M/S SIMAC. - min passion. Introtur 2013 Side 6-7. FIRST Sea Rescue - effektiv redning til søs Side Nr. 36 Oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M/S SIMAC. - min passion. Introtur 2013 Side 6-7. FIRST Sea Rescue - effektiv redning til søs Side 28-31. Nr. 36 Oktober 2013"

Transkript

1 Nr. 36 Oktober 2013 M/S SIMAC Introtur 2013 Side 6-7 Drifting Side min passion FIRST Sea Rescue - effektiv redning til søs Side Svendborg International Maritime Academy Foto af: Simon Chr. Frederiksen

2 Svendborg International Maritime Academy SIMAC er Danmarks største maritime uddannelsescenter. Vi uddanner maskinmestre, skibsofficerer og skibsførere på professionsbachelorniveau. En ny start Et nyt semester er startet og med dét nye tider. Ikke bare i form af en herlig masse nye studerende, men også i form af ny redaktør af M/S SIMAC, og ikke mindst en række nye initiativer der gerne skal fastholde de studerende på SIMAC. Indhold / 04 lønnedgang venter juniorofficerer / 06 Introtur 2013 / 08 Study by observation at SIMAC / 10 Drifting - min passion Det er ikke nogen hemmelighed, at der har været et frafald af studerende gennem tiderne. Årsagerne er mange og velkendte: Manglende socialt netværk, ensom- / 14 Med de studerende i centrum / 16 Internationalization / 18 Takt og tone på SIMAC hed, forkert studievalg, eller at studiet er sværere end forventet. Det er alle årsager, der ligger i toppen, når en studerende forlader SIMAC før tid. / 19 Er jeg berettiget til en dispensation? / 20 Erasmus Internship Student / 21 Lademanns Dyreleksikon Jesper Bernhardt Direktør Bred politisk interesse for SIMAC Derfor er det også glædeligt, at SIMACs ledelse har valgt, at der i år skal gøres en forskel. Introforløbet for nye studerende har fået et løft i form af en introtur, og for alle andre studerende en studiestartfest for hele SIMAC, UCL og Den Frie Lærerskole. / 23 Tutorordningen på SIMAC / 24 Udviklingsfonden - hvad er det? / 25 Opskrifter / 26 Kort nyt / 28 FIRST Sea Rescure / 32 Vi vil have skoleuniformer på SIMAC SIMAC er interessant for politikere både i Svendborg, i Folketinget og i EU. Det mærker vi bl.a. ved at en række politikere, fra alle sider af det politiske spektrum, gerne vil besøge os. Venstres næstformand, Kristian Jensen og Borgmesterkandidat for Venstre, Lars Erik Hornemand, besøgte fredag 23. august SIMAC. Efter en kort ser til fordeling mellem de fem maskinmesteruddannelser. Den videre proces er, at der nu forhandles. FIVU har meddelt, at vi i december 2013 kan forvente at modtage meddelelse om endelig kvote for Det er dog min forventning, at SIMAC vil få de oprinde- Det er både vigtigt og opløftende, at SIMAC går aktivt ind og tager et ansvar for de studerendes sociale liv. Men det er mindst lige så vigtigt, at vi studerende også tager ansvar og initiativ og deltager i de tilbud, der kommer. Deltag i Karens Kadetter, i SIMAC On The Move, i festerne, fitness og det øvrige sociale liv, der er rundt om - ikke bare SIMAC, men hele Svendborg. 16 rundvisning drøftedes udviklingen i Det Blå Danmark og SIMACs vigtige rolle i den sammenhæng. lige 155 pladser plus de 33 ekstra pladser, vi fik umiddelbart før sommerferien, så vi samlet får en kvote til ny-optag på 188 pladser i Mangler der noget? Så skab det. Sæt det i gang. Velkommen til et nyt semester og til en ny start. 06 Mandag 26. august var MF (V) Erling Bonnesen på besøg hos mig, og også her blev SIMACs betydning Finanslovsforslaget lægger samtidig op til en fastholdel- Peter Hauge Kierans drøftet. Mandag 2. september kom medlem af Europa- se af kvoten i de kommende fire år. parlamentet Dan Jørgensen (S) og Borgmester (S) Curt Sørensen på besøg. Her orienterede vi igen om SIMACs rolle og betydning i Det Blå Danmark. God læselyst Redaktør 10 Der er tirsdag 27. august 2013 fremsat forslag til finanslov for 2014 samt overslagsårene. På SIMAC er vi underlagt kvoter, så vi kun må optage et bestemt antal studerende hvert år. I forslaget lægges der op til, at kvoterne for 2012 fastholdes - dog med et tillæg på i alt 160 plad- Jesper Bernhardt Direktør M/S SIMAC: Redaktør: Peter Hauge Ansvarshavende: Jesper Layout og Tryk: Clausen Grafisk Artikler: Send meget gerne artikler, debatindlæg, information om arrangementer eller andet til Næste udgivelse: 19. november 2012 Tidsfrist: Indhold, der skal med i næste udgivelse, skal være redaktionen i hænde senest 14 dage før næste udgivelse.

3 Af: Peter Hauge Kierans Lønnedgang venter juniorofficerer Rederiforeningen erklærer åbent at nedbringelse af omkostningerne til juniorofficerer er den eneste farbare vej i fremtiden. Og Søfartens Ledere er villige til at forhandle. "Der er en markant forskel mellem omkostningerne ved ansætteles af juniorofficerer fra Danmark og juniorofficerer fra udlandet. Det bliver vi nødt til at forholde os til, når vi fremadrettet taler uddannelse af danske officerer," fastslår Pia E. Voss, Vicedirektør for Arbejdsmarkedsafdelingen i Danmarks Rederiforening. Hun påpeger, at det koster op til tre gange så meget at besætte en juniorofficersstilling med en dansker sammenlignet med eksempelvis en indisk juniorofficer. Hos Søfartens Ledere er Direktør Fritz Gantzhorn ikke helt afvisende for forhandlinger om lønnedgang. Vi er villige til at diskutere om der skal indføres en form for indslusningsløn over en kortere periode for nye juniorofficerer. Det kræver dog at der kommer garantier for 1:1 ordningen, indførelse af en kompetencefond, og øget optag på de maritime uddannelser, fortæller Fritz Gantzhorn til M/S SIMAC. Ikke endnu en maskinmesteraftale Han er dog på ingen måde klar til at indgå en aftale der minder om den Maskinmestrenes Forening indgik ved sidste overenskomstforhandling. De studerende medlemmer af Søfartens Ledere har jo på lige fod med alle andre medlemmer fuld stemmeret, og vi vil meget gerne lytte til hvad de studerende mener. Men det ændrer desværre ikke ved at vi må erkende at dele af Det Blå Danmark er presset på indtjeningen, og derfor kigger på alle de steder der kan nedbringes omkostninger, forklarer Fritz Gantzhorn, der også godt vil medgive Danmarks Rederiforening at det kan være et misforhold mellem lønnen for en juniorofficer og eksempelvis en overstyrmand, hvor løndifferencen typisk er nogle tusind om måneden. Men det er jo fuldstændigt naivt at tro at juniorofficererne skal bære hele byrden for omkostningerne ved at uddanne danske juniorofficerer, siger Fritz Gantzhorn med klar henvisning til Danmarks Rederiforening, der ikke umiddelbart vil forpligte sig til at øge optaget, garantere sejltid eller etablering af en kompetencefond. "Det der er vigtigt for rederierne, er at få reduceret de samlede omkostninger til at uddanne juniorofficerer. Det kan ske på flere måder, en af dem er åbenlyst ved at nedsætte lønningerne, men der er også andre måder at nedbringe den samlede stillingsomkostning på. Hvordan Rederiforeningen vil gribe det an er et anliggende der henhører under overenskomstforhandlingerne" påpeger hun. Vedrørende forslaget om en kompetencefond siger hun: "Vi bliver indledningsvist nødt til at se på, om der overhovedet er et behov for at uddanne flere end de godt 200 elever rederierne årligt tager ind. På baggrund af de undersøgelser vi har lavet, synes der ikke umiddelbart at være et behov herud over," fortæller Pia E. Voss, og fortsætter: "Dernæst er det også uklart, hvad de øvrige virksomheder i Det Blå Danmark mener om ideen, og hvad de er villige til at bidrage med. Men det er en dialog vi har indledt i DIS kontaktudvalget, hvor både rederiforeninger og de maritime faglige organisationer er repræsenteret." Ingen forhandlinger Søfartens Ledere skal dog ikke glæde sig til forhandlinger for tidligt, for ifølge Pia E. Voss, er der ikke nogen grund til at forhandle med Søfartens Ledere, og ønskede derudover hverken at kommentere på den af Søfartens Ledere anlagte retssag og det forhold at Søfartens Ledere ikke har nogen overenskomst med Danmarks Rederiforening, men nøjedes med at konstatere, at der ikke er udsigt til at sagen er afsluttet når der indledes overenskomstforhandlinger i foråret 2014 med de øvrige officersorganisationer. Ej heller vil Pia E. Voss kommentere spørgsmålet om der er planer om at indgå overenskomst med andre fagforeninger, eksempelvis Dansk Metals Maritime Afdeling, der indgik overenskomst for navigatører hos DFDS i starten af september. 04 M/S SIMAC nr. 36 M/S SIMAC nr

4 Af: Ida Sølvbjerg Pedersen & Frank Maegaard Dahl Introtur 2013 Så skulle pointfordelingen offentliggøres: Det hold med flest point havde ikke nogen rengøringsopgaver, mens holdet med færrest point skulle gøre toiletter og badeværelser rent. Da opgaverne var udført, blev der uddelt præmier til holdene og enkelte studerende der havde gjort sig mere eller mindre heldigt bemærket. Herefter blev busserne pakket og vi tog tilbage til Svendborg, hvor Kahytten bød på pølser, brød samt gratis øl, hvilket vi var meget taknemmelige for. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle vores sponsorer for alle de flotte sponsorgaver, vi fik med på turen. For første gang i SIMACs historie skulle der afholdes en introtur for de nye studerende. Dels for at give dem en god start, men også for at skabe et sammenhold på tværs af studieretninger og årgange. Derfor blev der nedsat en styregruppe for at planlægge alt det praktiske. Dog var der ikke særlig mange af os som havde erfaring med dette, så det var nyt for de fleste af os. Til gengæld havde vi kun otte uger i en sommerferie til at planlægge og gennemføre turen. Til at starte med havde vi planlagt at BJ1/BS1/BM1 skulle til Thurø og BJ3/BS3/BM4 skulle til Fredericia. Dog var der ikke så mange tilmeldte som forventet, så det blev besluttet at begge hold skulle slås sammen og tage til Fredericia, hvor vi boede på en indremissionsk feriekoloni. Tirsdag d. 13. august, klokken tidligt ankom spændte nye studerende og spændte instruktører på Graaesvej, hvor deltagerene blev delt ind i hold, hvorefter busserne kørte fra Svendborg mod Fredericia. Her blev de indkvarteret, fik pakket ud og gjort klar til et par begivenhedsrige døgn. Vi startede med et fagforedrag af en tidligere SIMAC studerende; Henrik Birk Larsen fra Scandlines, fulgt op af en smule frokost, hvorefter vi havde små bryd-isen opgaver såsom hvem der kunne skyde højest med en cola/mentos og lignende. Om aftenen var der underholdning som var arrangeret af introholdene. Derefter stod det på hygge med en enkelt eller to til halsen. Onsdag morgen blev alle vækket med brandbil og et trut i hornet, hvorefter der var fælles morgensang og flaghejsning. Både formiddag og eftermiddag gik med at lave teambuilding-øvelser, som holdende fik tildelt point for alt efter deres præstation. Om aftenen var der igen aftenunderholdning arrangeret af de studerende, hvorefter vi fejrede en succesfuld introtur. Torsdag morgen gik Frank rundt og vækkede dem med et trut i tågehornet, hvilket der også var en studerende som kommenterede: Jeg havde lige glædet mig til at Ida gav et trut i hornet, og så var det bare Frank!. STOR tak til vores sponsorer C.C. Jensen DanPilot Høyer K-Marine Lemvigh-Müeler Maersk Maskinmestrenes Forening Rederiforeningen SH Group SIMAC Sporten Svendborg Brakes Søfartens Ledere Troels Boghandel ØPølser 06 M/S SIMAC nr. 36 M/S SIMAC nr

5 Af: Kyoko Takashima, Tokai University, School of Marine Science and Technolog - Department of Navigation, Japan I spent one week at SIMAC, and the thing that most impressed me is that all students are hard workers, are am- bitious and are enjoying their studies Study by Observation at SIMAC Thinking that visiting SIMAC, experiencing its environment and studying its teaching methods could help me improve the Japanese seamen training system, and elaborate a more performing training method, I planned a one week field trip to SIMAC. When I visited SIMAC on August 19th, I was really amazed by the large number of the ship models exposed there. A large collection of marine equipment including magnetic compass and various other old instruments is also exposed, giving to the school the look of a museum. SIMAC also includes top of the art GMDSS and navigation simulators, which made me envy the students of SIMAC. The purpose of visiting SIMAC My field of research is ship s weather routing. However, recently I started studying the seamen training system. I personally stopped my carrier as a seafarer and enrolled in a marine training institution graduate school because I felt that there is a problem with the Japanese seamen training system. Furthermore, there is a large gap between the seamen trained by the university and the one sought by the shipping companies. I personally felt that the absence of relations between the maritime training institutions, and the shipping companies is a very important problem. I always kept thinking about the ideal seamen training system. During my study of the Japanese seamen training system, I became interested by the foreign training system. The Tokai University started a partnership with SIMAC in May of In 2010 Mr. Gustav Stachura, a student from SIMAC, joined our university as an international student. We discussed about the various aspect of the seamen training system of SIMAC, as well as the strong relationship between SIMAC and the shipping companies. The information obtained, made me feel attracted by the Danish seamen training system. The problems facing the Japanese Shipping Industry Presently, the Japanese maritime shipping is struggling with two important problems: The decrease of the number of ships flying the Japanese flag, and the decrease of the number of the Japanese seamen. The Japanese government has initiated a program to increase the number of Japanese seamen in order to insure a reliable international maritime transportation. But unfortunately the initiative is unfruitful. There are several reasons for that failure, but the main reason is the absence of cooperation between the maritime training institution and the shipping companies. Almost all the Japanese cadets train only onboard training ships and obtain their aptitude certificate before graduating. When boarding a merchant ship for the first time after graduation they are not able to carry loading operation and stability computation due to the lack of experience with real merchant ships. The skills that a shipping company requires from fresh seamen depend on the scale of the company. It would be more successful to input feedback directly from the working field into the seamen training system. I am thinking on how to build such a system. Impressions of the field trip to SIMAC I spent one week at SIMAC, and the thing that most impressed me is that all students are hard workers, are ambitious and are enjoying their studies. The students enrolled in the seamen training in the Tokai University are also studious; however the degree of seriousness is different. Why does such a gap exist? After a long discussion with Ms. Signe, I feel I start to understand the problem. Some of the students at SIMAC are former seamen. They possess the pride of being seamen and have a sense of responsibility. Japanese students are just simple students with no previous sea experience; the opportunities for them to become seamen are small. A large number of them hope to become seafarer onboard an ocean going vessel, however less than half of them will be able to achieve that. It is hard to keep one s motivation for years when the future is uncertain and gloomy. At SIMAC I noticed also that there are a lot of classes given in the form as group work. There is also the Tutor scheme, which I plan to introduce to Tokai University the Tutor scheme and the group working methods as soon as I come back to Japan. I also learned a lot from the pedagogic way of the Danish teachers at SIMAC. They do not just teach what is written in the reference books, they conduct practical classes where they transmit knowledge to the students relying on practice; they also take initiative and improvise new methods for transmitting knowledge to the students and guiding them. All this made me feel really impressed. In Conclusion By visiting SIMAC and experiencing the teaching methods, I got several ideas that could help in improving the Japanese seamen training system. The SIMAC environment is very different from the Japanese one, so I felt a little bit confused during the first two days. However I succeeded in learning a lot of things and got a lot of stimulation. Now, I am putting in order all the knowledge acquired during that wonderful week. I will be very glad to inform you later about the effect of this experience and the possible improvement that it may have generated. The visit was short but very instructive. I hope to visit it once again in the coming years. I really regret the fact that during this field trip I did not have enough time to discuss with the SIMAC students. I also wanted to go the Friday Student s Bar, which my students really enjoyed and reported that to me. I really felt myself as a SIMAC student for a short time. I would like to thank all the persons that helped me to organize the field trip to the SIMAC and took care of me during my stay there. I am especially thankful to both President Jesper Bernhardt and Provost Jan Askholm. I would like also to express my deep gratitude toward Prof. Susie Simonsen for her support during my stay at the SIMAC. Furthermore, I am thankful to Ms. Signe Jensen, without her I could never have done this field trip. I am grateful to her for her kindness and pay respect to her devotion and high academic level. Thanking you from the bottom of my heart and wishing to meet you once again. 08 M/S SIMAC nr. 36 M/S SIMAC nr

6 Tekst og fotos af: Daniel Bull Drifting - Min passion Jeg er helt igennem bidt af denne ellers ret nye motorsport her i Danmark. Det hele startede tilbage i april 2013 hvor jeg var med som fotograf til en arrangement der hed Car Challenge Day på Vandel Flyveplads. Jeg mødte op på pladsen og gik en tur ned igennem pitten, hvor jeg mødte et ret nyt team ved navn Team Wild Dogs. Deres bil er en Toyota Supra som yder omkring 600 hk ved ca. 1,2 bars ladetryk. Jeg gik hen og hilste på, og snakkede med dem og så spontant tilbød de mig en tur med rundt på banen når nu tiden passede. Jeg takkede selvfølgelig ja, for det ville være en oplevelse at prøve. Efter et par timer kom jeg tilbage til dem, de skiftede dæk, smed mig ind på passagersædet, fik h-sele og styrthjelm på, og så var det ellers bare derud af. Er du sindssyg en oplevelse! Det at komme kørende med 160 km/t, flå håndbremsen og så køre sidelæns med den fart, er bare det vildeste adrenalinsus man kan få. 10 M/S SIMAC nr. 36

7 Efter den dag har drifting været min form for terapi. Det er ugens højdepunkt hvis jeg skal ud og fotografere. Derudover har jeg fået et godt samarbejde med rigtig mange af de danske drift teams, hvilket også giver en masse fede oplevelser og ikke mindst ture ud og drifte. Når det er tid til weekendarrangementer er det altid muligt at sidde ved et team og drikke en øl eller to ogtyve. En ting jeg beundrer ved dansk drifting er det store sammenhold alle teams har imellem. Hvis der er nogen der får ødelagt noget, hjælper alle til for at få dem ude at køre igen. Der er bare en kæmpe gensidig respekt mellem alle kørende det kan man ikke andet end beundre! Lidt mere om Team Wild Dogs: Teamet er et far/søn foretagende der primært består af Atli Odinsson(søn) og Odin Hauksson(far), derudover består det af familie og venner når de har brug for hjælp ved større arrangementer. Familien er af islandsk oprindelse og har altid leget med motorer. Udover den islandske familie, består teamet også af Søren Stentoft og hans familie, som også kører i en Toyota Supra. Atli har kun driftet i cirka et år, men har kvalificeret sig blandt de ti bedste her i Danmark, og har tænkt sig i næste sæson at skulle begynde at konkurrere i blandt andet Tyskland og Polen. Det skal dog lige siges at Atli og hans far har haft rigtig lang vej og ikke mindst en helt masse sort uheld med sig siden de begyndte at drifte. Der er blevet skiftet motor, bagtøj, turbo, kardan, toppakninger og jeg kunne blive ved, men efter sidste motorskift er det endelig begyndt at gå den rigtige vej, bilen køre sindssyg godt og den brøler derudad. Lidt om drifting Til dem der aldrig har set drifting: Søg på YouTube så ved du hvad jeg snakker om. Men drifting handler i bund og grund om at få bilen til at overstyre, og så ellers bare holde den. Når vi snakker konkurrencemæssigt, handler det om at få point. Du kan få point på mange måder: Ramme Clipping Points som er placeret helt ude ved barrieren. Lave en tyk solid røg Drifte med en stor vinkel til barrieren. Holde et flot og konstant drift ved skiftende fra side til side, så du ikke pludselig køre lige ud Lade vær med at spinde rundt. Derudover handler det om at lave et rigtig flot og vildt show! Drifting er bare mit et og alt, jeg har selv overvejet kraftigt at gå ind i det når pengene en dag bliver til det, men ind til da vil jeg helt klart hænge ud med Team Wild Dogs drengene, som altid er god for en fed historie, et alt for vildt adrenalinsus og ikke mindst en dejlig håndlun øl Min passion er en ny serie i M/S SIMAC, hvor alle kan skrive om det de brænder for. Det der gør en grå dag god, får hjertet til at banke og livet værd at leve. Kort sagt: Din passion. Har du lyst til at dele din passion med andre, så skriv til - Red. 12 M/S SIMAC nr. 36 M/S SIMAC nr

8 Af: Jacob Munkholm Jensen Med de studerende i centrum De var konferencens krumtap dem, der fik det hele til at give mening, og som skal holde alle andre op på, at det ikke er nok at blive inspireret. Forandring og nytænkning skal også udleves i hverdagen. Det var 30 spændte studerende fra alle fem maskinmesterskoler, som onsdag formiddag ankom til Vingsted. En dag før de øvrige deltagere. Et skridt foran fra starten. Og det var også nødvendigt, fordi netop de studerendes rolle er så utrolig vigtig. De var tænkt som konferencens krumtap, og repræsenterede samtlige maskinmester-studerende i Danmark. Uden dem var der intet. Udbytterig introdag onsdag Introdagen for os studerende var udbytterig på flere måder. Dels blev vi forberedt mentalt, dels fik vi i detaljer afdækket hvad det var, man forventede af os. I løbet af dagen blev vi præsenteret for værktøjer, som vi kan bruge både på konferencen og på studiet, men også udenfor studiet, fortæller 27-årige Anders Snitgaard Petersen, som går på 4. semester på Fredericia Maskinmesterskole. På konferencen var han tilknyttet sporet Kvalitetsudvikling i hverdagen. Anders meldte sig som deltager på konferencen, fordi han godt kunne lide ideen om at give de studerende mere indflydelse, og fordi han tror på, at nye inputs og inspiration vitterlig vil betyde ændringer og forbedringer i hverdagen. For alle. Ikke kun for de studerende. Oplagt sted til nye inputs og ideer Det var også netop tanken om medindflydelse og muligheden for at kunne være med til at forbedre studiemiljøet på sin skole, som var blandt årsagerne til, at Jacob Kofoed-Emborg meldte sig. Jacob er 6. semester dualofficer-studerende ved SIMAC og fungerende formand for de studerendes råd på skolen. Da jeg hørte om konferencen, tænkte jeg at den var helt oplagt for mig, så jeg kunne få nye inputs og ideer til en forbedret skole. Jeg var tilknyttet sporet Studiemiljø, som var et af de vanskeligere spor. For hvad er studiemiljø? Det er et spørgsmål, som vi også brugte tid på at drøfte om onsdagen, for der ligger mange ting i det ord fysiske rammer, psykiske rammer, læringsprocesser, dialogen mellem underviser og studerende med videre, siger Jacob. Selvom medarbejderne ved SIMAC ikke deltager på konferencen, opfordrede skolen stadigvæk de studerende til at melde sig, og Jacob var helt overbevist om, at han kom til at rejse hjem til Svendborg med masser af inspiration, ideer og ny viden. De studerende tages alvorligt Både Anders og Jacob føler, at forberedelsesdagen var et stærkt aktiv, som har givet dem værktøjer til brug hen over resten af konferencen, men i høj grad også til bagefter på studiet såvel som i hverdagen. Men vigtigst af alt er det nok, at de føler sig godt modtaget på deres respektive spor. Jeg kunne klart mærke at underviserne synes at vi var værd at lytte til. De så os som en ressource, som man skal gøre brug af, og det er fedt. Det var jo derfor vi var kommet, siger Anders Snitgaard Petersen. Og det er en holdning, som deles af Jacob Kofoed-Emborg: Det er en god kombination at sætte studerende og ansatte sammen på den måde. Vi ser tingene fra forskellige synsvinkler og har ofte forskellige opfattelser af et problem. Og det er kun godt, for det er jo der, man for alvor begynder at flytte på tingene, siger Jacob. 14 M/S SIMAC nr. 36 M/S SIMAC nr

9 Af: Susie Simonsen Internationalization Once again, our Japanese partner, the TOKAI University of Japan, has visited SIMAC. We thank all of the classes and the individual students, professors, instructors and other employees, who made them feel welcome and shared some of our views on teaching methods and education with them - and showed our students a little of the everyday life at SIMAC. This semester the visiting students were Kosei Iwamatsu (navigator), Takeaki Kida (navigator) and Makoto Niizeki (logistics). They were here for three weeks and have followed a series of lessons and have also had walk-andtalk meetings with professors, private visits and joined the Maritime Harbour Walk. One thing that took them all by surprise was the use of laptops - in their classes students are not allowed to bring laptops, unless it is an IT class. They are used to all materials from the teacher being written on the blackboard or handed out as documents, although some teachers use powerpoint shows. They also noted that students here have much dialogue with the teachers and can ask aggressive questions - in Japan, typically only the teacher speaks during class. Students may ask questions in the break. They commented that the powerpoint shows they experienced were easy to understand and that the idea of handing in homework prior to guidance is good. They perceived the students here at SIMAC as highly motivated, enthusiastic, well-prepared and active - as well as friendly and very serious about your studies. They noticed, that although not all students speak perfect English, they are easy to understand and not shy. They also felt teachers were very open and efficient. Especially the many group activities impressed them, and the closeness and respect between teachers and students. They appreciated the ship handling simulator, the opportunity to weld and perform practical work - and the student s bar ;0) They have now arrived well back at TOKAI and send their thanks and best wishes to all who made their stay so memorable, especially Signe Weitze Barfoed, who assisted them with translations of much more than language and also helped with de-mystification of "the Danish way". Thank you to all for an enjoyable time with studying, barbecue and billiard - and certain surprises as to climate, alcohol consumption and high prices. You may have noticed that we are integrating English more in the subjects generally - this is to ensure that the graduates are ready for a globalized world with the much sought-after skills and competences for a globalized career, including strong English skills and intercultural competences. Our prime focus is thus not the visiting students or even you taking a semester or your apprenticeship abroad (although we certainly support this) but to ensure that the learning environment includes more tools and opportunities to acquire the intercultural competences - for all. We plan a small series of meetings with students regarding a semester abroad or making the apprenticeship in Brazil later this semester. If you have ideas on how/ where SIMAC can integrate English more or assist you in other ways please let us know. Fun Fact Carl Martin Jørgensen was teaching Spoken English at Guangzhou Maritime College for three months last semester and one of the insights was a whole new meaning of the term "day shool" (heldagsskole). On certain days his final lesson was from ! M/S SIMAC nr

10 Af: Susie Simonsen, Kvalitetskoordinator Af: Susie Simonsen Takt og tone på SIMAC Er jeg berettiget til en dispensation? Det er dejligt, at eksterne tilsyn og besøgende udefra beretter, at der hersker en god stemning på SIMAC og at studerende og ansatte er lydhøre overfor hinanden. Det er vigtigt både for studie- og læringsmiljøet og arbejdsmiljøet som helhed, at vi alle er opmærksomme på, hvordan vi behandler hinanden. Det er vigtigt for alles oplevelse i hverdagen, at vi er respektfulde og har øje for hinanden. Et lille smil og venlighed rækker langt. Takt og tone er noget, vi er fælles om - og det hører heldigvis til sjældenhederne, at vi ikke udviser passende opførsel. Det har dog i enkelte tilfælde været nødvendigt for SIMAC at understrege, at vi ikke kan acceptere et skred i normerne. Der har således været et stigende element af uro i forbindelse med afviklingen af nogle skriftlige eksamener, så det har været nødvendigt for de eksamensansvarlige at indskærpe, at instrukser skal overholdes - såvel i forbindelse med de generelle eksamensmøder som i kort form inden hver skriftlig prøve eller eksamen afholdes. Den enkelte studerende er typisk slet ikke klar over at man kan forstyrre eller krænke, uden selv at bemærke det eller ville det. For den enkelte er fokus et andet sted og man opdager dermed ikke nødvendigvis, hvordan man påvirker andre eksamensdeltagere. Det er derfor vigtigt, at vi sikrer en fælles forståelse og der i gennem sikrer, at alle får de bedst mulige og fair rammer for deres præstation hver gang, der er prøver og eksamener. Det er en situation, der påvirker de enkelte forskelligt. Derfor noterer vi med glæde, at der har været en klart bedre forståelse for vigtigheden af ro ved eksamensafviklingen generelt ved den sidste eksamenstermin! Det fælles ansvar gælder også for omgangstonen bl.a. på de enkelte hold, hvor både den enkelte studerende og underviseren har en aktiv rolle for at sikre, at samarbejdet foregår professionelt, så alle har et godt læringsmiljø. Mobning kan være ubemærket af krænkeren - men hvis der opstår et asymmetrisk mønster, hvor det er en enkelt eller få, der hele tiden er den "modtagende" part, påvirker det voldsomt. Det er derfor også undervisers rolle at være opmærksom på et rimeligt klima for alle. Det er vigtigt at afstemme forventninger på holdet og sikre at der er den nødvendige ro. Det er naturligvis ikke SIMACs opgave at blande sig i de private omgangsformer, men det er lige så naturligt, at SIMAC har et ansvar for læringsmiljøet og de rammer, der stilles op. Vi er alle ansvarlige for vores egen opførsel og handlinger, og har retten til at sige fra overfor andres handlinger, hvis de ikke overholder den gode tone - SIMAC står for et professionelt samarbejde, hvor vi skal kunne rumme og leve med hinanden og vise passende hensyn. Det er heldigvis i langt de fleste situationer tilstrækkeligt at gøre opmærksom på, hvis en situation er ved at udvikle sig, men i yderste konsekvens kan grov, truende eller krænkende adfærd medføre skriftlig advarsel eller bortvisning fra uddannelsen. Her ved semesterstart har SIMAC modtaget en række dispensationsansøgninger vedrørende særlige eksamens- og prøvevilkår, f.eks. forlænget tid eller brug af yderligere hjælpemidler. Dispensationer gives aldrig automatisk, men skal altid være begrundet i de særlige forhold der berettiger dem - og det skal være muligt for SIMAC for lovligt at kunne bevillige dispensationen, for eksempel konkrete individuelle omstændigheder der nødvendiggør og berettiger dispensationen. Vi vil meget gerne imødekomme berettigede dispensationsansøgninger, men det er vigtigt at understrege, at de ikke kommer automatisk. Hvis en studerende ikke har bestået i tredje forsøg, vil man blive udmeldt af SIMAC. Man kan i så fald som udgangspunkt ikke starte på en tilsvarende maritim uddannelse de næste to år. Man kan dog søge om et fjerde prøveforsøg. Såfremt man kan vise, hvad der er ændret så der er en berettiget forventning om at bestå ved et fjerde forsøg, og der er fremdrift i studiet, det nødvendige fremadrettede perspektiv, og der faktisk kan gives et fjerde forsøg - bliver man ikke udmeldt af studiet. Der har også været nogle henvendelser fra studerende, der ville høre, om der var mulighed for at få en reeksamen eller prøve. Det er der principielt mulighed for af hensyn til at opnå et hensigtsmæssigt studieforløb og undgå forsinkelser. Det sker dog hverken automatisk eller fordi man ikke har været forberedt til et fagemne og er dumpet til den ordinære eksamen. SIMAC anvender følgende kriterier ved afgørelse om ansøgning fra den studerende vedr. individuelt tilbud om reeksamen - alle kriterier skal være opfyldt, før tilbuddet evt. gives: 1. Der vil ellers ske en uundgåelig forsinkelse af studiet 2. Der foreligger en aktuel undskyldelig omstændighed (f.eks. rettidigt dokumenteret sygdom, teknisk forhindring etc.) eller den studerende er ikke-bestået ved første mulighed for bedømmelse 3. Den studerende har redegjort for, at der er en berettiget forventning om at bestå ved en ekstraordinær eksamen. Hvis man som studerende ønsker en ekstraordinær reeksamen/prøve, skal man redegøre for disse elementer i ansøgningen om dispensation - dvs. man skal beskrive studieaktiviteten i faget op til den ordinære eksamen/prøve og beskrive hvad der er gjort i perioden frem til reeksamen, som berettiger til en forventning om at bestå ved den ekstraordinære reeksamen eller prøve, der søges om. Hvis du mener, du har behov for en anden type dispensation, så kig ind på kontoret - så finder vi sammen ud af, hvad du har brug for og om vi har mulighed for at hjælpe dig. 18 M/S SIMAC nr. 36 M/S SIMAC nr

11 Af: Seçil Yavuz Af: Signe Barfoed Erasmus Internship Student: Seçil Yavuz My name is Seçil Yavuz, 22 years old girl and a university student at the department of English Language Teaching in the capital of Turkey, Ankara. I was born in Sinop, located on the Black Sea region, northern part of Turkey. I have been living in Ankara for 4 years because of my school. I am here at Simac as an Erasmus internship student, my aim is to work in an international field, related to education, to do something that will enhance my worldview or contribute to improve the quality of my teaching and to learn about the culture. Also, I would like to give my contributions to you as much as I can. Before coming to Denmark, I was sure that I would learn a lot of things from you. And now I m exactly doing it. I m learning about the culture through experience. In fact it s more than learning- I m living the culture now and enjoy it. Based upon my experiences here, there are some differences between Turkey and Denmark. The first one is, undoubtedly, that here it s so common using bicycles as means of transport. In Turkey, the bus/mini bus/taxi etc. are much more common. The second one can be; here almost no one can be seen outside after 5. This is one of the biggest things that made me surprised. In Turkey, it s quite opposite. After 5, people usually go out, go to a cafe / a bar / a restaurant. You can always see the people outside. The third one is that almost all students in Denmark know how to cook very well. They don t usually eat in a restaurant/ a cafe. In Turkey, dorms are so common, thus most of the students don t need to learn how to cook. In the dining hall of those dorms the students can have breakfast and dinner. In addition to this, to have the dinner/breakfast outside is also so common and it s not as expensive as in Denmark. Also, we can order some food to our home whenever we want- it doesn t matter what time it is. For lunch, on the school campus area we have a big dining hall; we can buy food through some kind of bank account card system. Another difference is that Danish students can have pretty enough scholarship for their education. They don t need financial support by their families. Maybe that s why they are more independent while making a decision on anything. Turkish students are also given some scholarship, but it s not that much. It s not enough to live with that money during the whole month. Thus, we are in need of our families support financially. For this reason, we usually consult with our families before we take an action. In short, these are some of the differences that I have experienced so far. And I enjoy all these differences so much. And now on for me, when Denmark is a subject, the initial things coming to my mind: beer and crazy drinking games, Snaps, fruit yoghurt, bikes, taxes, blond muscle men, Roskilde Festival, Brøndby IF, Lars Ulrich. And of course Hans Christian Andersen :) It was a bit coincidence, a bit luck to do my internship at Simac. I m pretty sure that none of them would have been possible without such a great person like Susie. I m most grateful and I will always be. Thank you Susie, and all of you. I m so glad to be here and to know you all. Lademanns Dyreleksikon Artsnavn: Styrmand (Nautico Navigare Vindusciculus) Beskrivelse: Meget primitivt dyr i familie med Orangutangen. Ses fortrinsvis om bord på oceangående fartøjer. Kan dog også ses i land, se under vindueskigger. Levevis: Styrmanden ynder at opholde sig så højt som muligt, da den ikke tåler at opholde sig i nærheden af andre dyr. Styrmanden er et meget sart dyr, der ikke tåler fysisk arbejde, og hvis den bliver udsat for fysisk anstrengelse, bliver den forvandlet til en såkaldt skibsassistent (Nautico Mobilius Druksutius). Hvis en styrmand kommer til at svede, dør den. Herfor er disse styrmandsdråber yderst sjældne og kostbare. Styrmanden tilbringer det meste af sin tid med at kigge ud af store glasflader; hvad den ser efter er en af naturens store gåder. Ved mørkets frembrud får styrmanden selskab af ovennævnte skibsassistent, da styrmanden er ekstremt mørkeræd. Forplantning: Styrmanden starter sit liv som styrmandsaspirant. Denne opstår ved gæring i de skraldespande, hvori styrmanden hensmider brugte kaffefiltre. I løbet af ca. 12 uger vil disse kaffefiltre langsomt omdannes til en styrmandsaspirant. Opvækst: Styrmandsaspiranten affodres ca. 3 gange dagligt af den såkaldte hovmester (Nautico Jamsesus). De voksne styrmænd oplærer nu deres aspiranter til at stirre tomt ud i luften i flere timer ad gangen. Når aspiranter kan stå stille i flere timer uden at foretage sig noget, betragtes den som klar til indlæggelse på en såkaldt Navigationsskole. På denne Navigationsskole skal aspiranten så opholde sig i 2,5 år uden at foretage sig noget som helst. Adfærd: Styrmanden er et meget chauvinistisk dyr, der kun tåler selskab af skibsassistenten. Den kendte engelske zoolog Jack T. Ripper har da heller ikke kunne fremlægge bevis for nogen højere intelligens hos styrmanden. Artsnavn: Maskinmester (Nautico Mascino Rodius Dieselos) Beskrivelse: Primitivt dyr i familie med sumprotten. Ses fortrinsvis om bord på oceangående skibe. Kan dog også træffes i land, se under kloakrotte. Levevis: Maskinmesteren er af natur et meget sky dyr, der ynder at opholde sig i mørke, beskidte og larmen- 20 M/S SIMAC nr. 36 M/S SIMAC nr

12 de omgivelser. Det trives bedst i områder med stor forekomst af fuelolie og twist. Maskinmesteren ynder at påføre dens yderste kropslag, kaldet kedeldragten, et lag olie som værn mod sæbe, da den er allergisk overfor dette. og har ikke fokus til at stirre ud af vinduet længe nok ad gangen, og springer derfor gerne over hvor gærdet er lavest. Dette undskylder den ofte med dens brede kompetencer, og dens såkaldt særlige lederegenskaber, som den mener at have opnået i uddannelsen. Forplantning: Maskinmesteren starter sit liv som maskinaspirant. Denne opstår ved gæring af gamle klude og twist, som den udvoksede maskinmester bærer i en lomme på kedeldragten i ca. 12 uger, hvorefter de smides i en mørk krog. De vil så i løbet af yderligere ca. 3 uger udvikle sig til en maskinaspirant. Forplantning: Skibsofficeren er en unaturlig dyreart, specielt fremavlet på forsøgsbasis efter ønske fra en højere instans. Således har forskere taget brugte kaffefiltre fra Styrmanden (Nautico Navigare Vindusciculus) og blandet dem med brugte olieklude og totter med twist fra Maskinmesteren (Nautico Mascino Rodius Dieselos). Denne særligt usunde og kemiske blanding gærer i et halvt år og udvikler sig da til en skibsofficersaspirant. Opvækst: En maskinaspirant bliver oplært ad de voksne maskinmestre således, at den i løbet af ca. 1 år er i stand til at svine sig selv til på ganske kort tid. Aspiranten sendes derefter i land for at frekventere en såkaldt maskinmesterskole (et specielt reservat for adfærdsvanskelige dyr) i ca. 2 år. Når aspiranten er fuldt udlært i den for maskinmestrene så vigtige kunst at ødelægge diverse maskin- og motordele, sendes den til søs igen. En speciel underrace må her nævnes; den såkaldte reparatør, der er i stand til fuldstændig at destruere alt, hvad maskinmesteren ikke selv kan ødelægge. Adfærd: Maskinmesteren er et meget chauvinistisk dyr. Den kan ikke lide at opholde sig i nærheden af andre dyrearter, særligt ikke den dødsfjende, styrmanden (Nautico Navigare Vindusciculus). Den kendte tyske dyreforsker Dr. Hermann Stanchelbein hævder at maskinmesteren med den rette træning kan oplæres til simple tricks, f.eks. at give pote, sit osv. Dette bestrides dog af andre eksperter. Artsnavn: Skibsofficer (Nautico Dualios Udulius) Beskrivelse: Skibsofficeren er et dybt personlighedsspaltet dyr, som alle er af stjernetegnet Fisk, idet skibsofficeren aldrig er i stand til at beslutte sig for, hvad den helst vil. Ses hovedsageligt på større oceangående fartøjer. Kan også mødes i land, se under politiker eller direktør. Levevis: Skibsofficeren mener sig selv i stand til både at arbejde på broen og i maskinen, hvorfor den ikke accepteres nogle af stederne, da de to afdelinger ikke tåler hinanden. Selvom Skibsofficeren uddannes til at arbejde begge steder, har den det bedst i en uniform, hvor den leder og uddelegerer arbejdet til laverestående dyreater. Den tåler ikke særlig godt at blive snavset, 22 M/S SIMAC nr. 36 Opvækst: Skibsofficersaspiranten har sin gang både i maskinen og på broen, hvor parterne prøver at påvirke aspiranten til at vælge side. Efter en kort udmønstring skal Skibsofficersaspiranten indlægges første gang på en særlig institution for dyr med skizofrene tilbøjeligheder. Her uddannes den sammen med styrmandsaspiranter i at foretage sig intet og drikke kaffe, og sammen med maskinmesteraspiranter i at ødelægge enhver maskine den kommer i nærheden af. Disse to egenskaber stemmer dog ikke så godt overens, hvorfor de færreste skibsofficersaspiranter udviser færdigheder inden for begge områder. Mange bliver da også kureret for deres skizofreni og vælger side, men nogle få fortsætter den skizofrene uddannelse. Efter endnu en udmønstring til frustration for alle andre om bord på skibene skal skibsofficeren indlægges igen før den er fuldt uddannet. Institutionen bilder da aspiranten ind at den er uddannet Maritim Leder med brede kompetencer. Adfærd: Skibsofficeren ser gerne sig selv som en ophøjet dyreart der er bedre end de andre. Denne illusion er en følge af den meget skizofrene personlighed Skibsofficeren har. Den prøver at mænge sig med både Styrmænd og Maskinmestre, og er ofte bedrevidende over for dem, hvilket er medvirkende til at den ikke er et respekteret dyr. Forskning fra den højere instans viser dog, at denne dyreart alligevel ikke egner sig til overlevelse, hvorfor den allerede nu er en truet og muligvis uddøende art. Af: Anne Mette Terpager Andersen Kørt fast i en opgave? Fortvivl ikke! Tutorordningen på SIMAC På SIMAC findes der en tutorordning, der har til formål at hjælpe studerende. Hvis du en dag sidder og kæmper med en opgave og ikke kan finde løsningen, skal du ikke fortvivle. I stedet bør du skynde dig at gå op i tutor caféen, og få hjælp til at komme videre. Tutorcaféen er åben mandag til torsdag fra og er bemandet af to studerende hver eneste dag. Det vil være en blanding af maskinmester studerende, skibsfører studerende og duale studerende, der sidder i tutorcaféen, og de går på vidt forskellige semestre, så der er rig mulighed for at finde én, der er i stand til at hjælpe dig. Du kan finde tutorcaféen i den bagerste del af kantinen. Når den har åben, står der et skilt på bordet, hvor der står Tutor Café. Du kan kende tutorerne på deres grønne badges, og du kan altid kontakte dem, når de sidder der. På sharenet under tutor er det muligt, at se hvem der sidder i tutorcaféen, og hvilke fag de kan hjælpe i. Hvis du ikke har mulighed for at komme op i tutorcaféen på det givne tidspunkt, skal du være velkommen til at skrive en mail, til den givne tutor, og få hjælp ad den vej. Husk - Det er altid i orden af spørge om hjælp. M/S SIMAC nr

13 Af: Anne Mette Terpager Andersen Af: Nanna Kjær Fuglsang Udviklingsfonden - Hvad er det? Rodfrugtsbiksemad (4-6 port.) Ca. ½kg blandet rodfrugt, fx kartofler, gulerødder, pastinak, selleri, jordskokker og rødbeder, vasket, skrællet og groftskåret 1 løg, grofthakket Sojasovs, efter smag Ketchup, efter smag Smør, til stegning Salt og peber Æg, efter behag Evt. restkød, såsom okse- og svinesmåkød eller en pakke bacontern, hvis du gerne vil have kød i Kog rodfrugterne i letsaltet vand, indtil de begynder at blive møre. De må endelig ikke koge ud, idet de så går helt i stykker på panden. Hæld vandet fra rodfrugterne og lad dem stå med låg på for at bevare varmen. Smelt smørret på en stor pande ved middelhøj varme og tilsæt løget tilsæt også kødet, hvis du har det. Steg løget blankt, ca. et par minutter, og hæld rodfrugterne ved. Hæld sojasovs og ketchup ved efter behag, og krydr med salt og peber. Steg biksen i 10-15min, indtil den er gennemstegt og har fundet sammen. Vend jævnligt rundt undervejs. Har du en ekstra pande er det nemmest at lave spejlæggene på den, ellers må du lave biksen færdig og tømme den pande først. Server biksemaden med et spejlæg og ketchup til. Der er nok ikke mange der ved det, men på SIMAC har vi en fond, der hedder udviklingsfonden. Udviklingsfonden er en fond, der er drevet af salg af hydraulikbøger til andre skoler, og hvor overskuddet går til studerende i form af fondsmidler. Fonden har eksisteret i mange år, og har støttet flere formål på skolen. I 2008/2009 støttede den blandt andet ombygningen af LOS LAGOS, og har for nyligt støttet introturen, som blev arrangeret for de nye studerende. Formålet med fonden er at støtte studerende på SIMAC i forbindelse med aktiviteter der både er lærende og sociale. På forrige semester kom det til udtryk i form af fondsmidler til studerende der selv arrangerede studietur i forbindelse med projekter, som de skrev. Der blev bl.a. arrangeret en tur til energinet.dk, samt en tur til Nordic Sugar i Nakskov. Fonden støtter også studerende, der er i gang med at skrive større projekter, og som har brug for lidt finansiel støtte til at komme rundt i landet og lave undersøgelser. Hvis du har lyst til at arrangere en udflugt for dine medstuderende eller hvis du har en idé til et arrangement i SIMAC regi, men mangler midlerne, er udviklingsfonden måske vejen til midler for dig. Kort sagt kan der søges støtte til mange formål, så længe formålet både har et socialt og et lærende aspekt. Ønsker du at blive klogere på hvad fonden er, er der en side på sharenet, der omhandler fonden. Der kan søges om midler ved at sende en ansøgning til Dhal: (4 port.) 200g blandet tørrede bønner og linser, jeg selv foretrækker 100g røde linser og 100g kikærter. Vær opmærksom på, at bl.a. kikærter skal ligge i blød i 10-12timer 1 dåse hakkede tomater 3-4 fed hvidløg, hakkede 1 god spsk frisk ingefær, hakket 1 hakket løg 1 frisk chili, hakket, hvis du har Rigeligt blandede krydderier, karry er et must. Jeg selv foretrækker karry, tørret chili og garam masala Salt og peber 1 bouillonterning, grøntsags- eller kyllingebouillon Olie, til stegning Vand Evt. tilbehør: et brød til suppen, fx ciabatta eller flute Varm olien op i en gryde, tilsæt hvidløg, løg, ingefær og chili, samt de stærke krydderier. Svits blandingen i et par minutter, indtil løget er klart. Tilsæt de hakkede tomater og lad blandingen småkoge i fem minutter. Tilsæt dine linser og/eller bønner, husk at de skal være drænede, og rør godt rundt et par gange. Hæld en passende mængde vand på, mindst ½liter, indtil bønnerne er dækkede og tilsæt så din bouillonterning. Krydr med salt og peber og få suppen op at koge. Lad den koge ved svag varme i ½-1 time, alt efter behov. Bønner og kikærter skal koge længere end linser, så smag til undervejs. Serveres rygende varm med et krydret brød til. Krydret brød: Fugt dit brød under hanen og drys lidt salt og krydderier, såsom chili eller garam masala, på. Opvarm det i ovnen efter anvisningen på pakken. 24 M/S SIMAC nr. 36 M/S SIMAC nr

14 M/S SIMAC: Kort nyt! SIMAC on the Move SIMAC on the Move løber videre på dette semester kl ved springvandet på følgende datoer: 19. september 3. oktober 31. oktober 14. november 28. november 9. december Husk du kan finde SIMAC on the Move på Facebook, blot søg på navnet. Biograftur Tirsdag d. 22. oktober kl. 18:30 har alle ansatte og studerende på SIMAC mulighed for at komme til en eksklusiv forpremiere på filmen Captain Phillips. Filmen er baseret på kapringen af Maersk Alabama, og er med blandt andre Tom Hanks. Du kan købe din billet på projektkontoret, men der er begrænset antal pladser til denne film. Pris: 50 kr. (Husk at have kontanter med) Pubcrawl D. 27. September kl Så er det igen blevet tid til Pubcrawl (KUN) for byens sømænd, sygeplejersker, pædagoger, og den frie lærerskole. Vi starter på sygeplejeskolen, hvor Los Lagos er vært for en øl eller to. Efter sygeplejeskolen går turen til Børsen, hvor der vil være lidt at spise/drikke og derefter begynder selve Pubcrawlen. HUSK KONTANTER på dagen = HURTIG ØL. Som altid vil det være GRATIS at deltage - Inviter dine medstuderende og gå ikke glip af dette, det bliver for vildt!! Husk studiekort, vi tjekker :)! Oktoberfest D. 12. oktober kl Du burde købe dig en tyrolerhat... - For Los Lagos holder nemlig Oktoberfest! Saml dine venner og veninder, find jeres lederhosen og tyrolerkjoler frem og kom og giv den fuld gas til Hansi Hinterseer og co! Der vil denne aftens blive serveret fadøl i 1L krus til 25 kr., og der vil selvfølgeligt være en præmie til den bedst udklædte. Prisen for dette arrangement er, inkl. 2x1L fadøl eller 3xTempt cider: Pris i forsalg: 50 kr. Pris i døren: 80 kr. Billetter købes af: Jakob Sjørup (BM7), Morten Hansen (BM6), Nanna Frank Jørgensen - UCL modul 9 > sælger i kantinen, 1 sal, bygning A. Personalenyt Ny kontorelev Ditte Maria Skovbjerg Poulsen er ansat som kontorelev fra den 1/9. Dittes elevtid er 2 år, og i det 1. år skal hun være i projektkontoret mandag og tirsdag og i studieadministrationen onsdag til fredag. Ny ejendomsserviceteknikerelev Anders Hauchrog er ansat som ejendomsserviceteknikerelev fra den 1/9. Anders skal være tilknyttet teknisk afdeling i 2,5 år. Projektkoordinator til fundraising til det nye SIMAC på havnen Pernille Jasmina Geisler er ansat i en periode som projektkoordinator. Pernille skal være fundraiser og projektkoordinator for det nye SIMAC på havnen. Pernille har fysisk placering i projektkontoret. Ny instruktør Med tiltrædelse d. 5. august 2003 er Johannes Steen Irminger ansat som instruktør på Værkstedsskolen. Johannes er uddannet dual Skibschef fra SIMAC i 2009, og han har siden arbejdet i indenrigs færgefart. Johannes har bl.a. sejlet som overstyrmand ved Langelandstrafikken. Ny instruktør Kristian Fog-Petersen er ansat som instruktør på Værkstedsskolen pr. 1. august. Kristian har en håndværksmæssig baggrund som maskinarbejder og er uddannet som maskinmester fra SIMAC i Han har senest arbejdet som elektriker og med inspektion af trykbærende og tekniske anlæg. Kristian kommer således til SIMAC med en bred teknisk uddannelse og erfaring. Ny underviser Torben Iskov Nielsen er ansat som adjunkt i Team Grundteori. Torben er uddannet maskinmester fra Svendborg Maskinmesterskole i Han har erfaring som sejlende maskinmester, har arbejdet som selvstændig el-installatør, og han har desuden været beskæftiget som energirådgiver Kontorelev udlært Wickie Schaadt Andersen er udlært som kontorassistent med speciale i offentlig administration. Efterløn Tommy Angelo Hansen er gået på efterløn pr. 31/8. 26 M/S SIMAC nr. 36 M/S SIMAC nr

15 Af: Anne Mette Terpager Andersen FIRST Sea Rescue effektiv redning til søs 40 personer på syv minutter. Så hurtigt kan man ifølge ophavsmændene bag et nyt søredningssystem udviklet i Sverige redde nødstedte passagerer efter en ulykke på havet. Hvordan får man eller måske 8000 krydstogtpassagerer fra redningsflåderne og i sikkerhed, når de er evakueret fra et nødstedt passagerskib? Det spørgsmål har indtil nu været ubesvaret, men en svensk kaptajn, en svensk industriel designer og en svensk projekt manager med rødder i søfarten har måske fundet svaret. First Independent Responder Safe Transfer eller FIRST. Det komplicerede navn dækker over et nyt redningssystem, udviklet i et samarbejde mellem Swedish Sea Rescue Society og Stena Line. Formålet er at udvikle et system, hvor man på en sikker og effektiv måde kan rede passagerer, der har forladt et nødstedet skib, dels fra vandet til en flåde og fra flåden i sikkerhed. Redningsflåder, der kan hejses op Passagerskibe udstyret med de såkaldte MES-systemer kan på ganske kort tid få alle fra borde og i redningsflåderne. Problemet opstår, når passagererne skal flyttes fra flåderne og i sikkerhed, oftest ombord på et andet skib. Med de nuværende metoder flytter man én person ad gangen og processen er langsom og i visse situationer farlig. Løsingen er i følge kaptajn Jörgen Lorén fra Stena Line at man ikke flytter hver enkelt passager, men hele flåden: - De allerfleste skibe har en kran til generelle formål - og dermed kan ethvert skib deltage i en redningsaktion og hejse flåder ombord - fyldt med mennesker. Det kræver, at der er en grænse på ca. 40 personer pr. flåde, og at redningsflåder skal certificeres til at kunne løftes med 40 personer om bord. Løsningen er testet i samarbejde med Stena Line og har vist sig særdeles effektiv. Med hejsemetoden kan man på en time rede 400 personer i sikkerhed, uden at de behøver forlade den beskyttende flåde. Afløser for MOB-båden Som et led i den nye redningsteknik arbejder FIRST på udviklingen af en moderne og effektiv afløser for den traditionelle MOB-båd. Arvtagerne er små vandscoo- M/S SIMAC nr

16 Vandscooterne kan benyttes til at bjærge folk op af vandet... tere, der med deres hurtighed og lille størrelse nemt kan indsættes i en redningssituation. I modsætning til en MOB-båds påhængsmotor er scooterenes motorer sikret mod vand og svenskerne har udviklet et stativ, hvorfra de små fartøjer kan sættes i vandet. De sejler simpelthen ud af stativet, når de når vandet. Netop stativet er en central del. Der har været flere eksempler på, at MOB-bådens affirringssystem er farligt, når det håndteres forkert. Med kurven, som vandscooteren sejler ind i, er der ingen farlige kroge eller frigøringsmekanismer og risikoen for uheld er langt mindre. Vandscooterne kan benyttes til at bjærge folk op af vandet - og desuden kan de bruges til at trække flåder hen til krankrogen på et stort skib. Det er to vigtige funktioner som nemmere opfyldes af en scooter end af en stor og uhåndterbar MOB-båd. De første modeller har kun plads til fører og en redet person, men svenskerne arbejder på udviklingen af en større type vandscooter, hvor der kan være to besætningsmedlemmer og har plads til tre bjærgede personer. Fleksibelt og brugervenligt Under demonstrationen af udstyret blev det tydeligt, at vandscooterne er både fleksible og brugervenlige. Seks frivillige fik lov at være figuranter under demonstrationen og det er med forbavsende lethed at man kan sejle helt tæt på en drivende person og hive vedkomne op ad vandet. Selvom personen er bevidstløs, som et par af de tørdragtklædte figuranter blev bedt om at spille, er det næsten anstrengelsesfrit at bjerge folk op ad vandet. Scooterens agterdæk er så tæt på vandlinjen, at det kræver meget få kræfter at trække personen ombord med hjælp fra den naturlige opdrift. Og udstyret kan betjenes af hvem som helts. Også dette blev effektivt demonstreret, da figuranterne efter blot få minutters instruktioner byttede plads med de rutinerede vandscooterførere og selv fik lov at opleve, hvor nemt maskineriet håndteres. Med sin lille størrelse og fremstillet i letvægtmaterialer er det nemt at forestille sig, at de fleste skibe i den internationale handels- og passagerflåde kan installere en eller to scootere og dermed blive i stand til at yde hurtig og effektiv hjælp på havet. Og målsætningen hos FIRST er da også krystal klar: To make passenger ship catastrophes a thing of the past Hvis du vil vide mere om FIRST, se videoklip og meget mere, så besøg 30 M/S SIMAC nr. 36 M/S SIMAC nr

17 MSU: Vi vil have skoleuniformer på SIMAC Jeg synes, det er et glimrende forslag. Dog skal jeg snart fratræde som formand, så det bliver højst sandsynligt min efterfølger, der skal med til det møde. Vi har stadig ikke bestemt, hvem det skal være, så nye repræsentanter kan stadig nå at stille op. Ikke helt billigt Uniformerne vi har kigget på med skolen, ligger typisk i prislejet kr pr. sæt som minimum skal man nok regne med at blive pålagt at købe 2 sæt af hygiejnehensyn (og mængderabat). På sidste MSU-møde, afholdt d. 3. september, fik vi et forslag på bordet omkring indførelse af skole-uniformer. Emnet blev taget op i forbindelse med besøget af vores japanske udvekslingsstudenter, for hvem uniformer er en fast del af skoledagen. Uniformer skaber en ensartet fremtoning udadtil og skærper fællesskabet Selvom skoleuniformer ikke er udbredt herhjemme på offentlige institutioner, har man rigtig gode erfaringer med det i udlandet. Også på diverse kost- og privatskoler herhjemme, bliver det brugt i stor stil. Vi kender det alle fra arbejdspladsen, her går man jo heller ikke i privat tøj Studierektor Jan Askholm er bestemt ikke afvisende overfor forslaget, og vil på næste bestyrelsesmøde fremsætte et beslutningsforslag, der gør det muligt at indføre skoleuniformer. MSU-formand Jacob Kofoed har tænkt sig at stemme for: Til gengæld sparer man penge på privat-tøjet, eftersom uniformerne naturligvis vil blive obligatoriske hvis det vedtages. Vi håber i MSU, at I vil tage rigtig godt imod det nye tiltag! Mange hilsner Maritimt Studieudvalg Ps. Vi håber at se nogle flere til næste møde d: 7. oktober 2013 Om MSU Vi er et demokratisk valgt studieråd Alle hold bør have en repræsentant, vi mangler fra: BJ1, BS1, BM1, BJ3, BS3, BS4, BM5, BJ8, BS8, SE1, SE2, SE3 og SE4-EL Vi har en post i SIMACs bestyrelse og dermed direkte indflydelse Vi holder ca. 6-8 møder årligt, hvor alle er velkomne

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims?

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims? Course: Monetary Policy % 48 % 7 % Overall Status New % Distributed 54% Partially Complete % Complete 4% Rejected % % 7 % (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Har Danmark brug for en maritim kompetencefond?

Har Danmark brug for en maritim kompetencefond? Har Danmark brug for en maritim kompetencefond? Maritime HR & Crew management Konference 11. April 2013 Fritz Ganzhorn Direktør Søfartens Ledere 2.1.6. Overkapacitet Som det er fremgået, er

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

bab.la Phrases: Personal Best Wishes Danish-Danish

bab.la Phrases: Personal Best Wishes Danish-Danish Best Wishes : Marriage Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. a Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room Appendix 14 Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting Sketch of the room Date, time, place and class: Generel observations 1. Shared understandings (meaning, knowledge)

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Can you help me, please? Do you speak English? snakker du _[language]_? At spørge

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Can you help me, please? At spørge efter hjælp Do you speak English? At spørge efter om en person snakker engelsk Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Do you speak _[language]_? At

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen.

I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen. 1. spot I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen. Jeg har lige sagt op. You quit, Dude? What are you gonna

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Ballroom Fitness Dance Events

Ballroom Fitness Dance Events Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Ballroom Fitness Dance Events Danseuge for dig

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

Communication 12.05.2014 BA-project Interview, focus group 1

Communication 12.05.2014 BA-project Interview, focus group 1 Scenario of focus group 1: Issac, 13 years old and Oskar, 14 years old Two young boys, recruited at Game practicing basketball together at the court. The interview was conducted in Danish, as they felt

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere