Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Separatkloakering Hvad betyder det for dig?"

Transkript

1 Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område.

2 Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre kloakkerne fra et fælles system til et separat system. Nu er turen kommet til dit nærområde, og vi vil derfor gerne informere dig om de generelle forhold, der gør sig gældende, når der separatkloakeres. I denne folder kan du læse om: - Hvorfor vi separatkloakerer - Det overordnede projektflow - Dit ansvar som grundejer - Vores ansvar som forsyning - Hvor du kan få yderligere information Når vi renoverer, lægger vi nye kloakrør i vejen. Disse rør ender med at blive til kloakrør til regnvand. Ordforklaring Overfladevand Regnvand fra befæstede arealer som fx tage, veje, indkørsler og terrasser. Overløb Aflastning af kloaksystemet ved kraftige regnskyl. For at undgå oversvømmelse af renseanlægget, kældre og veje udledes urenset spildevand til vandløb. Regnvandsledning Kloakrør til regnvand i offentlig vej. Spildevand Brugt vand fra fx toilet, håndvaske, bade, opvaskemaskiner og vaskemaskiner. Spildevandsledning Kloakrør til spildevand i offentlig vej.

3 Hvorfor separatkloakere? Hvad er separatkloakering Flere områder i Varde Kommune er i dag fælleskloakeret. Det betyder, at både spildevand og regnvand løber i samme ledning til renseanlægget. Dermed bruger renseanlægget meget energi på at rense det relativt rene regnvand. Ved store regnskyl fyldes renseanlægget desuden hurtigt op, og overløb kan forekomme. Ved at adskille regnvand fra spildevand kan vi føre regnvandet direkte ud i et nærliggende vandløb, mens spildevandet kan føres til nærmeste renseanlæg. Samtidig undgås det, at der ved skybrud sker udløb af spildevand til vandløb, og at der kommer spildevand i kældre og på veje. Det giver derfor god mening at regnvandet ikke skal omkring renseanlægget. For at adskille regnvand og spildevand, skal der dels graves to kloakledninger ned i jorden, men der skal også ske en separering hos de enkelte husstande. Jo hurtigere vi får regnvandet skilt fra, jo hurtigere kan vi aflaste renseanlægget og dermed rense billigere. Hvorfor lige dit område Varde Kommune vælger i deres spildevandsplan, hvilke områder, der skal separatkloakeres. Det sker ud fra kriterier såsom miljøhensyn og de eksisterende kloakrørs tilstand. I dit område er kloakrørene i dårlig stand og de er ikke dimensioneret til den stigende mængde nedbør, som forventes i fremtiden. Dermed vil der være risiko for overløb, men også brud, som kan betyde underminering af veje. Ofte medfører kloakledninger i dårlig stand også problemer med rotter. Når spildevandsplanen er godkendt, får Varde Forsyning A/S opgaven med at udføre arbejdet. Sammen med Varde Kommune kigger vi også på de langsigtede fordele ved separatkloakering, og det kan være, at vi nedlægger et lokalt renseanlæg og pumper spildevandet videre til et større renseanlæg. Dermed kan vi rense vandet billigere end i mange små enheder.

4 Separatkloakering Udgangspunktet Toiletter, håndvaske, opvaskemaskiner, vaskemaskiner og badeværelsesriste er forbundet til spildevandsledningen. Her løber vandet via spildevandsbrønden på matriklen videre ud i spildevandsnettet. Før i tiden blev nedløbsrørene også tilsluttet spildevandsledningen, og dermed kommer regnvandet også ned i spildevandsledningen. Det medfører, at der ved store regnskyl kommer enorme mængder regnvand i spildevandsledninger - vand som skal pumpes videre til renseanlægget og renses, inden det bliver lukket ud i åer og vandløb. Separatkloakering af hovedledningerne For at undgå at få regnvand med til renseanlægget, bliver der lagt et ekstra rør til regnvand ned ved siden af spildevandsrøret. Regnvandet bliver dermed ikke blandet med spildevand, og kan ledes direkte ud i en å eller et vandløb uden fare for miljøet. For at regnvandet kan tilsluttes regnvandsledningen, etablerer vi nye spildevandsbrønde ved matriklernes husskel.

5 Grundejerens ansvar For at få regnvand og spildevand separeret, skal nedløbsrørene tilsluttes regnvandsledningen i stedet for spildevandsledningen. Det er den enkelte grundejers ansvar at sørge for at få lagt separate regnvandsledninger og spildevandsledninger på grunden og at disse rør tilsluttes de nye brønde. Omlægningen skal udføres af en autoriseret kloakmester. Prisen for den enkelte grundejer afhænger derfor både af placeringen af den nuværende spildevandsbrønd, husets placering på grunden og antal nedløbsrør. Det er en god ide at snakke med naboerne om at indhente et fælles tilbud, da det kan blive billigere for den enkelte. Midlertidig løsning i maksimalt to år Da det ofte både kan kræve en del gravearbejde og koster mange penge at få gravet nye regnvandsledninger ned, får de enkelte grundejere noget tid til at tilslutte de enkelte rør til brøndene. Der er en frist på 2 år i de kommunale påbud om ændring af afløbssystemet på egen grund. Ind til da vil regnvandet stadig løbe i spildevandsbrønden og videre til renseanlægget. Det betyder, at vi først begynder at kunne rense billigere, når du har fået adskilt regnvand og spildevand på din grund.

6 Overordnet projektflow På denne side kan du se det overordnede projektflow. Du vil blandt andet blive inviteret til borgermøde, hvor både Varde Kommune og Varde Forsyning A/S deltager. Her får du mulighed for at høre mere om, hvordan det kommer til at foregå på netop din vej. Vi informerer dig om tidsplan og praktiske forhold, kort før vi påbegynder arbejdet. Vi vil i omlægningsperioden løbende informere dig om ændringer i trafik- og adgangsforhold. Kig på hjemmesiden På vil vi løbende ligge informationer ud. Her vil orienteringsbrevet og denne folder ligge, ligesom vi vil lægge tidsplaner ud, når de er klar. Du kan også finde kontaktoplysninger, så du kan henvende sig, hvis du har spørgsmål til projektet. Før Under Efter Første orienteringsbrev Sammen med denne folder har du modtaget et kort orienteringsbrev. Borgermøde Du vil modtage en invitation til et borgermøde, hvor vi fortæller mere om projektet. Etapebrev Umiddelbart inden vi påbygynder at grave, modtager du et brev med praktiske informationer. Separatkloakering Varde Forsyning A/S og en entreprenør udfører den offentlige separering. Påbud fra kommunen Når vi er færdige med at separatkloakere, vil du få et påbud fra Varde Kommune omkring ændring af kloakeringen på din grund. Deadline Senest to år efter vi har afsluttet projektet, skal alle grundejere have udført separatkloakeringen på egen grund af en autoriseret kloakmester og færdigmeldingen skal være indsendt til Varde Kommune.

7 Hvad er dit og vores ansvar? Dit ansvar Du har som grundejer ansvaret for stikledningerne inde på selve matriklen. Derfor skal du selv afholde udgifterne til at skille regnvandet fra spildevandet på egen grund. Du skal have en autoriseret kloakmester til at ændre kloaksystemet på din egen grund. Vi foreslår, at du indhenter tilbud fra flere autoriserede kloakmestre for at få den bedste pris. På sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du se en liste over autoriserede kloakmestre i dit område. Når vi er færdig med at separatkloakere, vil du få et påbud fra Varde Kommune omkring ændring af kloakeringen på din grund. Du har en frist på to år fra du modtager det kommunale påbud til at få ændret afløbssystemet på din egen grund. Når kloaksystemet på din grund er ændret, skal du indsende en færdigmelding til Varde Kommune. Vores ansvar Varde Forsyning A/S har ansvaret for, at det offentlige spildevandsnet fungerer. Taksterne til vandafledning fastsættes blandt andet efter, hvilke projekter, man forventer at gennemføre indenfor de kommende år. Udgifter til separatkloakering er derfor allerede indregnet i taksterne, og Varde Forsyning A/S afholder alle udgifter til etablering af ny kloak i vejen uden at der opkræves ekstra tilslutningsbidrag i forbindelse med arbejdet. Når vi separatkloakerer din vej, anlægger vi to nye skelbrønde på din grund; en til spildevand og en til regnvand. Som udgangspunkt reetablerer vi alt, som vi graver op i forbindelse med projektet. Det vil sige, at der kommer nyt asfalt på og vi lægger sten i fortov og indkørsler på plads igen. Vi anlægger to nye kloakbrønde på din grund og tilslutter dem til den offentlige kloakering

8 Projektet og din hverdag Omlægningen til separatkloakering vil medføre gravearbejde, og derfor vil du og dine naboer i området blive påvirket. Det vil altid være muligt at gå til din ejendom, men i en periode vil det ikke være muligt at køre i bil til ejendommen. Vi tilstræber mindst mulige gener for dig og dine naboer i området. Gener i hverdagen - Områder og veje bliver gravet op. - Støv, støj og jord på vejen. - Omkørsler for trafikken. (Varde Kommune informerer om omkørsler m.m.) - Biler får begrænset adgang til hoveddøre, indkørsler og parkeringspladser. - Ændrede busstoppesteder i området. Har du spørgsmål? Har du spørgsmål til vores projekt omkring separatkloakeringen på offentlig vej, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan læse mere om separatkloakering på Gl. Kærvej 15, 6800 Varde

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Nyhedsbrev Damhusledningen/Hvidovre, oktober/november 2013 HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Straks i det nye år er HOFOR klar til at sende den underjordiske boremaskine af sted, som skal

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus

den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus Kloakseparering i Hedensted Nord Borger- og informationsmøde den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus 1 Dagsorden: Velkomst og præsentation Baggrund Tidsplan Projektet Generel information Spørgsmål Afrunding

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT!

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! b Hvorfor er det dit ansvar at undgå kloaklugt? b Hvornår opstår der kloaklugt? b Hvorfor spuler vi kloakledninger? b Hvad skal du gøre, når vi spuler kloakledninger?

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

Møde om bredbånd i Lyset

Møde om bredbånd i Lyset Møde om bredbånd i Lyset Informationsmøde mandag den 8. januar kl. 19.30. P.gr. julen har vi ikke kunnet reservere mødelokale endnu. Formentlig bliver det i Medborgerhuset eller på Vigerslev Allé Skole.

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Klimaforandringer - en menneskeskabt forandring i den globale vandcyklus Det moderne samfunds industrielle produktion og levevis har igennem

Læs mere

AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE

AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE FORDELENE VED AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE Vindkraft kommer til at udgøre en vigtig bestanddel

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Nye vandrør. i dit område

Nye vandrør. i dit område Nye vandrør i dit område Hvorfor udskiftes vandrørene Som kunde kan du forvente, at du altid har vand. For at sikre dette udskifter vi hvert år de dårligste vandrør. Vandrørene udskiftes enten, fordi de

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere