunal losseplads. Denne type affald skal indsamles til særlig håndtering. 2

8 3. Betjeningsanvisning VIGTIGT For at få den bedste ydelse i din opvaskemaskine bedes du læse alle betjeningsanvisninger, inden du bruger maskinen første gang. Kontrolpanel 1 Tænd/sluk-knap: For at tænde og slukke for strømmen. 2 Børnelås: Tryk på de to knapper i 3 sekunder simultant for at låse programmet. 3 Udskudt startfunktion: Tryk på denne knap for at udskyde start. 4 Programknap: Tryk på knappen for at vælge det ønskede program. 5 Halv-maskine program: For at vælge Halvmaskine program (dette program kan kun benyttes, når 6 eller færre kuverter er fyldt, fordi der bruges mindre vand og energi, kan kun bruges ved Intensiv, Normal, Eco, Glas og 60 min.) 6 Start/Pause knap: Når det valgte program skal startes eller pauses, mens maskinen er i gang. 7 Display skærm: Viser den resterende tid og cyklus (igangværende cyklus, forsinkelse, osv.) Program indikatorer: Indikator for afspændingsmiddel: Viser når beholderen skal fyldes op igen. Indikator for manglende salt: Viser når beholderen skal fyldes op igen. Børnelås: Indikator for forsinkelsestid, resterende tid eller fejlkoder: Vandhane indikator: Halv-maskine indikator: 3

9 Opvaskemaskinens funktioner Set forfra Set bagfra Øverste spulearm Indvendig slange Beholder Filterenhed Bestikkurv Nederste kurv Kophylde Tilslutning tilløbsslange Øverste kurv Saltbeholder Spulearme Afløbsslange 4. Før maskinen bruges første gang Før du bruger din opvaskemaskine første gang: A. Indstil blødgøringsanlægget B. Tilsæt 1,5 kg salt i opvaskemaskinen og fyld derefter saltbeholderen helt op med vand C. Fyld afspændingsbeholderen D. Påfyld opvaskemiddel A. Blødgøringsanlæg Blødgøringsanlægget justeres manuelt med drejeskiven til indstilling af forskellige hårdheder af vand. Blødgøringsanlægget fjerner mineraler og salte fra vandet, så de ikke ødelægger eller beskadiger opvaskemaskinen. Jo højere mængde mineraler og salte, jo hårdere vand. Blødgøringsanlægget skal justeres i henhold til vandets hårdhed i dit område. Den lokale vandforsyning kan oplyse dig om vandets hårdhed i dit område. Justering af saltforbrug Opvaskemaskinen giver mulighed for at justere saltforbruget i forhold til vandets hårdhed. Dette har til formål at regulere forbruget af salt. Følg nedenstående trin for at justere saltforbruget. 1. Åbn lågen og tænd maskinen; 2. Tryk på programknappen i over 5 sekunder for at starte blødgøringsanlægget inden for 60 sekunder efter start af maskinen (advarselslamper for salt og afspændingsmiddel lyser periodisk i indstillingstilstand); 3. Tryk på programknappen for at vælge den korrekte indstilling i overensstemmelse med lokale forhold, indstillingen skifter i følgende sekvens: H1->H2->H3->H4->H5->H6; 4. Tryk på afbryderen for at afslutte indstillingstilstanden. 5

10 VANDETS HÅRDHED dh fh Clarke mmol/l Positionsvælger 0~5 0~9 0~6 0~0,94 H ,0-2,0 H ,1-3,0 H ,1-4,0 H ,1-6,0 H ,1-9,8 H6 60 Saltforbrug (gram/cyklus) Bemærk:1 dh=1,25, Clarke=1,78 fh= mmol/l DH: Tysk enhed fh: Fransk enhed Clarke: Britisk enhed Bemærk:2 Fabriksindstilling: H4 (EN 50242) Kontakt den lokale vandforsyning for oplysninger om vandets hårdhed. BEMÆRK: Hvis din model ikke har et blødgøringsanlæg, kan du springe dette afsnit over. BLØDGØRINGSANLÆG Vandets hårdhed varierer fra sted til sted. Hvis der anvendes hårdt vand i opvaskemaskinen, vil der danne sig aflejringer på service og bestik. Maskinen er udstyret med et specielt blødgøringsanlæg med en saltbeholder, der er specifikt beregnet til at fjerne kalk og mineraler fra vandet. B. Påfyldning af salt i blødgøringsanlægget Brug altid afspændingssalt, der er beregnet til opvaskemaskinen. Saltbeholderen er placeret under den nederste kurv og skal fyldes op på følgende måde: Bemærk! Brug kun afspændingssalt, der er specielt beregnet til brug i opvaskemaskiner! Andre typer salt, der ikke er specielt beregnet til brug i opvaskemaskiner, særligt bordsalt, vil beskadige blødgøringsanlægget. Ved skader som følge af brug af forkert salt ophører producentens garanti og ansvar for disse skader. Tilsæt salt lige inden start af et fuldt vaskeprogram. Dette hindrer, at saltkorn eller saltholdigt spildt vand, lejrer sig på bunden af maskinen i en længere periode, hvilket kan resultere i korrosion. Åben 6

11 Efter at have taget den nederste kurv ud skrues dækslet af saltbeholderen. Placer enden af tragten (medfølger) i hullet og påfyld ca 1,5 kg opvaskesalt. Fyld saltbeholderen helt op med vand. Det er normalt, at der kommer en smule vand ud af saltbeholderen. Skru dækslet godt fast igen i urets retning, når beholderen er fyldt. Saltadvarselslampen holder op med at lyse, når saltbeholderen har fået påfyldt salt. Så snart der er blevet påfyldt salt, bør et vaskeprogram sættes i gang (vi anbefaler et kort program). I modsat fald kan pumpen eller andre vigtige dele i maskinens filtersystem blive beskadiget af saltvandet. Dette er ikke dækket af garantien. BEMÆRK: 1. Saltbeholderen må kun genopfyldes, når saltadvarselslampen i kontrolpanelet lyser. Afhængig af hvor effektivt saltet opløses kan det ske, at saltadvarselslampen fortsat lyser, selv om saltbeholderen er fuld. Hvis der ikke er nogen saltadvarselslampe i kontrolpanelet (i nogle modeller), kan du vurdere, hvornår du skal påfylde salt i forhold til, hvor mange gange opvaskemaskinen har kørt. 2. Hvis der spildes salt, bør der køres et skylle- eller hurtigt program for at fjerne den overskydende salt. 3. Hvis maskinen skal tømmes i forbindelse med flytning, reparation osv., skal du bruge en klud med god sugeevne eller lignende til at opsuge vandet i saltbeholderen og skrue dækslet godt fast efterfølgende. Herefter kan maskinen flyttes eller repareres. Efter flytning eller reparation af maskinen skal du kontrollere, at den virker, påfylde salt i blødgøringsanlægget i overensstemmelse med proces B. Påfyldning af salt i blødgøringsanlægget. Ellers kan det resultere i beskadigelse af maskinen, f.eks. rust, svamp osv. Denne type problemer ligger uden for garantiområdet. C. Fyld afspændingsbeholderen Afspændingsbeholder Afspændingsmidlet frigøres under den afsluttende skylning for at forhindre vandet i at forme små dråber på servicet, der kan efterlade pletter og striber. Det forbedrer også tørringen ved at give vandet mulighed for at rulle ned ad servicet. Din opvaskemaskine er beregnet til flydende afspændingsmiddel. Beholderen til afspændingsmiddel er placeret i lågen ved siden af beholderen til opvaskemiddel. Fyld beholderen op ved at tage dækslet af og hælde afspændingsmidlet ind i beholderen, indtil indikatoren bliver helt sort. Beholderen til afspændingsmiddel kan indeholde ca. 110 ml. Afspændingsmidlets funktion Afspændingsmidlet tilføres automatisk til sidste hold skyllevand og bevirker, at der ikke kommer pletter og striber på servicet. Bemærk! Anvend kun afspændingsmiddel til beregnet til opvaskemaskiner. Fyld aldrig andre væsker i beholderen til afspændingsmiddel (f.eks. opvaskemiddel, flydende rengøring). Dette kan beskadige maskinen. Tidspunkt for påfyldning af afspændingsmiddel Hvis der ikke lyser nogen advarselslampe for afspændingsmiddel i kontrolpanelet, kan du vurdere mængden i forhold til farven på den optiske indikator "C, der er placeret ved siden af dækslet. Når beholderen til afspændingsmiddel er fuld, er hele indikatoren sort. Efterhånden som mængden af afspændingsmiddel aftager, bliver den sorte prik mindre. Du bør aldrig lade niveauet af afspændingsmiddel falde til under 1/4. Efterhånden som mængden af afspændingsmiddel aftager, ændrer størrelsen på den sorte prik på indikatoren for afspændingsmiddel sig som vist nedenfor. 7

12 (Afspændningsmiddelsindikator) Fuld 3 / 4 fuld 1 / 2 fuld 1 / 4 fuld - bør genopfyldes for at hindrer pletter og striber Tom Drej dækslet til "open" (åben) (venstre) pil for at åbne det og løfte det af. Hæld afspændingsmiddel ned i beholderen og pas på overløb. Sæt dækslet på igen ved at sætte det ind, så det flugter med "open" (åben) pilen og luk det ved at dreje til lukket (højre) pil. BEMÆRK: Fjern eventuelt spildt afspændingsmiddel under påfyldning med en klud med god sugeevne for at undgå overdreven skumdannelse ved efterfølgende vask. Glem ikke at sætte dækslet på igen, inden du lukker lågen til opvaskemaskinen. Justering af beholderen til afspændingsmiddel Maks Justeringsniveau (skyl) Beholderen til afspændingsmiddel har seks eller fire indstillinger. Start altid med at indstille beholderen til "4". Hvis der er problemer med pletter eller dårlig tørring, øges mængden af afspændingsmiddel ved at fjerne dækslet til afspændingsmidlet og dreje til "5". Hvis servicet fortsat ikke tørrer ordentligt, eller der er pletter, kan du dreje skiven til næste niveau, indtil dit service er pletfrit. Den anbefalede indstilling er "4". (Fabriksværdien er "4".) BEMÆRK: Øg dosering, hvis der er vanddråber eller kalkpletter på servicet efter vask. Reducer doseringen, hivs der er fedtede, hvidlige pletter på servicet eller en blå film over glas og knivsblade. D. Opvaskemidlets funktion Opvaskemidler med kemisk indhold er nødvendige for at fjerne snavs, knuse det og transportere det ud af opvaskemaskinen. De fleste opvaskemidler med handelskvalitet er velegnede til dette formål. 8

13 Bemærk! Korrekt brug af opvaskemiddel Brug kun opvaskemidler, der er specifikt beregnet til opvaskemaskiner. Opbevar dine opvaskemidler rent og tørt. Hæld ikke opvaskemiddel i pulverform i beholderen, før du er klar til at vaske servicet. Opvaskemidler Der er tre typer opvaskemidler 1. Med fosfater og klorin 2. Med fosfat og uden klorin 3. Uden fosfat og uden klorin Normalt er nye opvaskemidler i pulverform uden fosfat. Dermed er vandets blødgøringseffekt på fosfaterne ikke givet. Er det tilfældet, anbefaler vi at fylde salt i beholderen, selv om vandets hårdhed kun er 6 dh. Hvis der anvendes opvaskemidler uden fosfater ved hårdt vand, vil der ofte komme hvide pletter på service og glas. I så fald skal der tilføjes mere opvaskemiddel for at opnå bedre resultater. Opvaskemidler uden klorin afbleger dog en smule. Stærke og farvede pletter bliver ikke helt fjernet. I dette tilfælde skal du vælge et program med en højere temperatur. Koncentreret opvaskemiddel På baggrund af den kemiske sammensætning kan opvaskemidler inddeles i to grundtyper: Konventionelle, alkaliske opvaskemidler med kaustiske komponenter Opvaskemidler med lav alkalisk koncentration med naturlige enzymer Opvasketabletter Opvasketabletter i forskellige mærker opløses ved forskellige hastigheder. Af denne grund er der nogle opvaskemidler, der ikke kan opløses og nå fuld vaskekapacitet under korte programmer. Derfor skal du køre lange programmer, når du bruger opvasketabletter for at sikre fuldstændig fjernelse af rester af opvaskemiddel. Beholder til opvaskemiddel Beholderen skal fyldes inden start af hver vaskecyklus i henhold til de anvisninger, der fremgår af vasketabellen. Din opvaskemaskine anvender mindre opvaske- og afspændingsmiddel end en konventionel opvaskemaskine. Normalt skal der kun bruges én skefuld opvaskemiddel til en normal vask. Hvis emnerne er meget snavsede, skal der bruges mere opvaskemiddel. Tilføj altid opvaskemiddel lige før start af maskinen, ellers kan det blive fugtigt og ikke blive ordentligt opløst. Påkrævet mængde opvaskemiddel Opvaskemiddel Skub palen for at åbne Vasketablet 9

14 BEMÆRK: Hvis låget er lukket: tryk på udløserknappen. Låget springer op. Tilføj altid opvaskemiddel lige før start af hver vaskecyklus. Brug kun kendte mærker opvaskemiddel til opvaskemaskinen. ADVARSEL! Opvaskemiddel er ætsende! Sørg for at holde det uden for børns rækkevidde. Påfyld opvaskemiddel Fyld opvaskemiddel i beholderen. Markeringen angiver doseringsniveauer som vist til højre: Her placeres opvaskemiddel til hovedvaskecyklus. Her placeres opvaskemiddel til forskyllefasen. Følg producentens anbefalinger for dosering og opbevaring på pakken med opvaskemiddel. Luk låget og tryk, indtil den bliver låst på plads. Hvis servicet er meget snavset, kan du påfylde en ekstra dosis opvaskemiddel i beholderen til forskyl. Dette opvaskemiddel virker i forskyllefasen. BEMÆRK: Du kan finde oplysninger om mængde opvaskemiddel for hvert enkelt program på sidste side. Vær opmærksom på, at det kan være forskelligt afhængig af servicets tilsmudsningsgrad og vandets hårdhedsgrad. Overhold producentens anbefalinger vedrørende emballering af opvaskemiddel. 5. Påfyldning af opvaskemaskinens kurve Anbefaling Overvej at købe redskaber med et mærke, der angiver, at de kan holde til at komme i opvaskemaskinen. Anvend et mildt opvaskemiddel, der beskrives som "skånsomt mod servicet". Find om nødvendigt yderligere oplysninger hos producenten af opvaskemidlet. For bestemte elementer vælges et program med den lavest mulige temperatur. For at undgå at skader skal du undgå at tage glas og bestik ud af opvaskemaskinen lige efter programslut. Følgende bestik/service Er ikke beregnet til maskinopvask Bestik med håndtag af træ, ben, porcelæn eller perlemor Plastikdele, der ikke er varmebestandige Gammelt bestik med limede dele, der ikke kan tåle høje temperaturer Limede bestikdele eller tallerkner Tin- eller kobberdele Krystalglas Ståldele, der kan ruste Træplader Elementer af syntetisk fiber Har begrænset egnethed Nogle typer glas kan blive matte efter et stort antal vaske Sølv- og aluminiumsdele har en tendens til at falme under vask Glasmønstre kan falme ved hyppig vask 10

15 Vær opmærksom før eller efter påfyldning af kurvene i opvaskemaskinen (Overhold følgende retningslinjer for at få den bedste ydeevne i opvaskemaskinen. Funktion og udseende på kurve og bestikkurve kan variere fra model til model.) Skrab overskydende mad af servicet. Sæt gryder og pander med brændte madrester i blød. Det er ikke nødvendigt at skylle tallerkener under rindende vand. Fyld opvaskemaskinen op på følgende måde: 1. Emner som kopper, glas, gryder/pander osv. skal vende med bunden opad. 2. Buede emner eller emner med fordybninger skal placeres skråt, så vandet kan løbe af. 3. Alle redskaber skal stables sikkert, så de ikke vælter. 4. Alle redskaber placeres, så spulearmene kan rotere frit under vask. BEMÆRK: Meget små dele må ikke vaskes i opvaskemaskinen, da de nemt falder ud af kurven. Sæt hule emner som kopper, glas, pander osv. med den åbne side nedad, så vandet ikke samler sig i beholderen eller en fordybning. Service og bestik må ikke ligge inde i hinanden eller dække hinanden. For at undgå at beskadige glassene skal de placeres, så de ikke rører hinanden. Sæt de emner, der er sværest at rengøre, i den nederste kurv. Den øverste kurv er beregnet til at mere skrøbeligt og spinkelt service som glas, kaffeog tekopper Langbladede knive, der placeres lodret, udgør en potentiel fare! Lange og/eller skarpe bestikdele, som skæreknive, skal placeres vandret i den øverste kurv. Undlad at overfylde din opvaskemaskine. Dette er vigtigt for et godt resultat og et fornuftigt energiforbrug. Tømning af opvaskemaskinen For at undgå at vandet drypper fra den øverste kurv ned i den nederste kurv anbefaler vi, at du tømmer den nederste kurv først og derefter den øverste kurv. Placering af normalt service Placering i den øverste kurv Den øverste kurv er beregnet til mere skrøbeligt og lettere service som glas, kaffe- og tekopper samt sovsekander, små tallerkner, skåle og fladbundede pander (der ikke er for snavsede). Placer service og kogegrej, så delene ikke flytter sig under spuling. IND D Placering i den nederste kurv Vi anbefaler, at du placerer større emner og emner, der er svære at rengøre, i den nederste kurv: f.eks. gryder, pander, låg, serveringsfade og skåle som vist på nedenstående figur. Placer gerne serveringsfade og låg på siden på indsatsene, så de ikke blokerer den øverste spulearm. IND D 11

16 Husk: Gryder, serveringsskåle osv. skal altid placeres med bunden opad. Dybe gryder skal placeres skråt, så vandet kan løbe ud. Den nederste kurv kan foldes, så der bliver plads til store gryder og pander. Justering af den øverste kurv Højden på den øverste kurv kan justeres, så der bliver bedre plads til store redskaber i både den øverste og nederste kurv. Højden på den øverste kurv kan justeres ved at placere hjulene i forskellig højde på skinnerne. Lange emner, serveringsbestik, salatsæt og knive skal placeres på hylden, så de ikke hindrer spulearmenes rotation. Bøj kophylderne nedad For bedre stabling af gryder og pander kan holderne bøjes nedad som vist på billedet til højre. Løft kurven til opretstående postion Pres håndtaget op for at sænke kurven Folde holdere i nederste kurv For bedre stabling af gryder og pander kan holderne bøjes nedad som vist på billedet til højre. Juster håndtaget Bestikkurv Bestikket skal placeres adskilt i bestikholderen i korrekt position, og sørg for, at bestikket ikke placeres inde i hinanden, da dette forringer vaskeresultatet. For vask af høj kvalitet placeres sølvtøj i kurven efter at have kontrolleret, at: De ikke er placeret inde i hinanden. Sølvtøj er placeret med den udvendige side opad. Lange redskaber i midten.

17 6. Start af vaskeprogram Vasketabel BEMÆRK: betyder: det er nødvendigt at fylde afspændingsmiddel i beholderen. Program Valg af cyklus Information Beskrivelse af cyklus Opvaskemiddel for/hoved Vasketid (min) Energiforbrug (Kwh) Vand (L) Afspæn dings middel Intensiv Normal Øko. (*EN 50242) Glas Til det mest snavsede porcelæn samt almindeligt snavsede pander, gryder, tallerkner osv. med indtørret ved tilsmudsning. Til normalt snavsede vaske, f.eks. gryder, tallerkner, glas og let snavsede pander. Almindelig daglig cyklus til normalt snavset service, f.eks. gryder, tallerkner, glas. Til let snavset service og glas. 1 time Til let snavset service, hvor der ikke er behov for høj tørre effekt Forskyl (50 C) Vask (65 C) Skyl Skyl Skyl (55 C) Tørrer Forskyl ( 45 C) Vask (55 C) Skyl Skyl (65 C) Tørrer Forskyl Vask (50 C) Skyl Skyl(60 C) Tørrer Forskyl Vask (40 C) Skyl Skyl (60 C) Tørrer Forskyl (50 C) Vask (60 C) Skyl (55 C) Tørrer 5/30g (eller 3i1) 5/30g (eller 3i1) 5/30g (eller 3i1) 5/30g (eller 3i1) 140 1, ,39 16, ,04 12, ,88 16,1 5/30g 60 1,01 11 Kort vask Kort vask af let snavset service og hurtig vask. Vask (40 C) Skyl Skyl (45 C) 30g 40 0,6 11,6 Iblødsæt ning Til at skylle service, du påtænker at vaske senere på dagen Forskyl 8 0,

18 BEMÆRK: *EN : Dette program er testcyklussen. Oplysninger om sammenlignende test i overensstemmelse med EN 50242, som følger: Kapacitet: 14 kuverter Position øverste kurv: øverste hjul på skinner Indstilling for afspændingsmiddel: 6 PI: 0,49w; Po: 0,45w. Tænde maskinen Starte en vaskecyklus Træk nederste og øverste kurve ud, placer servicet, og skub dem tilbage. Det anbefales at fylde den nederste kurv først, derefter den øverste (se afsnittet Opfyldning af opvaskemaskinen ). Hæld opvaskemiddel ind (se afsnittet Salt, opvaskemiddel og afspændingsmiddel ). Sæt stikket i kontakten. Strømforsyningen er VAC /50 HZ, specifikation for stikkontakten er 10A 250VAC. Sørg for, at der er åbnet helt for vandforsyningen. Åbn lågen, tryk på tænd/sluk-knappen, herefter tændes displayet. Tryk på programknappen. Programmerne vil komme som følgende: Intensiv > Normal > Eco > Glas > 60 min > Kort vask > Iblødsætning Når et program er valgt, lyser indikatorlampen. Luk derefter lågen, og opvaskemaskinen går i gang. Når du trykker på Start/Pause knappen for at pause en igangværende vask, vil indikatoren holde op med at blinke og opvaskemaskinen vil sige en lyd hvert minut, indtil du trykker på Start/Pause knappen for at starte den igen. Ændring af et igangværende program... Lokalitet: En igangværende cyklus kan kun ændres, når den har kørt kortvarigt. Ellers kan opvaskemidlet allerede være blevet opløst, og maskinen er blevet tømt for vand. Hvis det er tilfældet, skal beholderen genopfyldes (se afsnittet "Påfyldning af opvaskemiddel" ). Åbn lågen, maskinen afbrydes, tryk på programknappen i mere end 3 sekunder for at ændre programmet til den ønskede vaskeindstilling (se afsnittet "Start af vaskecyklus" ). BEMÆRK: Hvis du åbner lågen under en vaskecyklus, afbrydes maskinen. Programlampen holder op med at blinke, og summeren udsender et akustisk signal hvert minut, medmindre du lukker lågen. Når du lukker lågen igen, genoptager maskinen vasken efter 10 sekunder. Har du glemt at sætte en tallerken i maskinen? En glemt tallerken kan sættes ind når som helst, inden beholderen med opvaskemiddel åbnes. Åbn lågen en smule. Når spulearmen er holdt op med at dreje rundt, kan du åbne lågen helt. Sæt det glemte service ind i maskinen. Luk lågen efter 10 sekunder. Opvaskemaskinen går i gang efter 10 sekunder. Når vaskecyklussen er gennemført Når vaskecyklussen er slut, udsender opvaskemaskinen et akustisk signal i ca. 8 sekunder og stopper herefter. Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen, sluk for vandet og åbn lågen til opvaskemaskinen. Vent nogle minutter, før du tømmer opvaskemaskinen for at undgå at røre ved service og redskaber, mens de stadig er varme og derfor nemmere går i stykker. De tørrer også bedre. Sluk opvaskemaskinen Programlampen er tændt, men blinker ikke, og først da er programmet slut. 13

19 1.Sluk opvaskemaskinen på tænd/sluk-knappen. 2.Sluk for vandet! Åbn forsigtigt lågen. Varme tallerkner er mindre robuste over for stød. Tallerknerne skal derfor helst køle af i ca. 15 minutter, inden de tages ud af maskinen. Åbn lågen til opvaskemaskinen, lad den stå åben og vent derefter nogle få minutter, før du tømmer den. Så når servicet at køle af og tørre bedre. Tømning af opvaskemaskinen Det er normalt, at opvaskemaskinen er våd indvendig. Tøm den nederste kurv først og derefter den øverste. Dette forhindrer vandet i at dryppe fra den øverste kurv og ned på den nederste. ADVARSEL! Det er farligt at åbne lågen under vask, fordi du kan blive skoldet af det varme vand. 7. Vedligeholdelse og rengøring Filtreringssystem Filteret hindrer større madrester og andre genstande i at komme ind i pumpen. Resterne kan blokere filtret og skal fjernes Filtersystemet består af et groft filter, et fladt (hovedfilter) og et mikrofilter (fint filter). Hovedfilter Madrester og snavs opfanges af filteret og pulveriseres af en speciel stråle på den nederste spulearm og vaskes herefter ud i afløbet. Groft filter Større genstande, f.eks. ben eller glas, der kan blokere filtret, fanges i det grove filter. For at fjerne de genstande, der fanges i filtret, skal du klemme forsigtigt på tappen øverst på filtret og løfte filtret ud. Fint filter Dette filter fastholder snavs og madrester ved afløbet og hindrer, at det igen sætter sig på servicet under vaskecyklussen. Filterenhed Filtret fjerner effektivt madrester fra vaskevandet, så vandet kan genanvendes i løbet af cyklussen. For at få den bedste ydeevne og de bedste resultater bør filtret rengøres jævnligt. Derfor er det en god ide at fjerne større madrester i filtret efter hver vaskecyklus ved at skylle det halvrunde filter og beholderen under rindende vand. For at fjerne filterenheden skal du trække i fligene midterfilteret og trække det opad. 14

20 ADVARSEL! Opvaskemaskinen må aldrig anvendes uden filtrene. Ukorrekt placering af filtret kan forringe maskinens ydeevne og beskadige service og redskaber. Åben Trin 1 Drej filtret mod uret. Trin 2 Løft filterenheden op BEMÆRK: Ved at følge denne procedure fra trin 1 til trin 2 fjernes filtersystemet; Ved at følge proceduren fra trin 2 til trin 1 installeres filtersystemet. Bemærkninger: - Inspicer filtrene for blokeringer efter hver brug af opvaskemaskinen. - Ved at skrue det grove filter løst kan du tage filtersystemet ud. Fjern madrester og rengør filtrene under rindende vand. BEMÆRK: Hele filterenheden bør rengøres en gang om ugen. Rengøring af filtret Brug en børste til at rengøre både det grove og fine filter. Saml filterdelene igen som vist på figurerne på sidste side og sæt hele samlingen tilbage i opvaskemaskinen ved at placere den i sædet og trykke nedad. ADVARSEL! Undgå at slå på filtrene under rengøring. Ellers kan filtrene blive vredet, hvilket forringer opvaskemaskinens ydeevne. Vedligeholdelse af opvaskemaskinen Kontrolpanelet kan rengøres med en let fugtig klud. Efter rengøring skal det tørres grundigt. Til den udvendige side kan du anvende en god maskinpoleringsvoks. Brug aldrig skarpe genstande, skuresvampe eller kraftige rengøringsmidler på nogen dele af opvaskemaskinen. 15

21 Rengøring af lågen Til rengøring af kanterne omkring lågen bør du kun bruge en blød, varm, fugtig klud. Undgå at bruge rengøringsmiddel på spraydåse for ikke at få vand i låsen til lågen og de elektriske komponenter. ADVARSEL! Brug aldrig spraymidler til at rengøre panelet, da det kan beskadige låsen til lågen samt de elektriske komponenter. Stoffer indeholdende slibemiddel samt nogle typer køkkenrulle/papirhåndklæder bør heller ikke anvendes, da de kan ridse eller afsætte pletter på den rustfri ståloverflade. Frostbeskyttelse Sørg for, at opvaskemaskinen er beskyttet mod frost om vinteren. Efter hver vaskecyklus bedes du gøre følgende: 1. Afbryd strømmen til opvaskemaskinen. 2. Sluk for vandet og kobl tilløbsslangen fra vandventilen. 3. Tøm vandet fra tilløbsslangen og vandventilen. (Brug en skål til at opsamle vandet) 4. Kobl igen tilløbsslangen til vandventilen. 5. Fjern filtret i bunden af vaskekarret og brug en svamp til at opsuge vand i afløbsområdet. Hvis din opvaskemaskine ikke virker på grund af is, skal du kontakte en professionel servicemontør. BEMÆRK: Rengøring af spulearmene Det er nødvendigt at rengøre spulearmene med jævne mellemrum, da hårde kemikalier i vandet ellers vil tilstoppe dyser og lejer. For at tage spulearmen ud skal du holde fast i møtrikken og dreje armen i urets retning. For at tage den nederste spulearm af skal du trække den ud og op. Vask armene i varmt sæbevand og brug en blød børste til at rengøre dyserne. Skyl dem grundigt og sæt dem på plads igen. Åben Sådan holder du din opvaskemaskine i god stand Efter hver vask Efter hver vask skal du slukke for vandet og lade lågen stå på klem, så der ikke opstår fugt og lugt i maskinen. Tage stikket ud Før rengøring og vedligeholdelse skal stikket altid tages ud af kontakten. Ingen slibende eller ætsende rengøringsmidler Undlad at bruge slibende eller ætsende rengøringsmidler til rengøring af maskinens udvendige side samt gummidelene. Anvend kun en klud med varm sæbevand. Brug en klud, der er fugtet med vand og lidt vineddike eller et rengøringsmiddel specielt beregnet til opvaskemaskiner til at fjerne pletter indvendigt i maskinen. 16

22 Hvis maskinen ikke er i brug i en længere periode Det anbefales, at du kører en vaske i en tom opvaskemaskine og derefter tager stikket ud af stikkontakten, slukker for vandet og lader lågen til maskinerne stå på klem. Dette sikrer, at tætninger i lågen holder længere, og at der ikke opstår lugte inde i maskinen. Flytning af maskinen 8. Installationsanvisning :Bemærk: Installation af slanger og elektrisk udstyr bør kun udføres af autoriserede installatører. Advarsel Fare for elektrisk stød Afbryd strømmen inden installation af opvaskemaskinen. Installationsforberedelse Manglende overholdelse heraf kan resultere i død eller elektrisk stød. Opvaskemaskinen skal placeres, så den kan tilsluttes elforsyningen. Den ene side af opvaskemaskinen bør placeres i nærheden af en håndvask. Den skal være placeret tæt på eksisterende tilløbs- og afløbsslanger for at gøre det nemmere at tilslutte udløbslanger på opvaskemaskinen. Bemærk: Kontroller det medfølgende installationstilbehør Læs installationsanvisningen grundigt igennem. Billeder af skabsmål og installationsposition for opvaskemaskinen Der bør klargøres før flytning af opvaskemaskinen til installationsstedet. Vælg et sted tæt på vasken for at gøre installation af tilløbs- og afløbsslanger nemmere (se figur 1). Hvis opvaskemaskinen er installeret i et hjørne, bør der være noget overskydende plads (vist på figur 2), når lågen åbnes. Figur 1 Skabsmål; Mindre end 5 mm mellem opvaskemaskinens overside og skabet og den udvendige låge parallelt med skabet. Indgange til strøm, afløb og vandtilførsel Plads mellem bunden af skabet og gulvet 17

23 MAK S. DANSK BRUGSANVISNING- AD14WB/AD14XB (ADELBERG) Figur 2 Minimum plads ved åbning af låge Opvaskemas kine Skab Låge til opvaskemas kine Minimum plads på 50 mm Tilslutning af afløbsslanger Sæt vandslangen til vasken med en diameter på 40mm eller lad vandet løbe ned i vasken, uden at bøje eller skade den. Toppen af slagen skal være mindre end 1000mm. Figur3 Tilslutning afløbsslange FASTGØR AFLØBSSLANGEN PÅ EN AF MÅDERNE A, B Forsi de Disk BEMÆRK Den øverste del af slangen skal være under 1000 mm. A Afløbsslan ge B Trin til installation af opvaskemaskine 1. Tilløbsslangen tilsluttes koldtvandstilløbet. 2. Tilslut afløbsslangen. Se diagram (figur 3). 3. Tilslut strømmen. 4. Sæt kondensbåndet under arbejdsfladen på skabet. Sørg for at kondensbåndet flugter med kanten af arbejdsfladen.) Illustration 1 ( 5. Placer opvaskemaskinen korrekt.) Illustration 2 ( 6. Stil opvaskemaskinen i vater. Den bagerste fod kan justeres fra forsiden af opvaskemaskinen ved at dreje unbrakoskruen i midten på bunden af opvaskemaskinen med en unbrakonøgle (illustration 3A). Brug en flad skruetrækker til at justere den forreste fod og drej den, indtil opvaskemaskinen er i vater (illustration 3B). 7. Opvaskemaskinen skal stå sikkert. Dette kan gøres på to måder: A. Normal arbejdsflade: Sæt højre (venstre) installationskrog ind i rillen på højre (venstre) sideflade og fastgør den til arbejdsfladen med to træskruer (illustration 4). B. Arbejdsflade i marmor eller granit: Bøj venstre (højre) installationskrog til en højredrejet vinkel og sæt den i rillen på højre (venstre) sideflade og fastgør den til arbejdsfladen med to træskruer (illustration 5). 18

24 B A Figur4 Opvaskemaskinen skal være i vater for at sikre korrekt funktion af indsatsene og optimal vaskeevne. 1. Sæt et vaterpas på lågen og indsatsen i maskinen som vist for at kontrollere, at opvaskemaskinen er i vater. 2. Sæt opvaskemaskinen i vater ved at justere de tre nivelleringsfødder enkeltvis. 3. Ved justering af opvaskemaskinen skal du holde øje med, at den ikke vipper forover. 19

25 Figur 8 Illustration af justering af fødder BEMÆRK: Maksimal justeringshøjde på benene er 50 mm. Kontrolniveau forside til bagside Vaterpas Kontroller niveau fra side til side Vedrørende elektrisk tilslutning ADVARSEL! For personlig sikkerhed: UNDLAD AT ANVENDE EN FORLÆNGERLEDNING ELLER EN ADAPTER SAMMEN MED DENNE MASKINE. DU MÅ ALDRIG UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER SKÆRE ELLER FJERNE JORDTILSLUTNINGSSTIKKET FRA NETLEDNINGEN. Elektriske krav Se nominel spænding på mærkepladen og slut opvaskemaskinen til den korrekte strømforsyning. Anvend den påkrævede 10 amp sikring, tidsforskydningssikring eller anbefalede afbryder og sørg for separat strømtilførsel til denne maskine. Sørg for ordentlig jording inden brug Elforsyning Kontroller, at spænding og frekvens svarer til det, der er angivet på mærkepladen. Sæt først stikket i en kontakt, når den er korrekt jordforbundet. Hvis kontakten, som maskinen skal sluttes til, ikke passer til stikket, skal du udskifte kontakten frem for at bruge adaptere eller lignende, da disse kan resultere i overophedning og brandsår. ANVISNINGER FOR JORDTILSLUTNING Denne maskine skal have jordtilslutning. Ved fejl eller nedbrud vil dette reducere risikoen for elektrisk stød ved at sikre, at den elektriske strøm har et afløb med lavest mulig modstand. Denne maskine er udstyret med jordledning og et jordstik. Stikket skal sættes i en passende kontakt, der er installeret og jordforbundet i overensstemmelse med lokale standarder og bestemmelser. ADVARSEL! Ukorrekt tilslutning af maskinens jordledning kan medføre risiko for elektrisk stød. Spørg en autoriseret installatør eller servicetekniker, hvis du er i tvivl om, hvorvidt maskinen er korrekt jordforbundet. Undlad at foretage ændringer på det stik, der følger med maskinen, hvis det ikke passer til kontakten. Få en autoriseret installatør til at installere en korrekt kontakt til strømforsyningen. 20

26 Sådan tilsluttes nødforsyningsslangen Maskinen skal være sluttet til vandforsyningen med nye slanger. De gamle slanger bør ikke genbruges. Vandtrykket bør være mellem 0,04 MPa og 1 MPa. Hvis trykket er lavere end minimum, skal du kontakte serviceafdelingen. 1 Træk nødforsyningsslangen ud af opbevaringsrummet på opvaskemaskinens bagside. 2 Skru nødforsyningsslangen fast til hanen med 3/4" gevind. 3 Tænd helt for vandet før start af opvaskemaskinen. VEDRØRENDE NØDFORSYNINGSSLANGEN. Nødforsyningsslangen har dobbeltvægge. Slangesystemet sikrer indgreb ved at blokere vandstrømmen, hvis vandslangen går i stykker, og når luftmellemrummet mellem vandslangen selv og den udvendige riflede slange er fuld af vand. ADVARSEL! En slange, der er koblet til en vandhane, kan gå i stykker, hvis den installeres på samme vandtilførsel som opvaskemaskinen. Hvis din håndvask har en, anbefales det, at slangen kobles fra og hullet tilstoppes. Sådan frakobles nødforsyningsslangen 1. Sluk for vandet. 2. Frigør vandtrykket ved at trykke trykudløsningsknappen ned. Derved løsnes vandtrykket og beskytter både dig og rummet fra voldsomme sprøjt Skru nødforsyningsslangen af hanen. TILSLUTNING TIL KOLDTVANDSTILFØRSEL Slut tilløbsslangen til koldt vand til et 3/4" gevind, og sørg for, at den bliver ordentligt strammet og placeret korrekt. Hvis vandrørene er nye eller ikke har været i brug i et stykke tid, skal du lade vandet løbe for at kontrollere, at vandet er klart og fri for urenheder. Hvis der ikke tages forholdsregler, er der risiko for, at vandtilløbet blokeres og beskadige maskinen. ADVARSEL! Luk hanen efter brug Placering af maskinen Sæt maskinen på det ønskede sted. Bagsiden skal stå lænet op mod bagvæggen, og siderne skal være placeret op mod de tilstødende skabe eller vægge. Opvaskemaskinen er udstyret med vandtilløbs- og afløbsslanger, der kan placeres enten i højre eller venstre side for at sikre korrekt installation. Sådan tømmes overskydende vand fra slangerne Hvis vasken er 1000mm højere i forhold til gulvet, kan det overskydende vand i slangerne ikke tømmes direkte ud i vasken. Det er nødvendigt at tømme overskydende vand fra slangerne ind i en skål eller en passende beholder, der holdes uden for og lavere end håndvasken. Vandafløb Tilslut afløbsslangen. Afløbsslangen skal monteres korrekt for at undgå vandlækage. Sørg for, at tilløbsslangen ikke er bugtet eller klemt. Forlængerslange Hvis du skal bruge en forlænger til afløbsslangen, skal du sørge for at få fat i en afløbsslange af samme type. Den må ikke være længere end 4 meter; ellers kan opvaskemaskinens vaskeeffekt forringes. 21

27 Tilslutning af sifon Sæt afløbsslangen ind i et afløbsrør med en diameter på mindst 40 mm, eller lad den løbe ud i vasken, og undgå at bøje eller vride den. Slangens endestykke skal være mindre end 1000 mm. Start af opvaskemaskinen Følgende bør kontrolleres før start af opvaskemaskinen. Opvaskemaskinen er i vater og sikkert fastspændt Indløbsventilen er åben Der er en lækage ved fødeledningernes koblingsstykke Kablerne er effektivt tilkoblet Strømmen er tilsluttet Indløbs- og afløbsslangerne er bundet sammen Alle pakkematerialer og påtryk skal tages ud af opvaskemaskinen Bemærk: Efter installation bedes du opbevare denne brugsanvisning. Brugerne har stor nytte af den. 9. Fejlfinding Før du ringer efter en servicemontør En gennemgang af skemaerne på de følgende sider kan spare dig for at kontakte en servicemontør. Problem Mulige årsager Problemløsning Opvaskemaskinen starter ikke Sikringen er sprunget, eller afbryderen er i stykker Der er ikke tændt for strømmen Udskift sikringen eller afbryderen. Fjern alle andre apparater, der er tilsluttet samme strømudtag som opvaskemaskinen Kontroller, at opvaskemaskinen er tændt, og at lågen er ordentligt lukket. Kontroller, at ledningen er korrekt sat i vægkontakten. Kontroller, at vandforsyningen er korrekt tilsluttet, og at der er tændt for vandet. Kontroller, at lågen er ordentligt lukket og lås den. Vandtrykket er lavt Tekniske problemer Der bliver ikke pumpet vand ud af opvaskemaskinen Lågen på opvaskemaskinen er ikke korrekt lukket. Bøjning på afløbsslange Kontroller afløbsslangen. Filtret stoppet Kontroller det grove filter (se afsnittet "Rengøring af filtret") Kontroller, at afløbet til køkkenvasken virker. Hvis problemet er, at afløbet til køkkenvasken er tilstoppet, har du måske mere brug for en vvs-mand end en servicemontør. Brug kun specielt opvaskemiddel for at undgå kølevæske. Hvis dette sker, skal du åbne opvaskemaskinen og lade kølevasken fordampe. Tilføj 1 gallon (1 liter) koldt vand i opvaskemaskinen. Luk og lås opvaskemaskinen og vælg derefter en cyklus. Opvaskemaskinen tømmer vandet ud på første trin. Åbn lågen efter tømning og kontroller, at kølevæsken er forsvundet. Gentag om nødvendigt Kølevæske i bunden af opvaskemaskinen Køkkenvask tilstoppet Forkert opvaskemiddel 22

28 Generelle problemer Larm Utilfredsstillende vaskeresultat Pletter indvendig i opvaskemaskinen Hvid film på den indvendige overflade Der er rustpletter på bestikket Spildt afspændingsmiddel Der blev brugt opvaskemiddel indeholdende farve Mineraler i hårdt vand De berørte dele er ikke rustfri. Der blev ikke kørt et program efter tilførsel af salt i opvaskemaskinen. Der er rester af salt i vaskecyklussen. Låget til afspændingsmidlet sidder løst Tør altid spildt afspændingsmiddel op med det samme. Kontroller, at opvaskemidlet ikke indeholder farve. Brug en fugtig svamp med opvaskemiddel til rengøring af den indvendige del af opvaskemaskinen og sørg for at bære gummihandsker. Brug aldrig andre rengøringsmidler end opvaskemidler, da der derved er risiko for skumdannelse eller kølevæske. Kør altid det hurtige vaskeprogram. Uden service i opvaskemaskinen og uden valg af turbofunktion (hvis den er tilgængelig), efter at have påfyldt opvaskesalt. Kontroller låget. Ret det Problem Mulige årsager Problemløsning Bankelyd i vaskekabinettet Klirrende lyd i vaskekabinettet Bankende lyd i vandrørene Servicet er ikke rent En spulearm slår mod et emne i kurven Løst service i vaskekabinettet Dette kan skyldes installation på stedet eller rørføringens tværsnit. Servicet blev ikke placeret korrekt i maskinen. Programmet var ikke tilstrækkeligt effektivt. Der blev ikke frigivet tilstrækkeligt opvaskemiddel. Emner blokerer spulearmenes bane. Filterkombinationen i bunden af vaskekarret er snavset eller ukorrekt installeret. Dette kan medføre, at dyserne i spulearmen tilstoppes. Afbryd programmet og flyt de emner, der er i vejen for spulearmen. Afbryd programmet og flyt det pågældende service. Dette har ikke nogen indflydelse på opvaskemaskinens funktion. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en vvs-mand. Se bemærkningerne under "Påfyldning af kurvene i opvaskemaskinen". Vælg et mere intensivt program. Se "Tabel for vaskecyklus". Brug mere opvaskemiddel eller vælg et andet mærke. Flyt emnerne, så spulearmen kan dreje uhindret. Rengør og/eller monter filterenheden korrekt. Rengør dyserne på spulearmen. Se "Rengøring af spulearmene". Slørede glasvarer Kombination af blødt vand og for meget opvaskemiddel. Anvend mindre opvaskemiddel, hvis du har blødt vand, og vælg den korteste cyklus til vask af glasvarer for at få dem rene. 23

29 Utilfredsstillende tørring Sorte eller grå pletter på servicet Aluminiumsredskaber har været i kontakt Brug et mildt slibende rengøringsmiddel til at fjerne pletterne. med andet service. Der er rester af Servicet blokerer Placer servicet korrekt. opvaskemiddel i beholderne beholderen til opvaskemiddel. Servicet tørrer ikke Ukorrekt isætning Fyld opvaskemaskinen som foreslået i brugsanvisningen. For lidt afspændingsmiddel Opvaskemaskinen tømmes for tidligt Forkert program er valgt Brug bestik med beklædning af lav kvalitet Fejlkoder Ved visse funktionssvigt viser maskinen advarselskoder for at advare dig: Koder Betydning Mulige årsager Øg mængden af afspændingsmiddel/genopfyld beholderen. Undlad at tømme opvaskemaskinen lige efter en vask. Åbn lågen på klem, så dampen kan slippe ud. Begynd først at tømme opvaskemaskinen, når servicet ikke længere føles varmt ved berøring. Tøm den nederste kurv først. Dette hindrer vandet fra servicet i den øverste kurv i at dryppe. Vasketemperaturen er lavere for korte programmer. Dette reducerer også vaskeevnen. Vælg et program med en lang vasketid. Vandet har sværere ved at løbe fra på disse emner. Denne type bestik eller service er ikke velegnet til vask i opvaskemaskine. E1 Længere indløbstid. Der er ikke åbnet for vandhanen, eller vandindløbet er begrænset, eller vandtrykket er for lavt. E4 Overløb. Nogle elementer i opvaskemaskinen er utætte. E9 Tryk på en knap i mere end 30 sek Vand eller andet på knappen. ADVARSEL! Ved overløb skal du slukke for vandet, inden du ringer efter en servicemontør. Hvis der er vand i bunden af opvaskemaskinen på grund af overfyldning eller en mindre utæthed, skal vandet bortledes inden genstart af opvaskemaskinen. 24

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

ADELBERG OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING. Hvis du har brug for reparation eller service på dit Adelberg produkt, bedes du ringe +45 70400011

ADELBERG OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING. Hvis du har brug for reparation eller service på dit Adelberg produkt, bedes du ringe +45 70400011 ADELBERG OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING Hvis du har brug for reparation eller service på dit Adelberg produkt, bedes du ringe +45 70400011 Om du behöver reperation eller service på din Adelberg produkt

Læs mere

ADELBERG OPVASKEMASKINE

ADELBERG OPVASKEMASKINE ADELBERG OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING Hvis du har brug for reparation eller service på dit Adelberg produkt, bedes du ringe på telefon +45 70 40 00 11 Om du behöver reperation eller service på din Adelberg

Læs mere

1. Programkontrollampe: Når der vælges vaskeprogram, tænder den tilsvarende kontrollampe. 2. Programknap: Vaskeprogrammet vælges ved at trykke på

1. Programkontrollampe: Når der vælges vaskeprogram, tænder den tilsvarende kontrollampe. 2. Programknap: Vaskeprogrammet vælges ved at trykke på ADG 185 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 11 11 11 11 11 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 16 8 20 24 25 1. Programkontrollampe: Når der vælges vaskeprogram, tænder den tilsvarende

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

CDP 4729-86/CDP 4729X-86

CDP 4729-86/CDP 4729X-86 CDP 4729-86/CDP 4729X-86 Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding osv. Omhyggelig læsning af

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

HN 2316 BORDOPVASKEMASKINE WQP6

HN 2316 BORDOPVASKEMASKINE WQP6 Side 1 af 29 HN 2316 BORDOPVASKEMASKINE WQP6 Brugsanvisning Kære Kunde Læs venligst denne vejledning for en korrekt anvendelse af opvaskemaskinen og for at undgå og for at undgå risikoen for uheld eller

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 19

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

CDP4609/4609X CSF 458 E

CDP4609/4609X CSF 458 E CDP4609/4609X CSF 458 E Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding osv. Omhyggelig læsning af vejledningen,

Læs mere

39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING

39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING 39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL

Læs mere

Sikkerhedsoplysninger...1

Sikkerhedsoplysninger...1 2 Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding osv. Omhyggelig læsning af vejledningen, inden opvaskemaskinen

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1 QM20 Ismaskine Installation Ismaskine placering Den udvalgte placering af ismaskinen skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af kriterierne er umulige at leve op til, vælges en anden placering.

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P Sikkerhedsråd PAS PÅ Inden apparatet anvendes, skal man omhyggeligt læse advarslerne i dette hæfte, fordi de giver vigtige oplysninger om sikkerhedsforhold under installering, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

OMI 60-00 T OMI 60-01 T Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde Læs venligst denne vejledning, før opvaskemaskinen installeres og anvendes første gang. Oplysningerne i vejledningen har til formål at

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG CDCF 6/CDCF 6S. Opvaskemaskine

INSTRUKTIONSBOG CDCF 6/CDCF 6S. Opvaskemaskine INSTRUKTIONSBOG CDCF 6/CDCF 6S Opvaskemaskine Læs denne instruktionsbog Denne instruktionsbog indeholder sektioner om instruktion i sikkerhed, betjening, installation og fejlfinding m.m. Læs den venligst

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Manual DISKMASKIN DM38V

Manual DISKMASKIN DM38V Manual DISKMASKIN DM38V Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 19

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Sikkerhedsoplysninger...1

Sikkerhedsoplysninger...1 HED 60/70-86 CSF 458 E Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding osv. Omhyggelig læsning af vejledningen,

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL. Industriopvasker

BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL. Industriopvasker BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL Industriopvasker INDHOLDSFORTEGNELSE Identifikation af maskine Generelle leveringsnoter Beskrivelse af maskine Sikkerhedsnormer Brugers inspektion Kontrolpanel Fyldning

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Din brugermanual SMEG LSA6544X2 http://da.yourpdfguides.com/dref/4379777

Din brugermanual SMEG LSA6544X2 http://da.yourpdfguides.com/dref/4379777 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning ICD 661 EU ICD 661 S EU

Betjeningsvejledning ICD 661 EU ICD 661 S EU Betjeningsvejledning ICD 661 EU ICD 661 S EU Læs denne vejledning Kære kunde, Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager opvaskemaskinen i brug. Vejledningen fortæller, hvordan du anvender og vedligeholder

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) N Trykknap for halv opfyldning N E

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) N Trykknap for halv opfyldning N E Sikkerhedsråd - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE 03/05/89 (Elektromagnetisme) og senere ændringer. 1.Fjern emballagen omhyggeligt. 2. Når emballagen er fjernet bør maskinen

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

: 1. PANTONE BLACK C 3. A4 A5 4., KD14WC(7307) (KNAU)( ) ÖÇø REV.

: 1. PANTONE BLACK C 3. A4 A5 4., KD14WC(7307) (KNAU)( ) ÖÇø REV. :. PANTONE BLACK C.. A A5., KDWC(707) (KNAU)( ) ÖÇø REV. 00 80 Opvaskemaskine Brugervejledning KDWC Hurtig betjeningsguide For detaljerede betjeningsmetoder, skal du læse tilsvarende indhold i brugervejledningen

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk ZI24-ZI26 VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk 1 Brugsvejledning 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Opvaskemaskine D9350H. Brugermanual HN6068

Opvaskemaskine D9350H. Brugermanual HN6068 Opvaskemaskine D9350H Brugermanual HN6068 KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen for at tænde opvaskeren. Åbn døren. Fyld

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Brugsvejledning. Spa

Brugsvejledning. Spa Brugsvejledning til Spa 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations Instruktioner... 2-3 5. Instruktioner... 3 6. Hygiejne ved brug af spabad 4 7. Vedligehold

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

OM 45-06. Opvaskemaskine. Brugsvejledning

OM 45-06. Opvaskemaskine. Brugsvejledning OM 45-06 Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde, Læs omhyggeligt hele denne vejledning før installation og brug af opvaskemaskinen. Oplysningerne i vejledningen har til formål at undgå risikoen for

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Brugervejledning Opvaskemaskine. Käyttöohjeet Astianpesukone. Handbok Diskmaskin. Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR

Brugervejledning Opvaskemaskine. Käyttöohjeet Astianpesukone. Handbok Diskmaskin. Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR DA FI SE Brugervejledning Opvaskemaskine Käyttöohjeet Astianpesukone Handbok Diskmaskin NO Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR DA Brugervejledning Opvaskemaskine OPVASKEMASKINE Brugervejledning

Læs mere

Hurtig betjeningsguide

Hurtig betjeningsguide Opvaskemaskine Brugervejledning KDWA Hurtig betjeningsguide For detaljerede betjeningsmetoder, skal du læse tilsvarende indhold i brugervejledningen Tænd for maskinen Fyld opvaskemiddel i Ttryk på On/Off

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere